Anda di halaman 1dari 7

Ayat Penyata, Ayat Tanya dengan kata tanya dan tanpa kata tanya.

Ayat yang ditandai dengan tanda tanya ? Pada akhir ayat. Dalam pengucapan, diakhiri dengan intonasi menaik (tinggi)

Terbahagi kepada dua iaitu:

Ayat tanya yang disertai kata tanya Ayat tanya yang tidak disertai kata tanya

Ayat tanya

Ayat tanya yang disertai kata tanya


Kata tanya dalam ayat tanya jenis ini terdiri daripada kata tanya, seperti;
Mana

Contoh ayat
En. Sulaiman / mana? Benda itu / apa? Orang itu / siapa? Kamu / bagaimana? Mereka / dari mana? Puan Megawati / dengan siapa? Anda / di mana? Orang itu / mengapa? Hadiah itu / untuk siapa?

Ayat tanya tanpa kata tanya


Ayat tanya yang bentuknya sama bentuknya dengan ayat penyata. tetapi berbeza oleh adanya tanda tanya (?) pada akhir ayat itu. Subjek ayat tetap mendahului predikat.

Contoh
Yang itu / kereta Savvy? Dia / Suraj? Pakaian baru itu / untuk mereka? Zaidah / mempelajari tatabahasa?

latihan