Anda di halaman 1dari 1

CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN

RBT

Mata Pelajaran dan Kelas


Tajuk/Tema

Reka Bentuk dan Teknologi 4 Bestari ______/35 orang 4.0 Penghasilan projek 7.45 hingga 8.45 pagi (60 minit) 4.1.13 4.1.14 4.1.15 Pada akhir pembelajaran murid dapat: 1. Membuat penyambungan litar 2. Menguji kefungsian litar 3. Membuat penyelenggaraan dan penyimpanan peralatan 1. Murid baca dan memahami litar bergambar bagi pemasangan litar elektrik pada projek dengan bimbingan guru. 2. Murid membuat pemasangan litar pada projek. 3. Murid menguji kefungsian litar. (didik hibur) 4. Murid membuat pembaikan jika perlu. Keusahawanan Kreativiti dan inovatif 1. Lukisan skematik dan litar bergambar. 2. Pemutar skru Philips, pelucut wayar, pemotong sisi. 3. Wayar teras tunggal, bongkah penyambung, pemegang mentol, mentol, suis, pemegang bateri, bateri. Murid menjawab lembaran kerja berkaitan litar elektrik. Semua murid berjaya membuat penyambungan litar. 30/33 orang telah berjaya membuat penyambungan sehingga mentol menyala. 3 orang akan diberi bimbingan.

Masa Standard Pembelajaran

Objektif Pembelajaran

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Bahan Bantu Belajar

Penilaian pengajaran dan pembelajaran Refleksi (contoh)