Anda di halaman 1dari 39

DOMAIN TINGKAH LAKU

MODUL DOMAIN LINUS PENDIDIKAN KHAS MODUL GURU DOMAIN PENGURUSAN TINGKAH LAKU

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF

Kasih Sayang Tidak merosakkan harta benda sendiri dan orang lain. Menjaga harta benda sendiri dan orang lain. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : 1. Menjaga harta benda sendiri 2. Menjaga harta benda orang lain 60 minit Sesi P&P 1. Klip video 2. Bahan Maujud 3. Kad Gambar 4. Senarai Semak

MASA

BAHAN BANTU BELAJAR

Aktiviti Pengukuhan 1. Bersoaljawab 2. Simulasi 3. Lakonan 4. Lembaran Kerja

PERBENDAHARAAN KATA

Kasih sayang, menghargai dan bertanggungjawab. 1. Menayangkan klip video suasana tingkah laku di dalam bilik darjah. (Lampiran 10) 2. Murid menyebut dan menyatakan tingkah laku yang tidak baik dengan bimbingan guru. 3. Guru berbincang dengan murid tingkah laku yang tidak patut dilakukan. 4. Murid mengambil kad gambar yang menunjukkan cara penjagaan harta benda yang sepatutnya. 5. Murid menampal kad gambar cara penjagaan harta benda yang baik (di papan putih). 6. Guru menerangkan keperluan menjaga harta benda sendiri dan juga orang lain dengan baik. 1. Token ekonomi. 2. Lakonan 3. Simulasi

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

AKTIVITI PENGUKUHAN

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

DOMAIN TINGKAH LAKU

Lembaran Aktiviti 1.1 A

Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________

Kelas : Tarikh:

Arahan

Tandakan (

) pada gambar yang betul.

DOMAIN TINGKAH LAKU

Lembaran Aktiviti 1.1 B

Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________

Kelas : Tarikh:

Arahan

Menampalkan gambar yang menunjukkan sikap yang positif di ruang yang disediakan.

DOMAIN TINGKAH LAKU

DOMAIN TINGKAH LAKU

Lembaran Aktiviti 1.1 C

Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________

Kelas : Tarikh:

Arahan

Mewarnakan gambar-gambar perlakuan yang disebut oleh guru.

DOMAIN TINGKAH LAKU

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF MASA

Kasih Sayang Tidak mencederakan diri sendiri. Menjaga keselamatan diri sendiri. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengelakkan dari mencederakan diri sendiri 60 minit Sesi P&P 1. Model 2. Bahan Maujud 3. Kad Gambar 4. Senarai Semak

BAHAN BANTU BELAJAR

Aktiviti Pengukuhan 1. Bersoaljawab 2. Simulasi 3. Lakonan 4. Lembaran Kerja Kasih sayang, bertanggungjawab. menghargai, mencenderakan dan

PERBENDAHARAAN KATA

DOMAIN TINGKAH LAKU

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Guru menunjuk gambar aktiviti yang mencederakan diri sendiri. 2. Guru bersoaljawab dengan murid. 3. Guru berbincang dengan murid kesan daripada perbuatan tersebut. 4. Guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan dan minat murid. 5. Murid mematuhi arahan guru. 6. Guru menyediakan senarai semak bagi melihat perubahan tingkah laku murid ( di Lampiran 1). Nota : p&p secara individu dan kumpulan 1. Token ekonomi. 2. Lakonan 3. Simulasi

AKTIVITI PENGUKUHAN

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 2.1 A

Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________

Kelas : Tarikh:

Arahan

Tandakan pada gambar yang menunjukkan perlakuan yang Mencederakan diri sendiri.

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF MASA

Kasih Sayang Tidak mencederakan orang lain. Mengamalkan sikap menghormati orang lain. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengelakkan daripada mencederakan orang lain. 60 minit Sesi P&P 1. Kad Imbasan 2. Video 3. Simulasi Aktiviti Pengukuhan 1. Token ekonomi ( Bentuk bintang) 9

BAHAN BANTU BELAJAR

DOMAIN TINGKAH LAKU

PERBENDAHARAAN KATA

Kasih sayang, mesra, bertimbang rasa, perihatin, menghargai.

LANGKAH-LANGKAH PENGAJARAN

1. Guru menayangkan klip video situsai pergaduhan di dalam bilik darjah. (Lampiran 10) 2. Guru bersoaljawab mengenai klip video dengan murid. 3. Murid menyebut perlakuan keburukan mencederakan orang lain dengan bimbingan guru. 4. Murid melihat gambar tingkah laku yang baik. 5. Guru menjelaskan kebaikan berbuat baik dengan orang lain. 6. Guru melengkapkan senarai semak murid (setiap 10 minit di dalam Lampiran 1) 7. Guru memberi token berbentuk bintang kepada murid yang berjaya mengurangkan tingkah laku mencederakan orang. (Lampiran 1)

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Lembaran kerja. 2. Token ekonomi 3. Senarai semak

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 3.1 A


Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________ Kelas : Tarikh:

Arahan : Tandakan (/) pada sifat kasih sayang yang dan tandakan (X) pada sebaliknya.

10

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF

Perlakuan agresif Tidak bergaduh dengan rakan Mengamalkan hubungan yang baik Pada akhir pembelajaran, murid dapat : i) Mengamalkan tingkah laku tidak bergaduh dengan rakan. ii). Mengekalkan tingkah laku yang baik. 60 minit

MASA

11

DOMAIN TINGKAH LAKU

Sesi P&P 1. Video Pergaduhan di dalam kelas (boleh dimuat turun dalam Youtube Lampiran 10). 2. Kad Gambar ( Bersalam, peluk rakan, bantu rakan) 3. Lembaran Kerja BAHAN BANTU BELAJAR Aktiviti Pengukuhan 1. Simulasi 2. Soal-jawab 3. Penerapan nilai 4. Token. Kasih sayang, menghormati bertanggungjawab, tolong-menolong, hormat-

PERBENDAHARAAN KATA

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Guru menayangkan klip video pergaduhan di dalam kelas. 2. Guru bersoaljawab dengan murid mengenai tingkah laku agresif yang terdapat dalam klip video tersebut. 3. Murid melihat kad gambar tingkah laku yang baik contohnya bersalaman dan tolong menolong. 4. Guru mengedarkan lembaran kerja untuk pengukuhan tingkah laku murid. 5. Murid melakonkan semula tingkah laku yang baik kepada kelas contohnya bersalaman dan tolong menolong dengan bimbingan guru. 6. Guru memberi token sebagai motivasi kendiri kepada murid. 1. Penerapan nilai murni secara lisan. 2. Nyanyian lagu Saya Sayang Semuanya

AKTIVITI PENGUKUHAN

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 4.1 A Nyanyikan lagu ini bersama guru.

12

DOMAIN TINGKAH LAKU

Lembaran Aktiviti 4.2 A


Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________ Kelas : Tarikh:

Arahan : Tandakan (/) pada tingkah laku yang baik.


13

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF

Disiplin diri Memberi kerjasama dalam kumpulan. Mengamalkan kerjasama dalam kumpulan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengamalkan sikap bekerjasama di antara rakan sebaya .

14

DOMAIN TINGKAH LAKU

MASA

60 minit Sesi P&P 1. Permainan Anak Ayam dan Musang 2. Kolaj

BAHAN BANTU BELAJAR

Aktiviti Pengukuhan 1. Permainan 2. Penerapan nilai 3. Token.

PERBENDAHARAAN KATA

Bekerjasama, mendengar arahan, keselamatan

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Murid melihat kad imbasan anak ayam dan musang. 2. Guru memberi penerangan tentang permainan Anak Ayam dan Musang. 3. Peraturan Permainan: i. Dua orang murid telah dipilih oleh guru untuk menjadi anak ayam dan musang. ii. Murid lain dikehendaki membuat satu bulatan yang besar dengan berpegangan tangan. iii. Musang diminta berada di luar bulatan. iv. Anak ayam berada di dalam bulatan tadi. v. Musang dikehendaki menangkap anak ayam yang berada di dalam bulatan. vi. Pegangan bulatan haruslah kukuh supaya musang tidak dapat menangkap anak ayam. 4. Lembaran kerja murid dibahagikan kepada 2 kumpulan. 5. kumpulan pertama menyiapkan kolaj anak ayam. 6. Kumpulan kedua menyiapkan kolaj musang. 7. Hasil kerja murid dipamerkan di sudut kreativiti di dalam kelas. Penerapan nilai murni secara lisan. Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

AKTIVITI PENGUKUHAN CATATAN

KAD IMBASAN

15

DOMAIN TINGKAH LAKU

anak ayam

musang
Lembaran Aktiviti 5.1 A
Nama : ______________________________________________ _____________ Kelas :

16

DOMAIN TINGKAH LAKU

Hari : _______________________________ _____________

Tarikh:

Arahan : Tampal kertas warna pada gambar di bawah.

Kolaj

Lembaran Aktiviti 5.2 A

17

DOMAIN TINGKAH LAKU

Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________

Kelas : Tarikh:

Arahan : Kolaj. Tampal kertas warna pada gambar di bawah.

18

DOMAIN TINGKAH LAKU

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF

Disiplin Diri Mematuhi arahan guru. Mengamalkan peraturan dan arahan. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mematuhi arahan guru dengan baik. 60 minit Sesi P&P 1. Klip video Upin dan Ipin 2. Bahan Maujud 3. Kad Gambar 4. Senarai Semak

MASA

BAHAN BANTU BELAJAR

Aktiviti Pengukuhan 1. Bersoaljawab 2. Simulasi 3. Lakonan 4. Lembaran Kerja

PERBENDAHARAAN KATA

Menghargai, menghormati, mematuhi dan bertanggungjawab.

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Guru menayangkan klip video Upin dan Ipin. (Lampiran 10) 2. Guru dan murid bersoal jawab. 3. Guru meminta murid menyatakan perbuatan mematuhi arahan guru berdasarkan klip video. 4. Guru menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan tahap keupayaan dan minat murid. 5. Guru menyediakan senarai semak bagi melihat perubahan tingkah laku murid. 6. Murid menyiapkan lembaran kerja.

19

DOMAIN TINGKAH LAKU

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Token ekonomi. 2. Lakonan 3. Simulasi

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuaikan mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 6.1 A


Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________ Kelas : Tarikh:

Arahan

Suaikan gambar dengan pernyataan yang betul.

Melawan cakap guru

bising

20

DOMAIN TINGKAH LAKU

Membuang sampah merata-rata

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF MASA

Disiplin diri Bercakap perkara yang berfaedah. Mengamalkan percakapan yang baik (sesi pengajaran dan pembelajaran). Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengurangkan bercakap perkara yang tidak berfaedah . 60 minit Sesi P&P 1. CD / DVD lagu. 2. Kad Gambar 3. Lakonan Aktiviti Pengukuhan 1. Melukis, mewarna dan kolaj 2. Senarai semak

BAHAN BANTU BELAJAR

PERBENDAHARAAN KATA

Menghormati, mematuhi dan bertanggungjawab.

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Guru memperdengarkan CD lagu bertajuk A B C ... 2. Guru dan murid menyanyikan lagu serta menggayakan watak dalam dalam lagu tersebut. 3. Murid melukis dan mewarna mengikut kreativiti sendiri dengan bimbingan guru. 4. Guru menyediakan bahan untuk aktiviti kolaj. 5. Murid menyiapkan kolaj. 6. Guru melengkapkan senarai semak. (setiap 10 minit waktu pengajaran dan pembelajaran).

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. Token ekonomi. 2. Permainan yang diminati(game)

21

DOMAIN TINGKAH LAKU

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

KAD IMBASAN TINGKAH LAKU

Tolong menolong

Bersalaman

22

DOMAIN TINGKAH LAKU

Semangat Muhibah

TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF MASA

Disiplin Diri Tidak berbahasa kasar. Mengamalkan budi bahasa. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengurangkan percakapan berbahasa kasar. 60 minit Sesi P&P 1. Model 2. Simulasi Aktiviti Pengukuhan 1. Token ekonomi ( Bentuk bintang)

BAHAN BANTU BELAJAR

PERBENDAHARAAN KATA

Baik, bagus, bertuah, rajin, syabas dan sabar.

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Guru menayangkan klip video Shinchan (mengikut keperluan dan boleh diubah suai mengikut kreativiti guru laman web di Lampiran 10). 2. Guru dan murid bersoaljawab mengenai klip video. 3. Guru berbincang tentang bahasa yang digunakan dalam cerita tersebut. 4. Murid menyebut keburukan menggunakan bahasa yang tidak sopan dengan bimbingan guru. 5. Guru memperbetulkan dialog bahasa yang sepatutnya digunakan. 6. Murid menyiapkan aktiviti lembaran kerja . 7. Guru memberi token berbentuk bintang kepada murid yang dapat mengurangkan penggunaan bahasa kasar.

23

DOMAIN TINGKAH LAKU

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. 2. 3. 4.

Latih tubi menyebut perkataan yang baik dan sopan. Lembaran kerja Token ekonomi Senarai semak

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

Lembaran Aktiviti 8.1 A


Nama : ______________________________________________ _____________ Hari : _______________________________ _____________ Kelas : Tarikh:

Arahan : Tandakan (/) pada perkataan yang bersopan (X) pada sebaliknya.

Baik Bodoh Cemerlang


24

DOMAIN TINGKAH LAKU

Syabas Sial Binatang


TOPIK SUB TOPIK KEMAHIRAN OBJEKTIF Disiplin Diri Mengambil barang dengan kebenaran. Meminta izin secara bertatasusila. Pada akhir pembelajaran, murid dapat : Mengamalkan ucapan bertatasusila : i). Meminta izin ii). Berterima kasih 60 minit Sesi P&P 1. Lembaran Kerja 2. Senarai Semak BAHAN BANTU BELAJAR Aktiviti Pengukuhan 1. Melukis dan mewarna 2. Simulasi 3. Lakonan 4. Lembaran Kerja

MASA

PERBENDAHARAAN KATA

Menghormati, mematuhi, terima kasih dan hak milik.

25

DOMAIN TINGKAH LAKU

LANGKAHLANGKAH PENGAJARAN

1. Murid melakonkan situasi di dalam bilik darjah dengan bimbingan guru. 2. Guru bersoaljawab dengan murid tentang situasi lakonan yang dilakonkan. 3. Latih tubi ucapan bertatasusila ketika meminjam barang rakan. 4. Murid menjalankan aktiviti yang disediakan oleh guru. 5. Guru menyediakan senarai semak bagi melihat perubahan tingkah laku murid. 6. Menyediakan lembaran kerja mengikut tahap murid.

26

DOMAIN TINGKAH LAKU

AKTIVITI PENGUKUHAN

1. 2. 3. 4.

Token ekonomi. Permainan yang diminati(game) Simulasi Peneguhan secara lisan.

CATATAN

Langkah P&P boleh diubahsuai mengikut kesesuaian.

LAMPIRAN 1 CONTOH SENARAI SEMAK TINGKAH LAKU Nama Murid :___________________________________ Tahun / Kelas:____________________________________ Arahan :Tulis kekerapan murid setiap 10 minit Masa: 60 minit Umur :_________

27

DOMAIN TINGKAH LAKU

Bil 1. 2. 3.

Kekerapan / Kemahiran Merosakkan harta benda sendiri Merosakkan harta benda orang lain Mencederakan diri sendiri Mencederakan orang lain Bergaduh dengan rakan

Tarikh / Hari

10 minit pertama

10 minit kedua

10 minit ketiga

10 minit keempat

10 minit kelima

10 minit keenam

4.

5.

Tidak memberi 6. kerjasama dalam kumpulan 7. Tidak mengikut arahan guru

Kerap bercakap 8. perkara yang tidak berfaedah 9. Berbahasa kasar Kerap mengambil 10. barang tanpa kebenaran Nota : Semakin kurang kekerapan murid bercakap perkara yang tidak berfaedah, murid akan diberi token. LAMPIRAN 2 CONTOH JADUAL PENERIMAAN TOKEN

28

DOMAIN TINGKAH LAKU

BIL 1. 2.

NAMA MURID Kassim Bin Selamat Sarimah Binti Dol

BILANGAN TOKEN

Nota :Setiap 5 token boleh ditukar dengan aktiviti yang berfaedah.

