Lampiran : XIV

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam
Nomor : 667 Tahun 2013
DAFTAR GURU PROFESIONAL DALAM BINAAN DIREKTORAT PENDIDIKAN MADRASAH
NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1

120212113047 1556747649300022 Eny Ekowati

BA Aisyiyah 02 Blambangan

24/02/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

2

120212153033 2242743646300033 Martati

BA Aisyiyah 1 Blambangan

09/10/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

3

120212143031 7447745648300073 Khalimah

BA Aisyiyah II Argasoka

15/11/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

4

120212115041 3147746648300033 Maria Agustina

BAA 1 Wanadadi

15/08/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

5

120212132035 4150742645300003 Jumiati

BAA Linggasari

18/08/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

6

120212165032 1863746656300002 Siti Djamilah

DA Cokro 2 Gemuruh

31/05/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

7

120212197035 0556747649300063 Titi Naryati

DA Cokroaminoto Kubang

22/04/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

8

120212153032 7844742646300022 Ramini

DAC 01 Kesenet

05/12/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

9

120212181034 6652742644300012 Faizatun

DAC Dagan

20/03/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

10

120212125023 2541745649300002 Tri Nuryati

DAC Sokayu Petuguran

02/09/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

11

120212128022 1960746648300022 Eko Suliswati

DAC Tlaga

12

122352186024 4360744647300013 Siti Komariyah

13
14

28/06/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

196610282007012034 MA Al Hidayah 1 Purwareja Klam28/10/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

122352184025 5648746649200012 Sujangi

MA Cokroaminoto Pagedongan 16/03/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

120282197123 1662746649300012 Suparti

MI Al Fatah Kedawung

30/03/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

15

120282126102 5735743645210022 Sunani

MI Al Huda Wanadri

04/03/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

16

120282192101 5847744647200022 Solichun

196605152005011003 MI Al Maarif Mandiraja Wetan 15/05/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

17

120282184089 4543746648300023 Solikh Fatmawati

196812112005012001 MI Al Maarif Mandiraja Wetan 12/11/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

18

120282154104 1046745650300003 Kamisem

MI Al Ma'arif Mandiraja Wetan 14/07/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

19

120282173096 6744746647300062 Muhiroh

MI Ar Rohman Panerusan Kulon04/03/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

20

120282138105 1847743643300012 Sunarti

MI C Pekandangan

Jawa Tengah

21

120282196108 6853743644300032 St Khuzaemah

21/05/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

22

120282173093 0847743644200082 Supriyadi

196505152005011001 MI Cokro 01 Bondolharjo

15/05/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

23

120282131079 4637744646300032 Puji Astuti

MI Cokro 01 Lebakwangi

03/05/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

24

120282161094 3736743646210082 Umi Sadanah

MI Cokro 02 Badamita

03/04/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

25

120282118084 6845746649200012 Nurhaidir

13/05/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

26

120282198095 4342745647300043 Siti Suprihatin

MI Cokro Gunungjati

10/10/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

27

120282185101 8553747649200012 Tauhid

MI Cokro Panawaren

21/02/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

28

120282154102 8948744647300092 Siti Supindah

MI Cokroaminoto Sayangan

16/06/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

29

120282139103 6958745648210052 Erni Sustiyati

MI Cokroaminoto Sayangan

26/07/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

30

120282152117 5656747649300022 Isnaini Salamah

24/03/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

31

120282186100 4658747649200012 Wanto

MI GUPPI Pagentan

26/03/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

32

120282183121 3437746649200042 Mistati

MI GUPPI Salam

10/10/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

33

120282161097 5544743647200013 Sugeng

196512122005011001 MI GUPPI Segan

12/12/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

34

120282142087 8445743646300013 St Umiyati Sukestinah

MI GUPPI Segan

13/11/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

35

120282166105 3459747648300022 Hidayatun

MI Islamiyah 02 Rakit

27/01/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

36

120282156113 1144746649300033 Painah

MI Islamiyah Kalilandak

08/12/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

37

120282187091 4659740641300052 Parsiyah

MI Ma'arif Jagangsari

27/03/1962 Banjarnegara

Jawa Tengah

38

120282155116 4642746648300062 Khusnul Afidati

196803101993032001 MI Ma'arif Jagangsari

03/10/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

39

120282182117 1947746649300072 Sri Rahayu

MI Maarif Kalipelus

15/06/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

40

120282183119 3639746648300042 Pujiwati

MI Ma'arif Kalipelus

03/07/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

41

120282163101 4644745648200040 Dirman

MI Ma'arif Pucungbedug

03/12/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

42

120282142093 8752746648300022 Siti Nafingah

MI Ma'arif Sikenong

22/04/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

43

120282182116 7744745649300002 Ani Rofingatun

44

120282175096 0557742644200022 Warjo

45
46
47

120282181116 1551746647200022 Slamet Supriyanto

MI C Pekandangan

196805132005011003 MI Cokro 02 KeButuhjurang

196903241991032001 MI GUPPI Pagentan

04/12/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

196402251993031002 MI Muh 03 Pingit

25/02/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

120282111133 2552745647200023 Anggit Prasongko

MI Muh Bakulan

20/12/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

120282176097 1644747650200022 Kisruh

MI Muh Bakulan

03/12/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

196802192005011002 MI Muh Kecepit

19/02/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MI Mathla'ul Anwar

15/05/1965 Banjarnegara

1

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

48

120282197124 4657747650200012 Katamso

MI Muh Pagentan

25/03/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

49

120282119120 7444746247200002 Sukrim

MI Muh Sampang

01/12/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

50

120282189116 3846747650200012 Mukhijab

51

120282139089 8433740643300003 Siti Masithoh

52
53

14/05/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

196211011993032001 MI Muh Watubelah

MI Muh Tlodas

11/01/1962 Banjarnegara

Jawa Tengah

120282162113 6459747650110022 Suwandi

MI Muh. Banjengan

27/01/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

120282162115 6536747649110062 Tuslam

MI Muh. Bawang

02/04/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

54

120282123117 1147746649200033 Nuning Agus Setyaningsih

MI Muh. Kalilandak

15/08/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

55

120282115091 0362745647300023 Siti Isroiyah

MI Muh. Karangtengah

30/10/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

56

120282139098 5642744648300012 Yukirah

MI Muh. Petambakan

03/10/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

57

120282175103 2559745647300042 Sulyati

MI Muh. Petambakan

27/02/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

58

120282133118 4535747650200012 Saiful Bahri

MI Muhammadiyah Penusupan 02/03/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

59

120282124104 5549741642210053 Artini

MI Negeri Madukara

17/12/1963 Banjarnegara

Jawa Tengah

60

120282142090 8260745648200033 Karsono

196709281991021002 MI Negeri Punggelan

28/09/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

61

120282132114 2645747649200072 Sarwoto

13/03/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

62

120282161092 0747742644300022 Suinah

MIC 01 Wanakarsa

15/04/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

63

120282184087 5642746647200032 Sukamto

MIC 02 Badakarya

03/10/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

64

120282157109 9743743647300012 Makini

MIC 02 Bondolharjo

04/11/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

65

120282127098 6555744648300027 Siti Muqodimah

MIC 02 Tribuana

23/12/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

66

120282135107 9937745648200092 Waryono

MIC 02 Tribuana

06/05/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

67

120282115087 0059741643300043 Nur Hidayah

MIC Karangkemiri

27/07/1963 Banjarnegara

Jawa Tengah

68

120282118081 9444744646300013 Siti Alfiyah

MIC Lemahjaya

11/12/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

69

120282166097 5433744646200062 Taufiq Hidayat

MIC Linggasari

01/01/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

70

120282136104 6437745647300022 Mubtadiah

01/05/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

71

120282178108 3437741643300023 Puji Astuti

196311051985032002 MIC Tapen

11/05/1963 Banjarnegara

Jawa Tengah

72

120282146105 9340745649300003 Samsiyah

MIC Tapen

10/08/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

73

120282119121 7956743643300002 Umi Rihwayati

MIC Wanalaba

24/06/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

74

120282177102 9742745647200072 Sarwoto

MIG 02 Jembangan

04/10/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

75

120282193122 4456743646300013 Rumini

MIIC 02 Wanakarsa

24/11/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

76

120282193133 1349746649200013 Ansori

MIM 01 Merden

17/10/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

77

120282143088 9036745646300023 Mistri

MIM 01 Sambong

07/04/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

78

120282154107 5461746649300042 Mujiati

MIM 01 Sambong

29/11/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

79

120282183106 2633739640300022 Maryati

196103011983032002 MIM Gumingsir

03/01/1961 Banjarnegara

Jawa Tengah

80

122362116025 3856743645300002 Khamdiyah

MIM Linggasari

24/05/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

81

120282181110 9150742643300053 St Romlah

MIM Mertasari

18/08/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

82

120282178117 6561746648300013 Sri Suharti

MIM Pagentan

29/12/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

83

120282144118 0957741643200052 Kasro

MIMA Klapa

25/06/1963 Banjarnegara

Jawa Tengah

84

120282191104 5852744648200022 Ngudiyono

MIMA Klapa

20/05/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

85

120282134085 2636743645200012 Makhuri

MINU Gelang

03/04/1965 Banjarnegara

Jawa Tengah

86

122352175029 9136746649200013 Taufik

196808042005011001 MTs Ma'arif Mandiraja

08/04/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

87

122372163021 4942742644200022 Wangsit Priyono

196406101992031002 MTs Muh Kecepit

88

122352152025 9944742643300042 Saonah

89

120212151030 3244745646300003 Ropingah

90

120212178031 0054744648300013 Harfinjiyah

RA Ma'arif Pagedongan

91

120212149051 1750746646300002 Siti Umiyati

92
93
94
95

MIC 01 Bondolharjo

MIC Tanjungtirta

06/10/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

MTs Muhamadiyah Kecepit

06/12/1964 Banjarnegara

Jawa Tengah

196709121993032001 RA Al Ma'arif 02 Kertayasa

09/12/1967 Banjarnegara

Jawa Tengah

22/07/1966 Banjarnegara

Jawa Tengah

RA Perwanida Kasilib

18/04/1968 Banjarnegara

Jawa Tengah

120212187030 2962740641300022 Warsiki

RA Perwanida Klapa

30/05/1962 Banjarnegara

Jawa Tengah

120212116027 0840747649300062 Rita Marginingrum

RA Perwanida Rejasa Madukara05/08/1969 Banjarnegara

Jawa Tengah

120212157045 7438743646300042 Sri Umi Nurlaela

BA AISYIYAH 02 KARANGPET 01/06/1965 Banyumas

Jawa Tengah

120212174027 5452735637300053 Tasini

BA AISYIYAH 1 TINGGARJAYA20/11/1957 Banyumas

Jawa Tengah

96

120212117036 7114873963930003 Titi Hidajah

BA AISYIYAH 2 LUMBIR

16/08/1961 Banyumas

Jawa Tengah

97

120212187032 0856745648300013 Hastuti

BA AT TAUHID PAGERALANG 24/07/1967 Banyumas

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

2

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

98

122382169007 7035742643200053 Sumono

MA Ma'arif NU 1 KEMRANJEN 07/03/1964 Banyumas

Jawa Tengah

99

122352145024 7534743646200043 Fatchul Amin

MA Ma'arif NU 1 Kemranjen

12/02/1965 Banyumas

Jawa Tengah

MI AL Huda SELANEGARA

22/02/1970 Banyumas

Jawa Tengah

197005202005011002 MI AL ITTIHAAD PASIR KIDUL 20/05/1970 Banyumas

Jawa Tengah

100 120282153110 4554748649300062 Bekti Setyaningsih
101 122352164035 1852748650200080 Kusnan
102 120282127104 7452747648210032 Siti Marfungah

MI DARUL Hikmah BANTARSO 20/01/1969 Banyumas

Jawa Tengah

103 122372173035 5336746646300002 Sukarso

MI DIPONEGORO 1

10/04/1968 Banyumas

Jawa Tengah

104 120282178106 3855737639110032 Sukiman

195905231989031001 MI DIPONEGORO 3 KARANGK23/05/1959 Banyumas

Jawa Tengah

105 122352181028 4562747650300023 Tri Bastiyah

196912302005012001 MI DIPONEGORO 3 KARANGK30/12/1969 Banyumas

Jawa Tengah

106 120282116109 7756744646300042 Suratmi

196604242000032001 MI MA KARANGNANGKA

Jawa Tengah

107 120282194111 5844746648200002 Ahmad Yani Rahmat
108 122362132027 9138745647200003 Masino

MI Ma'arif CIBEREM

05/12/1968 Banyumas

Jawa Tengah

08/06/1967 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 01 BANJARANYA31/03/1969 Banyumas

Jawa Tengah

196708092000032001 MI Ma'arif NU 01 KARANGKEM 08/09/1967 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 01 KARANGKLES01/08/1966 Banyumas

Jawa Tengah

196708062001121001 MI Ma'arif NU 01 BABAKAN

109 120282167120 9663747649300002 Setiawati
110 122372129021 1141745647300013 Siti Muntofiqoh
111 120282118079 7440744646300002 Maryam
112 122372139024 9136746648200003 Taufiq
113 120282168102 3346747647200003 Tufandi

24/04/1966 Banyumas

MI Ma'arif NU 01 KARANGKLES08/04/1968 Banyumas
196910142003121001 MI Ma'arif NU 02 KALIWEDI

114 120282116104 0533743646300013 Luwiyanah
115 120282149115 8446745648300023 Siti Qomariyah

Jawa Tengah

14/10/1969 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 02 KARANGKEM 12/04/1965 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 1 SOKARAJA TE 14/11/1967 Banyumas

Jawa Tengah

196507052000031001 MI Ma'arif NU 1 WINDUNEGAR 07/05/1965 Banyumas

Jawa Tengah

117 120282134096 8042746649210093 Mukminah

MI Ma'arif NU 2 KEDUNGWRIN 07/10/1968 Banyumas

Jawa Tengah

118 120282112093 1038747650210103 Yuliyati

MI Ma'arif NU 2 KEDUNGWRIN 07/06/1969 Banyumas

Jawa Tengah

196611102000032001 MI Ma'arif NU 2 SANGGREMAN11/10/1966 Banyumas

Jawa Tengah

116 120282117090 7037743644200033 Muklas

119 120282124109 8442744647300013 Rokhimah
120 120282164121 5546748649300002 Siti Rochimah

MI Ma'arif NU 2 SANGGREMAN14/02/1970 Banyumas

Jawa Tengah

121 122372133021 2539733636200010 Supangat

195512071983031003 MI Ma'arif NU 3 PASIR KIDUL 12/07/1955 Banyumas

Jawa Tengah

122 120282118076 6744735636300002 Eko Setiawati

195704121983032003 MI Ma'arif NU 3 PASIR KIDUL 04/12/1957 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 3 PASIR KIDUL 20/07/1967 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 3 PASIR KIDUL 02/03/1968 Banyumas

Jawa Tengah

123 120282192103 2052745647300013 Siti Marfu'Ah
124 120282176092 1535746646300002 Siti Maemunatun
125 122362194028 7141743644300003 Siti Khuzaimah

196508092000032001 MI Ma'arif NU AJIBARANG KUL08/09/1965 Banyumas

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU DARMAKRADEN 20/07/1967 Banyumas

Jawa Tengah

126 120282152112 6052745647200003 Irfandini
127 120282161102 1533745644300003 Arif Isnen Hidayati

MI Ma'arif NU I TELUK

12/01/1967 Banyumas

Jawa Tengah

02/12/1962 Banyumas

Jawa Tengah

128 122372155028 4444740642110072 Masngudi

196202122000031001 MI Ma'arif NU JATISABA

129 122352178018 6361742644200013 Lasitam

196410292000031002 MI Ma'arif NU KEDUNGRANDU 29/10/1964 Banyumas

130 120282136105 9960745647300032 Hergiyati

MI Ma'arif NU SIDABOWA

Jawa Tengah

28/06/1967 Banyumas

Jawa Tengah

131 120282128131 2816745648300002 Eti Zulamah

150373077

MI MIFTAHUL Huda GEBANGS29/05/1967 Banyumas

Jawa Tengah

132 120282135109 6349746648100003 Ikhya Ulumudin

196910142003121001 MI MUHAMADIYAH AJIBARAN 10/07/1968 Banyumas

Jawa Tengah

MI MUHAMADIYAH KRANGGA 21/05/1969 Banyumas

Jawa Tengah

133 122382127013 2853747648300002 Jumroh
134 120282157103 7359732634300003 Sri Rumini

MI Muhammadiyah 1 KASEGER27/10/1954 Banyumas

Jawa Tengah

135 120282143087 6934744647300002 Ma'Rifah

MI Muhammadiyah 1 SIRAU

06/02/1966 Banyumas

Jawa Tengah

136 120282133117 6360746649110043 Ahmad Sudiono

196810282000031002 MI Muhammadiyah KALIPETUN28/10/1968 Banyumas

Jawa Tengah

137 120282173090 9441741643300033 Sugiyarti

196311092000032001 MI Muhammadiyah KEDUNG W11/09/1963 Banyumas

138 120282175104 2258745651200003 Handoko
139 120282111141 4841748652200002 Salam

MI Muhammadiyah KRAMAT

Jawa Tengah

26/09/1967 Banyumas

Jawa Tengah

197005092005011002 MI Muhammadiyah PASIR LOR 05/09/1970 Banyumas

Jawa Tengah

140 122352159022 1241746649300013 Mahmudah

MI NAHDLATUN NASYIIN SIRA09/09/1968 Banyumas

Jawa Tengah

141 120282167123 8554748656300002 Siti Fatimah

MI Nurul IMAN GUMELAR KIDU22/02/1970 Banyumas

Jawa Tengah

142 120282137084 1639747646300002 Jumiah

MI TARBIYATUL Athfal NUSAD 03/07/1969 Banyumas

Jawa Tengah

143 120282151090 9944742644200002 Safudin

MI TARBIYATUL ULUM

06/12/1964 Banyumas

Jawa Tengah

28/12/1969 Banyumas

Jawa Tengah

144 122372115035 9560747650200003 Mahruri

196912282003121001 MIN PURWOKERTO

145 122352147036 7450743645200003 M. Wahid Hasan

MTs AL Ikhsan Beji Kedungbant18/11/1965 Banyumas

Jawa Tengah

146 122372175022 5460745648200002 Dama

196701282005011001 MTs Ma'arif NU 1 PATIKRAJA 28/01/1967 Banyumas

Jawa Tengah

147 122352118021 3747739641200062 Saryono

196104151992031002 MTs Ma'arif NU 1sumpiuh

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

3

15/04/1961 Banyumas

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

148 122372112017 9347743644200043 Nadlir

MTs Ma'arif NU 2 CILONGOK 15/10/1965 Banyumas

Jawa Tengah

149 122382153016 5333747650200063 Abrori

MTs Ma'arif NU 2 KEMRANJEN 01/10/1969 Banyumas

Jawa Tengah

150 122382171017 7862742646200002 Faiz

196405302000031001 MTs Muhammadiyah PURWOK 30/05/1964 Banyumas

Jawa Tengah

151 122392165019 2547748653300002 Umu Qori'Ah

197002152003122001 MTs Negeri MODEL PURWOKE15/02/1970 Banyumas

Jawa Tengah

152 122382163015 5242747650200053 Rohman Purwanto

196909102002121004 MTs Negeri PURWOKERTO

09/10/1969 Banyumas

Jawa Tengah

153 120212143033 4646746648300112 Umi Sofiyah

RA BANI MALIK

14/03/1968 Banyumas

Jawa Tengah

154 120212151027 7745738641300012 Ratna Pa

RA DIPONEGORO 40 RAWALO13/04/1960 Banyumas

Jawa Tengah

155 120212173036 3539747646300002 Munsyiah

196902072005012001 RA MASYITHOH 21 SURO

156 120212135033 5938737638300022 Basriyah
157 120212178030 4537740642300032 Siti Nuratiningsih
158 120212124045 2434745647300082 Rofiqoh

Jawa Tengah
Jawa Tengah

RA MIFTAHUL JANNAH

Jawa Tengah

02/05/1962 Banyumas

196702012005012001 RA MUSLIMAT NU DIPONEGO 02/01/1967 Banyumas

Jawa Tengah

RA MUSLIMAT NU MASYITHO 14/10/1961 Banyumas

Jawa Tengah

159 120212196026 9346739642300013 Sri Palupi
160 120212171044 8853748651300012 Suliyah

02/07/1969 Banyumas

RA MASYITOH 20 SIBALUNG 06/06/1959 Banyumas

197005212005012003 RA PERWANIDA SROWOT

21/05/1970 Banyumas

Jawa Tengah

11/01/1960 Batang

Jawa Tengah

161 122362185021 7433738640200003 Fatkurozak

MA NU BATANG

162 122372168018 1453738638200002 Ali Sodiqin

MANU 01 BANYUPUTIH

21/01/1960 Batang

Jawa Tengah

163 120282128122 6241739642200003 Abdi Manaf

MI AL-AMIN KALIBELUK

09/09/1961 Batang

Jawa Tengah

164 120282193124 5433744646300032 Maftuhah

MI AL-AMIN KALIBELUK

17/01/1966 Batang

Jawa Tengah

165 120282113113 4650746647300022 Siti Rohimah
166 122352182026 2249743644200000 Toyo

MI DARUL ULUM
196509171989021001 MI Darussalam KEMIRI

18/03/1967 Batang

Jawa Tengah

17/09/1965 Batang

Jawa Tengah

167 122362113024 3436742646300002 Rowiyah

196401041989022001 MI Islamiyah

01/04/1964 Batang

Jawa Tengah

168 120282116106 1261744655200003 Zaenudin

196601211991031002 MI Islamiyah Candiareng

21/01/1966 Batang

Jawa Tengah

169 120282135103 4839742642300000 Khalimah

196405072000032001 MI Islamiyah SATRIYAN

05/07/1964 Batang

Jawa Tengah

170 120282166099 1261744645200003 Zaenudin

MI Islamiyah Surodadi

29/09/1966 Batang

Jawa Tengah

171 120282128124 8956742644200002 Nur Salim

MI MUH. KRANGGAN

24/06/1964 Batang

Jawa Tengah

172 120282119124 1341745648300010 Kusriyah

196610092000122001 MI Negeri Kalibalik

10/09/1966 Batang

Jawa Tengah

173 120282157113 6942746648200002 Makhfudl

196806102002121002 MI Nurul Huda HARJOWINANG 06/10/1968 Batang

Jawa Tengah

174 120282143084 6846738640200002 M.Nitya Kuncoro

MI Rifa'iyah Limpung

14/05/1960 Batang

Jawa Tengah

175 120282178110 4457742644300002 Azminah

MI THOLABUDDIN 02

25/01/1964 Batang

Jawa Tengah

176 122352147037 3148746650300023 Khumaisiyah

MI WAHID HASYIM WARUNGA16/08/1968 Batang

Jawa Tengah

177 120282135104 1435742643200662 Dodi Sumarsono

03/09/1964 Batang

Jawa Tengah

178 120282181122 6638747648300002 Dzikriyah

196903062005012003 MII BRAYO

MI YOSOREJO 02

03/06/1969 Batang

Jawa Tengah

179 120282119140 4537749651300022 Sri Tumadhiroh

197102052000032001 MII KALIPUCANG

02/05/1971 Batang

Jawa Tengah

180 122362151019 8139733635200003 A. Hasan

195508071992031003 MII KEBONDALEM 01

08/07/1955 Batang

Jawa Tengah

181 122392155024 2035743643200003 Subkhi

196507032000031001 MII SANGUBANYU

07/03/1965 Batang

Jawa Tengah

182 120282128132 6961745647200002 Nadlirin

MII SATRIYAN

29/06/1967 Batang

Jawa Tengah

183 122352184022 9050742644300033 Tianah

MII SEMBUNG

18/07/1964 Batang

Jawa Tengah

184 120282146100 4742739643200002 Sa'At

196104101997031001 MIN BANDAR

04/10/1961 Batang

Jawa Tengah

185 120282136097 4245743644200013 Tasurun

196509132005011002 MIN BANDAR

13/09/1965 Batang

Jawa Tengah

186 120282164117 2444745648200013 Mustofa

196711121998031003 MIN BANDAR

11/12/1967 Batang

Jawa Tengah

187 120282178120 3548748650300012 Nurul Maisyah

197002162002122001 MIN BANDAR

16/02/1970 Batang

Jawa Tengah

188 120282157112 5062746648300003 Dzakiyah

196807302005012003 MIN BANDAR BATANG

30/07/1968 Batang

Jawa Tengah

189 122362133025 4552744648200002 Abdul Azis

MTs ASSA'ID BLADO

20/02/1966 Batang

Jawa Tengah

190 122352155029 8136733636200013 M. Kamal Yusuf

MTs NU 01

04/08/1955 Batang

Jawa Tengah

191 122372122025 8837739640200002 Yusro

MTs NURUSSALAM

05/05/1961 Batang

Jawa Tengah

197107312007011015 MTs. NUR ANOM GRINGSING 31/07/1971 Batang

Jawa Tengah

MTs.NU 01 BANYUPUTIH

Jawa Tengah

192 122382187026 7063749652200003 Ahmad Khafidin
193 122362158017 2458738640200002 Muhtar
194 120212112045 2936746646300002 Chajati
195 120212128021 9755745648200002 Farhah

RA MASYITHOH LUWUNG
196709231999032001 RA Masyithoh Wonokerto

26/01/1960 Batang
06/04/1968 Batang

Jawa Tengah

23/09/1967 Batang

Jawa Tengah

196 120212129027 3758744646300032 Muzayanah

ABA 1 BAJO

26/04/1966 Blora

Jawa Tengah

197 120212186041 0739739639300012 Sujiyah

ABA 1 Randublatung

04/07/1961 Blora

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

4

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

198 120212131036 5553737638210022 Masrikin

BA Aisyiyah Ngawen

21/02/1959 Blora

Jawa Tengah

199 122362116024 6244743644200050 Muhamad Syahri

MA An Nur Safinatun Najah

14/06/1963 Blora

Jawa Tengah

200 122352166036 4851748649200022 Sariman

MA Miftahul Amal

19/05/1970 Blora

Jawa Tengah

201 122392188021 9848746650200012 Mochamad Zaidi

MA. SULTAN AGUNG

16/05/1968 Blora

Jawa Tengah

19/11/1965 Blora

Jawa Tengah

202 120282162100 7451743646210053 Siti Rohmah

196511192005012001 MI Al Mujibiyyah

203 120282197122 7035746648200033 Sunhaji

MI ASSALAM BAJO

07/03/1968 Blora

Jawa Tengah

204 120282163092 0846743647210002 Siti Masyitoh

196505141992032002 MI Assalam Tambakromo

14/05/1965 Blora

Jawa Tengah

205 120282156106 1559745648210052 Noor Azizah

196702272006042001 MI Futuhul Islamiyah Gotputuk 27/02/1967 Blora

Jawa Tengah

MI HIDAYATUSSUBBAN

Jawa Tengah

206 120282193130 7238746651110003 Zawawi
207 120282178114 3550744647200043 Kosim

196612182006041002 MI HIMMATUL MU'ALLIMIN

09/06/1968 Blora
18/12/1966 Blora

Jawa Tengah

208 120282153108 1253747649200043 Subakir

MI Himmatul Mu'allimin

20/09/1969 Blora

Jawa Tengah

209 120282133124 9640748650300092 Rubingah

MI Islamiyah Gedongsari

03/08/1970 Blora

Jawa Tengah

210 120282141096 4855748651300022 Endang Rokhaniyatun

MI Islamiyah Ma'arif Pulo

23/05/1970 Blora

Jawa Tengah

211 120282155104 5455741643200032 Arwani

MI MIFT.JANNAH

23/01/1963 Blora

Jawa Tengah

212 120282119116 2636741648110002 Abdul Rohman
213 120282165107 2953745647210082 Siti Arifah

MI MIFTAHUL Huda

03/04/1963 Blora

Jawa Tengah

21/06/1967 Blora

Jawa Tengah

MI Miftahul Huda Sambonganya12/05/1964 Blora

Jawa Tengah

196706212000032003 MI Miftahul Huda Ketuwan

214 120282138104 7537742646200033 Moh. Nashokha
215 120282132109 0947746648300122 Rofiatun

MI Muhammadiyah

15/06/1968 Blora

Jawa Tengah

216 120282178113 0536743646210063 Istiqomah

MI Muhammadiyah Kunduran

12/04/1965 Blora

Jawa Tengah

217 120282176091 6551746649110032 Ngatmin

196802192005011006 MI Muhammadiyah KUNDURAN19/02/1968 Blora

Jawa Tengah

218 120282135110 4443747650210083 Sri Herawati

MI Muhammadiyah Kunduran

11/11/1969 Blora

Jawa Tengah

219 120282178118 3851747648300032 Siti Rodhiyah

MI Muhammadiyah Todanan

19/05/1969 Blora

Jawa Tengah

220 120282134093 6548745647210053 Laksmi Diana Anita

16/12/1967 Blora

Jawa Tengah

221 120282195107 4663747648200022 M. Sri Sulistiyanto

MI Nurul Falah Wonosemi

31/03/1969 Blora

Jawa Tengah

222 120282197115 9734745647200062 Abd. Wahid

MI Nurul Huda

04/02/1967 Blora

Jawa Tengah

223 120282112091 3053746651110003 Muh Bahruddin Nawawi

MI Nurul Huda

21/07/1968 Blora

Jawa Tengah

224 120282132115 3936347649200082 Abd. Lathif

MI Nurul Huda

06/04/1969 Blora

Jawa Tengah

225 120282139094 2638743646200032 Suwadak

MI Wahdatuth Thullab

03/06/1965 Blora

Jawa Tengah

226 120282167126 9948748650300062 Anis Safitri

MI WAHDATUTH THULLAB

16/06/1970 Blora

Jawa Tengah

227 122362191027 8047747648200023 Musyafa'

MTs HASANUDDIN

15/07/1969 Blora

Jawa Tengah

228 122372176029 1144746655200003 Muh Hamdun

MTS HIDAYATUSSUBBAN

0000/00/00 Blora

Jawa Tengah

229 122382196009 4561743644200023 Purhadi

MTs Kasjful Amal

29/10/1965 Blora

Jawa Tengah

230 122352163030 6960747648200012 Muslih

MTs Khozinatul Ulum Todanan 28/06/1969 Blora

Jawa Tengah

231 122382175012 9458740641200022 A. Mujib Masthur

196712162006052003 MI Negeri

196201261992031001 MTs MIFTAHUL ILMIYAH

26/01/1962 Blora

Jawa Tengah

232 122352137033 2857745656200002 Wakid

MTs Miftahul Ilmiyah

25/05/1967 Blora

Jawa Tengah

233 122392167016 3050743644200043 Sunawi

MTs MIFTAHUL ULUM

18/07/1965 Blora

Jawa Tengah

234 122352178020 9059747648200013 Ahmat Khosin

MTs Nurul Huda NGAWEN

27/07/1968 Blora

Jawa Tengah

235 122392155022 7643741642200052 Choirudin Zuhri

MTS SULTAN AGUNG NGAWE11/03/1963 Blora

Jawa Tengah

236 122392153016 2742745652200002 Ahmad Murtaji

MTs. Al Fatah

04/10/1967 Blora

Jawa Tengah

237 122352151027 0443742643300073 Sukiswati

MTs. Ma'arif 1 Blora

11/11/1964 Blora

Jawa Tengah

238 122372191019 6833740641200062 Masykur

MTs. Nurul Huda Bogorejo

01/05/1962 Blora

Jawa Tengah

239 122352196024 8437734635200012 Abdul Qohar

MTs. Wahdatut Thullab Blora

05/01/1956 Blora

Jawa Tengah

240 122392179023 0634748649200032 Saiful Huda

MTs.MUJAHIDIN

02/03/1970 Blora

Jawa Tengah

241 120212126033 9737741643110102 Parijan

RA HIDAYATUSSUBBAN II DR 04/05/1963 Blora

Jawa Tengah

242 120212142036 1641745647300012 Maryati

196703091997032001 BA Aisiyah

243 120212145049 0743749651300022 Nururl Na'Imatun

BA Aisiyah Sanggrahan

03/09/1967 Boyolali

Jawa Tengah

04/11/1971 Boyolali

Jawa Tengah

244 120212162024 3450743646300013 Sunarti

BA Aisiyah V Banyusri

18/11/1965 Boyolali

Jawa Tengah

245 120212174029 7239747649300023 Sri Wahyuni

BA Aisyiyah 6 Garangan

09/07/1969 Boyolali

Jawa Tengah

246 120212184044 0837748650300122 Umi Baryatun

BA Aisyiyah Glintang

05/05/1970 Boyolali

Jawa Tengah

247 120212168026 4742739643300002 Sunarti

BA Aisyiyah Gumukrejo

04/10/1961 Boyolali

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

5

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

248 120212146029 9541747650300033 Sumiyati

BA Aisyiyah Kemusu

12/09/1969 Boyolali

Jawa Tengah

249 120212197036 5450747650300013 Fajar Ayda

Bustanul Athfal 02

18/11/1969 Boyolali

Jawa Tengah

MA Darussalam

10/06/1971 Boyolali

Jawa Tengah

04/12/1960 Boyolali

Jawa Tengah

250 122362144018 1338749655200003 Masykuri
251 120282197109 0536738640300073 Badriyah

196004121986032004 MI AL AKBAR SAWAHAN

252 120282113121 9733747650300012 Siti Suwarni

MI AL AKBAR SAWAHAN

04/01/1969 Boyolali

Jawa Tengah

253 120282168107 4854750653300002 Sri Kukuh

MI AL FALAAH

22/05/1972 Boyolali

Jawa Tengah

24/11/1960 Boyolali

Jawa Tengah

254 120282138102 2456738640300013 Sri Basthokah

196011241983022001 MI AL Islam 2

255 122362147025 9739750653200002 Marji

MI AL MA`ARIF Benteran Bawu 04/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

256 122382127017 8337752654200003 Ahmad Kuri

MI Al Ma'arif

Jawa Tengah

257 122372189031 3744753654200002 Mahfud

MI Al Ma'arif

04/12/1975 Boyolali

Jawa Tengah

258 122362198025 2343747649200043 Yamto

MI Al Ma'arif Glinggang

11/10/1969 Boyolali

Jawa Tengah

259 120282114096 0342750652210193 Titik Handayani

MI ALHidayah

10/10/1972 Boyolali

Jawa Tengah

10/05/1974 Boyolali

260 122372115032 1640747650200062 Sunardi

MI Al-Ma'arif

08/03/1969 Boyolali

Jawa Tengah

261 120282124120 7539748649200003 Jarkoni

MI Bantengan

12/07/1970 Boyolali

Jawa Tengah

262 120282131091 5643750653200002 Achmad Saifudin

MI GAGAKSIPAT 2

03/11/1972 Boyolali

Jawa Tengah

263 120282173115 0642749652200032 Masykuri

MI GENENG

03/10/1971 Boyolali

Jawa Tengah

264 120282153114 6238749652200023 Kasno

MI Gunung 2

09/06/1971 Boyolali

Jawa Tengah

265 122372142037 9745753655200002 Sutarno

MI Islamiyah

13/04/1975 Boyolali

Jawa Tengah

266 120282135114 8740750651300002 Priyanti

MI Islamiyah JATEN

04/08/1972 Boyolali

Jawa Tengah

267 122372151029 5839750653300002 Siti Bariyah

MI Jambeyan

05/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

268 120282123114 4547745647200032 Suwarto

MI Jurug

15/02/1967 Boyolali

Jawa Tengah

269 122352114030 7340746649300043 Sri Hidayati

MI Kiyaran

10/08/1968 Boyolali

Jawa Tengah

270 120282163108 8537747650300002 Tri Sudarmi

MI Kiyaran

02/05/1969 Boyolali

Jawa Tengah

271 120282166111 8842748650300152 Suratmi

MI Miftahu Ulum

05/10/1970 Boyolali

Jawa Tengah

272 120282138120 7662748651300002 Suratmi

MI MIFTAHUL ULUM

30/03/1970 Boyolali

Jawa Tengah

273 122352119023 7142748650200073 Saifudin

MI Miftahul Ulum

08/10/1970 Boyolali

Jawa Tengah

274 120282123122 0337747650300103 Nurhayati

MI MUHAMADIYAH

10/05/1969 Boyolali

Jawa Tengah

275 120282148092 0634743647200012 Widodo

MI Muhammadiyah

03/02/1965 Boyolali

Jawa Tengah

196506022005011002 MI Muhammadiyah

06/02/1965 Boyolali

Jawa Tengah

276 122372159028 3934743647200002 Muslih
277 120282129107 5457745647210042 Suminah

MI Muhammadiyah

25/01/1967 Boyolali

Jawa Tengah

278 120282184088 2743746647210032 Tumirah

MI Muhammadiyah

04/11/1968 Boyolali

Jawa Tengah

279 120282121094 0037747649300163 Sri Surani

MI Muhammadiyah

07/05/1969 Boyolali

Jawa Tengah

280 122352142029 2247747650300013 Muntianah

MI Muhammadiyah

15/09/1969 Boyolali

Jawa Tengah

281 122352141025 0540748650300012 Suwarni

MI Muhammadiyah

02/08/1970 Boyolali

Jawa Tengah

282 120282189118 0343748651300083 Umi Sangadah

MI Muhammadiyah

10/11/1970 Boyolali

Jawa Tengah

283 120282143098 8559748651300063 Nirbiyati

MI Muhammadiyah

27/12/1970 Boyolali

Jawa Tengah

284 120282116123 3542749650300052 Farida Machzum

MI Muhammadiyah

02/10/1971 Boyolali

Jawa Tengah

285 120282136110 7533748650300122 Mardhiyatun

MI Muhammadiyah Brangkal

01/02/1970 Boyolali

Jawa Tengah

286 120282143092 5648747649200052 Sarjita

MI Muhammadiyah DERASAN 16/03/1969 Boyolali

Jawa Tengah

287 120282151110 3160750653300003 Widiyati

MI Muhammadiyah Gebang

28/08/1972 Boyolali

Jawa Tengah

288 122352174030 0451746649300013 Ida Rodliyah

MI Muhammadiyah PAKANG

19/11/1968 Boyolali

Jawa Tengah

289 120282192110 5635750651200032 Ahmad Fauzan
290 120282112090 1839746648200012 Rochim

MI MUNAWAROH

03/03/1972 Boyolali

Jawa Tengah

196805071997031002 MI Negeri Andong

05/07/1968 Boyolali

Jawa Tengah

MI Negeri Andong

01/04/1971 Boyolali

Jawa Tengah

291 120282137087 4436749650300012 Siti Mutmainah
292 120282137089 3061750652200043 Muh Marwanto

MI Ngaglik

29/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

293 120282156118 9436750652300002 Sri Muhanik

MI Nurul Hidayah

10/04/1972 Boyolali

Jawa Tengah

294 120282121078 9037740644300003 Muntingah

MI Nurul Himmah Duwet

07/05/1962 Boyolali

Jawa Tengah

MI Nurul Himmah Sugihan

27/08/1968 Boyolali

Jawa Tengah

296 120282151093 8762743644300002 Taryanti

MI Nurul Huda

30/04/1965 Boyolali

Jawa Tengah

297 120282152114 7451746649300002 Siti Mudrikah

MI Nurul IHSAN

19/01/1968 Boyolali

Jawa Tengah

295 122362142025 7159746648300093 Siti Zaro'Ah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

150378509

6

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

298 120282155123 5451749651300013 Haryanti Sri Rejeki

MI Nurul IHSAN

19/11/1971 Boyolali

Jawa Tengah

299 120282153113 5848749650300002 Ida Rahmawati

MI Pinggir

16/05/1971 Boyolali

Jawa Tengah

300 122372164047 2943748650300012 Hartatik Susilowati

MI QOMARIYAH WATES

06/11/1970 Boyolali

Jawa Tengah

301 120282142099 6146747650300050 Komsah Rochmiyati

MI Senet

14/08/1969 Boyolali

Jawa Tengah

302 120282196112 5438746648200023 Muh. Ma'Ruf

06/11/1968 Boyolali

Jawa Tengah

303 120282137079 1440746648300012 Fathonah

196801082005012001 MI TEGALREJO

MI SINDON 2

01/08/1968 Boyolali

Jawa Tengah

304 120282153091 9244736638210053 Umroh

195809121991032001 MI Tegalsari

09/12/1958 Boyolali

Jawa Tengah

305 120282141097 2142748650300093 Sri Lestari

MI. BAITUL Huda

08/10/1970 Boyolali

Jawa Tengah

306 120282141098 2945750652200012 Sri Hastono

MI. BAITUL Huda

13/06/1972 Boyolali

Jawa Tengah

307 122382157010 2657743645300002 Siti Maryam

MIM 01 Manyaran

25/03/1965 Boyolali

Jawa Tengah

308 122372171034 5152742643300073 Widayanti

MIM 02 Manyaran

20/08/1964 Boyolali

Jawa Tengah

309 122362145018 5662746647200002 Jari

MIM 02 Manyaran

30/03/1968 Boyolali

Jawa Tengah

MIM 02 Manyaran

12/11/1969 Boyolali

Jawa Tengah

05/07/1967 Boyolali

Jawa Tengah

310 120282179089 7543747649200043 Asmuni
311 120282191106 4037745648300023 Siti Asiyah

196705071992032002 MIM AL-AKBAR

312 120282174120 3243750653300003 Supiyati

MIM Asemgrowong

09/11/1972 Boyolali

Jawa Tengah

313 122392183017 4934746648300102 Muyiman

MIM Banyusri

06/02/1968 Boyolali

Jawa Tengah

314 122352189032 1549742643200012 Susilo

MIM Bercak

17/02/1964 Boyolali

Jawa Tengah

196704061989032002 MIM Garangan

04/06/1967 Boyolali

Jawa Tengah

MIM Garangan

03/05/1970 Boyolali

Jawa Tengah

315 120282197116 7936745647300102 Siti Aminatun
316 122372195037 4637748649300002 Sunnah
317 120282168106 5746749651200072 Aryadi

MIM Genengsari

14/04/1971 Boyolali

Jawa Tengah

318 120282191113 0046748650200013 Aris Syamzaini

MIM GIRIROTO

14/06/1970 Boyolali

Jawa Tengah

319 120282121099 2042750653200033 Sulur

MIM GUNUNG WATES

10/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

320 120282121096 9643747649200002 Tuhaman

MIM Jering

03/11/1969 Boyolali

Jawa Tengah

321 120282114083 8355745649200003 Ngamardi

196710231999031002 MIM Jeron

23/10/1967 Boyolali

Jawa Tengah

322 120282169102 6546742643300003 Sri Wahyuni

MIM KADIRESO

14/12/1964 Boyolali

Jawa Tengah

323 120282151104 1538748650300012 Eni Ningsih

MIM KADIRESO

02/06/1970 Boyolali

Jawa Tengah

324 122392183016 7037744647200053 Agus Suyono

MIM Kemusu

07/05/1966 Boyolali

Jawa Tengah

325 122352183026 8547749653200003 Ali Mahmudi

MIM Kemusu

15/12/1971 Boyolali

Jawa Tengah

326 120282136112 8961750652300072 Jumiati

MIM Kemusu

29/06/1972 Boyolali

Jawa Tengah

195909011983032002 MIM Mojorejo

09/01/1959 Boyolali

Jawa Tengah

23/06/1968 Boyolali

Jawa Tengah

327 120282165099 2233737639300043 Sholihah
328 120282143090 0955746649300012 Tutik Nur Paraswati

MIM PAKEL

329 120282182128 4152750651300023 Eny Nuryati

20/08/1972 Boyolali

Jawa Tengah

196509102001121001 MIM POTRONAYAN 1

09/10/1965 Boyolali

Jawa Tengah

331 120282155120 3533748652200003 Sugito

MIM POTRONAYAN 1

12/01/1970 Boyolali

Jawa Tengah

332 122362196025 2740744647300062 Siti Romzanah

MIM Seling

08/04/1966 Boyolali

Jawa Tengah

333 122392123020 0835474649300022 Muntamah

MIM Seling

05/03/1969 Boyolali

Jawa Tengah

330 120282151095 0242743644200013 Mardiyatno

MIM PAKEL

334 122352132031 2936748650300032 Dwi Hartini

MIM Seling

06/04/1970 Boyolali

Jawa Tengah

335 122372178035 4635750652300012 Nur Hidayati

MIM Sempulur

03/03/1972 Boyolali

Jawa Tengah

336 120282138126 6056750652300013 Sri Lestari

MIM Sucen

24/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

337 120282149128 8342749651300023 Husniyah

MIM Tawangsari

10/10/1971 Boyolali

Jawa Tengah

338 120282194105 4040745649300004 Siti Fatonah

MIM TEJOBANG

07/08/1967 Boyolali

Jawa Tengah

339 120282158104 6656742643300002 Siti Fatimah

MIM WALEN I

24/03/1964 Boyolali

Jawa Tengah

340 120282122115 8244742644300013 Umdatul Hasanah

MIN ANDONG

09/12/1964 Boyolali

Jawa Tengah

196305152000122001 MIN Banyuurip

15/05/1963 Boyolali

Jawa Tengah

342 122372157027 1442745646300002 Siti Nur Fadhilah

196701101998032001 MIN Boyolali

01/10/1967 Boyolali

Jawa Tengah

343 122382187018 5539740641200003 Mu'Arif Sutiyono

196212072000031001 MIN DIBAL

12/07/1962 Boyolali

Jawa Tengah

344 120282122122 4037745648200103 Murni

196705071998031001 MIN KENDEL

341 122372189027 9847741643300012 Maryatun

345 120282188103 4433749650300232 Yamtinah

MIN Muh. Winong Boyolali

05/07/1967 Boyolali

Jawa Tengah

01/01/1971 Boyolali

Jawa Tengah

346 120282182114 3951744647200032 Ngatima

196606191994031003 MIN Pengging

19/06/1966 Boyolali

Jawa Tengah

347 120282187098 2852745646200012 Mustamiin

196705252007011032 MIN Pengging

25/05/1967 Boyolali

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

7

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

348 122362119022 8859748651200002 Budiyanto
349 122352198019 8744743464200012 Ali Mahmud

MTS AL Islam BANYUSRI
196504122005011002 MTs Darussalam

350 122372138027 7933740643200002 Kuwet
351 122372155026 5137737639200013 Abdul Hanif

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

27/05/1970 Boyolali

Jawa Tengah

04/12/1965 Boyolali

Jawa Tengah

MTs N 2 Simo

06/01/1962 Boyolali

Jawa Tengah

195908051998031001 MTs N TERAS

08/05/1959 Boyolali

Jawa Tengah

352 122382182011 4861740641200002 Zamzuri

196205291998031001 MTs N TERAS

29/05/1962 Boyolali

Jawa Tengah

353 122352196026 9133744648300013 Rahmawati Alwathoniyah

196608012007102001 MTs N TERAS

08/01/1966 Boyolali

Jawa Tengah

354 122372183031 4453745649300003 Muryani

MTs N Walen

21/11/1967 Boyolali

Jawa Tengah

355 122352119020 6447746647300002 Istikhomah

MTs Nurul Huda Ampel

15/01/1968 Boyolali

Jawa Tengah

356 122352153029 0855750652200002 Aliman

MTs Nurul Islam II

23/06/1972 Boyolali

Jawa Tengah
Jawa Tengah

357 122372198030 8433738639200182 Harjanto

196001011994031001 MTs.Yosodipuro Pengging

01/01/1960 Boyolali

358 122352185022 2948742641200002 Dawam Sujaka

196406161993021002 MTsN Ngemplak

16/06/1964 Boyolali

Jawa Tengah

359 122352151029 5960745647300012 Suwai Batul Aslamiyah

196706282007012014 MTsN Teras

28/06/1967 Boyolali

Jawa Tengah

360 122352148023 9344739640200003 Sholeh Bukhori

196110121993031001 MTsN Tinawas

10/12/1961 Boyolali

Jawa Tengah

361 122392167017 5661745647200002 Ahmarul Hidayatullah

196703292007011030 MTsN Tinawas

29/03/1967 Boyolali

Jawa Tengah

362 120212192048 3452735638200002 Mahmudi

195712011986031002 RA Perwanida

20/01/1957 Boyolali

Jawa Tengah

363 120212188035 1448748650300012 Jumrotun

RA Perwanida

16/01/1970 Boyolali

Jawa Tengah

364 120212149052 3245748649300003 Umi Muslikah

RA Perwanida

13/09/1970 Boyolali

Jawa Tengah

365 120212112046 5934747649300122 Emiyati

RA PERWANIDA I

02/06/1969 Boyolali

Jawa Tengah

366 120212172041 9038750652300153 Hidayatur Rofiah

RA PERWANIDA I BOYOLALI 06/07/1972 Boyolali

Jawa Tengah

367 120212122032 2037732634300073 Siti Qomariyatun

RA PERWANIDA JATISARI

05/07/1959 Boyolali

Jawa Tengah

368 120212191034 1552742644300012 Siti Fatonah

196402201992032001 RA PERWANIDA PERENG

20/02/1964 Boyolali

Jawa Tengah

369 120212198042 5340735635300003 Parinem

195710081982032003 RA Perwanida Sambon Banyud 10/08/1957 Boyolali

Jawa Tengah

370 122382173022 7442744648200022 Muhammad Mualim

MA AL Hikmah 1 BENDA

03/10/1966 Brebes

Jawa Tengah

371 122392125012 2946747649110072 Mas'Ud

MA AL Hikmah 1 BENDA

14/06/1969 Brebes

Jawa Tengah

372 122392118020 1641743643200002 Hasbullah

MA ASSALAM BANTARKAWUN03/09/1965 Brebes

Jawa Tengah

373 122352193020 1144734639200003 Shobirin, Hs.

MA Asy-Syafi'iyyah Jatibarang 03/03/1957 Brebes

Jawa Tengah

374 122392127021 6036747649110063 Entis Abdul Holik

MA Ma'arif NU 01 BANTARKAW07/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

375 122362172024 3960732635200002 M. Ridlwan

MA MAMBAUL ULUM

28/06/1954 Brebes

Jawa Tengah

376 122352146022 0860746648200042 Syaefulloh

MA MambauL Ulum

28/05/1968 Brebes

Jawa Tengah

377 122372166030 7644742644200012 Mudrika Toyib

MA NU 02 TANJUNG

03/12/1964 Brebes

Jawa Tengah

378 122372152027 8548745647200013 Taufiqurrochman

MA NU 03 BREBES

16/12/1967 Brebes

Jawa Tengah

379 122352194022 3245743644200033 Cecep Sopian

196509131992031001 MAN Brebes 1

13/09/1965 Brebes

Jawa Tengah

380 122392121015 2539745649200003 Mustholih

196712072002121001 MAN BREBES 2

12/07/1967 Brebes

Jawa Tengah

MI AL Falah TEMBONGRAJA 02/04/1968 Brebes

Jawa Tengah

381 120282168096 3433746650300012 Duroh
382 120282179078 3438738640200012 Rifai Zeni

MI AL FalahIYAH PLOMPONG 01/05/1960 Brebes

Jawa Tengah

383 120282126099 8262739641300003 Ummi Mukarromah

MI AL FalahIYAH PLOMPONG 30/09/1961 Brebes

Jawa Tengah

384 122352139018 4450745648200002 Muhamad

MI AL FalahIYAH PLOMPONG 18/01/1967 Brebes

Jawa Tengah

385 120282184093 8259747650200003 Hasbuloh

MI AL Huda GANGGAWANG

27/09/1969 Brebes

Jawa Tengah

386 120282166100 3352774464830003 Muslimah

MI AL Ikhlas KLUWUT

20/10/1966 Brebes

Jawa Tengah

387 120282111129 9953743646300002 Mutmainah

MI AL IkhsanIYAH

21/06/1965 Brebes

Jawa Tengah

388 120282118089 0749747650300012 Toyibah

MI AL Islamiyah BALAPUSUH 17/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

389 120282163106 7736747651200012 Basori

MI AL Islamiyah KALIJURANG 004/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

390 120282123121 5554747648300002 Mutmainah

MI AL- MUAWANAH KEBOGAD22/02/1969 Brebes

Jawa Tengah

391 120282122124 5546745647300013 Saeni

MI AL MUJAHIDIN KLUWUT

14/12/1967 Brebes

Jawa Tengah

392 120282176085 6148741644300003 Sundiati

MI AL WATHANIYAH 01

16/08/1963 Brebes

Jawa Tengah

393 120282151103 2553748651200002 Nur Ilham Utami

MI AL WATHANIYAH 03

21/02/1970 Brebes

Jawa Tengah

394 120282158099 2043739641200013 Nurohmat

MI AL WATHONIYAH 01 SIAND07/11/1961 Brebes

Jawa Tengah

196702052000031002 MI AL WATHONIYAH 01 SIAND02/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

396 120282112084 9544742643200002 Jamaludin

MI AL WATHONIYAH 02 SIAND02/12/1964 Brebes

Jawa Tengah

397 120282126107 0649746647200002 Lukman

MI AL-Huda GANGGAWANG

Jawa Tengah

395 120282177099 6537745647200012 Sunaryo

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

8

17/03/1968 Brebes

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

398 120282197110 5544738642300003 Akhmad Shobirin

MI AL-Ikhlas PENGGARUTAN 12/12/1960 Brebes

Jawa Tengah

399 120282158100 9936740643200002 Kuseri

MI AL-Ikhlas PENGGARUTAN 06/04/1962 Brebes

Jawa Tengah

400 120282184080 7055744646300003 Rukayah

MI AL-Islamiyah

23/07/1966 Brebes

Jawa Tengah

401 120282182119 5754747649300012 Masnun

MI ASSALAFIYAH SLATRI

22/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

402 120282117092 0739744646200042 Mohamad Sain

MI ASSALAM

04/07/1966 Brebes

Jawa Tengah

403 120282121088 8642744646200042 Hamim

MI ASSALAM

03/10/1966 Brebes

Jawa Tengah

404 120282113108 8363738640300003 Muyassaroh

MI ASY-SYAFI'IYYAH 01

31/10/1960 Brebes

Jawa Tengah

405 120282186088 1635741643300022 Musiyam

MI ASY-SYAFI'IYYAH 01

03/03/1963 Brebes

Jawa Tengah

406 120282177091 2740742644300012 Amilatun

MI ASY-SYAFI'IYYAH 01

04/08/1964 Brebes

Jawa Tengah

407 120282141087 5142742644300013 Rokhani

MI ASY-SYAFI'IYYAH 01

08/10/1964 Brebes

Jawa Tengah

408 120282161098 6434744646200003 Mahbub

MI ASY-SYAFI'IYYAH 01

11/02/1966 Brebes

Jawa Tengah

196703151991032002 MI BUSTANUL Huda TANJUNG15/03/1967 Brebes

Jawa Tengah

410 120282187090 9149737640200013 Moh. Nashihin

MI BUSTANUL ULUM KAMPIR 17/08/1959 Brebes

Jawa Tengah

411 120282147109 0942744644200012 Mansur Bajuri

MI BUSTANUL ULUM KAMPIR 06/10/1966 Brebes

Jawa Tengah

412 120282197120 6554745647200030 Tahuri

MI BUSTANUL ULUM KAMPIR 22/12/1967 Brebes

Jawa Tengah

413 120282141091 9045747650300003 Nur Aeni

MI BUSTANUSSIBYAN TIPAR W13/07/1969 Brebes

Jawa Tengah

414 120282199103 5444746649300012 Rohimah

MI DARUL Hidayah WATUJAYA01/12/1968 Brebes

Jawa Tengah

409 120282188093 9647745648300012 Umi Alfiyah

415 120282146114 6634748651200022 Nasihin

MI DARUL Hikmah LUWUNGGE03/02/1970 Brebes

Jawa Tengah

416 120282197125 5544747649200013 Samsudin

MI HIDAYATUL Athfal

12/12/1969 Brebes

Jawa Tengah

417 120282134098 0555748650300012 Uswatun Khasanah

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

23/02/1970 Brebes

Jawa Tengah

418 120282189106 7735745649300002 Siti Ma'Rufah

MI HIDAYATUL MUBTADIIN JA 04/03/1967 Brebes

Jawa Tengah

419 120282194101 7760744646300012 Elo Nafiah

196604282006042001 MI HIDAYATUL MUBTADIIN JU28/04/1966 Brebes

Jawa Tengah

420 120282161101 3957744649200002 Abdul Latif

196902211991031002 MI IkhsanIYAH KUPU

25/06/1966 Brebes

Jawa Tengah

11/02/1969 Brebes

Jawa Tengah

421 120282148098 9434747649200003 Sulaeman

MI INFARUL KHOTOYA

422 120282153096 4558744648200002 Aziz Salim

MI INFARUL KHOTOYA TEGAL26/02/1966 Brebes

Jawa Tengah

423 120282143081 3840734636300022 Umi Kulsum

MI Islamiyah

Jawa Tengah

16/04/1956 Brebes

424 120282141085 6736741644200022 Abdullah

MI Islamiyah

04/04/1963 Brebes

Jawa Tengah

425 120282172106 5634743644300042 Maslikha

MI Islamiyah

03/02/1965 Brebes

Jawa Tengah

196612122006041003 MI Islamiyah

12/12/1966 Brebes

Jawa Tengah

427 120282123120 9734747650300032 Maftukah

MI Islamiyah

04/02/1969 Brebes

Jawa Tengah

428 120282194106 7535746648300012 Rokhanah

MI Islamiyah BULUSARI

02/03/1968 Brebes

Jawa Tengah

426 120282134087 4544744646200013 Saliri

429 120282133111 4757744647200012 Abdul Syukur

196604252005011001 MI Islamiyah GLONGGONG

25/04/1966 Brebes

Jawa Tengah

430 120282177106 6255746649200003 Daryono

MI Islamiyah GLONGGONG

23/09/1968 Brebes

Jawa Tengah

431 120282124116 1656746649300022 Endang Kusdiningsih

MI Islamiyah PASARBATANG 24/03/1968 Brebes

Jawa Tengah

432 120282197117 1737745647300022 Mufliha

MI Islamiyah PENJALINBANYU 04/08/1967 Brebes

Jawa Tengah

433 120282146113 0261747650200013 Badrul Jamali

MI Islamiyah PENJALINBANYU 29/09/1969 Brebes

Jawa Tengah

434 120282138115 2645747649300022 Watmah

13/03/1969 Brebes

Jawa Tengah

01/09/1960 Brebes

Jawa Tengah

436 120282152115 2439746650200000 Warno

MI MA'AHIDIL MUBAROK WIND01/07/1968 Brebes

Jawa Tengah

437 120282178115 3463745649200002 Castim

435 120282184076 7441738640200012 Aunillah

MI Islamiyah SAWOJAJAR
196001091986031002 MI JAMIYATUL Falah

196701312005011002 MI MAAHIDUL Huda BANJARA 31/01/1967 Brebes

Jawa Tengah

438 120282133116 6742746649300012 Titin Kristiyani

MI MAAHIDUL Huda BANJARA 04/10/1968 Brebes

Jawa Tengah

439 120282142101 4463748651200002 Wahidin

MI MAAHIDUL Huda BANJARA 31/01/1970 Brebes

Jawa Tengah

440 120282191115 8544748651300002 Mariah

MI MAAHIDUL Huda BANJARA 02/12/1970 Brebes

Jawa Tengah

441 120282125117 8635744646200042 Slamet

MI MAFATIHUL Huda 02

03/03/1966 Brebes

Jawa Tengah

442 120282164113 8042745648200033 Wahyudin

MI MAFATIHUL Huda 02

14/07/1967 Brebes

Jawa Tengah

443 120282176083 2837741643300022 Mahmudah

MI MAFATIKHUSSIBYAN DUKU05/05/1963 Brebes

Jawa Tengah

444 120282127103 8252746649300003 St. Masroah

MI MAFATIKHUSSIBYAN DUKU20/09/1968 Brebes

Jawa Tengah

445 120282191097 1048735635200003 Zamroni

MI MANBAUL HIKAM DUKUH S16/07/1957 Brebes

Jawa Tengah

446 120282133121 3347747650300023 Shoidah

MI MANSYAUL ULUM 01 Luwu 15/10/1969 Brebes

Jawa Tengah

447 120282142100 2461748651300002 Khaeriyah

MI MAZROATUL Athfal DK. MIN29/01/1970 Brebes

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

9

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

448 120282121077 5744738641300002 Sugiarti

MI MIFTAHUL AFKAR

04/12/1960 Brebes

Jawa Tengah

449 120282133112 3856744648200002 Hasyim

MI MIFTAHUL Athfal 01

24/05/1966 Brebes

Jawa Tengah

450 120282169101 2149740643200013 Ahmad Suwaji

MI MIFTAHUL Athfal 02 KEDAW11/07/1964 Brebes

Jawa Tengah

451 120282194100 9150743647300003 Ajizah

MI MIFTAHUL FATIHIN

18/08/1965 Brebes

Jawa Tengah

452 120282118092 9547747650300013 Siti Patimah

MI MIFTAHUL FATIHIN

15/12/1969 Brebes

Jawa Tengah

453 120282129109 7754745649200002 Tobri

MI MIFTAHUL Huda KEBOLEDA22/04/1967 Brebes

Jawa Tengah

454 120282169110 5049746649300013 Maryam

MI MIFTAHUL ULUM CILIBUR 15/06/1968 Brebes

Jawa Tengah

455 120282162109 1547745648300013 Yuningsih
456 120282122120 8249744647300003 Aripah

MI MIFTAHUL ULUM KARANG 15/12/1967 Brebes

Jawa Tengah

196609171990012001 MI MIFTAHUL ULUM PETUNJU17/09/1966 Brebes

Jawa Tengah

457 120282145113 6554747648300002 Duriyah

MI MIFTAHUL ULUM PETUNJU22/02/1969 Brebes

Jawa Tengah

196211012000031002 MI MIFTAHUSSALAM TERLAYA11/01/1962 Brebes

Jawa Tengah

MI MISNAUL ULUM 02 SIWULU27/06/1958 Brebes

Jawa Tengah

460 120282162095 6140736638200023 M. Asrori

MI MISNAUL ULUM 02 SIWULU08/08/1958 Brebes

Jawa Tengah

461 120282136096 7138743647200003 Sopandi

MI MISNAUL ULUM 02 SIWULU26/08/1965 Brebes

Jawa Tengah

462 120282132118 3038747650200103 Edy Mulyono

MI Muhammadiyah Adisana

07/06/1969 Brebes

Jawa Tengah

463 120282172102 5752738639200002 Marjono

MI Muhammadiyah DUKUHTUR20/04/1960 Brebes

Jawa Tengah

464 120282132112 9147746650200003 Abdul Khalik

MI Muhammadiyah LARANGAN15/08/1968 Brebes

Jawa Tengah

465 120282144117 7534741643300072 Watmah

MI Muhammadiyah PESANTUN02/02/1963 Brebes

Jawa Tengah

466 120282168089 6647743646300012 Masitoh

196503152005012002 MI Muhammadiyah PESANTUN15/03/1965 Brebes

Jawa Tengah

467 120282133120 7139747650300013 Alkomariyah

MI Muhammadiyah PESANTUN08/07/1969 Brebes

Jawa Tengah

468 120282198088 8450738639300003 Siti Mu'Alimah

MI Muhammadiyah SAWOJAJA 18/11/1960 Brebes

Jawa Tengah

469 120282164107 7345741643300013 Ustati

MI Muhammadiyah SAWOJAJA 13/10/1963 Brebes

Jawa Tengah

458 120282173088 2433740646200003 Heri
459 120282184075 6959736639200002 Rodiyanto

470 120282122121 2952745648200012 Kasirin

MI NAHDLATUL Huda KEDUNG20/06/1967 Brebes

Jawa Tengah

471 120282143094 9459748650200012 Nuratna Sri Murti Rahayu

MI Negeri BREBES

Jawa Tengah

472 120282127099 4337745649200033 Ahmad Rosyidin

27/01/1970 Brebes

196710052005011001 MI Negeri Padakaton Ketanggun10/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

MI Nurul AMIN KEDAWUNG

Jawa Tengah

473 120282184078 2337743646200023 M.Dukha

10/05/1965 Brebes

474 120282174110 2751745650300002 Hanani

MI Nurul AMIN KEDAWUNG

19/04/1967 Brebes

Jawa Tengah

475 120282159123 7450747649300002 Khasanah

MI Nurul AMIN KEDAWUNG

18/01/1969 Brebes

Jawa Tengah

476 120282125122 8438746649300003 Mundiroh

MI Nurul Athfal PAGUYANGAN 11/06/1968 Brebes

Jawa Tengah

477 120282121095 4342747651200033 Abdul Rokhman

MI Nurul Hidayah Kubangsari

10/10/1969 Brebes

Jawa Tengah

478 120282175107 5746747651200000 Riyanto

MI Nurul Islam

14/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

479 120282163094 7541744647300002 Musrifah

MI Nurul Islam KALIJURANG

02/09/1966 Brebes

Jawa Tengah

480 120282138113 1155746649200013 M. Hidayatulloh

MI Nurul Islam KALIJURANG

23/08/1968 Brebes

Jawa Tengah

196207281983031003 MI Nurul Islam SLATRI

28/07/1962 Brebes

Jawa Tengah

MI Nurul Islam SLATRI

481 120282121080 3055740643200003 Saifullah
482 120282157107 9546742643300000 Ruminah

14/12/1964 Brebes

Jawa Tengah

483 120282132102 8562740641200003 Warid

196212302000031001 MI NURUSSHIBYAN PAGUYAN30/12/1962 Brebes

Jawa Tengah

484 120282163089 7947735637300022 Bashiroh

195706151990022001 MI Raudlatul Islam KETANGGU 15/06/1957 Brebes

Jawa Tengah

485 120282194096 7545738641300010 Wiwik Widowati

196012131990032001 MI RAUDLATUTH THOLIBIN

13/12/1960 Brebes

Jawa Tengah

486 120282156115 8443747650200030 Hairun Nasikhin

MI RAUDLATUTH THOLIBIN

11/11/1969 Brebes

Jawa Tengah

487 120282139101 3855745647200022 Hasanudin

196705231998031002 MI RAUDLATUTH THOLIBIN PA23/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

488 122362136020 0040742643300023 Alfiah

196407081990032001 MI SYURIYAH PEBATAN

Jawa Tengah

07/08/1964 Brebes

489 120282139107 2053746650300003 Nur Aini

MI TAALIMUSSYIBYAN 01 GAL21/09/1968 Brebes

Jawa Tengah

490 120282191108 5851747650200002 M. Ali Masruri

MI TAALLAMUL Huda

19/05/1969 Brebes

Jawa Tengah

491 120282172115 5843746650300002 Nuriyah

MI TA'ALLUMUSSHIBYAN 1 GA05/11/1968 Brebes

Jawa Tengah

492 120282124110 6363744647300003 Tafrikha

MI TAHDZIBUL FUAD TEGALG31/10/1966 Brebes

Jawa Tengah

493 120282128134 5747746649300012 Ida Aryani

MI TAHDZIBUL FUAD TEGALG15/04/1968 Brebes

Jawa Tengah

494 120282166107 3739747650300042 Masruha

MI TAMRINUL Athfal BANJARS 04/07/1969 Brebes

Jawa Tengah

495 120282148089 4433740642200172 Tolibin

MI TAMRINUSSIBYAN 01 BEND01/01/1962 Brebes

Jawa Tengah

496 120282181119 9956746649300002 Nihlatun

MI TAMRINUSSIBYAN 02 AL H 24/06/1968 Brebes

Jawa Tengah

497 120282133104 4936737639200012 Moh.Faizin

MI TARBIYATUL Athfal CARUB 06/04/1960 Brebes

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

10

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

498 120282119132 0557747649300012 N. Fatimah

MI TARBIYATUL Athfal CILIMU 25/02/1969 Brebes

Jawa Tengah

499 120282186102 7253747656300003 Musyarofah

MI TARBIYATUL Athfal KARAN 21/09/1969 Brebes

Jawa Tengah

500 120282116118 7539747650300013 Halimah

MI TARBIYATUL Athfal LAREN 12/07/1969 Brebes

Jawa Tengah

501 120282123124 8460747650300003 Nahidah

MI TARBIYATUL Athfal PENAN 28/11/1969 Brebes

Jawa Tengah

502 120282115096 8342746650200033 Nurudin

MI TARBIYATUSSIBYAN DUKU10/10/1968 Brebes

Jawa Tengah

503 120282146103 5653744644300002 Shokhifah

MI. ASSALAFIYAH ADISANA 21/03/1966 Brebes

Jawa Tengah

504 120282153105 3943746650300002 Siti Munawaroh

MI. ASSALAFIYAH ADISANA 06/11/1968 Brebes

Jawa Tengah

505 120282179080 2654739641200012 Mahfudz

MI.DARUL ULUM 01 DUKUHTU21/02/1961 Brebes

Jawa Tengah

506 120282196109 5848745649200002 Ramlan

196705162007011034 MIN LARANGAN

16/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

507 120282137076 1261744649300003 Toniati

196609292006042009 MIN WANASARI

29/09/1966 Brebes

Jawa Tengah

MIS ASY-SYAFI'IYYAH 01 JATI 09/12/1964 Brebes

Jawa Tengah

196503062005012001 MIS ASY-SYAFI'IYYAH 01 JATI 03/06/1965 Brebes

Jawa Tengah

508 120282125115 1244742644200013 Mushofa
509 120282134086 4638743646300012 Armilah
510 120282172116 7842747651200010 Sulaeman

MIS I'ANATUL MUTA'ALLIMIN 005/10/1969 Brebes

Jawa Tengah

511 120282187094 7462744645300012 Hantiwi

MIS Islamiyah

Jawa Tengah

30/01/1966 Brebes

512 120282165108 8441745649200013 Dasuki

MIS MIFTAHUL Falah

11/09/1967 Brebes

Jawa Tengah

513 120282159127 4643748651200022 Munasik

MIS MIFTAHUL Falah

03/11/1970 Brebes

Jawa Tengah

514 120282175098 6851743646300032 Titi Rokhani

MIS SALAFIYAH

19/05/1965 Brebes

Jawa Tengah

515 120282128127 6145743646300033 Farikhah

MIS SALAFIYAH

13/08/1965 Brebes

Jawa Tengah

516 122382162013 8543752654200003 Zainal Arifin

MTs AL - Ishlah

06/12/1966 Brebes

Jawa Tengah

517 122382182013 5648742644300012 Ruchanah
518 122352132030 7739744648200002 Wahri

MTs AL AZHAR TEMBONGRAJ16/03/1964 Brebes
196604072005011001 MTs AL Azhar Tembongraja

Jawa Tengah

MTs AL Hikmah CIPELEM

17/03/1968 Brebes

Jawa Tengah

MTs AL KAUTSAR

04/11/1965 Brebes

Jawa Tengah

195908011989032002 MTs AL-Hidayah Banjarharjo Br 08/01/1959 Brebes

Jawa Tengah

519 122362175029 9649746649200002 Asikin
520 122362166031 2743743664110072 A. Munnir
521 122352129031 1133737659300003 Saadah
522 122382116015 1839745648300012 Rahayu
523 122382171019 6861745647300002 Nurjanah

Jawa Tengah

04/07/1966 Brebes

MTS AL-Hidayah BANJARHARJ05/07/1967 Brebes
196705291989032003 MTs AL-Ikhlas

Jawa Tengah

29/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

524 122372186032 9633747649300012 Muslimah

MTS ASSALAFIAH SITANGGAL03/01/1969 Brebes

Jawa Tengah

525 122362188016 1458736635200003 Thohari

MTs ASSALAFIYAH SITANGGA26/03/1960 Brebes

Jawa Tengah

526 122362127027 9139739641200013 Ahmad Munif

MTs ASSALAFIYAH SITANGGA08/07/1961 Brebes

Jawa Tengah

527 122352151028 7744742643200012 Khasan Bisri

MTs Assalafiyah Sitanggal

04/12/1964 Brebes

Jawa Tengah

528 122392149019 1541746646200003 Subhi Tarib

MTs AS-SYAMSURIYAH JAGA 12/09/1968 Brebes

Jawa Tengah

529 122362188019 9156742644200013 Abdurahman

MTs DARUL ULUM LUMPUR 24/08/1964 Brebes

Jawa Tengah

530 122392118021 6553746648200003 Mohamad Ghufron

MTs DARUL ULUM TONJONG 21/12/1968 Brebes

Jawa Tengah

531 122372125036 0544740641200023 Wahib Arifin

MTs MAARIF NU 12 BULAKPAR12/12/1962 Brebes

Jawa Tengah

532 122372158031 5249740643110033 Mokh. Romli

196209172007011017 MTs MAFATIHUL Huda PADAK 17/09/1962 Brebes

Jawa Tengah

533 122382196011 9058746648110033 Abdul Aziz

MTs MAFATIHUL Huda PADAK 26/07/1968 Brebes

Jawa Tengah

534 122352158022 2448746649110033 Moh. Musrofi

MTs Mafatihul Huda Padakaton 16/11/1968 Brebes

Jawa Tengah

535 122372188029 8749747648200012 Mundzir

MTs MAFATIHUL Huda PADAK 17/04/1969 Brebes

Jawa Tengah

536 122392126020 1236743646200013 Sodikin

MTs MANBA'UL ULUM JETAK 08/04/1965 Brebes

Jawa Tengah

537 122382141012 9535744647300003 Umi Basiroh

196612032007012019 MTs N KETANGGUNGAN

12/03/1966 Brebes

Jawa Tengah

538 122382199021 9951745647200002 Paturohman

196706192000031003 MTs Negeri BANGBAYANG

19/06/1967 Brebes

Jawa Tengah

539 122352151030 6439749651200003 Syapi'I

11/07/1969 Brebes

Jawa Tengah

540 122352192019 3934738642200002 Makmuri

196006021992031001 MTs Negeri Bantarkawung

MTs Negeri Bangbayang

06/02/1960 Brebes

Jawa Tengah

541 122382173019 2151734636300013 Nur'Aini

195608191986032001 MTs Negeri MODEL BREBES 19/08/1956 Brebes

Jawa Tengah

542 122382138019 9857739640200022 Sonhaji

196105251994031001 MTs Negeri MODEL BREBES 25/05/1961 Brebes

Jawa Tengah

543 122352157023 9737745647300012 Murniyati

196704052007012030 MTs Negeri Model Brebes

Jawa Tengah

04/05/1967 Brebes

544 122362193024 7933747649200082 Mulyadi

MTs SUNAN KALIJAGA

06/01/1969 Brebes

Jawa Tengah

545 122362193025 5941747648300002 Mu'Zizah

MTs Wachid Hasyim

06/09/1969 Brebes

Jawa Tengah

546 122352182024 6450740642200003 Sukirno

MTs YANURIS 1 Linggapura

18/11/1962 Brebes

Jawa Tengah

547 122392127016 2443734636110043 Basuni

MTs YANURIS 2 BALAPUSUH 11/11/1956 Brebes

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

11

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

548 122362184029 2342746651200003 Jenudin

MTs. AL - AZHAR

10/10/1968 Brebes

Jawa Tengah

549 122352164031 8850733635200002 Saefulloh

MTs. Asy-Syafi'iyyah Jatibarang 18/05/1955 Brebes

Jawa Tengah

550 122352113026 1034736636200003 Zaenuri

MTs. Miftahul Ulum Rengaspend07/02/1957 Brebes

Jawa Tengah

551 122352163025 4445742646300003 Juanah

MTs. Nurul Ittihad

13/11/1964 Brebes

Jawa Tengah

552 122362123029 6840745646200002 Muro'I

MTS.Ma'arif NU 7 SAWOJAJAR18/05/1967 Brebes

Jawa Tengah

553 122352111021 4742743643300002 Kohiroh

MTs-PSA Ta'allumul Huda Gang02/04/1965 Brebes

Jawa Tengah

554 120282154105 4939746648210122 Milatun Nurhidayati

RA AL Falah

Jawa Tengah

555 120212197034 5257744647110033 Muhammad Qosim

RA AL MUBTADI-IN TAKHASSU25/09/1966 Brebes

Jawa Tengah

556 120212188034 0537747650300012 Sobiroh

RA AL-Hikmah CIKAKAK

Jawa Tengah

557 120212133038 1548743646300012 Ika Solikhah

RA AR ROKHIIM LUWUNGRAG16/02/1965 Brebes

Jawa Tengah

558 120212166039 2335747649210103 Sri Wahyuni Rahayu

RA BAHAGIA

10/03/1969 Brebes

Jawa Tengah

559 120282117086 8452738641210023 Sumarhayati

RA MASYITOH Nurul Huda

20/11/1960 Brebes

Jawa Tengah

06/07/1968 Brebes

02/05/1969 Brebes

560 120212183030 3443747648300003 Sriwati

RA MATHLABU ULUM KALINU 11/11/1969 Brebes

Jawa Tengah

561 120212111047 3246742646200003 Tarman

RA MIFTAHUL KHOIR BENTAR14/09/1964 Brebes

Jawa Tengah

562 120212133041 8940746648300052 Nuriah

RA MUSLIMAT KALISUMUR

06/08/1968 Brebes

Jawa Tengah

563 120212167028 9847739640300002 Tri Mulyaningsih

RA Nurul ILMI BULAKAMBA

15/05/1961 Brebes

Jawa Tengah

564 120212198044 1541742659200003 Rusad Saefulloh

RA Nurul Islam BENTARSARI 12/09/1964 Brebes

Jawa Tengah

565 120212157049 3045746649300013 Wartini

RA RIYADHUL Huda

13/07/1968 Brebes

Jawa Tengah

566 120212195030 0047746649300023 Umi Sumarmi

RA TARBIYATUSSIBYAN PLOM15/07/1968 Brebes

Jawa Tengah

567 122362173031 8140741643300053 Faiqoh

MA Al Itihad

08/08/1963 Cilacap

Jawa Tengah

568 122372138028 9133740643110033 Abdul Malik

MA PP DARUL QURRO

08/01/1962 Cilacap

Jawa Tengah

569 122372114033 4556743643200002 Arif Hizbullah

MA PPA Alfatah Maos

24/02/1965 Cilacap

Jawa Tengah

570 122362114017 6547740644200003 Syukur

MA.MINAT

15/12/1962 Cilacap

Jawa Tengah

571 122352163027 1843745649200022 Saeful Nguzed

MAN Cilacap

05/11/1967 Cilacap

Jawa Tengah

572 122372124021 5762747648200002 Muntohar

196904301994031001 MAN CILACAP

30/04/1969 Cilacap

Jawa Tengah

573 122372194036 3556749622000003 Faqih Mudjtahid

197112242007101002 MAN MAJENANG

24/12/1971 Cilacap

Jawa Tengah
Jawa Tengah

574 120282148094 6661744646300002 Khayatun

MI 02 PAHONJEAN

29/03/1966 Cilacap

575 120282125113 4452732633300003 Supiyah

MI AL HASAN MULYADADI

26/11/1954 Cilacap

Jawa Tengah

576 120282174100 6655738640300002 Siti Zuhriyah

MI AL Hidayah MULYADADI

23/03/1960 Cilacap

Jawa Tengah

577 120282151092 5636743644200002 M.Shobirin

MI Al Ma'arif 01

03/04/1965 Cilacap

Jawa Tengah

578 120282158107 7749745647110062 Samingun

MI Al Ma'arif Bojongsari

17/04/1967 Cilacap

Jawa Tengah

579 120282197112 5639741643300012 Siti Sumiyah

MI AL Ma'arif KEDUNGREJA

03/07/1963 Cilacap

Jawa Tengah

580 120282151097 7658744647300002 Siti Fatihah

MI AL Ma'arif SIDANEGARA

26/03/1966 Cilacap

Jawa Tengah

581 120282156101 6835740641200002 Nasikhuddin

MI Al Ma'arif Tambaksari

05/03/1962 Cilacap

Jawa Tengah

MI Darussalam SUMINGKIR

13/03/1969 Cilacap

Jawa Tengah

196806292005012001 MI Darussalam SUMINGKIR Jer29/06/1968 Cilacap

Jawa Tengah

582 120282193136 7545747650210052 Marfingah
583 120282132110 3958746649300012 Siti Rokhimah
584 120282195098 4341744646210073 Mumbasitoh

MI Darwata Glempang

585 120282111126 2934732633200002 Muktafin

MI DARWATA PADANGSARI 06/06/1954 Cilacap

Jawa Tengah

586 120282122119 0151744647200013 Badarudin

MI DARWATA Padangsari

19/08/1966 Cilacap

Jawa Tengah

587 120282149109 6538737641200003 Rohmat

MI Islamiyah Cinangsih

12/06/1959 Cilacap

Jawa Tengah

588 120282127102 4939746651200002 Lukmanudin

MI Islamiyah MARGASARI 01 06/07/1968 Cilacap

Jawa Tengah

589 120282173089 3657741646200002 Samirun Bs
590 120282128135 0556747649200012 Zainal Muttaqin

10/09/1966 Cilacap

Jawa Tengah

MI Ma'arif 01 Muktisari

25/03/1963 Cilacap

Jawa Tengah

196902242005011001 MI Ma'arif 01 Muktisari

24/02/1969 Cilacap

Jawa Tengah

MI Ma'arif 01 SALEBU

16/05/1967 Cilacap

Jawa Tengah

591 120282176089 9848745648200002 Suhud
592 120282189111 1662746646200002 Soqir

MI Ma'arif 01 SALEBU

30/03/1968 Cilacap

Jawa Tengah

593 120282162097 6841742644200002 Farhan

MI Ma'arif 02 MULYASARI

05/09/1964 Cilacap

Jawa Tengah

594 120282115100 8846747650200002 Payan

MI Ma'arif 03 GENTASARI

14/05/1969 Cilacap

Jawa Tengah

197008142005011003 MI Ma'arif 03 GENTASARI

14/08/1970 Cilacap

Jawa Tengah

596 120282193131 2641746648300012 Solikhah

MI Ma'arif 04 GENTASARI

03/09/1968 Cilacap

Jawa Tengah

597 120282131087 5738747651200002 Tursiman

MI Ma'arif CISUMUR

04/06/1969 Cilacap

Jawa Tengah

595 120282146117 8146748650200003 Ibnu Tamyiz

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

12

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

598 120282147112 6634746649200012 Miftakhul Khoeri
599 120282119127 4553745647200002 Muhamad Fauzi

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

MI MAFATIHUL Huda Bulaksari 03/02/1968 Cilacap
196702212005011001 MI MIFTAHULFalah

21/02/1967 Cilacap

PROPINSI
Jawa Tengah
Jawa Tengah

600 120282157110 1549745643300003 Siti Mubasiroh

MI MUH. CIPARI

17/12/1967 Cilacap

Jawa Tengah

601 120282119128 3847476651200002 Amin Bahrun

MI Muhammadiyah 02

15/05/1968 Cilacap

Jawa Tengah

602 120282153106 4150747648300003 Arifah Mahdiyani

MI Muhammadiyah Cipari

18/08/1969 Cilacap

Jawa Tengah

603 120282128133 3552746650300002 Eniyati

MI Muhammadiyah Sikampuh 20/02/1968 Cilacap

Jawa Tengah

604 120282128128 7242743645300003 Ahmad Sodiran

MI PLUS AZ-ZAHRO

Jawa Tengah

605 120282147114 8745747648110012 Ah.Zahid Al Junaedi

MI TANWIRUL Huda

13/04/1969 Cilacap

Jawa Tengah

606 120282127101 6439746648300002 Siti Marhamah

MI Tarbiyah Muawanah

01/07/1968 Cilacap

Jawa Tengah

607 120282186108 8436750652300002 Mudrikah

197201042007102001 MI Ya BAKII Kalisabuk 03

09/10/1965 Cilacap

01/04/1972 Cilacap

Jawa Tengah

608 120282142094 4761746674300002 N.Peni Mulyaningsih

MI Ya BAKII Kesugihan 02

29/04/1968 Cilacap

Jawa Tengah

609 120282126104 6157745649300003 Kasminah

MI YA BAKII KURIPAN

25/08/1967 Cilacap

Jawa Tengah

MI Yabakii

17/06/1964 Cilacap

Jawa Tengah

26/05/1971 Cilacap

Jawa Tengah

610 120282147106 8949742643300002 Yusriyati
611 120282188105 8858749651300012 Warjiyah

197105262005012002 MIM GENTASARI

612 120282193125 2757744647200012 Nasum

196604252003021001 MIN JAMBUSARI

25/04/1966 Cilacap

Jawa Tengah

613 122382176014 5039747650200013 Muhtarom

196907071998031001 MIN JAMBUSARI

07/07/1969 Cilacap

Jawa Tengah

614 120282173111 1161748650200013 Muhamdi

197008292000031002 MIN PEKUNCEN

29/08/1970 Cilacap

Jawa Tengah

615 120282154097 4560740643200003 Taufik
616 120282175114 1644749649200002 Ali Nurdin

MIN SEGARALANGU
197103121996031002 MIN Segeralangu Cipari

28/12/1962 Cilacap

Jawa Tengah

03/12/1971 Cilacap

Jawa Tengah

617 120282191117 3434750651200002 Ahmad Nawawi

197201021999031002 MIN SIKANCO

01/02/1972 Cilacap

Jawa Tengah

618 120282188107 3051750651300003 Muchyatun

197207192005012002 MIN SIKANCO

19/07/1972 Cilacap

Jawa Tengah

09/08/1967 Cilacap

Jawa Tengah

619 122392162011 3240745647300053 Aftin Najichah

MTs AL AMIN KESUGIHAN

620 122392117017 8342738639110063 Sholihin

MTs Darul Ulum 2

10/10/1960 Cilacap

Jawa Tengah

621 122352114026 0461737638200013 Zaenal Mufti

MTs Ma'arif Purwosari

29/11/1959 Cilacap

Jawa Tengah

622 122362122026 4535741644200013 Mahfud

MTs Negeri NUSAWUNGU

12/03/1963 Cilacap

Jawa Tengah

623 122392184023 9741747648300002 Umniyah

MTs SALAFIYAH

04/09/1969 Cilacap

Jawa Tengah

624 122382199022 1542745648200022 Mustolih

MTs. AL-MU'AWANAH

02/10/1967 Cilacap

Jawa Tengah

625 122352172023 8152746648300043 Umi Salamah

MTs. Nurul Huda

20/08/1968 Cilacap

Jawa Tengah

06/03/1971 Cilacap

Jawa Tengah

626 122362122030 2935749651200032 Nurholis

197106032005011001 MTsN MAJENANG

627 120212157043 8636738640300012 Sartini

RA Al Hikmah

03/04/1960 Cilacap

Jawa Tengah

628 120212113046 7059746649300003 Erin Fajar Suryaningsih

RA AL-Falah PEKUNCEN

27/07/1968 Cilacap

Jawa Tengah

629 120212142034 9751742644300002 Neni Supriyatin

RA Al-FIEL

19/04/1964 Cilacap

Jawa Tengah

630 120212185043 9837747650300012 St Istirokhatun

RA Ma'arif NU 05 Rawajaya Ban05/05/1969 Cilacap

Jawa Tengah

631 120212115038 6644744646300012 Siti Mujriah

RA MASYITHOH CIPOROS

Jawa Tengah

632 120212198045 4962746648300012 Siti Fatimah

RA MASYITHOH CIPOROS

30/08/1968 Cilacap

Jawa Tengah

633 120212197037 2744747649300022 Siti Chudaryati

RA MASYITOH

04/12/1969 Cilacap

Jawa Tengah

03/12/1965 Cilacap

634 122372139023 4653744647210032 Nur Janah

MA Al Ikhwan

21/03/1966 Demak

Jawa Tengah

635 122362152021 9138745648200063 Muslih

MA Al Ittihad Mijen

08/06/1967 Demak

Jawa Tengah

636 122352187021 1140740643200043 Shonhaji

MA Al-Ghozali

08/08/1962 Demak

Jawa Tengah

637 122372165031 5334740641200043 Markum

MA -An Nidham

01/04/1965 Demak

Jawa Tengah

638 122392138022 9055741643200033 Nurkamid

MA Annur Bakalrejo

20/07/1964 Demak

Jawa Tengah

639 122352169029 6033747651200013 Saefulloh

MA Anwarul Qur'an Waru

01/07/1969 Demak

Jawa Tengah

640 122352173022 4456746650200013 Nur Salim

MA Asy Syarifah Brumbung

24/11/1968 Demak

Jawa Tengah

641 122362175025 9133734635200013 Abdullah Adib Masruhan

MA Futuhiyyah 1

01/08/1956 Demak

Jawa Tengah

642 122392145012 4448743646200022 Khofid

MA Hidayatul Mubtadiin

16/01/1965 Demak

Jawa Tengah

643 122392125010 2650748650200042 Maghfuri

MA Ibrohimiyyah

20/03/1968 Demak

Jawa Tengah

644 122372166031 0553744646200033 Muh. Achlis

MA Mazro'atul Huda Wonorengg21/12/1966 Demak

Jawa Tengah

645 122392186018 4457749651200003 Ainur Rofiq

197111252007101002 MA Nurul ITTIHAD

25/11/1971 Demak

Jawa Tengah

646 122352149027 5755746649300032 Suharni

196804232007012023 MA Qodiriyah

23/04/1968 Demak

Jawa Tengah

16/06/1968 Demak

Jawa Tengah

647 122372182027 7948746649200052 Ahmad Said

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MA Rohmaniyyah

13

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

648 122382185009 5760743644300062 Siti Nor Hidayah

196504282000032001 MAN Demak

28/04/1965 Demak

Jawa Tengah

649 122352185028 0142750651300043 Maya Rohmi

197208102007012032 MAN Demak

08/10/1972 Demak

Jawa Tengah

650 120282129123 7745750652300004 Muadah

197204132005012002 MI Al Hikmah Pasir

13/04/1972 Demak

Jawa Tengah

651 120282154101 2935744648210022 Istiqomah

MI Al Islam Mijen

06/03/1966 Demak

Jawa Tengah

652 120282162094 2738735636110032 Shonhaji

MI Darussalam 1 Jetak

06/04/1957 Demak

Jawa Tengah

653 120282117087 7650739640110022 Samiun

MI Darussalam 1 Jetak

18/03/1961 Demak

Jawa Tengah

654 120282171099 1655744649200002 Solikhin

MI Islamiyah

23/03/1966 Demak

Jawa Tengah

655 120282144129 4239747651300003 Siti Nadziroh

MI Ky Ageng Giri

09/07/1969 Demak

Jawa Tengah

656 120282165101 1437741640200002 Moh.Hadlir

MI MATHOLIUL Falah BUNGO 01/05/1963 Demak

Jawa Tengah

657 122392163025 3535748650110082 Noor Wahid

MI MATHOLIUL Falah BUNGO 02/05/1970 Demak

Jawa Tengah

658 120282176095 2039747650200013 Nasrullah

MI Matholiul Huda

07/07/1969 Demak

Jawa Tengah

197208082005011002 MI Matholiul Huda

08/08/1972 Demak

Jawa Tengah

659 120282148102 3140750652200093 Imam Muhsin
660 120282191098 2734737642200002 Mubassyir

MI Matholi'ul Ulum Menco

13/05/1961 Demak

Jawa Tengah

661 120282186095 3661745648200002 Rifa'I

MI Miftahul Huda

29/03/1967 Demak

Jawa Tengah

662 120282124108 5761744647300002 Suparmah

196604292000032001 MI Miftahul Huda Jatisono

29/04/1966 Demak

Jawa Tengah

663 120282132121 1435749653300002 Faizah

197101032005012002 MI MIFTAHUL ULUM JOGOLOY01/03/1971 Demak

Jawa Tengah

664 120282113124 1451750651300002 Intarti

197201191999032001 MI MIFTAHUL ULUM JOGOLOY19/01/1972 Demak

Jawa Tengah

665 120282132104 3754742643200022 Khoirul Annam

19640422200031003

666 120282133129 1641754656200002 Imamul Huda

197603092007101006 MI Nahdlotut Tholibin Klitih

MI Miftahul Ulum Ngemplak

22/04/1964 Demak

Jawa Tengah

03/09/1976 Demak

Jawa Tengah

667 120282165111 1244746651300003 Supiatun

MI Nurul Huda

09/12/1968 Demak

Jawa Tengah

668 120282188100 8153746649200003 Muhammad Ilyas

MI Nurul Huda Raji

21/08/1969 Demak

Jawa Tengah

669 120282112086 6063745647300003 Rofikoh

MI Raudlatussibyan Sampang 31/07/1967 Demak

Jawa Tengah

670 122372136028 2854742643200002 Imam Sadili

MI RAUDLOTUL Athfal

22/05/1964 Demak

Jawa Tengah

671 120282158108 0833745647200012 Badrul Munir

MI RAUDLOTUL Athfal

01/05/1967 Demak

Jawa Tengah

672 122362143028 7848746649200002 Suprayitna
673 120282153112 2560749648200002 Saiful Munir

MI RAUDLOTUL Athfal

16/05/1968 Demak

Jawa Tengah

197102282000121002 MI Roudlotus Syubban

28/02/1971 Demak

Jawa Tengah
Jawa Tengah

674 120282161096 2535743648200013 Paozi

MI Sabilul Muttaqin

03/12/1965 Demak

675 120282174116 1941747648200002 Nur Wahib

MI SALAFIYAH

06/09/1969 Demak

Jawa Tengah

676 120282136101 1434745649300020 Ngapinah

MI Syafiiyah

11/02/1967 Demak

Jawa Tengah

677 120282164104 0440739641300013 Sri Harnanik

MI Tarbiyatul Athfal

11/08/1961 Demak

Jawa Tengah

678 120282173102 9060746648110033 Mursyidin

MI Tsamrotul Huda 2 Jatirogo 28/07/1968 Demak

Jawa Tengah

679 120282138119 1456747651200003 Ali Ridlo

196911241993031001 MI Yasua Pilangwetan

24/11/1969 Demak

Jawa Tengah

680 120282165118 5839749652200002 Purhadi

197105072005011002 MI Yasua Pilangwetan

05/07/1971 Demak

Jawa Tengah

04/06/1966 Demak

Jawa Tengah

681 120282195097 7738744646200002 Shodikin

MIN BRAKAS

682 120282148096 3047744547200013 Rohmad

15/07/1966 Demak

Jawa Tengah

683 120282111143 7251749651200003 Nasikun

197109192007101002 MIN Brakas

MIN BRAKAS

19/09/1971 Demak

Jawa Tengah

684 120282133128 8543750652300073 Nuryatul Munadliroh

197212112005012001 MIN Brakas

12/11/1972 Demak

Jawa Tengah

685 120282199111 0653749650110032 Mohammad Yusri

197103212009011002 MIN Guntur

21/03/1971 Demak

Jawa Tengah

686 120282174118 4842748650300142 Umi Marhamah

197005102009122001 MIN Wonoketingal

05/10/1970 Demak

Jawa Tengah

687 122392196021 5344743643110013 Abdul Hadi
688 122382126020 8154749651200013 Akhmad Sidqon

MTs Al Fitroh
197108222007011016 MTs Al Ghozali

689 122382149017 2439745650200013 Santoso

MTs Al hadi Girikusumo

12/10/1965 Demak

Jawa Tengah

22/08/1971 Demak

Jawa Tengah

07/11/1967 Demak

Jawa Tengah

690 122352166035 3357747650200023 Noor Anzis

196910252007011035 MTs Al Hikmah

25/10/1969 Demak

Jawa Tengah

691 122372116024 6744750651200002 Nur Azis

197204122007011049 MTs Al Hikmah

04/12/1972 Demak

Jawa Tengah

692 122372164038 7538742644200052 Maslani

MTs AL MABRUR MENCO

07/02/1964 Demak

Jawa Tengah

693 122392115031 6060746649200003 Muklisin

MTs Al Mubarok Margolinduk

28/07/1968 Demak

Jawa Tengah

197205232007101003 MTs Al Mubarok Margolinduk

23/05/1972 Demak

Jawa Tengah

694 122382138025 3855750652200032 Khoerul Umam
695 122362129031 1237743645300023 Sunnah
696 122352141028 7159750653300023 Mujahidah

MTs Al-Ikhwan

05/09/1965 Demak

Jawa Tengah

197205272006042025 MTs Al-Ikhwan

27/05/1972 Demak

Jawa Tengah

29/06/1959 Demak

Jawa Tengah

697 122352191031 2961738638200002 Kanif

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MTs An Nidham

14

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

698 122362146018 5635743646200082 Mukhozin

MTs An-Nidham

03/03/1965 Demak

Jawa Tengah

699 122372176023 1547741643200093 Abdul Munif

MTs Asy Syarifah

15/12/1963 Demak

Jawa Tengah

700 122392179022 6653746648200042 Nur Hasan

MTs Bahrul Ulum

21/03/1968 Demak

Jawa Tengah

701 122392127020 3536746650200012 Sa'Dun

MTs bandar Alim jungpasir

02/04/1968 Demak

Jawa Tengah

702 122352133023 2342743648200023 Suyitno

MTs Darul' Ulum

10/10/1965 Demak

Jawa Tengah

703 122392122021 1444741645200003 Noor Hasyim

MTs Darussalam jetak

12/11/1965 Demak

Jawa Tengah

704 122392183019 3942747651200022 Tasliman

MTs Fatahillah

06/10/1969 Demak

Jawa Tengah

705 122372118023 3561739644200003 Tamziz

MTs Futuhiyyah 1

29/12/1961 Demak

Jawa Tengah

706 122392115029 4553744646200032 Abd Ghoni

MTs Hidayatul Mubtadiin

21/02/1966 Demak

Jawa Tengah

707 122372136030 3737745650200012 Satibi

MTs Hidayatul Mubtadiin

05/04/1967 Demak

Jawa Tengah

708 122382143017 5357446473000633 Ali Rosyid

MTs Mabda`ul Huda

03/12/1966 Demak

Jawa Tengah

709 122372148022 0453744649200013 Suhirmanto

MTs Mazroatul Huda wonorengg21/11/1966 Demak

Jawa Tengah

710 122352178019 6947743645300022 Maryamah

MTs Miftahul Ulum Jragung

15/06/1965 Demak

Jawa Tengah

711 122352136030 4643747650200042 Hambali

MTs Miftahul Ulum Ngemplak

11/03/1969 Demak

Jawa Tengah

712 122352115024 4043744647200053 Toha Kasan

MTs Miftahul Ulum Tlogorejo

11/07/1966 Demak

Jawa Tengah

713 122392154020 5340746649200003 Mas'Udi

MTs Miftahul Ulum Weding

10/08/1968 Demak

Jawa Tengah

714 122372136027 6445741644200023 Patoni

MTs Miftahussalam 2

13/11/1963 Demak

Jawa Tengah

715 122352126029 9447748650200072 Ahmat Makmun

MTs Miftahussalam 2

15/01/1970 Demak

Jawa Tengah

716 122372116017 0240743644200053 Sho'Ib

MTs Muhammadiyah Al Manar 09/05/1959 Demak

Jawa Tengah

717 122392155028 5833750653110032 M. Irkam

05/01/1972 Demak

Jawa Tengah

718 122392198012 5254742644200033 Arifin

197205012006041028 MTs N Karangawen

MTs Nahdlatusysyubban Ploso 22/09/1964 Demak

Jawa Tengah

719 122372137025 4344732635200023 Sutarno

MTs Nahdlotussibyan

Jawa Tengah

12/10/1954 Demak

720 122352124024 8837736638200102 Sapi'In

MTs Nahdlotussibyan

05/05/1958 Demak

Jawa Tengah

721 122362147021 2558734636200012 Abdul Hadziq

MTs Nahdlotussibyan

26/02/1959 Demak

Jawa Tengah

722 122392196018 5452738638200002 Sutaman

MTs Nahdlotussibyan

20/01/1960 Demak

Jawa Tengah

723 122372149020 0149737638200043 Hadi Mulyono

MTs Nahdlotussibyan

17/08/1961 Demak

Jawa Tengah

724 122382148014 4645739641200052 Shobirin

MTs Nahdlotussibyan

03/12/1961 Demak

Jawa Tengah

725 122372194030 2037742643200013 Rihwan

MTs NU SALAFIYAH-KENDURE07/05/1964 Demak

Jawa Tengah

726 122362165030 8848746648200052 Barir

MTs NU SALAFIYAH-KENDURE16/05/1968 Demak

Jawa Tengah

727 122362122024 1037738647200003 Ismail

MTs NU Serangan

07/05/1960 Demak

Jawa Tengah

728 122372152029 2841747647200002 Ruhani

MTs Nurul Huda

05/09/1969 Demak

Jawa Tengah

729 122372181030 6038749651200083 Abdul Wakhid

06/07/1971 Demak

Jawa Tengah

730 122382124012 1042743646200083 Kusmian

197106072007011038 MTs Nurul Huda Raji
MTs Nurul Ulum

10/07/1965 Demak

Jawa Tengah

731 122362122029 3760748649200012 Nur Kafi

MTS RIBHUL ULUM

12/12/1968 Demak

Jawa Tengah

732 122392112023 0857745647110082 Saifu Dulkam

MTs Riyadlotul Ulum

25/05/1967 Demak

Jawa Tengah

733 122362188020 2449745649200012 M. Fadlan

MTs ROODLOTUSH SHOLIHIN17/01/1967 Demak

Jawa Tengah

734 122362111025 2245747649110043 Salim

MTs Sabilul Huda

13/09/1969 Demak

Jawa Tengah

735 122392155026 3455746650200003 Tasrikan Rois

MTs Sabilul Huda Cangkring

23/11/1968 Demak

Jawa Tengah

736 122372119034 4756746650300020 Asiyah

MTs Sabilul Muttaqin

24/04/1968 Demak

Jawa Tengah

737 122392196019 4048739640200033 Fathan

MTs SAROJA NU Undaan Kidul16/07/1961 Demak

Jawa Tengah

738 122392149017 8845744647200060 Abdul Salam

MTs Sholihiyyah

13/05/1966 Demak

Jawa Tengah

739 122352177030 7857749651300142 Faizah

197105252007012030 MTs Takhassus Alqur'an

25/05/1971 Demak

Jawa Tengah

740 122372117030 4749747650200052 Syaimuri Adib

MTs Taqwiyatul Wathon

17/04/1969 Demak

Jawa Tengah

741 122392153015 2337739647200003 Chayat

MTs Yasin

09/05/1960 Demak

Jawa Tengah

742 122352175025 6843736638300012 Umroh

MTsN Bonang

05/11/1958 Demak

Jawa Tengah

743 120212189031 1241742643300010 Afrihah

RA AL Hikmah

09/09/1964 Demak

Jawa Tengah

744 120212195032 6447748651300002 Sunipah

RA Al Hikmah Pasir

15/01/1970 Demak

Jawa Tengah

745 120212121042 5563742644300103 Hanik Rofiah

RA Al Mabrur

31/12/1964 Demak

Jawa Tengah

746 120212127027 9039745647300013 Siti Sha'Idah

RA Al-Ma'ruf

07/07/1967 Demak

Jawa Tengah

747 120212167032 8448747650300003 Maesaroh

RA Bustanul Qur'an

16/11/1969 Demak

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

15

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

748 120212125025 8456747650300003 Mufidah

RA Darussalam Jetak

24/11/1969 Demak

Jawa Tengah

749 120212199028 1454745648200033 Abdur Rohman

RA Ibrohimiyah Brumbung

22/11/1967 Demak

Jawa Tengah

750 120212146027 9036744647300003 Khayaroh

RA Manbaul Ulum Tlogogedong07/04/1966 Demak

Jawa Tengah

751 120212182030 8257740641300053 Siti Mahmudah

RA Miftahul Athfal Wonorejo

25/09/1962 Demak

Jawa Tengah

752 120212173034 5848741642300002 Siti Qodriyah

RA Mu'abbidin Sukorejo

16/05/1963 Demak

Jawa Tengah

753 120212135038 2638747649300012 Siti Umayaroh

RA Muslimat NU Jleper

03/06/1969 Demak

Jawa Tengah

754 120212144046 2442742645300003 Rohmawati

RA Pancasila

11/10/1964 Demak

Jawa Tengah

755 120212154038 4147739641300008 Sunifah

RA Siti Khodijah

15/08/1961 Demak

Jawa Tengah

756 120212142037 9344747650300003 Asmaul Ismah

RA Syeh Joyo Nurman

10/12/1969 Demak

Jawa Tengah

RA Tarbiyatu sysyibyan

15/02/1964 Demak

Jawa Tengah

07/06/1969 Grobogan

Jawa Tengah

15/10/1961 Grobogan

Jawa Tengah

757 120212123038 4547742643300082 Malihatun
758 122372173036 0038747648200033 Moh Junaidi Royyani

196907062005011002 MA AL AZHAR

759 122362189013 6347739641200033 Saifuddin Zuhri

MA FATHUL ULUM

760 122362112038 0734740641300052 Khapit
761 120282156114 3739747649300112 Sugiyanti

MA TAJUL ULUM
196904072000032001 MI Falaqiyah Lebak

04/02/1962 Grobogan

Jawa Tengah

04/07/1969 Grobogan

Jawa Tengah
Jawa Tengah

762 120282115092 1446745648300053 Muzaroah

MI Islamiyah

14/11/1967 Grobogan

763 120282152116 0544746648110103 Mungayanah

MI KHUSNIYYAH

12/12/1968 Grobogan

Jawa Tengah

04/01/1967 Grobogan

Jawa Tengah

764 120282162103 9733745647300102 Arba'Atin

196704012000032003 MI MANBAUL Huda

765 120282142102 1848748651200022 Zaenuri

MI Miftahul Huda

16/05/1970 Grobogan

Jawa Tengah

766 120282166106 9437747649200072 Hartono

MI Miftahul Islam

01/05/1969 Grobogan

Jawa Tengah

767 120282196115 6358747650110033 Haryanto

MI MIFTAHUL KHOIR

26/10/1969 Grobogan

Jawa Tengah

768 120282136098 2634744646300042 Uswatun Hasanah

MI NASYRUL ULUM 1

03/02/1966 Grobogan

Jawa Tengah

769 120282173106 1046747651200013 Nur Kholiq

MI PENJALINAN

14/07/1969 Grobogan

Jawa Tengah

770 120282128126 4440744646200022 Moch. Ali Rosidi

MI RIYADLOTUTH THOLIBIN 01/08/1965 Grobogan

Jawa Tengah

771 120282133119 5745747649300052 Padmini

MI SUNNIYYAH 1

Jawa Tengah

772 120282144132 5738748649300002 Supiyatun
773 120282173092 5443742648110003 Priyono

MI SUNNIYYAH 1
196411111989031003 MI TARBIYATUL Athfal

13/04/1969 Grobogan
04/06/1970 Grobogan

Jawa Tengah

11/11/1964 Grobogan

Jawa Tengah

774 120282122133 1941748651210052 Musriah

MI YAUMI

06/09/1970 Grobogan

Jawa Tengah

775 120282189110 1533746647110042 Kasmuni

MI.MIFTAHUL Huda 2

02/01/1968 Grobogan

Jawa Tengah

776 122372188026 2147740639200003 Moh. Qoamrudin

MIFTAHUL Huda NGRANDAH 15/08/1962 Grobogan

Jawa Tengah

777 120282154095 4642732635210012 Siti Liqomah

19540310'1979012001 MIN GUBUG

03/10/1954 Grobogan

Jawa Tengah

778 120282142109 7838750652300112 Aminul Mu'Amalah

197206052009012002 MIN GUBUG

06/05/1972 Grobogan

Jawa Tengah

779 122352188027 5335747650300023 Masriah Moersilatoen

196910032000032001 MTs Al Azhar

10/03/1969 Grobogan

Jawa Tengah

780 122352142026 4457736637200013 Nur Kholiq

MTs Al Imam

25/11/1958 Grobogan

Jawa Tengah

781 122392188019 3038739639200013 Nurudin

MTs Al Imam

07/06/1961 Grobogan

Jawa Tengah

782 122352113025 0439734638110012 Nahrowi

MTs Al-Muayyad III

01/07/1956 Grobogan

Jawa Tengah

783 122352145027 1737747648200012 Sukarno

MTs Miftahul Huda Sembungha 04/05/1969 Grobogan

Jawa Tengah

784 122352194021 4563739641111093 Ustadhi

MTs Mir'aul Muslimien

31/12/1961 Grobogan

Jawa Tengah

785 122392141013 5646739642200002 Imam Muslim

MTS NASYRUL ULUM

14/03/1961 Grobogan

Jawa Tengah

786 122392176015 9150744646200023 Ahsanul Akhlaq

MTs NURIL Huda

18/08/1966 Grobogan

Jawa Tengah

787 122352198022 3159748652200003 Sukur

MTs Nuril Huda

27/08/1970 Grobogan

Jawa Tengah

788 122382166012 7558743647200003 Akhmad Samsul Hadi

MTs Nurul Huda

26/12/1965 Grobogan

Jawa Tengah

789 122372141018 4635741647200002 Ahmad Syaifuddin Al Gamin

MTs Nurul Ikhsan

03/03/1963 Grobogan

Jawa Tengah

790 122372132032 8750740642200042 Sucipto Suyatno

MTs. MIFTAHUL Huda SEMBUN18/04/1962 Grobogan

Jawa Tengah

791 122372166029 8337742646200023 Masrokan

MTs. Nurul Huda Kalimaro

Jawa Tengah

792 122382196013 8956748650300002 Nur Hamidah

24/06/1970 Grobogan

Jawa Tengah

793 122362194025 8145733636200003 Masrun

195508131990031001 MTs.YASEMI

13/08/1955 Grobogan

Jawa Tengah

794 122382131018 8234748651200013 Masruri

MTs.YASEMI

09/02/1970 Grobogan

Jawa Tengah

795 120212114039 1534747648210062 Muniah

RA YAUMI

02/02/1969 Grobogan

Jawa Tengah

796 120212165034 6137748650210123 Hurota Nur Saadah

RA. AL Islam

08/05/1970 Grobogan

Jawa Tengah

797 122372116019 0241740642110063 Hafidzi

MA ANNUR

09/09/1962 Jepara

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MTs. TARBIYATUL Athfal

10/05/1964 Grobogan

16

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

798 122372156028 7541743646200002 Buhror Rozi

MA HASYIM ASY'ARI

02/09/1965 Jepara

Jawa Tengah

799 122362116028 5651746647110032 Junaidi

MA MATHOLI'UL Falah

19/03/1968 Jepara

Jawa Tengah

800 122372113031 4441742649200032 Ahmad Soleh

196901092005011001 MA MIFTAHUL Huda DONGOS 01/09/1969 Jepara

Jawa Tengah

801 122352173020 9033745647200003 Supaat

MA Salafiyah

07/01/1967 Jepara

Jawa Tengah

802 122372153029 4061741642200003 Mustain

MA Tasywiqul Banat

29/07/1963 Jepara

Jawa Tengah

803 122362111024 6850743646110052 Abd. Aziz

MA. Al Ma'arif

18/05/1965 Jepara

Jawa Tengah

804 122362198021 8041733637110003 Akhyaruddin

MadrasAH ALIYAH HASYIM AS07/09/1955 Jepara

Jawa Tengah

805 122372194027 6647738640110082 Abd. Djamil

MadrasAH ALIYAH HASYIM AS15/03/1960 Jepara

Jawa Tengah

806 120282172113 4948734635200012 Mustain

MI AL Anwar 01

Jawa Tengah

21/04/1968 Jepara

807 120282122113 8554741644210023 Mar'Atun

MI AL Hidayah

22/12/1963 Jepara

Jawa Tengah

808 120282121090 1656746648210072 Siti Hamidah

MI AL Hidayah

24/03/1968 Jepara

Jawa Tengah

809 120282158097 4437738642110012 A. Sakroni

MI Al IslahTengguli

01/05/1960 Jepara

Jawa Tengah

810 120282192100 3635744652110002 Ishaq

MI Al IslahTengguli

03/03/1966 Jepara

Jawa Tengah

811 120282189105 0533745650110013 Ahmad Ta'In

MI Al IslahTengguli

12/01/1967 Jepara

Jawa Tengah

812 120282158096 1434735639110012 Abd. Halim

MI AL Islam SARIPAN

01/02/1957 Jepara

Jawa Tengah

813 122372197027 7636739648110032 Ah. Mutohar

MI AL Ma'arif TENGGULI 04

03/04/1961 Jepara

Jawa Tengah

814 122362135028 0633743646200012 Sufa'At

MI AL Ma'arif TENGGULI 04

03/01/1965 Jepara

Jawa Tengah

815 120282139095 3541743647210010 Lif Nur Aini
816 120282162112 3448746649110033 Hanifah

MI AL-Anwar

02/09/1965 Jepara

Jawa Tengah

196811162000032001 MI AL-Anwar

16/11/1968 Jepara

Jawa Tengah

817 120282115086 6744739641110092 Ulin Nuha

MI ANNUR

04/12/1961 Jepara

Jawa Tengah

818 120282153093 5253740641210063 Unwanil Fakhomah

MI ANNUR

21/09/1962 Jepara

Jawa Tengah

819 120282191102 6744742643210112 Noor Zakiyah

MI ANNUR

04/12/1964 Jepara

Jawa Tengah

820 120282117096 4751746649110032 Abdul Malik
821 120282126111 4739747649210112 Saikhah

MI ANNUR

19/04/1968 Jepara

Jawa Tengah

196904072005012002 MI ANNUR

04/07/1969 Jepara

Jawa Tengah

822 120282114084 6452746647110022 Sadi

MI Darul Falah 03

20/01/1968 Jepara

Jawa Tengah

823 120282112083 4442742646300002 Kustini

MI DARUL Hikmah

01/10/1964 Jepara

Jawa Tengah

824 120282175099 0538744647200013 Karsalim

MI DARUL Hikmah

12/06/1966 Jepara

Jawa Tengah

825 120282171104 0457745648300013 Siti Muallifah

MI DARUL Hikmah

25/11/1967 Jepara

Jawa Tengah

826 120282159111 9436739642210012 Supartinah

MI DARUL Huda 02

01/04/1961 Jepara

Jawa Tengah

827 122372124019 2945743644110042 Sutomo
828 120282136103 7746745648210062 Mumayyizah

MI DARUL Huda 02
196704142000032003 MI DARUL Huda 1

13/06/1965 Jepara

Jawa Tengah

14/04/1967 Jepara

Jawa Tengah
Jawa Tengah

829 120282144120 0852745648110062 Ahmad Chamim

MI Daruttarbiyah Watta'lim

20/05/1967 Jepara

830 120282183117 2638746647200002 Amin

MI DATUK SINGARAJA

03/06/1968 Jepara

Jawa Tengah

831 120282123107 1535738639110043 Soehartono

MI Hasyim Asy'ari Bangsri

12/03/1960 Jepara

Jawa Tengah

832 120282112088 7141745648110063 Muh Kasanan

MI I'ANATUT THOLIBIN

08/09/1967 Jepara

Jawa Tengah

833 120282116116 8436746648210082 Sumaroh

MI I'ANATUT THOLIBIN

01/04/1968 Jepara

Jawa Tengah

834 120282124106 4247742646200013 Jupri

15/09/1964 Jepara

Jawa Tengah

835 120282173097 3036744645210013 Eko Wahyuni

196409152000031001 MI Islamiyah
MI Islamiyah 01

07/04/1966 Jepara

Jawa Tengah

836 120282181103 5850733638110002 Muslim

MI KEDUNGOMBO

18/05/1955 Jepara

Jawa Tengah

837 122392119016 1837737640110072 Mashud

MI MABADIL Huda

15/05/1959 Jepara

Jawa Tengah

838 120282173099 2547745646110032 Muchid

196702152005011004 MI MABADIL Huda

15/02/1967 Jepara

Jawa Tengah

839 120282195093 1555742646300002 Kartini
840 120282152109 8944743648210002 Khusnah

MI MAFATIHHUL Huda

28/02/1964 Jepara

Jawa Tengah

196506121999032001 MI MAFATIHHUL Huda

06/12/1965 Jepara

Jawa Tengah

19/08/1967 Jepara

Jawa Tengah

841 120282142089 8151745648210053 Nur Faidah

MI MAFATIHUL AKHLAQ

842 120282182111 5847739642110050 Abdul Kholiq

MI MAFATIHUL Huda

15/05/1961 Jepara

Jawa Tengah

843 122372127028 0339745648200013 Muhlisin

MI MAFATIHUL Huda

10/07/1967 Jepara

Jawa Tengah

844 120282195090 0033741643110103 Amin

MI MANBAUL ULUM

02/01/1963 Jepara

Jawa Tengah

845 120282147110 9946745647110062 Musthofa

MI MASHOLIHUL Huda

14/06/1967 Jepara

Jawa Tengah

846 120282124107 5533744648210043 Karmini

MI Mathali'ul Falah 03

12/01/1966 Jepara

Jawa Tengah

847 120282155107 4042743744300053 Maemunatun

MI MATHOLIUL Falah 01

07/10/1965 Jepara

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

17

NO

NRG

NUPTK

NAMA

848 120282159116 8744744646200052 Kusin

NIP

TEMPAT TUGAS

196604122005011001 MI MATHOLI'UL Falah 01

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

04/12/1966 Jepara

Jawa Tengah

849 120282155103 2648737638110032 Bisri

MI MATHOLI'UL Huda

16/03/1959 Jepara

Jawa Tengah

850 120282179081 0945739640110002 Ibnun

MI MATHOLI'UL Huda

13/06/1961 Jepara

Jawa Tengah

851 120282117088 6257740644110013 Karsudi

MI MATHOLI'UL Huda 02 TROS25/09/1962 Jepara

Jawa Tengah

852 120282116107 3334744647110053 Muhtadi

MI MATHOLI'UL Huda 02 TROS10/02/1966 Jepara

Jawa Tengah

853 120282141088 0433744647210242 Sulikhatun

MI MATHOLI'UL Huda KELING 01/01/1966 Jepara

Jawa Tengah

854 122352135027 3433735637110202 Sukarno

MI MF O1 TULAKAN

Jawa Tengah

855 120282116102 8463739641110022 Ruslan
856 120282172107 5545745650210002 Juwarsih

MI MH 01 TROSO
196702132000032001 MI Miftahul Huda

18/08/1958 Jepara
31/01/1961 Jepara

Jawa Tengah

13/02/1967 Jepara

Jawa Tengah

857 120282168094 1346745652110003 Jurito

MI MIFTAHUL Huda

14/10/1967 Jepara

Jawa Tengah

858 120282174104 1144742646110053 Abd. Basir

MI MIFTAHUL Huda 01

08/12/1964 Jepara

Jawa Tengah

859 120282132105 0947742643110072 Zamali

MI Miftahul Huda 02

15/06/1964 Jepara

Jawa Tengah

860 120282161107 5835746647200002 Dasim

05/03/1968 Jepara

Jawa Tengah

14/09/1965 Jepara

Jawa Tengah

862 122382119014 8944745647110102 M. Aunun El Ma'Ruf

MI Miftahul Huda Kedungleper 06/12/1967 Jepara

Jawa Tengah

863 120282196103 8947734636110052 Sholehan

MI Miftahul Huda Klepu 02

18/06/1956 Jepara

Jawa Tengah

864 120282178111 5436742646210012 Kustimah

MI Miftahul Huda Klepu 02

11/04/1964 Jepara

Jawa Tengah

865 120282195087 3134737643110003 Sakhowi

MI MIFTAHUL Huda SINANGGU08/02/1959 Jepara

Jawa Tengah

866 120282175101 8442744648110022 Fathul Manan

MI MIFTAHUL Huda SINANGGU01/10/1966 Jepara

Jawa Tengah

867 120282162102 5437745648210222 Dewi Mutafawiqoh

MI MIFTAHUL Huda SUWAWAL01/01/1967 Jepara

Jawa Tengah

868 122372127025 1836740640110012 Nasim

MI MIFTAHUL ULUM

05/04/1962 Jepara

Jawa Tengah

869 122362193021 7655743648110002 A.H Munir

MI Miftahul Ulum

23/03/1965 Jepara

Jawa Tengah

870 122382195015 9554746648110042 Madiyono

MI Miftahul Ulum

22/02/1968 Jepara

Jawa Tengah

871 120282183104 2039733635110063 Nurul Hamdi

MI MIFTAHUL ULUM 1

07/07/1955 Jepara

Jawa Tengah

861 120282121084 0246743644210053 Markhamah

MI MIFTAHUL Huda 04
196509141992032003 MI Miftahul Huda Jlegong

872 120282155102 3442736640110023 Sandarwan

MI MIFTAHUL ULUM 1

11/10/1958 Jepara

Jawa Tengah

873 120282172104 2442740643200063 Musta'In

MI MIFTAHUL ULUM 1

11/10/1962 Jepara

Jawa Tengah

874 120282132100 1050737641110013 Abdul Halim

MI Miftahul Ulum Bumiharjo

18/07/1959 Jepara

Jawa Tengah

875 120282132099 3852737640200002 Muhri

MI Miftahul Ulum pancur III

20/05/1959 Jepara

Jawa Tengah

876 120282133106 2040737643110003 Tohari

MI Miftahul Ulum pancur III

20/12/1960 Jepara

Jawa Tengah

877 120282172110 6439745648110043 Muhammad Faiq

MI MIFTAHUL ULUM PENDEM 11/07/1967 Jepara

Jawa Tengah

878 120282138109 1534746648110092 Muchlasin

MI MIFTAHUL ULUM PENDEM 02/02/1968 Jepara

Jawa Tengah

879 120282123111 5758743646110032 Dul Karim
880 120282182113 8441744646110032 Solekan

MI Nahdlatul Ulama

26/04/1965 Jepara

Jawa Tengah

196601192005011001 MI Nahdlatul Ulama

19/01/1966 Jepara

Jawa Tengah

MI Nahdlatul Ulama

15/02/1967 Jepara

Jawa Tengah

881 120282118082 3547745646110032 Ali Amrin
882 120282163091 7747743648110012 Ahmad Syakuruddin

MI Nahdlotus Sibyan

15/04/1965 Jepara

Jawa Tengah

883 120282159120 2039748650110103 Alik Junaidi

MI Najjatul Falah Klepu 01

13/03/1968 Jepara

Jawa Tengah

884 120282183108 0647740643210052 Mahmudah

MI Nurul Huda 01

15/03/1962 Jepara

Jawa Tengah

885 120282142088 3847745647800152 Anisah

MI Nurul Huda 01

15/05/1967 Jepara

Jawa Tengah

886 120282113107 9047737640210033 Sufa'Ah

MI RAUDLATUT THALIBIN

15/07/1959 Jepara

Jawa Tengah

887 120282156103 4257741645110003 Ahmad Sururi

MI RAUDLATUT THALIBIN

25/09/1963 Jepara

Jawa Tengah

888 120282177092 3643742644110062 Nur Amin

MI RAUDLATUT THALIBIN

03/11/1964 Jepara

Jawa Tengah

889 120282114080 6251743640210053 Ali Maftukin

MI RAUDLATUT THALIBIN

19/09/1965 Jepara

Jawa Tengah

890 120282181111 6142743646210103 Siti Aminah

MI ROUDLOTUL MUBTADI`IN 08/10/1965 Jepara

Jawa Tengah

891 120282139099 9447744647210073 Munawaroh

MI ROUDLOTUT THOLIBIN

Jawa Tengah

892 120282163104 7054746648210073 Nuryati

196807222005012001 MI SABILUL Huda

15/11/1966 Jepara
22/07/1968 Jepara

Jawa Tengah

MI Salafiyah

04/04/1967 Jepara

Jawa Tengah

894 120282117083 0340737678110033 Murtadho

MI SYUMUSUL Huda

10/08/1959 Jepara

Jawa Tengah

895 122362112039 4636742644110072 Ali Ahmadi

MI TAMRINUSSIBYAN 02

03/04/1964 Jepara

Jawa Tengah

896 122352126025 5140745648110093 Suhartono

MI TAMRINUSSIBYAN 02

08/08/1967 Jepara

Jawa Tengah

897 122372139022 5434743646110072 Ah. Hanafi

MI TAMRINUSSIBYAN I TENGG01/02/1965 Jepara

Jawa Tengah

893 120282188094 4736745647300012 Zumaroh

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

18

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

898 120282139088 5834735638110022 Ahmad Bisri

MI Tamrinuth Thullab

02/02/1957 Jepara

Jawa Tengah

899 122362126023 4742735640110002 Musa'I

MI Tarbiyatul Ulum

04/10/1957 Jepara

Jawa Tengah

900 120282183110 1535743650110002 Shobri

MI Tarbiyatul Ulum

02/03/1965 Jepara

Jawa Tengah

901 122382129012 8652743647110012 Sis Sukariyanto

MI Tarbiyatul Ulum

20/03/1965 Jepara

Jawa Tengah

902 122392156015 0053739642110023 Abdul Choliq

MI Tsamrotul Huda

21/07/1961 Jepara

Jawa Tengah

903 120282193123 1444743647110053 Fauzan

MI ZUMROTUL WILDAN

11/12/1965 Jepara

Jawa Tengah

904 122392113018 2641732639110002 Syafi'I

MI. AL-Islam

03/09/1954 Jepara

Jawa Tengah

905 122362112037 4540736637110022 Mustofa

MI. AL-Islam

02/08/1958 Jepara

Jawa Tengah

906 122352112027 5742742644200062 Ali Akhmadi

196404191992031003 MI. AL-Islam

19/04/1964 Jepara

Jawa Tengah

907 120282166104 8757746649200002 Slamet

196804252005011001 MI. DATUK SINGARAJA

25/04/1968 Jepara

Jawa Tengah

908 120282161100 5758744646110032 Samikh

MI. Hidayatul Mubtadi

26/04/1966 Jepara

Jawa Tengah

909 120282121079 5038740644110013 Masruhan

MI. HIDAYATUL MUBTADIIN

07/06/1962 Jepara

Jawa Tengah

910 120282189099 7836745649200022 Zubaidi

MI. Islamiyah

05/04/1957 Jepara

Jawa Tengah

911 120282112078 8045734639110003 Mustadji

MI. Miftahul Ulum

13/07/1956 Jepara

Jawa Tengah

912 120282177090 1135737643110003 M. Suharyo

MI. Miftahul Ulum

04/03/1959 Jepara

Jawa Tengah

913 120282138108 4440744649210003 Siti Nur Hidayah

MI. Nahdlatul Fata

11/08/1966 Jepara

Jawa Tengah

914 120282123109 5735742644200052 Noor Hadziq

MI. NAHDLATUSY SYUBBAN 04/03/1964 Jepara

Jawa Tengah

915 120282143083 0053737638110023 Moh. Wahid

MI. Raudlatul Hidayah

07/05/1959 Jepara

Jawa Tengah

916 120282144116 3447739642200002 Panjang Masyhadi

MI. SAFINATUL Huda

15/01/1961 Jepara

Jawa Tengah

917 120282167119 0154744647210053 Indah Zaklati

MI. SAFINATUL Huda

22/08/1966 Jepara

Jawa Tengah

918 120282154099 6240743647110043 Kasnan

MI. TA'LIMUL Athfal

09/08/1965 Jepara

Jawa Tengah

08/07/1968 Jepara

Jawa Tengah

919 120282145111 7139746648110080 Maskan

196808072006041001 MI.Miftahul Falah

920 120282125119 4434745647300003 Munzi'Ah

MI.SHOFA MARWAH

11/02/1967 Jepara

Jawa Tengah

921 120282196102 0433730632110192 Moh Duri

MIS ROUDLOTUL ULUM SUWA01/01/1955 Jepara

Jawa Tengah

922 120282129106 1240744645300013 Mariyatul Qibtiyah

MIS. MIFTAHUL ULUM

09/08/1966 Jepara

Jawa Tengah

923 122392175020 6547740643200002 Hilal

MTs AL FAIZIN

14/07/1962 Jepara

Jawa Tengah

924 122352147035 0037742646110053 Masju

MTs AL- Hidayah Langon

07/05/1964 Jepara

Jawa Tengah

925 122372142032 1533745644110002 Abdul Basar

MTs Al Muttaqin

02/01/1967 Jepara

Jawa Tengah

926 122362112042 3742746647200002 Mahali

MTS ALFAIZIN

04/10/1968 Jepara

Jawa Tengah

927 122352153026 2234745648200013 Ahmad Sya'Roni

MTs Darul Huda

09/02/1967 Jepara

Jawa Tengah

928 122392144019 9742743644200002 Zuhri

MTS DARUL ULUM

04/10/1965 Jepara

Jawa Tengah

929 122392197010 0837738639110082 Hamdi

MTs Hasan Kafrawi

05/03/1960 Jepara

Jawa Tengah

930 122392152018 1043745652200003 Mc. Mansur

MTS HASYIM ASY'ARI

06/11/1967 Jepara

Jawa Tengah

931 122372144036 9463749651300042 Sri Rahayu Pujiati

MTS MATHOLIBUL Huda

31/01/1971 Jepara

Jawa Tengah

932 122362185023 7633739643110012 Zabidi

MTs Matholi'ul Falah

03/01/1961 Jepara

Jawa Tengah

933 122372136026 4547739642200002 Subkhi

MTS MATHOLI'UL Huda

15/02/1961 Jepara

Jawa Tengah

934 122362141026 4237738640300043 Habibah

MTS MIFTAHUL Huda

09/05/1960 Jepara

Jawa Tengah

935 122382187019 0737742646300012 Mas'Udi

MTS MIFTAHUL Huda

04/05/1964 Jepara

Jawa Tengah

936 122382172018 5553741644200003 Misbakhul Munir

MTs Nurul Ulum

21/12/1963 Jepara

Jawa Tengah

937 122382133021 9852733635110032 Muhammad Choirul Anam

MTs. Al Islam

12/06/1955 Jepara

Jawa Tengah

938 122392143012 4546735636110032 H. A. Zawawi Abdul Rohman

MTs. Al Islam

14/06/1957 Jepara

Jawa Tengah

939 122362151021 6360745649110023 Kasturin

MTs. Darul Hikmah

28/10/1967 Jepara

Jawa Tengah

940 122392199021 1044736642110003 M. Zaini

MTs. DARUL ULUM

07/12/1958 Jepara

Jawa Tengah

941 122392159016 6159739642200003 Fathani

MTs. Darul Ulum

27/08/1961 Jepara

Jawa Tengah

942 122392176014 2551741646200003 Tasrifan

MTs. Darul Ulum

03/09/1961 Jepara

Jawa Tengah

943 122362181019 0941736638110052 Nahidl

MTs. HERU COKRO

06/09/1958 Jepara

Jawa Tengah

944 122362143023 5851733635200002 Sumarno

MTs. Mafatihul Akhlaq

19/05/1956 Jepara

Jawa Tengah

945 122392112021 5554736641110003 Dahwan

MTs. Miftahul Huda

22/12/1958 Jepara

Jawa Tengah

946 122352161029 1952737641110016 Muzamil

MTs. Miftahul Huda

19/06/1960 Jepara

Jawa Tengah

947 122382167014 1447733136110023 Sholeh

MTs. MIFTAHUL ULUM SUKOS15/11/1955 Jepara

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

19

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

948 122392154018 8334740642110043 Sukahar

MTs. MIFTAHUL ULUM SUKOS10/02/1962 Jepara

Jawa Tengah

949 122372195033 7538738641110043 Sulhan

MTs. NU Jinggotan

12/06/1960 Jepara

Jawa Tengah

950 122362174029 4452746647200022 A. Baidlowi

MTs. Safinatul Huda

20/01/1968 Jepara

Jawa Tengah

951 122382173020 1536744617200012 Mas'Ud

MTs. SHOFA MARWAH

02/04/1966 Jepara

Jawa Tengah

952 122362146017 1434738647200002 M.Sobri

MTs.Matholiul Ulum

08/07/1961 Jepara

Jawa Tengah

953 122352171021 5753738640200002 Nur Hamid

MTs.Miftahul Huda

21/04/1960 Jepara

Jawa Tengah

954 122372188027 4555743645200003 Muh. Kandik

MTs.NH.CLERING

23/12/1965 Jepara

Jawa Tengah

MTs.Nurul Huda Rajekwesi

27/01/1959 Jepara

Jawa Tengah

05/07/1968 Jepara

Jawa Tengah

955 122392149016 5459737639110022 Masyhudi
956 122372116021 9839746649200002 Imam Rois

196805071998031002 MTSN KELING

957 120212191037 4747746649210092 Zumiati

RA DATUK SINGARAJ

15/04/1968 Jepara

Jawa Tengah

958 120212153029 1537732634210032 Muqoyyah

RA Islamiyah

02/05/1954 Jepara

Jawa Tengah

959 120212144047 4552744645210013 Khotimah

RA MATHOLIBUL ULUM

20/12/1966 Jepara

Jawa Tengah

960 120212151028 0546740642210062 Rusiyah

196202141986032002 RA ZUMROTUL WILDAN

961 120282145109 5033743647200032 Siti Astutik

MI Al-Islam Gempol

14/02/1962 Jepara

Jawa Tengah

07/01/1966 Karanganyar

Jawa Tengah

962 120282143086 1461742644300022 Siti Mahmudah

196401291992032001 MI AMAL MULYA

29/01/1964 Karanganyar

Jawa Tengah

963 120282138121 8738748651210062 Supartini

197006041993032006 MI M Ngwaru

06/04/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

12/12/1963 Karanganyar

Jawa Tengah

964 120282133108 4544741645200013 Sutarman

MI MUH KARANGANYAR

965 120282114088 8938747649300082 Yekti Retno

MI MUH KARANGANYAR

06/06/1969 Karanganyar

Jawa Tengah

966 120282148103 8259750652300063 Nanik Suprihatin

MI MUH NGASEM

27/09/1972 Karanganyar

Jawa Tengah

967 120282197118 2245745647300023 Ice Dahniar

196709132007012020 MI MUH PARAKAN

13/09/1967 Karanganyar

Jawa Tengah

968 120282123118 3542476647200003 Marno

196812102000031002 MI Muhammadiyah Gedongan 12/10/1968 Karanganyar

Jawa Tengah

MI Muhammadiyah MENDUNGS25/04/1969 Karanganyar

Jawa Tengah

969 120282154108 2757747649300042 Sri Wahyuni
970 120282187093 2937743646300072 Mugiyani

196506052005012002 MI SALAMAH

06/05/1965 Karanganyar

Jawa Tengah

971 120282151109 5938750652300072 Siti Zahrotul Munawaroh

MI SALAMAH

06/06/1972 Karanganyar

Jawa Tengah

972 122352145028 0553748650200012 Jumadi

MI SUDIRMAN POJOK

21/02/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

973 120282148091 9457743646200022 Suranto

MIM MUNGGUR

25/01/1965 Karanganyar

Jawa Tengah

974 120282195109 1735748650300112 Siti Naimaturodhiyah

MIM Nangsri

04/03/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

975 120282195113 5546750652300072 Dwi Z Renaningsih

MIN Sroyo

14/02/1972 Karanganyar

Jawa Tengah

04/07/1968 Karanganyar

Jawa Tengah

976 120282138112 1739746649200072 Surahman

196804072005011001 MIS SURUHKALANG

977 122392168015 1344744647200013 Bambang Supeno

MTs AL FIRDAUS

10/12/1966 Karanganyar

Jawa Tengah

978 122352194024 6157748651200013 Sutrisno

MTs Al Firdaus

25/08/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

979 122372169031 7258745648200003 Sukadi

MTs AL Huda 1 KARANGPAND26/09/1967 Karanganyar

Jawa Tengah

980 122392188018 2858738640200012 Muh. Sholihin

MTs AL Huda GONDANGREJO 26/05/1960 Karanganyar

Jawa Tengah

981 122352139016 5046743644200003 Marno

MTS AL Huda Jenawi

Jawa Tengah

14/07/1965 Karanganyar

982 122372182030 0753749651200012 Sudadi

MTS AL Huda JENAWI

21/04/1971 Karanganyar

Jawa Tengah

983 122372114035 3141744648200003 Warjiyo

196608091998031001 MTs N KARANGMOJO

08/09/1966 Karanganyar

Jawa Tengah

984 122382159015 4036747650200013 Karno

MTs SUDIRMAN JATIPURO

07/04/1969 Karanganyar

Jawa Tengah

985 122392158016 8737747651200002 Suratno

196904052005011001 MTs SUDIRMAN JATIPURO

04/05/1969 Karanganyar

Jawa Tengah

986 122362154026 3157744646200003 Mustaqim

196608252005011001 MTS. MIFTAHUL 'ULUM

25/08/1966 Karanganyar

Jawa Tengah

987 122362164028 0050748651200013 Sri Widodo

197007182000031001 MTsN KARANGANYAR

18/07/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

988 120212154044 6935746648300012 Dwi Widiastuti

196806032008012016 RA AL - Huda COLOMADU

06/03/1968 Karanganyar

Jawa Tengah

989 120212123037 5158740642300013 Sri Wuryani

196208261983032008 RA AL- Hidayah Grobagan

26/08/1962 Karanganyar

Jawa Tengah

990 120212188029 7762736940300002 Siti Sumarlin

RA Amal Mulya I Tawangmangu30/04/1961 Karanganyar

Jawa Tengah

991 120212145047 7538748651300043 Hananti Sulastriningsih

RA WIJAYA KUSUMA

12/06/1970 Karanganyar

Jawa Tengah

992 122372183034 5152748650200033 Radis

MA Al Huda

20/08/1970 Kebumen

Jawa Tengah

993 122372137029 0533749651210003 Titi Maemunah

MA PLUS AL-IMAN

01/02/1971 Kebumen

Jawa Tengah

994 122362113026 5849744647200032 Mohamad Amirudin

MA SALAFIYAH

17/05/1966 Kebumen

Jawa Tengah

995 120282145112 1452747650200063 Mujamil

MI Darussalam Triwarno

20/11/1968 Kebumen

Jawa Tengah

996 120282169104 1844743644300092 Khasanah

196503121993032001 MI DIPANEGARA RANTEREJO03/12/1965 Kebumen

Jawa Tengah

997 120282166109 8754748652300002 Sri Nastiti

MI DIPANEGARA RANTEREJO22/04/1970 Kebumen

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

20

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

998 120282158114 7059747651300013 Mursihyati

MI FATHUL 'Ulum

27/07/1969 Kebumen

Jawa Tengah

999 120282183109 5734741644110052 Wahid

MI GUPPI JLADRI

04/02/1963 Kebumen

Jawa Tengah

1000 120282189108 5160745647200003 Samirin

28/08/1967 Kebumen

Jawa Tengah

1001 120282135098 4735739644300002 Tazkiyah

196104031987032002 MI KHR Ilyas

MI GUPPI WOTBUWONO

04/03/1961 Kebumen

Jawa Tengah

1002 120282164119 3941747651300012 Suratiyah

MI KHR Ilyas

06/09/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1003 120282173091 7640742644200052 Kitun

MI MA`ARIF KALISONO

03/08/1964 Kebumen

Jawa Tengah

1004 120282148099 8357747650300053 Siti Fatimah

MI MA`ARIF KALISONO

25/10/1969 Kebumen

Jawa Tengah

MI MA`ARIF PLIMBON

1005 120282128142 4743748650110062 Saeful

04/11/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1006 120282155106 8649743644300052 Siti Ngafiyah

196503172005012001 MI MA`ARIF SADANGWETAN 17/03/1965 Kebumen

Jawa Tengah

1007 120282119113 9445737638210020 Mahmudah

195901131991032001 MI MAARIF

13/01/1959 Kebumen

Jawa Tengah

1008 120282186092 9433743547300072 Sahiroh

196501011989032004 MI MAARIF

01/01/1965 Kebumen

Jawa Tengah

MI Ma'arif

04/05/1957 Kebumen

Jawa Tengah

1010 120282199106 6460747650210063 Ngaenah

MI Ma'arif Adikarso

28/11/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1011 120282181109 0440742644200032 Rohabib

MI MAARIF ADITIRTA

01/08/1964 Kebumen

Jawa Tengah

1009 120282164102 4737735640210002 Sodiyah

1012 120282142095 4337746648210123 Siti Mukhbandiyah
1013 120282141084 3945740642210052 Suroso

MI MAARIF ADITIRTA
196206131986031004 MI Ma'arif BUAYAN

1014 120282128141 3942748650300012 Asminah
1015 122392198013 0442742642300032 Siti Nuryani

MI Ma'arif Candirenggo
196401101990032001 MI Ma'arif Jatimulyo

10/05/1968 Kebumen

Jawa Tengah

13/06/1962 Kebumen

Jawa Tengah

06/10/1970 Kebumen

Jawa Tengah

01/10/1964 Kebumen

Jawa Tengah

02/03/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1016 120282194115 4535748650300112 Badriyah

MI Ma'arif KEDAWUNG

1017 120282158106 0456743647200112 Siti Khotijah

MI Ma'arif KRAKAL

24/01/1965 Kebumen

Jawa Tengah

1018 120282181108 6237742645300013 Khomsatun

MI Ma'arif Mangunranan

09/05/1964 Kebumen

Jawa Tengah

1019 120282142098 0752747649300112 Siti Nurningsih

MI Ma'arif Mangunranan

20/04/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1020 120282119136 1045747649300103 Katriningsih

13/07/1969 Kebumen

Jawa Tengah

196204141989031003 MI Ma'arif NU KARANGSARI

14/04/1962 Kebumen

Jawa Tengah

1022 120282153102 1138746648210123 Siti Fulasoh

MI Ma'arif NU KARANGSARI

08/06/1968 Kebumen

Jawa Tengah

1023 120282185110 9249748650210083 Umi Maghfiroh

MI Ma'arif NU KARANGSARI

17/09/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1021 120282145107 6746740644110012 Mohamad Muhaemin

MI Ma'arif NU KALISARI

1024 120282171105 0849746648200012 Akh Hasyim Asy'Ari
1025 120282152106 0754743644110042 M. Sahlan

MI Ma'arif NU MANGUNWENI 17/05/1968 Kebumen
22/04/1965 Kebumen

Jawa Tengah

MI Ma'arif PEJAGOAN

10/05/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1026 120282122129 7337748650210163 Sugito
1027 120282162118 5356748651210043 Ulfatul Hidayah
1028 120282165103 6549743646110040 Sudarman

24/10/1970 Kebumen

Jawa Tengah

196502171993031002 MI Ma'arif Sidomulyo

MI Ma'arif PEJAGOAN

17/02/1965 Kebumen

Jawa Tengah

MI Ma'arif Sidomulyo

13/04/1967 Kebumen

Jawa Tengah

29/07/1963 Kebumen

Jawa Tengah

20/03/1969 Kebumen

Jawa Tengah

MI MUH. MUNTUKDAWUNG R 23/08/1968 Kebumen

Jawa Tengah

196404041991032002 MI MUHAM MADIYAH SEMOND04/04/1964 Kebumen

Jawa Tengah

1029 120282166102 3745745647200052 Mudhofir Supriyadi
1030 120282176084 2061741648200003 Muhamad Sunhaji

196307291989031003 MI Ma'arif TRIKARSO

1031 120282162114 3652747650300042 Asmiyati

MI MAARIF WOTBUWONO

1032 120282188097 1155746649300063 Maslichah
1033 120282147104 0736742643300162 Siti Laela

Jawa Tengah

196504222005011001 MI Ma'arif PEJAGOAN

1034 120282129112 7250745646210013 Slamet Pujiasih

MI Muhammadiyah KLOPOGOD18/09/1967 Kebumen

Jawa Tengah

1035 120282177103 2534746650200032 Kosim

MI Nurul Huda

02/02/1968 Kebumen

Jawa Tengah

1036 120282193141 5045748651200043 Mujit Tabi'I

MI Nurul IRSYAD SIDOBUNDER13/07/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1037 122362153021 4148736639300020 Siti Sulasoh

195808161994032001 MI PEJAGATAN

16/08/1958 Kebumen

Jawa Tengah

23/01/1965 Kebumen

Jawa Tengah

1039 120282176093 6033747650200003 Mahasim

MI SULTAN AGUNG KALIPOH 07/01/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1040 120282135101 4433741646200002 Kasmodiharjo

MI SULTAN AGUNG KARANGD01/11/1963 Kebumen

Jawa Tengah

196201091985031002 MI.KHR.ILYAS TANJUNGREJO01/09/1962 Kebumen

Jawa Tengah

1038 120282191103 9455743644300032 Peni Dwi Siwiantari

MI Pejagatan

1041 122382168014 1441740640200012 Misroh
1042 120282121086 1747744647300012 Yasini

MI.SA. Srati

15/04/1966 Kebumen

Jawa Tengah

1043 120282181120 6943746649210072 Saniyah

MI.SA. Watukelir

06/11/1968 Kebumen

Jawa Tengah

1044 120282155117 9544746650200023 Khozin Ansori

MI.SA.Kalibangkang

12/12/1968 Kebumen

Jawa Tengah

1045 120282174117 9450747650300003 Siti Khomsiyah

MI.SA.Kalibangkang

18/11/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1046 120282147115 7563747650300033 Nur Syamsiyah Ekowati

MI.SA.Kalibangkang

31/12/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1047 122392133011 1040743647200043 Mohamad Faozi

MTs Al Falah Sumberadi

07/08/1965 Kebumen

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

21

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

1048 122382135022 5261748650210103 Mufidah
1049 122382167017 4552748652300003 Munfiati

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

MTs AL-AZHAR

29/09/1970 Kebumen

Jawa Tengah

MTs Al-Ghazali Mirit

20/12/1970 Kebumen

Jawa Tengah

MTs An Nawawi 03

27/04/1963 Kebumen

Jawa Tengah

195612071985031003 MTs Asy Syaafi'iyyah Madureso 12/07/1956 Kebumen

Jawa Tengah

-

1050 122382153010 7759741644210012 Towiyah
1051 122372115024 8539743637200003 Muhadi

TEMPAT TUGAS

1052 122362137031 8437746648200032 Khojin

MTs DARUSSAADAH

1053 122392114013 3255742644200033 Nurkhamidi

MTs Husnul Hidayah Karangtan 23/09/1964 Kebumen

Jawa Tengah

1054 122382148015 5634742644200082 Untung Sukarsono

MTs KHOZAINUL 'ULUM

Jawa Tengah

1055 122382129011 9433743648110042 Zaenul Ashar
1056 122352149025 2348738661200003 Mulyono

MTs KHOZAINUL 'ULUM
196010161992031002 MTs Ma'arif

01/05/1968 Kebumen

03/02/1964 Kebumen

Jawa Tengah

01/01/1965 Kebumen

Jawa Tengah

16/10/1960 Kebumen

Jawa Tengah

1057 122382144023 4444747551110023 Sakam Sigit Budiharjo

MTs Ma'arif ARGOPENI

11/12/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1058 122382135021 0441748650300093 Siti Rusdiyah

MTs Ma'arif Pengempon

11/09/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1059 122362129034 7646745648110042 Muslikhun

MTs Ma'arif Prigi

14/03/1967 Kebumen

Jawa Tengah

1060 122392138023 0146748651200063 Tugiman

MTs Sarbini Kebumen

14/08/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1061 122362191025 0754736637200012 Suhiroh

MTs Sultan Agung Kalibangkang18/02/1958 Kebumen

Jawa Tengah

1062 122352162024 6135747650200037 Ahmad Johar

08/03/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1063 122362198022 7635741643300062 Siti Ghonimatun

196303031989032001 MTsN Kaleng Puring

MTs WI

03/03/1963 Kebumen

Jawa Tengah

1064 122372127024 5834740643200022 Barkah

196205021992031002 MTsN Triwarno Kutowinangun 05/02/1962 Kebumen

Jawa Tengah

1065 120212153036 3352748651210063 Saryati

RA Al Huda

20/10/1970 Kebumen

Jawa Tengah

1066 120212151029 9452744644300003 Musripah

RA Al Jufri

20/11/1965 Kebumen

Jawa Tengah

1067 120212161043 5438745647210073 Siti Munginah

RA Almanar

11/06/1967 Kebumen

Jawa Tengah

1068 120212126041 3552747650210042 Endah Budiyati

RA Nurul Awwalin

20/02/1969 Kebumen

Jawa Tengah

1069 120212114040 8434747650210063 Samiyah

RA Tunas Harapan

11/02/1969 Kebumen

Jawa Tengah

MA Darussa'adah

03/01/1972 Kendal

Jawa Tengah

20/07/1968 Kendal

Jawa Tengah

1070 122372174031 8633750652200002 Ahmad Solikhul Hadi
1071 122352136029 1052746648300093 Mualifah

196807201998032011 MAN Kendal

1072 120282177105 4756746649200022 Moch Rozi

196804241993031005 MI BEBENGAN

24/04/1968 Kendal

Jawa Tengah

1073 120282166113 3259749651200003 Rokhmadi

MI Bendosari

27/09/1971 Kendal

Jawa Tengah

1074 120282155121 9340748650300003 Samsiyah

MI Damarjati

10/08/1970 Kendal

Jawa Tengah

1075 120282175094 1633741648200002 Mursodo

MI KALIDAPU SINGOROJO

03/01/1963 Kendal

Jawa Tengah

1076 120282138107 4458743647200003 Sururi

MI KALIGADING BOJA

26/11/1965 Kendal

Jawa Tengah

04/06/1965 Kendal

Jawa Tengah

14/05/1966 Kendal

Jawa Tengah

1077 120282192099 9738743644200002 Kirno

196504062005011002 MI Kauman Sukorejo

1078 120282199098 2846744649110012 Juwanto

MI Kertosari Singorojo

1079 120282174113 7137746648300013 Istighotsah
1080 120282166098 0434744644300012 Fatkhiyaturrizqillah

MI Kertosari Singorojo

08/05/1968 Kendal

Jawa Tengah

01/02/1966 Kendal

Jawa Tengah

MI Muhammadiyah PLANTARA 10/12/1967 Kendal

Jawa Tengah

196601022000032001 MI Lanji

1081 120282144121 2344745648300023 Siti Mardhiyah
1082 120282124103 1839740642300012 Istiqomah

MI Muhammadiyah Sarirejo

05/07/1962 Kendal

Jawa Tengah

196302201997031001 MI NU 01 PIDODOWETAN

20/02/1963 Kendal

Jawa Tengah

1084 120282117091 6750744647200002 Akhmad

196604182005011001 MI NU 02 Wonosari

18/04/1966 Kendal

Jawa Tengah

1085 120282173104 1356746647200003 Solekhan

0

MI NU 05 Tamangede

24/10/1968 Kendal

Jawa Tengah

MI NU 08 Brangsong

14/03/1972 Kendal

Jawa Tengah

1083 120282156102 8552741644200002 Abdul Rokhman

1086 120282184097 7646750653300002 Ulifah
1087 120282195111 3355748650200003 Suprayitno

MI NU 12 Lanji

23/10/1970 Kendal

Jawa Tengah

1088 120282168098 9036747651200003 Akhmad Rozikin

MI NU 14 Pekauman

07/04/1969 Kendal

Jawa Tengah

1089 122392185022 4033748650200013 Abdul Azis

MI NU 14 Pekauman

07/01/1970 Kendal

Jawa Tengah

1090 120282197111 1241739640300013 Aminah

MI NU 16 Kaligading

09/09/1961 Kendal

Jawa Tengah

1091 122372112019 0560744646300012 Istianah

MI NU 19 Kutoharjo Kaliwungu 28/02/1966 Kendal

Jawa Tengah

1092 120282146123 9552750651300002 Musyripah

MI NU 22 Al Islam Jati

20/02/1972 Kendal

Jawa Tengah

1093 122362188017 1536741644300020 Salimi

MI NU 46 Winong

04/02/1963 Kendal

Jawa Tengah

1094 120282164120 2463748651300002 Munirotul Fuadz

MI NU 48 Magelung

30/01/1970 Kendal

Jawa Tengah

1095 120282187102 2459747648300023 Sadiyem

MI NU 54 Tirtomulyo

27/11/1969 Kendal

Jawa Tengah

1096 120282118085 5542746650200003 Suwardi

MI NU Trimulyo

12/10/1968 Kendal

Jawa Tengah

1097 120282134084 2239742646300013 Siti Saodah

MI NU WELERI

09/07/1964 Kendal

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

22

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1098 120282199104 3334747649300013 Nur Kasanah

MI Parakan Sebaran

10/02/1969 Kendal

Jawa Tengah

1099 120282186098 3038746664830000 Ismi Zuliarni

MI Pucangrejo Pegandon

07/06/1968 Kendal

Jawa Tengah

1100 120282193144 8559749652300003 Siti Arofah

MI SUKOLILAN

27/12/1971 Kendal

Jawa Tengah

1101 120282143099 7348749652210033 Supeni

MI Tlahab

16/10/1971 Kendal

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1102 120282151091 6451743646300002 Nadhiroh

196501192000031001 MI Turunrejo

19/01/1965 Kendal

1103 120282171097 6144739642200003 Makmun

150312345

MI USAHA DESA

08/12/1961 Kendal

Jawa Tengah

1104 120282146097 6457737639200003 Darbo

MI Wadas

25/11/1959 Kendal

Jawa Tengah

1105 120282151094 4438743647300003 Budiyati

MIM Pagersari

11/06/1965 Kendal

Jawa Tengah

1106 120282139110 9256748650300003 Sukimah

MIM Pagersari

24/09/1970 Kendal

Jawa Tengah

1107 120282142107 7040749652200003 Kusyanto

MIM PAGERSARI

07/08/1971 Kendal

Jawa Tengah

1108 120282118086 4843746648300012 Al Mustafiyah

150372119

MIN Bugangin

05/11/1968 Kendal

Jawa Tengah

1109 120282194112 8034747650300003 Hj. Siti Nurul Azizah

196907022005012001 MIN Bugangin

07/02/1969 Kendal

Jawa Tengah

1110 122352144027 8036749652200003 Ma'Sum As

MIS Muhammadiyah Caruban 07/04/1971 Kendal

Jawa Tengah

1111 122382175015 7760747649200032 Mundakir

MTs Al Islam Rowosari

28/04/1969 Kendal

Jawa Tengah

1112 122362145017 8351745648200033 Saiful Hadi

19/12/1967 Kendal

Jawa Tengah

1113 122392151021 1447733634200003 Moch Noor Ali

196712192006041013 MTs N Brangsong
MTs NU 04 Muallimin Weleri

15/11/1955 Kendal

Jawa Tengah

1114 122392169024 5647743644200012 Abdul Majid

MTs NU 06 Sunan Abiwana

15/03/1965 Kendal

Jawa Tengah

1115 122372154028 1544739641200012 M. Arifin Anwar

MTs NU 09 Gemuh

02/12/1961 Kendal

Jawa Tengah

1116 122372188034 1348748650200003 Nuryadin

MTs NU 13 Arrahmat Sukorejo 16/10/1970 Kendal

Jawa Tengah

1117 122372111032 1443748650200012 M. Abdullah Zaini

MTs NU 17 Kyai Jogoreso

11/09/1970 Kendal

Jawa Tengah

1118 122392153017 3563747650200143 Abdul Mu'Iz

MTs NU 18 Salafiyah

31/12/1969 Kendal

Jawa Tengah

1119 122392115027 6459737640200003 Ibadillah

MTs NU 27 Unggulan Jatipurwo 27/11/1959 Kendal

Jawa Tengah

1120 122382187021 5633744647200002 Mudzakir

MTs. NU 14 Kaligading

03/01/1966 Kendal

Jawa Tengah

1121 120212155038 1543738644700003 Fadhilah

RA Al Hidayah

12/11/1960 Kendal

Jawa Tengah

1122 120212198041 1342733641300003 Rubiati Istiamah

RA Perwanida 20

10/10/1955 Kendal

Jawa Tengah

1123 120212178021 7663750652300052 Hetti Lasmiyati

ABA Srebegan Ceper

31/03/1972 Klaten

Jawa Tengah

1124 120212114037 9547749650210023 Siti Komariyatun

BA 2 Jamalan

15/12/1971 Klaten

Jawa Tengah

1125 120212141001 0149738640300023 Sri Murjini

BA Aisyiyah

17/08/1960 Klaten

Jawa Tengah

1126 120212134037 6457752654300093 Ismiarsih

BA Aisyiyah Bogem

25/11/1974 Klaten

Jawa Tengah

1127 120212169003 0738737640210032 Sumiyati

BA Aisyiyah Danguran

05/04/1959 Klaten

Jawa Tengah

1128 120212119019 7753734635210032 Setyowati

BA Aisyiyah Danguran

21/04/1956 Klaten

Jawa Tengah

1129 120212173001 0147734635300033 Suharni

BA Aisyiyah Demangan

15/08/1956 Klaten

Jawa Tengah

1130 120212116038 4151751654300013 Sri Wahyuni

BA Aisyiyah Demangan

19/08/1973 Klaten

Jawa Tengah

1131 120212119031 9148750652210133 Sri Wahyuni

BA Aisyiyah Drono IV

16/08/1972 Klaten

Jawa Tengah

1132 120212171023 5954743646210052 Adiyatni

BA 'Aisyiyah Glodogan II

22/06/1965 Klaten

Jawa Tengah

1133 120212113034 7957745648210042 Sri Rahayu Purwaningsih

BA Aisyiyah Karanganom III

25/06/1967 Klaten

Jawa Tengah

1134 120212197015 5547747649210093 Sri Supatmi

BA Aisyiyah Kauman

15/12/1969 Klaten

Jawa Tengah

1135 120212143044 4744751652210072 Kisworini

BA Aisyiyah Keprabon

12/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

1136 120212158004 1038749651210143 Siti Shofiah

BA Aisyiyah Kradenan 3

06/07/1971 Klaten

Jawa Tengah

1137 120212165021 5150737639210113 Siti Alifah

BA Aisyiyah Kradenan 3

18/08/1959 Klaten

Jawa Tengah

1138 120212123027 7135743646210073 Titik Sri Hartini

BA Aisyiyah Kradenan II

03/08/1965 Klaten

Jawa Tengah

1139 120212112028 6256749650210013 Utik Kumalasari

BA Aisyiyah Merbung

24/09/1971 Klaten

Jawa Tengah

1140 120212157019 3740745648210072 Suparmi

BA Aisyiyah Mireng II

08/04/1967 Klaten

Jawa Tengah

1141 120212189026 7755747649300072 Rini Imtihanah

BA Aisyiyah Mireng II

23/04/1969 Klaten

Jawa Tengah

1142 120212198048 1063750653210023 Siti Fatimah

BA Aisyiyah Ngalas II

31/07/1972 Klaten

Jawa Tengah

1143 120212174023 8159732633210013 Siti Rubiah

BA Aisyiyah Ngawen I

27/08/1954 Klaten

Jawa Tengah

1144 120212125027 6637752654210082 Is Saparti

BA Aisyiyah Ngawen II

05/03/1974 Klaten

Jawa Tengah

1145 120212111013 1962749651210092 Sriwanti

BA Aisyiyah Ngawen IV

30/06/1971 Klaten

Jawa Tengah

1146 120212193026 6553746649210032 Titin Siswantini

BA Aisyiyah Palar

21/02/1968 Klaten

Jawa Tengah

13/03/1968 Klaten

Jawa Tengah

1147 120212187037 5645746647210052 Muzayanah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

196803131990032002 BA Aisyiyah Puluhan

23

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1148 120212197028 9360739641300053 Dwi Sukamti

BA Aisyiyah Sukorejo

28/10/1961 Klaten

Jawa Tengah

1149 120212137017 3448708650300082 Hanud Setyarini

BA Botokan

16/01/1970 Klaten

Jawa Tengah

1150 120212146014 5634747649210112 Kasiyem

BA Bugisan

02/03/1969 Klaten

Jawa Tengah

1151 120212148020 5257743647210023 Nur Hidayati

BA Candirejo I

25/09/1965 Klaten

Jawa Tengah

1152 120212178009 3046737636300003 Suratmi

BA Cetan

14/07/1959 Klaten

Jawa Tengah

1153 120212122024 6756744648300022 Ismundari

BA Daleman I

24/04/1966 Klaten

Jawa Tengah

1154 120212139011 1861738640210042 Umi Umayanah

196005291983032003 BA Daleman II

29/05/1960 Klaten

Jawa Tengah

1155 120212126028 8259733635210023 Parsudjiyati

195509271980032002 BA Gading I

27/09/1956 Klaten

Jawa Tengah

BA Gading II

20/06/1970 Klaten

Jawa Tengah

01/03/1956 Klaten

Jawa Tengah

1156 120212198009 0958748652210002 Nurul Wastiyah
1157 120212146001 0633734636210042 Siti Muslichah

195603011981032001 BA Gani

1158 120212165012 2339748651210063 Maryani

BA Gatak 1 Ngawen

07/10/1970 Klaten

Jawa Tengah

1159 120212135015 5333750652210103 Tri Sakti Nugrahini

BA I Gedung Sierad

01/01/1972 Klaten

Jawa Tengah

1160 120212193006 2043746649300063 Siti Yuliatun

BA Jambukulon

11/07/1968 Klaten

Jawa Tengah

1161 120212158017 4448748650300082 Sri Murni

BA Jambukulon

16/01/1970 Klaten

Jawa Tengah

1162 120212158030 7948745647300052 Warsini
1163 120212183009 3544732634210113 Sri Susilowati

BA Jotangan
195412121984032004 BA Joton III

1164 120212118015 5049737639210113 Idha Noorhayati

BA Kahuman II

16/06/1967 Klaten

Jawa Tengah

12/12/1954 Klaten

Jawa Tengah

17/07/1959 Klaten

Jawa Tengah

1165 120212171016 3956749650300002 Sri Sayekti

BA Kalangan

24/06/1971 Klaten

Jawa Tengah

1166 120212131029 7633748650300112 Eny Kusumaningsih

BA Karang Delanggu

03/01/1970 Klaten

Jawa Tengah

1167 120212138022 6840732634210022 Sri Sujani

BA Katekan

08/05/1954 Klaten

Jawa Tengah

1168 120212173042 4245750652300083 Menuk Romdiyah

BA Kebon Gede

13/09/1972 Klaten

Jawa Tengah

1169 120212119024 9280743645210003 Harningsih

BA Ketandan II

28/09/1965 Klaten

Jawa Tengah

1170 120212162006 1262746647300023 Siti Muslihati

BA Koripan

30/09/1968 Klaten

Jawa Tengah

1171 120212169007 1662746657300002 Badawiniyati

BA Koripan

30/03/1968 Klaten

Jawa Tengah

1172 120212127014 4134746649300063 Siti Mubarokah

BA Kranggan

02/08/1968 Klaten

Jawa Tengah

1173 120212178027 9557743644300063 Sri Wahyuni

BA Kringikan

25/12/1965 Klaten

Jawa Tengah

27/08/1958 Klaten

Jawa Tengah

1174 120212145001 0159736639300023 Binti Badriyah

195808271982032002 BA Malang Jiwan

1175 120212165024 6140742643210093 Sriyati

BA Mayungan II

08/08/1964 Klaten

Jawa Tengah

1176 120212118030 9655735638210012 Samini

195703231981032002 BA Mayungan II

23/03/1957 Klaten

Jawa Tengah

1177 120212149014 2354736638210049 Mardhiyatun

BA Mranggen I

22/10/1958 Klaten

Jawa Tengah

1178 120212134001 0055740643300023 Sri Suraningsih

BA Ngawinan

23/07/1962 Klaten

Jawa Tengah

195705221986032003 BA Ngawonggo

22/05/1957 Klaten

Jawa Tengah

BA Ngawonggo

18/05/1968 Klaten

Jawa Tengah

26/03/1963 Klaten

Jawa Tengah

1179 120212128007 2854735635300002 Umi Salamah
1180 120212159013 3850746648300092 Nurhayati
1181 120212173043 3658741643300042 Dalinah

196303261990032002 BA Ngemplak

1182 120212113035 8160746649300021 Rom Amini

BA Ngreden

28/08/1968 Klaten

Jawa Tengah

1183 120212132026 6440733636210013 Mukinem

BA Padangan

08/11/1965 Klaten

Jawa Tengah

1184 120212171038 8536745649300013 Sunarti

BA Pokahan Jogonalan

04/12/1967 Klaten

Jawa Tengah

1185 120212111052 5550752654300032 Ismoyowati

BA Pucang

18/02/1974 Klaten

Jawa Tengah

195806011982032001 BA Rejoso

01/06/1958 Klaten

Jawa Tengah

1186 120212155036 9933736638210052 Eny Tri Marjani
1187 120212195006 2052745648210073 Ismiyatun

BA Tegalrejo

20/07/1967 Klaten

Jawa Tengah

1188 120212115033 9036748649210033 Titik Hidayati

BA Tlogo

04/07/1970 Klaten

Jawa Tengah

BA Wonoboyo Jogonalan

04/12/1973 Klaten

Jawa Tengah

1189 120212137043 0436751653300063 Tri Hastuti
1190 122372184033 5036747648210023 Haryani

196901041994032000 MA Al-Mutaqien Pancasila Sakti04/07/1969 Klaten

Jawa Tengah

1191 122372168029 3236747649210113 Siti Mutmainah

196909041996032002 MAN Klaten

04/09/1969 Klaten

Jawa Tengah

1192 122352169035 5959749652300002 Arfik Muji Rahayu

197106272007102002 MAN Popongan

27/06/1971 Klaten

Jawa Tengah

14/01/1969 Klaten

Jawa Tengah

1193 120282147030 2446747649210082 Siti Fatimah

MI Al Huda Cawan

1194 120282125140 3048748651210083 Sudaryati

197007171993032001 MI Al Huda Cawan

17/07/1970 Klaten

Jawa Tengah

1195 120282124012 1053737638210043 St. Lestari

195907211991032002 MI Al Ma'arif

21/07/1959 Klaten

Jawa Tengah

MI Al Ma'arif Kwarasan

29/07/1973 Klaten

Jawa Tengah

195612031991031003 MI Guppi Karangwungu

03/12/1956 Klaten

Jawa Tengah

1196 122362126029 6061751653200013 Samsul Hadi
1197 122362129014 4535734639110003 Muh. Mas'Udi

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

24

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1198 120282156070 7339748650200043 Jamaludin Malik

MI Islamiyah Gunting Wonosari 07/10/1970 Klaten

Jawa Tengah

1199 120282187121 1833752654300082 Nur Syamsiyah

MI Islamiyah Gunting Wonosari 01/05/1974 Klaten

Jawa Tengah

1200 120282111147 2842752652300002 Farida Ari Wahyuti

MI Islamiyah Gunting Wonosari 10/05/1974 Klaten

Jawa Tengah

1201 122382151005 1560746648210082 Siti Fathonah

MI Islamiyah Mutihan

Jawa Tengah

28/02/1968 Klaten

1202 120282179064 8342737639210163 Sri Salamah

195910101981032006 MI Ma'arif

10/10/1959 Klaten

Jawa Tengah

1203 120282168120 6855749652200002 Joko Sumedi

197105232009011002 MI Ma'arif Doyo

23/05/1971 Klaten

Jawa Tengah

MI Ma'arif Karangpakel

19/04/1968 Klaten

Jawa Tengah

197007162006041008 MI Ma'arif Karangpakel

16/07/1970 Klaten

Jawa Tengah

MI Ma'arif Karangpakel

06/05/1972 Klaten

Jawa Tengah

1204 120282167087 7751746649300022 Hardinem
1205 120282116139 4048748651200053 Supriyanto
1206 122392176018 6937750651300042 Ulfah
1207 120282136121 6142747649300133 Daryanti

196908102005012002 MI Ma'arif Krompakan

10/08/1969 Klaten

Jawa Tengah

1208 120282119016 1534739639210013 Kalimah

196112021981022002 MI Ma'arif Sukorini

02/12/1961 Klaten

Jawa Tengah

1209 120282136031 3049738641210043 Siti Duriyah

196007171989032002 MI Ma'arif Sukorini

17/07/1960 Klaten

Jawa Tengah

1210 120282136120 1535743646210053 Watinah

196503121990022001 MI Ma'arif Sukorini

03/12/1965 Klaten

Jawa Tengah

1211 120282178132 5450748649210042 Dwi Endayati

197001182005012001 MI Ma'arif Sukorini

18/01/1970 Klaten

Jawa Tengah

1212 120282186119 5549750652300083 S Heni Setyowati

MI Ma'arif Sukorini

17/12/1972 Klaten

Jawa Tengah

1213 120282163125 6235751653210093 Suwarsih

MI Mutihan

03/09/1973 Klaten

Jawa Tengah

1214 120282138134 8848752654300062 Fatkhul Janah

MI Negeri Karanganom

16/05/1974 Klaten

Jawa Tengah

196910062005012001 MI Roudlotuzzahidin Kr.anom

06/10/1969 Klaten

Jawa Tengah

MI Roudlotuzzahidin Kr.anom

02/06/1973 Klaten

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1215 120282138132 4338747649300103 Siti Samsiatun
1216 120282179099 3934751653300092 Shobriyatul Hasanah
1217 120282136027 2235740642210073 Nur Jauzah

196209031988032003 MIM Babadan

03/09/1962 Klaten

1218 120282135057 5457750654110002 Untung

MIM Babadan

25/01/1972 Klaten

Jawa Tengah

1219 120282171002 0253745648110043 Kirmo

MIM Basin

21/09/1967 Klaten

Jawa Tengah

1220 120282183138 3454745647300053 Sumiyati

196711222005012002 MIM Basin Kebonarum

12/11/1967 Klaten

Jawa Tengah

1221 120282174015 1455738641210023 Rastuti Yubaidah

196011231983032001 MIM Beji

23/11/1960 Klaten

Jawa Tengah

1222 120282126061 5650732635110012 Sugiyanto

195403181982031001 MIM Beji

18/03/1954 Klaten

Jawa Tengah

MIM Beji

02/09/1968 Klaten

Jawa Tengah

20/01/1966 Klaten

Jawa Tengah

1223 120282117062 7234746648210073 Siti Marfu'Ah
1224 120282134110 9452744646300133 Mariyam

196601202005012001 MIM Blanciran karanganom

1225 120282118047 5541747650210073 Tri Muryani

MIM Candirejo

09/12/1969 Klaten

Jawa Tengah

1226 120282126129 8433744647200022 Muh. Badawi

196601012005011002 MIM Candirejo Ngawen

01/01/1966 Klaten

Jawa Tengah

1227 120282134111 0859746648300012 Erna Meisaroh

196805272005012001 MIM Candirejo Ngawen

1228 120282151066 7337747650210103 Sukasni
1229 120282125138 7736745647210112 Sukini

27/05/1968 Klaten

Jawa Tengah

MIM Cawas

05/10/1969 Klaten

Jawa Tengah

196704042005012001 MIM Cawas

04/04/1967 Klaten

Jawa Tengah

1230 120282166124 1259751653210083 Witariyami

MIM Cawas

27/09/1973 Klaten

Jawa Tengah

1231 120282161125 1645752655210012 Siti Nursiwi Rahayu

MIM Cawas

13/03/1974 Klaten

Jawa Tengah

1232 120282137102 1533752654110052 Purwanto
1233 120282181036 3544738640110163 Basuki

MIM Cawas
196012122006041032 MIM Cetan

1234 120282191126 4749750651200012 Sunaryadi

Jawa Tengah
Jawa Tengah

17/04/1972 Klaten

Jawa Tengah

196311081990022001 MIM Cetan Ceper

08/11/1963 Klaten

Jawa Tengah

MIM Cetan Ceper

03/08/1972 Klaten

Jawa Tengah

1237 120282168123 4459751652300023 Sri Mulyani

197311272005012001 MIM Cetan Ceper

27/11/1973 Klaten

Jawa Tengah

1238 122362184034 1243747650200013 Yadi

196909112005011002 MIM Gaden 2

11/09/1969 Klaten

Jawa Tengah

1239 120282197007 0558748650300063 Siti Nurjanah

MIM Gading 2

26/12/1970 Klaten

Jawa Tengah

1240 120282168027 3337748651110083 Hartono

MIM Gading 2

05/10/1970 Klaten

Jawa Tengah

1241 120282173070 8542750651210062 Firdaus Mualimah

MIM Gading 2

10/02/1972 Klaten

Jawa Tengah

1235 120282181136 3440741642300033 Siti Halimah

MIM Cetan

01/02/1974 Klaten
12/12/1960 Klaten

1236 120282151114 8135750653300023 Addin Nasihah

1242 120282134109 3949743644210072 Istiqomah

196506171985032002 MIM Gading 2

17/06/1965 Klaten

Jawa Tengah

1243 120282178130 4541743646110053 Bambang Jaka Sutapa

196512092005011002 MIM Gading 2

09/12/1965 Klaten

Jawa Tengah

1244 120282184039 4252732636210003 Siti Asiyah

195409201981032001 MIM Gading I

20/09/1954 Klaten

Jawa Tengah

1245 120282132068 6652745647300092 Sarwiyatun

MIM Gading I

20/03/1967 Klaten

Jawa Tengah

1246 120282151085 9755745647300072 Siti Istiqomah

MIM Gading I

23/04/1967 Klaten

Jawa Tengah

1247 120282124133 5544748649211102 Ana Kurbiyah

197002121994032004 MIM Gading I

12/02/1970 Klaten

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

25

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

1248 120282125014 1562749650300023 Hendrati Wahyu Setiyaningsih
1249 122362156024 3248743644200003 Slameta

TEMPAT TUGAS
MIM Gumantar

196509162005011001 MIM Gunting Wonosari

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

30/12/1971 Klaten

Jawa Tengah

16/11/1965 Klaten

Jawa Tengah

1250 120282166123 0243748651300013 Murtini

197009112005012002 MIM Janti

11/09/1970 Klaten

Jawa Tengah

1251 122362159032 0941749651200012 Muhyidin

197106092005011004 MIM Janti Polanharjo

09/06/1971 Klaten

Jawa Tengah

1252 120282157055 4838732636110012 Djarmudji

Jawa Tengah

195405061982031005 MIM Jimbung

05/05/1954 Klaten

1253 120282111069 4938749651200022 Suhardi

MIM Jimbung

06/06/1971 Klaten

Jawa Tengah

1254 120282155134 3938747649200032 Triyanto

196906062005011001 MIM Jimbung

06/06/1969 Klaten

Jawa Tengah

1255 120282122147 8749751653210062 Setya Indari
1256 120282134038 5156735635200003 Subandi

MIM Jimbung
195708041983031005 MIM Jombor

17/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

04/08/1957 Klaten

Jawa Tengah

1257 120282127118 4461748650200023 Baedowi

197011291991031001 MIM Jombor

29/11/1970 Klaten

Jawa Tengah

1258 120282168121 2334750652300103 Istiyani Sri Komariyah

197210021999032004 MIM Jombor Ceper

02/10/1972 Klaten

Jawa Tengah

MIM Jombor Ceper

31/12/1972 Klaten

Jawa Tengah

10/05/1968 Klaten

Jawa Tengah

17/04/1971 Klaten

Jawa Tengah

1259 120282144142 3563750654300033 Suyi Ismi
1260 120282158127 1842746648300022 Siti Munawaroh

196805102005012001 MIM Juwiran

1261 120282156036 3749749652300002 Rumiyatun

MIM Kahuman

1262 120282113096 8946740641300042 Alwiyatun

196206141991032002 MIM Kahuman Ngawen

14/06/1962 Klaten

Jawa Tengah

1263 120282137100 4261740641200003 Hamzah Triwijaya

196209292000031001 MIM Kahuman Ngawen

29/09/1962 Klaten

Jawa Tengah

09/05/1970 Klaten

Jawa Tengah

1264 122362154003 0841748650210082 Zabidi

MIM Kaligawe

1265 120282199079 8650739641110032 Sarpin

196103181991031002 MIM Kaligawe

18/03/1961 Klaten

Jawa Tengah

1266 120282175119 9541745647210053 Umi Munawaroh

196712092006042008 MIM Kaligawe

09/12/1967 Klaten

Jawa Tengah

1267 122372134012 4644741642110092 Siswanta

MIM Karanganom 8

12/03/1963 Klaten

Jawa Tengah

1268 120282141109 6757751653210072 Supiningsih

MIM Karanganom 8

25/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

1269 122372162009 3755738640110032 Sugiman

196004231989031002 MIM Karangtalun

23/04/1960 Klaten

Jawa Tengah

1270 120282172125 9841749652210032 Eny Mulyaningsih

197105092005012001 MIM Karangtalun

09/05/1971 Klaten

Jawa Tengah

1271 120282184109 4540748650210102 Sri Narni

197002081992032001 MIM Karangtalun

08/02/1970 Klaten

Jawa Tengah

1272 120282171124 3943751653300012 Rosidah Narwati

MIM Kebon Gede

11/06/1973 Klaten

Jawa Tengah

1273 120282171087 9043744647300043 Ngatini

MIM Kradenan

07/11/1966 Klaten

Jawa Tengah

1274 122362141031 1741745648300050 Jawari

196610191990011003 MIM Kradenan

19/10/1966 Klaten

Jawa Tengah

MIM Kradenan

22/05/1972 Klaten

Jawa Tengah

1276 120282172129 1741745648300352 Ngatini

196709041991032003 MIM Kradenan

04/09/1967 Klaten

Jawa Tengah

1277 120282123142 9038745648300023 Sri Mulyani

196707062005012001 MIM Krakitan Bayat

06/07/1967 Klaten

Jawa Tengah

1278 120282128153 2444741644210033 Suharmi

196311121988022001 MIM Kranggan

12/11/1963 Klaten

Jawa Tengah

1275 120282116140 4854750652300072 Siti Latifah

1279 120282176115 2555747650210063 Musyarofah

196912231991032001 MIM Kranggan

23/12/1969 Klaten

Jawa Tengah

1280 120282198116 3743745648200022 Muh Jumakir

196704112005011005 MIM Kranggan manisrenggo

11/04/1967 Klaten

Jawa Tengah

09/08/1969 Klaten

Jawa Tengah

1281 120282124063 6141747650210063 Sri Wahyuni

MIM Kranggan Polanharjo

1282 122372159021 7556744647210063 Sriyam
1283 122362137043 9935744644210021 Umi Hanik

MIM Malangan

24/12/1966 Klaten

Jawa Tengah

196606031992032001 MIM Malangan

03/06/1966 Klaten

Jawa Tengah

1284 120282177119 8358750652300063 Nur Rahmawati

MIM Meger Ceper

26/10/1972 Klaten

Jawa Tengah

1285 120282116142 3436752654300052 Srisuharti

MIM Mlese

04/01/1974 Klaten

Jawa Tengah

1286 120282178068 6746750653300032 Martini

MIM Mrisen

14/04/1972 Klaten

Jawa Tengah

1287 120282156068 6951747649300082 Siti Nurjanah

MIM Mrisen

19/06/1969 Klaten

Jawa Tengah

1288 122362199016 5150749650110013 Moch Subchan Cholid Ms

MIM Paseban

18/08/1971 Klaten

Jawa Tengah

1289 122352147016 6033748651110063 Surawat

MIM Paseban

01/07/1970 Klaten

Jawa Tengah

1290 120282131097 7862751653210052 Dewi Tri Meinarni

MIM Paseban

30/05/1973 Klaten

Jawa Tengah

197412122009101001 MIM Paseban

12/12/1974 Klaten

Jawa Tengah

1292 120282118106 4457746649210073 Tugiyem

196811252005012001 MIM Paseban Bayat

25/11/1968 Klaten

Jawa Tengah

1293 120282184104 8951745648300002 Nunuk Sri Marhaeningsih

196706191989122001 MIM Pepe Ngawen

19/06/1967 Klaten

Jawa Tengah

1294 122392125013 8061752653300003 Elfi Sakinatun Yuli Hastuti

197407292005012003 MIM Pepe Ngawen

29/07/1974 Klaten

Jawa Tengah

1295 120282188067 6952739640300062 Umi Robikah

196106201982032001 MIM Pondok

20/06/1961 Klaten

Jawa Tengah

1296 120282197085 8350749651300063 Andriani

MIM Pondok

18/10/1971 Klaten

Jawa Tengah

1297 120282155047 4556750651300042 Kun Khusnul Maratin

MIM Pondok Kr.anom

24/02/1972 Klaten

Jawa Tengah

1291 120282157130 2544752654110083 Artaat

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

26

NO

NRG

NUPTK

NAMA

1298 120282187120 2442750651200002 Muhammad Bambang Busairi

NIP

TEMPAT TUGAS

PROPINSI

10/01/1972 Klaten

Jawa Tengah

1299 120282123102 9156742643300073 St Mariyah

MIM Pucang

24/08/1964 Klaten

Jawa Tengah

1300 120282121112 7749751653300062 Sri Lestari

MIM Pucang

17/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

1301 120282134112 0750751652300072 Winarni

MIM Pucang

18/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

1302 120282161008 0840743646300072 Siti Rahayu

MIM Sabrang Lor

05/08/1965 Klaten

Jawa Tengah

1303 120282138055 4959747649300092 Sri Yunianti

MIM Sabrang Lor

27/06/1969 Klaten

Jawa Tengah

1304 120282146133 2458753654300042 Sriyatun

MIM Sabranglor

26/01/1975 Klaten

Jawa Tengah

21/09/1960 Klaten

Jawa Tengah

0000/00/00 Klaten

Jawa Tengah

1305 122362184001 1253738641300013 St. Syamsiyah

197201012005011004 MIM Pondok Kr.anom

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

196009211991032003 MIM Sajen

1306 120282148021 2457749652110033 Sisno

MIM Sedayu

1307 120282183051 4444750651210060 Catur Widiyatun

MIM Sedayu

12/01/1972 Klaten

Jawa Tengah

1308 120282131098 0034747649210093 Sutiyem

196907022006042001 MIM Sedayu

02/07/1969 Klaten

Jawa Tengah

1309 120282159078 7057732633300013 Anisatun

195407251979032001 MIM Sentono

25/07/1954 Klaten

Jawa Tengah

1310 120282168074 7933746648300112 Siti Munjiyatun

MIM Sentono Ceper

01/06/1968 Klaten

Jawa Tengah

1311 120282159018 1636749650300062 Ratnawati

MIM Srebegan

04/03/1971 Klaten

Jawa Tengah

1312 120282167024 2035747650300073 Isnaini Khoiriyah

MIM Srebegan

13/07/1969 Klaten

Jawa Tengah

1313 120282196051 4337743646300133 Thohiratun

MIM Srebegan

05/10/1965 Klaten

Jawa Tengah

1314 120282158130 1037752654110093 Badrus Salam

MIM Srebegan

05/07/1974 Klaten

Jawa Tengah

1315 120282145123 8255752654300073 Ida Purwanti
1316 120282176114 8558743644300033 Suharmi

MIM Srebegan
196512261998032001 MIM Srebegan Ceper

1317 120282121113 8244752654300073 Sri Wartini

MIM Srebegan Ceper

23/09/1974 Klaten

Jawa Tengah

26/12/1965 Klaten

Jawa Tengah

12/09/1974 Klaten

Jawa Tengah

1318 122352163018 7438739642110032 Anwar Slamet

196101061993031001 MIM Sudimoro

06/01/1961 Klaten

Jawa Tengah

1319 120282155135 1461749650210042 Siti Fatonah

197101292005012002 MIM Sudimoro

29/01/1971 Klaten

Jawa Tengah

1320 120282194004 0647747650110082 Wahyana
1321 122382184014 9250738640210053 Sanyoto Raharjo

MIM Talang

15/03/1969 Klaten

Jawa Tengah

196009182006041002 MIM Talang

18/09/1960 Klaten

Jawa Tengah

1322 122352146001 0739746648300032 Naimah Aris Praptami

MIM Tambong Wetan

07/04/1968 Klaten

Jawa Tengah

1323 120282195055 6461742643300012 Siti Ratna Khusaimah

MIM Tambong Wetan

29/01/1964 Klaten

Jawa Tengah

196610131988032002 MIM Tambong Wetan

13/10/1966 Klaten

Jawa Tengah

1324 120282156127 8345744646300003 Sri Rahayu
1325 120282122093 8062749652210023 Siti Nurkasanah

MIM Tangkisan Pos

30/07/1971 Klaten

Jawa Tengah

1326 120282143064 8735735636110032 Boman Riyanto

195704031979011002 MIM Tangkisan Pos

03/04/1957 Klaten

Jawa Tengah

1327 120282178131 5542746649110063 Turahman

196812102005011002 MIM Tangkisan Pos

10/12/1966 Klaten

Jawa Tengah

1328 120282183003 0435735637210033 Tukinem

195711031982032001 MIM Taskombang

03/11/1957 Klaten

Jawa Tengah

1329 122362153005 3233737639110053 Wakhid

Jawa Tengah

195909011982031003 MIM Taskombang

01/09/1959 Klaten

1330 120282127030 3548743645210013 Siti Rokhanah

MIM Taskombang

16/12/1965 Klaten

Jawa Tengah

1331 120282152074 7241744648210013 Jumiati

MIM Tegalampel

09/09/1966 Klaten

Jawa Tengah

1332 122352155037 5935750653210032 In Umi Lestari

MIM Tegalampel

03/06/1972 Klaten

Jawa Tengah

1333 120282111002 0144746649210133 Ummi Nurjannah

MIM Tempursari

12/08/1968 Klaten

Jawa Tengah

1334 120282122079 6737747648210062 Saminem

MIM Troketon

11/04/1967 Klaten

Jawa Tengah

1335 120282153133 2144750652200083 Mashudi

197208122009101001 MIM Troketon

12/08/1972 Klaten

Jawa Tengah

1336 122382122002 0940733635110042 Muh. Lazim

195506081979031003 MIM Tulung

08/06/1955 Klaten

Jawa Tengah

1337 122372157014 6453740642210042 Umi Wachidah

196201211990032001 MIM Turus

21/01/1962 Klaten

Jawa Tengah

1338 122352153005 1447736637210033 Mujiyatun

195811151994032002 MIM Wunut

15/11/1958 Klaten

Jawa Tengah

1339 120282115114 0440752654110033 M. Arif Kurniawan

08/11/1974 Klaten

Jawa Tengah

1340 120282132134 2634748649300052 Siti Rokhimah

197003021995032001 MIN Batur Ceper

MIN Batur

02/03/1970 Klaten

Jawa Tengah

1341 120282124137 5544744648200063 Marwiyah

196612122003122001 MIN Batur Ceper

12/12/1966 Klaten

Jawa Tengah

1342 120282115009 0861748650300012 Maryatmi Nugrahawatiningsih

MIN Karanganom

29/05/1970 Klaten

Jawa Tengah

1343 120282176113 1958743648110012 Tugiman

196506262003121001 MIN Karanganom

26/06/1965 Klaten

Jawa Tengah

1344 120282188114 1850748650210112 Sri Hardati

197005182007012029 MIN Karanganom

18/05/1970 Klaten

Jawa Tengah

MIN Karanganom

28/07/1974 Klaten

Jawa Tengah

1346 122392133015 0539752654200043 Agus Ahmad Zamroni

197412072007101002 MIN Karanganom

07/12/1974 Klaten

Jawa Tengah

1347 120282176023 2949736638210042 St. Chuzaimah

195806171989032001 MIN Nglungge

17/06/1958 Klaten

Jawa Tengah

1345 120282115112 7052752653300063 Choiriyati

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

27

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1348 120282197099 9351738639110013 Agus Suyono

196010191999031001 MIN Nglungge

10/10/1960 Klaten

Jawa Tengah

1349 120282132133 8258747649210063 Arini Septiana Dewi

196909261994032011 MIN Nglungge

26/09/1969 Klaten

Jawa Tengah

1350 120282196135 3036748650210123 Suryani

197007042007012022 MIN Nglungge

04/07/1970 Klaten

Jawa Tengah

1351 120282113130 4740749651210092 Siti Fardolliyah

197104081996032002 MIN Nglungge

08/04/1971 Klaten

Jawa Tengah

1352 122382143021 1249752654210073 Setiyaningsih

197409172009012002 MTs Al Mutaqien PS

17/09/1974 Klaten

Jawa Tengah

MTs Al Mutaqien PS

19/12/1974 Klaten

Jawa Tengah

196711221994032002 MTs Ma'arif NU Kemalang Klate22/11/1967 Klaten

Jawa Tengah

1353 122352165032 4551752654300073 Nurul Hidayatiningsih
1354 122352152033 6454745647210053 Siti Khoeriyah
1355 122352161024 8351747650110053 Turut Hantara

MTs Muh Bayat

29/10/1969 Klaten

Jawa Tengah

1356 122352191006 2039740647200003 Sunaryo

MTs Muh. 12 Juwiring

07/07/1962 Klaten

Jawa Tengah

MTs Muh. 12 Juwiring

1357 122362177034 2761750651200002 Muhamad Miftah Farid

29/04/1972 Klaten

Jawa Tengah

1358 122392199024 4541746650210023 Bakdiyati

196809122002122002 MTs N Gantiwarno

12/09/1968 Klaten

Jawa Tengah

1359 122372122018 6135740642110063 Sabari

196208031992031001 MTs N Jatinom

03/08/1962 Klaten

Jawa Tengah

1360 122352181031 2755743644210052 Sri Hidayati

196504231993032002 MTs N Jatinom

23/04/1965 Klaten

Jawa Tengah

1361 122392134006 1551736639110023 Jamiul Muhtar

195812191993031001 MTs N Klaten

19/12/1958 Klaten

Jawa Tengah

1362 122352191019 6941739639210002 Wasilatun Hartuti

196109061986032004 MTs N Klaten

06/09/1961 Klaten

Jawa Tengah

1363 122392121018 6835741643210092 Umi Khasanah

196303051990032004 MTs N Klaten

05/03/1963 Klaten

Jawa Tengah

1364 122352116019 6556740643210012 Tupah

196202241991022000 MTs N Klaten Fill Tulung

24/02/1962 Klaten

Jawa Tengah

1365 122362158022 9046743646210073 Nangimatun

196507142007012023 MTs N Pedan

14/07/1965 Klaten

Jawa Tengah

1366 122362112046 5446742644110043 Hanafi

196411141991031005 MTs N Prambanan

14/11/1964 Klaten

Jawa Tengah

1367 122372195047 9839742644110072 Sugeng Widada

196405071992031001 MTs N Prambanan Fill Poponga07/05/1964 Klaten

Jawa Tengah

1368 122382119018 7338748651110033 Budi Hartono

197006102009011008 MTs Negeri Cawas

10/06/1970 Klaten

Jawa Tengah

MTsN Fil Srebegan

07/08/1971 Klaten

Jawa Tengah

1369 122372171004 1139749651110073 Muh Nasiri
1370 122372142039 3537745648110053 Masyhudi Mukhlis

196705122007011053 MTsN Fil Tegalarum

12/05/1967 Klaten

Jawa Tengah

1371 122372131021 6542733635110023 Munasir.S

195510121993031001 MTsN gantiwarno

12/10/1955 Klaten

Jawa Tengah

1372 122352174039 6948744648200012 Janang Suseno

196606162006041015 MTsN Gantiwarno

16/06/1966 Klaten

Jawa Tengah

1373 122362145026 1140749647300003 Sri Pujihastuti

197006232007012024 MTsN Jatinom

23/06/1970 Klaten

Jawa Tengah

1374 122372118034 7839749650110022 Wahadi

197107052007011048 MTsN Klaten

05/07/1971 Klaten

Jawa Tengah

1375 122372162027 0533750652310042 Uswatun Khoiriyah

197201022002122001 MTsN Klaten

02/01/1972 Klaten

Jawa Tengah

1376 122392127028 0962750653110022 Abd. Aziz

197201302005011003 MTsN Klaten

30/06/1972 Klaten

Jawa Tengah

1377 122372136038 5756746649210072 Siti Robi'Atul Mardliyah

196804242007012040 MTsN Klaten Fill Jeblog

24/04/1968 Klaten

Jawa Tengah

1378 122362199031 2852751652110042 Muhammad Amirudin

197305202007101001 MTsN Klaten Fill Jeblog

20/05/1973 Klaten

Jawa Tengah

1379 122382114009 6746749651111102 Muhammad Nurcholis Muslim

MTsN Klaten Fill Wonosari

14/04/1971 Klaten

Jawa Tengah

1380 122352194030 2534749651210083 Nur'Aini

197102122007102001 MTsN Klaten Fill Wonosari

12/02/1971 Klaten

Jawa Tengah

1381 122362193029 9347752656210003 Nurul Himmah

197410152007102002 MTsN Klaten Fill Wonosari

10/10/1974 Klaten

Jawa Tengah

1382 122372155035 6440750652110043 Wahab Abdullah

197208112007101003 MTsN Mlinjon

11/08/1972 Klaten

Jawa Tengah

1383 122352133030 4063751652110013 Sarohni

197307312007101002 MTsN Mlinjon Klaten

31/07/1973 Klaten

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1384 120212194003 0734742642210022 Siti Fathonah

RA Al Furgon

02/04/1964 Klaten

1385 120212194015 3142745647210123 Sutarmi

RA Al Furqoon

10/08/1967 Klaten

Jawa Tengah

1386 120212142039 1753715653210112 Sri Wahyuni

RA Al Huda

21/04/1973 Klaten

Jawa Tengah

1387 120212161022 6252747650200003 Ali Musafa
1388 120212192037 7038733634210033 Sri Djulidjah

RA Darul Ulum Troketon
195507061983032003 RA Guppi Pandanaran

21/09/1969 Klaten

Jawa Tengah

06/07/1955 Klaten

Jawa Tengah

1389 120212174016 4444742644300073 Jamiyah

RA Kartini II

12/11/1964 Klaten

Jawa Tengah

1390 120212179013 3651744646300052 Susilawati

RA Masithoh 2 Ngawoggo

19/03/1966 Klaten

Jawa Tengah

1391 120212151036 8058751653300073 Eni Yulifah

RA Masithoh 2 Ngawonggo

26/07/1973 Klaten

Jawa Tengah

1392 120212126030 9262738640300053 Nur Hidayah
1393 120212173040 8540744646210083 Sri Wahyuni Handayani

RA Masithoh IV
196612082003122001 RA Masyitoh Candirejo I

30/09/1960 Klaten

Jawa Tengah

08/12/1966 Klaten

Jawa Tengah

1394 120212123046 9433751652300222 Sutarni

RA Miftahul Ulum

01/01/1973 Klaten

Jawa Tengah

1395 120212172046 5949751653300062 Sri Winarti

RA Miftahul Ulum II Kr Pakel

17/06/1973 Klaten

Jawa Tengah

1396 120212121031 8043749652300003 Ismah Mudiyati

RA Perwanida Keputran Kemala11/11/1971 Klaten

Jawa Tengah

1397 120212176042 9850748649300022 Siti Muti'Ah

RAIT Amanah Ketitang Juwiring 18/05/1970 Klaten

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

28

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1398 120212195037 5037752653300083 Sungatmi

RAT Al Husna 2 Bayat

05/07/1974 Klaten

Jawa Tengah

1399 120212151037 7544751652300033 Gud Wiji Lestari

RAT An Nuur Pucang

12/12/1973 Klaten

Jawa Tengah

1400 122392126019 7733742693200052 Sa'Ad Basyar

MA DARUL ULUM

04/01/1964 Kudus

Jawa Tengah

1401 122352131019 7658742642200002 Muhammad Haris Nashan

MA NU Banat

26/03/1964 Kudus

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1402 122392159015 6052737638200023 Sholichun

MA NU Ibtidaul Falah

20/07/1959 Kudus

1403 122382111013 0344741644110053 Busiri

-

MA NU Ibtidaul Falah

10/12/1963 Kudus

Jawa Tengah

1404 122372195035 7139744649110013 Sudiyono

MA NU Ibtidaul Falah

08/07/1966 Kudus

Jawa Tengah

1405 122392115030 4150744648200023 Azwar Anas

MA NU MUALLIMAT

18/08/1966 Kudus

Jawa Tengah

1406 122382184008 0437746648300093 Siti Rukayah

MA NU NURUSSALAM

11/10/1968 Kudus

Jawa Tengah

1407 122372122026 7441740642200003 Abdul Ghafur

MA NU TBSKudus

11/09/1962 Kudus

Jawa Tengah

1408 122392168013 8433739641200053 Mustain

MA. NU MIFTAHUL ULUM

11/01/1961 Kudus

Jawa Tengah

1409 122352114028 5652744646200032 Khusnul Aqibah

196603202006041008 MAN 02 Kudus

20/03/1966 Kudus

Jawa Tengah

1410 122382136012 7040739640300063 Istifadah

196107081983032001 MI Darul Falah

07/08/1961 Kudus

Jawa Tengah

26/08/1961 Kudus

Jawa Tengah

1411 120282133107 8158739639210003 Cholidah

MI DARUL ULUM 01

1412 122392198014 0561744648210023 Fatimah

MI Matholiul Huda Hadipolo

29/12/1966 Kudus

Jawa Tengah

1413 122352144031 4747751653210102 Siti Mas'Amah

MI Matholiul Huda Hadipolo

13/04/1973 Kudus

Jawa Tengah

1414 120282119125 9452745646210022 Sulaekhah

MI Nahdlatul Ulama

20/01/1967 Kudus

Jawa Tengah

1415 120282177098 0547745646200032 Fakhrur Rozi

MI NAHDLATUL ULAMA 02

15/02/1967 Kudus

Jawa Tengah

1416 120282129114 4145746648210093 Munawaroh

MI NU AL AZHARIYYAH

13/08/1968 Kudus

Jawa Tengah

1417 120282163100 5958745647300112 R. Masrukhah

MI NU AL Falah

26/06/1967 Kudus

Jawa Tengah

1418 120282121092 0740746648300112 R. Nadiroh

MI NU AL Falah

04/08/1968 Kudus

Jawa Tengah

1419 120282192108 0449747649210062 Dewi Fatimah

MI NU Al Khurriyah 02

17/01/1969 Kudus

Jawa Tengah

1420 120282197119 2442745647110093 Sinana Yaqin

MI NU ALHuda 02 PADURENAN11/10/1967 Kudus

Jawa Tengah

1421 120282135102 5044741644110043 Zaenal Arifin

MI NU AL-Khurriyah 03

07/12/1963 Kudus

Jawa Tengah

1422 120282161103 3937745648210132 Muthoharoh

MI NU ATTARBIYATUL Islamiya06/05/1967 Kudus

Jawa Tengah

1423 120282165109 5558745648210043 Suliyati

MI NU ATTARBIYATUL Islamiya26/12/1967 Kudus

Jawa Tengah

1424 122352124029 0751751654300022 Rofiah

19/04/1973 Kudus

Jawa Tengah

23/07/1965 Kudus

Jawa Tengah

1426 122372149024 2544742646300053 Hinda

MI NU HIDAYATUSH SHIBYAN 12/12/1964 Kudus

Jawa Tengah

1427 122362191026 5350745648300043 Khudhoifah

MI NU HIDAYATUSH SHIBYAN 18/10/1967 Kudus

Jawa Tengah

1428 120282196105 0540735639200013 Noor Shofwan

MI NU Ibtidaul Falah

Jawa Tengah

1429 120282177107 3348746648300083 Siti Muzayanah

MI NU KHOIRIYYAH

16/10/1968 Kudus

Jawa Tengah

1430 122362115030 2135796455110003 Rufi'An

MI NU Mafatihul Ulum

08/03/1961 Kudus

Jawa Tengah

02/02/1966 Kudus

Jawa Tengah

1425 120282188088 7055760661300093 Abdul Kholiq

1431 120282167118 9534744647300052 Suyati

MI NU Basyirul Anam
196507232005011001 MI NU Hidayatul Athfal

196602022006042003 MI NU MANBAUL Huda

12/08/1957 Kudus

1432 120282196106 1459736644200002 Noor Salim

MI NU MA'RIFATUL ULUM 01 27/01/1958 Kudus

Jawa Tengah

1433 120282164110 0938744644300022 Siti Mubai'Ah

MI NU MA'RIFATUL ULUM 01 06/02/1966 Kudus

Jawa Tengah

1434 122352179026 0753751652200022 Moh. Thoriq

MI NU Ma'rifatul Ulum 02

21/04/1973 Kudus

Jawa Tengah

1435 122372125038 7433746649200232 Sofik

MI NU MASLAKUL Falah

01/01/1968 Kudus

Jawa Tengah

1436 120282139100 9534745647300092 Hidayah

MI NU MATHOLI`UL Huda

02/02/1967 Kudus

Jawa Tengah

1437 122372148023 0144746648300063 Niswatin Nada

MI NU MATHOLI`UL Huda

08/12/1968 Kudus

Jawa Tengah

1438 120282193120 6452743644110042 Ansori B

MI NU Matholibul Ulum 01

20/05/1965 Kudus

Jawa Tengah

1439 120282172111 2235746648210073 Sri Murdasih

MI NU Matholibul Ulum 01

09/03/1968 Kudus

Jawa Tengah

1440 120282148095 1948744647210102 Istianah

MI NU MATHOLI'UL Falah

16/06/1966 Kudus

Jawa Tengah

1441 120282155113 0533746648210142 Chamdanah

MI NU MATHOLI'UL Falah

02/01/1968 Kudus

Jawa Tengah

1442 120282142084 3156732636200013 Supangat

24/08/1954 Kudus

Jawa Tengah

196410011991032002 MI NU MIFTAHUL Falah

10/01/1964 Kudus

Jawa Tengah

1444 122392131022 9539746648200052 Abd. Wahid

MI NU MIFTAHUL Falah

02/07/1968 Kudus

Jawa Tengah

1445 120282115095 2060746648210080 Kuntarni

MI NU MIFTAHUL Falah

28/07/1968 Kudus

Jawa Tengah

1446 120282187087 0542735638210033 Surifah

MI NU MIFTAHUL Huda 01

12/10/1957 Kudus

Jawa Tengah

1447 120282144115 4733738642110012 Ahmadi

MI NU MIFTAHUL Huda 01

04/01/1960 Kudus

Jawa Tengah

1443 120282114079 5333742646300023 Badriyah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MI NU Miftahul Falah

29

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1448 120282154106 1458746648110023 Sulthoni

MI NU MIFTAHUL Huda 01

26/11/1968 Kudus

Jawa Tengah

1449 122362134025 8949737640200020 Shofwan Arief

MI NU Miftahul Huda I

17/06/1959 Kudus

Jawa Tengah

1450 122372187030 5554742646200023 Ma'Shum

MI NU MIFTAHUL Huda I

22/12/1964 Kudus

Jawa Tengah

1451 120282125120 6843745647200032 Matori

MI NU MUSTAFIDIN

05/12/1967 Kudus

Jawa Tengah

1452 120282191100 9640741642200032 Sujarwo

MI NU NAHDLATUL Athfal

03/08/1963 Kudus

Jawa Tengah

1453 120282144126 1655747649200072 Wakhid

196903232006041001 MI NU NAHDLATUL Athfal

23/03/1969 Kudus

Jawa Tengah

1454 120282112087 9150745647200063 Kustoyo

MI NU Nahdlotul Wathon

18/08/1967 Kudus

Jawa Tengah

1455 122362174027 9546744646200062 Bambang Edi Kuncoro

MI NU PENDIDIKAN Islam

14/02/1966 Kudus

Jawa Tengah

1456 120282179076 2854736644200002 Noor Mazid

MI NU RAUDLATUS SHIBYAN 22/05/1958 Kudus

Jawa Tengah

1457 120282173101 2840745647300100 Sumiyatun

MI NU RAUDLATUS SHIBYAN 05/08/1967 Kudus

Jawa Tengah

1458 120282131084 6039746647300023 Trisniwati

MI NU RAUDLATUS SHIBYAN 07/07/1968 Kudus

Jawa Tengah

1459 120282125116 6144743648210003 Sri Mulyati

MI NU Raudlatuth Tholibin

Jawa Tengah

1460 120282173086 5047739642110043 Abd Rohman
1461 120282121076 9149737640210053 Siti Rokhis

08/12/1965 Kudus

MI NU SABILUL Ma'arif Islamiya15/07/1961 Kudus

Jawa Tengah

195908171983032005 MI NU Tamrinul Aulad

17/08/1959 Kudus

Jawa Tengah

1462 120282156099 5655739639110002 Munawir

MI NU Tamrinul Aulad

23/03/1961 Kudus

Jawa Tengah

1463 120282179084 3137744647210113 Mahmudah

MI NU Tarbiyatul Banatil Islamiy08/05/1966 Kudus

Jawa Tengah

1464 122362147022 1947739641110092 Sunardi

MI NU Tarbiyatul Wildan

15/06/1961 Kudus

Jawa Tengah

1465 122382132011 4559741642110022 Ali Ustadzi

MI NU Tarbiyatul Wildan

27/02/1963 Kudus

Jawa Tengah

1466 120282136092 8833733635200042 Mohammad Qosim

MI NU TARBIYATUS SHIBYAN 05/01/1955 Kudus

Jawa Tengah

1467 120282149111 5833741647200002 Abd. Rozzaq

MI NU TARBIYATUS SHIBYAN 05/01/1963 Kudus

Jawa Tengah

1468 120282187099 9247745647200023 Masruri

MI NU TARBIYATUS SHIBYAN 15/09/1967 Kudus

Jawa Tengah

1469 120282137074 5657741644300022 Siti Af'Idah

MI NU Tarsyidut Thullab

25/03/1963 Kudus

Jawa Tengah

1470 120282176087 9440744648300023 Jami'Ah

MI NU Tarsyidut Thullab

11/08/1966 Kudus

Jawa Tengah

1471 120282147108 3046743649110003 Sonhaji

MI NU TBS

14/07/1965 Kudus

Jawa Tengah

1472 120282163095 2261744645110013 Tarmuji

MI NU Tsamrotul Huda

29/09/1966 Kudus

Jawa Tengah

1473 120282191099 4034740641200053 Sutrisno

MI NU TSAMROTUL WATHON 07/02/1962 Kudus

Jawa Tengah

MI TARBIYATUL AULAD

Jawa Tengah

1474 122372195034 9645742644110052 Shohibi

13/03/1964 Kudus

1475 120282111130 4936744647200092 Moh. Khanif

196606041994031005 MI. NU TSAMROTUL WATHON06/04/1966 Kudus

Jawa Tengah

1476 120282113115 9242745647300043 Umi Zachron

196709101993032004 MI.NU.MIFTAHUL ULUM

Jawa Tengah

1477 120282149116 5546744646300043 Sri Umroh
1478 122372146034 6542746649200003 Markaban

MI.NU.MIFTAHUL ULUM
196812102005011001 MIN KALIWUNGU KUDUS

09/10/1967 Kudus
14/12/1967 Kudus

Jawa Tengah

12/10/1968 Kudus

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1479 120282198099 5441746648300063 Siti Cholifah

MIN KALIWUNGUKudus

11/09/1968 Kudus

1480 120282136100 9433745648110222 Sutrisno

MINU MIFTAHUL Huda 04

01/01/1967 Kudus

Jawa Tengah

1481 120282198093 3852744648300022 Aisyah

MINU Miftahul Ulum 02

20/05/1966 Kudus

Jawa Tengah

1482 122382168013 7655738642200002 Ngarsimin

MTs MIFTAHUL Huda

23/03/1960 Kudus

Jawa Tengah

1483 122352153025 3433743646200182 Ismail

MTs Miftahul Huda

01/01/1965 Kudus

Jawa Tengah

1484 122352156026 6452741644200023 Abdul Malik

MTs NU Al Hidayah

20/11/1963 Kudus

Jawa Tengah

1485 122392146014 7158734637200003 Ahmad Rif'An

MTs NU AL-Hidayah

26/08/1956 Kudus

Jawa Tengah

1486 122392115025 3835736641200002 Mustofa

MTs NU AL-Hidayah

03/05/1958 Kudus

Jawa Tengah

1487 122372123026 3646744644200012 Sirojul Huda

MTs NU Assalam

14/03/1966 Kudus

Jawa Tengah

1488 122352126023 5437741643200003 Nur Khalim

MTs NU Baitul Mukminin

11/05/1963 Kudus

Jawa Tengah

1489 122362176023 0144745647300023 Zuhaida

MTS NU BANAT

08/12/1967 Kudus

Jawa Tengah

1490 122382141014 5155746649300003 Khamidah

MTS NU BANAT

23/08/1968 Kudus

Jawa Tengah

1491 122352192020 2948739641200052 Mz. Arifin

MTs NU Darul Hikam

16/06/1961 Kudus

Jawa Tengah

1492 122372151023 5955743646200022 Zaenal Muttaqin
1493 122352159017 0954740642200042 Saifuddin

MTS NU DARUL HIKAM

23/06/1965 Kudus

Jawa Tengah

196206221994031001 MTs NU Hasyim Asy'ari I

22/06/1962 Kudus

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1494 122392148023 1452739645110002 Ahmad Khudlrin

MTs NU Ibtidaul Falah

20/01/1961 Kudus

1495 122352177024 9647741642200032 Abdurrahman

MTs NU Khoiriyah

15/03/1963 Kudus

Jawa Tengah

196410032000032004 MTS NU Matholiul Falah

10/03/1964 Kudus

Jawa Tengah

MTs NU Matholi'ul Huda

05/05/1962 Kudus

Jawa Tengah

1496 122352188023 6335742646300013 Siti Saudah
1497 122352183022 2837740643110062 Sulkhan

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

30

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1498 122392111014 4835743645110022 Maslihin

MTs NU Matholi'ul Huda

05/03/1963 Kudus

Jawa Tengah

1499 122352128022 3560745648300073 Patimah

MTS NU Matholi'ul Huda

28/12/1967 Kudus

Jawa Tengah

1500 122372111029 9847746649110092 Syakuri

MTs NU Matholi'ul Huda

15/05/1968 Kudus

Jawa Tengah

1501 122382159013 5350745664200003 Mochamad Ridwan

MTS NU NAHDLATUL Athfal

18/10/1967 Kudus

Jawa Tengah

1502 122382133022 3553739640110022 Ridlwan

MTs NU NURUSSALAM

21/02/1961 Kudus

Jawa Tengah

1503 122392121014 7856740642200012 Khumaidi

MTs NU Sultan Agung

24/05/1962 Kudus

Jawa Tengah

1504 122392122020 1563742643201053 Khambali Achmadi

MTs NU Tamrinut Thullab

02/02/1960 Kudus

Jawa Tengah

1505 122352164032 0956742642200012 Thohari

MTs NU Tsamrotul Huda

15/05/1963 Kudus

Jawa Tengah

1506 122392131020 6434737639200022 Abdul Malik

MTs. NU KHOIRIYAH

01/02/1959 Kudus

Jawa Tengah

1507 122382125016 7443744647200033 Abdul Hadi

MTs. NU Raudlatus Shibyan

06/08/1959 Kudus

Jawa Tengah

1508 122372174027 5542743647200003 Ali Muhdlor

MTS.NU HASYIM ASY'ARI 2Ku 12/10/1965 Kudus

Jawa Tengah

1509 122392183015 8443734638200002 Turmudzi

MTs.NU Miftahut Tholibin

01/11/1956 Kudus

Jawa Tengah

1510 122352127033 2149737639200143 Muhlash

MTs.NU Miftahut Tholibin

17/08/1959 Kudus

Jawa Tengah

1511 122362143025 6035739640200033 Rubani

MTs.NU Miftahut Tholibin

07/03/1961 Kudus

Jawa Tengah

1512 120212193037 1053746650300003 Sukati

RA HIDAYATUL AULAD

21/07/1968 Kudus

Jawa Tengah

1513 120212188030 2352739642210023 Umi Mujahidah

RA Imaduddin

20/10/1961 Kudus

Jawa Tengah

1514 120212143028 9636740642300062 Ma'Idah

RA MASYITHOH

03/04/1963 Kudus

Jawa Tengah

1515 120212184042 3044746650210023 Kusmiatun

RA MIFTAHUL Huda

07/12/1968 Kudus

Jawa Tengah

1516 120212127029 0255745649210013 Sa'Adah

RA Muslimat Attarbiyatul Islamiy23/09/1967 Kudus

Jawa Tengah

1517 120212135037 1436746659300003 Mafazah

RA Nurul Ulum

11/04/1968 Kudus

Jawa Tengah

1518 120212117035 5147737640300043 Maslikah

RA RAUDLATUS SHOLIHAH

15/08/1959 Kudus

Jawa Tengah

1519 120212153031 4938737637300023 Zubaidah

RA TARBIYATUL Athfal

06/06/1959 Kudus

Jawa Tengah

1520 120212164047 0561746649300032 Miswati

RA. MASYITHOH

29/02/1968 Kudus

Jawa Tengah

1521 120212154039 0544739641300133 Noor Saidah

RA.Muslimat NU. Tarbiyatul Wild26/12/1961 Kudus

Jawa Tengah

1522 120212193001 0347741643300063 Siti Romlah

BA AISYIAH MENOREH

15/10/1963 Magelang

Jawa Tengah

1523 120212164020 4462749651300023 Budi Ma'Rifatul Chusniah

BA AISYIYAH BANDONGAN 2 30/11/1971 Magelang

Jawa Tengah

1524 120212161041 9651747651300002 Martin Astiani

BA Aisyiyah Banyodono II

19/03/1969 Magelang

Jawa Tengah

1525 120212179022 5636750653300012 Eni Hariyatun

BA 'AISYIYAH BUMIREJO I

04/03/1972 Magelang

Jawa Tengah

1526 120212176030 6061747650300053 Sri Suminingsih

BA 'AISYIYAH DANUREJO I

29/07/1969 Magelang

Jawa Tengah

1527 120212166020 5549750652300082 Lies Nurhayati

BA 'AISYIYAH DANUREJO II

17/02/1972 Magelang

Jawa Tengah

1528 120212134007 2363746648300033 Erna Sulistyani

BA AISYIYAH KALIJOSO

31/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

1529 120212152006 2251746648300053 Ngaisah Setyawati

BA Aisyiyah Ngadipuro II

19/09/1967 Magelang

Jawa Tengah

1530 120212186027 6040749654300003 Siti Miftahurrohmatiyah

BA AISYIYAH NGEPANREJO 18/07/1971 Magelang

Jawa Tengah

1531 120212113032 7835750651300042 Asih Lestari

BA AISYIYAH NGLU WAR 2

Jawa Tengah

1532 120212161001 0133748649300033 Hasti Wulandadari

BA AISYIYAH NGLUWAR 2

01/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1533 120212191041 0663754656300032 Eni Zubaidah

BA AISYIYAHBUMIREJO

31/05/1976 Magelang

Jawa Tengah

03/05/1972 Magelang

1534 120212132020 5533751652300102 Sri Diyah Nurul Faizah

BA MUSLIMAT BANYUSARI 2 01/02/1973 Magelang

Jawa Tengah

1535 120212124004 0943745648300042 Nanik Windaryani

BA Paremono

11/06/1967 Magelang

Jawa Tengah

1536 120212185046 6145753655300083 Catur Wulandari Cabaningrum

BA. 'AISYIYAH KALINEGORO 13/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

1537 120212174005 0457737638300032 Titin Sumarti

BA. AL JANNAH RUHUL Islam 25/01/1959 Magelang

Jawa Tengah

1538 120212149022 3835752653300082 Wiwiek Sumayni

BA. AL JANNAH RUHUL Islam 03/05/1974 Magelang

Jawa Tengah

1539 120212194001 0252742643300053 Siti Masruroh

196407201986032002 BA`AISYIYAH PASURUHAN

1540 120212131017 4641743643300012 Esti Betty Sulistyani

BAA BALESARI

20/09/1964 Magelang

Jawa Tengah

09/03/1965 Magelang

Jawa Tengah

1541 120282141111 2435752653300013 Antin Susilowati

197411032005012004 M I MA`ARIF DANUREJO

03/11/1974 Magelang

Jawa Tengah

1542 120282196136 2448754655200022 Muhamad Syarofi

197601162005011002 M I MA`ARIF DANUREJO

16/01/1976 Magelang

Jawa Tengah

01/01/1970 Magelang

Jawa Tengah

1543 122382138010 5433748649210262 Endang Naimah

MA GUPPI Windusari

1544 122362148024 8448752654300033 Ening Muawanah
1545 122352141006 2048749653200003 Arifin Ahmad

MA GUPPI Windusari

16/11/1974 Magelang

Jawa Tengah

197107162005011001 MA Ma'arif Kaliangkrik

16/07/1971 Magelang

Jawa Tengah

1546 122392196009 6057745648200033 Abdul Ghafar

MA Muhammadiyah BLABAK

25/07/1967 Magelang

Jawa Tengah

1547 122382156012 6533747648200022 Edris

MA Yajri Payaman

01/02/1969 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

31

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

1548 122372166017 6637748650200042 Asrofah
1549 122372188037 9739752653300082 Dwi Erna Hidayati

TEMPAT TUGAS
MA Yajri Payaman

197404072007102001 MAN Magelang

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

05/03/1970 Magelang

Jawa Tengah

07/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1550 122362186019 2649753656200012 Tri Hartono

197503172005011003 MAN Magelang

17/03/1975 Magelang

Jawa Tengah

1551 122392115033 7738753655200052 Nur Salim

197504062007101003 MAN Magelang

06/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

1552 122362169019 8047751653200073 Mursyidul Anam

MAN Tegalrejo

15/07/1973 Magelang

Jawa Tengah

1553 122392189023 8551749651200012 Nur Kholiq

197102192002121002 MAN Tegalrejo

19/02/1971 Magelang

Jawa Tengah

1554 122352161043 7748753654200012 Anas Munaji

197504162003121003 MAN Tegalrejo

16/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif PERNOLO SELOPR 09/05/1975 Magelang

Jawa Tengah

197608192005011004 MI NAHDLOTUL Athfal REJOS 19/08/1976 Magelang

Jawa Tengah

1555 120282164131 9841753654300002 Khomsul Anwaroh
1556 120282118108 2151754656200013 Muhfidun
1557 120282188065 6654746647300022 Maisyatul Mukaromah

MI AL Huda

23/03/1968 Magelang

Jawa Tengah

1558 120282167078 6954749650300022 Sumaya Setya Wahyuningtiyas

MI Al Huda Banjarejo I

22/06/1971 Magelang

Jawa Tengah

1559 120282121059 7353746650300013 Lies Roziqoh

MI Al Huda Banjarejo I

21/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

1560 120282151118 8333754656200043 Ahmad Fadloil Muhlasin

197610012005011004 MI Al Huda Banjarejo I

01/10/1976 Magelang

Jawa Tengah

1561 120282115113 7333752653300053 Marfu'Ah

197410012005012002 MI AL Huda MADURETNO

01/10/1974 Magelang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1562 120282145066 6951746648300072 Aslamiyah

MI AL Huda NGENDROKILO

19/06/1968 Magelang

1563 120282175122 1042754655200033 Nurkhamid

MI AL Huda NGENDROKILO

10/07/1976 Magelang

Jawa Tengah

1564 120282123144 4539750652300023 Rikhanatul Khamidah

MI AL IMAN MARGOYOSO

07/12/1972 Magelang

Jawa Tengah

1565 120282173127 9851754655300002 Daliyah

MI AL IMAN MARGOYOSO

19/05/1976 Magelang

Jawa Tengah

1566 120282151009 1050746648210043 Siti Rohisoh

MI AL IMAN NGAWONGGO

18/07/1968 Magelang

Jawa Tengah

1567 120282112021 3049748653300003 Asmanah

MI AL IMAN NGAWONGGO

17/06/1970 Magelang

Jawa Tengah

1568 120282148110 5357753655200010 Heriyanto

MI AL ISLAH

25/10/1975 Magelang

Jawa Tengah

MI AL Islam

08/09/1973 Magelang

Jawa Tengah

1570 120282188115 2443750652300053 Mud Arofah

MI Al Islam Balesari

11/11/1972 Magelang

Jawa Tengah

1571 120282191129 7842753654300042 Dwi Nuryati

MI Al Islam Balesari

10/05/1975 Magelang

Jawa Tengah

1572 120282132005 0558746650300013 Maryunah

MI AL Islam JAMUS

26/12/1968 Magelang

Jawa Tengah

1573 120282121116 5857754656300092 Tutik Munawaroh

MI AL Islam JAMUS

25/06/1976 Magelang

Jawa Tengah

1574 120282178134 6337753655300023 Eko Purwanti

MI AL Islam TONOBOYO

05/10/1975 Magelang

Jawa Tengah

1575 120282181137 9451750652200023 Rus Darminto

MI AL JIHAD 2 KEBONREJO

19/11/1972 Magelang

Jawa Tengah

1569 120282162130 1240751653300023 Lushandiyah

150372117

1576 120282159142 1945750652300092 Siti Ilmi Shohiyah

197206132005012002 MI AL ULUM

13/06/1972 Magelang

Jawa Tengah

1577 120282166084 8337746649300093 Uswatun Chasanah

196810052005012001 MI AL WASLIYAH

05/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

MI AL WASLIYAH

25/10/1972 Magelang

Jawa Tengah

08/03/1967 Magelang

Jawa Tengah

1578 120282167136 4357750652300103 Muyassaroh
1579 120282192010 0640745648300052 Naimah

196703082005012001 MI ALHuda NGENDROKILO

1580 120282169016 1250748650300053 Istikomah

MI AL-Huda PASURUHAN

18/09/1970 Magelang

Jawa Tengah

1581 120282197147 0443751653300023 Suwaliyah

197311112005012001 MI AL-Huda PASURUHAN

11/11/1973 Magelang

Jawa Tengah

1582 120282128156 8139752654300033 Rochmiyati

MI AL-Huda PASURUHAN

07/08/1974 Magelang

Jawa Tengah

1583 120282188083 9245748650300023 Kurniyati Aminah

MI AL-Iman Mranggen

13/09/1970 Magelang

Jawa Tengah

1584 120282164129 2154750651300003 Ani Hidayati
1585 120282164128 6734749654200002 Sudarsono

MI AL-Iman Wadas

22/08/1972 Magelang

Jawa Tengah

02/04/1971 Magelang

Jawa Tengah

MI AL-Islam Banjaretno

11/01/1967 Magelang

Jawa Tengah

MI AL-Islam Banjaretno

16/11/1975 Magelang

Jawa Tengah

13/08/1967 Magelang

Jawa Tengah

197104022005011003 MI AL-Islam

1586 120282121054 6443745647300012 Misyati Khamdiyah
1587 120282163123 6448753656300003 Sri Sabiliyati
1588 120282183036 3145745646200003 R.Ahmad Abdul Kholiq

196708131992031001 MI AL-Islam KRASAK

1589 120282128062 5045747649200053 Hariyadin Khorid

196907131998031001 MI AL-Islam KRASAK

1590 120282115049 6747746648300032 Jamiyati
1591 120282159140 1147747649300043 Murtakiyah

MI AL-Islam Lesanpuro
196998152005012001 MI AL-Islam SAWANGARGO

13/07/1969 Magelang

Jawa Tengah

15/04/1968 Magelang

Jawa Tengah

15/08/1969 Magelang

Jawa Tengah

1592 120282157033 2563674364520002 Jarkoni

MI AL-ITTIHAAD

04/03/1965 Magelang

Jawa Tengah

1593 120282152127 6433753660300002 Sarifah Mahsun

MI AL-ITTIHAAD

01/01/1975 Magelang

Jawa Tengah

197610142005012002 MI AL-JIHAD 02 KEBONREJO 14/10/1976 Magelang

Jawa Tengah

1594 120282173128 1346754656300013 Atin Sumirah
1595 120282152013 1342750653200033 Muh Hidayat Rofik

MI AL-JIHAD 1 KEBONREJO

10/10/1972 Magelang

Jawa Tengah

1596 120282122056 4755750653300012 Siti Zulaichah

MI Arr Payaman

23/04/1972 Magelang

Jawa Tengah

1597 120282158058 6039749653200013 Marwiyah

MI ARROSYIDIN PANCURANM07/07/1971 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

32

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1598 120282167017 1547747650300063 Istariyah

MI Arrosyidin Surodadi

15/12/1969 Magelang

Jawa Tengah

1599 120282162131 7534753655300013 Mia Ardati

MI BANGSRI

02/12/1975 Magelang

Jawa Tengah

1600 120282133027 3161749652200003 Masruri

MI DARUL Falah

29/08/1971 Magelang

Jawa Tengah

1601 120282148082 9537747649200012 Hanafi

MI Dlimas

05/02/1969 Magelang

Jawa Tengah

1602 120282174047 4137747648300013 Nur Dayati
1603 120282133061 5456748650300012 Eni Ermawati

MI GUPPI Bringin
197001241995032002 MI GUPPI BRINGIN

05/08/1969 Magelang

Jawa Tengah

24/01/1970 Magelang

Jawa Tengah

1604 120282172126 0244750652300033 Susilorini

MI GUPPI Bringin

12/09/1972 Magelang

Jawa Tengah

1605 120282116144 3737754656300022 Evin Nurpriyasni

MI GUPPI BRINGIN

05/04/1976 Magelang

Jawa Tengah

1606 120282124046 3553745648300063 Siti Napsiyah

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

21/12/1967 Magelang

Jawa Tengah

1607 120282178082 8742750652300142 Anni Susilo Wati
1608 120282138131 7446744646300062 Siti Bariroh

MI HIDAYATUL MUBTADIIN
196601142006042008 MI Islamiyah

1609 120282161124 2536751653300083 Nur Rohmah

MI Islamiyah KETANGI 2

10/04/1972 Magelang

Jawa Tengah

14/01/1966 Magelang

Jawa Tengah

04/12/1973 Magelang

Jawa Tengah

1610 120282135119 9458753654300042 Eni Prihatini

MI Ma Arr Pucang

26/01/1975 Magelang

Jawa Tengah

1611 120282177031 3541750652300082 Mutmainah

MI Ma Madusari

09/02/1972 Magelang

Jawa Tengah

1612 120282143113 3760752653300052 Lilik Lestari

MI Ma Sumbersari

28/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1613 120282194032 3434747648300003 Umi Solikah

MI MA,ARIF KEMBURAN

02/11/1969 Magelang

Jawa Tengah

1614 120282118030 3145748650300093 Arif Faizatun Aslamiyah

MI MA`ARIF ARROSYIDIN PUC13/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1615 120282143112 6451752653300042 Asrinarsih

MI MA`ARIF PAGER GUNUNG 19/01/1974 Magelang

Jawa Tengah

1616 120282185032 3658747649300012 Robiyah

MI Ma'arf Sambeng

26/03/1969 Magelang

Jawa Tengah

1617 120282143059 7556747650300013 Siti Mukaromah

196912242005012001 MI Ma'arif

24/12/1969 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif AN-NUR DEYANGAN09/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

197402252005011002 MI Ma'arif AN-NUR DEYANGAN25/02/1974 Magelang

Jawa Tengah

1618 120282166022 2141748651200023 M.Muhaimin
1619 120282115111 7557752653200002 Bambang Sutrisno
1620 120282165010 1337748650200113 Sigid Nugroho
1621 120282144141 1858748655300002 Siti Zuriyah

MI Ma'arif BANJARSARI
197005262005012002 MI Ma'arif BIGARAN

05/10/1970 Magelang

Jawa Tengah

26/05/1970 Magelang

Jawa Tengah

1622 120282158132 6444753656300023 Harmiyati

MI Ma'arif BLIGO II

12/11/1975 Magelang

Jawa Tengah

1623 120282153065 7444749651300082 Sri Nurwidiastuti

MI Ma'arif BLONGKENG

12/01/1971 Magelang

Jawa Tengah

1624 120282184107 1937754655300022 Nuruniyah

MI Ma'arif BLONGKENG

05/06/1976 Magelang

Jawa Tengah

1625 120282162132 5656754656300002 Makrifatul Khoiriyah

MI Ma'arif Bulurejo

24/03/1976 Magelang

Jawa Tengah

197005031995022001 MI Ma'arif BUMIHARJO

03/05/1970 Magelang

Jawa Tengah

1627 120282169069 5944748651300092 Rahayu Nurdirjanah

MI Ma'arif DONOROJO

21/06/1970 Magelang

Jawa Tengah

1628 120282197101 9438744647300012 Akhyarti

MI Ma'arif DONOROJO

06/01/1966 Magelang

Jawa Tengah

1626 120282136122 0835748649300052 Istifaiyah

1629 120282132023 2041747649300063 Siti Nur Aeni

MI Ma'arif DUKUN

09/07/1969 Magelang

Jawa Tengah

1630 120282112109 4750752653300032 Siti Nuriyah

MI Ma'arif DUKUN

18/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1631 120282166027 2543752655200013 Suyadi

MI Ma'arif GIRI TENGAH

19/08/1969 Magelang

Jawa Tengah

13/02/1969 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif GLAGAHOMBO SUC02/01/1964 Magelang

Jawa Tengah

1632 120282153007 0545747649200022 Nasrodin

196902132005011002 MI Ma'arif GLAGAHOMBO

1633 120282163032 3434742644200022 Atok Hasan Bisri
1634 120282164130 9644753654200042 Subandi

197503122007101002 MI Ma'arif GRABAG 1

12/03/1975 Magelang

1635 120282153136 8358753655300053 Anni Baroroh

MI Ma'arif GRABAG 1

15/10/1975 Magelang

Jawa Tengah

1636 120282148109 2754752654300062 Miah Mu'Minatun

MI Ma'arif GRABAG 2

22/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1637 120282165014 1542747649200082 Sani Arkanudin

MI Ma'arif KANIGORO

10/02/1969 Magelang

Jawa Tengah

1638 120282111039 2740752653200031 Dwi Joko Susilo

MI Ma'arif KARANGREJO

08/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

197309272005011005 MI Ma'arif KARANGREJO

27/09/1973 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif KARANGREJO

05/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif KEBONSARI

06/06/1967 Magelang

Jawa Tengah

1639 120282143110 9259751653200013 Muntoha
1640 120282157131 1137753655300103 Arik Kurniawati
1641 120282177118 1943745647200012 Datun

1943745647200012

1642 120282138133 5542751652200013 Muhammad Ajmin

Jawa Tengah

MI Ma'arif KEBONSARI

12/10/1973 Magelang

Jawa Tengah

1643 120282153017 1743748649300012 Eny Anjarwati

197004112005012002 MI Ma'arif KEMBURAN

11/04/1970 Magelang

Jawa Tengah

1644 120282121036 2856746645300002 Indarini

196805242005012001 MI Ma'arif KEMBURAN

24/05/1968 Magelang

Jawa Tengah

1645 120282163122 0737753653200012 Muhamad Anwar Sadat

MI Ma'arif KLEGEN

05/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

1646 120282197148 7144754657300003 Siti Hanjariyah

197608122005012002 MI Ma'arif KRICAAN

12/08/1976 Magelang

Jawa Tengah

1647 120282168043 4547745648300023 Siti Muawanah

196712152003122001 MI Ma'arif LOSARI

15/12/1967 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

33

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1648 120282168025 3135744648300023 Sholatun

MI Ma'arif MADUSARI

03/08/1966 Magelang

Jawa Tengah

1649 120282142027 3053760665230013 Aswatun Chasanah

MI Ma'arif MIFTAKHUL Huda KE21/07/1972 Magelang

Jawa Tengah

1650 120282198081 9639748650300022 Eni Latifah

MI Ma'arif NGABEAN

07/03/1970 Magelang

Jawa Tengah

1651 120282126131 9342751654300003 Fatonah

MI Ma'arif Ngablak 2

10/10/1973 Magelang

Jawa Tengah

1652 120282152125 1747746647300012 Nasriyati

196804152005012001 MI Ma'arif NGADIHARJO

15/04/1968 Magelang

Jawa Tengah

1653 120282173126 7452752653300062 Siti Munifah

MI Ma'arif NGADIHARJO

20/01/1974 Magelang

Jawa Tengah

1654 120282132135 9757752653300012 Saefulloh

MI Ma'arif NGADIHARJO

25/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1655 120282136123 3560754655300072 Niswatun Hasanah

28/02/1976 Magelang

Jawa Tengah

196902211998102001 MI Ma'arif NGLUWAR

21/02/1969 Magelang

Jawa Tengah

1657 120282154018 1547719652300033 Riyatmi

MI Ma'arif Nurul Huda

15/12/1971 Magelang

Jawa Tengah

1658 120282131071 9340746650200003 Muh Waris

MI Ma'arif Nurul Huda

08/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

1659 120282156128 6440751652300012 Siti Munirotun

MI Ma'arif Nurul Huda

08/01/1973 Magelang

Jawa Tengah

1660 120282192122 3538754654200003 Muh Syaiful Azizudin

MI Ma'arif Nurul Huda PANDAN 06/12/1973 Magelang

Jawa Tengah

1661 120282161047 4757750652200052 Ngabdul

MI Ma'arif PAGERGUNUNG

Jawa Tengah

1656 120282191125 6553747649300052 Tri Tutur Andayani

MI Ma'arif NGLETER

25/04/1971 Magelang

1662 120282178135 3542753654200023 Ahmad Chudori

MI MAARIF PENDEM

10/12/1975 Magelang

Jawa Tengah

1663 120282193034 2244750652300123 Nurul Hidayah

MI Ma'arif PESIDI

01/01/1972 Magelang

Jawa Tengah

1664 120282121115 7541754656300032 Tri Suparti

MI Ma'arif PESIDI

09/02/1976 Magelang

Jawa Tengah

1665 122372152034 5736747649200102 Sodikin

196904042007011056 MI Ma'arif PLOSOGEDE

04/04/1969 Magelang

Jawa Tengah

MI Ma'arif PRANTEN SELOPRO20/09/1969 Magelang

Jawa Tengah

1667 120282163025 2346747651200013 Pramono

MI Ma'arif SOKO

Jawa Tengah

1668 120282119110 9960749651300012 Yuni Isnani

MI Ma'arif SUCEN LOR SALAM 28/06/1971 Magelang

Jawa Tengah

1669 120282168125 0843753654300082 Faujiyati

MI Ma'arif SUGIHMAS

Jawa Tengah

1666 120282124017 1252747659200003 Istikomah

14/10/1969 Magelang

11/05/1975 Magelang

1670 120282137101 9448751653300032 Sri Rahayu

MI Ma'arif SUMBEREJO

16/01/1973 Magelang

Jawa Tengah

1671 120282171072 7160746649300123 Siti Romelah

MI Ma'arif TIRTO

28/08/1968 Magelang

Jawa Tengah

1672 120282159143 2255751654200013 Ashari

MI Ma'arif Tirto

23/09/1973 Magelang

Jawa Tengah

1673 120282173034 4539749652300013 Ismiyati

MI Ma'arif TUKSONGO

07/12/1971 Magelang

Jawa Tengah

1674 120282179098 0352750653300013 Miftahyatul Arifah

MI Ma'arif WONOGIRI

20/10/1972 Magelang

Jawa Tengah

1675 120282119014 1146750651300013 Ismi Katarina

MI Ma'arif WRINGINPUTIH

14/08/1972 Magelang

Jawa Tengah

1676 120282111086 6449744646300012 Ngumrotun Baruroh

MI Ma'arif WRINGINPUTIH

17/01/1966 Magelang

Jawa Tengah

1677 120282134113 8845754656300062 Titik Ernawati M.
1678 120282171063 5540744647200052 Hamim

MI MADUGONDO
196602082005011002 MI MAFATIHUL Huda

13/05/1976 Magelang

Jawa Tengah

08/02/1966 Magelang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1679 122362121013 5947743647200032 Istamar

MI Ma'hadul Hua

15/06/1965 Magelang

1680 120282151115 0550751653200023 Faturrahman

MI Ma'hadul Hua

18/12/1972 Magelang

Jawa Tengah

1681 120282155044 4534745649200012 Rokhani

MI Ma'hadul Huda

02/02/1967 Magelang

Jawa Tengah

1682 120282176116 3142754656300063 T. Siti Suprihatin

MI Mambaul Ulum

10/08/1976 Magelang

Jawa Tengah

1683 120282114025 2540748651300033 Lilik Eko Purwani

MI Miftahul Huda Gunungsari

08/12/1970 Magelang

Jawa Tengah

1684 120282138034 2749747649300092 Tadzkiroh

MI MUAWANAHMuhammadiyah17/04/1969 Magelang

Jawa Tengah

1685 120282154052 4541746643800082 Ilmizah

MI MUAWANAHMuhammadiyah09/02/1968 Magelang

1686 120282126041 3852739641300042 Sri Ismaidah

000000000130962720 MI MUH SRIWEDARI

1687 120282175121 6840751653300092 Urip Muyasaroh

Jawa Tengah

08/05/1973 Magelang

Jawa Tengah

1688 120282128013 0859748649300032 Sri Mulyani

197005271993032001 MI Muhammadiyah DANUREJO27/05/1970 Magelang

Jawa Tengah

1689 120282132011 1261744648200013 Muzzammil

196609291991031003 MI Muhammadiyah DANUREJO29/09/1966 Magelang

Jawa Tengah

1690 120282186077 8852747650300052 Siti Umayah

MI Muhammadiyah DANUREJO20/05/1969 Magelang

Jawa Tengah

196711182005012001 MI Muhammadiyah JAGALAN S18/11/1967 Magelang

Jawa Tengah

MI Muhammadiyah JUMOYO

28/03/1975 Magelang

Jawa Tengah

08/06/1972 Magelang

Jawa Tengah

1691 120282178093 9450745647300023 Masruroh

MI MuH.Al Huda Banjarejo 1

Jawa Tengah

20/05/1961 Magelang

1692 120282133133 6660753654300012 Riastuti Martikaningsih
1693 120282169129 0940750652300132 Yuniati Hafidhoh

197206082000122001 MI N Krincing

1694 120282128154 6857752653300082 Rofi'Atun

197405252007102004 MI N Krincing

25/05/1974 Magelang

Jawa Tengah

1695 120282128155 4033752655200023 As'Ad Muzaki

197408012007101006 MI N Krincing

01/08/1974 Magelang

Jawa Tengah

1696 120282155136 6733753656300002 Djuwariyah

MI NAHDHOTUL ATFHAL

01/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

1697 120282168042 4438747650200013 Malik Fauzahudin

MI NAHDLOTUL Athfal REJOSA06/11/1969 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

34

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1698 120282127064 6754748650200012 Maschuri

MI NAHDLOTUL Athfal REJOSA22/04/1970 Magelang

Jawa Tengah

1699 120282113132 2742752654300022 Umi Khoiriyah

MI NAHDLOTUL Athfal REJOSA10/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1700 120282186117 6161749651300083 Muslichah

197108292006042017 MI Negeri SECANG

29/08/1971 Magelang

Jawa Tengah

1701 120282158129 2562750652200053 Ainul Huri

197212302007011029 MI Negeri SECANG

30/12/1972 Magelang

Jawa Tengah

1702 120282143111 4443751653300083 Khoirotun Nurus Shohiyah

150418096

11/11/1973 Magelang

Jawa Tengah

1703 120282193003 0056748650200053 Muhammad Arwani

197007242005011005 MI Nurul Huda 01 Bondowoso 24/07/1970 Magelang

Jawa Tengah

1704 120282121111 2860750652300062 Siti Khoeriyah

197205282005012001 MI Nurul Huda 2 Bondowoso

28/05/1972 Magelang

Jawa Tengah

1705 120282151117 4861751653200012 Muh Rofi'I

MI Nurul Huda Gondangrejo

29/05/1973 Magelang

Jawa Tengah

1706 120282158133 4550756658300053 Nurul Hidayah

MI Nurul Huda Gondangrejo

18/12/1978 Magelang

Jawa Tengah

1707 120282199118 4047781653210133 Siti Maesuripah

MI Nurul Huda Semen

15/07/1973 Magelang

Jawa Tengah

1708 120282154091 9155751652300013 Titik Dwi Widiyati

MI Nurul Huda Tosari Candisari 23/08/1973 Magelang

Jawa Tengah

1709 120282168122 0150751653300053 Siti Naimah

MI Nurul Yaqien Mangunsari

Jawa Tengah

1710 122372186038 8247753655300083 Nurul Mukhrishah

MI ROHMATULLAH COKRO

15/09/1975 Magelang

Jawa Tengah

1711 120282178133 0461752654300032 Suryati

MI Seloprojo, Ngablak

29/01/1974 Magelang

Jawa Tengah

1712 120282129132 1153751653300023 Umi Taslimah

Mi Sidorejo

21/08/1973 Magelang

Jawa Tengah

1713 122352151009 2550752654200013 Muhammad Faizun

MI SIROJUDDIN BANYUWANG18/12/1974 Magelang

Jawa Tengah

197204092005012002 MI TARBIYATUSSIBYAN 01 SID09/04/1972 Magelang

Jawa Tengah

1715 120282168058 6048746649200043 Nur Mufid

196807162005011001 MI Trimaja Danurejo

16/07/1968 Magelang

Jawa Tengah

1716 120282184106 3548751653300052 Nur Azizah

197302162005012001 MI TUHF. MUBT 2 KALINEGOR16/02/1973 Magelang

Jawa Tengah

1717 120282179056 6640750654200002 Muh Zuhdi

MI Tuhfatul Mubtadiin I Kalinego08/03/1972 Magelang

Jawa Tengah

1718 120282169011 1134748653300003 Umi Darurohmah

MI YAKTI Dawung

02/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1719 120282167010 1141750652300070 Solichah

MI YAKTI Purwodadi Tegalrejo 09/08/1972 Magelang

Jawa Tengah

1714 120282124135 2741750652300020 Tri Sulistyowati

1720 120282139020 2052748650300033 Munasikah
1721 120282156129 7933754655300032 Listyaningsih

MI YAKTI Sidorejo
197606012005012002 MI YASPI Banyusidi II

1722 120282186080 9050744646300033 Nurhayati
1723 120282143114 5140753655300033 NurHidayah

MI Negeri SECANG

MI YASPI Daseh
197508082005012001 MI YASPI Losari I

18/08/1973 Magelang

20/07/1970 Magelang

Jawa Tengah

01/06/1976 Magelang

Jawa Tengah

18/07/1966 Magelang

Jawa Tengah

08/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

1724 120282141110 5848751653300032 Rina Puji Purwati

MI YASPI Losari II

16/05/1973 Magelang

Jawa Tengah

1725 120282142011 1640746649300022 Sugiyati

MI YASPI Muneng

08/03/1968 Magelang

Jawa Tengah

1726 120282168124 7748752653300032 Johar Nurmala

MI YASPI Muneng

16/04/1974 Magelang

Jawa Tengah

1727 120282146134 7535753655300052 Suratinah
1728 120282172036 3454748650300052 Sri Dariyati

MI YASPIIH
197001221999032001 MIM 1 Bumirejo

1729 120282139124 4747754655300082 Umi Ratna Hetti
1730 120282123086 7560743644300072 Siti Rodhatiyah

MIM 1 RAMBEANAK
196502282005012001 MIM 2 Rambeanak

1731 120282169130 6449753655300053 Sri Mulyani

MIM Al Huda Banjarejo II

03/02/1975 Magelang

Jawa Tengah

22/01/1970 Magelang

Jawa Tengah

15/04/1976 Magelang

Jawa Tengah

28/02/1965 Magelang

Jawa Tengah

17/11/1975 Magelang

Jawa Tengah

1732 120282157132 7351753654300003 Siti Nurzaidah

MIM BUMIAYU

19/10/1975 Magelang

Jawa Tengah

1733 120282165128 7856753654200022 Fahrudin Ahmad Muttaqin

MIM Butuh

24/05/1975 Magelang

Jawa Tengah

1734 120282181099 9646735637300012 Muntazilah

14/03/1957 Magelang

Jawa Tengah

1735 120282122003 0261743648300013 Sartinah

MIM Mendut

29/09/1965 Magelang

Jawa Tengah

1736 120282124136 2049754656300053 Indri Widyastuti

MIM NGAWEN

17/07/1976 Magelang

Jawa Tengah

1737 120282191128 6936752654300082 Irfa' Edi Susilowati

195703141983032001 MIM KAWERON

197406042005012001 MIM PABELAN

04/06/1974 Magelang

Jawa Tengah

1738 120282142120 4656300102485775 Titin Prihantini Swastikaningrum

MIM Paremono

25/05/1976 Magelang

Jawa Tengah

1739 120282116066 6039746648200073 Rubiyanto

MIM PROGOWATI

07/07/1968 Magelang

Jawa Tengah

1740 120282135024 2335756657200003 Sumari

MIM Sawangan

03/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

1741 120282115058 7338745648300023 Sariningsih

MIM Sawangan

06/10/1967 Magelang

Jawa Tengah

1742 120282135077 8046744647300013 Sri Mulatsih

196607141990032001 MIM Sawangan

28/10/1966 Magelang

Jawa Tengah

1743 120282146035 3142744547300063 Nur Fuat

196608102005011003 MIM SEDAYU

10/08/1966 Magelang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1744 120282173028 3449747649300043 Saftiyati

MIM SRIWEDARI

17/11/1969 Magelang

1745 120282139125 0154753655200023 Asep Irmawan

MIM SRIWEDARI

22/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

1746 120282193023 1839747649390032 Sujaryati

MIM Surodadi I

07/05/1969 Magelang

Jawa Tengah

1747 120282113133 0242752654300023 Rina Sholikhatun

MIM Surodadi I

10/09/1974 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

35

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1748 120282139122 5347746648300023 Sugiyati

196810152006042001 MIM Tirtosari

15/10/1968 Magelang

Jawa Tengah

1749 120282112108 8061747650300013 Siti Nur Kasiyati

196907292005012001 MIM Tirtosari

29/07/1969 Magelang

Jawa Tengah

1750 120282127075 8133748650300143 Siti Nadhiroh

01/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1751 120282187032 4240744647200083 Muh Roji

196609082005011001 MIMA Bojong

MIMA AMBARTAWANG

08/09/1966 Magelang

Jawa Tengah

1752 120282144144 3448752653300003 Titik Istiyani

197411162005012003 MIMA KRADENAN

16/11/1974 Magelang

Jawa Tengah

1753 120282122102 8944751653200082 Musranto

MIMA Ngrajek

12/06/1973 Magelang

Jawa Tengah

1754 120282158131 1347752654200053 Ahmad Nur Rohim

MIMA Ngrajek

15/10/1974 Magelang

Jawa Tengah

1755 120282152081 7748749651200012 Moh Takrifan

197104162003121001 MIMA SRUMBUNG

1756 120282114103 3748754655300012 Runi Kurniawati

MIMa'arif Nurul Huda Butuh

16/04/1971 Magelang

Jawa Tengah

16/04/1976 Magelang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

1757 120282126008 0544749651300133 Masyithoh Aini

197112121998032003 MIN Jogomulyo

12/12/1971 Magelang

1758 120282111107 8149747649110113 Agus Fatoni

196908171998031005 MIN Jogomulyo

17/08/1969 Magelang

Jawa Tengah

1759 120282175120 1933749650300022 Rohmatilah

197106012007012031 MIN Jogomulyo

01/06/1971 Magelang

Jawa Tengah

1760 120282124134 5659750651300042 Kariyati

197203272007012012 MIN Jogomulyo

27/03/1972 Magelang

Jawa Tengah

1761 120282165126 6962751653200032 Kismanto

197306302007101002 MIN Jogomulyo

30/06/1973 Magelang

Jawa Tengah

1762 120282145124 2446754655200032 M. Ichsan Shofi

197601141998031002 MIN Jogomulyo

14/01/1976 Magelang

Jawa Tengah

1763 120282135120 6434754655300033 Nanik Setyawati

197611021999032001 MIN Jogomulyo

02/11/1976 Magelang

Jawa Tengah

1764 120282141108 1136750652300133 Afsoh

197208042007102001 MIN KRINCING

04/08/1972 Magelang

Jawa Tengah

1765 120282145047 4648748651300042 Zul Wahniyati

MIN Mlangen

16/03/1970 Magelang

Jawa Tengah

1766 120282159141 0647750652200042 M Asyadin Ajib Azman

197203152007101003 MIN Mlangen

15/03/1972 Magelang

Jawa Tengah

1767 120282186118 9849750652300022 Mutma'Inah

197205172007012002 MIN Mlangen

17/05/1972 Magelang

Jawa Tengah

1768 120282167135 7852750652300122 Salimah

197205202007012033 MIN Mlangen

20/05/1972 Magelang

Jawa Tengah

1769 120282121114 3440753655300043 Nurul Fadilah

197511082007012015 MIN Mlangen

08/11/1975 Magelang

Jawa Tengah

1770 120282111120 9639748850300052 Zuriyah

197003071999032001 MIN Sumberrejo

07/03/1970 Magelang

Jawa Tengah

1771 120282197146 2758749651300022 Solihatun

197104262007012015 MIN Sumberrejo

26/04/1971 Magelang

Jawa Tengah

1772 120282123143 0439750652300083 Siti Sakdiyah

197211072007102002 MIN Sumberrejo

07/11/1972 Magelang

Jawa Tengah

1773 120282165125 8652751652200022 Nur Rasyid

197303202007101002 MIN Sumberrejo

20/03/1973 Magelang

Jawa Tengah

1774 120282165127 0159751652200013 Agus Nur Khaerudin

197308272007101001 MIN Sumberrejo

27/08/1973 Magelang

Jawa Tengah

1775 120282179101 4646752653300032 Devi Hermawati

197403142007102003 MIN Sumberrejo

14/03/1974 Magelang

Jawa Tengah

1776 120282125141 7336752654200013 Achmad Hafidh

197410041999031002 MIN Sumberrejo

04/10/1974 Magelang

Jawa Tengah

1777 120282172128 4544754655300042 Siti Nurbaeti

197602121999032001 MIN Sumberrejo

12/02/1976 Magelang

Jawa Tengah

1778 120282129008 0663746649300012 Siti Halimah

000000000150289177 MIN Tegalarum

31/03/1968 Magelang

Jawa Tengah

1779 120282154058 5452746648300022 Anis Afifatul Bariroh

000000000150374426 MIN Tegalarum

20/01/1968 Magelang

Jawa Tengah

1780 120282119066 5936747650200022 Abdul Aziz

196906041998031002 MIN Tirto

04/06/1969 Magelang

Jawa Tengah

1781 120282119147 4653746649200012 Badrun Zaman

196803211998031001 MIN Tirto

21/03/1968 Magelang

Jawa Tengah

1782 120282127119 2249749652200033 Subban Lathif

197109172007101002 MIN Tirto

17/09/1971 Magelang

Jawa Tengah

1783 120282148108 7753750652300032 Zakiya Mawadati

197204211998032003 MIN Tirto

21/04/1972 Magelang

Jawa Tengah

1784 120282179100 3358751653300073 Siti Makrifatun Nikmah

197310262007102002 MIN Tirto

26/10/1973 Magelang

Jawa Tengah

1785 120282139123 2741753654300022 Umi Lestari

197504091998032001 MIN Tirto

09/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

1786 120282146020 1648748650200072 Mahmudi

MIS Al HidayahKab. Purworejo 16/03/1970 Magelang

Jawa Tengah

1787 120282116141 8543750653300013 Sokhib Zainal Khoiri

MIS Arrosyidin Mejing

11/12/1972 Magelang

Jawa Tengah

1788 120282182133 3559753655300033 Isti Umi Chanifah

MIS Arrosyidin Mejing

27/12/1975 Magelang

Jawa Tengah

1789 120282157046 3754749652300011 Sumilih

MIS Arrosyidin Surodadi

22/04/1971 Magelang

Jawa Tengah

1790 120282175076 7037749651200093 Abd. Jalil

MIS Arrosyidin Tampir Kulon

05/07/1971 Magelang

Jawa Tengah

1791 120282116057 4947747650200082 Widayanto

MIS GUPPI MANGUNSOKO

15/06/1969 Magelang

Jawa Tengah

196510082005011001 MIS Miftahul Marhaban Kembar 08/10/1965 Magelang

Jawa Tengah

MIS Miftahul Marhaban Kembar 05/09/1973 Magelang

Jawa Tengah

1792 120282182131 6340743646200030 Ngatomo
1793 120282129130 6237751653300033 Eli Sasmiyati
1794 120282191127 1641752654200032 Edi Martani

09/03/1974 Magelang

Jawa Tengah

1795 122392161015 8034754656200023 Syarifuddin Hidayat

MTs Abdussalam

02/06/1976 Magelang

Jawa Tengah

1796 122382166017 8445754655300012 Umi Uswati

MTs Abdussalam

13/01/1976 Magelang

Jawa Tengah

1797 122382132002 3162752655200003 Chasnan Istafid

MTs AL Islam WONOGIRI

30/08/1974 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

197403092005011003 MIS Muh Kalibening Dukun

36

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1798 122392153008 4505175165320043 Abdillah Muhammad

MTs AL-Huda MERTOYUDAN 19/07/1973 Magelang

Jawa Tengah

1799 122382137002 3455753655300032 Siti Nur Hidayatul Khoiroh

MTs AL-IMAN MARGOYOSO 23/01/1975 Magelang

Jawa Tengah

1800 122392199009 2450750651200012 Ahmad Syaifudin

197201182003121001 MTs Ma'arif 2 MUNTILAN

18/01/1972 Magelang

Jawa Tengah

MTs Ma'arif AL-Huda Kaliabu Sa02/09/1975 Magelang

Jawa Tengah

1802 122372111022 7852749651200052 Abdul Kholiq

MTs Ma'arif CANDIMULYO

20/05/1971 Magelang

Jawa Tengah

1803 122362142007 1854750653280022 Achmad Wachid

MTs Ma'arif NU BANJARSARI 22/05/1972 Magelang

Jawa Tengah

1804 122372199022 5642747649200072 Nastangin

MTs Ma'arif NU BANJARSARI 10/03/1969 Magelang

Jawa Tengah

1801 122362183028 0234753654300013 Ma'Rifatul Chusniyah

1805 122392184010 2543741646200002 Rodhi

MTs Ma'arif NU SRUMBUNG

11/02/1963 Magelang

Jawa Tengah

1806 122372159018 7334748651200013 Muhamad Sja'Ban

MTs Ma'arif NU SRUMBUNG

02/10/1970 Magelang

Jawa Tengah

1807 122362186020 2544754656200052 Parwoto

MTS Ma'arif NU Wuwuwharjo Ka12/02/1976 Magelang

Jawa Tengah

1808 122362189004 3452747649300082 Sukati Heri Utami

MTs Muhammadiyah 02 Dukun 20/01/1969 Magelang

Jawa Tengah

1809 122382186002 1639745649300032 Sri Widayati

MTs Muhammadiyah 1 MUNTIL 03/07/1967 Magelang

Jawa Tengah

1810 122372191006 2556748651300053 Siti Muslimah

MTs Muhammadiyah 2 MUNTIL 24/12/1970 Magelang

Jawa Tengah

1811 122392168006 3142746609200093 Latifurahman

MTs Muhammadiyah 2 MUNTIL 10/08/1968 Magelang

Jawa Tengah

1812 122382159005 5043748650300093 Addaroyah

MTs Muhammadiyah 2 MUNTIL 11/07/1970 Magelang

Jawa Tengah

1813 122352151015 2944749651200082 Muh Usup

MTs Muhammadiyah I Dukun

12/06/1971 Magelang

Jawa Tengah

01/06/1967 Magelang

Jawa Tengah

1814 122382122009 4933745647300022 Maesaroh

196706012007012039 MTs N Kaliangkrik

1815 122392179010 4157748469200013 Fatchul Wahab

197008252007011031 MTs Negeri Ngablak

25/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1816 122362171017 6937738639300022 Musyarofah Laila Chusnani

196006051992032001 MTs Negeri Ngablak

05/06/1960 Magelang

Jawa Tengah

1817 122362132018 8036750652200033 Muhamad Lazim

MTs NU Ngluwar

04/07/1972 Magelang

Jawa Tengah

1818 122372177025 8635746647300022 Ponirah

196803032003122001 MTs NU Ngluwar

03/03/1968 Magelang

Jawa Tengah

1819 122382132008 8851745648200012 Muh. Askoni Hidayat

196705191997031002 MTs NU Salam

19/05/1967 Magelang

Jawa Tengah

1820 122372128035 5150753655300023 Arina Abida

MTs NU Salam

18/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

1821 122372157032 3758753654300062 Siti Nur Laila

MTs P. DIPONEGORO

26/04/1975 Magelang

Jawa Tengah

1822 122362178022 8133753655200043 Muhaiminul Hakim

MTs P. DIPONEGORO

01/08/1975 Magelang

Jawa Tengah

1823 122352117005 2833752653300082 Himatul Uliyah

MTS P.DIPONEGORO

01/05/1974 Magelang

Jawa Tengah

1824 122392195011 5939750651200012 M. Amarudin Shuheb

MTs ROHMATULLAH COKRO 07/06/1972 Magelang

Jawa Tengah

1825 122372186037 6462755655300002 Siti Samsiyah

MTs ROHMATULLAH COKRO 30/01/1976 Magelang

Jawa Tengah

1826 122352175007 2534752654300043 Siti Zakiyah

MTs SUDIRMAN

12/12/1974 Magelang

Jawa Tengah

1827 122372133006 5445751652300062 Arbaniyatun

MTS WALISONGO SIDOWANG13/01/1973 Magelang

Jawa Tengah

1828 122392152013 6550752653200003 Ahmad Mubarok

MTS WALISONGO SIDOWANG18/12/1974 Magelang

Jawa Tengah

1829 122362173012 3744740642200132 Mas'Udi

MTs YAKTI Tegalrejo

12/04/1962 Magelang

Jawa Tengah

1830 122382138003 1433745648200052 Rahmad Suyudi

MTs YASPI Pakis

01/01/1967 Magelang

Jawa Tengah

1831 122372198019 6462747648200002 Muhtadin Ar

MTs YASPI Pakis

30/01/1969 Magelang

Jawa Tengah

1832 122372184003 2436739640200023 Romadhon

196111041994031001 MTs. AL JIHAD KEBONREJO 04/11/1961 Magelang

Jawa Tengah

1833 122352148006 3643750651300032 Saniyatul Khasanah

MTs. AL JIHAD KEBONREJO 11/03/1972 Magelang

Jawa Tengah

1834 122392167013 8456735639200003 Bisri Mustofa

MTS. Ma'arif Ngluwar

24/11/1957 Magelang

Jawa Tengah

1835 122352177011 4650751654300012 Rahmawati Rishana

MTs. Ma'arif Roudlotuddin

18/03/1973 Magelang

Jawa Tengah

1836 122372156020 7138747651200033 Muhamad Kamdani

MTs. Ma'arif Roudlotuddin

06/08/1969 Magelang

Jawa Tengah

1837 122392166019 3839753654300022 Siti Hermawati

MTs. PP. AL Iman Muntilan

07/05/1976 Magelang

Jawa Tengah

1838 122352111002 1148752654200053 Solikhin

MTs.Ma'arif Dawung

08/08/1974 Magelang

Jawa Tengah

1839 122392131001 0347748650200063 Wasingun

MTsN Borobudur

15/10/1970 Magelang

Jawa Tengah

1840 122372145013 5436746648200072 Heri Suprapto

196801042007011040 MTsN Borobudur

04/01/1968 Magelang

Jawa Tengah

1841 122392168020 4535754656300073 Rini Winarsih

197612032007012017 MTsN Borobudur

03/12/1976 Magelang

Jawa Tengah

1842 122352148037 1537752654300033 Isti Arum Zuhara

197412052007012025 MTsN Grabag

05/12/1974 Magelang

Jawa Tengah

1843 122362197024 0458754656300012 Puji Rahayu

197601262003122004 MTsN Grabag

26/01/1976 Magelang

Jawa Tengah

1844 120212189023 7061748650300073 Siti Nurhayati

RA CANDISARI

29/07/1970 Magelang

Jawa Tengah

1845 120212125005 2947748650300152 Tri Wahyuni

RA KEMBANGKUNING II

15/06/1970 Magelang

Jawa Tengah

1846 120212159033 2959753654300042 Tri Peni Azizati

RA MIFTAHUL Hidayah

27/06/1975 Magelang

Jawa Tengah

1847 120212116014 5857752654300102 Nur Asiyah

RA Muslimat NU Girirejo

25/05/1974 Magelang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

37

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1848 120212182004 0662752653210002 Himatul Aliyah

RA MUSLIMAT NU TANGGULR30/03/1974 Magelang

Jawa Tengah

1849 120212184049 3948753654300072 Suaibatul Aslamiyah

RA Muslimat NU Wonokerto

Jawa Tengah

16/06/1975 Magelang

1850 120212166005 1149748651300063 Nur Hayati

RA Muslimat NU WONOLELO 117/08/1970 Magelang

Jawa Tengah

1851 120212138011 2835752653300082 Zeti Sri Cahyani

RA SEMEN

Jawa Tengah

03/05/1974 Magelang

1852 120212162035 5456753654300023 Uswatul Janah

RA WINDUSARI

24/11/1975 Magelang

Jawa Tengah

1853 120212125006 3150752653300053 Erlina Nurul Hidayah As

RAM NU BANYUWANGI 1

18/08/1974 Magelang

Jawa Tengah

1854 120212133037 9941751653300082 Yuni Dularwati

RAM NU Da'watul Khoiriyyah

09/06/1973 Magelang

Jawa Tengah

1855 120212166044 3036753655300083 Siti Arifah

RAM NU Gunungpring 2 Muntila04/07/1975 Magelang

Jawa Tengah

1856 120212112027 6156741644300023 Puji Iryani

RAM NU Gunungpring 4 Muntila24/08/1963 Magelang

Jawa Tengah

1857 120212192009 1341748651300073 Eti Fatonah

RAM NU Karangkajen

19/10/1970 Magelang

Jawa Tengah

1858 120212127005 2541754653300002 Nurul Nasikah

RAM NU KRASAK 1

02/09/1973 Magelang

Jawa Tengah

1859 120212179024 6133751652300013 Siti Amanah

RAM NU NGABLAK 2

01/08/1973 Magelang

Jawa Tengah

02/06/1970 Magelang

Jawa Tengah

16/10/1975 Magelang

Jawa Tengah

1860 120212173041 8034754655300033 Munjaetuniyah

197607022007012021 RAM NU SIDOMULYO

1861 120212139049 6348753655300033 Farah

RAM NU TANJUNGANOM

1862 121272215170 2245740641300013 Sri Niswati

196209131989032008 JAMBEAN 03

13/09/1962 Pati

Jawa Tengah

1863 121272266196 8842737640200002 Wahid

195905101984051001 LANGSE

05/10/1959 Pati

Jawa Tengah

1864 122392126018 4360736638200003 Maskun

MA BUSTANUL ULUM PAGERH28/09/1960 Pati

Jawa Tengah

1865 122372171031 5136738629200003 Ahmad Rodli

MA Darul Falah

08/04/1960 Pati

Jawa Tengah

1866 122382133023 4438743648200003 Suparno

MA DARUS SALAM

11/06/1965 Pati

Jawa Tengah

1867 122352177023 1650738641200002 Ali Mahmudi

MA Ihyaul Ulum

18/03/1960 Pati

Jawa Tengah

1868 122352188022 3544742642200002 Fuad Abdillah

MA Madarijul Huda

16/04/1961 Pati

Jawa Tengah

1869 122372112016 5154741644200003 Zainul Wafa

MA MADARIJUL Huda

22/08/1963 Pati

Jawa Tengah

1870 122372138030 0034743644200013 Minanurrochman

MA MADARIJUL Huda

07/02/1965 Pati

Jawa Tengah

1871 122352127034 6642744646200012 Ahmad Kholiq

MA Matholi'ul Huda

03/10/1966 Pati

Jawa Tengah

1872 122392148024 0539740641116072 Sutaryadi

MA Raudlatul Ulum

02/07/1962 Pati

Jawa Tengah

1873 122372136029 9046742644110063 Misbahul Munir

MA Raudlatul Ulum

14/07/1964 Pati

Jawa Tengah

1874 122382153007 3436735636200003 Noor Rokhman

MA. DARUN NAJAH

11/04/1957 Pati

Jawa Tengah

1875 122372144030 3563738639200073 Ah. Thoha

MA. DARUN NAJAH

31/12/1959 Pati

Jawa Tengah

1876 122392196015 8239735638200023 Ali Zuhdi

MA. Salafiyah

09/07/1957 Pati

Jawa Tengah

1877 122372178028 4454745647200023 Abdul Kholiq

MA. Silahul Ulum

22/11/1967 Pati

Jawa Tengah

1878 122392169022 5447733636200022 Ihsan

MA. WALISONGO

15/01/1955 Pati

Jawa Tengah

01/01/1963 Pati

Jawa Tengah

1879 121272287208 6433741642200032 Wasingah

196301011984052001 MAITAN 01

1880 122392127019 5643743644200042 Ah. Sahal
1881 121272293180 7433737639200062 Sholihin

MAN 2Pati
195901011984051002 METARAMAN

05/11/1965 Pati

Jawa Tengah

01/01/1959 Pati

Jawa Tengah

1882 120282134082 8043741642200013 Ahmad Suturi

MI AL Hidayah

07/11/1963 Pati

Jawa Tengah

1883 120282166094 9240741643300013 Muslikah

MI AL Hidayah PURI

09/08/1963 Pati

Jawa Tengah

1884 120282152103 0962735638300012 Asma'

MI Darul Falah

30/06/1957 Pati

Jawa Tengah

1885 120282152107 3833743645700022 Ngalimun

MI Himmatul Muta'allimin 01

01/05/1965 Pati

Jawa Tengah

1886 120282157104 9843733634210012 Naryati

MI I'anatut Thalibin

05/11/1955 Pati

Jawa Tengah

1887 122352142027 6748745647110052 Ahmad Sahal

MI I'anatut Thalibin

16/04/1967 Pati

Jawa Tengah

1888 120282187088 9444735636300013 Sri Daryati

MI Islamiyah

11/12/1957 Pati

Jawa Tengah

1889 122382164012 5041738640200013 Masrukhan Evendi

MI Islamiyah 01

07/09/1957 Pati

Jawa Tengah

1890 120282167115 2747743644300022 Ani Kusminarti

MI Islamiyah 01 Mojo

15/04/1965 Pati

Jawa Tengah

1891 120282195095 4939743644200062 Shofwan

MI Islamiyah 01 Mojo

06/07/1965 Pati

Jawa Tengah

1892 120282163099 0947745648200102 Khoirudin

196770615199031001 MI Islamiyah 01 Mojo

15/06/1967 Pati

Jawa Tengah

MI Islamiyah 02 Mojo

14/03/1963 Pati

Jawa Tengah

02/02/1967 Pati

Jawa Tengah

1893 122372118024 0646741642200052 Suyadi
1894 122352128020 7534745647200062 Mohammad Zamroni

196702022005011002 MI Khoiriyah Guwo

1895 120282155109 9056744647300003 Zaetun

MI MAMBAUL ULUM

24/07/1966 Pati

Jawa Tengah

1896 120282126098 5536739642200003 Husnanuddin

MI MAMBAUNNIDHOM

12/04/1961 Pati

Jawa Tengah

1897 120282147105 1357742643300022 Rumiyati

MI MANBAUL Huda

25/05/1964 Pati

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

38

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1898 120282162098 0434743644300012 Nur Alif Hidayati

MI Manbaul Ulum

01/02/1965 Pati

Jawa Tengah

1899 120282165106 9945745647300012 Kunarti

MI Mansyaul Huda

13/06/1967 Pati

Jawa Tengah

1900 122362178019 3845737636200002 Muhammad

MI Mansyaul Ulum

13/05/1961 Pati

Jawa Tengah

1901 120282175095 5448741643300042 Jami'Ah

MI Mathali'ul Huda

16/01/1963 Pati

Jawa Tengah

1902 120282189109 9844745647200022 Tarsipin

MI Miftahul Falah Bodeh

05/12/1967 Pati

Jawa Tengah

1903 120282152108 2851743645200012 Anshor

MI MIFTAHUL Huda

19/05/1965 Pati

Jawa Tengah

1904 120282169103 5743743646300022 Sulihah

MI Miftahul Huda

04/11/1965 Pati

Jawa Tengah

1905 120282186087 5633739643200002 Abdul Malik

MI MIFTAHUL ULUM

03/01/1961 Pati

Jawa Tengah

1906 120282135106 8044744648300003 Sri Hartatik

MI Miftahul Ulum

07/12/1966 Pati

Jawa Tengah

MI MIFTAHUL ULUM

04/12/1967 Pati

Jawa Tengah

196012121988011001 MI Miftahul Ulum Karangwotan 12/12/1960 Pati

Jawa Tengah

1907 120282174112 9744745648200012 Sulan
1908 122382181011 7544738643200003 Ali Murtadlo
1909 120282183105 3447738639200003 Zaenab

MI MINSYA'UL Huda

15/11/1960 Pati

Jawa Tengah

1910 120282134079 4553740641200033 Wahyudi

MI MINSYAUL WATHON

21/12/1962 Pati

Jawa Tengah

1911 120282196104 3057734636200003 Asy'Ari

MI MU'AWANATUL Falah

25/07/1956 Pati

Jawa Tengah

1912 120282179083 3033744647200013 Sa'Di

MI MU'AWANATUL Falah

07/01/1966 Pati

Jawa Tengah

1913 120282174102 4544739641300012 Muthoyah

MI NABAUL ULUM

02/12/1961 Pati

Jawa Tengah

1914 120282172105 1442741642200012 Abd. Wahid

MI NABAUL ULUM

01/10/1963 Pati

Jawa Tengah

1915 120282177097 4041744647300023 Supaati

196609071992032003 MI Nahjatul Faizin

07/09/1966 Pati

Jawa Tengah

1916 120282149110 8150739642300023 Maisaroh

196108192007012002 MI Negeri DUKUHSETI

19/08/1961 Pati

Jawa Tengah

1917 120282131077 0434741643300078 Mahmudah

MI Negeri DUKUHSETI

02/07/1963 Pati

Jawa Tengah

1918 120282197113 3462742646200002 Yusmin

MI Nurul Islam Sumbermulyo

30/01/1964 Pati

Jawa Tengah

1919 122372167025 3533743648200002 Suwaji

MI Nurul Islam Sumbermulyo

02/01/1965 Pati

Jawa Tengah

1920 120282195101 5236745649200003 Moch. Saeroji

MI Nurul Islam Sumbermulyo

09/04/1967 Pati

Jawa Tengah

1921 120282127095 3444742642200002 Sulkhan

MI PIM MUJAHIDIN

07/12/1964 Pati

Jawa Tengah

1922 120282168093 8463745647200002 Muhaimin

196701312005011003 MI PIM MUJAHIDIN

1923 120282167114 8254742642300003 Ninik Parsini

MI Silahul Ulum

31/01/1967 Pati

Jawa Tengah

09/01/1963 Pati

Jawa Tengah

1924 120212135035 3446743649300003 Siti Ruhamnah

MI Silahul Ulum

14/11/1965 Pati

Jawa Tengah

1925 120282116112 5543745648300083 Mudrikah

MI Silahul Ulum

12/11/1967 Pati

Jawa Tengah

1926 120282191105 2838745647200072 Mokhamad Sahli

MI Silahul Ulum Asempapan Tra05/06/1967 Pati

Jawa Tengah

1927 120282182115 6338745648200053 Ahyani

MI Silahul Ulum Asempapan Tra10/06/1967 Pati

Jawa Tengah

1928 122362144015 2147738639300023 Mutmainah

MI Sirojul Huda

15/08/1960 Pati

Jawa Tengah

1929 120282192098 5542742648110003 Mahsun

MI SULLAMUL Huda

10/12/1964 Pati

Jawa Tengah

1930 122392142017 8836740646200002 Ab. Malik

MI TARBIYATUL BANIN BANAT04/05/1962 Pati

Jawa Tengah

1931 122352178017 4957741642200002 Daimul Aji

196306251987032008 MI Tarbiyatul Islam

25/06/1963 Pati

Jawa Tengah

1932 120282181107 1536742644300013 Yuniroh

196412041987032004 MI Tarbiyatul Islamiyah

12/04/1964 Pati

Jawa Tengah

1933 120282139092 8544742643200003 Roto

MI TARBIYATUL Islamiyah

12/12/1964 Pati

Jawa Tengah

1934 120282124112 4744744644300002 Siti Fatimah

MI Tarbiyatul Islamiyah

04/12/1966 Pati

Jawa Tengah

1935 120282192104 4545746649200003 Sutarjo

MI TARBIYATUL Islamiyah

13/01/1968 Pati

Jawa Tengah

1936 120282182112 2058743646300013 Marfu'Ah

MI TARBIYATUSY SYUBBAN 26/07/1965 Pati

Jawa Tengah

1937 122352133020 1444739662200003 Sukiyadi

MI THORIQOTUL Huda

11/02/1961 Pati

Jawa Tengah

1938 120282127092 5643740641200032 Ah.Priyoto

MI. AL-Hidayah

03/11/1962 Pati

Jawa Tengah

1939 120282176086 1252743643200003 Abd Rohman

MI. Hidayatul Islam

20/09/1965 Pati

Jawa Tengah

1940 120282183107 1551740642300012 Sri Muryanti

MI. HIDAYATUL Islam GEMBON19/02/1962 Pati

Jawa Tengah

1941 120282185095 4937741646200002 Ahadun

MI. HIDAYATUL Islam GEMBON06/05/1963 Pati

Jawa Tengah

1942 120282116110 7838744647200070 Ah. Suyuthi

MI. HIMMATUL MUTA'ALLIMIN 06/05/1966 Pati

Jawa Tengah

1943 120282111131 7634745647200012 Sukardi

MI. Islamiyah

03/02/1967 Pati

Jawa Tengah

1944 120282172101 6033739643200013 Adnan

MI. Islamiyah 01 Payak

02/01/1959 Pati

Jawa Tengah

1945 120282198092 3637743644200072 Arwani

MI. Islamiyah 01 Payak

03/05/1965 Pati

Jawa Tengah

1946 120282196107 7434743647200032 Safi'I

MI. Luthful Ulum

02/01/1965 Pati

Jawa Tengah

1947 120282113114 9846745647200002 Subakir

MI. Mamba'ul Hidayah

14/05/1967 Pati

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

39

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1948 120282159112 0435741643300062 Zubaidah

MI. Manbaul Huda

03/01/1963 Pati

Jawa Tengah

1949 122352155030 0059741642200073 Jauhari

MI. Manbaul Huda

27/07/1963 Pati

Jawa Tengah

1950 120282168088 2636741643200100 Noor Ali

MI. Matholi`ul Huda 02

03/04/1963 Pati

Jawa Tengah

1951 120282129102 6035738640300010 Nur Sholeh

MI. Matholibul Ulum

30/10/1960 Pati

Jawa Tengah

1952 120282172103 8748740642300012 Sholihatun

MI. Matholi'ul Huda

14/03/1961 Pati

Jawa Tengah

1953 120282159113 9251743647200003 Mohamad Mas'Ad

MI. MIFTAHUL Falah

19/09/1965 Pati

Jawa Tengah

1954 120282128121 5449737641110002 Multazam Hajier

MI. NAHJATUL Falah

17/01/1959 Pati

Jawa Tengah

1955 120282121087 8750744646300002 Muzayanah

MI. TARIS RACI

18/04/1966 Pati

Jawa Tengah

1956 122372171036 0434743645200012 Abdul Wachid

MI. TSAMROTUL Huda

02/01/1965 Pati

Jawa Tengah

1957 120282195088 2544738644200003 Noor Hadi

MI.MAMBA'UN NIDHOM

12/12/1960 Pati

Jawa Tengah

1958 120282193121 6342743645200003 Nur Kholis

MI.MATHOLIBUL ULUM

10/10/1965 Pati

Jawa Tengah

1959 120282175097 1042742645300003 Salamah

MI.Thhoriqotul Ulum

07/10/1964 Pati

Jawa Tengah

MI.Thhoriqotul Ulum

15/02/1967 Pati

Jawa Tengah

06/04/1964 Pati

Jawa Tengah

1960 120282137078 0547745648300012 Supa'Ati
1961 120282112082 0936742644300022 Rumiyati

196406041991032001 MIN SLUNGKEP

1962 120282159114 3638744650200002 Tarju

MIS NABA'UL ULUM

06/03/1966 Pati

Jawa Tengah

1963 120282187096 0659745650200012 Sholihin

MIS NABA'UL ULUM

27/03/1967 Pati

Jawa Tengah

1964 120282111127 1747734633300002 Sholihah

MIS. Raudlatut Tholibin

09/10/1957 Pati

Jawa Tengah

1965 120282173087 5246739641200003 Durrotun

MIS. Raudlatut Tholibin

14/09/1961 Pati

Jawa Tengah

1966 122372186031 8538742646200003 Ali Zuhdi

MTs Khoiriyah Sitiluhur

02/12/1967 Pati

Jawa Tengah

1967 122362129033 7935745646200012 Erfan Chumaidi

MTs Luthful Ulum

06/03/1967 Pati

Jawa Tengah

1968 122392175019 3461738639200002 Kholil

MTs Mansyaul Ulum

29/01/1960 Pati

Jawa Tengah

1969 122362111023 1347735636200003 Noor Hamid

MTs Matholi'ul Huda

15/10/1957 Pati

Jawa Tengah

1970 122362154023 1844732633920002 Muhadi

MTs Matholi'ul Huda

10/06/1959 Pati

Jawa Tengah

1971 122392141015 1738745647300022 Muyassaroh

MTs Matholi'ul Huda

06/04/1967 Pati

Jawa Tengah

1972 122372127026 5158740643200003 Musthofa

MTs MIFTAHUL Huda

26/08/1962 Pati

Jawa Tengah

1973 122352119017 9536741644200002 Suwaji

MTs Nurul Islam

02/04/1963 Pati

Jawa Tengah

1974 122372131032 3441743647200002 Abu Tholib

MTs Nurul Khosyi'in

01/09/1965 Pati

Jawa Tengah

1975 122392148025 8453744646300082 Rumi

MTs Nurul Khosyi'in

21/01/1966 Pati

Jawa Tengah

1976 122362173034 1139744646200013 Muchit

MTs Nurul Khosyi'in

08/07/1966 Pati

Jawa Tengah

1977 122372152026 1045745650200003 Sulaiman

MTs Nurul QUR'AN

13/07/1967 Pati

Jawa Tengah

1978 122382126017 1560737643200003 Yahya

MTs Raudlatul Falah

28/12/1960 Pati

Jawa Tengah

1979 122392111015 9339742643110033 Najib

196407101994031004 MTs Raudlatul Ulum

07/10/1964 Pati

Jawa Tengah

1980 122382155015 9945743646110052 Marhasan

MTs Raudlatul Ulum

13/06/1965 Pati

Jawa Tengah

1981 122352136027 1544743649300002 A'Izah

MTs Raudlatul Ulum

02/12/1965 Pati

Jawa Tengah

1982 122352184023 3840743647200012 Sukawi

MTS Sirojul Anam

05/08/1965 Pati

Jawa Tengah

1983 122372157025 3852736641200002 Abdul Malik

MTs Tamrinussibyan

20/05/1958 Pati

Jawa Tengah

1984 122392168014 8941743644200002 Mamduh

MTs Tarbiyatul Islamiyah

19/05/1965 Pati

Jawa Tengah

1985 122382153013 2741744645200002 Maesaroh

MTs Tarbiyatul Islamiyah

04/09/1966 Pati

Jawa Tengah

1986 122372165033 9958744644110002 Suyoto

MTs Walisongo

26/06/1966 Pati

Jawa Tengah

1987 122352168022 2039734642200003 M. Hadlir

MTs. Al-Hikmah Kajen

07/07/1956 Pati

Jawa Tengah

1988 122372181027 3960743643200002 Moh. Nasir

MTs. Baitus Salam

28/06/1965 Pati

Jawa Tengah

1989 122372123025 1951738638200002 Fu'Adi

MTs. MADARIJUL ULUM

19/06/1960 Pati

Jawa Tengah

1990 122392193011 1443741647200002 Saifuddin

MTs. MAMBAUL ULUM

01/01/1963 Pati

Jawa Tengah

1991 122372112015 8657741644200002 M. Ma'Mun

MTs. Mamba'unnidhom

25/03/1963 Pati

Jawa Tengah

1992 122392142016 1441738644200002 Abdul Wahid

MTs. Manabi'ul Falah

01/09/1960 Pati

Jawa Tengah

1993 122392149018 4538745647300022 Sugiharti

MTs. MANBA'UL Falah

02/06/1967 Pati

Jawa Tengah

1994 122392178012 1559744649200003 Sufa'At

MTs. MANBA'UL Falah KEBEN 22/07/1966 Pati

Jawa Tengah

1995 122392154019 3744741647200002 Baidlowi

MTs. Manba'ul Huda Pundenrejo04/12/1963 Pati

Jawa Tengah

1996 122352153023 1049741648200003 Ahmad Amnan

MTs. Maslakul Huda

17/07/1963 Pati

Jawa Tengah

1997 122392115026 3149738645200004 Ahmad Thoyyib

MTs. Mazro'atul Ulum

17/08/1959 Pati

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

40

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

1998 122352145022 6555740643200002 Hamim

MTs. Miftahul Huda

23/02/1962 Pati

Jawa Tengah

1999 122372133023 3537747650200012 Agus Purnomo

MTs. Miftahul Huda

02/05/1969 Pati

Jawa Tengah

2000 122382137013 1142741650200003 Fathoni

MTs. Miftahul Ulum

08/10/1963 Pati

Jawa Tengah

2001 122392129017 9433743644200032 Jamari

MTs. Miftahul 'Ulum Tambakrom08/04/1965 Pati

Jawa Tengah

2002 122352163024 7746732636200002 Muhammad Adhal

MTs. Minsya'ul Wathon

14/04/1954 Pati

Jawa Tengah

2003 122372175020 8135738641200003 M. Abdullah

MTs. Natijatul Islam

08/03/1960 Pati

Jawa Tengah

2004 122362151020 3361740643200003 Muhtarom

MTs. Shirathul Ulum

29/10/1962 Pati

Jawa Tengah

2005 122392148026 5040744646200013 Sugiyanto

MTs. Sultan Agung

07/08/1966 Pati

Jawa Tengah

2006 122372194026 9554731633200003 Ah. Masadi

MTs. Tarb. Banin Banat

07/01/1960 Pati

Jawa Tengah

2007 122392115028 7750742646200022 Muh. Mustaghfirin

MTs. Tarb. Banin Banat

18/04/1964 Pati

Jawa Tengah

2008 122372119031 3140731633200063 Lazimun Latif

MTs. TARBIYATUL Islamiyah 08/08/1959 Pati

Jawa Tengah

2009 122382118020 4548738639200013 Khusain

MTs. Thoriqotul Ulum

16/12/1960 Pati

Jawa Tengah

2010 122392196022 6638745647200022 Moh. Astari

196703061998031001 MTs.N Margoyoso Pati

03/06/1967 Pati

Jawa Tengah

RA Al Fattah

10/03/1967 Pati

Jawa Tengah

2012 120212154040 7451741643300003 Umi Hanik

RA Al Masyhur

19/11/1963 Pati

Jawa Tengah

2013 120212132036 1147743644300033 Siti Syarofah

RA HIDAYATUL ULUM

15/08/1965 Pati

Jawa Tengah

2014 120212192052 6445746649300002 Muntafi'Ah

RA Islamiyah

13/01/1968 Pati

Jawa Tengah

2011 120212131040 1335745648300023 Zumrotun Nikmah

2015 120212149048 9735745648300012 Rukilah
2016 120212158040 9538746648300003 Asri Maryati

RA KHOIRIYAH
196712061991032001 RA Khoiriyah

04/03/1967 Pati

Jawa Tengah

12/06/1967 Pati

Jawa Tengah

2017 120212181033 8752738640300002 Kafiyatun

RA Masyithoh Miftahul Ulum

20/04/1960 Pati

Jawa Tengah

2018 120212143029 2841743647300022 Kasmiyati

RA MATHOLI'UL Huda

09/05/1965 Pati

Jawa Tengah

2019 120212147045 2443743643300013 Siti Mas'Anah

RA MATHOLI'UL Huda

11/11/1965 Pati

Jawa Tengah

2020 120212142033 3537741641300002 Riswati

196302051990032001 RA Miftahul Khoir

02/05/1963 Pati

Jawa Tengah

2021 120212157047 1935745648200020 Sukari

RA Miftahul Ulum

06/03/1967 Pati

Jawa Tengah

2022 120282124115 3938745646300012 Latifatul Istianah

RA Miftahus Syubban

06/06/1967 Pati

Jawa Tengah

2023 120212149044 0847738639300022 F. Zahro

RA MUSLIMAT NU

31/12/1960 Pati

Jawa Tengah

2024 120212186042 1752742641300002 Masfiyah

RA PIM Mujahidin

20/04/1964 Pati

Jawa Tengah

2025 120212173035 9239741644300003 Mustihanah

RA Roudlotusysyubban

09/07/1963 Pati

Jawa Tengah

2026 120212157044 3338742643300013 Shofiyatun

RA Tamrinussibyan

10/06/1964 Pati

Jawa Tengah

2027 120212167027 5347738642300003 Nafi'Ah

RA. Al Falah

15/10/1960 Pati

Jawa Tengah

2028 120212123036 0440738639300053 Ismiyati

RA. AL-MASYITHOH

11/08/1960 Pati

Jawa Tengah

2029 120212144044 1734734641300002 Khuzaiyinati

RA. Masyothoh

04/02/1959 Pati

Jawa Tengah

2030 120212152033 9537745648300012 Mustainah

RA. MATHOLI'UL Falah

02/05/1967 Pati

Jawa Tengah

2031 120212164046 6447745647300083 Rochmatun

RA. Uswatun Hasanah

15/11/1967 Pati

Jawa Tengah

2032 120212191035 5350745649300003 Nur Dhorifah

18/10/1967 Pati

Jawa Tengah

13/05/1967 Pekalongan

Jawa Tengah

2034 122392186016 6544742643200003 Misron

MASS Simbang kulon Buaran 12/12/1964 Pekalongan

Jawa Tengah

2035 120282143082 7047735637300023 Anissul Fuad

MI GONDANG

2033 122372138031 4845745647200002 Muhamad Su'Ud

RA.MUJAHIDIN BAGENG
196705132007011033 MAN 01 Pekalongan

15/07/1957 Pekalongan

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2036 120282199110 3253748650300013 Faizah

197009212005012003 MI Gondang

21/09/1970 Pekalongan

2037 120282137082 2136747649300073 Rumaniyah

196908042005012001 MI Muh Kutosari

08/04/1969 Pekalongan

Jawa Tengah

2038 120282178123 7536749652200012 Ridlwan

197102042005011003 MI Muhammadiyah Tunjungsari 02/04/1971 Pekalongan

Jawa Tengah

2039 120282167116 5541743646200043 Fatkhudin

196512091994031003 MI WS AMBOKEMBANG 02

12/09/1965 Pekalongan

Jawa Tengah

2040 120282132117 2638747652300002 Siti Uswatun Khasanah

196903062005012002 MI WS pajomblangan 01

03/06/1969 Pekalongan

Jawa Tengah

2041 120282112079 3133741643300093 Rismarini

MI WS TANGKIL TENGAH

08/01/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2042 120282167111 9561737638200013 Muchayat

MI YMI WONOPRINGGO 02

29/12/1959 Pekalongan

Jawa Tengah

2043 120282116103 5063741644300013 Nuryati Mauida

MI YMI WONOPRINGGO 03

31/07/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2044 120282177100 8038745647300053 Tutur Anisah

07/06/1967 Pekalongan

Jawa Tengah

2045 120282195094 9035743646300033 Marlinah

MII SIMBANG WETAN

07/03/1965 Pekalongan

Jawa Tengah

2046 120282161091 7036742646300013 Shohibah

MII SIMBANGWETAN

07/04/1964 Pekalongan

Jawa Tengah

2047 120282146099 6752739641300022 Kunisah

MIM PAKUMBULAN

20/04/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

196707062006042002 MII HARJOSARI

41

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2048 120282139096 0647744647200082 Muslimin

196603151994031003 MIN Kedungwuni

15/03/1966 Pekalongan

Jawa Tengah

2049 120282153103 1441746647200013 Ridlwan

196811092005011003 MIN KEDUNGWUNI

11/09/1968 Pekalongan

Jawa Tengah

2050 120282123126 1845748654200002 Bahrun

197005131997031002 MIN Kedungwuni

13/05/1970 Pekalongan

Jawa Tengah

MINU Rowolaku

12/12/1959 Pekalongan

Jawa Tengah

197011242005012001 MINU Rowolaku

24/11/1970 Pekalongan

Jawa Tengah

2051 120282199094 1544737640200013 Mundakir
2052 120282128143 9456748650300023 Nur Janah
2053 120282111128 2951742647200002 Khoeron

MIS BLIGO BUARAN

19/06/1964 Pekalongan

Jawa Tengah

2054 120282164109 3546741643200023 Akhyas

MIS KALIKETING

14/12/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2055 120282185093 1336739641200023 Surifah

MIS KERTIJAYAN

10/04/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2056 120282157106 7734740641200062 Abdul Wakhid

MIS NGALIAN

04/02/1962 Pekalongan

Jawa Tengah

2057 120282198091 1053742644200043 Khusaini

MIS PANDANARUM

21/07/1964 Pekalongan

Jawa Tengah

2058 120282197114 6037742642300003 Haryati

MIS REMBUN

07/05/1964 Pekalongan

Jawa Tengah

2059 120282179086 5643745647200022 Kunanto

196703112005011001 MIS Samborejo 02

03/11/1967 Pekalongan

Jawa Tengah

2060 120282154096 5847740642200042 Sholichin

MIS SAPUGARUT

15/05/1962 Pekalongan

Jawa Tengah

2061 120282198090 2443741643300022 Dewi Rahmawati

MIS SAPUGARUT

01/11/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2062 120282166095 7555741643200013 A. Mubalighudin

MIS SIMBANG KULON 01

23/12/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2063 120282139093 5547743644300062 Rokhanah

MIS TANJUNG

15/02/1965 Pekalongan

Jawa Tengah

197012031991022001 MIS TANJUNG

12/03/1970 Pekalongan

Jawa Tengah

2064 120282169117 6535748650300073 Siti Samsiyah
2065 120282147102 0642741644300052 Mahbubah

MISS PROTO 02

03/10/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

2066 120282132103 6435741643200042 Ikhwan

MIWS PAJUMBLANGAN 02

01/02/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

196303082000031002 MIWS SALAKBROJO

03/08/1963 Pekalongan

Jawa Tengah

MTs Al Utsmani Kajen

20/04/1965 Pekalongan

Jawa Tengah

2067 120282134080 2640741643200062 As Izzuddin
2068 122382183017 1752743644200012 Kanan
2069 122362154027 6533746448300012 Umi Hani

196802012007012056 MTs Hasbullah Karanganyar

02/01/1968 Pekalongan

Jawa Tengah

2070 122382167015 9942274861200002 Abdul Djamil

197006102007011061 MTS N KESESI

06/10/1970 Pekalongan

Jawa Tengah

2071 122372194032 4747744647200012 Sugri

150400540

MTS RIFAIYAH KESESI

15/04/1966 Pekalongan

Jawa Tengah

2072 122362169024 7443739640200032 Hasan Kariman

MTs S Simbangkulon 01

01/11/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2073 122362155025 1359739643200003 M.Asykari

MTS SIMBANGKULON 02

27/10/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2074 122362171023 9549739641200032 Nur Khalip

MTs Sunan Kalijaga

17/02/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2075 120212175031 9433732633300092 Mahridah

RAM Pegandon

01/01/1954 Pekalongan

Jawa Tengah

2076 120212164043 1146739641300083 Saudah

RAM Salafiyah Simbang Kulon 14/08/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2077 120212144045 1538738640300063 Maryam

RAM Salafiyah Simbang Kulon 06/12/1961 Pekalongan

Jawa Tengah

2078 122352141020 3837736637110072 Sorihin Mukrim

MA At-Tawaazun

Jawa Tengah

05/05/1958 Pemalang

2079 122372173033 6048738641200003 Muro

MI Al Muawanah Kendalrejo

16/07/1960 Pemalang

Jawa Tengah

2080 120282172109 6539745649200002 Fikril Mujib

MI Al Muawanah Kendalrejo

02/07/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2081 120282181105 3847741643200012 Rokhman

MI Asysyafiiyah Pecangakan

15/05/1963 Pemalang

Jawa Tengah

2082 120282162107 5855745648300002 Nanik Werdiningsih

MI Asysyafiiyah Pecangakan

23/05/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2083 120282136106 3163745649300003 Sa'Diyah

MI Asysyafiiyah Pecangakan

31/08/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2084 120282139106 3641746648300012 Umi Zumaroh
2085 120282141086 1537742643200022 Akhmad

MI GUPPI Kelangdepok
196402051987031003 MI Miftahul Ulum Kejene 01

2086 120282124111 8446744647300003 Mukhoyirah

MI Miftahul Ulum Plakaran

2087 120282181118 6849746649200042 Masykur

Jawa Tengah
Jawa Tengah

14/11/1966 Pemalang

Jawa Tengah

17/05/1968 Pemalang

Jawa Tengah

196603101993032002 MI Muhammadiyah Kaliprau

03/10/1966 Pemalang

Jawa Tengah

2089 120282134083 5939742644200012 Fahruroji

MI Muhammadiyah Kertosari

06/07/1964 Pemalang

Jawa Tengah

2090 120282194108 8956746649300002 Sri Yatun

MI Muhammadiyah Kertosari

24/06/1968 Pemalang

Jawa Tengah

2091 120282156104 1141743646300013 Sulistiyantini

MI Muhammadiyah Moga

08/09/1965 Pemalang

Jawa Tengah

2092 120282135105 3841744647300012 Muhiyatul Ahtip

MI Nurul Hidayah Tanahbaya

05/09/1966 Pemalang

Jawa Tengah

2093 120282178105 3959736637300002 Sulastri

MI Nurul Huda Blendung

27/06/1958 Pemalang

Jawa Tengah

2088 120282136099 6642744647300012 Siti Asiyah

MI Muallimin Widodaren

03/09/1968 Pemalang
02/05/1964 Pemalang

2094 120282153098 6835745648300012 Sulastri

MI Nurul Huda Klareyan

05/03/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2095 120282187092 5433741642200032 Zaenal Arifin

MI Nurul Huda Mejagong

01/01/1963 Pemalang

Jawa Tengah

2096 120282189102 2945744647300012 Mas'Adah

MI Nurul Ulum Pegiringan

13/07/1966 Pemalang

Jawa Tengah

2097 120282158103 8635742644200012 Isnaeni

MI Salafiyah Kalirandu

03/03/1964 Pemalang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

42

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2098 122372127027 3835741643200012 Ropi'I

MI Tarbiyatul Aulad Semingkir 05/03/1963 Pemalang

Jawa Tengah

2099 122372111027 5238738641200003 Ab. Kodir Jaelani

MIN Sugihwaras

09/06/1960 Pemalang

Jawa Tengah

2100 120282163096 5936744646200033 Mohamad Rofik Ridwan

196604112000031003 MIN Sugihwaras Pemalang

04/11/1966 Pemalang

Jawa Tengah

MIS Al Fatah Cikadu Watukump24/03/1965 Pemalang

Jawa Tengah

197004262000031004 MIS Al Huda Mangli Randudong26/04/1970 Pemalang

Jawa Tengah

MIS Al Munawaroh Madugowon 11/10/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2104 120282155108 7351743647200003 Khusnul Marom

196510192000031001 MIS Hadirul Ulum Tasikrejo Uluj 19/10/1965 Pemalang

Jawa Tengah

2105 120282149118 6738747648200002 Mukhlasin

196904062003121001 MIS Ma'hadul Muta'allimin Sidor 04/06/1969 Pemalang

Jawa Tengah

2106 120282167113 3736740642200012 Nuridin

196204041988031005 MIS Miftahul Ulum Kejene

04/04/1962 Pemalang

Jawa Tengah

2107 120282185099 6463745647200002 Ahmad Khalimi

196701312005011004 MIS Miftakhul Ulum Bulakan

31/01/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2108 120282168101 6336747650200033 Hamam

196904101999031001 MIS Nurul Huda 2 Mereng

04/10/1969 Pemalang

Jawa Tengah

2109 120282122126 3537747649300013 Khomisah

196912052000032001 MIS Nurul Huda Mejagong

12/05/1969 Pemalang

Jawa Tengah

2110 120282198097 4652746648300012 Jaziroh

196803202000032002 MIS Nurul Islam Randudongkal 20/03/1968 Pemalang

Jawa Tengah

2111 120282115099 4537747651300002 Siti Jaziroh

196902052000032001 MIS Salafiyah Datar Warungprin02/05/1969 Pemalang

Jawa Tengah

2112 120282146112 3255747649300013 Nurwanti

196909231997032002 MIS Salafiyah Kalirandu

2101 120282183111 6656743646200002 Toyib
2102 120282112095 8658748650200002 Miftahul Falah
2103 120282127100 2442745647300033 NurHikmah

23/09/1969 Pemalang

Jawa Tengah

2113 122362114019 7439744646300043 Mu'Aziroh

MTs Ianah Futuhiyah

07/11/1966 Pemalang

Jawa Tengah

2114 122352186025 7858745648200002 Puryanto

MTs Mathlaul Anwar Sugihwara 26/05/1967 Pemalang

Jawa Tengah

2115 122362134027 4955746648200002 Abdul Kholiq

MTs Mathlaul Anwar Sugihwara 23/06/1968 Pemalang

Jawa Tengah

2116 120212166040 4153749652300003 Mustiah

BA AISIYAH KRAMAT

24/08/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2117 120212124048 6261747649300113 Siti Nurhidajati

BA AISYIYAH 1 CAB PURBALIN29/09/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2118 120212163035 9033749651300073 Musrifah

BA AISYIYAH 3 KEMBARAN KU07/01/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2119 120212165033 9244747649300003 Rumini

BA AISYIYAH BAJONG

09/12/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2120 120212156038 5634749652300032 Siti Khomsiyah

BA AISYIYAH BLATER

03/02/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2121 120212157046 2937744644300002 Dwi Endah Sulistyani

BA AISYIYAH RABAK

06/05/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2122 120212199027 4260745648300013 Mumfangati

BA AISYIYAH TEGALPINGEN 28/09/1967 Purbalingga

Jawa Tengah

2123 120212139044 6035749651300013 Nani Yuliyanti

BA KALIKABONG

07/03/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

30/12/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2124 122352193024 4562748650200043 To'In Asngad

197012302005011002 MA Negeri

2125 120282196118 0137748651300083 Siti Rokhanah

MI COKROAMINOTO KARANG 08/05/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2126 120282115101 4038748649300023 Sunarsih

MI GUPPI KARANGNANGKA 07/06/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2127 120282127106 5036748651300063 Nurhayati
2128 120282181123 8038747650200013 Nur Kholis

07/04/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

196907062005011003 MI Ma'arif NU 01 BALERAKSA 07/06/1969 Purbalingga

MI ISTIQOMAH SAMBAS

Jawa Tengah

2129 120282194120 5043749652300033 Siti Mahmudah

MI Ma'arif NU 01 KEMBANGAN 07/11/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2130 120282162116 3356747650300013 Sri Atun

196910241992032002 MI Ma'arif NU 01 TAMANSARI 24/10/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2131 122372127035 1437750652300012 Tanti Masruroh

197201052007102002 MI Ma'arif NU 02 BALERAKSA 01/05/1972 Purbalingga

Jawa Tengah

2132 120282155118 6438747651200023 Akhmad Musta'Id

196911062005011001 MI Ma'arif NU 02 PURBASARI 11/06/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2133 120282165115 1341748655200003 Akhmad Mansur

MI Ma'arif NU 1 KALIJARAN

10/09/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2134 120282116122 5543748653200003 Untung Syapangat

MI Ma'arif NU 1 KEMBANGAN 12/11/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2135 120282174119 4845749652200022 Latif Usman

MI Ma'arif NU 1 KEMBANGAN 13/05/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

MI Ma'arif NU 1 TAMANSARI

Jawa Tengah

2136 120282133105 4349738641200003 Solikhudin

0

17/10/1960 Purbalingga

2137 120282169118 5059748650300023 Wartinah

MI Ma'arif NU 2 BANTARBARAN27/07/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2138 120282198106 6533749651300122 Maroah

MI Ma'arif NU 2 BUNGKANEL 02/01/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2139 120282171110 3362748648210003 Harmeni

30/10/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

21/06/1961 Purbalingga

Jawa Tengah

2141 120282166110 8045748650200003 M. Arief Su'Udi

MI Ma'arif NU 3 BALERAKSA 13/07/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2142 120282142104 5358748649300013 Jaemah

MI Ma'arif NU 3 KALIJARAN

26/10/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2143 120282134099 4936749652200002 Heri Pramono

MI Ma'arif NU 3 TUNJUNGMUL 06/04/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2140 120282129103 7953739640110022 Sokhimun

MI Ma'arif NU 2 JINGKANG
196106211982031002 MI Ma'arif NU 2 PURBASARI

2144 120282166114 9844749652300002 Umi Widayati

05/12/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

197005142005012001 MI Ma'arif NU KARANGASEM 14/05/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2146 120282148090 4233740640200003 Masturi

MI Ma'arif NU KARANGGEDAN 09/01/1962 Purbalingga

Jawa Tengah

2147 122362163026 2736744644200012 Ma'Rifah

MI Ma'arif NU KARANGGEDAN 04/04/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2145 120282194116 5846748651300002 Siti Tuma'Ninah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MI Ma'arif NU BANJARAN

43

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2148 120282182124 5560748652110013 Pudjiarto

MI Ma'arif NU KARANGREJA 28/12/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2149 120282192116 0560747650200012 Jadi

MI Ma'arif NU KARANGSARI

0000/00/00 Purbalingga

Jawa Tengah

2150 120282122135 5348748650200003 Mukheri

MI Ma'arif NU KEAMANGKON 16/10/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2151 120282158101 8341740641200003 Hadiyantoro

MI Ma'arif NU KEDUNGBENDA 10/09/1962 Purbalingga

Jawa Tengah

2152 120282161104 7948745648300012 Khotijah

MI Ma'arif NU KEDUNGBENDA 16/06/1967 Purbalingga

Jawa Tengah

2153 120282153104 2442746649300023 Umi Laelatul Faidah

MI Ma'arif NU KEDUNGLEGOK 11/10/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2154 120282182125 3754749651300012 Nur Abidah

MI Ma'arif NU KEDUNGLEGOK 22/04/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2155 120282165117 7561748651200003 Kamaludin

MI Ma'arif NU LANGKAP

29/12/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2156 122372187032 8051746647110013 Sekhun

MI Ma'arif NU LIMBANGAN

19/07/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2157 122372163026 8741748650200002 Imam Fajar Suryanto

MI Ma'arif NU PAGEDANGAN 04/09/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2158 120282197126 2747748647300002 Umi Untari

MI Ma'arif NU PENARUBAN

15/04/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2159 120282144125 2649747649210092 Nursiyah

MI Ma'arif NU PENOLIH

17/03/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2160 120282151098 9247744647300003 Siti Khakimah

MI Ma'arif NU RABAK

15/09/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2161 120282117097 3737747651210022 Eny Rohmah

MI Ma'arif NU SANGUWATANG04/05/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

196905142006042009 MI Ma'arif NU SELAKAMBANG 14/05/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2162 120282112092 9846747648210032 Maslakhah
2163 120282164118 7939747652110002 Sabichin

MI Ma'arif NU SELAKAMBANG 06/07/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2164 120282153095 7463744647300022 Haryanti

MI Muhammadiyah BUKATEJA 31/01/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2165 120282189119 1460749650300032 Khoringah

MI Muhammadiyah GUMIWANG28/01/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2166 120282199099 2643744647300032 Paswati

MI Muhammadiyah KRAGANAL03/11/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2167 120282122128 8557747650300053 Pardiati
2168 122362196024 3761739640200002 Suwarji

MI Muhammadiyah PANICAN 25/12/1969 Purbalingga
196104291984031001 MI Muhammadiyah RABAK

Jawa Tengah

29/04/1961 Purbalingga

Jawa Tengah

2169 120282169120 9540749651300043 Rusminah

MI Muhammadiyah SUMILIR

12/08/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2170 120282139109 2033748651300013 Edi Susanti

MI Muhammadiyah TETEL

07/01/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2171 120282189114 3163746648200003 Sukardi

MI Muhammadiyah TOYAREKA31/08/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2172 122372161025 3039733635110063 Sangkud

195507071979031003 MI P 2 A MERI

07/07/1955 Purbalingga

Jawa Tengah

2173 120282135097 9333732633210013 Musli'Ah

195410011985032001 MIM 2 SLINGA

10/01/1954 Purbalingga

Jawa Tengah

2174 120282177089 7134734636110023 Khaeroni

195608021983031003 MIM 2 SLINGA

08/02/1956 Purbalingga

Jawa Tengah

2175 120282158119 5554749652300002 Nur Hidayati

MIM GEMBONG

22/02/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2176 120282199108 9434748650300012 Sri Lestari

MIM JOMPO

01/02/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2177 120282153099 9240745648210083 Yatini

MIM KEMBARAN WETAN

09/08/1967 Purbalingga

Jawa Tengah

2178 120282198100 8558747651210013 Nur Janati

MIM KEMBARAN WETAN

26/12/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2179 120282185103 4848747651200002 Mushodiq

MIM KRAMAT

16/05/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2180 120282185108 9753748651200002 Suwito

MIM KRAMAT

21/04/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2181 120282149121 3437748650300022 Warkhamah

MIM KRAMAT

01/05/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2182 120282137083 0237747650200013 Teguh Imanto

196909052005011002 MIM KUTASARI

09/05/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2183 120282168104 3460748654210002 Ratna Ningsih

MIM KUTASARI

28/01/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2184 120282124119 9753748650300012 Peni Rakhayu

MIM PAGELARAN

21/04/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2185 122352142030 8534749651300012 Siti Samsiyah

MIM PEPEDAN

02/02/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2186 122352154031 0452750652200012 Mukhlisin

MIM RABAK

20/01/1972 Purbalingga

Jawa Tengah

195507021983031001 MIM SIDANEGARA

07/02/1955 Purbalingga

Jawa Tengah

MIM SIDANEGARA

23/07/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2187 120282182109 3034733638110003 Makhidi
2188 122362173037 2055746652110003 Salim
2189 120282124118 2449747649110052 Siswanto

MIM SIDANEGARA

17/01/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2190 120282198105 7744748650110092 Sukendro

MIM SINDURAJA

04/12/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2191 120282118090 4753747649300022 Parjiyem

MIM TEGALPINGEN

21/04/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2192 120282173109 3038748651300013 Siti Supriatin

MIM TEPUS

07/06/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2193 122372142035 0553749648110002 Taufik

MIM WALIK

21/02/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2194 120282183122 4144746649200083 Salamun

MIM WIRASANA

08/12/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2195 120282184095 3160749652300013 Siti Nur Azizah

MIM WIRASANA

28/08/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

196909182000031001 MIN KRANGEAN

18/09/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

MTs Ma'arif MINHAJUT THOLA 01/05/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2196 120282194114 5250747650200003 Solikhudin
2197 122372128028 2437747651200002 Taufik

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

44

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2198 122352181027 2537735635200002 M. Fadlil

195702051980031003 MTS Ma'arif NU 01 Kertanegara02/05/1957 Purbalingga

Jawa Tengah

2199 122382162012 6442744648200003 Sutarko

MTS Ma'arif NU 06 BOJONGSA11/10/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2200 122372151025 6453745647110023 Mustamsir
2201 122362138027 9433734635110132 Imam Sudiyono

21/11/1967 Purbalingga

Jawa Tengah

195601011984031007 MTs Ma'arif NU 2 KARANGKLE 01/01/1956 Purbalingga

MTs Ma'arif NU 13 TLAHAB

Jawa Tengah

2202 122352143025 5552749651110052 A. Zainudin

MTs Ma'arif NU 2 Karangklesem20/02/1971 Purbalingga

Jawa Tengah

2203 122352111022 1160746648200063 Muthohir A.F. Huznie

MTs Mambaul Ikhsan Al Baedlo 28/08/1968 Purbalingga

Jawa Tengah

2204 122352162027 8744748650200012 Sodikin

197004121998031006 MTS MUH 10 Bojongsari

04/12/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2205 122362173040 3536747650300013 Ngaenatul Munawaroh

196912042005012003 MTS MUH BUKATEJA

12/04/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

MTS Muhammadiyah 5 Tamans11/04/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

2206 122352188028 2436747651200003 Abas Safingi
2207 122382198017 8446744647110032 Khaerun

196601142000031001 MTs N Bobotsari

14/01/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

2208 122352186028 9635747649300002 Siti Khotijah

196903031991032003 MTS Negeri Bobotsari

03/03/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

RA DIPONEGORO 2 TAMANSA05/02/1966 Purbalingga

Jawa Tengah

RA DIPONEGORO KALIBEBER07/09/1969 Purbalingga

Jawa Tengah

196006131985032001 RA DIPONEGORO KARANGBO13/06/1960 Purbalingga

Jawa Tengah

2209 120212135036 9834744647300012 Z. Nurul Hidayah
2210 120212199030 4041747600300063 Komariyah
2211 120212192049 5945738639210042 Siti Salamah
2212 120212148037 1049748650300103 Sri Sugianti

RA DIPONEGORO PURBADAN17/07/1970 Purbalingga

Jawa Tengah

2213 122352124034 7535751653300033 Khotimah

MAN Purworejo

03/12/1973 Purworejo

Jawa Tengah

2214 120282181139 7733751652200022 Samsudin Hidayat

MI Nahdlatul Uqul Cacaban Kid01/04/1973 Purworejo

Jawa Tengah

2215 120282137051 7244748651200033 Hakam

MI Al Huda Bleber

12/09/1970 Purworejo

Jawa Tengah

2216 120282137020 1957742664300002 Karmini

MI Al Huda Karanggetas

25/06/1964 Purworejo

Jawa Tengah

2217 120282169128 3637745648300032 Ignasia Hanuriwati

196703051999032002 MI Al Huda Karanggetas

05/03/1967 Purworejo

Jawa Tengah

2218 120282111148 6546754655210043 Widyantari

MI Al Huda Karanggetas

14/12/1976 Purworejo

Jawa Tengah

2219 120282198117 5048753656200003 Muh Atik

MI Al Huda Kebonsari

16/07/1975 Purworejo

Jawa Tengah

2220 120282188023 2160735638200013 Syahid

195708281985031007 MI An Nur Jogoresan

28/08/1957 Purworejo

Jawa Tengah

2221 120282158128 6837749631300062 Kuntari

197105052002122001 MI Ash Sholih Penungkulan

05/05/1971 Purworejo

Jawa Tengah

2222 120282133058 5361749651300043 Ulfatulatifah

000000000150358407 MI At Taqwa Sendangsari

29/10/1971 Purworejo

Jawa Tengah

31/03/1976 Purworejo

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2223 120282194129 9663754655300022 Latifah

MI GUPPI At Taqwa Waled

2224 120282197145 4044745647200093 Abdul Hamid

196707122006041004 MI Imam Puro Brenggong

12/07/1967 Purworejo

2225 120282126130 7853747650300042 Nur Khasanah

196905211992032001 MI Imam Puro Brenggong

21/05/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2226 120282199117 5240747650300063 Siti Isnaeni Nurjanah

196909081992032002 MI Imam Puro Brenggong

08/09/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2227 120282132038 3160735636300023 Umi Masihatun

195708281985032001 MI Imam Puro Cangkrep Kidul 28/08/1957 Purworejo

Jawa Tengah

2228 120282169043 4139738640300083 Lasminah

196008071986032002 MI Imam Puro Cangkrep Kidul 07/08/1960 Purworejo

Jawa Tengah

2229 120282184105 2063745647200023 Kholilurrohman

196707311991031001 MI Imam Puro Cepedak

31/07/1967 Purworejo

Jawa Tengah

2230 120282132132 9859746648300032 Siti Aslamah

196805272000122001 MI Imam Puro Cepedak

27/05/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2231 120282164003 0344733636200013 Abu Basyar

195510121989031002 MI Imam Puro Dlangu

12/10/1955 Purworejo

Jawa Tengah

2232 120282157014 1343750652300043 Umi Robingah

MI Imam Puro Dlangu

11/10/1972 Purworejo

Jawa Tengah

2233 120282129131 6563755657300053 Kun Budiyati

MI Imam Puro Dlangu

31/12/1977 Purworejo

Jawa Tengah

2234 120282132066 6533747649300043 Mutmainah

MI Imam Puro Lubangindangan 01/12/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2235 120282154122 7347751652300003 Istikomah

MI Imam Puro Lubangindangan 15/10/1973 Purworejo

Jawa Tengah

2236 120282117103 2761755655300002 Tanti Yusupah

MI Imam Puro Pucangagung

29/04/1977 Purworejo

Jawa Tengah

2237 120282136013 1148746648300103 Zuliyati

MI Imam Puro Sukowuwuh

16/08/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2238 120282197098 9341748650300083 Siti Rokhmah

MI Imam Puro Sukowuwuh

09/10/1972 Purworejo

Jawa Tengah

196805281991031003 MI Imam Puro Sukowuwuh

28/05/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2239 120282152126 8860746650200012 Hanafi
2240 120282143042 3842748650300052 Romlatun

MI Imam Puro Suren

19/05/1970 Purworejo

Jawa Tengah

2241 120282184018 2161737641200003 Sidiq

195908291991031002 MI Imam Puro Sutoragan

29/08/1959 Purworejo

Jawa Tengah

2242 120282119076 6543734639200003 Sunaryono

195612111991031003 MI Islamiyah Kaliangkup

11/12/1956 Purworejo

Jawa Tengah

01/10/1966 Purworejo

Jawa Tengah

2243 120282126038 3333744646300023 Zainul Walidati

MI Islamiyah Wareng

2244 120282144061 4750750651300012 Siti Waluyasmini

MI Islamiyah Wareng

18/04/1972 Purworejo

Jawa Tengah

196608242000031001 MI Islamiyah Wareng

24/08/1966 Purworejo

Jawa Tengah

2246 120282153135 1956752654300022 Kusniyah

MI Islamiyah Wareng

24/06/1974 Purworejo

Jawa Tengah

2247 120282132022 2036749651200023 Muh Chozim Al Habib

MI Ma'arif NU Ngadirejo

04/07/1971 Purworejo

Jawa Tengah

2245 120282163083 9156744648200013 Dalimin

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

45

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2248 120282141032 3456748651300013 Rokhayah

MI Ma'arif NU Ngadirejo

24/11/1970 Purworejo

Jawa Tengah

2249 120282175093 9836749651300042 Nur Halimah

MI Ma'arif NU Ngadirejo

04/05/1971 Purworejo

Jawa Tengah

2250 120282127077 8534747651200003 Muhamad Mahmud

MI P2A Brengkol

02/12/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2251 120282193116 9857746648300042 Paryatun

MI P2A Brengkol

25/05/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2252 120282125139 2052747650300023 Kismiyati

196907202005012001 MI Roudlotul Huda

20/07/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2253 120282146056 5433740641200082 Suhariyanto

196201011990031003 MI Salafiyah Wareng

01/01/1962 Purworejo

Jawa Tengah

MI Salafiyah Wareng

30/09/1973 Purworejo

Jawa Tengah

2254 120282113131 2262751653300023 Nurnikmah
2255 120282148111 5249755658200003 Syamsul Huda

MI Salafiyah Wareng

17/09/1977 Purworejo

Jawa Tengah

2256 120282193107 8748748652300002 Kacik Mulaikah

MI Sudirman Kaliwungu

16/04/1970 Purworejo

Jawa Tengah

2257 120282139121 2647746648300092 Mustaqimah

15/03/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2258 120282119056 4735747651300012 Sundusiyah

196803150006042002 MIN Nglaris
MIS Ma'arif Guntur

03/04/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2259 122372185033 3442753655200033 Ali Mansur

MTs An Nawawi 1

11/11/1975 Purworejo

Jawa Tengah

2260 122372176034 4459754656200013 Rifa'Udin

MTs An Nawawi 1

27/11/1976 Purworejo

Jawa Tengah

2261 122372183016 5636751653200022 Suradiyanto

MTs An Nawawi 4

04/03/1973 Purworejo

Jawa Tengah

2262 122382138015 9543749651200003 Simun

MTs An Nawawi 4

11/02/1971 Purworejo

Jawa Tengah

2263 122392178017 1538754655300032 Ida Sulistyani

MTs An Nawawi 4

06/02/1976 Purworejo

Jawa Tengah

2264 122382158018 7962754656300012 Siti Munawaroh

MTs Imam Puro Kutoarjo

30/05/1976 Purworejo

Jawa Tengah

MTs Ma'arif NU 1 Bruno

03/07/1976 Purworejo

Jawa Tengah

196005011989031002 MTs Ma'arif NU Pituruh

01/05/1960 Purworejo

Jawa Tengah

2265 122352116031 2034747649300040 Istikomah Zuliati
2266 122372161007 4833738639200022 Jawad
2267 122352141010 4743748651200012 Khabib

MTs Ma'arif NU Sidomukti

11/04/1970 Purworejo

Jawa Tengah

2268 122352111001 0551740641300043 Alfuma Wahiroh

MTs Ma'arif NUPurworejo

19/02/1967 Purworejo

Jawa Tengah

2269 122372121036 7240755657300033 Rohmah Hasanah

MTs Ma'arif NUPurworejo

08/09/1977 Purworejo

Jawa Tengah

2270 122352165015 7142743645200013 Nur Hidayat

MTs N Bener

08/10/1965 Purworejo

Jawa Tengah

2271 122362176028 2034747649300043 Rokhmatun Yuliati

196907202007012031 MTs N Bener

20/07/1969 Purworejo

Jawa Tengah

2272 122392177020 3050749651300043 Indah Mungasaroh

197107182007102004 MTs N Loano

18/07/1971 Purworejo

Jawa Tengah

2273 122392112007 4045737639200023 Zaenul Anwar

195907131987031002 MTs N Purworejo

13/07/1959 Purworejo

Jawa Tengah

2274 122372159014 5250738639300023 Ulfiatul Asma

196009181986032004 MTs N Purworejo

18/09/1960 Purworejo

Jawa Tengah

2275 120212189038 7444734636300043 Siti Bidiyah

195611121982032002 RA Al Hidayah

12/11/1956 Purworejo

Jawa Tengah

RA Al Muttaqin

28/12/1968 Purworejo

Jawa Tengah

2276 120212123032 9560746649300023 Puji Astuti
2277 120212192056 4557753655300073 Indo Anta

25/12/1975 Purworejo

Jawa Tengah

196909181990022001 RA Masyitoh

18/09/1963 Purworejo

Jawa Tengah

2279 122372154032 4059747649200003 Anshori

196907271995031001 MA Riyadlotut Thalabah

27/07/1969 Rembang

Jawa Tengah

2280 122392128012 7942745647200012 Sumilan

196706102006041001 MA Walisongo

06/10/1967 Rembang

Jawa Tengah

MI AL IRSYAD

22/09/1959 Rembang

Jawa Tengah

2278 120212179042 8250747650300043 Sri Mardiyanah

RA An Nur

2281 120282185092 5254737638300003 Siti Wachidah
2282 120282179079 2044738641110043 Tamlichan

MI AL JALILIYAH GONGGANG 07/12/1960 Rembang

Jawa Tengah

2283 120282185098 9745744647300002 Katamah

196604132007012014 MI Al-Falah Tawangrejo

13/04/1966 Rembang

Jawa Tengah

2284 120282164106 2246741646300003 Naimah

196309141994032001 MI AN NASHRIYAH LASEM

14/09/1963 Rembang

Jawa Tengah

2285 122362142024 7342736637200003 Mahmud

MI Anwarul Mursyidin Cabean, B17/12/1958 Rembang

Jawa Tengah

MI AULA TERJAN

Jawa Tengah

2286 120282162105 9649745647300002 Sri Indari

150398991

2287 120282178112 5846742643210072 Untari

196405141989032002 MI DA'WATUL KHOIRIYAH MRA14/05/1964 Rembang

2288 122392135015 1547731634200002 Amam

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

17/03/1967 Rembang

26/06/1956 Rembang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2289 122392196017 7243736637200023 Rosyidi

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

02/10/1958 Rembang

Jawa Tengah

2290 122372118025 8141741643200003 Mudasir

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

08/09/1963 Rembang

Jawa Tengah

2291 122352128018 6848742644200002 Subakir

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

16/05/1964 Rembang

Jawa Tengah

MI HIDAYATUL MUBTADIIN

03/07/1965 Rembang

Jawa Tengah

196312281991031001 MI HIDAYATUL MUBTADIIN PR28/12/1963 Rembang

Jawa Tengah

2292 120282126103 1941744651200002 Ashadi
2293 122352161030 0560741644110033 Warnadi
2294 122362164024 5439736638200002 Syueib

MI Hidayatul Mubtadin Lodan, S01/07/1958 Rembang

Jawa Tengah

2295 120282117084 3138738641110063 Syuhadi

MI HIDAYATUL MUSLIMIN

08/06/1960 Rembang

Jawa Tengah

2296 120282198086 7148733635110033 Zakki

MI MANBAUL Falah PAMOTAN 16/08/1955 Rembang

Jawa Tengah

2297 120282159110 4643736640110002 Abdullah Faqih

MI MANBAUL Falah PAMOTAN 03/11/1958 Rembang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

46

NO

NRG

NUPTK

NAMA

2298 120282165104 6335743644200003 Abdul Ngaziz

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

196510032005011001 MI MANSYAUL Huda BANGUN 10/03/1965 Rembang

Jawa Tengah

2299 120282191101 2450742646300002 Wijiyati

MI MATHOLIUL Huda LABUHA 18/01/1964 Rembang

Jawa Tengah

2300 120282119111 2352732632200003 Marzuqi

MI MATHOLI'UL Huda SLUKE 20/10/1954 Rembang

Jawa Tengah

2301 120282173085 5258738641200003 Rodhi

MI MIFDA BOGOREJO

26/09/1960 Rembang

Jawa Tengah

2302 120282198087 6441737641110003 Rodli

MI MIFTAHUL Huda

11/09/1959 Rembang

Jawa Tengah

2303 122372125034 2244734634200003 M . Suhari

MI MIFTAHUL Huda WARUGUN09/12/1956 Rembang

Jawa Tengah

2304 120282163088 4644733635200002 Saidi

MI MIFTAHUL ULUM

Jawa Tengah

2305 120282119112 5137733635200000 Muali

MI RIYADLOTUT THALABAH 08/05/1955 Rembang

Jawa Tengah

2306 122352118022 5145739641200003 Ghufron

MI RIYADLOTUT THOLABAH 13/08/1961 Rembang

Jawa Tengah

03/12/1955 Rembang

2307 120282151088 3550737638200006 Hadziq

MI RIYADLOTUT THOLABAH S18/12/1959 Rembang

Jawa Tengah

2308 120282123110 4341742642110003 Ngabdullah

MI SABILUL MUTTAQIN

10/09/1964 Rembang

Jawa Tengah

2309 122372118026 3850743646200052 Shodiqun

MIN SEDAN

18/05/1965 Rembang

Jawa Tengah

2310 122352161041 0847743646110122 M. Nuruddin

MTs Al Anwar Sarang

0000/00/00 Rembang

Jawa Tengah

2311 122352164033 4937743647110082 Tasmuri

MTs An Nuraniyah

06/05/1965 Rembang

Jawa Tengah

2312 122392134019 6961734635110002 M. Sa'Ad Zain

MTs AR ROHMAN 01

29/06/1956 Rembang

Jawa Tengah

2313 122362132026 7945740641210062 Zahroh

MTS GUNEM

13/06/1962 Rembang

Jawa Tengah

2314 122372155027 8150739642110033 Moh. Sulaiman

MTs MANBA'UL ULUM PANCU 18/08/1961 Rembang

Jawa Tengah

2315 122362149013 3247737639110073 Suyono

MTs MU'ALLIMIN MU'ALLIMAT 15/09/1959 Rembang

Jawa Tengah

2316 122352161028 0559737640300013 Ni'Matul Fauziyah

195912271990022001 MTs N Lasem

27/12/1959 Rembang

Jawa Tengah

2317 122362189012 3846733635200002 Rasmu'In

195505141979031002 MTs WALISONGO

14/05/1955 Rembang

Jawa Tengah

2318 120212143027 5460738641210023 Sufinah

RA MIFTAHUL Huda

28/11/1960 Rembang

Jawa Tengah

2319 120212125022 2831136638300092 Waqi'Ah

RA TUHFATUS SHIBYAN

05/05/1958 Rembang

Jawa Tengah

2320 120282138117 1044747649300123 Musviroh

MI AL Islam Bedono

12/07/1969 Semarang

Jawa Tengah

2321 120282134089 4734745646200002 Muhiman

MI Al Khoiriyah Mendoh

04/02/1967 Semarang

Jawa Tengah

2322 120282163107 9738745648300052 Siti Zumrotun
2323 120282158098 1946739641300022 Siti Nuriyah

MI BAKALAN
196106141994032001 MI Branjang

06/04/1969 Semarang

Jawa Tengah

14/06/1961 Semarang

Jawa Tengah

2324 120282134094 5737746649300112 Zuamah

MI Bustanul Mubtadiin Medayu 004/05/1968 Semarang

Jawa Tengah

2325 120282181112 4559744647300002 Sumiyati

MI Darul Falah Tawang 02

27/02/1966 Semarang

Jawa Tengah

2326 120282173113 3545749651200012 Nur Rohmat

MI Darul Hikam Cukilan 01

13/02/1971 Semarang

Jawa Tengah

2327 120282149117 7433746648300072 Siti Alfiyah

MI Darul Ulum (Reksosari 01) 01/01/1968 Semarang

Jawa Tengah

2328 120282169116 1444747650300023 Muzaro'Ah

MI DARUSALAM LEBAK

Jawa Tengah

11/12/1969 Semarang

2329 120282174106 4933744646200012 Hariyadi

MI Darussalam

06/01/1966 Semarang

Jawa Tengah

2330 120282126112 7843747650200002 Muh Matori

MI Darussalam Rejosari

05/11/1969 Semarang

Jawa Tengah

2331 122392126017 5141735636200003 Sidik

195708091982031002 MI Jetis

08/09/1957 Semarang

Jawa Tengah

2332 120282171096 1362739645200003 Samidi

196110301984051001 MI Ketanggen

30/10/1961 Semarang

Jawa Tengah

04/04/1969 Semarang

Jawa Tengah

03/01/1968 Semarang

Jawa Tengah

2333 120282119134 8736747649300142 Umi Khoiriyah
2334 120282183116 1633746649200012 Muh Ikhwan

MI Krandon Lor 02
196803012000031001 MI Ma'arif Banyukuning

2335 120282171111 9459748651200003 Ridha Rahman

MI Ma'arif Gedangan

27/11/1970 Semarang

Jawa Tengah

2336 120282133109 1951743648200002 Dimyati

MI Miftahul Falah Kadirejo 01

19/06/1965 Semarang

Jawa Tengah

2337 120282176099 5235748650300013 Titik Arifah

MI Miftahul Falah Kadirejo 01

09/03/1970 Semarang

Jawa Tengah

2338 120282141095 2561747649300033 Ambaratih

196912291990032001 MI Miftakhul Ulum Kalibanger

29/12/1969 Semarang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2339 120282145110 7844745647300022 Nur Hayati

MI Muhammadiyah Suruh

05/12/1967 Semarang

2340 120282183114 1037745648300023 Ianah

MI Nurul Huda

07/05/1967 Semarang

Jawa Tengah

2341 120282183123 4447747649300012 Rakhmatun

MI Nurul Huda 02 Rembes

15/01/1969 Semarang

Jawa Tengah

19541113'1979032002 MI Petak

13/11/1954 Semarang

Jawa Tengah

MI Petak

17/03/1971 Semarang

Jawa Tengah

2342 120282127090 2445732635300003 Sholihatun
2343 120282138122 5649749651300012 Durrotul Aini
2344 120282164105 0042740642300023 Nur Inayati

196207102000032002 MI Reksosari 03

07/10/1962 Semarang

Jawa Tengah

2345 120282188091 9551745648200012 Yasin

196702192005011002 MI Sruwen I

19/02/1967 Semarang

Jawa Tengah

2346 120282138106 5946743647200022 Sumarna

MI Sruwen IV

14/06/1965 Semarang

Jawa Tengah

2347 120282184079 5141743643200003 Jaroni

MI Sruwen IV

08/09/1965 Semarang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

47

NO

NRG

NUPTK

NAMA

2348 120282153092 1554737637200002 Sarno

NIP

195102221983031001 MI Sukorejo 03

2349 120282119118 4446742644200002 Muslikhin
2350 120282131082 9238745646300013 Jumiyati
2351 120282146101 0745740641200012 Muh Imron

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

22/02/1959 Semarang

Jawa Tengah

MI Tarbiyatul Aulad Jombor

14/01/1964 Semarang

Jawa Tengah

MI Wonokasihan

06/09/1967 Semarang

Jawa Tengah

13/04/1962 Semarang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

196204131984051001 MIN Dalaman

2352 120282165116 5252748651200003 Saefudin

MIN DALAMAN

20/09/1970 Semarang

2353 120282121097 1855749660300002 Ihda Rahmawati

MIN DALAMAN

23/05/1971 Semarang

Jawa Tengah

2354 122382147010 1933742644200052 Nurul Jamil

MTs Almina

06/01/1964 Semarang

Jawa Tengah

2355 122362163027 8850748650300002 Siti Miladyawati

MTs N Susukan

18/05/1970 Semarang

Jawa Tengah

2356 122362171025 7250747649200053 Ahmad Muhaimin

MTs Sudiman Jambu

18/09/1969 Semarang

Jawa Tengah

2357 122352114027 3546746649200022 Khafifudin

MTs Sudirman

14/02/1960 Semarang

Jawa Tengah

2358 122382139013 8534747648300023 Sumarwati

MTs SUDIRMAN

02/12/1969 Semarang

Jawa Tengah

2359 122362195021 4549736638200003 Asy'Ari

MTs. AT-THOSARI

17/12/1958 Semarang

Jawa Tengah

29/01/1967 Semarang

Jawa Tengah

05/10/1970 Semarang

Jawa Tengah

2360 122352124025 0461745646300032 Haniatun

196701291996032001 MTsN Susukan

2361 120212121044 2842748651300012 Istiyani

RA Al Hidayah Kemetul 1

2362 120212182033 7836748650300032 Sri Ainani Masroh

RA AL HIKAMAH

05/04/1970 Semarang

Jawa Tengah

2363 120212123040 1658746648300032 Siti Isnainiyati

RA AL HIKAMH

26/03/1968 Semarang

Jawa Tengah

2364 120212184045 8636749650300012 Siti Masrohatun

RA AL HIKAMH

03/04/1971 Semarang

Jawa Tengah

2365 120212132040 7258748651300003 Puji Taryati

RA AL Hikmah

26/09/1970 Semarang

Jawa Tengah

2366 120212126043 9453748650210082 Surmi

RA AL Islam Jeruk Wangi

21/01/1970 Semarang

Jawa Tengah

2367 120212135039 9139749651300033 Hartiwi

RA DARUL Ma'arif

08/05/1970 Semarang

Jawa Tengah

2368 120212175033 7162746647300012 Siti Karimah

RA Gentan 02

30/08/1968 Semarang

Jawa Tengah

2369 120212185042 9353746648300003 Siti Masamah

RA HIDAYATUL MUTTAQIEN 21/10/1968 Semarang

Jawa Tengah

2370 120212162025 3151746648300013 Endang Larasati

RA Istiqomah

19/08/1968 Semarang

Jawa Tengah

2371 120212155037 0955735637300022 Hasanatul Mardhiyah

RA Kedungringin 01

23/06/1957 Semarang

Jawa Tengah

2372 120212179034 6135746649300063 Ninik Handayani

RA Kusuma Mulia I Bergaslor

03/08/1967 Semarang

Jawa Tengah

2373 120212138042 2463749651300072 Siti Mahmudah

RA MEDAYU 01

31/05/1971 Semarang

Jawa Tengah

29/08/1955 Semarang

Jawa Tengah

2374 120212144043 3161733635300003 Siti Aminah

19550829'1979032001 RA Muncar

2375 120212156036 6554748649300002 Any Budijati

RA Nyatnyono I

22/02/1970 Semarang

Jawa Tengah

2376 120212149047 1961744645300012 Sri Yuniati

RA PERWANIDA I SUMOWONO29/06/1966 Semarang

Jawa Tengah

2377 120212166038 8340737639300013 Murofiqoh

195910081983032002 RA SUNNIYAH BEJI

10/08/1959 Semarang

Jawa Tengah

2378 120212135032 6433733635300072 Rumiyati

19541201'1979012001 RA Tegaron 01

12/01/1954 Semarang

Jawa Tengah

03/07/1973 Sragen

Jawa Tengah

2379 120212139046 5639751652300082 Winarni

BA Aisyiyah V Sambirejo

2380 122352138032 2047746648200013 Soyo

196807152002121002 MAN 1 Sragen

15/07/1968 Sragen

Jawa Tengah

2381 122372188028 5038774464620043 Sudirman

196607061999031003 MAN 3 Sragen

07/06/1966 Sragen

Jawa Tengah

2382 120282175108 5335747649300083 Sri Sejati

196903102000032001 MI Al Huda Geneng 2

03/10/1969 Sragen

Jawa Tengah

MI Al-Huda Geneng I

23/05/1970 Sragen

Jawa Tengah

04/01/1967 Sragen

Jawa Tengah

2383 120282113122 2855748651210032 Siti Ngaisah
2384 120282156105 2733745648300072 Suhardi

196704012005011003 MI Al-Ma'arif Tanon

2385 120282139104 0259745650110013 Muhamad

MI Darussalam Ngargotirto

27/09/1967 Sragen

Jawa Tengah

2386 120282158105 8560742643300043 Fatimah Lajahu

MI Istiqomah Ma'arif Kedawung 28/12/1964 Sragen

Jawa Tengah

2387 120282128125 6136743647300023 Siti Khunaenah

MI Istiqomah Ma'arif NU

08/04/1965 Sragen

Jawa Tengah

2388 120282144127 1737747649200092 Priyono

MI Istiqomah Ma'arif NU

04/05/1969 Sragen

Jawa Tengah

2389 120282167125 0756748651300042 Suranti

MI Istiqomah Ma'arif NU

24/04/1970 Sragen

Jawa Tengah

2390 120282152110 9633744645200012 Puryadi

MI Ma'arif Tempelrejo

03/01/1966 Sragen

Jawa Tengah

2391 120282153094 2436744646300082 Suratin

MI Nurul Huda Manyarejo

04/01/1966 Sragen

Jawa Tengah

2392 120282193126 7953744647110052 Sri Hartoyo

MI Nurul Huda Pendem

21/06/1966 Sragen

Jawa Tengah

2393 120282157111 9936746648110082 Ali Mustofa

MI Nurul Huda Pendem

06/04/1968 Sragen

Jawa Tengah

2394 120282152105 1739741643200092 Kasno
2395 120282156097 6048732635110013 Maryono

MI Nurul Huda Plosorejo
195407161989031001 MIM Girimargo

07/04/1963 Sragen

Jawa Tengah

16/07/1954 Sragen

Jawa Tengah

2396 120282147107 3845743644200052 Suwardiyanto

MIM Jekani 1

13/05/1965 Sragen

Jawa Tengah

2397 120282194107 3735746648200082 Saibani

MIM Karanganyar

04/03/1968 Sragen

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

48

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2398 120282191110 5441747651300013 Hidayatiningsih

MIM Karanganyar

11/09/1969 Sragen

Jawa Tengah

2399 120282188089 8452744647110032 Ali Rohmad

MIM Pagak

20/01/1966 Sragen

Jawa Tengah

2400 120282114085 2034746647210033 Sa'Adah Hayati

MIM Pantirejo

07/02/1968 Sragen

Jawa Tengah

2401 120282161095 0254743644200023 Mulyono

MIM Pare

22/09/1965 Sragen

Jawa Tengah

2402 120282183126 4450748649110022 Nur Sukiskiyanto

MIM Sidokerto

18/01/1970 Sragen

Jawa Tengah

2403 120282123123 1738747650210082 Lilis Maryuni

MIM Sribit

04/06/1969 Sragen

Jawa Tengah

13/07/1967 Sragen

Jawa Tengah

2404 120282176090 7045745647210063 Siti Mudma'Inah

196707132005012001 MIM Sukorejo

2405 120282133110 7045743646110053 Wanto

MIM Sukorejo Sambirejo

13/07/1965 Sragen

Jawa Tengah

2406 120282199102 3538746649110060 Sriyanto

MIM Sukorejo Sambirejo

12/06/1968 Sragen

Jawa Tengah

2407 120282184084 8947745648210082 Sri Rahayu

15/06/1967 Sragen

Jawa Tengah

2408 120282131078 1946742644110052 Jawadi

196406142000031002 MIM Trombol

MIM Tegalombo

14/06/1964 Sragen

Jawa Tengah

2409 120282116114 7462746647200012 Suyanta

196801302000031001 MIM Trombol

30/01/1968 Sragen

Jawa Tengah

2410 120282135108 9841745646200003 Rochmanto

12/09/1967 Sragen

Jawa Tengah

2411 120282119133 1646747649210092 Sukarti

196903142006042001 MIN Saren

MIN Jono

14/03/1969 Sragen

Jawa Tengah

2412 120282114087 7133747649210113 Nur Faridatul Khasanah

196908012007012028 MIN Trobayan

08/01/1969 Sragen

Jawa Tengah

2413 122372171035 4442742647200012 Basri

MTs Ma'arif Gesi

01/10/1964 Sragen

Jawa Tengah

2414 122392127018 4052743646200043 Suripno

MTs Yaumika Kalijambe

20/07/1965 Sragen

Jawa Tengah

MTsM 2 Kalijambe

04/08/1969 Sragen

Jawa Tengah

MTsM 5 Trombol

07/01/1969 Sragen

Jawa Tengah

MTsM 9 Mondokan

2415 122372127032 3740747649300092 Shofiyah

150314336

2416 122392184022 2033747650200053 Muhammad Umar
2417 122362132028 3442745648200052 Muklis

01/10/1967 Sragen

Jawa Tengah

2418 122362113025 1840743646200062 Darmojo

196505082009101001 MTsN Kalijambe

05/08/1965 Sragen

Jawa Tengah

2419 122382131016 9748743644300002 Nurul Badriyah

196504161992032002 MTsN Sragen

16/04/1965 Sragen

Jawa Tengah

2420 122382147012 8752745648300062 Kumaidah

150247239

MTsN Sumberlawang

20/04/1967 Sragen

Jawa Tengah

2421 122372151027 6252747648210013 Mudmainah

196909202000032001 MTsN Sumberlawang

20/09/1969 Sragen

Jawa Tengah

2422 122362125034 8833748650200002 Umartono

197005012000031002 MTsN Tanon

05/01/1970 Sragen

Jawa Tengah

29/01/1966 Sragen

Jawa Tengah

2423 120212167030 1461744644210022 Mistiyarani

RA Darussalam

2424 120212137038 2547746649210093 Sudarmi

196812152002122001 RA Nurul Huda

15/12/1968 Sragen

Jawa Tengah

2425 120212154042 3542744645300023 Siti Rahayuningsih

196612102000032001 RA Nurul Islam

12/10/1966 Sragen

Jawa Tengah

2426 120212183027 1837740646300002 Nafi'Ah

BA Aisyiyah Al Khoiriyah Kenep 05/05/1962 Sukoharjo

Jawa Tengah

2427 120212151031 8448746648300053 Mursini

BA Aisyiyah Bekonang

16/11/1968 Sukoharjo

Jawa Tengah

2428 120212195033 4759748650300092 Sri Haryanti

BA Aisyiyah Beran

27/04/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2429 120212121043 1233747650300013 Yanto

09/11/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2430 120212167033 5148749651300023 Murni

196909112005011001 BA Aisyiyah Gondang

BA Aisyiyah Jetis II Sukoharjo 16/08/1971 Sukoharjo

Jawa Tengah

2431 120212179040 9953756658300002 Sumarni

BA Aisyiyah Jetis II Sukoharjo 21/06/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2432 120212168029 4936749651300012 Sri Giyatmi

BA Aisyiyah Jetis IV

06/04/1971 Sukoharjo

Jawa Tengah

2433 120212122035 2244753654210053 Supari

BA Aisyiyah Joho

09/12/1975 Sukoharjo

Jawa Tengah

2434 120212173038 6060754655300003 Sri Suwarni

BA Aisyiyah Karangwuni

28/07/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

2435 120212183028 5654742644300002 Suyatmi

BA Aisyiyah Kedungwinong

22/03/1964 Sukoharjo

Jawa Tengah

2436 120212131039 8533743647300003 Jumirah

BA Aisyiyah Kertonatan

12/01/1965 Sukoharjo

Jawa Tengah

2437 120212182035 0540753655300013 Dwi Setyawati

BA Aisyiyah Kudu Baki

12/08/1975 Sukoharjo

Jawa Tengah

2438 120212171046 3540752653300003 Nuryati

BA Aisyiyah Mandan I

12/08/1974 Sukoharjo

Jawa Tengah

2439 120212149049 6657745648300000 Sumiyati

196703252005012001 BA Aisyiyah Menuran

25/03/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2440 120212154053 1440752653300012 Hartanti

BA Aisyiyah Mojosari

01/08/1974 Sukoharjo

Jawa Tengah

2441 120212127025 5435745647300012 Alimah

BA Aisyiyah Ngombakan

01/03/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2442 120212185044 1844747649300022 Sugiyantini

BA Aisyiyah Nur Qomariyah

05/12/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2443 120212137036 6547745647300083 Riyatni

BA Aisyiyah Palur 02

15/12/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2444 120212133039 6849743646300012 Mulyati

BA Aisyiyah Purbayan

17/05/1965 Sukoharjo

Jawa Tengah

2445 120212171049 7962756658300003 Ika Hastami

BA Aisyiyah Rejosari

30/06/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2446 120212185041 3158746647300013 Sumarsih

BA Aisyiyah Sidowayah

26/08/1968 Sukoharjo

Jawa Tengah

2447 120212168030 6557754655300042 Widiarti

BA Aisyiyah Siwal

25/02/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

49

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2448 120212184046 1654750653300022 Sari Widiastuti

BA Aisyiyah Sonorejo III

22/03/1972 Sukoharjo

Jawa Tengah

2449 120212128025 0546753654300012 Herlina Dewi Afiyati

BA Aisyiyah Sraten

14/02/1975 Sukoharjo

Jawa Tengah

27/08/1957 Sukoharjo

Jawa Tengah

10/03/1973 Sukoharjo

Jawa Tengah

2450 120212199026 2139735640300003 Sri Mursiti

195708271983032001 BA Aisyiyah Sukoharjo I

2451 120212181037 3335751653300013 Titik Purwanti

BA Aisyiyah Toriyo

2452 120212163039 2452751653300013 Sri Suyani

20/11/1973 Sukoharjo

Jawa Tengah

197004042005012002 BA Aisyiyah V Grogol

04/04/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2454 120212138038 4837746649300102 Mundayanah

BA Aisyiyah Waru 03

05/05/1968 Sukoharjo

Jawa Tengah

2455 120212113049 8841752653300002 Nur'Aini Rahayu

BA Aisyiyah Wironanggan

05/09/1974 Sukoharjo

Jawa Tengah

2456 122382114014 1548747651200012 Suwardi Suryaningrat

MA Muhammadiyah BEKONAN 16/02/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2457 122392187027 1459752653200012 Muslim Ridlo

MA PPMI ASSALAAM

27/01/1974 Sukoharjo

Jawa Tengah

2458 122362183026 5650754656200022 Muhammad Isa

MA PPMI Assalaam

18/03/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

2459 122362142028 6437757658300072 Umu Hamidah

MA PPMI ASSALAAM

01/05/1979 Sukoharjo

Jawa Tengah

2453 120212147046 8736748649300002 Atik Rustiati

BA Aisyiyah Tulakan Godog

2460 122362162021 7843747649200032 Suparmin

196905112007011024 MAN Sukoharjo

05/11/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2461 122392153019 7653749650300002 Khoiriyah Umuri

197103212006042005 MAN Sukoharjo

21/03/1971 Sukoharjo

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2462 122392127024 8756755657300042 Lina Amaliah

MI Al Falah Gedongan

24/04/1977 Sukoharjo

2463 120282129104 2433741644300023 Sri Lestari

MI Al Islam Kartasura

11/01/1963 Sukoharjo

Jawa Tengah

2464 120282163105 7935747651200012 Nor Kholis

MI Al Islam Mranggen

06/03/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2465 120282132124 3060751654300013 Eny Yulihastuti

MI Al Islam Mranggen

28/07/1973 Sukoharjo

Jawa Tengah

2466 120282155105 5451742648300033 Wiji

MI At Taqwa

19/11/1964 Sukoharjo

Jawa Tengah

2467 120282153118 0336753655300043 Sukini Saptowati

MI At Taqwa

10/04/1975 Sukoharjo

Jawa Tengah

2468 120282162123 2047754655300023 Sri Wasini

MI At Taqwa

15/07/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

2469 120282181114 0757745647300062 Sri Suryani

MI Darussalam 02

25/04/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2470 120282118101 4836754656300092 Mamik Hudayanti
2471 120282118095 9149748650300023 Agustina Puspita Sariningsih

MI GR Gentan
197008171999032001 MI GUPPI Wironanggan

05/04/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

17/08/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2472 120282118083 5045745649300023 Ngatiyem

MIM Bulakrejo

13/07/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2473 120282111139 2660748652300002 Tumini

