Anda di halaman 1dari 115

N L N L L

DOA KANZIL 'ARASH


1
g
g

NPLN
NPLN
L
L
L
L
D
D
O
O
A
A
K
K
A
A
N
N
Z
Z
I
I
L
L

'
'
A
A
R
R
A
A
S
S
H
H

SUSUNAN:
H HA AM MB BA A Y YA AN NG G D DH HA AI IF F
A
A
L
L
-
-
U
U
S
S
T
T
A
A
Z
Z
A
A
L
L
-
-
M
M
A
A
U
U
L
L
A
A
W
W
I
I

J JJ J
J JJ J
a aa a
a aa a
l ll l
l ll l
a aa a
a aa a
l ll l
l ll l
u uu u
u uu u
d dd d
d dd d
d dd d
d dd d
i ii i
i ii i
n nn n
n nn n
A AA A
A AA A
h hh h
h hh h
m mm m
m mm m
a aa a
a aa a
d dd d
d dd d
A AA A
A AA A
r rr r
r rr r
- -- -
- -- -
R RR R
R RR R
o oo o
o oo o
w ww w
w ww w
i ii i
i ii i

S Se em mo og ga a A Al ll la ah h M Me en ng ga am mp pu un ni in ny ya a, , K Ke ed du ua a I Ib bu u B Ba ap pa an ny ya a, ,
G Gu ur ru u- -G Gu ur ru un ny ya a D Da an n S Se el lu ur ru uh h U Um mm ma at t M Mu us sl li im mi in n
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
2
KANDUNGAN
TRANSLITERASI 3

MUQADDIMAH DOA KANZIL 'ARASH 5

AL-ASMA AL-HUSNA 16

DOA KANZIL 'ARASH 24

DOA KANZIL 'ARASH TEKS ARAB 51

TRANSLITERASI DOA KANZIL 'ARASH 61

TERJEMAHAN DOA KANZIL 'ARASH 72

DOA QURANI 99

SELAWAT 114N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
3
TRANSLITERASI

Ayat-ayat Al-Quran atau sebutan bahasa Arab yang
ditransliterasikan ke tulisan Rumi di dalam buku ini
adalah menggunakan simbol Rumi seperti yang
dinyatakan berikut:

SEBUTAN HURUF SIMBOL RUMI SIMBOL ARAB NILAI ABJAD
Alif A 1
Ba B 2
Ta T 400
Tsa Ts 500
Jim J 3
Ha H 8
Kha Kh 600
Dal D 4
Dzal Dz 700
Ra R 200
Zai Z 7
Sin S 60
Shin Sh 300
Sad S 90
Dhzad Dhz/Dh 800
Ta T 9
Za Z 900
Ain A I U 70
Ghain Gh 1000
Fa F 80
Qaf Q 100
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
4
Kaf K 20
Lam L 30
Mim M 40
Nun N 50
Waw W 6
Ha H 5
Ya Y 10

Huruf (A lif), (W aw) dan (Ya) adalah huruf
Maddah dan simbol Rumi yang digunakan di dalam
Risalah ini adalah seperti berikut:

1. [a] untuk Al if Maddah

2. [u] untuk W aw Maddah

3. [i] untuk Ya Maddah
Kalimah yang mengandungi

(Syaddah) dinyatakan
dengan dua simbol Rumi yang berulang seperti
Yusabbihu lillah di mana terdapatnya 2 huruf B ( )
dan 2 huruf L ( ) adalah bagi menunjukkan Syaddah.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
5

Daku Memulakan Penulisan Dan Pembacaan
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah
Yang Maha Penyayang

Segala puji adalah khusus bagi Allah. Kita
memuji ZatNya dan kita meminta pertolongan dariNya
dan kita beriman denganNya dan kita bertawakkal
kepadaNya dan kita berlindung dengan Allah dari
segala kejahatan nafsu diri kita dan dari keburukan amal
perbuatan kita. Barangsiapa yang Allah memberikan
petunjuk kepadanya, maka tiada sebarang penyesat
yang dapat menyesatkannya dan barangsiapa yang
disesatkan oleh Allah, maka tiada sebarang pemberi
petunjuk yang dapat memberikan petunjuk kepadanya.
Kita bersaksi bahawa sesungguhnya tiada Tuhan yang
berkuasa atas segala sesuatu melainkan Allah dan kita
bersaksi bahawa sesungguhnya Hadhrat Baginda
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
6
Sayyidina Nabi Muhammad Sallallahu 'Alaihi Wasalam
adalah seorang hamba Allah dan merupakan Rasul
utusan bagiNya. Setelah memuji dan mengagungkan
Allah serta memuliakan RasulNya, hamba yang dhaif,
faqir hina dina ini, Jalaluddin Ahmad Ibni Nuruddin Ar-
Rowi, semoga Allah mengampunkannya dan kedua ibu
bapanya dan sekelian guru-gurunya dan seluruh ummat
Muslimin, ingin mempersembahkan kepada para
pembaca suatu khazanah yang agung dari
perbendaharaan 'Arash yang mulia. Ianya berupa
himpunan Nama-Nama Allah Subhanahu Wa Ta'ala
yang tersusun dalam lafaz-lafaz yang indah dan
dinamakannya sebagai Doa Kanzil 'Arash yang bererti
seruan doa dari Khazanah 'Arash. Seluruh Nama-Nama
Allah adalah bagi menyatakan keagungan ZatNya. Allah
adalah Zat Yang Maha Sempurna dan Maha Agung
KebesaranNya. Lafaz Allah adalah nama bagi ZatNya
manakala seluruh Nama-NamaNya yang lain adalah
bagi menyatakan kesempurnaan ZatNya, SifatNya dan
PerlakuanNya. Allah adalah Zat yang terhimpun
padaNya segala sifat-sifat kesempurnaan dan terbebas
dariNya segala sifat-sifat yang lemah dan keji. Amalan
doa ini begitu masyhur di kalangan Ummat Islam di
rantau Nusantara khususnya Malaysia, Singapua,
Indonesia, Brunei, Thailand, Kemboja dan Filipina. Ianya
juga begitu masyhur bagi kalangan Ummat Islam di
benua Hindi seperti di India, Pakistan, Bangladesh,
Afghanistan. Doa ini juga teramat masyhur di kalangan
Ummat Islam di seluruh rantau negara-negara 'Arab dan
bukan 'Arab.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
7
Kami telah menemui fadhilat kelebihan membaca
himpunan Nama-Nama Allah ini dalam dua buah kitab
yang masyhur lagi makbul di kalangan Ummat Islam
iaitu Majmu' Syarif Melayu yang mengandungi
beberapa Surah dari Al-Quran yang menjadi amalan
lazim dan juga mengandungi doa-doa serta Istighfar dan
juga amalan untuk mendekatkan diri dengan Allah
Subhanahu Wa Ta'ala. Kitab ini telah diterbitkan oleh
Maktabah Wa Matba'ah Darul Ma'arif, 173-C, Sungai
Pinang Road, Pulau Pinang, Malaysia. Sebuah lagi
adalah kitab yang berjudul Majmu'ah Awrad Wa Wazaif
yang mengandungi beberapa Surah Al-Quran yang
lazim diamalkan pembacaannya dan juga mengandungi
Hadits-Hadits Nabawiah. Kitab ini telah diterbitkan oleh
Azad Publishers, No. 56, Urdu Bazar, Karachi, Pakistan.

Di dalam kitab ini terdapat sebuah riwayat yang
menyatakan bahawa pada suatu hari Hadhrat Baginda
Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam sedang berada di dalam masjid. Tiba-tiba
Hadhrat Jibril 'Alaihissalam telah datang dan
mengajarkan Doa Kanzil 'Arash ini kepada Hadhrat
Baginda Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu 'Alaihi
Wasallam dan telah menjelaskan kepada Baginda
Sallallahu 'Alaihi Wasallam tentang kelebihan yang
tidak terbatas dan keberkatannya. Betapa kemasyhuran
doa ini sehingga ianya telah dimisalkan seumpama
pelita yang terang benderang di Dunia ini.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
8
Sesiapa sahaja yang membaca doa ini, maka
segala apa yang dihajatkan olehnya, Insya Allah akan
tercapai dan dia akan mendapat keberkatan dari amalan
doa tersebut sehingga ke anak cucunya dan dia akan
mendapat kemurahan rezeki dalam kehidupannya. Doa
ini juga dinamakan sebagai Raja Segala Doa-Doa kerana
ianya mengandungi fadhilat kelebihan dan faedah yang
tidak terhitung banyaknya. Walaubagaimanapun,
bukanlah maksud untuk mendapatkan segala kelebihan
ini yang sepatutnya menjadi matlamat utama, tetapi
perkara yang paling penting dan utama adalah kerana
kecintaan kita terhadap Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dengan 'Aqidah yang suci bersih dan tulus ikhlas, maka
kita menyebutkan Nama-NamaNya yang mulia ini
semata-mata dengan niat untuk mencintaiNya dan
mencari keredhaanNya.

Ada dinyatakan dalam kitab tersebut dalam
meringkaskan nilai kelebihan doa ini dari
menyatakannya dengan panjang lebar dari sebuah
Hadits yang panjang, bahawa Hadhrat Jibril
'Alaihissalam dalam menerangkan kelebihan doa ini
telah bersabda bahawa bagi sesiapa yang membaca doa
yang diberkati ini maka Allah Ta'ala akan mengurniakan
kepadanya tiga perkara. Pertama, Allah memberikan
keberkatan dalam rezekinya. Kedua, Allah akan
mengurniakan rezeki kepadanya dari sumber yang
ghaib. Ketiga, Allah akan menundukkan musuh-
musuhnya dengan rasa rendah dan hina diri
terhadapnya.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
9
Barangsiapa yang membaca doa ini atau
menyimpan doa ini di sampingnya, maka Allah Yang
Maha Agung KebesaranNya akan melimpahkan Rahmat
kepada orang tersebut pada setiap masa dan jika dibawa
ketika berperang dengan orang Kafir, maka akan
menang mengatasi orang Kafir dan mendapat
pertolongan ghaib dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jika
doa ini dibawa ketika dalam perjalanan mahupun
musafir, maka dia sentiasa akan beroleh 'Afiat
kesihatannya dan akan memperolehi kekayaan harta
dalam rumahnya.

Dengan keberkatan doa ini juga seseorang itu
akan terpelihara dari kejahatan sihir dan syaitan serta
sebarang bentuk bala musibah di bumi mahupun di
langit. Jika doa ini ditulis lalu dibasuh dengan air hujan
yang awal kemudian diberi minum kepada orang yang
terkena sihir, nescaya akan sembuh. Jika ianya ditulis
sebagai azimat kemudian dibasuhkan dengan air lalu
diberi minum kepada orang yang berpenyakit sukar
diubati atau tidak ditemui jalan penyembuhannya, maka
dengan kelebihan dan kurniaan dari Allah Ta'ala
nescaya penyakitnya akan sembuh. Jika pasangan suami
isteri yang masih belum mendapat sebarang zuriat,
maka hendaklah dituliskan doa ini dengan dakwat
kasturi dan zakfaran lalu dibasuhkan dan diberi minum
kepada pasangan tersebut selama dua puluh satu hari,
nescaya Allah akan mengurniakan zuriat kepada mereka
dengan kekurniaan dan kelebihan dari Allah.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
10
Dengan berkat pembacaan doa ini, pada hari
Qiyamat para pembacanya akan dikurniakan ketinggian
darjat sehinggakan orang lain juga akan turut
mengharapkan ketinggian darjat tersebut. Para
pembacanya sekali-kali tidak akan menjadi sesat dan
tidak akan lupa tentang perjalanannya.

Terdapat juga sebuah riwayat yang menyatakan
tentang kelebihan doa ini iaitu pada suatu ketika di Kota
Madinah Munawwarah, seorang yang layak dihukum
pancung telah ditangkap dan dibawa mengadap kepada
hakim.

Hakim telah menjatuhkan hukuman bunuh
terhadapnya. Sebagai hukuman, beliau telah dipanah
sebanyak tiga kali namun tiada sebarang kesan pada
dirinya. Kemudian beliau telah dibakar namun tidak
terbakar dan direndam di dalam air namun beliau tidak
lemas sehingga berbagai-bagai kaedah dan cara telah
dilakukan untuk menghukum pesalah tersebut, namun
segala usaha telah menjadi sia-sia.

Hakim menjadi agak teruja dengan keadaan ini
dan telah bertanya kepada pesalah itu apakah yang
menyebabkan berlakunya keadaan yang sedemikian.
Pesalah itu lalu berkata bahawa pada dirinya terdapat
Ta'widz Azimat Kanzil 'Arash dan menerusi
keberkatannya, tiada sebarang kesusahan musibah atau
bala bencana akan datang kepadanya.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
11
Hakim pun lalu membebaskannya dan
memberikan harta pampasan kepadanya dan telah
meminta beliau menuliskan doa Ta'widz dan hakim
itupun sentiasa mengamalkan pembacaannya.

Sebenarnya terdapat banyak lagi kelebihan yang
terkandung di dalam pengamalan doa yang agung ini
yang tidak dapat kami menukilkan kesemuanya. Jika
ketujuh-tujuh petala langit dan bumi ini dijadikan
sebagai kertas dan sekelian pohon-pohon di atas seluruh
muka bumi ini dijadikan pena dan sekelian makhluk di
langit dan di bumi dari azali hingga ke abadi berkumpul
untuk menuliskan kata-kata pujian terhadap Zat Allah
Yang Maha Agung, nescaya tetap tidak akan habis.

Doa Kanzil 'Arash ini amat sesuai dijadikan wirid
dalam kehidupan seharian bagi memohon hajat dan
melapangkan rezeki. Menerusi keberkatannya juga
dapat memberikan kemenangan ke atas musuh-musuh
dan menyembuhkan penyakit orang-orang yang sakit.
Untuk memperolehi keberkatan dalam hidup dan
mencapai banyak kelebihan, seseorang hendaklah
mengamalkan pembacaan doa yang berkat ini kerana
sememangnya ia amat mujarab dan ampuh dengan
syarat hendaklah membacanya dengan hati yang ikhlas.
Semoga Allah Ta'ala memberkati para pembaca doa ini
yang menjadikannya sebagai amalan pembacaan harian
mahupun sekali dalam seumur hidupnya dan orang-
orang yang menyimpannya dalam simpanan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
12
Firman Allah dalam Surah Al-A'raf ayat 180,

< '!{ _`.>: `s! !, ' %! >=`
` >` ! l. =-

Dan bagi Allah terdapat Nama-Nama Yang Terbaik,
maka bermohonlah kepadaNya dengan menyebut
Nama-NamaNya itu dan tinggalkanlah orang-orang
yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut
Nama-NamaNya, nanti mereka akan mendapat balasan
terhadap apa yang telah mereka kerjakan.

Nama-nama yang terbaik adalah bagi
menunjukkan keagungan yang sesuai dengan sifat-sifat
Allah dan janganlah dihiraukan orang-orang yang
menyembah Allah dengan Nama-nama yang tidak
sesuai dengan sifat-sifat dan keagungan Allah. Segala
nama-nama yang baik adalah dikhususkan hanya bagi
Allah. Kita telah diperintahkan agar menyeru dan
memohon kepada Allah menerusi sebutan Nama-
NamaNya yang baik dan mulia. Nama-Nama Allah
yang terbaik adalah begitu banyak dan tidak diketahui
jumlah bilangannya yang sebenar. Menurut sebuah
Hadits yang sahih yang telah diriwayatkan oleh Hadhrat
Imam Bukhari Rahmatullah 'Alaih menyatakan bahawa
Allah memiliki sembilan puluh sembilan nama-nama
yang terbaik.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
13
Di dalam surah Al-Isra ayat 110, Allah Ta'ala berfirman,

% `s < `s -9 ! ! `s. `&# '!`{
_`.>: > 7.., ! !, _., , 79
,

Katakanlah: "Serulah Allah atau serulah Ar-Rahman,
dengan nama yang mana saja kamu seru, Dia
mempunyai Al-Asmaa Al-Husna (nama-nama yang
terbaik) dan janganlah kamu mengeraskan suaramu
dalam Solatmu dan janganlah pula merendahkannya
dan carilah jalan tengah di antara kedua itu".

Maksudnya janganlah membaca ayat Al-Quran
dalam Solat secara terlalu kuat atau terlalu perlahan
tetapi cukuplah sekedar dapat didengari oleh ma'mum.
Begitu juga dalam seruan doa terhadap Allah, tidak
perlu diucapkan dengan sebutan yang terlalu kuat. Yang
sebaik-baiknya adalah dengan sebutan yang sederhana
iaitu tidak terlalu kuat dan tidak pula terlalu perlahan
kerana sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala
adalah Zat Yang Maha Mendengar dan Dia tidak tuli.
Pendengaran Allah adalah Maha Sempurna dan Dia
dapat mendengarinya meskipun sesuatu yang
diucapkan di dalam hati.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
14
Firman Allah dalam Surah Taha ayat 8,

< 9| | `&! '!`{ _`.>:

Allah! Tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan
Dia, bagiNyalah segala nama-nama yang terbaik.

FirmanNya lagi dalam Surah Al-Hasyar ayat 24,

< ,=9 !,9 '.9 `&! '!`{ _`.>9 _,.
9 ! ,.9 _{ '-9 `3>:

Dialah Allah, Yang Menciptakan sekalian makhluk;
Yang Mengadakan (dari tiada kepada ada); Yang
Membentuk rupa (makhluk-makhlukNya menurut yang
dikehendakiNya); bagiNyalah nama-nama yang sebaik-
baiknya dan semulia-mulianya; bertasbih kepadaNya
segala yang ada di langit dan di bumi dan Dialah Yang
tiada bandinganNya, lagi Maha Bijaksana.
Hadhrat Imam Bukhari Rahmatullah Alaih telah
meriwayatkan sebuah Hadits di dalam Sahih Bukhari
menerangkan tentang Keesaan Zat Allah Subhanahu Wa
Taala; dari Abul Yaman dan beliau meriwayatkan dari
Shuaib dan beliau meriwayatkan dari Abu Az-Zinad
dan beliau meriwayatkan dari Al-Araj dan beliau
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
15
meriwayatkannya dari Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu
` - . , ,` , ' , ` - ' ` .` , ` ` - ` , ,` , ' `
_ ,` ' ` ,`, ,` , '
,` _ . ' , , ` , ` _ . ` .
` ` , ` - - .` - ' ` - ,
` ` , .` - ' ` = -
Telah diriwayatkan oleh Hadhrat Abu Hurairah
Radhiyallahu Anhu, bahawa Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah bersabda, Sesungguhnya bagi Allah terdapat
sembilan puluh sembilan Nama iaitu seratus kurang
satu, barangsiapa yang memeliharaNya dalam hati
akan masuk Syurga.
Di dalam Hadits ini, Hadhrat Baginda Nabi
Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
telah menyatakan bahawa bagi Zat Allah itu terdapat
sembilan puluh sembilan Nama. Yang dimaksudkan
dengan sembilan puluh sembilan itu adalah Nama-
Nama Allah Yang Terbaik atau disebut sebagai Al-
Asmaa Al-Husna.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
16
Memelihara nama-nama tersebut di dalam hati
bererti kita menghafalkannya dan mengamalkannya
sebagai zikir dan doa. Nama-Nama Allah ini
mengandungi nilai keberkatan yang amat besar kerana
ianya merupakan Nama-Nama bagi Zat Yang Maha Esa,
yang terhimpun padaNya segala sifat-sifat yang
sempurna dan Dia adalah Maha Suci dari sebarang
kekurangan dan kelemahan. Nama-Nama Allah ini
merangkumi Nama ZatNya, Nama Sifat-SifatNya dan
Nama AfalNya. Para Alim Ulama menyatakan bahawa
Allah Taala memiliki lebih 3000 Nama. Sesungguhnya
hanya Allah sahaja yang Maha Mengetahui berapakah
jumlah bilangan yang sebenar Nama-NamaNya.
Al-Asmaa Al-Husna yang dimaksudkan adalah
seperti berikut:
` ,' ` ` ,' : ' ,,-` , ` ~` ,
_ - ,` ' ` _` - ` ,, , ` , ,' .
, ` _` , ` _ ` _` , .' _` _` , ` .`
' ` ,' ` _ ` , ` - ` , ,,
` _ - ` ., = , - ` _ . ` _, `
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
17
` _ ' ` _, ` ` _, ,, = ,, -
` ., ` , < , , - ` ., - ., ' , -
- . ` , - ' ` ,` , ,, - ` _ , ` .,
` , - ' , ` ' ' , , , ` - ` , ,`
,' , ' - ., ' , - ` , ' . ' . -
` _ ` ` . ` -. ` - , ` - ' ` -,
` ' ` _ ' ` ~ ` , = ` , -. ` ,. ` ,` - ,'
` , ' , ,' ` .` , ' _ ' , . ,
' , , - , :' ` : ` _ -
` _,` ` _ ` ' _` . ` _ ' ` ' '
` _, _,` ` . ` , ` , . _ ,
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
18
Sembilan puluh sembilan Nama-Nama Allah Yang
Terbaik itu seperti mana yang masyhur dari Al-Quran
dan Al-Hadits adalah seperti berikut:
1. AR-RAHMAN Yang Maha Pengasih
2. AR-RAHIM Yang Maha Penyayang
3. AL-MALIK Yang Maha Raja
4. AL-QUDDUS Yang Maha Suci
5. AS-SALAM Yang Maha Memberi
Kesejahteraan
6. AL-MUKMIN Yang Memberi Keamanan
7. AL-MUHAIMIN Yang Maha Memelihara
8. AL-AZIZ Yang Maha Gagah
9. AL-JABBAR Yang Maha Perkasa
10. AL-MUTAKABBIR Yang Maha Memiliki
Kebesaran
11. AL-KHALIQ Yang Maha Pencipta
12. AL-BARI Yang Mengadakan
13. AL-MUSAWWIR Yang Menciptakan
Rupabentuk
14. AL-GHAFFAR Yang Maha Pengampun
15. AL-QAHHAR Yang Maha Memaksa
16. AL-WAHHAB Yang Maha Memberi Kurnia
17. AR-RAZZAQ Yang Maha Pemberi Rezeki
18. AL-FATTAH Yang Membuka Jalan
Rahmat
19. AL-ALIM Yang Maha Mengetahui
20. AL-QABIDHZ Yang Menyempitkan
21. AL-BASIT Yang Melapangkan
22. AL-KHAFIDHZ Yang Merendahkan
23. AR-RAFI Yang Meninggikan Darjat
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
19
24. AL-MUIZZ Yang Memuliakan
25. AL-MUDZILL Yang Menghinakan
26. AS-SAMI Yang Maha Mendengar
27. AL-BASIR Yang Maha Melihat
28. AL-HAKAM Yang Menetapkan Hukum
29. AL-ADL Yang Maha Adil
30. AL-LATIF Yang Maha Halus
31. AL-KHABIR Yang Mengetahui Rahsia
32. AL-HALIM Yang Maha Penyantun
33. AL-AZIM Yang Maha Agung
34. AL-GHAFUR Yang Maha Pengampun
35. ASY-SYAKUR Yang Menghargai
36. AL-ALIY Yang Maha Tinggi
37. AL-KABIR Yang Maha Besar
38. AL-HAFIZ Yang Maha Pemelihara
39. AL-MUQIT Yang Maha Mencukupkan
40. AL-HASIB Yang Maha Menghitung
41. AL-JALIL Yang Maha Mulia
42. AL-KARIM Yang Memberikan
Kemuliaan
43. AR-RAQIB Yang Maha Mengawasi
44. AL-MUJIB Yang Menjawab Semua
Permohonan
45. AL-WASI Yang Maha Luas
Kekurniaan
46. AL-HAKIM Yang Maha Bijaksana
47. AL-WADUD Yang Maha Pencinta
48. AL-MAJID Yang Maha Mulia
49. AL-BAITS Yang Maha Membangkitkan
50. ASY-SYAHID Yang Maha Menyaksikan
51. AL-HAQQ Yang Maha Benar
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
20
52. AL-WAKIL Yang Maha Memelihara
53. AL-QAWIY Yang Maha Kuat
54. AL-MATIN Yang Maha Kukuh
55. AL-WALIY Yang Maha Melindungi
56. AL-HAMID Yang Maha Terpuji
57. AL-MUHSI Yang Maha Menghitung
58. AL-MUBDI Yang Maha Memulai
59. AL-MUID Yang Mengembalikan
Kehidupan
60. AL-MUHYI Yang Maha Menghidupkan
61. AL-MUMIT Yang Maha Mematikan
62. AL-HAYY Yang Maha Hidup
63. AL-QAYYUM Yang Maha Berdiri Sendiri
64. AL-WAJID Yang Maha Menemukan
65. AL-MAJID Yang Maha Mulia
66. AL-WAHID Yang Satu
67. AL-AHAD
*
Yang Maha Esa
68. AS-SAMAD Yang Menjadi Tempat
Pergantungan Makhluk
69. AL-QADIR Yang Maha Menentukan
70. AL-MUQTADIR Yang Maha Berkuasa
71. AL-MUQADDIM Yang Maha Mendahulukan
72. AL-MUAKHKHIR Yang Maha Mengakhirkan
73. AL-AWWAL Yang Maha Awal
74. AL-AKHIR Yang Maha Akhir
75. AZ-ZAHIR Yang Maha Nyata
76. AL-BATIN Yang Maha Tersembunyi
77. AL-WALI Yang Maha Memerintah
78. AL-MUTAALI Yang Maha Memiliki
Ketinggian
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
21
79. AL-BARR Yang Maha Memberi
Kebaikan
80. AT-TAWWAB Yang Maha Menerima
Taubat
81. AL-MUNTAQIM Yang Maha Penyiksa
82. AL-AFUW Yang Maha Pemaaf
83. AR-RAUF Yang Maha Pengasih
84. MALIKUL-MULK Raja Penguasa Segala
Kerajaan
85. DZUL-JALALI WAL-IKRAM Yang Memiliki
Kebesaran Dan
Kemuliaan
86. AL-MUQSIT Yang Maha Adil
87. AL-JAMI Yang Maha
Menghimpunkan
88. AL-GHANIY Yang Maha Kaya
89. AL-MUGHNI Yang Memberikan
Kekayaan
90. AL-MANI Yang Maha Mencegah
91. ADH-DHARR Yang Memberikan
Kemudharatan
92. AN-NAFI Yang Memberikan
Kemanafaatan
93. AN-NUR Yang Maha Bercahaya
94. AL-HADI Yang Memberikan Petunjuk
95. AL-BADI Yang Memulakan
Penciptaan
96. AL-BAQI Yang Maha Kekal
97. AL-WARITS Yang Maha Mewarisi
98. AR-RASYID Yang Maha Pembimbing
99. AS-SABUR Yang Maha Sabar
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
22
Di dalam Doa Kanzil 'Arash ini juga
mengandungi Nama-Nama Allah dan ada di antaranya
yang tidak dinyatakan di dalam himpunan Al-Asma Al-
Husna yang sembilan puluh sembilan. Kesemua Nama-
Nama yang dinyatakan ini adalah merujuk kepada Zat
Allah Yang Satu, Yang Maha Esa lagi Maha Tunggal.

Menyebut Nama-Nama Allah sememangnya
adalah merupakan suatu kurniaan nikmat dari Allah
kerana diberikan Taufiq kepada kita menggerakkan
lidah dan akal fikiran untuk menyebut dan memikirkan
tentang kebesaran dan keagunganNya. Mudah-
mudahan amalan ini akan menguatkan 'Aqidah kita
terhadap Ketuhanan Zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala
dan menambahkan keyakinan kita terhadap
kekuasaanNya.
Dalam buku kecil ini juga kami sertakan
transliterasi Roman dan terjemahan Doa Kanzil 'Arash
dalam Bahasa Melayu dan disertakan juga Doa Qurani
iaitu himpunan doa-doa yang dipetik dari Al-Quran
yang amat bermanafaat untuk dijadikan amalan
pembacaan harian. Semoga sekelian para pembacanya
beroleh manafaat darinya.
Doa Kanzil 'Arash ini sesuai diamalkan
pembacaannya setiap kali selepas menunaikan Solat
Fardhu ataupun sekurang-kurangnya dibaca sekali
dalam sehari sama ada pada waktu pagi ataupun
petang.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
23
Walaubagaimanapun, pembacaannya tiada batas
sama sekali, ianya boleh dibaca pada bila-bila masa
sahaja yang sesuai untuk mengamalkan zikir dan doa
sama ada dalam keadaan berwudhu mahupun dalam
keadaan tidak berwudhu. Kami menamakan kitab ini
sebagai Dalilun Naqsh Fi Du'ai Kanzil 'Arsh. Insya
Allah, keberkatan dari pembacaan doa ini akan dapat
dirasai oleh orang-orang yang membaca dan
mengamalkannya secara istiqamah.

Wabillahi Taufiq Wal Hidayah.
Wassalamu 'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Hamba Yang Dhaif,
Al-Maulawi Jalaluddin Ahmad Ar-Rowi
1 Dzul Hijjah 1429 H/ 30 November 2008 M

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
24


NL
NL

PLN
PLN
L
L
L
L


D
D
A
A
L
L
I
I
L
L
U
U
N
N
N
N
A
A
Q
Q
S
S
H
H

F
F
I
I

D
D
U
U
'
'
A
A
I
I
K
K
A
A
N
N
Z
Z
I
I
L
L
'
'
A
A
R
R
S
S
H
HN L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
25
NPLN
NPLN
LZ
LZ
L
L
D
D
O
O
A
A
K
K
A
A
N
N
Z
Z
I
I
L
L
'
'
A
A
R
R
A
A
S
S
H
H
[ L ,._'
M HI RA - IR - N A M H RA - IR - H A BISMILL
Dengan Nama Allah Yang Maha Pemurah, Yang
Maha Pengasih
L W L LW N LL\N L _,.'
- MALIK AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
S U QUDD - IL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja, Yang Maha Memiliki Kesucian
L W L LW N LL\N L ,\,-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A JABB - IL - Z I AZ '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa, Yang Maha Gagah
L W L LW N LL\N _' ,._'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M HI RA - UR - F U RA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan, Yang Maha Pengasih
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
26
L W L LW N LL\N ,.-' ,._'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M HI RA - IR - R U GHAF
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pengampun, Yang Maha Pengasih
L W L LW N LL\N _' ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I HAK - IL - M I KAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia, Yang Maha Bijaksana
L W L LW N LL\N _.' _'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
QAWIYY-IL-WAFIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat, Yang Maha Menyempurnakan
L W L LW N LL\N .,.'' _,,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R I KHAB - IL - F TI LA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Halus, Yang Maha Mengetahui Perkara
Tersembunyi
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
27
L W L LW N LL\N ,..' .,-.'
- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D U B ' MA - IL - AMAD S
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dikembalikan Segala Perkara,
Yang Maha Disembah
L W L LW N LL\N ,.-' ..'
- AL - N A H HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D U WAD - IL - R U GHAF
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pengampun Yang Maha Penyinta
L W L LW N LL\N ,' ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
L I KAF - IL - L I WAK
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pewakil Yang Maha Penjamin
L W L LW N LL\N ,,_' L,..'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
IZ AF H - IL - B I RAQ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menjaga Yang Maha Memelihara
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
28
L W L LW N LL\N L Q L
- AD - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
IM A Q - IL - IM A D
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkekalan Yang Maha Berdiri
L W L LW N LL\N N `N
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T I MUM - IL - YI H MU
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menghidupkan Yang Maha Mematikan
L W L LW N LL\N L ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M U QAYY - IL - AYY H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup Yang Maha Berdiri Sendiri
L W L W L N LL\N L _,\,'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
RI A B - IL - LIQ A KH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Maha Menjadikan

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
29
L W L LW N LL\N L ,.-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AZH ' - IL - ALIYY '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tinggi Yang Maha Besar
L W L LW N LL\N L LL
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
AD H A - IL - ID AH W
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal Yang Maha Esa
L W L LW N LL\N VN _.,,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
MUHAIMIN - IL - MIN K MU
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberi Keamanan Yang Maha
Memelihara
L W L LW N LL\N Z\L ,,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D I SHAH - ISH - B I AB H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengasihi Yang Maha Menyaksi
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
30
L W L LW N LL\N L _'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I KAR - IL - M I AL H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Lemah Lembut Yang Maha Mulia
L W L LW N LL\N LL ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I QAD - IL - AWWAL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal Yang Maha Sedia Ada
L W L LW N N LL\ LL
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
KHIR A - IL - AWWAL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal Permulaan Yang Maha Akhir
Penghabisan
L W L LW N LL\N L _>\,'
- AZH - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
IN AT B - IL - HIR A ZH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Zahir Yang Maha Batin

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
31
L W L LW N LL\N \L \-..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
L A ' MUTA - IL - R I KAB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Besar Yang Maha Memiliki Segala
Ketinggian
L W L LW N LL\N L :\,\.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T A J HA - IL - I DH A Q
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menunaikan Segala Hajat
L W L LW N LL\N L L ,.-'
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AZH ' - IL - ARSH ' - IL - RABB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara 'Arash Yang Agung
L W L LW N LL\N L ,._'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M HI RA - IR - N A M H RA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah Yang Maha Penyayang

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
32
L W L LW N LL\N L[L L
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
A L ' A - AL - RABBIY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara Yang Maha Tinggi
L W L LW N LL\N _\>_, _\.'.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N TA SUL - IS - N A BURH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dalil Yang Maha Hujjah
L W L LW N LL\N L _,.,'
- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R SI BA - IL - ' I SAM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mendengar Yang Maha Melihat
L W L LW N LL\N L ,\,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A QAHH - IL - ID AH W
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal Yang Maha Gagah Perkasa

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
33
L W L LW N LL\N L ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AK H - IL - M I AL '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui Yang Maha Bijaksana
L W L LW N LL\N LbL NL
- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R U GHAF - IL - R A SATT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi Yang Maha Mengampuni
L W L LW N LL\N L _\,'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N A DAYY - ID - N A M H RA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah Yang Maha Perkasa
L W L LW N LL\N \L L\L
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
AKBAR - IL - R I KAB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terbesar Yang Maha Besar

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
34
L W L LW N LL\N L -'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M A ALL ' - IL - M I AL '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui Yang Sangat Mengetahui
L W L LW N LL\N L _\'
- ASH - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
I F A K - IL - I F A SH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menyembuhkan Yang Maha
Mencukupkan
L W L LW N LL\N L _\,'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
I Q A B - IL - M I AZH '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Agung Yang Maha Berkekalan
L W L LW N LL\N LL LL
- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
AD H A - IL - AMAD S
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dikembalikan Segala Urusan KepadaNya
Yang Maha Esa
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
35
L W L LW N LL\N L L L L _
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T A W A ASSAM - ARDHI WA - IL - RABB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara Bumi Dan Sekelian Langit
L W L LW N LL\N L :\'..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T A Q U MAKHL - IL - LIQ A KH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Sekelian Makhluk
L W L LW N LL\N L LLL L L ,\,.'
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A NAH - AN - LAILI WA - AL - MAN KHALAQA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Telah Menjadikan Siang Dan Malam
L W L LW N LL\N L _'_'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
ZIQ A R - IR - LIQ A KH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Memberikan Rezeki

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
36
L W L LW N LL\N LbL ,'-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AL ' - IL - AH FATT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Membuka Pintu Kemenangan Yang
Maha Mengetahui
L W L LW N LL\N L _.-'
- AL - N HA SUB HU A ALL A HA ILL A IL A L
GHANIY - IL - Z I AZ '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia Yang Maha Kaya
L W L LW N LL\N NL ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R U SHAK - ISH - R U GHAF
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengampuni Yang Maha Mensyukuri
L W L LW N LL\N L ,'-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AL ' - IL - M I AZH '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Agung Yang Maha Mengetahui
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
37
L W L LW N LL\N N L :'.'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T U MALAK - MULKI WAL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Pemerintahan Dan Segala
Kerajaan
L W L LW N LL\N .-' L ,..-'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
'IZZATI WAL-'AZHOMAH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kemuliaan Dan Keagungan
L W L LW N LL\N ,,,,' L .,,.'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
HAIBATI WAL-QUDRAH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kehebatan Dan Kekuasaan
L W L LW N LL\N \_,' L :_,-'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T U JABAR - I WAL A KIBRIY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kebesaran Dan
Keperkasaan
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
38
L W L LW N LL\N LbL ,.-'
- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AZH ' - IL - R A SATT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi Yang Maha Agung
L W L LW N LL\N L ZL
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
GHAIB - IL - LIM A '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui Yang Maha Ghaib
L W L LW N LL\N L ,,-.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D I MAJ - IL - D I AM H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terpuji Yang Maha Mulia
L W L LW N LL\N L ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I QAD - IL - M I AK H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Bijaksana Yang Maha Sedia Ada

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
39
L W L LW N LL\N L ,\..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A SATT - IS - DIR A Q
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkuasa Yang Maha Menutupi
L W L LW N LL\N L ,'-'
- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AL ' - IL - ' I SAM
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mendengar Yang Maha Mengetahui
L W L LW N LL\N L ,.-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AZH ' - IL - GHANIY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Agung
L W L LW N LL\N LL .'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M A SAL - IS - M A ALL '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui Yang Maha Sejahtera

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
40
L W L LW N LL\N L _,..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R SI NA - IN - MALIK
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja Yang Maha Memberikan
Pertolongan
L W L LW N LL\N L L
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N A M H RA - IR - GHANIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Pemurah
L W L LW N LL\N ZL :\...'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T A ASAN H - IL - B I QAR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dekat Yang Maha Memiliki Kebaikan
L W L LW N LL\N L :\...'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T A ASAN H - IL - WALIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pelindung Yang Maha Memiliki
Kebaikan
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
41
L W L LW N LL\N ,,. ,\..'
- S A - N HA B HU SU A ALL A HA ILL A IL A L
R A SATT - IS - R U AB S
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sabar Yang Maha Menutupi
L W L LW N LL\N L ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R U N - IN - LIQ A KH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Yang Maha Cahaya
L W L LW N LL\N L --.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
GHANIYY-IL-MU'JIZ
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Memiliki Mukjizat
L W L LW N LL\N L NL
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R U SHAK - ISH - DHIL A F
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kelebihan Yang Maha
Mensyukuri
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
42
L W L LW N LL\N L ,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I QAD - IL - GHANIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya Yang Maha Sedia Ada
L W L LW N LL\N LL _,,.'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N I MUB - IL - L A JAL
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kebesaran Kemuliaan Yang
Maha Menjelaskan
L W L LW N LL\N L _'..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
S MUKHLI - IL - S LI A KH
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tulus Yang Maha Ikhlas
L W L LW N LL\N L L
- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D ' WA - IL - DIQ SA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Membenarkan Yang Maha Menjanjikan
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
43
L W L LW N LL\N L _,,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N I MUB - IL - AQ H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Benar Yang Maha Menjelaskan
L W L LW N LL\N ..' _,..'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N I MAT - IL - QUWWAT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat Yang Maha Teguh
L W L LW N LL\N L
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
Z I AZ ' - IL - QAWIYY
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat Yang Maha Mulia
L W L LW N LL\N L L L N_NL
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
T U YAM A L I LADZ - IL - AYY H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup Yang Tidak Akan Mati

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
44
L W L LW N LL\N LL ,,-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
B U GHUY - IL - M A ALL '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui Segala Sesuatu Yang
Ghaib
L W L LW N LL\N LbL ,,-'
- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
B U UY ' - IL - R A SATT
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi Segala Sesuatu Yang 'Aib
L W L LW N LL\N _'_.-' _\-...'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N A ' MUSTA - IL - N A GHUFR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan Yang Maha
Memberikan Pertolongan
L W L LW N LL\N L _,.\-'
NA HA HU SUB A ALL A LL HA I A IL A L
N I LAM A ' - IL - RABB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Memelihara Sekelian Alam
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
45
L W L LW N LL\N L ,\..'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A SATT - IS - N A M H RA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah Yang Maha Menutupi
L W L LW N LL\N L ,\.-'
- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A GHAFF - IL - M HI RA
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Penyayang Yang Maha Mengampuni
L W L LW N \N LL L ,\>'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
B A WAHH - IL - Z I AZ '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia Yang Maha Memberi
L W L LW N LL\N L ,,...'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
DIR MUQTA - IL - DIR A Q
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkuasa Yang Maha Menguasai

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
46
L W L LW N LL\N _'_.-' ,'.'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
M I AL H - IL - N A GHUFR
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan Yang Maha
Lemah Lembut
L W L LW N LL\N L N
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
MALIK-IL-MULK
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kerajaan
L W L LW N LL\N YL\ LN
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
AWWIR S MU - IL - RI A B
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menjadikan Yang Maha Merekabentuk
L W L LW N LL\N L ,\,-'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
R A JABB - IL - Z I AZ '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia Yang Maha Perkasa
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
47
L W L LW N LL\N L\L _,..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
MUTAKABBIR - IL - R A JABB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa Yang Maha Memiliki Kebesaran
L W L LW N LL\N LL _..
HI A NALL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N U IF S YA A AMM '
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Allah Dari Segala Apa Yang Mereka Sifatkan
L W L LW N LL\N NN _,.'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
H U SUBB - IS - S U QUDD
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kesucian Yang Maha Suci
L W L LW N LL\N L L ^L L __'
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
H U R - IKATI WAR A MAL - IL - RABB
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Pemelihara Sekelian Malaikat Dan
Ruh
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
48
L W L LW N LL\N P L \.-.'
- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
A M ' NA - I WAN - A L A
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kenikmatan Dan Yang
Maha Memberikan Nikmat
L W L LW N LL\N L ....'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
D SU MAQ - IL - MALIK
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Yang Menjadi Maksud
L W L LW N LL\N LL _\..'
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
N A MANN - IL - N A ANN H
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan Yang Maha
Menganugerah
L W L LW N S NL NL
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A AFIYYULL S DAMU A
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Adam 'Alaihissalam
Adalah Safiyullah
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
49
L W L LW N HN NL
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A UN NAJIYYULL UH N
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Nuh 'Alaihissalam
Adalah Najiyullah
L W L LW N ,>'_, NL
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A LULL I MU KHAL I H A IBR
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Ibrahim 'Alaihissalam
Adalah Khalilullah
L W L LW N W N N[L
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A HULL I LU DZAB I ' A ISM
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Ismail 'Alaihissalam
Adalah Dzabihullah
L W L LW N N NL
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A MULL I KAL A S U M
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Musa 'Alaihissalam
Adalah Kalimullah

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
50
L W L LW N L N ,.,'-
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A FATULL I DU KHAL U W A D
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi Daud 'Alaihissalam
Adalah Khalifatullah
L W L LW N NN
HU A ALL A HA ILL A IL A L
H A ULL H U R A S I '
Tiada Tuhan Selain Allah Nabi 'Isa 'Alaihissalam
Adalah Ruhullah
L LL L\[ ^LL W L N[L L L
WA A S I ' LI I BIBARAKATI INJ A AMN H WAR
DA U W A RI D U ZAB
Dan Rahmatilah Kami Dengan Keberkatan Kitab Injil
Nabi 'Isa 'Alaihissalam Dan Kitab Zabur Nabi Daud
'Alaihissalam
L _\_ JLLN ., L L N LL L LLL
HI A LILL U AMMADIR RAS H NI MU A WA FURQ
ALAIHI WASALLAM ' HU A ALLALL S
Dan Kitab Furqan (Al-Quran) Nabi Muhammad
Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam Semoga
Rahmat Dan Kesejahteraan Allah Ke Atasnya
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
51
..._, L LLLS L L
N I IM AH R - AR - AM H AR A MATIKA Y H BIRA
Dengan RahmatMu Wahai Zat Yang Paling Maha
Belas Kasihan
L NL L _,.\-'
N I LAM A ' - IL - HI RABB A AMDULILL H WAL
Dan Segala Jenis Puji-Pujian Adalah Khusus Bagi
Allah Tuhan Pemelihara Sekelian AlamQW
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
52

L W L LW N LL\N L _,.'
L W L LW N LL\N L ,\,-'
L W L LW N LL\N _' ,._'
L W L LW N LL\N ,.-' ,._'
L W L LW N LL\N _' ,.'
L W L LW N LL\N _.' _'
L W L LW N LL\N .,.'' _,,.'
L W L LW N LL\N ,..' .,-.'
L W L W L N LL\N ,.-' ..'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
53
L W L LW N LL\N ,' ,.'
L W L LW N LL\N ,,_' L,..'
L W L LW N LL\N L Q \.'
L W L LW N \N LL N `N
L W L LW N LL\N L ,.'
L W L LW N LL\N L _,\,'
L W L LW N LL\N L ,.-'
L W L LW N LL\N L LL
L W L LW N LL\N VN _.,,.'
L W L LW N LL\N Z\L ,,,.'
L W L LW N LL\N L _'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
54
L W L LW N LL\N LL ,.'
L W L LW N LL\N LL
L W L LW N LL\N L _>\,'
L W L LW N LL\N \L \-..'
L W L LW N LL\N L :\,\.'
L W L LW N L\N L L L ,.-'
L W L LW N LL\N L ,._'
L W L LW N LL\N L[L L
L W L LW N LL\N _\>_, _\.'.'
L W L LW N LL\N L _,.,'
L W L LW N LL\N L ,\,.'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
55
L W L LW N LL\N L ,.'
L W L LW N LL\N LbL ,.-'
L W L LW N LL\N L LL
L W L LW N LL\N \L L\L
L W L LW N LL\N L -'
L W L LW N LL\N L _\'
L W L LW N LL\N L _\,'
L W L LW N LL\N LL LL
L W L LW N LL\N L L L L _
L W L LW N LL\N L :\'..'
L W L LW N LL\N L LLL L L ,\,.'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
56
L W L W L N LL\N L _'_'
L W L LW N LL\N LbL ,'-'
L W L LW N LL\N L _.-'
L W L LW N LL\N NL ,.'
L W L LW N L\N L L ,'-'
L W L LW N LL\N N L :'.'
L W L LW N LL\N .-' L ,..-'
L W L LW N LL\N ,,,,' L .,,.'
L W L LW N LL\N \_,' L :_,-'
L W L LW N LL\N LbL ,.-'
L W L LW N LL\N L ZL
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
57
L W L LW N LL\N L ,,-.'
L W L LW N L\N L L ,.'
L W L LW N LL\N L ,\..'
L W L LW N LL\N L ,'-'
L W L LW N LL\N L ,.-'
L W L LW N LL\N LL .'
L W L LW N LL\N L _,..'
L W L LW N LL\N L L
L W L LW N LL\N ZL :\...'
L W L LW N LL\N L :\...'
L W L LW N LL\N ,,. ,\..'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
58
L W L LW N LL\N L ,.'
L W L LW N LL\N L --.'
L W L LW N LL\N L ,.'
L W L LW N LL\N L ,.'
L W L LW N LL\N LL _,,.'
L W L LW N LL\N L _'..'
L W L LW N LL\N L L
L W L LW N LL\N L _,,.'
L W L LW N LL\N ..' _,..'
L W L LW N LL\N L
L W L LW N LL\N L L L N_NL
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
59
L W L LW N LL\N LL ,,-'
L W L LW N LL\N LbL ,,-'
L W L LW N LL\N _'_.-' _\-...'
L W L LW N LL\N L _,.\-'
L W L LW N LL\N L LbL
L W L LW N LL\N L ,\.-'
L W L LW N LL\N L ,\>'
L W L LW N LL\N L ,,...'
L W L LW N LL\N _'_.-' ,'.'
L W L LW N LL\N L N
L W L LW N LL\N YL\ ,..'
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
60
L W L LW N LL\N L ,\,-'
L W L LW N LL\N L\L _,..'
L W L W L N LL\N LL _..
L W L LW N LL\N NN _,.'
L W L LW N LL\N L L ^L L __'
L W L LW N LL\N P L \.-.'
L W L LW N LL\N L ....'
L W L LW N LL\N LL _\..'
L W L LW N S NL NL
L W L LW N HN NL
L W L LW N ,>'_, NL
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
61
L W L LW N W N N[L
L W L LW N N NL
L W L LW N L N ,.,'-
L W L LW N NN
L LL ^LLL\[ W L N[L L L
L _\_ JLLN ., LL N LL L LLL
..._, L LLLS _,..'_'
L NL L _,.\-'

LNLL L L L L L[ LL LL L LLL JLLN


LLL L L L L L L^L L L LL aLL
,'' ', LL ',... L LN NNL
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
62

M HI RA - IR - N A M H RA - IR - H A BISMILLAL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. S U QUDD - IL - MALIK

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A JABB - IL - Z I AZ '

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M HI RA - UR - F U RA

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M HI RA - IR - R U GHAF

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I HAK - IL - M I KAR

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
63
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
QAWIYY-IL-WAFIYY.

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R I KHAB - IL - F TI LA

- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. D U B ' MA - IL - AMAD S

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. D U WAD - IL - R U GHAF

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. L I KAF - IL - L I WAK

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. IZ AF H - IL - B I RAQ

- AD - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. IM A Q - IL - IM A D

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T I MUM - IL - YI H MU

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M U QAYY - IL - AYY H

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. RI A B - IL - LIQ A KH

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
64
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AZH ' - IL - ALIYY '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. AD H A - IL - ID AH W

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. MUHAIMIN - IL - MIN K MU

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. D I SHAH - ISH - B I AB H

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I KAR - IL - M I AL H

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I QAD - IL - AWWAL

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. KHIR A - IL - AWWAL

- AZH - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. IN AT B - IL - HIR A ZH

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. L A ' MUTA - IL - R I KAB

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T A J HA - IL - I DH A Q

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
65
NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AZH ' - IL - ARSH ' - IL - RABB

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M HI RA - IR - N A M H RA

NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. A L ' A - AL - BIY RAB

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N TA SUL - IS - N A BURH

- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R SI BA - IL - ' I SAM

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A QAHH - IL - ID AH W

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AK H - IL - M I AL '

- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R U HAF G - IL - R A SATT

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N A DAYY - ID - N A M H RA

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. AKBAR - IL - R I KAB

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
66
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M A ALL ' - IL - M I AL '

- ASH - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. I F A K - IL - I F A SH

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. I Q A B - IL - M I AZH '

- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. AD H A - IL - AMAD S

NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T A W A ASSAM - ARDHI WA - IL - RABB

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T A Q U MAKHL - IL - LIQ A KH

NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A NAH - AN - LAILI WA - AL - MAN KHALAQA

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. ZIQ A R - IR - LIQ A KH

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AL ' - IL - AH FATT

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. GHANIY - IL - Z I AZ '

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
67
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R U SHAK - ISH - R U GHAF

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AL ' - IL - M I AZH '

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T U MALAK - ULKI WAL M

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
'IZZATI WAL-'AZHOMAH.

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
HAIBATI WAL-QUDRAH.

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T U JABAR - I WAL A KIBRIY

- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AZH ' - IL - R A SATT

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. GHAIB - IL - LIM A '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. D I MAJ - IL - D I AM H

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I QAD - IL - M I AK H

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
68
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A SATT - IS - DIR A Q

- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AL ' - IL - ' I SAM

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AZH ' - IL - GHANIY

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M A SAL - IS - M A ALL '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R SI NA - IN - MALIK

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N A M H RA - IR - GHANIYY

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T A ASAN H - IL - B I QAR

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T A ASAN H - IL - WALIYY

- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A SATT - IS - R U AB S

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R U N - IN - LIQ A KH

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
69
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
GHANIYY-IL-MU'JIZ.

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R U SHAK - ISH - DHIL A F

- L A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I QAD - IL - GHANIYY

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N I MUB - IL - L A JAL

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. S MUKHLI - IL - S LI A KH

- S A - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. D ' WA - IL - DIQ SA

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N I MUB - IL - AQ H

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N I MAT - IL - QUWWAT

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. Z I AZ ' - IL - QAWIYY

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. T U YAM A L I LADZ - IL - AYY H

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
70
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. B U GHUY - IL - M A ALL '

- AS - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. B U UY ' - IL - R A SATT

- ZIL NA D HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N A ' MUSTA - IL - N A GHUFR

NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N I LAM A ' - IL - RABB

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A SATT - IS - N A M H RA

- AR - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A GHAFF - IL - M HI RA

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. B A WAHH - IL - Z I AZ '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. MUQTADIR - IL - DIR A Q

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. M I AL H - IL - N A GHUFR

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
MALIK-IL-MULK.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
71
- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. AWWIR S MU - IL - RI A B

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. R A JABB - IL - Z I AZ '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. MUTAKABBIR - IL - R A JABB

HI A NALL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N U IF S YA A AMM '

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. H U SUBB - IS - S U QUDD

NA HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. H U R - IKATI WAR A MAL - IL - RABB

- NA DZIL HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. A M ' NA - I WAN - A L A

- AL - N HA SUB HU A ALL A HA ILL A IL A L
. D SU MAQ - IL - MALIK

- AL - N HA HU SUB A ALL A HA ILL A IL A L
. N A MANN - IL - N A ANN H

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A AFIYYULL S DAMU A

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
72
HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A UN NAJIYYULL UH N

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A LULL I MU KHAL I H A IBR

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A ULL H I LU DZAB I ' A ISM

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A MULL I KAL A S U M

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A FATULL I DU KHAL U W A D

HU A ALL A HA ILL A IL A L
. H A ULL H U R A S I '

A S I ' LI I BIBARAKATI INJ A AMN H WAR
, DA U W A RI D U WA ZAB

HI A LILL U AMMADIR RAS H NI MU A WA FURQ
, ALAIHI WASALLAM ' HU A ALLALL S

N I IM AH R - AR - AM H AR A MATIKA Y H BIRA
N I LAM A ' - IL - HI RABB A AMDULILL H WAL

z
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
73

Dengan Nama Allah Yang Maha
Pemurah, Yang Maha Pengasih


Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja,
Yang Maha Memiliki Kesucian.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Gagah.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
74
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan,
Yang Maha Pengasih.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pengampun,
Yang Maha Pengasih.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia,
Yang Maha Bijaksana.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat,
Yang Maha Menyempurnakan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
75
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Halus,
Maha Mengetahui Perkara Tersembunyi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Dikembalikan Segala Perkara,
Yang Maha Disembah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pengampun,
Yang Maha Penyinta.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pewakil,
Yang Maha Penjamin.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
76
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menjaga,
Yang Maha Memelihara.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkekalan,
Yang Maha Berdiri.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menghidupkan,
Yang Maha Mematikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup,
Yang Maha Berdiri Sendiri.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
77
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta,
Yang Maha Menjadikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tinggi,
Yang Maha Besar.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal.
Yang Maha Esa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberi Keamanan,
Yang Maha Memelihara.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
78
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengasihi,
Yang Maha Menyaksi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Lemah Lembut.
Yang Maha Mulia.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal.
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Awal Permulaan,
Yang Maha Akhir Penghabisan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
79
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Zahir,
Yang Maha Batin.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Besar,
Yang Maha Memiliki Segala
Ketinggian.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menunaikan Segala Hajat.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Maha Pemelihara 'Arash Yang
Agung.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
80
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Penyayang.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Maha Pemelihara
Yang Maha Tinggi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dalil,
Yang Maha Hujjah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mendengar,
Yang Maha Melihat.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
81
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tunggal,
Yang Maha Gagah Perkasa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui,
Yang Maha Bijaksana.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi,
Yang Maha Mengampuni.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Perkasa.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
82
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terbesar,
Yang Maha Besar.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui,
Yang Sangat Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menyembuhkan,
Yang Maha Mencukupkan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Agung,
Yang Maha Berkekalan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
83
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dikembalikan Segala
Urusan KepadaNya,
Yang Maha Esa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Pemelihara Bumi Dan
Sekelian Langit.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta Sekelian Makhluk.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Telah Menjadikan Siang Dan
Malam.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
84
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta,
Yang Memberikan Rezeki.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Membuka Pintu Kemenangan,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia,
Yang Maha Kaya.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengampuni,
Yang Maha Mensyukuri.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
85
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Agung,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Pemerintahan
Dan Segala Kerajaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kemuliaan
Dan Keagungan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kehebatan
Dan Kekuasaan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
86
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Segala Kebesaran
Dan Keperkasaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi,
Yang Maha Agung.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mengetahui,
Yang Maha Ghaib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Terpuji,
Yang Maha Mulia.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
87
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Bijaksana,
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkuasa,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mendengar,
Yang Maha Mengetahui.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya,
Yang Maha Agung.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
88
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui,
Yang Maha Sejahtera.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Raja,
Yang Maha Memberikan Pertolongan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya,
Yang Maha Pemurah.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Dekat,
Yang Maha Memiliki Kebaikan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
89
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pelindung,
Yang Maha Memiliki Kebaikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sabar,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pencipta,
Yang Maha Cahaya.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya,
Yang Maha Memiliki Mukjizat.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
90
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kelebihan,
Yang Maha Mensyukuri.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kaya,
Yang Maha Sedia Ada.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kebesaran,
Yang Maha Menjelaskan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Tulus,
Yang Maha Ikhlas.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
91
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Membenarkan,
Yang Maha Menjanjikan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Benar,
Yang Maha Menjelaskan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat,
Yang Maha Teguh.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Kuat,
Yang Maha Mulia.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
92
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Hidup,
Yang Tidak Akan Mati.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Sangat Mengetahui Segala
Sesuatu Yang Ghaib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menutupi Segala
Sesuatu Yang 'Aib.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan,
Yang Maha Memberikan Pertolongan.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
93
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Memelihara
Sekelian Alam.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Pemurah,
Yang Maha Menutupi.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Penyayang,
Yang Maha Mengampuni.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia,
Yang Maha Memberi.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
94
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Berkuasa,
Yang Maha Menguasai.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memberikan Keampunan,
Yang Maha Lemah Lembut.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki
Segala Kerajaan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Menjadikan,
Yang Maha Merekabentuk.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
95
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Mulia,
Yang Maha Perkasa.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Perkasa,
Yang Maha Memiliki Kebesaran.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Allah Dari Segala Apa
Yang Mereka Sifatkan.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki Kesucian,
Yang Maha Suci.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
96
Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Tuhan Yang Maha Pemelihara
Sekelian Malaikat Dan Ruh.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Memiliki Segala Kenikmatan Dan
Yang Maha Memberikan Nikmat.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Memiliki,
Yang Menjadi Maksud.