LAMPIRAN 3 CONTOH TOKEN

29

DOMAIN TINGKAH LAKU

syabas

LAMPIRAN 4 CONTOH TASK ANALYSIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : Tidak merosakkan harta benda sendiri.

30

DOMAIN TINGKAH LAKU

Nama :
BIL. 1 AKTIVITI Murid mengenalpasti barang kepunyaannya: i. Pemadam ii. Pensil iii. Pembaris iv. Buku Menyanyangi barang kepunyaan sendiri i. menghargai barang ii. menyinpam barang setelah digunakan iii. menjaga barang dengan baik Menghargai barang kepunyaan orang lain i. meminta kebenaran sebelum mengambil barang orang lain ii. menjaga barang yang dipinjam iii. bertanggungjawab ke atas barang yang dipinjam iv. memulankan barang dalam keadaan yang baik Membezakan perlakuan positif dan negatif. i. Menonton klip video interaktif perlakuan positif dan negatif ii. Menyebut perlakuan positif iii. Menyebut perlakuan negatif iv. Membezakan perlakuan positif dan negatif v. Peneguhan yang positif secara lisan MINGGU 1

Kelas :
MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 CATATAN

Disediakan oleh:

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

LAMPIRAN 5 CONTOH TASK ANALISIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : TIDAK BERBAHASA KASAR Nama : Kelas : 31

DOMAIN TINGKAH LAKU

BIL. 1

AKTIVITI Berinteraksi secara sopan dengan guru: i. Pertuturan a. Intonasi suara i. Lembut ii. Kasar iii. Kuat iv. Perlahan b. Meminta izin i. Keluar kelas ii. Pergi ke tandas c. Bila membuat kesalahan i. Meminta maaf d. Tidak melawan guru e. Tidak meninggikan suara kepada guru Berinteraksi secara sopan dengan rakan i. Pertuturan a. Intonasi suara i. Lembut ii. Kasar iii. Kuat iv. Perlahan b. Meminta izin i. Menggunakan alatan kawan ii. Menggunakan barang-barang kawan c. Bila membuat kesalahan i. Meminta maaf Memberikan ucapan yang bertatasusila i. Ucapan a. Tahu masa yang sesuai untuk mengucapkannya i. Assalamualaikum ii. Selamat pagi/petang/malam iii. Apa khabar iv. Selamat sejahtera b. Tahu kepada siapa untuk melafazkan ucapan dan ucapan yang sesuai untuk i. Sesama bangsa ii. Bangsa yang berlainan iii. Gelaran Puan/tuan Encik/cik Emak/ibu/mama Ayah/bapa/abah Abang Kakak Adik Atuk Nenek Pak cik/ mak cik Dll c. Penggunaan ucapan yang betul i. Menerima hadiah terima kasih ii. Membuat silap maafkan saya iii. Pertolongan tolong saya

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

CATATAN

Disediakan oleh: .

Disemak oleh :

Disahkan oleh: LAMPIRAN 6

CONTOH TASK ANALISIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : MEMATUHI ARAHAN Nama : Kelas : 32

DOMAIN TINGKAH LAKU

BIL. 1

AKTIVITI Dapat bertindak balas dengan arahan yang diberikan a. Guru i. ii. iii. iv. v. Rakan i. ii. iii. iv. v. Mampu mengikut arahan guru Tahu apa yang guru arahkan Tidak melawan arahan yang diberikan Memahami arahan yang diberikan Melaksanakan arahan yang diberikan Mampu mengikut arahan rakan Tahu apa yang rakan arahkan Tidak melawan arahan yang diberikan Memahami arahan yang diberikan Melaksanakan arahan yang diberikan

MINGGU 1

MINGGU 2

MINGGU 3

MINGGU 4

CATATAN

b.

