Anda di halaman 1dari 2

Bilangan jurnal Minggu Praktikum Tarikh Peristiwa / Kejadian Tajuk Jurnal

: Ke -5 : Kelima : 25 Ogos 29 Ogos 2013 : menghasilkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kreatif dan menarik

1. Masalah / Peristiwa Ketika pengajaran dan pembelajaran berlaku, aktiviti tidak dapat dilaksanakan dengan kreatif dan menarik. Ini akan menyebabkan keadaan di dalam kelas menjadi bosan dan murid tidak teruja dan gembira ketika seang belajar.

2. Analisis Masalah aktiviti tidak kreatif ini timbul kerana guru tidak berfikiran kreatif dan tidak mencuba untuk melakukan sesuatu kelainan dalam pengajaran.

Kebiasannya, guru tidak mencabar diri sendiri untuk melakukan suatu kelainan yang membawa ke arah kecemerlangan.

3. Cadangan tindakan susulan a. Saya perlu memikirkan aktiviti yang lebih kreatif seperti mewarna, kuiz,supaya murid-murid bersemangat ketika melakukan aktiviti b. Di samping itu juga, saya perlu menyediakan bahan bantu mengajar yang menarik agar pengajaran akan lebih nampak menarik.

4. Tempoh masa dan keberkesanan Tindakan Susulan Saya akan cuba mengatasi masalah ini dalam tempoh seminggu. Penyediaan pelbagai jenis aktiviti yang menarik dan bersesuaian akan dapat menarik perhatian murid untuk melakukannya. Justeru, guru harulah lebih kreatif untuk melakukan aktiviti kumpulan.

Disemak oleh Guru Pembimbing :

Disemak oleh Pensyarah Penyelia :

Tandatangan : Nama Tarikh : :

Tandatangan : Nama Tarikh : :