MIM Bulakrejo

28/03/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2474 120282122139 9454751653300013 Sri Hidayati

MIM Godog

22/11/1973 Sukoharjo

Jawa Tengah

2475 120282164124 6440755656200022 Supriyadi

MIM Gondang

01/08/1977 Sukoharjo

Jawa Tengah

2476 122372113039 1339755658110023 Pamuji Raharjo

MIM Gonilan

10/07/1977 Sukoharjo

Jawa Tengah

2477 120282175102 7553745649200002 Marmin

MIM Juron

21/02/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2478 120282172112 1536746648200032 Sudarno

MIM Karang Tengah

02/04/1968 Sukoharjo

Jawa Tengah

2479 120282159122 4147746649300063 Pariyem

MIM Kedungwinong

15/08/1968 Sukoharjo

Jawa Tengah

197111122005011004 MIM Kedungwinong

11/12/1971 Sukoharjo

Jawa Tengah

2481 120282142111 3061754657300003 Ismiyati

MIM Kedungwinong

29/07/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

2482 120282124124 7949755657200002 Juni Indah Setiawati

MIM KLASEMAN

17/06/1977 Sukoharjo

Jawa Tengah

2483 120282128139 3955748650200022 Nur Rochim

MIM Krenen

23/06/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2480 120282159128 0444749651200043 Budy Hariyanto

2484 120282195112 4039749650210043 Nur Rachmawati

07/07/1971 Sukoharjo

Jawa Tengah

2485 120282199109 3156748651300053 Larti

197008242005012002 MIM MIRI

MIM Mayang

24/08/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2486 120282168109 7544750652110072 Dari

MIM MIRI

02/12/1972 Sukoharjo

Jawa Tengah

2487 120282154114 2460756658200003 Ahyani

MIM Miri

28/11/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2488 120282167130 5546756658200012 Sardi

MIM Pucangan

14/02/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2489 120282157124 1349755657200033 Arif Hermawan

MIM Sangen 02

17/10/1977 Sukoharjo

Jawa Tengah

2490 120282116128 6961756658200002 Sutama

MIM Sawahan

29/06/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2491 120282149114 1438745645200003 Hono Sucoro

196711062005011003 MIM SIWAL

11/06/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2492 120282159109 4150736637200063 Agus Karoni

195808181990051001 MIM Sraten

18/08/1958 Sukoharjo

Jawa Tengah

2493 120282176082 3853740646110002 Widodo

132177876

21/05/1962 Sukoharjo

Jawa Tengah

2494 120282153111 9544748650200003 Amin Badaruddin

197012122005011002 MIM Watubonang

12/12/1970 Sukoharjo

Jawa Tengah

2495 120282153097 3560744648200003 Suyamdi

196612282005011002 MIM Wonorejo

28/12/1966 Sukoharjo

Jawa Tengah

02/11/1972 Sukoharjo

Jawa Tengah

28/07/1967 Sukoharjo

Jawa Tengah

2496 120282197132 7543750651300002 Anna Mukharomah Ekawati
2497 120282122123 1060745650300003 Hartini

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MIM Waru

MIN Baki
196707282002122002 MIN Sukoharjo

50

NO

NRG

NUPTK

NAMA

2498 120282158112 8750747650300002 Tri Marjini

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

196904182005012002 MIN Sukoharjo

18/04/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2499 120282121093 1755747649210092 Umi Masruroh

MIN Sukoharjo

23/04/1969 Sukoharjo

Jawa Tengah

2500 120282128148 6461756657210062 Asmawatiningsih

MIN Sukoharjo

29/01/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2501 120282127113 2959756657210072 Yulia Tri Kusumawati

MIN Sukoharjo

27/06/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2502 120282129124 4849751653210092 Dina Nuraini

MIT Lailatul Qodar

17/05/1973 Sukoharjo

Jawa Tengah

2503 120212186047 5736756657300122 Sri Anekani

RA Al Muayyad Windan

04/04/1978 Sukoharjo

Jawa Tengah

2504 120212179039 0051754656300053 Eni Muchoiyaroh

RA Baitul Makmur

19/07/1976 Sukoharjo

Jawa Tengah

2505 120212133045 6953755657300062 Nuryati
2506 121272269202 0857742646110042 Ilyas

RA Baitussalam Gadingan
196405252000031001 Danawarih 01

21/06/1977 Sukoharjo

Jawa Tengah

25/05/1964 Tegal

Jawa Tengah

2507 121272267176 0149743647300043 Siti Zumroh Ratna

196508172000032002 GUMAYUN 04

17/08/1965 Tegal

Jawa Tengah

2508 121272295230 0738748651200012 Khasannudin

197004062006041007 Karangjambu 02

04/06/1970 Tegal

Jawa Tengah

MA AL Islamiyah

10/02/1968 Tegal

Jawa Tengah

2509 122362148030 8542746648200022 Mustofa
2510 122352132028 4450741646200002 M. Rosikhin
2511 122352173021 2835746649200082 Jamaludin

MA.Al-Ikhlas
196805032006041027 MAN Babakan

18/01/1963 Tegal

Jawa Tengah

05/03/1968 Tegal

Jawa Tengah

2512 120282133113 8655745648300012 Salamah

MI AL Hidayah

24/03/1967 Tegal

Jawa Tengah

2513 120282168103 7444744647200012 Tasurun

MI AL Hidayah

01/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2514 120282138116 0847747650300032 Tasekha

MI AL IkhsanIYAH

15/05/1969 Tegal

Jawa Tengah

2515 120282193140 4639748649300042 Ulwiyatul Musythoharoh

MI AL Islamiyah 01

03/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

2516 120282148100 1156748650300033 Lutfiyah

MI AL MUJAHIDIN

24/08/1970 Tegal

Jawa Tengah

2517 120282189117 9841747650200042 Jaelani

MI AL-Hidayah KESADIKAN

05/09/1969 Tegal

Jawa Tengah

2518 120282116108 1653744646300022 Maesaroh

MI ASSALAFIYAH 01

21/03/1966 Tegal

Jawa Tengah

2519 120282129118 4559747650200013 Tarmudi

MI Asy-syafi'iyah 01

27/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2520 120282195103 5535745647300043 Nur Khamidah

MI ASY-SYAFI'IYAH 02

2521 120282124113 4545744647200013 Moh. Arif Suaidi

196612132005011002 MI Darul Ulum

2522 120282122117 7534744647200012 Abdul Jalil

196602021991021001 MI HIDAYATUL MUJAHIDIN

03/12/1967 Tegal

Jawa Tengah

13/12/1966 Tegal

Jawa Tengah

02/02/1966 Tegal

Jawa Tengah

2523 120282199095 1944739641200080 Suparman

MI Islamiyah

17/06/1961 Tegal

Jawa Tengah

2524 120282145108 1648737637200002 Wahidin

MI Islamiyah

24/11/1964 Tegal

Jawa Tengah

2525 120282151101 4136746651200003 Barul Ulum

MI Islamiyah

04/08/1968 Tegal

Jawa Tengah

2526 120282166108 5547748652300002 Suharti

MI Islamiyah

15/02/1970 Tegal

Jawa Tengah

2527 120282191107 9662763666110002 Mohamad Ali Dahlan

MI Islamiyah 01 LEBAKSIU

24/04/1969 Tegal

Jawa Tengah

2528 120282123127 4148748651300023 Tasbihah

MI Islamiyah 02

16/08/1970 Tegal

Jawa Tengah

2529 120282159119 1557746649200012 Sudibyo

25/02/1968 Tegal

Jawa Tengah

2530 120282192106 7138746647200003 Parikhin

196808062005011001 MI Islamiyah Jembayat

MI Islamiyah JATIMULYA

08/06/1968 Tegal

Jawa Tengah

2531 120282131081 9640745649200002 Asmawi

196703082000031009 MI Islamiyah KARANGJATI

03/08/1967 Tegal

Jawa Tengah

2532 120282171109 4945748650300112 Noer Chajati

MI IslamYAH 02 PRUPUK SELA13/06/1970 Tegal

Jawa Tengah

2533 120282182123 7060748650300083 Hikmatul Munir

MI IslamYAH 02 PRUPUK SELA28/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

2534 120282195096 1137744648300013 Ribut Riyah

MI MA`ARIF NU

08/05/1966 Tegal

Jawa Tengah

2535 120282188098 4433747651300012 Jen Warsinah

MI MA`ARIF NU

01/01/1969 Tegal

Jawa Tengah

2536 120282146107 1746746649300062 Tayobah

MI Ma'arif NU 1 BOGARES KID 14/04/1968 Tegal

Jawa Tengah

2537 120282169112 4240746649200023 Tasripin

MI Ma'arif NU 1 BOGARES KID 09/08/1968 Tegal

Jawa Tengah

2538 120282171108 1749748650300062 Muslimah

MI Ma'arif NU 1 BOGARES KID 17/04/1970 Tegal

Jawa Tengah

2539 120282183125 3554747650300053 Nur Faziati

MI MAMBAUL Huda

22/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2540 120282174105 5936743646200012 Dahuri

MI MAMBAUL ULUM

06/04/1965 Tegal

Jawa Tengah

2541 120282119130 4053746649200003 Abdul Kahfi

MI MAMBAUL ULUM

21/07/1968 Tegal

Jawa Tengah

2542 120282146111 1152747654200003 Ahmad Tofik

MI MAMBAUL ULUM

20/08/1969 Tegal

Jawa Tengah

2543 120282128130 3647745647300112 Istiqomah

MI MIFTAHUL AFKAR

15/03/1967 Tegal

Jawa Tengah

2544 120282188102 7856748650200012 Chaerudin

MI MIFTAHUL Huda

24/05/1970 Tegal

Jawa Tengah

2545 120282141094 2554747649200013 Usup

MI Miftahul Ulum

22/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2546 120282183124 5153747651200003 Akhmad Parikhi

MI MIFTAKHUL Athfal

21/08/1969 Tegal

Jawa Tengah

196812112005011001 MI MIFTAKHUL Athfal TEMBOK12/11/1968 Tegal

Jawa Tengah

2547 120282115097 0543746649200023 Kusnendar

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

51

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2548 120282178109 8442741642200063 Asmari

MI Muhammadiyah Kertasari

11/10/1963 Tegal

Jawa Tengah

2549 120282157108 4145743646200063 Aefudin

MI Muhammadiyah Kertasari

13/08/1965 Tegal

Jawa Tengah

2550 120282143091 5334746648200033 Makbul Ghori

MI Nahdlatul Ulama 02

02/10/1968 Tegal

Jawa Tengah

2551 120282119135 8762747649300002 Rokhayati

MI NU 01

30/04/1969 Tegal

Jawa Tengah

MI NU 01 JEJEG

2552 120282119119 6454742644200023 Mahdi
2553 120282148097 2441744648300002 Masrokha

22/11/1964 Tegal

Jawa Tengah

196601092005012001 MI NU 01 KALADAWA

01/09/1966 Tegal

Jawa Tengah

MI NU 01 KALISALAK

09/05/1969 Tegal

Jawa Tengah

2554 120282126110 1237747651110033 Tajudin
2555 120282138114 6547747650200032 Al Bahar Muda

15/02/1969 Tegal

Jawa Tengah

196806081998031001 MI NU 01 PENDAWA

06/08/1968 Tegal

Jawa Tengah

2557 120282118080 0241744648200013 R. Taufikul Imam

MI NU 01 SIGEDONG

09/09/1966 Tegal

Jawa Tengah

2558 120282159124 8563747649300553 Dedes Herawati

MI NU 01 SUTAPRANAN

31/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2559 120282176094 8938747650200102 Syafrudin

MI NU 02 SURADADI

06/06/1969 Tegal

Jawa Tengah

2560 120282144123 9547746650300002 Leliyati

MI NU 02 TEGALANDONG

15/02/1968 Tegal

Jawa Tengah

2561 120282184081 1741744647200022 Jafari

MI NU BUSTANUTTHOLIBIN

04/09/1966 Tegal

Jawa Tengah

2556 120282159121 0940746649200032 Nurcholis

MI NU 01 KERTASARI

2562 120282114086 0534746649300023 Masruroh

12/02/1968 Tegal

Jawa Tengah

196804082005012001 MI Nurul HAYAH

04/08/1968 Tegal

Jawa Tengah

2564 120282165114 4456748650200002 Sofwan Imam

MI Nurul Hidayah

24/01/1970 Tegal

Jawa Tengah

2565 120282115093 5133746649300023 Wasripah

MI Nurul Hikmah

08/01/1968 Tegal

Jawa Tengah

2566 120282166101 3643744648200012 Nursidin

MI Nurul Huda

03/11/1966 Tegal

Jawa Tengah

2567 120282164112 8539745648300013 Ta'Rifatul Aeni

MI Nurul Huda

12/07/1967 Tegal

Jawa Tengah

2568 120282118088 3733747649110092 Abdul Kholik

MI Nurul Huda

04/01/1969 Tegal

Jawa Tengah

2569 120282155115 5663746648300012 Kholisoh

MI Nurul IMAN KENDALSERUT 31/03/1968 Tegal

Jawa Tengah

2570 120282122130 5947748649300012 Fatonah Turohmi

MI Nurul Islam

15/06/1970 Tegal

Jawa Tengah

2571 120282186093 7453743646300033 Winarsih

MI Nurul ULUM

21/11/1965 Tegal

Jawa Tengah

2563 120282183120 5740746649300012 Aisyah

MI NU BUSTANUTTHOLIBIN

2572 120282113109 9440739641300003 Badriyah

MI Nurul UMAT

10/08/1961 Tegal

Jawa Tengah

2573 120282164114 5641745647300022 Siti Maryam

MI Nurul UMAT

03/09/1967 Tegal

Jawa Tengah

2574 120282176100 9837748651200022 Hadi Surono

MI Nurul UMAT

05/05/1970 Tegal

Jawa Tengah

2575 120282149122 6042748651300013 Darningsih

MI Nurul UMAT

07/10/1970 Tegal

Jawa Tengah

2576 120282127091 4533739642300012 Muhlisoh

MI RADEN FATAH 01

02/01/1961 Tegal

Jawa Tengah

2577 120282162106 3657746651300002 Chunaeni

25/03/1967 Tegal

Jawa Tengah

2578 120282113120 4550746648200013 Sodikur Rifki

196812182006041001 MI ROBITHOH IslamI

MI Raudlatul MUBTADIIN

18/12/1968 Tegal

Jawa Tengah

2579 120282178116 5054745647300073 St. Alfiyah

196707222000032001 MI SABILUL Huda

22/07/1967 Tegal

Jawa Tengah

2580 120282181124 7542748851300012 Jariyah

MI SALAFIYAH

02/10/1970 Tegal

Jawa Tengah

2581 120282129117 4538747650200013 Nurkholis

MI TA'ALUMUL Huda

12/06/1969 Tegal

Jawa Tengah

2582 120282123112 9742744647200082 Sahuri

MI ULUMUDIN

10/04/1966 Tegal

Jawa Tengah

2583 120282191112 4437748651300043 Suiroh

MI YASWANU

11/05/1970 Tegal

Jawa Tengah

2584 120282129108 7936746649200032 Akhmad Fauzi

MI. MIFTAHUL Huda

06/04/1967 Tegal

Jawa Tengah

2585 120282195105 4533747648200012 Djaelani

MI. Nurul Ulum Kesuben

02/01/1969 Tegal

Jawa Tengah

2586 120282174107 8535744648200003 Syamsuri

MI.Islamiyah

12/03/1966 Tegal

Jawa Tengah

2587 120282118091 7738747649300032 Shobiroh

MI.NU Bustanuttholibin

04/06/1969 Tegal

Jawa Tengah

2588 122362143024 2546738639200023 Hisyam

MTs Al Azhar Tuwel

12/04/1958 Tegal

Jawa Tengah

2589 122362195026 4857747650200022 Imam Sopani

MTs Al Azhar Tuwel

25/05/1969 Tegal

Jawa Tengah

2590 122382138022 1949743645300002 Harum Ismah

MTs AL FATAH SURADADI

17/06/1965 Tegal

Jawa Tengah

2591 122352143022 2434747647300003 Popon

MTs Al Ittihad

11/02/1969 Tegal

Jawa Tengah

2592 122372191023 0756732635200042 M. Suwarno. S

MTs CIPTASARI CENGGINI

0000/00/00 Tegal

Jawa Tengah

2593 122372196029 9439736637200013 Ma'Muri

MTS DARUL KAROMAH

11/07/1958 Tegal

Jawa Tengah

2594 122352121029 6535747649210073 Nurhayati

MTs Darul Mujahadah

03/12/1969 Tegal

Jawa Tengah

2595 122392187025 8340745649200003 Takroni

MTS MAMBAUL ULUM

10/08/1967 Tegal

Jawa Tengah

2596 122392153018 3150748653200003 Imron

MTs MIFTAHUL ULUM

18/08/1970 Tegal

Jawa Tengah

2597 122392114014 5042748651200053 Muh. Sulton

MTs NU 01 MAMBAUL Hikmah 18/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

52

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2598 122382192018 6143742642300003 Rokhmah

MTs NU MIFTAHUL ULUM MAR11/08/1963 Tegal

Jawa Tengah

2599 122372182029 9036748652200003 Dulla

MTs Nurul ULUM

07/04/1970 Tegal

Jawa Tengah

195512101988031002 MTS Nurul ULUM JEMBAYAT 12/10/1955 Tegal

Jawa Tengah

2600 122372119029 1542733638200003 Muchtaruddin
2601 122362137032 2949746648200042 Samsudin

MTs. AL MU'AWANAH

17/06/1968 Tegal

Jawa Tengah

2602 122392163023 7548743644200002 A. Tobari

MTs. AL QUDDUSUS SALAM 16/02/1965 Tegal

Jawa Tengah

2603 122392129016 9547741647110022 Ubaidullah

MTS. ASHIDIQIYAH

15/02/1965 Tegal

Jawa Tengah

2604 122352179025 7039748649200003 Ibnu Amrin

MTs. Asy-Syafi'iyah Karangasem07/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

2605 122392128011 3340745647200013 Sepudin

MTs. KUSUMA HUSADA

10/08/1967 Tegal

Jawa Tengah

2606 122392187024 3550743643300002 Sa`Adah

Mts. Ma`hadut Tholabah

18/02/1965 Tegal

Jawa Tengah

2607 122392164008 0638732635200022 Miftah Aziz

MTs. MAMBAUL Huda DUKUHT06/03/1954 Tegal

Jawa Tengah

2608 122382113010 2658743647300012 Umroh

MTs. MAMBAUL Huda DUKUHT26/03/1965 Tegal

2609 122352114029 4034745649200003 Chamzah

196707022007011024 MTsN SLAWI

07/02/1967 Tegal

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2610 120212186045 8339748650200043 Aly Masruri

RA KREATIF AL MUTTAQIN

10/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

2611 120212157048 6555746647210042 Nanah Jubaedah

RA Miftakhul Afkar

23/02/1968 Tegal

Jawa Tengah

2612 120212126037 7836745648300022 Sri Yumontari Inbaliati

RA MNU AL AZHAR PACUL

05/04/1967 Tegal

Jawa Tengah

2613 120212124046 9938746649300102 Jolekha

RA Nurul Islam

06/06/1968 Tegal

Jawa Tengah

2614 120212126036 3040745646300003 Nur Janati

RA. DARUL Falah

07/08/1966 Tegal

Jawa Tengah

2615 120212165031 1850745647300022 Sri Mulyasih

RA. GUPPI

18/05/1967 Tegal

Jawa Tengah

2616 120212183031 5056748651210043 Sunirah

RA. Nurul Huda

24/07/1970 Tegal

Jawa Tengah

2617 120212142035 9940744647300072 Suratminah

ABA KEBONSARI

06/08/1966 Temanggung

Jawa Tengah

2618 120212138040 8659749651300092 Utik Subi Widijasti

ABA KEBONSARI

27/03/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2619 120212152032 7556745646300002 Nuryowati

BA ADIPATI JUMO

24/02/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2620 120212112044 6949743646300042 Siti Aisyah

196506171993022001 BA Botoputih 1

17/06/1965 Temanggung

Jawa Tengah

2621 120212145044 4551746648200062 Ida Partini

196802191990032001 BA Botoputih 2

19/02/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2622 120212169032 3037752655300003 Sriyatun

BA Kertosari

07/05/1974 Temanggung

Jawa Tengah

2623 120212129026 7560739641210073 Hidayatul Khikami

BA MURNI 1

28/12/1961 Temanggung

Jawa Tengah

2624 120212136035 6035752655210033 Lely Faridha

BA Murni 1

07/07/1974 Temanggung

Jawa Tengah

2625 120212189030 5045742644300023 Tatik Kustiningrum

BA MURNI 3

13/07/1964 Temanggung

Jawa Tengah

2626 122392137020 9838746647200012 Ahsanuddin Bakrun Noer

MA ASSALAAM KRANGGAN 05/06/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2627 122362174031 2147548650300140 Fiqhiyah

197008152003122002 MAN Parakan Temanggung

15/08/1970 Temanggung

Jawa Tengah

MI Adipati Sindurejo

14/03/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2629 120282141090 3638746649200032 Khairul Anwar

MI Al Hidayah Dukuh Mudal

03/06/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2630 120282197131 8857749651200042 Miftakhurrohman

MI AL Huda

25/05/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2631 120282184083 1752745648300012 Iswanti

MI AL Huda KUTOANYAR

20/04/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2632 120282116111 4641745648300052 Maryam

MI Al Huda Wadas 1

03/09/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2633 120282144128 7961747650300002 Sri Wahyuningsih

MI AL IMAN TLETER

29/06/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2628 120282179091 1646748650300012 Rokhimah

2634 120282167124 8436748650200002 Sinwan

MI AL IMAN TLETER

01/04/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2635 120282182122 3757748650300012 Nurkhayati

MI Al Jam'iyah Karangtejo

25/04/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2636 120282122118 4443744649300003 Supartini

MI Al Ma'arif Kembangsari

11/06/1966 Temanggung

Jawa Tengah

2637 120282133125 1642748650300012 Faizun

MI Al Ma'arif Kemloko

03/10/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2638 120282125124 1534748650300012 Ninik Suwarni

MI AL MAARIF NGALIYAN

02/02/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2639 122372177033 5035747650200063 Muh Fahrurozi

MI AL MAARIF TEMPURAN

07/03/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2640 120282113123 9055748651300003 Dwi Afifah

MI Arrosyidin Danurejo

23/07/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2641 120282169121 7541749651300012 Siti Marfuah

MI Arrosyidin Danurejo

02/09/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2642 120282189112 0957746648210062 Siti Maryam

MI Batursari 01

25/06/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2643 120282121085 1445743649300003 Sujariyati

MI Batursari 02

13/11/1965 Temanggung

Jawa Tengah

2644 120282197127 5357748651300003 Khomidah

MI Batursari 02

25/10/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2645 120282156111 8842746649200012 Waliyono

MI Batursari 1

05/10/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2646 120282166103 3156745648300053 Sumidah

MI BUSTANUL KHAIRAT

24/08/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2647 120282177094 3736743647300002 Jayidah

MI Darussalam CAMPURSALAM04/04/1965 Temanggung

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

53

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2648 120282139111 7459748651300003 Tutik Muslikhah

MI Darussalam CAMPURSALAM27/11/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2649 120282156107 2840745647300012 Sujiani

MI Hidayatul Mubtadiin

Jawa Tengah

05/08/1967 Temanggung

2650 120282142091 9546746649200002 Arifin

MI Istiqlal Ngadimulyo

14/02/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2651 120282116121 9941748651300002 Atik Sutriatiningsih

MI Istiqlal Ngadimulyo

06/09/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2652 120282185097 4960741643200002 Muhsanu

MI JAMUSAN

28/06/1963 Temanggung

Jawa Tengah

2653 120282193127 7159745648300003 Siti Fatonah

MI Lempuyang

27/08/1967 Temanggung

Jawa Tengah

196805151991031003 MI Lempuyang

15/05/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2654 120282115094 3847746649200012 Marjoko
2655 120282189120 0662749651300012 Tri Asnani

MI Ma'arif Banjarsari

31/03/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2656 120282176088 9534745647300012 Mustakimah

MI Ma'arif Gesing 2

02/02/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2657 120282169108 1837740649300003 Tjoyo Wahyunik

MI Ma'arif Gesing 2

05/05/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2658 120282143096 6252748651300003 Sri Awanah

MI Ma'arif Gesing 2

20/09/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2659 120282179093 2761749652200002 A. Mursalin

MI Ma'arif Gesing 2

29/04/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2660 120282187095 4556744646200000 Izudin Munib

MI MAARIF JLEGONG

24/12/1966 Temanggung

Jawa Tengah

2661 120282127109 8760749650300002 Rustini

MI Ma'arif Petung

28/04/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2662 120282151102 1157747660300003 Laely Nurjanah

MI Makukuhan Krajan

25/08/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2663 120282139113 9738749652300002 Rini Mariyani

MI Malebo 02

04/06/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2664 120282184082 7459745648300002 Intianah

MI Mathlaul Anwar

27/01/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2665 120282125123 0038747650300023 Daryati

MI MIFTAHUL Huda

07/06/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2666 120282112081 1636742646300022 Muniyati

MI MIFTAHUL Huda TEGALSAR03/04/1964 Temanggung

Jawa Tengah

2667 120282155114 7035746650200013 Muhaimin

Mi Miftakhul Falah Kundisari

07/03/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2668 120282187108 1937749651300022 Siti Muslikah

MI Miftakhul Huda Bengkal

06/05/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2669 120282122127 5539747648300012 Siti Kholifah

MI Miftakhul Huda Tegalsari

02/07/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2670 120282186094 3139744649200003 Jumarno

MI MISBAKHUSSUDUR

08/07/1966 Temanggung

Jawa Tengah

2671 120282196114 9048747650200003 Zuhdi Rofi'I

MI Mojosari

16/07/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2672 120282123115 5745745646110022 M. Nurkholish

MI Muh 2 Tempuran

13/04/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2673 120282119126 5455745648300002 Farida Ariyani

150308461

MI Muh Purwodadi

23/01/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2674 120282145116 9448775065230002 Amiroh Azaidah

MI Muh Purwodadi

16/01/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2675 122352115029 5537749651300022 Hindarwati

MI Muhammadiyah 02 Tempura 02/05/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2676 122372151028 5544749651300012 Chisbaniyah Rif'Ah

MI Muhammadiyah 02 Tempura 02/12/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2677 120282142097 9555747649300002 Erwin Zuliyati

MI Muhammadiyah Baledu

23/02/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2678 120282188099 9433748649200010 Arinto Hadi

MI Muhammadiyah Bejen

16/03/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2679 120282162104 7033745648300013 Rofiqotul Djanah

MI Muhammadiyah KLEPU

07/01/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2680 120282129121 4638749652200002 Muhdim

MI Muhammadiyah Klepu

03/06/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2681 120282118093 1556748652300002 Wahrisun

MI Najmul Huda Kemloko

24/02/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2682 120282117094 2454745649200003 Nur Aziz Muslim
2683 120282199105 6539247648300003 Siti Rofiah

MI Nglondong
196912072005012001 MI Nurul Burhan Caruban

22/11/1967 Temanggung

Jawa Tengah

12/07/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2684 120282174111 4417745646900010 Prihati

MI Nurul Falah Kemiri

15/08/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2685 120282187104 6036748650260020 Muhammad Thorfiin

MI Nurul Falah Kemiri

07/04/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2686 122372143030 2352748650200003 Suwito

MI Nurul Huda Keblukan

20/10/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2687 120282137080 2540746650300000 Susiah

MI Nurul Islam Nglorog

12/08/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2688 120282119117 1547741641200003 Wirdani

Mi Nurul Islam Salamrejo

15/12/1963 Temanggung

Jawa Tengah

2689 120282185106 8361747650200003 Sumartito

Mi Nurul Islam Salamrejo

29/10/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2690 120282121098 7839749652300002 Siti Arifah

Mi Nurul Islam Salamrejo

05/07/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2691 120282112096 1440748646300002 Laihatul Insiyah

MI Nurul Ummah Tawangsari

01/08/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2692 122382127014 4637748649200002 Siswoyo

MI Nurush Shibyan Geblog

03/05/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2693 120282185102 9537747650200003 Eko Supriyanto

MI Pesantren

12/05/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2694 120282133122 5561747649300013 Aimatul Khamidah

29/12/1969 Temanggung

Jawa Tengah

196711192000032001 MI Qomarul Huda Banaran

19/11/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2696 120282128138 4747748649200002 Kusni Hajaroh

MI Qomarul Huda Banaran

15/04/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2697 120282114091 3242748651200053 Siti Istiqomah

MI Rifaiyah Pateken

09/10/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2695 120282184086 1451745646300003 Rolin

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MI Pesantren

54

NO

NRG

NUPTK

NAMA

2698 120282195089 4433739641200242 Makhrus Khamidi

NIP

TEMPAT TUGAS

196101011994031001 MI ROUDLOTUT THULAB

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

01/01/1961 Temanggung

Jawa Tengah

MI Salafiyah Kranggan

15/02/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2700 120282158110 2356746648300013 Siti Ekowati, S.Pdi

MI Thoriqul Huda Morobongo

24/10/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2701 120282116119 5343747649200003 Achmad Syaechu

MIN Temanggung

10/11/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2702 122352197031 1644747656300002 Sri Hastutining Chusnul Chotimah

MTs Darul Aman Pringsurat

03/12/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2703 120212188032 8852744643000082 Mugiharti

RA Aisyiyah Bustanul Athfal Ked20/05/1966 Temanggung

Jawa Tengah

2704 120212168028 2557749651300012 Sariyatun

RA AL Huda ii

25/02/1971 Temanggung

Jawa Tengah

28/03/1968 Temanggung

Jawa Tengah

01/12/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2699 120282163110 6547748651300002 Siti Qomariyah

2705 120212126039 6433745647300022 Musriyatun

196803281990032001 RA Al Iman Ganduwetan

2706 120212182031 5444746648300072 Sumiharti

RA ALHidayah MADURESO

2707 120212148036 8161747650300003 Trimah

RA HIDAYATULLAH

29/08/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2708 120212162029 9745749651300002 Supartini

RA MASYITHOH

13/04/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2709 120212154041 2044742643300083 Nanik Yulianti

RA Masyithoh Gedongsari

07/12/1964 Temanggung

Jawa Tengah

2710 120212123042 2341746648210073 Siti Nurul Hidayati

RA MASYITHOH MENTO

10/09/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2711 120212176044 1955746648300012 Usnah

RA MASYITHOH NGALIYAN

23/06/1968 Temanggung

Jawa Tengah

2712 120212181035 1744748650300072 Siti Mujaidah

RA MASYITHOH SALAMREJO 04/12/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2713 120212133043 5152748651500053 Rokhana

RA Masyithoh Sodong Gesing 220/08/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2714 120212187033 5534745651300053 Siti Sofiyah

RA MASYITHOH SRIWUNGU T12/02/1970 Temanggung

Jawa Tengah

2715 120212164049 0535747650300063 Samirah

RA MASYITHOH SUCEN 2

12/03/1969 Temanggung

Jawa Tengah

2716 120212155039 7936745649200002 Lilik Fajriyatul Munazilah

RA Masyithoh Sukomarto

06/04/1967 Temanggung

Jawa Tengah

2717 120212127031 1456749651300052 Siti Asma Elvi Khawatif

RA Nurul Athfal Purworejo

24/01/1971 Temanggung

Jawa Tengah

2718 120212112048 3135748649300013 Arum Setyawati Nur Cahyaningsih

BA AT TAQWA

08/03/1970 Wonogiri

Jawa Tengah

22/05/1968 Wonogiri

Jawa Tengah

2719 122372193031 6854746649200032 Sunardi

196805222007101001 MAN WONOGIRI

2720 120282119114 4951740642200022 Jaelani

150312309

2721 120282134102 9835753654200032 Ibnu Rosidi
2722 122382128016 5833756657200010 Bahlian Titi Malhan
2723 120282156110 6152746650200003 Anis Munandar

MI AL IMAN

19/06/1962 Wonogiri

Jawa Tengah

MI AL Ma'arif SIDOREJO

05/03/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

MI Wonogiri

05/01/1978 Wonogiri

Jawa Tengah

20/08/1968 Wonogiri

Jawa Tengah

196808202005011005 MIM BULU

2724 120282157122 7637752653300062 Haryanti

MIM DUNGKLEPU

03/05/1974 Wonogiri

Jawa Tengah

2725 120282119141 5352749651300073 Siti Wahyuni

MIM JATISALAM

20/10/1971 Wonogiri

Jawa Tengah

2726 120282131090 1539750652300102 Siti Hidayati

MIM JATISALAM

07/02/1972 Wonogiri

Jawa Tengah

2727 120282184090 0545746648300053 Tri Haryani

196811131992032001 MIM KUWANG

13/11/1968 Wonogiri

Jawa Tengah

2728 120282173094 7045743648200003 Mulyadi

150314658

13/07/1965 Wonogiri

Jawa Tengah

MIM NAMBANGAN

2729 120282141092 6261747649300123 Siti Ziadah Turrohmah

MIM NAMBANGAN

26/09/1969 Wonogiri

Jawa Tengah

2730 120282126124 4756753654200032 Suharyanto

MIM PELEM

24/04/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

2731 120282175116 2437753654300072 Ernawati

MIM PURNO

05/01/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

2732 120282128145 8555753654300032 Aminatun Zuhriyah

MIM PURNO

23/02/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

2733 120282121091 2039746648200063 Dwiyanto

MIM SAMBIROTO

07/07/1968 Wonogiri

Jawa Tengah

2734 122352186035 7448753655200012 Kartika Rohmanul Karim

MIM SAMBIROTO

16/01/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

2735 120282118100 7455753654300022 Badriyah Endriyani

MIM TEGIRI

23/01/1975 Wonogiri

Jawa Tengah

01/04/1969 Wonogiri

Jawa Tengah

2736 120282146110 8436747650300012 Siti Romlah

196901042005012002 MIM TLENYENG

2737 122352138031 8660143645300002 Suyatmi
2738 120282194104 5938745648210112 Sri Lestari

MIN WONOGIRI

28/03/1965 Wonogiri

Jawa Tengah

196706062006042017 MIN WONOGIRI

06/06/1967 Wonogiri

Jawa Tengah

2739 122362161019 5443749651200052 Sugeng Marwoko

01/11/1971 Wonogiri

Jawa Tengah

2740 122382173021 5334744646200043 Tomo

196602102007011060 MTs N 2 WONOGIRI

MTs MUH. 3 GIRIWOYO

02/10/1966 Wonogiri

Jawa Tengah

2741 122362114021 2562746650200013 Hamidin

196812302007011037 MTs Negeri PURWANTORO

30/12/1968 Wonogiri

Jawa Tengah

2742 120212131037 8144739639300003 Narsiyatun

RA PERWANIDA IX

08/12/1961 Wonogiri

Jawa Tengah

2743 120212172043 5639752654210062 Siswarsini

RA PERWANIDA XV

03/07/1974 Wonogiri

Jawa Tengah

2744 122372148024 8642747646300002 Mu'Tamidah

196910031989122001 MAN Kalibeber

03/10/1969 Wonosobo

Jawa Tengah

2745 122352183021 2261735637110053 Muchtadir

195709291981031005 MI GUPPI Sumberwulan

29/09/1957 Wonosobo

Jawa Tengah

20/03/1974 Wonosobo

Jawa Tengah

17/02/1954 Wonosobo

Jawa Tengah

2746 120282126122 3652752654300012 Wiwin Windarti
2747 120282199093 6549732633210012 Sitin Saefah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

MI HS Kumejing
195402171979032001 MI Ma Besani

55

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

2748 122352191035 5534748652300002 Marni

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

MI Ma Bowongso

02/02/1970 Wonosobo

Jawa Tengah

2749 122372124023 2244747649110063 Sonhaji

196909122005011003 MI Ma Clengkom

09/12/1969 Wonosobo

Jawa Tengah

2750 120282143085 7638738640210042 Milhatu Ummahaty

196003061992032001 MI Ma Kalibeber

03/06/1960 Wonosobo

Jawa Tengah

MI Ma Kalibeber

10/08/1969 Wonosobo

Jawa Tengah

2751 120282174115 1340747649210093 Rusnawati
2752 122372171038 1937739649200002 Syaifudin

196906052000031011 MI Ma Karanganyar

06/05/1969 Wonosobo

Jawa Tengah

2753 120282162125 3534764665300092 Pawit Hasanah

MI Ma Kebondalem

02/02/1986 Wonosobo

Jawa Tengah

2754 120282117085 7246738640210053 Sunatun

MI Ma Kebrengan

14/09/1960 Wonosobo

Jawa Tengah

2755 120282182110 2137725628200003 Purwanto

196007081983031002 MI Ma Larangan

07/08/1960 Wonosobo

Jawa Tengah

2756 120282175109 2455747650210063 Istikhoimah

196911231993032002 MI Ma Ngalian

23/11/1969 Wonosobo

Jawa Tengah

2757 120282146125 2951750652300022 Nur Farida
2758 120282155119 5250746648300073 Siti Sundari Wijayanti

MI Ma Ngalian
196909182005012001 MI Ma Patak Banteng

2759 120282146124 5549750654110002 Rofiq

MI Ma Pukiran

2760 120282126118 4651750651300042 Purwaningsih
2761 120282156098 6747733634200022 Arbin

MI Ma Ropoh
195504151980031003 MI Ma Serangsari

2762 120282144136 6442750654110002 Ma'Arif
2763 120282163103 6438746648300003 Siti Ngaisah

MI Ma Tawangsari

Jawa Tengah
Jawa Tengah

17/06/1972 Wonosobo

Jawa Tengah

19/03/1972 Wonosobo

Jawa Tengah

15/04/1955 Wonosobo

Jawa Tengah

01/10/1972 Wonosobo

Jawa Tengah

196811062005012001 MI Ma'arif Gondang

11/06/1968 Wonosobo

Jawa Tengah

MI Ma'arif Mergosari

10/10/1964 Wonosobo

Jawa Tengah

20/02/1957 Wonosobo

Jawa Tengah

01/07/1972 Wonosobo

Jawa Tengah

2764 120282115089 4342742646200053 Waris
2765 120282159108 8552735636200012 Bambang Sukrisman

19/06/1972 Wonosobo
18/09/1969 Wonosobo

195702201989031002 MI Muh Butuh 2

2766 120282193146 9439750052300062 Siti Zaenah

MI Muh Kalialang

2767 120282156122 2640752654300012 Retno Parwati

MI Muh Kalikajar

03/08/1974 Wonosobo

Jawa Tengah

2768 120282118094 9539748650210112 Sri Handayani

MI Muh Marongsari

02/07/1970 Wonosobo

Jawa Tengah

2769 120282168091 0434744647300032 Nur Chasanah

196601021993032003 MI Muh Mungkung

01/02/1966 Wonosobo

Jawa Tengah

2770 120282135111 3334748650200053 Niryanto

10/02/1970 Wonosobo

Jawa Tengah

2771 122352159021 6739746649300012 Siti Nurwahidah

196804072007012053 MTs Al-Fatah Kemutug

MIN Kepil

04/07/1968 Wonosobo

Jawa Tengah

2772 122372192032 2043746647200003 Muh. Wahid Hasim

196807112006041003 MTs HS Wadaslintang

07/11/1968 Wonosobo

Jawa Tengah

07/01/1957 Wonosobo

Jawa Tengah

25/07/1973 Wonosobo

Jawa Tengah

2773 122352162019 8033735638200003 Sudarto
2774 122362168023 6057751653200003 Achmad Zudin

MTs Ma Kertek
197307252007101003 MTs N Wonosobo

2775 120212154043 3033745647300023 Siti Nikmah
2776 120212126035 2757743646300062 Nur Sholehah

RA Masy. Manggisan
196504251993032002 RA Masy. Salma

2777 120212132037 9538745647300003 Urbingah Faozah

RA Masyithoh Hj Maryam

2778 122372111028 5346745648200020 Fatoni Azis

196710141993031002 MAN 1

2779 120282198096 1554745648300013 Indrawati

06/01/1967 Wonosobo

Jawa Tengah

25/04/1965 Wonosobo

Jawa Tengah

12/06/1967 Wonosobo

Jawa Tengah

14/10/1967 Kota Magelang

Jawa Tengah

196712121990022001 MI AL IMAN

12/12/1967 Kota Magelang

Jawa Tengah

2780 122352116022 2643742646300012 Siti Asiyah

MTs Al Iman

11/03/1964 Kota Magelang

Jawa Tengah

2781 120212192050 7238741643300073 Gandes Hardini Ariswati

RA AL IMAN II

09/06/1963 Kota Magelang

Jawa Tengah

2782 122382148019 1750751651300002 Mustaqimah

197304182007102004 MA KH Syafi'i

18/04/1973 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2783 122352146024 7661750652300012 Alifiyana

197203292007012013 MAN 2 Pekalongan

29/03/1972 Kota Pekalongan

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2784 120282135099 3142740641300103 Chusnul Chotimah

MI Pringalngu 02

08/10/1962 Kota Pekalongan

2785 122392197009 1449739641200012 Atikah

MII Banyurip Ageng 01

17/01/1960 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

17/04/1967 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2786 120282171103 5749745647300022 Tuti Suprikhatin

196704172005012001 MIS 05 Sampangan

2787 120282163115 6546751654300002 Mutrofiyah

197302142001012014 MIS 09 Bendan

14/02/1973 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2788 120282116126 1542750652200022 Mohammad Zahidin

197202102007101003 MIS Gamer

02/10/1972 Kota Pekalongan

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2789 120282153090 0450736637300012 Hamidah

MIS Jenggot 01

18/01/1958 Kota Pekalongan

2790 122372192029 2746737641200012 Ahada

MIS Jenggot 01

14/04/1959 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2791 122372152025 6935740640300002 Imronah

MIS Jenggot 02

06/03/1961 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2792 122362122025 1160740642300033 Muslimah

MIS Jenggot 02

28/08/1962 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

197210162007012021 MIS Jenggot 02

16/10/1972 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2794 120282195086 8560734637300002 Zaetun

MIS Pasirsari 01

28/09/1956 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2795 120282177088 7433734637300042 Baroroh

MIS Pasirsari 02

01/01/1956 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2796 120282152104 6440738639300013 Khamidah

MIS Pasirsari 02

11/08/1960 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2797 120282164103 9039735638200013 Moh. Mukmin

MSI 01 Kauman

07/07/1957 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2793 122372113036 0348750652300023 Khusnul Khotimah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

56

NO

NRG

NUPTK

NAMA

NIP

TEMPAT TUGAS

TANGGAL
KABUPATEN KOTA
LAHIR

PROPINSI

2798 120282166093 4539737638300003 Roudlotul Jannah

MSI 01 Kauman

12/07/1959 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2799 120282184077 6849739640200032 Ibnu Hajar

MSI 11 Nurul Islam

17/05/1961 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2800 122372165030 7135739642300003 Noor Chasanah

MSI 15 Medono

08/03/1961 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2801 122372172013 6445740642200013 Nuruddin

MSI 15 Medono

13/11/1962 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

197206222000122003 MSI 17 Pabean

2802 122362166037 3954750652300022 Miftah Mucharomah

22/06/1972 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2803 122382134012 1560737636200003 Abdul Khayyi

MSI Hifal 01

03/07/1954 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2804 120282124101 5553736637300003 Faizah

MSI Hifal 01

21/12/1958 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2805 122352178016 7353739640200003 Ahmad

MTs Hidayatul Athfal

14/03/1958 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2806 122352193021 4444740641300012 Khotimah

MTs IN

01/12/1962 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

RAM NU Masyithoh 19

08/12/1958 Kota Pekalongan

Jawa Tengah

2807 120212172038 2144737637300003 Kuspraptiningsih
2808 122372193026 6456741643200023 Masyhudi

196311242000121001 MI AL-MAHMUD KUMPULREJO24/11/1963 Kota Salatiga

Jawa Tengah

MI Islamiyah KAUMAN KIDUL 17/04/1968 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2809 120282169109 2749746647300012 Syarifah Sri Mulyati
2810 120282198098 7846746648300052 Suliyatun
2811 122362141025 2645735636200012 Sulkhani Maimun

MI Ma'arif DUKUH
195703131989031002 MI Ma'arif KUTOWINANGUN

14/05/1968 Kota Salatiga

Jawa Tengah

13/03/1957 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2812 120282195099 1633745648110072 Abdul Wahab

MI Ma'arif KUTOWINANGUN

03/01/1967 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2813 120282119131 6833747649200032 M. Turis Niagawan

MI Ma'arif MANGUNSARI

05/01/1969 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2814 120282187111 5848750653300012 Tri Pujiastuti

197205162007102003 MI Ma'arif MANGUNSARI

16/05/1972 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2815 122352146020 3937739641200062 Umar Faruk

196106051992031002 MTs N Salatiga

06/05/1961 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2816 120212143035 4338746649300043 Endang Sumarni

RA AL Hidayah

10/06/1968 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2817 120212196028 8557748652300003 Ima Salamah

RA Masithoh Dayaan

25/12/1970 Kota Salatiga

Jawa Tengah

2818 122362146019 6437745649110022 Muhni

MA HIDAYATUS SYUBBAN

01/03/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2819 122362164025 1441740643200012 Ahmad Sukron

MA. NURUSSALAM

01/09/1962 Kota Semarang

Jawa Tengah

2820 122352165025 3750743642210002 Noor Hidayah Budhi S

196504182005012001 MAN 1 Semarang

18/04/1965 Kota Semarang

Jawa Tengah

2821 120282192102 0135745647200073 Sholehan

196708031991031001 MI AL Islamiyah KEMIJEN

08/03/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2822 120282181113 9459745647210042 Rohmana Latif Hamidah

196701272005012001 MI AL KHOIRIYYAH 1 SEMARA27/01/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

MI AL-Islam MANGUNSARI 02 30/05/1966 Kota Semarang

Jawa Tengah

2823 120282162101 5852752655300013 Siti Sumarti
2824 120282164111 1537745663300002 Suprihati

196702051995032001 MI AL-KHOIRIYYAH 2 SEMARA02/05/1967 Kota Semarang

2825 120282139090 0256740641210053 Sariyati
2826 120282164108 8844741643110092 Muhammad Suwanto

MI ATTAQWA
196305121987031001 MI BAITURRAHIM

2827 120282194099 6836743644210092 Suwarni
2828 120282113111 6437741643200043 Ikhsanudin

MI GISIKDRONO
196311052000121001 MI HIDAYATIL MUBTADIIN

Jawa Tengah

24/09/1962 Kota Semarang

Jawa Tengah

05/12/1963 Kota Semarang

Jawa Tengah

05/04/1965 Kota Semarang

Jawa Tengah

11/05/1963 Kota Semarang

Jawa Tengah
Jawa Tengah

2829 122372194029 5438741646110002 Bambang Supriyanto

MI Islamiyah PANCAKARYA

01/06/1963 Kota Semarang

2830 120282167112 1341739641210073 Partonah

MI KEBONHARJO

10/09/1961 Kota Semarang

Jawa Tengah

07/12/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2831 120282136107 5044745647110093 Asmu'I

196707122005011003 MI MANGUNHARJO

2832 120282118077 9447737639110062 Sualim

MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH

15/01/1959 Kota Semarang

Jawa Tengah

2833 120282174101 6448740641410053 Annie Qodriyah

MI MIFTAHUL AKHLAQIYAH

16/11/1961 Kota Semarang

Jawa Tengah

2834 120282122114 7539742642210012 Hidayah

MI MIFTAHUL Huda

02/07/1964 Kota Semarang

Jawa Tengah

2835 120282155111 1044745648300103 Musthofiah

MI MIFTAHUL ULUM 02

07/12/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2836 120282133114 8149745647210140 Anis Endah Suprobo

MI MIFTAHUL ULUM TEMBALA17/08/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2837 122362119019 2347739642200020 Machdum

MI MIFTAHUSH SHIBYAN 02 15/10/1961 Kota Semarang

Jawa Tengah

2838 120282188086 9748737637110002 Zainuddin

MI Muhammadiyah

12/06/1957 Kota Semarang

Jawa Tengah

196012311990032003 MI Muhammadiyah

2839 120282146098 8563738640210923 Lisa Mintarohmi

31/12/1960 Kota Semarang

Jawa Tengah

2840 120282147101 4549740643200023 M. Machrus

MI Nurul Islam

17/12/1962 Kota Semarang

Jawa Tengah

2841 120282116105 1858743646210040 Munarsih

MI RAUDLATUSSIBYAN

26/05/1965 Kota Semarang

Jawa Tengah

196708052005011002 MI TARBIYYATUL Islam

2842 120282141089 4137745648110073 Abdul Basir

08/05/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2843 120282164116 2452745648300053 Afifatul Hidayah

MI TAUFIQIYAH

20/11/1967 Kota Semarang

Jawa Tengah

2844 122352199026 0654743647210012 Marfuah

MI WALISONGO

22/03/1965 Kota Semarang

Jawa Tengah

2845 122362139019 1245744646110033 Muntahar

MTs KHUSNUL KHATIMAH

13/09/1966 Kota Semarang

Jawa Tengah

2846 122392124018 3580733636110012 Mulyo

MTs TANWIRUL QULUB

18/05/1955 Kota Semarang

Jawa Tengah

2847 120212197032 3445742647210002 Sri Soegiarti

RA AL-Hidayah IV

13/01/1964 Kota Semarang

Jawa Tengah

Lampiran SK Dirjen No. 667 Tahun 2013 Tanggal 22 Maret 2013

57