Membuat lakonan mengikut arahan a. b. c. d. e. Memahami watak yang dimainkan Menggunakan dialog yang betul Menggunakan ucapan yang sesuai Tidak melanggar arahan yang diberikan Mengikuti setiap langkah yang dikehendaki

Disediakan oleh:

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

LAMPIRAN 7 33

DOMAIN TINGKAH LAKU

CONTOH TASK ANALISIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : MENGAMBIL BARANG DENGAN IZIN Nama :
BIL. 1 AKTIVITI Menghormati hak orang lain i. ii. iii. Bertolak ansur Meminta izin sebelum meminjam barang orang Menjaga barang orang dengan baik Pulangkan semula barang yang dipinjamkan

Kelas :
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 CATATAN

i. Tidak berebut ii. Mengutamakan orang terdahulu Tidak bergaduh i. Meminta izin secara sopan

Disediakan oleh:

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

34

DOMAIN TINGKAH LAKU

LAMPIRAN 8 CONTOH TASK ANALISIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : TIDAK MENCEDERAKAN DIRI SENDIRI Nama :
BIL. 1 AKTIVITI Menunjukkan situasi tentang perlakuan mencederakan diri a. b. 2 Memahami situasi gambar Mengenalpasti situasi gambar

Kelas :
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 CATATAN

Tahu perlakuan yang tidak mencederakan diri a. b. c. d. e. Tidak bergaduh dengan rakan Tidak memanjat kerusi dengan meja Tidak bermain dengan benda tajam Tidak berebut-rebut sewaktu menjalankan aktiviti Tidak berlari-lari dalam kelas

Memilih gambar perlakuan yang disebut oleh guru a. b. c. Memahami apa yang diberitahu Mengikut arahan yang diberikan oleh guru Murid memahami setiap perlakuan yang ditunjukkan

Murid memadamkan gambar perlakuan yang sama a. b. c. d. e. Tahu gambar yang sama Dapat membezakan gambar-gambar yang ditunjukkan Tahu perlakuan yang sesuai untuk mereka Tidak membuat perlakuan yang berbahaya Sentiasa berhati-hati melakukan sesuatu perkara

Disediakan oleh:

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

35

DOMAIN TINGKAH LAKU

LAMPIRAN 9 CONTOH TASK ANALISIS PENGURUSAN TINGKAH LAKU Kemahiran : KERJASAMA DALAM KUMPULAN Nama :
BIL. 1 AKTIVITI Melakukan kerja-kerja berkumpulan a. b. c. d. Menolong rakan i. Melalui lakonan/simulasi Mendengar cakap i. Mematuhi arahan Mengambil giliran i. Beratur mengikut giliran Kerja berkumpulan i. Kolaj ii. Bergotong-royong

Kelas :
MINGGU 1 MINGGU 2 MINGGU 3 MINGGU 4 CATATAN

Bersoal jawab apa yang dilakukan oleh rakan a. b. Bercerita semula tentang kebaikan rakan Menjalinkan hubungan yang baik dengan rakan

Mencari bahan a. Membahagikan tugasan

Disediakan oleh:

Disemak oleh :

Disahkan oleh:

36

DOMAIN TINGKAH LAKU

LAMPIRAN 10

CONTOH LAMAN WEB KLIP VIDEO INTERAKTIF.

Klip video Shin Chan www.youtube.com/wacth?v=Ekfp94i-IhU&feature=related Klip Upin & Ipin Episod 8:Gosok Jangan Tak Gosok Bahagian 2 www.youtube.com/watch?v=wq5gGA8D76s Klip Usop Sontarian : Berakit www.youtube.com/watch?v=vtIuWnGVe3w&Feature=related Klip Musang Berbulu Ayam www.youtube.com/wacth?plhujj8lr8o&feature=related Klip video pergaduhan di dalam kelas http://www.youtube.com/watch?v=5To2G6yEh00

* Modul ini sebagai contoh dan guru boleh mengubah suai mengikut kreativiti dan keperluan semasa/tempat/budaya/persekitaran. * Perlaksanaan secara task analisis dan Rancangan Pengajaran Individu.

37

DOMAIN TINGKAH LAKU

RUJUKAN Family Health Development Division Ministry of Health Malaysia A Series of Six Manuals on the Management of Children with Disabilities Care of Children with special Needs; Kurikulum Standard Sekolah Rendah. Dicapai daripada http://www.moe.gov.my/bpk/index.php? option=com_docman&task=cat_view&gid=194&Itemid=83

38

Anda mungkin juga menyukai