Anda di halaman 1dari 3

Cerpen

Prosesi
A. Unsur Intrinsik
1. Tema 2. Amanat 3. Latar Tempat Waktu Suasana 5. Tokoh : : Sogol (Antagonis) : : Desa tempat tinggal Sogol : Sore menjelang malam : ramai, tegang : Prosesi pemakaman yang berbeda. : Jangan meminta pemintaan yang akan menyusahkan teman dan kerabatmu walaupun kamu sudah tidak ada. Jangan menjadi seorang pemabuk. Jangan suka bertindak seenaknya.

4. Sudut Pandang : Orang ketiga tidak serba tahu Tokoh utama

Tokoh pembantu : Kasmini, Karno, Dirjo, Bakron, Pak RT, Kamit, Wasis. Darmaji. Munip, Dulatip, Sarmidi, Yudi, Matali, Sukamat. Tokoh figuran 6. Karakter Sogol : : egois, pemabuk, cepat menyerah, suka meremehkan orang lain, pemalas, pemancing keributan, tidak mengekang istrinya. Secara fisik (berdasarkan gambar) ia tegap, berowokan, dan besar. Kasmini : istri Sogol, rajin, sabar tabah, dan baik. Karno Dirgo : teman Sogol, setia kawan, dan penurut. : teman Sogol, setia kawan, dan penurut. : Pak Mordin, penonton acara kuda lumping, pemain kuda lumping, warga desa Sogol.

Bakron : teman Sogol, setia kawan, penurut, keras kepala, dan penakut. Pak RT : bijaksana. Kamit : teman Sogol, setia kawan, tidak sabar, dan penurut.

Darmaji : teman Sogol, setia kawan, tidak mau repot, dan penurut.

Munip

: teman Sogol, setia kawan, pelit, dan penurut.

Dulatip : teman Sogol, setia kawan, bijaksana, dan penurut. Sarmidi : teman Sogol, setia kawan, dan penurut. Yudi Matali : teman Sogol, setia kawan, dan penurut. : teman Sogol, setia kawan, dan penurut.

Sukamat : teman Sogol, setia kawan, pelit, dan penurut. 7. Alur Perkenalan : Campuran, cepat. : Sore hari, suasana di rumah Sogol ramai dengan para pelayat dan tabuhan kuda lumping. Di dalam rumah tersebut terdapat mayat Sogol dan sepuluh jerigen tuak. Konflik Komplikasi Klimaks Antiklimaks Epilog 8. Gaya Bahasa : Keinginan Sogol supaya mayatnya dimandikan dengan tuak dan diiringi tabuhan kuda lumping. : Sogol meninggal ketika bermain kuda lumping karena meminum tuak yang diduga menagndung racun. : Perdebatan antar teman-teman Sogol untuk mematikan mayat Sogol dengan tuak. : Kasmini datang dan menghentikan perdebatan mereka. : Mayat Sogol dikuburkan secara biasa. : Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari. Ada penggunaan bahasa dialek tetapi tidak ada penggunaan bahasa asing. Bahasa yang digunakan sedikit berkelit-belit.

B. Unsur Ekstrinsik
Pengarang cerpen Prosesi adalah M.Shoim Anwar. Ia lahir di desa Sambong Dukuh, Jombang. Ia kuliah di Jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia IKIP Surabaya dan mengambil S2 di Unesa. Ia pernah bekerja menjadi guru SMU, SMP, dan SD. Saat menulis cerpen Prosesi, M. Shoim Anwar bekerja sebagai guru di SMA Alhikmah, Surabaya.Tiga kali berturut-turut Shoim menjuarai lomba penulisan cerpen yang diadakan Dewan Kesenian Surabaya (1988, 1989, 1990). Shoim pernah duduk di Komite Sastra Dewan Kesenian Jawa Timur dan dikirimkan Dewan Kesenian Jawa Timur untuk mengikuti Pertemuan Sastrawan Nusantara XII di Singapura (September 2003).

Dari ulasan singkat di atas, saya dapat mengetahui unsur-unsur ekstrinsik dari cerpen Prosesi berdasarkan kehidupan pengarang, yaitu : 1. Kepengarangan Pada cerpen ini terdapat bahasa dialek. Berdasarkan tempat lahir pengarang, pembaca dapat mengetahui bahasa dialek apa yang digunakan. Bahasa dialek yang digunakan adalah bahasa Jawa. 2. Budaya Pada cerpen ini terdapat budaya Jawa dan Batak. Tetapi budaya Batak tidak terlalu ditonjolkan. Kuda lumping yang ada pada cerpen ini berasal dari Jawa Timur. Sedangkan tuak merupakan minuman khas dari batak. Tapi bisa diperkirakan bahwa tuak tidak hanya bisa didapatkan di daerah Batak saja. Bisa saja di daerah Jawa. Pada dialog dalam cerpen pun terdapat bahasa Jawa. 3. Agama Nilai agama tidak terlalu ditonjolkan. Tetapi bisa kita ketahui bahwa tindakan Sogol telah melanggar nilai-nilai keagamaan. Ia bertindak seenaknya, meremehkan istrinya, pemabuk, dll. Tindakan-tindakan tersebut merupakan tindakan-tindakan yang melanggar aturan-aturan yang ada di agama. Prosesi pemakaman yang cepat menunjukan pada pembaca bahwa agama Sogol adalah Islam. 4. Moral Pada cerpen Prosesi ini, terdapat nilai moral mengenai kesetiakawanan dan cinta. Walaupun sang tokoh utama, Sogol, tidak menunjukkan sikap moral, tokoh-tokoh pembantu dapat menunjukkannya. Kesetiakawanan yang dilakukan teman-teman Sogol untuk memandikan mayatnya dengan tuak dan diiringi dengan tabuhan kuda lumping patut ditiru. Padahal Sogol adalah orang yang egois, suka bertindak seenaknya, pemancing keributan, dll, mereka tetap mau memenuhi keinginan temannya itu. Walaupun teman sudah meninggal, kita tetap setia padanya. Cinta Kasmini kepada Sogol juga menujukkan hal positif. Ia sabar menghadapi kelakuan suaminya itu. Ia juga menolong mayat Sogol dari hal-hal yang aneh. 5. Pendidikan Berdasarkan pendidikan Shoim, ia berhasil membuat cerita ini tidak membosankan hingga akhir. Walaupun bahasanya berbelit-belit, tetapi pembaca tidak merasa bosan akan cerpen tersbut.