Anda di halaman 1dari 25

K E M A H I R A N H I D U P TA H U N 4 CIKGU DIANA NASIEHA BINTI KASIRAN

BENGKEL KEMAHIRAN HIDUP


PERATURAN DAN KESELAMATAN

PERATURAN DAN KESELAMATAN

Peraturan keselamatan diadakan untuk memastikan suasana kerja dalam persekitaran serta suasana bengkel KH yang teratur dan selamat tanpa berlakunya kemalangan ataupun kecederaan.

KESELAMATAN BENGKEL MELIPUTI ASPEK YANG BERIKUT:(i) Keselamatan umum (ii) Keselamatan diri dan rakan (iii) Keselamatan alatan dan bahan

KESELAMATAN AM
Peraturan dari segi pemakaian dan potongan rambut yang diurus dengan kemas dan menggunakan kasut bertutup perlu difahami oleh semua murid. Rambut mestilah pendek dan kemas. Pemakaian apron yang betul. Bagi lelaki tali leher perlu dimasukkan ke dalam apron. Lengan baju yang panjang dilipat kemas.

Sebelum memasuki bengkel perlu mendapat kebenaran dan berada dibawah pengawasan guru sepenuhnya.

Keadaan persekitaran bengkel perlu dipastikan sentiasa kemas, bersih dan teratur. Sentiasa mematuhi arahan guru dan berhati-hati dalam setiap kerja di bengkel. Kawasan tempat kerja perlu dibersihkan sebelum meninggalkan bengkel KH.

Semua suis elektrik perlu dimatikan sebelum meninggalkan bengkel.

KESELAMATAN DIRI DAN RAKAN Jadikan sikap mematuhi peraturan sebagai suatu amalan. Pakailah pakaian yang sesuai dan kemas ketika berkerja di dalam bengkel, Pakai apron dan kasut getah yang bertutup. Bagi murid yang memakai baju lengan panjang, lipat lengan baju ketika bekerja.

Bagi murid-murid perempuan,rambut yang panjang hendaklah diikat. Bagi yang bertudung, pastikan tudung dipakai dengan kemas. Jangan bermain atau bergurau-senda semasa berada di bengkel KH.
Amalan sentiasa bekerjasama dan bantu-membantu sesama ahli kumpulan. Tangan perlu dibasuh dengan betul setelah selesai kerja di bengkel KH.

Contoh pakaian yang sesuai di dalam bengkel

Tudung dimasukkan ke dalam apron dan diikat kemas. Lengan baju panjang hendaklah dilipat.

rambut hendaklah

Tali leher ditanggalkan atau dimasukkan ke dalam apron.

KESELAMATAN ALATAN DAN BAHAN


Penggunaan bahan dan alatan perlu mendapat bimbingan daripada guru sebelum murid boleh menggunakannya. Penggunaan alatan yang teratur dan betul adalah penting bagi memelihara peralatan daripada cepat rosak. Perancangan penggunaan alatan dan bahan dengan teliti sebelum memulakan sesuatu projek.

Alatan perlu dibersihkan dan dipulangkan kembali ke stor setelah selesai penggunaannya.

Penyimpanan bahan mudah terbakar, mudah pecah dan berbahaya perlu menepati piawaian keselamatan yang terbaik oleh guru. Sentiasa berhati-hati sewaktu menggunakan sebarang peralatan di bengkel KH.

Rutin Bengkel Kemahiran Hidup


Organisasi Bengkel adalah perkara utama yang perlu diwujudkan diawal permulaan sesi mengajar guru bagi memastikan bengkel dapat diuruskan dengan lebih lancar dan teratur. Kerjakerja rutin dibengkel akan berjadual secara teratur dan lebih sistematik.

Aspek kebersihan dan keselamatan mesti diutamakan dalam setiap aktiviti pengajaran dan pembelajaran di bengkel KH. Melalui organisasi bengkel murid berpeluang mempelajari aspek kerjasama dalam kumpulan serta mempraktikkan amalan kerja yang teratur serta selamat.

PELUPUSAN SISA BUANGAN DARI BENGKEL KH


Bahan-bahan lebihan daripada aktiviti kerja murid seperti kayu, plastik, kertas, kaca dan sisa logam perlu diuruskan dengan baik. Pengurusan sisa buangan yang baik mampu mengelakkan berlakunya pencemaran alam sekitar. Amalan terbaik ialah dengan mewujudkan bekas tong sampah yang berasingan untuk jenis bahan sisa buangan mengikut kategori masing-masing seperti kayu, kaca dan plastik. Bahan buangan tersebut perlu diangkut oleh pihak berkuasa berkaitan untuk urusan pelupusan ataupun projek kitar semula bahan. Jangan sesekali melakukan pembakaran terbuka bagi melupuskan sisa buangan.

Langkah Keselamatan(Amalan 4M)


1. Membersih
Supaya bengkel bersih, kemas, selesa dan selamat. Menitikberatkan kebersihan diri dan mental. Berpakaian kemas, kuku dan rambut yang pendek-Kebersihan mental adalah berfikir positif dan bertanggungjawab dengan tugas yang diberi.

Dalam kerja pembersihan terdapat dua mesin yang digunakan iaitu:


i. Mesin Penyedut Hampagas (jenis kering dan basah). Jenis kering digunakan untuk menyedut kotoran kering. Manakala jenis basah digunakan untuk menyedut kotoran kering dan cecair.

ii. Mesin Pemampat Udara digunakan untuk proses pembersihan secara semburan tekanan udara tinggi

2. Menyusun Atur

i. ii. iii. iv. v. vi. vii. viii.

Guna alat mengikut kegunaannya. Simpan alat di tempat yang betul. Menilai Diri dan Tempat Kerja. Pencahayaan yang cukup. Peredaran udara yang baik. Lantai kering dan tak berminyak. Mendisiplin. Mematuhi peraturan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri.

3. Menilai Diri dan Tempat Kerja


Pencahayaan yang cukup. Peredaran udara yang baik. Lantai kering dan tidak berminyak.

4. Mendisiplin
Mematuhi peraturan dan keselamatan bengkel, alatan dan keselamatan diri.

ETIKA DAN BUDAYA KERJA

Etika kerja bermaksud disiplin dan sikap terhadap kerja. Etika kerja termasuk i. menepati masa ii. bertanggungjawab iii. amanah iv. patuh

Menepati masa Murid perlu menghadiri kelas dan menyiapkan kerja mengikut jadual yang ditetapkan.

Bertanggungjawab

Murid melaksanakan tugasan yang disediakan untuk keselamatan dan kebersihan.

Amanah

Bersikap amanah dalam menjaga harta benda di bengkel.

Patuh Murid perlu mengikut peraturan bengkel dan arahan guru.

Budaya kerja
Bermaksud peradaban yang menjadi amalan

semua pekerja dalam sesuatu organisasi.


Budaya kerja dapat memupuk sikap

bekerjasama dan bertanggungjawab di


kalangan murid-murid.

Sekian, terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai