Anda di halaman 1dari 72

Fresh admission for January 2013 Session

S.NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92

ENRNO
131723630
130645676
131834297
130646400
131727802
130653791
131730120
131726904
130651694
131728621
130658530
131618854
130649340
131624263
131726524
130659460
130652070
130653150
131730065
130646639
131632031
130654872
130642846
130657212
131631925
130655154
130733795
130654905
131624675
130658371
131624010
130646020
130653610
131853677
131833350
131730556
131833761
130655280
131614603
130655090
130652729
130652919
130641117
131726864
130649509
131618016
130645669
130643973
130643530
130652879
130653420
130645003
131619706
130641471
131618094
131632214
131617949
130649279
130647354
130641622
131730936
130654779
130648070
130653143
130640606
130734267
130645146
131833532
131630916
131631892
131617419
131725973
130660281
130647347
131618467
131618127
130657520
131624310
130647970
130647583
130649412
131833080
131619476
130653208
130642735
130643128
130734314
130659406
131619380
131619516
131727620
131618775

PROGRAM
ACPDM
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

STUDY
12RC
12107D
1285
1277
1277
1250
1279
1277
1293D
1295D
1267
1232
1283
12101D
1277
1295D
1206
1280
1232
1232
1295D
12106D
1232
1250
1250
1250
1296 D
12106D
1298D
1295D
12101D
12106D
12107D
1295D
1267
1279
1277
1296 D
1296 D
12106D
1283
1280
1235
1277
1297 D
1232
12107D
1232
1232
1232
1250
1259
1264
1267
1279
1280
12103
1295D
1297 D
1259
1279
1296 D
1259
1280
12102
12103
1235
1283
1295D
1295D
1296 D
1277
1293D
1297 D
1232
1250
1208
12101D
1280
1232
1297 D
1206
1264
1295D
12106D
1295D
1280
1295D
1264
1232
1277
12106D

NAME
SAHIL SHARMA
AADIL HUSSAIN LONE
AAKANKSHA SLATHIA
AAKIB RASOOL
AAMIR HAFIZ
AASHISH JOHN
AATISH SHARMA
ABDUL GANI
ABDUL HAFEEZ
ABDUL HAMID WANI
ABDUL MAJID
ABDUL MATIN
ABDUL QADEER
ABDUL QASIM
ABDUL REHMAN
ABDUL WAHID
ABHIMANYU SHARMA
ABHISHAKE SINGH
ABHISHEK DATTA
ABHISHEK R KRISHNA
ABID HUSSAIN GIRI
ABIDA ANJUM
ABIJAY BHAT
ABILASHA TANOCH
ABISHAKE SHARMA
ABKUSH SHARMA
ABRAR HUSSAIN
ABRAR KALEEM WANI
ADARSH KUMAR
ADIL AMIN WANI
ADIL HUSSAIN
ADIL HUSSAIN
ADIL HUSSAIN
ADIL HUSSAIN
ADIL IQBAL WANI
ADITYA SHARMA
ADREES AHMED
ADREES AHMED
ADREES AHMED
AEJAZ AHMED
AFSHAN BADER
AHSWANI KUMAR
AISHA KHAN
AIYAZ AHMED
AJAY AHMED
AJAY BANDRAL
AJAY BHANDARI
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR SHARMA
AJAY SHARMA
AJAY SHARMA
AJAY SINGH
AJAY SINGH
AJAY SINGH
AJAY SINGH
AJAY SINGH THAKUR
AJAZ AHMED
AJAZ AHMED
AJAZ AHMED
AJAZ AHMED PAUL
AJAZ ALI
AJAZ ALI KHAN
AJEET PAL SHARMA
AJEET SINGH BADRAL
AJIT RAJPUT
AJMEET PAL SINGH
AKANKSHA
AKASH CHOUDHARY
AKHIL SHARMA
AKHIL SHARMA
AKHILESH TIWARI
AKHTER HUSSAIN
AKHTER HUSSAIN
AKHTRA BANOO
AKSHITA KUMARI
AKSHITA SHARMA
AKTHER HUSSAIN BUMAL
ALAM HUSSAIN
ALOK KUMAR SINGH
ALTAF HUSSAIN
ALTAF HUSSAIN

FNAME
KUNDAN LAL SHARMA
MOHD MUKHTAR LONE
KULBUSHAN SINGH
GH. RASOOL BHAT
MOHD HAFIZ WANI
WICSON JOHN
GANPATI GANESH
HABIBULLAH
MUKHTAR ALI
GH QADIR WANI
MOHD SIKANDER BUTT
MOHD ASIM
MOHD AMIN
MOHD IBRAHIM
MOHD QASIM
GHULAM MOHAMMAD
SH. KAMLESH KUMAR SHARMA
SH.ARJUN SINGH
B.B DATTA
RAM KRISHAN
ABDUL KABIR GIRI
SHBEER AHMED
PRAN NATH BHAT
BANSI LAL DARSHANA
VIJAY KUMAR SHARMA
SH. MADAN LAL
MAZIAR HUSSAIN SHAH
ALYAS AHMED WANI
SH. LEKH RAJ
MOHD AMIN WANI
MOHD ALI
MOHAMMAD SULTAN MALIK
GHULAM RASOOL SHEIKH
GHULAM AHMED
MOHD IQBAL WANI
JUGAL KISHORE SHARMA
MOHD SHAFI
BASHIR AHMED
BASHIR AHMED
GH NABI BATT
BADER UD DIN
SAT PAUL
SHAUKAT ALI KHAN
ABDUL RAHIM
GUL MOHD WANI
MOHAN SINGH
DURGA DASS BHANDARI
NASEEV CHAND
SH. RASH PAL CHAND
HARBANS LAL
OM PARKASH
BODH RAJ
BEAD LAL BHAGAT
CHHATTU RAM
BANARSI LAL
SADHU RAM
OM PARKESH
SATISH KUMAR
VILYAT SINGH
SH BALAK RAM SHARMA
VINOD KUMAR
ROMESH CHANDER
SAHIB SINGH
SH. ANGREJ SINGH
DIN DAYAL SINGH
PARMAN SINGH
TRILOK SINGH THAKUR
MOHD JOO
MOHD KHALIL
GHULAM HAIDER WANI
ABDUL GHANI PAUL
ABDUL RASHID
ASGAR ALI
NEAK CHAND
MAHATAM SINGH BANDRAL
BIDHI CHAIN SINGH
BALBIR SINGH
KRISHAN SINGH MANHAS
ASHOK KUMAR CHOUDHARY
SH. BODH RAJ
JOGINDER MOHAN SHARMA
DWARIKA NATH TRIWARI
MOHD HUSSAIN
LEYAKAT ALI
ABDUL LATIEF
SH. SURESH KUMAR
SH. VIRENDER SHARMA
NISSAR AHMED BUMAL
NOOR MAI
PARMANAND SINGH
NOOR HUSSAIN
GHULAM HASSAN

COURSES
BEE1 BEE2 BEE3
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ECO1 ECO2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EPS11
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE101 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EEC11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EPS12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12

93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187

130642591
131630820
130642008
130652704
131630489
131630970
130656837
130648317
130644699
131728069
130651813
131834598
130641686
130647118
131619587
130643640
131723339
130642742
130649405
130642158
131731192
130657290
130648750
130647806
130651891
130645580
131624643
130647537
131853691
130648997
131833485
130640953
130654041
130644438
130644760
130643404
131853645
131833571
130658246
131853559
131631839
130645945
130643816
130643751
131723457
131631061
130654446
130645257
130641805
131853193
130641124
131728692
130649261
130641543
131730255
130644896
130643292
130648671
130658207
131724839
130641909
130656654
131618592
131725167
130645960
130653509
130657101
130641654
130649190
130644287
131724971
130650875
130650908
131728503
131618134
131618632
130649594
131619824
131631545
130652854
130655108
130640907
131723471
131835210
131614714
130646116
130647189
130656077
131852350
130648546
130653587
130653570
131618048
130643601
130646384

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

12106D
1280
1259
1206
1285
1285
1232
1280
1280
1277
1279
1206
1259
12107D
1259
1232
12101D
12106D
1297 D
1259
1279
1206
1232
1280
12103
12107D
1298D
1232
1250
1232
1232
1285
1232
1280
1280
1283
12107D
1283
1280
1280
1232
12107D
1259
1206
1259
1275
12106D
1277
1259
1296 D
1232
1295D
1295D
1259
1279
1232
1295D
1232
1206
1232
1259
1280
12106D
12106D
12107D
12107D
1297 D
1259
12103
1232
1259
1232
1279
12106D
1298D
12106D
1297 D
1206
1285
1206
1250
1250
1279
1285
1285
12106D
12107D
12107D
1296 D
1297 D
1279
1293D
1285
1259
1285

ALYA ALTAF
AMAN CHOUDHARY
AMAN GUPTA
AMAN KUMAR
AMAN PREET KOUR
AMAN PREET KOUR
AMAN SHARMA
AMAN SINGH
AMANDEEP SINGH
AMAR NATH
AMAR VIMAL SINGH
AMARJEET SINGH
AMARJEET SINGH
AMBIKA DEVI
AMEELA SHARMA
AMEET KUMAR
AMIR KHAN
AMIR NASEER
AMIR NAZIR VACHKOO
AMIT BALI
AMIT DOGRA
AMIT KHAJURIA
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT SALGOTRA
AMIT SHARMA
AMIT SINGH
AMIT SINGH MANHAS
AMITA DEVI
AMITA KUMARI
AMITA KUMARI
AMITA RANI
AMITPAL SINGH
AMJAD ALI
AMJID ALI
AMNESH SINGH
AMRESH KUMAR SHARMA
AMRESH SHARMA
AMRISHA DEVI
AMRIT BALA
AMRITA KOUR
AMRITPAL KOUR
ANAND KUMAR
ANAYAT ULLAH
ANAYATULLAH SHEIKH
ANCHAL SINGH
ANCHAL SINGH
ANCHALA DEVI
ANEES AHMED
ANEES FATIMA GIRI
ANGAT SHARMA
ANGREZ SINGH
ANIL CHADHA
ANIL CHIB
ANIL KOUL
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR SHARMA
ANIL KUMAR SHARMA
ANIL KUSHWAHA
ANIL MAGOTRA
ANIL PANDEY
ANIL SHARMA
ANIL SHARMA
ANIL SHARMA
ANISH KUMAR
ANISHA DEVI
ANIT JASROTIA
ANITA
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA KUMARI
ANITA KUMARI
ANITA RANI
ANITA SHARMA
ANITA SHARMA

ALTAF HUSSAIN HASHMI


SH VED PARKASH
SH. YOUGESH GUPTA
NAGAR MAL
S. SUCHA SINGH
JAGJEET SINGH
CHANDER PAL SHARMA
SH. DARSHAN SINGH
SH. ANGREZ SINGH
PREM SINGH
SH. OM SINGH
HARBANS SINGH
RAGHBIR SINGH
KARTAR SINGH
SHERU RAM
DES RAJ
IFATKAR KHAN
NASEER AHMED
NAZIR AHMED VACHKOO
SH. RATTAN LAL BALI
ASHOK KUMAR
RAJ KUMAR KHAJURIA
SH.SEWA RAM
SH. UTTAM CHAND
KHARATI LAL
SATISH KUMAR
SH HARDYAL SINGH
HANS RAJ SALGOTRA
NAGAR MAL SHARMA
BALDEV SINGH
SARDAR SINGH
JAMEET SINGH
VINAY KUMAR
DHANANTER SINGH
SH. SOM DATT
AJIT SINGH
SANAULLAH BUTT
MOHD RAFIQ
SH. BHAGWAN SINGH
THAKUR DAS SHARMA
DEVINDER SHARMA
RAM LAL
INDER JEET
GURDEV SINGH
SOHAN SINGH
AMAR CHAND
MIR ZULLAH LONE
MOHMED AFZAL SHEIKH
SH. BARI SINGH
SANSAR CHAND
BRIJ LAL BHAGAT
ABDUL KABIR MANGNOO
MUSHTAQ AHMAD GIRI
BHIKAM DASS
CHATTAR SINGH
RAMESH CHADHA
CHAIN SINGH
ASHOK KUMAR KOUL
DEWAN CHAND
ASHOK KUMAR
MOTI RAM
VIJAY KUMAR
DHARAM SINGH
OM RAJ
BRAHM DUTT
RADHA KRISHAN
OM PRAKASH
SH. RAM LAL
SOM DUTT SHARMA
PARASHU RAM KUSHWAHA
BHARAT BHUSHAN
LAXMAN PRASAD PANDEY
JAGDISH RAJ
NARAYAN CHAND SHARMA
CHARN DASS
HIM RAJ
NARINDER KUMAR
BALBIR SINGH
ASHOK KUMAR
BIHARI LAL
SH. BISHAN DASS SHARMA
SH. SHANKAR SINGH
SHAM LAL
JAGDEV SINGH
MOHINDER SINGH
HEM RAJ SHARMA
GYAN CHAND
GIRDHARI LAL
CHAIN SINGH
SATISH KUMAR
KARANDV SINGH
ASHOK KUMAR PANDITA
SHAIL SINGH
SATPAUL
MADAN LAL

BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BSKF1 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 MTE2 MTE6 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12

188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282

130656615
130654485
130645099
131631728
130650685
131630962
131617472
130641693
130645952
131729118
131623981
130651282
130646725
130650740
130641890
130657316
131833010
130648291
130733691
131619420
131631600
130644420
130657348
130647243
130656923
131852675
130648481
130654990
130642244
131834430
130657631
130653129
130654303
130640677
131624779
130645028
131632088
130656274
131834154
130647386
130648087
131619910
130640731
130656543
130654826
130653182
130641994
131852920
131731081
130644460
131618428
130656758
131631237
131729211
131619018
130657022
130641228
131852905
130646653
130648539
130646470
131728535
131833120
130641765
130645042
131730635
130654399
131834448
130644373
130643181
131834344
130649476
130652933
131723812
130655036
130657624
130647505
130642237
130640580
131725325
131618815
131833160
130659420
130658110
130649293
131624249
130651702
131628769
130653483
130653096
131631989
130654858
131729236
131726065
131725744

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1285
1232
1285
1297 D
1206
1275
1250
1259
12107D
1295D
1268
1250
1250
1279
1259
1280
1283
1279
1232
1232
1206
1280
1280
1294D
1259
1296 D
1297 D
1285
1259
1293D
1206
1280
1295D
1232
1279
1250
1280
1293D
1250
1297 D
1259
1206
1232
1250
1250
1250
1259
1267
1279
1280
1280
1285
1285
12101D
1206
1285
1232
1259
1259
1232
1285
12106D
1206
1259
1285
1279
1206
1285
1206
1232
1293D
1297 D
1232
1267
12106D
1293D
1297 D
1259
1283
1277
12106D
1232
1295D
1297 D
1295D
12101D
1232
1250
12107D
1295D
1279
12106D
1295D
1277
1277

ANJALI
ANJALI JAIN
ANJAM
ANJEET KUMAR
ANJU BALA
ANJU BALA
ANJU DEVI
ANJU DEVI
ANJU DEVI
ANJU KUMARI
ANJU KUMARI MAHTO
ANJU RAJPUT
ANJU RANI
ANJU RANI
ANJU SHARMA
ANJU SHARMA
ANJUM SHAHEEN
ANKESH SHARMA
ANKEY CHOUDHARY
ANKIT BHAN
ANKIT SHARMA
ANKU BHARTI
ANKUSH JAMWAL
ANKUSH JAMWAL
ANKUSH KUMAR
ANKUSH KUMAR
ANKUSH KUMAR
ANKUSH SAINI
ANKUSH SHARMA
ANKUSH SHARMA
ANKUSH VERMA
ANKUSH VERMA
ANNU DEVI
ANOOP SINGH
ANOOP SINGH RAJU
ANSHU KUNDAL
ANSHUL SHARMA
ANU BALA
ANU DEVI
ANU DEVI
ANU MAHLA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA SHARMA
ANU RADHA TAK
ANU REKHA
ANU SHARMA
ANU SHARMA
ANU SHARMA
ANUJ KUMAR TYAGI
ANUMEHA
ANUPA RANI
ANURADHA
ANURADHA
ANURADHA CHIB
ANURADHA RANI
ANURADHA SHARMA
ANURADHA SHARMA
ANURAG KUMAR SAXENA
ANWAR HUSSAIN
APPUR VERMA
AQIB JAVED ZARGAR
AQIB MUGHAL
ARCHANA DEVI
ARCHANA DEVI
ARCHANA DEVI
ARCHANA DEVI
ARCHANA KUMARI
ARCHANA SHARMA
ARFAN AHMED
ARIF DIN GUGGER
ARIF HUSSAIN
ARIF HUSSAIN
ARIF IQBAL DAND
ARIFA BANOO
ARIFA SIDIQI
ARJUN
ARJUN KHARKA
ARJUN SINGH
ARJUN SINGH
ARJUN SNGH
ARPNA DEVI
ARSHAD AHMAD
ARSHAD AHMED
ARSHAD BANO

AMAR NATH SHARMA


PARMOD JAIN
AKAL MOHD
BALKRISHAN
CHUNI LAL
PITEMBAR SINGH
SH. KULDEEP SINGH
SH. PRABH DAYAL
RATTAN SINGH
PREETAM LAL
ANUPA LAL MAHTO
CHAIL SINGH
KARTAR SINGH
GIRDHARI LAL
HARBANS LAL
RAJ KUMAR
SHAFKEET HUSSAIN
DINA NATH
SURINDER SINGH
NARINDER BHAN
DHARAM PAUL
NAND LAL PADHA
JATINDER SINGH JAMWAL
KULDEEP SINGH
SAT PAUL
SUBASH CHANDER
OM PARKASH
AMAR NATH
OM PARKASH SHARMA
SHAM LAL
DEV DUTT VERMA
SH. RAM LAL
MOHAN LAL THAKUR
KARNAIL SINGH
RAM SINGH RAJU
DEV RAJ KUNDAL
KISHOR KUMAR SHARMA
SH TARA CHAND
MAJAR SINGH
DAYA KRISHAN
NARESH SINGH
DHARAM PAL
RAMPAUL
PREM NATH
BIKRAM SINGH
SH. GOPAL DASS
SH. TIRATH RAM
ROSHAN LAL
INDER LAL
RASHPAL SINGH
DES RAJ
TILAK RAJ
RASHPAL CHAND
KRISHAN LAL
ASHOK KUMAR
RAMESH CHAND
SH. KALI DASS SHARMA
ANIL KUMAR SHARMA
SHAM LAL SHARMA
HARI DUTT TYAGI
SENDHA RAM
RATTAN SINGH
DEEP KUMAR
SUBASH CHANDER
RAMESH SINGH CHIB
ONKAR SHARMA
UTTAM CHAND
JAGDISH RAJ
ISHWAR SHARAN SAXENA
MOHD SHAFI
SAT PAL VERMA
JAVED IQBAL ZARGAR
MOHD ARIF MUGHAL
KRISHAN CHAND
ASHOK KUMAR BHAGAT
MOHINDER KUMAR
HANS RAJ
SH YASH PAUL
DAVE RAJ SHARMA
ABDUL GANI BAHT
MEHER DIN GUGGER
NOOR MOHD
GH. HASSAN
MOHD IQBAL DAND
GHULAM RASOOL
MOHD ALI
SH. SUDESH KUMAR
KULDEEP KUMAR
AMAR SINGH
SH. SOM NATH
RAWAIL SINGH
PREETAM SINGH
NISSAR AHMAD TAPAL
ABDUL GHANI
KIMA

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPC1 BPC2


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212

283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377

130652062
131853297
131731218
130644950
130653469
130655258
130643902
130640559
130641608
131618198
130647330
131631591
131853029
130648213
130734346
131628790
130654414
130641647
130651551
131728400
131623967
130640899
131835020
131619974
130733541
130640652
131631008
130658017
131728273
130654439
131619129
130655638
131725246
131834240
131727866
130734006
130643214
130653831
131730137
130644785
130645597
131852668
131853541
130643135
131624650
130653634
130650764
130657498
130644792
130644667
131833249
131731984
130644176
130641400
130645859
130644628
130651505
130649182
130656844
131852969
131624027
131631688
130658490
131624611
130651419
131630630
130654113
131618403
131724410
130649089
130645501
131617630
130648499
130647741
130644818
130644445
131730968
130647401
130657878
130655186
130653562
131631126
131726929
130657047
130656590
130656084
130653555
130660346
130642459
130645620
131834470
130651655
130651480
131631649
130643593

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1296 D
1297 D
1279
1259
12107D
1296 D
1259
1232
1259
1279
1297 D
1297 D
1232
1250
1232
1250
1250
1259
1250
1283
1267
1232
1279
1259
1285
1232
1285
1250
1277
12106D
12106D
1295D
12106D
1232
1277
1285
1250
1250
1279
1280
12107D
1297 D
1232
1295D
1279
12107D
1250
1250
1280
1280
1232
1232
1206
1232
1279
1280
12106D
1232
1283
1267
12101D
1297 D
1295D
1275
12106D
1279
1250
1280
1259
1259
12102
1232
1297 D
1232
1280
1280
1279
1297 D
12103
1250
1293D
1295D
1277
1283
12107D
12107D
1232
1250
12106D
12107D
1267
1295D
12106D
1297 D
1259

ARSHAD PARVEEN
ARSHAY KUMAR
ARSHI VERMA
ARTI DEVI
ARTI DEVI
ARTI DEVI
ARTI RANI
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR
ARUN KUMAR SHARMA
ARUN PARIHAR
ARUN SHARMA
ARUN SHARMA
ARVIND KOUR
ARVIND KUMAR
ASAF IQBAL
ASEER AHMED
ASHA DEVI
ASHA DEVI
ASHA KUMARI
ASHA KUMARI
ASHA RANI
ASHA RANI
ASHA SHARMA
ASHFAQ AHMED
ASHFAQ AHMED
ASHFAQ AHMED DAR
ASHIANA BANOO
ASHIQ HUSSAIN
ASHIQ HUSSAIN BHAT
ASHIQ HUSSAN
ASHITA GROVER
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR BALI
ASHOK SINGH
ASHONI KUMAR
ASHU DEVI
ASHU DEVI
ASHU DEVI
ASHU RANI
ASHUTOSH
ASHWANI GUPTA
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ASHWANI SHARMA
ASHYANA KOUSER
ASIA TABASSUM
ASMAT BIBI
ASSIA KOUSER
ATEEQ UR RAHMAN MIR
ATTA ULLAH MIR
ATTAULLAH WANI
ATTIA LONE
ATUL SHARMA
ATUL SHARMA
AUNGRAZ SINGH
AURANG ZAIB KHAN
AURANGZEB
AVHINASH SINGH
AVINASH
AVINASH CHAUHAN
AVINASH CHOUDHARY
AVINASH KOUR
AVINASH KUMAR
AVINASH MANHAS
AVINASH SHARMA
AVINASH SINGH
AVTAR KRISHAN PANDITA
AYAZ AHMAD
AYAZ AHMED
AYAZ AHMED
AYAZ IQBAL ZARGAR
AZAD HUSSAIN
AZIM
BABER ARJUN SAMBYAL
BABER JAVED
BABITA DEVI
BABLI DEVI
BABLI DEVI
BABLU KUMAR
BABLU SUMBRIA
BABU RAM

MOHD SHARIF
HUSHYAR SINGH
ROMESH KUMAR
SURINDER SINGH
MADAN LAL
KRISHAN CHAND
RATTAN LAL
RATTAN LAL SHARMA
YESH PAUL
OM PARKASH
PIYAR SINGH
CHATER SINGH
BALDEV RAJ SHARMA
SHAM PRASHAD
SANJEEV PARIHAR
SH SHAM LAL
SHIV LAL
SH GURDEEP SINGH
MANSA RAM
JAVAID IQBAL
NAZIR AHMAD
SH. GIRDHARI LAL
SH. SURAJ PARKASH
BRIJ LAL
SHIV RAM
SH. DEWAN CHAND
RAMPAUL
SH. JEET RAM
HABIBULLAH ZOHD
GH MOHD SHAIKH
ABDUL RASHID DAR
GHULAM ALI MIR
MOHD SABIR
ABDUL KHALIQ BHAT
SHABUD DIN SHAN
ASHOK KUMAR
SH. PRABH DIAL
RAM KRISHAN
CHUNI LAL
SH. DES RAJ
HANS RAJ
ISHWAR LAL
DEV RAJ SHARMA
LATE SH. GIRDHARI LAL
SH BHARAT SINGH
SEWA RAM
DHARAM SINGH
SH. KHEM RAJ
SH RAM LAL
PRITAM SINGH
RAJ KUMAR
RAKESH GUPTA
MOHAN LAL
OM PARKASH
JAGDISH RAJ
SH. RUMAL CHAND
DEVENDER KUMAR
ROMESH LAL
MOHD AFZAL
IRSHAD AHMAD SHEIKH
CHANAYATALI
MODH ISHAQ LONE
ABDUL QAYOOM MIR
MOHD SADIQ MIR
GH.MOHD WANI
MOHD BASHIR
NARINDER KUMAR
HEM RAJ
RAGHU DASS
MOHD SHARIEF
KHUDA BAKSH
JAGDEV SINGH
VINOD KUMAR
SH. SUDERSHAN KUMAR CHAUHAN
SH. ASHOK KUMAR
RAGHBIR SINGH
CHARAN DASS
ROSHAN LAL
GOPAL DASS
SH. PARSHOTAM SINGH
BRIJ KRISHAN PANDITA
GH MOHD DANGER
ABDUL AZIZ
MOHD RASHID
MOHD.ASHRAF ZARGAR
ABDUL LATIF NAIK
MUSHTAQ AHMED
MOHD AMIN SAMBYAL
JAVED IQBAL
DEWAN CHAND THAKUR
KULDEEP SINGH
HUKAM CHAND
SUNDHOOR LAL
BISHAN NATH
SH. CHAMAN LAL

BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11


BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 BEGE101
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD5 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12

378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472

130660235
130653950
131730105
130643468
130658482
131725292
131624120
130651393
130655305
130651917
130641385
130646123
131618356
130651157
130657600
130645454
131730832
130651838
131724480
131631133
131835052
131628902
131724964
130646377
131632199
131730209
130734117
131853154
130655369
131852801
130640462
130653372
130656188
131634099
130644642
130734060
130647727
130640376
130733534
130657251
131833407
130648159
130660299
131728320
131728890
130657086
131726699
131619895
130644714
130652893
131852525
131726040
130643482
130652980
131630529
130651229
130655179
131725207
131631781
131618893
131731185
130734281
131853620
131730413
130645192
130649129
131728051
131730270
130648592
130734100
131630568
130643063
130659270
131834660
131725927
130656203
130641590
130646930
131834881
130734489
130651078
130656489
130652830
130652300
131631918
131730190
130660228
130645690
130641837
130657767
130647702
130643300
130657918
131853337
130660242

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1275
1296 D
1279
1285
1295D
1277
12101D
12106D
1296 D
12103
1232
12106D
1296 D
1232
1293D
1267
1279
1279
1232
1232
1232
1206
1232
1280
1280
1279
1250
1296 D
1296 D
1296 D
1250
1285
1285
1293D
1280
1206
1285
1232
1285
1280
1250
1259
1293D
12106D
1235
1250
1277
1206
1280
1284
1280
1232
1285
12107D
12102
1250
12106D
12106D
1293D
1250
1279
12107D
1293D
1279
12103
1280
12106D
1279
1297 D
1250
1264
1277
1295D
1207
1277
1264
1259
1206
1250
1285
1267
1206
1296 D
1232
1232
1279
1275
1232
1259
1283
1232
1232
1297 D
1296 D
1275

BABU RAM
SAGAR SINGH
BABU RAM
MOHAN SINGH
BABY KUMARI
RATTAN LAL
BABY KUMARI
SURAJ PARKASH
BABY THAKAR
MANGAT RAM
BAHAR DIN
ABDUL RASHID
BAJRANG SINGH
GULLA RAM
BAKEELA DEVI
BEER SINGH
BALAL AHMED
BASHIR AHMED
BALBINDER KUMAR
TARA CHAND
BALBIR SINGH
JOGINDER SINGH
BALBIR SINGH
AMAR CHAND
BALBIR SINGH
THAKAR SINGH DASS
BALDEEP SINGH
MAKHAN SINGH
BALDEV SINGH
PARAS RAM
BALJEET KUMAR
BANSI LAL
BALJEET SINGH
HARBANS SINGH
BALJEET SINGH
PARSHOTAM SINGH
BALJEET SINGH RANA
DALJIT SINGH RANA
BALKAR SINGH
INDER JEET SINGH
BALVINDER KUMAR
SAROOP LAL
BALVINDER SINGH
SH. GIAN SINGH
BALVINDER SINGH
GURUCHARAN SINGH
BALVINDER SINGH
HARJEET SINGH
BALVINDER SINGH
GANDHARV SINGH
BALVINDER SINGH CHARAK
RACHHPAL SINGH CHARAK
BALWANT SINGH
DHARAM SINGH
BALWANT SINGH
OMKAR SINGH
BALWANT SINGH
ISHAR DASS
BALWANT SINGH
SHER SINGH
BANDANA SHARMA
SANT RAM SHARMA
BANDANA SHARMA
KRISHAN CHAND
BANDANA SHARMA
SH HARSH KUMAR
BANDANA SHARMA
BUA DITTA SHARMA
BANDHANA CHOUDHARY
SH. SUKHDEV SINGH
BANDHANA KUMARI
RADHA KRISHAN
BANDHANA SHARMA
BHOLA RAM
BANDHANA VERMA
ANCHAL RAJ
BANDHU KUMARI
KRISHAN LAL
BANDHU SHARMA
MOHAN LAL SHARMA
BANDNA
KARAN SINGH
BANDU SHARMA
KASTURI LAL SHARMA
BANERJI THUSOO
SH. DWARIKA NATH THUSOO
BANESH DEVI
RAGHUNATH SINGH
BANSI LAL
GIRDHARI LAL
BANSI LAL
DHANI RAM
BANSI LAL
TARA CHAND
BARU DIN
ABROO DIN
BARUN KUMAR
SH. SHAM LAL
BASSAT ALTAF GHANI
ALTAF HUSSAIN GHANI
BAVITA DEVI
ROMAL SINGH
BEANT SINGH
SODAGAR SINGH
BEENA DEVI
SH. MAAN SINGH
BHAG HUSSAIN
MUKHTYAR ALI
BHAJAN KUMAR
PURAN CHAND
BHANNU PRATAP SINGH GOURIAKAMAL GOURIA
BHAR DIN
MOHD SHAFI MAGRAY
BHARAT BHUSHAN
PURAN CHAND
BHARAT JYOTI GANJOO
MUDSUDAN LAL GANJOO
BHAVEET KUMAR TAGOTRA
JAGDISH LAL
BHAVUK SABHARWAL
SURINDER SABHARWAL
BHAWANA DEVI
MAHESH RAJ CHARAK
BHAWNA SAMBYAL
SEHDEV SINGH SAMBYAL
BHIM SINGH CHOUDHARY
SEWA RAM
BHUPINDER KUMAR
KISHORI LAL
BHUPINDER SINGH
SUKHDEV SINGH
BIJENDER KUMAR
OM PARKASH
BIKRAM PARTAP SINGH
AVTAR SINGH
BIKRAMJEET
LEKH RAJ
BIKRUM SINGH
SANSAR SINGH
BILAL AHMAD
ABDUL RAHMAN
BILAL AHMAD
GHULAM MOHI UD DIN ITOO
BILAL AHMAD
GHULAM NABI GANAIE
BILAL AHMED DAR
MOHAMMAD RAFIQ DAR
BILLO DEVI
NASIB SINGH
BILQUEES FUAZIA
MEHDI RASHID DAR
BIMBLA DEVI
SH RATTAN LAL
BIMLA DEVI
RAM DASS
BIMLA DEVI
KEWAL KRISHAN
BINDU DEVI
NASIBU RAM
BINDU KUMARI
KUNJ LAL
BINTA DEVI
SH. DEV RAJ
BIRMA DEVI
SHATER SINGH
BISHAM SHARMA
SH. CHUNI LAL
BISHAN LAL
GULU RAM
BOBY SHARMA
BISHMBER DASS
BRIJ LAL
HARI RAM
BRINDER SINGH
BALBIR SINGH
CHAIN SINGH
SH TEJ RAM
CHAIN SINGH
PRITHI SINGH
CHAKARVARTI MAHARAJESHWARSURAM
CHIB SINGH
CHAMAN LAL
SH. SITA RAM
CHAMAN LAL SHARMA
FAQIR CHAND SHARMA
CHAMBAL SINGH
HARI RAM
CHAMPA DEVI
AMAR CHAND

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212


BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 BULE1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPC1 BPC2
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 BULE1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHD1
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY2 EPS12 BPY1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPC1 BPC2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPA1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212

473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567

130657172
130643088
130648822
130648016
131853004
131731748
130647171
130647204
131618395
130655029
130651995
130657774
130650922
131631774
130656045
130644832
130648958
130645644
131852730
130656052
131852342
131852460
131618238
131632246
131730500
130642750
130655534
131619190
131618879
130650829
130655376
130733573
130644105
131852478
131618618
131834337
130645605
131834691
130644864
130656719
131630679
131618087
131632150
131618435
130652539
131624217
130647694
130647512
131834573
130647813
130734250
130653895
130734432
130645336
131853598
130653935
130645748
130653190
130656805
130651900
130643150
130653444
130657728
130734378
130645493
131731042
130652711
130644889
130641511
131725181
130646012
130656740
130652926
130648198
131730721
131833399
130645218
131630890
130653777
130645683
130657577
130657799
130647655
130640613
130644151
131724459
131631330
130645572
131833708
130654295
131728470
131619412
130734299
131624439
131730112

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1206
1232
1232
1280
1259
1279
12107D
12107D
1232
12106D
1232
1279
1279
1293D
12107D
1284
1279
12107D
1295D
12107D
1280
1285
1296 D
1293D
1279
12106D
1250
1232
1206
12106D
1296 D
1279
1232
1280
12106D
1284
12107D
1206
1206
1232
1259
1279
1279
1280
1296 D
12101D
1285
1232
1250
1280
1283
1296 D
1232
1285
1280
1296 D
1285
1232
1285
12103
1285
12107D
1250
1267
12102
1279
1206
1208
1259
12106D
12106D
1232
12107D
1250
1279
1267
12103
1232
1250
12107D
12103
1250
1259
12102
1232
12101D
1250
12107D
1277
1295D
12106D
1264
1280
12101D
1279

CHANCHALA DEVI
CHANCHALI DEVI
CHANDAN MANHAS
CHANDAN SINGH
CHANDER BALA
CHANDER BHAN SINGH
CHANDER JEET
CHANDER KANT SHARMA
CHANDER MOHAN
CHANDRA SHAKTI
CHARANJEET SINGH
CHARANJIT SINGH
CHETAN SHARMA
CHHANKAR SINGH
CHHIRING DHOLRAR
CHOOR SINGH
CHUNI LAL
DALEEP KUMAR
DALEEP KUMAR
DALEEP SINGH
DALIP KUMAR
DALJEET KOUR
DALJEET SINGH
DALLU SHARMA
DALVINDER SINGH
DANISH RAJA BEAG
DARAKHSHNA
DARSHAN LAL
DARSHANA DEVI
DARSHANA DEVI
DARSHNA DEVI
DAVINDER SHARMA
DAVINDER SINGH
DAVINDER SINGH
DAVINDER SINGH
DEEKSHA KUMARI
DEEP RAJ
DEEPA RANI
DEEPAK JYOTI
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR SHARMA
DEEPAK KUMARI
DEEPAK SHARMA
DEEPAK SHARMA
DEEPAK SHARMA
DEEPAK SHARMA
DEEPAK SHARMA
DEEPAK ZUTSHI
DEEPALI RAZDAN
DEEPAN BAGAL
DEEPIKA
DEEPIKA MEHRA
DEEPIKA SALARIA
DEEPIKA SHARMA
DEEPIKA SHARMA
DEEPIKA VAID
DELAYAR SINGH
DES RAJ
DES RAJ
DES RAJ
DESH BANDHU
DEV RAJ
DEV RAJ
DEV RAJ
DEV RAJ
DEV RAJ
DEVI DATTA
DEVINDER KUMAR
DEVINDER SINGH
DEVINDER SINGH
DHANI RAM
DHARM PAUL
DHARMINDER SINGH
DHEERAJ SHARMA
DHEERAJ WAZIR
DIGVAJAY SINGH JASROTIA
DIKSHA MALHOTRA
DIL PAZIR
DILAWAR SINGH
DILEEP KUMAR
DILER SINGH
DILIP KUMAR
DILJEET SINGH PALSAR
DILSHAD BANOO
DILSHAD BEGUM
DILSHAD TABASUM
DIMPLA DEVI
DIMPLE SHARMA
DINESH KUMAR
DIVESH SINGH

HUKAM CHAND
SH. DEV RAJ
JANKAR SINGH MANHAS
ONKAR SINGH
PALA RAM
JAGNANDAN SINGH
OM PRAKASH
PRITHVI RAJ
SH. ASHOK KUMAR
PAWAN SINGH
AMRIK SINGH
HARBAJAN SINGH
RAM PAUL SHARMA
RATTAN SINGH
SUNAMJEET
SH. DEV RAJ
BISHAN DASS
MANGAT RAM
SHADI LAL
SAROOP CHAND
KASTURI LAL
S. BALWANT SINGH
PREM SINGH
CHHAJJU RAM
CHANCHAL SINGH
SHAKIR HUSSAIN BEAG
MOHD MANZOOR
RAJ KUMAR
GIAN SINGH
TOTA RAM
BODH RAJ
BANSI LAL
MANGAL SINGH
SH. DARSHAN LAL
PHULAIL SINGH
KULDEEP SINGH
HANS RAJ
ROMESH CHAND
RAGHBIR SINGH
DEV RAJ
RAMESH CHANDER
RATTAN LAL
SURINDER PAL
SHAM LAL
YASH PAUL
BIDHI CHAND SHARMA
TARA CHAND
RATTAN LAL SHARMA
OM PARKASH
BALAK RAM
ASHOK KUMAR
SHANKER DASS
BUSHAN ZUTSHI
INDER KRISHAN RAZDAN
JOGINDER SINGH
KRISHAN SINGH
SUMPURAN CHAND
RAJ SINGH
SURINDER KUMAR SHARMA
VED PARKASH
HARPREET SINGH
JAMIT RAM
PREM SINGH
NAIB CHAND THAKUR
MANGAL DASS
HARDEV LAL
DHARAM SINGH
BEHARI LAL
RAM CHAND
HARI RAM
PURAB CHAND
BANSI LAL
HANS RAJ
NANAK SINGH
SUKHDEV SINGH
GORI LAL
SANDOKH RAJ
ABHEY SINGH
RAMA KANT SHARMA
SUBASH CHANDER WAZIR
SURINDER DEV SINGH JASROTIA
PANNA LAL MALHOTRA
TALIB HUSSAIN
HARBANS SINGH
NARAYAN DAS
SUBHAS CHAND
PREM NATH
KRISHAN LAL PALSAR
FATEH MOHD
JAMAL DIN
GH MUSTAFA TAK
SHAM LAL
SH. JOGINDER PAUL
JIYA LAL
SHAMSHER SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ERD1


BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 MTE1 MTE4 MTE5 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FPB1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BSKF1 EHD1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 ESO11

568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662

130656536
130651386
130654571
131619942
130641948
130657355
130650836
130653720
130652220
130649530
131834566
130648395
130652238
131729544
131628894
130642710
130654682
130734124
130733810
131631205
130642545
130652023
130647393
131631703
131853305
130641020
131730477
131624414
130647433
131834756
130652782
131624761
131631846
130654636
130651852
131728187
130645114
130654249
130656100
130651361
131728377
131618671
131728020
130657323
130645368
130646993
130656851
130651039
130660170
131614549
130641321
130641060
130651727
130657617
131730176
130652206
130655272
131727454
130647426
130653405
131728850
130651860
131834638
130645898
131618926
130641353
131835100
131619143
130646391
130640534
130647956
131725000
131631269
130640487
130660392
130655606
131617655
130655115
131731382
131623935
131729007
130647361
131630550
130655598
131725095
131730531
130642410
131728915
131727984
130653602
130646360
130654191
130641575
131853510
131630622

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1232
1285
1275
1267
1259
1280
1235
12107D
1296 D
1297 D
1283
1297 D
1296 D
12106D
1283
12106D
1275
1250
1232
1283
12106D
1296 D
1297 D
1297 D
1297 D
1283
1297 D
12101D
1297 D
1207
12106D
1279
1295D
1275
12106D
1277
1283
1295D
12107D
1285
12106D
12106D
12101
1280
1283
12107D
1259
1285
1275
1206
1259
1232
1285
1293D
1279
1296 D
1296 D
1277
1297 D
12107D
1232
12106D
1283
1206
1232
1267
12107D
1267
1232
1285
1280
1232
1232
1283
1250
1295D
1207
1250
1279
1206
12106D
1297 D
12101
1295D
12106D
1279
1283
1232
12106D
1284
1280
1232
1259
1280
1283

DIVYA BHASIN
DIVYA DEEP
DOEST MOHD
DUNI CHAND
DUTT KUMAR
EKTA DOGRA
FAHMIDA BANO
FAHMIDA BANOO
FAIZ AHMED
FAIZA MEHMOOD
FAKHER E ZAHRA
FAMIDA BANOO
FAQIR MOHD
FARAH MUSHTAQ
FAREED AHMED
FARHANA ANJUM
FARHANA TABASUM
FARHAT NASEEM
FARMAN ALI CHECHEE
FAROOQ AHMED
FAROOQ AHMED
FAROOQ AHMED
FAROOQ AHMED
FAROOQ AHMED MIR
FARZANA NIGGAT
FATHAMA BEGUM
FATIMA KHATOON
FATIMA NISSA
FAYAZ AHMAD MALIK
FAZILAT BEGUM
FEHMIDA BANOO
FIAZ AHMED
FIAZ AHMED MIR
FIDA HUSSAIN
FIRDOOS AHMED
FIRDOOSE AHMED
FIRDOS KHALIDA
FIRDOUS AHMAD GAGROO
FIRDOUS AHMED
FOZIA BANO
FOZIA BANOO
FOZIA FAROOQ
FREEDIAN BIBI
GAGANDEEP SINGH
GAGANJOT KOUR
GANESH DASS
GANESH KUMAR
GANGA BAI SIDAR
GANGA WATHI
GANGU SIMHA CHALAM
GARIMA SHARMA
GARISH CHANDER
GARO DEVI
GARO DEVI
GEETA DEVI
GEETA DEVI
GHULAM AHMED
GHULAM JAN
GHULAM MOHD
GHULAM MOHI DIN
GHULAM MOHMAD ZAKIRI
GHULAM MUSTAFA
GHULAM RASOOL
GIAN SINGH
GINEESH K. MANI
GIRDHARI LAL
GIRDHARI LAL
GIRJA DEVI
GOKUL UDAY
GOLDY CHIB
GOLDY SHARMA
GOPAL DASS
GORAKH NATH
GORAV SHARMA
GOSHU KUMARI
GOTAM SHARMA
GOURAV PARASHAR
GOURAV SALOTRA
GOUTAM BALI
GUL MOHD
GUL MOHD BATT
GULAM MUSTAFA
GULFAM AKHTER
GULNAZ BANOO
GULSHAN BANOO
GULSHAN KAITH
GULZAD AHMED
GULZAR AHMED
GULZAR AHMED
GULZAR ALI
GURBINDER SINGH
GURDEEP SINGH
GURDEEP SINGH
GURDEEP SINGH
GURJEET KOUR

ARUN BHASIN
MAHESH DUTT
NAZIR AHMED
PHUL CHAND
AJEET KUMAR
SH.JAI RAJ DOGRA
MOHD RAMZAN BATT
MUZZAFAR HUSSAIN
AB.RASHID
MEHMOOD AHMED
REHMAT SHAH
MUSHTAQ AHMED SHIKH
QADIR
MUSHTAQ AHMED WANI
MOHD SADIQ
MOHD YOUSAF
MOHD RAMZAN
GULAM AHMED
NAWAB DIN
GH QADIR
MOHD AYOUB BATT
ABDUL RASHID
MOHD ZARIEF
LALA MIR
MOHD FAROOQ BUTT
LAL MOHD
GHULAM MOHD
GULAM RAZA
AB QAYUM MALIK
MOHD AKBAR
NAZIR AHMED MALIK
ABDUL RASHID NAIK
GH RASOOL MIR
ATTA MOHD
AB REHMAN PAR
ALI MOHD WANI
MOHD KHALID
SAFDAR HUSSAIN GAGROO
MOHD AMIN BUTT
MOHD YASSIN
IMAM UD DIN
SYED FAROOQ AHMED
BAGH ALI
MOHAN SINGH
SUKHDEV SINGH
SEVA RAM
BALOO RAM
RESHAM LAL SIDAR
HARI CHAND
GANGU KRISHNARAO
SH. PREM KUMAR SHARMA
RASHPAL SINGH
SODAGARMAL
SHANKAR DASS
RASHPAL SINGH
LAL CHAND
BASHIR AHMED
MOHD QASIM
MOHD RAMZAN
GHULAM HADIR
AKBAR ALI
GH. MOHI UD DIN
QADEER HUSSAIN
SH. HARI RAM
K.K.MANI
GASAUN RAM
SURAM SINGH
ASHOK KUMAR
UDAYA KUMAR
SHRI SANSAR SINGH CHIB
SHIV KUMAR
TILAK RAJ
RAM CHAND
BHARAT BHUSHAN
RATTAN LAL
SH. DAYA RAM
JYOTI SAROOP
ASHOK KUMAR
MANOJ BALI
MOHD RAMZAN
GHULAM HASSAN BATT
MOHD AZAD DAND
ABDUL HAQ
GH. NABI MIR
ABDUL WAHID
HARBANS LAL
BASHIR AHMED
CH BAGH ALI
ABDUL AZIZ
DILAWAR ALI
SATPAL SINGH
S. BALWANT SINGH
SH. KEHAR SINGH
RAM LAL
PRITAM SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPC1 BPC2


BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE102 BULE1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BECE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ERD1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757

130648094
130644739
130657220
131730911
131853573
131619594
130644065
130644359
131728607
131617583
130659248
130657807
130648893
130642140
130651780
130659223
131833500
130645526
131730667
131833073
130644366
131730975
130651884
130642022
131630471
130652671
130647569
130657932
131730460
130654920
130656812
130654421
130646338
131835203
130656686
130641758
131730151
130653680
131728567
131619784
131834201
130644262
130647616
130655233
131724925
130642079
130651662
131624421
130643199
130659398
131729465
130641170
131852990
130734496
130654478
131723163
131834960
130658515
131617648
131725278
130652808
131617544
130648689
131835045
131724197
131634067
130651590
130642631
131619760
131619175
130645408
131725980
131725429
131729569
130640770
130656765
130654596
130654611
130646890
131728123
130642663
131728298
131832935
130654152
131729891
130651576
131725340
131725088
131728574
130660156
131619444
131724900
131725404
131630869
130649230

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1293D
1280
1208
1279
1280
1232
1208
1280
12106D
1275
1295D
1232
1232
1232
1279
1295D
1283
12102
1279
1267
1232
1279
12103
1285
1232
1285
1285
1232
1279
1235
12102
1206
1206
1206
1280
1259
1279
12107D
12106D
1206
12102
1232
1293D
1296 D
12106D
1235
1295D
12101D
1232
1295D
12106D
1283
1295D
1232
1296 D
12101D
1297 D
1295D
1207
1277
1296 D
12107D
1208
12107D
1283
1275
12106D
12106D
1232
1293D
1295D
1277
12106D
12106D
1277
1283
1275
1275
1235
12106D
12106D
1277
12101D
1250
1250
12106D
1277
12101D
12106D
1275
1264
12106D
12106D
1295D
1295D

GURJEET SINGH
GURMEET SINGH
GURPREET KOUR
GURPREET SINGH
GURPREET SINGH
GURVINDER SINGH
GURVINDERJEET KOUR
GURWINDER SINGH
HAKAM DIN
HALEEMA BANOO
HAMIDA BANOO MALIK
HANISH SINGH PATYAL
HANS RAJ
HAPPY
HAPPY SHARMA
HAQNAWAZ AHMAD
HARDEEP KOUR
HARDEEP SINGH
HARDIK MISHRA
HARIKET SINGH
HARINARAYAN SONDHIYA
HARISH SAMBYAL
HARISH SHARMA
HARJEET KOUR
HARJEET SINGH
HARPREET KOUR
HARPREET KOUR
HARPREET SINGH
HARSHA CHOUDHARY
HASHAM DIN
HEENA BEGUM
HEENA DUBEY
HEENA MURGAI
HEENA SAMBYAL
HEENA SHARMA
HEM RAJ
HEM RAJ
HEMAT RAJ
HEMAYTA BANOO
HIMANSHI THAKUR
HINA KUMARI
HITENDRA SINGH
HITESH SHARMA
HOSHIAR SINGH
HUKUM CHAND
HUMA RAJAB
HUMIRA BANOO
HUMMEE TAVLEEN KOUR
HUSSAIN ALI
IFFAT ARA BANOO
IFRA MUSHTAQ
IFTHKAR HUSSAIN
IFTIKHAR HUSSAIN
IJAZ UL HAQQ
IMRAN ARIEF MALIK
IMRAN GANI
IMRAN HAFIZ KHAN
IMRAN KHAN
IMTAIZ AHMED
IMTIAZ AHMED
IMTIAZ ASAAQ SHEIKH
IMTIYAZ AHMED
INDER KUMAR
INDERJEET SHARMA
INDERPAL SINGH SUDAN
INDRA DEVI
INDRA DEVI
INDRA DEVI
INDRA PRAKASH SINGH
INDU BALA
INDU BALA
INSHAK AHMED
INTKHAB UL HAQ
INZIMAM UL HAQ
IQBAL BANOO
IRFAN AHMED SHEIKH
IRFAN ALI BATT
IRFAN HUSSAIN
IRFAN SHAFI
IRSHAD AHMED
IRSHAD AHMED
IRSHAD BANO
ISHA BANDRAL
ISHA CHARAK
ISHA SHARMA
ISHAQ AHMED
ISHER DASS
ISHFAQ AHMED WANI
ISHRAT FATIMA
ISHRAT IQBAL
ISHRATH HUSSAIN
ISHTIAK ALAM
ISHTIYAQ AHMED
ISHTIYAQ AHMED
ISHTIYAQ AHMED

PAUL SINGH
SH. DHARAM SINGH
S. NARINDER SINGH
BALBIR SINGH
SH.RASHPAUL SINHG
SURINDER SINGH
RAMNIK SINGH
RANDIR SINGH
GH HASSAN
NAZIR AHMED SHEIKH
ABDUL REHMAN MALIK
PARSHOTAM SINGH PATYAL
SH. SHANKOO RAM
MADAN LAL
SH.HARI KRISHAN
GH. RASOOL BHAWANI
JAGBIR SINGH
KARAM SINGH
YASH MISHRA
RIKHI RAJ BHAGAT
SUKHEE LAL SONDHIYA
RAJESHWAR SINGH
GANESH DASS
THAKUR SINGH
RAGHBIR SINGH
KULDEEP SINGH
RAJINDER SINGH
BALBIR SINGH
RAJINDER SINGH
MAYA GUJJAR
NEK ALAM
BODH RAJ
VINEY KUMAR
KULDIP SINGH
VIJAY KUMAR PADHA
KANSHI RAM
DINU RAM
BODH RAJ
MOHD SULTAN
RAM LAL
YASH PAUL
LAL SINGH
D.K SHARMA
MUNSHI RAM
TEJ RAM
MOHD RAJAB
FAROOQ AHMED KEEN
AMARJEET SINGH
ISSA ALI
ASHIQ HUSSAIN KEEN
MUSHTAQ AHMED
BASHARAT HUSSAIN
GH HUSSAIN SHAH
MOHAMMAD IQBAL WANI
GH. NABI MALIK
ABDUL GANI
ABDUL HAFIZ KHAN
MOHD SHARIF KHAN
MOHD HAFIZ
ABDUL QAYOOM
ABDUL GAFFAR SHEIKH
BASHIR AHMAD LONE
BEHARI LAL
OM PARKASH SHARMA
JAI SINGH SUDAN
MOOL RAJ
NAIB CHAND
HUKAM CHAND
PATIRAM SINGH
RAM PAL
SHAM SINGH
ABDUL RASHID MALIK
NOOR UD DIN SHEIKH
ABDUL HAQ SHEIKH
BARKIT ALI
ABDUL RASHID
BASHIR AHMED BATT
SADIQ HUSSAIN
MOHD SHAFI
NAZIR AHMED
GHULAM DIN
ABDUL RASHID
ONKAR SINGH
BHARAT CHARAK
PARKASH SHARMA
ABDULLAH GANAYEE
INDER DASS
MOHAMMAD SADIQ WANI
FARID AHMED
MOHD IQBAL
JAVED IQBAL SHEIKH
MOHD ASHRAF BATT
SUBLA MATTU
GHULAM QADIR WANI
RH. QADIR

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 ESO11
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 BULE1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12

758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
841
842
843
844
845
846
847
848
849
850
851
852

131624256
130642030
131729963
131725389
130651845
130660100
131833453
130642498
131624747
130652997
130645139
131630876
131624113
131852944
130641242
130644334
130643285
130650718
131630805
130657860
131853613
130645311
130658199
131834186
131724932
131834534
131853470
131731225
131631119
131728083
130642061
131834788
130653333
130643508
130655462
131731422
130646757
131628862
131731350
130655487
131731938
130656314
130654708
131725318
130648521
130733803
130659380
130646051
131724061
130647021
131834280
130644871
130648134
130654564
131834226
130644216
131853652
131834803
131624793
131632056
130647759
130657750
130646155
130649032
131728202
130646170
130644058
131618861
131631290
131618499
130641425
130653111
130734038
131834939
130646796
131631584
130646417
130648815
130643910
130642441
130656661
131852367
131617917
131833833
131624492
131731153
130650646
130648919
131730019
131619602
131618553
131834914
130643017
131618062
131631767

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

12101D
1283
1296 D
12101D
12106D
1275
1206
12106D
1279
1295D
1267
1295D
12101D
1295D
1206
1232
1295D
1250
1280
1232
1232
1280
1284
1296 D
1232
1283
1232
1279
1295D
1277
1283
1207
1206
1232
1250
1279
1208
1295D
1279
1250
12106D
1275
1275
1277
1297 D
1296 D
1295D
12106D
1264
12107D
1206
1206
1259
1275
1250
1232
1280
1296 D
1250
1279
1232
1250
12106D
1298D
1277
12106D
1206
1279
1232
1296 D
1285
1295D
1206
1206
1232
1235
1250
1250
1259
1267
1280
1280
1285
1285
12101D
1279
1259
1232
1232
1206
1206
1207
1259
1279
1283

ISSA MIR
JABEEN KOUSER
JABEENA AKHTER
JABEENA BANOO
JABINA BANOO
JABINA TABASSUM
JACINTHA WILSON
JAFER JAHANGIR
JAFFAR HUSSAIN
JAFFER ALI KOLI
JAFFER HUSSAIN
JAFFER HUSSAIN WANI
JAG MOHAN
JAGAT RAM
JAGDEEP SINGH
JAGDEEP SINGH
JAGDISH KANGOTRA
JAGDISH RAJ
JAGDISH SINGH
JAGJEET SINGH
JAGJIT SINGH
JAGJIT SINGH RANDHAWA
JAGMOHAN SINGH
JAGMOHAN SINGH
JAGPAUL SINGH
JAHANGIR IQBAL
JAIDEV CHARAK
JAMBAL SINGH
JAMEEL AHMAD KOLI
JAMEELA BEGUM
JAMILLA BEGUM
JASBIR KOUR
JASBIR SINGH
JASBIR SINGH
JASBIR SINGH
JASPREET KAUR
JASPREET SINGH
JASVEER SINGH SUNDRAL
JASVINDER SINGH
JASWANT SINGH
JASWANT SINGH
JATINDER SINGH
JAVAID AHMAD BHAT
JAVED IQBAL
JAVED IQBAL
JAVEED ABDULLAH
JAVEED AHMED SHEIKH
JAVEED IQBAL
JAVID AHMAD KHAN
JEETU DEVI
JEEVAN JYOTI
JEEVAN JYOTI
JEEWAL SHARMA
JERNAIL SINGH
JITENDER KUMAR
JITENDRA KUMAR
JIWAN KUMAR
JOGESHAR SINGH
JOGINDER KUMAR
JOGINDER KUMAR
JOGINDER PAUL
JOGINDER SINGH
JOGINDER SINGH
JOGINDER SINGH
JOHN MOHD
JOTISHANA KUMARI
JTTU RANI
JUGAL KISHOR
JUGAL KUMAR
JUGAL KUMAR
JUGPREET KAUR
JUNAID AHMED KOHLI
JYOTI BALA
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI KAPTA
JYOTI KUMARI
JYOTI MANHAS
JYOTI RAM
JYOTI RANI
JYOTI RANI
JYOTI SHARMA
JYOTI SHARMA
JYOTI SHARMA DEVI
KAHLIDA NASEEM

MOHD IBRAHIM
MEHMOOD AHMED
GHULAM NABI MALIK
ABDUL GANI BUTT
JAN MOHD BATT
MUBIN SHEIKH
KISHORE KUMAR
NASRULLAH BHORU
MOHD ABDULLAH
GHULAM MOHD KOLI
NISSAR AHMAD
GHULAM HAIDER WANI
DES RAJ
KRISHAN DASS
ANGREZ SINGH
HARBHAJAN SINGH
SH. OM PARKASH
MADAN LAL
SH MAJOR SINGH
SWARN SINGH
RAM SINGH
S. HARBHAJAN SINGH
SH. DAULAT SINGH
SOBA RAM
DALIP SINGH
SHAMAS DIN
GHANISHAM SINGH
NASIB SINGH
ATTA MOHD KOLI
KHUSHI MOHD
MUSHTAQ HUSSAIN SHAH
ATAMA SINGH
JEET RAJ
MOHINDER SINGH
AJEET SINGH
MOHINDER SINGH
SARWAN SINGH
DEWAN CHAND
GHAR SINGH
KRISHAN SINGH
THAKAR CHAND
DES RAJ
MOHD JAMAL BHAT
NOOR JAMAL
MOHD IQBAL
MOHD ABDULLAH SOHIL
ABDUL MAJEED SHEIKH
LT. GH MUSTAFA
GH NABI KHAN
SANTOSH KUMAR
PREM CHAND
VIJAY KUMAR
GOVIND SHARM
ROMAL SINGH
SUBASH CHANDER
THAKUR PRASAD
JODH RAJ
GULAB SINGH
SH RAM SARAN
BISHAN DASS
SH. RAM LAL
DEV RAJ
BRIJ LAL
MANGAT RAM
MOHD QASIM
KARNAIL SINGH
LATE SAT PAUL
PREM NATH
DHANIA
BHURI RAM
S. NARINDER SINGH
GHULAM HUSSAIN KOHLI
KIRPAL SINGH
UTTAM CHAND
SH. CHAMAN LAL
CHARANJEET SINGH
NASIBU RAM
NASIB SINGH
JAGA RAM
RAKESH KUMAR
CHATTER SINGH
PARKASH CHAND
DHARAM PAL
KRISHAN SINGH
BODH RAJ
SHAM LAL
VIKRAM BHAGAT
SH.GOWARDHAN SINGH
GOBIND RAM
RATTAN SINGH
SH. JRAM LAL
SHAM LAL
DEV RAJ
RAM BABU
MOHD FAROOQ

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 BPC1 BPC2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPAE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY3 BPY4 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EEC11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE101 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BEGE101
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12

853
854
855
856
857
858
859
860
861
862
863
864
865
866
867
868
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879
880
881
882
883
884
885
886
887
888
889
890
891
892
893
894
895
896
897
898
899
900
901
902
903
904
905
906
907
908
909
910
911
912
913
914
915
916
917
918
919
920
921
922
923
924
925
926
927
928
929
930
931
932
933
934
935
936
937
938
939
940
941
942
943
944
945
946
947

130653018
130654833
131728266
131624485
131727501
131730943
131624177
130642362
130644929
131853462
130645035
131833138
130648632
131630719
131853660
130641844
130657126
130733842
130647322
130648110
130656235
130660250
131834527
131834620
130644674
130640946
131834613
131730438
131731311
131617616
131630432
131630758
130656457
130656987
131724853
130655130
130644936
130659366
130660307
130647551
131730484
130653745
131731612
130647766
130651766
131834036
130658285
131731605
131832981
130651330
130643862
130648768
130654059
131624604
131728384
130644753
131730785
131634121
131852557
130648696
130640645
130652166
131852754
130648450
131631172
130647576
131628823
130656582
131631821
130650732
131619405
130657441
130733788
131624446
130646764
130654650
130641719
130641701
130643278
130652847
131835060
131618808
130651741
130654589
130651512
131617537
130660163
130647275
131723876
131853312
131630701
131834130
131724918
130641955
130644491

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1295D
12106D
1232
12101D
1277
1279
12101D
1207
1295D
1296 D
1285
1250
1280
1280
1280
1259
1297 D
1232
1297 D
1259
1207
1275
1293D
1250
1280
1285
1267
1279
1279
1279
1285
1280
1284
1284
1296 D
1250
1259
1295D
1293D
1285
1279
12107D
1279
1232
1232
1232
1250
1279
1279
12107D
1259
1283
1232
1275
12106D
1280
1279
1275
1250
1232
1232
1296 D
1250
1250
1250
1206
1250
12107D
1293D
1279
1264
1267
1296 D
12101D
1283
1275
1259
1259
1295D
1250
1285
1206
1267
1275
12103
12107D
1275
1297 D
1267
1297 D
1280
12101D
12106D
1267
1280

KAILASH KUMAR
KAILASH NATH
KAJAL MANHAS
KAJAL RAJPUT
KAKA RAM
KALAPTRU
KALBI HUSSAIN
KALEEM AKHTER
KALSOOM AKHTER
KALSOOM AKHTER
KAMAL ANJU
KAMAL DEV SINGH
KAMAL KISHORE
KAMAL KISHORE
KAMAL KISHORE
KAMAL KUMAR
KAMAL SINGH
KAMALDEEP SINGH CHARAK
KAMALJEET KOTWAL
KAMESHWAR SHARMA
KAMLA DEVI
KAMLA DEVI
KAMLESH DEVI
KAMLESH KUMARI
KAMLESH KUMARI
KAMLESH WARI
KAMLESHA DEVI
KAMRAN MALIK
KANCHAN BALA
KANCHAN DEVI
KANIKA GUPTA
KANTA DEVI
KANTA DEVI
KANTA DEVI
KANTA DEVI
KANWAR SINGH
KAPIL DEV
KAPIL DEV
KAPIL SHARMA
KARAMJEET KOUR
KARAN RAINA
KARAN SINGH
KARANJEET SHARMA
KARANJEET SINGH
KARANVEER SINGH
KARNAIL SINGH
KARNAIL SINGH
KARNAIL SINGH
KARNAIL SINGH
KARNAIL SINGH
KARTAR SINGH
KARTAR SINGH
KARUN KUMAR
KASHIF AHMED SHAH
KASHIF BASHIR
KASHISH BALI
KASHMIR SINGH
KASHU NATH
KAVITA DEVI
KAVITA KOUL
KAZAL SINDHU
KESH PAUL
KEWAL KRIHSHAN
KEWAL KUMAR
KEWAL KUMAR
KEWAL SINGH
KEWAL SINGH
KEWALKRISHAN
KEWEL KUMAR
KHADIJA BIBI
KHAIR MOHAMMAD GANIEE
KHALID HUSSAIN
KHALIDA KHTOON BUKHARI
KHEM RAJ
KHIZER AHMED MUGHAL
KHURHSEED AHMED
KIRAN DEVI
KIRAN KANWAL
KIRAN KUMAR
KIRAN KUMARI
KIRAN KUMARI
KIRANJEET KOUR
KIRNA DEVI
KIRNA DEVI
KIRNA DEVI
KIRNA KUMARI
KISHKINDER SINGH
KISHORE KUMAR
KOMAL BHARTI
KOSHAL KUMAR
KRISHAN KUMAR
KRISHAN KUMAR
KRISHAN SINGH
KRISHMA DEVI
KULBHUSHAN KUMAR

SH. ROSHAN LAL


PREM NATH
SEWA SINGH MANHAS
UTTAM CHAND
KARTAR SINGH
KARTAR CHAND
MOHD ALI
MOHD RASHID
KAMAR DIN
ABDUL HAMID QAZI
SANJAY BHAGAT
RAJINDER SINGH
KARNAIL CHAND
SH DEV RAJ
SH. THAKAR DASS
SH. NEK RAM
ROSHAN LAL
SHAMSHER SINGH CHARAK
NARESH KUMAR
HANS RAJ
SH. VIJAY SINGH
SWAMI RAJ
NANDU RAM
CHHAJU RAM
MOHINDER SINGH
DHARINDER SINGH KATTAL
BANSI LAL
MOHD YOUSAF
MOHAN LAL
KULDEEP SINGH
SH. RAMESH CHANDER
SH PARAS RAM
PREM CHAND
KAKA RAM
PAWAN SINGH
NASIB CHAND
SH JAGDISH LAL
TULSI DASS
SH. KULDEEP RAJ
JANAK SINGH
NARINDER KUMAR RAINA
DINA NATH
KHEM RAJ SHARMA
SUNIT SINGH
MAHAN SINGH
SHER SINGH
BADRI NATH
HEM RAJ
HEM RAJ
DHARAM SINGH
PARAS RAM
MOTI RAM
HARSH KUMAR
BASHIR AHMAD SHAH
BASHIR AHMED
SH. VINOD BALI
CHATTER SINGH
RAM SARAN
SHER SINGH
SANDEEP BHAT
SH. DARSHAN LAL
SANTOSH KUMAR
CHUNI LAL
ANANT RAM
BHURI RAM
HARBANS SINGH
LAFFU RAM
TEJ RAM
SITA RAM
SHOTO DIN
ANAYAT ULLAH GANIEE
GHULAM MOHD GUNDNA
MAQBOOL HUSSAIN
GIRDHARI LAL
MUZAFFAR HUSSAIN
JAMAAL DAR
PARSHOTAM SINGH
SHANKAR SINGH
SH. BALWANT RAJ
ONKAR SINGH
YASH PAUL
GURMEET SINGH
SH. DES RAJ
SHER SINGH
RATTAN CHAND
BODHI SINGH
VASDEV SINGH
LEKH RAJ
BEHARI LAL BHARTI
HARI CHAND
SH PREM NATH
LALIT KUMAR
HEERO LAL
GWASH LAL SHARMA
GURAIN DITTA

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EEC11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FPB1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE101 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12

948
949
950
951
952
953
954
955
956
957
958
959
960
961
962
963
964
965
966
967
968
969
970
971
972
973
974
975
976
977
978
979
980
981
982
983
984
985
986
987
988
989
990
991
992
993
994
995
996
997
998
999
1000
1001
1002
1003
1004
1005
1006
1007
1008
1009
1010
1011
1012
1013
1014
1015
1016
1017
1018
1019
1020
1021
1022
1023
1024
1025
1026
1027
1028
1029
1030
1031
1032
1033
1034
1035
1036
1037
1038
1039
1040
1041
1042

130647988
130642370
131835084
130645422
131624715
130642560
130655297
131834265
130644310
131833059
130651988
130652736
130647046
131852690
130657552
130646037
131618958
131634003
131628855
131624231
130643887
130649143
131624840
130650947
131832570
130642624
131730183
130733881
130733953
130656170
131730800
130651007
131614982
131729900
131723511
130642290
131730595
130652689
130733448
131730864
130640756
130652048
131852407
130650811
131723504
131731730
131632181
131852880
131728259
131730778
130650961
131832555
130734360
130644341
130658357
130641987
130643959
131731240
131619222
131630378
130646954
130640566
130650954
131725998
130644524
130733390
131630385
131634218
131731139
131727945
131725910
131630457
131631957
130653319
131628887
130655494
130651140
131624596
131731160
130646280
130657892
131730889
131853130
130644911
130641812
131726778
130645461
130655068
131834409
131628910
131835006
130660353
131728771
130652245
130646273

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1280
1207
1250
1267
1267
12106D
1296 D
1232
1232
12101D
1232
12102
12107D
1295D
1267
12106D
1293D
1297 D
1250
12101D
1259
1208
1206
1279
1280
12106D
1279
1285
1284
1279
1279
1206
1206
1295D
12101D
1207
1279
1232
1283
1279
1277
1296 D
1232
1250
1279
1279
1280
1280
12101
1279
1232
12106D
1250
1285
1295D
1293D
1259
1279
1280
1280
12107D
1285
1279
1207
1280
1232
1280
12101
1279
1277
1277
1232
1250
1232
1250
1250
1250
1275
1279
1232
1250
1279
1280
1295D
1259
1277
1285
12106D
1280
1283
1250
12106D
1295D
1296 D
1232

KULBINDER KOUR
KULBIR SINGH
KULDEEP KUMAR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP RAJ
KULDEEP RAJ
KULDEEP RAJ
KULDEEP SHARMA
KULDEEP SINGH
KULDEEP SINGH
KULDEEP SINGH
KULSOOM BANOO
KULSOOMA BANO
KULVINDER KOUR
KUMAR LUV
KUMAR SINGH
KUMARI JAYATI
KUMARI SANGEETA
KUNAL SHARMA
KUSAM LATA
LAKHWINDER KOUR
LAKHWINDER SINGH
LAKSHMI RAMAN
LAL HUSSAIN
LALITA CHOPRA
LASHI RANI
LATA KUMARI
LATA SHARMA
LATAFAT HOSSAIN MOLLA
LATHESH AK
LEELA DEVI
LEHAR SINGH
LIAQET ALI
LOHIT CHHIBBER
LOVE KUMAR THAPPA
LUBNA DAR
MAAN SINGH
MADAN LAL
MADAN LAL
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MAHAVIR SINGH
MAHAVIR SINGH BISHT
MAHBOOB AHMED
MAHESHWARI RAJPUT
MAHIMA SHUKLA
MAKHAN LAL
MAMTA CHALOTRA
MAMTA DEVI
MAMTA DEVI
MAMTA DEVI
MAMTA DEVI
MAMTA DEVI
MAMTA KUMARI
MAMTA RAMOTRA
MAMTA SHARMA
MAMTA SHARMA
MANAWAR CHOUDHARY
MANGAL SINGH
MANGAT RAM
MANINDER SINGH
MANIR AKHTER
MANIRA BANO
MANISH KUMAR
MANISH KUMAR
MANISH MANHAS
MANISHA RANI
MANISHA SHARMA
MANIT KUMAR
MANJEELA DEVI
MANJEET KOUR
MANJEET SINGH
MANJEET SINGH
MANJEET SINGH
MANJEET SINGH
MANJOOR AHMED
MANJU DEVI
MANJU DEVI
MANJU DEVI
MANJU DEVI
MANJU VERMA
MANMEET SINGH
MANMOHAN CHAND HANTAL
MANMOHAN SHARMA
MANMOHAN SINGH
MANMOHAN SINGH
MANNU SHARMA

AMARJIT SINGH
JIA LAL
CHUNI LAL
ISSHAR DASS
KRISHAN CHAND
NEK RAJ
KAPOOR CHAND
KRISHAN LAL
ASHOK KUMAR
JAGDISH DUTT
BUADITTA SHARMA
JOGINDER SINGH
BODH RAJ
SH. MUNSHI RAM
GHULAM MOHD SHEIKH
BASHIR AHMED
S. KARNAIL SINGH
BUSHAN KUMAR
SH OM PARKASH
VINOD KUMAR GUPTA
BHIM SEN
SH. RAJINDER PRASAD
SURINDER SINGH
PARLAHAD SINGH
PYARA SINGH
BHARAT BUSHAN
FEROZ DIN
BHIM SINGH CHOPRA
GUR DASS
JHANDA SINGH
SHAM LAL
MOKTER RAHAMAN MOLLA
BALAN AK
DEBA RAM
HEM RAJ
SHAH MOHD
SHAM LAL CHHIBBER
DHERU RAM
MUSHTAQ AHMED DAR
PRITAM SINGH
RAM KRISHAN
BHURI RAM
DARINDER PARKASH
SUBASH CHANDER SHARMA
VISHWA NATH
HEM RAJ
MEHAR CHAND
UTTAM CHAND
SHANKAR SINGH
SHAM SINGH
GANGA SINGH BISHT
NIAZ AHMED
MUKHTYAR SINGH
SHAILENDRA SHUKLA
HANS RAJ
SUKH DEV RAM
NARYAN PARKASH
RATTAN SINGH
MADAN LAL
SH. KEWAL KRISHAN
AMAR CHAND
RAM KRISHAN
YASH PAUL
ASHOK KUMAR
KUSHAL KUMAR
MUMTAZ AHMED
SH. PIAR SINGH
SH AMAR CHAND
RAJINDER SINGH
GULZAR AHMED TRAGWAL
MOHD YOUSAF
VIJAY KUMAR
BODH RAJ
BACHAM SINGH MANHAS
MOHINDER SINGH RANA
RAJINDER KUMAR
RAJPAL SINGH
PITEMBAR SINGH
JARNAIL SINGH
SURINDER SINGH
SHUMSHER SINGH
SUBASH SINGH
SH. JOGINDER SINGH
MOHD SHARIEF
SH. BALI RAM
DAYA RAM
LAL SINGH
KRISHAN LAL
SAT PAL
SATVINDER SINGH
RATTAN CHAND
SOM DUTT SHARMA
SR SHANKAR SINGH
BICHITER SINGH
SH. ANAND LAL

BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11


BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC3 BPC4 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 BULE1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FBG1 EHI1 ERD1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ERD1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE102 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

1043
1044
1045
1046
1047
1048
1049
1050
1051
1052
1053
1054
1055
1056
1057
1058
1059
1060
1061
1062
1063
1064
1065
1066
1067
1068
1069
1070
1071
1072
1073
1074
1075
1076
1077
1078
1079
1080
1081
1082
1083
1084
1085
1086
1087
1088
1089
1090
1091
1092
1093
1094
1095
1096
1097
1098
1099
1100
1101
1102
1103
1104
1105
1106
1107
1108
1109
1110
1111
1112
1113
1114
1115
1116
1117
1118
1119
1120
1121
1122
1123
1124
1125
1126
1127
1128
1129
1130
1131
1132
1133
1134
1135
1136
1137

131630693
130651949
131728804
130642434
130656780
130646345
130642348
130642119
131619071
131618729
130651053
130643783
130653040
130640423
130656970
131834090
131834108
131618260
131727938
130641733
130657410
130646083
131618940
131724957
130649247
130659413
130653000
131833596
131618110
130641013
130651544
130654912
130653025
131726588
131728360
130640494
130647007
130649602
130660131
130648657
130652664
131833374
131618546
130652094
130645050
131619791
130655201
131631663
130659302
130648618
130643389
130640455
131631799
131618972
131832942
130645225
130644080
130654518
130647268
130655390
130659327
131833217
131728796
131630851
130642480
131631878
130647100
130654160
130656440
131833492
130657885
130651379
130647838
131619738
131617551
130647662
130640541
130643547
130640850
130645074
131730950
131624270
131728836
130655050
130644380
130643619
131617480
130652815
130645558
131730216
131614570
131834559
131617440
130654342
131833819

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1280
12107D
1295D
1296 D
1250
1206
1207
1250
1267
12106D
1232
1259
12106D
1284
1250
1285
1285
12106D
1277
1259
1268
12106D
1277
12106D
1295D
1295D
1295D
1267
1208
1283
12106D
12106D
1295D
1277
1277
1283
12107D
1297 D
1275
1285
1206
1206
1206
1250
1285
1206
1206
1267
1295D
1297 D
1250
1283
1293D
1293D
12101D
12103
1206
1296 D
1232
1296 D
1295D
1232
1295D
1295D
12106D
1295D
12107D
1207
1295D
1267
1283
1206
1280
1264
12107D
1285
1232
1232
1285
1206
1279
12101D
1232
12106D
1232
1232
1250
1296 D
1270
1279
12103
1297 D
1296 D
1295D
1283

MANNU SIDHARATH SINGH


MANOHAR LAL
MANOHAR SHARMA
MANOHAR SINGH
MANOHARMA DEVI
MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR
MANOJ KUMAR PANDITA
MANOJ PERBHAKER
MANORE LAL
MANORMA
MANPREET KOUR
MANPREET KOUR
MANSI MALIK
MANSOOR AHMED
MANSOOR HUSSAIN LOHAR
MANTU SINGH
MANU DEVI
MANU DEVI
MANZOOR AHMED
MANZOOR AHMED
MANZOOR AHMED
MANZOOR AHMED KOLI
MANZOOR AHMED KOLI
MANZOOR AHMED LONE
MAQBOOL AHMED
MAQSOOD AHMED
MAQSOOD AHMED
MAROOF HUSSAIN
MASOOD AHMED
MASOODA IQBAL MANHAS
MASTOOR AHMED
MAVISH SHEIKH
MEENA DEVI
MEENA DEVI
MEENA KUMARI
MEENA KUMARI
MEENA RAJPUT
MEENA RANI
MEENA RANI
MEENAKSHI
MEENAKSHI CHANDER
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI RANI
MEENAKSHI SHARMA
MEENAKSHI SHARMA
MEENAKSHI VERMA
MEENU MANHAS
MEENU RANI
MEENU SHARMA
MEETI LALA
MEETU DEVI
MEHBOOB HUSSAIN
MEHBOOBA BANOO WANI
MEHBOOB-UL-ALAM
MEHNAZ AKHTER MINGNOO
MEHNAZ AKTHER
MEHNAZ BANO
MEHNAZ BANOO
MEHRAJ AHMAD BUTT
MEHVISH MUGHAL
MEHWISH FAROOQ
MENKA DEVI
MICHAEL SINGH
MINAKSHI
MINAKSHI JASROTIA
MINKLA DEVI
MINOO KUMARI
MINU RANI
MIR ISHFAQ ALI
MISS BANDANA
MISS MEENA KUMARI
MISS SAPNA SHARMA
MOBEENA BEGUM
MOHAMMAD ATAULLAH
MOHAMMED MUBEEN
MOHAMMED SAALIK
MOHAN KUMAR
MOHAN LAL
MOHAN LAL
MOHAN LAL
MOHAN SHARMA
MOHAN SINGH
MOHAN SINGH
MOHANI DEVI
MOHD . YOUSAF
MOHD ADIL
MOHD AFZAL

SH DIWAN CHAND
BRIJ LAL
SH JAGDISH CHANDER
BIR SINGH
HANS RAJ
DHARAM PAUL
SOM RAJ
HANS RAJ
SHIV KUMAR
OM PARKASH
C. L . PANDITA
DEWARKA NATH
GARDHARI LAL
KRISHAN CHAND
NARINDER SINGH
S. BALBIR SINGH
SATISH MALIK
GH. RASOOL NAIK
GHULAM ALI LOHAR
SH DEV RAJ
RISHI KUMAR
RISHI KUMAR
JAMAL UD DIN SHEIKH
SYED SHAH
ABDUL MAJID
ILAM UD DIN KOLI
BASHIR AHMED
AB RASHID LONE
ABDUL HAMID
MOHD DIN
GH. QADIR BANDAY
BASHIR AHMED
ABDUL AZIZ KHANDAY
GH NABI MANHAS
AHADULLA TRAWGWAL
ABDUL GHANI
NARAYAN CHAND
MUESHWAR SINGH
BIPAN LAL
SUBASH CHAND
KAMAL SINGH JASROTIA
SHANSHAH
SH. BANSI LAL
ONKAR SINGH
UTTAM SINGH
DEEP RAJ
DEEP RAJ
DOLAT RAM
MANGET RAM
SEVA RAM
SH.PARKASH CHAND
MAHIPAL SHARMA
RAM LAL SHARMA
KISHORI LAL VERMA
BAL KRISHAN
SHAMSHER SINGH
MANGAT RAM
BABU MOHD
SUBASH SINGH
QUMER UD DIN
ABDUL KREEM WANI
MOHD-SHARIEF
SAJAD HUSSAIN MINGNOO
GHULAM HUSSAIN BUTT
ABDUL MAJID BATT
GULSHAN AHMAD BUTT
GH. HASSAN BUTT
MOHD AYOUB
FAROOQ AHMAD SHEIKH
SHAKTI RAJ
DEVI DASS
VIJAY KUMAR
MOHINDER SINGH JASROTIA
KARAM CHAND
RAM SAROOP
PRITAM LAL
ALI MOHD MIR
SH. SUBASH CHANDER
SH. HANS RAJ
SH. MADAN LAL SHARMA
ABDUL HAMID
MOHAMMAD BAQIR
MOHD AMIN
AJAZ AHMED
DAMODAR PRASAD SINGH
SH. BISHAN DASS
SH. KHEM RAJ
KARAM CHAND
SATPAL SHARMA
KARNAIL SIGNH
KIRPAL SINGH
TIRETH GIR
AMKALAH
GULZAR AHMAD
ABDUL QAYOOM

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHD1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 BPAE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY3 BPY4 BEGE101
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 BPC3 BPC4
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 FUD1 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12

1138
1139
1140
1141
1142
1143
1144
1145
1146
1147
1148
1149
1150
1151
1152
1153
1154
1155
1156
1157
1158
1159
1160
1161
1162
1163
1164
1165
1166
1167
1168
1169
1170
1171
1172
1173
1174
1175
1176
1177
1178
1179
1180
1181
1182
1183
1184
1185
1186
1187
1188
1189
1190
1191
1192
1193
1194
1195
1196
1197
1198
1199
1200
1201
1202
1203
1204
1205
1206
1207
1208
1209
1210
1211
1212
1213
1214
1215
1216
1217
1218
1219
1220
1221
1222
1223
1224
1225
1226
1227
1228
1229
1230
1231
1232

130654270
131731200
131725633
130644040
131731121
131624145
130647078
130648585
131728345
130659484
130658396
130653064
130652775
130658332
131726990
131624295
130640803
130645296
131834075
130647085
130654120
130657545
130651465
131731572
131725887
131730760
130652750
131726635
130660321
131619279
130643371
130654819
130651520
131624303
130655344
131853201
131624636
130733763
131630536
131833564
130733409
130643586
130652213
130655416
130659477
131618743
131619981
131631900
130640795
130653412
130646266
130646130
130653230
130641203
130654145
131632017
130653523
131631158
130656281
130648260
130655011
130655383
130647060
131834580
130655423
131835281
131727676
130653910
130654937
130659341
131731050
130654217
131632285
131618782
130648775
131631309
131631197
131725436
130647590
131728875
131852650
130734511
131726072
130657119
130654793
130657244
131852604
131833682
130658128
130656418
130647308
130642316
131725357
130654453
130652173

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1295D
1279
1277
1283
1279
12101D
12107D
1297 D
1277
1295D
1295D
1295D
12106D
1295D
1277
12101D
1235
1277
1297 D
12107D
1250
1284
12106D
1279
1277
1279
1277
1277
12106D
1283
1283
1296 D
12106D
12101D
1296 D
1296 D
1298D
1232
12101
1283
1232
1259
1296 D
1296 D
1295D
12106D
1295D
1295D
1235
12107D
1232
12106D
1295D
1283
1250
1295D
1232
1283
1232
1283
1296 D
1296 D
12107D
1283
1296 D
1296 D
1277
1296 D
12106D
1295D
1279
1207
1232
12106D
1283
1283
1283
12106D
1283
1206
1296 D
1232
1277
1297 D
1235
1283
1297 D
1283
1297 D
1297 D
1297 D
1207
1277
12106D
1296 D

MOHD AHSAN
MOHD ALIAZ
MOHD ALTAF
MOHD AMIN
MOHD ARIF
MOHD ARIF
MOHD ASFAR WANT
MOHD ASHFAQ
MOHD ASHRAF
MOHD ASHRAF
MOHD ASHRAF BHAT
MOHD ASIF
MOHD ASLAM
MOHD ASLAM
MOHD ASLAM GIRI
MOHD ATTAULLAH
MOHD AYAZ
MOHD AYAZ BHAT
MOHD AYOOB WANI
MOHD AZHAR WANT
MOHD BALLAL CHOWDHARY
MOHD BAVER
MOHD DANISH
MOHD ESRALL
MOHD FAROOQ
MOHD FAROOQ
MOHD FAROOQ HAJAM
MOHD FAROZ
MOHD FIRDOUS BATT
MOHD GAFOOR
MOHD HAFIZ
MOHD HAFIZ LESSIRY
MOHD HANIF
MOHD HUSSAIN
MOHD HUSSAIN
MOHD HUSSAIN
MOHD HUSSAIN
MOHD IMRAN
MOHD IMRAN
MOHD IMRAN KHAN
MOHD IMRAN MIR
MOHD IQBAL
MOHD IQBAL
MOHD IQBAL
MOHD IQBAL BHAT
MOHD IRFAN
MOHD IRFAN
MOHD IRFAN SHAH
MOHD IRSHAD AHANGAR
MOHD ISHAQ
MOHD KAMRAN GUTT
MOHD KASHIF
MOHD KHALID NAIK
MOHD KHURSHID
MOHD MUBARAK
MOHD MUNEEB
MOHD MUSA
MOHD NASEEM MANHAS
MOHD PARVEZ
MOHD PERVAIZ
MOHD QAYOOM
MOHD RAFI
MOHD RAFI BUTT
MOHD RAFIQ
MOHD RAFIQ
MOHD RAFIQ LESSIRY
MOHD RAFIQE
MOHD RAIZ
MOHD RAMZAN
MOHD RAMZAN RESHI
MOHD RIAZ
MOHD SAFEER
MOHD SALEEM
MOHD SALEEM
MOHD SALEEM BEIG
MOHD SHABAZ KHAN
MOHD SHAFEEQ
MOHD SHAFI
MOHD SHAFIQ
MOHD SHAHID MALIK
MOHD SHAKIL
MOHD SHARIEF
MOHD SHARIF
MOHD TAHIR
MOHD TAHIR LONE
MOHD TARIQ
MOHD WASEEM
MOHD YAQOOB
MOHD YASEEM
MOHD YASEEM WANI
MOHD YOUNES
MOHD YOUNIS
MOHD ZABAIR
MOHD ZAFFRULLAH
MOHD. AMIN

LASSA NAJAR
MOHD HUSSAIN
ABDUL AZIZ
MOHD ASLAM
MOHINDI
MOHD ABASS
MOHD ASGAR WANT
MOHD RIYAZ
MOHD SHAFI
GHULAM HUSSAIN BUMAL
MOHD ANWAR BHAT
SYED MOHD YOUSUF
MOHD SHAFI MAGRAY
RASHID AHMED
ABDUL GANI GIRI
HAJI ABBAS
LIAQET ALI
GHULAM NABI BHAT
MOHD IBRAHIM WANI
MOHD AQGAR WANT
CHOWDHARY BASHIR MOHD
MOHD ASHRAF
MOHD SHAFI
MOHD ARSHAD MUGHAL
UMER UD DIN WANI
LAL HUSSAIN
ABDUL RASHID HAJAM
NOOR DIN KHAN
MOHD SHAFI BATT
MOHD RAZAQ
MOHD ZAMAN
ABDUL RASHID
MOHD LATIEF SHAH
GH. MOHD
GULAM MOHD
AHMED DIN
FARMAN ALI
MOHD SADIQ
MOHD HANIF
MOHD AMIN KHAN
GHULAM MOHD MIR
GULAM HUSSAIN
MOHD SULAYMAN
MOHD HUSSAIN
ABDUL RAZAK BHAT
MOHD SHAFI BUTT
BASHIR AHMAD
SAIF UD DIN SHAH
MOHD AMIN AHANGAR
SADIQ ALI
ABDUL HAMID GUTT
SHAKEEL AHMED
MOHD SHAFI NAIK
MOHD BASHIR
SH. JOHN MOHD
GHULAM HUSSAIN MALIK
MOHD ISHAQ
MOHD AKRAM MANHAS
MOHD YOUSAF
MOHD ASLAM
BASHIR AHMED
ALI MOHD
ABDUL LATEEF BUTT
ABDUL AZIZ
CHANDI BAKESH
MOHD ABDULLAH LESSIRY
SAMEIL DHDER
BASHIR AHMED
ABDUL GANI
ABDUL RASHIED RESHI
NOOR MOHD
GULZAR AHMED
ABDUL GHANI
SHAMAS DIN
SADEEQ AKHTER
SHAKEEL AHMED KHAN
GULZAR AHMED
GH. HUSSAIN
WAZIR MOHD
ABDUL HUSSAIN
MOHD RAFIQ
MOHD YUSIF
ABDUL KARIM
GHULAM MOHD
GHULAM NABI LONE
ABDUL AZIZ
MOHD AMIN BUTT
ABDUL AZIZ
RASHID MOHD
ABDUL MAJEED WANI
BASHIR AHMED NAIK
MOHD YOUSAF
ABDUL HAMID TRAGWAL
GULLA MALIK
S/O GHULAM NABI

BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 EPS12
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12

1233
1234
1235
1236
1237
1238
1239
1240
1241
1242
1243
1244
1245
1246
1247
1248
1249
1250
1251
1252
1253
1254
1255
1256
1257
1258
1259
1260
1261
1262
1263
1264
1265
1266
1267
1268
1269
1270
1271
1272
1273
1274
1275
1276
1277
1278
1279
1280
1281
1282
1283
1284
1285
1286
1287
1288
1289
1290
1291
1292
1293
1294
1295
1296
1297
1298
1299
1300
1301
1302
1303
1304
1305
1306
1307
1308
1309
1310
1311
1312
1313
1314
1315
1316
1317
1318
1319
1320
1321
1322
1323
1324
1325
1326
1327

131618284
130642649
130641360
131730699
131632253
130646922
130655527
130641274
130649286
131729164
130653301
130651773
131730650
130647419
130640842
131853161
131628848
130641464
130734274
130640749
131835156
130657584
130651630
131628744
130651687
130647053
131833880
130653673
131726889
130650796
131728352
131619365
131618750
130649254
130643941
130651196
130652657
130641529
130648284
130651085
130645651
130653698
130734339
130657030
131731558
130655351
130660314
131624034
131731074
130660188
130645304
131619680
131726911
130643411
130652055
130648578
130647379
131724892
130647773
130654407
131614911
130643364
131726080
131619150
131725221
131730840
131619025
130653261
130651426
130647315
130657591
131725902
131725300
131727991
130642394
130656392
131729171
130640921
131727794
130653451
131834179
131833525
130649490
130733835
131725135
130653089
131618847
130644681
130654138
130657205
131832587
131833224
130640960
130657330
130646811

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1296 D
12106D
1283
1279
1232
1250
1250
1259
1295D
1285
1250
1285
1279
1297 D
1285
1295D
1206
1232
12103
1277
12107D
1293D
1279
1250
1295D
12107D
1277
12107D
1277
12106D
1277
1264
12106D
1295D
1259
1232
1206
1259
1279
12102
12107D
12107D
1280
1283
1279
1296 D
1293D
12101D
1279
1275
1277
1264
1277
1283
1296 D
1297 D
1297 D
12106D
1232
1295D
1283
1283
1277
1293D
12101D
1279
1295D
1295D
12106D
1297 D
1293D
1277
1277
12101
1207
1297 D
12106D
1283
1277
12107D
1283
1283
1297 D
1259
12106D
1295D
1284
1280
1250
1206
1207
1232
1280
1280
12102

MOHD. FAROOQUE
MOHD. RAFI SHEIKH
MOHD. RASEEL
MOHINDER PARTAP SINGH
MOHINDER SINGH
MOHINDER SINGH
MOHINDER SINGH
MOHIT SHARMA
MOHSIN AHMED KAMAL
MONA BHARTI
MONICA KUMARI
MONICA SAINI
MONIKA
MONIKA DEVI
MONIKA JAMWAL
MONIKA KALYAN
MONIKA KHADYAL
MONIKA MEHRA
MONIKA SHARMA
MOOBIN AKHTER
MOOL RAJ
MOOL RAJ
MR. ANCHAL SINGH
MR. SUDERSHAN KUMAR
MUBARAK HUSSAIN
MUBASHER HUSSAIN
MUBEENA BANO
MUBEENA BANOO
MUDASAR AHMED
MUDASIR ALI
MUDASSAR HUSSAIN
MUDESSAR HUSSAIN
MUHAMMAD RAFIQ
MUJEEB AHMAD MALIK
MUKASH KUMAR
MUKESH CHOUDHARY
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH SHARMA
MUKHTAR AHMED
MUKHTAR HUSSAN
MUKHTYAR AHMED
MUNAWAR HUSSAIN KHAN
MUNISH KUMAR
MUNISHA GUPTA
MUSHENA DARAKH SHAN
MUSHKOOR RASOOL
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ AHMED
MUSHTAQ ALAM BATT
MUSSARAT ANJUM
MUSSARAT NAZ
MUSSRIT JAVID
MUSTAFA TARIQ
MUZAFFAR HUSSAIN SHAN
MUZAFFAR SHAFI BUTT
MUZAFFER AHMED
MUZAMAL HUSSAIN
MUZAMIL AHMED LONE
MUZAMIL IQBAL
MUZZAFUR HUSSAIN
NADEEM AHMED
NADIA RIAZ
NAGEENA BANO
NAGINA BANO
NAHEEM AKHTER
NAHID AKHTER
NAHIDA AKHTER
NAHIDA BANOO
NAHIDA GUL
NAHIDA KOUSER
NAHIDA NAZ
NAHIEMA KHANAM
NAHILA MALIK
NAMARTA KOTWAL
NAMINDER KOUR
NARAISH KUMAR
NARAYAN DASS
NARAYAN SINGH
NARDEV KUMAR
NAREENA ARAF
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR

S/O MOHD.YAQOOB
BUDAR SHEIKH
KHAN MOHD
MADAN SINGH
SH. MOHAN SINGH
JAGDAV SINGH
MUKHTIYAR SINGH
AJIT KUMAR
ABDUL QAYOUM KAMAL
SHANKER DASS
KULDEV SINGH
SUDESH SAINI
KAMALJEET SINGH
SURINDER KUMAR
SH. GULCHARAN SINGH JAMWAL
DALEEP SINGH KALYAN
MOHINDER SINGH
TILAK RAJ MEHRA
BABU RAM
MOHD SHAFI
TEJ RAM
RAM DASS
SH. JANAK SINGH
SH. GOPAL DASS
ABDUL REHMAN MALIK
MANZOOR AHMED
GHULAM RASOOL BHAT
ATTA MOHD
SAIF UD DIN WANI
SUNNULLAH MALIK
GH. RASOOL MALIK
ANYTULLAH WANI
LASSA MIR
MOHAMMAD ABASS MALIK
TILAK RAJ
MADAN LAL
BALAK RAM
SH. MULAKH RAJ
HARBANS LAL
JOGINDER PAUL
JARNAIL SINGH
JAI LAL
SH. SHAM LAL
HAKAM DIN
MOHD. IBRAHIM
MOHD HUSSAIN
MOHD IBRAHIM
MOHAN LAL
VIJAY KUMAR GUPTA
GHULAM HASAN BATT
GH. RASOOL ITOO
ABDUL LATIEF WACHAK
MOHD ISMAIL
MOHD SHARIEF
JAMAL DIN
MOHD RAMZAM
MOHD ZARIE DANDH
MOHD ASHRAF BATT
MUSHTAQ AHMED
RIFAT HUSSAIN MALIK
LAYAKIT HUSSAIN
MOHD TARIQ
ABDUL BARI SHAN
MOHD SHAFI BUTT
USMAN SHAH
MOHD AZIM
SHABIR AHMED LONE
MOHD IQBAL WANI
MUSHTAQ AHMED
NAZIR AHMED
MOHD RIAZ
MOHD HUSSAIN
NAZIR AHMED NAJAR
MOHD JAMEEL
MOHD ASHFAQ
MAJID ALI
MOHD ASHRAF
GHULAM MOHD
MOHD ABDULLAH SHEIKH
GHULAM MOHD BUTT
MOHD RASHID KHAN
ABDUL AZIZ MALIK
SURJEET SINGH
SURJEET SINGH
BHUSHAN LAL
KALAYAN SINGH
BISHAN SINGH
SH. OM PARKASH
MOHD ARAF
BISHAMBER DASS
OM PARKASH
BISHAMBER LAL
MOHINDER LAL
RAM MURTI SHARMA
SH. SHAM LAL

BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPAE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EEC11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EPA1

1328
1329
1330
1331
1332
1333
1334
1335
1336
1337
1338
1339
1340
1341
1342
1343
1344
1345
1346
1347
1348
1349
1350
1351
1352
1353
1354
1355
1356
1357
1358
1359
1360
1361
1362
1363
1364
1365
1366
1367
1368
1369
1370
1371
1372
1373
1374
1375
1376
1377
1378
1379
1380
1381
1382
1383
1384
1385
1386
1387
1388
1389
1390
1391
1392
1393
1394
1395
1396
1397
1398
1399
1400
1401
1402
1403
1404
1405
1406
1407
1408
1409
1410
1411
1412
1413
1414
1415
1416
1417
1418
1419
1420
1421
1422

131723210
130658340
130648023
131623831
130643554
130644183
131853700
131632095
131619817
131723299
131630733
130644019
131723780
130641210
131621773
131834645
130655240
131618331
131728076
130644033
130648808
131725174
131835228
131731343
131834606
130658063
130640717
130642513
130645762
130641630
130641876
131728495
131631860
131852643
130647734
130648435
130654350
131730896
131631695
130653800
130641726
130641496
130734307
130641504
131630726
131852596
131835091
130653175
130642964
130653856
130649222
130643680
130657695
130647092
130643823
131729157
130734321
130657900
130647884
130653293
131620646
131852589
131631750
131617963
130648474
130652578
131833604
130643769
130640369
131634192
130658181
131624826
130643450
130655337
130647630
131618822
130657925
130641418
130641820
130659287
131723883
130734020
130646740
131834193
131731580
131835299
130658318
131834810
131628870
130646320
130653340
130651569
130657735
131624682
130655470

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

12101D
1295D
1280
12102
1206
1280
1280
1280
1206
12101D
1280
1283
1283
1283
1250
1250
1296 D
1296 D
1277
1283
1283
12106D
1295D
1279
1232
1297 D
1296 D
12106D
1295D
1259
1259
12106D
1295D
12106D
1283
1297 D
1250
1279
1206
1250
1259
1259
1280
1259
1280
1280
1232
1250
1259
1279
12103
1277
1250
12107D
1259
12106D
1280
1283
1280
12107D
1297 D
1297 D
1232
12106D
1297 D
1279
1285
1206
1232
12101
1259
1250
1259
1296 D
1285
1293D
1206
1259
1259
1250
1267
1206
1250
1206
1279
1285
1259
1285
1295D
1232
1232
1250
1250
1232
1250

NARESH KUMAR
NARESH KUMDAL
NARESH SINGH BANDRAL
NARIENDER SINGH MANHAS
NARINDER KUMAR
NARINDER SHARMA
NARINDER SINGH
NARITA SHARMA
NAROTAM SINGH
NAROTAM SINGH
NARSINGH DHYAL
NASEEM AKHTER
NASEEM AKHTER
NASEEM AKHTER
NASEEM AKTHAR
NASEEM AKTHAR
NASEEM BANOO
NASEEMA BANO
NASEER AHMED
NASEER AHMED
NASEER AHMED
NASEER AHMED
NASIR AHMED
NASIR HUSSAIN TANTARY
NASIR LATIF MIR
NASIR WAHID
NASREEN AKHTER
NASREENA BANO
NASRENA BANOO
NAVEEN SAMBYAL
NAVITA DEVI
NAWAB ALI
NAZIA AMIN SHEIKH
NAZIA BANOO
NAZIA BEE
NAZIA FAIZ
NEEELAM KUMARI
NEEL KAMAL
NEELAM DEVI
NEELAM DEVI
NEELAM DEVI
NEELAM DEVI
NEELAM DEVI
NEELAM KUMARI
NEELAM KUMARI
NEELAM KUMARI
NEELAM KUMARI NEHRU
NEELAM SHARMA
NEELAM SHARMA
NEELAM SHARMA
NEELAM SHARMA
NEELAM SINGH
NEENA DEVI
NEENA DEVI
NEENA JAMWAL
NEENA KUMARI
NEENA KUNDIAL
NEENA RANI
NEERAJ CHIB
NEERAJ KUMAR
NEERAJ KUMAR
NEERAJ KUMAR
NEERAJ KUMAR SPOLIA
NEERAJ SHARMA
NEERJA DEVI
NEERU BALA
NEERU CHIB
NEERU JASROTIA
NEERU KUMARI CHOUHAN
NEERU RANI
NEERU SHARMA
NEETA DEVI
NEETA DEVI
NEETA DEVI
NEETA KUMARI
NEETAN KUMAR
NEETIN KUMAR
NEETU DEVI
NEETU SHARMA
NEHA BARTI
NEHA BHARTI
NEHA DEVI
NEHA DEVI
NEHA KHAJURIA
NEHA KHARTOL
NEHA KOHLI
NEHA KUMARI
NEHA KUMARI
NEHA KUMARI
NEHA MAHAJAN
NEHA RANI
NEHA RANI
NEHA RANI
NEHA SHARMA
NEHA SHARMA

OM PARKASH
SOM NATH KUNDAL
ANANT SINGH BANDRAL
BALWAN SINGH
SH. TARSEM LAL
ASHOK SHARMA
KARTAR SINGH
JOGINDER MOHAN
VIKRAM SINGH
RACHHPAL SINGH
SH. TULA RAM
NAZIR HUSSAIN
MOHD BASHIR
MOHD RASHID
CH. MOZE DIN
CH. MOZE DIN
ABDUL MAJEED
MOHD YAQOOB
AB GHANI
TALIB HUSSAIN
MANIR AHMED
TALIB HUSSAIN WANI
NOOR HUSSAIN BUTT
GHULAM QADIR TANTARY
ABDUL LATIF MIR
ABDUL WAHID
SHOKAT HUSSAIN
AB AZIZ AHANGER
ABDUL MAJID
DEVRAJ SAMBYAL
SH. ASHOK KUMAR
GH. MOHD BATT
MOHD AMIN SHEIKH
QUTIB UL DIN
AHMED DIN
FAIZULLAH SHEIKH
HUKAM CHAND
CHAMAN LAL
GIAN SINGH
SANSAR CHAND
DEV RAJ
SH. DIWAN CHAND
RASH PAUL CHAND
SURAJ PARKASH
SH AMAR NATH
SH.JOGINDER PAUL
SANJAY NEHRU
SH. B.D SHARMA
PARMA NAND
SH. TARA MANI
SH. RAVINDER KHAJURIA
MAHIDNER SINGH
SURAM CHAND
ROMESH CHAND
UTTAM SINGH
PUNJAB SINGH
SH JENSI RAM
OM PARKASH
BHAGWAN SINGH
SANCHA RAM
KHAZAN CHAND
KHAZAN CHAND
TILAK RAJ
YASHPAL SHARMA
AMAR CHAND
KULDEEP KUMAR
BALDEV SINGH CHIB
JARNAIL SINGH
SH. SWARN LAL
KASHMIR LAL
SH. BANSI LAL
ROMAL SINGH
MANOJ KUMAR
BANSI LAL
DARSHAN LAL
DARSHAN LAL
SH. MOHAN LAL
RAMESH CHANDER
SH. PREM NATH
PARSHOTAM LAL
PARSHOTAM LAL
TARA CHAND
KRISHAN LAL
DESH BANDHU
RAMESH KUMAR
VIJAY KUMAR
SH. DARSHAN KUMAR
LATE ASHOK KUMAR
VINEY KUMAR
SHAKTI KUMAR MAHAJAN
BODH RAJ
SH. MANGAL SINGH
NEK RAM
SATPAL SHARMA
SHAM LAL

BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ERD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BULE1
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD5 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BSKF1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI2 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 BECE2 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 BPC1 BPC2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

1423
1424
1425
1426
1427
1428
1429
1430
1431
1432
1433
1434
1435
1436
1437
1438
1439
1440
1441
1442
1443
1444
1445
1446
1447
1448
1449
1450
1451
1452
1453
1454
1455
1456
1457
1458
1459
1460
1461
1462
1463
1464
1465
1466
1467
1468
1469
1470
1471
1472
1473
1474
1475
1476
1477
1478
1479
1480
1481
1482
1483
1484
1485
1486
1487
1488
1489
1490
1491
1492
1493
1494
1495
1496
1497
1498
1499
1500
1501
1502
1503
1504
1505
1506
1507
1508
1509
1510
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517

130734418
131724940
130657996
130643830
131725658
130657133
130657703
131614975
131624066
130647609
131723987
130652632
131618159
131619523
131634081
131852793
130657061
130655580
130644943
130643253
131728908
130646961
130644223
130649358
130651308
130646306
130656608
131852611
130650771
130658253
131833027
131618507
131724126
131833518
131833328
130653817
130646646
130656568
131617458
130642807
131731296
130641568
131730929
131624152
130656890
130641156
130640660
131832548
130658135
131834494
130646685
130658411
130658522
131725142
130655075
131618539
131833826
130652600
131728130
131833540
130645716
131728280
130646463
130649555
131834502
130656117
130656124
130654604
130733756
130641235
130641339
131618009
131618790
130651275
131731304
130655502
130645375
130647995
130654690
130640510
131725110
130648388
130645938
131834724
131630955
131731257
130644477
130650653
131618030
130643712
130642165
131852937
130645802
130652260
131725371

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1285
12106D
1297 D
1259
1277
1297 D
1235
1206
12101D
1206
1267
12107D
1280
1250
1275
1279
1250
1259
1259
1277
12106D
12107D
1206
1206
1250
1250
1285
1296 D
1250
1283
1285
1283
1232
1283
1250
1250
1259
1208
12107D
1259
1279
1259
1279
12101D
1259
1207
1259
12107D
1250
1267
1208
1295D
1295D
12101D
12106D
1206
1285
12107D
1277
1267
1295D
12106D
1284
1297 D
1298D
12107D
12107D
1275
1296 D
1232
1259
1267
1285
1250
1279
1250
1283
1280
1275
1283
12106D
1297 D
12107D
1207
1275
1279
1280
1208
1232
1232
1232
1235
1235
1296 D
12101D

NEHA SHARMA
NEHA SHARMA
NEHA SHARMA
NEK RAM
NEKHAT JAHAN
NERBEAK SINGH MANHAS
NERU DEVI
NIDESSH MM
NIHAL GUPTA
NIKHAL KUMAR
NIKHEEL SOLANKI
NIRAJ KUMAR
NIRAJ RANI
NIRANJAN SAHOO
NIRJA DEVI
NIRMAL KUMAR
NIRMALA RANI
NIRMLA DEVI
NIRU DEVI
NISAR AHMED
NISAR AHMED
NISHA
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA KUMARI
NISHA KUMARI
NISHA KUMARI
NISHAD MUGHAL
NISHANT KUMAR
NISHRAT FATIMA
NISHU DEVI
NISHU DEVI
NISHU SHARMA
NISSAR AHMED BHAT
NISSAR HUSSAIN
NITEKA SHARMA
NITESH KUMAR GANDOTRA
NITIAK GUPTA
NITIN
NITIN BHAT
NITIN SAPPAL
NITISH KOCHHAR
NITISH NAGPAL
NITTU BALA
NITU
NITU PARIHAR
NOMAAN RATHORE
NOOR HUSSAIN
NOOR HUSSAIN KOLI
NOOR HUSSAIN SHAH
NOOR UD DIN
NOORJAHAN
NOREENA ANJUM
NOVRATTAN SINGH
NOWSHAD AKHTER
NUSRAT ARA BUTT
NUZHAT AKHTAR
OFEENA AKHTER
OKHA DEVI
OM RAJ
OM RAJ
OMESH KUMAR
OMESH KUMAR
OPINDER SINGH
PALLAVI MANHAS
PALLVI BALI
PALLVI GUPTA
PALVI RAINA
PALVI SAWHNEY
PANKAJ GUPTA
PANKAJ KUMAR
PANKAJ MEHRA
PANKAJ SHARMA
PANKAJ SINGH
PANKAZ KUMAR
PANKAZ SHARMA
PANKESH KUMAR
PAPU SHARMA
PARAS RAM
PARBHAT SINGH
PARBHAT SINGH
PARDEEP GUPTA
PARDEEP GUPTA
PARDEEP KOUR
PARDEEP KUMAR VERMA
PARDEEP SHARMA
PARDEEP SINGH
PARDEEP SINGH
PARDEEP SINGH
PARHLAD SINGH
PARLAHAD SINGH

DARSHAN LAL SHARMA


SUBASH CHANDER
RAJINDER KUMAR
SAT PAUL
MOHD HAFIZ WANI
RAI RATTAN MANHAS
SWAMI RAJ
BALA KRISHNAN
YASHPAL GUPTA
SUKH RAM
SUKHDEV
HANS RAJ
RANJIT SINGH
KRUSHNA CHANDRA SAHOO
ROMESH CHANDER
FAQIR CHAND
MULK RAJ
BARI SINGH
SH. SHAM LAL
ABDUL AZIZ MANHAS
PUNJAB SINGH
HAKAM CHAND
VIJAY KUMAR
CHHAJJU RAM
PREM CHAND
KRISHAN DASS
SANSAR SINGH
SURJIT KUMAR
SUKH DEV SHARMA
THAKAR DASS
AMAR NATH
ABDUL QYOOM
SOM DUTT
TAJAMMAL HUSSAIN
YASH PAUL SHARMA
JAGAN NATH
SHAM LAL SHARMA
ABDUL REHMAN BHAT
MOHD ANWAR
SH. ASHOK KUMAR
NARESH GANDOTRA
SH. ASHOK KUMAR GUPTA
ANAND PARKASH
RAMESH BHAT
SUBASH CHANDER
SH. OM PARKASH
SH. KRISHAN PARKASH
RAVEIL SINGH
VIJAY KUMAR
SHADI LAL PARIHAR
MOHD GHAYAS KHAN RATHORE
MOHD QASIM
ALIM DIN KOLI
HASSAM SHAH
BASHIR AHMAD
SH. SHER MOHD
MUNSHI KHAN
HARI SINGH
GHULAM MOHD BHAT
GHULAM QADIR BUTT
GHULAM HAIDER
GHULAM HUSSAIN
AMAR NATH
AMER CHAND
THAKUR DASS
BIHARI LAL
SARDAR SINGH
JAGDISH SINGH
SHER SINGH
ASHOK BALI
SH. DEVINDER KUMAR GUPTA
SANJAY RAINA
RASHPAL SAWHNEY
JOGINDER KUMAR GUPTA
KALA RAM
BODH RAJ
MOHINDER PAUL SHARMA
RAMESH SINGH
KRISHAN CHAND
BEHARI LAL DUTTA
PRITHVI RAJ BRAHMAN
DINA NATH
JAGAT RAM
KRISHAN SINGH
SHANKAR SINGH
ASHWANI GUPTA
RATTAL LAL GUPTA
SATPAL SINGH
SHORI LAL
DEVI DAYAL SHARMA
LT. SH. CHAIN SINGH
BALWANT SINGH
BADRI NATH
KARAM CHAND
INDER SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI2 EEC11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 BULE1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FPB1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12

1518
1519
1520
1521
1522
1523
1524
1525
1526
1527
1528
1529
1530
1531
1532
1533
1534
1535
1536
1537
1538
1539
1540
1541
1542
1543
1544
1545
1546
1547
1548
1549
1550
1551
1552
1553
1554
1555
1556
1557
1558
1559
1560
1561
1562
1563
1564
1565
1566
1567
1568
1569
1570
1571
1572
1573
1574
1575
1576
1577
1578
1579
1580
1581
1582
1583
1584
1585
1586
1587
1588
1589
1590
1591
1592
1593
1594
1595
1596
1597
1598
1599
1600
1601
1602
1603
1604
1605
1606
1607
1608
1609
1610
1611
1612

131631971
130643246
130643239
130654098
131631165
131619666
130733985
131630654
131631940
130658364
131724180
130652180
130642054
130654256
131630392
131833951
131834312
130734013
131631030
131619451
130651243
130660489
131631964
130641780
130650915
131730707
131618521
130653136
130648711
130652553
130646882
130652696
130641006
131631577
130652514
131619000
130647440
130655448
130657989
131630440
131852826
131725450
130647157
130648356
130651021
131634050
131619530
130656726
130653981
131725443
131632135
130658547
131835242
131835235
131835195
130645271
131631251
131631617
131617924
131630496
130656228
131833231
131731336
130640638
131731003
130643697
130656733
131619261
130643429
131623910
131853233
130651710
130647290
131631624
130640390
131731146
130643790
130644904
130642205
131618055
130645178
130647196
130656575
130656400
131835267
130645264
131728829
130644097
130644968
130648729
130657506
131728456
131730603
130651125
130645827

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1279
1283
1285
12102
1232
1280
1285
1250
1250
1232
1283
1296 D
1283
1295D
1280
1283
1285
1284
1285
1264
1232
1232
1250
1259
1279
1279
12102
1280
1232
1279
1284
1250
1283
1283
1296 D
1232
1232
1250
1259
1279
12102
12106D
12107D
1297 D
1280
1275
1206
1250
12106D
12106D
1280
1267
1232
1280
12107D
1285
1285
1206
12103
1232
1293D
12101D
1279
1285
1279
1232
1250
1250
1250
1285
12103
1293D
1297 D
1297 D
1232
1279
1259
1232
1259
1279
12103
12107D
1250
12103
1250
1285
1285
1206
1259
1280
12103
1283
1279
1232
1232

PARMINDER KUMAR
PARMJEET KOUR
PARMJEET KUMARI
PARMJEET SHARMA
PARMJEET SINGH
PARMJIT KOUR
PARNEETA DEVI
PARSHAD SINGH
PARSHANT SHARMA
PARUL BAKSHI
PARUPKAR SINGH
PARVAIZ AHMED AWAN
PARVAIZ AKHTER
PARVAZ AHMED
PARVEEN AKHTER
PARVEEN AKTHAR
PARVEEN BEGUM
PARVEEN GUL
PARVEEN KAUR
PARVEEN KOUSAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN SARNGAL
PARVEEN SINGH
PARVEEN SINGH MANHAS
PARVEEZ AHMED PARIHAR
PARVINDER SINGH
PARVINDER SINGH
PARVINDER SINGH
PAVITA DEVI
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN TIWARI
PAWANA DEVI KATOCH
PAWAS MISHRA
PAYAL SHARMA
PERVAIZ AHMED GANAI
PERVEEN BANOO
PINKE DEVI
PINKEY DEVI
PINKEY KUMARI
PINKI CHARAK
PINKI DEVI
PINKY DEVI
PINKY DOGRA
PINKY SHARMA
PINKY SHARMA
PINTU HANS
PINTU KUMAR
PIYUSH KUMAR
POLI DEVI
POOJA
POOJA CHADHA
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA JAMWAL
POOJA NAG
POOJA RANI
POOJA RATRA
POOJA SHARMA
POOJA SHARMA
POOJA SHARMA
POOJA SHARMA
POONAM
POONAM CHOUDHARY
POONAM DEVI
POONAM KUMARI
POONAM KUMARI
POONAM SHARMA
POONAM SHARMA
POOZA DEVI
PRABH DAYAL
PRABJOT SINGH
PRABVEER SINGH
PRADEEP
PRADEEP SINGH

GIRDHARI LAL
HARDEV SINGH
DHARM PAL
SURAJ PARKASH
DAYAL SINGH
KEWAL SINGH
KISHORI LAL
SH BHAGAT RAM
SUBASH CHANDER
RAM PARKASH
SURJEET SINGH
ABDUL WAHEED AWAN
MEHMOOD KHAN
MOHD AMIN
SH. BASHIR AHMED
MOHD BASHIR
SYED HUSSAIN
GHULAM MOHD SHEIKH
S. GURBACHAN SINGH
MOHD AYOUB
NAND LAL
YASHPAL SHARMA
BABU RAM
SH. MADAN LAL
CHUNI LAL
RATTAN LAL
RAM LAL
SH. SL SARNGAL
ROMESH SINGH
JAI SINGH MANHAS
GULAM MOHD PARIHAR
BALWANT SINGH
BACHAN SINGH
DALIP SINGH
SANSAR CHAND
BABU RAM
GURDYAL
DEV RAJ
RAM LAL
SH. NANKU
VED PARKASH
DEV RAJ
ROSHAN LAL WAZIR
DAVINDER KUMAR
RAM SHALIK TIWARI
RANJIT SINGH KATOCH
CHANDRA DHAR MISHRA
SHAM LAL
JAMAL DIN GANAI
ABDUL GANI BUTT
RAGHU NATH
BISHROOP KUMAR THAKER
ML BHAT
JAGDEV SINGH
SUMEET SINGH
KRISHAN SINGH
YESH PAL
SANJI RAM SHARMA
BALDEV RAJ
SH MADAN LAL
SH. GANDHARV SINGH
VISHWA NATH
LAL CHAND
RAM PAL
SHAM PAL CHAND
SH. KARAN SINGH
MOHAN LAL
SH. SHANKAR DASS
SH. OM PARKASH
KARAN SINGH
SANSAR CHAND
SH. KARTAR CHAND
RAM KRISHAN
JOGINDER KUMAR
BALDEV SINGH
BHURI SINGH
AMRIT PAUL
RAVI KUMAR RATRA
SH. BANSI LAL
SAUDAGAR MAL
RATTAN CHAND
HANS RAJ
SH.GURDEEP SINGH
PARKASH CHOUDHARY
KHEM RAJ
LOKESH KUMAR
RATTAN LAL
RATTAN CHAND
SH. RAM LAL
SH. JARMAJSINGH
BODH RAJ
SATNAM SINGH
DALJEET SINGH
RAM CHANDER
KULBIR SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 BECE2 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ERD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BPAE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102

1613
1614
1615
1616
1617
1618
1619
1620
1621
1622
1623
1624
1625
1626
1627
1628
1629
1630
1631
1632
1633
1634
1635
1636
1637
1638
1639
1640
1641
1642
1643
1644
1645
1646
1647
1648
1649
1650
1651
1652
1653
1654
1655
1656
1657
1658
1659
1660
1661
1662
1663
1664
1665
1666
1667
1668
1669
1670
1671
1672
1673
1674
1675
1676
1677
1678
1679
1680
1681
1682
1683
1684
1685
1686
1687
1688
1689
1690
1691
1692
1693
1694
1695
1696
1697
1698
1699
1700
1701
1702
1703
1704
1705
1706
1707

130650692
131724008
130644255
131730714
131631552
130656701
131726871
130656797
131624098
130641188
130640527
131730248
130649319
130654492
131628751
131833589
130654288
130642047
130644595
131729092
131853272
130651315
131852865
130654540
131618388
130650789
131624288
130641314
131624668
130649208
131624002
130641038
130641869
131833460
131634107
131619856
130642918
130649096
130648507
130651354
130734392
131624708
131624500
130653032
130656772
131725260
131618300
130653824
131619888
131725601
130733828
130655660
130651583
130654976
131727834
130655566
131619870
131833367
130647891
130645343
130657513
131833034
131835124
130660385
130649301
130652141
131731099
131834305
131731232
130651734
130734077
130643318
130654010
130640409
130650725
131630923
131833636
131833715
131833754
131630464
130643443
130653666
131731289
130649437
131835131
131618450
130641250
130640598
130650700
130647917
130657434
130642093
130734440
130648180
130641077

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1285
1206
1232
1279
1250
1284
1277
1285
12101D
1206
1285
1279
1206
1296 D
12102
1250
1295D
1285
1280
1295D
1250
1250
1296 D
1275
1232
1250
12101D
1206
1295D
1206
12101D
1235
1259
1280
1275
1206
1259
1284
1297 D
1259
1208
1232
12101D
1295D
1283
1277
1296 D
1295D
1206
1277
1232
1295D
12106D
12106D
12101
1250
1206
1250
1280
1285
12103
1206
1267
1285
1295D
1296 D
1279
1232
1279
1279
1285
1283
12106D
1285
1279
1267
1267
1277
12107D
1232
1267
12107D
1279
1297 D
12102
1232
1232
1232
1232
1280
1267
1232
1232
1232
1283

PRANTU DEVI
PRASHANT KUMAR
PRASHANT KUMAR
PRASHANT KUMAR
PRASHANT SALARIA
PREETA DEVI
PREETAM SINGH
PREETI BAKSHI
PREETI BALA
PREETI CHOUDHARY
PREETI DEVI
PREETI KUMARI
PREETIKA GUPTA
PREETY SHARMA
PREM KUMAR
PREM LATA
PREM LATTA
PRIANKA SODHI
PRINKA DEVI
PRITHAVI SINGH
PRITHIVPAUL SINGH
PRITI
PRITTAM SINGH
PRIYA ARJANI
PRIYA CHIB
PRIYA GUPTA
PRIYA KUMARI PANDIT
PRIYA SHARMA
PRIYA THAKUR
PRIYA VERMA
PRIYANKA KUMARI
PRIYANKA MANHAS
PRIYANKA SHARMA
PRIYANKA SHARMA
PROMILA THAKUR
PRTIVA SHARMA
PRYANKA
PUJA DEVI
PUJA DEVI
PUNAM SHARMA
PUNEET KOUR
PUNEET SINGH
PURAN CHAND
PURSHOTAM LAL
QADEER AHMED
QADIRA BANO
QAMAR UD DIN
QAZI MOHD AYOOB
QUARSHAD BEGUM
QUMAR UD DIN NAJAR
RABBIA AKHTAR
RABIA BANOO
RABIA TABASSUM
RABIYA TABASUM
RACHH PAL CHAND
RACHIT CHAJURIA
RACHNA KUMARI
RADHA DEVI
RADHA DEVI
RADHA DEVI
RADHA KRISHANA
RADHA KUMARI
RADHA RANI
RADHIKA SINGH
RAFIA BANOO
RAFIQA BANOO
RAGHBIR SINGH
RAGHU RAJ SINGH
RAGHUNANDAN SINGH
RAGHUVIR SINGH
RAGNI KANGOTRA
RAHANA MAQSOOD
RAHAT HASSAN
RAHIL ASHRAF
RAHIL KALHOTRA
RAHILA BANOO
RAHILLA BANOO
RAHINA BANOO
RAHUL CHOUDHARY
RAHUL DABGOTRA
RAHUL GUPTA
RAHUL GUPTA
RAHUL KHAJURIA
RAHUL KOTWAL
RAHUL KUMAR
RAHUL KUMAR GUPTA
RAHUL KUMAR UPADAYA
RAHUL MEHRA
RAHUL PANDITA
RAHUL RAINA
RAHUL SHAN
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA

BALWAN SINGH CHIB


GUNESHWAR PD MANDAL
JAGDEESH NARAYAN
BODH RAJ
KULDIP KUMAR
KRISHAN SINGH
CHUNI LAL
SHAM LAL
CHAMAN LAL
SWARN CHOUDHARY
SH. HAQIQAT SINGH
PURAM CHAND
LT. MOHINDER PAL GUPTA
SHUBH DUTT
SH. MAHANG RAM
MOHAN SINGH
RATTAN LAL
SH. ASHOK SODHI
KRISHAN LAL
SH KORE SINGH
SH. SHANKER SINGH
GIRDHARI LAL
BALDEV SINGH
RATTAN CHAND
PREM SINGH
UMA SHANKER
ASHOK KUMAR PANDIT
GOPAL DASS
MANGAT RAM
SH. ONKAR CHAND VERMA
DEEP KUMAR
JAGJEET SINGH
SH. AJAY KUMAR
SH. SANJHI RAM
DIN DAYAL
DAVINDER SHARMA
DHANI RAM
SUBASH CHAND
JAGDISH KUMAR
NATER KUMAR KHAJURIA
AMRIT SINGH
GOVIND SINGH SUMBRIA
DHANI RAM
LAL CHAND
MOHD HUSSAIN
ABDUL RASHID
S/O ABDUL HAMID
SH. ZAHUR UD DIN
HAKAM DIN
ABDUL RAHIM
ABDUL RASHID
GHULAM ALI MIR
MOHD AKBAR PAR
MOHD KHALIL BANDAY
SUNDER DASS
DARSHAN LAL KHAJURIA
JAWALAL RAM
MOHAN LAL
SUBASH CHANDER SHARMA
KULDEEP SINGH
MADAN LAL
SHIV DAYAL
HANS RAJ
GOPAL SINGH
ABDUL AZIZ LONE
QAMAR UD DIN
TARA SINGH
BALBIR SINGH
KARAN SINGH
BALWANT SINGH
KOSHAL KUMAR
MAQSOOD AHMED
ATTA MOHD BEG
LT. MOHD. ASHRAF
RASH PAUL KALHOTRA
MOHD AMIN SHAH
MOHD RAMZAN BUTT
ABDUL AZIZ CHOPAN
HANS RAJ CHOUDHARY
SHAM KUMAR DABGOTRA
SATISH KUMAR
MOHAN LAL GUPTA
KANWAR KRISHAN
SIRINDER KUMAR
OM PARKASH
SUDESH KUMAR GUPTA
MUKESH KUMAR UPADAYA
CHANDER SHEKHAR
SHADI LAL PANDITA
AJAY RAINA
KARAM SINGH SHAN
ASHOK KUMAR
TARA CHAND
PARSHOTAM LAL
DAVINDER KUMAR

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1


BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 BEGE102 BPY1 BPY2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD5 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BBHF1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 BPC1 BPC2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 BULE1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

1708
1709
1710
1711
1712
1713
1714
1715
1716
1717
1718
1719
1720
1721
1722
1723
1724
1725
1726
1727
1728
1729
1730
1731
1732
1733
1734
1735
1736
1737
1738
1739
1740
1741
1742
1743
1744
1745
1746
1747
1748
1749
1750
1751
1752
1753
1754
1755
1756
1757
1758
1759
1760
1761
1762
1763
1764
1765
1766
1767
1768
1769
1770
1771
1772
1773
1774
1775
1776
1777
1778
1779
1780
1781
1782
1783
1784
1785
1786
1787
1788
1789
1790
1791
1792
1793
1794
1795
1796
1797
1798
1799
1800
1801
1802

130734195
130648879
130654034
131624342
131631079
130656496
130642900
130648363
130734084
131632239
131730359
131619247
130733749
130657269
131619372
130644549
130647229
131833668
130641772
130657663
130653254
130657670
131623950
131632278
131730026
130657459
130647963
131618206
131834258
131631814
130652331
130649064
131723170
131834700
130640835
131618173
131724022
130651250
131730674
131632110
131853724
130642355
131731067
130646660
130652618
130648252
130641052
130641970
131624106
130647236
131618600
130652886
130649175
130657742
130640502
130660210
130640978
130640620
130654066
131618277
131834004
130640573
130734045
131619967
130645977
130645067
130651046
130734353
130653760
131631244
131618317
130641045
130641131
130734464
131853423
130651092
130643221
131853502
130645540
131731264
130644209
130643658
131833801
131618830
130642101
131619950
130653849
131731952
130644112
131853534
130647860
130651956
130655573
131618625
130642577

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1293D
1206
12103
12101D
1275
1250
1259
1259
1267
1280
1279
1296 D
1296 D
1280
1264
1280
1294D
1267
1259
1285
1295D
1232
1267
1232
1232
1267
1280
1280
12107D
1293D
1296 D
1207
12101D
1232
1232
1232
1280
1232
1279
1280
1280
1207
1279
12102
12107D
1283
1283
1293D
12101D
1294D
12106D
1285
1206
1250
1259
1275
1285
1285
12106D
1296 D
1250
1285
1284
1298D
12107D
1232
1250
1250
1250
1206
1232
1232
1232
1232
1232
1250
1250
1259
1270
1279
1283
12106D
12107D
1293D
1294D
1298D
1250
1232
1280
12101D
1280
12107D
1283
12106D
12106D

RAHUL SHARMA
RAHUL VERMA
RAINDER KUMAR
RAJ HUSSAIN
RAJ KISHORE
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ SINGH
RAJ SINGH
RAJ SINGH
RAJAN RAIZADA
RAJANI DEVI
RAJANI DEVI
RAJANI DEVI
RAJAT BHANDARI
RAJAT SHARMA
RAJBIR KOUR
RAJDHA BANOO
RAJEEV KUMAR RAMAN
RAJEEV KUMAR SHARMA
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR SINGH
RAJESH SHARMA
RAJESH SINGH RAJAK
RAJESHWAR VERMA
RAJINDER CHOUDHARY
RAJINDER KOUR
RAJINDER KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAJINDER SINGH
RAJINDER SINGH
RAJINDER SINGH
RAJINDER SINGH
RAJIT KUMAR DATTA
RAJIT SHARMA
RAJIT SHARMA
RAJIV CHOWDHARY
RAJIV KUMAR
RAJIVE THAKUR
RAJNI BALA
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI GUPTA
RAJNI KUMARI
RAJNIKA
RAJPAL SINGH RATTAN
RAJU
RAJU ATRI
RAKESH
RAKESH ATRI
RAKESH CHAND
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR GOSWAMI
RAKESH SHARMA
RAKESH SHARMA
RAKESH SHARMA
RAKESH SINGH
RAKHEE BALLA
RAKHMAT JOHN
RAKSHA DEVI
RAKSHA DEVI

SH. KRISHAN KANT


SH. BODH RAJ
GURDAYAL
FATEH HUSSAIN
BEJ NATH
SH.SANDOKHU RAM
ISHER DASS
SUBASH CHANDER
KRISHAN CHAND
SAT PAUL
RASPAL SINGH
KAPOOR SINGH
AMER NATH
TARSEM RAIZADA
SANDOKHU RAM
MOHAN LAL
SUNIL SINGH
RAM SAROOP BHANDARI
SAT PAUL
MOHINDER SINGH
GHULAM MOHD MALIK
JAGDEO JHA
TARA CHAND SHARMA
SHER SINGH
LOBA RAM
KASHMIRI LAL
RAMESH CHANDER
BODH RAJ
HEM RAJ
DILAWAR KUMAR
KRISHAN CHAND
SURENDRA SINGH
ASHOK KUMAR SHARMA
CHINTURAM RAJAK
BUA DITTA
NAZIR SINGH
AJIT SINGH
OM PARKASH
GHASITU RAM
PRITAM CHAND
KRISHAN CHAND
TARA SINGH
TARA SINGH
LAKHBIR SINGH
BIDYA LAL THAKUR
TEJ KUMAR DATTA
CHAMAN LAL SHARMA
BHARAT DASS
JOGINDER SINGH
HANS RAJ
DEBA RAM
KRISHAN LAL
LT. SH ASHOK SINGH
PREM CHAND
VAISHANO DEVI
KAHAN CHAND
SH. GHARU RAM
SH. SUKHDEV SINGH
SROOP CHAND
D/O NANDI RAM
YASHPAL GUPTA
LATE. JOGINDER PAUL
RATTAN LAL
CHARANJEET SINGH RATTAN
CHATTU RAM
MADAN LAL ATRI
OM PARKAH
SH SURAM CHAND
KARTAR CHAND
RAM RATTAN
S.O. SH. KARAN CHAND
BODH RAJ
BEHARI LAL SHARMA
ASHA NAND
UJJAGAR SINGH
SUKH RAM
SH. GEETO RAM
RATTAN LAL
SAB DAYAL
INDER LAL
GHARU RAM
DEV RAJ
NAIB CHAND
SARDARI LAL
PURAN CHAND
BACHAN LAL
SH. TIRATH RAM
TARA CHAND
MANGAL DASS
ASHOK KUMAR SHARMA
KEWAL SINGH
ROSHAN LAL
MOHD RASHID
CHUNI LAL
SHANKAR LAL GADDI

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BEGE101
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 BSWE4 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EHD5
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BMAF1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 MTE1 MTE4 MTE5 BPC3 BPC4
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY3 BPY1 BPY2 BPY4
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12

1803
1804
1805
1806
1807
1808
1809
1810
1811
1812
1813
1814
1815
1816
1817
1818
1819
1820
1821
1822
1823
1824
1825
1826
1827
1828
1829
1830
1831
1832
1833
1834
1835
1836
1837
1838
1839
1840
1841
1842
1843
1844
1845
1846
1847
1848
1849
1850
1851
1852
1853
1854
1855
1856
1857
1858
1859
1860
1861
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870
1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897

130642996
131630772
130653168
131730080
131632174
130644248
131852374
130642839
130642251
130644413
130653365
130653222
131618886
131728757
130649372
131631742
130645329
130654374
131730549
130657839
130642814
131723321
130648854
130651347
130653380
131833041
130660195
130640881
130657276
131619634
130733850
131833730
131618560
130643626
130642989
131727565
131730818
131617609
131723378
130653437
131834487
130641307
130651401
131728005
130642860
131619089
131834423
130643665
130644484
130641440
131618141
130651970
131835170
130644302
131728740
131730746
130650993
131634010
131729204
131632260
130733462
130651211
131724498
130643436
131634185
130645533
130651924
130659359
130649570
130648514
130642172
130654629
131835314
131833557
130654073
131624399
130649018
130648830
131618220
130651171
131730223
131624335
131834390
131726001
130647458
131631670
131853351
131833840
130658475
131628783
131630615
131730825
130650868
131619863
131853320

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1259
1280
1280
1279
1280
1283
12103
1280
1259
1280
1232
1295D
1250
1267
1284
1297 D
1259
1250
1279
1206
1280
12101D
1232
12107D
1232
1280
1275
1284
1280
1206
1206
1232
1206
1267
1259
1277
1279
1279
12101D
12107D
1296 D
1207
12106D
1295D
12106D
1267
12107D
1277
1280
1232
1208
12107D
12107D
1285
1295D
1279
1206
1297 D
1232
1232
1232
1250
1250
1259
12101
12102
12107D
1295D
1297 D
1297 D
1259
1275
1232
1284
12103
12101D
1295D
1206
1250
1279
1279
12101D
12107D
1277
1232
1296 D
1296 D
1295D
1295D
1283
1279
1279
12106D
1206
1296 D

RAKSHA KUMARI
RAM KRISHAN
RAM PAUL
RAMAN KUMAR
RAMAN KUMAR
RAMAN KUMAR
RAMAN KUMAR
RAMAN KUMARI
RAMAN SHARMA
RAMANA DEVI
RAMANDEEP SINGH
RAMEEZ RAJA
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
RAMESH KUMAR
RAMESH SINGH
RAMESHWAR SINGH
RAMMA CHOUDHARY
RAMPAUL
RAMTA DEVI
RANDEEP SINGH
RANDEEPSINGH
RANGAIL SINGH
RANGEL SINGH
RANGESH KUMAR
RANIKA DAVI
RANIKA DRORA
RANJANA KUMARI
RANJANA MEHRA
RANJANA SHARMA
RANJEESH SINGH CHIB
RANJEET KUMAR
RANJEET KUMAR
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJEETI DEVI
RANJIT SINGH
RANJIT SINGH BRYAL
RANJU DEVI
RANUKA PARIHAR
RANVEER SINGH PARIHAR
RAQIA BANOO
RASH PAUL
RASHMI BHAU
RASMEET KOUR
RATTAN LAL
RATTAN SINGH
RATTI SHARMA
RAVEESA AKHTER
RAVI BALI
RAVI KANT YADAV
RAVI KIRAN
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI SHARMA
RAVIA DEVI
RAVINDER
RAVINDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
RAVISH ARA BANDAY
RAWEL SINGH
RAYAZ AHMED
RAYAZ AHMED
RAYEES AHMAD
RAYEESA BANOO MALIK
RAZA AHMED KHAN
RAZAQ HUSSIAN
RAZAT VERMA
RAZIA KOUCER
RAZIA SULTANA BEGUM
REELA DEVI

SOHAN SINGH
SH BISHAN DASS
SH. PARMA NAND
YASH PAUL
BUA DITTA
WARYAM CHAND
PURAN CHAND
SH. KRISHNA DEVI
RATTAN LAL
SHANKER SINGH
KIRPAL SINGH
SHEIKH MOHD AMIN
OM PRAKASH
SH DES RAJ SHARMA
BHART SINGH
SHIBU
INDER SINGH
HUKAM CHAND
ANANT RAM CHOUDHARY
KRISHAN DUTT
SH. JANAK RAJ
CHAMEL SINGH
AMAR SINGH
DHARAM SINGH
AJPAL SINGH
SATYA PAUL SHARMA
OMI RAJ
KISHOR SINGH
DARSHAN KUMAR
PARSHOTAM LAL
VARINDER SHARMA
NARINDER SINGH CHIB
SH. RAM LAL
MUNSHI RAM
SWARN SINGH
SHER SINGH
TANHATAR SINGH
AMARNATH
RAM SINGH CHIB
RAM NATH
KIKAR SINGH
ARUN KUMAR
DYA KRISHAN
SH HUKAM CHAND
BABU RAM
SH.SHAKTI KUMAR PARIHAR
DUNI CHAND PARIHAR
LAL DIN
JOGINDER PAUL
SH. PARSIDH SINGH
SURJEET SINGH
RAVAIL SINGH
RAM LOKI
VINOD KUMAR SHARMA
GHULAM NABI SIRWAL
ASHOK BALI
RAJENDRA PRASAD YADAV
OMKAR NATH
KRISHAN CHAND
SH. JAGDISH RAJ
PREM CHAND
MULKH RAJ
MOHAN LAL
SH. TIRATH RAM
KASHMIRI LAL
RATTAN LAL
BAL KRISHAN
RAM CHAND
PIAR CHAND
ANAR SINGH
SH. GOPAL DASS SHARMA
OM PARKASH
RAM PHAL
JAMIT RAM
GURDAYAL
DES RAJ
DEVI DASS
JARNAIL SINGH
PAYAR SINGH
JAGJIT SINGH
SATPAL SINGH
TALAB SINGH
OMKAR SINGH
GHULAM HASSAN BANDAY
SH. RAMESH CHANDER
KAKA
GHULAM NABI SHEIKH
MUSHTAQ AHMAD
GHULAM MOHD MALIK
KARMIT HUSSAIN KHAN
ANWAR ALI
BODH RAJ
GHULAM HASSAN MIR
GULAM MOHI UL DIN
GIAN SINGH

BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD5 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FPB1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 EPA1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
1912
1913
1914
1915
1916
1917
1918
1919
1920
1921
1922
1923
1924
1925
1926
1927
1928
1929
1930
1931
1932
1933
1934
1935
1936
1937
1938
1939
1940
1941
1942
1943
1944
1945
1946
1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992

130641378
131852381
130648277
131834677
131623856
130646109
131852414
131619903
130654983
131833629
130645913
130653641
130648972
130644825
131618070
131834946
131724140
131728581
131727690
130657846
130644144
131619831
130733580
130646868
130643024
130643031
130660124
130656378
130647845
130651616
130644721
131835188
131624453
130654761
130649548
131730144
131728210
130652009
130646804
130651204
130647670
131630994
131618585
131731644
131852872
130734163
131631710
131632167
130643103
130644840
131834874
130643744
130656679
131833270
130650757
131630590
130651623
131619208
131725332
131730366
130655645
130652972
130652861
130649587
131632103
130647931
131724885
130642695
130648704
130733946
131729924
130651132
130651060
130641797
130660117
131731107
130646875
130652546
130648030
130733559
130650882
130649523
131852983
131834717
131631015
131852819
130651798
130641267
130648743
131634042
130645289
130643927
130734242
130651648
131624080

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1207
12101D
1267
1275
12107D
12106D
12106D
1206
1206
1267
12107D
12107D
1279
1280
1279
1297 D
12106D
1295D
1277
1232
1285
1206
1235
1250
1259
1259
1275
1275
1280
1280
1280
12103
12101D
1296 D
1297 D
1279
12101
1296 D
1232
1250
1206
1285
1206
1279
1285
1250
1259
1280
1295D
1232
1250
1206
1280
1285
1250
1250
1279
1280
1277
1279
1295D
1206
1296 D
1297 D
1280
1280
12106D
12106D
1285
1284
1250
1267
1250
1259
1275
1279
1284
1296 D
1280
1295D
1206
1297 D
1264
1250
1235
1295D
1279
1232
1280
1275
1232
1259
12103
1295D
12101D

REEMA GUJRAL
REEMI KAJAL
REENA BALA
REENA DEVI
REENA DEVI
REENU DEVI
REENU DEVI
REESHA DEVI
REETA DEVI
REETA DEVI
REETA DEVI
REETA DEVI
REETA KUMARI
REETA KUMARI
REETIKA DEVI
REETU DHAR
REHANA AKHTER
REHANA BANOO
REHANA PERVEEN
REJESH KUMAR
REKHA CHOUDHARY
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA KUMARI
REKHA KUMARI
REKHA KUMARI
REKHA RANI
REKHA RANI
REKHA SHARMA
REKHA SHARMA
RENU BALA
RENU BHAT
RENU BHAT
RENU DEVI
RENU DEVI
RENU DEVI
RENU DEVI
RENU JAMWAL
RENU KUMARI
RENU RADHA
RENU SHARMA
RENUKA SLATHIA
REVA DEVI
REVA DEVI
REVA DEVI
REVA KUMARI
REVINDER SINGH
RICHA DEVI
RIFTA TABASUM
RIMPI DEVI
RIMPI DEVI
RIMPI DEVI
RIMPY MANHAS
RINKU BHAGAT
RINKU DEVI
RINKU DEVI
RINKY KUMARI
RINU DEVI
RISHAB PAROCH
RISHI KUMAR
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA KUMARI
RITA KUMARI
RITTA RANI
RIZWANA BANOO
RIZWANA TABASUM
RMA DEVI
ROBINA KOUSER
ROHAN BHANDARI
ROHINI RAMNOTRA
ROHIT GOSH
ROHIT KHAJURIA
ROHIT KOTWAL
ROHIT KOUL
ROHIT KUMAR
ROHIT KUMAR
ROHIT KUMAR
ROHIT KUMAR SHAN

SH. PREM GUJRAL


SOHAN SINGH
SATISH KUMAR
OM PARKASH
KHUSHI RAM
ANGREZ SINGH
GIRDHARI LAL
MOHAN LAL
SH NAGO RAM
SH SOBHA RAM
BARFI KUMAR
MAST RAM
SH. BISHAN DASS
SH. RAJ PAUL
GANESH DASS
KEDAR NATH DHAR
QUTIB UL DIN
GH NABI WANI
AB RASHID ZOHD
MADAN LAL
GIRDHARI LAL
DEWAN SINGH
RAJINDER SINGH
SHIV RAM
JAGDEV SINGH
SH. PRITAM SINGH
OM PARKASH GADI
SWAMI RAJ GADDI
RAM CHAND
INDER JEET
SH. PRITAM CHAND
MADAN LAL
MANSUKH BALI
SANSAR CHAND
JAGAR NATH
TILK RAJ
KRISHAN LAL
BHURI RAM
AVTAR CHAND
MULKH RAJ
ROMESH CHANDER
KESHO RAM SHARMA
SH. JAGDISH CHANDER
PIYARE LAL BHAT
M.L BHAT
BANSI LAL
ANGREZ SINGH
KARAM SINGH
SH. BODH RAJ
DHARAM SINGH
AJIT KUMAR
CHANDAN LAL SHARMA
SAT PAUL
DALJEET SINGH
SHANKER DASS
SH DHANI RAM
SH. RATTAN CHAND
RAM DASS
AMAR SINGH
AJEET SINGH
MOHD RAFI MIR
OM PARKASH
PRITAM SINGH
AMRIK SINGH
RAJ SINGH
SHAM LAL
GIRDHARI LAL
LAKHMI CHAND
SANJAY KUMAR
AMAR SINGH
JYOTI PARKASH
MADHUSUDAN SHARMA
BANSI LAL
KAMAL SINGH
KABLA SINGH
SUKHDEV SINGH
SHAM LAL
RAGHUBIR SINGH
RISPAL CHAND
DHARM SINGH
RRITAM SINGH
ABDUL HAMID
BASHIR AHMED
MOHAN LAL
MOHD YOUNIS
MOHAN LAL BHANDARI
SH.YASH PAL
UTTAM GOSH
ASHOK KHAJURIA
LEKH RAJ KOTWAL
RATTAN LAL KOUL
HEM RAJ
BABU RAM SHARMA
MADAN LAL
ASHOK KUMAR SHAN

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BPY1 BPY2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ERD1
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BEGE101
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 EPS12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12

1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2052
2053
2054
2055
2056
2057
2058
2059
2060
2061
2062
2063
2064
2065
2066
2067
2068
2069
2070
2071
2072
2073
2074
2075
2076
2077
2078
2079
2080
2081
2082
2083
2084
2085
2086
2087

131624350
130647623
131731390
130646986
130656339
130648048
131632221
131632063
131833288
131630740
131731010
130651290
130655455
131852682
130659438
130646771
130657180
131833611
131723188
130648886
131729949
130640985
130644327
131619745
130642220
130644800
130653974
131727880
130644120
130640874
131852897
130645770
131619397
131729229
130733939
130646069
131631086
130651670
130733907
130651472
130648349
130734091
130653397
131726674
131618213
130655652
131618474
130643396
130651433
131835013
130659452
131630418
130652127
130645612
131730904
131835274
130644270
130656883
131624367
131833478
131727827
131632024
131833937
131834510
131724158
131619104
131852439
130654310
130645873
131730990
131731329
131729046
131631220
131624786
131731430
130645755
131834050
130642126
130642821
130649516
131728313
130642309
131728528
130658450
131724878
130654897
130654263
131833106
130642703
131624460
131730588
131619720
130643672
131630608
130643522

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

12101D
1293D
1279
12107D
1275
1280
1280
1280
12101D
1280
1279
1250
1250
12101D
1295D
1285
1206
1267
12101D
1206
1259
1285
1232
1264
1259
1280
1296 D
1277
1283
1283
1283
1285
1264
12106D
1250
12106D
1275
1295D
1285
12106D
1285
1250
12107D
1277
1296 D
1295D
1283
1283
12106D
1285
1295D
1283
1293D
12107D
1279
1297 D
1232
1259
12101D
1267
1277
1295D
1279
1293D
1283
1264
1250
1295D
1232
1279
1279
12101D
1279
1206
1279
1232
1232
1206
1280
1297 D
12106D
1207
12106D
1295D
12106D
12106D
1295D
1283
12106D
12101D
1279
1264
1277
1250
1232

ROHIT LAKHANPAL
ROHIT MAHAJAN
ROHIT PAL SINGH
ROHIT SHAN
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SINGH
ROHIT VAID
ROHIT VASANDI
ROHIT VASANDI
ROMESH KUMAR
ROMESH KUMAR
ROMI BALA
ROMIKA JASROTIA
ROMIKA PARIHAR
ROMIKA SHARMA
ROMIKA VERMA
ROOHIE SHARMA
ROOPA KUMARI
ROYAL DEEP
ROZIA PERVEEN
ROZY BALA
ROZY DEVI
RUBEENA AKHTER
RUBEENA BANO
RUBIA KOMAL
RUBIA KOSER
RUBIA KOSER
RUBIA KOUSER
RUBINA AKHTER
RUBINA ASHRAF
RUBINA BANO
RUBINA BANO
RUBINA BANOO
RUBINA BANOO
RUBINA SALEEM
RUBINA ZAFFAR
RUCHI MAHAJAN
RUCHIKA SHARMA
RUHI MALIK
RUKHSANA BANO
RUKHSANA BANO
RUKHSANA BANOO
RUKHSANA KHATOON
RUKHSANA KOUSER
RUKSANA BANOO
RUPINDER KOUR
RUQYA BANOO
S. JATINDER SINGH
SABITA DEVI
SACHA SINGH
SACHIN GUPTA
SACHIN KUMAR
SACHIN KUMAR SHRIVAS
SACHIN SHARMA
SACHIN SINGH
SACHIN VERMA
SADAM HUSSAIN
SADAM HUSSAIN
SADHU RAM
SADIA RAIZ
SAFFER AHMED
SAFIA BANOO
SAGAR SINGH
SAHEELA ANJUM SHAH
SAHIL BADYAL
SAHIL GUPTA
SAHIL GUPTA
SAHIL GUPTA
SAHIL JASROTIA
SAHIL KATAL
SAHIL KUMAR
SAHIL KUMAR SHARMA
SAHIL MATHUR
SAHIL SHARMA
SAHIL VERMA
SAHRISH PARVEEN
SAIF DIN
SAIMA ASLAM
SAIMA BANOO
SAIMA BANOO MALIK
SAIMA TABASSUM
SAIMA TABASSUM SHEIKH
SAJAD AHMAD LONE
SAJAD ALI
SAJAD HUSSAIN
SAJJAD AHMED WANI
SAJJAD ALI
SAKIB HUSSAIN
SAKINA BANOO
SAKSHI BHARDWAJ
SALEEM AHMED

SUBASH LAHANPAL
GIRDHARI LAL MAHAJAN
MOHINDER SINGH BILLAWARIA
HUKAM SINGH SHAN
ASHOK KUMAR
KASTURI LAL
DARBARI LAL
OM PRAKSH SHARMA
KOUSHAL KUMAR
SH BHAGWAN SINGH
FAQUIR CHAND
SATISH VASANDI
SATISH VASANDI
PRITAM SINGH
LAL CHAND
SUKHDEV SINGH
SAMPURAN SINGH
CHARAN DAS
RAM PARSHAD
TARA CHAND
SH. SUBASH CHANDER
KULDEEP SINGH
RAJAN SINGH
GH. ALI
JAMIT SINGH
SH. SWARAN SINGH
ABDUL GAFFAR
AB. RASHID LOHAR
ABDUL QAYOOM MIRZA
ABDUL RAQIB
ABDUL RAQIB
ABDUL QUYOOM
MOHD SHAFFI
MOHD ASHRAF
ABDUL BAHID
SARTAJ AHMED KELU
MOHD IBRAHIM
MOHD RAMZAN
MOHAMMAD SALEEM
ZAFFAR ULLAH MANGOO
SH. ROMESH MAHAJAN
KEWAL KRISHAN
GULAM NABI MALIK
GHULAM MOHD PACHHOO
ABDUL RASHID
GHULAM ALI MIR
MOHD AZIZ
ABDUL RASHID
MOHD IQBAL
S.PARAMJEET SINGH
MOHD IQBAL
S. KULWANT SINGH
SH. ROSHAN LAL
KASHMIR SINGH
VIJAY KUMAR GUPTA
ASHOK KUMAR
KRISHNA KUMAR SHRIVAS
OM PARKASH
AVTAR SINGH
OM PARKASH
NOOR AHMED SHAN
MASTOORA BEGUM
MUNSHI RAM
MOHD RIAZ
NASEEB AHMED
GHULAM ABASS
KASHMIR SINGH
KHURSHID AHMED SHAH
S/O MADAN LAL
VIJAY GUPTA
SHASHI LAL GUPTA
JUGAL GUPTA
SEHDEV SINGH JASROTIA
SH. DHARAM PAUL
SWARN LAL
RAMESH CHANDER
VIJAY KUMAR
SH. ASHOK KUMAR
SH. KRISHAN LAL VERMA
AB. HAMID BAZDAR
FEROZ DIN
MOHD ASLAM
BASHIR AHMED
GHULAM MOHD
MOHAMMAD ABDULLAH BHORU
REHMETULLAH SHEIKH
ABDUL AZIZ LONE
MOHD HAMID
GH. HUSSAIN SHAH
NAZIR AHMED WANI
GHULAM MOHD
ZAHOOR DIN MIR
ABDUL GHANI MANAS
SH MOHAN LAL
NAZIR AHMED

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ERD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BEGE101
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EPS12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BECE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BECE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12

2088
2089
2090
2091
2092
2093
2094
2095
2096
2097
2098
2099
2100
2101
2102
2103
2104
2105
2106
2107
2108
2109
2110
2111
2112
2113
2114
2115
2116
2117
2118
2119
2120
2121
2122
2123
2124
2125
2126
2127
2128
2129
2130
2131
2132
2133
2134
2135
2136
2137
2138
2139
2140
2141
2142
2143
2144
2145
2146
2147
2148
2149
2150
2151
2152
2153
2154
2155
2156
2157
2158
2159
2160
2161
2162
2163
2164
2165
2166
2167
2168
2169
2170
2171
2172
2173
2174
2175
2176
2177
2178
2179
2180
2181
2182

130657940
130647648
131727770
131619673
131618657
131834795
131852786
131731669
130656425
130656550
130647282
130643049
131630844
131631853
131633990
131631996
131730445
131728012
130734228
130648173
131853731
130643980
131728678
130646187
130643934
130643056
130645200
130660360
131630511
131731637
130654643
130656504
131618578
130649168
130644452
131834068
130647039
131619168
130658088
130644294
130644230
130654840
131624730
130649215
130642473
130646076
131853566
130647125
131834835
131630686
130643340
130641346
131631101
130652585
131852976
130647140
130734210
130651100
131853280
130655613
131730452
130641962
130653784
130656131
130643357
131729551
131730310
131624690
130657480
130643870
131731368
130656163
131631054
130653594
130734235
130654525
130649380
131834978
130641679
130660203
131728599
131619490
130651963
131631885
131853717
131631180
130651118
130654200
131730287
130643070
130653870
131634146
130651806
130646313
130648300

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1208
1232
1277
1264
12106D
1267
1295D
1232
1297 D
1250
1297 D
1259
1295D
1295D
1207
1279
1279
12106D
1250
1232
1232
1232
1283
1232
1259
1259
12103
12106D
1250
1279
12107D
1250
12102
1232
1280
1283
12107D
1293D
1297 D
1232
1235
12106D
1279
12103
12106D
12106D
1207
12107D
1279
1280
1206
1267
1275
1279
1284
12107D
1293D
1232
1259
1295D
1279
1293D
1250
12107D
1268
12106D
1279
1232
1232
1259
1279
1279
1250
1279
1283
1275
1232
1207
1259
1275
12106D
1279
12107D
1295D
1280
1283
1267
1250
1279
1232
1235
1275
1279
1280
1285

SALEEM AKHTER
SALEEM IQBALL
SALEEMA BANO
SALEEMA BANOO
SALEEMA BANOO
SALMA SHARIEF
SALMA TABASSUM WAZA
SALMAN SALEEM MIR
SALMAN YAQOOB
SALONI SHARMA
SAMEEP MANHAS
SAMEER SHARMA
SAMEERA TABASSUM
SAMEERP ASHA
SAMINA KULSOOM
SAMIR SHARMA
SAMITARI DEVI
SAMREENA BANOO
SAMRIDHI
SANDEEP KHAJURIA
SANDEEP KHERA
SANDEEP KOUR
SANDEEP KOUR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP KUMAR DWIVEDI
SANDEEP PARIHAR
SANDEEP RAJ
SANDEEP SHARMA
SANDEEP SHARMA
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH NEGI
SANDESH KUMAR
SANDESHA DEVI
SANDHORE SINGH
SANDHU DEVI
SANGEETA DEVI
SANGEETA DEVI
SANGEETA DEVI
SANJAN SINGH
SANJAY BILLAWARIA
SANJAY CHOUDHARY
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR KANGOTRA
SANJAY KUMAR SHARMA
SANJAY KUMAR THAKER
SANJAY LADGOTRA
SANJAY MOTTEN
SANJAY SHARMA
SANJAY THAKUR
SANJEET SINGH
SANJEET SINGH
SANJEEV CHOUDHARY
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV SHARMA
SANJEEV SHARMA
SANJEEV SHARMA
SANJESH KUMAR
SANJIV KUMAR
SANJIV KUMAR GULIA
SANJOGITA DEVI
SANJOGITA DEVI
SANJU
SANKAR CHAND
SANKOSH KUMAR
SANSAR SINGH BRYAL
SANTOSH DEVI
SANTOSH DEVI
SANTOSH KUMAR
SANTOSH KUMARI
SANTOSH SINGH
SANTOSH SURAJ KAKROO
SANTOSHA DEVI
SANTOSHA KUMARI
SANTOSHI DEVI
SAPANA DEVI
SAPNA CHIB

MOHD RASHID
MOHD. IQBALL
MOHD YOUSAF WANI
GAZI
MOHD MUNWAR BUTT
MOHD SHARIEF
MOHD ABBAS WAZA
MOHD SALEEM MIR
MOHD YAQOOB KHAN
SH. JIA LAL
AMAN KUMAR
SH. MOHINDER KUMAR SHARMA
MOHD MAQBOOL SHEIKH
AMEER JAN
SHABIR AHMED
NANAK CHAND
RASHPAL SINGH
SANAULLAH MIR
PAWAN KUMAR SHARMA
MOOL RAJ
MOTI LAL KHERA
HAKUMAT SINGH
PRAMJEET SINGH
DEVI DASS
DEV RAJ
MOHINDER KUMAR SHARMA
RAM DASS
BIR SINGH
BHUPINDRA NARAYAN DWIVEDI
GIRDHARI LAL PARIHAR
BODH RAJ
SH. VED PARKASH SHARMA
MOHAN LAL SHARMA
KULDEEP SINGH
MOHINDER SINGH
ANIL KUMAR
SUMMET SINGH
SUKHDEV
GIRDHARI LAL
JAGMOHAN SINGH NEGI
KHEM RAJ
ISHER LAL
KARTAR SINGH
TARA CHAND
OM PARKASH
SANDHUR SINGH
RAJESH KUMAR
RANJEET SINGH SHAN
ROMESH SINGH BILLAWARIA
SH PRAN NATH
LT. SH. FAQUIR CHAND
SH. PRITVI RAJ
SURESH KUMAR
HEM RAJ
ROMESH KUMAR
SOM NATH THAKER
SH. MOHAN LAL
BANSI LAL KANGOTRA
KASTURI LAL
BHARAT SINGH THAKER
KEWAL KRISHAN
SH. BALWAN SINGH
SH. BALDEV RAJ
BANSI LAL
ROSHAN LAL
KALYAN SINGH
ROOP LAL CHOUHARY
GIRDHARI LAL
SITA RAM SHAHI
MOHINDER KUMAR
SOM DUTT
KRISHAN CHAND
BIRBAL
RAVI KUMAR
SARDARI LAL
KRISHAN SINGH
TEJ RAM
SUKHBIR SINGH
SH. RAJINDER SINGH
GULER SINGH
TARLOK SINGH
BALAK RAM
RAM KRISHAN
HUKUM CHAND
SH. VISHWA NATH
KEHAR SINGH
KAUSHLENDRA KUMAR KUNDAL
SH. FLAIL CHAND
RACHHPAL SINGH
PUSHKAR NATH KAKROO
SEVA RAM
SHANKAR LAL
SH. PRITAM SINGH
SH. ROOP LAL
HAQQIKET SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FEG2 BULE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 MTE1 MTE2 MTE4 MTE5 MTE6
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ERD1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 BECE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12

2183
2184
2185
2186
2187
2188
2189
2190
2191
2192
2193
2194
2195
2196
2197
2198
2199
2200
2201
2202
2203
2204
2205
2206
2207
2208
2209
2210
2211
2212
2213
2214
2215
2216
2217
2218
2219
2220
2221
2222
2223
2224
2225
2226
2227
2228
2229
2230
2231
2232
2233
2234
2235
2236
2237
2238
2239
2240
2241
2242
2243
2244
2245
2246
2247
2248
2249
2250
2251
2252
2253
2254
2255
2256
2257
2258
2259
2260
2261
2262
2263
2264
2265
2266
2267
2268
2269
2270
2271
2272
2273
2274
2275
2276
2277

131730524
130647852
131852747
130643894
130657821
131834953
130645920
130656060
130648009
131618514
130644610
130643966
130660267
130642799
130641536
130647687
131618711
130733899
131619627
130654675
130642552
130646979
130659373
130649451
131852453
130646836
130645637
131731028
130655620
131730230
130651014
130647949
130642767
130656820
131730857
131728109
130644026
130652965
130660274
130656471
130655541
131730871
130644563
130643490
130644190
131723923
130640914
130647465
131730406
130652252
130640470
131619215
130658468
130647820
130652958
130655043
130653999
130644635
130654722
130654328
131618640
130641299
131725214
131728155
131853376
131631631
130651537
131618349
130646148
130640430
131630797
130651458
131728542
131634114
130659230
131619057
131632000
131728391
130652507
131728116
130734529
130733914
131730420
130650843
131623942
130640684
131834029
130648790
131630883
131853390
131725941
131724996
130655409
131628809
131619358

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1279
1280
1297 D
1259
1267
1297 D
12107D
12107D
1280
12102
1280
1259
1207
1206
1259
1267
12106D
1232
1250
1275
12106D
12107D
1295D
1297 D
12101D
1280
12107D
1279
1295D
1279
1206
1280
12106D
1232
1279
1295D
1283
1232
1293D
1206
1250
1279
1280
1285
1208
1250
1232
1285
1279
1279
1250
1293D
1295D
1280
1293D
12106D
12106D
1280
1296 D
1295D
12106D
1206
12101D
12106D
1297 D
1277
12106D
1296 D
12106D
1283
1280
12106D
12106D
1275
1295D
1267
1295D
1277
1296 D
1277
1206
1232
1279
12106D
1206
1283
1232
1283
1295D
12101D
1277
12106D
1296 D
1206
1264

SAPNA DEVI
VIDYA RATTAN SHARMA
SAPNA DEVI
DHIAN CHAND
SAPNA DEVI
PAWAN GIRI
SAPNA KHAJURIA
BHOLA NATH
SAQIB ALI ZARGAR
MOHD ALI ZARGAR
SARFRAZ AHMAD
LIYAQAT ALI MAGRAY
SARISHTA DEVI
BRAHM DUTT
SARITA DEVI
DEWAN CHAND
SARITA KUMARI
KULDIP RAJ
SARITA KUMARI
SH. PURAN SINGH
SARITA SLATHIA
SH BANARAS SINGH
SARLA KIMARI
JAGDISH LAL
SAROJ BALA
RADESH KUMAR
SAROJ DEVI
LATE. SH. PURAN CHAND
SAROJ KUMARI
SHANKAR CHAND
SARTAJ AHMED
ABDUL KABIR RATHER
SARTAJ HUSSAIN NATNOO
GHULAM HAIDER NATNOO
SARVESH
DEVINDER KUMAR
SATISH KUMAR
ISHAM LAL
SATISH KUMAR
ROSHAN LAL
SATISH KUMAR
DOULAT RAM
SATISH KUMAR
ROMESH KUMAR
SATISH KUMAR
NATH RAM
SATISH KUMAR
DAYA KRISHAN
SATISH KUMAR SHARMA
KAKA RAM SHARMA
SATNAM SINGH
KIRPAL SINGH
SATPAL SINGH
TARA SINGH
SATVIR SINGH
MANJINDER SINGH
SATYA DEVI
SURAJ SINGH
SATYAJEET SINGH
SATPAL SINGH
SATYENDRA SINGH YADAV
PUNWASI YADAV
SAVITA BANDRAL
ONKAR SINGH BANDRAL
SAVITA DEVI
TARA CHAND
SAWAN VERMA
VIJAY KUMAR
SAYADA PARVEEN
ALTAF HUSSAIN
SAYAQA KOUSAR
NAZIR AHMED
SAYDA KOUSER
MUSHTAQ AHMED
SAYED AHMED
LAL MOHD
SAYEEDA BANOO
KACHO MOHD KHAN
SEEMA DEVI
SH. ROMESH LAL
SEEMA DEVI
SUKHOO RAM
SEEMA DEVI
MULK RAJ
SEEMA DEVI
HANS RAJ
SEEMA DEVI
GAYA PARSAD
SEEMA DUTTA
BALRAJ DUTTA
SEEMA GUPTA
ASHOK KUMAR GUPTA
SEEMA HANTAL
TARSAM SINGH
SEEMA KUMARI
GIRDHARI LAL
SEEMA RANI
SARDAR SINGH
SEEMA RANI
RATTAN LAL
SEEMA SHARMA
SANT RAM SHARMA
SEEMA SHARMA
CHAMAN LAL SHARMA
SEETU SHARMA
RAMESH KUMAR
SEMMI SAMBYAL
YOGRAJ SINGH
SETHI SHARMA
SH. SUBASH CHANDER
SHABEENA BANO
HABI BULLAH DAR
SHABEENA KOUSAR
AB RASHID
SHABIG AHMED
MIR HUSSAIN
SHABINA AKHTER
MOHD ISHAQ
SHABINA ASHRAF
MOHD ASHRAF SHAH
SHABINA BANO
SHABIR AHMED BATT
SHABIR AHMED
BASHIR AHMED
SHABIR AHMED
ABDUL RASHID NAIK
SHABIR AHMED
MOHD IQBAL KHANDEY
SHABIR AHMED KHAN
MOHD QASIM KHAN
SHABIR AHMED ZOHD
ABDUL RASHID ZOHD
SHABNAM BANOO
KH ABDUL GANIPADDER
SHABNAM KOUSAR
QAMER UD DIN
SHABNAM RAFAQI
MOHD RAFIQ
SHABNAM SHAHNAZ
MOHD FAROOQ
SHABNAM SHARMA
SH BHOLLA NATH
SHABNUM BANOO
MOHD SADIQ
SHAFIA SHAFIQ
WALI MOHD WANI
SHAFIA TABASUM
ABDUL RASHID
SHAFQAT HUSSAIN
MOHD AMIN WANI
SHAGUFTA BANOO
SH. LATIEF ZARGAR
SHAGUFTA BANOO
GHULAM HUSSAIN
SHAGUFTA KOSER
MISHER DIN
SHAGUFTA PARVEEN
GH. RASOOL
SHAGUFTA SHABNUM NAIK
IMTYAZ AHMED NAIK
SHAH DIN
QUASIM DIN
SHAH FAISAL AHMAD TARFAROSHNISAR AHMAD TARFAROSH
SHAH JOHAN
QASIM ALI
SHAH MOHAMMAD
MOHD ASSDULLAH
SHAHBAZ AHAMED
GULAM HUSSAIN
SHAHEEN KOUSER
MOHD AYOUB
SHAHEEN MALIK
MOHD SADIQ
SHAHEENA TABASAM
MOHD AMIN
SHAHENA BANOO
GH. HASSAN LONE
SHAHIDA BANO
MOHD ASLAM
SHAHIDA PARVEEN
ABDUL QAYOOM
SHAHIED HUSSAIN
ABDUL RAZAQ
SHAHINE AKHTER
KAZAR DIN
SHAHJAD ALI
ASHKAR ALI
SHAHNAWAZ
SHAMAS DIN

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPA1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 BSWE4 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FKD1 BULE2 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 BPC3 BPC4
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ERD1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FHD2 BHDF101 BEGE101 BPAE102
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2

2278
2279
2280
2281
2282
2283
2284
2285
2286
2287
2288
2289
2290
2291
2292
2293
2294
2295
2296
2297
2298
2299
2300
2301
2302
2303
2304
2305
2306
2307
2308
2309
2310
2311
2312
2313
2314
2315
2316
2317
2318
2319
2320
2321
2322
2323
2324
2325
2326
2327
2328
2329
2330
2331
2332
2333
2334
2335
2336
2337
2338
2339
2340
2341
2342
2343
2344
2345
2346
2347
2348
2349
2350
2351
2352
2353
2354
2355
2356
2357
2358
2359
2360
2361
2362
2363
2364
2365
2366
2367
2368
2369
2370
2371
2372

130659491
131727612
130642670
131833690
131619040
131727913
130651877
130652324
130651440
130733383
131727977
131624801
131853409
130646718
130655320
130645240
131630543
130646843
131619698
131619483
130648141
131618363
131834455
131730380
130641883
130645232
131630765
130644137
131852399
130652560
130656321
131728843
131618919
131619659
130652317
130642600
130654969
130659310
131617569
130657309
130646732
131623928
130654754
131833335
131723869
130656360
130733527
130649025
131624381
130640724
131731415
130648331
130648206
131731114
131630425
130656693
130642283
130646692
131614889
130733717
131853487
130647480
131617505
130642276
130647780
131618166
130646298
131630780
130645787
131624754
130654532
131853115
130652768
130642781
131630812
131834731
131725894
130656353
130648560
130646510
131624478
130645447
130654668
130641489
131634178
130641281
130648410
130642015
130654880
131632049
131835163
131632142
130653476
130646829
130648403

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1295D
1277
12106D
1277
1267
1277
12106D
1296 D
12106D
1250
1277
1250
1296 D
1284
1296 D
1277
12101
1232
1264
1264
1259
1232
1267
1279
1259
1232
1280
1285
12101D
1279
1275
1285
1206
1250
1296 D
12106D
12106D
1295D
12107D
1280
1206
1206
1296 D
1232
1208
1275
1295D
1250
12101D
1285
1279
1250
1283
1279
1279
1285
1207
1235
1283
1285
12101D
1297 D
12101
1295D
1294D
1208
1206
1280
1208
1279
1275
12101D
12107D
1283
12101
1207
1277
1275
1297 D
1284
12101D
1267
1275
1206
12101
1285
1297 D
1259
12106D
1295D
12107D
1280
12107D
1285
1297 D

SHAHNAWAZ AHMAD RANA


SHAHNAWAZ AHMED
SHAHNAWAZ AHMED
SHAHNAWAZ SHAH
SHAHNAZ AKHTER
SHAHNAZ BANO
SHAHNAZ BANOO
SHAHNAZ BANOO
SHAHNAZA BANOO
SHAILU DEVI
SHAISTA BANO
SHAKANDMA DEVI
SHAKANTLA DEVI
SHAKEEL AHMED
SHAKEEL AHMED
SHAKEEL AHMED BAHT
SHAKEEL ANJUM
SHAKIL AHMED
SHAKILA BANOO
SHAKILA BANOO
SHAKTI DEVI
SHAKTI KUMAR
SHAKTI KUMAR
SHAKTI KUMAR JAZUIA
SHAKTI RANI
SHAKTI SINGH
SHALLI SHARMA
SHALLU RANI
SHALLU SLATHIA
SHALLY MEHRA
SHALU RANI
SHAMA AKHTAR
SHAMBU DUTT
SHAMIM AKHTAR
SHAMIM AKHTER
SHAMIMA BANOO
SHAMIMA BANOO
SHAMIMA BANOO RESHI
SHAMINA BANOO
SHAMMI FOTRA
SHAMMI SALARIA
SHAMSH DIN
SHAMSHAD BANOO
SHAMSHER SINGH
SHAMSHIR AHMED
SHANAZA PARVEEN
SHANESH KUMAR
SHANKAR DASS
SHANTI DEVI
SHANU PANDITA
SHANU RAINA
SHAPALI SHARMA
SHAQUIB SHAKEEL
SHAR SINGH
SHARDA DEVI
SHARMILA DEVI
SHASHI BALA
SHASHI BALA
SHASHI BALA
SHASHI DEVI
SHASHI DEVI
SHASHI DEVI
SHASHI KALOTRA
SHATRUJEET SINGH JAMWAL
SHAVETA KHAJURIA
SHAWANI SHARMA
SHAYANAZ BEGUM
SHAYDA BANO
SHAYISTA KOUSER LONE
SHAZIA AKTHAR
SHAZIA ANAYET
SHAZIA BANO
SHAZIA IQBAL
SHAZIA KOSAR
SHAZIA KOUSAR
SHAZIA MALIK
SHAZIA SALIM
SHAZIYA BANOO
SHBILA GULZAR
SHEELA DEVI
SHEELA DEVI
SHEENAM IQBAL DOOLWAL
SHEERAZA TABASSUM
SHEETAL DEVI
SHEETAL KUMARI
SHEETAL ZUTSHI
SHEEZAN HASSAN SHAIKH
SHEFALI VERMA
SHEHRAZ HUSSAIN
SHEHZAD JAMEEL
SHER SINGH
SHIKHAR SHARMA
SHILPA SHARMA
SHILPA VERMA
SHILPI PARIHAR

BASHIR AHMAD
GULZAR AHMED
GHULAM QADIR KHANJI
GHULAM MOHI UD DIN
MANZOOR HUSSAIN
ABDUL GANI NAJAR
ABDUL AZIZ SHEIKH
GHULAM MOHD
MOHD SHAFI WANI
GOPAL SINGH
MOHD SHAFI BAIG
JOGINDER KUMAR
SUKHI RAM
GHULAM NABI MAGRY
MOHD BASHIR
MOHD AMIN BHAT
GULZAR HUSSAIN
AHMED DIN
AB. LATIEF
MOHD SHAFI
PAWAN KUMAR
GURDASS LAL
JAGDISH RAJ
MANGA RAM
SH. BAHADUR SINGH
KRISHAN SINGH
SH OMKAR SHARMA
RAMESH CHANDER
KARNAIL SINGH
RAM KUMAR
VARINDER KUMAR
NAZIR AHMED
CHARAN DASS
GULAM MOHI UL DIN
ABDUL RASHID
MOHD SADIR PADDER
GH. AHMED LONE
GHULAM QADIR RESHI
SANAULLAH
PARSHOTAM KUMAR
SH. NEK RAM
MOHD RAMZAN
MOHD DIN
JASWANT SINGH
MOHD SHARIEF
MOHD YOUNS BATT
PRITAM CHAND
SH. PANJABU
BARYAM SINGH
RAJINDER PANDITA
DWARIKA NATH RAINA
ROMESH SHARMA
SH. SHAKEEL MOHD
TARA SINGH
SHRI NIWAS
JAGDEV SINGH
UDHAY SINGH
BRIJ LAL
SHIV RAM
GOVIND RAM
KRISHAN KUMAR
UTTAM CHAND
HANS RAJ
SH RANJEET SINGH
BISHAMBER DASS KHAJURIA
VIJAY KUMAR
SH. GUL MOHD
SH MOHD SARIF
GULAM HUSSAIN LONE
ATTAULLAH JARAL
ANAY ETULLAH WANI
LIAKAT ALI
MOHD IQBAL ZARGAR
MUSHTAQ HUSSAIN SHAH
ASLAM PARVAIZ
ABDUL HAMID
MOHD SALIM GANAI
MOHD SHARIEF
GULZAR AHMAD SHAH
KARATAR SINGH
LAL CHAND
MOHD IQBAL DOOLWAL
GH. MOHI UD DIN NATNOO
SARDARI LAL
SHAM LAL
NANA JI ZUTSHI
SHAIKH GULAM HASAN
SH. SHAM LAL
SHABIR AHMED PARRY
MOHD JAMEEL KANTH
NAND RAM
CHHAJJU RAM SHARMA
NARESH KUMAR SHARMA
SH. RAM LAL
KUNJ LAL PARIHAR

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EHI1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ERD1
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI2 BEGE101
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EEC11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

2373
2374
2375
2376
2377
2378
2379
2380
2381
2382
2383
2384
2385
2386
2387
2388
2389
2390
2391
2392
2393
2394
2395
2396
2397
2398
2399
2400
2401
2402
2403
2404
2405
2406
2407
2408
2409
2410
2411
2412
2413
2414
2415
2416
2417
2418
2419
2420
2421
2422
2423
2424
2425
2426
2427
2428
2429
2430
2431
2432
2433
2434
2435
2436
2437
2438
2439
2440
2441
2442
2443
2444
2445
2446
2447
2448
2449
2450
2451
2452
2453
2454
2455
2456
2457
2458
2459
2460
2461
2462
2463
2464
2465
2466
2467

131614904
130648847
130658436
130655430
131833786
131730491
130656156
130640939
131624407
130655004
130733494
131725411
131618933
130644857
130654381
130644603
130658095
130660378
130648600
130642520
131833793
131618180
130644778
130657538
131834770
131631212
131631276
131731533
130656916
130656962
131834462
131624073
130643095
130651931
130648220
131730097
130645834
130642538
130640448
130653548
130649071
130642728
130651236
131619713
130654747
130640416
130644517
131725966
131619301
130648428
130647497
131617900
130649000
130651164
130652901
130654027
131723250
130733700
130656242
130652640
130642878
131623870
130652521
131730792
130647211
131619096
131833303
130657427
131619641
130653863
130646947
131728639
131730681
131835117
131729125
130642617
131624191
130657466
130658292
131618664
131853448
130654786
130643207
131731565
130640828
130734400
130644588
131619230
130646495
130656385
130653942
131834369
130654335
131631093
131727762

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1232
1285
1295D
1296 D
1285
1279
1279
1250
12101D
1296 D
1295D
12106D
1293D
1206
1206
1280
1297 D
12103
1297 D
12106D
12107D
1296 D
1280
1232
1207
1283
1277
1232
1259
1283
1250
12101D
1232
12107D
1250
1279
1232
12106D
1283
1280
1235
12106D
1250
1207
1296 D
1284
1280
12101D
1296 D
1297 D
1297 D
1285
1207
1279
1280
1250
12101D
1206
1285
1285
12106D
1267
1232
1279
1285
1206
1283
1285
12103
1259
1206
1295D
1279
1267
12101D
12106D
12101D
1208
1259
12106D
12101D
1206
1232
1279
1232
1232
1280
12103
1280
1275
1296 D
1293D
1295D
1275
1277

SHILPI RANI
SHIMY ATTRI
SHINA BANOO
SHINAZ PARVEEN
SHIPRA RAINA
SHIRISH GUPTA
SHISHU PAL SINGH
SHITLA DEVI
SHIV DAYAL SINGH
SHIV DEV SINGH
SHIV KUMAR
SHIV KUMAR SHARMA
SHIVALI SHARMA
SHIVANI
SHIVANI DEVI
SHIVANI SHARMA
SHIVATA MANHAS
SHIWANI SHARMA
SHOBA DEVI
SHOBA RAKWAL
SHOBA RANI
SHOBAT ALI
SHOBNA KUMARI
SHOKEEN
SHOKET ALI
SHOKET HUSSAIN
SHOKIT ALI
SHORI LAL
SHRUTI SHARMA
SHUBAM KUMAR SHARMA
SHUBHAM MAHAJAN
SHUBHAM SANMOTRA
SHUREETI DEVI
SHWETA DEVI
SIDHARATH SHARMA
SIKANDER SINGH
SIMARNJEET SINGH
SIMBLU DEVI
SIMRAN RAINA
SINDU BALA
SINGH PREM NATH JAYANATH
SIRLA DEVI
SITA RAM
SKANDIA DEVI
SKEATCH SINGH
SMT. KOMLA DEVI
SNEH LATA
SNEHA SHARMA
SOBAT ALI
SOBIA MUJEEB THUKER
SOBIA AMIN
SOFIA BANO
SOHAN LAL
SOHAN SINGH
SOM DUT SHARMA
SOM NATH
SOM RAJ
SOMA DEVI
SONA DOGRA
SONALI SHARMA
SONEY DEVI
SONI DEVI
SONIA BHATTI
SONIA DEVI
SONIA SALOTRA
SONIA SHARMA
SONIA SHARMA
SONIA SHARMA
SONIA SHARMA
SONIA SUDAN
SONIKA DEVI
SONIKA KALYAN
SONIKA KUMARI
SONIKA SHARMA
SONIYA SOPORI
SONU DEVI
SONU KUMAR
SORAB KISHORE SHARMA
SOURAB SHARMA
SOURAV SHARMA
SOVEENA AKHTAR
SPURIAN BEGUM
STANZIN CHOSRGYAN
STANZIN DOLKAR
SUBASH CHANDER
SUBASH CHANDER
SUBASH CHANDER
SUBASH CHANDER
SUBASH CHANDER VERMA
SUBASH KUMAR
SUBASH SINGH
SUBHASH CHANDER
SUBRAT KUMAR
SUBREEN JAN RATHER
SUBZAR AHMED

LABHU RAM SHARMA


SH. DARSHAN LAL ATTRI
ABDUL QUYOOM
MOHD SHARIEF
VISHAL RAINA
SHAM GUPTA
RAGHUBIR SINGH
SH. HOSHIYAR SINGH
KRISHAN SINGH
ANGREZ SINGH
DES RAJ
VIDYA RAJ SHARMA
TARSEM LAL
PARSHOTAM LAL
SUKHDEV SINGH
RAM GOPAL SHARMA
KAMESHWER SINGH
DWARKA NATH
BRIJESH KUMAR
PURAN SINGH
RAM SINGH
ROSHAN DIN
SH. BODH RAJ
SALEEM AHAMAD
KALA KHAN
WAZIR MOHD
HAKAM DIN
ANANT RAM
BHARAT VIR BUSHAN
KOSHAL KUMAR SHARMA
KEWAL KRISHAN
ASHWANI KUMAR
SH. INDER DEV
KISHORI LAL
SH. SUDERSHAN KUMAR
PRABHU DAYAL
KULDEEP SINGH
CHANDI RAM
NARESH KUMAR
BUTI RAM
JAY NATH SINGH
HARI RAM
DEVI SHARAN
MANGAL SINGH
KARTAR SINGH
SH. PHOOLA SINGH
AMAR NATH
SHUB KUMAR
HAKIM DIN
MUJEEB UR REHMAN THUKER
MOHD AMIN
SHAMS DIN
DHARAM CHAND
SUKHDEV SINGH
BAIJ NATH
SH SHANKU RAM
RAM LAL
DUNI CHAND WO DEV RAJ
KULDEEP RAJ DOGRA
VINOD KUMAR SHARMA
OM PARKASH
RAKESH KUMAR
KAILASH BHATTI
SH MOHINDER LAL
SH. SUDERSHAN SHARMA
TARSEMLAL SHARMA
KALYAN DASS
RATTAN CHAND
PERMANAND
LOK NATH SUDAN
MOHAN LAL
DALEEP SINGH
NATHA RAM
ASHOK SHARMA
VIJAY KUMAR SOPORI
JAGDISH RAJ
RAMESH CHANDER
MADAN KISHORE SHARMA
BHARAT VIR BUSHAN SHARMA
RAVI SHANKER
SULTAN MOHD
ROSHAN DIN
TSERING NAMGYAN
TSERING DORJAY
SH. NAZAR RAM
KAKA RAM
TIRATH RAM
PREM NATH
GIAN CHAND VERMA
MIR CHAND
UTTAM SINGH
JAGAN NATH
JAGDISH RAJ
GHULAM NABI
ABDUL RASHID SHAN

BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD5 EHD2


BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EHD5
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 BECE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EEC11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2

2468
2469
2470
2471
2472
2473
2474
2475
2476
2477
2478
2479
2480
2481
2482
2483
2484
2485
2486
2487
2488
2489
2490
2491
2492
2493
2494
2495
2496
2497
2498
2499
2500
2501
2502
2503
2504
2505
2506
2507
2508
2509
2510
2511
2512
2513
2514
2515
2516
2517
2518
2519
2520
2521
2522
2523
2524
2525
2526
2527
2528
2529
2530
2531
2532
2533
2534
2535
2536
2537
2538
2539
2540
2541
2542
2543
2544
2545
2546
2547
2548
2549
2550
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
2561
2562

131618980
130642197
131624138
130643855
130654500
131853344
130653888
131619254
130657370
131834376
130653738
130644746
131833439
131619548
130734131
131731178
131834749
130657688
131833650
130648782
130654106
131630661
130648553
130641195
131834383
130645723
130643332
130655122
131619935
130640351
131833381
131619752
131619340
131834921
131724846
130642853
130657283
131728614
130733430
130656876
130658300
131852500
131852761
130645486
131833066
130652743
130642774
130646700
130646915
131624518
130656909
130653104
131834842
131617931
130648664
131834011
130642940
131619064
130647544
130656195
130655161
130655559
130641149
130643000
131730334
131730628
130644707
130652030
130645519
131725253
131619111
130652625
131618997
130655226
130658070
131624160
131619849
131634074
131731035
130641163
131852858
131731271
130641091
130645430
130646908
130648166
131730169
130646456
130645153
131634200
130656948
131723909
131852540
130656647
130653903

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1277
1259
12101D
1259
1296 D
1296 D
1296 D
1232
1280
1232
12107D
1280
1267
1295D
1250
1279
1207
1232
12103
1283
1232
1250
1297 D
1206
1250
1285
1206
1250
1206
1285
12103
1267
1285
1207
12106D
12106D
1280
1295D
1283
1259
1259
1280
1295D
1295D
1267
1206
12106D
1267
1208
12101D
1259
1295D
1206
12103
1232
1206
1207
1232
1232
1232
1250
1250
1259
1259
1279
1279
1280
1280
12102
12106D
12106D
12107D
1293D
1296 D
1297 D
12101D
1206
1275
1279
1232
1267
1279
1206
1208
1250
1259
1279
1284
1285
12101
1259
1259
1280
1280
1279

SUDAM HUSSAIN SHAH


SUDERSHAN KUMAR SHARMA
SUDERSHAN SINGH
SUDESH KUMAR
SUDESH KUMAR
SUDESH KUMAR
SUDESH SINGH
SUDHA SHARMA
SUDHA SLATHIA
SUDHIR SINGH JASROTIA
SUDRASHAN SINGH
SUJATA BALI
SUJATA DEVI
SUJATA SANGRAL
SUKDEV SINGH
SUKH DEVI
SUKH RAM
SUKHDEV SINGH
SUKHDEV SINGH
SUKHDEVSINGH
SUKHVINDER SINGH
SULEKHA DEVI
SUMAIYA FAROOQ
SUMAN BALA
SUMAN BALA
SUMAN BALA BHANDARI
SUMAN DEVI
SUMAN DEVI
SUMAN FOTRA
SUMAN KUMARI
SUMAN KUMARI
SUMAN RAINA
SUMAN RANI
SUMAN SHARMA
SUMAYA BATOOL
SUMERA PARVEEN
SUMESH SHARMA
SUMESH SHARMA
SUMINA DAR
SUMIT KUMAR
SUMIT KUMAR BAJAL
SUMIT SHARMA
SUMITRA DEVI
SUMIYRA BANOO
SUMMIA BANOO
SUMMIT SHARMA
SUMYIA MUSTFAH
SUNANA PARIHAR
SUNANDA SHARMA
SUNDEEP SINGH
SUNEEL KUMAR
SUNEETA KUMARI
SUNIL DUTT
SUNIL DUTT
SUNIL HANDOO
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL PANDIT
SUNIL SHARMA
SUNIL SHARMA
SUNIL SHARMA
SUNIL SINGH
SUNIL SINGH
SUNIL SINGH
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA KUMARI
SUNITA SHARMA
SUNITA SHARMA
SUNNY CHOUHAN
SUNNY KHAJURIA

GULAM RASOOL SHAH


SH. YESH PAUL
AMAR SINGH
KAMAL DEV
SANSAR CHAND
LAL MAN
NASIB SINGH
MAN PARKASH SHARMA
RANDHIR SINGH
SURAM SINGH JASROTIA
MOHAN LAL
SH. VINOD BALI
SUBASH CHANDER
AJIT RAJ
DALEEP SINGH
HERBANS LAL
CHHAJJU RAM
KULDEEP SINGH
KULDEEP SINGH
JAMITSINGH
HARJEET SINGH
ISHER DASS
FAROOQ AHMED
YOG RAJ
SUDESH KUMAR
RAJINDER KUMAR BHANDARI
SH. RAJ KUMAR
SANSAR CHAND
BISHAMBER LAL
DO SH. MOHAN LAL
RAM RAJ
SH. PRALAD BHAGAT
BANS RAJ
KAMAL KISHORE
MOHD ASHRAF BATT
GHULAM AHMED
SH. ROOP LAL SHARMA
SH JAGDISH CHANDER SHARMA
ABDUL QAYOOM
DARSHAN LAL
AHSHOK KUMAR BAJAL
SATPAL SHARMA
BELI RAM
ABDUL LATIEF NAIK
GHULAM RASOOL MANGNOO
RAM PAUL SHARMA
MUSTFAH NAIK
YASH PALL
RAM SAROOP
MOHAN SINGH KATOCH
BHOLA RAM
SANT RAM RATHORE
ASHOK KUMAR
YOG RAJ
MAHARAJ KRISHAN HANDO
GIAN CHAND
TARLOK NATH
MANS RAJ
ROMESH LAL
ROMESH CHANDER
MADAN LAL
SHAM LAL
LATE. SH. TIRATH RAM
SH PREM CHAND
DARSHAN LAL
JANAK RAJ
SH. RASHPAL
BRIJ PAUL
KARTAR CHAND
PANCHI RAM
DES RAJ
SHAM LAL
VIJAY KUMAR
PURAN CHAND
OM KAR BHAGAT
MOTI LAL PANDIT
DHANPAT SHARMA
ROHIT KUMAR SHARMA
RAJ KUMAR
BANKA RAM
DES RAJ
GANDHARV SINGH
RAM LAL
SH. ADARSH VERMA
JEEBAN KUMAR
SURAM CHAND SHARMA
KARAN SINGH
BELI RAM
PARAS RAM
KRISHAN DUTT
SH INDER SEIN
DEV RAJ
ROMESH LAL
SOHAN LAL
SARDARI LAL KHAJURIA

BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BULE2


BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 BSWE4
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD2 EHD1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BSWE4 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 EHD2 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 EPS11
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 BSWE4
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 BSWE4
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12

2563
2564
2565
2566
2567
2568
2569
2570
2571
2572
2573
2574
2575
2576
2577
2578
2579
2580
2581
2582
2583
2584
2585
2586
2587
2588
2589
2590
2591
2592
2593
2594
2595
2596
2597
2598
2599
2600
2601
2602
2603
2604
2605
2606
2607
2608
2609
2610
2611
2612
2613
2614
2615
2616
2617
2618
2619
2620
2621
2622
2623
2624
2625
2626
2627
2628
2629
2630
2631
2632
2633
2634
2635
2636
2637
2638
2639
2640
2641
2642
2643
2644
2645
2646
2647
2648
2649
2650
2651
2652
2653
2654
2655
2656
2657

130653706
131832562
131624224
130656149
130643167
131834219
131834985
130644500
130643809
131833643
131835307
130657197
130734170
131728148
130648625
131730294
130651609
130642323
131730302
131729039
130657237
130656955
131833295
131730982
130647877
131617465
130647472
130642932
130656630
130642212
131726058
130650660
130651268
130658221
130656091
130656622
131617623
130643174
131730262
130656994
130642466
130650930
130646424
130654002
130653071
130642656
130657649
130656307
130646162
131632207
131730753
131725959
130734188
131617590
131624629
130651820
130641923
130652940
131833421
130651189
131630987
131833342
131628816
130657054
131853186
131617512
130643705
130642180
130640867
130643475
130648965
130733566
131723195
130658404
130652134
130641930
130656267
130653516
130733992
131730341
131834907
130641084
130642086
130657781
131853383
131631323
131630948
130650804
131731620
130658443
131618689
130648062
131623974
130658508
131853369

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

12107D
1232
12101D
12107D
1285
12107D
1285
1280
1259
1267
1232
1250
1259
1277
1297 D
1279
1250
1207
1279
1235
1250
1259
1267
1279
1280
12107D
1297 D
1259
1280
1259
1296 D
1259
1232
1280
12107D
1280
1232
1250
1279
1283
12106D
1279
1285
12106D
1295D
12106D
1206
1275
12106D
1280
1279
1279
1293D
1268
1298D
1279
1259
1279
1280
1293D
1206
1232
1250
1250
1250
1250
1259
1259
1285
1285
1285
1285
12101D
1295D
1296 D
1259
1280
12107D
1295D
1279
1297 D
1285
1232
1259
1297 D
1285
1295D
12106D
1279
1267
12106D
1283
1264
1295D
12107D

SUNNY KUMAR
SUNNY SHARMA
SUNNY SHARMA
SUNNY SHARMA
SUNPREET KOUR
SUNY SHAN
SUPNEEL KOUR
SUPRIYA DOGRA
SURACHI ANAND
SURAIYA MAHBOOB
SURAJ CHALOTRA
SURAJ PARKASH
SURAJ PARKASH
SURAJ SINGH
SURAKSHA DEVI
SURBHI DUBEY
SURBHI MEHRA
SUREET BALA
SURESH CHOUDHARY
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR SHARMA
SURESH MALHOTRA
SURESH SINGH
SURESH SINGH
SURESHTA KUMARI
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER SHARMA
SURINDER SINGH
SURINDER SINGH
SURINDER SINGH
SURINDER SINGH
SURINDER SINGH
SURISHTA DEVI
SURISHTA DEVI
SURITA DEVI
SURIYA BANOO
SURJEET KUMAR
SURJEET SINGH
SURJEET SINGH
SURJEET SINGH
SURJEET SINGH CHANDEL
SURUCHI CHOUDHARY
SURYA VASUDEV SINGH
SUSHEEL KUMAR
SUSHEEL SINGH
SUSHEEL SINGH
SUSHIL CHIB
SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHIL SHARMA
SUSHIL SHARMA
SUSHILA SONAM
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SUSHMA KUMARI
SUSHMA KUMARI
SWAMI RAJ
SWAMI RAJ
SWARANA DEVI
SWARNA DEVI
SWATI BANDRAL
SWATI KOUL
SWEETY SHARMA
SWERNA DEVI
SYED AFSARI NEMAT
SYED ASRA HASSAN
SYED IMRAN AHMED
SYED RUHULLAH RAZIVI
SYED SHAFIA GILLANI
SYED TAHIR FAROOQ
TABASAM SAFEER
TABASSAM ARA
TABASUM ARA
TABIBA BANOO

SANT RAM
THORU RAM
HARBANS LAL
SATISH KUMAR
AMRIK SINGH
SANTOSH KUMAR
INDERJEET SINGH
RAKESH DOGRA
VIJAY SINGH
MAHBOOB HUSSAIN
KULDEEP RAJ
NEK RAM
SH. MOHAN LAL
NARYAN SINGH
SEVA RAM
UTTAM DUBEY
PARDEEP KUMAR
SOM RAJ
ROOP LAL CHOUDHARY
PREM NATH
MADAN LAL
SH INDER JIT
SEVA RAM
PYARA RAM
BALDEV RAJ
SHADI LAL
JAGAN NATH
KAMAL NAYAN
RALLA RAM
SH JAMIT SINGH
RAGHU DASS
KUNJ LAL SHARMA
KAKA RAM
SH. RAM LAL
MULKH RAJ
CHAMAN LAL
JOGINDER SINGH
SH. GULAB RAM
CHAIN SINGH
MANJIT SINGH
JIWAN DASS
TITRI RAM
SH. MUNSHI RAM
THIRATH RAM
GHULAM HAIDER MATTOO
SHADI LAL
HANS RAJ
PHALATI SINGH
HAZARI LAL
ANGREZ SINGH CHANDEL
BHAGWAN DASS
JANAK SINGH
SH. LOHARI MAL
ASHOK KUMAR
RATTAN LAL
SURESH CHIB
RAJ KUMAR
DESH RAJ
PARMANAND
SHINDA RAM
MUKHTIAR CHAND
KUNDAN LAL SHARMA
SH. KULBIR SINGH
PREAM CHAND
PARKASH SHARMA
SURJEET KUMAR
KARAN CHAND
RAJESH KUMAR
BHAGWAN DASS
KEHAR SINGH
CHAMAN LAL
SAT PAL
BALDEV SINGH
CHANDER PRAKASH
LAL CHAND
DHARAM PAUL
AMAR SINGH
NAIB CHAND
FAROZ CHAND THAKUR
SITA RAM
LEKH RAJ
SH. HARBANS SINGH
KRISHAN JI KOUL
SH.ASHISH SHARMA
PRITHVI DEVI
S.M NEMATULLAH
GHULAM HASSAN
SYED ANAYATULLAH
SYED MOHD BAQIR
SYED MOHSIN ZAFFAR
SYED FAROOQ AHMED
MOHD SAFEER
MOHD SHARIEF
ALTAF HUSSAIN MALIK
SUNNA WALLA

BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212


BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FPB1 EHD2 BEGE101
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ERD1
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHD1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHD2
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHI1 EHI2
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD2 ESO11
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EPS12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212

2658
2659
2660
2661
2662
2663
2664
2665
2666
2667
2668
2669
2670
2671
2672
2673
2674
2675
2676
2677
2678
2679
2680
2681
2682
2683
2684
2685
2686
2687
2688
2689
2690
2691
2692
2693
2694
2695
2696
2697
2698
2699
2700
2701
2702
2703
2704
2705
2706
2707
2708
2709
2710
2711
2712
2713
2714
2715
2716
2717
2718
2719
2720
2721
2722
2723
2724
2725
2726
2727
2728
2729
2730
2731
2732
2733
2734
2735
2736
2737
2738
2739
2740
2741
2742
2743
2744
2745
2746
2747
2748
2749
2750
2751
2752

130733770
130658024
131833920
130642584
130642387
130640763
131723805
130734504
130648442
131728241
130645810
130652291
131618410
131728922
131618324
130644650
130658174
130649365
130647798
131619800
131618102
131628830
131617970
131726896
131833779
130649483
131628776
131632128
131623903
130734156
130734425
130656346
131617988
130656432
130640691
131624328
131617891
131624200
130641100
131727390
131618736
131853036
131618704
131618252
130651497
131619777
131852715
130652102
130642506
130645107
130647014
130656869
130653286
130652159
130647164
130733978
130648102
130651322
130643260
130645709
131618370
130654080
130734385
131617520
130651759
131630930
130653627
131834416
130652284
130652277
131617956
130660496
130658389
131853527
131724427
130733724
130733960
130733487
130648467
130647924
130654224
130640383
130646005
131853684
130642269
130647710
131852912
130655312
130646850
130641916
130642330
131619032
130656299
131725934
130656464

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1232
1283
1283
12106D
1207
1277
1283
1285
1285
1277
1206
1296 D
1285
12106D
1296 D
1280
1283
1295D
1297 D
1206
1279
1283
12106D
1277
1267
1297 D
1283
1280
1232
1250
1232
1275
12106D
1297 D
1283
12101D
1293D
12101D
1259
1277
12106D
1267
12106D
12106D
12106D
1206
12107D
1206
12106D
1206
12107D
1259
1206
1296 D
12107D
1285
1206
1232
1295D
1296 D
1232
1206
1284
12107D
1232
1267
12107D
12107D
1296 D
1296 D
1250
1232
1295D
12101D
1232
1293D
1232
1279
1297 D
1280
1207
1232
12106D
12106D
1259
1232
1250
1296 D
1232
1259
1207
1267
1275
1296 D
1206

TAHIR ABAS
TAHIR KHURSHEED
TAHIR MEHMOOD
TAHIR SALAM
TAHIRA JABEEN
TAHIRA PARVEEN MALIK
TAHIRA TABASUM
TAHIRA UN NISA
TAHIRAH BANOO
TAHSEEMA AKHTER
TAJINDER SINGH
TALAB HUSSAIN
TALAT KOUSAR
TALIB HUSSAIN
TALIB HUSSAIN
TALIBHUSSAIN
TANIA NAZ
TANIYA KOUSAR
TANIYA MEHTA
TANU SHARMA
TANUJA MEHRA
TANVEER AHMED
TANVEER AHMED
TANVEER AHMED TRAGWAL
TANVEER FATIMA MATTOO
TANVEER HUSSAIN
TANZEEL AHMAD KHAN
TARA CHAND
TARANPREET SINGH
TARAQ HUSSAIN
TARIQ HUSSAIN
TARIQ HUSSAIN
TARIQ HUSSAIN
TARIQ HUSSAIN
TARSEM LAL
TARUN GUPTA
TARUN GUPTA
TARUN SINGH SLATHIA
TARVIDNER KOUR
TASEEM HAMID
TASIR AKHTER
TASLEEM KOUSAR
TASLEEMA BANOO
TASLEEMA BANOO
TAUQEER RAJA
TEENA DEVI
TEENZEEN ANGAL
TEG ALI
TEHMINA BANOO BATT
TEK RAJ
TENZEN TESHI
TERSAIM LAL
THAKUR DASS
THAZEEM
THIREENA BANOO
THUPSTAN CHOSDON
TILAK RAJ
TILAK RAJ
TILAK RAJ
TILAK RAJ
TINKU KUMAR
TINKU VERMA
TIRATH SINGH
TOOSEF AHAMMAD
TOSHI DEVI
TOUQEER HUSSAIN KHANDAY
TOUSEEF ALI
TOUSIF AHMED
TRIPTA DEVI
TRIPTA DEVI
TRIPTA SHARMA
TSEWANG GURMEET
UBAID SABOOR MATTOO
UJMA GONI
UMANG SHARMA
UMESH PANDITA
UMESH SHARMA
UPDESH KUMAR
URMALLA DEVI
URVASHI DABGOTRA
USHA DEVI
USHA DEVI
USHA DEVI
USHA DEVI
USHA KIRAN
USHA KUMARI
USHA KUMARI
USHA RANI
USMAN UL HAQ
UTTAM KUMAR
UTTAM KUMAR SHARMA
UTTAM SINGH
UTTERA DEVI
VAISHNO DEVI
VANDANA KUMARI

MOHAMMAD SALEEM
KHURSHEED AHMED
MOHD ARIF
ABDUL SALAM
MUSHTAQ AHMED
AB LATIEF MALIK
MOHD IQBAL
MOHD RASHID
MOHD JAWAD
MOHD MUSHTAQ KHAN
ANGREZ SINGH
GHULAM HUSSAIN
JAWAD HASSAN KRIPAK
MOHD SHAFI
MOHD HUSSAIN
MARID BAKSHI
MOHD ASLAM
TARIQ AHMED SHEIKH
RAVINDER MEHTA
ROMESH CHANDER SHARMA
MOHINDER LAL
KHADAM HUSSAIN
NIZAM DIN DAR
GHULAM ABASS TRAGWAL
GHULAM AHMAD MATTOO
ABDUL LATIEF
MOHD AFSAR KHAN
PURAN CHAND
KAPOOR SINGH
MULAZAM HUSSAIN
NOOR SAIN
SHABIR AHMED
MOHD SHARIEF
FATA MOHD
DARSHAN LAL
KAMAL KRISHAN GUPTA
DINESH GUPTA
BALVEER SINGH SLATHIA
AMRIK SINGH
ABDUL HAMID WANI
AKHTER HUSSAIN
MOHD SHAFIQ BATT
SHAMAS DIN SHEIKH
NAZIR AHMED BATT
ASHFAQ AHMED BEG
DEV RAJ
AMER NATH
QASIM DIN
MOHD YOUSSOF
HEM RAJ
SONAM RAM
KRISHAN LAL
MOHINDER PAUL SHARMA
MOHD IQBAL
BASHIR AHMED
ISHEY GYALTSAN
HANS RAJ
RAM CHAND
SH. GIRDHARI LAL
DES RAJ
TARSEM LAL
ROMESH LAL VERMA
OM PARKASH
BASHIR AHAMMED
RIKHI RAM
GHULAM MOHD KHANDAY
GHULAM ALI MALIK
GH HAIDER AHANGER
BALDEV SINGH
SHER SINGH
PURN LAL
RIGZEN ANGDUS
ABDUL SALAM MATTOO
MUSHTAQ AHMED GONI
SUDESH KUMAR SHARMA
S.N PANDITA
SHIV KUMAR SHARMA
DEWAN CHAND
RAM PARSHAD
KULDEEP KUMAR
CHAMAIL SINGH
SH. KISHORI LAL
AMAR CHAND
HARI CHAND
SH. HARBANS LAL
SH. SHAMSHER SINGH
SUBHASH CHANDER
SANSAR CHAND
MOHD RASHID
LAL MAN
SUKHDEV SHARMA
DES RAJ
KULDEEP SINGH
KRISHAN SINGH
SOM LAL

BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EPS12


BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE2 EHI1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPAE102
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BULE2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EEC11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 BPY1 BPY2 BPY3 BPY4
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12

2753
2754
2755
2756
2757
2758
2759
2760
2761
2762
2763
2764
2765
2766
2767
2768
2769
2770
2771
2772
2773
2774
2775
2776
2777
2778
2779
2780
2781
2782
2783
2784
2785
2786
2787
2788
2789
2790
2791
2792
2793
2794
2795
2796
2797
2798
2799
2800
2801
2802
2803
2804
2805
2806
2807
2808
2809
2810
2811
2812
2813
2814
2815
2816
2817
2818
2819
2820
2821
2822
2823
2824
2825
2826
2827
2828
2829
2830
2831
2832
2833
2834
2835
2836
2837
2838
2839
2840
2841
2842
2843
2844
2845
2846
2847

130660471
131833145
130648736
130641550
131623895
130734149
130649469
130642892
131618901
130642971
130657710
130641661
131617426
131834082
131731755
130649420
130645880
131631656
131834992
130644975
131834541
130643325
130649562
131730327
130643633
130657079
131852833
130643848
130647250
131619469
131730398
131730563
131834684
130645185
131624184
130647132
130653713
130734203
130734536
130648370
131619136
130652592
130643142
130656930
131624722
131630837
130643776
131624833
130649444
130653752
131730033
131852532
131619437
130658167
131617512
131730373
131632070
131835077
130734550
130658429
130652822
131630909
130654367
131619610
130641740
130644990
131731597
131730517
130659500
130657362
130641582
130653057
130652198
131835250
131631560
130734457
130657093
130653279
130642957
131834867
130658239
131723267
131730739
131725396
130646090
130641851
130654460
130656210
131614896
131624041
131619928
130643998
131731709
131853011
130640810

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA

1232
1206
1280
1259
1232
1250
1297 D
1259
1267
1259
1250
1259
1296 D
1250
1279
1297 D
1268
1297 D
1232
1259
1297 D
1280
1297 D
1279
1232
1250
1250
1259
1259
1264
1279
1279
12102
12103
12101D
12107D
12107D
1293D
1250
1285
1284
1293D
1206
1259
1279
1280
1284
1284
1297 D
1208
1232
1280
12107D
1259
12101
1279
1280
1232
1232
1295D
1206
1232
1250
1259
1259
1259
1279
1279
1295D
1280
1259
12106D
1296 D
1206
1283
1232
1297 D
1232
1259
1267
1280
12101D
1279
12106D
12106D
1259
12106D
1293D
1206
12101D
1232
1232
1279
1208
1232

VANISH KUMAR PANDITA


VARINDER KUMAR
VARINDERSINGH
VARUN GUPTA
VARUN KESAR
VARUN KUMAR
VASUDHA CHARAK
VED PARKASH
VED RAJ
VEENA CHIB
VEENA DEVI
VEENA DEVI
VEENA DEVI
VEENU DEVI
VEER KRISHAN KOUL
VERSHA DEVI
VIBHA RATHORE
VICKEY KUMAR
VICKEY SHARMA
VICKY
VICKY KOTWAL
VICKY KUMAR`
VIDYA DEVI
VIJAY JAMWAL
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMARI
VIJAY KUMARI
VIJAY SHARMA
VIJAY SHARMA
VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
VIJAY SINGH
VIKARM SINGH
VIKAS BALI
VIKAS KANDRA
VIKAS KUMAR
VIKAS SAWHNEY
VIKAS SHARMA
VIKAS SHARMA
VIKAS SINGH
VIKAS SINGH
VIKEE PANDITA
VIKRAM BAKSHI
VIKRAM SAPROO
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH
VIKRAM SINGH PARIHAR
VIKRANT SHARMA
VIKRANT SUDAN
VIKSHA DEVI
VIMAL DEV SINGH
VINAY SHARMA
VINDERPAL SINGH
VINEET BALI
VINEY KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR SHARMA
VINODH KUMAR
VIPAN KUMAR
VIPAN SINGH
VIPEN SINGH
VIPIN KUMAR
VIPIN SINGH
VIPUL GUPTA
VIRENDER MITER
VIRENDRA SINGH
VIRTA KUMARI
VISHAL BALI
VISHAL BHAN

JANKI NATH PANDITA


DEV RAJ
SH.SHAM SINGH
RAKESH GUPTA
ASHWANI KUMAR KESAR
SH. MOHAN LAL CHLOTRA
MAHESH RAJ CHARAK
SAIN DASS
RATTAN LAL
SWARN SINGH
CHUNI LAL
RATTAN SINGH
PREM SINGH
NEK RAM
POSHKER NALH KOUL
VINOD PADHA
SH. GURDEEP SINGH
RAM RAJ
JIA LAL SHARMA
PARVINDER SINGH
SUBASH CHANDER
BODH RAJ
JOGINDER KUMAR
RAGHUBIR SINGH JAMWAL
LT. KAKA RAM
MOHAN LAL
SHANKAR DASS
PARMA NAND
SH. KHEM RAJ
BEAD LAL BHAGAT
VISHAVNATH SHARMA
JAGDISH DUTT
SH BISHAMBER DASS
MUKAND LAL
TARA CHAND
VED PRAKASH
SADHU RAM
SH. CHET RAM
BALBEER SINGH
MALUK DASS
BANSI LAL
MOHAN LAL
MAJOR SINGH
SH. WARYAM SINGH
PAYAR SINGH
SH ANGREZ SINGH
PREM NATH
TULSI DASS
RAJ KUMAR
AHSWANI KUMAR BALI
AZIQ KANDRA
SUBASH CHAND
RATTAN SAWNEY
SH.MOHAN LAL
CHUNI LAL SHARMA
AJEET SINGH
PRITAM SINGH
PRAN NATH PANDITA
SH. INDERJIT KUMAR BAKSHI
HANS RAJ
BALDEV SINGH
DARBAR SINGH
BALWANT SINGH
INGRAZE SINGH
MANJEET SINGH
MEHAR SINGH
SHAMSHER SINGH
TILAK RAJ
ROSHAN LAL PARIHAR
SH. ASHOK KUMAR
SH. SUDESH SUDAN
CHUNI LAL
KRISHAN SINGH
DARBARI LAL
PRITAM SINGH
VINOD BALI
JEWAN LAL
SURAJ KUMAR
SH. JAGDISH RAJ
OM PARKASH
SH. SUDESH KUMAR
GANESH DUTT
SUBASH CHANDER SHARMA
DIWAN CHAND
PISHORI LAL
SHER SINGH
KEVAL KUMAR
SH GOPAL KRISHAN
PRADEEP SINGH
NARESH GUPTA
VISHWA MITTER
CHANDRA SINGH
KRISHAN DASS
LOKASH CHANDER BALI
RAJINDER BHAN

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 BPY1 BPY2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 BECE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 MTE1 MTE4 MTE5
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD1 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 BSWE4 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 BEGE101
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHD2 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 BEGE102 EEC11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPC1 BPC2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHI1 BEGE102
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EEC11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FHD2 FEG2 BECE2 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EHI1 BULE2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EHD1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPA1 BPAE102
BSHF101 FEG1 BHDF101 EEC11 BEGE102
BSHF101 FHD2 BHDF101 BSWE4 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE101 BPAE102

2848
2849
2850
2851
2852
2853
2854
2855
2856
2857
2858
2859
2860
2861
2862
2863
2864
2865
2866
2867
2868
2869
2870
2871
2872
2873
2874
2875
2876
2877
2878
2879
2880
2881
2882
2883
2884
2885
2886
2887
2888
2889
2890
2891
2892
2893
2894
2895
2896
2897
2898
2899
2900
2901
2902
2903
2904
2905
2906
2907
2908
2909
2910
2911
2912
2913
2914
2915
2916
2917
2918
2919
2920
2921
2922
2923
2924
2925
2926
2927
2928
2929
2930
2931
2932
2933
2934
2935
2936
2937
2938
2939
2940
2941
2942

131833310
130643515
131623888
131619293
131618965
130734052
131853430
131834828
131834850
130645866
130644556
130645390
131624819
130733510
131834043
130645479
131834763
130645160
131618245
130642427
131630575
131631047
131618768
130645121
130642688
131835149
131624374
131618696
131617433
131726707
130655265
131726714
131728162
131725103
130656250
130645415
130658142
131619182
131725285
130653215
130653247
131835038
130649057
131731540
131834899
131617995
130659334
131728424
130653659
131834652
130655082
130644570
130654557
130642402
130658103
130640992
131634160
131630400
130658325
130646044
130642133
131834161
130657008
131833897
131727605
131723970
131724473
131725364
130640788
131853416
130654951
130658260
130660149
130652790
130654730
130654944
130652110
131728811
130655219
130640700
131723844
130654865
131852840
131833872
131727597
130642885
130649111
130646614
131853580
131618291
130657964
130657971
130733921
131731977
130733613

BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA

1283
1232
1232
1297 D
1293D
1206
1232
1206
1207
1279
1280
1295D
1206
1295D
1250
1264
1207
12103
1280
1232
1250
1285
12106D
1267
12106D
1295D
12101D
12106D
1296 D
1277
1296 D
1277
12106D
12106D
1232
1270
1280
1232
12106D
1295D
1295D
1283
1283
12106D
1207
12106D
1295D
1283
12107D
1295D
12106D
1280
1275
1207
1297 D
1283
1298D
1283
1295D
12106D
1207
1235
1283
1277
1277
1259
1295D
1277
1235
1296 D
12106D
1267
1275
1295D
1296 D
12106D
1232
1295D
1296 D
1283
1235
12106D
1285
1277
1277
12106D
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P

VISHAL BINDRA
VISHAL CHAUHAN
VISHAL GHAI
VISHAL KOTWAL
VISHAL KUMAR
VISHAL KUMAR PANGOTRA
VISHAL SAWHNEY
VISHAL SHARMA
VISHAL SHARMA
VISHAL SHARMA
VISHAL SINGH SAMBYAL
VISHAL VAID
VISHALI PATHANIA
VISHAP PARKASH SINGH
VISHNU CHHETRI
VITLAM MANHAS
VIVEK GUPTA
VIVEK KHAJURIA
VIVEK SAMBYAL
VIVEK SHARMA
VRINDER KHAJURIA
WAJIDA NASEEM
WASEEM AHMAD MIR
WASEEM AKRAM
WASEEM AKRAM
WASEEM AKRAM GIRI
WASEEM ARIF DAR
WASEEM RAJA
WASEEM SAJJAD
WASIM SAJAD GIRI
WAZIR AHMED
YASAR AHMED WANO
YASEEN MALIK
YASEER QAYOOM
YASH PAUL
YASH PAUL
YASH PAUL SINGH
YASHPAL SINGH
YASIR HUSSAIN
YASIR HUSSAIN MALIK
YASMEEN AKHTAR
YASMEEN AKHTER
YASMEEN ARA
YASMEEN ZAFFER
YASMEEN ZAMIR KHAN
YASSAR ARFAT
YASSAR FAROOQ KEEN
YASSER AHMED KHAN
YASSER ALI
YASSIR AHMED
YEHYA AKHTER
YOGESH SAGOTRA
YOGESH SHARMA
YOUGESHWAR SINGH
YOUNIS ALI
YOUSAF JAMEEL KHAN
YUSSOF DIN
ZABADA KHANUM
ZABEDA BANOO
ZABIDA BANOO
ZABINA KOUSER
ZABIR AHMED
ZABIR AHMED
ZAFAR IQBAL
ZAFER IQBAL
ZAHEEN KOUSAR
ZAHID IQBAL
ZAHIDA BANO
ZAHIDA BANOO
ZAHIDA BANOO
ZAHIDA IQBAL
ZAHIDA PARVEEN FARASH
ZAHIR ABAS
ZAHUR ALAM
ZAIDA PARVEEN
ZAINAB KOUSAR
ZAKIR HUSSAIN
ZAKIR HUSSAIN KHAN
ZAREENA BAGUM
ZAREENA BANOO
ZARINA BANOO
ZARINA BANOO
ZEESHAN KHAN
ZEESHAN RAO
ZEHEEDA BANO
ZIA UD DIN INDRABI
AMAN SHARMA
ANUSUAYA BEHERA
ASIYA CHOWDHARY
ASMA ANJUM MIR
AVAIT REHMAN MIR
DALIIP KUMAR
DEEPAK MULSOO
DEEPIKA SUDAN
GAGANPREET SINGH

KRISHAN LAL BINDRA


SUNIL CHAUHAN
SUBASH CHANDER
ASHOK KUMAR KOTWAL
BISHAMBER DASS
RAMESH CHAND PANGOTRA
G.K SAWHNEY
ROMESH LAL
BISHAMBAR LAL
RAM PAUL
ARJUN SINGH SAMBYAL
ASHOK KUMAR
KULDEEP SINGH
PUNJAB SINGH
CHANDER BAHADUR CHHETRI
DALEEP KUMAR
RAJ KUMAR GUPTA
MUKHTYAR CHAND
SHAMSHER SINGH SAMBYAL
BALDEV RAJ SHARMA
TARA CHAND
CH HAQ NAWAZ
MUZAFFER AHMAD MIR
MEHRAJ UD DIN
MOHD. AKRAM
GHULAM NABI GIRI
MOHD ARIF DAR
FAROOQ AHMAD SHEIKH
MOHD SADIQ
GULZAR AHMED GIRI
BAHAR UD DIN
SAIF UD DIN WANI
ABDUL RASHID MALIK
ABDUL QAYOOM
NANAK CHAND
SURAJ PARKASH
BHAJAN SINGH
S. HARJINDER SINGH
GH. ALI PAREY
GHULAM MOHAMMAD MALIK
MOHD AMIN
GHULAM MOHD
MOHD ASLAM KHAN
ZAFFRULLAH THUKUR
MOHD ZAMIR
GHULAM NABI
FAROOQ AHMED KEEN
SHABIR TARIQ KHAN
BARKET ALI
MOHD RAMZAN WANI
MUMTAZ AHMED
KAMAL KRISHAN
BANSI LAL
JOGINDER SINGH
SHOKET ALI
MOHD. BASHIR KHAN
MANDIA
MOHD AZEEM
MOHD SHARIEF
SARTAJ AHMED
MOHD LATIEF
MUSHTAQ AHMED
GHULAM QADAR
MOHD SHAFI
NOOR JAMAL
MIR AHMED
MOHD IQBAL KHANDEY
ABDUL SUBHAN WANI
GHULAM NABI
MISHER DIN
MOHD KHALIL BANDAY
MOHD KHALIL FARASH
MOHD ALI MALIK
MOHD DIN MIR
ANWAR SHAH
BAKHTAWAR BATT
MOHD HADI
GHULAM NABI KHAN
MOHD SHAFI
ABDUL REHMAN
ALI MOHD
MOHAMDOO LONE
MR. BAKHTWAR KHAN
GULAM RASOOL RAO
ABDUL RASHID
NISAR AHMED INDRABI
CHAMAN LAL SHARMA
ARJUN CHARAN BEHERA
FAZAL HAQ
MOHD FAROOQ MIR
BABU ABDUL REHMAN
SH.SHAMSHER CHAND
RATTAN LAL MULSOO
RAJ KUMAR SUDAN
HARJEET SINGH

BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12


BSHF101 FEG1 BHDF101 EHD1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHD2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI2 EPA1
BSHF101 FHD2 BHDF101 EPS12 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO12 EPA1
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS12 EPA1
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 BEGE102 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 EHI2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BPY1 BPY2 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 EHI1 EHI2
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 BHDF101 ESO12 EHI1
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 BPSE212 ESO11
BSHF101 FEG1 FEG2 EPA1 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FUD1 BULE1 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO11 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FUD1 ESO12 EPS11
BSHF101 FEG1 BHDF101 BULE1 BULE2
BSHF101 FEG1 FEG2 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 ESO11 BPSE212
BSHF101 FEG1 FUD1 EPS11 ESO12
BSHF101 FEG1 FEG2 BECE2 EPS11
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2

2943
2944
2945
2946
2947
2948
2949
2950
2951
2952
2953
2954
2955
2956
2957
2958
2959
2960
2961
2962
2963
2964
2965
2966
2967
2968
2969
2970
2971
2972
2973
2974
2975
2976
2977
2978
2979
2980
2981
2982
2983
2984
2985
2986
2987
2988
2989
2990
2991
2992
2993
2994
2995
2996
2997
2998
2999
3000
3001
3002
3003
3004
3005
3006
3007
3008
3009
3010
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3018
3019
3020
3021
3022
3023
3024
3025
3026
3027
3028
3029
3030
3031
3032
3033
3034
3035
3036
3037

130649333
130654801
130733598
131618023
131614588
131833263
131729021
130646503
130646621
131631932
130653967
130646550
130660339
131728954
130657656
130657015
130646607
130646528
130653358
130657957
130649104
131833191
130650890
130653928
131724434
130659294
130646542
130733684
131631283
130643110
131853455
131730570
130653490
131730642
130643737
131730610
131630647
131833184
130734568
130734543
130733376
131628927
130654184
130643579
130649136
130645010
130654177
130644072
131631807
130646352
130650678
130658278
130643561
131833256
130647900
131614707
130648055
130654715
130655147
130648861
130648245
130644531
131631735
130646234
130646210
130648324
130645841
130646678
130652087
130657473
130657853
130648980
130645350
130646227
130647520
130733874
131727461
131614001
131833098
131727493
131727519
131833113
131833722
131727479
131632665
131832333
131832380
131632855
131832405
131632697
131632371
131632720
131832326
131832490
131632776

BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCA
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOM
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BCOMAF
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED

12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
12100P
1232
1207
1232
1267
1232
1206
1232
1250
1232
1232
1232
1285
1250
1207
1250
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1208
1267
1250
1285
1280
1232
1280
1275
1250
1232
1232
1280
1297D
1285
1232
1280
1285
1232
1232
1280
1285
1232
1206
1267
1232
1232
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204

JITAN DUTT
LOV SHARMA
LOVE PREETSHARMA
MANISH KUMAR
MANJEET SINGH
MOHD ALYAS
MOHD ARIF WANI
NISCHAT KOTWAL
NISHI SHARMA
PRADEEP SINGH
PRADEEP SINGH
RAJAT SINGH MANHAS
RAMAN KUMAR
ROHIT HAZARI
SAHIL SOMA
SAJJAD AHMED KHAN
SAKSHI SHARMA
SANAMDEEP KAUR
SANDEEP PAROTRA
SHAHRUKH BHATTI
SHAMI RANI
SHAMSHIR AHMED
SHAZIA ANJUM BATT
SHUBHAM BASEOTRA
SURINDER SINGH
SYED MOHMAD
VIKRAM SINGH CHOUHAN
VINAKE DEEP SINGH WAZIR
ZAHEER ABBAS
ABHIJEET SINGH
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
ALTAF HUSSAIN BUTT
AMIT DUB
ANITA SHARMA
ANKUSH KUMAR
ASHA RANI
ASHOK KUMAR
BOVINDER SINGH
CHHAYA
HARDEEP KOUR
HARNAM SINGH
IFTKHAR IQBAL
JAGDISH SINGH
JATINDER KUMAR
JAYIADA BIBI
KARAN KOHLI
KHUSHYANT SINGH PATHANIA
KRISHAN LAL
MANOJ KOUL
MOHD ARSHAD
MOHD TARIQ
MUKESH KUMAR
NEHA KHAJURIA
PALLAVI CHANDEL
PANNA LAL YADAV
PUSHPINDER SINGH
RASHID ASHRAF
RINKU KUMAR
ROSHI BABRA
S JAYA PARKASH
SALMAN MIRZA
SANDEEP KUMAR
SANJOGITA DIGRA
SHAINI GUPTA
SHAMMY KALOTHRA
SONIKA AITHMAIN
STANZIN THUPSTAN
SURINDER SINGH
SUSHANT SANGRA
SUSHMITA HANGLOO
UDAY KUMAR
VIKAS SINGH
WASIL NAWAZ KHAN
YASHWANT KUMAR SINGH
YOGESHWAR KUMAR
AAINA GUPTA
AAROHI KAPOOR
MOHD MUZAMIL BHAT
PRATIYUSH MAGOTRA
SAFIYA ANJUM
SAHIL KUMAR SHARMA
SARTHAK SHARMA
SUHAIL ASHAQ
A SOOSAI NATHAN
AKASH SHARMA
ANIL KUMAR
ARPANA SHARMA
ARTI DEVI
ARUN TULI
ASHA RANI
ASHWANI KUMAR SHARMA
AURANGZEB AHMED
AZMAT HUSSAIN SHAH
BHANU PRIYA

VIJAY KUMAR DUTT


SATPAUL SHARMA
JAGDISH CHANDER
SURESH KUMAR
KULDEEP SINGH
MOHD IDREES
ANAYATULLAH WANI
RISHI KUMAR
VED PARKASH
VIKRAM SINGH
KARTAR SINGH
BALBIR SINGH MANHAS
VED PRAKASH
BAL JI HAZARI
RAJINDER NATH SOMA
MOHD SHARIEF KHAN
SHAMBU DAYAL SHARMA
MANJEET SINGH
TARA CHAND
MOHD YAQOOB BHATTI
ANOOP WALIA
MOHD MASTAN
JAVED AHMED BATT
JIA LAL
GIAN SINGH
SYED HADI
ROMESH KUMAR
AMAR DEEP SINGH WAZIR
MOHD BASHIR
SH. NARINDER SINGH
PURAN CHAND
RAGHBIR LAL
GH. QADIR BUTT
TARSEM RAJ
SH. AMIR CHAND SHARMA
SUNIL DUTT
DAYA RAM
MULKH RAJ
INDER SINGH
OMVEER SINGH
SH. HARNAM SINGH
SH. DARSHAN SINGH
JABIB IQBAL
SH. SHANKAR SINGH
RAM JEEVAN
SH. MOHD SHARIEF
GAUTAM KOHLI
PARSHOTAM SING PATHANIA
MAST RAM
SH. AVTAR KRISHAN KOUL
MOHD AKRAM
KABIR DIN
KARTAR CHAND
VK KHAJURIA
BANSI LAL CHANDEL
DOODNATH YADAV
SH. JAGDISH SINGH
MOHD ASHRAF
MOHAN LAL
SH. KAMAL KISHORE BABRA
P SUBRAMANI
MOHD .SAFEEQ MIRZA
GIRDHARI LAL
SOM NATH DIGRA
MR. PAWAN GUPTA
SH. RAMESH KALOTHRA
PARSHOTAM SINGH
LOBZANG TSERING
JAGDISH RAJ
PREM NATH
CHUNI LAL HANGLOO
LT. KAMESHWAR YADAV
RISAL SINGH
SHAHNAWAZ KHAN
VIJAY BAHADUR SINGH
GIRDHARI LAL
RAMAN GUPTA
AJAY KAPOOR
MOHD YOUSUF BHAT
PIYUSH MAGOTRA
JAVEED AHMED WANI
GOPAL DUTT SHARMA
SUNIL SHARMA
ASHAQ HUSSAIN LONE
AROCKIA SAMY
SHIV RATTAN SHARMA
RAM KRISHAN SHARMA
NIRMAL KUMAR SHARMA
SUBASH CHANDER
OM PRAKASH TULI
SOM RAJ
BISHAN DASS SHARMA
MUNIR HUSSAIN
SAID ALI SHAH
ASHWANI KUMAR DUTTA

BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2


BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BCS11 BCS12 BCSL13 ECO1 FEG2
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EPA1
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EPS12
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EPS12
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 BEGE102
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FUD1 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 MTE2 MTE6
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 BHDF101 BSWE4
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FUD1 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 BEGE101
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FHD2 BHDF101 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 BECE2
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FHD2 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FHD2 BHDF101 BHDE108
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 ESO11
BSHF101 ECO1 ECO2 FHD2 BHDF101 EEC11
BSHF101 ECO1 ECO2 FEG1 FEG2 EEC11
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 BSHF101
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 FST1
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 BSHF101
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 BSHF101
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 FST1
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 BSHF101
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 BSHF101
AED1 ECO13 FEG1 FEG2 BEGE104 FST1

3038
3039
3040
3041
3042
3043
3044
3045
3046
3047
3048
3049
3050
3051
3052
3053
3054
3055
3056
3057
3058
3059
3060
3061
3062
3063
3064
3065
3066
3067
3068
3069
3070
3071
3072
3073
3074
3075
3076
3077
3078
3079
3080
3081
3082
3083
3084
3085
3086
3087
3088
3089
3090
3091
3092
3093
3094
3095
3096
3097
3098
3099
3100
3101
3102
3103
3104
3105
3106
3107
3108
3109
3110
3111
3112
3113
3114
3115
3116
3117
3118
3119
3120
3121
3122
3123
3124
3125
3126
3127
3128
3129
3130
3131
3132

131632332
131632490
131832469
131632468
131632790
131632870
131632292
131832372
131832358
131632862
131632640
131632737
131632340
131632744
131632619
131632450
131632672
131632887
131832516
131832340
131632593
131632357
131632508
131632396
131632626
131832476
131632411
131632429
131632404
131632658
131632389
131632579
131632848
131632712
131632705
131632547
131632561
131632816
131832437
131632601
131832365
131632475
131632300
131632530
131632783
131632554
131732090
131632751
131632318
131632769
131632894
131632633
131832397
131832412
131832420
131732083
131632680
131832509
131632830
131832444
131632364
131632436
131632325
131632443
131832483
131832451
131632482
131632522
131632809
131632823
131632586
131632515
130645382
130733660
131724466
130657402
131630582
130733677
131724441
131619326
131631316
130733606
131619319
130649150
130657387
130646535
130658056
130655193
130657394
131833152
130733620
131729308
131631140
130644169
131619570

BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BED
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS
BLIS

1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1204
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212

BHUSHAN LAL
BIKRAM KUMAR
BINDU BALA
BUPINDER SINGH
DUSHYANT SINGH
ESHA JAMWAL
GANESH LAL
GURDIT SINGH
HARJEET SINGH
ITRAT BUKHARI
JAI PAL SHARMA
JEET RAJ
JOGINDER PRAKASH
JOTI PARKASH
JUGAL KISHORE
KARAM CHAND
KIRPAL SINGH
MADAN LAL
MADAN LAL
MADHU SHARMA
MAHADEV SINGH
MAMTA DEVI
MANZOOR AHMED SHEIKH
MOHD ASHRAF
MOHD IMTAYZ NAIK
MOHD IQBAL
MOHD KABIR
MOHD RASHID
MOHD SHABIR
MONIKA
MUNIR HUSSAIN
MUSHTAQ ALI
NAVEEN KAMAL KHAJURIA
NEERUPAMA
NEETU RANI
PARDEEP KUMAR SHARMA
PAWAN KUMAR
PRATIBHA CHAUHAN
PROMILA
RAGHUBEER SINGH
RAJ KUMAR
RAJNI BALA
RAJNI DEVI
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAMAN KUMAR
RASHPAUL SINGH
RATTNO DEVI
RENU SHARMA
SANGITA
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJEET SINGH
SHABINA ANJUM
SHAILY KAUSHIK
SHAM LAL
SOM LAL
SONIKA CHIB
SUBASH CHANDER
SUBHASH CHANDER
SURINDER KUMAR
SURINDER PAUL
SURITA SHARMA
SURJEET KUMAR
SURJEET KUMAR
SUSHEEL GIRI
TARSAM KUMAR
TARSEM RAJ
USMA JAVED
VIJAY KUMAR
VIPAN RAJ
ANOOP SINGH
BANDANA SHARMA
CHAND BIBI
GAGANDEEP KOUR
GURPREET KOUR
JAYOTI RANI SHARMA
KAMAL PAL KOUR
KUNTI DEVI
LALITA DEVI
LUCKY MEHTA
MOHD TANVEER
MUSSARAT AKBAR
NARINDER KOUR
NAZIR HUSSAIN
NIKHAT FIRDOSS
NISHA DEVI
PAWANDEEP KOUR
PREM LATA
RAHIL AJAZ
RASMEET KOUR
SACHIN BHAT
SHAISTA PERVEEN
SHIVRAJ SINGH

LAKH RAJ
SWAMI RAJ
W/O RAKESH KUMAR
AMRIK SINGH
HERA LAL MANHAS
JAKESH SINGH
OM PARKASH
MOHINDER SINGH
JOGINDER SINGH
NAZIR HUSSAIN SHAH
BISHAN DUTT SHARMA
BANARSI DASS
LEKH RAJ
KRISHAN LAL
SURAM CHAND
SHIV RAM
TULSI RAM
PREM CHAND
PREM NATH
W/O MANOJ SHARMA
KRISHAN SINGH
PARAS RAM
MOHAMMAD SABIR SHEIKH
NIZAM DIN
HABIBULLAH NAIK
MAJEED
MIR HUSSAIN
GHULAM HUSSAIN
HAKIM DIN
SHIV CHARAN
MAKHAN DIN
AHMED DIN
KRISHAN CHAND KHAJURIA
G.R SHARMA
KEWAL SINGH
SAT PAUL SHARMA
BEHARI LAL
AMIL BHAL
W/O PETER GILL
KARNAILSINGH
CHARAN DASS
KALI DASS
MANGAT RAM
MELA RAM
JANAK RAJ
CHAMAN LAL
RAM RATTAN GUPTA
OM PRAKASH
W/O RAKESH KUMAR
PREM NATH SHARMA
W/O R.C YADAV
SANTOKH CHAND
MANSA RAM
HAKAM SINGH KATOCH
GH NABI MUGHAL
AMRESH KUMAR
KAKA RAM
DHANI RAM
UDAI SINGH
RADHYA SHAM
MAHESWAR CHAND
MAHESHWAR CHAND
ANANT RAM
KUNDAN LAL SHARMA
MULKH RAJ
NATH RAM
ROMESH GIRI
RATTAN CHAND
KULDEEP RAJ
MOHD JAVED
AMAR CHAND
SHANTI PARKASH
PRITAM SINGH
ASHOK KUMAR SHARMA
MOHD HUSSAIN
S AMRIK SNGH
S. KAMARDEEP SINGH
GIRDHARI LAL
PRITHI PAL SINGH
RAVI KAUL
BAL KRISHAN
ASHOK KUMAR
LATE ABDUL LATIEF
MOHD .AKBAR
S PARAMJEET SINGH
SH. WALI MOHD
ZAKIR HUSSAIN
KARAM CHAND
S AMRIK SINGH
JAGDISH LAL
MOHD YAQOOB ZARGER
DALJEET SINGH
T.K BHAT
AYAZ ALI ZARGAR
BALWANT SINGH

BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7


BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7

3133
3134
3135
3136
3137
3138
3139
3140
3141
3142
3143
3144
3145
3146
3147
3148
3149
3150
3151
3152
3153
3154
3155
3156
3157
3158
3159
3160
3161
3162
3163
3164
3165
3166
3167
3168
3169
3170
3171
3172
3173
3174
3175
3176
3177
3178
3179
3180
3181
3182
3183
3184
3185
3186
3187
3188
3189
3190
3191
3192
3193
3194
3195
3196
3197
3198
3199
3200
3201
3202
3203
3204
3205
3206
3207
3208
3209
3210
3211
3212
3213
3214
3215
3216
3217
3218
3219
3220
3221
3222
3223
3224
3225
3226
3227

131619562
130648127
131630124
130735624
131617085
131629650
131614943
130736167
131729060
131724742
131629721
131629255
130736017
131617164
131616194
130660400
131832673
130735330
130736318
130723651
131615271
131852492
131616109
130733297
130723716
130724202
130732779
131615938
131731913
130736389
131723994
131725705
131615597
131616020
131629105
131617132
130728414
131616607
131615565
130736239
131629294
130728439
131724767
131724316
131725128
130724210
131615329
130736619
131630203
130723952
131630091
130735670
130733312
131630131
130736110
131724015
131617100
130736364
131616986
130659825
131724394
131629248
131832627
131629058
130659190
131616850
130722990
130733233
130722889
130723913
131725049
130723558
130723240
131724269
130659950
131615880
131629151
130736697
130733240
131615519
131615859
131833905
130723690
131615834
130723329
130736626
131617290
130660464
131852779
130736181
130724234
130659072
130736530
131616993
131629080

BLIS
BLIS
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1212
1212
1296 D
1293D
12101D
12106D
1283
1280
12101D
1232
12101D
12101D
1297 D
12106D
1232
1275
1232
1297 D
1259
12102
12103
12107D
1296 D
1279
1295D
1297 D
12107D
1207
1279
1232
1287
1285
12107D
1298D
1283
1232
12101D
1232
1232
1259
1297 D
12101D
1287
12107D
1287
1297 D
1296 D
1232
12101D
1206
1232
1250
1259
1279
1280
1280
12101D
1293D
12101D
1259
1206
1284
1285
1285
1285
1285
1259
1279
1280
1294D
12103
1232
1232
1285
1297 D
1232
1232
1250
12101D
1232
1259
12101D
1285
1280
1285
1285
12101D
1287
1279
1297 D
1297 D
1206
1293D
12101D
1283

UDAY PRATAP SINGH SLATHIA


URMILA SHARMA
AB QAYOOM
ABDUL FAROOQ KHAN
ABDUL MAJEED
ABDUL MAJEED
ABDUL MAJEED KHAN
ABHIMANU
ABHIMANYU
ABHIMANYU RAUT
ABHINAV MAHAJAN
ABRAR AHMED
ABRAR TARIQ NAJAR
ADIL HUSSAIN
ADNAN
AEJAZ AHMAD SHEIKH
AHTIF ALI
AJAY KOTWAL
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR KALOTRA
AJAY PARTAP SINGH
AJAZ AHMAD
AJAZ HUSSAIN MIR
ALTAF HUSSAIN
AMAN DEEP
AMANBIR SINGH
AMANDEEP KOUR
AMARJEET KOUR
AMARJEET SHARMA
AMARJEET SINGH
AMINA BIBI
AMIR SOHAIL
AMIT BHAT
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT KUMAR
AMIT MEHRA
AMIT SHARMA
AMJAD HUSSAIN
AMNEET SINGH
ANCHAL SINGH
ANGREZ SINGH
ANIL DHAR
ANIL DUTT
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR BREHMAIN
ANISH KUMAR SHARMA
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANJU BALA
ANJU BALA
ANJU BARIA
ANJU DEVI
ANJU DEVI
ANJU SHARMA
ANKITA SHARMA
ANKU DEVI
ANKUSH DUTTA
ANKUSH GUPTA
ANKUSH KUMAR
ANKUSH KUMAR
ANKUSH MENGI
ANKUSH SHARMA
ANKUSH SHARMA
ANMOL GADYAL
ANOOP SINGH
ANOOP VERMA
ANSHU RANI
ANU KHOKHAAR
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA RANI
ANU SHARMA
ANU SHARMA
ANUPAM PADHA
ANURADHA
ANURAG MEHRA
ANURAG SHARMA
ANZAR AHMED KHAN

GIRDHARI SINGH SLATHIA


SH BHEJA RAM
AB MAJIED WANI
SHAH WALI KHAN
BAGH ALI
ABDUL AZIZ ZARGER
RASHID AHMED KHAN
SURESH SINGH
OM PARKASH
KANGALI RAUT
PARDEEP KUMAR
MOHD MISSRI
TARIQ HUSSAIN NAJAR
ABDUL QAYOOM
NAZIR AHMED
AB. AHAD SHEIKH
KHURSHID AHMED
HARBANS LAL
SHAM LAL
SH. RAM LAL
KRISHAN LAL
JODH RAM
SANTOSH KUMAR
GIRDHARI LAL
RANDIR SINGH
ABDUL AZIZ
GH. HUSSAIN MIR
MOHD BASHIR
PREM KUMAR
BALBIR SINGH
SHARANPAL SINGH
JAGJIT SINGH
OMI CHAND
MOHINDER KOUR
SULAH MOHD
BASHIR AHMAD
RAMESH KUMAR BHAT
RAM KRISHAN
JILLEE SINGH
KULDEEP RAJ
DEVI DASS
DEV RAJ
RAM PAUL SHARMA
AMIN SHAH
KAMAL SINGH
YASH PAL
ONKAR SINGH
GIRDHARI LAL DHAR
DES RAJ
DEV RAJ
KAKA RAM
HANS RAJ
MITTER PRAKASH
BUA DITTA
MOHAN LAL
SH. CHAMAN LAL
PREETAM DASS
AMAR NATH
SARWA NAND
HARGOVIND SHARMA
SH. PREM CHAND
SH. PURAN SINGH
JEET RAJ
DHANI RAM
GIAN CHAND
SAT PAUL
SH. SURAM SINGH
SH.ANCHAL SINGH
SH. MULKH RAJ
SH. DHARAM PAL SHARMA
BODH RAJ
VIRENDER KUMAR DUTTA
SHIV KUMAR GUPTA
TARA CHAND
SHADI LAL
KASTURI LAL MENGI
RAMPAUL SHARMA
OM PARKASH
ASHOK KUMAR
KEWAL SINGH
DEVINDER LAL
BRIJ MOHAN ABROL
LATE. MR.GULZAR KHOKHAR
ROMESH RAJ
SH. BODH RAJ
BANSI LAL
BIRBAL SHARMA
RASHPAL SINGH
DEV RAJ
VIRINDER SHARMA
SURESH CHANDER
MOHAN LAL
RAJ KUMAR MEHRA
YOGRAJ SHARMA
MOHD SAYEED KHAN

BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7


BLIS1 BLIS2 BLIS3 BLIS3P BLIS4 BLIS4P BLIS5 BLIS6 BLIS7
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101

3228
3229
3230
3231
3232
3233
3234
3235
3236
3237
3238
3239
3240
3241
3242
3243
3244
3245
3246
3247
3248
3249
3250
3251
3252
3253
3254
3255
3256
3257
3258
3259
3260
3261
3262
3263
3264
3265
3266
3267
3268
3269
3270
3271
3272
3273
3274
3275
3276
3277
3278
3279
3280
3281
3282
3283
3284
3285
3286
3287
3288
3289
3290
3291
3292
3293
3294
3295
3296
3297
3298
3299
3300
3301
3302
3303
3304
3305
3306
3307
3308
3309
3310
3311
3312
3313
3314
3315
3316
3317
3318
3319
3320
3321
3322

130659040
130736221
130736450
130733179
130723304
131722842
131724093
130735853
131629667
130659642
130723350
131615368
131853108
130723146
131616495
131615533
131731770
130723422
130735688
130659610
130733272
131616660
131723582
130723050
130723866
131615873
131614699
130735742
131629864
130659650
131615913
130724130
131615716
131832666
130659595
131724348
131629714
130736031
131629001
130722904
131616391
131615296
131615580
130724241
130659753
131724047
131615479
130736063
131617021
130660457
130722975
131724774
130735839
130733108
131724513
131724989
130735244
131724370
130722800
130735710
130660440
131617007
131615945
131616360
130723612
131722717
130733122
130724083
131725063
131731676
130736633
131731787
131731479
131853638
131629674
131729988
131722677
130733115
130735237
131617268
131724133
131725150
131629373
131629366
131615898
131724119
131615827
130722792
130659975
131725579
130723938
131725482
131724402
130736199
130722517

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1285
1259
1259
1232
1285
12107D
1287
1250
12106D
1287
1232
1296 D
1279
1285
1259
1295D
1279
1285
1250
1287
12106D
12107D
1250
1259
1270
1206
1232
1250
12101D
1298D
12106D
1293D
1293D
1293D
1287
1285
12101D
1206
1232
1280
12107D
1232
12107D
1297 D
1279
1250
1250
1232
12101D
1287
1206
1287
1250
1232
1287
1287
1287
1287
1259
1250
1279
12101D
12106D
12107D
1277
1297 D
1232
1279
1280
1279
1232
1232
1279
1232
12106D
1285
1280
1285
1287
12103
1280
1287
1275
1275
12106D
1280
1280
1280
1206
12101D
1285
1259
1285
1297 D
1285

ARCHANA KUMARI
ARJUN SHARMA
ARJUN SHARMA
ARJUN SINGH
ARTI DEVI
ARTI DEVI
ARTI SHARMA
ARUN KHAJURIA
ARUN KOTWAL
ARUN KUMAR
ARUN MEHRA
ARUN SHARMA
ARUN VERMA
ARUNA DEVI
ARVIMD KUMAR
ARVIND PARIHAR
ASHA BHARTI
ASHA DEVI
ASHA RANI
ASHA RANI
ASHIQ HUSSAIN
ASHIQ HUSSAIN
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHU DEVI
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ASHWANI SUDAN
ASIF IQBAL
ATIQ ULLAH
ATISH KUMAR
ATUL GUPTA
AVIRUDH CHARK
AVISHAKE DOGRA
BABITA DEVI
BABLU KUMAR
BABY RAMA
BACHAN LAL
BACHAN LAL
BADRI NATH
BAHADUR SINGH
BAL KRISHAN
BALA DEVI
BALBINDER KOUR
BALBIR SINGH
BALBIR SINGH
BALDEV RAJ
BALDEV RAJ
BALJINDER KOUR
BALVINDER KUMAR
BALVINDER KUMAR
BALWAN SINGH
BANDANA BHAU
BANDANA CHOUDHARY
BANDANA KUMARI
BANDHANA MEHRA
BANDHANA SHARMA
BANDHNA DEVI
BANJEET SINGH
BANO PRATAP SINGH
BANU PARTAP SINGH
BARESH DEVI
BASHIR AHMED
BASHIR UD DIN
BEENA DEVI
BHANU PARTAP SINGH
BHANU PARTAP SINGH
BHARAT BHUSHAN
BHARAT KUMAR
BHOSHAN LAL
BHUPINDER SINGH
BHUPINDER SINGH
BHUSHAN DASS
BIKY KUMAR
BILQEES BANO
BIMLA DEVI
BIMLA DEVI
BIMPLE SHARMA
BINDHU DEVI
BINDU BADYAL
BINTA DEVI
BRAHM RATTAN
BUDHI RAM
CHAMPA KUMARI
CHAND JI
CHANDER LATA
CHARAN JEET RAINA
CHARANJEET KOUR
CHETAN PREET KOUR
CHITVAN SINGH
DALI DEVI
DALI DEVI
DAMNI SUB
DANISH MEHRAJ MALIK

BODH RAJ
MADAN LAL SHARMA
RATTAN CHAND
SH. MADAN SINGH
SH. HARNAMSINGH SMT.KANTA DEVI
RAJINDER KUMAR
SUBASH CHANDER
VIJAY KUMAR KHAJURIA
SURJEET SINGH
RAM DASS
ASHOK KUMAR MEHRA
KEWAL KRISHAN
BANARSI LAL
SH. SUNDER SINGH
BALI NATH SHARMA
OM PRAKASH PARIHAR
BODH RAJ
SH. HARBANS LAL
RAVI KUMAR
TARSEM LAL
ABDUL QAYOOM SHEIKH
MOHD. RAJAB
AMIR CHAND
TEJ RAM
BANARSI DASS
ASHWANI KUMAR
SHAM LAL
BANSI LAL
ANIL SUDAN
ABDUL HAMEID
ANAYAT ULLAH WANI
DARSHAN LAL
TILAK RAJ GUPTA
DARBAR SINGH CHARK
JAGDESH KUMAR
RAMESH LAL
BISHAN LAL
KISHAN CHAND
SARU RAM
SH. GIRDHARI LAL
LABHA RAM
S. KEKAR SINGH
GIAN CHAND
JAG DEV SINGH
SURJIT SINGH
KARTAR SINGH
DEWAN CHAND
GIRDHARI LAL
PREM NATH
JAGDISH SINGH
SH. PARMA NAND
KRISHAN GOPAL
CHUNI LAL
PREM SINGH
ASHOK KUMAR
ROMESH KUMAR
MOHINDER LAL
HARI RAM
KRISHAN LAL
RAVINDER SINGH
HANS RAJ CHIB
JAGDEV SINGH
GHAMIR SINGH
ALAF DIN GUJJAR
NOOR MOHAMMAD
PAWAN KUMAR
JOGINDER SINGH
LATE BALDEV SINGH
JUGAL KISHORE
PURAN CHAND
MANGTA RAM
NAGAR MAL SAINI
MOHINDER SINGH
ANGRAZ LAL
RAJESHKUMAR
AB RASHID KHAN
DEV RAJ
RAM LAL
ASHOK KUMAR
BALBIR SINGH
SH.SUBASH CHAND
MOHAN LAL
SUBHASH CHANDER
AMAR NATH
ROSHAN LAL
SH. NARAYAN JOO
KARAN SINGH
LATE AGYA RAM RAINA
HARDEV SINGH
JAIPAL SINGH
KULBIR SINGH
JAGBIR RAJ
HANS RAJ
NASIR MUSTAFA
GHULAM AHMAD MALIK

OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1

3323
3324
3325
3326
3327
3328
3329
3330
3331
3332
3333
3334
3335
3336
3337
3338
3339
3340
3341
3342
3343
3344
3345
3346
3347
3348
3349
3350
3351
3352
3353
3354
3355
3356
3357
3358
3359
3360
3361
3362
3363
3364
3365
3366
3367
3368
3369
3370
3371
3372
3373
3374
3375
3376
3377
3378
3379
3380
3381
3382
3383
3384
3385
3386
3387
3388
3389
3390
3391
3392
3393
3394
3395
3396
3397
3398
3399
3400
3401
3402
3403
3404
3405
3406
3407
3408
3409
3410
3411
3412
3413
3414
3415
3416
3417

130723960
130736561
131724781
130736214
131724355
131724735
130723257
130736586
131731501
131617078
131725626
130645565
130723454
131616908
131616155
131629190
130733090
130733201
130723099
130736056
130722595
131615501
131629739
130736720
130724155
130723375
131617322
130735728
131616646
131722580
130723114
130735538
131724244
130722500
131615906
130642925
131630084
131628966
131630077
130736396
131629588
131616890
130722968
131723740
131724545
130723669
131629460
130723218
130733337
131615723
130723620
131724251
130735918
131616875
130735735
131617171
130723597
131722652
131723726
130659800
131728725
131617211
131615304
131727859
130724187
130733004
131629707
131629169
130724162
130733147
130659792
130733344
130723787
131725586
130722857
130728453
130659785
131629484
130733258
131615572
130732840
130735348
131725508
131724290
130735957
131616811
130733075
131616069
131616083
130735560
131616210
131616424
130736049
131724079
131616313

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1232
1259
1287
1259
1285
1287
1264
1259
1232
1232
1206
12107D
1259
12101D
12107D
1250
1280
12101D
1259
1232
1259
1232
12101D
1285
1285
1285
12101D
1250
12107D
1283
1285
1232
1287
1285
12106D
12107D
12101D
1232
12101D
1232
12106D
12101D
1232
1259
1287
12102
1279
1232
1285
1279
1232
1287
1232
1285
1250
12106D
1232
1295D
1287
1232
1277
1232
1296 D
1277
1297 D
1275
12101D
1280
1232
1285
1293D
1298D
1232
12106D
12107D
12101D
1298D
1232
1279
1232
12107D
1297 D
1279
1280
1259
12101D
1275
1296 D
1296 D
1206
1264
1250
1232
1280
1296 D

DANISH PADHA
DARA SINGH
DEEPAK BAJJAL
DEEPAK DUTTA
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR
DEEPAK KUMAR SHARMA
DEEPAK RAINA
DEEPAK SAPROO
DEEPAK SINGH
DEEPIKA JASROTIA
DES RAJ
DEVA KARAN CHAND
DEVINDER KUMAR SALGOTRA
DHEERAJ PRAKASH
DIKSHA
DIKSHA BHAGAT
DIKSHA GUPTA
DIKSHA SUDAN
DIMPLE KUMAR
DIMPLE KUMAR
DINESH KUMAR
DIVYA BHARTI
DIVYA DEVI
DIVYA JAMWAL
DIVYA JAMWAL
DOLLY DEVI
EKTA DOGRA
FAREED AHMAD MOCHI
FAROOQ AHMED
GAGAN DEEP KOUR
GANESH KUMAR
GEETA DEVI
GEETANJALI GUPTA
GHULLAM MOHI DIN
GORI LAL
GOURABH PRASHER
GOURAV SINGH SAMBYAL
GOURAV SUMBERIA
GOUTAM CHALOTRA
GUDDI DEVI
GULAM FATIMA
GULSHAN KUMAR
GULSHAN KUMAR
GULSHAN KUMAR
GULSHAN KUMAR
GULSHAN SINGH
GURDEV SINGH CHIB
GURJISH KOUR
GURKAMAL SINGH
GURMINDER SINGH
GURU PARSAD BALI
HAFIZ ULLAH SHAH
HANIKA JAMWAL
HANS RAJ
HAPPY DEEP
HAPPY SINGH CHIB
HAQ NAWAZ
HARPREET SINGH
HARVINDER SINGH
HEENA TAPASSUM
HEM RAJ
HEM RAJ
IERPHAN BHATT
IFRA NIGHAT
IMRAN ASSAD
IMRAN KHAN
INDER BALA
INDPAL SINGH SODHI
INDU BALA
INDU BALA
IRFAN HAMEED
IRFAN SHAH
IRSHAD AHMED
ISHA DEVI
ISHAN KAKAPOURI
ISHTIAQ HAMEED
JAGDISH KUMAR
JAGDISH RAJ
JAMILA KHATOON
JAMSHID ALI
JANAK RAJ
JARNAIL SINGH
JASDEV SINGH
JATINDER SINGH
JAVAID IQBAL
JAVAIDA IQBAL
JAVID IQBAL
JEETO DEVI
JEEVAN JYOTI
JEEVAN LAL
JEEVAN SINGH
JITENDER KUMAR
JITENDER SINGH
JITENDER SINGH

KAVI RATTAN PADHA


GURCHARAN SINGH
BODH RAJ BAJJAL
POUINDER KUMAR
SH. BHIM KUMAR
PARSHOTAM LAL
KALI DASS SHARMA
DARSHAN KOUL
AVTAR KRISHEN SAPROO
KRISHAN LAL
JOGINDER SINGH JASROTIA
HARI CHAND
SH. KASTURI LAL
RAM CHANDER SALGOTRA
OM PARKASH
BALBIR SINGH
TERSEM LAL
MADAN LAL GUPTA
SH. VIJAY KUMAR
SUDESH KUMAR
DEEP KUMAR
RATTAN LAL
ASHOK KUMAR
VIJAY KUMAR
VIKRAM SINGH
SH. RASHPAL SINGH JAMWAL
BANSI LAL
SUKH RAM DOGRA
MOHD ABDULLAH MOCHI
MOHD IBRAHIM
BALJEET SINGH
ROMESH CHAND
ASHOK KUMAR
RAKESH GUPTA
ABDUL GANI TAK
NEHAL CHAND
YASH PAUL
JATINDER SINGH SAMBYAL
PURAN CHAND
RAM PAUL CHALOTRA
SHADI LAL
MOHD AMIN
ROMESH KUMAR
MOHAN LAL
GIAN CHAND
SH. SHAM LAL
AJIT SINGH
RANJEET SINGH CHIB
GURVINDER SINGH
KULBIR SINGH
MOOL RAJ
SOM RAJ BALI
ABDULLAH SHAH
PAWAN SINGH
GUWALU RAM
KULDEEP KUMAR
RAMESH SINGH CHIB
AB RASHID SHEIKH
RAVINDER SINGH
RASAL SINGH
MOHD YOUNASS BHATT
SH. JAGAN NATH
KRISHAN LAL
MOHD YOUNIS BHATT
JAVED IQBAL
ASSADULLAH RATHER
WAHEED AHMED KHAN
SH. RUPINDER SINGH
JANAK SINGH SODHI
MADAN LAL
SUBASH CHANDER
ABDUL HAMEED
MOHD MUBARAK SHAH
CHARAG DIN
LAL CHAND
KULDEEP KUMAR KAKAPOURI
ABDUL HAMEED
SAIN DASS
DHARAM CHAND
MOHD ALI KHAN
LAL DIN BUTT
PARS RAM
AMAR SINGH
SH. PARSHOTAM SINGH
ROMAL SINGH
MOHD JAMEEL
NAZIR AHMED
MOHD SHAFI
MANI RAM
AVTAR CHAND
HANS RAJ
PURAN SINGH
SUDESH KUMAR
SH. KEWAL SINGH
SURJEET SINGH

OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101

3418
3419
3420
3421
3422
3423
3424
3425
3426
3427
3428
3429
3430
3431
3432
3433
3434
3435
3436
3437
3438
3439
3440
3441
3442
3443
3444
3445
3446
3447
3448
3449
3450
3451
3452
3453
3454
3455
3456
3457
3458
3459
3460
3461
3462
3463
3464
3465
3466
3467
3468
3469
3470
3471
3472
3473
3474
3475
3476
3477
3478
3479
3480
3481
3482
3483
3484
3485
3486
3487
3488
3489
3490
3491
3492
3493
3494
3495
3496
3497
3498
3499
3500
3501
3502
3503
3504
3505
3506
3507
3508
3509
3510
3511
3512

131629746
131616463
130723945
131722939
131722534
130722642
130723271
131724205
131723962
130656020
130659832
131724577
131616804
131630156
131617401
131615408
130736103
131616227
130722563
131629209
130733029
131629019
131616567
131629112
130735577
131725475
130723336
131724323
131615257
130722840
131615343
131629570
131629800
130723067
130660418
130724005
131724821
130723139
131629040
130735387
130723580
131853494
131725031
130735584
130736443
131617379
130648940
130723028
130736292
130735932
131629262
131615748
130724194
131615651
131615289
131722645
130659603
131724631
131615375
131629792
130723898
131616510
131615264
131616829
130736174
131615960
131724387
131616685
130723479
130735900
130723192
131725665
130735885
130728335
131724283
131731651
131629477
130656038
131615422
131628959
131615676
131731794
131725468
130722628
130735251
130728342
131724728
130733280
131629563
130723526
131629065
131615991
130659968
130736024
130736128

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

12101D
1250
1206
12107D
1295D
1232
1285
1280
1280
1285
1285
1285
12101D
12101D
1292 D
1296 D
1280
1285
1295D
1283
1275
1285
1285
1283
1284
1259
1280
1280
1296 D
12107D
1296 D
1285
12101D
1285
1287
12107D
1279
1295D
12101D
1285
1232
1232
12107D
1284
1232
12101D
1285
1232
1259
1259
12101D
12106D
1297 D
12107D
1232
1296 D
1287
1280
1296 D
12101D
1270
1250
12103
12101D
1297 D
12106D
1206
12107D
12107D
1232
1283
1232
1285
12101D
1287
1279
1279
1285
12101D
1250
1232
1279
1250
1285
1287
1279
1287
12101D
1285
1232
1283
1232
1285
1250
1280

JIWAN LAL
JOGINDER KUMAR
JOGINDER PAUL
JUGAL KISHOR
JUGNE DEVI
JULAFKAR MUGAL
JYOTI BALA
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI DEVI
JYOTI KUNDAN
JYOTI RANI
KABIR AHMED
KABIR HUSSAIN SHAH
KAILASH KUMAR
KAILSHO DEVI
KAJAL DEOL
KALYAN SINGH
KALYAN SINGH
KAMAL KISHORE
KAMAL KUMAR
KAMAL SINGH
KAMAL SINGH
KAMLESH DEVI
KAMLESH KUMAR
KANCHAN DEVI
KANCHAN JASROTIA
KANCHAN KUMARI
KAPIL KUMAR
KARAN GUPTA
KARAN SINGH
KARAN VIRDHI
KASHOR KUMAR
KAVITA
KESHAV RAJ PANDAY
KEWAL DASS
KEWAL KRISHAN
KHALIDA KHURSHID
KIMTI RAM
KIRAN
KIRAN BALA
KIRAN KUMARI
KIRAN KUMARI
KIRAN SHARMA
KIRNA DEVI
KIRNA KUMARI
KOUNSAR BANO
KOUSAR HUSSAIN
KRISHAN CHAND SHARMA
KRISHAN SINGH
KULBINDER KOUR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP KUMAR
KULDEEP MEHRA
KULDEEP RAJ
KUMAR SAWAN
KUMARI POOJA
KUNAL KUMAR
KURSHID AHMED
KUSHAL KUMAR
LABH SINGH JASROTIA
LABZANG DURJAY
LEKH RAJ
LIAQAT ALI
LIAQAT HUSSAIN
LOHIT PARSHAD VERMA
LOKENDRA
LOKINDER CHOUDHARY
LOVE SHARMA
LOVELEEN KOUR
LOVELY JOHN
LOVELY KUMARI
LUCKY SINGH BHADWAL
LUXMI DEVI
MADAN LAL
MADHARI CHOUDHARY
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU BALA
MADHU DEVI
MADHVI BAMOTRA
MADVI
MAIR ALI
MAJID HUSSAIN
MAJID ZAMAN
MAKHAN LAL
MALKIAT KOUR
MAMTA DEVI
MAMTA DEVI

BANSI LAL
CHUNI LAL
TARA MANI
ASHOK KUMAR
HUKAM CHAND THAKUR
MOHD SADIQ
SH. HARNAM SINGH SMT. KANTA DEVI
SH JATINDER KUMAR
SH. ASHOK KUMAR
BISHAN DASS
PRITHVI SINGH
BISHAN DASS
MANGAL SINGH
RATTAN LAL
SH. RAM CHAND
ISHER DASS
PARKASH CHAND
YASH DEV SINGH JASROTIA
ARSHAD MOHD
SAIN SHAH
GAYAN SINGH
MULAKH RAJ
MULKH RAJ
SHAM SINGH
JUNDA RAM
MOHAN LAL
MADAN LAL
SH. DARSHAN SINGH
MANSA RAM
BADRI NATH
BISHAN DASS
RULDHASINGH
KIRPAL SINGH JASROTIA
JEET RAJ
JOGINDER SINGH
KULDEEP CHANDER
JUJHAR SINGH
SH. JAGDISH KUMAR
KAMAL RAJ
YASH PAL
KISHAN SINGH PANDAY
ANGRAZ LAL
RAJINDER KUMAR
KHURSHID AHMED
SOM RAJ
SAT PAL
VIJAY KUMAR
BASANTI DEVI
JAGDEV SINGH
GIRDHARI LAL
BALWANT SINGH
DEV RAJ
WALI MOHD MAGRAY
SHER MOHD BUTT
MANSA RAM
JODH SINGH
MAAN SINGH
DHANI RAM
BANSI LAL
BANSI LAL MEHRA
LEKH RAJ
SAT PAUL
BALWANT SINGH
MANOJ KUMAR
SHAMIS DIN
JAGDISH KUMAR
SH. CHAMAN SINGH JASROTIA
DUNI CHAND
SURAM SINGH
GULAM RASOOL
S/O KHADAM HUSSAIN M BANO BI
BAL KRISHAN VERMA
RAMESH KUMAR
SHAMSHER SINGH
NARESH KUMAR
PARMJEET SINGH
REVAL JOHN
DASRHAN LAL
PARKASH SINGH
SH. CHANDER BAHADUR
BHURI LAL
SUBASH CHANDER
VIJAY KUMAR
JOGDISH KUMAR
GARU RAM
SH. KARTAR SINGH
JOGINDER PAUL
RAMESH CHANDER
GHULAM HUSSAIN
LATE .SH. ISRAIL DIN
MOHD ZAMAN
SH. KARNO
RAWAIL SINGH
ROMESH CHANDER
CHAMAN LAL

OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101

3513
3514
3515
3516
3517
3518
3519
3520
3521
3522
3523
3524
3525
3526
3527
3528
3529
3530
3531
3532
3533
3534
3535
3536
3537
3538
3539
3540
3541
3542
3543
3544
3545
3546
3547
3548
3549
3550
3551
3552
3553
3554
3555
3556
3557
3558
3559
3560
3561
3562
3563
3564
3565
3566
3567
3568
3569
3570
3571
3572
3573
3574
3575
3576
3577
3578
3579
3580
3581
3582
3583
3584
3585
3586
3587
3588
3589
3590
3591
3592
3593
3594
3595
3596
3597
3598
3599
3600
3601
3602
3603
3604
3605
3606
3607

131617275
131615709
130735513
130735971
130724148
130723153
130723390
130723264
130728399
131724309
131629327
130736508
131629871
131629452
131630149
131629778
130723683
130722556
130735989
131615802
131728718
130728407
131832659
131615526
130659721
131615605
130736300
131629176
130736436
131615755
131616757
131616130
131725640
131616700
130723880
131723955
131617354
131629287
131852421
131616947
131725199
131617243
131724237
130736468
130728367
131616764
130659739
131616692
130728557
130736000
131630195
131616796
131617361
131629681
131722559
131629753
130735552
131616725
130723748
130659714
131616678
130722531
131616377
130736601
130733186
130723834
131615493
131616718
131629531
130735925
131832610
131629491
130723160
130659112
130723042
130728540
131731898
130722746
130659120
131629603
130735996
131724617
131723797
131629380
130723873
130659982
131629072
130660425
130732951
130735316
130735362
131629760
131615977
131616653
131616922

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

12103
1293D
1232
1297 D
1206
1285
1285
1232
1287
1206
1297 D
1280
1285
1279
12101D
12101D
1285
1285
1297 D
1232
1277
1287
1285
1295D
1285
1206
1259
1232
1285
12106D
12101D
12101D
1232
1207
1270
1280
12101D
1297 D
12101D
12101D
1232
1232
12107D
1284
12106D
12101D
1296 D
12101D
1264
1297 D
1296 D
12101D
12101D
12106D
1296 D
12101D
1232
12101D
1259
1232
12107D
1295D
12107D
1232
1295D
1232
1250
12101D
1295D
1285
1285
1295D
1285
1206
1285
1232
1279
1280
1283
12106D
1297 D
1280
1280
1207
1270
1294D
1283
1287
1294D
1297 D
1283
12101D
12106D
12107D
12101D

MAMTA DEVI
MAMTA DEVI
MANAV NAGAR
MANEET KUMAR
MANGESH KUMARI
MANINDER KOUR
MANISHA RANI
MANJEET SINGH
MANJU BALA
MANJU DEVI
MANJU KUMARI
MANJU SHARMA
MANPREET KOUR SODHI
MANPREET SINGH
MANVINDER SINGH
MANZOOR HUSSAIN
MARIA KHOKHAR
MATTIAN BIBI
MAYA KOUR
MAYUR KHOKHAR
MEEMA DEVI
MEENA DEVI
MEENA KUMARI
MEENA KUMARI
MEENA SOTRA
MEENAKSHI DEVI
MEENAKSHI GUPTA
MEENAKSHI RANI
MEENU SHARMA
MEHRAJ LAIQAT
MESER AKHTER
MITALI SEHGAL
MOH. SABIR KHAN
MOHAMMED AQIB KHAN
MOHAN LAL
MOHAN SINGH
MOHD AJAZ
MOHD AKHTAR WANI
MOHD ALAYAS KHAN
MOHD ALI
MOHD ANICE
MOHD ARIF
MOHD ARIF
MOHD ARIF KHOKHAR
MOHD ASHRAF
MOHD BASHARAT
MOHD FARID
MOHD GULZAR
MOHD HUSSAIN GUJJAR
MOHD IMRAN ZARGAR
MOHD IQBAL
MOHD KHALIL KHAN
MOHD NAWAZ KHAN
MOHD RAFFI
MOHD RAFIQ
MOHD RAFIQ SOHIL
MOHD RASHID
MOHD SABAR
MOHD SADIQ
MOHD SALEEM
MOHD SALEEM MOCHI
MOHD SHAFI
MOHD UMAR SHAH
MOHD WASEEM BHAT
MOHD YOUSAF BUMAL
MOHD YUNUS
MOHD ZABADH BHATT
MOHD. MUKHTAR
MOHINDER SINGH
MONA BHAT
MONIKA
MONIKA CHOUDHARAY
MONIKA MARGRET
MONIKA SHARMA
MONIKA THAPA
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR SHARMA
MUKESH SHARMA
MUKHTAR AHMED
MULKH RAJ
MUMTAZ
MUMTAZ AHMED
MUMTAZ BEGUM
MUSHTAQ ALI
MUSTAFA BATT
MUSTAQ AHMED
MUZAFAR AHMED PERIHAR
MUZZAFFAR HUSSAIN HAJJAM
NADEEM AHMAD
NAHI PARVEEN

PRITAM SINGH
SAT PAL
RAJAN NAGAR
HANS RAJ
NATH RAM
BALJEET SINGH
SH. RASHPAL
JASEAL SINGH
NATHA RAM
BABU RAM
ROSHAN LAL
DESH BANDHI
S. AMARJEET SINGH SODHI
PALVINDER SINGH
CHAMEL SINGH CHARAK
BARKET ALI
MR. JOHN KHOKHAR
NAWAB DIN
OM SINGH
YOUNAS KHOKHAR
BHARAT SINGH
RATTAN LAL
RAM PAUL
NAIB CHAND
RAJU SOTRA
RAMESH SINGH
DEEP RAJ GUPTA
OM PARKASH
JAGDISH CHANDER SHARMA
LAIQAT ALI GANIE
GULSAYED KHAN
NEERAJ SEHGAL
SULTAN MOHD KHAN
MOHAMMED JAVAID
RATTAN LAL
SH. DHIAN SINGH
MOHD IQBAL
GHULAM RASOOL WANI
MOHD KHAN
MOHD HUSSAIN
ABDUL REHMAN
MOHD IBRAHIM
AZIZ MOHD
MOHD ASHRAF
ABDUL RAHEEM
MOHD RAZAQ
BASHIR AHMED KALIS
MOHD SHAFI
ABDULLAH GUJJAR
GHULAM MOHI UD DIN
MOHD YOUSAF
MOHD RAZIQ
MOHD IQBAL
MOHD SHAFI
AMKALLA
GH MOHD
MOHD SHANKIR
MOHD YOUSAF
GUL MOHD
MEEM HUSSIAN
MOHD ABDULLAH MOCHI
SH. DULLA
MOHD ASHRAF SHAH
SHAMAS UD DIN BHAT
GHULAM BUMAL
GULAM RASOOL
ABDUL RASHID BHATT
MOHD RASHID
MUKHTAR SINGH
TRILOKI NATH BHAT
RAVI KUMAR
ASHOK KUMAR CHOUDHARY
JOSEPH GILL
GAMBIR CHANDRA SHARMA
PARVEEN KUMAR THAPA
RAM PAUL
DHANI RAM
RAMESH KUMAR
BHAGAT RAM
KRASHAN LAL
FAROL CHAND
SH. ASHOK KUMAR SHARMA
SH. TILAK RAJ
BASHIRI HUSSAIN
HANS RAJ
BARKAT ALI
MOHD RASHID
BARKET ALI
BARKAT ALI
MOHD HUSSAIN
JAMAL DIN
ABDULLAH PERIHAR
ABDUL RAHMAN
MOHD ABDULLA
FIDA ALI MAJAZ

OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101

3608
3609
3610
3611
3612
3613
3614
3615
3616
3617
3618
3619
3620
3621
3622
3623
3624
3625
3626
3627
3628
3629
3630
3631
3632
3633
3634
3635
3636
3637
3638
3639
3640
3641
3642
3643
3644
3645
3646
3647
3648
3649
3650
3651
3652
3653
3654
3655
3656
3657
3658
3659
3660
3661
3662
3663
3664
3665
3666
3667
3668
3669
3670
3671
3672
3673
3674
3675
3676
3677
3678
3679
3680
3681
3682
3683
3684
3685
3686
3687
3688
3689
3690
3691
3692
3693
3694
3695
3696
3697
3698
3699
3700
3701
3702

130723200
130733050
131616621
131724220
130736522
131615430
131722527
130722570
130735323
131616234
130724227
130723565
131616456
131617315
131629183
131725490
130735545
130733011
131617053
130723010
130736070
131615390
131629406
130735663
130735410
131725070
131630052
130733130
131615540
130733068
130722911
130722778
131615336
131725056
130723810
130732969
131629549
130736142
130722982
130659904
131616528
130656006
131616352
130723382
130735212
131616930
130736253
131852485
130735649
130722650
131724276
130733226
130735290
130723644
131629033
131629230
131731945
131629889
131629341
130724090
131629420
130732983
131615669
130659674
131724552
131629334
130723461
131616740
131617125
130735940
131731683
130722825
130659033
131853756
131616599
131726255
131617386
130722603
130659864
131616273
131832634
131616843
130723676
130723035
131616771
131724649
130733161
130728446
131617157
131722541
130659058
131725522
130723519
131724814
130723185

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1285
1275
1280
1280
1280
12101D
1293D
1295D
1297 D
1232
1297 D
1295D
1250
12101D
1285
1285
1277
1275
1264
1206
1283
1296 D
1285
1250
12102
12103
12101D
1232
1295D
1275
1280
1280
1296 D
12103
12103
1294D
1295D
1259
1259
1250
1250
1285
1232
1285
1287
12101D
1259
1207
1250
1285
1285
1279
1297 D
12102
12101D
1285
1232
1285
1297 D
1206
1295D
1294D
1232
1285
1287
1297 D
1259
12101D
1232
1259
1279
12107D
1232
1232
1279
1232
1259
1259
1232
1232
1232
1279
12102
1284
12101D
1287
1298D
12101D
12106D
1285
1206
1285
1259
1232
1285

NAINA CHARAK
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARESH PAUL
NARGAS AKHTER
NARINDER KUMAR
NARINDER KUMAR
NARINDER PARTAP SINGH
NARINDER PARTRAP SINGH
NASEEM AKHTAR
NASEEM AKHTER
NASIM AKTHER
NASIR BHATOU
NASREEN BANO
NAVEEDA BANOO
NAVEEN KUMAR
NAZIA TABASSUM MALIK
NAZIR AHMED
NAZMA CHOUDHARY
NEELAM
NEELAM DEVI
NEELAM DEVI
NEELAM KUMAR
NEELAM MANHAS
NEELAM PARIHAR
NEELAM RANI
NEELAM SHARMA
NEELAMKUMARI
NEELMA DEVI
NEENA DEVI
NEENA DEVI
NEENA DEVI
NEENA DEVI
NEENA SHARMA
NEERAJ KHAJURIA
NEERAJ SHARMA
NEERAJ SHARMA
NEHA ABROL
NEHA CHALOTRA
NEHA KOUL
NEHA KUMAR
NEHA VERMA
NIKHIL RAINA
NIKHIL SHARMA
NIRMAL
NIRMAL KUMARI
NISHA BALA
NISHA DEVI
NISHA KOTWAL
NISHA KUMARI
NISHA KUMARI
NISHA RESHI
NISHAD ALI
NISHAT TABASSUM
NITIN SHARMA
NOOR AHMED
NOWSHADA BANOO
OM KISHORE
OMKAR SINGH
PALVI KUMARI
PALWINDER SINGH
PANKAJ KUMAR
PANKAJ SHARMA
PANKAJ SHARMA
PARAMJEET KUMAR
PARDEEP KUMAR
PARDEEP KUMAR
PARDEEP SINGH
PARSHOTAM KUMAR
PARSHOTAM KUMAR
PARSHOTAM VERMA
PARVEEN SHARMA
PARVINDER KOUR
PARVINDER KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PAWAN SINGH
PAWAN SINGH
PAWANDEEP KOUR
PAYAL GUPTA
PAYAL KUMARI
PERVEZ HUSSAIN
PINKI DEVI
POOJA DEVI
POOJA RATI
POOJA SHARMA
PRAMOD KUMAR BADHAN
PREETI DOGRA

SH. SUBASH CHANDRA


MOHAN LAL
DES RAJ
SH. KULDEEP RAJ
KARTAR CHAND
SHAM LAL
RAM RATTAN
HANS RAJ
AZAM ALI
SH. SURJEET KUMAR
BALWANT SHARMA
NARAYAN SINGH
PRITHVI SINGH
ABDUL MAJEED
MOHDYAQAB
ASHAQ MOHD MALIK
ABDUL WAHIB RUNYAL
MUNWAR DIN KHAN
MUSHTAQ AHMED
SH. CHAMAN LAL
NASEER UL DIN
MOHD SHARIF
GULAM MOHD
OM PARAKASH
TULSI DASS
SURAJ SINGH
SOM RAJ
TARA SINGH
KRISHAN CHAND PARIHAR
MANSA RAM
SH. UTTAM CHAND SHARMA
KRISHAN LAL
SHER SINGH
TILAK RAJ
NASIB SINGH
OM PARKASH
SH. JIWAN LAL
KHARATI LAL
LATE. SH. DEV RAJ KHAJURIA
BODH RAJ
JUGAL KISHORE
RAKESH KUMAR
UJAGAR DASS
VIJAY KOUL
BABU RAM
VED PAL VERMA
VIJAY KUMAR RAINA
JATINDER SHARMA
OM PARKASH
TARSEM LAL
JIWAN K SHARMA
SH. JANAK SINGH
MADAN KUMAR
SH. SOHAN SINGH
TILAK RAJ
POSHKER NATH RESHI
SHAMASDIN
LIQUAT HUSSAIN
RAM KRISHAN SHARMA
REHMAT ALI
ABDUL RAZA
SH. YOG RAJ
ROMESH LAL
RAMESH CHANDER
DURGA SINGH
SHADI LAL
SH. VED PARKASH
SHAM LAL
CHET RAM
KRISHAN LAL
SARDARI LAL
BALDEV SINGH
RAMKRISHAN
KRISHAN CHAND
DWARKA NATH
MULKH RAJ
BHAGAT SINGH
VED PARKASH
ASHOK KUMAR
RAMESH LAL
GIRDHARI LAL
MOHAN LAL
SH. PRAKASH RAM
SH. LATE SURAM CHAND
SURAM CHAND
SATPAUL SINGH
RAVINDER GUPTA
ROMESH KUMAR
MOHD RAMZAN
KRISHAN LAL
KARTAR CHAND
PREM KUMAR
VED PARKASH
RAMA BADHAN
LATE SH. SHAM LAL DOGRA

OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1

3703
3704
3705
3706
3707
3708
3709
3710
3711
3712
3713
3714
3715
3716
3717
3718
3719
3720
3721
3722
3723
3724
3725
3726
3727
3728
3729
3730
3731
3732
3733
3734
3735
3736
3737
3738
3739
3740
3741
3742
3743
3744
3745
3746
3747
3748
3749
3750
3751
3752
3753
3754
3755
3756
3757
3758
3759
3760
3761
3762
3763
3764
3765
3766
3767
3768
3769
3770
3771
3772
3773
3774
3775
3776
3777
3778
3779
3780
3781
3782
3783
3784
3785
3786
3787
3788
3789
3790
3791
3792
3793
3794
3795
3796
3797

131725530
131615637
130722929
131616148
130736411
130722681
130659209
131724520
130723178
130659871
130736593
131615454
130723225
130735434
130735846
131724538
130659778
131629026
131616789
131615620
131617204
130736482
131616400
131617393
130735498
131629896
131615762
130659144
130736658
131853050
131629223
130723540
130659628
130735220
131615810
131616005
131723647
130722588
131723851
131616187
130736672
130722707
130736095
130736640
131616202
131616076
131616320
131832698
131616503
130736579
130728518
131724054
131629500
131723590
131617118
130735821
130723081
131725515
131629302
130728374
131616614
130736135
130728381
130733305
130728492
130736371
130659216
130736278
130723501
130660432
131629840
130736547
130723709
131852722
131731447
131630060
131628934
130733154
131832602
131724670
130736340
131629825
130728310
130722760
131725593
131615461
131725561
130722936
130724069
131629144
131724688
131853068
130723977
131724703
131630163

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1285
1250
1280
1250
1285
1285
1285
1287
1206
1250
1285
12101D
1285
1297 D
1250
1287
12101D
1232
12101D
1264
12106D
12103
12103
1292 D
1250
1232
12106D
1279
1232
1279
1250
1259
1287
1287
1232
1232
1250
1259
1280
12101D
1232
1232
1285
1285
12101D
1296 D
1296 D
1232
1259
1259
1287
1293D
1295D
1280
1295D
1250
1259
1250
1297 D
12106D
1207
1280
1287
1232
1232
1232
1232
1259
1259
1287
12101D
1293D
1295D
1279
1279
12101D
1250
1232
12107D
1232
1283
1207
1279
1280
1232
1293D
1232
1280
1285
1232
1280
12101D
1232
1279
12101D

PREETI KUMARI
PRINCE OBRAI
PRINKA DEVI
PRITAM SINGH
PRITI DEVI
PRIYA BALI
PRIYA KUMARI
PRIYA MEHRA
PRIYA SHARMA
PRIYA SHARMA
PRIYA SHARMA
PRIYA SINGH
PRIYANKA KOUL
PUJA DEVI
PUNAM BHATYAL
PUNEET KOUR BALI
PUNEET KUMAR
PUSHAP RAJ SINGH
PUSHPINDER SINGH
RABIA BANOO
RABIA TABASSUM
RABINA KUMARI
RADHA RANI
RADHIKA KUMARI
RAGAV VERMA
RAGHU VARAN
RAHANA AKHTER
RAHUL BHAT
RAHUL KUMAR
RAHUL KUMAR
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA
RAHUL SHARMA
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJAN BALLORIA
RAJAN DOGRA
RAJAN DUTTA
RAJANI DEVI
RAJANI DEVI
RAJAT DADWAL
RAJEEV KUMAR
RAJEEV SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR SHARMA
RAJESHWAR SINGH
RAJINDER KUMAR
RAJINDER KUMAR
RAJINDER SHARMA
RAJIV KUMAR
RAJNEE DEVI
RAJNI BALA
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR KARTHOL
RAKESH ROSHAN
RAKESH SHARMA
RAKESH SINGH
RAKESH TIKOO
RAKSHA DEVI
RAM KISHORE
RAM PAUL
RAM RATTAN
RAM SHARMA
RAMA KUMARI
RAMAN KUMAR
RAMAN KUMAR
RAMAN MEHRA
RAMAN SINGH SLATHIA
RANI DEVI
RANJANA ANTHAL
RANJANA SHARMA
RANJANA SHARMA
RANJEET SINGH
RANJEET SINGH
RANJIT SINGH

GAREEB DASS
SANJEEV KUMAR
SH. UTTAM DEVI
SH. SARNU
PRABHU DAYAL
KAMAL BALI
SUDESH KUMAR
ASHOK KUMAR
JOGINDER PAUL SHARMA
NEK RAM
PAWAN SHARMA
KARAN SINGH
SH. MOHAN LAL KOUL
ASHOK KUMAR
ARJUN SINGH
HARPAL SINGH BALI
TARA CHAND
SH. BACHAN SINGH
MUNSHI RAM
MOHD ASHRAF
MANZOOR AHMED
RAM CHAND
CHAMAN LAL
SH. SUCHA SINGH
VIJAY KUMAR
RAVI BHOGL
ANWAR DIN KUMHAR
VINOD KUMAR BHAT
ROMESH KUMAR
VIJAY KUMAR
GIAN CHAND
SH. JAGDISH LAL
PAWAN SHARMA
BODH RAJ SHARMA
BAL KRISHAN
SH. NEK RAM
KRISHAN CHAND
JHANDU RAM
SH. AMAR CHAND
PREM KUMAR
KEWAL KRISHAN
VIJAY KUMAR DUTTA
MANOHAR LAL
PRABHU DAYAL
RAJAN DADWAL
RATTAN LAL
RAM SINGH
ASHOK KUMAR
BELI RAM
RAVI KUMAR
MUNSHI RAM
SH. SAGAR CHAND
SH. KUKAM CHAND
SH. ROMESH CHANDER SHARMA
RAJINDER SINGH
PRITAM KUMAR
SH.DARSHAN LAL SHARMA
BODH RAJ
MADAN LAL
YOG RAJ SHARMA
YASH PAUL
BALWAN SINGH
RAM SINGH
AVTAR KRISHAN
BHAJAN LAL
SITA RAM
BISHAN DASS
VIJAY KUMAR
SH. TILAK RAJ
PRITAM CHAND
MELA RAM
MOHAN LAL
SH. GIRDHARI LAL
KARTAR CHAND
SH. RATTAN CHAND
BODH RAJ
SURAM SINGH
SHIBAN LAL TIKOO
DEV DUTT
RACHHPAL CHAND
DINA NATH
SHAM LAL
SH. BAISKHI RAM
LEKH RAJ
HARBANS LAL
BALDEV RAJ
BUA DITTA MEHRA
SH. MOHINDER SINGH
SAHIB DITTA
SH.RAGUBIR CHAND
HARBANS LAL
MOHAN LAL SHARMA
HANS RAJ
FALAIL SINGH
CHUNI LAL

OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1

3798
3799
3800
3801
3802
3803
3804
3805
3806
3807
3808
3809
3810
3811
3812
3813
3814
3815
3816
3817
3818
3819
3820
3821
3822
3823
3824
3825
3826
3827
3828
3829
3830
3831
3832
3833
3834
3835
3836
3837
3838
3839
3840
3841
3842
3843
3844
3845
3846
3847
3848
3849
3850
3851
3852
3853
3854
3855
3856
3857
3858
3859
3860
3861
3862
3863
3864
3865
3866
3867
3868
3869
3870
3871
3872
3873
3874
3875
3876
3877
3878
3879
3880
3881
3882
3883
3884
3885
3886
3887
3888
3889
3890
3891
3892

130659896
131616542
131630210
130723533
130733036
130723408
130723343
130723827
130659137
130733369
131630188
131723820
130736260
131726287
130735459
130723991
131629413
131629137
131616012
130736246
131724030
131731526
131617330
131629097
131616266
130735774
130732990
131616345
130722864
130736404
130723802
131616259
130735860
130735781
130735269
130724076
130735631
130735427
131853122
130722950
130733219
130736357
131724710
131722606
130733265
131616170
131730040
130722818
130735814
131629699
130733351
131616836
131616979
131616535
130723486
130659943
130735964
130724012
130659746
130659889
130735441
130659760
131615690
130736429
130722635
130728421
130728485
130736332
130659707
130659635
131617282
130722739
131629595
130724044
131617250
131616915
130723107
130722699
130659183
131615952
131724506
131832594
131629556
130733193
130723770
130728328
130659818
131616882
130735309
130735767
131724807
131616090
130735656
131615644
131628941

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1250
1296 D
1296 D
1259
1275
1207
1250
12103
1284
1293D
1206
1285
1259
1279
1206
1285
1295D
1206
1207
1259
1280
1279
12101D
1293D
1232
1250
1294D
1264
1283
1206
12103
1280
1250
1250
1287
1206
1280
1297 D
1285
1232
12101D
1293D
1287
1232
1279
12107D
1232
1232
1250
12101D
1285
12101D
12101D
1250
1259
1297 D
1206
1232
1232
1250
1206
1296 D
1232
1285
1232
12101D
1287
1232
1232
1287
12101D
1280
12106D
1232
12107D
12101D
1232
1285
1259
12106D
1287
1293D
1295D
1232
1280
1293D
1295D
12101D
1297 D
1250
1287
1296 D
1250
1250
1250

RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR SHARMA
RAVI KUMAR SHARMA
RAVINDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
RAVINDER KUMAR
RAVINDER SINGH
RAVINDER SINGH
REENA RAY
REENABALORIA
REETA DEVI
REETA GOURIA
REETIKA CHEWA
REETU BHAGAT
REHANA BANOO
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA DEVI
REKHA RANI
REKHA VERMA
RENU HANS
RENU SHARMA
RENU SHARMA
REWA RANI
REYAZ AHMED
RIFAT FATIMA
RIMPI DEVI
RIMPY SINGH
RISHI KUMAR
RITA DAVI
RITA DEVI
RITISH KUMAR
RITU DEVI
RITU KATAL
RIYAZ AHMED
ROBIA BHARTI
ROBINDER SINGH
ROHAN SHAN
ROHIT KUMAR
ROHIT KUMAR SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SHARMA
ROHIT SINGH SHAN
ROHIT VERMA
ROHMI KUMAR
ROMAIL SINGH
ROMAIL SINGH
ROMIKA SHARMA
RONIT GURUND
ROSHNI KANGOTRA
ROSY DEVI
RUBI KUMAR
RUBIA AKHTER
RUCHI DEVI
RUDRAKSHAR CHARAK
RUFFES TEJI
RUKSANA BANOO
RUKSANA PADWAL
RUPALI RAI
SACHIN VERMA
SAFLATA KUMARI
SAHIL DUBEY
SAHIL MATHUR
SAHIL RAMPAL
SAHIL SARMAAL
SAHIL SHARMA
SAHIL SHARMA
SAHIL SHARMA
SAHIL SINGH JAMWAL
SAJAD HUSSAIN
SAJAD TARIQ
SAJAN KUMAR
SAJJAD HUSSAIN
SAKSHI CHIB
SAKSHI SHARMA
SAKSHI SYAL
SALMA BANOO
SAMRITI SHARMA
SANCHIT KUMAR
SANDEEP KOUR
SANDEEP SINGH
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJAY SINGH
SANJEET KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEEV SINGH
SANKET SINGH CHOUHAN
SANSAR CHAND
SANSAR CHNAD

DILEEP KUMAR
PRABH DAYAL
HANS RAJ
SH. JAGDISH LAL
ASHOK KUMAR
JAGDISH CHANDER
UTTAM CHAND
JANAK RAJ
LEHAR SINGH
S/OSH. BALBIR SINGH
UTTAM CHAND VPO KHOKYAL
RASHPAL SNGH
THAKUR SINGH
VIJAY SINGH
MANOHAR LAL
MADAN LAL
GHULAM MUSTAFA
SATPAULSHARMA
SUBASH CHANDER
KUNDAN LAL
SH. BAL KRISHAN
NAIN SINGH
RAM LAL
VINOD KUMAR
RATTAN LAL SHARMA
SHIV KUMAR
SH.OM KISHORE
MOHD SHARIEF WANI
BLAND KHAN
YASH PAL
SH. AVTARSINGH
MACHHINDER NATH
KRISHAN CHAND
TARA CHAND
BISHAN DASS
MANHOR LAL
RAGHUBIR SINGH
MOHD LATIF NAIK
MADAN LAL
S. NANAK SINGH
A.K.SHAN
RATTAN LAL
RAM RATTAN SHARMA
KEWAL KRISHAN
SH.PARMA NAND
AJIT KUMAR
KAILASH CHANDER VERMA
SH. TEJ RAM
KERNAIL SINGH
RAM DASS SINGH
RAMPAUL
RAM BAHADUR GURUND
SURAJ PARKASH
ROMESH KUMAR
RAJESH KUMAR
FAROOQ AHMAD
SURINDER KUMAR
RANBIR SINGH CHARAK
PREN MASSIH
ABDUL RASHID
JAMAL DIN
SUKH DEV RAI
KARAN SINGH
TILAK RAJ
SUBASH DUBEY
VIJAY KUMAR
HEM RAJ
NARINDER KUMAR
JAI RAM SHARMA
PAWAN SHARMA
SONI PAUL SHARMA
SURINDER SINGH JAMWAL
NOOR DIN TANTRY
TARIQ HUSSAIN
SURESH KUMAR
FAZAL HUSSAIN
SHAMSHER SINGH
ASHWANI SHARMA
BALWANT RAJ
MANZOOR AHMED
PARDEEP KUMAR
KULBHUSHAN
MOHAN SINGH
KRISHAN SINGH
TARSEM LAL
S/O PARMA NAND
PREM NATH
KHEM RAJ
ROMESH KUMAR
VIJAY KUMAR
SAT PAUL
MANI RAM
NARINDER SINGH
DURGA DASS
SH. DURGA DASS

OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101

3893
3894
3895
3896
3897
3898
3899
3900
3901
3902
3903
3904
3905
3906
3907
3908
3909
3910
3911
3912
3913
3914
3915
3916
3917
3918
3919
3920
3921
3922
3923
3924
3925
3926
3927
3928
3929
3930
3931
3932
3933
3934
3935
3936
3937
3938
3939
3940
3941
3942
3943
3944
3945
3946
3947
3948
3949
3950
3951
3952
3953
3954
3955
3956
3957
3958
3959
3960
3961
3962
3963
3964
3965
3966
3967
3968
3969
3970
3971
3972
3973
3974
3975
3976
3977
3978
3979
3980
3981
3982
3983
3984
3985
3986
3987

131616550
130723637
130659929
130723920
130659065
131725712
131616280
131629628
130722753
130735473
130733082
131722566
131628973
130736285
130723841
130736490
131724799
130722896
131629120
131723837
130735892
130723906
131615486
130734471
130723415
131629359
131615382
131616306
131617046
131616044
131616470
130723430
131833865
131852708
130735591
130724116
130724109
131615730
131724584
131616051
130728532
130659681
131616338
130723794
130735750
131630100
130736680
131616037
131616961
131614287
130736475
131853075
130724123
130659151
130724037
131629785
130723289
131724656
131724591
130723121
131616123
131617347
131615350
130722524
131852328
130728478
131723890
130728350
131629635
130723232
130728500
130723605
131832680
130723368
130722714
131615447
131617140
131630117
130724020
130723296
131615558
130735807
130735617
130723003
131615984
130722549
130723447
130736150
130723572
131724101
130723730
131616488
130736088
131616241
130723762

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

1285
12102
1297 D
1232
1232
12106D
1296 D
12101D
1280
1232
1232
1285
1293D
1259
1285
1285
1287
1280
1206
1280
1285
1285
1284
1284
1285
1275
1296 D
1296 D
12101D
1250
1250
1264
12101D
1232
1206
1291D
1285
12106D
1259
1250
1285
1296 D
1283
12103
1250
12101D
1250
1250
1285
1296 D
1285
1285
1285
1279
1206
12101D
1285
1287
1285
1295D
1285
12101D
1296 D
1206
12101D
12101D
1232
12101D
12101D
1232
1280
1232
1285
1285
1280
12101D
1287
12101D
1295D
1232
1280
1250
1293D
1206
1293D
1232
1283
1259
1232
1280
1259
1250
1232
1232
1259

SAPNA
SAPNA DEVI
SAQIB AHMED
SARASH KUMAR THAKUR
SARDAVE SINGH
SARITA DEVI
SARLA DEVI
SAROJ GIRI
SARWAN KUMAR
SATISH KUMAR BHAT
SATVINDER SINGH
SATWINDER KOUR
SAVITA DEVI
SEEMA DEVI
SEEMA DEVI
SEEMA DEVI
SEEMA DEVI
SEEMA RANI
SEEMA SHARMA
SEEMA SHARMA
SEEMA SHARMA
SEETATI BHAU
SEWA SINGH
SHAAINA PARVEEN
SHABETA RAJPUT
SHABIR AHMAD RATHER
SHABIR AHMED
SHABIR AHMED WANI
SHAHEEN AKHTEN
SHAHNAZ TABASZUM
SHAILY RAJPUT
SHAKTI KUMAR
SHAKTI SIGNH MANHAS
SHALEEM JAVED
SHALLU DEVI
SHALLU DEVI
SHALLU PAGOCH
SHALU DEVI
SHAM LAL
SHAMEEM AKHTAR
SHAMIM BANO
SHAMIM BANOO
SHAMIN AKHTER
SHAMLI
SHAMSHER SINGH
SHAMSHER SINGH
SHANTI DEVI
SHAPALI
SHARDA KUMARI
SHARIEFA BANOO
SHAVANA AKHTER
SHEETAL
SHEETAL DEVI
SHEKHA BHAT
SHELLY DEVI
SHIKHA SHARMA
SHILPE
SHIVAM MEHRA
SHIVANGI LOHORIA
SHIVANI
SHIVANI BHAGAT
SHIVANI SHARMA
SHKEEL AHMED
SHOBA RANI
SHOURAT HUSSAN
SHUB KAPOOR
SHUB NANDAN
SHUBHAM MALIK
SKINDER ALI
SOHAN LAL
SOHAN SINGH
SONALI SHARMA
SONIA DEVI GULERIA
SONIA HANDA
SONIA KUMARI
SONIKA KAPOOR
SONU KUMAR
SOURAV SUMBERIA
SPALZES ANGMO
STANZIN CHOSDAN
SUBASH
SUBASH SINGH
SUDERSHAN KUMAR
SUDESH BALA
SUDESH KUMAR
SUDHIR SINGH MANHAS
SULYMAN HUSSAIN SHAH
SUMAN LATA
SUMAN PANDITA
SUMAN SHARMA
SUMEET KUMAR SHARMA
SUMEET SINGH
SUMIT KUMAR
SUMIT KUMAR
SUMIT SHARMA

MULKH RAJ
OSS101 PCO1
SH.TILAK RAJ SHARMA
OSS101 OMT101
BASHIR AHMED BUTT
OSS101 PCO1
MR. GAL KRISHAN THAKUR
OSS101 PCO1
CHAIL SINGH
OSS101 PCO1
ROSHAN LAL
OSS101 PCO1
PRETAM SINGH
OMT101 OSS101
RAJENDRA GIRI
OSS101 PCO1
BALWANT RAM
OSS101 OMT101
GIRDHARI LAL BHAT
OSS101 OMT101
RASAL SINGH
OSS101 PCO1
JAGTAR SINGH
OSS101 PCO1
SH. SHAILO RAM
OSS101 PCO1
MAHESH CHANDER
OMT101 OSS101
BODH RAJ
OSS101 PCO1
BUA DITTA
PCO1 OSS101
RATTAN LAL
OMT101 OSS101
SH. GIRDHARI LAL
OSS101 OMT101
KARTAR CHAND SHARMA
OSS101 PCO1
SH. RAJ KUMAR
OMT101 OSS101
LATE. CHAJJU RAM SHARMA
OSS101 PCO1
RAJ SINGH BHAU
OSS101 PCO1
ROOP SINGH
OSS101 OMT101
GHULAM ABASS NAIK
OSS101 PCO1
ASHOK KUMAR
OSS101 PCO1
ADB US SALAM RATHER
OSS101 PCO1
ABDUL REHMAN
OMT101 OSS101
ABDUL RASHID WANI
OMT101 OSS101
MOHD JAMEEL
OSS101 PCO1
RAFIQ KHAN
OSS101 PCO1
SHAKTI RAJPUT
OSS101 PCO1
ASHOK KUMAR
OSS101 PCO1
ONKAR SINGH
OSS101 PCO1
SHAMASDIN
OSS101 PCO1
GURDAS MAL
OSS101 OMT101
PARSHOTAM DASS
OMT101 OSS101
HARJEET SINGH
OMT101 OSS101
KASHMIR SINGH
OSS101 PCO1
DWARKA NATH
OMT101 OSS101
BASHIR MOHD
OSS101 PCO1
SHAFI MOHD
OMT101 OSS101
ABDUL RASHID
PCO1 OSS101
SAYED ZIA UD DIN
OSS101 OMT101
AVTAR SINGH
OMT101 OSS101
KARTAR SINGH
OSS101 PCO1
BALWANT SINGH
OSS101 PCO1
AVAY RAM
OSS101 PCO1
KOUSHAL KUMAR
OSS101 PCO1
SHARSHARI LAL
OMT101 OSS101
GHULAM NABI
OMT101 OSS101
MUSHTAQ AHMED
OSS101 PCO1
SURINDER PAL
OSS101 OMT101
MADAN LAL
PCO1 OSS101
SATISH KUMAR BHAT
OSS101 PCO1
SWARAN SINGH
OSS101 PCO1
RAM RATTAN
OSS101 PCO1
SH. RAJINDER KUMAR SMT. RATTNA DEVI
OSS101 PCO1
SODESH KUMAR
OSS101 PCO1
SH. KRISHAN LAL LAHORIA
OSS101 PCO1
SH. LEKH RAJ
OSS101 PCO1
SH. OM PARKASH
OSS101 PCO1
KEWAL KRISHAN
OSS101 PCO1
MOHD RASHID
OMT101 OSS101
HARMINDER NATH
OMT101 OSS101
WALI MOHD
OSS101 PCO1
RAJESH KAPOOR
OSS101 PCO1
SH. MAHESHWAR KUMAR
OSS101 PCO1
MARKOSE MALIK
OSS101 PCO1
SADIQ MOHD
OSS101 PCO1
PARKASH NATH
OSS101 PCO1
S.JOGEN SINGH
OSS101 PCO1
SH. AMAR NATH SHARMA
OSS101 OMT101
BIR SINGH GULERIA
OMT101 OSS101
SH . RAJAN HANDA
OSS101 PCO1
PARKASH CHAND
OMT101 OSS101
SUSHEEL KAPOOR
OSS101 PCO1
KAMAL KUMAR
OSS101 OMT101
PURAN CHAND
OSS101 PCO1
DORJAY TSERING
OSS101 PCO1
SKARMA THENLES
OSS101 OMT101
JAGDISH RAJ
OSS101 OMT101
PRABHU SINGH
OSS101 PCO1
SHANKAR DASS
OSS101 PCO1
OM PARKASH
OSS101 OMT101
SH. BUYA DITTA
OSS101 PCO1
KULDEEP SINGH
OMT101 OSS101
SADIQ HUSSAIN SHAH
OMT101 OSS101
D.SINGH
OMT101 OSS101
SANJAY PANDITA
OSS101 OMT101
SH. HARBANS LAL
OMT101 OSS101
PRITAM LAL
OMT101 OSS101
PREM SINGH KATOCH
OSS101 PCO1
SHAM LAL
OSS101 PCO1
RAJINDER SINGH
OMT101 OSS101
SH. YOG RAJ SHARMA
OMT101 OSS101

3988
3989
3990
3991
3992
3993
3994
3995
3996
3997
3998
3999
4000
4001
4002
4003
4004
4005
4006
4007
4008
4009
4010
4011
4012
4013
4014
4015
4016
4017
4018
4019
4020
4021
4022
4023
4024
4025
4026
4027
4028
4029
4030
4031
4032
4033
4034
4035
4036
4037
4038
4039
4040
4041
4042
4043
4044
4045
4046
4047
4048
4049
4050
4051
4052
4053
4054
4055
4056
4057
4058
4059
4060
4061
4062
4063
4064
4065
4066
4067
4068
4069
4070
4071
4072
4073
4074
4075
4076
4077
4078
4079
4080
4081
4082

131615866
130735466
130723984
130659911
130735600
131725554
131629445
130722674
130723755
131619333
131617196
131616449
130659105
130648933
130659097
130733320
130659080
130722943
130723074
130735480
131629642
130659936
131724172
130724051
131617189
130736207
130723859
130659840
131615683
130656013
131615794
131832713
130659169
130736712
131616574
130728525
131724860
131724624
130728303
131616298
131724663
130722871
130735355
131722660
131617014
130735878
130735506
131723772
131616954
130723311
131629270
131724330
131614556
131832706
130722667
131615770
130736325
131629610
130735394
131616732
131615415
131615612
130736665
131616162
130659667
131724362
130659857
131731454
131616384
131615841
131616116
131731486
131629832
131629517
131629818
131617060
130735520
130722721
131629310
130736515
131724560
130732976
131724212
131629216
130722832
131616431
130728564
131616417
130723493
131615787
131722756
131617039
131629438
130722610
130723723

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP

12103
1232
1285
1285
1293D
1232
1279
1206
1259
1267
12106D
1250
1206
1206
1284
1285
1206
1206
1232
1232
12101D
1297 D
1287
1206
12106D
1297 D
1232
1285
12107D
1232
1232
1232
1259
12102
1232
1232
1287
1287
1293D
1296 D
1287
1280
1297 D
1232
12101D
1250
1232
1287
12101D
1232
12101D
1285
1232
1293D
1285
12106D
1280
12106D
1297 D
12101D
12101D
1206
1232
12107D
1232
1295D
1250
1279
1280
1280
1285
1285
12101D
1295D
12101D
1264
1283
1280
1297 D
1280
1287
1294D
1287
1285
12107D
1250
1232
1250
1259
12106D
12107D
12101D
1279
1259
1259

SUMIT SINGH
SUMITH KUMAR
SUNALI GUPTA
SUNANDA KUMARI
SUNIL
SUNIL ATRI
SUNIL DUTT
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL SHARMA
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DULLU
SUNITA RANI
SUNITA RANI
SUNNY ANAND
SUNNY KUMAR
SUNNY SHARMA
SUNNY SHARMA
SUPREET KOUR
SURAJ LAL
SURAJ PARKASH
SURAJ PARKASH RAINA
SURAJ RANA
SUREKHA DEVI
SURESH CHANDER PARIHAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER SINGH
SURJEET KOUR
SURJEET KUMAR
SURJEET SINGH
SURJIT SINGH
SURYA BALQEES
SUSHEEL KUMAR
SUSHIL KHATRI
SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHIL SHARMA
SUSHMA DEVI
SUSHMA THAPPA
SUTEJ ANIL ATGUR
SWARN LATA
SWEETY KUMARI
SYED FAHEEM GUL
TANNIA SAMBYAL
TANVEER AHMED
TANVEER HUSSAIN
TARIQ HUSSAIN
TARIQ NAZIR
TARUNA SHARMA
TEJINDER SINGH SUMBRIA
TENZIN KUNGA
TILAK RAJ
TOUSEEF AHMED
TRIKA DEVI
TRISHLA DEVI
TRISHLA DEVI
TRISHLA DEVI
UJALA JAMWAL
ULFAT JAN
USHA LAL
USMAN AHMED
UTTAMJEET SINGH
UTTRA DEVI
VANDANA SHARMA
VARINDER KUMAR
VARSHA KUMARI
VEENA DEVI
VEENA DEVI
VEENA DEVI
VERINDER SINGH
VERSHA BHAT
VICKEY SHARMA
VICKY SHARMA
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR
VIJAY KUMAR SHAN
VIJAY SINGH
VIKAS KALOTRA
VIKAS SHARMA
VIKAS SHARMA

AJIT SINGH
VIJAY KUMAR
LATE. RAMESH GUPTA
RAJINDER PARSHAD
KRISHAN LAL
RAM KRISHAN
TARSEM LAL
JUGAL KISHORE
BABU RAM
MADAN LAL
KRISHAN CHAND
DALIP KUMAR
DEV RAJ
PREM SAGAR
GIRDHARI LAL
LATE PREM NATH DULLU
MADAN LAL
PARSHOTAM SINGH
D/O PAWAN ANAND
SARDARI LAL
SATISH CHANDER SHARMA
JAGDISH RAJ
GURBAX SINGH
K.K MAM
HARI CHAND
LAL CHAND RAINA
LATE.SH. RASALO RAM
VIJAY KUMAR
LASSU RAM PARIHAR
GIRDHARI LAL
JANAK RAJ
SIMMAR NATH
DES RAJ
BODH RAJ
SHIV RAM
YASH PAL
PRITAM SINGH
BISHAMBER RAM
S/O SH. MOHAN LAL
JOGINDER SINGH
PRITAM SINGH
SH. RAM
KESHO RAM
JAGDISH SINGH
TASSADIQ HUSSAIN
SOOM NATH
CHABBI LAL KHATRI
RAJ KUMAR
VIJAY KUMAR
JOGINDER PAUL
KARANIL SINGH
SH.SUDESH CHANDER THAPPA
ANIL ATGUR
SHAM LAL
ARJAN NATH BHAT
SYED AKHTAR HUSSAIN
RAVINDER SINGH
MUSHTAQ AHMED
MOHD SHAFI
NAZIR HUSSAIN
NAZIR AHMED
HARBANS LAL
PYAR SINGH SUMBRIA
SONAM DOLMA
AMAR NATH
NABI BAKSH
TILAK RAJ
CHGAGAR SINGH
DHARAM PAUL
SWARN SINGH
SHIV DEV SINGH JAMWAL
ASSAD ULLAH WAGAY
BANSI DEVI
NAZIR AHMAD BAGWAN
TARLOK SINGH
HANS RAJ
BABU RAM
PRAKASH CHAND
NASIB SINGH
BRAYAM SINGH
BANT SINGH
NASEEB SINGH
KARTAR SINGH
SH. RATTANLAL BHAT
RAVINDER KUMAR SHARMA
HANS RAJ SHARMA
GIAN CHAND
HANS RAJ
SH. DEEP RAJ
MOOL RAJ
MOHAN LAL
JAI SINGH
RATTAN LAL
AMAR NATH
PRITAM LAL

OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
PCO1 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 OMT101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101

4083
4084
4085
4086
4087
4088
4089
4090
4091
4092
4093
4094
4095
4096
4097
4098
4099
4100
4101
4102
4103
4104
4105
4106
4107
4108
4109
4110
4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118
4119
4120
4121
4122
4123
4124
4125
4126
4127
4128
4129
4130
4131
4132
4133
4134
4135
4136
4137
4138
4139
4140
4141
4142
4143
4144
4145
4146
4147
4148
4149
4150
4151
4152
4153
4154
4155
4156
4157
4158
4159
4160
4161
4162
4163
4164
4165
4166
4167
4168
4169
4170
4171
4172
4173
4174
4175
4176
4177

131731906
131628980
131629524
130735370
130659699
130736705
131853749
131628998
131629398
131617308
131617229
131731960
130659176
131617236
131629857
130728460
131723575
130722785
131724600
130735703
131616868
131725619
130736554
131617092
131724165
130735402
130735799
130735695
130724170
131615920
131616581
131615311
130658031
131723203
130649040
131617576
130653530
130641432
130646194
130644982
130654231
130658000
130733416
130641615
130658150
130641457
130657140
130649326
131728764
130733455
130646488
131634153
130643720
130733867
130645730
130733423
130646567
130656529
130646202
130646789
130648238
131723228
131853240
130658049
130733731
130641392
130649397
131727810
131833200
131833414
130657814
130658214
130657165
131833446
131619286
131619555
130644001
130659445
130650986
130650979
130644398
130645081
130646449
130646431
130733470
130656511
130646574
130648926
131833675
130645794
130648901
130646259
131618442
131619509
130646581

BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BPP
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSC
BSW
BSW
BSW
BSW
BSW
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS

1279
1293D
1295D
1232
1232
1294D
1285
1293D
1259
12101D
12107D
1279
1259
1232
12101D
12101D
1287
1280
1280
1250
1279
1232
1283
12101D
1287
1232
1250
1250
1297 D
12106D
1285
1296 D
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1232
1284
1201
1280
1268
1235
1206
1267
1206
1283
1284
1201
1208
1201
1208
1201
1201
1201
1283
1201
1201
1201
1283
1201
1201
1201
1201
1201
1201

VIKAS SHARMA
VIKRAM KUMAR SHARMA
VIKRAM SHARMA
VIKRAM SINGH
VIKRAMJEET
VIKRANT SHARMA
VINAY MANHAS
VINOD GUPTA
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR
VINOD SHARMA
VIPAN PAUL
VIPIN KUMAR
VISHAL GUPTA
VISHAL KOUL
VISHAL RAZDAN
VISHAL SAMBYAL
VISHAL SINGH SAMBYAL
VIVEK BHAGAT
VIVEK KUMAR
WAKIL CHAND
WAQUAR AHMED
WASEEM CHOWDHARY
YASH PAL SINGH
YASH PAUL
YASH PAUL
YASH PAUL
YASMEEN BANO
YASMEENA BANO
ZAINAB AKHTER
ZARIFFA BANOO
ADIL HUSSAIN
ALTAF HUSSAIN
AMARDEEP SINGH
ANITA DEVI
ARITRA MAJUMDER
ARTI SHARMA
ARVIND KUMAR SHARMA
DARSHAN KUMAR
FIDA HUSSAIN
GANESH KUMAR
GHULAM HUSSAIN MIR
GOURAV SHARMA
HARIKRISHAN
JYOTI PANDAY
KANAV GUPTA
MANMEET SINGH
MOHD HUSSAIN
MOMINA
NEHA DEVI
RANJNA DEVI
SAHIL BAKSHI
SANJEEV BHAGAT
SARFARAZ AHMED
SHAM LAL
SUMAXI SHARMA
SURINDER SINGH
TENZIN SHARAP
VANEET ARORA
VIJAY KUMAR
ZAFFER IQBAL
BHANU KOHLI
KARANJEET SINGH
RANJAN SAINI
SANDEEP KOUL
STANZIN SALDON
AMIN UR REHMAN
ANEESH TRAKROO
ANU RADHA CHIB
AZHAR QAYOOM
BALESHAAR
BIR BAL
DALEEP SINGH
HITESH SINGH JASROTIA
IFRAZ AHMED
IMTIYAZ AHMED NAIK
IRSHAD AHMED
IRSHAD AZAM
ISHRAT FATIMA
ISHTIAQ AHMED
KEWAL KUMAR
MAHESHWAR SINGH
MOHD TAHIR
MOIEN KHAN
MUNISH KUMAR
NAZISH ZAFFAAR SHEIKH
NEETU KUMARI
NITIN BANOTRA
PREETI PADHA
PRIYA GUPTA
PRIYA TICKOO
RABAN SINGH
RAHUL SHARMA
RAKESH KUMAR

BISHAN DASS SHARMA


SH. PARAS RAM SHARMA
SH. NETAR CHAND
UJAGGER RAM
CHAMAN LAL
NARINDER SHARMA
BAL KRISHAN
SH. MANGU RAM GUPTA
RAM PARKASH
CHARAN DASS
OM PARKASH
ASHOK SHARMA
OM PARKASH
SH. ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR GUPTA
MAHARAJ KRISHEN KOUL
ASHOK KUMAR RAZDAN
SANSAR SINGH
KULWANT SINGH SAMBYAL
SHIV DASS
RAMESH CHANDER
BISHAN DASS
SHER KHAN
MIR ALAM CHOWDHARY
INDER SINGH
GIAN CHAND
LUDER MANI
PERMA NAND
SHABIR AHMED
MOHAMMAD SHARIEF TAK
ALTAF HUSSAIN
ABDUL GANI
MOHD NAYEEM AHANGER
KHADAM HUSSIN
JANAK SINGH
CHUR SINGH
J.P MAJUMDER
OM PARKASH
KUSUM KHAJURIA
DES RAM
BASHIR AHMED
BALAK RAM
GHULAM MOHD MIR
TILAK RAJ
SH. JANAK RAJ
DURGA PRASAD PANDAY
AJAY GUPTA
GURDEEP SINGH
MOHD ALI
MOHD YOUSAF RAO
MADAN LAL
PITEMBER SINGH
SUBASH BAKSHI
ASHOK KUMAR
KHADIM HUSSAIN
UTTAM CHAND
DOULT RAM
HAV AMRIK SINGH
TSERING ANGCHOOK
SH. PARDEEP KUMAR ARORA
SAT PAL
MOHD SHABIR
DIMPY KOHLI
HARI OM SINGH
BALBIR SINGH
BRIJ NATH KOUL
GURMATANGMO
JAMAL UD DIN MALIK
CHAMAN LAL TRAKROO
RAM SINGH
ABDUL QAYOOM
RAM CHAND
SH. DES RAJ
TEK CHAND
SURINDER SINGH
SH. GAFOOR AHMED
GHULAM NABI NAIK
AB HAMI WANI
MOHD AZAM
GH HASSAN SHAH
ABDUL GHANI
SH. DES RAJ
MOHINDER SINGH
JAMAL UD DIN
MEHMOOD KHAN
LT. SH. B.N. BALI
MOHD ZAFFERBRULLAH
SH. BUA DITTA
BAL KRISHAN BANOTRA
JAGDISH CHANDER PADHA
MR. ROHIT GUPTA
MAKHAN LAL TICKOO
BHAG SINGH
DEEPAK SHARMA
BALDEV SINGH

OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 OMT101
PCO1 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OSS101 PCO1
OMT101 OSS101
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 MTE1 MTE2 PHE6 CHE2
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 CHE1 CHE2 CHE3L
FST1 FEG1 FEG2 BPHE101 BPHL103 PHE2 CHE1 CHE2 CHE3L
FST1 FEG1 FEG2 CHE1 CHE2 CHE3L MTE1 MTE2
FST1 FEG1 BHDF101 PHE2 LSE3 BPHE101 LSE4L BPHL103
FST1 FEG1 BHDF101 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 MTE1 MTE2 MTE5 MTE4 MTE3 MTE6
FST1 FEG1 FEG2 BPHE101 PHE2 BPHL103 LSE1 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 PHE2 BPHE101 BPHL103 CHE1 CHE3L LSE2
FST1 FEG1 FEG2 BPHE101 PHE2 CHE2 LSE2 LSE1
FST1 FEG1 FEG2 BPHE101 PHE2 CHE1 CHE3L LSE1 LSE2
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 BPHL103 CHE2 CHE8L CHE7L CHE5
FST1 FEG1 FEG2 BPHL103 CHE5 LSE1 LSE2
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 BPHL103 PHE6 CHE2 LSE3
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 CHE1 CHE2 CHE3L
FST1 FEG1 FEG2 BPHE101 PHE2 CHE1 CHE3L BPHL103 LSE2
FST1 FEG1 FEG2 PHE2 BPHE101 MTE1 MTE2 BPHL103
FST1 FEG1 FEG2 CHE1 CHE2 CHE3L PHE2 BPHL103 BPHE101
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE4L CHE1 CHE3L
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE3 LSE4L LSE2
FST1 FEG1 FEG2 MTE1 MTE2 BPHE101 PHE2 BPHL103
FST1 FEG1 FEG2 CHE1 CHE2 CHE3L LSE2 LSE4L
FST1 FEG1 FEG2 MTE1 MTE2 CHE1 CHE2 CHE3L
FST1 FEG1 FEG2 BPHL103 CHE5 LSE1 LSE3
FST1 FEG1 FEG2 LSE1 LSE2 LSE3 LSE4L
BSHF101 BSWE1 BSWL1 FEG1 FEG2
BSHF101 BSWE1 BSWL1 FEG1 FEG2
BSHF101 BSWE1 BSWL1 FHD2 BHDF101
BSHF101 BSWE1 BSWL1 FEG1 FEG2
BSHF101 BSWE1 BSWL1 FEG1 BHDF101
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FUD1
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 BHDF101
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2

4178
4179
4180
4181
4182
4183
4184
4185
4186
4187
4188
4189
4190
4191
4192
4193
4194
4195
4196
4197
4198
4199
4200
4201
4202
4203
4204
4205
4206
4207
4208
4209
4210
4211
4212
4213
4214
4215
4216
4217
4218
4219
4220
4221
4222
4223
4224
4225
4226
4227
4228
4229
4230
4231
4232
4233
4234
4235
4236
4237
4238
4239
4240
4241
4242
4243
4244
4245
4246
4247
4248
4249
4250
4251
4252
4253
4254
4255
4256
4257
4258
4259
4260
4261
4262
4263
4264
4265
4266
4267
4268
4269
4270
4271
4272

130646241
130653326
130648640
130657560
131630504
130646599
131853219
130657158
130645906
131618481
131728868
130652016
131728685
131634139
131623247
130730861
130730750
130660060
131623483
130730854
130660091
131723615
131623175
131723719
131833858
131623222
130660045
130659990
131623602
130732636
131623215
131723608
131723693
131623610
131623190
131623208
130732629
131623570
131624557
131623706
131622972
131622940
131622933
131723701
131723758
130660006
130732643
131723686
130660052
130660077
131832800
131623168
130730704
131623150
130660013
131624571
131624564
130660084
130730736
131623562
131623476
131623713
131623032
131624589
131614936
130732611
131614929
130660038
131623182
130660020
131728947
131725855
131623230
130731182
130736941
131723661
131832895
130730696
130731064
131723916
131832870
131624525
130736894
131623111
130731096
130731057
131623548
131832784
131623136
130737183
130736887
130737144
130736809
130730879
130736737

BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
BTS
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAFE
CAHC
CAL
CAL
CCP
CDM
CDM
CDM
CFE
CFN
CFN
CFN
CFN
CFS
CFS
CHR
CHR
CHR
CHR
CHR
CIE
CIE
CIE
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIG
CIHL
CIT
CIT
CIT
CMCHN
CMCHN
CMCHN
CNCC
CNCC
CNCC
CNCC
CNCC
CNCC
CNM
CNM
CRD
CRD
CRD
CRD
CRD
CSWCJS
CSWCJS
CTE
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL

1201
1250
1201
1201
1295D
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1208
1267
1275
1285
1285
1206
1285
1285
1285
1285
1285
12RC
12RC
12RC
1201
1201
12103
12103
1201
1264
1201
1264
1201
12RC
12RC
1201
1250
1201
1250
1201
12RC
12RC
12RC
1201
1201
1201
1201
1201
1201
12RC
12100P
12100P
12100P
1273P
1273P
1273P
1201
1257
1201
1201
1235
1250
1201
1201
1235
1201
1201
1235
1201
12RC
12RC
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

RANJEET SINGH
RANJEET SINGH BANDRAL
RIGZIN GURMAT
SANJAY KUMAR
SHAHID MUSHTAQ
SHEETAL RANI
STANZIN SPAWO
STENZIN NAWANG
SUNEEL DUTT
SUNNY SHARMA
SURESH KUMAR
TAHIR HAFIZ
VIKRAM SINGH
WASIM RAJA
ANSHIKA KHAJURIA
CHANDNI GADYAL
JATINDER SINGH CHARAK
REETIKA KERNI
SHEETAL SHARMA
SIMI DEVI
SURESH SHARMA
TANIYA RAINA
SUSHMA MAM KOUL
DEEPAK KUMAR PANDITA
NAZIR AHMAD SHAH
MAHESHWAR VISHWAKARMA
MADHUR ANAND
RAVI VERMA
VISHAL KHAJURIA
SHELLY SHARMA
FATIMA BANOO
JYOTI JALOTRA
RUKAYA BANOO
SADHNA
DOLLY SHARMA
SHAM LAL SHARMA
ARUN DEV SINGH JAMWAL
ASHNI DEVI
DEEPAK SHARMA
MOHAN LAL MAGOTRA
RAGHAV RAINA
PRASHANT KALRA
SIDHARTH SACHAR
VINAY SHARMA
ANISHA DHANDA
LOBZANG RINCHEN
MEENAKSHI CHOUHAN
NEHA PANDITA
POOJA DEVI
SUDIPTI SHARMA
SEHRISH ALTAF
NEETU SHARMA
ROMESH SHARMA
VARSHA SHARMA
POONAM DEVI
SHABNUM BANOO
SURIA NAZ
KOMAL PARIHAR
NITIN GUPTA
PUNAM SHARMA
RADHA GUPTA
SHUKLA DEVI
SUNITA
PIYUSH MAHAJAN
RAJAN GUPTA
ABDUL HAMID BATT
ARQUM HAMID
MAJID KHAN
RAM KUMARI
SHASHI BHUSHAN
INDU NRANIA
SUNIL SHARMA
SUSHMA DEVI
AJAY SHARMA
AMAN MAHAJAN
AMIT SINGH
ANIL KUMAR
ANIL SHARMA
ANKUSH KUMAR SHARMA
ANSHUMAN MAGOTRA
ANUJ DATTA
ARUN GUPTA
ARUN SHARMA
ASHOK KUMAR
ASHOK KUMAR
ASHWANI KUMAR
DALAWAR HUSSAIN SHAH
DALAWAR HUSSAIN SHAH
DARSHAN LAL
DEEPAK SINGH
DIMPLE KUMAR
GANESH DASS
HARDIP KUMAR
HARPREET SINGH
JANKAR CHAND

DINA NATH
BALWAN SINGH
SONAM ANGCHOK
JAI SINGH
MUSHTAQ AHMAD WAGAY
LT. SH.LAL CHAND
TSERING STANZIN
TSERING PHUNTSOK
KALI DASS
SARDARI LAL SHARMA
NARSINGH DAYAL
MOHD HAFIZ
SOM NATH
TARIQ HUSSAIN
SOM NATH KHAJURIA
MANOJ KUMAR
JANAK SINGH
SUBASH CHANDER KERNI
PITRI PARSHAD
SURINDER KUMAR
OM PRAKASH SHARMA
SURESH RAINA
JAWAHAR LAL MAM
LASSA KOUL
WALI MOHD SHAH
MADAN LAL
AVINASH KUMAR ANAND
RAMESHWAR MAHATOO
MADAN LAL
S R SHARMA
HABIBULLAH MIR
KANWALJIT JALOTRA
MOHD RAMZAN MIR
TARA MANI
OM DUTT SHARMA
SAIN DASS SHARMA
PARBHAT SINGH JAMWAL
LAHAR SINGH
BALDEV RAJ SHARMA
DURGA DASS
KRISHAN LAL SHARMA
D.A KALRA
SUNIL SACHAR
MAKHAN LAL SHARMA
INDER KUMAR DHANDA
TASHI DORJAI
HUSHYAR SINGH
MOHAN LAL PANDITA
ROSHAN LAL
RAJINDER KUMAR SHARMA
MOHD ALTAF HUSSAIN RATHER
OM PARKASH
SARVAN DASS
OM PARKASH SHARMA
ROMESH KUMAR SEN
MOHD HANIEF
MOHD LATIEF KHAN
KOUSHAL PARIHAR
FAQIR CHAND GUPTA
DARSHAN LAL
VISHWA MITTER GUPTA
ROMESH KUMAR
PRIT SINGH
DR JAG MOHAN LAL GUPTA
CHAMAN LAL GUPTA
MOHD RAMZAN BATT
AB. HAMID
GHULAM NABI
HARI RAJ
RAM CHAND
PRABHAT SINGH JAMWAL
SOM RAJ SHARMA
RAMESH LAL
MAHESH CHANDER
RAM SARUP GUPTA
KARNAIL SINGH
BD VERMA
RATTAN CHAND SHARMA
KANAHAYA LAL SHARMA
V K MAGOTRA
ARUN DATTA
RAM PRAKASH
CHAND LAL SHARMA
PURAN CHAND
MOOL RAJ
V S SHARMA
MANAWAR HUSSAIN SHAN
MANAWAR HUSSAIN SHAH
BANA RAM
PARS RAM CHIB
SEWA RAM
KHUSHI RAM
PARSHOTAM CHAND
SOHAN SINGH
PURAN CHAND

BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2


BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BSHF101 TS1 TS2 FEG1 FEG2
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102
CNSAH1 CNSAH2 CNSAHL1
BAL1 BAL2
BAL1 BAL2
ACS1 CCP CPI
CDM1 CDM2
CDM1 CDM2
CDM1 CDM2
COURSE1 COURSE2 COURSE3
CFN1 CFN2 CFN3
CFN1 CFN2 CFN3
CFN1 CFN2 CFN3
CFN1 CFN2 CFN3
BFN1 BFN2 BFN3
BFN1 BFN2 BFN3
CHR11 CHR12
CHR11 CHR12
CHR11 CHR12
CHR11 CHR12
CHR11 CHR12
CIE1 CIE2 CIE3 CIE4 CIE5
CIE1 CIE2 CIE3 CIE4 CIE5
CIE1 CIE2 CIE3 CIE4 CIE5
NES101 NES102 NES103 NES104
NES101 NES102 NES103 NES104
NES101 NES102 NES103 NES104
NES101 NES102 NES103 NES104
NES101 NES102 NES103 NES104
NES101 NES102 NES103 NES104
BLE35 BLE36 BLE37 BLEP38
CIT1 CIT2 CIT3 CITL1
CIT1 CIT2 CIT3 CITL1
CIT1 CIT2 CIT3 CITL1
BNS17 BNS18 BNSL17
BNS17 BNS18 BNSL17
BNS17 BNS18 BNSL17
CNCC1 CNCC2
CNCC1 CNCC2
CNCC1 CNCC2
CNCC1 CNCC2
CNCC1 CNCC2
CNCC1 CNCC2
BMS1 BMS2 BMS3
BMS1 BMS2 BMS3
MRD101 MRD102 MRD103
MRD101 MRD102 MRD103
MRD101 MRD102 MRD103
MRD101 MRD102 MRD103
MRD101 MRD102 MRD103
MSW31 MSW32 MSWL33
MSW31 MSW32 MSWL33
CTE1 CTE2 CTE3 CTE5
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2

4273
4274
4275
4276
4277
4278
4279
4280
4281
4282
4283
4284
4285
4286
4287
4288
4289
4290
4291
4292
4293
4294
4295
4296
4297
4298
4299
4300
4301
4302
4303
4304
4305
4306
4307
4308
4309
4310
4311
4312
4313
4314
4315
4316
4317
4318
4319
4320
4321
4322
4323
4324
4325
4326
4327
4328
4329
4330
4331
4332
4333
4334
4335
4336
4337
4338
4339
4340
4341
4342
4343
4344
4345
4346
4347
4348
4349
4350
4351
4352
4353
4354
4355
4356
4357
4358
4359
4360
4361
4362
4363
4364
4365
4366
4367

131832863
131725816
130731208
131832928
130737105
131723930
130736870
131832910
130737209
131832888
130736934
130737001
130736959
130731129
131623089
130737040
130737026
131622997
130730689
130731071
130730729
130736998
130731018
130731168
130737223
131853090
131723948
130736823
130731040
130731111
131723765
130732604
131725870
131725830
130730958
130737097
130730972
130731190
130736848
130736816
130736790
131723733
130736973
130737137
131725697
130737019
130736902
130736830
130731032
131832791
130737169
130736966
130737072
130736855
130730886
130731175
130731136
130736744
130730997
130730965
130737216
130737190
130731025
130737230
131852951
130730933
130737058
131623096
130731089
130730893
130736776
131725672
130730711
130736927
131853606
131852446
130737080
130736769
130737120
130730980
130736783
131623143
131623129
130737176
131623104
130731150
130736910
131615035
130737033
130736862
130731000
130737112
130731143
131723654
131623490

CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL

1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1268
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

JATINDER SINGH
KAPIL DEV
KULDEEP SINGH
MAMTA BALI
MANIK ABROL
MILAN GUPTA
MINOUR KASHYAP
MIRZA AADIL BEIG
MOHINDER KUMAR
MOHIT KUMAR
MUKESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARINDER SHARMA
NASEEB SINGH
NAVEED AHMED
NAVJOT SINGH
NEERAJ KUMAR RAINA
NEERAJ PREETI BHASKAR
NEETAN DUBEY
NIKHIL MAHAJAN
NITISH SHARMA
OMKAR SINGH
PALLAVI GUPTA
PANKAJ KATRU
PANKAJ KUMAR SHARMA
PANKAJ SHARMA
PANKAJ SHARMA
PANKAJ SINGH
PARVEEN KUMAR
PARVEEN SINGH
PARVEEN SINGH
PRANAV DEV SINGH
PRIYA SINGH
PRIYANKA SHARMA
RACHIT SHARMA
RADHA SHARMA
RAHUL KHAJURIA
RAJAN SINGH
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESHWAR SINGH
RAJINDER KUMAR
RAJMOHAN SINGH
RAJNI DEVI
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAM SURESH
RAMAN KUMAR
REETIKA DEVI
RINKU KUMAR
ROHINI SINGH CHARAK
ROHIT GUPTA
ROHIT GUPTA
SAHIL SHARMA
SAKSHI
SANAM KOHLI
SANDEEP SINGH
SANDEEP SINGH SLATHIA
SANDEEPAK SINGH SLATHIA
SANJEEV KUMAR
SANJEEV LALHOTRA
SAURABH DOGRA
SAVITA KUMARI
SHABNAM SHAHNAZ
SHARAT CHANDER
SHASHI BUSHAN
SHEETAL DEVI
SHEETAL SHARMA
SHVETA RAJPUT
SHYNEE PANDITA
SIMRAN CHOUDHARY
SMILE GUPTA
SUCHIKA SHARMA
SUKHDEV SINGH LANGEH
SUMIT GUPTA
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL SLATHIA
SUNNY KUMAR PANDITA
SUPREET SHARMA
SURINDER PAUL
SURJEET KUMAR
SUSHEEL KUMAR VIRDHI
SUSHIL KUMAR SHARMA
TARA CHAND
TARANJEET SINGH
TILAK RAJ
TINKU KUMAR
UDHAY PAL SINGH
VARUN CHOUDHARY
VARUN DOGRA
VARUNENDER THAKUR
VIJAY KUMAR

SOBHA SINGH
BISHAN DASS
PARSHOTAM SINGH
VIJAY KUMAR BALI
MADAN LAL ABROL
HANS RAJ GUPTA
K.L . KASHYAP
NAZIR AHMED
RATTAN CHAND
SH. SAT PAUL
NARAYAN DASS
MELA RAM
ASHOK KUMAR
RANJEET SINGH
ABDUL AHAD
AJIT SINGH
KUNDAN LAL RAINA
VIJAY KUMAR
RAM PARSHAD
BRIJ MOHAN GUPTA
JAI KUMAR SHARMA
KULWANT SINGH
RAM PAUL GUPTA
KRISHAN LAL KATRU
KANAHYA LAL SHARMA
THORU RAM
CHARN DASS
PARKASH SINGH
PREM CHAND
UTTAM SINGH
SHAMSHER SINGH
JASMINDER SINGH
HARDEV SINGH
CHAMAN LAL
GANESH DASS SHARMA
THAKUR DASS
RISHI KUMAR SHARMA
TARSEM SINGH
YASH PAUL
MULKH RAJ
RATTAN LAL
RATTAN SINGH
RESHPAL CHAND
MANGAL SINGH
SAIN DASS
MOHAN LAL
JAGDEV RAJ
TILAK RAJ KHAJURIA
DES RAJ
BALWANT RAJ
KASITU RAM
RAGHUBIR SINGH CHARAK
GOBIND RAM
SHAM LAL GUPTA
SHIV KUMAR SHARMA
SOM DUTT
PADAM KOHLI
RAM SINGH
MOHINDER SINGH
RAJ SINGH
LOK NATH SHARMA
ASHWANI KUMAR
RAGHUBIR SINGH
KRISHAN LAL SALGOTRA
ALI HUSSAIN
ROMESH CHAND
ROMESH CHANDER
AMIR CHAND
RAM GOPAL
SURENDER SINGH
AVTAR KRISHAN
DR, SURAYA PARTAP SINGH
RAVI KANT
VISHNU PARKASH SHARMA
RAM SINGH LANGEH
ASHOK KUMAR GUPTA
AMAR NATH
RULDA RAM
JANAK RAJ
SAMPURAN SINGH
AVTAR KRISHAN
BALDEV RAJ SHARMA
PREM SAGAR BHAGAT
OM PAUL SHARMA
RASHPAL SINGH
PRABH DAYAL
BISHAMBER DASS
SUNDAR SINGH
MOHAN LAL
BANSI LAL
JAI PAL SINGH
YASH PAL CHOUDHARY
JUGAL KISHORE DOGRA
RATTAN DEV SINGH
CHARAN DASS

OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2

4368
4369
4370
4371
4372
4373
4374
4375
4376
4377
4378
4379
4380
4381
4382
4383
4384
4385
4386
4387
4388
4389
4390
4391
4392
4393
4394
4395
4396
4397
4398
4399
4400
4401
4402
4403
4404
4405
4406
4407
4408
4409
4410
4411
4412
4413
4414
4415
4416
4417
4418
4419
4420
4421
4422
4423
4424
4425
4426
4427
4428
4429
4430
4431
4432
4433
4434
4435
4436
4437
4438
4439
4440
4441
4442
4443
4444
4445
4446
4447
4448
4449
4450
4451
4452
4453
4454
4455
4456
4457
4458
4459
4460
4461
4462

130736751
130731104
131852571
130730940
130736980
130737065
130730847
130737151
131725862
131623025
131623018
130730822
131614753
131614818
131624532
131624540
130730808
131725783
131623641
131725751
131729813
131729670
131729315
131729687
131729727
131729798
131729734
131729860
131729845
131729433
131729662
131729766
131729820
131729694
131729710
131729741
131633380
131729401
131729852
131729440
131729759
131732076
131729379
131729773
131729347
131729393
131729780
131729838
131729806
131623698
130730815
131614746
131623666
131614800
131623659
131725809
131725547
130730926
131727447
131614785
131725680
131614778
131725769
131723418
131623673
131728732
130730790
131623680
130730919
131614792
131832903
131614760
130730901
130730782
130730830
131725848
131725720
131725790
130731397
130731405
131613783
130731412
130729620
131609482
131628181
130729850
131726190
130729527
130729638
131609450
131609340
130729534
131609292
130729541
130729430

CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CUL
CWHM
CWHM
DAFE
DCE
DECE
DECE
DECE
DECE
DECE
DECE
DECE
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNA
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DNHE
DPLAD
DPLAD
DPLAD
DPLAD
DPLAD
DPLAD
DTS
DTS
DWED
DWED
MAAN
MAAN
MAAN
MAAN
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU

1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
12RC
12RC
1285
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1273P
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1282
1201
1201
1206
1206
1206
1206
1206
1206
1250
1208
12RC
12RC
12RC
12RC
12RC
12RC
1272
1272
1204
1272
1204
1280
1272
1272
1272
1272
1272
1280
1272

VIJAY MOTTEN
VIKAS KHAJURIA
VIKAS KUMAR PARIHAR
VIKAS SHARMA
VIKRAM JEET CHOUDHARY
VIPAN KUMAR
YOGESHWAR SINGH SALATHIA
YOGINDER SINGH
ZORAWAR SINGH AZAD
NIRAJ KUMAR SHARMA
S SHIVA KUMAR
POOJA MENIA
AVNISH GUPTA
ARVINDER KOUR
HARJIT KAUR
HUMERA TABASSUM SHAWL
LOKESH KUMARI
NAJYA TABSUM
REBA SHARMA
SHAMIM AKHTER
ANIL KUMARI
ANITA
ANJU
ANJU BALA RANI
ARPAN PREET KOUR
ARVIND KUMAR SINGH
BABITA
BABITA RANI
DEEPA
GURJYOT KAUR
HAR PREET KOUR
KAMLA
KAMLESH
KAMLESH KUMAR PANDEY
KAVITA DEVI
MUKESH RATHEE
NEELU KUMARI DOGRA
NEERAJ
NINJAY
NIRAJ MANHAS
OMPATI
PRITI DEVI
RENU RANI
RENU SHARMA
ROMA KUMARI
SEEMA KUMARI
SUDESH KUMARI
SWEETY
USHA
ASHWANI KUMAR DOGRA
BANDANA DEVI
BHAVNA
GANGA PRASAD CHHETRI
MAMTA DEVI
MEENA DEVI
MEETU SHARMA
MONIKA WAZIR
PARDEEP KUMAR
RAHEES JELANI MALIK
SABHA KOUSAR
SANTOSH DEVI
SARITA SHARMA
SHAFIA SHAFIQI
SHAHEENA BANO
SUMEET KOTWAL
TABASUM HASSAN
TANVEER AHMED SOHIL
YASMIN
GHULAM HAIDER
KHURSHEED HUSSAIN
NIRAJ KUMAR SHARMA
SABHA MUZAMMIL
SADAD HUSSAIN
TARIQ MEHMOOD
MOHD IQBAL
WAQAR QAYOOM
HUMA KOUSAR
SAKSHI KUKAR
NEELAM KUMARI
SALARIA RAJENDRA SINGH
SANDEEP KUMAR
SANJEEB KUMAR
AJAY KUMAR
ALTAF HUSSAIN
AMIT KUMAR
AMRIT PAUL SINGH
ANIL KUMAR
ANIL KUMAR
ANITA MANHAS
ANITA PAWAR
ANU KERNE
ANU KUMARI
ANU RADHA
ARCHANA SHARMA
ARPANA SHARMA

JOGINDER LAL
ASHOK KUMAR KHAJURIA
JANAK SINGH PARIHAR
SUKHRAM SHARMA
OM PARKASH
TARA CHAND
TRIBHUBAN SINGH SALATHIA
PARSHOTAM SINGH
RANJIT SINGH AZAD
SUBASH CHANDER SHARMA
M SHASHI DHAR
SH. SUKHDEV RAJ
BODH RAJ GUPTA
AMAR SINGH
JASWINDER KAUR
MOHD IQBAL SHAWL
ARVIND SHARMA
MOHD ISSAQ BALI
SIKANDER LAL
MUNSHI KHAN
LAKHI RAM
MAHABIR SINGH
ROHTASH SINGH
JAGDISH CHANDER
S. RANJIT SINGH
JITANDER NATH SINGH
RAJENDER SINGH
DAYANAND
SATPAL SINGH
GURMEET SINGH
SURJEET SINGH
CHANDER BHAN
ANIL KUMAR
RAM LAKHAN PANDEY
GULAB SINGH
KRISHAN KUMAR
LAKSHMAN DASS
SURAJ BHAN
RAMESHWAR
ANIL CHOHAN
MANOJ KUMAR
JAGBIR SINGH
SHAMSHER SINGH
PRITHVI RAJ SHARMA
VIJAY KUMAR MAHAJAN
RAMHET PRAJAPAT
NARENDER SINGH
VINAY KUMAR
MAHAVIR SINGH
FAIZU RAM DOGRA
BHUPINDER KUMAR
MADAN GOPAL
B.B CHHETRI
ASHOK KUMAR
SKINDER LAL
SURINDER KUMAR SHARMA
JASWANT SINGH
BANSI LAL SHARMA
MOHD SHAFATI
MOHD ASLAM
RATTAN CHAND
SUBASH CHANDER
WALI MOHD WANI
GH. MOHD
ROSHAN LAL KOTWAL
GULAM HASSAN DAR
MOHD IQBAL SOHIL
ABDUL AZIZ
MOHD HASSAN
NAZIR HUSSAIN
SUBASH CHANDER SHARMA
MUZAMMIL HUSSAIN
GHULAM MEHDI
MOHD RAFIQ
AB. RASHID WANI
ABDUL QAYOOM
BASHIR AHMED ZARGAR
FAKIR CHAND
JAGDISH SINGH
SH. HARNAM SINGH
SHIV RAM
SH. AJIT SINGH
THORU RAM
SAIN
RATTAN LAL
AMOLAK SINGH
BHOLA RAM
DHARAM CHAND
NATHA SINGH MANHAS
SANJAY SHARMA
KRISHAN KISHORE
CHUNI LAL DUSGOTRA
SH. JANGI LAL BHALLA
SH. RAMPAUL SHARMA
SH. KULDEEP KUMAR

OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
OUL1 OUL2
ONR1 ONR2 ONR3 ONRL1
ONR1 ONR2 ONR3 ONRL1
BFE101 BFE102 BFEE101 BFEE102 BFEE103 BFEE104 BFEP101
DCE1 DCE6 DCE2 DCE3 DCE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
DECE1 DECE2 DECE3 DECE4
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
BNS11 BNS12 BNS13 BNS14 BNSL11
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
DNHE1 DNHE2 DNHE3 DNHE4
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
BPR1 BPR2 BPR3 BPR4 BPR5
TS1 TS2 TS3 TS5 TS4
TS1 TS2 TS3 PTS6 TS4
BWEE12 BWEE4 BWEE5 BWEE6 BWEE7 BWEE8 BWEF2
BWEE12 BWEE4 BWEE5 BWEE6 BWEE7 BWEE8 BWEF2
MAN1 MAN2 MANI1 MANI2
MAN1 MAN2 MANI1 MANI2
MAN1 MAN2 MANI1 MANI2
MAN1 MAN2 MANI1 MANI2
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104

4463
4464
4465
4466
4467
4468
4469
4470
4471
4472
4473
4474
4475
4476
4477
4478
4479
4480
4481
4482
4483
4484
4485
4486
4487
4488
4489
4490
4491
4492
4493
4494
4495
4496
4497
4498
4499
4500
4501
4502
4503
4504
4505
4506
4507
4508
4509
4510
4511
4512
4513
4514
4515
4516
4517
4518
4519
4520
4521
4522
4523
4524
4525
4526
4527
4528
4529
4530
4531
4532
4533
4534
4535
4536
4537
4538
4539
4540
4541
4542
4543
4544
4545
4546
4547
4548
4549
4550
4551
4552
4553
4554
4555
4556
4557

131609332
131726105
130729660
131628167
131628150
131609318
131609404
130729320
131628128
131628214
131726223
131613547
131609443
130729470
131726169
130729613
130729297
131609436
131726230
131609300
130729344
131726310
130729351
131609561
131613530
131609239
131609246
130729874
130729566
130729788
130729369
131726380
131609530
131609278
130729828
130729502
131609475
130729645
131628221
131726302
130729390
130729803
130729717
130729409
130729312
131628253
131628260
131726373
131614270
131609522
131726137
130729810
130729770
131726500
130729376
130729598
131609429
130729749
130729337
131729458
130729383
131609547
131609221
131609396
131628239
131628199
130729559
131633001
130729724
130729763
131628110
131633019
131628174
131609253
130729423
131609260
130729691
131609364
130729842
131726112
131726120
130729684
130729455
130729756
130729580
131726097
130729606
130729416
131726176
131726151
131614650
131628207
130729487
131609357
131609554

MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU

1272
1204
1272
1204
1204
1272
1272
1272
1204
1204
1204
1272
1272
1272
1204
1272
1272
1272
1204
1272
1272
1204
1272
1272
1272
1272
1272
1272
1272
1272
1280
1204
1280
1272
1280
1280
1280
1280
1204
1204
1280
1272
1272
1272
1272
1204
1204
1204
1272
1272
1204
1272
1272
1204
1280
1272
1272
1280
1272
1204
1280
1272
1272
1280
1204
1204
1280
1204
1280
1272
1204
1280
1204
1272
1280
1272
1272
1280
1280
1204
1204
1272
1280
1272
1272
1204
1272
1280
1204
1204
1272
1204
1272
1272
1272

ARTI DEVI
ARTI SANWAL
ASGAR ALI
ASHA DEVI
ASHA DEVI
ASHIA BHAT
ASHOK KUMAR
BADER MUNIR
BANDHANA KUMARI
BENTI DEVI
BUSHRA KHATOON
CHAMAIL SINGH
CHANDER PARKASH
DEEPAK BHAGAT
DEEPIKA PANGOTRA
DILPREET KOUR
DIVYA PARASHAR
FAROOQ AHMED
GAJAN KUMAR
HALEEMA BANO
HASEENA KOSSER
HEENA MAJEED
IMTIAZ HUSSAIN
IRFAN ASSAD
ISHTYAK AHMED
JATINDER KOUR
JYOTI PRASHER
JYOTI YADAV
KIRAN
KIRAN SHARMA
KRITI GUPTA
MAMTA KUMARI
MAMTA SAMBYAL
MAMTA SHARMA
MAMTA SHARMA
MANISHA DEVI
MANJIL SHARMA
MANJU KUMARI
MANORAMA
MEENAKSHI KUMARI
MEENAKSHI KUMARI
MISS NEERAJ TAKLI
MOHD SHAFI MIR
MOHD SHAHBAZ LONE
MOHD. ASHRAF
MUKHTAR HUSSAIN
NANDISHA CHOUDHARY
NARGUS RASHID
NAZIA MALIK
NISHU DEVI
NISSAR HUSSAIN
NITASHA SHARMA
NIVEDITA SUDAN
NOREEN SABA
PANKAJ
PARAMJEET KOUR
PARAMPREET KOUR BALI
PARDEEP SINGH
PARWAIZ AKHTER
PAVITER SINGH
PINKI SHARMA
POOJA SHARMA
POONAM MAJOHTRA
POONAM MAJOTRA
PRATIMA BAKSHI
PRIYANKA CHOUDHARY
PUNAM SHARMA
QUAKIB REHMAN
RADHIKA BHATIA
RADHIKA SAMYAL
RAJANI
RAJINDER KUMAR
RAKESH KUMAR
RAM PAYARI
RANJANA SHARMA
RANJU DEVI
RANVINDER KOUR
REETA KUMARI
REETU BALA
REHANA BANOO
REKHA BALA
REKHA DEVI
REKHA DEVI
RIFUAT QURESHI
ROZIA BANOO
SABA SADAF
SABHAYATA MAHAJAN
SADHANA SHARMA
SAMINA KOSSER
SAMINA KOUSER
SANAM HAMID
SANGEETA
SANGEETA KUMARI
SANTOSH KUMARI
SAPNA CHADHA

DARSHAN KUMAR GUPTA


KARAN SINGH
KHURSHED ALAM
KULDEEP KUMAR
GOPAL DUTT
SHOUKAT IQBAL BHAT
PARAS RAM
MOHD GULZAR
BALBIR SINGH
OM PARKASH SHARMA
ABDUL QAYOON
GIRDHARI LAL
PURAN CHAND
SH. DES RAJ
SADHU RAM
S. NARINDER SINGH
AKHLESH PARASHAR
GHULAM HUSSAIN DAR
JAGDEV RAM
ABDUL AHAD MALIK
MOHD KHALID
ABDUL MAJEED
GH. QADIR SHEIKH
ASSADULLAH KHANJI
MOHD DIN MIR
UJAGAR SINGH
SUDESH KUMAR SHARMA
RAM KUMAR
AMAR NATH
SANJAY KHAJURIA
SH MURARI LAL
DARSHAN LAL
MOHAN SINGH SAMBYAL
SH. KULDEEP KUMAR SHARMA
BANARSI LAL SHARMA
SOHAN LAL
PARSHOTAM LAL
KIRPAL SINGH
RISHI KUMAR
KASTKURI LAL
OM KUMAR
SMT. RANO DEVI
ABDUL AZIZ MIR
HASSAN DIN LONE
ABDUL MAJID
FAIZ HUSSAIN
VED PARKASH
ABDUL RASHID MAGRAY
MOHD BASHIR MALIK
SUDESH CHANDER
LIYAQAT ALI
RAJINDER NATH SHARMA
RAJINDER KUMAR SUDAN
ALTAF HUSSAIN
SH. KANS RAJ
TERLOK SINGH
PREETAM SINGH BALI
SH. PREM CHAND
ABDUL RASHID
SHER SINGH
TIRATH RAM SHARMA
HEM RAJ
JANAK RAJ
GOPAL DASS
SURESH SHARMA
SHAM KUMAR CHOUDHARY
SH. INDERJEET SHARMA
ABDUL REHMAN
NARINDER BHATIA
GIAN SINGH SAMYAL
JANAK RAJ
MELA RAM
SANTOKH KUMAR
SHANKAR DASS
NAND LAL SHARMA
KISHORI LAL
S. KULTAR SINGH
SH. RAJ PAUL
SHIV RAM
MOHD ABDULLAH SHEIKH
RATTAN CHAND
PERMA NAND
SH. HANS RAJ
QAZI MOHD IQBAL
TALIB HUSSAIN KEEN
MUKHTAR AHMED
ROHIT GUPTA
NAND LAL SHARMA
MOHD FAROOQ
MOHD RAFIQ
ABDUL HAMID KHAN
OM NATH SHARMA
SH.KULDEEP KUMAR
MOHAN SINGH
SUDESH CHADHA

MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES31 MES32 MES33 MES34
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115

4558
4559
4560
4561
4562
4563
4564
4565
4566
4567
4568
4569
4570
4571
4572
4573
4574
4575
4576
4577
4578
4579
4580
4581
4582
4583
4584
4585
4586
4587
4588
4589
4590
4591
4592
4593
4594
4595
4596
4597
4598
4599
4600
4601
4602
4603
4604
4605
4606
4607
4608
4609
4610
4611
4612
4613
4614
4615
4616
4617
4618
4619
4620
4621
4622
4623
4624
4625
4626
4627
4628
4629
4630
4631
4632
4633
4634
4635
4636
4637
4638
4639
4640
4641
4642
4643
4644
4645
4646
4647
4648
4649
4650
4651
4652

131609468
130729835
130729795
130729677
131609389
131609515
130729700
131726840
131726248
131628697
131726209
131628142
131609285
130729510
131731920
131609325
130729305
131609411
130729573
131613862
130729731
131726216
131726144
131726183
130729494
131628246
130729652
130729867
130729448
131628103
131628135
131726341
131726327
131726549
131609490
131609508
131609371
130729462
131852518
131727952
131722946
131723052
130728002
131723060
131723156
130728217
131727748
131612577
131727430
131723020
130728152
131723117
131612584
131614857
130728145
130728066
130727856
131723077
131729078
131723124
131615178
131723307
130728177
131723314
131722960
130727935
130728106
130728113
131723353
130728231
131727730
130728263
131722985
131612703
130727870
131727920
130728010
130728288
131723100
131728488
131612545
131723013
131612631
131612552
131612695
130728191
131615139
131722978
131626188
131613902
130728256
131723045
131612617
130727981
131729189

MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAEDU
MAGD
MAGD
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH

1272
1272
1280
1280
1272
1272
1280
1204
1204
1204
1204
1204
1272
1280
1204
1272
1272
1272
1272
1272
1280
1204
1204
1204
1280
1204
1272
1272
1280
1204
1204
1204
1204
1204
1272
1272
1280
1272
12RC
12RC
1201
1250
1267
1250
1207
1267
1201
1201
1250
1250
1267
1250
1250
1201
1201
1250
1250
1201
1207
1250
1201
1201
1201
1207
1201
1201
1201
1250
1235
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1250
1267
1201
1250
1250
1201
1267
1207
1201
1206
1201
1201
1250
1235
1235
1250
1201
1207
1235
1207

SAPNA SHARMA
SARABJEET KAUR
SAVITA
SEEMA BANSOTRA
SEEMA CHOUDHARY
SEEMA SHARMA
SHAGUN YOGESH
SHAHEEN AKHTER
SHAHEEN ANJUM
SHAHNEEZ AKHTER
SHAMIM AKHTER
SHAMIM AKHTER
SHAZIA HENNA
SHIKHA ANDOTRA
SHIVANI JAMWAL
SHIVANI JASROTIA
SHIVANI SHARMA
SHIVANI UPADHYA
SHRUTI KESAR
SHWETA LAKHNOTRA
SOHAN LAL
SONALI PAWAR
SONIKA SHARMA
SONU DEVI
SUMAN BALA
SUNIL KUMAR
SUNIL SALGOTRA
SUNITA BHAT
SUNITA DEVI
SUSHAMA KUMARI
SUSHMA KUMARI
TABASSAM ARA QURESHI
TAHZEEM AKHTER
UZMA RANI
VARUN SHARMA
VERINDER SINGH PARIHAR
VICKY SAINI
VISHAL CHOUDHARY
SHAKTI DEVI
SUSHIL SHARMA
ABDUL QAYOOM
ABHINAV
ADERSH KUMAR
AJAY KUMAR
AJAZ AHMED
AJEET KUMAR
AJEET SINGH
ALTAF HUSSAIN
ANGREZ SINGH
ANNU BANDRAL RAJPUT
ANOOP KUMAR
ANU JAISWAL
ANU RADHA
ANURADHA
ANWAR HUSSAIN
ANYIT ULLAH NAIK
ARTI DEVI
ARUN KUMAR SHARMA
ARUN SUDAN
ASAF IQBAL
ASHAN ALI
ASHFAQ AHMAD
ASHISH KUMAR
ASIF IQBAL
BALWAN SINGH
BANDANA SHARMA
DEEP SHIKHA
DIMPLA DEVI
GOJESH KUMAR
GORAV SHARMA
GURDEEP SINGH
HARBANS LAL SHARMA
HARI SINGH
HEM RAJ
HUNNY MOHYAL
HUSHYAR SINGH
IFRA AYOUB
IRFAN SALARIA
IRSHAD AHMED WANI
ISHRAT NIAZ
ISHTAQ HUSSAIN
JAFFER HUSSAIN MIR
JAVAID AHMED
JUHI DULLU
JYOTI DEVI
JYOTSANA PARIHAR
KHURSHID AHMED
LALTA DEVI
LIAKET ALI
MADAN KUMAR
MADHU SHARMA
MANJIT SINGH
MANZOOR AHMED
MASUDA BEGUM
MOHD ALTAF

MADAN LAL
ONKAR SINGH
SH. CHAIN SINGH
IQBAL KRISHAN
SH. ROMESH CHANDER
SH. SUDESH CHANDER SHARMA
YOGESH SAHRAI
GHULAM HUSSAIN
MOHD SADIQ
LAL HUSSAIN
MOHD BASHIR
AMIR DIN BANDAY
MOHD. SHAKOOR
GOVIND SINGH
VIJAY SINGH JAMWAL
KULDEEP SINGH
RAM LAL SHARMA
SH. RAM SWAROOP UPADHAYA
SHASHI BUSHAN KESAR
RAMESHWAR DAYAL
LT. SH. BISHAN DASS
LOCHAN SINGH
GORI SHANKER SHARMA
PREM SINGH
SUBHASH CHANDER
ROMESH CHAND PARIHAR
MOHINDER SINGH
SH. SOOM NATH BHAT
ASHOK SINGH
BODH RAJ
KULDEEP RAJ
AZIZ SHAWL
MOHD RAFIQ
MOHD IQBAL
JAGAN NATH SHARMA
DESRAJ PARIHAR
SH. ROMESH LAL
SH. SHASH PAL
BANSI LAL
OM PRAKASH SHARMA
ALI MOHD NAIK
MOHAN LAL GUPTA
RAJINDER SINGH
OM PARKASH
MOHD FAROOQ
DEWAN CHAND
ROMESH SINGH
GHULAM JALANI
JAGDISH SINGH
GOPAL SINGH
SWAMI RAJ
VED PARKASH JAISWAL
SANJEEV KUMAR
MAJOR SINGH
NISSAR HUSSAIN
SONA ULLAH NAIK
DEVI DASS BALLI
HARBANS LAL SHARMA
THORU RAM SHARMA
MOHD IQBAL WANI
SH. MOHD ISMAIL
KH. GHULAM RASOOL MIR
RAMASHRAY PRASAD
ABDUL RASHID
SANSAR CHAND
SH. JAGAN NATH
RAJ PAL
HUSHYAR SINGH
CHUNI LAL
MOHAN LAL
RAJA RAM
BANSI LAL SHARMA
MAN SINGH
CHHAJU RAM
HARBANS LAL
INDER SINGH
MOHD AYOUB KHAN
KHURSHEED AHMAD
GHULAM QADIR WANI
MUSHTAQ AHMED
MOHD IQBAL SHEIKH
GHULAM HUSSAIN MIR
GHULAM HUSSAIN
TEJ KRISHAN DULLU
SHER SINGH
HANS RAJ PARIHAR
GHULAM MOHI UD DIN WANI
ISHER DASS
AKHTER HUSSAIN
RAM EKWAL MAHTO
OM PARKASH
MOHAN LAL
ABDUL RAHIEM
SYED YOUSF SHAH
MOHD QASIM

MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES41 MES42 MES43 MES44
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES31 MES32 MES33 MES34
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES31 MES32 MES33 MES34
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES111 MES112 MES113 MES114 MES115
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES31 MES32 MES33 MES34
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MES11 MES12 MES13 MES14 MES15 MES16 MESP1 MES101 MES102 MES103 MES104
MGS1 MGS2 MGS3 MGS4 MGS5 MGSP1
MGS1 MGS2 MGS3 MGS4 MGS5 MGSP1
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5

4653
4654
4655
4656
4657
4658
4659
4660
4661
4662
4663
4664
4665
4666
4667
4668
4669
4670
4671
4672
4673
4674
4675
4676
4677
4678
4679
4680
4681
4682
4683
4684
4685
4686
4687
4688
4689
4690
4691
4692
4693
4694
4695
4696
4697
4698
4699
4700
4701
4702
4703
4704
4705
4706
4707
4708
4709
4710
4711
4712
4713
4714
4715
4716
4717
4718
4719
4720
4721
4722
4723
4724
4725
4726
4727
4728
4729
4730
4731
4732
4733
4734
4735
4736
4737
4738
4739
4740
4741
4742
4743
4744
4745
4746
4747

131612538
131615185
130727903
131612513
131723274
131614500
131729630
131613253
131612624
131613246
131612656
131729970
130727967
131613278
130727950
131614517
131613239
130728073
131722992
130727863
130727888
131727787
130727895
131612520
131727755
131727716
130727942
130728098
130644406
131723149
131612498
130728059
131612506
130727974
131613285
130728200
131729520
130728120
131853082
131613260
130728138
131612663
131612600
130728034
131723242
131729931
131727637
130728027
131832530
131612649
131723006
130727928
131612688
130728270
131632998
131612480
130727999
131614524
130728249
130728041
131729702
130728224
131723091
131723131
131723038
131612591
131614209
131722953
130728295
131632973
130728184
131729505
130728080
131723281
130728160
131729917
131612670
131723235
131613300
131728037
131612560
131723346
131728417
130727910
131722803
130731230
131729609
131722810
130731627
131612957
130731490
131723084
131722828
130731247
130731610

MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAH
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC

1235
1201
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1201
1206
1250
1201
1235
1235
1201
1201
1250
1207
1250
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1250
1267
1250
1201
1250
1206
1201
1206
1235
1235
1250
1207
1250
1201
1235
1250
1250
1250
1201
1235
1201
1250
1267
1267
1267
1201
1201
1250
1201
1267
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1207
1250
1250
1250
1201
1201
1201
1201
1250
1206
1206
1235
1201
1250
1250
1267
1267
1250
1250
1201
1250
1201
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P

MOHD ARIF
MOHD FAROOQ
MOHD HASSAN HADIRE
SH. MOHD IBRAHIM
MOHD. AEYAZ
GHULAM MAJID BEAG
MUBASIR AHMED
RIAZ AHMED KICHLOO
MUKUL MAGOTRA
SHASHI KUMAR MANGOTRA
NARESH SHARM
BANSI LAL SHARMA
NAZIA BANOO
ALI MOHD
NEERAJ ANAND
BHARAT BHUSHAN ANAND
NEERAJ PREETI BHASKAR
VIJAY KUMAR
NEETA DEVI
RATTAN CHAND
NEHA MALHOTRA
SHANKER DASS MALHOTRA
NESAT PARVEEN
ALI AKHTAR ANSARI
NIGHAT PARVEEN
GHULAM MOHD
OMKAR SINGH
DHAYAN SINGH
PADMA LHADOL
TSERING NORBU
PARDEEP KUMAR
DEV RAJ
PARDEEP SINGH
BALVEER SINGH
PAWAN KUMAR
SUBASH CHANDER
RAFIA SHAMAS
SHAMS UD DIN
RAHUL KUMAR
SHAM LAL
RAKESH KUMAR
RAM KRISHAN
RAKESH KUMAR SINGH
SHIV JEET SINGH
RAKESH SINGH
SOBH SINGH
RANJNA DEVI
SANJEEV DEV SINGH RANA
RATTAN LAL
PREM NATH
RAVI DUBEY
KRISHAN KUMAR
RAVI KANT
SHRI SIRI CHAND
RAVI KUMAR
RAM LAL
RAVI KUMAR SHARMA
RATTAN LAL SHARMA
REENA KATOCH
KHAJOOR SINGH
REKHA DEVI
KALI DASS
REMIZ RAJA GHANI
ZAHOORI AHMED KHAN
RENU BALA
VIDYA SAGAR DUBEY
ROCKEY KOTWAL
JEET SINGH
ROHI ANJAM
ABDUL AZIZ BATT
ROMESH KUMAR
SWAMI RAJ
RUBINA KOUSER
ABDUL HAMID
SACHIN BANDRAL
RASHPAL SINGH
SAGAR SINGH
MAHAN SINGH
SALEEMA BANOO
ABDUL GANI
SANGEETA PATYAL
RAJINDER SINGH PATYAL
SANJEET KUMAR
CHARN DASS
SATINDER SINGH
THAKAR SINGH
SATISH KUMAR
DES RAJ
SHABIR AHMED
LUTHFULLAH
SHAHU MANTU KUMAR DINESH BHAI
SHAHU DINESH BHAI
SHAKEEL AHMED SOHIL
ABDUL REHMAN SOHIL
SHANKER LAL
LAKHMI CHAND
SHAZIA BANOO MALIK
ALI MOHD MALIK
SHEETAL WAZIR
ASHOK KUMAR
SHEETU PANDITA
RAMESH KUMAR PANDITA
SHELJA SHARMA
MITTER DEV SHARMA
SHIV KUMAR
ANANT RAM
SHIVANI MANHAS
RANBIR SINGH MANHAS
SHIWANI BHATIA
SH. SUBASH CHAND BHATIA
SONU BALLA
LAL CHAND
STANZIN NAMGAIL
TASHI NORBOO
SUBRAT SHARMA
DHANI RAM
SUDESH KUMAR
BAL KRISHAN
SUHAIL SHEIKH
ANAYAT ULLAH SHEIKH
SUJAN DAN
GORDHAN DAN
SUNIL KUMAR
PREM NATH
SUNIL KUMAR
KUNDAN LAL
SURAJ KUMAR RAKWAL
HARIRAJ RAKWAL
SURESH KUMAR KOTWAL
RAM RAJ KOTWAL
SURINDER KUMAR
KIRPA RAM
SURJIT SINGH
DARSHAN LAL
TAYAR MEHMUD
TARAQ MEHMUD
VANSHIKA SHARMA
KULDEEP SHARMA
VED. PARKASH
BODH RAJ
VIJAY KUMAR SHARMA
OM PARKASH
VINOD KUMAR
PREM NATH
VIPAN KUMAR
BRAHAM DASS
VIPAN SINGH
KAPOOR SINGH
VIPON KUMAR
PREM NATH
VIRENDRA KAVIYA
HARI SINGH KAVIYA
VIVEAK SHARMA
MEENA SHARMA
WAZIER AHMAD BUTT
GHULAM ALI BUTT
YASIR RASHID
ABDUL RASHID SHAKAR
YASMEEN WANI
HAFIZULLAH WANI
YOGINDER PAUL
SITA RAM
YOGRAJ SINGH
ANANT RAM
ZAHIR AHMED
ABDUL HAMID MALIK
ZEENAT AKHTAR
SH. MOHD SAYED
ABHILAKSH SINGH KOTWAL
RATTAN SINGH KOTWAL
AJAY KUMAR
SOM RAJ
AMANDEEP KAUR
JAGDISH SINGH
AMANDEEP SINGH BALI
JOGINDER SINGH
AMBIKA GUPTA
TILA RAJ GUPTA
AMIT KUMAR
SAT PAUL
ANCHELY KUMARI
BHAGWAN DASS
ARCHO ZAHRA BATOOL
SYED ALI
ASHWANI KUMAR
RATTAN LAL
AVNEET KOUR
HARNAM SINGH
BHARTI UPENDER KOUL
SOOM NATH KOUL

MHI1 MHI2 MHI4 MHI5


MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MHI1 MHI2 MHI4 MHI5
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7

4748
4749
4750
4751
4752
4753
4754
4755
4756
4757
4758
4759
4760
4761
4762
4763
4764
4765
4766
4767
4768
4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4806
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4813
4814
4815
4816
4817
4818
4819
4820
4821
4822
4823
4824
4825
4826
4827
4828
4829
4830
4831
4832
4833
4834
4835
4836
4837
4838
4839
4840
4841
4842

130731641
130731286
131612900
131633072
130731215
131722763
130731301
131613063
131633080
131613017
130731509
131613031
130731319
131722731
131613790
131722867
130731483
131722907
131722921
130731548
130731555
131613095
131722835
131722850
130731279
130731659
130731634
131722795
130731222
131613049
130731523
130731261
130731666
131613056
130731594
131722914
131612932
131613088
131612971
131722899
130731587
130731254
131722881
130731420
131612940
131614667
131612996
131612925
130731469
131613070
130731293
131612918
130731570
131613998
131722874
131613318
131612964
131722749
130731516
131613024
130731562
130731476
131614635
131613000
130731530
131612989
131722770
131722788
130731602
131613672
131613744
131722297
131722272
131722233
130731326
130659517
131722240
130731333
131722219
131722280
131613680
131613705
131613737
131722344
131722258
130731444
131613665
131613809
131722312
130731365
131722320
131722265
130731380
130731680
131615067

MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPC
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY

12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
12105P
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

DEV RAJ
DEVINDER KUMAR
DIVYA SHARMA
FIRDOUKS AHMAD SHAH
GULSHAN KUMAR
HARJINDER
HEM LATTA
HEMANI SHARMA
IDREES AHMAD PARRY
IMRAN AHMED MALIK
ISHA PANDOH
JAMSHEED AHMED DAING
JARNAIL SINGH
JATINDER SINGH
JUHI GULATI
JYOTI DEVI
KANAV VAID
KEVAL SINGH
KULPOOJA
LABHA RAM
LALITA RANI
M.R. SUDHA BAIRAVI
MADHVI SHARMA
MANJEET KOUR
MANPREET KOUR
MEENAKSHI SHARMA
MOHD IBRAHIM
MOHD IRFON WANI
MONA VAID
MONIKA BHARTI
MONIKA SHARMA
NANCY SHARMA
NARENDER SINGH
NEERU SHARMA
NEHAR BHOLA
PARAMJEET KOUR
PARMINDER SINGH
PARSHOTAM SINGH THAKUR
PAWAN KUMAR
PAWAN LAL GUPTA
PRATIBA RANYAL
PRIKSHAT JAMWAL
PUNEET GUPTA
RAJINDER KUMAR
RAJINDER SINGH
RAJIV SINGH
RAJNI SHARMA
RAZIA BEGUM
RINA DEVI KOTWAL
RIPUDAMAN
RITA DEVI
ROMAL SINGH
ROOHIE MAHAJAN
RUCHI CHABRA
SAHIL GUPTA
SANJEEV KUMAR
SARABJEET KOUR
SHARUTEE SAMBYAL
SHEEMA DEVI
SHILPA KESAR
SHILPA SHARMA
SHIVANGI MAHAJAN
SHYAMLI SAMBYAL
SONU KUMAR
SUKH CHAIN SINGH
TARUNA JAMWAL
THINLAS DORJAY
VISHAL KHAJURIA
ZEESHAN ASLAM
ANURADHA
ASHU KUMAR SHAN
ASHWANI KUMAR
BALVINDER KOUR
CHAND RANI
CHANDNI JAMWAL
CHANDRA LEKHA JAMWAL
CHINTA DEVI
EKTA CHOUDHARY
EKTA DEVI
GARA RAM
GULSHAN KUMAR
HARPREET KOUR
JOGINDER SINGH
JOGINDER SINGH
KEWAL SINGH
MAHARAJ KRISHAN
MAMTA KUMARI
MANEESHA DEVI
MANIK JAMWAL
MEENU BALA CHOUDHARY
MOHD IMTYAZ
NARESH KUMAR
NARINDER KOUR
NISHU MANHAS
PARMINDER CHOUDHARY

HANS RAJ
BELI RAM
RACHPAL SHARMA
SHAMUS UD DIN SHAH
DEV RAJ
SULANKHAN SINGH
PARKASH CHAND
OM PARKASH SHARMA
GH AHMAD PARRY
ABDUL HUSSAIN MALIK
ASHWANI PANDOH
GHULAM RASOOL DAING
DHAIN SINGH
FAQUIR CHAND
BRIJ MOHAN GULATI
RATTAN SINGH
ARUN VAID
SUBASH SINGH
DILBAG SINGH RANA
SHAM LAL
ASHOK KUMAR
K.L. ROY
SAT PAUL SHARMA
ISHER SINGH
GURDEEP SINGH
MANOHAR SHARMA
MOHD MUSSA
LAL DIN WANI
SUBHASH CHANDER
TARA CHAND
VIJAY KUMAR
RATTAN LAL SHARMA
JATAN SINGH
MAHANT RAM SHARMA
SATISH BHOLA
SEWA SINGH
SUJAN SINGH
DHARAM SINGH
BUTI RAM
TARA CHAND GUPTA
BRIJ MOHAN SHARMA
PURAN SINGH JAMWAL
GIRDHARI LAL GUPTA
MADAN LAL
PREM SINGH
JANAK SINGH
VINOD KUMAR
NOOR MOHD
HANS RAJ
RAJINDER KUMAR
JULF SINGH
KIKAR SINGH
YOUGAL KISHORE GUPTA
NARINDER SAIN CHABRA
CHAMAN LAL GUPTA
RATTAN LAL
S. KULWANT SINGH
INDER PAL SINGH SAMBYAL
BISHAN DASS
SUDERSHAN KUMAR
KAILASH CHANDER
KULDEEP KUMAR
RAGHUBIR SINGH SAMBYAL
DEWAN CHAND
BACHAN SINGH
PRAHALAD SINGH JAMWAL
PALDAN DORJAY
BISHAN DASS
MOHAMMAD ASLAM
ASHWANI KUMAR
MADAN LAL SHAN
KRISHAN LAL
RASHPAUL SINGH
SHAMSHER SINGH
MADHU SUDAN JAMWAL
HARBANS SINGH JAMWAL
MAGINDER SINGH
SOM RAJ
MADAN LAL
CHAMAN LAL
OM PARKASH
RAJINDER SINGH RANDHAWA
BABU SINGH
KAKU RAM
JABBER SINGH
RAM LAL
KARAM CHAND
RASAL SINGH
NASEEB SINGH JAMWAL
RASHPAL SINGH
BASHIR AHMAD
MILKHI RAM
SATNAM SINGH
RANJEET SINGH
SAMPURAN SINGH CHOUDHARY

MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7


MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPC1 MPC2 MPC3 MPC4 MPC5 MPC6 MPCL7
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE4 MPYE3 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE4 MPYE2 MPYE3 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE7
MPY1 MPYE1 MPYE6 MPYE3 MPYE7 MPYE4 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE7 MPYE1
MPY1 MPYE2 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MPYE7 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE3 MPYE2 MPYE6 MPYE4 MPYE5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE7 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE4 MPYE3 MPYE7 MPYE5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE7 MGP5

4843
4844
4845
4846
4847
4848
4849
4850
4851
4852
4853
4854
4855
4856
4857
4858
4859
4860
4861
4862
4863
4864
4865
4866
4867
4868
4869
4870
4871
4872
4873
4874
4875
4876
4877
4878
4879
4880
4881
4882
4883
4884
4885
4886
4887
4888
4889
4890
4891
4892
4893
4894
4895
4896
4897
4898
4899
4900
4901
4902
4903
4904
4905
4906
4907
4908
4909
4910
4911
4912
4913
4914
4915
4916
4917
4918
4919
4920
4921
4922
4923
4924
4925
4926
4927
4928
4929
4930
4931
4932
4933
4934
4935
4936
4937

131722226
131613658
131722305
131613292
131613712
131722337
130731372
130659524
131613769
130731673
131732051
131852629
130731451
131615050
130731340
130731358
131613720
131613697
130731437
130659531
131613751
131613450
131614406
130732708
131728227
130732682
131730072
130732668
130732675
131728234
131613436
131613443
130732905
131614151
131632927
130732897
130732690
131728338
131615099
131727422
130732715
131728306
131832824
130732650
131728090
131727841
131728194
130732786
131613508
130732722
131832831
130732944
131613207
131613221
131832950
131726721
130732920
131731991
130732858
131614420
131852564
131727533
130732912
130732801
130732730
131727558
131615232
131732005
131613475
131832856
131729995
131613199
131613855
130732833
131833002
131615218
131613174
131633105
130732865
131614223
130732761
131832974
131613482
130732747
131613214
131852636
131633112
130732826
131613468
131614413
131623777
131613181
131832817
130732937
131614216

MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MAPY
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MARD
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA
MCA

1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1235
1201
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1235
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

PARSHANT KUMAR
PERVAIZ AHMAD TAK
POOJA SHARMA
PREETI BALOURIA
RAJESHWAR SINGH CHIB
RAKESH SHARMA
RASHI KUMARI
REKHA RANI
RITA DEVI
RITIKA CHOWDARY
SAJEED HUSSAIN
SAJEED HUSSAIN
SHABIR HUSSAIN
SHAMA SHARMA
SHEETAL GUPTA
SONAL SHARMA
SRI KRISHAN
SURESH KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHMA RANI
VINAY KUMAR
AJAY KUMAR
ANIL THAKUR
ANU SHARMA
BANSI LAL
DECHAN DOLKER
GILKAR SINGH SUMBRIA
JAGDEV SINGH
JASPAL SINGH
KULJEET SINGH
MOHAMMAD HASSAN
MOHD ASHRAF
MOHD SHAHID
NAVEEN SHARMA
OPINDER SINGH
PAWAN KUMAR GUPTA
RAJINDER SINGH
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR SHAM
RAMAN KUMAR SHARMA
ROZY AKTHAR
SALMA JABEEN
UDHAY VIR SINGH
UTTAM SINGH
VINAY KUMAR
VINAY KUMAR
ABHINANDAN SHARMA
AJAY GUPTA
AJAY SINGH CHIB
AJEET KUMAR
AKRITI BABOO
AMANDEEP KAUR
AMIT GUPTA
AMIT NEHRU
ANGREZ SINGH MANHAS
ANITA BHARTI
ANKAJ SHARMA
ANU DEVI
APRAJEETA PANDITA
ARJUN KUMAR
ARUN GUPTA
ARUN KUMAR
DOLLY
IMTYAZ AHMED
ISHANT VERMA
KAILASH RAJ KERNI
KANAB PADYAR
KARAN SINGH
KOMAL KUMARI
KUNAL KHAJURIA
MANISH KUMAR GUPTA
MOHD ASLAM
MOHD HUSSAIN
MOHD JAVAID
MOHD NIAZ
NARESH SHARMA
NAWAZ SHARIF
NEHA GUPTA
OM PARKASH
PALVI RATHORE
PAWAN KUMAR
POOJA CHIB
PURSHOTAM KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJNI DEVI
RITU GUPTA
RIYAZ AHMED
ROHIT BHAT
SAJAD AHMAD KHAN
SHALINI
SUMEET DHAR
SUNIL SHARMA
VIKAS SABARWAL
VIKAS SHARMA

PREM DAS
BASHIR AHMAD TAK
RAKESH SHARMA
AMAR SINGH BALOURIA
PARAMBIR RANDEEP SINGH
MADAN LAL SHARMA
YASH PAUL
KULDEEP SINGH
RAM LAL
GHARA CHOWDARY
MOHD HANIEF
MOHD HANIEF
MOHD IQBAL
DHARAM PAL SHARMA
SHANTI PARKASH GUPTA
TARSEM PAL SHARMA
MOHAN LAL
THORU RAM
HANS RAJ
LOK RAJ
LEKH RAJ
SHAM LAL
HARNAM SINGH
KULDEEP SHARMA
LAKHMI CHAND
TSEWANG PUNCHOK
PREM SINGH SUMBRIA
CHUR SINGH
SURAM SINGH
LEKH RAJ
GULAM ABBAS
KHAN MOHD
MOHD SHAFI NAIK
BALAK SAROOP
KARAN SINGH
LATE BABU RAM GUPTA
BODH RAJ
SHIV KUMAR
SH. MAJOR RAM
ISHWER DASS
BANSI LAL
AHMEDULLAH BUTT
MOHD SAYEED
BALDEV SINGH JAMWAL
LAKHMI RAM
BAL KRISHAN
THORU RAM
VED PARKASH
MOHINDER GUPTA
SUKHDEV SINGH
BODH RAJ
LALIT BABOO
HARBHAJAN SINGH
VED PARKASH GUPTA
ASHOK KUMAR NEHRU
KULDEEP SINGH
GIRDHARI LAL
MADAN LAL
KULDEEP RAJ
MAHARAJ KRISHAN PANDITA
MOTI RAM
SUSHEEL GUPTA
RAMESHWER DASS
TARLOK CHAND
MOHD SHAFI
VINOD KUMAR VERMA
KULDEEP RAJ KERNI
SUBASH CHANDER
AMAR SINGH
RAMDHAN
DEEPAK KHAJURIA
SURINDER KUMAR
MOHD SHARIEF
MOHD IBRAHIM
LAL HUSSAIN
MOHD RASHID
VISHWA NATH
ABDUL REHMAN
SATISH MAHAJAN
LAKHMI RAM
JAGJEET SINGH
DALIP SINGH
KAMAL SINGH CHIB
LAL CHAND
DARSHAN LAL
SH. SUKHDEV SINGH
ASHWANI KUMAR GUPTA
MOHD ASHRAF
BUSHAN LAL BHAT
MANZOOR AHMAD KHAN
SURINDER SINGH
RATTAN LAL DHAR
MANOHAR LAL
OM PRAKASH SABARWAL
VED PARKASH

MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE7 MPYE4 MPYE6 MGP5


MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MPYE1
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE4 MPYE5 MPYE7 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE2 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MPYE7 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MGP5
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE5 MPYE3 MPYE4 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MGP5 MPYE7
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MPYE7
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6
MPY1 MPYE2 MPYE3 MPYE4 MPYE5 MPYE6 MGP5
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MRD101 MRD102 MRD103 MRD4 MRDP1
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17 CS60
MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17

4938
4939
4940
4941
4942
4943
4944
4945
4946
4947
4948
4949
4950
4951
4952
4953
4954
4955
4956
4957
4958
4959
4960
4961
4962
4963
4964
4965
4966
4967
4968
4969
4970
4971
4972
4973
4974
4975
4976
4977
4978
4979
4980
4981
4982
4983
4984
4985
4986
4987
4988
4989
4990
4991
4992
4993
4994
4995
4996
4997
4998
4999
5000
5001
5002
5003
5004
5005
5006
5007
5008
5009
5010
5011
5012
5013
5014
5015
5016
5017
5018
5019
5020
5021
5022
5023
5024
5025
5026
5027
5028
5029
5030
5031
5032

130732754
131613150
130732120
131722161
131613490
131613103
131722193
130731706
131613135
130731738
131722154
131727415
130731870
131722201
131613142
131722130
131613110
131613128
131722115
131722186
131729623
131727683
131613167
131614190
130731698
131727486
130732138
131614327
130731720
130732152
131722147
130732145
130731895
131722122
131722108
130731713
131722179
130731888
131614359
131727408
131617687
131614628
131610684
131617773
130734615
131633982
130732066
130734679
131610907
131610700
131633778
131633936
131610810
131633792
130732080
130731752
130732059
131617662
130731903
130731999
131633896
131610652
131617702
131633911
131633800
130731935
131633746
130734647
131633968
131615200
131633975
131610638
130731910
131617766
130734590
130734654
131610691
131610620
130731967
130731760
131633840
131633864
131617813
131615028
131614341
131610749
131617694
131610660
131610717
131617759
131610828
131614968
131633950
131610867
130732041

MCA
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOM
MCOMBPCG
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC

1201
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
12RC
1207
1201
1201
1250
1201
1235
1201
1201
1250
1250
1250
1201
1235
1201
1201
1206
1201
1207
1201
1201
1206
1201
1235
1250
1207
1250
1201
1206
1207
1206
1201
1250
1201
1250
1207
1201
1201
1250
1235
1235
1201
1250
1201
1250
1207
1201
1208
1201
1201
1208
1201
1235
1250
1235
1201

VINOD BALI
RAM SARUP BALI
AADIL AHMED BEG
BASHIR AHMED BEG
AAMIR SUHEEL
HAFIZ UL REHMAN
ABHISHEK MAGOTRA
ASHOK KUMAR MAGOTRA
AMARDEEP SINGH RAINA
SARABJEET SINGH RAINA
ANU RADHA
SHALLO RAM
AWAISE YOUSEF
MOHD YOUSEF
BRIJ MOHAN SINGH
SH. PRITAM SINGH
CHAIL SINGH
OMKAR SINGH
CHETAN SHARMA
BANSI LAL
GAR SINGH
SODAGAR SINGH
HARMEET SINGH
DALJEET SINGH
HARPREETKOUR
S. JASBIR SINGH
JAGDISH RAJ
TIRATH RAM
JAIDEV SINGH
NARINDER SINGH
JASVINDER KOUR
SURINDER SINGH
KAILASH KUMAR
BHAGAT RAM
KIRAN BALA
SANSAR SINGH
KIRAN KOTWAL
SURESH KOTWAL
KULJEET SINGH
SANGAT SINGH
KUNAL BEDI
RAKESH KUMAR BEDI
MANOJ SHARMA
MAHESH CHANDER SHARMA
MOHD ALI
NISSAR AHMAD
NAWANG KUNZES
LOBZANG TSERINGH
NIHARIKA PANDITA
SH. ASHOK KUMAR PANDITA
NILZA ANGMO
SONAM ANGCHOK
NISHA SHARMA
RAM LAL
PATEL SUCHITKUMAR RAMESHBHAI
PATEL RAMESHBHAI MANGALBHAI
RAJ DEV
SH. RAM SARAN
RANJNA
ASHOK KUMAR BAKSHI
SANDEEP KUMAR BHAT
SOOM NATH BHAT
SARFARAZ AHMAD
MOHD HUSAIN
SEEMA KUMARI
MADAN MOHAN LAL
SHAHID MAQBOOL
MOHD MAQBOOL GANIE
SHALLY GUPTA
ASHOK KUMAR
SUBASH KUMAR
SH. CHARAN DASS
SUNIL SINGH MANHAS
JAGDISH CHANDER MANHAS
SURBHI GUPTA
NEERAJ GUPTA
TUNDUP DORJEY SIDDHARTHA ISHEY TSOMO
KAMAKSHI SINGH
VIJAY DEV SINGH BILLAWARIA
ABDUL HAMID MANHAS
MOHD AZAM MANHAS
ANIL KUMAR
SARDARI LAL
ANIL KUMAR
RAM KRISHAN
ANIL KUMAR CHANOTRA
SAGAR CHAND CHANOTRA
ANIL KUMAR SHARMA
PRAB DAYAL SHARMA
ANIS AHMED
NAZAM UD DIN
ANJU SHARMA
SHYAM LAL SADOTRA
ANU RADHA
RATTAN LAL
ANUJ VOHRA
SHASHI PAUL
ARVIND KUMAR
SHIV LAL
ASHA DEVI
SURAM CHAND
ASHWANI KUMAR
OM PARKASH
BALWANT SINGH
GANDA SINGH
BANDANA
CHAMAN LAL
BEANT SINGH
INDER SINGH
BHUSHAN KUMAR
ISHAR DASS
FAROOQ AHMED ROUNYAL
IMAM UD DIN ROUNYAL
FARZANA KOUSER
NASEER AHMED
HAKIMA BANOO
MOHD HUSSAIN
HARDEEP KOUR
JASBIR SINGH
HARESH KUMAR
SH. TIRLOK SINGH
HIMANI PADHA
BHARAT BHUSHAN
HITESHWAR KISHORE THAKUR JAGDISH CHANDER THAKUR
IMRAN FAROOQ
FAROOQ AHMED
INDU BUSHAN SHARMA
SH. CHAMAN LAL
IQBAL SINGH
JANK RAJ SINGH
IRSHAD AHMED
GHULAM MOHD
JAGMOHAN SINGH
SITA RAM
JAVED IQBAL
GH. QADIR DAR
JEEVAN LAL
NAPA RAM
JOGINDER SINGH
SH.RAM SINGH
JYOTI DEVI
PARSHOTAM SINGH
KALYANI SINGH
AVTAR KRISHAN SINGH
KARPAL SINGH
CHAIN SINGH
KHALIL HUSSAIN
MOHD GHANI
KHUSHALI RANI
RATTAN SINGH
KHUSHWINDER SINGH
GURJIT SINGH
KIRAN BALA
LAL CHAND
KIRNA DEVI
ISHWAR LAL
KISHORE SINGH
MAN SINGH
KULDEEP RAJ
PRABH DAYAL
KULDEEP SINGH KATOCH
KRISHAN SINGH KATOCH
KUNAL SHARMA
BRITA RAM SHARMA
MAKHAN LAL
KRISHAN LAL SHARMA
MALIK SHABANA BEGUM
TALLIB HUSSAIN ZAINAB
MANSOOR AHAMMED
MOHAMMED ASHRAF SHEIKH
MAYREEN MANHAS
SH. TARIQ MANHAS
MEENU KUMARI
BANARSI DASS
MEGHA MAHAJAN
RAJ KUMAR
MOHAMMAD MUZAMMAL KHANABDUL RASHID
MOHAN LAL
SEWA RAM
MOHD AKRAM
MOHD AMIN
MOHD ASIF SHAH
BASHIR AHMED SHAH
MOHD ISAQ
WALI MOHD
MOHD ISHAQ NAIK
MOHD DIN NAIK

MCS11 MCS12 MCS13 MCS14 MCS15 MCSL16 MCSL17


IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 MCO1 MCO3 IBO6
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4

5033
5034
5035
5036
5037
5038
5039
5040
5041
5042
5043
5044
5045
5046
5047
5048
5049
5050
5051
5052
5053
5054
5055
5056
5057
5058
5059
5060
5061
5062
5063
5064
5065
5066
5067
5068
5069
5070
5071
5072
5073
5074
5075
5076
5077
5078
5079
5080
5081
5082
5083
5084
5085
5086
5087
5088
5089
5090
5091
5092
5093
5094
5095
5096
5097
5098
5099
5100
5101
5102
5103
5104
5105
5106
5107
5108
5109
5110
5111
5112
5113
5114
5115
5116
5117
5118
5119
5120
5121
5122
5123
5124
5125
5126
5127

131610874
131610724
131610850
131615121
131633832
131617670
130734582
131617798
130732010
131617877
131633825
131610795
130734575
131617734
130731942
130734661
131614721
131617780
131633753
130734608
131617820
131633818
131610842
131633760
131610645
130732073
131614248
130731950
130731981
131610677
131633871
130732002
130732106
131617860
131633739
131610613
130734622
130734630
131610803
130731974
131610788
131633904
131617741
130732034
131617710
130731745
131617845
131610914
131617727
130731928
131617852
131633857
131610881
131617806
130732113
131617884
131633889
131610731
130732027
131726832
131834147
131610770
131610899
131614610
131613848
131633943
130732098
131633929
131610835
131610763
131610921
130726166
131726642
130732303
130645984
131630353
130655960
131834233
131610953
131630321
131833177
130730363
131726950
130730403
131627323
130729280
130734740
131614563
130730481
130734693
130729226
131614065
130732256
131726968
131726857

MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEC
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG

1201
1201
1235
1206
1250
1207
1208
1201
1250
1201
1201
1235
1208
1250
1250
1250
1250
1201
1201
1201
1206
1201
1250
1235
1250
1201
1201
1250
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1235
1201
1235
1201
1201
1207
1201
1201
1206
1201
1207
1201
1201
1250
1206
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1201
1201
1206
1201
1235
1275
1250
1268
1267
1201
1267
1206
1268
1207
1201
1206
1250
1201
1207
1201
1207
1201
1201
1201
1206
1201
1275
1201
1268

MOHINDER KUMAR
MONIKA BANDRAL
MUDASSIR HUSSAIN
MUKESH KUMAR
MUKESH KUMAR
NAIZ AHMED
NAZIA FAROOQ MIR
NEERAJ DOGRA
NEERAJ SINGH
NIDHI NAGAR
NILAM KUMARI
NISAR AHMED
PARAMJIT SINGH
PARDEEP SINGH
PARVESH CHANDER
PINKY ATRI
POONAM KUMARI
PREM PRAKASH SINGH
RAHAT AHMED GIRI
RAJ KUMAR
RAJANA KUMARI
RAJESH KUMAR
RAJESH PROACH
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAM PAL SHARMA
RAMANDEEP KOUR
RAVI KUMAR SHARMA
RENKU SHARMA
RENU SHARMA
RENU SHARMA
RIPUL VAID
RITU KOTWAL
RIZWAN AHMAD
RIZWANA TABASSUM
ROOMI KUMAR
SANDHYA SHARMA
SANJEEV KUMAR
SANTOSH KUMAR
SANTOSH KUMARI SHARMA
SARISHTA DEVI
SATBIR SINGH
SEEMA KUMARI
SHABANA KOUSER
SHAFQUAT NISSAR
SHAKSHI MAHAJAN
SHALLU DEVI
SHAM SINGH
SHAMSHADA BANOO MALIK
SHASHI PAUL SHARMA
SHOWKAT AHMAD PARRAY
SUBASH SHARMA
SUMAN BALA
SUMAN DEVI
SUMAN DEVI
SUMAN DEVI
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SURAJ PARKASH MALHOTRA
SURJEET KUMAR
SURJEET SINGH
SURJIT KUMAR
TAMNEEK BALA
TENZIN NGELEK
TILLAK RAJ
VARUN BHAGAT
VIJAY KUMAR
VIRENDER KUMAR
VIVEK SHARMA
WAJID ALI
ZAHOOR AHMED
ABDUL LATIEF
ADEEP KUMAR VERMA
AFSHAN SUHAR WARDY
AFSHAN TABASSUM
AJAZ AHMED WANI
ALAM ARA
AMAN PREET KOUR
AMANJIT SINGH
AMAR SINGH
AMBIKA
AMIT KUMAR JHA
AMIT SHARMA
AMIT SINGH
AMJID MEHMOOD
AMRITA SAMBYAL
ANAMIKA SHARMA
ANEETA SHARMA
ANISHA KUMARI
ANITA SHARMA
ANJALI SHARMA
ANJALI SLATHIA
ANJEEL SINGH
ANKITA SEHGAL
ANKUSH SHARMA

MOHAN LAL
DES RAJ BANDRAL
MOHD HUSSAIN WANI
RAVINDER NATH
SH BANARSI DASS
AHMED DIN
MOHD FAROOQ MIR
DOULAT RAM
KARAN SINGH
RAMNEEK SHARMA
BISHAN DASS
MOHMMAD RAMZAN
MOHINDER SINGH
KRISHAN SINGH
DHARAM CHAND
MOHAN LAL
DHARAM VIR
ARUN KUMAR
GHULAM NABI GIRI
MUNSHI RAM
PREM SINGH
HOSHIAR SINGH
CHUNI LAL PROACH
SH SOM NATH SHARMA
KARTAR CHAND
MAHON LAL SHARMA
YASHPAL SINGH
DEVI CHARAN SHARMA
ROSHAN LAL
SURESH KUMAR
ASHOK KUMAR
SUDERSHAN KUMAR
RAJINDER PRASHAD KOTWAL
MD MOIN UDDIN
GH. HASSAN SHEIKH
OM PARKASH
DES RAJ SHARM
INDER JEET
JOMPHY LAL
TIRTH RAM SHARMA
HEM RAJ
PIARA SINGH RAPIAL
MOHINDER SINGH
MOHD QASIM
NISSAR AHMED SHEIKH
ANAND PAUL GUPTA
BISHAN DASS
THAKER LAL MANHAS
MOHD HANIEF MALIK
TIRATH RAM
BASHIR AHMAD PARRAY
GOPAL KRISHAN
BODH RAJ
MANGAT SINGH
BHAGWAN DASS
SH MADAN LAL
SH MOHAN LAL
SAT PAUL
KUNDU RAM
SH. ISHWAR LAL
HANS RAJ
RAM SHOOR
DALIP KUMAR
NGUTUP DORJE
BELI RAM
SHAM LAL
AMIN CHAND
SANDOKH RAM
BANSI LAL
GHULAM RASOOL KELAM
GHULAM HUSSAIN GANAI
MOHD SHARIEF
GOPAL KRISHAN VERMA
HAMIDULLAH
MOHD ASHRAF
BASHIR AHMED
ABDUL RASHID BUTT
S. RANDHIR SINGH SASSAN
JAGAN NATH KOTWAL
SH. PRITAM SINGH
VIJAY KUMAR SINGH
RAJ NARAYAN JHA
JOGINDER SHARMA
JASWANT SINGH
SAFIR AHMED
KUSHAL DEV SINGH
ROMESH SHARMA
LAL CHAND
TILAK RAJ
JOGINDER KUMAR
JAGDISH CHANDER
MILKHA SINGH SLATHIA
RAJ KUMAR
LT. SH AVTAR KRISHAN SEHGAL
SUBASH CHANDER SHARMA

MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4


MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEC1 MEC15 MEC2 MEC3 MEC4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4

5128
5129
5130
5131
5132
5133
5134
5135
5136
5137
5138
5139
5140
5141
5142
5143
5144
5145
5146
5147
5148
5149
5150
5151
5152
5153
5154
5155
5156
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5169
5170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
5187
5188
5189
5190
5191
5192
5193
5194
5195
5196
5197
5198
5199
5200
5201
5202
5203
5204
5205
5206
5207
5208
5209
5210
5211
5212
5213
5214
5215
5216
5217
5218
5219
5220
5221
5222

131613640
131611052
130728865
130728722
130729029
131726650
131726359
130728747
130729186
130729161
131833990
130659255
130649659
130655677
130728650
130734772
131627283
131630274
130728708
131834115
130728675
131726563
131630228
131627617
130732263
130734733
131726825
131627520
131726800
131726270
131726760
131727382
131726477
130728905
130729130
131834320
130728951
130655867
131630250
131627591
130655717
130729899
131726753
130728690
130728944
130655724
130729193
131611077
131613887
130728833
130658927
130730442
131627394
130730410
131627269
130732367
131728789
131833969
130734719
131624059
131726438
131627631
131834351
130655749
131853147
131628285
131726452
131633026
130655899
131627410
130655700
130655978
130655684
131627276
130729985
130730467
130728754
131627624
130728730
131726294
130730428
131726610
131726603
130730370
130655756
130732335
130730474
130655810
130659001
131627703
130734797
130649634
131610960
130732381
131727723

MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG

1201
1201
1206
1206
1201
1201
1267
1201
1201
1201
1235
1206
1201
1207
1250
1275
1207
1268
1201
1201
1201
1250
1207
1201
1275
1267
1201
1201
1250
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1275
1201
1206
1201
1206
1201
1206
1206
1201
1268
1267
1207
1207
1207
1207
1250
1207
1267
1250
1207
1201
1207
1250
1206
1250
1201
1201
1275
1268
1267
1268
1267
1207
1267
1250
1207
1201
1201
1201
1201
1267
1250
1201
1206
1267
1250
1201
1201
1201
1201
1206
1250
1206
1201
1201
1206
1267

ANU ANAND
ANU BALA
ANU BALLA
ANU RATHORE
ANUDEEP KOUR
ARCHANA TALASHI
ARIFA HAMID
ARTI GANDOTRA
ARTI VERMA
ARUN SHARMA
ARUNA
ASHA BANO
ASHA DEVI
ASHOK KUMAR
ASHU KUNDAL
ASIA HAMID
ASMA JABEEN
BAL KRISHAN
BALWANT SINGH
BANDANA MANHAS
BANDHANA SHARMA
BANITA SHARMA
BARKAT HUSSAIN
BARKHA PANDOH
BHARAT BHUSHAN
BHARTI DEVI
BHARVIE ABROL
BHUMIKA JAMWAL
BIKRAM JEET
BINDU TICKOO
BODH RAJ
BRAHM KUMAR
CHARU SHARMA
CHUNI LAL BHAT
DALLU SHARMA
DARMWZ SINGH
DARSHAN KUMAR
DAVINDER SINGH
DAYA KRISHAN
DEEPTI SHARMA
DHARAM CHAND
DHARAM PAUL
DHEERAJ CHOUDHARY
DHEERAJ KHAJURIA
DIMPLE KUMARI
DINESH MADAN SINGH
DINESH SINGH PATHANIA
FARHAT RUKHSAR
FAROOQ AHMAD AKHOON
FAROOQ AHMED
FARZANA KOSAR
FAZAL E RABBI
FOZIA KOUSER
GANESH SINGH
GEETU SHARMA
GHULAM MOHD SHEIKH
GUFFTAR AHMED
GURDEEP KOUR
GURMEET KOUR
GURPREET KOUR
HANS RAJ
HARI DUTT SHARMA
HEENA QAZI
INDU DAMBI
INDU NRANIA
IRFAN HUSSAIN
IRSHAD AHMED
IRSHAD AHMED MALIK
IRSHAD HUSSAIN
JAFAR HUSSAIN
JAGMEET KOUR RAINA
JAHAN ARA
JASPREET KOUR
JATINDER KUMAR
JAVED ALI WANI
JOGINDER LAL
JYOTI BALA
JYOTI KAUR MEHTA
JYOTI SHARMA
KALI DASS
KALISHO DEVI
KAMAL KISHORE
KAMLA
KAMLESH DEVI
KANCHAN BALA
KANEEZ FATIMA
KANIZE FATIMA
KANTAR CHAND
KARTAR SINGH
KEHAR SINGH
KESHIV SINGH CHOUHAN
KEWAL KRISHAN
KHUSWINDER SINGH
KIRAN BALA
KISHORI LAL

DEV DASS
MUNSHI RAM
SH.SUBASH CHANDER
SURAM SINGH
GURNAM SINGH
TEJ KRISHAN TALASHI
ABDUL HAMID KAMAL
VIJAY KUMAR GANDOTRA
SAT PAL
SURESH KUMAR
JASWANT RAJ
MUSHTAQ AHMED
SH. KRISHAN CHAND
OM PARKASH SHARMA
DEV RAJ KUNDAL
ABDUL HAMID SHAH
MOHD BASHIR
SH CHUNI LAL
GURDEV SINGH
JAGATTAR SINGH
DHARAM PAUL SHARMA
PARAS RAM SHARMA
GULAM HUSSAIN
VINOD PANDOH
KRISHAN CHAND
ROSHAN LAL
ASHOK ABROL
RAJINDER SINGH JAMWAL
ROMELA RAM
DURGA NATH TICKOO
MANGU
TILK RAJ
SHAMBU NATH SHARMA
KASHI NATH BHAT
UTTAM CHAND
PANJU
SITA RAM
PRITHPAL SINGH
SH HEM RAJ BHARTHI
SH. RAM PAUL SHARMA
SHER SINGH
KRISHAN LAL
RATTAN CHAND
MAHESH CHANDER KHAJURIA
BALDEV RAJ
MADAN TEJ SINGH
KARAN SINGH PATHANIA
MOHAMMAD IQBAL NAIK
GHULAM QADIR AKHOON
MOHD LATIEF
MOHD AZIZ KHAN
NOOR HUSSAIN
MOHD SIKANDER KHAN
AMAR NATH
PARDEEP KUMAR SHARMA
ABDUL REHMAN
HABIBULLAH CHANDIAL
S. TARLOK SINGH
SWARN SINGH
MANOHAR SINGH
ROOPA RAM
RAMESHWAR DYAL SHARMA
HALIM KHAN QAZI
HIRA LAL
BAJ SINGH NRANIA
BASHIR MOHD
GHULAM HASSAN
GHULAM HUSSAIN
GH. HASSAN
CHOUDHARY ALI MOHD
GURMEET SINGH RAINA
ABDUL RASHID BUTT
NIRMAL SINGH
SUBASH CHANDER
GHULAM QADIR WANI
KRISHAN LAL
KULDEEP KUMAR
LALIT KUMAR MEHTA
SWAMI RAJ SHARMA
BIJJU RAM
CHUNI LAL
CHUNI LAL
RAM KRISHAN SHARMA
JEET SINGH
KRISHAN LAL
MOHD ALI
NAZIR HUSSAIN SHAH
PREM NATH
SADHU RAM
MOHAN LAL
KRISHAN SINGH CHOUHAN
AGYA RAM
MOHAN SINGH
BUTA RAM
RAM LAL DHAR

MEG1 MEG2 MEG3 MEG4


MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4

5223
5224
5225
5226
5227
5228
5229
5230
5231
5232
5233
5234
5235
5236
5237
5238
5239
5240
5241
5242
5243
5244
5245
5246
5247
5248
5249
5250
5251
5252
5253
5254
5255
5256
5257
5258
5259
5260
5261
5262
5263
5264
5265
5266
5267
5268
5269
5270
5271
5272
5273
5274
5275
5276
5277
5278
5279
5280
5281
5282
5283
5284
5285
5286
5287
5288
5289
5290
5291
5292
5293
5294
5295
5296
5297
5298
5299
5300
5301
5302
5303
5304
5305
5306
5307
5308
5309
5310
5311
5312
5313
5314
5315
5316
5317

130655731
130655803
130729090
130649641
130649610
130655795
130728682
130728897
130728629
131627649
131726517
130734780
130728840
130729953
130728976
131615240
131613626
130655874
131726595
131833944
131627459
131611084
130729154
131627237
130728715
131627220
131726366
131630339
131613633
130729881
131726445
131726982
131630360
131627370
131627330
130729233
130655835
130655992
130728801
130659026
130728983
130729921
130728826
131728653
131833983
131627290
130728793
130729992
131627362
131627309
131613619
131611038
130728761
131627355
131726936
130730317
130732270
131630235
131627212
130732328
130730331
131834122
131729590
131627434
130728858
130728589
130658894
131627480
130732310
131726818
130730009
131615114
131726792
130728643
130658980
130730349
131611013
130729050
131627244
131726975
130729960
130729272
130729219
130732350
130730395
131611006
130729011
131726334
131727003
131628278
131726667
131614871
131610992
130729240
131627473

MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG

1268
1206
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1250
1201
1267
1267
1201
1268
1201
1275
1268
1201
1201
1275
1250
1201
1201
1268
1250
1201
1207
1275
1207
1201
1201
1207
1207
1207
1268
1268
1206
1207
1250
1201
1201
1275
1250
1201
1207
1207
1201
1207
1207
1275
1206
1206
1207
1250
1268
1268
1207
1201
1268
1250
1201
1250
1250
1267
1201
1250
1250
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1206
1250
1201
1201
1250
1201
1206
1201
1250
1250
1206
1206
1267
1267
1207
1207
1201
1206
1201
1207
1250

KULDEEP SINGH
KUMARI RAJNI
LATEEF AHMAD SAMOON
LAXMI DEVI
LEKH RAJ
LOVELY DEBGOTRA
MADAN LAL
MADAN LAL SHARMA
MADHU BALA
MALVIKA RAINA
MAMTA GUPTA
MANEESH KUMAR
MANISHA SHARMA
MANJEET BHARTI
MANJEET SINGH
MANOJ KUMAR
MANSOOR AHMAD RAHEE
MANZOOR HUSAIN
MEENAKSHI
MEENAKSHI
MEENAKSHI KUMARI
MEENAKSHI SAMBYAL
MEENAKSHI WANGOO
MEGHA GUPTA
MINA KUMARI
MINAKSHI SHARMA
MOHD ABASS
MOHD ABRAR
MOHD IQBAL
MOHD ISHTIAQ
MOHD LATIF
MOHD RAZAK
MOHD SHAFI
MOHD SHAKEEL
MOHD UMAR
MOHD YASEEN
MOHD. MUZAMIL SOHIL
MOHINDER SINGH
MOHSIN KAIFI
MONIKA DEVI
MONIKA SLATHIA
MRS. RENU BALA
MUDASSER AHMED
MUKHTYAR AHMED NAIK
MUMTAZ KHAN
MUNAWAR HUSSAIN SHAH
MURTZA ALI MUGHAL
MUSHTAQ AHMED WANI
MUSHTAQ HUSSAIN
NAJMA JABEEN
NARESH KUMAR
NARINDER KUMAR
NARINDER KUMAR
NASREEN AKHTER
NAVJOT SINGH
NAWAZ AHMED
NAWAZ SHARIEF
NAYAMAT ALI
NAZIA FAROOQ
NAZMA HUSSAIN WANI
NEEF MOHD
NEELAM ANGEL
NEELAM KUMARI
NEELAM SHARMA
NEENA DEVI
NEERA DEVI BHAU
NEERAJ GUPTA
NEERAJ KANT SHARMA
NEERAJ SAINI
NEERU DEVI
NEETAN SHARMA
NEETI DOGRA
NEETOO RAZDAN
NEETU DEVI
NEETU VERMA
NEHA GOSWAMI
NEHA KOHLI
NEHA RANI
NEHA SHARMA
NEHA SLATHIA
NIDHI KUMARI
NIRMAL KANGOTRA
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA PATHANIA
NITISH SHARMA
NOWSHEENA KOUSAR
NUSRAT JAHAN BUTT
NUSRAT MANHAS
PALVI GUPTA
PALVI KHAJURIA
PAMPI
PANKAJ SHARMA
PANKAJ SHARMA
PARAMJEET SINGH

KRISHAN LAL
SAT NARAYAN
ATTA MOHD SAMOON
SH. NANAK CHANO
BHOOP CHAND
SAT NARAYAN
GIAN CHAND
PT. HARI RAM
SANJAY KUMAR
ANIL KUMAR RAINA
SAT PAUL GUPTA
BRIJ LAL
CHANDER KANT SHARMA
DEVI DITTA
SHANKER SINGH
SH. DARSHAN LAL
PERVAIZ AHMAD KHAN
MOHAMMAD ISHAQ SHEIKH
DARSHAN SINGH CHIB
OMKAR NATH MASTANA
GANESH SHARMA
K.N.S.SAMBYAL
SHUBAN LAL WANGOO
PARVEEN KUMAR GUPTA
SH. SUKH RAJ PADHA
SH. KULBUSHAN SHARMA
AKBER ALI
MOHD AZAM
GH. MOHD BATT
MOHD FAZEL
RAJ MOHD
MOHD HUSSAIN
NOOR MOHD
MOHD AFSAR
ABDUL HAQ
MOHD SAFEER
MOHD. RAFIQ SOHIL
PARTAP SINGH
MOHD LATIEF
NASEEB SINGH
JAGDISH SINGH SLATHIA
MR. KAMAL JEET
MOHD SHABAN
MOHD SHAFI NAIK
MOHD ASLAM
KHALIL HUSSAIN SHAH
MOHD RASHID
GHULAM QADIR WANI
MOHD RASHID
MOHD SAYEED KHAN
KRISHAN LAL
ROMESH CHANDER
TIRATH RAM
NOOR HUSSAIN
SURJEET SINGH
ATTA MOHD
MOHD YASSAIN MIR
GULAM HUSSAIN
FAROOQ AHMED KHAN
MOHD HUSSAIN WANI
BAGGAR DIN
LAZARUS SOTRA
KRISHAN CHAND
PREM NATH SHARMA
SH. JAGDISH KUMAR
SH. NIRMAL SINGH
ASHOK KUMAR GUPTA
NANAK CHAND SHARMA
GANDHRUB SINGH SAINI
DEV RAJ
SH. NAIB CHAND
FAQIR CHAND
BHUSHAN LAL RAZDAN
JAGAT RAM
RAJ KUMAR VERMA
MOHAN LAL
M.K.GROVER
CHAMAIL SINGH
SH. KULBUSHAN KUMAR
TARSEM SINGH SLATHIA
MOHINDER PAUL SHARMA
GULSHAN KANGOTRA
CHUNI LAL
OM PARKASH
QURBAN SINGH
SATYA BHUSHAN SHARMA
MOHD. HUSSAIN MINTOO
MOHD ASLAM BUTT
YAQOOB KHAN
VIJAY KUMAR GUPTA
SH RAM KHAJURIA
NATHU SINGH
SWAROOP CHAND
KUNDAN LAL SHARMA
SHAM LAL

MEG1 MEG2 MEG3 MEG4


MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4

5318
5319
5320
5321
5322
5323
5324
5325
5326
5327
5328
5329
5330
5331
5332
5333
5334
5335
5336
5337
5338
5339
5340
5341
5342
5343
5344
5345
5346
5347
5348
5349
5350
5351
5352
5353
5354
5355
5356
5357
5358
5359
5360
5361
5362
5363
5364
5365
5366
5367
5368
5369
5370
5371
5372
5373
5374
5375
5376
5377
5378
5379
5380
5381
5382
5383
5384
5385
5386
5387
5388
5389
5390
5391
5392
5393
5394
5395
5396
5397
5398
5399
5400
5401
5402
5403
5404
5405
5406
5407
5408
5409
5410
5411
5412

131726460
130728990
131833747
130730324
130655985
130655850
131853179
130730435
130655953
130729946
130730450
130729075
130734765
130658934
131726413
131726262
130650850
130655939
130655881
130655921
130734805
130732342
131632959
130655763
131627560
130728636
130735276
131853043
131627513
130732288
131630307
130732407
130729043
131833976
131627670
130655770
130729939
130730388
130658959
130729201
131627577
130728872
130658910
131729132
130734726
130729179
131853265
131726681
131610985
131611060
130658973
130658998
131627348
131627506
131726785
130728937
131627600
131611020
131726406
130728779
131853226
130728668
131627663
130729036
130729265
131627402
131726570
131611045
130734758
130734701
130732399
130645991
130730356
130658966
130729082
130729147
130728969
131726556
130655842
131627538
130726159
131627552
130729115
131726628
130729914
130659019
131627545
131630242
131627316
130729004
130728819
130728786
131630267
130655788
131726531

MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG

1201
1201
1201
1250
1206
1250
1206
1206
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1250
1267
1207
1207
1206
1268
1201
1201
1201
1250
1201
1206
1250
1250
1275
1275
1250
1206
1201
1250
1206
1201
1250
1268
1201
1267
1206
1267
1201
1250
1201
1250
1201
1267
1268
1250
1207
1207
1201
1201
1201
1206
1275
1268
1207
1250
1206
1267
1201
1201
1267
1267
1207
1201
1250
1207
1267
1250
1207
1201
1201
1201
1250
1250
1201
1275
1250
1250
1250
1250
1206
1201
1207
1207
1267
1267
1207
1207
1250
1250

PARVEEN SINGH
PAWANDEEP KOUR
PAWAR BHARAT DATTATRYA
POOJA DEVI
POOJA SHARMA
POOJA SHARMA
POONAM BALORIA
POONAM JAMWAL
POONAM SHARMA
POONAM SLATHIA
PRATIBHA BHAGAT
PRATIMA SHARMA
PREETI NISCHAL
PRITAM SINGH
PRIYA BHAT
PRIYA GUPTA
PRIYANKA MANHAS
PRIYANKA SHARMA
PUNEET KOUR
PURAN CHAND
RABIA KOUSAR
RABIYA MAJEED
RACHI BAKSHI
RACHNA RAINA
RADHA DEVI
RADHA RANI
RADHIKA SHARMA
RAHUL GUPTA
RAJ KUMAR
RAJESH KUMAR
RAJESH SHAN
RAJESH SINGH
RAJNI BALA
RAJNI CHOUDHARY
RAJNI DEVI
RAJNI SHARMA
RAJNIBHAGAT
RAKESH GUPTA
RAKESHMA DEVI
RAMAN SHARMA
RANGIL SINGH
RANJANA SHARMA
RANJEET SINGH
RASHMEET KOUR
RASPREET KOUR
RASVINDER KOUR
RATTAN LAL
RAVI BABU KORAMU
RAVI KUMAR
RAVI KUMAR
RAVIENDER SINGH
REHYANA KOSAR
REKHA KUMARI
RENOO DRORA
RENU BALA
RENU SHARMA
RESH PAUL SINGH
RIAZ AHMED
RIFAT ARA
RIFAT MUSTAFA MALIK
RINKU THAKUR
ROCKEY GUPTA
ROMESH KUMAR
ROSHNI ANTAL
ROSHNI VASSON
RUHEENA KOUSAR
RUKHSANA AKHTER BUTT
SABHA SHAHEEN
SADAF IQBAL
SAHIL CHANAYAL
SAIMA SADIKA
SAIMA TABASSUM
SAKSHI SHARMA
SAMRITI MAHAJAN
SANDEEP KUMAR PANDITA
SANDEEPIKA SHARMA
SANGEETA KOUL
SANIYA RAFIQ
SANJANA
SANJAY KUMAR PANDITA
SANJAY SHARMA
SANJEEV KUMAR
SANTOSH SHARMA
SANTOSHI KUMARI
SARITA SHARMA
SARLA DEVI
SHABIR AHMED
SHABNAM KOUSER
SHAH PARI
SHAHZADA BANOO LONE
SHAKTI LAL
SHALLU DUTTA
SHAMIM AHMED
SHAMIM AHMED
SHAVI SHARMA

RAGHUBIR SINGH
DALJEET SINGH
PAWAR DATTATRYA
PURAN SINGH
TILAK RAJ
ROMESH LAL
HUKAM SINGH
MOHENDER SINGH
KESHO RAM SHARMA
KULDEEP SINGH SLATHIA
ANIL KUMAR
KAMAL DASS
SUBASH CHANDER NISCHAL
KULWANT SINGH
BUSHAN LAL BHAT
CHAMAN LAL GUPTA
DHANANAIR SINGH MANHAS
ROMESH SHARMA
JAGDEV SINGH
ROMESH LAL
NAZIR AHMED
ABDUL MAJEED SHAH
YASH PAL BAKSHI
T. R. RAINA
RAM LAL KHAJURIA
SH. DARVINDER KUMAR
DES RAJ RAINA
GOPAL KRISHAN GUPTA
SHANKAR DASS
KRISHAN KUMAR
RAM NATH
SANTOKH SINGH
NASIB SINGH
BRIJ LAL
CHAIN SINGH
SHIV KUMAR SHARMA
TARA CHAND
TIRATH RAM
LACHMAN SINGH
GITA RAM SHARMA
DEWAN CHAND
HARBANS LAL
GAUTAM SINGH
MOHAN SINGH
RAGHBIR SINGH
AYA SINGH
PREM NATH
SAMUEL
FEROZ CHAND
NARAYAN CHAND
KEKER SINGH
MOHD AZIZ KHAN
ASHOK KUMAR
PERICHAT SINGH
SHANKER DASS
ASHOKA RAM SHARMA
CHATTRU RAM
ABDUL AZIZ
GHULAM HASSAN TANTREY
MOHD BASHIR MALIK
THAKUR LAL
SH. LOK RAJ GUPTA
SH. THOGA RAM
VIJAY CHAND
SHANTI SAROOP
MOHD HUSSAIN MINTOO
ABDUL GANI BUTT
MOHD AKHTER
IQBAL AHMED
MOOL RAJ CHANAYAL
MANZOOR HUSSAIN
MOHD ASHRAF
SANJAY SHARMA
VIPAN MAHAJAN
LASSA KOUL PANDITA
RAM RATTAN SHARMA
SH. MAKHAN LAL KOUL
MOHD RAFIQ
BUPINDER KUMAR
SH. SHARIDHAR JOO PANDITA
SWAMI RAJ SHARMA
VISHWA NATH
JAGAN NATH
RASHAM LAL
MOHAN LAL SHARMA
YASH PAUL
ABDUL SUBHAN
MOHD MUNSHI
WALAIT HUSSAIN
GHULAM ABBAS LONE
SH. SUKH RAM
JAGDISH RAJ
MANZOOR HUSSAIN
ABDUL RASHID RUNYAL
JOGINDER SHARMA

MEG1 MEG2 MEG3 MEG4


MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4

5413
5414
5415
5416
5417
5418
5419
5420
5421
5422
5423
5424
5425
5426
5427
5428
5429
5430
5431
5432
5433
5434
5435
5436
5437
5438
5439
5440
5441
5442
5443
5444
5445
5446
5447
5448
5449
5450
5451
5452
5453
5454
5455
5456
5457
5458
5459
5460
5461
5462
5463
5464
5465
5466
5467
5468
5469
5470
5471
5472
5473
5474
5475
5476
5477
5478
5479
5480
5481
5482
5483
5484
5485
5486
5487
5488
5489
5490
5491
5492
5493
5494
5495
5496
5497
5498
5499
5500
5501
5502
5503
5504
5505
5506
5507

130726141
131627498
130655914
130655946
130729122
130728571
130729907
130735283
131729282
130732295
131726491
131627251
131726484
130728596
130728920
130732374
130655907
131726398
130728912
131627441
131610978
130729108
130729258
131630299
130658902
131627466
130728604
131630346
130729068
130658941
130655691
130649627
131627427
130734686
131610946
131726943
131627656
131729290
131630281
131627584
131853258
131610939
131726739
130729978
131726420
130655828
131726746
130732249
130728611
130726134
130728880
131627387
130727490
130727610
131627735
130734923
130727340
131628547
131628665
130735133
130727136
130727358
130734955
130735054
131628712
131628619
130727372
131613371
131613332
131614262
131628429
130727483
131613396
130727319
131627853
131613340
130735197
130727602
130727673
130727333
130727286
130727420
130735126
130735022
130735061
130734909
131613325
130727594
130727380
130727150
131630314
130727831
130727745
131628468
131628436

MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MEG
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD

1275
1201
1201
1207
1206
1206
1206
1250
1207
1268
1207
1250
1250
1268
1267
1268
1250
1201
1267
1250
1267
1250
1268
1275
1267
1201
1201
1275
1275
1201
1250
1201
1201
1201
1250
1201
1250
1250
1275
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1275
1201
1275
1268
1207
1201
1201
1259
1201
1259
1201
1201
1201
1259
1259
1201
1201
1267
1201
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1267
1259
1259
1201
1201
1201
1201
1259
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1259
1259
1259
1259
1201
1259
1201
1259

SHEERAZ AHMAD
SHEETAL JAMWAL
SHEETAL KATOCH
SHIKHA GUPTA
SHILPA DINGRA
SHILPA SHARMA
SHIVANI SHARMA
SHIVANI SINGH
SHOKET HUSSAIN
SHOKET MAHMUD
SHWETA SAMBYAL
SIAMA RAFIQ
SOM RAJ
SONIKA BHAGAT
SRIJAN TICKOO
SUHEEL RAJA
SUKANYA KHAJURIA
SUKSHAM
SUMAN SHARMA
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNIL LATA
SUNIL MANHAS
SURESH KUMAR
SURINDER KUMAR
SURINDER SINGH
SURJIT KUMAR
SURJIT SINGH
SUSHEEL KUMAR
SUSHEEL SINGH
SUSHMA DEVI
SWATI SHARMA
TAHIBA KHANAM
TAIR NIQASH
TANIA SHARMA
TANJEET KOUR
TANVI MAHAJAN
TARUN GUPTA
TILAK RAJ
TIRTH RAM
TSERING DOLKER
TSERING DOLMA
VINAY CHADHGAL
VINOD KOUL
VIPAN BRAL
VIPAN PAUL
VISHAL MANCHANDA
VIVEK MANHAS
WASIL MAJID BHAT
YASSER ARAFAT
YOUNIS SALEEM
ZAHIEEN KOSSAR
ABHILASHA
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR SHARMA
AMIT KUMAR SHARMA
AMITA SHARMA
AMRITA DEVI
ANAMICA SHARMA
ANITA DEVI
ANITA DEVI
ANJU BALA
ANJU KUMARI
ANKUSH KUAMR
ANOO KUMARI
ANSHU SHARMA
ANU RAJPUT
ANURADHA
ARCHANA GUPTA
ARTI GUPTA
ASAF IQBAL
ASHA DEVI
ASHA DEVI
ASHA KUMARI
ASHA KUMARI
ASHA RANI
ASHA RANI
ASHOK KUMAR
BABLI DEVI
BABLI DEVI
BABLIYA BAKSHI
BALVINDER KOUR
BANDANA KUMARI
BANDHNA DEVI
BHANU PARTAP SINGH
BINDU BAIGRA
BINDU KOHLI
BINDU SHARMA
CHAMIL SINGH
CHANCHAL KUMARI
CHANDER PARKASH
CHANDER PRABHA
DALLY SHARMA
DARSHAN KUMAR
DAVOUD AHMED

MOHD ALI
R.S.JAMWAL
ROMESH SINGH KATOCH
ASHOK KUMAR
TIRTHA RAM
SH. KULDEEP SHARMA
SANSAR CHAND
SUKHDEV SINGH
JAMAL DIN
AMAN ULLAH
SUSHEEL KUMAR
SH. MOHD RAFIQ
BELI RAM
HARBANS LAL
JOGINDER NATH TICKOO
BASHIR AHMED
MANGAT RAM KHAJURIA
KEWAL KRISHAN
CHUNI LAL
DAYA RAM
NAIB CHAND
SATPAUL SHARMA
MOOL RAJ MANHAS
JAGDISH KUMAR
RADHA KRISHAN
PATAIL SINGH
RAM SHOOR
LAKHMI CHAND
SURINDER PARKASH
TARA CHAND
ATTAM SINGH
D/OSH. RAMESH CHANDER SHARMA
MOHD. ASLAM QURESHI
MOHD AZIM
OM PARKASH
KULDEEP SINGH
PUSHAP GUPTA
SHIV CHARAN GUPTA
BAL KRISHAN
SH. ANANTU
TASHI NANGIAL
CHHERING STANZIN
KRISHAN RAM CHADHGAL
MOHAN LAL KOUL
RASHPAL SHARMA
OM PARKASH
SHYAM SUNDER MANCHANDA
HANS RAJ MANHAS
ABDUL MAJID BHAT
SAYED ULLAH WANI
ABDULLAH
MOHD AMIN
RANDHIR SINGH
RAMESH LAL
OM PARKASH SHARMA
PREM NATH SHARMA
B.R. SHARMA
LT. SH RATTA SINGH
DES RAJ SHARMA
KARTAR CHAND
SH. SHANKAR SINGH
SH. RAKESH KUMAR SHARMA
NIKKU RAM
MOHINDER LAL
CHUNI LAL
DR. JIA LAL
SH. KAMAL SINGH
PURAN SINGH
LACHHMAN DASS GUPTA
RAMESH GUPTA
MOHD. SHAKEEL KHAN
KULWANT SINGH
GANDHARB SINGH
SH. SURESH KUMAR
PRITAM DASS
LATE TARA CHAND
SH. BACDEV RAJ
AMAR NATH
SUDERSHAN SINGH
ROMESH CHANDER
RAM RAJ DUTTA
VARINDER SINGH
MAKHAN SINGH
ROMESH CHANDER
DHIAN SINGH
GIAN CHAND
PYAR CHAND
ROMESH CHANDER
SH. VED PARKASH
GUNDHARAB SINGH
NANAK CHAND
ROMESH KUMAR SHARMA
SHIV NATH SHARMA
KESRU RAM
ABDUL MOMAN

MEG1 MEG2 MEG3 MEG4


MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MEG1 MEG2 MEG3 MEG4
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6

5508
5509
5510
5511
5512
5513
5514
5515
5516
5517
5518
5519
5520
5521
5522
5523
5524
5525
5526
5527
5528
5529
5530
5531
5532
5533
5534
5535
5536
5537
5538
5539
5540
5541
5542
5543
5544
5545
5546
5547
5548
5549
5550
5551
5552
5553
5554
5555
5556
5557
5558
5559
5560
5561
5562
5563
5564
5565
5566
5567
5568
5569
5570
5571
5572
5573
5574
5575
5576
5577
5578
5579
5580
5581
5582
5583
5584
5585
5586
5587
5588
5589
5590
5591
5592
5593
5594
5595
5596
5597
5598
5599
5600
5601
5602

130734820
130727254
131627799
131614445
131628593
131628601
130727562
131627957
131628579
131627940
130727641
130727791
131627885
131627728
130735047
130727230
130727175
130735093
131613823
131613357
130727279
131614255
131628554
131627695
131628586
130727720
130727247
130727555
131628475
130727548
130727777
130735119
131627821
130724607
130727587
131613411
131627710
130727523
131628720
130734890
131613389
130735180
130727659
130727168
131628561
130727784
130735101
131628737
130734869
131627846
130727190
130727516
130734837
130726743
130727706
131628515
131627900
130727222
130727365
130734812
130727680
131627807
131627892
131628490
130727824
131728510
130727509
130727800
130727752
130734987
131628626
131613364
130735008
130727301
130734962
130727570
131614033
130727405
130727634
130727444
130727215
130735158
130727143
130735015
131628705
131627839
130727326
131628482
131628443
130727208
130727530
131628633
130735205
131627918
131627878

MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD

1259
1259
1267
1201
1259
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1201
1259
1259
1201
1259
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1259
1201
1201
1201
1267
1201
1201
1259
1259
1267
1259
1267
1259
1201
1201
1201
1201
1259
1201
1259
1201
1259
1259
1201
1259
1267
1259
1267
1201
1259
1259
1259
1267
1259
1201
1201
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1259
1201
1201
1201
1201
1259
1201
1259
1267
1267
1267
1267
1259
1259
1267
1259
1267
1267
1259
1259
1201
1267
1201
1201
1201
1267
1259

DEEPAK MALA
DOLI DEVI
DURGA SHAN
ENNA RANDHAWA
FARZANA SHARIEF
GULSHAN PUNIA
GURMEET KOUR
HARDEEP KOUR SUDEN
HEMA
INDERJEET SHARMA
INDERPREET KOUR
ISHA SHARMA
JASVINDER KUMAR
JOGINDER PAUL
JOTI DEVI
JYOTI
JYOTI BALA
JYOTI DEVI
KAILASH SINGH
KANIKA GUPTA
KARAN SINGH
KAVITA
KEWAL KUMAR
KIRTI SHARMA
KOMAL BHANDARI
KRITIKA GUPTA
KULDEEP KOUR
KULDEEP KUMAR
LALITA DEVI
LALITA KUMARI
MADAN LAL
MADHU SHARMA
MAMTA SHARMA
MAMTA SHARMA
MANEESH UPPAL
MANJLA DEVI
MANJU SHARMA
MEENA DEVI
MEENA KUMARI
MEENA SANDHU
MEENAKSHI DUBEY
MOSMI ANDOTRA
MR. RAKESH KUMAR
NEELAM DEVI
NEELAM KUMARI
NEELU SHARMA
NEERU ANDOTRA
NEERU KUMARI
NEETU SHARMA
NEHA BHARTI
NEHA KUMARI
NESHA DEVI
NIKHA SHARMA
NIRNA DEVI
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA KUMAR
NISHU SHARMA
PAMI DEVI
PANKAJ KUMAR SHARMA
PANKAJ KUMARI
PARSHANT KUMAR
PARVEEN KUMAR
PARVEEN NAGRA
PARVEEN SINGH
PARVINDER KOUR
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA DEVI
POOJA SHARMA
POOJA SHARMA
POONAM DEEP KOUR
POONAM SHARMA
POPAL KHAJURIA
PRINKYA THAKUR
PRIYA KUMARI
PRIYA RANI
PRIYA SONI
PRIYANKA DEVI
PUJA BHAT
RACHNA SHARMA
RAJNI BALA SHARMA
RAJNI DEVI
RAKESH KUMAR
RAKESH KUMAR
RAKSHA DEVI
RANBIR SINGH
RANJEET KOUR
RAVI KUMAR
RAVIT SINGH
REENA DEVI
RENU SHARMA
RENUKA SARNGAL
REVA RANI
RICHA KUMARI

VIJAY KUMAR RAINA


PEHAL SINGH
RAM KRISHAN
GOGA SINGH
MOHD SHARIEF
JAGDISH SINGH
DEEDAR SINGH
S. RAJINDER SINGH
VISHAL MANCHANDA
MUKAND LAL
DALJEET SINGH
HARI GOPAL SARASWATI
BABU RAM
TIRATH RAM
OM PARKASH
DHARAMVIR SINGH
SWARN SINGH
SH. RAGHUBIR SINGH
JAGDEV SINGH
VIJAY GUPTA
SH. TULA RAM
VIJAY KUMAR
SH. SARDARI LAL
KEWAL KRISHAN
VINOD KUMAR BHANDARI
SH. RAVAN KUMAR GUPTA
PARVINDER SINGH
BADRI NATH
SH. PERMANAND
JOGINDER SINGH
TARAN CHAND
RAJ KUMAR
RAJ PAUL SHARMA
OM PRAKASH
MADAN LAL
SUBASH CHANDER MANHAS
JAI PARKASH
KASHMIRI LAL
SUBASH CHANDER
PARAS RAM
SURESH KUMAR
SHIV RAJ SINGH
SH.TOTA RAM
KAMAL SINGH
TARA SINGH
VED PARKASH
SH. SUKHDEV SINGH
JAGDISH RAJ
PARSHOTAM LAL SHARMA
KHEM RAJ
PRITAM SINGH
SANTOSH KUMAR
JAGDISH RAJ
JASWANT SINGH
SH. DAVINDER SINGH
SH. ROMESH KUMAR
WARYAM SINGH
SH. RAJ KUMAR
FEROZ CHAND
SHIV LAL SHARMA
ONKAR SINGH
KISHORI LAL SHARMA
VED PARKASH
SP. SINGH NAGRA
UTTAM SINGH
GURMUKH SINGH
ASHOK SINGH
PARAS RAM
BANSI LAL
DEV RAJ SHARMA
AJAY KUMAR
SATWANT SINGH
SH. RAKESH KUMAR
SH. RAKESH KUMAR
CHANCHAL SINGH
YESH PAUL
OMKAR SINGH
PHULAIL SINGH
INDER JIT SINGH
MADHAN LAL
KAUSHAL KUMAR
SUNIL KUMAR SHARMA
SANTOSH KUMAR
ASHOK KUMAR
BAL KRISHAN
JASWANT LAL SHARMA
OM PARKASH
S MANOHAR SINGH
TARA MANI
KARNAIOL SINGH
ANGREZ SINGH
SURINDER SHARMA
SH. SARDARI LAL
NAIB CHAND PARIHAR
RAMESH CHANDER

MHD2 MHD3 MHD4 MHD6


MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6

5603
5604
5605
5606
5607
5608
5609
5610
5611
5612
5613
5614
5615
5616
5617
5618
5619
5620
5621
5622
5623
5624
5625
5626
5627
5628
5629
5630
5631
5632
5633
5634
5635
5636
5637
5638
5639
5640
5641
5642
5643
5644
5645
5646
5647
5648
5649
5650
5651
5652
5653
5654
5655
5656
5657
5658
5659
5660
5661
5662
5663
5664
5665
5666
5667
5668
5669
5670
5671
5672
5673
5674
5675
5676
5677
5678
5679
5680
5681
5682
5683
5684
5685
5686
5687
5688
5689
5690
5691
5692
5693
5694
5695
5696
5697

131613980
130734851
130735079
130727469
130727182
131628680
130727760
130735086
131627814
131628522
131614040
130727412
131627688
130727437
131628658
131628672
130734844
130734876
131628640
130727666
130727698
130734994
131627932
131627925
130734948
130727627
130734883
130734916
130734970
130735140
130727713
130727817
130735165
130727397
130727476
130735030
131628508
130727293
130727849
130735172
131627860
131728431
130727261
131628450
131628530
131627742
130727738
131613429
130727451
130734930
130732872
131614120
130732793
131614097
131614531
131614112
130733638
131727898
130732880
131614105
130733645
131614137
131611876
131611726
131611923
131611693
131611869
131612079
131852335
131611909
131611994
131611733
131612086
131729275
131612030
131611780
131612008
131612022
131632941
131612061
131612119
131611916
131611970
131611962
131729085
131612054
131611647
131611851
131611797
131611758
131729655
131611719
131633058
131611883
131611630

MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MHD
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MLIS
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP

1267
1259
1267
1201
1259
1201
1259
1267
1201
1201
1201
1201
1201
1259
1201
1267
1201
1259
1259
1201
1201
1201
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1267
1259
1201
1201
1201
1259
1259
1259
1201
1201
1201
1201
1201
1267
1201
1201
1259
1259
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1212
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

RIMMY SHARMA
RIMPY RAJPUT
RINKU RAM
RITU BALA
ROCHAK SHARMA
ROSHI KAILOO
RUBINA KOUSER
RUCHI SHAN
RUCHI SHARMA
SAMBI DEVI
SANJEEV KUMAR
SANTOSH DEVI
SANTOSH RANI
SARISHTA KUMARI
SATBINDER KOUR
SEEMA BHANDARI
SHAKTI DEVI
SHARDA DEVI
SHASHI RANI
SHWETA SHARMA
SIMRAO DEVI
SONIA
SONIKA DEVI
SONIKA SHARMA
SONU KAUR
STANZIN GURMET
SUKHDEEP KOUR
SUKRITI DUTTA
SUMAN DEVI
SUMEDHA KUMARI
SUMMAN LATTA
SUNDER KAUR
SUNIL KUMAR SHARMA
SUNIT KOUR
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA DEVI
SUNITA KUMARI
SUNITA KUMARI
SUNITA KUMARI
SURASH SINGH
SURISHTA KUMARI
SWARNA RANI
TARSEM LAL
URMILA DEVI
VIJAY BALA
VIJAY SHARMA
VINAY KAMAL
VINOD KUMAR
VISHAL SHARMA
ANJALI SHARMA
ANKUSH
DEEPAK PARKASH
MANISHA KHAJURIA
MUKESH SHARMA
NEERAJ GANDHI
NITIN SETHI
PARAMPREET KOUR
RAMNIK KAUR
SHASHI BALA
SVETA SHARMA
VIDHI TALWAR
AAKRITI CHAKU
AAKRITI CHHABRA
ABINASH CHOUDHARY
AMITA DALLIA
AMRITA SINGH
ANKUSH SHARMA
ANSHUL ARORA
ANURAG SARIN
ARUN PANDITA
ASHISH SHARMA
ASHNEEL MUBALIA
BHANU PARTAP SINGH
DEBANGSHU GHOSH
DEVINDER KOUR
FIRDOS
GURMEET SINGH
JAYA CHANDAN
KALPANA RAINA
KARTAR SINGH
KRITIKA SUDAN
MANDEEP KOUR
MANINDER SINGH SAGGU
MANTO CHAUDHARY
MEENAKSHI PANDIT
MOIN KHAN
NEETI GUPTA
NEHA GUPTA
PALLVI DHOTRA
PARAG DATT GAUR
PAWAN KUMAR
PITABAS MONDAL
PRIYANKA SAWHNEY
PUNEET PAL SINGH

RAM PARSAD SHARMA


SHAMSHER SINGH
PURAN LAL
D/O VAITA RAM
MADAN LAL
BHUSHAN KUMAR KAILOO
GHULAM RASOOL BANDAY
AJEET KUMAR SHAN
KEWAL KRISHAN SHARMA
SH. SHAM LAL
BRIJ LAL SHARMA
MAHAVIR SINGH
RASHPAUL SINGH
ASHOK KUMAR
MELA SINGH
SATPAL BHANDARI
SH. DEEPAK KUMAR
BISHAMBER NATH
KARAN SINGH
SH. SAT PAL SHARMA
SEWA RAM
VIRENDRA SINGH
RAJINDER KUMAR
DEV RAJ
MOHINDER SINGH
TASHI TUNDUP
DEVINDER SING
BABU RAM DUTTA
BADRI LAL
SURESH KUMAR GUPTA
LATE. SH. BEHARI LAL
SURJEET SINGH
SURESH KUMAR SHARMA
SHAMSHER SINGH
MAN CHAND
DARSHAN LAL
SH. VEER SINGH
SH. SOHAN LAL
VIPAN KUMAR
TARA CHAND
KAKA RAM
NANAK CHAND
SH. KARTAR SINGH
SH. BACHAN LAL
SH. ROMAL SINGH
TEK RAJ
SATISH KUMAR
SWAMI RAJ
GIRDHARI LAL
ASHOK SHARMA
SUBASH SHARMA
TILAK RAJ
HANS RAJ
VINOD KHAJURIA
SHIV PAL SHARMA
PREM NATH
JAGDISH SETHI
AMARJIT SINGH
KESAR SINGH
KEWAL KRISHAN
KULDIP CHAND SHARMA
KAMAL DEV TALWAR
ASHOO CHAKU
CHAND CHHABRA
ASHOK KUMAR CHOUDHARY
RP SINGH
KULWANT SINGH
KULDEEP KUMAR
ASHOK KUMAR ARORA
RAJESH KUMAR SARIN
P.K PANDITA
SC SHARMA
RATTAN LAL MUBALIA
RAJINDER SINGH
DEBASIS GHOSH
JOGINDER SINGH
MOHD ISHAQ
HARJIT SINGH
JAGDISH RAJ CHANDAN
KEWAL KRISHEN RAINA
SANT RAM
PARSHOTAM KUMAR SUDAN
PARVINDER SINGH
MOHINDER SINGH SAGGU
ROSHAN LAL CHAUDHARY
JAWAHAR LAL PANDIT
MOHD. SHARIF
PARDEEP KUMAR GUPTA
BANSI LAL GUPTA
MADAN MOHAN
DATT GAUR
JOGINDER LAL
DHIRENDRANATH MONDAL
KEWAL KRISHAN SAWHNEY
JAGMEET SINGH

MHD2 MHD3 MHD4 MHD6


MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MHD2 MHD3 MHD4 MHD6
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE106
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE103
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MLI101 MLI102 MLII101 MLII102 MLII103 MLII104 MLIP2 MLIE101 MLIE102
MS2 MS5 MS7 MS10
MS1 MS3 MS6 MS9
MS1 MS3 MS8 MS10
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS4 MS7 MS10
MS1 MS4 MS8 MS11
MS51 MS52 MS54
MS1 MS3 MS4 MS8
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS6 MS8
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS3 MS7 MS9
MS1 MS3 MS8 MS10
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS4 MS6 MS10
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS3 MS6 MS9
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS2
MS1 MS3 MS6 MS9
MS1 MS2 MS3 MS4

5698
5699
5700
5701
5702
5703
5704
5705
5706
5707
5708
5709
5710
5711
5712
5713
5714
5715
5716
5717
5718
5719
5720
5721
5722
5723
5724
5725
5726
5727
5728
5729
5730
5731
5732
5733
5734
5735
5736
5737
5738
5739
5740
5741
5742
5743
5744
5745
5746
5747
5748
5749
5750
5751
5752
5753
5754
5755
5756
5757
5758
5759
5760
5761
5762
5763
5764
5765
5766
5767
5768
5769
5770
5771
5772
5773
5774
5775
5776
5777
5778
5779
5780
5781
5782
5783
5784
5785
5786
5787
5788
5789
5790
5791
5792

131729140
131611987
131611837
131611686
131611820
131612093
131611740
131611930
131611812
131612047
131833912
131633137
131611654
131611679
131611615
131615107
131611701
131611844
131611948
131611661
131729480
131611955
131611890
131611805
131729419
131729100
131611622
131611765
131612015
131611772
131729268
131612101
131729537
130730023
131628000
130730134
130730198
130730016
131628088
131612742
131627989
131628056
131612860
130730260
131628031
130730070
130730127
130730238
131612892
131728646
131612814
130730206
131612710
131628063
131612853
131729512
131612735
130730087
131612781
130730062
131628024
131614674
130730055
130730277
131627971
130730213
130730030
130730159
131614491
130730110
131628049
131612728
131612846
131612885
131729386
131628095
131612799
130730102
131612878
130730300
130730291
131612774
130730094
131612821
130730173
131632966
130730220
131627996
130730245
131627964
130730141
131613894
131628070
130730048
131612750

MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MP
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA

1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1206
1206
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1208
1201
1206
1206
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1250
1207
1201
1201
1207
1206
1201
1201
1207
1201
1206
1201
1201
1201
1250
1250
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1207
1206
1201
1201
1201
1201

RAHUL GUPTA
ASHOK KUMAR GUPTA
RAKESH KUMAR
SHAM LAL
RAKHI TALWAR
VINOD KUMAR TALWAR
RIGZIN NAMGIAL
CHHETAN GURMIT
RISHU KAILASH
KAILASH CHANDER SAINI
ROHIT GUPTA
PARVEEN KUMAR GUPTA
ROHIT SHARMA
ROMESH SHARMA
ROOHI JAMWAL
RANJIT SINGH
SACHIN KUMAR
CHAMAN LAL PANDIT
SAMREEN MALIK
ABDUL LATIEF MALIK
SANDEEP MAHAJAN
CHANAN MAL MAHAJAN
SANJEEV KUMAR BHAGAT
LATE PREM CHAND
SHAGUN RAINA
CHAMAN LAL RAINA
SHILPA PANGOTRA
BISHAN DASS PANGOTRA
SHIVETA PANDITA
VIJAY KUMAR PANDITA
SHIVETA PANDITA
CHUNI LAL PANDITA
SONAH SHARMA
KEWAL KRISHAN SHARMA
SONAL GUPTA
SHAKTI SHARAN GUPTA
SONIA BHAU
KRISHAN SINGH
SONIA RAJPUT
PURAN SINGH
SOURAV SAMNOTRA
RAJINDER NATH SAMNOTRA
SUMEET KOUR
KARNAIL SINGH
SURJEET SINGH
OM KUMAR
TANIYA DOGRA
RAM KRISHAN
TAVINDER SINGH
HARPAL SINGH
TEJINDER PAL SINGH
BHUPINDER SINGH
VENUS KAUR
SAUDAGAR SINGH
VIJAY KUMAR
JK KANTROO
VIKAS KUMAR CHOUDHARY
SHAMSHER SINGH
VIKRANT VERMA
ROMESH CHANDER
VIPANPREET KOUR
JOGINDER SINGH
VISHAL HANGLOO
RAJ NATH HANGLOO
ABHISHEK KUMAR
RAMRIT PRASAD
AJAY KUMAR
TERSEM LAL
AKASH DEEP SHARMA
RAM PAUL SHARMA
AMIT KUMAR
MANORANJAN KUMAR SINGH
ANIL KUMAR PANDIT
TRILOKI NATH PANDIT
ANIL SINGH ANDOTRA
OMKAR SINGH ANDOTRA
AVAY SINGH
OMA KANT
BAJINDER SINGH
ASHOK SINGH
BHANWAR LAL
PANCHA RAM VISHNOI
BINDU KAI
DEEP RAJ
DEEPENDRA SINGH
GANGA SINGH
DEEPINDER SINGH
LAL SINGH
DEWAKER BAKERWAL
INDER RAJ BAKERWAL
DHEERAJ KUMAR JHA
MADAN KANT JHA
GANDEEPSINGH JASROTIA
RAJINDER SINGH JASROTIA
GANESH MALHOTRA
RAM DASS GUPTA
GARU MANDOTRA
BALDEV RAM SHARMA
GHULAM QADIR
ABDUL AZIZ
GURDEV SINGH
RAM SINGH
HITASH KHAJURIA
BHAJAN LAL
IMRAN ALI BAMBA
HISSAM UD DIN BAMBA
JAI KARAN SINGH
DAYAL SINGH
JEEVENDRA KUMAR SINGH
KAMLESHWAR SINGH
JITEN PALA
JUDHISHTIR PALA
JITENDER SHARMA
RAM RATTAN
JYOTI MERRY SANDHU
MRS. DAZZI SANHDU
KAPIL
GYANENDER CHOWDHARY
MADHAVI SAMBYAL
RAMESH SINGH SAMBYAL
MAJID HUSSAIN
MEHRAJ DIN KHURWANI
MANGAL BHUSHAN SINGH
RADHA KANT SINGH
MANVI KESAR
VED PARKASH KESAR
MD FAIYAZ
LATE AINUL HAQUE ANSARI
MOHD ALTAF
MOHD AZAM
MOHD IKHLAQ
BASHIR AHMED MALIK
MOHD ZULFRAZ
SHER MOHD
MUKESH TIWARI
KAMLA DEVI
NARENDER SINGH
SURENDER SINGH
NARESH KUMAR
SARBAN DASS
NEETU BANMOTRA
SHAMSHER LAL
NEETU MANHAS
KHAJOOR SINGH MANHAS
NEHAL PANDIT
GOPI KRISHAN PANDIT
PANKAJ KUMAR
MAHESHWARI MISTRY
PARDEEP SINGH
RATTAN SINGH
PARDEEP SINGH
JANKAR SINGH
PARMARTH GUPTA
ASHOK KUMAR GUPTA
PATNANA JAGADEESWARA RAO PATNANA NARAYANA RAO
PAVANKUMAR BHARATKUMAR PANDYA
BHARATKUMAR PANDYA
RAJ RANI
MILKHI RAM
RAJESH SINGH
GIAN SINGH
RAJINDER MALPOTRA
KRISHAN LAL
RAMBHOTLA CHAUDARI DH
VENKAT SWAMY
RAMJEE SINGH
RUDRA NARAYAN SINGH
ROSHAN LAL
KARNAIL CHAND
SAKIL HUSSAIN
MOHAMMAD HUSSAIN
SANCHIT KUMAR SINGH
PREM KUMAR SINGH
SARVAN RAM
BHANWAR LAL
SHAKTI SHARMA
DEV RAJ
SHARIEF AHMED
MOHD SHAFI
SHEETAL DUBEY
BHAGWAN DASS DUBEY
SHIVENDER SINGH JAMWAL
MOHINDER SINGH JAMWAL
SOURABH SARANGAL
BASANT RAM
SOZIA AKHTAR
ABDUL WAHID ZARGAR
SUMAN KAPIL
VIJAY KUMAR KAPIL

MS1 MS2 MS3 MS4


MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS2 MS3 MS4
MS2 MS95 MS23 MS93
MS3 MS4 MS41 MS42
MS1 MS2 MS5 MS6
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS2 MS6 MS8
MS1 MS2 MS3 MS4
MS3 MS7 MS9 MS11
MS1 MS3 MS6 MS10
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS3 MS5 MS7
MS2 MS5 MS7 MS10
MS1 MS3 MS6 MS9
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS6
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS4
MS7 MS6 MS2 MS10
MS1 MS2 MS7 MS9
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS6 MS10
MS22 MS64 MS52 MS43
MS1 MS2 MS3 MS4
MS1 MS2 MS3 MS41
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14

5793
5794
5795
5796
5797
5798
5799
5800
5801
5802
5803
5804
5805
5806
5807
5808
5809
5810
5811
5812
5813
5814
5815
5816
5817
5818
5819
5820
5821
5822
5823
5824
5825
5826
5827
5828
5829
5830
5831
5832
5833
5834
5835
5836
5837
5838
5839
5840
5841
5842
5843
5844
5845
5846
5847
5848
5849
5850
5851
5852
5853
5854
5855
5856
5857
5858
5859
5860
5861
5862
5863
5864
5865
5866
5867
5868
5869
5870
5871
5872
5873
5874
5875
5876
5877
5878
5879
5880
5881
5882
5883
5884
5885
5886
5887

130730284
130730252
131612767
130730180
131612839
131612807
131623784
131628017
130730166
131615192
131727669
131832849
131727526
131729616
131727375
131614398
131612158
131626686
130726428
130658769
130726958
131628389
130726284
130658751
131610226
131610305
131610430
130727040
130658830
130726625
130658593
130726521
130658586
131610559
130726657
131626400
130726220
131626948
130726965
131628340
130658712
131626568
131612441
130658790
130726919
131612434
131628411
131627022
130726260
131627180
131626820
130726782
131626228
130726997
131610534
130726546
131626250
131626590
130726632
130659549
131610201
131728550
130658640
130726277
131612459
131628325
131731762
131610455
130726704
130726671
130658870
131729884
130726711
130726560
131613554
131612290
131612316
131612180
131612172
130727104
130726822
131626489
131627119
130726410
130726206
131633120
131626457
131610390
130658658
131626987
130726847
131626916
130726474
130727096
130726790

MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPA
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPB
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS

1201
1201
1250
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1208
1201
1267
1250
1207
1259
1201
1275
1267
1201
1201
1267
1201
1250
1201
1250
1250
1201
1201
1259
1250
1250
1275
1259
1201
1207
1259
1208
1207
1207
1201
1275
1250
1250
1201
1201
1250
1267
1275
1201
1250
1267
1201
1275
1267
1201
1259
1207
1275
1250
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1250
1264
1267
1267
1201
1201
1259
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1208
1208
1267

SUNIL KUMAR
SHALLO RAM
SUNIL SINGH
ANANT SINGH
SURESH KUMAR PARIHAR
MAN CHAND
VARINDER SINGH
SH. SANDOKHU RAM
VARUN JANDIAL
PRADEEP GUPTA
VIJAY KUMAR
BABU RAM
VIKRAM SINGH
TILAK RAJ SAINI
VINAY SHARMA
SURINDER KUMAR SHARMA
YOGESH MALGOTRA
DES RAJ MALGOTRA
DEEPAK ANDOTRA
PRABHAT SINGH
DHARMENDAR KUMAR SHARMA HANS RAJ SHARMA
MOHD IRSHAD
ALI MOHD GURESS
NIKHIL GROVER
SHASHI PAL GROVER
PUSHPINDER SINGH SAMBYAL JAGDEV SINGH SAMBYAL
SOURABH MAHAJAN
DAVINDER KUMAR GUPTA
SUNNY KUMAR GUPTA
KRISHAN LAL
ABDUL RASHID MALIK
SANDULLAH
ABDUL REHMAN
MOHD KAZAQ
ABHISHEK MANHAS
ASHOK SINGH
ADIL HUSSAIN KHAN
GHULAM HASSAN KHAN
ADITI SHARMA
MADAN LAL SHARMA
AJAY KUMAR
KEWAL KRISHAN
AJAY KUMAR
JAGAT RAM
AJEET KUMAR
GHANI SHAM BALI
AJEET KUMAR
BODH RAJ
AKHTER HUSSAIN
MOHAMMAD ISHAQ SHEIKH
ALKA JAMWAL
KISHORE SINGH
ALTAF HUSSAIN
MOHAMED HUSSAIN AZAD
ALTAF HUSSAIN TAK
GHULAM MOHD TAK
AMANDEEP SINGH
KULMEETG SINGH
AMARJEET KOUR
RAGUBIR SINGH
AMARPAL SINGH
HARBHAJAN SINGH
AMEET KOUR
CHARAN SINGH
AMIT WAZIR
PRITAM SINGH
AMRISH KUMAR
UTTAM CHAND
ANAMIKA CHARAK
ONKAR SINGH CHARAK
ANEEL SHARMA
VED PARKASH
ANGREZ SINGH
NAIN SINGH
ANIL KHAJURIA
MADAN LAL KHAJURIA
ANITA DEVI
ANGRAZ SINGH
ANITA KUMARI
SH. BALBIR KUMAR
ANJALI SHARMA
SUBASH CHANDER
ANJU BALA
ROOP LAL
ANU RADHA
NARINDER KUMAR SHARMA
ANU RADHA SHARMA
KOSHALAYA DASS
ANWER BEIG MUGHAL
SHABIR ALAM
ANZER IQBAL
MOHD. RAFIQ
ARJUNA PARIHAR
BODH RAJ PARIHAR
ARPNA CHARAK
PRITAM SINGH
ARTI DEVI
PYAR CHAND
ARTI GUPTA
RAM PARSHAD
ARTI SHARMA
ASHOK KUMAR
ARTI SHARMA
PRITAM LAL
ASHA DEVI
SURAM CHAND
ASHA DEVI
SWAMI RAJ
ASHA DEVI
BAL KRISHAN
ASHIQ HUSSAIN
ABDUL RAHIM
ASHOK SINGH
SHAM SINGH
ASHUTOSH
SATISH KUMAR
ASHWANI KUMAR
BODH RAJ CHOWDHARY
ASHWANI KUMAR RAKWAL
SHER SINGH
ASIF IQBAL
GHULAM MOHD
AVINASH KUMAR
BHUVNESH KUMAR
BABLU SHARMA
OM PARKASH
BABUR HUSSAIN
MOHD SHAFI
BALBIR SINGH
KRISHAN CHAND
BALWANT SINGH
ROMAL SINGH
BANDHU DEVI
BODH RAJ
BETOO SINGH SOUMBRIA
LATE.SHRI OMSINGH SOUMBRAI
BHANU PARTAP JASROTIA
SUNDER SINGH JASROTIA
BHARTI SHARMA
VED PARKASH SHARMA
BHUWANI SHARMA
BANSI LAL
BINDU BALA
SH. ROMESH CHANDER REDO
BITTU RAM
KHEM RAJ
CHAIN SINGH
MOOL RAJ
CHAIN SINGH
SURAM SINGH
CHAMAIL SINGH
DAULAT SINGH
CHANDER BALA SARGOTRA
RAM DHAN SARGOTRA
CHANDER KIRAN
RAM DHAN
CHARAN JEET
JAGAT RAM
DEACHEN PALMO
TSEWANG RIGZEN
DEEKSHA MATHUR
VIJAY KUMAR MATHUR
DEEP KOUR
GURBACHAN SINGH
DEEPAK KUMAR
HANS RAJ
DHEERAJ BHARTI
SHAM LAL BHAGAT
DHEERAJ KAPOOR
BUSHAN KAPOOR
DHEERAJ SHARMA
SAT PAUL
DHEERAJ SHARMA
JIA LAL SHARMA
DINESH SINGH CHIB
SUKHDEV SINGH CHIB
DIVYA SHARMA
KULDEEP KUMAR SHARMA
EKLUVYA
VIJAY PAL
FAROOQ AHMED PEDHAR
KHURSHID HUSSAIN PEDHAR
FARZANA QAYOOM
ABDUL QAYOOM KHAN
FATIMA GULZAR
GUZAR AHMED
GEETA DEVI
DHARM SINGH

MPA11 MPA12 MPA13 MPA14


MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MPA11 MPA12 MPA13 MPA14
MS1MS2MS3MS4
MS1 MS5 MS9 MS423
MS1 MS3 MS5 MS7
MS1 MS3 MS6 MS10
MS1 MS4 MS7 MS10
MS1 MS4 MS7 MS9
MS1 MS2 MS3 MS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4

5888
5889
5890
5891
5892
5893
5894
5895
5896
5897
5898
5899
5900
5901
5902
5903
5904
5905
5906
5907
5908
5909
5910
5911
5912
5913
5914
5915
5916
5917
5918
5919
5920
5921
5922
5923
5924
5925
5926
5927
5928
5929
5930
5931
5932
5933
5934
5935
5936
5937
5938
5939
5940
5941
5942
5943
5944
5945
5946
5947
5948
5949
5950
5951
5952
5953
5954
5955
5956
5957
5958
5959
5960
5961
5962
5963
5964
5965
5966
5967
5968
5969
5970
5971
5972
5973
5974
5975
5976
5977
5978
5979
5980
5981
5982

131612237
131731519
131627015
131610219
130726356
130726750
130726539
131626496
130726395
131627133
130658720
131728170
131626360
131610240
131610130
131626797
131626307
131627172
130727057
131627030
131628404
131614477
131612251
131626281
131626378
130726879
130726893
131612283
130726349
131626353
130658848
130726388
131626693
130658737
131610115
130727071
131613927
131626274
130726815
130726291
130726553
131626772
131628364
131626780
130658697
130726592
131626242
131628332
131612133
131610470
130727000
131610161
131626432
131610541
130726180
131626909
130727025
131612427
130726442
131627054
130658680
131626837
131610280
131610147
130658783
131628300
130726729
131610233
131614484
131627165
131613910
131610573
131626203
130726245
131626923
131610265
131626719
130726618
131610272
131610297
131627140
130726972
130658816
131610606
130726450
131627008
131627101
130658672
130726499
131612205
131626615
130658619
130726640
131626608
130726980

MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS

1250
1201
1201
1275
1259
1201
1201
1264
1275
1201
1259
1277
1250
1275
1208
1201
1201
1208
1201
1207
1207
1201
1250
1201
1201
1201
1250
1250
1259
1283
1201
1250
1250
1250
1201
1201
1250
1250
1201
1259
1267
1250
1275
1201
1259
1259
1201
1275
1267
1250
1201
1208
1259
1267
1201
1201
1250
1207
1259
1207
1208
1201
1267
1267
1208
1201
1267
1275
1201
1283
1267
1264
1267
1250
1267
1275
1250
1201
1267
1267
1250
1201
1208
1201
1250
1201
1201
1267
1207
1208
1207
1201
1267
1207
1250

GEETIKA
GHULAM MOHAYAL DIN
GHULAM MUSTAFA
GIRJA SHARMA
GULSHAN KUMAR
GULSHAN SHARMA
HANEET KOUR
HANS RAJ
HARI KRISHAN
HARI LAL
HARPAL SINGH
HUMEERAH IQBAL
ILYAS AHMED
IMRAN HUSSAIN
IMTIAZ AHMED
INDER PAUL
INDERJEET SINGH
JAMIL AHMED KHAN
JATINDER KUMAR
JAVAID AHMED
JAWAID IQBAL DAR
JIGMAT STOBGAIL
JOGINDER KUMAR
JYOTI BALA
JYOTI SHARMA
KAILASH SHARMA
KANAN GUPTA
KANTA DEVI
KAPIL SHARMA
KARAN BALI
KARAN SINGH
KAVAL SINGH
KEWAL SINGH
KISHORI LAL
KONCHOK GYALSON
KOSHAL KUMAR
KULBEER SINGH
KULDEEP SINGH
KUNZANG CHOSDOL
LALIT KUMAR CHOUDHARY
LOBBI LAL
MADAN LAL
MAHESH KUMAR
MAKHAN LAL
MAKHAN LAL
MAMTA SHARMA
MANDEEP SINGH CHIB
MANJEET KUMAR
MANMOHAN SINGH
MANOJ DOGRA
MANPREET KOUR
MANVEER SINGH
MEENA KUMARI
MEENA KUMARI
MEENAKSHI SHARMA
MEHBOOB AHMED
MEMOODA KOUSER
MIRZA MOHD ALYAS
MOHAN LAL
MOHASAN AHMED
MOHD AFZAL
MOHD ALYAS
MOHD ARSHAD
MOHD ASHAQ
MOHD AYOUB
MOHD FAROOQ
MOHD IMTIYAZ
MOHD IQBAL
MOHD RAFIQ
MOHD RASHID
MOHD YASSER
MOHD YOUNES
MOHD ZAHID
MOHD. RAFIQ WANI
MOHINDER KUMAR
MOHINDER KUMAR
MOHINDER PAUL
MOHIT CHOPRA
MUDASAR MUSHTAQ
MUDASIR NAZIR
MUDASSAR PARVAZE
MULKH RAJ
MUSHTAQ AHMED
NAHEED AKHTER
NAIHA THAKUR
NARESH CHOUDHARY
NARESH KUMAR
NARESH KUMAR
NARGIS JABEEN
NARGIS TAJ
NASEEM AKHTER
NAWANG DOLKAR
NAWSHADA BANOO
NAZIA KOUSER
NEELAM DEVI

SHALLO RAM
ALLAH DITTA
MUNSHI KHAN
VED RAJ
HANS RAJ
SAWTANTER KUMAR
IQBAL SINGH
OM SINGH
BHAGI RAM
DHANI RAM
AMARJEET SINGH
MOHD IQBAL WANI
AB AZIZ
SADIQ HUSSAIN
MUSHTAQ AHMED
RATTAN CHAND
DINA NATH
MOHD LATIEF
RAM CHAND
AHMED DIN
MOHD DIN DAR
RIGZIN NAMGAIL
RAM CHAND
CHAMAN LAL
RAVI KUMAR SHARMA
B R SHARMA
KRISHAN KUMAR GUPTA
MAKHOLI RAM
OM PARKASH
ROHIT KUMAR BALI
GOPAL SINGH
CHARAN SINGH
DHARAM SINGH
HARI RAM
MURUP TSEPAL
SUDESH KUMAR KOTWAL
SURJAN SINGH
CHARAT RAM
TSERING JIGMAT
RAJINDER KUMAR
SOBA RAM
PREM NATH
MOOL RAJ
HANS RAJ
KRISHAN LAL
KAMAL CHAND
KULDEEP SINGH
KAILASH RAM
RAM SINGH
MULKH RAJ
IQBAL SINGH
AMARJEET SINGH
RAM LAL SHARMA
MULAK RAJ
S.K. SHARMA
SHAMIS DIN
AZAD HUSSAIN
KHADAM HUSSAIN
RAJINDER CHOUDHARY
WALAYAT HUSSAIN
BADER DIN
HAMIDULLAH WANI
BASHIR AHMED
MOHD SHAFI
MOHD ASLAM
GHULAM MOHD
AB MAJEED
ROSHAN DIN
GU MOHD
MOHD BASHIR
NISAR AHMED
TARIQ HUSSAIN
GHULAM QADIR SHAH
MAHMDU WANI
ROMESH KUMAR
LEKH RAJ
OM PARKASH
MADAN MOHAN CHOPRA
MUSHTAQ AHMED BEG
QUDERAT ULLAH
PARVAZE AHMED
INDER CHAND
JAMWAL DIN
MOHD ASLAM
GAJA SINGH
PRITAM SINGH
DHARAM CHAND
RATTAN CHAND
MOHD HANIF
MOHD TAJ MIR
GHULAM HUSSAIN
TASHI TUNDUP
GHULAM QUADIR
ABDUL MAJID
HANS RAJ

MPS1 MPS2 MPS3 MPS4


MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4

5983
5984
5985
5986
5987
5988
5989
5990
5991
5992
5993
5994
5995
5996
5997
5998
5999
6000
6001
6002
6003
6004
6005
6006
6007
6008
6009
6010
6011
6012
6013
6014
6015
6016
6017
6018
6019
6020
6021
6022
6023
6024
6025
6026
6027
6028
6029
6030
6031
6032
6033
6034
6035
6036
6037
6038
6039
6040
6041
6042
6043
6044
6045
6046
6047
6048
6049
6050
6051
6052
6053
6054
6055
6056
6057
6058
6059
6060
6061
6062
6063
6064
6065
6066
6067
6068
6069
6070
6071
6072
6073
6074
6075
6076
6077

131610527
130726324
131626471
130726886
130658823
131610383
130658561
130727129
131612269
131729250
131610344
130726370
130658601
131626962
130658809
131627047
131612387
130726481
131610369
130726514
130726213
131612212
130726317
131626733
131626679
131626511
131626536
131626955
131610510
130658705
130726363
131610423
131612466
131626314
131610462
131610320
131613870
131626883
131610598
131729576
131628292
130726926
130726861
131626385
131626440
130727111
131612355
131613830
131612140
130727089
131612220
131626726
131626812
130658776
131612276
130726696
131626647
130726403
130726664
131610494
131614864
130726578
131610566
130726901
131626392
131626758
131614438
130726933
131626630
131626210
131626321
131612330
130726238
131626195
131627086
130727032
130658579
131614019
130726435
131612362
131628318
130726736
131612244
131627158
130726252
131627205
131626622
130726768
131632980
130726940
131626765
131626851
131610312
131626970
131612402

MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS

1250
1259
1250
1267
1201
1250
1201
1259
1201
1201
1250
1275
1259
1267
1250
1207
1207
1207
1201
1259
1201
1201
1259
1201
1250
1250
1250
1250
1201
1259
1267
1201
1259
1250
1250
1250
1201
1201
1264
1267
1267
1201
1207
1267
1201
1259
1201
1267
1201
1201
1250
1201
1250
1267
1201
1201
1250
1259
1201
1201
1208
1259
1275
1201
1267
1250
1201
1259
1201
1207
1201
1267
1201
1267
1207
1201
1208
1201
1201
1207
1275
1267
1264
1250
1201
1201
1207
1201
1201
1201
1250
1201
1267
1250
1264

NEELAM KUMARI
NEENA DEVI
NEENA SHARMA
NEERAJ KUMAR
NEERAJ KUMAR SHARMA
NEETA RANI
NEHA SAMBYAL
NIDHI BADYAL
NIDHI GUPTA
NIRMALA
NIRMALA RANI
NISHA KATOCH
NISHA RANI
NISHA SHARMA
NISHU KUMARI
NISSAR HUSSAIN
NOREEN AKHTER
NOUSHABA NISHAT
PANKAJ KUMAR
PANKAJ SHARMA
PARAMJEET SINGH
PARDEEP KUMAR
PARMEET KOUR
PARSHOTAM LAL
PAWAN KUMAR
PAWAN KUMAR
PERSHOTAM KUMAR
PINKU DEVI
POOJA BALLORIA
POOJA RANI
PRASAN DEEP SHAN
PREETY KOHLI
PRITHI PAL SINGH
PUSHPA DEVI
RACHNA GUPTA
RAGUBIR SINGH
RAHUL KOUL
RAHUL KUMAR PADHA
RAINA DEVI
RAJ KUMAR
RAJ KUMAR
RAJ PAUL
RAJEEV RAINA
RAJESH KUMAR
RAJESH SHARMA
RAJESH SHARMA
RAJESH SINGH
RAJINDER KUMAR
RAJNI BALA
RAMJEE RAINA
RANJITA DEVI
RATTAN LAL
RAVI SHANKER DAYA
RAVINDER KUMAR
RAZA ALI
REGZIN GURMATH
RENU KUMARI
RENU RAINA
RIMPY
RITA DEVI
ROBINA ANJUM
ROHINI SHARMA
ROHIT BHARTI
ROMEEKA SHARMA
ROMESH KUMAR
ROOMI THAKUR
ROSHAM LAL
RUBIA ARA CHOWDHARY
RUCHIT KUMAR
RUKHSANA SHAHEEN
RUSTAM CHOUDHARY
SACHIN SINGH
SADHNA MANHAS
SAHIL KUMAR
SAIKA CHOWDHARY
SAIMA SHAKEEL BHAT
SALEEM JAHANGIR
SALMA AKHTAR
SAMIDA AKHTER
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJEET KUMAR
SANJEET KUMAR BHAGOTRA
SANJEEV KUMAR
SAPNA
SAQIB SALEEH
SARABJEET SINGH
SARITA KUMARI
SARJEET SINGH
SATIESH KUMAR
SATISH KUMAR SHARMA
SATISH SINGH CHIB
SATVEER SINGH RANA
SATVIR SINGH
SAYER RAZA

DES RAJ
JAGAT RAM CHOWDHARY
BANSI LAL
MOHAN LAL
SOM NATH SHARMA
DES RAJ GORKA
BALKAR SINGH SAMBYAL
ASHOK KUMAR BADYAL
SH. RAMESH CHANDER
SHANKAR SINGH
PURAN SINGH
MOHAN SINGH KATOCH
SUKH DEV SINGH
VED RATTAN SHARMA
DHARAM CHAND
KARAM DIN
MOHD. BASHIR
MOHD AKBAR
ISHIA KUMAR
PRITHVI PAUL SHARMA
DARSHAN LAL
ASHOK KUMAR
JASWANT SINGH
MORI RAM
BINDRU RAM
GOURI CHAND
KHEM RAJ
OM PRAKASH SINGH
CHEMAL SINGH
SH. MADAN LAL
SHADI LAL SHAN
SHAM LAL KOHLI
SAHAB SINGH
MANGAT RAM
OM PARKASH
SUNAK SINGH
MOTI LAL KOUL
TARA CHAND PADHA
PURAN CHAND
DOULAT RAM
SH. GIAN CHAND
KARTAR SINGH
CHAMAN LAL
RADHA KRISHAN
RATTAN LAL
LIKHAT RAM SHARMA
VAKIL SINGH
MOHAN LAL SHARMA
D/O BRAHM DEV
DEEPAK RAINA
ROMESH KUMAR
RANGILA RAM
SHAM LAL DAYA
OM RAJ
MOHD BAQIR
KAWANG TUNDUP
KARTAR CHAND
BABU RAM
SH.BACHAN LAL
SHYAM LAL ATTRI
MOHD SHARIEF
ROMESH CHANDER SHARMA
NAIB CHAND
PARSHOTAM DASS
OM PARKASH
KRISHAN SINGH
YASH PAUL
MOHD SADIQ
RAVINDER KUMAR
MOHD AHMED
FATEH HUSSAIN
ASHOK KUMAR CHAUHAN
JASWANT SINGH MANHAS
SUDESH KUMAR
SHABIR HUSSAIN
SHAKEEL UL REHMAN
GHULAM MOHD
YAQOOB HUSSAIN
MOHD ISMAIL
RAM LAL
CHUNI LAL
OM RAJ
GIRDHARI LAL BHAGAT
ISHER DASS
ASHOK KUMAR
SALEEM AHMED QURESHI
SWARN SINGH
DHAI RAM MANSHA DEVI
DAYARSINGH
PREM SINGH
RATTAN KUMAR SHARMA
SAWERN SINGH
RASAL SINGH RANA
KARNAIL SINGH
GHULAM HAIDER BUTT

MPS1 MPS2 MPS3 MPS4


MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4

6078
6079
6080
6081
6082
6083
6084
6085
6086
6087
6088
6089
6090
6091
6092
6093
6094
6095
6096
6097
6098
6099
6100
6101
6102
6103
6104
6105
6106
6107
6108
6109
6110
6111
6112
6113
6114
6115
6116
6117
6118
6119
6120
6121
6122
6123
6124
6125
6126
6127
6128
6129
6130
6131
6132
6133
6134
6135
6136
6137
6138
6139
6140
6141
6142
6143
6144
6145
6146
6147
6148
6149
6150
6151
6152
6153
6154
6155
6156
6157
6158
6159
6160
6161
6162
6163
6164
6165
6166
6167
6168
6169
6170
6171
6172

130726600
130725157
131627093
131610337
131626425
130658554
131610154
131610487
130726808
131627061
131612473
131612197
131610193
131626844
131628357
131626869
131626464
131610416
131626661
131626654
130658862
131626418
131626930
131626575
130726331
131610502
131626299
130726467
131612394
131610179
131628371
131614460
131612410
131612370
131626504
131626805
131626876
131612323
131613934
131610186
131730058
131610448
131626582
131627126
130726854
131610258
130726830
131626529
131613776
131633097
131731493
131627197
130726507
130727018
130658665
131610409
130726689
130658887
131626235
131626890
130727064
130658626
131613966
131626701
131626346
131626339
130726775
130726585
131626994
130658633
131610122
131626550
131610580
131626543
130726300
131610351
131612309
131612348
131612165
130726198
131610376
131626267
130658744
130658855
131729322
131627079
131626740
130659588
131613522
130659570
130659556
131727709
131614373
131614380
131727873

MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MPS
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM

1283
1250
1207
1267
1201
1208
1208
1283
1208
1207
1201
1201
1275
1201
1275
1201
1201
1201
1250
1250
1201
1201
1201
1250
1259
1201
1201
1201
1201
1250
1259
1201
1264
1207
1208
1250
1259
1201
1275
1275
1201
1201
1267
1250
1201
1275
1201
1201
1201
1259
1201
1208
1207
1201
1201
1264
1267
1283
1201
1208
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1259
1201
1201
1201
1250
1207
1250
1259
1250
1267
1267
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1257
1257
1257
1257
1257
1257
1257
1257

SEEMA BALI
SEEMA KHOKAR
SHABANA KOUSER
SHABIR AHMED
SHABNAM CHARAK
SHABNAM MIR
SHAHBAZ AHMED
SHAHID MIRZA
SHAHIEN AKHTER
SHAHZAD AHMED
SHAHZAD AHMED LONE
SHAIFU KANGOTRA
SHAMEEM IRFAN
SHARDA DEVI
SHAVITA DEVI
SHAYAN JI SALEEM
SHEETAL
SHIEFA LIYAQAT
SHIV KUMAR
SHIVALI GUPTA
SHIVAM JAMWAL
SHIVANGI JAMWAL
SHOKET AHMED
SOM RAJ
SONIA CHOUDHARY
SONIKA JARAL
SOURABH GUPTA
STANZIN TUNDUP
STANZIN YOUDON
SUBASH CHANDER
SUBASH CHANDER
SUBASH MIR
SUDESH DEVI
SUDESH SINGH
SUHAIL HUSSAN NAQVI
SUKH DEV SINGH
SUKHVINDER KOUR
SUNDANDAN SHARMA
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR
SUNITA KUMARI
SURESH SINGH
SURINDER KUMAR
SURINDER SINGH
SURINDER SINGH PATHANIA
SURJIT KUMAR
SUSHIL KUMAR
SUSHIL KUMAR SHARMA
SUSHMA DEVI
SUSHMA DEVI
SYEED AFTAB HUSSAIN SHAH
TAHIR AHMED
TALIB HUSSAIN
TARIQ RAFIQ
TARUN GUPTA
TASLEEM JAVID
TASLIMA KOUSAR MALIK
TAZEEM AKHTER
TILAK RAJ
TOSEEF AHMED
TOSIEF AHMED
TSEWANG DORJAY
UMESH KUMAR
UPASNA KHAJURIA
USHA DEVI
VANDANA DEVI
VARINDER KUMAR
VARINDER KUMAR
VARUN GLOCH
VARUN SHARMA
VASUDHA VERMA
VIKAS DOGRA
VIKAS SHARMA
VIKAS SHARMA
VINAY DUTTA
VINEY SUBASH BHARTI
VINOD KUMAR
VINOD KUMAR RATHORE
VIPAN KUMAR
VIVEK DUBEY
VRINDER KUMAR
VUKESH VAID
YOG RAJ
ZABIR AHMED DAING
ZAHIEN AKHTER
ZAKIR HUSSAIN
ZULFKAR ALI
AISHWARYA MANHAS
AKSHAY SHARMA
ANU RADHA
DIMPLE SHARMA
IETY MAHAJAN
NIRAJ DEVI
PALVI MAHAJAN
RAMAN DEEP KAUR

MANGAT RAM BALI


MOHD ASHRAF
MOHD ANWAR
GH. DIN NAIK
RAGHUBIR SINGH
IMRAN QADER
MANZOOR HUSSAIN
MOHD RIAZ
ALIF DIN
MUNSHI KHAN
LATE. ABDUL RASHID LONE
SH. VIJAY KANGOTRA
SHAMAS UD DIN
SUBASH CHANDER
DHANANTER SINGH
SALEEM AHMED QURESHI
PREM DASS
LIYAQAT ALI
PREM NATH
SUNIL GUPTA
HARNAM SINGH
SURAT SINGH JAMWAL
AHMED DIN
ANANTU
JIA LAL
BISHAN SINGH JARAL
SHAM LAL GUPTA
SONAM DORJE
TSEWANG CHOSTAR
PRABHU DYAL
SH. KIKAR SINGH
MK RAGHAVAN
MANHORI LAL
SHIV RAM
YASIN SHAH BUKHARI
PRITAM SINGH
MANJIT SINGH
VED PARKASH SHARMA
RAMESH KUMAR
PREM NATH
GANESH LAL
RAVAIL SINGH
RADHA KRISHAN
MOHAN SINGH
KARTAR SINGH PATHANIA
CHAIN SINGH
NEK RAM
YASH PAL SHARMA
DEV RAJ
KEHAR SINGH
SAYED TASWAR HUSSAIN SHAH
MOHD BASHIR
ABDUL HAMID
MOHD RAFIQ
VIJAY GUPTA
JAVID AKHTER WANI
AB. AZIZ MALIK
ABDUL QUYOOM
ANANT RAM
NAZIR AHMED QURESHI
ABDUL KHALIL
NAWANG RINCHEN
TARA CHAND
RAVI PARKASH KHAJURIA
DAYA RAM
RANJIT SINGH
HARI SARAN
DHANI RAM
DEV RAJ GLOCH
NARINDER SHARMA
YASHDEEP THAKUR
SITA RAM DOGRA
VED PARKASH
OM PARKASH SHARMA
GOPAL KRISHAN
SUBASH CHANDER SHARMA
BANSI LAL
JAI KRISHAN RATHORE
SURAJ SINGH
CHAMAN LAL SHARMA
PREM CHAND
INDER KUMAR VAID
KARAMCHAND
GHULAM RASOOL DAING
MOHD IQBAL KHAN
NOOR HUSSAIN
SULTAN MOHD
RAGHUBANS SINGH MANHAS
RAM DASS SHARMA
KEWAL KRISHAN
RAM PAUL
VIJAY GUPTA
RAM PAL
SATISH CHANDER
ROSHAN SINGH

MPS1 MPS2 MPS3 MPS4


MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MPS1 MPS2 MPS3 MPS4
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CFN1 CFN2 CFN3
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CFN1 CFN2 CFN3
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CNCC1 CNCC2
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CFN1 CFN2 CFN3
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CNCC1 CNCC2
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CFN1 CFN2 CFN3
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8

6173
6174
6175
6176
6177
6178
6179
6180
6181
6182
6183
6184
6185
6186
6187
6188
6189
6190
6191
6192
6193
6194
6195
6196
6197
6198
6199
6200
6201
6202
6203
6204
6205
6206
6207
6208
6209
6210
6211
6212
6213
6214
6215
6216
6217
6218
6219
6220
6221
6222
6223
6224
6225
6226
6227
6228
6229
6230
6231
6232
6233
6234
6235
6236
6237
6238
6239
6240
6241
6242
6243
6244
6245
6246
6247
6248
6249
6250
6251
6252
6253
6254
6255
6256
6257
6258
6259
6260
6261
6262
6263
6264
6265
6266
6267

131729497
131614366
130659563
131611360
131625043
130725211
131732069
131625233
130725361
131625828
131611235
131611392
131611156
131626124
131722470
131615146
131625090
131614144
131611149
131611242
131626013
131625004
130725687
131625606
131625351
131611400
131625470
131625749
131625946
130725860
131625907
131609809
131625921
130725243
131611471
131611568
130724725
130725630
130725196
130725386
130725085
131625756
131624983
130725551
130725275
131625265
131615003
131626163
131611339
130724993
131727644
130725798
130724660
131625201
131615081
131625978
130724449
130725623
130726110
131624897
130725884
131722383
130725590
130724811
130725773
130725164
131624905
130725440
131609665
130726094
130724771
130724796
131609959
130725078
131610090
130724488
131626149
131611543
131625369
131625874
131611163
131626052
131611267
131722409
131626100
130725648
130724352
131611582
130725924
131626006
131609887
131610043
131614176
131624969
130724868

MSCDFSM
MSCDFSM
MSCDFSM
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO

1257
1257
1257
1250
1207
1235
1201
1201
1201
1201
1235
1235
1250
1201
1207
1201
1207
1201
1235
1250
1201
1250
1201
1201
1201
1235
1207
1201
1250
1250
1201
1250
1250
1201
1250
1208
1201
1206
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1206
1201
1201
1283
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1283
1201
1201
1201
1235
1267
1201
1206
1235
1201
1206
1201
1201
1201
1275
1235
1201
1267
1208
1201
1250
1250
1201
1201
1250
1207
1267
1283
1207
1208
1201
1201
1275
1235
1283
1267
1250

SAHIBA GUPTA
SANJEEV SINGH SUMBRIA
SHEETAL KANGOTRA
AAKASH DEEP SINGH
AASMA MANHAS
ABASS HUSSAIN BATT
ABBA NASIR HUSSAIN
ABBAS KHAN
ABDUL RASHID WANI
ABHISHEK PARTAP SINGH
ABRAR NASEER SHAPOO
AFSHAN RAFI
AJAY KUMAR
AJAZ AHMED
AJAZ AHMED
AKHILESHWAR SINGH
AKHTIAZ AHMED MANHAS
ALLIYA BASHIR
ALTAF HUSSIAN
AMANDEEP SINGH
AMARJEET KOUR
AMIT SHARMA
AMITA PATHANIA
ANAMIKA PARMAR
ANEESH KOUR
ANEETA DEVI
ANITA RANI
ANJALI MANHAS
ANJALI SHARMA
ANJANA
ANJANA DEVI
ANJANA KUMARI
ANJOO DEVI ATTRI
ANJU DEVI
ANJU DEVI
ANJUM ARRA
ANKIT KUMAR SHARMA
ANKUSH JASROTIA
ANU JYOTI
ANU RADHA
ANU RADHA
ANU RADHA SHARMA
ANU SHARMA
ANU SHARMA
ANUP KAPOOR
ANURADHA
ANURAG SHARMA
ANWAR UL HAQ
ARCHANA PANDITA
ARCHANA SHARMA
ARJUN SINGH
ARPANA RATHORE
ARPANA SHARMA
ARUNA KATOCH
ASHA APREN
ASHA KUMARI
ASHA PANDITA
ASHAQ HUSSAIN
ASHAQ HUSSAIN
ASHIA JABEEN
ASHMA GUPTA
ASIA BATOOL
ASMA GANI
ASSIA TABASUM
AVINASH KOUR
BALBIR RAJ
BASHIR AHMED
BAVNEET KOUR
BHUPINDER SINGH
BINDIYA
CHAMPA CHARAK
CHARU SARAF
CHINTA DEVI
DARSHNA DEVI
DEEPIKA DEVI
DEEPIKA GUPTA
DEEPIKA OBERAI
DEEPTI PATYAL
DEERAJ SHARMA
DHAYAN SINGH
DHEERAJ PARIHAR
EKJYOT KOUR
FARHANA SHAFI
FARZANA KOUSER
FEMIDA BANOO
FERDOSE QAYOOM
FOZIA FARZANA
FOZIA MUSHTAQ
GAGAN MEET KOUR BALI
GARIMA CHOUDHARY
GAYTRI DEVI
GEETA DEVI
GHOSIA RASHEED
GHULAM MOHI UD DIN WANI
GIAN CHAND

JUGAL MAHAJAN
DALEEP SINGH SUMBRIA
SATISH KUMAR
ASHOK DEV SINGH
MOHD AYOUB
ABDUL REHMAN
ABA ALI
HASHAM KHAN
BASHIR AHMED WANI
ASHOK KUMAR CHIB
NASEER AHMED SHAPOO
MOHD RAFI SHEIKH
VED PARKASH
SHAMS UD DIN
ABDUL JABBAR
SHARADANAND SINGH
MOHD SADEEQ MANHAS
BASHIR AHMAD
GHULAM MOHD
RAGHUBIR SINGH
GURDEV SINGH
PARDEEP KUMAR SHARMA
SH. JAGTAR SINGH PATHANIA
KULDEEP SINGH
TARLOK SINGH
YAGIA DATT SHARMA
YASHPAL SHARMA
RATTAN SINGH
OM PARKASH
KULDEV SINGH
SH. SUBASH CHANDER
PRABH DAYAL
SH. AJAY KUMAR ATTRI
SH. BALWAN SINGH
MOOL RAJ
ABDUL MAJIED
OM PARKASH SHARMA
MALKEET SINGH
KAPIL SINGH MANHAS
SH. OM PARKASH
DEV RAJ
BANSI LAL SHARMA
ASHOK KUMAR SHARMA
SH. GIAN CHAND
RAMESH LAL
MADAN LAL
SH. RAKESH KUMAR SHARMA
ABDUL RAQEEB
RAVI JEE PANDITA
LT. SH. OK RAJ SHARMA
ANCHAL SINGH
SH. OMKAR SINGH
NEERAJ SHARMA
DALIP SINGH KATOCH
LT. COL ANILM . VARGHESS
NAND LAL
SH. RAVINDER KUMAR PANDITA
BASHIR AHMED
ROSHAN DIN
MOHD ASHRAF
MOHAN LAL GUPTA
GH MOHD MINGHNOO
WASIM AHMED GANAI
HASSAN DIN
TARANJIT SINGH
DES RAJ
ABDUL SAMAD
JASWANT SINGH SUDAN
RAJINDER SINGH
SURINDER SINGH
AJIT SINGH
ROMESH CHANDER SARAF
LACHHMAN SINGH
BALI RAM
DIWAN CHAND
RAMAN GUPTA
ANIL KUMAR
RAGHUBIR SINGH
JAGDISH SHARMA
SURJAN SINGH
RAJINDER MOHAN
HARDEEP SINGH
MOHD SHAFI BEGH
ABDUL LATIEF
ABDUL REHMAN LOAN
ABDUL QAYOOM
MOHD HUSSAIN
MUSHTAQ AHMED
S RAJINDER SINGH BALI
B.S. CHOUDHARY
SHANKAR SINGH RAKWAL
ROMESH SINGH
MOHD LATIEF
GHULAM NABI WANI
SH. SHIV RAM

MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CNCC1 CNCC2
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CFN1 CFN2 CFN3
MFN1 MFN10 MFN2 MFN3 MFN6 MFN8 MFNL2 MFNL3 MFNL6 MFNL8 CNCC1 CNCC2
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4

6268
6269
6270
6271
6272
6273
6274
6275
6276
6277
6278
6279
6280
6281
6282
6283
6284
6285
6286
6287
6288
6289
6290
6291
6292
6293
6294
6295
6296
6297
6298
6299
6300
6301
6302
6303
6304
6305
6306
6307
6308
6309
6310
6311
6312
6313
6314
6315
6316
6317
6318
6319
6320
6321
6322
6323
6324
6325
6326
6327
6328
6329
6330
6331
6332
6333
6334
6335
6336
6337
6338
6339
6340
6341
6342
6343
6344
6345
6346
6347
6348
6349
6350
6351
6352
6353
6354
6355
6356
6357
6358
6359
6360
6361
6362

131609705
131625161
131730001
130724384
131625130
131610050
131722620
131611608
130725347
131609658
131625620
131609712
131625147
131611321
130726009
131611353
131722455
131611575
130726070
131613816
131722351
131625416
130725308
131610082
130724306
130725806
131626038
130724377
131609816
130724259
130725282
131625660
131609862
130724646
131626117
131625850
130724700
131609626
130724639
130724875
131611195
131611511
130725290
130725046
131626091
131624976
131614642
131611590
130725379
130724789
131614990
131722494
131615010
131624990
131625312
130725766
131609776
130726030
130724961
131611131
130725931
130725609
130725315
131625867
131609751
131728044
131626170
131613973
131611432
130724718
131614169
130725236
131609601
131609902
131722369
131625914
131625455
130725268
130726016
131624872
131625430
130726023
130726102
131609941
131610029
131625036
130724621
130724391
131613515
131722416
131610108
131625280
131729354
130724890
131625122

MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO

1207
1267
1201
1208
1207
1235
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1207
1201
1201
1275
1207
1208
1201
1267
1275
1201
1250
1235
1207
1267
1201
1207
1235
1201
1201
1201
1250
1201
1267
1250
1201
1250
1267
1235
1206
1250
1201
1250
1201
1201
1201
1208
1201
1201
1208
1207
1201
1250
1250
1201
1201
1267
1267
1201
1267
1201
1201
1250
1201
1250
1207
1201
1201
1201
1201
1250
1235
1275
1275
1206
1207
1250
1201
1235
1207
1267
1208
1275
1235
1250
1201
1201
1201
1207
1264
1250
1201
1201
1207

GOLDI SUDAN
RAJINDER KUMAR
GOPAL KRISHAN BHAGAT
JOGINDER KUMAR
GULAM ABASS
AHMAD HUSSAIN
GULFAM BEGUM
ABDUL QAYOOM KHAN
GULSHAN ARA
MOHD ISHAQ
GULSHAN ARA
GH. MOHI UD DIN MAGRAY
GURJINDER SINGH
JASWANT SINGH
HAFIZA AKHTER
ABDUL RASHID NAJAR
HARJEET KOUR
S.BACHAN SINGH
HARMEET KOUR
KEHAR SINGH
HARSH SHARMA
SH. RAJ PAL SHARMA
HARVINDER SINGH
BAL KRISHAN
HEENA PERWAIZ
PERWAIZ AHMED KHAN
HIMANSHU SHEKHAR
BINODANAND MISHRA
HINNA BANOO
GHULAM NABI TAK
IFAT ARA
MOHD SHARIF MIR
IFTAR HUSSAIN
MUNIER HUSSAIN
IMTIAZ AHMED
ABDUL GHANI
IMTIYAZ HUSSAIN
ABDUL GANI DAR
INDERJEET SHARMA
SAROOP CHAND
INDRA DEVI
RAM LAL BHAGAT
INDU BALA
SH. SWARAN SINGH
IQBAL SINGH
SH. ROMAIL SINGH
IRAM SABAH
HAFIZULLAH AKHURWANI
IRFAN AHMED DAR
RAYAZ UD DIN DAR
IRSHAD AHMAD WANI
GHULAM MOHD WANI
ISHA JARAL
GIRDHARI LAL
ISHAN VAID
RAMESH CHANDER VAID
ISHRAT BANOO KHAN
FAIZ AHMED KHAN
JABAD KHAN
MOHD ASLAM KHAN
JAGDISH CHAND
GIAN CHAND
JAGMEET KOUR
PRITAM SINGH
JARNAIL SINGH
JAMEET SINGH
JASWANT SHARMA
SH. BALRAM SHARMA
JAVED IQBAL ZARGAR
SHOKAT ALI ZARGAR KISHTWAR
JOGRAJ SINGH
SHANKER SINGH
JYOTI DEVI
SH. DEVI DASS
JYOTI KANGOTRA
PARAS RAM
JYOTI MALA
SH. RAKESH KUMAR
JYOTI MANGOTRA
SH. MOHAN LAL
JYOTI SHARMA
SURINDER SHARMA
JYOTI SHARMA
SHIV KUMAR SHARMA
KAJAL SHARMA
GOPAL DASS
KAMLESH DEVI
SH. WAZIR SINGH
KARISHMA CHOUHAN
SH. JIA LAL CHOUHAN
KARMA DOLMA
ROMAL CHAND
KAZAL SHARMA
RATTAN LAL SHARMA
KHATIJA KHATOON
SHOKIT ALI KHAN
KIASER YOUSAF SHAH
MOHD YOUSAF SHAH
KOMAL BANGOTRA
RATTAN LAL BANGOTRA
KOSERFIRDOS
BASHIR AHMED
KOUSSER PARVEEN
ABDUL RASHID
KRISHNA KUMARI
CHANDRAMANI ROSHAN
KRITIKA GUPTA
KULBHUSHAN GUPTA
KUL BUSHAN KAUL
RATTAN LAL KAUL
KULDEEP KOUR
S. MANMEET SINGH
KULDEEP KUMAR
SADAGAR MAL
KULSOOM KOUSAR
GHULAM ALI MALIK
KUMARI MONICA
LOVE KUMAR BHAGSIAN
KUNDAN NAVEEN
SURINDER PAUL
LEKH RAJ
NATH RAM THAKER
LOVELY SHARMA
SH. ASHOK KUMAR SHARMA
LOVELY SHARMA
SHAM LAL
MADHU BANDRAL
PADAMDEV SINGH
MADHU KUMARI
BACHAN SINGH
MAHANAZ AKHTER
BASHIR AHMED DAR
MAHNAZ AKHTER
MUSHTAQ AHMED
MAMTA GUPTA
JANAK RAJ GUPTA
MAMTA KUMARI
SUBASH CHANDER
MAMTA SHARMA VPO. THICHKA PARMA NAND TEH. SUNDERBANI
MANDEEP KAUR TREHAN
UJAGAR SINGH
MANDEEP SINGH
RAJINDER SINGH
MANIKA DEVI
BHAGAT SINGH
MANJU DEVI
SANJEET SINGH
MANOHAR LAL
PREM NATH
MANOJ KUMAR
PARAS RAM
MANOJ KUMAR
LATE SH. PARSHOTAM LAL
MANOJ KUMAR
SH.BODH RAJ
MANPREET KOUR
SATPAUL SINGH
MANZOOR AHMED
GHULAM MOHI UD DIN
MARIAM HASHMI
FAREEM HUSSAIN SHAH
MASOODA BANO
GH. ALI MALIK
MASOOM FATIMA
KARAMAT HUSSAIN SHAH
MEENAKSHI DEVI
HEM RAJ
MEENAKSHI PARHAR
RAJINDER SINGH
MEENAKSHI SHARMA
BANARSI DASS
MEENU KATRYAL
RAKESH KUMAR PURE
MEENU SALATHIA
AJAY SINGH
MEETU BOGAL
KULDEEP SINGH
MEHBOOB AHMED
MOHD RAZAQ
MEHROZA ANJUM
MOHD AYUB
MINAKASHI SHARMA
SH. SURAM CHAND
MINAL CHIB
KAMAL CHIB
MINKLA RANI
SANJEET KUMAR
MIOHD IBRAR
MAQBOOL HUSSAIN

MSO1 MSO2 MSO3 MSO4


MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4

6363
6364
6365
6366
6367
6368
6369
6370
6371
6372
6373
6374
6375
6376
6377
6378
6379
6380
6381
6382
6383
6384
6385
6386
6387
6388
6389
6390
6391
6392
6393
6394
6395
6396
6397
6398
6399
6400
6401
6402
6403
6404
6405
6406
6407
6408
6409
6410
6411
6412
6413
6414
6415
6416
6417
6418
6419
6420
6421
6422
6423
6424
6425
6426
6427
6428
6429
6430
6431
6432
6433
6434
6435
6436
6437
6438
6439
6440
6441
6442
6443
6444
6445
6446
6447
6448
6449
6450
6451
6452
6453
6454
6455
6456
6457

130725710
131624880
131610036
130725845
131624937
131722430
130725189
131624912
130725465
131609848
131609720
131611091
131624944
131611418
131722462
130724338
130724614
131625580
130725229
131611307
131611314
131625788
131611378
130725092
131611464
130726055
131609973
131611203
130725662
130725393
131611385
131722700
131625510
131626077
131614452
130724757
131729472
131625842
131625219
131728660
131610011
130725655
130725007
131625684
131625652
130724836
130724424
131609980
130724417
130724850
130725497
131625953
130724947
131625795
130724280
131722638
130724581
131611210
131626045
130726048
130724843
131609790
130724732
130725426
131625337
131626084
131625448
130724882
131609855
131626156
131625108
130725039
130725512
130725741
131722376
131722510
131625770
131609579
131625724
131612126
130725458
131625390
131625700
131625717
131625527
131625573
130725780
130724503
131624865
131614840
131611425
130725727
130725877
131611536
131729053

MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO

1201
1235
1235
1201
1201
1207
1206
1201
1208
1250
1207
1201
1201
1235
1207
1207
1283
1267
1201
1283
1201
1201
1267
1206
1206
1201
1275
1201
1235
1201
1201
1207
1250
1267
1267
1206
1201
1201
1235
1250
1235
1283
1208
1283
1267
1235
1235
1275
1201
1235
1201
1201
1201
1250
1207
1207
1235
1267
1201
1201
1235
1250
1201
1208
1250
1201
1207
1201
1250
1250
1207
1267
1201
1201
1275
1201
1201
1250
1201
1267
1201
1206
1201
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1201
1208
1267

MITTU JAMWAL
MOHAMMAD UMAR IQBAL
MOHD ALI
MOHD AMIN RESHI
MOHD AMIN WANI
MOHD ARIF
MOHD ARSHID
MOHD ASAF BHAT
MOHD FAROOQ
MOHD GULAM
MOHD HANIEF
MOHD HUSSIAN
MOHD IQBAL
MOHD JABBAR
MOHD JAVAID
MOHD NADEEM ARIF
MOHD SHAHID
MOHD YASEEN BUTT
MOHD ZULKARNAIN
MOHMAD LATIF PANDITH
MONIKA CHIB
MONIKA DHAR
MONIKA GUPTA
MONIKA SAMBYAL
MONIKA SHARMA
MUDASSAR HISSAIN
MUDASSER KOUSER
MUNISH KUMAR
NADIYA SHADAD
NADRA BANOO
NAEEMA AKHTER
NAGHIT SEEMA
NAHIDA ANJUM BALI
NAHIDA BANOO
NAILA KOUSAR
NARENDER SINGH CHARAK
NARESH KACHROO
NARESH KASHYAP
NARGIS HAFIZA
NASREEN AKHTER
NAUSHEENA TABASSUM
NAZIA ALAM
NAZIA KOSER
NAZIA KOUSAR
NAZNIEN IQBAL
NEEDU
NEELAM DEVI
NEELAM MANHAS
NEELAMA KUMARI
NEELMA DEVI
NEERAJ MAHAJAN
NEERU CHIB
NEETAN DUBEY
NEHA GUPTA
NEHA KAPOOR
NEHA SUDAN
NELOFER NISAR
NIGHAT FATIMA
NILESH DNYANESHWAR
NISAR AHMED
NISHA DEVI
NISHA DEVI
NISHA SHARMA
NISHA SHARMA
NISHA SHARMA
NITESH SHARMA
PALVI ZUTSHI
PANKAJ JAMWAL
PANKAJ KUMAR
PANKAJ KUMAR
PARVAIZ AHMED MANHAS
PARVEENA AKHTAR GANI
PAWAN SINGH
PAYAL SHARMA
PINKEE DEVI SHAN
PINKI DEVI
PINKY RANI
POOJA BHARTI
POOJA JAMWAL
POOJA KUMARI SHARMA
POOJA MANHAS
POOJA RAJPUT
POOJA SAMBYAL
POOJA SETHI
POONAM JAMWAL
POONAM KOUSHAL
POONAM SHAN
PREETI CHIB
PREETI GUPTA
PREETI MAUKYA
PREETI SHARMA
PRITI RANA
PRIYA GUPTA
PRIYA SHARMA
PRIYANKA PARIHAR

BAJ SINGH JAMWAL


MOHAMMAD IQBAL BUTT
ANAYATULLA
MOHD MANAVAR RESHI
GHULAM QADIR WANI
GHULAM MOHD
SH. BASHIR AHMED
MOHD AKRAM BHAT
TAJ MOHD SHEIKH
BAGGA
ABDUL RASHID
GHULAM MOHD
GHULAM MOHD BATT
ABDUL KARIM
MOHD AKBAR
MIRZA MOHD ARIF
SH. MOHD SHAFI
AZIZ MOHD BUTT
MOHD QASIM
ABDUL RASHID PANDITH
KASHMIR SINGH CHIB
TEJ KRISHAN DHAR
MOHINDER GUPTA
BRIJPAL SINGH
NAND LAL SHARMA
BASHIR AHMED
BASSAR MOHD WANI
ASHOK KUMAR
ANAYATULLAH SUHERWARDI
MOHD SHABIR
MOHD AKBAR DAR
MOHD ABDULLAH
AHMADULLAH BALI
GH. NABI GIR
MOHD RAMZAN AHANGER
SH. JANAK SINGH CHARAK
MOHAN KRISHEN
BANARSI DASS
ANYAT ULLAH
ABDUL MAJID
GHULAM NABI MALIK
MOHD ALAM
MOHD BASHIR
MOHD SAKANDAR
IQBAL AHMED KHAN
MANJIT SINGH
SUBASH CHANDER
SHANKER SINGH
SH. INDER JEET
SH. MANGAL SINGH
GIRDHARI LAL GUPTA
SH. SHAMSHER SINGH
RAM PRASAD
TILAK RAJ GUPTA
OM PARKASH
SATPAL SHARMA
NISAR AHMED GATTU
ABDUL LATIEF BUTT
DNYANESHWAR SADASIV
GH HUSSAIN
LATE . SH. BEER SINGH
MULKH RAJ
SH. CHUNI LAL SHARMA
SH.SURESH SHARMA
DES RAJ
SWADESH SHARMA
RAVINDER ZUTSHI
RAJINDER SINGH JAMWAL
DARSHAN KUMAR
SH. BANDHU RAM
MOHD TAJ MANHAS
ABDUL GANI
PUNJAB SINGH
PRITHVI NATH SHARMA
SEWA RAM SHAN
KRISHAN LAL
CHAIN SINGH
TARA CHAND
ANGRAZ SINGH
CHAMAN LAL SHARMA
SH. DARSHAN SINGH MANHAS
KARAN DEV SINGH
SUKHDEV SINGH
MADAN LAL
ROMAL SINGH
DHARAM SINGH
RANJEET SINH
SH. YUDHVIR SINGH
CHARANJEET GUPTA
MUNNA LAL
R.P SHARMA
KESHAR SINGH
KASTURI LAL GUPTA
YASHPAL SHARMA
SWAMI RAJ PARIHAR

MSO1 MSO2 MSO3 MSO4


MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4

6458
6459
6460
6461
6462
6463
6464
6465
6466
6467
6468
6469
6470
6471
6472
6473
6474
6475
6476
6477
6478
6479
6480
6481
6482
6483
6484
6485
6486
6487
6488
6489
6490
6491
6492
6493
6494
6495
6496
6497
6498
6499
6500
6501
6502
6503
6504
6505
6506
6507
6508
6509
6510
6511
6512
6513
6514
6515
6516
6517
6518
6519
6520
6521
6522
6523
6524
6525
6526
6527
6528
6529
6530
6531
6532
6533
6534
6535
6536
6537
6538
6539
6540
6541
6542
6543
6544
6545
6546
6547
6548
6549
6550
6551
6552

130724599
131609894
130725970
130724345
130725021
131722598
131609619
131610068
131609870
131611100
131625677
131611299
130725140
131625566
130724804
130724922
131731690
130724740
130725204
131609927
131625029
131625613
131625297
131625344
131625985
131611250
131614026
131722573
130725670
131625541
131625320
130724653
131832523
131625645
131625559
130725956
130724930
130724528
131625376
130725852
130724550
131611281
131625992
131722423
131624920
131613959
131609672
131613941
130725014
130724431
130724470
130724915
131625011
131625835
131626020
130726127
131625881
131625068
130725354
131609823
131611117
131722502
130726062
130725060
131611124
130725734
131609737
131610075
131626060
131625154
130724829
130725544
130724678
131609680
131625638
131609697
130725537
131609783
130724463
131625305
131609830
131727540
131609633
131625939
131611457
130725583
131609640
130724456
130725132
131625050
130724954
131625487
130724273
131611440
130725702

MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO

1267
1275
1235
1207
1250
1207
1235
1235
1206
1201
1206
1201
1201
1201
1235
1250
1201
1201
1207
1275
1250
1235
1201
1283
1208
1250
1201
1207
1264
1201
1250
1206
1201
1201
1208
1201
1235
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1207
1201
1201
1250
1201
1206
1201
1267
1201
1250
1206
1267
1201
1267
1207
1206
1235
1264
1201
1201
1235
1235
1267
1207
1235
1267
1207
1267
1201
1201
1201
1201
1208
1267
1201
1201
1201
1250
1201
1250
1201
1201
1235
1201
1201
1201
1207
1208
1201
1207
1201
1201

PUJA DEVI
PUNMA KUMARI
RABIA BANO WANI
RABIA PARVEEN
RACHANA
RACHANA SHARMA
RACHNA DEVI
RAFEEDA BANO
RAJ KUMAR
RAJEER SINGH
RAJEEV KUMAR
RAJINE DEVI
RAJNI BALA
RAJNI CHOUDHARY
RAJNI DEVI
RAJNI DEVI
RAJNI SHARMA
RAKESH SHARMA
RAKESH KUMAR
RAKESH SHARMA
RAMASHARMA
RANU DEVI
RASHMI BHAU
RASHMI KUMARI
RASMEET KOUR
RAVI KUMAR
RAVIKANT
RAZWANA JABEEN
REENU DEVI
REENU KOTWAL
REETA SHARMA
REETA SINGH
REETA THAPPA
REETU BHAGAT
REETU SHARMA
REKHA DEVI
REKHA RANI
REKHA SHARMA
RENOO KUMAR
RENU BALA
RENU BALA
RENU GUPTA
RENU SHARMA
RIFAT NAZ
RISHI KANT
RITA DEVI
RITA DEVI
RITA SHARMA
RITU GUPTA
RITU SHARMA
ROHANA KOUSAR GIRI
ROHIT KUMAR
ROHIT SHARMA
ROMESH CHAND
RONIKA BHARTII
ROOHI NANDA
RUBINA KOUSAR
RUBY SANGHAL
RUCHIKA BHADWAL
RUKHSANA BANU
RUQIA BANOO
S.JOSEPH
SABHIA HUSSAIN
SABIHA KOUSER KHAN
SABIYA BANOO
SADDAM HUSSAIN GIRI
SAFINA KOUSER
SAGAR DAVINDER
SAIMA KOUSAR
SAIRA KOUSAR
SAJAD HUSSAIN
SAJADA BUKHARI
SALMA YASMEEN
SALONI
SAMEENA ANJUM
SAMIYA SHEIKH
SAMREEN KOUSAR
SANDEEP KUMAR
SANDEEP SINGH
SANDEEP YADAV
SANGITA DEVI
SANJAY KUMAR
SANJAY KUMAR
SANJEEV KUMAR
SANJEV VISHAWKARMA
SAPNA DEVI
SARIKA SAMBYAL
SARITA DEVI
SATWANT SINGH
SAVITA DUTTA
SAYEDA FATIMA
SAYEDA RABIA BUKHARI
SAYEDA SOFIA BUKHARI
SEEMA CHALOTRA
SEEMA CHIB

MUNISH RAM
PARAS RAM
MOHD SADIQ WANI
HAJI MOHD LATIEF
THAKAR DASS
JAGDISH LAL
DHRUBH SINGH
FAIZ MOHAMMAD KRIAPAK
DURGU RAM
RANBIR SINGH
HARBANS LAL
BUSHAN LAL
SUNIL GUPTA
SH. PRITAM SINGH
HARI KRISHAN
SH. PRABHU DAYAL
SATYA PAL SHARMA
UTTAM CHAND
MALIK RAM
SUKH RAM SHARMA
BANARSI LAL
MADHO LAL
SWARN SINGH
MOHAN LAL
JOGINDER SINGH
FAQIR CHAND
SHYAM SUNDER
ABDUL HUSSAIN
LT. SH. CHANDER SINGH
SH. SURINDER KOTWAL
DARSHAN KUMAR
NASIB SINH
RAMESH LAL
RAM DITTA
SH. RAVTI DUTT
MOHAN LAL
JUGAL KISHORE
HEM RAJ
TRILORI NATH TALASHI
CHATER SINGH
SH. SAT PAUL
RAM DASS MALHOTRA
SH. KAKA RAM
MOHAMMAD BASHIR
HARBANS LAL
DOULAT RAM
HANS RAJ
OM PARKASH SHARMA
AMIT GUPTA
BALDEV RAJ SHARMA
ABDUL RASHID GIRI
DUNI CHAND
SH. SUDESH KUMAR SHARMA
RAM CHAND
SATISH KUMAR RATHORE
KULBHUSHAN NANDA
NAZIR AHMED HAP
KULBIR SINGH
ASHOK PAUL SINGH
ALI MOHD MALIK
AJAZ HUSSIAN BATT
SOOSAI MARIAN
GHULAM HUSSAIN MALIK
NISAR AHMED KHAN
BASHIR AHMED
GHULAM HUSSAIN GIRI
MOHD SHABIR
DAVINDER KUMAR
GHULAM ABASS
MOHD SAYEED
HASSAN DIN
NAZIR HUSSAIN SHAH
MOHD SADIQ
MADAN LAL
ABDUL GHANI
ABDUL AMIN
ABDUL MAJID GAGROO
MADAN LAL
SUKBINDER SINGH
BHARAT YADAV
CHUNI LAL
MUNSHI RAM
PREM CHAND
RAM LAL
MADAN LAL
PRITEEM SINGH
KAMAL SINGH
SH. KULDEEP RAJ
BALDEV SINGH
SUBASH CHANDER DUTTA
AZEEM ALI SHAH
MEHBOOB SHAH
GHULAM MURTAZA BUKHARI
MADAN LAL CHALOTRA
JOGINDERSINGH

MSO1 MSO2 MSO3 MSO4


MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4

6553
6554
6555
6556
6557
6558
6559
6560
6561
6562
6563
6564
6565
6566
6567
6568
6569
6570
6571
6572
6573
6574
6575
6576
6577
6578
6579
6580
6581
6582
6583
6584
6585
6586
6587
6588
6589
6590
6591
6592
6593
6594
6595
6596
6597
6598
6599
6600
6601
6602
6603
6604
6605
6606
6607
6608
6609
6610
6611
6612
6613
6614
6615
6616
6617
6618
6619
6620
6621
6622
6623
6624
6625
6626
6627
6628
6629
6630
6631
6632
6633
6634
6635
6636
6637
6638
6639
6640
6641
6642
6643
6644
6645
6646
6647

131624858
130725322
130725963
131625179
130724535
131722487
131625494
131611188
130725759
131625960
130725995
131625810
130724692
131625193
130725401
130725900
131625502
131722390
130725813
131611489
130725118
131625462
131625226
130726087
130725480
130725125
131625383
131625598
130725053
130724764
131625186
130725505
130724313
131626131
130725100
131625763
131611504
131625240
131625803
131609593
130725433
131722724
130724574
130724495
131611228
131722613
131722448
131625731
130725569
131611529
130725250
130724510
131728463
131609910
130724979
130725820
130724567
130724400
131609744
131625272
130725694
130724298
131625534
130725330
130725616
130725949
131611496
131609586
130725576
131609934
130725419
130725171
131609966
131625691
131611274
131625115
130724320
131625899
130725472
131625423
130725988
131609998
131625075
130725891
130724908
130725917
130724360
131625409
130725838
131625258
130724986
131614595
130724685
131614950
130725520

MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO

1201
1201
1235
1267
1201
1207
1250
1267
1201
1283
1201
1201
1201
1267
1201
1208
1208
1275
1267
1250
1206
1207
1201
1201
1208
1235
1201
1250
1201
1201
1267
1206
1207
1201
1235
1250
1250
1201
1201
1267
1208
1207
1235
1208
1250
1201
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1275
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1235
1207
1201
1201
1250
1201
1201
1201
1201
1275
1250
1201
1275
1201
1201
1207
1207
1267
1208
1207
1201
1275
1207
1206
1201
1201
1207
1201
1201
1250
1201
1235
1207
1208
1201

SEEMA DEVI
SEEMA SAINI
SEHRISH HUSSAIN
SHABNAM ANJUM
SHABNAM SHARMA
SHABROZ AHMED
SHAFQAT RASHID
SHAHID HUSSAIN BUTT
SHAHID MEHMOOD
SHAIDA AZIZ
SHAKTI KUMAR
SHALLU PANDITA
SHALLU SHARMA
SHALNI SHARMA
SHALU SHARMA
SHALY DUTTA
SHAMINA KOSER
SHANAZA BANOO
SHAREENA BANOO
SHASHI BALA
SHASHI BHUSHAN
SHASTA JABEEN
SHAVETA CHOUDHARAY
SHAZADA BANOO
SHERAZ ALI SHAH
SHIKHA RATHORE
SHILPA KATAL
SHILPI GUPTA
SHIVANI KUMARI
SHIVANI RAINA
SHIVETA GUPTA
SHOBHNA CHARAK
SHOKET HUSSAIN
SMT SUMAN LATA
SOBIA TABASSUM
SOHAN LAL
SOHAN LAL SHARMA
SONALINI GUPTA
SONIA BHAT
SONIA CHAUHAN
SONIA DOGRA
SONIA MEHTA
SONIKA BLORIA
SONIKA PLOTRA
SONIKA VERMA
SONU BALA
STAZA JABEEN
SUDESH KUMARI
SUKHDEV SINGH
SUKHDEV SINGH
SUMAN BALA
SUMAN LATA
SUMI UL BASAR
SUMMAN LATTA
SUNAINA SHARMA
SUNAINA MAHAJAN
SUNEETI SHARMA
SUNIL KOUL
SUNIL KUMAR
SUNIL KUMAR KOUL
SUNIL KUMAR MANHAS
SUNITA DEVI
SUNITA KUMARI
SUNITA SHARMA
SUPRIYA SHARMA
SUREKHA DEVI
SUREKHA RANI
SURESH KUMAR
SURESH KUMAR
SURESHA DEVI
SURINDER SINGH
SURJEET SINGH
SURNA DEVI
SUSHMA GOTUMA
SWARNA DEVI
TAFAIL HUSSAIN
TAHIR HUSSAIN
TAHIR HUSSAIN HAF
TANIA JABEEN
TASLEEM AKHTER
TASLEEMA BANOO
TILK RAJ
TRIPT KOUR
TRIPTA DEVI
TSEWANG TUNDUP
UPASANA VIJAY
VANISH SHARMA
VARINDER KOUR
VENUS DOGRA
VIJAY KUMAR
VIJAY RANI
VIKAS SINGH RATHORE
VIKI SHARMA
VIRTA RANI
VOONESH SANGOTRA

SHAMSHER SINGH
MANOHAR LAL
MANSOOR AHMED MOGHAL
ABDUL LATIF
SH. VED PARKASH SHARMA
FAZAL AHMED
ABDUL RASHID WANI
GHULAM MOHD BUTT
MOHD SHABIR
MOHD AZIZ
DEV RAM SHARMA
SHAMBOO NATH PANDITA
SH. RAJ KUMAR
SATISH SHARMA
CHAMAN LAL
SHAKTI KUMAR DUTTA
MOHD AFZAL
MOHD SHAHFI
ABDUL JABBAR BATT
SADHU RAM
RAM CHAND
MOHD AZAM
DHARM LAL
GHULAM MOHD. WANI
NASEER HUSSAIN SHAH
VINOD KUMAR
SH. RAVINDER KUMAR KATAL
SH. JYOTI PARKASH
SH. CHAJJU RAM
SH. JAWAHAR LAL RAINA
MOHAN LAL GUPTA
SH. JANAK SINGH CHARAK
GHULAM HUSSAIN
SH. GIRDHARI LAL
WASEEM RAJA BUTT
KAKU RAM
ISHER DASS SHARMA
SUBASH CHANDER GUPTA
R.L BHAT
SHARWAN KUMAR CHAUHAN
ASHOK KUMAR
GOPAL DASS
SH. HOSHIAR SINGH
D/O SH. ROMESH KUMAR
BANSI LAL VERMA
RATTAN LAL
MANIR HUSSAIN
VASUDEV CHIB
JOGINDER SINGH
KARNAIL SINGH
BANTA RAM
SH. GURDEEP SINGH
MOHD SALEEM WANI
ISHER DASS
SH.VED PARKASH
BHARAT BHUSHAN
SH. SUBASH CHANDER
MAHARAJ KRISHAN KOUL
SHAMBOO NATH PANDITH
BUSHAN LAL KOUL
SH. SWAMI RAJ
KEWAL KRISHAN
GOVIND RAM SHARMA
OM PARKASH SHARMA
LT. SH. BISHAN DASS
GOUTAM SINGH
SAHIB SINGH
SOBHA RAM
SH. SURESH KUMAR
MOHAN LAL
SH. PREM SINGH
SURAM CHAND
BAL SINGH
BODH RAJ
LAL CHAND
ATTA MOHD
KHURSHID HUSSAIN
NAZIR AHMED HAF
ZAHOOR DIN
MOHD BASHIR
BASHIR AHMED
GHIAN SINGH
KARTAR SINGH
OM PARKASH
TSERING PHUNCHOK
PARSHOTAM SHARMA
BALDEV RAJ
S.BALDEV SINGH
MADAN LAL
SH. KRISHAN CHAND
SH. CHAIN SINGH
JAGDISH RAJ RATHORE
SH. SHAM LAL
MEGH RAJ
CHAMAN LAL SANGOTRA

MSO1 MSO2 MSO3 MSO4


MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4

6648
6649
6650
6651
6652
6653
6654
6655
6656
6657
6658
6659
6660
6661
6662
6663
6664
6665
6666
6667
6668
6669
6670
6671
6672
6673
6674
6675
6676
6677
6678
6679
6680
6681
6682
6683
6684
6685
6686
6687
6688
6689
6690
6691
6692
6693
6694
6695
6696
6697
6698
6699
6700
6701
6702
6703
6704
6705
6706
6707
6708
6709
6710
6711
6712
6713
6714
6715
6716
6717
6718
6719
6720
6721
6722
6723
6724
6725
6726
6727
6728
6729
6730
6731
6732
6733
6734
6735
6736
6737
6738
6739
6740
6741
6742

131731802
131610004
131609769
131624951
131625082
130724266
131611346
131722684
131722691
131611550
131611170
131614072
131729426
131731408
131731375
131614302
131614294
131614080
131613579
131614310
131727580
130731849
130731824
130732177
130731863
130731817
131727651
130731777
131729361
130732200
130732160
131613586
130732231
131614334
130731800
130731831
130732217
130731784
131613561
130732191
131613593
130732184
130732224
131727906
131613601
130731791
130731856
131614739
131623000
131623397
130730640
131832999
131623720
130730618
131727960
130730625
130732453
130730539
130737327
131614681
131623420
130732446
130730632
131723679
131725737
131727572
131723360
131623752
131832967
130732421
131623738
131723440
131723489
131728986
131729243
131623405
131729196
130737294
131729583
131614832
131729648
131728882
130737310
130732439
131614825
131729014
130737287
131633040
131723392
130737248
131623451
131723464
131723425
130730560
131723568

MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSO
MSW
MSW
MSW
MSW
MSW
MSW
MSW
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
MTM
PGCAE
PGCAP
PGCCL
PGCCL
PGCGPS
PGDAC
PGDCJ
PGDCJ
PGDCJ
PGDDM
PGDDM
PGDDM
PGDDM
PGDDM
PGDDM
PGDDM
PGDEDS
PGDEDS
PGDEMA
PGDET
PGDHE
PGDHE
PGDHE
PGDHE
PGDHE
PGDHE
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDHHM
PGDIBO
PGDIBO
PGDIBO
PGDIBO
PGDIBO
PGDIBO
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD

1201
1235
1201
1201
1207
1207
1235
1207
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1207
1201
1250
1201
1201
1201
1275
1275
1275
1201
1207
1201
1208
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1250
1201
1208
1201
1201
1250
1250
1207
1201
12RC
1201
12RC
12RC
12RC
1232
12RC
12RC
12RC
1201
1250
1206
1201
1201
1201
1250
1201
1201
12RC
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1245
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1208
1201
1201
1201
1250
1268
1250

WARSHA DEVI
YASEEN AHMED
YASH PAUL
YASIR AMIN WANI
YASSAR ALI
ZAFFER KHURSHEED
ZAHIDA BANOO
ZAHIDA KOUSER
ZAHIEN KOUSER
ZAREENA BANOO
ZOHRA BANOO
AKSHAY SHARMA
MANJARI SINGH
PREEJITH CK
REKHA DEVI
SUSHMA DEVI
UMA KUMARI JAMWAL
VIJAY KUMAR
ALTAF AHMED
AMRITA DEVI
ARJUN GANDOTRA
ARQUM HAMID
ARUN SANSON
ASHISH MAHAJAN
ATHER MANZOOR GANIE
BIJAY KUMAR
DHEERAJ KUMAR
HARLEEN KOUR
ISHFAQ AHMED
JIKI DEVI
KAMRAN BASHIR KHN
MANINDIR SINGH
MANISH SINGH
NIKHIL SINGH CHARAK
PIYUSH SHARMA
POOJA RANI
RAMESH BHAT
RENUKA DEVI
S.K.MEHBOOB
SHOUKAT ALI
TAHIR MAHMOOD
VAISHALLI KOTWAL
VIDUSH SHARMA
VIKAS VAID
VIMAL KUMAR SHARMA
WAHEED ANJUM
YATEESH GUPTA
JYOTSANA PARIHAR
NITIN KUMAR
IRAM SABA
PAVITA KIRAN BADYAL
OM PARKASH SHARMA
SUPREET SINGH
PUNEET KUMARI
SOURABH SINGH
SUSHMA KUMARI
KRISHNA PRIYA
KULDEEP RAJ
KULDEEP SINGH
PIYUSH MAHAJAN
RAASHID ASLAM MOGHAL
SONIA SHARMA
YASHPAL SINGH
SANAMDEEP SINGH WAZIR
SYED SHIJAH HUSSAIN
SUKHAM KUMARI
HARVINDER KOUR
ANOOP BALA
BHAVANA GUPTA
BUSHRA SARWAR
MULAK RAJ
NEHA
RANJIT SINGH
AMIT KUMAR LADGOTRA
DEEPIKA VAID
DR RINKOO PANDITA
DR. SOFIA AHMAD NAJAR
ISHA KOHLI
KARUNIKA
MITU DUTTA
REKHA KUMARI
VIDUSHI SHARMA
AJAY KUMAR
HARPREET SINGH
MANMEET KOUR
POOJA RANI
RAVI GANJOO
SAHIL SHARMA
AAMAR MEHMOOD
ABHA KOTWAL
AJAY KUMAR
AJAY KUMAR SHARMA
ANKUSH SHARMA
ARIF MOHD
ARUN SHARMA

KRISHAN LAL
GHULAM AHMED
GIRDHARI LAL
MOHD AMIN WANI
ABDUL RASHID
MOHD AZAM
GHULAM HASSAN LONE
GHULAM HUSSAIN
ABDUL MAJEED
HAJI FIDA HUSSAIN
GH. ALI
SURAJ PARKASH SHARMA
RAKESH SINGH BISEN
CK OMANA AMMA
KULDEEP SINGH
BODH RAJ
GAGAN PRATAP SINGH
GRIBU RAM
NAZIR MOHD
TILAK RAJ
MAHESH CHANDER GANDOTRA
ABDUL HAMID
PRABU DAYAL
BHUSHAN LAL
MANZOOR AHMED GANIE
DOULT RAM
THAKUR SINGH
VIRINDER KOUR
MOHD SHAFI
SHAM LAL SHARMA
MOHD. BASHIR KHAN
UPINDER SINGH
RATTAN SINGH
KULWANT SINGH CHARAK
ARVIND SHARMA
GIRDHARI LAL
KRISHAN LAL BHAT
RACHHPAL SINGH
M D UNIS
MUKHTAR AHMED
SHAFQAT HUSSAIN
DEEP KOTWAL
RAKESH KUMAR SHARMA
LOK NATH VAID
SHIV NATH SHARMA
BARKAT HUSSAIN
SATISH GUPTA
HANS RAJ PARIHAR
SUSHEEL KUMAR
ABDUL HAMID QAZI
RAMESH KUMAR BADYAL
NIHAL CHAND SHARMA
JAGDEV SINGH
AJEET KUMAR
KAMAL SINGH
TARSEM CHAND
OM PRAKASH
BISHAMBER DASS
UTTAM CHAND
DR JAG MOHAN LAL GUPTA
MOHD ASLAM MOGHAL
KRISHAN SHARMA
RAVI SINGH
TIRATH SINGH WAZIR
SYED FAZIL SHAH
GHARU RAM
GURBACHAN SINGH
MATHRA DASS
VINOD KUMAR
MOHD SARWAR KHAN
KALI DASS
NAGAR MAL
DUNI CHAND
UTTAM CHAND
NIKHIL GUPTA
RATTAN LAL
GH AHMAD NAJAR
JEEVAN KUMAR KOHLI
AJAY SHARMA
AMRISH KOHLI
SUMAN JEET SHARMA
KRISHAN LAL SHARMA
ASHOK KUMAR
MOHINDER SINGH
HARNAM SINGH
BHAGWAN SINGH
AVTAR KRISHEN GANJOO
JIWAN LAL
NAZIR HUSSAIN
SATISH KOTWAL
KAMAL KISHORE
CHARAN DAS
JAGDISH CHANDER
MOHD HUSSAIN
JAGAT RAM SHARMA

MSO1 MSO2 MSO3 MSO4


MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSO1 MSO2 MSO3 MSO4
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MSW1 MSW2 MSW3 MSW4 MSW5 MSW6 MSWL1
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8 TS1 TS2 TS3 TS6
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MTM1 MTM2 MTM3 MTM4 MTM5 MTM6 MTM7 MTM8
MAE1 MAE2 MAEL2
MNR1 MNR2 MNRE15 MNRE16
MIR11 MIR12 MIR13 MIR14
MIR11 MIR12 MIR13 MIR14
MGP1 MGP5 MGPE7 MGPE8
MCH1 MCH2 MCH3 MCH4 MCHL1 MCHL2 MCHL3 MCHL4
MLE11 MLE12 MLE13 MLE14 MLE15 MLE16 MLEP17
MLE11 MLE12 MLE13 MLE14 MLE15 MLE16 MLEP17
MLE11 MLE12 MLE13 MLE14 MLE15 MLE16 MLEP17
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MED4
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MPAP1
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MPAP1
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MED4
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MED4
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MED4
MPA1 MPA2 MPA3 MPA4 MPA5 MPA6 MPA7 MED4
MEDS1 MEDS2 MEDS3 MEDS5 MEDS6 MEDSP4 MEDSP7
MEDS1 MEDS2 MEDS3 MEDS5 MEDS6 MEDSP4 MEDSP7
MES41 MES42 MES43 MES44 MESP49 MES45
MES31 MES32 MES33 MES34 MES35
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
MES101 MES102 MES103 MES104 MES105 MES106
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
PGDHHM1 PGDHHM2 PGDHHM3 PGDHHM4 PGDHHM5 PGDHHM6 PROJECT
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
IBO1 IBO2 IBO3 IBO4 IBO5 IBO6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101

6743
6744
6745
6746
6747
6748
6749
6750
6751
6752
6753
6754
6755
6756
6757
6758
6759
6760
6761
6762
6763
6764
6765
6766
6767
6768
6769
6770
6771
6772
6773
6774
6775
6776
6777
6778
6779
6780
6781
6782
6783
6784
6785
6786
6787
6788
6789
6790
6791
6792
6793
6794
6795
6796
6797
6798
6799
6800
6801
6802
6803
6804
6805
6806
6807
6808
6809
6810
6811
6812
6813
6814
6815
6816
6817
6818

130733652
130737302
130732596
131623444
130732525
131623286
130737255
130737341
130737270
131623340
130732571
131623293
131623279
131725823
130730592
130732540
130730499
131723400
131623358
130737262
130730585
131728993
130732500
130730521
130730768
131728449
130737334
130732460
131723543
131723496
131725239
131623437
131623254
130730657
130730775
130730514
131723536
130730600
130732564
130730578
131623301
131623372
131728930
131723529
130730507
130730664
131728961
131623261
131623365
131623469
130730671
131723550
131729956
131623380
130732492
131728979
131623319
130732485
130732589
130732557
130730546
130730553
130732414
131725776
130732478
131723622
131723432
131623326
131623333
131623745
131728700
130732532
130732518
131723385
131729877
131623412

PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDRD
PGDT
PGDT
PGDT
PGDT
PGDT
PGJMC
PGJMC
PGJMC
PGJMC
PGJMC
PGJMC

1201
1201
1201
1201
1201
1250
1250
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1268
1201
1201
1250
1201
1201
1268
1201
1201
1207
1201
1250
1201
1201
1201
1235
1235
1250
1201
1201
1201
1268
1250
1235
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1206
1201
1201
1206
1250
1250
1235
1201
1201
1250
1207
1207
1250
1201
1206
1201
1207
1207
1201
1235
1207
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201
1201

ASHISH KUMAR
ASHOK NANDA
ASHWANI KUMAR
ASHWANI KUMAR
ATUL VAID
AUSHEE MADHVI
BALBIR SINGH
CHANDER BHUSHAN SHARMA
CHETAN CHOUHAN
DEEP CHANDER SHARMA
DEEPIKA SHARMA
EKTA SHARMA
GEETIKA SHARMA
GOPAL SHARMA
ILYAS AHMED
JOGINDER SINGH KATAL
JYOTI VERMA
KAPIL KUMAR
LALITA DEVI
LOKESHWAR SINGH
MADHU BLORIA
MAHAN SINGH
MAHMUD AHMED
MANMOHAN SINGH
MANZOOR AHMED
MAQSOOD AHMED NAIK
MOHINDER KUMAR
MONICA GUPTA
MONIKA
MUDASIR HUSSAN
MUKHTIAR AHMED
MUZAFFAR AHMED
NARESH KUMAR
OM PARKASH
QAZI SOHAIL
RAHUL SHARMA
RAHUL VERMA
RAJESH KUMAR
RANJANA BHAGAT
RIGZIN GURMATH
ROMESH SHARMA
SACHIN SYAL
SAJED TABASUM
SAJID KABIR
SANJEEV KUMAR
SANJU THAKUR
SHAFIQ AHMED JAN
SHEHBAJ AHMED KHAN
SHIVALI ABROL
SHREEYA BAKSHI
SUNIL KUMAR
SURINDER KUMAR
SUSHIL SHARMA
SUSHIL SHARMA
TAHER HUSSAIN
TAHIR MURTAZA
TANVI GUPTA
TARIQ ALI
VERINDER SINGH
VIKAS KUMAR
VIKAS SHARMA
VISHAL KHAJURIA
VIVAK SHARMA
YASIR HUSSAIN
ZEENAT AMAN
MANJRI BHATIA
NARINDER KUMAR
PAYAL RAJPUT
PRIYANKA RAJPUT
RAKESH KUMAR SAINI
AMITOZ SINGH SUDAN
ANUBHAV MISRI
KANWAR VISHAL JASROTIA
SARABJIT SINGH
SEHRAN HUSSAIN SOHIL
SONIA JAIN

HARI NATH
CHANDER KANT NANDA
SH. KRISHAN LAL
BALDEV RAJ SHARMA
KULBIR VAID
RAMA KANT
SH.HARI SARAN
PAWAN DEEP SHARMA
BHARAT BHUSHAN
KALI DASS SHARMA
BHAGWAN DASS
BHARAT BUSHAN
NARINDER SHARMA
MADAN MOHAN
NAZIR AHMED
BALDEV SINGH KATAL
THORU RAM MALPOTRA
KALI DASS
KRISHAN LAL
SH. MOHINDER SINGH
HOSHIR SINGH
KESRU RAM
MUMTAZ AHMED
BACHITER SINGH
ABDUL QAYOOM NAIK
MOHD SHAFI
SH. SHIV KUMAR SHARMA
SH. SANJEEV GUPTA
DARSHAN LAL
GHULAM HUSSAN ZARGER
ABDUL AZIZ BUTT
MOHD AYOUB KHAN
DWARKA NATH
GOSAWON RAM THAKER
QAZI GHULAM MOHD
KULDEEPKUMAR
GOPAL KRISHAN VERMA
GIAN CHAND
GOGA RAM
KUNZANG DORJE
HARI LAL
HARBANS LAL
MOHD ASLAM
KABIR DIN KHAWAJA
SURINDER KUMAR
LAL CHAND THAKUR
MOHD JAN
RAFIQ AHMED
MOHINDER KUMAR
BALRAJ BAKSHI
PREM CHAND
RAGHU NATH SHARMA
OM PARKASH SHARMA
MADAN LAL SHARMA
MOHD HAFIZ
MOHD SHAFAIT
VIJAY GUPTA
SHAIR ALI PARIHAR
SH. KARTAR SINGH
ASHOK KUMAR
SAT PAL
TILAK RAJ
DEWAN RAJ
MOHD HUSSAIN
ABDUL QAYOOM
INDERJIT SINGH
SAIN DASS
MANGAT SINGH
MANGAT SINGH
RAM SARUP SAINI
BALAK SINGH
VINOD KUMAR MISRI
SH. JS JASORTIA
BALBIR SINGH
KHADAM HUSSAIN SOHIL
KAPILASH CHANDER JAIN

MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7


MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD7
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 MRDE101
MRD101 MRD102 MRD103 RDD5 RDD6
PGDT1 PGDT2 PGDT3 PGDT4 PGDT5
PGDT1 PGDT2 PGDT3 PGDT4 PGDT5
PGDT1 PGDT2 PGDT3 PGDT4 PGDT5
PGDT1 PGDT2 PGDT3 PGDT4 PGDT5
PGDT1 PGDT2 PGDT3 PGDT4 PGDT5
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4
JMC1 JMC2 JMC3 JMC4