Tiada Tuhan Selain Allah Maha Suci
Yang Maha Belas Kasihan,
Yang Maha Menganugerah.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
97
Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Adam 'Alaihissalam Adalah
Safiyullah.

Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Nuh 'Alaihissalam Adalah
Najiyullah.

Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Ibrahim 'Alaihissalam Adalah
Khalilullah.

Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Ismail 'Alaihissalam Adalah
Dzabihullah.

N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
98
Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Musa 'Alaihissalam Adalah
Kalimullah.

Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi Daud 'Alaihissalam Adalah
Khalifatullah.

Tiada Tuhan Selain Allah
Nabi 'Isa 'Alaihissalam Adalah
Ruhullah.

Dan Rahmatilah Kami Dengan
Keberkatan Kitab Injil Nabi 'Isa
'Alaihissalam Dan Keberkatan Kitab
Zabur Nabi Daud 'Alaihissalam,
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
99
Dan Keberkatan Kitab Furqan
(Al-Quran)
Nabi Muhammad Rasulullah
Sallallahu 'Alaihi Wasallam,

Semoga Rahmat Dan Kesejahteraan
Allah Ke Atasnya,

Dengan RahmatMu Wahai Zat
Yang Paling Maha Belas Kasihan,

Dan Segala Jenis Puji-Pujian Adalah
Khusus Hanya Bagi Allah
Tuhan Pemelihara Sekelian Alam.


N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
100
DOA QURANI

LS ' _\.,.' _. .\, .:
`., < -9 >9
>9 < U =-9
-9 >9 7= $!
!| ,- !| -.`.
! 1.9 ).`.9
1. %! - =s s U.-9
`=. 9!.9
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
101
!, ,). ! 7| _.9 `=-9
!, !=-> =`.` 79 !.
=`. 79 ! !3! `. !=s 7|
,.9 `>9 !, !. !9
.> > .> !% ,s !9
!, _ !=s . ,. !%
!. ?s )9 69 !,
!>. | !. !!L> !,
`>. !=s .| !. .=> ?s
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
102
%! !=,% !, !=>. !
%!L !9 , #s !s s !9 !>
!99 !.! ?s )9
69 !, _. !,=% -, |
!. ` !9 7$! > 7|
,!9 !, 7| _!> _!9 9
| < #=` !-9
!, !| ! s! !9 !, !% ,s
!9 , ` < $! ,L
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
103
| _ !s$! !, ! !,
9 !-,. 9 !,.2! _
:9 !, s !9 !,
!`.| ! ,. !% !. ?s
)9 69 !,`.> < -
`29 !, !| !- !!` !`
9 ` 3,, !! !, s!
!9 !, 2 !s !.! !. _
,{ !, !. ! !.s ?s 7='
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
104
! )9 7| #= !-RQ
!, !>> )9 9!L9
!= -> !9 $! !9 -> !9
$! . !, ! !,..! _
:9 =9 !, !=s !
!.9 `3. !9 s !9{ !>
7 !%` > %9
| > > %#9 L V.9
{ !> ! !
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
105
.:9 | .. 5. !>
.! < , >-9 7. 9
79, , ! ` >`.RQ !,
!>L !. | `9 -. !9 !>.
39 .9 >: < %!
!1 9 ! !. .]9 9 !1
< !, !=-> _ )9 >L9
!, _. !, , !% ,>9!, >
>.9 !, _ !=s . !.
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
106
=`.` , s < -{ !=>
7.- `> -9
!9 s! !9 !- >
-9 `.2 !9 !9
.> > !| ! 79|
_,`.> < 9| | =s =2.
, _-9 L-9 ?s < !=..
!, !=-> . )=9 =L9
!> .-, )9 39 ,
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
107
| `s , =` ! _9 < ,
"=s | -. < _>. 2
.9 !- < | .>
. | _=` =L9 ,
% _.. 7=9 _.=s !.
l>{ L! ,.9 _{
< !9 > _. !=`.`
_)>9 >=.9!, , ->
$#,9 ! _,`> _, ,- !.{
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
108
, _=-> )` =.9 .
!, ,). !s !, s < $!9
=9 `) ,!.>9 ,
!- !. !, -. , _=>
>` . _>> _ .
-> < 7$! !L= . !,
!. 7$! - !9 !
: ! !: < % | <!,
!% , _. < . . <
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
109
=> )`s !.9
) <% , !=s 9|
| >, | 2
=L9 , .
> .9 , _9 ` l.!,
> ,!9 , _=->
)9 =L9 , `s 7,
, L:9 `s , ,
.> !, ! s! !9 !-
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
110
> -9 , s `>
> -9 !, . !s
,s > | !,s l. !s
!, ` !9 !> !. %
`s !=-> ).=9 !!| |
. : %! _.` .
> %! _L - < .L>
$! , ` < !6`>
_)>9 >=.9!, -> < !.9
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
111
. > _=-> .
> -9 .-,`
, _> ? ! =- , _s
3: .- .9 - ?s ?s
$! - !>=. 8.. _=>
7.-, 8!,s >=.9 , |
=L . s! < - `&! |
'-9 `>9 , _> )9
=L9 , | !9 9 <| >
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
112
) U . ?s )9
.9 >: < %!
!s >: | !, "-9 3: ,
` < >=.9 !, -
2 `: > !=s s! %#9 ,!.
`-,. 7=, % ,s >>: !,
`=> > s .9 .s
_=. !, > `. 7|
'-9 `3>9 `% ,!.9
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
113
,. ,!.9 ) .-
9 `9 `L-9 , _s
3: 7.- .9 - ?s ?s
$! - !>=. 9.. _=. <
. | ,. 79| | >`.9
!, s !9 !>} %!
!), }!, -> !,=% s
%#9 ` !, 7| ' > !,
7=s !=.. 79| !, 79| .9
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
114
!, !=-> . %#9 `. s !9
!, 7| '-9 `3>: !, .
!9 ! s !9 7| ?s 2 `:
"% , s < $!9 9 >
_., !` =9 9 .
>L9 | `!,. >,. < >
.. > >,`.. `&! >9
V.9 _{ !:s >
`L. _ 9 9 _
N L N L L
DOA KANZIL 'ARASH
115
9 9 = _{ -, !:
79. `> ! _. < _!=9
- 7.` !9 ! 7.`
` 9 -, '-9 `3>:
>, 7, , -9 !- .
'= ?s =9
>: < , =-9

LNLL L L L L L[ LL LL L LL L JLLN
LL N LL L LL Q L ,,\..' L LLL[ L LLL