Anda di halaman 1dari 11

1.

0 PENGENALAN
Pelajar PISMP ambilan Januari 2011 pada kali ini berpeluang untuk mengambil satu kursus persatuan kokurikulum (kod WAJ 3113). Kursus wajib ini adalah melibatkan gerak kerja kokurikulum (GERKO) yang memberi penekanan di dalam berpersatuan. Bagi Persatuan Sains dibawah naungan Jabatan Sains dan Matematik , tugasan yang telah disediakan adalah untuk menyediakan projek dan melaksanakanya sepanjang semester ini. Hasil perbincangan teliti kami, kami telah memutuskan untuk melakukan projek inventori stok bahan kimia, radas, peralatan, aset kerajaan untuk menentukanbilangan dan kuantiti item yang dinyatakan bagi memudahkah proses pemindahan item-item tersebut ke kampus baru nanti. Tujuan inventori ini dilakukan adalah untuk menjamin pengajaran dan pembelajaran yang lancar di kampus baru nanti. Selain itu, tugas sampingan kami ialah untuk menceriakan dan membersihkan ketiga-tiga makmal sains yang terdapat di Institut Pendidikan Guru Kampus Kent. Melalui pelaksanaan projek ini, kami akan dapat mengenalpasti proses pengurusan bahan dan radas makmal yang pasti akan sedikit sebanyak membantu kami menimba pengalaman yang berguna untuk dibawa kesekolah. Selain itu, kami juga akan menceriakan ketiga-tiga makmal tersebut mengikut spesifikasi dan butiran yang dikehendaki oleh pihak pentadbiran. Tambahan lagi, aktiviti ini akan dapat membersihkan dan menyelenggara segala alatan dan radas yang tersimpan di makmal-makmal tersebut. Selain itu, penambahbaikkan terhadap ciri-ciri makmal juga akan dilakukan, seperti contoh label-label yang sepatutnya ada pada setiap ruang makmal akan diadakan. Pemeriksaan terhadap alat keselamatan seperti alat pemadam api dan peti kecemasaan akan dilakukan.

2.0 NAMA PROGRAM


Program ini dinamakan sebagai Projek Inventori Makmal-makmal Sains Persatuan Sains bagi kod kursus WAJ3113 Kokurikulum persatuan.

3.0 MATLAMAT
Matlamat utama projek ini adalah untuk mengenalpasti bilangan dan kuantiti inventori alatan, radas, bahan kimia dan aset kerajaan selain menceriakan, membersihkan serta menyelenggara ketiga-tiga buah makmal sains yang terdapat di Institut Pendidikan Guru Kampus Kent. Matlamat sampingan yang lain adalah untuk memberi peluang kepada guru pelatih PISMP Sains untuk mempelajari tentang pengurusan makmal yang melibatkan pembelian stok alatan, pengisian stok alatan, pengiraan stok serta pelupusan stok mengikut kaedah-kaedah yang betul sesuai dengan kursus yang kami ambil pada semester ini iaitu Pengurusan Makmal Sains dan Sumber (SCE 3112). Selain itu, dengan aktiviti ini, kami secara tidak langsung dapat membantu pihak pengurusan makmal dalam proses pembersihan dan penyelengaraan. Secara tersiratnya, program ini akan lebih mengeratkan hubungan silaturrahim antara guru pelatih dengan guru pelatih dan guru pelatih dengan pihak pengurusan makmal. Dengan cara ini, guru pelatih dengan mudah dapat menimba pengalaman daripada mereka dan seterusnya pengalaman tersebut pasti akan berguna ketika berada di sekolah nanti.

4.0 LATAR BELAKANG


Seramai 17 orang ahli Persatuan Sains unit PISMP Sains semester 6 yang akan menjayakan projek inventori ini.

5.0 OBJEKTIF
5.1 Mengira dan mengenalpasti bilangan dan kuantiti inventori alatan, radas dan bahan kimia. 5.2 Membersihkan, menceriakan dan menyelenggara ketiga-tiga buah makmal sains yang terdapat di IPG Kampus Kent. 5.3 Menimba pengalaman dalam pengurusan makmal sains dengan menjalani sendiri proses tersebut. 5.4 Mewujudkan semangat kerjasama antara guru pelatih dan pihak pengurusan makmal. 5.5 Memberi pendedahan kepada guru pelatih perihal pengurusan stok alatan makmal. 5.6 Membantu pengurusan dan penyelengaraan makmal

6.0 RASIONAL
Projek ini adalah salah satu usaha untuk memberi pengalaman kepada guru pelatih dalam pengurusan dan penyelenggaraan makmal. Seperti yang diketahui guru sains dan makmal sains adalah dua perkara yang begitu sinonim, maka dengan itu, setiap bakal guru sains harus mengetahui selok belok pengurusan makmal untuk diaplikasikan di sekolah pada masa akan datang. Selain itu, aktiviti ini juga menekankan kaedah pelaksanaan inventori di dalam makmal selain menitik beratkan elemen kebersihan dan keceriaan sebagai satu perkara yang perlu ada di setiap premis makmal sains berketepatan dengan nilainilai alam sekitar yang diterapkan di dalam setiap pengajaran dan pembelajaran sains.

7.0 TENTATIF PROGRAM


TARIKH : 25 26 September 2013 HARI : Rabu dan Khamis MASA : 2.00 5.00 PETANG TEMA : MAKMAL SAINS CERIA, PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN BERJAYA

8.0 JAWATANKUASA INDUK PROGRAM / PROJEK

PENAUNG Yang Berbahagia Datuk Mary Teresa Kinajil Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah

PENASIHAT Encik Romli Bin Darus Timbalan Pengarah Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah.

PENGERUSI Puan Suziela Md Tahir Ketua Jabatan Jabatan Sains dan Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah

PENYELARAS PROGRAM PISMP Encik Tan Cho Chiew Unit PISMP Sains Januari 2011 Jabatan Sains dan Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah

MENTOR PROGRAM PISMP Puan Ainon Hadim Tutor Unit PISMP Sains Januari 2011 Jabatan Sains dan Matematik Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah

Encik Derun Daud Puan Dayang Khairiah Pembantu Makmal Sains Institut Pendidikan Guru Kampus Kent Tuaran, Sabah

8.1 AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA

PENGERUSI Muhammad Bazli Roslan

TIMBALAN PENGERUSI Muhammad Nawawi Othman

SETIAUSAHA Muhammad Fais Ismail

PENOLONG SETIAUSAHA Nur Izyan Syafinaz Aznan

AJK DOKUMENTASI Amir Haziq Semail

AJK PERALATAN Kevin John Jalani Muhammad Ridzwan Mohd Zaid Pui Chaw Min

AJK AKTIVITI Ahmad Zakwan Zaimani Affiq Ariffin Mohd Samsi

AJK KEBERSIHAN Alexandra Lorraine Phillip Ong Su Sing Aaron Jim Jr James

AJK KECERIAAN Elve Euzela Yan Dulian Nur Farhana Sairin Kartika Aron Yii Chin Siew

9.0 PERJALANAN PROGRAM


25 September 2013 (Rabu) Masa Butiran aktiviti 2.00 ptg Pengiraan inventori Makmal dan individu yang ditugaskan Fizik Aaron Jim Jr James Muhammad Bazli Roslan 4.00 ptg Aktiviti kebersihan makmal Pui Chaw Min Biologi Yii Chin Siew Affiq Ariffin Mohd Samsi Muhammad Fais Ismail Ong Su Sing Alexandra Lorraine Phillip Nur Farhana Sairin Kimia Amir Haziq Semail Muhammad Nawawi Othman Nur Izyan Syafinaz Aznan Ahmad Zakwan Zaimani Elve Euzela Yan Dulian

Kartika Aron Kevin John Jalani Muhammad Ridzwan Mohd Zaid

5.00 ptg

Aktiviti selesai

26 September 2013 (Khamis) Masa Butiran aktiviti 2.00 ptg Pengiraan inventori Makmal dan individu yang ditugaskan Fizik Aaron Jim Jr James. Muhammad Bazli Roslan 4.00 ptg Aktiviti keceriaan makmal Pui Chaw Min Elve Euzela Yan Dulian Ong Su Sing Alexandra Lorraine Phillip 5.00 ptg Aktiviti selesai Biologi Yii Chin Siew Affiq Ariffin Mohd Samsi Muhammad Fais Ismail Ahmad Zakwan Zaimani Nur Farhana Sairin Kimia Amir Haziq Semail Muhammad Nawawi Othman Nur Izyan Syafinaz Aznan Muhammad Ridzwan Mohd Zaid Kartika Aron Kevin John Jalani

10.0 PENUTUP
Program yang akan dilaksanakan ini akan mampu membentuk satu pengalaman baru kepada guru pelatih PISMP Sains Januari 2011 dalam menyediakan diri menempuh alam keguruan sebagai seorang guru sains. Selain itu, program ini juga akan membuktikan keupayaan guru pelatih PISMP Sains Jan 2011 dalam merancang dan melaksanakan program ini. Tambahan lagi, dengan mengelola program seperti ini setiap guru pelatih akan didedahkan dengan perspektif tugas yang berbeza iaitu pengurusan makmal yang begitu berbeza sekali daripada mengajar. Justeru itu, amatlah penting sekiranya kertas kerja ini diterima oleh pihak majlis mesyuarat untuk membolehkan pihak kami melaksanakan langkah seterusnya dan menjayakan Projek Inventori Persatuan Sains IPG Kampus Kent, Tuaran.

Disediakan oleh,

........................................................ (MUHAMMAD FAIS ISMAIL) Setiausaha Aktiviti Kemasyarakatan Peringkat IPG Kent, Persatuan Sains 2013, IPG Kampus Kent, Tuaran, Sabah

Disahkan oleh,

....................................................... (PUAN SUZIELA MD TAHIR) Ketua Jabatan, Jabatan Sains & Matematik, IPG Kampus Kent, Tuaran, Sabah.

Disokong oleh,

.......................................................... (PUAN NANCY LOO KASON) Ketua Jabatan, Jabatan Hal Ehwal Pelajar, Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent, Tuaran, Sabah.

Diluluskan oleh,

........................................................... (DATUK MARY TERESA KINAJIL) Pengarah, Institut Pendidikan Guru, Kampus Kent, Tuaran, Sabah.