Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Mengajar Slot (40 minit) Kelas Tarikh/ Hari Masa Bilangan Murid Umur Modul (Asas/ Tema)

Tajuk / Tema Tunjang Utama : Prasekolah Barathiyar S.J.K (tamil) Permatang Tinggi : 10/02/2011-Selasa : 8.20-9.00 pagi : /15

: 6 tahun : Modul Asas : Kanggaru berganti-ganti. : Fizikal dan estetika Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan (PFK) : PFK 2.0 Perkembangan Motor Kasar : PFK 2.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. : PFK 2.3.6 melempar objek seperti gelung ke skital. : BM 1.1.7 Mendengar arahan dan memberi respons BM 1.1.13 Mendengar dan member respons terhadap perbualan, permintaan, cerita, lagu. : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengecam bentuk bulat 2. Murid dapat mengetahui cara kanggaru lompat.
: :

Fokus Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Penggabungjalinan Tunjang

Objektif

Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Berfikir (KB) Fokus Multiple Inteligence Kosa Kata Bahan Bantu Mengajar (BBM) Penerapan nilai

Murid pernah melakukan aktiviti lompat. Menghubung kait, Menjana idea

: Kecerdasan kinestetik, kecerdasan verbal-linguistik. : Kanggaru, skital. : Wisel, Bola kecil dan bola besar, gelung rotan, skital : Bekerjasama, keyakinan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Memanaskan badan
murid

1.

Sumber/ bahan/ Catatan Guru membuat pergerakan asas Kesepaduan: dari kepala ke kaki dengan bahasa dan kiraan lapan. komunikasi, pergerakan Perkembangan fizikal

Aktiviti P & P

2.

Murid

membuat

bersama guru. 3. Guru dan murid menarik nafas BBB: dan tahan nafas.
guru

Wisel, skital, gelung rotal, bola kecil, bola besar.

Langkah 1 ( 10 minit)

Tunjukcara bergilir-gilir

1. Guru menerangkan aktiviti kanggaru berganti-ganti. 2. Setiap pasukan berbaris di belakang garisan permulaan. 3. Pemain pertama daripada setiap pasukan memegang sebiji bola di antara lututnya. 4. Permainan bermula dengan pemain pertama melompat dengan dua belah kaki sambil memegang bola di antara lututnya ke garisan pusingan dan melompat balik ke tempatg permulaan tanpa menjatuhkan bola. 5. Jika bola terjatuh, pemain perlu bermula semula daripada garisan yang baru dilepasi. 6. Permain kedua menerima bola daripada pemain pertama di garisan permulaan. 7. Pemain kedua mengikut prosedur Nilai: Kerjasama, teliti Kesepaduan: perkembangan sosioemosi, fizikal KB: Banding dan membeza, menjana idea, membuat keputusan. Nilai: Bekerjasama, teliti

yang sama ke garisan pusingan dan balik ke garisan permulaan. 8. Pasukan yang balik dahulu ke garisan permulaan adalah pemegang. Langkah 2 (20 minit) Permainan kecil 1.guru membahagi murid dua kumpulan. 2.Guru menerangkan peraturan permainan kecil. 3.Apabila wisel dibunyikan, pasukan pertama dikehendaki mengambil bola meletakkan sebiji bola di antara lututnya. 4.Setelah garisan pusingan dan melompat balik ke tempat permulaan. 5. Pasukan yang balik dahulu ke garisan permulaan adalah pemegang. Penutup/ Refleksi (5 minit) Rumusan guru. -Gerakundur
murid

1. Guru meminta murid membuat Pendekatan : Bermain sambil bulatan besar dan membuat belajar gerak kundur. 2. Guru bersoal jawab tentang

aktiviti yang telah dilakukan. 3. Murid beratur masuk ke dalam kelas.

guru

Pentaksiran

Kaedah : Jenis Rekod : Fokus kanak-kanak:

Refleksi Guru Pelatih

Cadangan Penambah baikan

Bukti Cadangan Penambah baikan dilaksanakan

Cadangan ini telah dilaksanakan pada . Hasil kerja murid telah disimpan dalam potfolio Rujukan rekod pentaksiran..

CATATAN Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:

Penyelia: