Anda di halaman 1dari 4

Rancangan Mengajar Slot (40 minit) Kelas Tarikh/ Hari Masa Bilangan Murid Umur Modul (Asas/ Tema)

Tajuk / Tema Tunjang Utama : Prasekolah Barathiyar S.J.K (tamil) Permatang Tinggi : 11/02/2011-Selasa : 8.20-9.00 pagi : /15

: 6 tahun : Modul Asas : Melempar gelung ke skital : Fizikal dan estetika Perkembangan fizikal dan penjagaan kesihatan (PFK) : PFK 2.0 Perkembangan Motor Kasar : PFK 2.3 Melakukan kemahiran koordinasi mata dan tangan dalam perkembangan motor kasar. : PFK 2.3.6 melempar objek seperti gelung ke skital. : BM 1.1.3 Mendengar dan memberi respons terhadap perbualan, permintaan cerita, lagu. ST 2.3.1 membanding dan mengumpulkan objek-objek mengikut satu ciri warna, bentuk. : Pada akhir pelajaran murid dapat: 1. Mengecam bentuk bulat 2. Melempar gelung ke dalam skital pada jarak yang dekat.
: :

Fokus Standard Kandungan

Standard Pembelajaran Penggabungjalinan Tunjang

Objektif

Pengetahuan Sedia Ada Kemahiran Berfikir (KB) Fokus Multiple Inteligence Kosa Kata Bahan Bantu Mengajar (BBM) Penerapan nilai

Murid pernah melempar bola kecil ke dalam bakul Membuat skuen

: Kecerdasan kinestetik, kecerdasan matematik-logik. : Baling, menangkap, bola besar, bola kecil : Wisel, lempar, skital, gelung. : Bekerjasama, keyakinan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Langkah Set Induksi (5 minit) Isi Pelajaran Memanaskan badan
murid

1.

Sumber/ bahan/ Catatan Guru membuat pergerakan asas Kesepaduan: dari kepala ke kaki dengan bahasa dan kiraan lapan. komunikasi, pergerakan Perkembangan fizikal

Aktiviti P & P

2.

Murid

membuat

bersama guru. 3. Guru dan murid menarik nafas. BBB: Wisel, kon, skital, gelung kecil, gelung
guru

rotan, bakul. 1. Guru menunjukkan cara melempar gelung kecil ke skital. 2. Murid membuat melempar dengan cara betul pada jarak yang ditentukan guru. 3. Setelah membuat kemparan, murid akan beratur di baris yang belakang. KB: Banding dan membeza, menjana idea, membuat keputusan. Nilai: Bekerjasama, teliti

Langkah 1 ( 10 minit)

Tunjukcara bergilir-gilir

Langkah 2 (20 minit)

Permainan kecil

1.guru membahagi murid dua kumpulan. 2.Guru menerangkan peraturan permainan kecil. 3.Apabila wisel dibunyikan, murid pertama dikehendaki mengambil gelung kecil iaitu berdiri di dalam gelung rotan dan melempar gelung ke srikal. 4.Setelah membuat lemparan murid pertama akan ke dalam kumpulan dan murid kedua melakukan aktiviti sehingga Nilai: Kerjasama, teliti Kesepaduan: perkembangan sosioemosi, fizikal

semua telah membuat lemparan gelung ke dalam skital. Penutup/ Refleksi (5 minit) Rumusan guru. -Gerakundur
murid

1. Guru meminta murid membuat Pendekatan : Bermain sambil bulatan besar dan membuat belajar gerak kundur. 2. Guru bersoal jawab tentang

aktiviti yang telah dilakukan. 3. Murid beratur masuk ke dalam kelas.

guru

Pentaksiran

Kaedah : Jenis Rekod : Fokus kanak-kanak:

Refleksi Guru Pelatih

Cadangan Penambah baikan

Bukti Cadangan Penambah baikan dilaksanakan

Cadangan ini telah dilaksanakan pada . Hasil kerja murid telah disimpan dalam potfolio Rujukan rekod pentaksiran..

CATATAN Pensyarah Pembimbing/Guru Pembimbing:

Penyelia: