Direktorat P2TK Ditjen Dikdas

Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi
per tanggal 29 April 2013

Kabupaten/Kota
Status Dokumen

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NRG
101488402036
110271984053
091536832009
110271979048
102138857058
091490822017
110271188048
083330043005
091535827044
110271259056
102088342025
091836822007
083828051019
091935327006
112201471007
092038322012
101985327008
091285327030
101687362035
091438327013
101339327006
102090357013
110271115060
092135322007
092036822015
092286327009
091635822004
091386322018
091988327026
091987332017
091589832017
091636322015
091740322010
091440827012
083831055030

: Kabupaten Jombang
: Belum Update Data

No Peserta
10050402010028
11050402710551
09050402710273
11050402710846
10050402710191
09050402710054
11050402710392
08050402710147
09050402710261
11050402710396
10050402710449
09050402710118
08050402710033
09050402710204
11050422010447
09050402710110
10050402710201
09050402710349
10050402710062
09050402710155
10050402710172
10050402710437
11050402710559
09050402710084
09050402710149
09050402710220
09050402710194
09050402710085
09050402710263
09050402710238
09050402710078
09050402710345
09050402710090
09050402710198
08050406110265

NUPTK
5037745648300063
9137741644200013
8738731634200012
0433743644300162
9150736637300043
4537729630300003
8846742644200042
6033729631300013
8934730634200002
4640744644200002
0049733635200043
6536729631300003
3838737638300022
3446730632200012
0441739640200042
2048729632300003
0447730632300012
2433730631300082
2237730632200033
0739730632200032
1541730630300002
3449736638300023
6140743645200013
3450729630300002
0748729631300012
5653730632300012
0134729631300013
4635729631300022
5047730632300043
0847731633200032
0042731634300013
9640729630300012
8343729631300003
9744730632300022
4138741642300043

Data Kelulusan
Nama
HABIBAH
MOHAMMAD SHOHIB
SUWIGNYO ADI
KUSDARWATI
IDA WINARNI
NINIK MARTINI
ABD. FARHAN
Kasuwi
MULYONO
MUCHSIN
SUGIYO
SUSILO RAHAYU
Mudrikah
ASIJAH
ABDUL KHOLIQ
KANTI
DEWI ASIJAH
PUNIYEM
SAFUAN
HARI SUNYOTO
KRISTIANA MULYANI
SRIAMAH
AKHMAD YAZID
SUKARTI
PRIHATIN
NGATIDJEM
SRIHARNANIK
MARJUTIN
SRI HARIYATI DAMAYANTI
WIJADI SUPRAPTO
NAPSIJAH
RUMLAH
TULIK SUGIJANINGSIH
PUNDIATI
Suparmi

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

092190327010
091490827041
091590327031
092690822006
092387822006
091735332005
092037827021
092138327010
092137827014
092336842004
091640827015
092690322005
084135052013
091389827007
102237322004
101388837013
091939822008
092587322008
110271907056
101840857010
101589832004
101388322004
092537322003
092238342005
092190322004
092389827003
091640822009
091886327027
091738322006
091638822015
091488827025
102540327012
091688827021
091389322008
092189327019
092638322005
091490827022
091987842016
092788827006
092286827014
091990322008
092688322011
091486322014
083728058029
091487322034
092088322012
092538327009

09050402710350
09050402710245
09050402710072
09050402710168
09050402710234
09050402710137
09050402710070
09050402710123
09050402710237
09050402710335
09050402710157
09050402710348
08050402710122
09050402710121
10050402710083
10050402710331
09050402710058
09050402710056
11050402710542
10050402710084
10050402710064
10050402710088
09050402710087
09050402710339
09050402710067
09050402710128
09050402710112
09050402710120
09050402710083
09050402710244
09050402710251
10050422010184
09050402710323
09050402710113
09050402710201
09050402710089
09050402710096
09050402710294
09050402710264
09050402710122
09050402710116
09050402710173
09050402710047
08050402710153
09050402710346
09050402710111
09050402710317

6451730631200003
9844730631300012
3043730633300013
5552729631300013
3955729632300002
5442731632300012
7948730631200012
8050730631300003
0950730632300022
1754733632300002
1144730632300053
2461729633200003
6541738640200023
7642730630300002
5852729631300012
2640737639200022
1346729661300003
4859729630300002
0261742644300073
2544731637300003
9042731632300003
8035729632200003
8858729631300002
8052733634300013
8451729631300003
8355730632200003
1144729632300013
8645730632200032
1339729632200013
1140729632300013
3137730632300033
8458730632200003
6240730632300023
0235729631300013
5151730632300013
7060729631300003
3844730630300002
3947733634300012
3163730632300013
8753730632200012
3447729631300013
4061729632200003
9835729631300012
9837744647300062
3837729630300022
7049729631300023
8058730632300003

SISWOKO
NOERNAILIL
UMI HARINI
SRI HASTUTIK
PRIHATIN SAYUTI
SUWARNI
PRASODJO
SITI ZAINIAH
SITI FATIMAH
SRI MINARSIH
SISWATI
ACHMAD AMRIK
Atim Supriyadi
SUTRI HANDAYANI
ENDANG SULASTIANY
MUDJIB
SURASMINI
SRI MINAJU
TRI MURTI AJI
MUDRIKAH
SUNARTI
DJOKO SULISTYONO PRATIKNJO
SUPRIHATININGSIH
TUTIK DARMAWATI
HIDAJATIN
SUTOKO
SULAMI
SUDIRO
CHAWADIS
SUKINI
RISMIJATI
PANDU NJOTOWIRANTO
DJATININGSIH
SUPRIATI
SUTINAH
PURDIATI
TRI INDIJAH
TEMUNINGSIH
SUTIYATI
MUGIJONO
SUPATIJAH
TOSIN
HJ NYUNTIANI
Rantiyem
WARTINI
SITI NURDJANAH
PIATUN

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

085629052015
091640827025
091588327030
091286322014
092085327010
091936322008
083534054022
101737867027
091485322019
091785322016
101839322004
091685327013
091987322013
092237822012
091489322006
091436822013
091588342011
092239327006
091738327012
085925051011
091686822020
091487827026
091939322006
091438327024
092086332006
120271159049
110271173063
101487827015
091888827030
092135327008
092537822028
091387822008
091739827017
083326049013
101835367026
091788337020
102285327007
101938352027
091285832007
091437337036
091737837011
092585822007
091638827009
101537837028
102087362020
092390327007
120271992047

08050406110222
09050402710175
09050402710199
09050402710108
09050402710330
09050402710062
08050402710129
10050402710352
09050402710109
09050402710044
10050402710523
09050402710125
09050402710172
09050402710038
09050402710150
09050402710258
09050402710376
09050402710098
09050402710307
08050406110167
09050402710259
09050402710069
09050402710065
09050402710174
09050402710103
12050402711168
11050402710295
10050402710363
09050402710075
09050402710153
09050402710055
09050402710152
09050402710308
08050402710031
10050402710297
09050402710185
10050402710073
10050402710106
09050402710253
09050422010362
09050402710281
09050402710305
09050402710200
10050402710207
10050402710396
09050402710129
12050402710651

1956738641200012
5144730631200013
7039730632300023
8633729632300002
8449730631300002
5646729630300002
6435740643200003
9338738639300023
5833729632300002
9433729631300013
7541729631300003
3233730631300013
1847729632200022
1952729631300022
7841729631300002
8738729631300012
5039733635200043
0252730633300013
2042730633200033
1559737638200012
2236729634300003
8838730633200002
8246729631300003
5739730631300012
7649731633300012
7960747651200002
8563738638300033
5838730632300012
7145730632300003
8450730631300002
7958729631300012
5935729631200002
1342730632300053
6633735639300002
8533738639300033
9439732633300013
2453730633300002
9046735636300013
9334731632300013
0737732633200032
4942732635300012
7559729631200002
0140730633300023
6938732633300022
4849737638300022
8455730631300003
6733756657300032

Abdul Malik
SUKASTO
KASIHATI
SRI RAHAJU
DJUWARIJAH
SULASIH SOFYAN
Sujadi
FADJAR MAEMIATI
MUKAJATI
SUISMIATI
SRIATIN
HARTUTIK
SUTIKNO
GITRI RUSLANINGSIH
SIH MULJANI
LILIK HIDAYATI
MUDJIONO
SITI ISTICHANAH
SUWARDOKO
Edri Giono
SRI AMINAH
MATHEUS YULIANTO
SRI BUDI UTAMI
DWI SUMIWI
SUMINAH
PURWANTO
HALIMAH
ENDANG LEGOWATI
SULIKAH
SITI SUDIJAH
SUNDARI SITI AMINAH
NGATIDJAN
SUDAMI
Sundari
MUHARLINA KUSTIANI
UMI HANIK
SUSWANDIYAH
MARGARETA SUDARTUTIK
AMILAH
MASUD
NURYATI
SUBARDI TRIATMOJO
RENO PRASETYANINGSIH
YUNI SULASTRI
NURSIAMAH
NGATIMAH
SITI MUAWANAH

130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176

120271645070
091439327007
101636847018
101388357016
091840822048
101389367023
092186822014
091435832006
101886862015
091989327008
101738357040
091789822023
092489827008
091637322009
091986822009
092586322010
092739322001
092140322005
085934054016
092489822026
092339822003
091789827016
101985867042
091887822018
092089322008
092635827009
102485867011
091489827013
085432055020
092239332008
092088347009
091489822012
092188827005
091487322025
092538827006
091537822030
092336327003
092489827012
091839822011
092589327014
092186827008
092290822005
092586457003
120271246062
110271971051
085333068004
074934055003

12050402711157
09050402710095
10050402710123
10050402710289
09050402710093
10050402710442
09050402710197
09050402710221
10050402710364
09050402710236
10050402710198
09050402710115
09050402710074
09050402710064
09050402710086
09050402710057
09050402710066
09050402710193
08050402710277
09050402710114
09050402710092
09050402710202
10050402710342
09050402710049
09050402710051
09050402710154
10050402710422
09050402710126
08050406110076
09050402710270
09050402710190
09050402710151
09050402710124
09050402710229
09050402710041
09050402710088
09050402710068
09050402710331
09050402710046
09050402710324
09050402710156
09050402710117
09050402710394
12050402710497
11050402710912
08050402710306
07050480000561

3860747649300042
6741730632300012
4136734637200013
6639736638300022
4544729632300013
1641738639300032
9751729631300012
2734731637200002
7745737639200052
7247730633200003
4349736636300003
0442729631300053
2357730632300023
0840729630200012
3747729630300012
8659729631300002
4262729633200003
4450730630300003
6459740642200023
7357729632300003
5354729631300013
4442730631300013
3547738638200002
8945729630300002
3249729631300013
3560730632300012
5557738639300042
5842730632300022
0254741644200013
7252731633200003
3049734638300003
1842729642200002
0151730632200013
5837729633300002
8158730632200003
6938729631200012
3654730632300002
2357730633200003
1344729628200003
3259730633200003
5751730632200002
1553729630200003
6659756658200032
3151757658300043
8542757659300083
6353754656300023
9449741644300023

SUHARMI
SRI HARJATI
NUR SALIM
TRIPAH
ENDANG KRISTIARUDATI
SUDARWATI
KARTINI
SUKRI
SUDARMANTO
MUADI
NINIK SUPRIYANI
SUMANI
MARIJEM
PRIBADI ISTANTO
YAMUKAH
SUJATIN
SUKARDJONO
SUKARTINI
Sukadi
MASIRAH
MARTINAH ARTATI
MUKTISARI
WARIS
SUPIATIN
KARTINI
SITI AMINAH
SUTARMINI
KASTIN
Kholafik
KARSONO
MUSRIFAH
TASRIB SASMITOADI
SUNARDI
MACHLATIN
SISWO BUDIONO
SISHADI
MASNIATUN
SUMIARTO
ANAM
IKSAN PRIBADI
MULJADI
SUTRISNO
M ALI MUDZOFFAR
YOSSY IRAWATI
SURYANINGRUM ISTANTI
OKTAVIA NUNUK SUPRIHATIN
Hafidloh

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223

073635053013
074126044003
063331044004
075531074001
075031047009
065526054001
074031044010
074825045003
101388857021
074831044010
075634044008
076125044001
063930044005
073835048014
073326044004
075325043002
075234044004
110271085044
075633045003
074730043009

075526049006
092690827019
091688827010
075926056016
075334051007
075734043001
075935052021
064024056001
073627046007
076132051014
076031047007
073527044006
076031043003
065226044001
074227052014
074731044005
084827044006
092235322004
075629045004

07050402700381
07050402700291
07050402700170
06050402700092
07050402700856
07050402700218
07050402700193
06050402700005
07050402700185
07050402700192
10050402710464
07050402700654
07050402700255
07050402700188
07050402700187
07050402700468
06050402700011
07050402700241
07050402700169
07050402700190
07050402700177
11050402710083
07050402700204
07050402700311
07050402700289
07050402700222
07050402700322
09050402710158
09050402710249
07050402700457
07050402700839
07050402700335
07050402700331
07050402700369
06050402700006
07050402700274
07050402700399
07050402700206
07050402700205
07050402700174
06050402700040
07050402700424
07050402700176
08050402710253
09050402710107
07050402700175
07050402700346

9536739641200003
9999999955704911
3641730631300012
1133730633200033
9999999955705364
1846736638200022
3150733635300033
3655740641200032
7140730632200013
0548731633200012
6640736639200032
9000000090007133
8148730632200013
5456730633300013
3561730631300002
9999999955705142
6039730632300023
1538734637200013
3633730632200022
4553729630200002
6452730632300013
2361732636200003
6356731634200003
8047729632200013
9999999955704958
9999999955704460
3655735638200012
3561730632300033
2141730631200013
9999000099990490
7551740641300043
4453737639300013
7457729632200003
8363755657300043
9999999955570568
1736732633200012
9261737640300013
6160733635300033
2735730634300002
9160729631300013
4652730632200002
6742738639200012
8147730632300053
6748730634200002
2452729629200002
8956731632300012
9999999955704935

Gunowo Cipto Utomo
Sri Sundari Pa
Endang Damiasih, S.pd
Supriyadi, S.pd
Ramin, S.pd.
Sukandar
Simpen
Astho Prayitno, S.pd.
Christofel Manikary
Achmad Sahir
TAWI
NURUL HIDAYATI
Suwarno S.pd.
Sri Naranati
Istianah
M. Handoko
Sri Wahyuni, S.pd
Tulus Subakti S.pd.
Bibit Suratno, S.pd
Sadeli
Munajah
BAMBANG SUGENG
Suparlan, S.pd
Suprapto
Subekti
Sri Wahyuni S.pd.
As'at
KARSINAH
ID DELOYOLA WARSITO
Isdarmanto Tri Widodo
Tri Winarsih,s.pd.
Sulihati
Ashadi Supangat
Sri Aswati
Siti Ninganah, S.pd.
Sution Yudiartono
Hj. Suryati S.
Sistiani
Ngatemi
Umanah
Masruchin, S.pd
M. Farhan Sy
Naimah Sakenah
Suwarno
TEKAD RIFAI
Sri Endah
Juli Astutik

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270

073928043010
074531048006
075934044004
065930050004
065829048003
073935049009
075332045005
073824052016
076025044002
076031043010
073530049012
063435046001
074730043013
074435053017
092086322007
075728052030
061285517599
075128043006
065726048001
075735044007
075326044007
073525055022
074026044003
110271253054
071285067048
084325060010
118001053002
085828055019
110971240006
111001141002
111001093004
084324065008
084235054047
082435857001

092437427006
101990862057
102039862026
121801271006
121561233009
092238822016
092236377006
091338332003
101440827012

07050402700184
07050402700209
07050402700281
07050402700186
06050402700010
06050402700073
07050402700247
07050402700321
07050402700329
07050402700233
07050402700182
07050402700312
06050402700099
07050402700173
07050402700316
09050402710347
07050402700360
06050402700103
07050402700200
06050402700031
07050402700310
07050402700202
07050402700267
07050402700178
11050402710399
07050480000559
08050480010768
11050480011497
08050412010539
11050409711502
11050410011503
07050408400894
11050410011242
08050412410555
08050411710524
08050481010771
07050412000922
07050408700778
09050418720769
10050415410751
10050481010654
12050418010884
12050415611171
09050410010580
09050421710423
09050418010616
10050415410592

7839729631300002
8141747650200003
9999999955704924
1459730635200003
4059736638300053
2958734636200032
9539735637300023
8253731633200003
1438738639300052
9560730631200002
2954730632200012
1035735634200003
4534732635200013
1047729631200023
6544739640200033
7649729630300002
4857738641200012
3455738640110033
6851729631200002
2657734636200012
5557730632300033
3653730631300002
7535741643200022
8640730631200012
6733742644200032
0533740641300023
3543746649300022
6538745645300002
3858741641200002
1655743643300012
4762761663300002
9000000090007138
0533763663300022
0443751652300032
6542740642200033
8556736637300002
9000000090007162
9999999955705524
3856750651300012
8547737639200043
1348737640200023
6843751653300062
0048747649200063
3152729632300013
2652740641200022
1539731633200022
4244730633200013

Sulasih Suprayin
Siti Masruroh
Siti Salamah
Suwito
Wiwik Sugiatmi, S.pd.
Sugito Setyawan, S.pd
Sumarni S.pd.
Fatchan
Pujiyanti
Madji Harsono. S.pd.
Slamet, S.pd
Sugiono
M. Adib, S.pd
Sutadji
Sunardi, S.pd
MASHI ISMIATI
Achmad Nafida
Markadi, S.pd.
Mis An Arief
Suhandoyo, S.pd
Nanik Umayati, S.pd
Tutik Djumiati
Khamim S.pd.
Sampuri, S.pd
USMAN
Tri Pamuji S.Pd
LILIK MARDHIYAH
SUPRIATININGSIH
SYAFII
SRI SUNDARI
ISTI FATMAWATI
SITI ZULAIKAH, DRA.
DIAN FADHIANI
FATIMAH
M. MUSLIH
MUSABIKAH
Sumardi, S.Pd
Tri Yulianita, Spd
RIRIN WAHYUNIARTI
SUDARYANTO
MUNIR AS
SITI MARIYAM
YULY HERIANTO
SULASTRI
SUKRISTIONO SIWI SUBEKTI
NGADIMUN
WACHID DIYANTO

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317

073732057013
121001391007
102140377013
120971867007
111801635005
121001359007
092489892004
102439347012
091386362018
121001986007
102590397007
091888847005
111001100006
084632054015
092439882013
091836332015
102488857038
101936377031
084230056026
085127057021
083629058017
121571363004
102088392027
091535827014
112271984002
111001743005
086234053024
072388392003
101485957006
091338932002
101838827026
102037827018
071688867002
083631057030
063728054004
063332047001
073426048020
075835049006
075727053011
074125044002
073927049016
073335043006
076326044002
091888387005
075433045005

07250712000206
12050410010037
10050410010741
12050409710198
11050418011103
12050410011228
09050418010516
10050410010677
09050410010496
12050410010951
10050422010764
09050481010438
11050410010992
08050412410359
09050410010418
09050410010600
10050481010798
10050410010744
08050412510503
08050408410369
08050410410410
12050415710490
10050422010625
09050406210422
11050422711028
11050410010970
08050409710435
07050409400913
10050409710886
09050415710640
10050415410811
10050415610563
07050408400900
08050480010766
06050411700002
06050409000001
07050410400083
07050481000110
07050409000112
07050408700109
07050409400005
07050412000050
07050410400017
07050410400021
07050410400019
09050418010484
07050409700058

1237743644300043
4149739641200063
6450740643300023
0455744647300053
1148740652200003
3660748649300012
3357743644300053
7256734635300003
2635737639200042
4440751653210052
2459744646200013
6145734637200023
5439743646300033
1246740641300033
3356741643300053
7644731632300002
2157736640200003
4646740641300012
5042742643300053
0751743643300012
3936744646200042
1960757659300012
0049743644200013
4538730633300002
3355747649200013
5647739640300032
8462739641200013
9055743646200013
1834756658200042
8134751654300003
7144730632300023
0948730631300022
8141738640200043
1136743644200023
2837740641300060
3233733634300013
9999000099990417
7558735636200003
9999999955705527
4935742643200002
1541730632200012
0739735636200022
2533729631300023
9999999955705567
6663730632200002
1045742644200043
5354731633200003

Zumrotin, Dra
AGUS DJUMANTORO
SUMARLIK
LAILATUL MASKUROH
SAEFUL LAPIF
ENI SURYANING HANDAYANI
SUMARNI
DWI RAHAYOE
MOHAMAD SYAFII
SUSI WIJAYANTI
BANGUN EDY ICHTIJAR
NUR HAMID
PATIAH
Ekorini Pudjityasasih
ENI LUSIAWATI
INDARTI RAHAYU
AHYAT
INDARSIH
Susiana
Sri Purwaningsih
Achmad Purnawan
ANISTYOWATI
SUTARJIMAN
SUPRIJATI
BAMBANG SETYOBUDI
TITIK SUWATI
Zainal Abidin
NURALI, S.PD
AL AMIN EDIWATI
WINCE NOFITA
MIENTARTI
SUHARTINI
MATHEUS SUKISNO, DRS
SUPRIADI
Sri Rohayati, S.pd
Innaha Setyawati, S.pd
Sunarto
A. Syaikhurrodli. Drs
Abd. Hakim
Siti Makhfudloh.spd
Drs. Suroso
Singgih Sulyanto
Sunarti, Sdp
Yayuk Sri Rahayu. Sdp
Suluh Hangsono. Sdp
AGUS SURYO HANDOKO
Triono, Spd

318
319
320
321
322

074427052019
073826047005
074131043008
072487417003
074225053033

07050411700060
07050410700038
07050409400048
07050409400778
07050412400072

1744738640200062
8638733636200012
4141729630300003
7857748649300002
9548749652300013

Sunarto, Drs
Sukardjo
Suhjaningtiyas,
Nur Ainiyah, Spd
Dwi Warna.sdp

Tahun Lulus
2010
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jenjang
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

Status
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Nama

Status Aktif
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2009 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS - .

0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS - .

Tempat Tugas NIP 196707052008012022 196308051985111002 195304061975121007 196501011990032019 195808181977022001 510038311 196405141987031017 130579828 130457005 196603082006041010 195507171981121001 195112041973092001 195905061981122001 130457040 196101091985041001 130418295 195201151978032002 130579615 195209051974031008 195204071974031011 195202091977032001 195811171982012003 196508081985111002 130418369 195104161974032002 130457050 195108021975012001 195103031974022002 195207151975122007 195305151975011005 195307101974012003 195103081977022001 195110111974022005 195204121975012003 131329558 JJM sesuai 0 48 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195211191977021001 130418342 195207111974012006 195112291974022004 195106231974032005 195301101974032005 195206161974011007 195207181974032001 195206181975122003 195504221977022001 195208121974022005 130579617 130964605 195203101974032007 195105201979072001 195903081979071001 195110141974012005 195105271974012004 196409291987031014 195812121977032006 195307101975122007 195107031977021002 130418421 130579734 130418289 130418484 130418247 195203131974031007 195110071974021003 130418331 195208051974012002 195211261977021002 195209081975012002 195109031974032001 130418456 195107281974022004 195205121974022011 130495469 195208311975122004 195204211974031003 195111151974012005 130495404 510056416 510130749 130579494 195107171974012008 195207261975122002 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196006241982011006 195208121975011004 195201011975012004 130418478 195201171977022001 195103141974012004 131445123 196010061979072001 195105011974032003 195111011971092001 195112091982012001 195209011974022002 195105151975011001 195106201974012002 195105091974022002 195104061975122004 195507071977021001 195209201974022004 195207101975011003 131329590 195109041975122001 195205061974011009 195109141974012001 195204071975122003 195703171974022003 196906281999121001 196012311983032069 195205061979072001 195208131974012005 195201181974032004 195106261974032002 195106031974011008 195210101975012004 130964625 196012011979072001 195411071975122008 195201211975012002 195707141977022001 195301021975122003 130579619 130495539 130457038 130457000 195406061978032005 195905171980102003 130418494 197804011999122001 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 26 0 0 0 0 0 24 24 24 0 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 .

196905282001122001 195204091974032004 195608041978031002 195803071979072001 195112121974032006 196003091981122004 195104191971082001 195304021975011002 195904131979071002 195209151975011001 195807101978032007 195111101974032013 195210251974012006 195105081974011004 195104151974022005 130418212 195109301974011002 195111181975012002 131332938 195110251974032005 195110221974022001 195211101975012001 196002151979071001 195106131971092001 195109171973082001 195202281974032004 196002251980102002 130418346 131329603 195309201975011003 195607171975122003 195105101974021005 195208191974021002 130457039 195208261971071001 195106061974021009 195203221974022003 195210251977021001 195110121973091001 130495505 195204191974031003 195112119740210004 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131613716 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

131036482 130742570 130418374 130495526 195804031979071001 132078649 130495569 196202231982011004 130395912 130495413 195803081981121001 BUKAN PNS 130661070 195211241975012002 130456997 131445142 195207071978032001 130579776 130456847 130495529 195211201974032005 195410291978031004 130495380 510056409 130742605 130579783 130845347 195212291974032004 195208091975121006 131552503 196212191982012003 130964703 130964687 530014014 131332967 195404041979071001 195909291981122002 130495557 130499056 130418360 130579620 196004101983031023 130418327 130773902 195101201974031002 130418325 132031618 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 .

130457066 132159956 130742674 195211271975121005 130655857 130964648 130584595 130845950 130845427 130418477 130418471 131738274 131374244 130418362 196012301980101001 195103171977022001 131036302 196011231981121001 132078474 130579495 195212251975122003 130495564 196303021985041003 130495406 196404012003121002 131413644 196802111994032009 196706021988112002 BUKAN PNS 196503232008012002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131621780 BUKAN PNS 510206861 197205241997032010 195912151989031012 195910161988031001 197305111998022002 196907161998021004 131652055 131794235 195302071977031002 195204121986031008 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 .

132265572 196108172007011003 196211181989032003 196611232005012003 196208161995011001 197003282008012021 196510251988032011 195609241989112001 131559202 197301082006042014 196611272000121001 195608131986031006 196511072000122001 131676048 196310241984122006 131698662 195808251990031004 196203141989032004 131788314 131426866 196606041989011004 197906292003122005 196507171989031015 195202061982022002 196910231997031002 196103152000122001 131687583 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195206161983032003 BUKAN PNS 131682594 131426921 130804075 131255065 131411105 131404521 131391448 130608577 131415618 130808516 130790687 130780883 196407131987031010 131391482 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

131102625 130906625 130921982 510206784 131100282 0 0 0 0 0 .

Tugas Tambahan Kepala Sekolah Data Dapodik Masa Kerja JJM Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Tahun 01 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 03 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 07 Bulan 26 Tahun 05 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 05 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 03 Bulan 25 Tahun 09 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 02 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 01 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 01 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 03 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 03 Bulan 19 Tahun 06 Bulan .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 02 Bulan 31 Tahun 01 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 02 Bulan 31 Tahun 02 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 10 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 04 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 02 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 02 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 03 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 01 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 08 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 04 Bulan .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 03 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 09 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 06 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 03 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 02 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 01 Bulan 28 Tahun 03 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 04 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 01 Bulan 10 Tahun 00 Bulan .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 01 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 09 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 01 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan .

Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 31 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 02 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 05 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 07 Bulan 22 Tahun 01 Bulan 08 Tahun 09 Bulan 21 Tahun 02 Bulan 05 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 09 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 11 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 05 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 07 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 01 Bulan 19 Tahun 02 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 05 Bulan 18 Tahun 06 Bulan 19 Tahun 07 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 01 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan .

0 0 0 0 0 21 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 05 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan .

Dapodik Golongan 4A .600 3.467.549.Pembina 4B .Pembina 4A .833.Pembina 4A .571.100 3.000 3.600 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Gaji Pokok 1.Pengatur 4A .300 - No Rekening 247807592 002301008797532 365501014511530 002301008810534 624401008023533 002301011013537 002301009238531 002301011065534 002301011592531 120817731 002301010503539 365501014525539 002301010292536 002301010834532 002301009071531 041101002592537 365401014145539 002301010699534 624601008050538 002301010496538 002301010654534 002301010264533 002301008909537 365501014521535 002301007263530 041101002630539 002301009982538 002301010378536 002301010966533 002301010507533 002301010528539 041101002285538 002301010059530 365601011270537 365501014492532 Nama Bank BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .500.900 3.Pembina 4A .100 3.367.467.900.467.833.Pembina 4B .Pembina 4A .600 3.300 2.600 3.Pembina Tingkat I 2C .

247.300 3.Pembina Tingkat I 4B .571.947.800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .200 3.800 3.571.833.800 3.947.947.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .947.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.833.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.4A .Pembina Tingkat I 4B .100 3.300 3.300 3.722.100 3.Pembina 4B .900 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4A .833.833.300 364901013071530 365401014088533 002301010798532 624001005361538 002301007224536 002301009951537 002301011255537 002301011266538 002301010544535 002301007275537 002301010558534 002301010715534 002301011550539 365501014541535 002301007246538 002301011608536 002301010027533 041101002616535 002301008291536 365601011266538 002301007245532 248242416 002301007307538 041101002262530 041101002268536 041101002264532 002301010522533 365001008178530 002301010603533 041101002569534 041101002593533 248627734 002301011087536 624901005069530 365001008177534 002301011165538 002301010849537 002301010368531 002301010772536 002301011309530 365001008168535 002301010978530 002301007281538 002301007283530 042501007665538 041101002650539 041101002263536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .800 3.Pembina 4B .

Pembina Tingkat I 4A .4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .722.787.509.Pembina 3C .400 3.600 2.Pembina Tingkat I 2A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.597.947.597.800 3.065.300 3.800 4.200 3.500 3.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pengatur Muda 4B .677.600 2.677.Penata 4A .Pembina 4B .833.800 3.800 3.833.Pembina Tingkat I 4A .787.Pembina 4B .300 2.800 002301010759538 320301023734536 002301011157535 624601008098536 002301010271530 002301007288530 365201013848534 365501014548537 002301007291533 365601011281538 002301010069535 002301010188533 002301007278535 002301007232539 002301007262534 002301007304530 624001005368530 002301010549535 624101008979538 041101002579539 365201013846532 002301011311537 624101008972536 002301011032531 320301023748535 002301014848533 002301008662533 002301011047536 002301011167530 365501014534538 002301007297539 624101008981535 365601011273535 002301010430532 002301011297539 365401014156530 320301023584533 624901005050531 041101002281534 624601008100537 624601008102539 002301007254531 041101002555535 319801010794538 002301010947539 041101002269532 002301014803533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 3C .489.

Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina Tingkat I 4B .947.Pembina Tingkat I 4B .000 1.600 3.300 3.500.391.100 3.500.800 3.200 3.500.833.Pembina 4B .000 1.065.600 3.Pembina Tingkat I 4A .833.571.3A .Pembina Tingkat I 4A .300 4.600 1.677.Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .800 4.833.Penata Muda 4B .000 - 002301014566539 002301011130533 002301010318536 002301010443535 002301010340533 365501014443533 002301010331534 002301010730534 002301011231533 041101002647536 365601011213535 364001017082537 002301010753532 365201013835531 002301007223530 002301007301532 365001008180537 002301010988535 002301007239531 002301009945536 002301011005534 002301010229533 002301009819531 002301007310531 624001005370537 002301010817530 041101004890533 041101002631535 002301007259531 364901013079538 624601008101533 737201001603532 002301010493530 002301007293535 624101008986535 002301007244536 624501004689535 624501004691532 624501004697538 624501004700535 624501004702537 624501004704539 248021621 1420012160023 119605731 247976297 002301011638531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BNI BNI BRI Simpedes .065.300 3.500.000 1.467.

Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.722.300 3.Pembina Tingkat I 4B .4B .Pembina Tingkat I 4A .467.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .467.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.833.Pembina 4A .614.300 3.065.833.300 - 002301011437537 002301011425530 002301011585534 002301010418530 002301011444534 002301010106531 002301011528532 002301010830538 002301011587536 002301010521537 624101008970534 002301009625534 002301011272539 002301011044538 002301010824537 002301011427532 002301011069538 002301007273535 002301010819532 002301007276533 002301010031532 002301008245535 002301007236533 002301011438533 002301010337530 002301011424534 002301007228530 002301010825533 624901005061532 002301010279538 002301011640538 002301010902539 002301007250537 002301011637535 002301011432537 002301010607537 002301011350531 002301007305536 002301010035536 002301011345536 002301010932534 002301010092538 002301011269536 365001008171538 002301007234531 002301009904530 002301011426536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .600 3.300 3.400 1.833.Pembina 4B .000 3.500.600 3.614.722.300 4.407.Pembina Tingkat I 4B .833.600 3.269.200 3.700 3.

822.Pembina 4B .000 1.Pembina Tingkat I 4B .500.Pembina Tingkat I 4B .000 1.657.500.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 2D .000 1.500.100 - 002301007261538 002301011605538 002301010325533 002301010629539 002301010872530 002301007231533 002301007280532 002301011628536 002301007269536 002301011379535 002301010138538 002301010566537 002301007270537 002301010532538 002301011112535 002301007260532 002301010949531 002301011597531 002301009936537 002301011584538 002301011027536 002301010829537 002301011214531 002301010256530 002301008872536 002301011503532 320301023694532 002301008740535 002301009552537 002301009230533 119613811 002301009629538 002301008484537 247796475 248001490 002301011606534 002301009636535 002301011446536 041101002602536 624101008929533 002301010560531 002301014770536 002301014371536 320301023722539 002301010725539 002301010572538 002301010885533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .700 1.833.677.308.200 3.Pengatur Tingkat I 2C .900 2.500.000 2.947.200 3.000 1.000 1.800 3.000 1.722.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.4A .500.500.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.500.Pembina 4A .571.956.300 3.700 1.Pengatur 4A .800 3.

Penata Tingkat I 3D .700 1.400 1.500.300 3.614.500.230.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3D .000 - 002301010589535 002301014586539 364901013070534 002301014314534 002301008775530 1420012160387 365401014090530 248620738 002301010719538 002301014647539 002301010714538 002301007302538 120856099 002301010237536 002301010792536 002301010391534 002301009846538 002301009864536 041101002621530 002301010079530 700301001893534 002301014476530 365601011214531 002301009917533 119630097 119637377 002301010403535 002301009719537 002301009447538 247936107 248056348 002301010042533 002301009627536 002301006889537 002301010789533 002301010200539 002301011430535 002301011552531 002301011641534 002301010993530 002301010655530 002301010381539 002301010704533 002301011450535 002301010129539 002301010583539 002301007286538 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .000 1.400 3.4A .Penata Tingkat I 3D .000 1.Pembina 4A .707.367.269.000 3.500.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.045.500.800 2.500.000 1.100 3.

4B .700 - 002301009952533 002301010342535 002301010432534 002301011572531 002301011375531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .407.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp 3.

FARHAN Kasuwi MULYONO MUCHSIN SUGIYO SUSILO RAHAYU Mudrikah ASIJAH ABDUL KHOLIQ KANTI DEWI ASIJAH PUNIYEM SAFUAN HARI SUNYOTO KRISTIANA MULYANI SRIAMAH AKHMAD YAZID SUKARTI PRIHATIN NGATIDJEM SRIHARNANIK MARJUTIN SRI HARIYATI WIJADI SUPRAPTO NAPSIJAH RUMLAH TULIK SUGIJANINGSIH PUNDIATI Suparmi Email .KC SURABAYA UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG U KESAMBEN -JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. Bank HABIBAH MOHAMMAD SHOHIB SUWIGNYO ADI KUSDARWATI IDA WINARNI NINIK MARTINI ABD.Cabang Bank SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA Jombang UNIT SUMOBITO UNIT PLOSO JOMBANG An Rek.Jombang 00411 -.

KC SURABAYA SISWOKO NOERNAILIL UMI HARINI SRI HASTUTIK PRIHATIN SAYUTI SUWARNI PRASODJO SITI ZAINIAH SITI FATIMAH SRI MINARSIH SISWATI ACHMAD AMRIK Atim Supriyadi SUTRI HANDAYANI ENDANG SULASTIANY MUDJIB SURASMINI SRI MINAJU TRI MURTI AJI MUDRIKAH SUNARTI DJOKO SULISTYONO SUPRIHATININGSIH TUTIK DARMAWATI HIDAJATIN SUTOKO SULAMI SUDIRO CHAWADIS SUKINI RISMIJATI PANDU NJOTOWIRANTO DJATININGSIH SUPRIATI SUTINAH PURDIATI TRI INDIJAH TEMUNINGSIH SUTIYATI MUGIJONO SUPATIJAH TOSIN HJ NYUNTIANI Rantiyem WARTINI SITI NURDJANAH PIATUN .Jombang 00411 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA 00411 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO 00023 -.KC SURABAYA 00411 -.Jombang 00425 -.KC SURABAYA SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG Jombang 00411 -.Jombang SENAYAN 00023 -.UNIT GUDO JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BANDAR 00023 -.Jombang 00023 -.KC JKT TENDEAN 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.Jombang UNIT BANDAR KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG 00411 -.Jombang 00023 -.Jombang 00023 -.Jombang 00023 -.UNIT PABEAN KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA .KC SURABAYA 03198 -. Abdul Malik SUKASTO KASIHATI SRI RAHAJU DJUWARIJAH SULASIH SOFYAN Sujadi FADJAR MAEMIATI MUKAJATI SUISMIATI SRIATIN HARTUTIK SUTIKNO GITRI RUSLANINGSIH SIH MULJANI LILIK HIDAYATI MUDJIONO SITI ISTICHANAH SUWARDOKO EDRI GIONO SRI AMINAH MATHEUS YULIANTO SRI BUDI UTAMI DWI SUMIWI SUMINAH PURWANTO HALIMAH ENDANG LEGOWATI SULIKAH SITI SUDIJAH SUNDARI SITI AMINAH NGATIDJAN SUDAMI Sundari MUHARLINA KUSTIANI UMI HANIK SUSWANDIYAH MARGARETA AMILAH MASUD NURYATI SUBARDI TRIATMOJO RENO PRASETYANINGSIH YUNI SULASTRI NURSIAMAH NGATIMAH SITI MUAWANAH .KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT KESAMBEN Jombang 00023 -.Jombang UNIT SUMOBITO Jombang Jombang 00023 -.Jombang UNIT BARENG JOMBANG UNIT SUMOBITO Jombang KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNITW PETERONGAN BRI UNIT PLANDAAN 00411 -.Jombang 00411 -.KC SURABAYA UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN .Jombang UNIT MOJOWARNO UNIT PLOSO JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA UNIT KESAMBEN UNIT KESAMBEN 00023 -.

Jombang UNIT GUDO JOMBANG UNIT KESAMBEN UNIT WONOSALAM KANCA JOMBANG 00023 -.UNIT KEBOAN 06245 -.Jombang UNIT BARENG JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA 00411 -. KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang UNIT PLOSO JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.Jombang 06245 -.UNIT KEBOAN 06245 -.UNIT KEBOAN SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG SUHARMI SRI HARJATI NUR SALIM TRIPAH ENDANG KRISTIARUDATI SUDARWATI KARTINI SUKRI SUDARMANTO MUADI NINIK SUPRIYANI SUMANI MARIJEM PRIBADI ISTANTO YAMUKAH SUJATIN SUKARDJONO SUKARTINI Sukadi MASIRAH MARTINAH ARTATI MUKTISARI WARIS SUPIATIN KARTINI SITI AMINAH SUTARMINI KASTIN Kholafik KARSONO MUSRIFAH TASRIB SASMITOADI SUNARDI MACHLATIN SISWO BUDIONO SISHADI MASNIATUN SUMIARTO ANAM IKSAN PRIBADI MULJADI SUTRISNO M ALI MUDZOFFAR .Jombang 00023 -.KC SURABAYA UNIT SUMOBITO UNIT NGORO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO 00023 -.UNIT KEBOAN 06245 -.Jombang UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang UNIT BANDAR KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA 00023 -.. SURYANINGRUM ISTANTI OKTAVIA NUNUK Hafidloh .UNIT KEBOAN 06245 -.UNIT KEBOAN 06245 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.

S.pd.pd. Farhan Sy Naimah Sakenah Suwarno TEKAD RIFAI Sri Endah Juli Astutik . Sistiani Ngatemi Umanah Masruchin.Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG 00023 -.pd Sadeli Munajah BAMBANG SUGENG Suparlan.pd Suprapto Subekti Sri Wahyuni S.KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -. S.pd Supriyadi.Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -. S. Sulihati Ashadi Supangat Sri Aswati Siti Ninganah.Jombang KANCA JOMBANG 00023 -. S.pd. S. Bibit Suratno.Jombang Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang Jombang KANCA JOMBANG Gunowo Cipto Utomo Sri Sundari Pa Endang Damiasih.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.pd.pd Ramin. S.s. Handoko Sri Wahyuni.pd M. S. Suryati S.pd. As'at KARSINAH ID DELOYOLA WARSITO Isdarmanto Tri Widodo Tri Winarsih.pd.pd. Sukandar Simpen Astho Prayitno. S. S. Christofel Manikary Achmad Sahir TAWI NURUL HIDAYATI Suwarno S. Sution Yudiartono Hj.pd Tulus Subakti S. Sri Naranati Istianah M.

00023 -.pd. S. S. UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Sulasih Suprayin Siti Masruroh Siti Salamah Suwito Wiwik Sugiatmi.KC SURABAYA UNIT BARENG KANCA JOMBANG . DIAN FADHIANI FATIMAH M.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.Pd LILIK MARDHIYAH SUPRIATININGSIH SYAFII SRI SUNDARI ISTI FATMAWATI SITI ZULAIKAH.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. Mis An Arief Suhandoyo.pd.pd USMAN Tri Pamuji S. DRA.Jombang 00023 -.pd.pd Sutadji Sunardi.pd Nanik Umayati.pd Tutik Djumiati Khamim S. S. S. . S. S.Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -. Adib.Jombang KANCA JOMBANG 00023 -. MUSLIH MUSABIKAH Sumardi.Pd Tri Yulianita. Sugito Setyawan. Slamet.pd Sumarni S.pd.pd.pd MASHI ISMIATI Achmad Nafida Markadi. S.Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.pd Sugiono M. S. Spd RIRIN WAHYUNIARTI SUDARYANTO MUNIR AS SITI MARIYAM YULY HERIANTO SULASTRI SUKRISTIONO SIWI NGADIMUN WACHID DIYANTO . S. Fatchan Pujiyanti Madji Harsono. Sampuri. S. S.

KC SURABAYA Jombang 07003 -. Suroso Singgih Sulyanto Sunarti.spd Drs. S. KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang Zumrotin. Drs Abd.pd Innaha Setyawati. Hakim Siti Makhfudloh. SUMARNI DWI RAHAYOE MOHAMAD SYAFII SUSI WIJAYANTI BANGUN EDY ICHTIJAR NUR HAMID PATIAH Ekorini Pudjityasasih ENI LUSIAWATI INDARTI RAHAYU AHYAT INDARSIH SUSIANA Sri Purwaningsih ACHMAD PURNAWAN ANISTYOWATI SUTARJIMAN SUPRIJATI BAMBANG SETYOBUDI TITIK SUWATI Zainal Abidin NURALI. Sdp Suluh Hangsono. Syaikhurrodli.KANCA JOMBANG .pd Sunarto A. Spd . Dra AGUS DJUMANTORO SUMARLIK LAILATUL MASKUROH SAEFUL LAPIF . S.UNIT . KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang UNIT PERAK JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG .Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00023 -. DRS SUPRIADI Sri Rohayati. UNIT SUMOBITO Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG 00023 -.Jombang SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. S. Sdp Yayuk Sri Rahayu. UNIT GUDO JOMBANG .PD AL AMIN EDIWATI WINCE NOFITA MIENTARTI SUHARTINI MATHEUS SUKISNO. Sdp AGUS SURYO HANDOKO Triono.

Drs Sukardjo Suhjaningtiyas.Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Sunarto. Spd Dwi Warna. Nur Ainiyah.sdp .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .Catatan . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

. Belum . Belum . Belum . Belum . Belum .

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 29 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NRG 085733056018 083530054045 084432057041 083626056029 091536357025 110271050059 085830054018 110271955051 112201682001 083325052036 110271478044 112201395001 092388832010 091285332041 112201222008 112201990007 102487342030 122201164007 085324053029 110271724053 112201567009 086029053015 120271184059 102290372020 110271410046 110271121045 120271757068 110271569053 112201109006 112201382004 112201262009 083833052021 084234055056 092436842008 112201526006 : Kabupaten Jombang : Masih Edit Data No Peserta 08050409410420 08050409410387 08050412010402 08050402710304 09050402710397 11050402710874 08051302710515 11050402710282 11050422010804 08050406110051 11050402710632 11050422010288 09050402710105 09050402710356 11050422010145 11050422010456 10050422010287 12050422011062 08050402710102 11050402710343 11050422010125 08050406110052 12050402711297 10050402710413 11050402710333 11050402719022 12050402710584 11050402710119 11050422010712 11050422010296 11050422010498 08050402710128 08050406110171 09050402710290 11050422010480 NUPTK 4357742643200013 3035740641200033 4244743643300003 2636742642200002 0935736640200012 7345747649300053 2058740644300003 6436737640200013 6633746648200032 4533738640200052 6342741643200053 6853738641200012 6155731633300023 0433731633300092 0450738640200023 1050739640300043 7857733637200002 0933749651200052 5453739641200022 0735741642300112 0745738639200032 8960739641300022 2436738640300033 3453739640300023 1162740642300043 3644741645300002 8244754656300053 0637738639300052 2358744650200003 6437739642200012 6138741643300033 0234738640200013 3442741644200033 6756733635300022 1547741642300042 Data Kelulusan Nama Madsilah Sumartono Ribut Rawit MUKHLIS SAMIDI CAROLUS BAROMEUS IRIEN WATI WAHJUNI Y SRI WAHYUNINGSIH SYAIHUDIN DJUPRI SUPRATIKNO Wiroso SUDARSONO SU''IS ENDANG SUGIHARTINI SUBIYANTI MUSTAR SUNANIK SRIWIDARTO MOCHAMAD SEIKO Suhermanto SUMARMI GATOT BUDI PRAYITNO Anik Sriwinarti SUJIATI SITI KOMARIYAH SUSSY TRIWARDHANI SUSI ANINGATI STEFFY FRIYANTI MARIYATI JUMHARI SALIM QOMARUL JANNAH Driharto Soliq SUYATI SUMIAH .

36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 112201161008 120271978052 083824056028 110271568043 110271765039 112201562003 085133053016 112201896004 120271824057 122201544014 112201424005 101290372013 084135054033 112201787004 112201509009 122201523012 112201991008 101490847028 084427054049 112201398005 102039342006 101938372026 112201156007 122201111007 112201672006 091787332007 120271739057 101638857040 092287837003 120271864067 102035847010 101788857040 110271402054 120271652061 110271562050 110271001055 085930055050 101638847044 112201219010 101290862020 092088342009 084930056048 101686857038 112201333009 112201846007 122201626012 084229048015 11050422010820 12050402710875 08050402710201 11050402710629 11050402710520 11050422010602 08050402710097 11050422010591 12050402711092 12050422010007 11050422010477 10050402710507 08050402710194 11050422010311 11050422010511 12050422010112 11050422010452 10050402710268 08050402710101 11050422010336 10050402710179 10050402710511 11050422010460 12050422010109 11050422010567 09050402710160 12050402710205 10050402710234 09050402710214 12050402710223 10050402710119 10050402710534 11050402710414 12050402710149 11050402710884 11050402710886 08050406110169 10050422010288 11050422010294 10050402710265 09050402710378 08050406110206 10050422010535 11050422010743 11050422010776 12050422010105 08050402710088 4538745647200012 8443747649300042 0438742643200022 7744739643200012 6045742643200033 4548744646200022 0351739640300023 4748742644200062 5233749651200043 7852735637200022 6545740643200023 5443739640300032 4541740642200033 4557739642200013 1458742644200022 6933743644300082 2841739643300002 6844734636200032 8744740641200042 2357740642200033 6248733636300003 8046739640300063 8342739639200003 2437743645200013 7563742646200233 9843731632300002 2433745647300312 4140736640200023 0953732635300012 1661745644300002 7548734637300002 4142736639200063 1652743643300012 0849744647300032 0137744646200023 8236745646300013 2059741644300023 9140734637200013 7534738641200003 6444737638300022 9049733635300063 8049742644300043 8741736638200012 4954745648200022 5734745648300052 2760743648200002 8942734635300012 IMAM SUGIARTO ENY SUPRAPTI Marjuki KASIONO CITRO LASTO Kuminarsih HARTONO NURWAKID HARMADI JAROT BAMBANG HARIYADI MANGESTI BUDI ARSINI Gatot Supriadi KUSMIAJI ARSIF PURWANING TRI SILAWATI INDRAYATI TITIK RIYAYANI Aminudin PONARI SRI MULYATI UTAMINING WIIDJIASIH SARPAN SUGENG WIYOTO SLAMET RIYADI SULISTINAH MU'ASOMAH AGUS SUPRIYADI SUTRAMI PUTU SRI WACHJUNI SRI MULYATUN SADERI NAPSIYAH SRI MULIANAH AGUST WIDODO LILIS PURWANINGSIH Romaita SUDRIAWAN MUZAKKI EFFEI AFRIDA AKHDIYATIL ANISAH SRI ENDAH KUMUDOWATI Djuwarijah GATOT SUTANTO ANANG WINARKO SULASTRI ZAINURI Sustinanik .

S. Sujai . HJ ENTY TUYIMAH LAILA FATIHATIN Lestari Mukti.pd Sri Nunik Anggraini S.pd.83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 110271297056 110271780044 101638452005 112201015006 084328052024 101439842005 112201557004 110271417049 110271106066 112201636008 112201055009 110271324059 112201160004 101936847019 112201150008 112201267009 083928046009 112201124004 112201197004 112201462005 102390847011 112201138003 101736847014 120271484058 120271663050 110271072062 122201451011 112201611006 122201924012 110271589063 085332067003 110271039060 120271339056 110271669053 085529070002 110271351053 110271974040 120271282072 084735058022 110271465053 074435052020 091938352017 021539472002 064931048004 075224051008 083731047014 11050402710631 11050402710569 10050402820503 11050422010803 08050402710245 10050402710115 11050422010439 11050402710150 11050402710802 11050422010732 11050422010472 11050402710533 11050422010431 10050402710121 11050422010775 11050422010459 08050402710290 11050422010450 11050422010873 11050422010424 10050402710162 11050422010284 10050402710313 12050402710728 12050402710938 11050402710122 12050422010853 11050422010451 12050422011037 11050402710890 08050402710307 11050402710909 12050402710679 11050402710910 08050402710308 11050402710896 11050402710898 12050402710404 08050402710310 11050402710913 07050480000558 09050402710340 09050418020241 06050402700027 07050402700400 07050402700237 08050402710176 5948740642300072 4538741642300063 2040755656300053 3642744648200012 6843738640200032 5742733635300012 3241737641300003 6446739641300012 0460743646300013 3857744647200052 2046740642200043 9451741642300002 1157738640200023 1746734636200032 8734745647300062 4253739642200013 9839732635200012 9737739641300042 5854748649200012 4552741643200033 2555734636300013 9461737639300073 2336734636300013 1957752655300012 7361750651300003 0650738641200012 4247746649200063 2836739642200022 1557749653200002 0433750651300222 7253753655300023 5640756657300042 8756754655200022 6642756658200042 6955756657300022 4144753657300003 2942758659200032 2548759661300073 1547744648200023 7437756658300103 0544738640200033 8046735636300013 0953758659300032 7149734638300003 0838738640300072 7452737637300002 8137733635200003 SRI MULYATI WINDAYAH HULWIN NUSHIYAH SUGIYONO Muchlisin SUPRIHATIN SUPARTI ESTI WIJIASTUTIK SAMIANI HARIADI SUBAGYO RISMAN SRI ASTUTI BUDIONO SAMUDJI SYAIFIYAH SUPRAT Musthofa SUSMIATI SUYANTO RUBADI AYUMI LILIK ASTINAH SUHAYATI PURWANINGSIH SRI UTAMI MUTMAINAH SURYONO MAHSUN SOKIBUL AYAM SUGIRI NOER HAMIDAH LUSSY ANGGRAENI IKE SINTA DEWI MUID FAUZI MOH MUIZZUL HAFIDH DWI WAHYUNI MAHSUNAH ASPAN HARUDIN ANITA DESSY SINORAYA MARJITO NURUS SHOBAH Winarno Drs.pd Endang Sulistyowati. S.

Sutrami. Mahfud Mei Atminingsih SWARDINA LOCA SARSANTI SRI SUHARTI H. Drs.130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 073425049005 074934053012 112201402002 112201709006 063333049001 063334048002 064330047001 076226053010 063526054006 074534046004 073328050010 091385387009 128001699001 084728050026 102190962011 091836462001 084834059013 102435932005 121571763009 083428059028 128101695005 101336422012 092585907011 101485977001 102588452006 111801632004 091435417002 092239902012 092739412011 092539902002 091988907013 091490832010 071285897006 122201362012 071636867002 071385392002 101987472003 101936887031 121541252003 111001489003 085435049012 091987912015 101285442006 101987907029 092689887013 07050402700246 07050402700380 07050402700852 11050422010328 11050422010453 06050402700033 07050402700301 06050402700088 06050402700065 07050402700307 06050402700082 07050402700317 07050402700308 09050402710904 12050480011016 08050412510419 10050415410858 09050415610676 08050411710534 10050422410863 12050415710789 08050408410542 12050481010122 10050422410850 09050415710642 10050422010838 10050415710829 11050418011244 09050418010650 09050409710661 09050409710677 09050415610648 09050415410634 09050415410615 07050408400899 12050422010314 07050412000926 07050408400896 10050415710883 10050410010735 12050415410078 11050410011250 08050412510414 09050416710663 10050415610869 10050406210808 09050415710665 1534735637200032 0449739640300033 1533737639300093 9042740642200033 8848739641200022 5333735635300003 4435737638300032 3433734638300003 1043733636200013 5662739640300012 2442741643200004 7445732634200003 9833736638300022 5435742644300062 2453748651300043 5847736637200032 1551757659200023 6535757659300033 9448745648300023 2556751653200012 2936753654300062 3834745647300062 1444743644300043 6535749651200042 8559746649200012 8834760662200022 1059755665300003 9341759660300083 4436748650300052 1352745648200033 8262747649300033 9358745648300013 1147746648300063 7844731632300002 6533744646300092 4460765667200002 4740738641200032 5435743646200052 1847759660200022 7746742644300062 5749742643300042 6844743645300022 3554735638200013 3947747650200062 7433753656300032 4947746647300032 1361742644300023 Slamet Ashari S. S. Sri Mulyati. S. SUKARDI SUTAR Rr. TRI SETYO ADI WIBOWO JUMADI. S. Mu'thi H M YASIN KARTINI NURYATI ANDAN BIDYAWATI . S.pd Sri Utaminingsih Paeman.pd. Sadirin ALFIAN ROHMAN ROSYID WAHYUNI HIDAYATI SITI MUDAWAMAH FARID FAISAL RITA ROSITA TUTWURI HANDAYANI ASBARWATI A ROFIQ MOCHAMAD MIFTACHUL DJINAH MUALIMIN ITA LAILI FARIDAH ANIK MUFLIHAH ENY MUFAROKHAH HADI MULYONO YUSNITA PERTAMAWATI MUFLIHATIN SITI WAHYUNI ZAHROH ZUMAROH.pd Qomari.pd. S.pd. DRS HERI SISWANTO. DRA. DRS DAWOOD DANA JAYA JARMINI SHOLICHAH MASRUKHA Abd. Budi Utami Estuningtyas.pd Endang Sri S.

S.PD WIJI RAHAYU UMI NADHIROH HENI MAISAROH SUKARNI KASAH PRAYITNA MOHAMMAT ARIFIN SUKIMAN SANTI ACHWARINI MOHAMMAD FAUZI HARIANTO SITI MASFUFAH FITRI WAHYUNI NUR KHOLIFAH MOH KHUSAINI SITI ZULAIKAH ANIE ZAKIYAH RIBUT HERU SUGENG SANTOSO MINDAR BUDIANTO SRITININGSIH SAMPIATININGSIH MAZROATUL JANNAH MAMIK ISWANTI LIZA PUSPITA HARTANTI Yulies Dwi Prapti. S. S. Dra. Abdul Mujib. SYAIFUL.pd ESTHER YUNIKE KRISTANTRI SUPARWOTO SUTJI RAHAYU ANIK LUWARINGTYAS SUGIONO MOHAMAD YAZIT EMIL ISTIQOMAH BUDI SETYORINI YUNIAN EKA SURYANING AMINATUN NASIROH .177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 111801839003 121001737005 111541780002 101636917021 102185457002 101639967002 121571267009 112201026005 110971668003 111571065005 071787407002 092039397008 111001969003 111571972003 101836962004 102035387019 083328058033 081938877001 092535432004 084235057031 102435462001 101739462003 101340472002 102235942005 122201216011 083624057014 102189412014 111571006007 102585892017 091538392007 102490387013 110971811003 111801446007 084527057024 110971197005 128101342004 101340387013 120621243002 085229059022 091787897003 101435427010 102790962007 092386392010 110971376001 092736912008 11050418011252 12050410010545 11050415411251 10050415610840 10050410010874 10050409710882 12050415710465 11050422011232 11050409711105 11050415711253 07050411400921 09050415410623 11050410011239 11050415711240 10050418010827 10050410010891 08050408410541 08050411410535 09050410010645 08050410710537 10050418010825 10050415410857 10050415710835 10050415610834 12050422010386 08050412510533 10050417011013 11050415710923 10050422010813 09050422010621 10050415410672 11050409711246 11050418011248 08050409410529 11050409711249 07050408700901 07050408700908 12050481010658 10050415410815 12050406210008 08050415410528 09050415610641 10050410010866 10050418010887 09050415410681 11050409711218 09050415410644 5239763665300063 3643756658300052 3247749651300063 6136748651200023 1451756657200012 0142758659300063 7256759660200003 4654763664200032 3734746649300052 1852759661300042 9843746648200032 7248744646300053 0557752654300093 3844762663300122 4536757659300033 7448742643200012 6833744647200042 3146740643200013 3458751652300022 2542743646200043 6456757658200002 1341757660300013 0434759660300023 0542753655300032 2049760662200023 8436743646300022 5251747649300113 9242743646200013 2559743647200002 2038743646200023 9457742644300003 7347760661300033 1041762663300053 0745743647300012 6553762663300112 6063743644300033 3954745648200022 8939756657300032 4543742643200022 5952735637300022 5952745647300052 7438744647200023 4733750652200012 2563757659300023 3655743644300012 2957755656300032 9762747650300002 ASHVANIYAH UVIKHAWATI BINTI SOFIAH NURGAHAYATI SOEKARNO AGUS HARI SUBAGYO AWANG CANDRA LILIK NADHIFAH EMY NUR HAM GAMAL ABDUL NASIR SUNARTI ELOK PUSPITASARI M..

SPD SOELAILAH FILAH MASNAH SAMSUL MAARIF KRISTIN WINARSIH RESTUNINGSIH Miftachul Choiriyah Iriani Lastutik Sukariyem Nanuk Suyekti NI KETUT MURNIATI BUDI UTAMI RISMIYATI FATICHAH SITTI PULHEHE Mahmunit WIJAYARSO WELY MUSTARI MARLIYAH IRFANIYAH BIBI SARIYATI BAMBANG DJOKO SOEJONO SAMINO RUSMI PUDJI ASMORO SUDARMAJI R BUDI WIRYAWAN SUHAIL TITIK ANDAJANI AHMAD KHOIRUDDIN SUKAMTA SUPRAPTI SITI ULFAH YATIM MARDIONO HARI SUSANTI NUR JAMILAH SIGIT WINADI AINUR ROKHMAH AGUS WIDODO Hartini KOMSIYATUN SUDIJONO Sawi MUHAMAD KHOIRI SITI ROBITAH Luluk Machruza HERI SUKAMTO SAMSUL HUDAH .224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 071587422001 101390427004 102639957001 091289892013 111001822005 102485372021 085735051019 085024054017 084434058024 083432055020 120621718001 120971554004 121541824007 091487377023 085029055024 110971907001 092039862005 121561171008 120971895006 121001415007 083835060018 102186382020 102040372017 112271032001 110971664005 102136407009 091739887013 101735372026 120971192010 092037907003 101987847025 091940397011 121001672008 110971507005 091990882012 122201639007 092736897004 121801847003 083727054041 102639392010 091438852008 084429058032 121801416010 101540897016 121801664013 091285892008 121541215002 07050409700791 10050409710824 10050415710877 09050409710560 11050410011202 10050415410745 08050408410379 08050408410358 08050408710450 08050412510319 12050406210010 12050409710879 12050415410752 09050415410578 08050411410498 11050409710968 09050410010521 12050415611166 12050409710758 12050410011031 08050409730233 10050415410649 10050422710579 11050422710916 11050409710950 10050409710803 09050415410437 10050409710583 12050409710847 09050409710614 10050410010699 09050409710534 12050410010851 11050409711142 09050410010481 12050422010861 09050409710564 12050418011083 08050412510493 10050415610716 09050422710508 08050408410520 12050418011160 10050418010708 12050418011210 09050415410582 12050415411095 9037749651300113 9435750652300063 4360756658300043 6442743644200022 8361749651300033 7457739641300022 1557737639300063 7450740643300002 0444744647300053 4234741642300033 8733736637300022 3537747649300052 9441752653300003 1837740641300102 1950741644200022 5744745647200032 6348737639200033 2952747647300002 6549752654300033 5538749652300012 4538746649200043 1651741642200042 7448739642300023 4834735636200032 1456746648200032 7650746648200042 7342742644200053 6333739642300013 9150746650200013 2948746648200042 8947734636300042 7446744646300033 1162746648200023 8455742644300043 3547741642300063 9448746648200013 2762744646300052 6144749651200053 3737740641300042 2260743646300053 4740735637200022 5957740643200012 4941747650200042 3944744644300012 1450748650300032 7434743644200042 2239749652200033 SUTJI ANDAYANI.

271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 121801473009 111561308002 091286877007 092386897007 111001341002 121561511003 084427053024 111801195001 128101248002 101735927011 091285882001 085629052016 111801674006 083524047002 084232059025 111561555001 101536362034 111561920003 091489387003 121801977006 121571896005 084930058025 120971617005 121001776006 120971633003 101689462003 091489877010 092686887009 101386897017 091738897006 091787892020 091535877010 091987392028 111561159002 121571136011 091587857017 122241756002 111561937003 091289377004 101337887013 111001478004 101988852025 118101639003 121561729005 101687902009 111571999003 102737422010 12050418010732 11050415611115 09050409710551 08050409421015 11050410010948 12050415610561 08050412510436 11050418011087 12050481010023 10050409710832 09050415610524 08050412510463 11050418011125 08050412010411 08050411710455 11050415611053 10050410010567 11050415611054 09050409710585 12050418010239 12050415710797 08050411710408 12050409711135 12050410010693 12050409710084 10050415710879 09050422010510 09050419010513 10050409710671 09050415710518 09050409710562 09050415410549 09050422010515 11050415611083 12050415710811 09050410010543 12050422411238 11050415611230 09050409710498 10050418010621 11050410011231 10050481010655 11050481011168 12050415610192 10050418010660 11050415711117 10050409710821 9044752655300013 4938744645300022 6733740640200012 3755744647300022 8753745647300062 8534754655300072 7744739640200032 4345748649200003 4450739640200012 9334750653200003 7434741642300032 1956738639200022 3563747650300373 3435733634200012 1936733641200002 4657741643200052 5935737639200052 1738742646200052 0237742644200063 8941745647200022 0044753655200053 5049744646200033 1655747648300042 7237751653300073 5961742644200012 2241757659300123 8337740644200013 6761742643300052 6636744644300022 7142744646300083 0438743646300053 7538740641300082 9847743644200062 0251748650300063 3348753654300023 4939736638300052 8750748650200022 5041745647200023 9441740640200002 1538742646200022 7461750652300022 8147735640200003 0834746648300102 3248744647300013 1941745647300062 3957745648200042 6862749650300022 LILIS YULIATININGSIH INDIYAH PRAMOEDITO YUSUF ALI SURACHMAD WIWIK ROYANI FERNIDA ARIFANI Rudi Purwanto EDY MULYONO NUR CHOLIQ BUDIONO SUSILOWATI Subachi SUYATI Abdullah Basuki Sarmin SULTONI SINGAT SUPRAT MOKHAMAD MAKHRUS IMAM MUIN MUNAWAR Taufik Faletehan SRI AMALIYA SRI WAHYUNI SIGIT PRIJASTONO IRAWATI IMAM SYAFII SIH RAHAYU LISTYOWATI GUSTIYAS SUCI ISTIFARI MURSIDAH ANONG WIDJI ASTUTI MIFTAHUL HUDA SITI AMINAH NUR KASANAH INDAH SULISTYORINI MIJADI SUHARTONO DWI SWARSONO MOH SODIQ HERMINGGAR MACHFUDZ IRAWATI KHUZAIDAH SUTJI HANDAYANI SUGIARTO ARFA'ATUT TOLIFAH .

Amir ARIS WINTARKO WITONO ERNI .318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 101287887015 102238882022 101988382033 101637892023 122201258012 121001171007 110971689004 111561294003 122201463010 101835907008 110971413003 091489382004 102236892011 121561438005 111001586005 101686867020 101285382080 092037372007 111561755006 121001177003 121561141008 110971612006 110971674003 110971148003 110971954004 102490367016 111561012005 084434050023 111561433005 092340432003 111561175005 085124055023 085629048006 110971662005 084632051030 084435058036 085333049009 085634054022 084428050021 102689892009 086126052015 091485882012 102689382017 083931054034 091289892007 101540887018 102336442007 10050415410601 10050418010568 10050415610675 10050415710717 12050422010720 12050410010845 11050409711058 11050415611121 12050422010813 10050415710611 11050409711152 09050415610452 10050418010609 12050415610306 11050410011119 10050481010607 10050406210794 09050410010445 11050415611064 12050410011047 12050415611018 11050409710984 11050409711026 11050409711041 11050409711126 10050422710585 11050415611040 08050412510415 11050415611190 09050422410664 11050415611017 08050412510499 08050412510514 11050409711184 08050412010421 08050409410482 08050412510331 08050412510324 08050412510332 10050409710662 08050412510321 09050415410020 10050415410586 08050412510468 09050410010579 10050415410633 10050421710854 7438742644300032 9152741642300063 3047741643200083 3940743645300022 4752752654200042 0137746648200073 8455745648200023 0348746648300073 2543753655200022 8544746647300042 0241747650300073 4841741642300052 3752743645300012 7744746648300072 5255746649300043 1740738639200052 5433741643200262 7848739641300042 7550746649200033 4657749652200022 5535748651200023 6547747649300112 0949743648200012 8534748651200003 8937748650300092 6457738641200013 6958748649200002 1444736637200013 2636747649300052 6454751653300013 3836746648300072 1451741643300022 2956734636300012 9143749650300003 6246737638200013 1544744646300053 5353735637200013 7456740640300003 1844736637200042 5361743646200033 7661738640200002 5834741642300042 0261741643200063 5139740641200013 8333743644200043 8944742645200002 3654753655300022 SRI RAHAYU AGUNG SUPRAPTI SETYO P WINARTO SITI A. SUDRAJAT MOHAMAD BURHANUDIN Katsirin SRI YUGIATI UTAMI DEWI ARYANTI LILIK WIDIYANINGSIH Harsusanti Jumaniyah LITA DINI PUDI SETIJATI Sunjoto Sri Subekti Suwarno Nanik Suci Rahayu Sakip EKO SOERYONO Dwi Aryadi ETIK ZAENAH IRIANINGSIH PENDI H. ROHMAD DWISUNARSO ICHSAN ABDUL ROHMAN ESTI ILYAH MISBAHUN NASIR ANIK WIDAYATI ISTIKHOMAH INNAMAH MASHUDIONO EKO SULISTYOWATI SRI WULANDARI KRISTIYANI M. TAUFIQ AR MASRUR YUTI ISWATI AMINUROKHIM TOTOK SUNGKONO LUKMAN HIDAYAT SRI KUSJINARTI KARYONO YONI TRI JOKO KURNIANTO YUNI INDRAWATI MOH.

365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 110971332003 085931055025 120971287006 112171362002 086229054014 083929053025 111801311006 092189862004 081540862001 102640862028 121801149006 120971279004 091540387009 092088857008 110971773002 092237867013 101285377094 092639887012 111561127002 101636887037 111571633004 112201312008 102538877013 091840872020 112201717008 102738397015 101385907018 091740842011 092088342016 083527055046 102187387016 085425059018 084132059012 083535052015 118101672002 091638362005 111001111004 110621490001 111571773002 101439392020 083933054025 085632054020 084527050010 111801835004 102186892024 111001607004 091339892009 11050409711085 08050412510364 12050409710558 11050421711037 08050412510360 08050412510354 11050418010937 09050415410409 08050412510484 10050415610573 12050418010117 12050409710725 09050410010532 09050422010544 11050409711049 09050409710443 10050418010569 09050410010811 11050415611024 10050415410730 11050415710943 11050422011021 10050415410676 09050409710435 11050422011203 10050415610711 10050409710658 09050422710404 09050409710402 08050408710440 10050406210733 08050408410510 08050408710511 08050412510461 11050481010967 09050418010406 11050410011097 11050406210972 11050415711034 10050422010784 08050412510467 08050409010389 08050409010374 11050418010930 10050415610768 11050410011036 09050409710405 6457747649300032 6159741642300033 6458754655300022 1442746650200033 5962740641300042 0939739641200042 3035741644200033 3351737639200023 0944737639300022 1560737639200013 9333743644300013 2938752654200032 7438742643300063 0149736638200103 7541748650300052 7952738640300032 2433740641300162 9360742643300023 0434747649300043 1740742644200042 3545748648300002 6163746648200013 7158740642300033 7544739640300053 7641748649200002 6062744647300023 5634746647300022 2542733631300003 7049733635300033 7735741643300052 1851742643200022 6554745646300022 4241745647300053 5535738640300033 6950744647300032 5139737639300043 0438747650200022 5435742646200013 4257745647200023 6741743643200002 6339740641300033 7256740641300033 4745736639300002 3954744646300042 9751743646200022 3956746649300022 4334743644200013 MU''TAMAROTIN Mas Adah Anawati LYDIA KRIESTINA MUHAMMAD AGUS SALIM Titiek Trimurtiningsih Nur Fadli ISWANTO MARMIATI PURWANINGTYAS WIJARNARNI SENTOT SISWOWIYONO WIWIEK INDARYATI FARID CHOLIDI SRI ERNAWATI EDY AGUS SUTRISNO ANIS KOJANAH SITI ASIH PRIHATIN RENY INDRIAS KUNTARI ATIK NURCHAJATI WINOTO EVITA SETYO ANGGRAENI EKO SUMARSONO ASRI MURWATI ENDANG DWI KOMARIANI NUR RACHMAN HADI SUHARTI SUHARTATIK MUHARTATIK NIKMATILLAH Ni Made Sukiari SRI HENDARWATI Luluk Harianah Nanik Istianah Umi Khususiyah SUHARTINI KHOIROTIN MISRANTO SUTIKNO ACHMAD ZEN EFENDI BUDI UTOMO Endang Sulistyarini Ratna Kusumaningdyah Siti Khodijah MIFTAHUL JANNAH PURNOMO IPUK PURWANDARI ANDIK WISTIYO .

PD NINIK WULANDARI. S. UZLIFAH BUDI PURWATI SITI MASRIKAH RODIYAH Siti Aminun ALI MUCHLISON NURUL QOMARIYAH HARIYADI DARIYAH WAHYU UTAMI SUROTO M. SH HALAYLI RAHMAWATI SUPIYATI . UBAYANINGSIH Indaryati Sri Wahyuni Abd Ghofar LULUK SUKMAWATI A. Chosyiin SUSIANI ROKHANA Sula'i EDY SUSANTO LULUK SULISTYA WARTI N. JAUHARI SAID.412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 101790882014 102289392018 102088887035 085232052028 085932054036 091889337009 086031055041 084931057048 121801643009 110621402003 121571414008 120971845006 084932056023 083629051026 111541426003 085130051016 111541139006 121561259005 111561843004 084428054038 086128050011 084733046006 110971026003 086235050020 084324051018 092035882005 084224062012 083935050015 111001631005 084324051016 084134064006 071839392005 071687887003 121001874004 101836842030 101488922008 121561681008 083330051031 102436882026 091687417008 092437882016 102490887021 111801624004 122171691003 071288872002 121801628010 102540367016 10050409710578 10050422010783 10050418010588 08050412510462 08050412510496 09050415610589 08050408710500 08050408410506 12050418010480 11050406210922 12050415711230 12050409710507 08050409410477 08050412510457 11050415411101 08050412510458 11050415411186 12050415611102 11050415611161 08050408410391 08050412510349 08050412510346 11050409710976 08050412510322 08050481010423 09050415610594 08050412510486 08050412510416 11050410011170 08050412510487 08050409410554 07050412000923 07050412000925 12050410010046 10050406210805 10050481010893 12050415610288 08050412510426 10050410010810 09050481010639 09050415410627 10050418010679 11050418011206 12050421710887 07050409400914 12050418010316 10050406210809 7444741642200013 0253743644300043 5149742646200033 8252738640300033 3259740642200023 1245732637200003 8160741644300013 2149743646200083 9759757657200002 0152741643300053 8663748651200002 4933758659300042 8249742644200023 6936737640200012 2354748650300013 8051737638200003 4952742645200002 6433749651300043 8450744648300003 0844740641300062 4861736637300012 5347732634200013 7440745647300032 8562736638200023 3443737639200022 6548741642300042 7943737639200032 6539736638300013 8136746649300053 6443737638300022 6441750654300003 1244743644300053 6941742645300002 2636740643300022 4744733634300032 1840749651300092 1549746648300052 6033737639300033 7756741642200032 1237748651300033 3956742644200022 0557742644300043 3944754655300012 5637750652200052 5133739640200023 1543764665300053 1458738641200013 KUNCORO WIWIK SUKOWATI TRISNOADI Isrochah Muhlas WASITO Winarti Sihono MOKHAMAD AMRULLAH SUCIWATI MUHAMMAD IMRON ROSYIDI PURWANTI Markun M. DRA. Yahman Kusnadi REKSI TRI HARTATIK Suharno Machrifah BIAH SUYANTI Yudi Haryani PITRI NURKOLIPAH HARIYANI.

Spd Widayati MOCH. DRS Wari Kiswari. . TOLIB. S. . S. Sdp Dwi Prasetyo. S. Spd Siti Nurhidayati Ch MUSTAQIM LILIK FAUZIYAH Kusmiasih.pd Diana Widayati.pd Urifah.s. S. S.pd Susri Wulyani. DRA.pd.pd Mohamad Shodiq Lujeng Ning Kholis.pd Kashudi. S. KOMSIJATOEN SUKENI SRI WILUJENG FADILATIN RAHMAD SUBAGYO NOOR HIDAYATI NUKE INDARTANTI SRI DWI INDAHWATI INA PRAHARIATI MOHAMMAD MIFTAKHUL FARIKHI ILUK HIDAYATI TITA SUUD DIYANA ALI IMRON SITI MARIA ULFAH KHOIRUL ANAM ABI SUJAK QOWIYUS SIHRIYAH KHOMSUL FUAD ZAENAL ABIDIN SRIMAHERWATI SRI ANGGRAITA MARTANINGTYAS Hery Dwi Kustanti.pd Wahyu Indrawati.459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 102140887017 084726059022 085434059013 092490847022 101290462002 121571992014 120971924007 084528054021 071438887002 102285432012 122271268001 111001978004 092040412003 111001811003 111561557007 102787467004 110971777004 102739467004 102289477001 101889972001 102485987001 091737432004 091688467001 092138947004 092337417003 112171791002 102390427006 110621835003 091537862012 091538892016 064530054002 065824056002 061637882001 063425054004 064426059001 065930055008 064725054002 066232049002 084634054023 071737912001 076228052009 128101242002 121571263005 071686927002 074526052015 071338362001 074733052011 10050421710818 08050409410525 08050409710522 09050410010569 10050418010855 12050415710448 12050409710027 08050412010361 07050408400897 10050410010867 12050422710011 11050410011225 09050415410629 11050410011061 11050415611211 10050409710845 11050409711226 10050415610861 10050418010847 10050415410846 10050415710848 09050418010646 09050415610674 09050415710658 09050410010637 11050421711213 10050410010820 11050406210928 09050410010633 09050415410494 06050409700001 06050412400002 06050408700002 06050408400002 06050409000004 06050409700004 06050411700001 06050412400001 08050412410334 07050408700784 07050409700042 12050481011001 12050415710562 07050408700792 07050412500087 07050412500768 07050412500876 2550742644300033 3647745648300052 4454745647200013 9557734635300023 0443757659200012 9851759662300002 0559739641200012 2845740642300032 2136742644300043 7453751652300042 4960736638300042 6044745647300103 4448747651300013 7553744647200033 2556748649300042 9863758660300022 3850759659300002 3262758660300043 4253760661200013 6342759661300073 9557762663300022 7337751653200063 2239758663300003 9150754656200043 1854748648200002 1758756658300022 9455750653200003 5546740641200023 8938737638300052 8940743644300062 7045740640300003 9458742643300022 3940741641300012 7534740641200042 9644745647300052 8059741644300033 8547740642200042 5262735636300003 3446740642200023 6338747650300053 0862738639200012 5253748649200003 3540754655300022 6236750653300023 5645738639300052 3034737639200033 0347738640200063 ENY MADIYANINGSIH MAPTUNIN GIGIK ORBANIANTO SETYOWATI ZANWAR EKO CAHYONO ILYA AINI MOCHAMAD FUAD Poniyem TITIK WIDIYATI.pd Wulandari. S.

506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 075030057014 072590352003 074732049011 071536902002 075534049004 075425052012 074827050006 073630051019 073931051016 074133051010 075528052011 075328049005 075029052015 074032051012 074932045003 074634045003 121561249006 074329053010 073728045003 074233054013 075935052024 121801587006 111561901004 073327051015 071285517151 075224048005 072189417004 092038867004 063624049002 07050412500761 07050409400011 07050412500871 07050408400774 07050409700012 07050409000099 07050412000872 07050409400069 07050409400022 07050411700045 07050412000070 07050410400028 07050409700068 07050410400098 07050409400027 07050409400008 12050415610067 07050409400073 07050412500007 07050411400095 07050409400100 12050418010090 11050415610983 07050408400873 07050409400787 07050410400029 07050408700777 09050422710428 06050409700002 5050743646300043 1459735637200023 1247735637200023 6936745648200062 1455735637300023 9554738639200012 7748736637300022 3036737639200043 7139737638300023 4341737639300053 3855738639300022 9853735637300012 7950738639200012 2240737638200013 8249731632200003 9446731633200003 7144741644200003 1943739640300032 6837731632200012 7342740641200093 1559738640200033 5541742644200033 5445746648300033 9733737638300012 8840744649200002 4452734635200002 1251748650300063 7148738641300023 1436735638200022 Susminarti. S. S. S.spd Abdul Pandi.pd . Spd Sugeng Spd Gembong H Pudya Sasana Stevanus Timur Heru Santoso. Sdp Sri Suwarti Efrayin. Nawi Tri Wartini Haryoko Nur Syahadati. Sdp Lailatul Ainiyah.pd. Herlianto PL SRI ARIS WERDININGSIH Mu'asomah. RM. Sugeng Pradipto.spd Manan Hadi Purwanto.pd Bambang Kuswanto Drs.pd. Porwo Setijono Eny Salimah SITI FARIDA Hariyono. Spd AGUS SANTOSO Isna Efiyati Choiril Anam. Spd Kusmardiyati. Drs Bambang Hermanto Adi Wiyoso. Spd Sulistyowati Rahayoe. S.

Suyati Sumiah Status Aktif - .Pd.Tahun Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS Status PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Nama Madsilah Sumartono Ribut Rawit Mukhlis Carolus Barromeus Samidi Irien Wati Wahjuni Y Sri Wahyuningsih Syaihudin DJUPRI SUPRATIKNO WIROSO Sudarsono Su'is ENDANG SUGIHARTINI SUBIYANTI Mustar SUNANIK SRI WIDARTO MOCHAMAD SEIKO SUHERMANTO SUMARMI Gatot Budiprayitno Anik Sriwinarti Sujiati Siti Komariyah Sussy Triwardhani Ratnaningdyah Susi Aningati Steffy Friyanti Mariyati Jumhari SALIM Qomarul Jannah Driharto SOLIQ.S.

Pd TITIK RIYAYANI Aminudin Ponari SRI MULYATI UTAMINING WIDJIASIH SARPAN SUGENG WIYOTO Slamet Riyadi Sulistinah Mu'asomah Agus Supriyadi Sutrami Putu Sri Wachjuni Sri Mulyatun Saderi NAPSIYAH Sri Mulianah AGUST WIDODO LILIS PURWANINGSIH ROMAITA SUDRIAWAN. S.Pd Muzakki Effei Afrida Achdiyatil Anisah Sri Endah Kumudowati Djuwarijah Gatot Sutanto Anang Winarko SULASTRI.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Imam Sugiarto Eny Suprapti Marjuki Kasiono Citro Lasto KUMINARSIH Hartono. A.S.Pd ZAINURI SUSTINANIK - . S.Ma.Pd Nurwakid Harmadi Jarot Bambang Hariyadi MANGESTI BUDI ARINI Gatot Supriadi Kusmiaji ARSIF Purwaning Tri Silawati INDRAYATI.

0 0 2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS SRI MULYATI Windayah Hulwin Nushiyah SUGIYONO Muchlisin Suprihatin Suparti Esti Wijiastutik Samiani Hariadi Subagyo Risman Sri Astuti Budiono Samudji Syaifiyah Suprat Musthofa SUSMIATI SUYANTO RUBADI Ayumi Hj. Lilik Astinah Suhayati Purwaningsih Sri Utami Mutmainah Suryono Mahsun SOKIBUL AYAM SUGIRI NOER HAMIDAH LUSSY ANGGRAENI IKE SINTA DEWI MUID FAUZI M.MUIZZUL HAFIDH DWI WAHYUNI MAHSUNAH ASPAN HARUDIN ANITA DESSY SINORAYA MARJITO Nurus Shobah WINARNO Enty Tuyimah Laila Fatihatin Lestari Mukti Endang Sulistyowati SRI NUNIK ANGGRANINGSIH Suja'i - .

Pd Sri Suharti. Abd.Pd Sadirin Alfian Rohman Rosyid Wahyuni Hidayati Siti Mudawamah Farid Faisal Rita Rosita Tut Wuri Handayani Asbarwati A. Sri Mulyati Endang Sri Suwarti Ningsih SUTRAMI Qomari SRI UTAMININGSIH Yuliyanto MAHFUD MEI ATMININGSIH Swardina Loca Sarsanti. S.S. Rofiq Mochamad Miftachul Djinan Mu'alimin Ita Laili Faridah Anik Muflihah Eny Mufarohah Hadi Mulyono Yusnita Pertamawati Muflihatin Siti Wahyuni Zahroh ZUMAROH TRI SETYO ADI WIBOWO JUMADI HERI SISWANTO DAWOOD DANA JAYA JARMINI SOLICHAH Masrukha H.0 0 2008 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS Slamet Ashari BUDI UTAMI Estuningtyas SUKARDI Sutar RR. Muthi M. Yasin Kartini Nuryati Andan Bidyawati - .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS Ashvaniyah Uvikhawati Binti Sofiah Nurgahayati Soekarno Agus Hari Subagyo Awang Candra Lilik Nadhifah Emy Nur Ham Gamal Abdul Nasir Sunarti ELOK PUSPITASARI Mokhamad Saiful Wiji Rahayu Umi Nadhiroh Heni Maisaroh Sukarni Kasah Prayitna Mohammad Arifin Drs. SUKIMAN Santi Achwarini Mohammad Fauzi HARIANTO Siti Masfufah Fitri wahyuni Nur Kholifah Moh. Khusaini Siti Zulaikah Anie Zakiyah Ribut Heru Sugeng Santoso Mindar Budianto Sritiningsih SAMPIATININGSIH Mazro'atul Jannah Mamik Iswanti LIZA PUSPITA HARTANTI YULIS DWI PRAPTI Abdul Mujib Esther Yunike Kristantri Suparwoto Sutji Rahayu Anik Luwaringtyas Sugiono Mohamad Yazit Emil Istiqomah Budi Setyorini Yunian Eka Suryaning Chotijah Aminatun Nasiroh - .

Budi Wiryawan Suhail Titik Andajani AHMAD KHOIRUDIN Sukamta Suprapti Siti Ulfah YATIM MARDIYONO Hari Susanti Nur Jamilah SIGIT WINADI Ainur Rokhmah Agus Widodo Hartini Komsiyatun Sudijono Sawi MUHAMAD KHOIRI Siti Robitoh Luluk Machruza Heri Sukamto Samsul Hudah - .0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Sutji Andajani Soelailah Filah Masnah Samsul Ma'arif KRISTIN WINARSIH Restuningsih MIFTACHUL CHOIRIYAH IRIANI LASTUTIK SUKARIYEM NANUK SUYEKTI Ni Ketut Murniati Budi Utami Rismiyati Fatichah Sitti Pulhehe Mahmunit Wijayarso Wely Mustari MARLIYAH IRFANIYAH BIBI SARIYATI BAMBANG DJOKO SOEJONO SAMINO RUSMI PUDJI ASMORO SUDARMAJI R.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Lilis Yuliatiningsih Indiyah Pramoedito Yusuf Ali Surachmad Wiwik Royani Fernida Arifani Rudi Purwanto Edy Mulyono Nur Choliq Budiono Susilowati Subachi SUYATI ABDULLAH BASUKI Sarmin Sultoni Singat Suprat Mokhamad Makhrus Imam Muin Munawar Taufik Faletehan sri amaliya Sri Wahyuni Sigit Prijastono Irawati Imam Syafii Sih Rahayu Listyowati Gustiyas Suci Istifari MURSIDAH Anong Widji Astuti Miftahul Huda Siti Aminah Nur Kasanah Indah Sulistyorini Mijadi Suhartono Dwi Swasono Moh. Sodiq Herminggar Machfudz Irawati KHUZAIDAH Sujti Handayani Sugiarto Arfa`atut Tolifah - .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS Sri Rahayu Agung Suprapti Setyo Pambudi Winarto Siti A. Rohmad Dwi Sunarso Ichsan Abdul Rohman Esti Ilyah Misbahun Nasir Anik Widayati Istiqomah Innamah Mashudiono Eko Sulistyowati Sri Wulandari Kristiyani M.Taufiq Ar Masrur Yuti Iswati AMINUROKHIM TOTOK SUNGKONO LUKMAN HIDAYAT SRI KUSJINARTI karyono YONI TRI JOKO KURNIANTO YUNI INDRAWATI MOCH. SUDRAJAT Moh Burhanudin Katsirin Sri Yugiati utami dewi aryanti Lilik Widiyaningsih Rr.JUMANIYAH LITA DINI PUDI SETIJATI Sunjoto Sri Subekti Suwarno Nanik Suci Rahayu Sakip Eko Soeryono DWI ARYADI ETIK ZAENAH IRIANINGSIH PENDI AMIR Aris Wintarko Witono Erni - .Harsusanti Hj.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Mu'tamarotin Mas'adah Anawati Lydia Kriestina Muhammad Agus Salim Titiek Trimurtiningsih NUR FADLI Iswanto Marmiati Purwaningtyas Widjarnarni Sentot Siswowiyono wiwiek indaryati farid cholidi Sri Ernawati Edy Agus Sutrisno Anis Kojanah Siti Asih Prihatin Reny Indrias Kuntari Atik Nurchajati Winoto Evita Setyo Anggraeni Eko Sumarsono Asri Nurwati Endang Dwi Komariati Nur Rachman Hadi Suharti Suhartatik Muhartatik Nikmatillah Ni Made Sukiari Sri Hendarwanto Luluk Harianah Nanik Istianah Umi Khususiyah Suhartini Khoirotin Misranto Sutikno Achmad Zen Efendi Budi Utomo Endang Sulistya Rini Ratna Kusumaning Dyah Siti Khodijah Miftahul Jannah Purnomo Ipuk Purwandari Andik Wistiyo - .

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS Kuncoro Wiwik Sukowati Trisnoadi Isrochah MUHLAS Wasito Winarti Sihono M. Yahman Kusnadi Reksi Tri Hartatik Suharno MACHRIFAH Biah Suyanti Yudi Haryani Pitri Nurkolipah Hariyani Ninik Wulandari Uzlifah Budi Purwati Siti Masrikah Rodiyah Siti Aminun Ali Muchlison Nurul Qomariyah Hariyadi DARIYAH WAHYU UTAMI Suroto M. Jauhari Said Halayli Rahmawati Supiyati - . Chosyiin SUSIANI ROKHANA Sula'i Edy Susanto Luluk Sulistya Wartiningsih Ubayaningsih Indaryati Sri Wahyuni Abdul Ghofar Luluk Sukmawati A. Amrullah Suciwati Muhammad Imron Rosyidi Purwanti MARKUN M.

S. S.0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS Eny Madiyaningsih Maftunin Gigik Orbanianto Setyowati Zanwar eko Cahyono Ilya Aini Mochamad Fuad Poniyem Titik Widiyati Komsijatoen Sukeni Sri Wilujeng Fadilatin Rahmad Subagyo Noor Hidayati Nuke Indartanti Sri Dwi Indahwati Ina Prahariati M.Pd KHOIRUL ANAM.Pd ABI SUJAK. S. S.E QOWIYUS SIHRIYAH KHOMSUL FU'AD ZAENAL ABIDIN Sri Maherwati Sri Anggraita M HERY DWI KUSTANTI WULANDARI Urifah Dwi Prasetya Wahju Indrawati Susri Wulyani Kashudi Diana Widayati Mohamad Shodiq LUJENG NING KHOLIS Siti Nurhidayati Chotijah Mustaqim Lilik Fauziyah Kusmiasih WIDAYATI Moch Tolib Wari / Kiswari - . Miftakhul Farikhi Iluk Hidayati Tita Su'ud Diyana ALI IMRON.Pd SITI MARIA ULFAH.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS Susminarti Manan Hadi Purwanto Abdul Pandi Nawi Tri Wartini Haryoko Nur Syahadati Sugeng Pradipto Kusmardiyati Sulistyowati Rahayoe Lailatul Ainiyah Sri Suwarti Efrayim Sugeng Santoso Gembong Hardiyono Pudya Sasana Stevanus Timur Herru Santoso AGUS SANTOSO Isna Efiyati CHOIRIL ANAM Bambang Hermanto Adi wiyoso Rm. Herlianto P Sri Aris Werdiningsih Mu'asomah Bambang Kuswanto Purwo Setijono Eny Salimah Siti Farida Hariyono - .

Tempat Tugas SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SD ISLAM AL FATTAH SD KATOLIK WIJANA SD KATOLIK WIJANA SD KATOLIK WIJANA SD NEGERI GENUKWATU III SD NEGERI PAGERTANJUNG I SD NEGERI KERAS I SD NEGERI NGORO I SD NEGERI MADE SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI NGUDIREJO II SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI PULOLOR 3 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI PLOSOGENENG 3 SD NEGERI BANJARDOWO 4 SD NEGERI GAMBIRAN 1 SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI CANDIMULYO 3 SD NEGERI CANDIMULYO 3 SD NEGERI CANDIMULYO 3 SD NEGERI CANDIMULYO 3 SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI KARANGMOJO 02 NIP 196410251988111002 196207031985011002 196509121984122003 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195911041983031009 196803311989041001 196002011985041002 196310101987031016 196005211983031012 195308231974022003 195301011977022004 196011181982011006 196107181985042003 195505251978091001 197106012005011010 196101211982011021 196304031983032008 196004131982011006 196106281985042001 196011041982042007 196111211980102001 196208301983032009 196303121990092001 197609122008012018 196003051982012012 196610261987031006 196101051983031016 196308061985042001 196009021981121003 196311101985041004 195504241975012011 196302151985042002 JJM sesuai 0 15 20 0 0 0 0 48 22 15 6 6 0 0 18 18 18 3 0 0 6 2 24 0 0 0 0 0 4 8 6 0 10 48 21 .

SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI GENUKWATU III SD NEGERI JARAK 1 SMP SATU ATAP JARAK SD NEGERI JATIGEDONG I SD NEGERI PULOLOR 3 SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI PULO LOR 1 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI PLANDI 1 SD NEGERI SUMBERJO SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KUDUBANJAR 01 SD NEGERI KUDUBANJAR 02 SD NEGERI MADIOPURO SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MANDURO I SD NEGERI MANDURO I SD NEGERI MANDURO I SD NEGERI MANDURO I SD NEGERI MANDURO I SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI DUKUHMOJO 1 SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI NGORO 2 SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI NGUDIREJO I SD NEGERI PACARPELUK I SD NEGERI PLOSO SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI PULOLOR 3 196702061987031006 196901112006042005 196401261985041001 196104121987031013 196407131985041001 196602161986061001 196110191982012005 196404161986061001 197109011994101001 195705201985041001 196212191985041001 196101111981122002 196212091983031013 196112251983031012 196401261985041004 196506011987032014 196105091985042001 195605121978032007 196204121982011009 196210251983031008 195509161977022001 196107141981122006 196110101985041002 196511051986061001 196412311986061004 195305111974022004 196701011994032011 195808081978031014 195406211975012001 196703291998072001 195602161977022001 195811081982011004 196503201985042001 196605171991122001 196608052000121002 196709042000122004 196309271985042001 195608081978091002 196012071983031009 195901121978032004 195507171977022003 196407171986062001 195804091982411003 196706221988031006 196704021988032018 196504282006041001 195606101975122004 12 24 48 0 0 18 23 19 0 18 3 0 144 18 18 18 6 0 0 18 24 24 18 18 18 0 24 0 0 0 0 0 6 0 0 0 4 22 28 120 144 4 10 9 27 12 23 .

SD NEGERI PULOLOR 3 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI SAMBIREJO 3 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2 SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI PULO LOR 1 SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI GAJAH 2 SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI SUGIHWARAS 1 SD NEGERI SUMBERAGUNG II SD NEGERI SUMBERAJI I SD NEGERI SUMBERJO SD NEGERI TANJUNGWADUNG 2 SD NEGERI SUMBERJO 1 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 SD NEGERI CANDIMULYO IV SDN TEJO 1 SD NEGERI TEJO 3 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI TENGARAN 1 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI MOJODANU I SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SD PLUS DARUL ULUM SDIT AL MISHBAH SDIT AT TAUFIQ SMPLB PELITA BANGSA SD NEGERI MAYANGAN SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI GABUSBANARAN SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI KAUMAN 3 196206161987032013 196312061986062001 197707082011012004 196603101989041001 196005111985041001 195504101977022002 195909091985042004 196101141982012006 196511281989042001 196605251988031011 196207141985041002 196301191991042001 196008251983031017 195604141977021002 196704021988032020 196109211985041001 195405071978071001 196104051985042001 197005221994031004 196312201985041003 195612231977022003 195911291983032012 195610041979072001 197406252007012009 197210292003122001 196003181982011009 196809152001121001 196105041985041001 197102251999111001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196012121984031015 195707141977022004 198006212011012002 130582865 196007051981122004 195901201977022001 195508051978071002 23 0 0 18 0 0 18 24 24 18 18 24 6 0 24 6 0 18 18 20 48 12 0 48 48 48 0 20 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 24 24 24 0 0 .

WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP BAHRUL ULUM SMP BAHRUL ULUM SMP BAHRUL ULUM SMP BAHRUL ULUM 195702021977021001 196111171981122010 195901121980102004 196207011983031018 196109161985041001 195710011977022004 195904171978032008 195611011978032004 195507111982011002 196103301980102001 196310211985041001 195507281981011001 195805011980102002 196403011986032013 197011212008012005 195805151986031023 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195305121991032001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196404141989032012 BUKAN PNS BUKAN PNS 195712221986031012 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 0 0 24 30 21 0 24 0 3 0 24 3 0 24 24 0 8 12 4 0 16 6 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 4 4 6 18 20 6 24 28 12 8 0 6 12 3 20 . WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A.SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI BADANG 1 SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG SD NEGERI KEPUHDOKO SD NEGERI REJOAGUNG SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI 3 SILIRAGUNG SD NEGERI DUKUHMOJO 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SMPLB TUNAS HARAPAN I SDLB TUNAS HARAPAN I SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP AL KARAMAH BANJARANYAR PETERONGAN SMP Patriot Peterongan SMP Patriot Peterongan SMP Patriot Peterongan SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP YPM 8 SUMOBITO SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A.

SMP BALA KESELAMATAN SMP BALA KESELAMATAN SMP BALA KESELAMATAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SD NEGERI KEPUHREJO 02 SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DHARMA BHAKTI KABUH SMP DWI DHARMA SMP DWI DHARMA SMP IBNU SINA SMP ISLAM AL .GHOFFAR SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP DARUL ULUM 05 SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM MOJOPAHIT SMP ISLAM MOJOPAHIT SMP ISLAM MOJOPAHIT SMP TAMAN DEWASA SMP ISLAM MU'AWANAH AL-HASYIMIYAH SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM TERPADU MISYKAT AL ANWAR SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP KOSGORO SMP KOSGORO SMP PGRI KEMLAGI SMP NEGERI 1 KUDU SMP KOSGORO SMP KRISTEN PETRA SMP KRISTEN PETRA SMP KRISTEN PETRA SMP KRISTEN YBPK SMP MADINATUL ULUM SMP MADINATUL ULUM SMP MADINATUL ULUM SMP MADINATUL ULUM SMP MADINATUL ULUM SMP MADINATUL ULUM BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196804021995042001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196411251989112001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196507312008012002 196706222008011005 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 16 12 12 28 12 12 8 14 16 16 8 14 8 4 8 0 6 10 16 16 0 0 0 0 6 0 0 4 6 20 6 18 12 4 12 16 16 0 8 0 4 16 4 20 0 0 11 .

SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI SATU ATAP JIPURAPAH SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 WONOSALAM BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196501101989031023 197110291998032005 196101251989032003 195912251986032008 196201181984122001 196611121989032010 196309021984122003 BUKAN PNS 196902051998022003 197411092007012003 196205051986092003 196306182006041004 196704121999031003 195910161985031014 196206201997022006 197412172000122003 197102062008012008 196812061997031008 196303191988031006 196111162007012001 195702051979031001 196801241993031004 196803181991011001 196410101985121002 196110011984032007 196808182006041016 196806161991011001 195606151989032001 196611141989012001 196808301998022003 196411231995122002 196312151984032009 196811162001121001 196604301989032004 197108121999031009 196204051988032004 196509281989032013 195704081986031016 131859931 196906091998031011 196606121989032019 197001182007012007 510143832 197109071998011001 16 8 20 16 18 16 0 16 12 0 2 21 0 24 8 15 16 12 24 27 22 26 27 27 24 12 16 21 12 0 8 0 0 0 0 16 0 8 0 14 24 12 8 8 12 18 12 .

SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP BUDI UTOMO PERAK SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP PGRI 3 PERAK SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 197407122008012015 196606062001122001 196204011986031021 196604231994121005 196704212008012009 197602022006042024 196104121986031026 197010131998031004 196101181998031001 BUKAN PNS 196301022008012002 196006241987031007 196912312003122020 195501031986031006 195506041986031006 196303252006041002 195906031981031010 196404062007011018 196409051987021004 196706091998021003 197507122005011012 196607171985071001 196903232005012007 197309052006042014 196406292000121001 BUKAN PNS 196210051988031015 196404291988032007 196603041990032006 196608101988032022 196511061989032009 196202061989032004 196505151988031022 197009192008012014 197510162008012007 195806071986032008 197004181998011002 196707092008011006 196209011985121001 196402061989011003 197201292008012002 195708151988031005 196802051998032002 196609162008012005 196709061990012002 196706252006041003 197105301993012002 16 20 21 8 16 0 0 0 0 8 0 0 12 16 8 12 0 16 0 12 20 12 0 24 0 4 24 14 21 20 20 22 24 20 22 16 0 0 0 0 20 0 0 8 0 0 0 .

SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP DARUL ULUM TAPEN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI 1 SUMOBITO 196401061989032008 196308201983012001 196307151989111001 196508061989032012 197404202005011007 196808052001121003 196711231998031004 196810162006042007 197511022008011002 196812021989012003 196909091995122003 196309051984122005 196504201987021004 196804122008012023 196809232003122003 196009041987031006 196301011990031019 196105161983032011 196812181995121003 197103252005011008 197012032007011015 196902151994122001 196506171995011002 197012021994011001 197006052006042008 196011251985121002 197006262005011013 195811121986031021 196903042007012016 BUKAN PNS 196805042008012021 196301191987022001 131783111 197108112007012009 195909141989031005 196612121989012004 195710211986031013 196211241984122004 195805121986031020 196510291990011001 196003291985031015 196305022007012008 196309292006041004 196208071989011013 196510011987021004 196406122007011019 BUKAN PNS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 8 20 0 0 0 28 0 0 23 0 0 0 0 12 16 24 0 6 0 4 0 20 24 0 0 12 6 .

SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP MUHAMMADIYAH 5 BARENG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG 196910251998022004 131394569 197601262001122003 196811102005011011 131397907 196106071984031008 196307031991031008 195910191981012001 195906121986032010 195912281981031015 196510012006042004 197406062006041018 196406111989032006 195808171968031035 197002091997022003 196006201983032013 196201011983012004 196410281989032003 196911021999032002 196404081989031010 197002131991032008 196808312008011003 196208261989112001 196112121983012003 197003091998031009 196607301989032009 196803021990012001 195512101979032006 195507171978032004 196304031986012005 196405191989031008 196702221988032012 196709091989032012 196012031987032008 196606181998022001 195908071981012003 196901061994121003 196411032008011004 196709252000121004 196504091990031009 196210071987032007 196209241984122001 195804131984122002 196606222000032003 196504191998021002 196806241997032002 196510021988111001 8 0 10 20 0 0 16 0 0 0 12 0 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 .

SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP PANCASILA SMP PANCASILA SMP PANCASILA SMP PGRI 1 MOJOAGUNG SMP PGRI 1 MOJOAGUNG SMP PGRI 1 MOJOAGUNG SMP PGRI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP PGRI 2 NGORO SMP PGRI 2 NGORO SMP PGRI 2 NGORO SD NEGERI PUCANGRO 02 SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP PGRI 1 PERAK SMP PGRI JOGOROTO SMP PGRI JOGOROTO SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI 196311121984121003 196509211990032010 196408171998031003 131697005 196209271988031004 195409131986031003 131791489 131762690 197904272003121004 196308201987022003 197003311997021004 198006012005012016 196409171987031007 195906041987031007 197010221994122002 195907191986031008 196406202007011012 197111012006042014 196611182007012010 196205121984032012 195805291986032003 195410151986031006 196701081999032004 195812301985031018 131854350 196302161987032005 195906111988031004 195812071987032001 196808042007012015 195901141988032002 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195907011986032007 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196412251991032007 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 0 0 24 0 0 12 8 4 8 0 20 24 14 0 20 0 24 20 12 0 0 0 0 0 24 4 0 0 0 0 12 6 12 15 0 0 12 0 14 11 5 24 24 20 8 4 6 .

GHOFFAR SMP NEGERI 2 JOGOROTO BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195612251986032006 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196205131984122005 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196212141989031007 BUKAN PNS 196506081991032006 196207131983032018 196401261984122005 131396870 196202021983011005 196703121989032011 196307271985122005 131426128 195709301977032003 196211141990031006 196910062007012020 196005301981032006 197009211999031006 197602082003122004 197209042007012011 196003131983032006 BUKAN PNS 196010151984031012 10 20 10 12 0 4 16 8 10 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 4 4 6 4 0 12 24 0 0 20 0 0 8 0 0 0 16 0 0 24 16 0 0 0 .SMP PGRI PLOSO SMP PGRI PLOSO SMP PGRI PLOSO SMP PGRI PLOSO SMP PLUS AL MUSLIMUN SMP SAWUNGGALING SMP MADINATUL ULUM SMP SAWUNGGALING SMP SAWUNGGALING SMP SUNAN AMPEL JOMBANG SMP SWADAYA KESAMBEN SMP SWADAYA KESAMBEN SMP SWADAYA KESAMBEN SMP SWADAYA KESAMBEN SMP SWADAYA KESAMBEN SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP WAHID HASYIM SMP WAHID HASYIM SMP WAHID HASYIM SMP WAHID HASYIM SMP YPM MOJOWARNO SMP YPM MOJOWARNO SMP YPM MOJOWARNO SMPK YBPK MOJOWARNO SD NEGERI DENANYAR 2 SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP TERBUKA KABUH SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP ISLAM AL .

SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO SMP NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 510179454 130802927 131391401 196704062007011019 130681366 196002221984121001 195804161984032001 195907041985021004 195908071979032004 195910091981032005 196005231982022004 195705211980032005 196006181982031014 195909081983031004 195309171980031004 195311141977031004 196308122008011004 196106111982022008 195305051977031011 196210101983031028 196012271983031014 196412091998031005 196811132007012009 195904011987032003 196605082007011035 195601201981031012 197009192007012015 196008161983032012 195701041979031004 20 12 0 20 0 0 8 0 0 0 0 18 0 0 0 8 0 6 20 0 0 10 0 0 8 12 0 0 0 .

Tugas Tambahan Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah JJM Tugas Tambahan 18 0 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 Data Dapodik Masa Kerja 22 Tahun 23 Tahun 19 Tahun 4 Bulan 13 Tahun 3 Bulan 13 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 9 Bulan 22 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 34 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 25 Tahun 9 Bulan 28 Tahun 7 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 19 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 27 Tahun 10 Bulan 22 Tahun 9 Bulan 24 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 9 Bulan .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 11 Bulan 25 Tahun 9 Bulan 20 Tahun 6 Bulan 26 Tahun 20 Tahun 7 Bulan 10 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 25 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 9 Bulan 22 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 29 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 6 Bulan 31 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 7 Bulan 29 Tahun 10 Tahun 29 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 4 Bulan 24 Tahun 5 Bulan 19 Tahun 28 Tahun 7 Bulan 27 Tahun 10 Bulan 28 Tahun 30 Tahun 18 Tahun 4 Bulan 25 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 20 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 32 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 18 0 0 0 18 18 20 Tahun 24 Tahun 11 Bulan 2 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 29 Tahun 11 Bulan 21 Tahun 9 Bulan 7 Tahun 4 Bulan 22 Tahun 25 Tahun 5 Bulan 24 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 25 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 14 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 27 Tahun 10 Bulan 34 Tahun 12 Tahun 11 Tahun 26 Tahun 11 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 27 Tahun 3 Tahun 27 Tahun 31 Tahun 3 Bulan 27 Tahun 25 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 18 12 0 0 0 30 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 10 Bulan 25 Tahun 9 Bulan 30 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 17 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 3 Tahun 9 Bulan 14 Tahun 8 Bulan 11 Tahun 1 Bulan 15 Tahun 1 Bulan 17 Tahun 1 Bulan 17 Tahun 17 Tahun 20 Tahun 10 Bulan .

Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 6 Tahun 11 Bulan 7 Tahun 3 Tahun 3 Bulan 16 Tahun 6 Tahun 3 Bulan 6 Tahun 11 Bulan 19 Tahun 3 Bulan 18 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 18 Tahun 5 Bulan .

Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 Tahun 14 Tahun 9 Bulan 21 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 4 Bulan 19 Tahun 23 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 6 Bulan 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 13 Tahun 23 Tahun 27 Tahun 3 Bulan 31 Tahun 10 Bulan 19 Tahun 6 Bulan 20 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 3 Bulan 21 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 10 Tahun .

Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 10 Tahun 5 Bulan 16 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 16 Tahun 5 Bulan 10 Tahun 11 Tahun 26 Tahun 8 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 25 Tahun 8 Tahun 21 Tahun 8 Bulan 14 Tahun 8 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 7 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 8 Tahun 8 Bulan 22 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 19 Tahun 16 Tahun 18 Tahun .

Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 8 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 11 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 16 Tahun 8 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 6 Bulan 16 Tahun 16 Tahun 11 Bulan 15 Tahun 5 Bulan 23 Tahun 17 Tahun 5 Bulan 21 Tahun 14 Tahun 5 Bulan 8 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 15 Tahun 19 Tahun 19 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 1 Tahun .

Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 26 Tahun 21 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 9 Bulan 23 Tahun 9 Bulan 25 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 18 Tahun 6 Bulan 26 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 12 Tahun 14 Tahun 2 Bulan 16 Tahun 24 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 26 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 1 Bulan 24 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 8 Tahun 21 Tahun 24 Tahun 16 Tahun 1 Bulan 21 Tahun 14 Tahun 5 Bulan 12 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 14 Tahun 6 Bulan 18 Tahun 5 Tahun 5 Bulan 21 Tahun 20 Tahun .

Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 18 0 0 12 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21 Tahun 26 Tahun 3 Tahun 6 Bulan 21 Tahun 10 Bulan 17 Tahun 3 Bulan 20 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 23 Tahun 30 Tahun 19 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 25 Tahun 24 Tahun .

Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 5 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 27 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 30 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 6 Bulan 24 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 28 Tahun .

947.700 3.Pembina Tingkat I 4A .174.Dapodik Golongan 4A .Pembina 4A .600 3.700 3.000 1.100 3.509.Pembina Tingkat I 3D .467.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .833.500.300 3.700 3.800 2.500 3.Pembina 4A .300 3.500 3.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .571.367.174.Penata 3D .000 2.800 3.600 3.467.100 3.269.700 3.500.900 No Rekening 002301011515539 364901013089533 364901013082531 686401007521532 247835086 244641323 002301009410531 002301009174533 002301008307531 002301010998530 002301009239537 002301008539536 002301011082536 002301010509535 002301008202537 002301008301535 041101004214533 1420012161567 041101002626530 120831824 244641265 002301010171536 1420012160262 041101006486534 244641389 002301010822535 1420012160072 120814990 002301008213538 002301009207530 002301008788533 041101002558533 002301010332530 002301011134537 002301008387531 Nama Bank BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .174.Penata Tingkat I 3D .Pembina 4A .100 3.675.Pembina 4A .Pembina 4A .700 2.174.677.571.Pembina 4B .467.400 3.675.100 2.Pembina 4B .571.Pembina 3C .230.400 3.677.600 3.200 3.528.Pembina 3A .391.174.300 1.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .500 3.800 3.200 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .Penata 3C .677.367.Pembina 4A .509.722.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Gaji Pokok 3.326.300 3.100 3.039.614.Pembina 4B .Pembina 2D .Penata Muda 3D .Pembina Tingkat I 4A .800 3.500 3.

Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 3D .065.015.Pembina Tingkat I 4A .400 3.Penata Tingkat I 4B .467.947.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 3D .500 3.136.467.600 3.822.Penata 3C .Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3D .100 3.367.722.600 3.571.300 3.600 3.174.800 2.200 3.Penata Tingkat I 4B .300 3.467.800 3.Pembina Tingkat I 4A .800 3.367.Pembina 2C .467.269.800 3.Pembina Tingkat I 4A .600 3.600 3.Pengatur 4B .Pembina 4A .Pembina 3C .700 3.Pembina 4A .200 3.100 2.600 3.367.Penata 4B .Penata 4A .269.Penata Tingkat I 4A .Pembina 3C .467.Pembina 4A .509.677.833.700 3.Penata 4A .800 2.000 3.Pembina 4A .600 3.Pembina 4A .100 3.Pembina 4B .100 2.833.4A .833.600 3.174.200 2.597.Pembina Tingkat I 4A .200 2.Pembina 4A .571.300 3.500 2.597.467.230.700 3.597.Pembina 3A .400 3.467.100 4.200 3.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.600 002301008693534 002301014900539 002301011465530 002301009030535 002301008384533 002301008945533 041101002559539 120809898 1420012160213 002301014841531 244641334 319801010829537 002301010958530 002301008084531 002301008789539 002301014875530 002301008729539 041101004886534 041101002274537 002301008185531 002301011089538 624601008096534 002301009084534 002301014499538 002301008212532 002301009999535 282089601 002301010881539 365001008176538 002301014393538 365001008167539 365001008146533 002301009203536 282089566 119580340 119592232 002301010359532 624701005631533 002301008497530 002301011102530 002301011337533 002301011265532 624701005634531 002301009226534 120831449 1420012161534 041101002277535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BRI Simpedes .938.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .300 3.614.800 3.Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .400 2.833.Pembina 4B .467.153.300 3.100 3.800 3.509.391.045.822.Pembina 4B .

500.300 3.Pembina 4A .467.125.400 3.400 3.400 3.000 1.722.500.833.Pembina 4A .722.500.Pembina 4B .000 1.900 1.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .000 1.Pembina Tingkat I 4B .788.500.Pengatur Muda Tingkat I 3D .Penata Tingkat I 3A .600 2.200 1.Pembina 4A .000 1.800 3.Pembina Tingkat I 4A .500.Penata Muda 3C .400 1.Pembina Tingkat I 4B .900 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3A .000 1.Pembina Tingkat I 3A .467.000 1.600 3.269.833.125.Pembina 4A .722.269.700 3.500.722.100 3.571.467.614.500.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.900 2.200 3.000 1.200 3.500 3.467.391.500.367.200 3.600 3.467.Pembina 4A .Pengatur Muda 2B .Pembina Tingkat I 2A .600 3.300 3.677.Penata Muda Tingkat I 4B .800 3.528.500.407.200 2.571.4A .000 1.191.933.492.Pembina 4B .Penata 3B .269.300 119601612 120842882 737201001566536 120829338 320301023749531 319801010817530 002301008738538 207501000766534 002301008391530 002301008120531 002301008883537 002301008222537 002301008952530 002301010612532 120842327 002301008508535 002301011410535 120838569 120842123 120823450 248221155 002301008337536 320301023719536 002301014443537 002301014802537 002301008525537 002301014613530 002301008626537 002301014342537 119596780 248061675 244641301 1420012160098 244641367 248047946 120814560 119582462 1420012160015 002301009414535 002301009079539 002301011518537 002301011284536 624401008020535 002301011590539 002301011442532 002301010202531 365201013843534 BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI MANDIRI BNI BNI BNI BNI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina 4B .100 3.000 1.700 3.100 3.500.Pembina Tingkat I 4B .947.854.000 3.Penata Muda 4B .467.Pembina 4B .500 2.Pembina 4A .300 3.500.700 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.600 2.Pembina Tingkat I 4A .308.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .000 1.

000 2.4B .871.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.000 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .500.000 1.800 3.500.000 1.Pembina Tingkat I 3D .500.800 3.100 3.000 1.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .500.500.900 1.000 1.597.571.407.Pembina Tingkat I 4B .500.Penata 3D .000 1.509.Pembina Tingkat I 4B .400 1.Pengatur Muda 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .500.000 1.Pembina Tingkat I 4A .000 1.600 3.000 1.500.000 1.082.467.500.000 2.500.800 1.000 1.500.Pembina 3A .000 1.082.000 2.500.500 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 3C .957.947.000 1.Penata Tingkat I 3D .500.871.500.500 3.500.000 1.000 002301010645535 002301011533537 002301011443538 002301008503535 002301008786531 002301011521530 002301010311534 002301009954535 002301010598534 002301010402539 002301010697532 002301011619537 002301010360533 002301011634537 002301014488537 002301011570539 019301001276534 002301009466532 002301009353535 002301009400536 002301014527535 002301009558533 002301014344539 002301009623532 002301009614533 002301009600534 002301009672531 002301008649535 002301009624538 002301009706534 002301009695539 002301009652531 002301009592537 002301011601534 002301009617531 282090026 002301009650539 002301009712535 247987108 248221847 002301014719530 200901000648537 365601011263530 248007390 248175424 247799307 247885572 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI .500.Pembina 2A .500.407.500.500.500.500 3.000 1.300 3.700 3.700 1.269.000 1.509.367.Pembina 4B .000 1.100 3.500.800 2.500.000 1.000 1.500.500 3.800 2.600 3.509.600 1.Penata Tingkat I 4A .611.947.

500.500.500.900 1.500.Penata Muda 4A .500.Penata Muda Tingkat I 4A .900 2.500.000 1.500.Pembina 3B .000 1.000 3.125.000 1.000 1.349.500.500.500.000 1.000 1.000 1.Penata Muda Tingkat I 3B .000 1.500.500.500.600 1.213.500.3B .500.000 1.500.500.Penata Muda Tingkat I 3B .000 3.500.000 1.000 2.Pembina Tingkat I 3B .500.000 2.000 1.700 3.000 1.000 1.500.000 1.000 1.500.349.500.000 1.000 1.000 1.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.000 1.900 1.500.000 1.000 2.900 2.500.000 1.600 1.500.000 2.500.174.000 1.082.500.500.000 1.500.Pembina 4B .500.000 1.000 1.803.500.500.000 119629242 282089918 119636204 002301009446532 002301009395537 002301009397539 002301014812532 002301008427535 002301009192531 092501008262537 002301009634533 002301009365532 002301008164535 002301008850534 248058062 002301009549534 248031719 247885991 247926235 247800201 002301009448534 002301009457533 002301009339531 247805346 282090037 002301009479535 002301009537537 002301008136532 002301009429530 002301009434535 365601011219531 002301008822531 002301008097534 002301009490531 002301009180534 002301011445530 002301011451531 1420012161617 248059893 1420012160296 002301009553533 002301009428534 002301009492533 002301009480536 002301009368530 002301008432530 002301009487538 BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BNI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .700 1.000 1.500.000 1.500.000 1.349.349.500.000 1.500.000 1.Penata Muda Tingkat I 3A .

822.400 3.200 3.000 3.4B .Pembina 4B .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .614.269.269.722.062.700 3.Pembina Tingkat I 2B .Pembina 4A .700 2.000 1.614.300 3.391.500 3.Pembina 4A .Pembina 3D .400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .367.500 2.Pembina 4A .500 1.614.Pembina Tingkat I 4B .500 2.643.300 2.200 002301009648532 247996247 248046817 002301011101534 002301008144535 624101008939538 002301009913539 002301010309537 002301010388531 002301010040531 002301014893538 002301014530538 002301014982531 624401008074534 002301010748537 002301008747537 002301011543532 1420012161385 282089883 282089930 002301010914536 248331699 041101004213537 119636544 120860742 002301011222534 364001017102531 364001017083533 002301014977536 365401014122531 365401014155534 365401014121535 002301014341531 002301008771536 365401014089539 002301014938532 365401014115534 002301014755536 320301023725537 320301023689537 624901005065536 624901005067538 002301014688535 624901005080536 002301014358538 624501004678534 002301014449533 BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .700 2.417.822.407.500.700 3.Penata Muda Tingkat I 3C .707.Penata Tingkat I 4A .174.707.700 3.Pembina 3B .200 3.400 2.308.269.Penata Muda Tingkat I 4B .000 2.300 3.787.Penata Muda Tingkat I 4A .174.200 3.200 2.900 3.Penata Muda Tingkat I 4B .822.700 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .407.700 3.Penata Muda Tingkat I 3D .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .200 2.Pembina 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.600 3.174.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.500.500 3.500 2.Penata 3B .700 2.500.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .300 3.500.707.700 2.100 3.269.Pembina 3B .174.400 2.213.Penata Tingkat I 4A .400 3.269.Pembina 4A .Pembina 4B .906.993.Pembina 4A .509.400 3.400 3.Pembina 4B .400 2.509.Pembina 3D .993.Pembina 4A .200 2.822.000 1.000 3.Pembina 4A .Pembina 4A .643.Pembina Tingkat I 4A .300 3.700 3.700 3.509.707.700 2.174.Pembina Tingkat I 4A .269.174.Pembina Tingkat I 3B .009.788.

Pembina 4B .722.Penata Muda Tingkat I 3D .509.Pembina 4B .492.900 2.075.Pembina 3C .993.500 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .492.597.509.400 3.400 3.Penata Tingkat I 4B .Pembina 3B .200 2.Pembina Tingkat I 4A .300 2.822.Pembina Tingkat I 3B .Penata Tingkat I 4A .600 2.Pengatur 4B .600 2.643.3B .269.Penata Tingkat I 4A .597.Pembina 4A .200 3.722.269.Pembina 3B .509.200 2.492.800 2.300 3.400 2.Penata 4B .000 3.Pembina Tingkat I 4A .367.700 3.100 2.407.Penata 4A .367.400 3.400 3.Penata Tingkat I 3B .629.800 2.Pembina 3D .492.500.300 3.800 3.Penata Tingkat I 3D .Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.837.509.174.500 2.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .400 2.700 2.700 3.Pembina 3B .614.269.700 3.045.174.500 2.600 1.800 3.800 3.200 3.500.Pembina 3B .300 3.800 1.467.Penata Tingkat I 4B .597.400 3.230.174.400 2.Penata Muda Tingkat I 3C .308.Pembina 4A .082.Penata Muda Tingkat I 4A .700 3.Pembina 3B .Pembina 2C .Penata Muda Tingkat I 4A .993.Pembina Tingkat I 3D .871.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .100 2.Pembina Tingkat I 4A .400 2.629.000 2.500 3.300 3.722.174.500 2.281.Penata Muda Tingkat I 3B .200 002301014925539 002301008758538 364901013081535 0023-01-014294-53-0 002301008373532 1420012161336 002301011230537 002301008851530 002301014667539 002301009713531 365401014098538 365401014104533 002301008640531 365401014123537 624901005078539 002301008545537 624901005048534 002301008152538 002301010377530 002301014910534 282089963 041101002622536 002301014414538 002301014788539 002301014705531 248031301 002301010433530 002301010023539 041101004889532 002301009990531 002301010000531 002301010398536 002301009972533 119637139 1420012161427 041101002618537 1420012161583 002301009240538 002301011356537 002301010618538 002301008442535 002301011271533 002301008218538 002301014543531 002301010693538 002301008372536 624001005325532 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 3D .082.

174.Pembina 3B .082.000 3.269.Pembina 4A .700 3.Pembina 4B .000 002301011201538 002301011340536 624001005328530 624001005364536 002301014634536 002301014315530 002301008801535 002301008578530 002301014438532 002301011300536 002301008114530 002301010946533 002301010844537 002301014885535 002301008458536 002301010668533 624001005327534 002301011245532 002301009165534 002301014663535 002301014689531 002301009028538 002301008967535 002301009088538 002301009139533 002301010103533 002301008183539 364901013101539 002301008878532 247992708 119633939 002301009931537 041101002485536 244670079 002301011170533 365001008174536 002301011053537 002301011206538 002301010683533 624601008052530 625101005807531 002301011589538 002301010488535 002301011048532 002301011629532 624701005674531 002301009443534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .407.174.4A .400 3.Penata 4A .269.174.800 2.200 3.500 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .509.269.000 2.400 2.400 2.643.Penata Muda Tingkat I 4A .400 3.300 2.400 2.Pembina 3C .099.Pembina 4A .Pembina 3B .700 2.300 3.755.400 1.269.400 3.600 2.400 3.Penata Muda Tingkat I 3B .367.213.400 3.700 3.837.600 2.269.367.Penata 4A .700 3.Pembina 4A .700 3.174.100 3.269.400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .643.800 2.300 3.200 3.700 3.Pembina 4A .269.174.Penata 3D .Penata 3B .500.100 3.597.Pembina 4A .993.Pembina 4A .500 3.643.722.Penata 4A .Pembina 4A .082.400 2.Penata Muda Tingkat I 4B .643.500.100 2.269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4A .707.700 2.200 3.Pembina 4A .Pembina 3C .367.400 3.Pembina Tingkat I 3A .Penata Muda 3C .269.174.400 1.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.391.Pembina 3C .700 3.400 3.269.400 3.100 2.Penata Tingkat I 3B .Pembina 3C .643.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .367.614.400 3.Pembina 3B .492.Pembina 4B .Pembina 4A .597.

400 3.100 3.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .174.174.269.467.700 2.Pembina 4A .957.Pembina 4A .Pembina 3B .Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .400 3.803.Pembina 4A .700 3.100 3.700 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.900 3.500 3.Penata Muda Tingkat I 3D .100 3.700 3.100 3.571.509.367.800 2.4A .600 3.Penata 4B .Penata Tingkat I 3D .600 3.Penata Tingkat I 4B .367.082.400 3.400 3.492.082.Pembina 4A .082.Pembina 4A .367.700 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .Pembina 3B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .269.Pembina 4A .Pembina 4A .700 002301008542539 002301011183536 002301014742533 002301008413536 365601011254531 002301010502533 002301008669535 002301009896533 002301009899531 002301010024535 002301014921535 002301014519532 624101008976530 002301010524535 120852743 041101002258531 248189732 041101002283536 119629275 248338005 244641639 119630870 041101004882530 041101002252535 244641662 248325813 248283394 041101002532537 041101002643532 041101002257535 248552416 041101002638537 041101002604538 041101002627536 120862036 041101002624538 120854637 120862456 244641594 041101004887530 041101002634533 041101002246534 002301010091532 119634025 248595529 119633270 041101002605534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes .200 3.407.Pembina 4A .957.600 3.Pembina 3B .400 3.300 3.300 3.614.Pembina 4A .367.174.Pembina 4A .Pembina 4A .467.600 2.269.136.Pembina Tingkat I 4A .700 3.600 3.600 2.614.367.500 3.300 3.Pembina 4B .100 2.993.492.973.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina 4A .906.269.700 3.600 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .082.174.Pembina 4A .400 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .174.722.Pembina 4B .400 3.269.367.174.Pembina 4A .269.174.400 2.308.600 3.707.Penata Muda Tingkat I 3C .500 3.Pembina 4B .174.400 3.500 2.100 3.700 3.Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .174.700 2.500 3.Pembina 4A .700 3.082.100 3.

082.Pembina 4B .500.700 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.000 1.800 3.700 3.000 1.400 2.300 2.700 2.000 1.500.4A .500.700 2.174.500.308.Pembina 3A .400 3.000 1.099.407.174.700 3.174.Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 3D .Pembina 4B .Pembina 4A .500.200 1.000 1.269.700 3.Pembina 4B .400 3.407.597.200 2.600 3.614.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .Pembina 4B .700 3.Penata 3B .800 2.800 3.Pembina 4B .269.Pembina 4B .400 2.822.000 1.500.Pembina Tingkat I 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4B .269.643.000 3.993.400 3.Pembina 4A .189.000 1.597.000 1.509.993.Pembina 4A .500 3.400 1.Pembina 3B .200 3.500.597.300 3.400 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .269.Penata Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.269.500.Penata 4A .Pembina 4A .500.600 3.500.407.000 3.407.269.Penata Muda Tingkat I 4A .000 1.174.500.Pembina Tingkat I 4A .300 3.000 1.900 1.700 2.174.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .174.269.700 2.643.000 041101004212531 319801010860533 624601008054532 002301009928534 002301010086537 002301010223537 002301009900536 002301010076532 282089996 120859704 282089985 282089850 002301010426533 002301011146534 002301008158534 365601011253535 002301009049534 002301014736532 002301008736536 002301010324537 002301010950532 002301010246535 002301009211539 002301011621534 002301010796530 002301010303531 041101002248536 002301009915531 119630531 002301010455532 002301009456537 002301009678537 002301009720538 282089907 247775818 247983363 002301014391536 365501014499534 002301009472533 002301009464530 002301009393535 364001017009539 002301008240535 002301014692534 002301009700538 002301014377532 002301009340532 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 4A .500.700 3.000 1.614.467.500.Penata Tingkat I 4A .500.

000 1.Pembina 4B .509.500.000 1.700 3.707.125.500 3.500.100 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.000 1.500.300 1.000 1.Penata Tingkat I 3A .400 1.509.4A .Pembina Tingkat I 2A .400 3.700 1.614.500 3.Penata Muda Tingkat I 4B .000 3.500.500.500.148.700 2.500 2.000 1.500.400 1.500.000 1.000 1.174.500.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .614.500 2.300 3.500.500.000 1.Penata Muda 3C .643.500.000 1.500.000 1.367.000 1.000 2.500.213.800 3.000 1.Penata Muda Tingkat I 4B .500.643.500.000 3.000 1.500.Pembina Tingkat I 4A .700 2.367.Pengatur Muda 4A .230.Pembina Tingkat I 3B .269.000 1.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .269.000 1.500.000 3.500.009.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .500.000 1.957.Pembina 4B .400 3.300 3.Penata Tingkat I 3B .000 3.500.500.509.400 3.000 2.Pembina 3D .500.500.500.Pembina 3D .Penata 3D .000 1.500 002301009449530 002301009396533 002301009482538 365501014496536 247796500 1420012161401 1420012160320 002301010382535 002301009708536 247773479 002301014683535 002301008332536 002301009575535 002301009193537 002301008455538 248045382 244641708 247901695 248036784 247973933 248017977 002301009528538 002301009513533 002301009515535 002301009534539 002301008611532 002301009510535 002301008774534 002301009506536 002301011617535 002301010453530 002301010238532 002301011059533 002301010351534 002301011448538 002301011260532 002301009940536 002301011568532 002301011507536 002301010007533 002301009980536 002301014658530 002301014537530 002301011086530 002301010262531 002301009680534 002301010348531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .200 2.Pembina Tingkat I 4B .833.822.407.000 1.000 1.000 1.

Pembina Tingkat I 4A .100 3.722.Pembina 4B .367.Penata Muda 4A .100 2.509.400 3.281.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .500 3.200 3.400 2.174.400 3.400 3.Pembina 4A .800 3.722.Pembina 4A .566.Pembina Tingkat I 4A .700 3.614.Pembina 4B .174.400 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.614.500 3.700 3.500 2.677.492.Pembina 4A .800 3.755.800 3.467.269.367.400 3.300 3.509.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .492.200 3.Pembina 3B .407.Pembina Tingkat I 4B .700 3.100 3.Penata 4B .Pembina 3B .300 2.200 3.269.600 3.269.Pembina 4B .467.509.700 2.571.Pembina Tingkat I 3B .600 002301010970532 002301010054530 002301010581537 002301011149532 002301009977533 700301001912532 002301011232539 002301010761535 002301011161534 002301010889537 002301010854532 002301011417537 002301011250537 700301001902537 700301001914534 002301011360536 002301014781537 002301011471531 002301011137535 002301010409531 002301011536535 002301014674536 002301008118534 002301010127537 002301011358539 002301009988534 002301010613538 041101002644538 002301007267534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .269.3C .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina 3B .362.200 3.Penata Muda Tingkat I 4B .833.

KC SURABAYA SENAYAN KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. SUHERMANTO SUMARMI GATOT BUDI PRAYITNO Anik Sriwinarti . Bank Madsilah Sumartono Ribut Rawit MUKHLIS SAMIDI CAROLUS IRIEN WATI WAHJUNI Y SRI WAHYUNINGSIH SYAIHUDIN DJUPRI SUPRATIKNO Wiroso SUDARSONO SU''IS ENDANG SUGIHARTINI SUBIYANTI MUSTAR SUNANIK SRIWIDARTO .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN Jombang 14231 KCP Jombang 00411 -. SITI KOMARIYAH SUSSY TRIWARDHANI SUSI ANINGATI .KC SURABAYA 14231 KCP Jombang 00411 -. MARIYATI JUMHARI SALIM QOMARUL JANNAH DRIHARTO Soliq SUYATI SUMIAH Email .KC SURABAYA Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG An Rek.Cabang Bank KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT CELEP SRAGEN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -.

KC SURABAYA IMAM SUGIARTO ENY SUPRAPTI Marjuki KASIONO CITRO LASTO KUMINARSIH HARTONO . HARMADI JAROT BAMBANG MANGESTI BUDI ARSINI Gatot Supriadi KUSMIAJI ARSIF PURWANING TRI INDRAYATI TITIK RIYAYANI AMINUDIN PONARI SRI MULYATI UTAMINING WIIDJIASIH SARPAN SUGENG WIYOTO SLAMET RIYADI SULISTINAH MUASOMAH AGUS SUPRIYADI SUTRAMI PUTU SRI WACHJUNI SRI MULYATUN SADERI NAPSIYAH SRI MULIANAH AGUST WIDODO LILIS PURWANINGSIH Romaita SUDRIAWAN MUZAKKI EFFEI AFRIDA SRI ENDAH Djuwarijah GATOT SUTANTO ANANG WINARKO SULASTRI .KC SURABAYA SENAYAN 14231 KCP Jombang .KANCA JOMBANG . SUSTINANIK . SENAYAN 03198 -. UNIT KABUH JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG Senayan SENAYAN SENAYAN Jombang BRI UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG SENAYAN 14231 KCP Jombang 00411 -.UNIT PABEAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KESAMBEN KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG Jombang Senayan KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG .

S. .UNIT PABEAN KANCA JOMBANG 02075 -.KCP TB KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN . S.pd.pd Endang Sulistyowati. KANCA JOMBANG .JBG SENAYAN UNIT PETERONGAN 03198 -. MOH MUIZZUL HAFIDH DWI WAHYUNI MAHSUNAH ASPAN HARUDIN . SENAYAN SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang UNIT MOJOWARNO SRI MULYATI WINDAYAH HULWIN NUSHIYAH SUGIYONO Muchlisin SUPRIHATIN SUPARTI ESTI WIJIASTUTIK SAMIANI HARIADI SUBAGYO RISMAN SRI ASTUTI BUDIONO SAMUDJI SYAIFIYAH Suprat Musthofa SUSMIATI SUYANTO RUBADI AYUMI LILIK ASTINAH SUHAYATI SRI UTAMI MUTMAINAH SURYONO MAHSUN SOKIBUL AYAM SUGIRI NOER HAMIDAH LUSSY ANGGRAENI IKE SINTA DEWI . Sujai .SENAYAN SENAYAN UNIT WONOSALAM . MARJITO NURUS SHOBAH Winarno Drs. KANCA JOMBANG . HJ ENTY TUYIMAH LAILA FATIHATIN Lestari Mukti.pd Sri Nunik Anggraini S.

S. Sutrami. DRS DAWOOD DANA JAYA JARMINI SHOLICHAH MASRUKHA Abd.KCP RAWA UNIT SUMOBITO SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN Slamet Ashari S.pd Qomari.pd. DRS HERI SISWANTO. SUKARDI SUTAR Rr. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Senayan KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN . DRA. S. Sri Mulyati. Budi Utami Estuningtyas. 02009 -.pd. KANCA JOMBANG Jakarta Kebayoran Baru KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . Mahfud Mei Atminingsih SWARDINA LOCA SRI SUHARTI H. TRI SETYO ADI WIBOWO JUMADI. S. Sadirin ALFIAN ROHMAN WAHYUNI HIDAYATI SITI MUDAWAMAH FARID FAISAL RITA ROSITA TUTWURI HANDAYANI ASBARWATI A ROFIQ MOCHAMAD MIFTACHUL MUALIMIN ITA LAILI FARIDAH ANIK MUFLIHAH ENY MUFAROKHAH HADI MULYONO YUSNITA PERTAMAWATI MUFLIHATIN SITI WAHYUNI ZAHROH ZUMAROH.pd Sri Utaminingsih Paeman. KANCA JOMBANG . Drs.pd Endang Sri S.pd. S.KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . Mu'thi H M YASIN KARTINI NURYATI ANDAN BIDYAWATI . S.

S. ANIK LUWARINGTYAS SUGIONO MOHAMAD YAZIT EMIL ISTIQOMAH BUDI SETYORINI YUNIAN EKA SURYANING AMINATUN NASIROH .UNIT KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN Senayan KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang SENAYAN 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG ASHVANIYAH BINTI SOFIAH NURGAHAYATI AGUS HARI SUBAGYO AWANG CANDRA LILIK NADHIFAH EMY NUR HAM GAMAL ABDUL NASIR SUNARTI ELOK PUSPITASARI M. Dra. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00925 -. Abdul Mujib. S.PD WIJI RAHAYU UMI NADHIROH HENI MAISAROH SUKARNI KASAH PRAYITNA MOHAMMAT ARIFIN SUKIMAN SANTI ACHWARINI MOHAMMAD FAUZI HARIANTO SITI MASFUFAH FITRI WAHYUNI NUR KHOLIFAH MOH KHUSAINI SITI ZULAIKAH ANIE ZAKIYAH RIBUT HERU SUGENG MINDAR BUDIANTO SRITININGSIH SAMPIATININGSIH MAZROATUL JANNAH MAMIK ISWANTI LIZA PUSPITA HARTANTI Yulies Dwi Prapti. S. SYAIFUL.pd ..SENAYAN Senayan SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . SUPARWOTO .

UNIT KEBOAN . UNIT JOGOROTO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang Senayan Senayan KANCA JOMBANG SENAYAN 00411 -. . . IRFANIYAH BIBI SARIYATI BAMBANG DJOKO SAMINO RUSMI PUDJI ASMORO SUDARMAJI R BUDI WIRYAWAN SUHAIL TITIK ANDAJANI AHMAD KHOIRUDDIN SUKAMTA SUPRAPTI SITI ULFAH YATIM MARDIONO HARI SUSANTI NUR JAMILAH SIGIT WINADI AINUR ROKHMAH AGUS WIDODO Hartini KOMSIYATUN SUDIJONO Sawi MUHAMAD KHOIRI SITI ROBITAH Luluk Machruza HERI SUKAMTO SAMSUL HUDAH . UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG . 06245 -. UNIT PERAK JOMBANG . UNIT PLANDAAN . KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG . UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN UNIT PLANDAAN UNIT PLANDAAN .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG .KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG Jombang Jombang Jombang Jombang . SPD SOELAILAH FILAH MASNAH SAMSUL MAARIF KRISTIN WINARSIH RESTUNINGSIH Miftachul Choiriyah Iriani Lastutik Sukariyem Nanuk Suyekti NI KETUT MURNIATI BUDI UTAMI RISMIYATI FATICHAH SITTI PULHEHE Mahmunit WIJAYARSO WELY MUSTARI . SUTJI ANDAYANI.

. Suhartono DWI SWARSONO MOH SODIQ HERMINGGAR MACHFUDZ IRAWATI KHUZAIDAH SUTJI HANDAYANI SUGIARTO ARFA'ATUT TOLIFAH . . INDAH SULISTYORINI . Rudi Purwanto EDY MULYONO NUR CHOLIQ BUDIONO SUSILOWATI Subachi SUYATI Abdullah Basuki Sarmin Sultoni SINGAT SUPRAT MOKHAMAD MAKHRUS IMAM MUIN MUNAWAR TAUFIK FALETEHAN SRI AMALIYA SRI WAHYUNI SIGIT PRIJASTONO IRAWATI IMAM SYAFII SIH RAHAYU LISTYOWATI GUSTIYAS SUCI ISTIFARI MURSIDAH ANONG WIDJI ASTUTI MIFTAHUL HUDA SITI AMINAH . KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG BRI UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG Jombang .KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang SENAYAN 14231 KCP Jombang 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT BANDAR KDML LILIS YULIATININGSIH INDIYAH PRAMOEDITO YUSUF ALI SURACHMAD WIWIK ROYANI . KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA . SENAYAN Jombang Jombang 00411 -. .KC SURABAYA 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . Senayan 00411 -.

. Amir ARIS WINTARKO WITONO ERNI .UNIT TAPEN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG SRI RAHAYU AGUNG SUPRAPTI SETYO WINARTO SITI A ROHMAD DWISUNARSO ICHSAN ABDUL ROHMAN ESTI ILYAH MISBAHUN NASIR ANIK WIDAYATI ISTIKHOMAH INNAMAH MASHUDIONO EKO SULISTYOWATI SRI WULANDARI M. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN Jombang 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT BANDAR KDML UNIT BANDAR . . SUDRAJAT MOHAMAD Katsirin SRI YUGIATI UTAMI DEWI ARYANTI LILIK WIDIYANINGSIH Harsusanti JUMANIYAH LITA DINI PUDI SETIJATI Sunjoto Sri Subekti Suwarno Nanik Suci Rahayu Sakip EKO SOERYONO DWI ARYADI ETIK ZAENAH PENDI H.KC SURABAYA SENAYAN KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG U KESAMBEN -JOMBANG 06251 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT BANDAR KDML KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . TAUFIQ AR MASRUR YUTI ISWATI AMINUROKHIM TOTOK SUNGKONO LUKMAN HIDAYAT SRI KUSJINARTI KARYONO YONI TRI JOKO YUNI INDRAWATI MOH.

KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA MU''TAMAROTIN Mas Adah Anawati LYDIA KRIESTINA MUHAMMAD AGUS Titiek Trimurtiningsih Nur Fadli ISWANTO MARMIATI PURWANINGTYAS SENTOT SISWOWIYONO WIWIEK INDARYATI FARID CHOLIDI SRI ERNAWATI EDY AGUS SUTRISNO ANIS KOJANAH SITI ASIH PRIHATIN RENY INDRIAS KUNTARI ATIK NURCHAJATI WINOTO EVITA SETYO ANGGRAENI EKO SUMARSONO ASRI MURWATI ENDANG DWI NUR RACHMAN HADI SUHARTI SUHARTATIK MUHARTATIK NIKMATILLAH NI MADE SUKIARI SRI HENDARWATI LULUK HARIANAH NANIK ISTIANAH UMI KHUSUSIYAH SUHARTINI KHOIROTIN MISRANTO SUTIKNO ACHMAD ZEN EFENDI BUDI UTOMO ENDANG SULISTYARINI RATNA Siti Khodijah MIFTAHUL JANNAH PURNOMO IPUK PURWANDARI ANDIK WISTIYO .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 00411 -. UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA Jombang SENAYAN SENAYAN SENAYAN 00411 -. .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.

PD NINIK WULANDARI.UNIT PABEAN U KESAMBEN -JOMBANG Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Senayan SENAYAN Senayan Senayan Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG . DRA.KC SURABAYA Jombang SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Senayan SENAYAN SENAYAN . KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 03198 -. UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO KANCA JOMBANG . S. SH HALAYLI RAHMAWATI SUPIYATI . UZLIFAH BUDI PURWATI SITI MASRIKAH RODIYAH Siti Aminun ALI MUCHLISON NURUL QOMARIYAH HARIYADI DARIYAH WAHYU UTAMI SUROTO M. Yahman Kusnadi REKSI TRI HARTATIK SUHARNO Machrifah BIAH SUYANTI Yudi Haryani PITRI NURKOLIPAH HARIYANI. KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang 00411 -. JAUHARI SAID. Chosyiin SUSIANI ROKHANA Sula'i EDY SUSANTO LULUK SULISTYA WARTI UBAYANINGSIH Indaryati Sri Wahyuni Abd Ghofar LULUK SUKMAWATI A. KANCA JOMBANG KUNCORO WIWIK SUKOWATI TRISNOADI Isrochah Muhlas WASITO Winarti Sihono MOKHAMAD AMRULLAH SUCIWATI MUHAMMAD IMRON PURWANTI Markun M.00411 -.

Sdp Dwi Prasetyo.pd Wahyu Indrawati. S.s. .KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG SENAYAN 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang Jombang KANCA JOMBANG SENAYAN . .pd Wulandari. KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang ENY MADIYANINGSIH MAPTUNIN GIGIK ORBANIANTO SETYOWATI ZANWAR EKO CAHYONO . KOMSIJATOEN SUKENI SRI WILUJENG FADILATIN RAHMAD SUBAGYO NOOR HIDAYATI NUKE INDARTANTI SRI DWI INDAHWATI INA PRAHARIATI MOHAMMAD ILUK HIDAYATI TITA SUUD DIYANA ALI IMRON SITI MARIA ULFAH KHOIRUL ANAM ABI SUJAK QOWIYUS SIHRIYAH KHOMSUL FUAD ZAENAL ABIDIN SRIMAHERWATI SRI ANGGRAITA Hery Dwi Kustanti. TOLIB. Spd Siti Nurhidayati Ch MUSTAQIM LILIK FAUZIYAH Kusmiasih.pd Diana Widayati. S.pd. S.pd Mohamad Shodiq Lujeng Ning Kholis. Poniyem TITIK WIDIYATI.pd Urifah.pd Susri Wulyani. Spd Widayati MOCH. S.pd Kashudi. S. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang . . S. . S. DRA. DRS Wari Kiswari.

Sdp Sri Suwarti Efrayin. Porwo Setijono Eny Salimah SITI FARIDA Hariyono. RM Herlianto PL Sri Aris Werdiningsih Mu'asomah.pd .KC SURABAYA 00023 -.pd Bambang Kuswanto Drs.UNIT KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 07003 -.pd.Jombang Susminarti. S. Nawi Tri Wartini HARYOKO Nur Syahadati.spd Manan Hadi Abdul Pandi. Drs Bambang Hermanto Adi Wiyoso.pd. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . Lailatul Ainiyah. Spd Sulistyowati Rahayoe. Sugeng Pradipto.KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang 07003 -.UNIT 07003 -. Spd Kusmardiyati. S. S.UNIT KANCA JOMBANG . Spd Sugeng Spd GEMBONG H PUDYA SASANA Stevanus Timur Heru AGUS SANTOSO Isna Efiyati Choiril Anam. S. KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.

JJM . . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .Catatan . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . NRG . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . NRG . JJM . JJM . JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . NRG . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . NRG . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . NRG . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .. JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM . JJM .

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 29 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No NRG 1 074934052011 : Kabupaten Jombang : Perlu Perbaikan Data Kelulusan No Peserta 07050402700393 NUPTK 0449738640200023 Data Kelulusan Nama Suyono .

Tahun Lulus Jenjang 0 DIKDAS Status PNS Nama Suyono Status Aktif - .

Tempat Tugas PENGAWAS NIP 196011171982011007 JJM sesuai 0 .

Tugas Tambahan Kepala Sekolah Data Dapodik JJM Tugas Tambahan Masa Kerja 18 26 Tahun .

500 002301010487539 Nama Bank BRI Simpedes .Pembina Tingkat I Rp Gaji Pokok No Rekening 3.509.Dapodik Golongan 4B .

Cabang Bank KANCA JOMBANG An Rek. Bank Suyono Email .

Catatan .

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 29 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 NRG 092085832009 091290367006 092288822014 092136332019 091487322050 091388827021 092786327009 092739822010 091835347010 091839827041 091589827027 091290322016 091536372012 074733044002 092389437002 091538327023 092740827013 092438327012 102388827007 092439827005 091438827010 091936827022 092288322008 091739327006 091937327006 091835822011 091440827011 091439822012 091440822014 091388327007 091789822017 112201185004 091685827006 101890822005 091840822013 : Kabupaten Jombang : Tidak Aktif No Peserta 09050491010929 09050491210972 09050491010925 09050491010956 09050491010977 09050491010958 09050491010910 09050491010973 09050491010921 09050491010924 09050491010975 09050491010911 09050491310968 07050418000135 09050402710393 09050402710235 09050402710131 09050402710387 10050402710202 09050402710265 09050402710094 09050402710059 09050402710385 09050402710099 09050402710262 09050402710192 09050402710100 09050402710052 09050402710063 09050402710316 09050402710060 11050422010599 09050402710097 10050422010311 09050402710195 NUPTK 1549730629200002 5443738639200032 8153729632200003 8650731633200022 2837729633200012 6135730632200033 2663730634200002 4362729631200003 2533734638200013 7542730632200033 7339730633200013 8443729632200002 8935739641200052 4347730631200003 5255752654300053 5038730631300023 5562730632200013 2056730633300003 4155730633300003 7356730633300003 6740730632200002 4646730634200002 1053729633300003 7341730632300013 1846730632200022 0544729630200012 8744730632300022 8742729631300012 2744729631300022 8639730633300002 2442730635300003 3044743646300063 0234730632200013 5551729632200003 0544729631200033 Data Kelulusan Nama EDY SETYO WALITO SUDARMADJI KOMARUDIN ABDUL MUNDIR SUGIOTO SUMARDJI UTOMO SUWANDI DJOKO SETIJO BUDI SYAIIN JAFAR SUPARI MIESTO EFFENDY SUKARDI ANANG QOMARU ZAMAN Pudji Rahardjo SAVITRI NUSANTARI ARININGTYAS PAIRIN SITI RUKAYAH TUWUH RAHAYU MASDIK KISMIATI SUGISO SAMUD RACHMANI YULINAH WILUDJENG TIKNO SLAMET AMALI SRI SUPRAPTININGSIH SRI UTAMI SIAHNAWATI DJAMILAH SUKRISTINAH CEPLIK ANA WAHJUDI SUBAGJO PUDJIARI MARSIM .

Drs YULIS ADAM .36 075731048004 37 072688352001 07050402700363 07050409400758 8157734638200003 2061735637200013 Pangkat Subekti.

Tahun Lulus
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jenjang
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

Status
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Nama

Status Aktif
-

0 DIKDAS
0 DIKDAS

PNS
NON PNS

-

Tempat Tugas
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
PENGAWAS SMA

NIP
195202171977021001
196001111988031002
130579741
195303181974031003
195105051974031008
195203081975121005
130456991
195110301973091001
195612011977021002
195212101975121006
195207101974031009
195101111975011004
196106031987031012
195210151980031006
BUKAN PNS
195207061975012003
195212301974031006
195207241975122003
195208231978032003
195210241975122003
195204081974021004
195203141974011004
195107211975122004
195210091974022006
195205141975121002
195102121975011006
195204121974022002
195104101974032004
195104121974022002
195203071976012001
195110111974032003
196507121986062002
195209021974021003
195712131979071001
195112121974011007

JJM sesuai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

130579771
BUKAN PNS

0
0

Tugas Tambahan

Kepala Sekolah

Data Dapodik
Masa Kerja

JJM Tugas Tambahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20 Tahun 4 Bulan

4 Tahun 5 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 04 Bulan
31 Tahun 03 Bulan
27 Tahun 03 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 03 Bulan
29 Tahun 00 Bulan
31 Tahun 01 Bulan
24 Tahun 06 Bulan
31 Tahun 00 Bulan
27 Tahun 00 Bulan
29 Tahun 00 Bulan

0 27 Tahun 00 Bulan
0

Dapodik
Golongan
4B - Pembina Tingkat I

3A - Penata Muda
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I

4B - Pembina Tingkat I

4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I

Gaji Pokok
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

3,407,700
2,189,200
3,677,800
3,947,800
3,677,800
3,833,300
3,833,300
3,947,800
3,467,600
3,947,800
-

No Rekening
002301010414536
041101002625534
002301010312530
002301011319535
041101002488534
041101002633537
002301010018534
002301010098534
002301009897539
041101002250533
041101002247530
041101002266534
041101002276539
002301006858536
247832369
624101008985539
365501014523537
002301010662537
002301010882535
002301011196539
002301011129532
002301010434536
002301010599530
624001005369536
624001005363530
624001005362534
365501014489539
002301007306532
002301007230537
002301011338539
002301010696536
002301008981539
041101002557537
041101004892535
002301006804537

Nama Bank
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BNI
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes

Rp
Rp

- 002301011627530
1,500,000 002301009611535

BRI Simpedes
BRI Simpedes

Cabang Bank
Jombang
00411 -- KC SURABAYA
Jombang
KANCA JOMBANG
00411 -- KC SURABAYA
00411 -- KC SURABAYA
Jombang
Jombang
Jombang
00411 -- KC SURABAYA
00411 -- KC SURABAYA
00411 -- KC SURABAYA
00411 -- KC SURABAYA
00023 -- Jombang
SENAYAN
UNIT BARENG JOMBANG
UNIT PLOSO JOMBANG
KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG
Jombang
KANCA JOMBANG
UNIT BANDAR
UNIT BANDAR
UNIT BANDAR
UNIT PLOSO JOMBANG
00023 -- Jombang
00023 -- Jombang
KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG
00411 -- KC SURABAYA
00411 -- KC SURABAYA
00023 -- Jombang

An Rek. Bank
EDY SETYO WALITO
SUDARMADJI
KOMARUDIN
ABDUL MUNDIR
SUGIOTO
SUMARDJI UTOMO
SUWANDI
DJOKO SETIJO BUDI
SYAIIN JAFAR
SUPARI
MIESTO EFFENDY
SUKARDI
ANANG QOMARU
PUDJI RAHARDJO
SAVITRI NUSANTARI
ARININGTYAS
PAIRIN
SITI RUKAYAH
TUWUH RAHAYU
KISMIATI
SUGISO
SAMUD
RACHMANI YULINAH
WILUDJENG
TIKNO
SLAMET AMALI
SRI SUPRAPTININGSIH
SRI UTAMI
SIAHNAWATI
DJAMILAH
SUKRISTINAH
CEPLIK ANA
WAHJUDI SUBAGJO
PUDJIARI
MARSIM

Email
yogisudarmadji@gmail.com

KANCA JOMBANG
KANCA JOMBANG

Pangkat Subekti, Drs
YULIS ADAM

Catatan

, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum
, Belum

, Belum
, Belum

Direktorat P2TK Ditjen Dikdas

Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi
per tanggal 29 April 2013

Kabupaten/Kota
Status Dokumen

No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

NRG
091540377020
085328051018
084129053026
075529048004
091739842026
091890847007
091488347015
091989377018
092588357020
091538352021
091335857015
091639362023
092590837010
092687882008
092640357014
091339852008
091637367013
091438867008
091438852009
091835342012
091636877017
091989367014
091889342003
091840837033
092637347005
091537357017
091738337016
092237352021
091389852005
092037852009
091435342009
091935897007
092136392011
091487352029
092539342009

: Kabupaten Jombang
: Siap SK

No Peserta
09050412720083
08050415410623
08050402710181
07050409700057
09050491010928
09050491210961
09050491010923
09050491010960
09050491010938
09050491010935
09050491010940
09050491010969
09050491010930
09050491010957
09050491010937
09050491010933
09050491010955
09050491010948
09050491010936
09050491010912
09050491010962
09050491010954
09050491010926
09050491010949
09050491010931
09050491010939
09050495310945
09050491210951
09050491010932
09050491210959
09050491010964
09050491010971
09050491010970
09050491210967
09050491010918

NUPTK
3448740641300033
2853737639200022
3941739640200032
7955734636200012
7342733636200013
4545734636200023
2037734636200083
3247740643200033
1059736638200063
4939735636200022
4534736638200042
5041735640200003
0559732634300043
6961741643200022
7460736638200003
4542735637200012
3137738641200013
9136738639200033
6740735637200002
8533733633200003
6236740643200003
0247738641200013
3245733635200003
2544732635200013
2860734637200012
1937736638200042
7339732635200013
9852735637200042
2642735637200042
4948730631200022
5733733636200012
0946744646300012
3650743644200032
3837735637200082
5258733635300003

Data Kelulusan
Nama
AZ UHUD
Mulyono
Mochamad Anang Bakhus
Drs.h.m. Syamsul H, M.si
SUYADI
ABDUL RACHMAN SUYUDI ZA
GATOT HARIYONO
IKHRON ABADI
SUYANTO
SISWANTO
NGATIDJO
MUNADJI MALIK
ENDANG SULASMINI
KUWAT
BUDI PRASETYO
HANDOKO
SAIFUL AFFANDI
ROHMATULLOH
SUMANDI
MUDJI JULIONO
BUDI IRAWAN
KACUNG
KASDUKI
SYAMSUL EFENDI
TAMPA ADIWINARTO
SUKAMTO
RAHARDJO
SUYITNO
ABDUL MALIK
SINDUNG SRIWIDODO
MUHADI
RAHAYU SETYAWATI
CHOIRUL ANAM
MUKHTAR
MUHARLIS

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

092240837010
091990347007
091590847015
091636372008
092239862009
083528074002
084032049009
102290392018
083929050016
073429053025
073525050012
084527071002
120271693059
110271841066
061285517593
118001166002
091590392008
118001202001
118001668002
118001798001
083729054056
101485377040
085327068006
091990917003
121541553005
084226062009
084933055037
072535927002
092138912015
092387892007
121801782006
084827060026
102535407021
110971073004
102536952004
102136422007
091486412005
071439902003
111001330003
121001685004
101538437007
092487912010
121571599009
121801991008
084731063009
121001949004
102338952001

09050491010919
09050491010922
09050491010934
09050491010953
09050491010947
08050419010588
08050422010293
10050422010618
08050409710375
07050408400084
07050402700296
08050402710309
12050402711323
11050402710899
06050402700009
11050480011491
09050402710907
11050480011504
11050480011490
11050480011494
08050480010763
10050402710897
08050409010548
09050409710669
12050415411103
08050412410550
08050409710523
07050409400915
09050415610643
09050415610680
12050418010309
08050408410531
10050418010814
11050409711217
10050415610842
10050418010865
09050409710655
07050411400920
11050410011224
12050410010956
10050481010828
09050422010671
12050415710525
12050418010319
08050408710551
12050410010590
10050410010844

8552732636200003
6447734636200023
2044734636200043
5640739640200032
0439737640200022
3447734636200022
7240735637200013
5453743644200013
6939736638200032
1934739641200052
1535736639200032
5745757658300032
1961740643300012
3337757659300093
3757737641200012
9934746650200012
2043743644200033
1244748650200063
8240746649200033
3056747649200023
5937740641300072
7437743645200002
2753754656300032
1547748650300093
3242732634300013
8642748649200012
3349741642300033
3558750651300002
6150747651300023
4955743645200002
3153765665300003
9748746649300022
0458746648300042
9449744644300012
1758755657200012
4650749651300082
0835747648300042
5742745646200012
9744740641200042
1634751652200042
9939752653300012
4957747649300072
0840758659300072
0839764665300062
6147749651300073
0445754656300063
4154755657300023

KUSZAINI
WARTONO
LEGIYONO
AGUS SUTO KASWANTO
ARIEF BINTORO
Sudarto
Adi Suharmanto
GUFRON
Bambang Wulyono
Zainul Arifin, Drs,m.m
Soebiyanto
ASTUTY APRIANINGSIH
JUNI PURWANTI
RIRIN CHUSFIATIN
Farida Kristiawati, S.pd
YULIS DWI SULAKSONO
ZAINUL ARIFIN
MISBAKHUL MUNIR
RIDUWAN
ABDUL JAMIL
IRIANA
BAYU SULENDRO DWI CAHYONO
IVIN KHOFIFAH
RETNO RAHAYUNINGTYAS
SITI YUNAINA
ACHMAD SHOLAHUDDIN
KARMIDI
CICIK RAKHMAWATI, S.PD
TITIK AGUSTIN
EDY TRIYONO
NIKMATUR RODLIYANA
SITI AMINAH
MINARSIH
UMI KALSUM
MOHAMMAD ENNIF IRFAN
SUKARMIATI
INDAH PURWATINING
MADUN, S.PD
TAUFIQ
ABD. WADUD BURHAN ABADI
BANDINI AJI
SUMARMI
YENI AGUNG PUJI LESTARI
ELLOK RINI WIDYANING
SEMIATI
DYAH SUKMARATI
TITIK SUNDARI

83
84
85
86

111001048004
111561737011
092285437001
073725054009

11050410011487
11050415611488
09050410010909
07050402700340

6345747650300023
5747745647300042
2453752654300012
9537740640200002

MAMIK UMMUL MAHMUDAH
CINDARI
PUJI RAHAYU
Suwito Utomo

Tahun Lulus
2009
0
2008
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Jenjang
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

Status
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS

Nama

Status Aktif
-

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2008
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
PNS
PNS
PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS
NON PNS

LEGIYONO

ASTUTY APRIANINGSIH
Juni Purwanti
Ririn Chusfiatin, S.PD.I
Farida Kristiawati
Yulis Dwi Sulaksono
Zainul Arifin
Misbakhul Munir
RIDUWAN,S.pd.
ABDUL JAMIL,M.Pd.
Dra.IRIANA
BAYU SULENDRO DWI CAHYONO
Ivin Khofifah
Retno Rahayuningtyas
SITI YUNAINA
Achmad Sholahuddin
Karmidi
Cicik Rakhmawati
Titik Agustin
Edy Triyono
Nikmatur Rodliyana
Siti Aminah
Minarsih
Umi Kalsum
M. Ennif Irfan
Sukarmiati
Indah Purwatining
MADUN
Taufiq
Aw. Burhan Abadi
Bandini Aji
Sumarmi
Yeni Agung Puji Lestari
Ellok Rini Widyaning
Semiati
Dyah Sukmarati
Titik Sundari

-

0
0
0
2008

DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS
DIKDAS

PNS
PNS
NON PNS
PNS

Mamik Ummul Mahmudah
Cindari
Puji Rahayu
Soewito Utomo

-

Tempat Tugas
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN
DINAS PENDIDIKAN KAB.JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KAB.JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG

NIP
196211161985042006
131785586
130964536
195606231982021003
195510101977021003
195612131983031011
195605071977021002
196209151983031013
195807271978031010
195706071978031011
195802021978031004
195707091987031005
195412271977022002
196306291983031004
195811281978031004
195702101977021001
196008051982011016
196004081979071001
195704081978031005
195512011975012001
196208041983031012
196009151982011007
130579780
195412121979121006
195605281977021001
195806051978031012
195410071980031009
195705201981031009
195703101977021001
195706161983031017
195504011985041001
196602141987032006
131517128
195705051985031024
195509261975122003

JJM sesuai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG
PENGAWAS SMA
PENGAWAS SMK
PENGAWAS SMP
PENGAWAS SMP
PENGAWAS SMP
PENGAWAS TK/SD
SD NEGERI SUKOREJO I
SD NEGERI BETEK 1
SD IT TASWIRUL AFKAR
SD NEGERI BARENG 1
SLB DARUL ULUM
SLB DARUL ULUM
SLB DARUL ULUM
SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN
SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN
SDLB TUNAS HARAPAN II PETERONGAN
SD NEGERI KEBONAGUNG
SMP AL KARAMAH BANJARANYAR PETERONGAN
SMP PGRI SUMOBITO
SMP HARAPAN
SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN
SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN
SMP NEGERI 2 NGIMBANG
SMP DHARMA BHAKTI KABUH
SMP DHARMA BHAKTI KABUH
SMP DWI DHARMA
SMP DWI DHARMA
SMP DWI DHARMA
SMP ISLAM TERPADU MISYKAT AL ANWAR
SMP AL KARAMAH BANJARANYAR PETERONGAN
SMP MUHAMMADIYAH 1
SMP MUHAMMADIYAH 1
SMP MUHAMMADIYAH 3 SUMOBITO
SMP MUHAMMADIYAH 4 JOMBANG
SMP MUHAMMADIYAH 5 BARENG
SMP PANCASILA
SMP PGRI 1 PERAK
SMP PGRI 1 PERAK
SMP PGRI SUMOBITO
SMP SAWUNGGALING
SMP TAMAN DEWASA
SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG

195412201976011004
195611151975121001
195607121978031011
196108031980101001
195910201979071001
195601151985031010
195709081986031007
196511211989021001
131470502
196107021983011001
131204199
BUKAN PNS
196206291985042003
BUKAN PNS
195904251981122001
BUKAN PNS
196507111987031005
BUKAN PNS
196809082007011018
196907242008011006
131691696
196501051988031012
BUKAN PNS
BUKAN PNS
197111092010012002
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS
BUKAN PNS

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
16
24
26
0
0
22
12
16
12
12
12
12
24
16
20
16
18
12
0
30
20
24
20
12
0

SMPLB ABCD KURNIA ASIH
SMPLB ABCD KURNIA ASIH
SMPLB ABCD KURNIA ASIH
SD NEGERI PURISEMANDING 01

196910132007012014
196704152008012010
BUKAN PNS
196202051981121002

24
24
24
0

Tugas Tambahan

JJM Tugas Tambahan
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Data Dapodik
Masa Kerja
22 Tahun 00 Bulan
24 Tahun
25 Tahun 00 Bulan
24 Tahun 00 Bulan
30 Tahun
28 Tahun
30 Tahun
24 Tahun 00 Bulan
28 Tahun
28 Tahun
28 Tahun 00 Bulan
20 Tahun 00 Bulan
30 Tahun 00 Bulan
22 Tahun
28 Tahun
30 Tahun 00 Bulan
26 Tahun
28 Tahun
28 Tahun 00 Bulan
32 Tahun 00 Bulan
24 Tahun 00 Bulan
26 Tahun 00 Bulan
30 Tahun 00 Bulan
28 Tahun
30 Tahun 00 Bulan
28 Tahun 00 Bulan
30 Tahun 00 Bulan
26 Tahun
30 Tahun
28 Tahun
22 Tahun 00 Bulan
20 Tahun 1 Bulan
20 Tahun 00 Bulan
26 Tahun
32 Tahun 00 Bulan

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Lab (Merangkap

Kepala Perpustakaan
Wakil Kepala Sekolah
Kepala Lab (Merangkap
Wakil Kepala Sekolah
Kepala Perpustakaan
Wakil Kepala Sekolah

Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah
Wakil Kepala Sekolah

Kepala Perpustakaan

0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
18
0
0
12
0
0
0
0
12
12
12
12
12
12
0
0
0
18
12
12
0
0
0
0
0
12
0

32 Tahun
32 Tahun
28 Tahun
26 Tahun 00 Bulan
28 Tahun 00 Bulan
26 Tahun
26 Tahun
22 Tahun
24 Tahun 00 Bulan
24 Tahun
22 Tahun 9 Bulan
10 Tahun
26 Tahun
21 Tahun
11 Tahun
8 Tahun
24 Tahun
21 Tahun
3 Tahun 5 Bulan
10 Tahun

11 Tahun 5 Bulan

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

18 17 Tahun 10 Bulan
0 13 Tahun 8 Bulan
0
18 26 Tahun

Dapodik
Golongan
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I

4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4C - Pembina Utama Muda
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

Gaji Pokok
3,509,500
3,614,300
3,614,300
3,833,300
3,833,300
3,833,300
3,833,300
3,269,400
3,947,800
3,677,800
3,947,800
3,722,200
3,833,300
4,065,600
3,722,200
3,947,800
3,833,300
3,833,300
3,947,800
3,879,600
3,833,300
3,509,500
3,269,400
3,269,400
3,722,200
4,065,600

No Rekening
002301010848531
002301011738535
002301010860533
002301010176536
002301010214538
002301010313536
041101002582532
041101002596531
041101002568538
041101002617531
002301010446533
002301010961533
002301010308531
041101002640534
002301010245539
041101002611535
041101002594539
002301010251530
002301010394532
002301010416538
002301009918539
002301009978539
002301010266535
002301010180535
002301009958539
002301010357530
002301010335538
002301009998539
002301010328531
002301010428535
002301010317530
002301009955531
041101002600534
002301010248537
002301010211530

Nama Bank
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes

4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4B - Pembina Tingkat I
4A - Pembina

4A - Pembina
2C - Pengatur
3B - Penata Muda Tingkat I
4A - Pembina
3A - Penata Muda

3C - Penata

Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp
Rp

4,065,600
4,065,600
3,722,200
3,677,800
3,722,200
3,722,200
3,614,300
3,614,300
3,509,500
1,500,000
2,822,200
1,500,000
1,500,000
3,269,400
1,500,000
2,266,800
2,803,600
3,367,100
2,125,700
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
2,597,800
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000
1,500,000

002301010081537
002301010201535
002301010261535
002301010197532
002301010026537
002301011800536
002301011927532
320301023593532
002301010182537
002301011524538
002301010638538
002301009545530

BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes

119599088
002301011431531
002301008592534
002301011511535
002301008192538
002301008695536
002301008119530
320301023711538
365601011217539
002301009523538
002301009593533

BNI
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes

002301009405536
002301009413539
002301009588538
002301009406532
002301009478539
002301014539532
002301009481532
002301009445536
002301008197538
247977495
247768823
247828206
002301009646530
002301008932530
002301014370530
002301009465536
002301009452533
002301014424533
002301014369539
247948589
282089929
248027678

BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BNI
BNI
BNI
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BRI Simpedes
BNI
BNI
BNI

Pengatur 4B .200 002301008698534 002301009014539 002301009571531 002301010097538 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .800 2.266.500.200 1.000 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp 2.722.Pengatur 2C .2C .137.

Bank AZ UHUD Mulyono Mochamad Anang Drs.KC SURABAYA 00411 -.m.com budipras@gmail.com anangbakhus@yahoo.com kasdukispd@yahoo. M.irawan04081962@gmail.KC SURABAYA 00411 -.co.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang 00411 -.wasdikkab@gmail.id yank_alam@yahoo.com siswantowonto@gmail.com rohmatllohs.si SUYADI ABDUL RACHMAN GATOT HARIYONO IKHRON ABADI SUYANTO SISWANTO NGATIDJO MUNADJI MALIK ENDANG SULASMINI KUWAT BUDI PRASETYO HANDOKO SAIFUL AFFANDI ROHMATULLOH SUMANDI MUDJI JULIONO BUDI IRAWAN KACUNG KASDUKI SYAMSUL EFENDI TAMPA ADIWINARTO SUKAMTO RAHARDJO SUYITNO ABDUL MALIK SINDUNG SRIWIDODO MUHADI RAHAYU SETYAWATI CHOIRUL ANAM MUKHTAR MUHARLIS Email azuhud@gmail.com syamsuleffendi@gmail.com ngatidjo_58@yahoo.com suyitno25@yahoo.com .co.com drsmuhadimpdi@yahoo.com kacungmuhaji@gmail.KC SURABAYA Jombang KANCA JOMBANG Jombang 00411 -.co.KC SURABAYA Jombang 00411 -.com abasumandi@yahoo.com endang_93@yahoo.com munadjimalik@gmail.co.KC SURABAYA 00411 -.co.com saifulaffandi@gmail.com kuwat23@yahoo.co.pdmm@yahoo.id ikhronabadi@gmail.com suyanto@gmail.id sukamtommpd58@gmail.id drsgatothariyonopengawasmegaluh@yahoo.Cabang Bank KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang Jombang 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.id abdul.com mudjijuliono@yahoo.com muharlismmpd53@gmail. Syamsul H.co.co.com adiwinarto606@yahoo.com kohan295@gmail.id bagyofie09@yahoo.id eccy.com mukhtar@gmail.co.id sindung_sriwidodo@yahoo.h.co.com rahardjopbk@yahoo.id choirul_anam1965@yahoo.imoutzzz@yahoo.id syamhuda@yahoo.com mul.KC SURABAYA Jombang Jombang An Rek.com budi.malik798@yahoo.

id .arif@ymail.com sk.com bambangwul@gmail.m Soebiyanto ASTUTY APRIANINGSIH SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG RIRIN CHUSFIATIN Farida Kristiawati. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . TITIK AGUSTIN EDY TRIYONO NIKMATUR RODLIYANA SITI AMINAH MINARSIH UMI KALSUM MOHAMMAD ENNIF SUKARMIATI INDAH PURWATINING MADUN.pd YULIS DWI SULAKSONO ZAINUL ARIFIN MISBAKHUL MUNIR RIDUWAN ABDUL JAMIL IRIANA BAYU SULENDRO DWI IVIN KHOFIFAH RETNO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .id adi.agus@yahoo. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . S. Drs.Jombang Jombang Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNITW PETERONGAN Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KUSZAINI WARTONO LEGIYONO AGUS SUTO KASWANTO ARIEF BINTORO Sudarto Adi Suharmanto GUFRON Bambang Wulyono Zainul Arifin.id soebiyanto58@yahoo.com dartojombang@yahoo. S.co.PD TAUFIQ ABD WADUD BURHAN BANDINI AJI SUMARMI YENI AGUNG PUJI ELLOK RINI WIDYANING SEMIATI DYAH SUKMARATI TITIK SUNDARI pakkuszaini@yahoo.com ghufron@gmail.co.com wartonowas@gmail.com bin.m.wasdiknas@gmail. SENAYAN Senayan SENAYAN ACHMAD SHOLAHUDDIN KARMIDI CICIK RAKHMAWATI.com.com yonolegi@yahoo.com zainulsri@yahoo.

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang MAMIK UMMUL CINDARI PUJI RAHAYU Suwito Utomo .

Catatan .

.

.

6/TP/T/2013 0288.05/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0226.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0226.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 : Kabupaten Jombang : Sudah SK NRG 084731055040 084624055022 083532054026 084226058028 086235053028 083727055051 083330054038 083426055041 084127054030 085731055024 091637382022 092490342015 091585857005 091790852013 092036837028 092289832009 092085352009 092488832013 091335362013 091986867012 092036382007 092590837014 092485832019 091489842025 091785357016 085833058016 091487842018 074927048005 074428052021 076128049007 074735051042 083635052017 075332053008 075430052024 102339927010 No Peserta 08050402710110 08050402710114 08050402710239 08050409710430 08050412510431 08050408410378 08050409410492 08050408710394 08050409010386 08050408710438 09050491010966 09050491010915 09050491010916 09050491010946 09050491210950 09050491010914 09050491010943 09050491210913 09050491010944 09050491010952 09050491010965 09050491010978 09050491010976 09050491010920 09050491010941 08050409710508 09050491010917 07050481000879 07050402700476 07050415600883 07050444100535 08050408410489 07050402700859 07050402700426 10050402710554 Data Kelulusan NUPTK 0147741642300053 8446741642300032 3235740642300033 9642744646200042 4562739639300003 9737741643300052 4033740642200043 8634741642300042 6741740641200032 2157741643300033 0137741644200043 1457733635200023 8034736638200033 4544735637200013 7748732633200022 2353731634200003 6449735636200012 8157731632200003 8434737640200012 9747738640200072 3648741643200062 1559732634300043 2557731632200002 9842733636200032 1433736638200033 4358744646200003 2838733635200012 9749734636200012 4844738639200022 2861735638200012 4547737638300033 7536738639200013 3253739641200013 5054738642200003 6354750652300043 .6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.Direktorat P2TK Ditjen Dikdas Laporan Koreksi Data Tunjangan Profesi per tanggal 29 April 2013 Kabupaten/Kota Status Dokumen No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Nomor SK 0069.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/T/2013 0126.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.

6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0194.05/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0188.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0194.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 110271863051 120271936039 085928071005 110271709047 120271927052 120271212066 120271959056 120271686069 122171865001 120271589060 092188442001 081738937003 110271265056 110271302047 120271295052 110271068042 110271605051 101938882028 110271600043 120271583056 110271538047 112201413009 110271489051 110271904050 110271322061 110271355058 101288887023 110271458049 085027064004 083628062021 110271634051 092187832010 110271043057 110271244052 110271891067 110271505056 110271144044 110271301047 110271842050 085524052015 120271858050 102285857018 102488352007 110271274047 084235055033 120271116039 101885357023 11050402710876 12050402710755 08050402710305 11050402710877 12050402710317 12050402710326 12050402710464 12050402710372 12050421711077 12050402710313 09050402710392 08050402710178 11050402710905 11050402710915 12050402710066 11050402710889 11050402710879 10050402710555 11050402710084 12050402710750 11050402710903 11050422010373 11050402710078 11050402710737 11050402710086 11050402710900 10050402710553 11050402710908 08050402710303 08050402730235 11050402710379 09050402710239 11050402710742 11050402710738 11050402710243 11050402710389 11050402710191 11050402710202 11050402710517 08050402710133 12050402710184 10050402710460 10050402710141 11050402710404 08050402710197 12050402711132 10050402710228 9539746649200023 2444752654300043 6859757659200012 0151751653300043 9435764665200013 2944763664300122 2252759661200023 5548760662300053 0056749651300043 1557751656300002 5051753655300053 9340752654300063 9550758659300072 0733758661300012 8049741642200033 8040749650300023 8035748650300103 3146741642300083 4049737638300063 6434752653300023 1955757657300012 8563733636200473 5640734636300022 3245746649300063 7233737639200043 9448746647300022 5133742643300083 1549761660200003 3750750653300012 7836748650200042 4342742643300023 6951731633300002 4439744648300013 1046743645200003 1543740641300033 6333742644200003 1460739640200013 0554740641300042 8939742643200042 7455738640200012 5261745648300033 0553736638200012 6057735635300003 2838742644200012 6542741642300043 5645747649300052 7445736638200012 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0005.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 0069.36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271737060 110271560057 110271792054 083725055028 102238372017 110271186042 101387867018 102290857018 120271877059 112201185002 102535362010 110271148054 102738357016 091340327009 102487352032 120271368051 083632052012 084927055033 102536347005 110271996056 110271349051 091638342008 112201485008 110271485046 091288842008 110271329054 084833055025 110271628065 110271581047 092587337006 101285867031 112201888008 110271724055 085829056022 110271137056 102239472004 110271594057 086129055028 112201969008 101638367020 101590852018 110271252063 091535342004 112201176005 102336847006 120271327057 086124052014 11050402710363 11050402710129 11050402710502 08050402710105 10050402710310 11050402710676 10050402710371 10050402710320 12050402711288 11050422010700 10050402710539 11050402710131 10050402710301 09050402710196 10050402710163 12050402711162 08050402710270 08050402710284 10050402710174 11050402710878 11050402710162 09050402710300 11050422010448 11050402710486 09050402710246 11050402710794 08050402710193 11050402710638 11050402710215 09050402710278 10050402710355 11050422010421 11050402710865 08050402710199 11050402710223 10050402710454 11050402710817 08050402710195 11050422010598 10050402710409 10050402710291 11050402710099 09050402710369 11050422010797 10050402710181 12050402711315 08050402710281 0559741642300033 4845738640200022 3261741644300023 0537741642300042 5052739641300043 1555742642300012 6638738640300022 9553736638200013 1836738639300052 4956743646200042 3458737639300022 0855738640300032 2062736638300013 5434730633300003 8857735637200022 9944747649200052 5236738641200023 7749741643200022 4658734636300012 6045746649300033 1833739644300002 6139733635300023 9735739641200032 6740741643200032 2444733634300012 1537747649300043 3348741642300033 8044743644200023 5834740641300052 4859732634300012 3434738639200012 9638741643300052 5536740643300013 6958742643300032 2953740641300032 4252735636300003 3837742644300092 3961741642200002 4843743646200032 7139738639300033 0044735637200043 0544739641300073 6933733636200002 3949742647200012 1754734640300002 3646740643200022 7461738640300012 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0126.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271101055 102285837007 110271929036 101788857022 110271223057 110271878034 101989842019 101440362018 112201358004 110271855051 091589332009 102539862019 110271954062 110271331065 085025054025 120271397073 091385332006 110271964046 084135051014 102736862011 120271875053 120271972056 101737862033 110271427055 120271348055 084124052017 110271509053 110271279053 110271144045 085133051007 084231051024 120271944051 101685352013 085133051009 084724053018 083925054034 085334054024 110271099045 120271322061 120271564061 110271062047 120271553066 120271357060 110271952055 110271629054 112201585006 120271863050 11050402710357 10050402710282 11050402710851 10050402710318 11050402710120 11050402710170 10050402710212 10050402710541 11050422010699 11050402710312 09050402710311 10050402710264 11050402719032 11050402719017 08050402710190 12050402710927 09050402710076 11050402710819 08050402710274 10050402710420 12050402710210 12050402710190 10050402710480 11050402710860 12050402711165 08050402710136 11050402719020 11050402710095 11050402710430 08050402710026 08050402710044 12050402710022 10050402710182 08050402710032 08050402710034 08050402710040 08050402710036 11050402710580 12050402710273 12050402710151 11050402719057 12050402710772 12050402711010 11050402710281 11050402710478 11050422010428 12050402710234 0353741642200023 5553732633200002 2241743644300073 5440736639200023 9640738639200022 2946739641200032 7347733635200003 6743737640200002 1238743646300013 8456740642200002 2239731634300003 1358737635300003 1160742646300013 9752739641300002 8550740641200002 7147750652300023 8633731631300002 7554744646300032 6541737641200003 4762737639300012 6457745649300012 8252744647200013 5338737641200003 5034746648300063 1949747649300072 9441738640300012 9258740641300033 0559739640300033 0537742645300012 4351737639300033 2142737640200033 2447739640300032 0233735637300023 2351737639200023 1447739641300032 0539740642300042 2453740641300033 9660740641300032 3536744648300013 9851744646300022 1052743646300033 9737753654300032 8351748650300023 4844737640200022 1433741643300162 4341741641300013 1637745647200052 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271301048 110271788051 101535867015 101838847019 112201295003 110271350046 110271855053 084524055021 083926055021 110271460052 122201371011 120271318056 091387832022 091537832019 120271272064 101285362063 091687837010 112201536008 092437842008 120271355046 120271269058 110271383050 102237862024 101889332005 102488477002 110271747049 091538842009 120271447056 101690867016 092238852011 110271231040 120271449058 110271121044 120271598054 120271896054 110271048049 101937872021 120271831047 110271039058 120271955047 102088367034 110271204053 120271244062 110271206043 101536372029 110271994039 101587842018 11050402719036 11050402719078 10050402710441 10050402710156 11050422010461 11050402710783 11050402710291 08050402710149 08050402710148 11050402710566 12050422010599 12050402710146 09050402710351 09050402710353 12050402711141 10050402710395 09050402710282 11050422010080 09050402710375 12050402710218 12050402710722 11050402710534 10050402710306 10050402710089 10050402710556 11050402710183 09050402710292 12050402710269 10050402710446 09050402710328 11050402719063 12050402710200 11050402710305 12050402710907 12050402710193 11050402710509 10050402710516 12050402710550 11050402710308 12050402711052 10050402710503 11050402710213 12050402710253 11050402710774 10050402710515 11050402710613 10050402710178 2944742644300052 9558743646200012 0934738641200022 3540734637300013 2456739641200023 9037746647200003 2362738640300023 6445741643300022 6639741642200032 7250739640200013 3441755657300022 0837744647300092 3638731634300002 1938731633300062 2754747649300052 2433737639300172 0238732634300033 4537733634300022 6956733636300002 9646745647300032 0842752654300052 1333742644300043 8952737639300022 4245731632200003 8057760661300053 3246739641300033 2940733635300012 3444745646300023 0244738640300073 8152735637300013 3236743646300083 7535744646200023 0248739641200023 9859750652300012 9253744647300023 9559741642300023 3946739641300042 5540753655300033 5538739641300033 4747749651300062 5049738640200033 6756740642300092 7740745648300062 4549745647300052 6935739640300032 6935747647200002 3939733635200042 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271276052 110271362038 091840842015 120271294060 110271635054 110271417048 101539342016 102088352029 120271313069 120271138065 102689357021 120271928065 110271250058 120271537060 091839342011 092440327009 120271274053 120271146049 122201911012 110271840049 101638857100 101485852019 102236367022 101987342025 122201283014 110271473061 085629052013 092087342005 110271283054 085229052021 084624045003 110271562049 086326054018 120271331065 110271188049 110271053059 120271896052 091440832019 102390867011 112201080010 085226052013 092489842007 110271503060 083933053027 085931054031 101437362030 122201392013 12050402710877 11050402719035 09050402710301 12050402711213 11050402710800 11050402710248 10050402710372 10050402710290 12050402711318 12050402710969 10050402710247 12050402710254 11050402710525 12050402710923 09050402710142 09050402710130 12050402710077 12050402711049 12050422010662 11050402719002 10050402710235 10050402710388 10050402710551 10050402710211 12050422010024 11050402710190 08050402710262 09050402710372 11050402710368 08050402710254 08050402710252 11050402710318 08050402710258 12050402710515 11050402719074 11050402719023 12050402711094 09050402710161 10050402710432 11050422010234 08050402710035 09050402710298 11050402710427 08050402710039 08050402710042 10050402710377 12050422010044 0463747649200032 2363740642300043 9544733635300033 6537748650200052 9534740642200092 8638741641200002 9238733635300013 3049732636200013 9840740641300052 3838750652300052 2261736638200023 8136745649200013 0453738638300012 0137750652300033 5541733636300003 3456730633200003 7744742646200012 1735749651300022 9953756657200012 0540740641300052 5140736637200043 0834735637300032 4652738640200022 3847733636300022 6533739642200022 7455739641300033 2956738639200022 7849733635300012 3049742646300023 4952738639300032 4446731634300002 2654740642200012 6663740640300002 4554758660300042 4342743645300023 5135741646200003 5235749652300013 2744730631300022 4555738639300033 0247740641300063 7652738640300022 9357733635200003 2960742643200022 8339739640200013 6159740641300043 9737737638300012 7560739640200003 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271557061 110271164045 110271386059 101786357043 110271940053 120271977064 102589357016 086230053011 102637852009 084033055029 110271467048 122201711012 085933051018 120271474054 085735052029 120271439060 083530053033 112201053007 110271628063 102638867029 112201947006 101835327011 101935867021 120271411065 110271248051 122201171012 120271888056 083430055035 120271342060 110271222046 110271370046 120271836046 120271664060 110271140045 120271786300 120271629065 091538832013 110271188050 101986362023 110271068043 101790847032 110271436045 091390832014 112201284005 092087337011 120271433059 110271874048 12050402711124 11050402710405 11050402719008 10050402710146 11050402710531 12050402711178 10050402710148 08050402710172 10050402710164 08050402710166 11050402719028 12050422011022 08050402710066 12050402710899 08050402710067 12050402710918 08050402710070 11050422010441 11050402710400 10050402710405 11050422010695 10050402710183 10050402710527 12050402711194 11050402719015 12050422011068 12050402711071 08050402710241 12050402710834 11050402710530 11050402710654 12050402710971 12050402710906 11050402719041 12050402711276 12050402710897 09050402710267 11050402710552 10050402710477 11050402719039 10050402710216 11050402710323 09050402710352 11050422010160 09050402710313 12050402710442 11050402710382 3954748650300042 7544743645200023 1533740646300003 6435736637300013 4657745646300012 0134747649300053 0259736637300013 7062739642300003 3960735637200012 8340741642300033 9841742644300022 9554748651200013 8359737639200023 0347747649300063 4557738640300043 9050750652200043 5035739641300033 0442738641200032 2242742644200043 0160738641300023 8552743646300022 7533730632300023 2546738638200012 4259747650200023 5740739641200022 2960749651200032 6043749651200033 0034741643200033 1037746651200013 9748744646300042 7937740642300062 9556750652300052 2852750652300052 2545742643200022 3753736641200002 6756750652200042 1940731633200022 0035741644200043 1647737639200062 8053742643200013 1543734636200033 4936740642200062 9653731633300012 7744739641200072 3849732634300032 2737759661300052 4956742643300052 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271007050 120271438296 120271574070 083325054039 085424056011 092640337005 110271714059 110271794046 120271113073 120271324060 110271511065 110271326060 110271644068 120271752062 120271583057 110271409057 102437852014 086126053015 112201289007 120271175047 112201179007 102588847011 085532051017 102690862048 084728055054 084033052018 102540847008 110271066058 091489347006 110271064050 084434053027 084327056025 101638862031 101290867034 101539847021 120271994067 122201424012 102537347007 084424052028 110271798050 102135352009 101840872020 110271712052 110271849043 120271773055 112201449006 101588357029 11050402710541 12050402711301 12050402710096 08050402710271 08050402710272 09050402710165 11050402719006 11050402710793 12050402710041 12050402710839 11050402710581 11050402710169 11050402710673 12050402710179 12050402710959 11050402710094 10050402710225 08050402710073 11050422010423 12050402710635 11050422010601 10050402710124 08050402710016 10050402710549 08050406110055 08050402710020 10050402710286 11050402719047 09050402710233 11050402710627 08050402710162 08050402710118 10050402710397 10050402710309 10050402710130 12050402710137 12050422010168 10050402710215 08050402710112 11050402710315 10050402710386 10050402710055 11050402710205 11050402710128 12050402710136 11050422010578 10050402710463 5638744646200032 0455739642200012 9340744647300033 7533740642300042 8454742643300022 6460732634300013 8341738640200023 3556747649200042 8352739642200013 8050746648300063 9244740642300043 1038739641300063 7559741644300013 4160745648200043 9639751653300032 1552738650300003 0956735638200012 1661739641300022 7055741643200023 6435756657300042 0533743646200043 1159734636300023 9255737638300013 7561737637300003 9847741642300052 3340738639200023 9558734635300003 6146740642300043 0841734636300012 6042739640300043 3444739642200023 2743742644300042 0140737639300063 0444738639300062 0942734637300022 2647744646300052 8047744647200043 6858734636300012 0444738639300042 8534740641300062 0450735637300022 8544739640300053 0648740641300032 4037738639300043 8645744644200002 3541740641200032 5039736638200033 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271231056 091736827010 083334055038 091335842021 101586357016 101440872014 110271211061 110271207047 112201240005 110271923048 110271085043 110271748057 101789837017 120271241045 084024056018 120271232060 102189847004 092088332023 120271374057 120271981054 085629054018 110271853062 112201099004 110271405044 110271028047 092390332006 110271169052 122201121007 091588337013 085434055026 101685357020 102186332013 082790862053 120271248057 120271257060 110271560058 085527055026 083827052027 120271685062 110271040047 091485842006 110271964045 101535367020 101835862033 110271441059 083532052021 084529053027 12050402710953 09050402710102 08050402710211 09050402710322 10050402710242 10050402710360 11050402710677 11050402710174 11050422010416 11050402719062 11050402719042 11050402710349 10050402710266 12050402710155 08050402710299 12050402710547 10050402710102 09050402710354 12050402711217 12050402711326 08050402710295 11050402710245 11050422010353 11050402710824 11050402710634 09050402710272 11050402710262 12050422010050 09050402710285 08050402710050 10050402710533 10050402710373 08050402710015 12050402710743 12050402710786 11050402710611 08050402710049 08050402710019 12050402711227 11050402710869 09050402710167 11050402710813 10050402710423 10050402710538 11050402710823 08050402710198 08050402710275 3553751653300022 7336730632300013 0433741642200023 7534733635300022 5035736638300033 6744739639200012 4656742643200022 3559739641300032 2150739640300053 7435744646200032 3740742643300082 7038741643200103 1442732634200053 2938744647300082 6440742643300042 8837746648300082 3351734636300013 0049731633200033 9556748649200002 0059740642300053 6956740642200002 0133741641200013 6441741642300013 3553744646300022 5952742644200042 2455731636300003 5138740643300023 7141740642300063 4033732633300023 7454741642200013 0233736639200033 1651731633300012 7563737641300053 3241752654300033 7953746648300032 6736745647300052 1755741642300032 2738738639300022 0656748650300042 9540743646300042 5834733635200022 8944743646200042 6933738640200032 0534737639200033 8847743646200062 5235738640200013 3945739640200022 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 084424048009 084024051016 101936852023 120271357061 101586357047 102490857026 083527050011 102385357008 110271636043 091488852003 084335055022 110271424056 101735857013 120271481061 120271811066 083326054024 110271625058 110271558040 092336842005 120271768052 120271674049 102138847034 110271248052 110271127056 110271750054 110271735040 101335362045 120271466058 083332051034 084928055019 110271579051 110271434056 084630054043 110271183059 084230049015 085932054033 102239357013 102436372010 110271410047 110271366058 084525054028 102739362020 102386367047 110271324058 120271466059 120271435067 112201610012 08050402710280 08050402710273 10050402710133 12050402711218 10050402710243 10050402710467 08050402710124 10050402710529 11050402710680 09050402710274 08050402710115 11050402710201 10050402710240 12050402710186 12050402710566 08050402710103 11050402710556 11050402710369 09050402710289 12050402710242 12050402711080 10050402710159 11050402710168 11050402710292 11050402710610 11050402710650 10050402710249 12050402711313 08050402710095 08050402710113 11050402710347 11050402710656 08050402710099 11050402710766 08050402710090 08050402710170 10050402710147 10050402710445 11050402710697 11050402710408 08050402710092 10050402710482 10050402710500 11050402719083 12050402710933 12050402710097 11050422010717 1444734641300002 4441737639200022 0746735637200032 3556748650200022 7035736637200013 8557736639200013 7735736638200032 7455736637300002 0740742644200042 0840735636200012 0543741644300023 8545740641300032 0334736638300023 7146744648200023 3661754656300012 2633740641300052 6053742644200023 1739740642300052 7754733634300002 3947745647300062 8063749651300033 5150734636300063 9838739641200022 9443738638200003 4634745647300082 5261739644200003 5533737638200022 0441740640200012 2233737637200003 5849741642300042 1847741641300012 3537740642300033 2046740641300043 1435744646300052 2042735637300033 2259740642300033 9252736637300013 2656739642200012 2656743645300012 4152743645200013 2545740640300012 4262737639300023 3655738640300032 5434743646300033 7255750652300033 8536743644300032 4855745647200022 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 110271292061 083935051017 084427057034 101335867043 085031053043 110271173064 110271839054 122201578009 112201400009 085826053019 102140847012 110271389047 101637352015 101290367013 092135337002 091689842003 110271762053 091988337012 092139337005 112201381004 101789342003 085832054019 110271200051 102589347014 083730054041 101340847018 110271631046 110271358049 122201849012 083728052032 110271326059 120271758050 112201652006 085029052017 120271489057 120271385060 091290852009 084427050024 102440857022 120271188064 112201188005 120271896053 110271855052 081290352002 102140357018 110271880055 102587847008 11050402710092 08050402710017 08050402710058 10050402710180 08050402710028 11050402710565 11050402710225 12050422010459 11050422010289 08050402710141 10050402710451 11050402710749 10050402710292 10050402710444 09050402710284 09050402710256 11050402710159 09050402710183 09050402710254 11050422010476 10050402710075 08050402710127 11050402710822 10050402710068 08050402710237 10050402710072 11050402719029 11050402710513 12050422010709 08050402710223 11050402710722 12050402710760 11050422010568 08050402710165 12050402710773 12050402710125 09050402710035 08050402710025 10050402710248 12050402710224 11050422010507 12050402711088 11050402710212 08050402710209 10050402710436 11050402710495 10050402710450 7063739640300023 9539737639300023 3744743643300012 9534738639300042 2150739639300013 5561742644200013 6839740641300042 9138759660300053 0940738641200032 4658739641200012 1550734637300013 6658740642300022 0137735637300033 1443738640200022 0450732634200012 0242733635300023 9736739641200042 7047732634300023 6250732633300003 3439740642200023 1441733636200023 7258740643200013 5446743644300032 8259734635300003 1037740643300043 2544734634300002 2542742644200043 8550742643300022 3862746648300032 9837738640300052 2243740644300003 7558752653300003 4857743646200042 1950738640200022 6738753654300022 9457744648200002 5533735636200013 5744736638300042 7556736640300003 2737745647300092 1543741644200033 0152749650200013 8755740642200022 7433735636200003 5450736638300023 5960741643300022 7959734637200002 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 092336837007 101986352022 120271171065 120271819053 112201940004 110271575049 120271397072 120271494065 110271197051 102690862045 110271143060 092186837007 092240827027 112201046007 102138857037 102088362040 110271316051 086330050009 110271706043 101635347011 120271773052 110271748056 110271486048 102690367009 120271249072 110271614039 110271033055 101789867027 110271965061 120271827065 120271915056 120271592068 120271322060 120271123063 110271153050 120271141060 101490847024 102485362017 101885867011 101686857018 102589337007 101436852026 112201810011 083428056030 112201098005 084134052026 102035862021 09050402710213 10050402710217 12050402710724 12050402710908 11050422010141 11050402710186 12050402710570 12050402711215 11050402710658 10050402710545 11050402710148 09050402710081 09050402710101 11050422010434 10050402710302 10050402710097 11050402710503 08050406110175 11050402710321 10050402710122 12050402710976 11050402710301 11050402710269 10050402710381 12050402710277 11050402710831 11050402710828 10050402710495 11050402710136 12050402710219 12050402711221 12050402710686 12050402711026 12050402710128 11050402719065 12050402711126 10050402710296 10050402710250 10050402710341 10050402710457 10050402710376 10050402710452 11050422010694 08050402710286 11050422010714 08050402710263 10050402710333 7754732633200002 9647735636200012 1845752654300032 5860750651300012 0151738641200013 6362739641300033 1952754655300072 0546748649300012 2557740644300013 1561737640300023 8550738641200023 5751732633300012 8552730632300023 5054736638200013 1150736640300013 6049734636200033 2433741643200053 5063736639300003 6846740641300032 3133734637300013 7541750652300032 9746739640300032 6836741642300052 8461738639300013 8439746648200032 1537741642300043 2859741643300032 2442738640200053 4959738642200002 2647745648300052 9644748650300092 6849746649300032 3438749651200012 1540744646300062 5452743646300022 0950748651200022 4844734636300042 1357737638200013 2545738639300042 0236736638300053 9259732635200003 0736735638300012 7537743647200012 6834742643200032 8641745647200022 6441738639200013 4548737638200012 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 084625053011 084031054035 112201714005 110271311051 110271327052 110271620046 091735827021 120271475054 120271183059 091285342015 084935055025 120271462059 120271597060 110271660036 085427055023 110271774062 110271607052 120271629063 110271254056 120271932070 120271792068 120271722056 120271626058 120271672063 110271783039 101290362028 101388837001 120271472059 120271258063 110271235052 110271397041 101939352011 110271453038 086333055022 110271300050 102436357009 120271431058 091888837007 122201422010 110271341038 120271899046 092335842004 110271490052 110271128045 120271787055 112201242003 110271279052 08050402710259 08050402710257 11050422010639 11050402710192 11050402710166 11050402710558 09050402710073 12050402710382 12050402711163 09050402710287 08050402710077 12050402710807 12050402711190 11050402710734 08050402710071 11050402710675 11050402719027 12050402711282 11050402710853 12050402711211 12050402710780 12050402710127 12050402710988 12050402710170 11050402710840 10050402710304 10050402710063 12050402710712 12050402710556 11050402710111 11050402710261 10050402710453 11050402710420 08050406110074 11050402710607 10050402710321 12050402710864 09050402710365 12050422010629 11050402710506 12050402710617 09050402710334 11050402710662 11050402710104 12050402710582 11050422010716 11050402710361 7546739640200012 3140740641200033 0739744647300052 2554739641300053 5851739641200012 9960743646200012 2334730634200003 7162760662200003 8947747650200012 1433733636200072 6549741643300033 1246753655200023 7756748652200002 2146746648300063 0754741643300032 4547742643200012 7560741644300003 7360737639200023 5558743646300003 9534748650300012 2841753655300012 7540744646300012 7149748650300093 3057744647300033 2144742644300013 6443737639300022 2640732634200022 6941746650300002 5436754655300032 2345739640300023 7036739642200013 0246735637300033 0537741643300072 6363741641300003 1262744646200023 1656736652200002 7457746648300043 3145732634300023 0161755657200023 9244741642300053 8855755656200012 9554733635300012 1547741643300062 1454738640200033 6235754656300033 8754745647300062 0553741642300053 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 0069.6/TP/T/2013 110271966043 120271141057 120271694067 120271729056 101888367018 110271302046 101438362027 101538867014 110271455061 086130054013 101839857029 101436867017 112201487005 120271344060 092035347005 091985332008 120271378061 085129057013 092088332021 085724054020 102338867014 084028050014 120271734054 120271915058 102135362016 084331053017 112201185003 101939867016 110271536057 085835053015 101838357022 101490867032 101588372048 101536857025 084634055018 110271358048 120271687064 102339347013 120271116040 092585842004 110271409058 110271170050 110271968054 102089852012 102686377015 081837372001 110271824055 11050402710134 12050402710401 12050402710800 12050402710890 10050402710349 11050402710641 10050402710324 10050402710045 11050402710892 08050402710144 10050402710193 10050402710486 11050422010780 12050402710172 09050402710336 09050402710177 12050402710936 08050402710187 09050402710268 08050402710030 10050402710490 08050402710013 12050402710860 12050402710206 10050402710262 08050402710075 11050422010788 10050402710416 11050402710238 08050402710079 10050402710393 10050402710547 10050402710426 10050402710272 08050402710106 11050402710745 12050402710161 10050402710125 12050402710251 09050402710371 11050402710535 11050402710849 11050402710204 10050402710188 10050402710440 08050402710011 11050402710106 9953738639300032 6640760661300042 3063753655300033 3642750652300062 6045738639300023 0738741642300042 3739737638200012 9940738641200022 0738743646300042 2061740642200023 2542736638300043 3736738640200062 5442745648200032 2134744647200033 5448734636200002 1447731632300012 4343750652300053 2951743644200022 4049731633300033 0457740640300012 1154738639300043 0840736637300032 6442746649300073 6442745646300022 2450737643300002 5143739642200013 5747747649200042 3346738638200003 3353740641300053 3558739643200003 1539731639200003 5844738640300042 7039739640200043 6936736638300022 1446741653300003 7852742643300032 9952744647300032 8254734636300023 3052745648200033 8559733636200002 0357742644200033 2634743646300042 1637740641200032 9349735638300003 1661740640300012 6844739640200012 8547738641200043 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 101840867036 110271228045 101837877050 102736852004 091438342008 120271661047 085834052014 120271983057 084828050008 110271140043 084134052025 110271238049 092638837009 110271435051 084431053023 101639357001 101588867022 110271105053 110271643046 102735357005 091690347006 122201635010 101585852021 102340862026 110271739048 085328057018 091388332008 110271419048 110271054049 101887367012 102785372011 084835055017 110271609046 102188867008 110271971050 101638342019 086028054024 120271644055 084035055028 110271035047 120271512067 110271728052 101440867023 091488447003 101590352019 120271452050 120271656066 10050402710358 11050402710490 10050402710522 10050402710138 09050402710225 12050402710132 08050402710183 12050402711307 08050402710177 11050402710622 08050402710179 11050402710809 09050402710184 11050402710374 08050406110182 10050402710145 10050402710430 11050402710621 11050402710786 10050402710077 09050402710043 12050422010837 10050402710079 10050402710476 11050402710483 08050402710080 09050402710332 11050402710885 11050402710759 10050402710487 10050402710509 08050402710085 11050402710163 10050402710350 11050402719019 10050422010114 08050402710260 12050402711034 08050402710256 11050402710863 12050402710287 11050402710829 10050402710344 09050402710312 10050402710316 12050402710701 12050402710580 3544738639300073 0839741643300082 4944740640300022 9762735636300012 7036733636300013 9735744645200012 2458738641200013 2159739641200033 0848736639200022 6033745647300073 0441738639300023 9348743646300033 7160732633200003 2645743643300022 5144739641200033 0141736637300023 9040738640300033 7940743646300012 3855746648300012 4462736637300012 1243734636200023 4044746649200063 7034735636300013 0554737640200023 6655741643200042 8853743643300002 2639731636300002 5046745649200023 8649743645200012 9845738639200012 0463739640200022 7548741646200003 4837739641200082 1141747648200013 4736740641200012 2139733634200023 9860740641200012 4553749652200012 0540741643300053 7161744648200003 4547746648200032 4951741646200002 3744738639300052 5839732633300012 8043735638200003 1534751653300073 4151754655200013 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271416056 102688352010 120271892059 110271215060 120271538070 120271164052 102637847012 110271800060 085434051019 084630054041 083628054041 091737847012 091437842013 110271405043 120271241042 112201722002 110271724054 120271349054 120271215054 102036857022 120271515056 112201166005 120271223071 110271481040 120271515057 085331053025 083733054034 110271542060 092588332029 102038362026 102739857015 110271998047 091936332007 110271572051 112201929008 120271477058 085627052035 110271330053 120271477057 092039847013 084232057034 092587342011 112201454009 120271338078 112201695009 120271958057 091489842012 12050402711164 10050402710427 12050402710371 11050402710090 12050402710187 12050402710140 10050402710175 11050402710574 08050402710014 08050406110054 08050402710047 09050402710257 09050402710373 11050402710221 12050402710803 11050422010861 11050402710827 12050402710925 12050402710970 10050402710190 12050402710735 11050422010768 12050402710403 11050402710467 12050402711196 08050402710098 08050402710093 11050402710733 09050402710203 10050402710401 10050402710274 11050402710179 09050402710159 11050402719073 11050422010779 12050402710216 08050402710081 11050402710402 12050402710700 09050402710306 08050402710086 09050402710226 11050422010594 12050402710150 11050422010422 12050402710832 09050402710381 4947747649300072 5061735638300003 8556760662300033 6346739640200023 0138744648300023 3733744646300042 8960734636300012 1339736642300003 2454737639300033 2046740643300023 5836740641300052 4942734635200012 5738733636300002 7941740641200042 8156753655200023 8756750651200022 4658741644300012 9141750652300103 2561750652300042 4748736639300012 3053752654200033 5052744647300053 7552759661300083 4836740642200112 2341747652200003 1153739641300033 2337740643300023 9050743645300003 1039731630300003 8048737639300053 4362736639300013 5141739641300033 8646731634300002 0144743647200043 2259745648300053 3644745646200012 2756738639300052 3436743644300033 1859746649300032 2348734637200013 0242743646200023 5859733635300012 0358742644200023 0850744648200012 6954741642200022 7956746648200022 0337733636200033 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271941066 120271281068 101638857041 110271303052 092390342003 101387362027 110271653051 101486362029 112201880006 102536347004 110271184049 110271176045 102140367025 101686362028 083531048015 110271497054 102239847015 101338342013 101539852016 102438857009 110271770052 110271072060 101635352018 110271554050 091439337009 112201657007 110271566057 083833051018 092088837018 112201514008 102485347005 120271241041 120271271047 120271419066 102038362025 084634045008 120271231055 120271969069 120271385058 083432055023 101736862026 110271999049 110271131055 102039862019 110271021049 092089342005 110271557043 12050402710194 12050402710841 10050402710245 11050402710854 09050402710189 10050402710334 11050402710367 10050402710399 11050422010508 10050402710157 11050402710395 11050402710689 10050422010378 10050402710197 08050402710087 11050402710457 10050402710103 10050402710113 10050402710224 10050402710236 11050402710360 11050402710250 10050402710220 11050402710850 09050402710277 11050422010473 11050402710126 08050406110157 09050402710366 11050422010415 10050402710118 12050402711303 12050402710285 12050402710708 10050402710375 08050402710012 12050402710530 12050402710283 12050402710415 08050402710117 10050402710335 11050402710376 11050402719068 10050402710421 11050402710177 09050402710380 11050402710273 1255744646300033 7057746649200023 5140736638200063 9335744645300003 4455733635300013 7637736639300002 9835742642200002 4835737639300052 9433741644300052 3658734636300012 5645743644300032 8351742643300023 1450738640300033 8235737639300033 5135734635300013 1236739641300053 6352734638300003 1539733635300012 3942735637300052 4156736639300013 4549741642300043 1859741641200002 6133735638300013 4934743643300012 6741732634300022 8157740643300013 2754738640200022 3338737640200013 0149732635300033 7859739641300022 2457734636300012 9560739641200032 3542746648300092 3536752653300052 7048737638300033 2446731633300013 7857758660300062 7461746647300022 7036758658300003 7234741643300033 4336737638300033 8054742644300013 2760743644200012 0348737639300033 8137739641300043 2249733635200023 8455738641300013 .0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0126.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 110271094073 084624056019 102290387017 101637877027 102439367020 110271569052 110271152042 092537837014 101940382009 110271987057 112201227008 092336337003 085728055042 112201111009 120271844054 120271631051 112201953006 120271378062 110271377050 102636362010 120271837062 120271324061 120271749059 112201651006 092040337006 110271853061 102536852003 110271477040 110271344054 092636832001 120271282074 091639332015 110271039059 110271936057 102040852015 110271285049 110271340043 084734052022 110271640053 084131054032 101385352012 120271944050 120271877062 110271320048 110271394061 091840332005 110271478043 11050402719033 08050480010765 10050402710896 10050402710895 10050402710894 11050402710342 11050402710335 09050402710364 10050402710058 11050402710409 11050422010118 09050402710106 08050402710202 11050422010524 12050402711229 12050402711330 11050422010435 12050402711260 11050402710359 10050402710253 12050402710593 12050402710241 12050402711129 11050422010721 09050402710186 11050402719038 10050402710105 11050402710791 11050402719054 09050402710178 12050402710226 09050402710179 11050402719076 11050402710283 10050402710299 11050402710352 11050402710862 08050406110161 11050402719048 08050406110164 10050402710137 12050402710201 12050402710303 11050402719059 11050402710529 09050402710091 11050402710881 5737742642200002 3446742643300022 3453742642300003 0138740642200053 4256738642300003 7659741641300012 5355740641300033 7958732634300032 5446741643300063 0556742644200023 1452738639200022 7654732633300002 6857741643200012 1056739644200003 8663748650300032 1941740642300062 9162736639200013 8554747648200002 6541741642300033 2660737638300022 1546754656300033 3946745647300052 5141748650300013 6836746647200032 4448732636300003 1046740642200043 6758735636300012 3433745647300033 4437744646300052 0760731634300012 7744745647300052 8240731634200003 6659743644300022 7459737639300033 1548735638300013 6154741641300003 4558742644300023 6447738640200023 3562743646300033 1141740639200003 8633735636300012 2538744646200013 6741746647300012 0846743646300042 6351742644200013 0543731634200023 5240741643200053 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 102040347017 120271746047 110271679051 101388872014 102088357029 110271708048 091938847004 092036832012 110271830057 086034051015 101740357034 120271795078 101937847024 120271532068 110271561042 110271704049 092440327007 112201754005 101737332012 110271435050 110271263063 120271893058 101887867021 112201258005 091687842011 102690362018 092487837008 110271769045 102435862013 112201236013 120271822070 085431054030 102789842005 110271155047 112201532005 110271323049 101537367026 102138867028 091339332006 102436847017 110271194051 101687342011 110271592064 091685832002 101436852009 120271945061 120271933055 10050402710080 12050402710297 11050402710236 10050402710410 10050402710532 11050402710346 09050402710320 09050402710250 11050402710429 08050402710121 10050402710273 12050402710222 10050402710187 12050402710989 11050402710105 11050402710730 09050402710205 11050422010781 10050402710150 11050402719070 11050402710731 12050402710991 10050402710347 11050422010444 09050402710379 10050402710475 09050402710363 11050402719044 10050402710323 11050422010597 12050402711177 08050406110294 10050402710154 11050402710254 11050422010117 11050402710588 10050402710424 10050402710370 09050402710206 10050402710214 11050402710466 10050402710209 11050402710194 09050402710210 10050402710107 12050402711304 12050402710153 6448734635300003 9656746648300032 7334740641300033 8640739640200012 3049736638300043 2641741643300072 5146734635300013 3748731632300012 8949743645300002 6460737640300013 8343736638300033 8655745648300032 1946734637300012 0150748651300063 5444738640200052 7857745647300062 3456730631200003 8660746648300032 1337731633300043 8045743644300043 8560746648300012 4157748650300013 2945738639200042 3046738641200023 7238733635300023 1261737636200003 5957732634200012 1747742643300082 7556737640200012 3650743646200032 9063747649300053 5154740641200013 1363733636300013 9747739641300042 6435737639300043 3344741643300083 0937738640200112 2150738639200023 9541731632200002 2756734639200002 3760740643200022 3237733637200003 4434740641200062 2234731632300013 3736735637300042 3645739640300062 1935744645300012 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 110271925049 101638357031 102587362030 120271936041 101337337003 120271884071 102286842014 120271473059 120271249069 110271762055 110271489050 110271407041 092635832006 102038942008 101388867015 084931051032 110271445044 101740842016 110271857037 122201943014 120271748067 120271238049 120271568070 120271845061 110271599058 084335054026 110271259057 101489862045 083931052035 092185852004 102687367010 084525054026 102187367015 083927054044 085232050016 110271761051 102790872277 110271397042 110271745059 110271976043 122201267015 092790837268 091340847007 112201757008 102589357018 122201348010 102636377016 11050402710741 10050402710233 10050402710258 12050402711207 10050402710091 12050402710447 10050402710067 12050402710828 12050402710467 11050402710706 11050402710553 11050402710624 09050402710266 10050402710560 10050402710345 08050402710135 11050402710184 10050402710128 11050402710176 12050422011188 12050402710133 12050402710852 12050402710620 12050402711147 11050402710339 08050406110041 11050402710113 10050402710257 08050402710038 09050402710260 10050402710379 08050402710037 10050402710383 08050406110053 08050402710024 11050402710279 10050402710518 11050402710287 11050402710425 11050402710762 12050422011179 09050402710333 09050402710302 11050422010713 10050402710465 12050422011019 10050402710519 9336744646300053 4139736638200043 4859737638300022 3434748651300032 2537732634300022 2846759660300042 6753733634300022 5238751653200013 6338759661300023 7547743645300013 5457741644200013 4444744646300082 9560731633300012 2148753655300043 0640738639200032 2149737640200053 1247739641200053 7344733635300003 8136739641200013 3240747650200033 3636744647300042 8244746650200023 5951755656300012 5839747650300012 8433741641300042 2543740641300033 3037740641300073 3842737638200012 0139738639200033 8551735636300002 4861738641200002 1545740640300012 6851738639200012 5739740642200042 9252736638300013 9241736637300013 9563739640300443 7337738640300063 2557742643300032 7063743644300043 1136747650200043 7563732634300273 7544734635300022 2463745647300042 7259736638200013 3536748651300033 2660740640200002 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0226.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 091335842008 110271436044 110271451044 091536832008 091489837014 101485867023 112201899005 083924053023 120271232059 110271840050 120271869052 110271301046 120271174059 085032048007 101337862021 110271378059 120271599060 092685332002 120271281069 084231046012 120271433058 110271490051 101740347005 112201094005 110271397043 120271386062 120271118068 120271821046 110271375057 110271594058 091939837007 110271201048 120271358070 120271599058 120271973058 092338847001 110271049052 112201246006 110271994040 091939347001 110271318052 101485362026 110271789051 120271534053 110271869050 110271744056 101737337019 09050402710370 11050402710628 11050402710487 09050402710077 09050402710181 10050402710485 11050422010767 08050402710224 12050402710882 11050402710867 12050402710154 11050402710398 12050402710266 08050402710226 10050402710251 11050402710401 12050402710114 09050402710132 12050402710237 08050402710029 12050402711306 11050402710394 10050402710126 11050422010521 11050402710514 12050402710196 12050402710983 12050402711159 11050402719026 11050402710271 09050402710169 11050402710685 12050402710390 12050402711277 12050402710308 09050402710219 11050402710112 11050422010449 11050402710871 09050402710227 11050402710838 10050402710332 11050402710290 12050402710185 11050402710500 11050402710554 10050402710111 3534733636300012 8046739643200003 1747741642200052 4738731632300012 0842732635200022 1834738640300042 1954744647300012 3439739641200022 6745751653300032 6850744646300032 9937744648200042 2243738640300033 7434745650200003 1250734636200013 3538737638300012 3034743644200023 3144743646200053 2461731632300002 2860745648300032 9142732634300023 6035739641300033 7344742644300023 1343734636300033 9052742643200043 7035742643300063 5433744646300063 4137748650300093 4941747649300052 3942740642300052 6642741642300062 2346732633200003 3740742644300082 2852760661300132 4953736638200032 5749746649300032 5154734635300013 3640740640300012 5644739644200002 8545744645200002 6246734635300013 3033742644300073 5833737638300042 8142738640300063 9338745648200033 3240741643300093 7443742645300002 5337732634300043 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 102588342021 120271172052 102036867025 110271644069 112201204008 101535862023 101987847004 101438357022 092340337003 110271809061 102588332018 110271724052 120271481060 110271932053 120271171066 110271869049 110271253053 120271781053 110271052040 101689347027 110271693051 092085337006 102188352012 120271284061 102240352013 120271478055 110271446066 120271669046 102337422008 122201771020 110271223058 110271137055 120271999251 110271587049 110271046054 120271628051 120271834053 085825059010 084225055019 083729059040 110271868055 102787352006 101990837025 101988362032 102039867004 110271842051 120271574069 10050402710116 12050402710369 10050402710312 11050402719079 11050422010512 10050402710448 10050402710099 10050402710231 09050402710170 11050402719045 10050402710294 11050402710240 12050402710189 11050402710485 12050402710869 11050402710167 11050402710108 12050402710870 11050402710124 10050402710087 11050402710725 09050402710358 10050402710165 12050402710359 10050402710270 12050402710085 11050402719011 12050402710070 10050402710872 12050422010120 11050402710267 11050402710203 12050402711309 11050402710690 11050402710302 12050402710118 12050402710230 08050402710287 08050406110213 08050402710288 11050402710146 10050402710168 10050402710418 10050402710325 10050402710049 11050402710388 12050402710263 1059733634300033 1548761660300002 8748738639200032 8149743646200113 0547742643200062 4934737639200042 2947734636300032 3739736638300042 3454732634300023 0863740643300012 4059731635200003 8460740641300053 7234744646300043 5739741644200022 3538746649200043 6852739640300062 0740739640300032 2548746648300033 9663738639200002 4241734637200013 3957745648300042 0449732634300022 5051735637200013 1934761662300142 6452735637200023 2045742644300033 3543739641300032 7352741642200033 9854749651300042 6434743646300033 5744740641300062 5633740641300082 2544739641200053 8441742644200033 3835739641200052 5336743646300053 9756745647300062 1558745647300042 0542741643200042 8937745647300072 0533738640200053 3863735637200002 8547732633300003 6047737639200043 6348738640300023 1560743644300042 0351745648200023 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039 1040 1041 1042 1043 1044 1045 1046 1047 1048 1049 1050 1051 1052 1053 1054 1055 1056 1057 1058 1059 1060 1061 1062 1063 1064 1065 1066 1067 1068 1069 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 110271768048 084831054026 110271901041 112201187008 086025054032 110271387059 120271969070 083930047013 112201330004 110271214044 101390857016 102639352012 120271814068 091285342011 110271770053 102039867008 120271863048 110271357044 085629054017 084233053046 084931050038 084433051015 086124045002 120271699060 083430055029 110271679052 102337837004 083831052030 101540862028 101785362017 110271674057 091989842012 120271979053 102239362021 110271835037 083526057036 083629055022 084033055033 102086372011 110271485045 092438332004 101639857025 101586372020 110271148055 101835837013 085431054026 110271287053 11050402710391 08050402710111 11050402710377 11050422010893 08050402710234 11050402710590 12050402710169 08050402710243 11050422010801 11050402710668 10050402710455 10050402710293 12050402710247 09050402710368 11050402710747 10050402710496 12050402711331 11050402710864 08050402710233 08050402710229 08050402710220 08050402710227 08050402710215 12050402710886 08050402710240 11050402710253 10050402710066 08050402710219 10050402710277 10050402710468 11050402719071 09050402710383 12050402710055 10050402710481 11050402710715 08050402710057 08050402710056 08050402710048 10050402710361 11050402710161 09050402710135 10050402710466 10050402710514 11050402710655 10050402710152 08050402710191 11050402710560 5657742644200022 7148740642200033 4150742643300053 6056746649200023 6560740641300042 9560742642300002 0055744648300013 2039733640200003 5842742644300092 9362741642200013 0644736637300022 5260735638300003 9037745647200073 7433733636300022 4934740642300042 8348738640300023 6246740642300033 4947740642300052 4956740641300032 1342739640300063 4149736640200013 4344737640300013 4461731634200002 7637750652300062 7034741642300033 9057737639300033 7954732634300002 8138738639300043 0944737638300052 5433737640200023 5953743647200012 7347733636300003 4463741642200022 6252737640300013 4735745647300102 4635743643300012 8936741643300042 1340741643300053 3649739639200002 4748739641300022 5056731633200013 5142736638300043 3035739640300013 0938740641300082 5534732634300013 9154740641300033 8047744644300003 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1070 1071 1072 1073 1074 1075 1076 1077 1078 1079 1080 1081 1082 1083 1084 1085 1086 1087 1088 1089 1090 1091 1092 1093 1094 1095 1096 1097 1098 1099 1100 1101 1102 1103 1104 1105 1106 1107 1108 1109 1110 1111 1112 1113 1114 1115 1116 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 120271764046 101487857046 110271253052 101488857035 110271842049 110271836056 110271937047 112201100010 102188367013 110271940052 110271735039 112201198006 120271499064 120271546050 091986347011 101537352015 102539367010 101536367017 110271864039 120271315056 120271254057 110271157050 110271938049 101688862020 085131052024 101385847010 110271320049 084631053033 120271887059 120271492054 083829052040 102436342005 110271070050 084735051029 101487862041 092285832006 120271386061 120271128066 092587337007 092689832001 101440362013 086129050010 112201441005 091639842005 120271141059 092790837168 092239837004 12050402710164 10050402710391 11050402719050 10050402710241 11050402710497 11050402710093 11050402710165 11050422010576 10050402710505 11050402710614 11050402710178 11050422010491 12050402710121 12050402710337 09050402710303 10050402710295 10050402710492 10050402710404 11050402710519 12050402711063 12050402710294 11050402719069 11050402710812 10050402710339 08050402710045 10050402710081 11050402710626 08050402710046 12050402711003 12050402710749 08050402710043 10050402710186 11050402710210 08050402710027 10050402710478 09050402710134 12050402711130 12050402710505 09050402710279 09050402710138 10050402710470 08050402710059 11050422010769 09050402710248 12050402710699 09050402710216 09050402710247 9043744648200013 8937736639300002 8258743644300003 3840736638300012 9054741643300003 1260738640300013 0843739641300052 4149739643200023 6051738641200023 2846744647200052 8940739640300012 6854741643200022 9443743646300013 1960762662300002 9647734635300012 5937735637300052 4258738640200023 3935738639200032 3042742643300083 3937749651300122 4649746648200032 6639743646200062 8433746650300003 2240737639200033 6151738640300023 5634734636300022 0163736639300013 8146739642200013 2261748651300033 1433752654300043 7938738641300032 4656733636300002 8753740641200052 4547737638300023 9838737640300002 6553731632300002 3935748650300112 1543757659300053 5859732634300012 0361731633200013 5743737639200032 9961736638200012 5139744648200033 1340733635300023 6441751653300023 9563732633300093 7352732634300013 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271574068 120271346055 110271406061 120271496058 110271303051 120271142047 101937832019 110271209059 083329054037 085027051009 092238842005 084133054037 083525053026 110271448067 120271146050 102088347019 120271923057 120271287065 110271090043 101438332021 120271581055 101335332014 086129052012 085635055025 110271172055 084534054021 120271746045 101536867044 110271116043 101988342024 110271669052 120271965052 110271676049 092236332015 120271372066 092139332004 110271614040 102686857008 112201279004 110271694051 102340867013 085934050013 120271176058 084930052023 110271673061 084425055042 092590832009 12050402710866 12050402710015 11050402719055 12050402710267 11050402710207 12050402710820 10050402710204 11050402710630 08050402710225 08050402710216 09050402710297 08050402710269 08050402710247 11050402710540 12050402710243 10050402710158 12050402711225 12050402710487 11050402710573 10050402710085 12050402710830 10050402710185 08050402710155 08050402710173 11050402710317 08050406110156 12050402710559 10050402710407 11050402710686 10050402710298 11050402719051 12050402710943 11050402719072 09050402710208 12050402710379 09050402710211 11050402710484 10050402710435 11050422010710 11050402719030 10050402710498 08050402710063 12050402710217 08050402710064 11050402710496 08050402710078 09050402710162 6462746649300043 3156737638200013 7247743646200043 7437745648300033 1663740647300002 2443752653300023 2946731632200012 0136740642200053 9933740641300042 1750737639300022 0152733635300023 6341740642200033 5535739642300012 5547743646200043 1954745647300042 4049734636300023 7652748651300022 5950757659300022 9554744646300042 1739731637300002 2143751652300013 1533731633300012 1961738639200022 5556741643200023 9653740641300032 3445740641300033 8461754656200002 5936738639300032 2441742644200023 7047733637200003 9237743646300053 0540750652300043 5253743646300033 1652731634200012 6247760661200003 0250731634300013 4734741642200042 5761736639300002 0935744648200032 3458742644300012 4554738639300023 2459736640200003 5644745648200052 1049738649300003 2049741642300053 9544741644300012 5559731633300023 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.1117 1118 1119 1120 1121 1122 1123 1124 1125 1126 1127 1128 1129 1130 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 1139 1140 1141 1142 1143 1144 1145 1146 1147 1148 1149 1150 1151 1152 1153 1154 1155 1156 1157 1158 1159 1160 1161 1162 1163 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.1164 1165 1166 1167 1168 1169 1170 1171 1172 1173 1174 1175 1176 1177 1178 1179 1180 1181 1182 1183 1184 1185 1186 1187 1188 1189 1190 1191 1192 1193 1194 1195 1196 1197 1198 1199 1200 1201 1202 1203 1204 1205 1206 1207 1208 1209 1210 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271168043 110271797047 112201683004 110271764057 120271745053 110271259055 110271138044 110271492044 101487337045 101538857030 110271500048 122201766013 120271249070 120271113072 120271187055 110271755048 110271053060 112201932006 112201044005 101635852014 110271082054 101840867038 110271252062 110271147064 120271967055 110271602070 110271686039 112201190008 092135837005 110271336060 110271654040 120271394074 120271462058 101486867034 086328051011 120271929064 085529054018 102085362018 101487342066 120271831051 120271199066 120271519051 120271491048 110271459047 110271826050 101886347002 110271273051 11050402710557 11050402710543 11050422010437 11050402710561 12050402710524 11050402710855 11050402710735 11050402710875 10050402710071 10050402710232 11050402719082 12050422010236 12050402710591 12050402710802 12050402710774 11050402710858 11050402710772 11050422010418 11050422010770 10050402710221 11050402710674 10050402710354 11050402719007 11050402710217 12050402710999 11050402710332 11050402710091 11050422010433 09050402710361 11050402710098 11050402710664 12050402710272 12050402710571 10050402710357 08050402710180 12050402710296 08050402710184 10050402710469 10050402710281 12050402711133 12050402710138 12050402711328 12050402711144 11050402710612 11050402710646 10050402710129 11050402710523 4948743646200052 5456743644200012 2556736641200003 4336743646200033 4839758660300042 3447740643300013 2045741643300043 2558747647300003 1837732638300002 5940736638200032 2644743646200082 6843745649200032 1447754656300043 8137753654300023 1748753654200012 2258744648200013 7433745647200272 4546741643200042 8545744648200013 6134735637300033 0462742643300022 4544738639300043 7341740642300033 6842740641300062 7245748650300043 8162740642200013 1137730641200003 3052732636200003 3550732633300012 8558739640200012 3136741643300063 8451745648200033 2958754655300052 0836738639300052 4863737638200002 0655746648300072 2955740641200022 6449737639200012 2837733635200082 8647747649300052 6654744647300012 0142740642200043 4440747649300033 0140746647200023 1345738641200023 0645734636200032 9459742643200013 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 101439872027 102738862019 120271174058 110271632053 092487832003 102340367015 091937347006 110271683050 110271502063 110271556050 120271311058 112201225005 120271786063 091640337011 084032055025 112201010005 120271966047 101589362021 102590362019 091388332007 110271236052 110271878033 120271368049 110271445045 112201401003 101486357036 120271147052 112201851005 110271406062 120271484059 120271183058 110271989049 110271687061 110271278055 110271965060 101888862031 101789867029 110271446065 112201004008 083926054025 120271244059 101436852021 120271952069 085432055017 092636332017 083827055033 120271748066 10050402710513 10050402710338 12050402710871 11050402710818 09050402710222 10050402710506 09050402710228 11050402710116 11050402710337 11050402710233 12050402710746 11050422010589 12050402710278 09050402710224 08050402710264 11050422010696 12050402710099 10050402710280 10050402710403 09050402710080 11050402710249 11050402710355 12050402711039 11050402710464 11050422010445 10050402710230 12050402710863 11050422010436 11050402710669 12050402710705 12050402711274 11050402710609 11050402710796 11050402710158 11050402710547 10050402710543 10050402710278 11050402710826 11050422010718 08050402710158 12050402710910 10050402710314 12050402711248 08050402710298 09050402710240 08050406110188 12050402710298 1336739640300043 8162737638300013 7558746648300043 5243742645300003 6957731633200012 9454738640300063 0846734636300032 2237737642300003 0456740642300053 5341740642200053 9242752654300083 9553741646200003 4440746648300072 8143732634300023 2240741642200033 5556743646200032 1642743647300022 1041737639300053 2459737639300063 0639731632300022 2833741641300022 6252741642300063 6634749652200022 7638740641300032 6338738639300053 4637736638300032 0452746649200033 9448736638300013 9447741644300023 6441752654300012 8346735637300023 5850745647300052 8844742644200042 8657739641300002 3353739641300003 8145737639200043 5442738638300003 9643741643200032 1049745647200043 1639740641300042 3938750652300082 8736735637300022 2852748650200042 0254741642200013 2660731631300002 2738741643200052 7660746648300032 .6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 1220 1221 1222 1223 1224 1225 1226 1227 1228 1229 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1237 1238 1239 1240 1241 1242 1243 1244 1245 1246 1247 1248 1249 1250 1251 1252 1253 1254 1255 1256 1257 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271793047 101639372023 110271352053 092287832005 083929056018 102487362040 110271840048 092589832010 101890362016 092589337007 102689367026 110271120038 110271072061 084330054032 101338832019 120271861051 084233054055 084532052027 084925052016 110271674056 110271580038 120271493059 120271739058 092140332009 101487352026 101886857024 102135352010 110271851058 110271286049 120271195058 110271650053 083730054040 120271463067 110271896061 083630054028 110271473062 092188847005 120271271046 091388842010 102086347011 086129054018 084025054024 092736842002 101340837010 101888357023 101537367029 101287337018 11050402710081 10050402710512 11050402710663 09050402710079 08050402710160 10050402710279 11050402710816 09050402710355 10050402710327 09050402710283 10050402710504 11050402710751 11050402710222 08050402710185 10050402710203 12050402710876 08050402710238 08050402710217 08050402710218 11050402710691 11050402710200 12050402710787 12050402710057 09050402710271 10050402710218 10050402710531 10050402710132 11050402719010 11050402710564 12050402710833 11050402719043 08050402710159 12050402711041 11050402719031 08050406110126 11050402710313 09050402710388 12050402711043 09050402710288 10050402710443 08050402710145 08050402710140 09050402710291 10050402710173 10050402710195 10050402710502 10050402710070 2635732634200052 8141739640300023 6645741644200022 5953731633300012 1939742643300042 3857737638300032 0337741646200013 4459731632200002 6445737639200013 2259732634200013 2261738639200013 2462741642300022 2942740641300042 6043740640300003 1540731633300012 4451747651300002 2342740642300083 2245738639200013 5549738640300012 3462742644300023 7545740641300032 2861753654200012 7646741643200012 7450731633300003 5837735638300002 3745736638200002 3450735636300012 1443740649300003 3562740642200043 2034746648300043 2942742644200042 8037740641200043 0636749651200042 7361742644200013 8036740642200033 3533740641300022 9151734635300003 7641749652300012 8640733635300002 1649734646200002 6961740642200012 4540740641300032 9762733635300002 1544732635200012 2045736638300023 6937738639300052 2437732633300012 .6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.1258 1259 1260 1261 1262 1263 1264 1265 1266 1267 1268 1269 1270 1271 1272 1273 1274 1275 1276 1277 1278 1279 1280 1281 1282 1283 1284 1285 1286 1287 1288 1289 1290 1291 1292 1293 1294 1295 1296 1297 1298 1299 1300 1301 1302 1303 1304 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1305 1306 1307 1308 1309 1310 1311 1312 1313 1314 1315 1316 1317 1318 1319 1320 1321 1322 1323 1324 1325 1326 1327 1328 1329 1330 1331 1332 1333 1334 1335 1336 1337 1338 1339 1340 1341 1342 1343 1344 1345 1346 1347 1348 1349 1350 1351 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 110271257043 110271900057 091339832018 102590347005 120271134059 120271438058 085030055022 101638862036 110271123053 110271803046 083329053032 112201465007 120271521064 122201176007 092138332003 091488342013 084033052019 102788372010 101840862077 110271840047 110271005047 091537837015 120271223072 110271035045 110271558039 120271938047 120271959055 120271478054 102690362026 120271525051 102237857022 110271780045 102139832016 110271338051 102190862035 092340337004 101690852015 110271599059 120271874059 110271453037 102387872007 112201018005 101787342015 102088852025 101538357028 120271953053 110271853060 11050402710229 11050402710195 09050402710133 10050402710127 12050402710225 12050402710158 08050402710196 10050402710337 11050402710550 11050402710314 08050402710246 11050422010711 12050402711061 12050422011150 09050402710269 09050402710243 08050402710021 10050402710434 10050402710429 11050402710859 11050402710808 09050402710280 12050402710573 11050402710403 11050402710362 12050402710595 12050402711294 12050402710914 10050402710537 12050402710258 10050402710462 11050402710792 10050402710205 11050402710901 10050402710340 09050402710215 10050402710223 11050402710833 12050402711231 11050402710385 10050402710425 11050422010474 10050402710210 10050402710170 10050402710244 12050402711201 11050402710698 6163740641200013 1933740641200032 1542731632300012 4459734636200003 9741745648300022 7942744647300052 5050741642200013 5140737639200053 5935741642200032 6534740642300052 8933739643200002 7957744646200022 4856749651300042 3840747650300012 3050731634300003 7037733634200003 6340738639300023 3063739641200013 5544737640300043 2545745647300032 7149747648300013 6938732632200002 9033754655300023 4437743644300042 7558741642300013 3553754656300023 5142738641300023 7948750652300062 7461737641200003 0146745648300053 5952736638300032 1140746649300073 5350731633300013 1740745648300032 2551737639200033 9454732633300003 0244735637200023 1563741642300483 8737748651200042 8847741643200042 1955739640300022 6352740642200023 0437733635300023 6149735637300043 7939736638300022 2451747650300033 3847743644300082 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1352 1353 1354 1355 1356 1357 1358 1359 1360 1361 1362 1363 1364 1365 1366 1367 1368 1369 1370 1371 1372 1373 1374 1375 1376 1377 1378 1379 1380 1381 1382 1383 1384 1385 1386 1387 1388 1389 1390 1391 1392 1393 1394 1395 1396 1397 1398 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 122201266018 120271179051 110271090044 101688367013 101637342014 120271253054 120271925059 120271569056 120271325057 112201483007 110271387058 102338842009 120271994066 084628054024 120271857053 102490862039 101886372036 110271011053 101840342011 085228052022 091637837010 084029051023 120271626055 112201971009 120271489060 120271624059 102087337014 085930055040 120271129073 110271926055 120271769060 112201971007 092138842014 092539332004 102737362019 110271222045 102288367022 101735367025 122201463009 081888352002 120271196047 110271215061 120271193074 101640862017 112201802004 120271579057 091886837004 12050422010166 12050402710950 11050402710536 10050402710489 10050402710112 12050402710609 12050402711029 12050402710616 12050402710110 11050422010220 11050402710157 10050402710155 12050402710235 08050402710255 12050402711099 10050402710374 10050402710382 11050402710344 10050402710864 08050402710022 09050402710140 08050402710018 12050402710831 11050422010442 12050402711146 12050402710233 10050402710177 08050402710292 12050402710836 11050402710548 12050402710716 11050422010709 09050402710255 09050402710212 10050402710479 11050402710702 10050402710431 10050402710494 12050422010453 08050402710207 12050402710642 11050402710848 12050402710924 10050402710305 11050422010458 12050402710208 09050402710180 2044744649200003 7563750653200123 4740743644300012 1239738640300013 4137733636300013 2641755656300032 5449749651200022 1839755656300042 5844743644300052 9860740641200022 7435739641200022 5154733636300003 2839745648200032 7846740641300032 2344749651300053 9557737639300053 9645739640300022 4736741642300052 9543733636300003 8852738639300032 3940732633300012 9940737640300012 5141751653300033 3852738643110002 8838747650200032 1760745647110042 3849732635200012 5059741643200043 1040746649300043 2458740642300033 3747752654200022 1547744646200052 6150733634300013 0258731633300013 7862737639300012 7043743644300033 5053738639300023 5333738640300043 1947759660200042 4045735637200023 8542756657300032 1542743645300012 1137750653200023 0144737639300053 2238739641300053 4450745647200012 3745732635300002 .0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.1399 1400 1401 1402 1403 1404 1405 1406 1407 1408 1409 1410 1411 1412 1413 1414 1415 1416 1417 1418 1419 1420 1421 1422 1423 1424 1425 1426 1427 1428 1429 1430 1431 1432 1433 1434 1435 1436 1437 1438 1439 1440 1441 1442 1443 1444 1445 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 101689367027 120271467064 122201968012 101737352029 120271649062 110271140044 122201213010 110271176046 101940867017 110271355057 083829053036 120271667060 083934050009 120271152055 084430052025 102585882015 084835051017 110271207045 112201506004 102537367015 101290852019 110271919045 110271776053 120271831048 101688837005 110271210024 112201149004 102739367019 112201787003 110271875046 102735372006 120271924058 102390357014 110271326058 110271852047 110271349052 101535857013 120271356051 120271462060 101436857026 120271781051 083324052113 086224055010 102136337006 086031050029 101739852033 101635352020 10050402710351 12050402710095 12050422010567 10050402710219 12050402710176 11050402719024 12050422011109 11050402710366 10050402710359 11050402710703 08050402710231 12050402710726 08050406110244 12050402710565 08050402710221 10050402710447 08050402710236 11050402719013 11050422010757 10050402710285 10050422010385 11050402710334 11050402710384 12050402711021 10050402710094 11050402710209 11050422010771 10050402710493 11050422010455 11050402710872 10050402710508 12050402711285 10050402710319 11050402710264 11050402710324 11050402710887 10050402710108 12050402710259 12050402711013 10050402710456 12050402710751 08050402710082 08050402710069 10050402710065 08050406110285 10050402710143 10050402710169 0241738639300053 9138744646300053 2935754656200042 7337735637300053 3152745647300053 8555741644200013 4461749652200023 9438742643300062 3546738638300003 3358743644200013 8938739641300042 0939752653300022 6439736638200013 4650754655200002 1044738640300063 5559741642300022 5548737639200013 8540741643200032 5435742647200003 1858738639300022 7533735639200013 6340740642300053 2550741641300012 2553748650300033 7240732635300003 1746740641300092 8552744648200013 7262738640300043 8935739641200012 0934746649300032 3462739640300012 3657738641200012 4455736639300013 9948740642300062 4948740643300022 2348744645300013 6934736638300032 5147745647300083 8441748650300063 1736736639300022 1437752654200023 5433738640300182 5462741643200012 9650732635300002 9160736639200033 4342735637300053 8133735637300033 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 084231055035 110271314043 110271681052 120271194069 085127054019 083930050028 110271589064 091690337004 085627053029 102190842010 101639367022 084133052021 091586837013 112201942006 110271758048 101988852019 110271766062 101587352035 101339362024 083924056022 110271953051 120271222057 084327054023 120271769063 120271672061 120271812064 120271172053 110271754044 101486367029 112201829008 110271746041 110271245050 110271162038 101285337039 084326050014 085531050011 120271945063 120271341058 102635367012 110271494047 110271548052 112201064007 091589827009 120271282073 110271375058 120271969067 110271375056 08050406110267 11050402710847 11050402719067 12050402710346 08050402710261 08050402710091 11050402710852 09050402710286 08050402710094 10050402710082 10050402710530 08050402710096 09050402710386 11050422010723 11050402710744 10050402710189 11050402710218 10050402710315 10050402710252 08050402710131 11050402710246 12050402711216 08050402710130 12050402710207 12050402711266 12050402710174 12050402710995 11050402710643 10050402710343 11050422010364 11050402710121 11050402710671 11050402710667 10050402710110 08050402710062 08050402710060 12050402711156 12050402710913 10050402710308 11050402710365 11050402719052 11050422010724 09050402710127 12050402710978 11050402710419 12050402710368 11050402710799 9142741642200023 5444743646200032 2941743646200032 9553762662300002 0751740641300042 9039736639200023 5347743646200043 3243732636300003 9756739641300042 3551733636300013 6141738640300023 3341738641300023 5036732636300003 6554742643300032 5044745646300013 7147735637300033 7845740641200022 1037735636200033 9541737638300012 0439742643200032 8450741641300002 1547748651200042 8743740643200012 3447745647300052 5538747651300002 2147745647300053 5162748651300023 3040736637200013 1835738639200022 2562741642200023 3646738641300012 8553741643200013 1159741658200003 8433732634300062 9643736637300012 4155736638300023 7555748650300042 9942750653300022 0460738639300032 9436742642200012 3445743647300012 5255745647200033 1339730630300003 1537750652200062 5756741642200052 4644761663300012 1853737641200012 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.1446 1447 1448 1449 1450 1451 1452 1453 1454 1455 1456 1457 1458 1459 1460 1461 1462 1463 1464 1465 1466 1467 1468 1469 1470 1471 1472 1473 1474 1475 1476 1477 1478 1479 1480 1481 1482 1483 1484 1485 1486 1487 1488 1489 1490 1491 1492 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271414062 120271314049 120271173055 120271377068 102087362032 084725048011 112201871007 091340837006 110271662065 120271294062 084730053034 110271245048 112201355005 102586867015 101585852035 092387332008 102239862040 120271875054 122201572012 110271237040 110271879048 110271325045 120271921059 120271288048 120271978053 092035852005 120271127046 120271567057 102538362018 110271023048 120271232058 120271836045 110271023047 110271651058 110271463043 110271511066 110271253051 085226056016 122201744018 120271983058 120271894045 120271759046 101635357016 110271326061 110271876050 120271333053 120271394073 12050402710305 12050402711035 12050402710981 12050402710738 10050402710536 08050402710251 11050422010468 09050402710275 11050402710340 12050402710019 08050402710168 11050402710247 11050422010164 10050402710356 10050402710226 09050402710230 10050402710544 12050402710051 12050422011030 11050402719064 11050402719061 11050402719060 12050402710143 12050402710054 12050402710684 09050402710389 12050402710183 12050402710957 10050402710474 11050402710149 12050402710729 12050402710815 11050402710596 11050402710806 11050402710586 11050402710252 11050402710188 08050402710109 12050422010867 12050402710769 12050402711038 12050402710228 10050402710239 11050402710152 11050402710155 12050402710280 12050402710854 9743746648200022 7554749651200032 0452750652200042 5153752653300023 9849737639300032 5547734638200002 7859740642200022 1544732635300002 2435741642300062 1952738639200032 5047739640200003 8462741641200002 5839739640200042 4759738639200022 6034735638300003 5855731633200002 1352737641200003 3153740643200023 8460749650300022 5448743647200013 7834743646300052 6560743646300033 7746744646300072 3549740643200023 2848741648200002 2548735636200012 6248745648300043 9636751653300052 8058737639200013 6433739640200023 2958752653300042 6443753655300053 7452743643300022 5060746648300063 5242741643300053 5857737639300062 8444739641300043 4652742643300042 4537746649200063 2642753654300042 6634749651200032 4747745648200072 2133736638200073 4434739642200013 0554739640300042 0447746648300062 0250746649200033 .6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.1493 1494 1495 1496 1497 1498 1499 1500 1501 1502 1503 1504 1505 1506 1507 1508 1509 1510 1511 1512 1513 1514 1515 1516 1517 1518 1519 1520 1521 1522 1523 1524 1525 1526 1527 1528 1529 1530 1531 1532 1533 1534 1535 1536 1537 1538 1539 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 112201487006 110271811044 110271188047 101836352021 102235337006 110271413045 102687862018 084625052025 110271174052 110271138045 120271974053 120271997062 112201846006 101639847006 120271228062 102535347005 112201270010 091639837018 120271193073 112201825005 110271503059 101787357025 120271299060 102540362014 110271238048 102190862042 091489342003 112201172004 110271641032 110271715064 101840852043 110271003046 086328052012 110271819044 112201165006 120271959057 110271067060 101837347024 086035054028 112201131006 110271024053 102337857012 120271256076 120271686071 120271956048 084030056027 110271740056 11050422010592 11050402710843 11050402710237 10050402710069 10050402710090 11050402710471 10050402710542 08050402710192 11050402710625 11050402710153 12050402710874 12050402711222 11050422010705 10050402710086 12050402710147 10050402710095 11050422010475 09050402710367 12050402710458 11050422010463 11050402710835 10050402710275 12050402710501 10050402710329 11050402710583 10050402710330 09050402710141 11050422010782 11050402710618 11050402710587 10050402710176 11050402710260 08050402710023 11050402710380 11050422010438 12050402710213 11050402710206 10050402710161 08050402710268 11050422010740 11050402710888 10050402710171 12050402711224 12050402710311 12050402711187 08050402710266 11050402710235 5058742646200013 8943742643300062 9353740642300023 4535735637300023 8452732634200012 2962740643300002 4961737639200012 2546739639300002 0847741643300022 3549739641300022 9434747648300002 7644748651300022 0544743647200063 2142734637300023 2841744645200012 8458734637300002 6354740643300023 5340732636200003 8133759660300113 1236728641200003 0744742644200092 9437736638200033 6444757659200013 5458737639200013 9844741642300052 0551737638200013 1237733631200003 4858746648200012 7342744647300073 9343741643300043 7544735637300043 0454737640200013 8863738639300012 2249741642300063 9556736639200013 9547745648300022 6659740641200012 4537734636300033 0560740641300033 2759742648200002 1644745647300062 2954736638200012 6651748650300042 5761746649300012 1238747646300003 7040742646200003 9254740641200003 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1540 1541 1542 1543 1544 1545 1546 1547 1548 1549 1550 1551 1552 1553 1554 1555 1556 1557 1558 1559 1560 1561 1562 1563 1564 1565 1566 1567 1568 1569 1570 1571 1572 1573 1574 1575 1576 1577 1578 1579 1580 1581 1582 1583 1584 1585 1586 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.

6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 110271559067 110271978055 110271253055 120271688057 110271097046 110271292062 120271331066 102086867019 102587872024 112201569009 120271751045 110271589062 110271617041 120271212068 112201799010 120271841066 110271505058 110271718054 085832054021 112201425003 101888352012 102040847012 110271748055 120271992048 110271207044 120271378060 102388362017 110271516063 101837857028 110271438045 086234055014 101487862035 102140847015 102436872024 110271510044 110271646067 110271521055 101485362025 120271834054 084229055037 085627053035 112201175004 085431056018 120271972055 120271632071 122201347016 122201641010 11050402710397 11050402710544 11050402710857 12050402711081 11050402710085 11050402710270 12050402711122 10050402710406 10050402710362 11050422010785 12050402710685 11050402710232 11050402710755 12050402710177 11050422010777 12050402711287 11050402710356 11050402710354 08050402710083 11050422010510 10050402710140 10050402710160 11050402710110 12050402710928 11050402719025 12050402711327 10050402710368 11050402710383 10050402710238 11050402710616 08050402710116 10050402710256 10050402710419 10050402710510 11050402710407 11050402710298 11050402710571 10050402710365 12050402710131 08050480010764 08050402710283 11050422010462 08050402710278 12050402711070 12050402711151 12050422010915 12050422011205 3851743644300012 8847744646300062 7563742642200083 4134749651300053 0762738639300052 3055741642300033 9039748650300063 4749738639200012 4959739639300002 2244747648300033 3848746650200012 2240740641300053 5437742645200002 5152745648200043 5953745647300072 7737738639300062 3262741643300043 2251741643300023 2258740640300003 0433742643200162 0045735637300013 3542734638200013 8250739640200013 7057750652200053 8460741642300032 6140740642200063 3055737639200033 9749738641200002 0538736639200033 7538745647200013 1462741644300013 4838737637300002 6550734637300013 5756739640300072 0560743644300042 5559739640200012 3246741642200033 2933737639300032 6634744646300042 4942741645200002 0756739641200032 2844739641200052 2154742643200013 1033749650300023 7842747649300082 2956750651300012 9546747651200003 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1587 1588 1589 1590 1591 1592 1593 1594 1595 1596 1597 1598 1599 1600 1601 1602 1603 1604 1605 1606 1607 1608 1609 1610 1611 1612 1613 1614 1615 1616 1617 1618 1619 1620 1621 1622 1623 1624 1625 1626 1627 1628 1629 1630 1631 1632 1633 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102189867014 091737842004 101789852022 102538837008 102237402013 102239372022 110271057049 092038352008 092689842002 092486837006 081285367017 092190327008 101536352045 110271711060 122201439013 084335054027 102640852011 112201526007 102489867013 110271976044 083527054056 102487862016 120271648065 120271879060 110271625057 112201215008 120271471065 110271159060 110271980049 101689867028 112201489005 120271458052 101387867017 092540337003 120271686070 110271324060 101990362041 092085337007 120271531056 110271880056 120271687063 101590867036 112201770006 085825056015 110271427056 120271274054 120271267056 10050402710353 09050402710382 10050402710144 10050402710526 10050402710061 10050402710517 11050402710239 09050402710329 09050402710384 09050402710163 08050402710210 09050402710045 10050422010284 11050402710763 12050422011264 08050402710232 10050402710227 11050422010784 10050402710417 11050402710350 08050402710279 10050402710400 12050402710781 12050402710551 11050402710132 11050422010244 12050402710088 11050402719046 11050402719021 10050402710491 11050422010516 12050402710850 10050402710369 09050402710187 12050402710818 11050402719084 10050402710328 09050402710359 12050402710160 11050402710378 12050402711259 10050402710497 11050422010227 08050402710138 11050402710593 12050402710763 12050402711312 4351738639300013 6338733636200003 0442735637300043 2158732636300003 4852745645200002 9252739641300033 3343740642300053 8048735637300033 9361733636300003 7757732633200002 4433738640300182 3451730631300003 2638735637200022 2135743646200043 5542747649300062 3543740641200023 2560735638300013 2047746648200053 7357738639300033 9057741643300033 9735740641200062 2957737639300042 9843753655300052 8548753655300033 6862738639300042 5544740642200103 5455742644300053 8533740642300083 2658741644200022 6242738640300063 1950742643300082 3152746648300073 4638738639300042 5458732635300013 2946753654300042 7540743645210013 1447737639200053 7449732635200002 5950744647200042 0437741643300063 9558747650300002 1044738640200043 0138740640300013 5558742643300022 5442742643200043 6449753656300002 9440740643200022 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.1634 1635 1636 1637 1638 1639 1640 1641 1642 1643 1644 1645 1646 1647 1648 1649 1650 1651 1652 1653 1654 1655 1656 1657 1658 1659 1660 1661 1662 1663 1664 1665 1666 1667 1668 1669 1670 1671 1672 1673 1674 1675 1676 1677 1678 1679 1680 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0194.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1681 1682 1683 1684 1685 1686 1687 1688 1689 1690 1691 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 1725 1726 1727 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 112201566004 101739862105 110271364034 120271565052 083926059019 120271934067 110271693050 120271599059 120271937040 110271762054 112201945009 120271567056 101789847002 110271837042 110271551057 110271403047 091687842008 083327054033 101840842034 110271333044 110271665049 110271340044 083832053015 085426055019 120271623042 110271103046 101586862021 102788847002 110271807044 102486352002 101486862027 120271128067 102386352020 091437842005 110271997066 110271196051 120271122057 110271084051 110271750053 120271158063 120271486067 110271462044 102340857028 101690862031 120271381064 092285832008 110271595064 11050422010773 10050402710402 11050402710866 12050402710304 08050402710300 12050402710014 11050402719004 12050402710703 12050402710990 11050402710841 11050422010144 12050402711317 10050402710098 11050402710825 11050402710151 11050402710306 09050402710293 08050402710200 10050402710117 11050402710358 11050402710133 11050402710189 08050402710189 08050402710289 12050402711308 11050402710182 10050402710473 10050402710101 11050402710138 10050402710104 10050402710196 12050402710819 10050402710283 09050402710374 11050402710224 11050402710501 12050402711105 11050402710701 11050402719066 12050402711279 12050402711072 11050402710845 10050402710276 10050402710263 12050402711045 09050402710357 11050402710726 6440745647200052 3342737639300153 4160742646300033 6742746649300042 6639745646300012 3437737640200023 8738737640200042 2562751653300053 7157748650300043 0151742646200013 0445738641300013 9654740643300002 1442734636300043 8843740643200012 6453739641200022 2251739641200033 0238733635300023 7733740642300022 5544733637300013 6435741642300033 8933738640300022 5452739640200013 8238739640300033 7654741642300022 2443739641300043 1242739640300043 0036737639300063 1163734636300013 1049738640300053 3657735636300012 8836737638300012 1862753654300022 7655735636200002 9738733636200002 7954740641200002 4249741642300013 7444749652300003 0042743644300053 1437743645200013 2537736639200012 6050749652200013 9562742644300053 4554736638300033 9244737638200013 2657749651200022 3553731634300002 7259742646300013 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 120271735059 110271766061 101540852018 120271562062 112201436006 091588842009 110271628064 120271986069 110271396051 122201695014 120271311059 110271313061 102440872015 120271963045 122201129009 101986352027 120271214055 092340927007 120271368053 092440327005 120271626056 110271277052 110271207046 083730055048 120271473060 091586327009 084332055026 120271534052 110271393056 083626053030 110271495039 102739362021 110271216054 120271327059 102337337009 120271721056 102137862023 101987862055 112201488006 102689367018 110271302048 120271455054 110271127057 101686362016 110271317058 120271994065 110271304053 12050402711089 11050402710623 10050402710136 12050402711314 11050422010465 09050402710377 11050402710739 12050402710992 11050402710309 12050422010246 12050402711002 11050402710147 10050402710415 12050402711027 12050422010962 10050402710303 12050402710072 09050402710398 12050402710063 09050402710176 12050402711114 11050402710842 11050402710545 08050402710214 12050402711069 09050402710071 08050402710212 12050402711054 11050402710811 08050402710143 11050402710228 10050402710261 11050402710868 12050402710388 10050402710078 12050402711273 10050402710471 10050402710472 11050422010778 10050402710053 11050402710729 12050402711321 11050402710555 10050402710398 11050402710549 12050402710791 11050402710293 3155749652300023 6746742646200032 0944735637200052 4538740642300062 7640740642200042 8139733635300033 1538742643200023 6157748651300023 5543739642200023 4036745647200013 2253748652200013 3244738641200043 1556739640300033 9440749650300042 3657751652300032 6647735638200002 5557741643200033 3554750652300043 1850741642200022 1456730632300013 1447750651300032 5142742643200033 0144743644200033 3037741643300083 5962749651300042 0035730631300013 0243741643200033 3750749652200012 0762748650300042 1636739641200032 3139740641300053 7262737638300013 1544740645200002 3947760662300042 5854732635200002 5934735636300012 9950737639200012 0951737639300042 0258745648200023 6261738641300013 5559743646200023 7949740642300032 4642742643200032 1235737640300023 7441741642200012 9939753655200022 8447738640300053 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271615063 110271139046 110271275062 110271007051 120271243053 120271894046 110271753043 110271439038 110271601046 101286867031 120271986070 091985837006 120271781052 102236362015 110271867040 101340862025 120271364062 101938852024 110271442048 120271244061 110271086058 120271155051 101886837010 102737847001 110271761052 102739857021 085132058024 084231054054 083935053011 110271534055 110271816041 110271563056 112201158004 110271694050 110271745058 112201876006 120271512065 120271576061 110271035046 112201670006 101835472002 092438337001 110271151049 120271768053 120271355048 120271395077 110271371062 11050402719081 11050402710605 11050402710088 11050402710208 12050402711322 12050402710163 11050402719077 11050402719056 11050402710645 10050402710499 12050402711258 09050402710276 12050402710939 10050402710254 11050402710758 10050402710394 12050402711120 10050402710166 11050402710537 12050402710276 11050402710348 12050402711252 10050402710092 10050402710096 11050402710719 10050402710192 08050402710154 08050402710146 08050406110151 11050402719040 11050402710518 11050402710753 11050422010454 11050402710693 11050402710370 11050422010375 12050402710292 12050402710727 11050402710316 11050422010443 10050402710520 09050402710232 11050402710615 12050402710056 12050402710080 12050402710965 11050402710226 5335743646300063 9849744646300092 2333738640200063 7036740641300043 9958740642300032 4036744648300013 2438744647200032 1042743646200053 7052737639300023 7436738640200022 5559747649200022 0547732633200022 9445750652300043 4652737638200012 4744742645200002 1544737638200022 7048748650200023 2146735638300023 4958743645200002 1437746648200062 6938741642300102 2857748652200012 7745732634300012 0962734636300012 2433746648300162 1362736638200013 7251744646300033 1142740641300073 9539739642200013 9561742644300002 3038742643300063 1259741644300013 2934739642300012 2459743644200012 7738740642200062 7440741644200022 2635746649200032 7946752654300032 3550741641300012 0941738640300042 6562740640300013 3056732634300013 9944744647300052 7645741642300052 8842742642300002 4961751652200002 7062740642300033 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 120271328050 120271689063 110271078062 101588367027 085532049005 084935043005 110271111043 102090862017 110271927057 110271583052 120271894047 120271566047 120271221054 120271353070 101539857024 101588362053 110271790052 110271908050 102386347021 112201762005 101785357013 110271360049 110271663058 120271724056 110271642054 110271073051 085931050016 110271883048 120271118070 091739827042 120271276053 112201152003 102087367028 102035372011 110271956062 091989842011 110271783038 084526054036 085825055015 120271266071 102489362017 120271935048 110271203059 110271279051 102385842005 101588842026 110271609045 12050402711074 12050402710264 11050402710216 10050402710408 08050402710089 08050402710100 11050402710649 10050402710307 11050402710617 11050402710406 12050402710074 12050402710683 12050402710670 12050402710395 10050402710199 10050402710200 11050402710393 11050402710684 10050402710267 11050422010469 10050402710300 11050402710798 11050402710604 12050402710363 11050402710172 11050402710109 08050402710061 11050402710746 12050402710047 09050402710309 12050402710275 11050422010637 10050402710346 10050402710380 11050402710263 09050402710314 11050402710635 08050402710125 08050406110242 12050402710204 10050402710326 12050402711142 11050402710584 11050402710546 10050402710153 10050402710149 11050402710241 9055749652300023 9357745646200003 7839740641300042 4039738640300043 1255735637300013 1549729641300003 1146739642300013 5549737639300033 7438745647300052 1038743644200033 3447742644300052 3841746648300072 4861754656300042 3733760661300082 6942736638300042 5039737638200013 9159742644200023 2135742644300063 7655734636300032 5940740643300022 0433736638200033 9160747649300093 6942744647300052 4754761662300042 0046739641300043 5142739640300033 1159736638300033 9850745648200012 4659740641300022 4342730632200043 1550745647200023 4336743647200013 1849734640200002 5448739640300032 2947740641300062 5347733635300023 7156742643300033 5645740642200042 1558741642200012 1550744647300033 1257737639200023 2762747650300032 5149741643300133 1539744645300003 1555733635300012 5040733634300003 4462740640300003 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.1822 1823 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 122201834007 120271733060 122201331008 086032054019 110271875045 110271498044 102736857008 120271198059 101735852012 110271953052 120271998051 110271505057 084027056031 110271428048 091585837007 092036832011 120271717051 120271199065 122201549012 102437857013 082085842001 120271221055 086033053028 083932053016 084128054027 110271264057 110271927056 120271379060 110271291040 110271266036 092088337013 102688852010 110271220053 120271379059 102190862030 092287842003 110271842048 101638852027 120271572053 083335056039 092288332006 091339842004 101889867015 110271073050 120271348056 110271395065 102490852022 12050422010102 12050402710173 12050422010039 08050402710163 11050402710413 11050402710417 10050402710271 12050402710784 10050402710167 11050402710310 12050402710753 11050402710307 08050402710174 11050402710807 09050402710182 09050402710104 12050402711302 12050402710688 12050422010895 10050402710194 08050402710208 12050402710961 08050402710230 08050402710228 08050402710235 11050402710219 11050402719034 12050402710754 11050402710727 11050402710504 09050402710252 10050402710528 11050402710795 12050402710356 10050402710366 09050402710295 11050402710338 10050402710222 12050402711235 08050402710119 09050402710321 09050402710217 10050402710439 11050402710563 12050402710126 11050402710752 10050402710390 7650743646300002 5137744647300063 7261739640200003 0260740642300043 6155741642300033 1337740640300013 0762736638300022 1858753664200002 1334735637300023 6552739641200013 2952746650200012 3445739642300013 9740742643200022 3042747650300053 3539732632300002 3433731633300122 9549739641300032 6857746649300032 3744750653200022 8956736637300002 8549733635200002 0645751653300032 6360739641200023 1239739641200033 9841740641200022 1849740641300052 6948742644300042 6441752654300033 6442745648200032 2462741643300043 1049732634200043 5161735636200003 5060739642300013 1160761663300033 1551737638200013 1953733635300012 7535740641200013 1140735636200033 6747748651300032 9533742643200033 3053731632300013 5542733634300012 5345738640300023 3457741644200002 6538744647200022 3136741643300053 4557735635300003 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 101689857017 110271318051 101387352008 101289372019 102738362011 110271333043 110271431058 091490337011 101435367020 102588377037 120271154056 091436837020 084028052026 092137862003 102740867033 101587362032 101737357027 110271343050 092086332014 110271821066 084327057026 110271171039 112201909006 122201239011 120271528057 120271546052 092535337001 110271664059 101387347008 091340832012 101690347010 084126055030 083933047005 112201374004 120271347050 102536367008 102485877011 120271741049 110271074048 091437337017 120271435065 092040837005 110271399055 122201886008 120271471064 110271363056 120271429051 10050402710246 11050402710322 10050402710387 10050422010411 10050402710260 11050402710661 11050402710666 09050402710242 10050402710438 10050422010060 12050402711305 09050402710223 08050402710104 09050702710748 10050422010059 10050402710336 10050402710237 11050402710606 09050402710207 11050402710620 08050402710152 11050402710765 11050422010761 12050422010984 12050402710445 12050402710135 09050402710360 11050402710681 10050402710076 09050402710310 10050402710131 08050402710072 08050402710065 11050422010653 12050402710986 10050402710501 10050402710521 12050402711028 11050402710479 09050402710241 12050402710980 09050402710166 11050402710704 12050422010731 12050402710182 11050402719018 12050402710220 0242736638300063 8846740642300052 1637735637300022 8733739640300032 9062737638200003 9547741644300002 2933741643200032 9437732635300003 3733738640300042 3059740642300083 3660739641300032 1736732634300032 8840738640200022 0033737639200073 4562738641200023 2037737638300033 2337736638300063 1458743641300003 6649731633300012 8962743644300022 4743743643300012 4454744646300022 3856743648200002 0138748651300033 4751759661300022 9644744647300042 3458732636200002 3757742643300042 7637734636200022 7534731634300003 2243734636200023 1641741643300042 8339733635200013 5654740643200002 9139748651300053 4658738640300022 2557740640200012 5444749651300062 0436741642300072 9836732634300032 4453750652200022 4548732634300013 3533743644300043 7951746650200002 1145745645200003 5047741643200053 5648745645200002 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.

6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271476074 120271936040 110271727058 120271126053 091739832019 120271437069 120271581056 110271567062 102238352028 110271042058 101790352021 091885847008 101586337014 110271364033 101989352018 120271361067 120271482066 120271115065 084530054021 102138857039 120271965054 120271214054 120271697064 120271264064 084227046009 120271674048 120271747063 101888367029 102235862019 091586832009 101436347017 092038342008 110271496051 110271428049 101936857020 102740342008 110271155048 110271182048 092490342010 110271349050 101589372013 110271365048 086024055010 083829067005 101939352017 120271445057 120271776090 12050402711046 12050402710689 11050402710756 12050402711241 09050402710139 12050402711012 12050402711040 11050402710412 10050402710134 11050402710180 10050402710389 09050402710315 10050402710525 11050402710760 10050402710142 12050402711125 12050402710998 12050402711255 08050402710291 10050402710392 12050402711174 12050402710977 12050402710678 12050402710967 08050402710007 12050402711329 12050402711055 10050402710139 10050402710540 09050402710231 10050402710120 09050402710319 11050402710515 11050402710100 10050402710461 10050402710213 11050402710198 11050402710481 09050402710218 11050402710387 10050402710433 11050402710142 08050402710137 08050402730236 10050402710135 12050402710156 12050402710982 1657749651200022 4039751652300053 3957742643200022 4758748651300032 5342731632200033 6358748652200003 6636749652200012 4034743646200053 3052735636300023 4157739640300043 2443735636200023 1545737636200002 8035732633200003 5762743646110032 8147735637300033 0951748649300022 4243748650200053 3639747650200032 3045740642300033 4150736638300053 2049747651200023 3538750651300052 9760754655300032 2056751653200033 2742732631300002 6237740641300083 3757749651300042 7045738640200023 6552737641200002 4036731634200003 2735734635300022 8048733636200013 6640742642200002 7544733637300013 4746736638200042 6462733635200003 2533740640300022 4035741644300013 4457733635300013 5746742643300052 5041739640300023 1157738639200023 6460741642200002 2938753653200002 5246735636300003 9939744647200012 3134748650200013 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 120271954050 084925052015 110271569051 110271760050 110271900056 085329048002 120271255062 120271323058 112201821006 110271198048 083827055037 110271576051 102385367012 110271586060 120271388052 112201025002 102740852017 120271929063 122201686009 110271264056 120271387060 092087837010 120271178052 101487362039 110271624063 110271721050 101685337006 112201984003 120271864069 102437867017 110271941052 086135052018 091388342009 120271221056 112201365003 101937857026 110271561043 110271896062 110271177043 112201916004 110271373060 110271836055 110271326062 120271665073 110271657050 120271626057 120271458051 12050402711011 08050402710132 11050402710839 11050402710789 11050402710678 08050402710203 12050402710838 12050402710846 11050422010494 11050402710492 08050406110123 11050402710830 10050402710269 11050402710411 12050402710291 11050422010600 10050402710317 12050402711176 12050422011140 11050402710665 12050402710718 09050402710325 12050402710260 10050402710255 11050402710193 11050402710619 10050402710109 11050422010446 12050402710142 10050402710348 11050402710143 08050402710134 09050402710326 12050402710934 11050422010688 10050402710322 11050402710214 11050402710810 11050402710211 11050422010426 11050402710882 11050402719080 11050402710327 12050402710274 11050402719014 12050402711087 12050402711154 9358748650200003 4549738639200012 7042742646300003 1258745649200013 4662742643300012 5953734636200002 6048746648300013 0141746649300013 5862741642200002 3855741642200002 2738741644200012 9455741643200003 6455738640200002 8342742644300013 5559746650200002 6138743646200013 0562735638200013 6056747650200003 1752747648200022 9839741644300002 6942746647200002 4949732636200002 0147745647200023 1837737639300092 5558739641200003 1852745647200032 2441732633300002 2542738643200003 5742744646200012 3956738639200022 7238738641200003 0561738639300023 7035733635200003 5256750653200003 3344742643200013 1946736639200012 8758740641300002 2556747650300013 1753740641200012 6858742643200002 1236742645300003 0341743644300013 3042740642300023 4544745648200013 5744739641300012 9152749652300003 2854747649300012 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0194.6/TP/P/2013 0188.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 110271225038 083424056038 110271678043 110271411060 110271723056 112201123005 120271122056 120271542074 110271576050 085629066004 120271317055 085432062011 110271509054 110271384052 091587427001 120271125051 092640922008 110271960047 110271491056 101585957003 102140892007 120271486066 092037442002 110271020059 110271715065 102140472003 120271414061 102037917006 120271549042 120271619054 110271626064 110271209060 120271785068 071289407001 071586397003 071285517051 074629055028 073834054007 076326053007 074734055016 074235052018 118001690002 128001611002 118001099001 118001080001 063326054004 110271832053 11050402710902 08050402710302 11050402710682 11050402710286 11050402719009 11050422010603 12050402710694 12050402711104 11050402710432 08056002711735 12050402710532 08050402710311 11050402710904 11050402710897 09050402710390 12050402710653 09050402710391 11050402710894 11050402710906 10050402710559 10050402710550 12050402710320 09050402710399 11050402710907 11050402710891 10050402710557 12050402711137 10050402710558 12050402710766 12050402711198 11050402710880 11050402710728 12050402710805 07050402700651 07050402700655 07050402700652 07050480000562 07050480000556 07050480000555 07050480000557 07050480000554 11050480011492 12050480010299 11050480011486 11050480011505 06050402700034 11050402710648 6961751653300032 2434742643200042 8842742643200032 3836738639300052 4437739641200022 4759744646300032 5259751654300013 2442749652200043 8561738640300033 0956752653300032 0935758660300042 5254748650300023 9859757658300052 9948755657300082 0037750652200093 8762756658300032 4560749651300063 1757756661300002 6535759660300043 7539756657300062 4550743644300003 0935764665300092 5848753655300012 3840759660300022 4039756657300083 5450759660300043 9736747649210142 9948748650300102 4462753654300052 1242747649300133 5552760661300052 3563742643200983 4233753655300023 0233746648300083 6639744644300012 1837739641200082 9946741643300042 5438740641300023 2663739641200012 0447741642300063 0542738639300043 7246743645200003 3663746648300042 8847744644300002 4358758660300043 1633740641300052 4137739640300063 .6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0157.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0188.6/TP/T/2013 0069.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0188.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 110271800061 110271169051 110271497055 110271097045 074630052040 110271257041 083326056027 120271814067 120271517063 120271416055 066026057002 063725054003 074635050008 075234048007 066026053003 076025054008 075733052018 075728055008 066126048003 074632048004 073324048059 074427048023 063634051004 073929049022 085428056023 072337382002 101285367094 075229047004 110271977045 076324046009 063429044004 073829047007 064728054002 075335054003 072585847001 065027055001 075233051010 076134050012 075629045005 074427055014 073426053011 066335052004 075232056002 102585357018 101888847011 102637362022 073629053027 11050402710351 11050402710707 11050402710644 11050402719058 07050402700413 11050402719053 08050402710282 12050402711223 12050402710889 12050402710360 06050402700069 06050402700066 07050402700453 07050402700420 06050402700052 07050402700862 07050402700861 07050402700421 06050402700003 07050402700215 07050402700213 07050402700409 06050402700013 07050402700216 08050402710250 07050402700471 10050402710484 07050402700403 11050402710660 07050402700257 06050402700035 07050402700362 06050402700068 07050402700406 07050402700210 06050402700008 07050402700354 07050402700352 07050402700172 07050402700439 07050402700470 06050402700007 07050402700407 10050402710229 10050402710384 10050402710259 07050402700349 6136741642200033 6562743645300003 6853737641200002 1445743646300013 8046738642200013 9850743647200012 9633742642300002 7647748650200012 7642750652200002 6861761663200002 3660743643300002 9537740641200002 9546736639200013 5452734636300023 3660739641300022 4560740641200022 7357738641200013 6857741642300032 0661734635300012 6246734636300013 0433734636300072 9744734635300012 4436737638300013 3939735636300012 1854742641300002 8854741642300032 3433738640300182 0952733636200012 7544741644200022 5463732635300002 3653735637300022 5938733635300022 6847740641300072 7553740642200003 3559734636200002 5750741642300012 6352737640200003 1461736635200003 4956731633300002 9744741643200012 7851742644200002 5563738640300083 8252742643300003 1459736635200002 1145734638300003 8860737638300012 2936739641200052 .6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 073330052017 075924055009 063328055002 083729053024 075230048010 074928050027 072039332001 073733054045 075634051007 074730049012 075634047005 073924050008 063629052001 075526045010 074028051012 064831050004 064628051003 073828052016 073428049007 073728051017 074229053013 074024050020 074129054013 073532049008 073730048029 065829052002 073830051011 064132051004 074227058002 073633052016 084624051009 073930050015 075225045002 073432049007 064329049002 075434048004 074729049024 073626049029 064624054008 061285517602 075933050005 064632053004 065529051001 075831054011 072338877003 064632047003 075033048010 07050402700347 07050402700351 06050402700046 08050402710139 07050402700320 07050402700219 07050402700207 07050402700350 07050402700299 07050402700270 07050402700223 07050402700278 06050402700015 07050402700256 07050402700451 06050402700074 06050402700075 07050402700292 07050402700260 07050402700328 07050402700285 07050402700438 07050402700865 07050402700221 07050402700212 06050402700014 07050402700384 06050402700084 07050402700458 07050402700339 08050402710249 07050402700832 07050402700277 07050402700217 06050402700054 07050402700294 07050402700259 07050402700272 06050402700101 06050402700072 07050402700243 06050402700057 06050402700056 07050402700392 07050402700466 06050402700097 07050402700248 0033738639200043 9459741641300002 1833741642200032 7937739639300002 5052734635200003 2849736638300032 7248731633200013 7337740641300063 8456737639200013 0047735637300033 9456733635200003 6439736638200012 9936738640200032 0655731633200022 2840737638300032 6148736639300013 1846737639300022 9838738639300032 6834735638200022 5837737639300072 1942739639300012 7440736637300032 2941740642200032 9235735637300033 6037734636300033 6958738639300042 7038737640200003 7241737640200023 6742744646200042 6336738641200013 0446737638200012 0039736639200033 9552731632300002 2234735635300003 1943735636300012 4454734636300013 8947735637300022 4636735638300012 9446740641200032 4543737639200022 2359736636200003 4246739641300033 6955737639300022 1158740641200023 3154740642200033 5246733637200003 0350734636200013 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 075425049015 063434054002 074734056006 074930048011 074228049027 074530050005 073929052036 120271849055 120271484060 074431053025 075433051005 075235053008 073725052030 076031052041 064927053006 074730045003 065129051001 073334045005 064035054003 075428055002 072788837001 074728045003 074231052012 075732047004 075831048011 076027054009 061285517600 073728053021 065625051002 075325052020 073528053017 065125056002 122201274007 110271580039 110271739049 102739337005 120271274052 101437367030 110271268056 112201874007 064228053004 074831045010 073328054048 075234053010 076235045003 074628050011 101638857042 07050402700249 06050402700089 07050402700473 07050402700275 07050402700228 07050402700231 07050402700306 12050402710152 12050402710265 07050402700428 07050402700377 07050402700429 07050402700425 07050402700376 06050402700002 07050402700191 06050402700060 07050402700234 06050402700049 07050402700854 07050402700194 07050402700189 07050402700829 07050402700447 07050402700224 07050402700851 06050402700018 07050402700855 06050402700023 07050402700280 07050402700389 06050402700090 12050422011000 11050402710522 11050402710257 10050402710151 12050402711278 10050402710546 11050402710341 11050422010720 06050402700016 07050402700273 07050402700437 07050402700452 07050402700361 07050402700366 10050422010562 5554735636300012 0434740642200023 3447742644300033 4049734636200013 3842735637300042 8045736637300003 8939738639200032 5855744647300022 6362745647300033 3144739641300013 5354737640300003 7552739641200013 7537738641200012 0160738640200033 4749739639300012 5047731633300033 3951737638300022 4433731636200003 4540740641300033 6854741641300002 3163732634300013 1847731634200022 6142738639300043 6257733636200003 5158734635200003 5760740646200002 4050737639200033 7837739640300062 4556737638300012 7553738639200012 0835739641200032 3551742643200022 2146748650300103 6240742643200023 3735740642300072 5262732635300003 7148736639200033 7737738641200032 3659741642300042 0745746647200012 7842739641300032 7148731635200003 9833740641300092 0452739640300053 7562731633300023 5846736637300012 7140736638200103 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 073832052013 065627052004 075126046002 073933054009 074631050011 076135050008 073725053005 073527052016 073325053030 073729043005 074333051006 075324053015 073426051011 064035049002 075532050020 073335049011 064926047001 074933050007 074728052047 073727054012 074034053021 075034049008 075533055003 073533052007 074826049016 065233048003 075232048011 073434052011 064728053003 071639377004 071485352001 064435046008 074428047009 074825047001 075931051005 074029050017 073929046004 076228053005 120271747066 120271496057 102236342015 110271249053 075430048007 065635048002 063528052003 065725055003 073631046004 07050402700831 06050402700030 07050402700474 07050402700834 07050402700416 07050402700826 07050402700845 07050402700846 07050402700464 07050402700847 07050402700833 07050402700463 07050402700418 06050402700032 07050402700304 07050402700284 06050402700041 07050402700240 07050402700378 07050402700478 07050402700309 07050402700242 07050402700430 07050402700838 07050402700365 06050402700025 07050402700325 07050402700348 06050402700061 07050402700373 07050402700230 06050402700039 07050402700455 07050402700870 07050402700436 07050402700229 07050402700374 07050402700427 12050402710238 12050402710410 10050402710208 11050402710493 07050402700402 06050402700004 06050402700001 06050402700071 07050402700337 4238738639300023 1756738639300052 3651732635300002 7339740641300033 9146736637300033 0561736638300033 6537739639200002 1735738641200042 9533739641200052 2937729640200002 6343737639300043 9453739641300022 0634737638200022 8540735636300003 6255736639300013 5533735637200043 0649733634200012 4349736637300003 3847738640300042 1737740642200062 4440739639200003 3450735637200013 0355741642200013 2335738639300043 3648735636300022 6352734636300033 9252734635300003 4434738641200023 9847739640300092 2240740643300043 4833735637300042 7544732636300013 0844733636300012 1548733635300012 3159737639300023 1940736637200012 5939732635200002 3862739640200002 6938745650300002 9360759660200013 3652733635200002 6858741643300012 8054734635200003 7556734637300013 5835738640200062 5557741642200002 2136732634300013 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 076131053010 074924057003 075930046011 071785867002 074825053024 074335048019 076328052016 075535051005 084334054033 075825055005 075233055021 063632050002 061285517596 065432052001 074134057002 074024046003 074931049009 074932054011 075835047009 073734047006 074625050008 075424048001 064131054001 065431055004 063828048003 075231049015 076331051007 074226051008 074935053010 075726053020 075734053010 065524053001 076230050010 073331047012 065527051002 064729049003 120271657062 091687832012 120271516058 120271684067 110271257042 102487867011 101390342012 101588847006 101839852023 074527048007 110271245049 07050402700357 07050402700441 07050402700232 07050402700394 07050402700305 07050402700250 07050402700302 07050402700332 08050402710108 07050402700459 07050402700434 06050402700098 06050402700062 06050402700051 07050402700454 07050402700196 07050402700300 07050402700841 07050402700293 07050402700245 07050402700263 07050402700465 06050402700045 06050402700012 06050402700042 07050402700238 07050402700375 07050402700287 07050402700379 07050402700338 07050402700853 06050402700087 07050402700264 07050402700460 06050402700053 06050402700036 12050402710449 09050402710136 12050402710783 12050402710840 11050402710883 10050402710488 10050402710074 10050402710100 10050402710459 07050402700314 11050402710708 6161739641200003 8449743646200002 9059732635200023 5434738640200013 1548739639300012 9543734636200033 7863738640300022 1555737640200013 7443740644200003 6558741643200022 3352741642300063 9236736638300043 4056737639300033 6254738640300023 1441743646300053 5440732632200002 3149735639200013 3249740641200023 6558733634300003 0437733636300013 0546736637300022 0454734636300012 9141740641200013 3154741642300033 1838734637300012 6152735637300003 5163737639300003 2642737639300052 1549739641300013 9657739640200002 1457739640300023 1455739640200012 3062736638300013 3133733634200023 3755737639200012 6947735638200022 6857759660300092 1238731633300033 7855753654200012 7056746648200013 9348743647300013 3957738640200022 7643733635200012 2040734636300023 2542735638200013 3745734637300002 4437744644200002 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 0069.6/TP/T/2013 092336332003 071890867001 073429053010 064532052002 074528051016 074132053012 065628052002 074131046018 073925059008 074226051033 073326053035 076030048002 076128053018 074327047005 073630054013 075126052005 064424050003 074925050014 075328056004 075329054009 110271614038 120271353071 065225056001 074435053018 075931053006 073930051014 074434054010 066028054003 076033046006 076031050014 065833050002 063332052003 074932050006 073629053013 075935051009 064524056003 091936347006 065130046001 064626053001 071685877002 074726051031 063628052006 063334051005 064035052005 073325055012 065632074001 071990367002 09050402710209 07050402700342 07050402700333 06050402700055 07050402700297 07050402700849 06050402700063 07050402700208 07050402700401 07050402700827 07050402700370 07050402700235 07050402700371 07050402700334 07050402700850 07050402700848 06050402700059 07050402700262 07050402700440 07050402700368 11050402710242 12050402710295 06050402700037 07050402700405 07050402700356 07050402700276 07050402700442 06050402700070 07050402700341 07050402700254 06050402700094 06050402700095 07050402700271 07050402700395 07050402700283 06050402700038 09050402710327 06050402700058 06050402700020 07050402700358 07050402700265 06050402700078 06050402700079 06050402700080 07050402700431 06050402700083 07050402700469 5654731633200002 4545738640300023 8934739640200022 4245738640300033 5845737639200012 7241739640200013 1856738640200022 7141732634300013 1548731636300003 2642737639300062 1633739640200032 6060734635300003 8861739641300012 5743733634300012 5036740644300003 4651738638300002 7444736637300012 4549736638200012 7853742643200022 8953740641200012 1541740641200023 4653746648200022 4552742642200002 7544739642300003 9159739641200003 6039737639200013 8444740642200033 8860740641200002 2360732634200013 5160736638200013 3358736638300023 2233738638300003 4249736637300013 1936739640300032 8559737638200003 9445742642300002 5646734635300002 9051732634200003 2646739641300042 4541740641200042 9647737638200022 2836738639300052 1433737639300053 1540738638200003 2533741643200072 5338741642200013 4960743646200032 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 073426050010 075233050007 074234053044 075429051005 073832052011 064431047003 072137367001 063632052002 073733054016 075729054013 074927054020 075527052007 074331050011 063327057001 063635048001 074035045007 074230050022 075732048013 064325052003 074327049013 074130054008 073829047006 073925047005 073427050023 075524051007 063828051004 074129051027 076333053006 075931052008 065128052004 074730050016 073925049016 064532054006 063531043002 073729053016 075529052009 073324046018 076032051006 071285517080 075426052004 110271330054 110271262048 110271362039 110271394062 110271835038 091588352019 074325054013 07050402700837 07050402700450 07050402700891 07050402700318 07050402700344 06050402700093 07050402700315 06050402700091 07050402700397 07050402700386 07050402700387 07050402700385 07050402700298 06050402700019 06050402700017 07050402700195 07050402700227 07050402700199 06050402700085 07050402700844 07050402700843 07050402700197 07050402700198 07050402700303 07050402700417 06050402700028 07050402700828 07050402700836 07050402700835 06050402700029 07050402700449 07050402700414 06050402700064 06050402700100 07050402700382 07050402700336 07050402700171 07050402700353 07050402700404 07050402700319 11050402710577 11050402710331 11050402710285 11050402710692 11050402710651 09050402710338 07050402700391 5634736639200022 8352736637300013 3442739640200043 8954737639200012 5238738639200023 8144733635200013 4850738640200022 4236738641200033 5337740641200033 5957740641200012 7749740641300042 6755738640200012 4143736638300023 7733743643200002 8536734637300003 4540731633300013 3042736637300023 0257734635300013 2543738639200012 8743735637200002 2041740643200033 4938733635300022 0539733634300012 1734736638300032 9455737638300012 4838737639300032 1941737639300052 6363739640300023 9159738639300023 0851738639300032 8047736638300023 7539735637300022 8245740642200033 1135729636200003 1937739641300022 8955738639300022 8433732633200012 7260737639300023 3245738640300033 9654738639300022 8539739642200013 9151740642300023 3662738639200022 2556742643300033 5440739641300022 1039735636300043 0543740641300052 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 091689347016 076124050005 074833051019 076232054006 101689872016 110271681051 120271551064 110271790051 074033044013 075926051005 074430053016 071886377005 075432052003 063933050005 074930052017 073831048015 075527051004 073429055009 063827053003 075133045007 074628047014 066326050003 074834047012 065226054003 074530049009 064734053002 074630049008 075230055006 073630048015 061285517601 073432053013 073729052042 076324049004 065529054004 075627051015 074334051014 072389827002 064528053002 061285517603 075829055004 073525052015 120271552065 075730051008 110271630048 075526054012 063829052004 092040337008 09050402710337 07050402700279 07050402700220 07050402700398 10050402710412 11050402710539 12050402711290 11050402710386 07050402700179 07050402700290 07050402700359 07050402700866 07050402700840 06050402700026 07050402700367 07050402700364 07050402700475 07050402700461 06050402700076 07050402700324 07050402700251 06050402700102 07050402700203 06050402700067 07050402700313 06050402700050 07050402700225 07050402700419 07050402700892 06050402700024 07050402700435 07050402700295 07050402700261 06050402700048 07050402700860 07050402700830 07050402700181 06050402700106 06050402700086 07050402700411 07050402700444 12050402710191 07050402700323 11050402710844 07050402700410 06050402700022 09050402710164 5241734636200023 9461736638200002 2348737638300013 4262740642300033 5242739640300013 9447743646200003 9958738640300002 1737742643200032 2340730632300023 9659737639300002 3044739639200003 1645740641200052 2254738642300003 6339736638300033 0049738640300053 5138734636300023 2755737638200002 3934741642300042 9738739640300022 5351731632300003 8846733636200022 9663736639200002 7448733635300003 3652740641300012 6045735639200003 1447739641300043 0046735636300023 2052741642200023 0036734637200023 6459734636300023 7234739640200013 9937738639200032 9463735637200012 4955740642200012 2756737639200042 6443737638300023 1355730631300013 5845739640200022 7149739640200063 1958741642300042 6535738641200012 9237744646300043 8057737639300033 9462742646200013 5655740642200032 6938738638300002 6448732634300013 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 084728052035 086035055034 075429051006 075328051004 075624055002 075527046008 073729052025 063324056003 075235045004 075733051012 065430050001 074832052013 072090857001 074335054006 074226054026 074929049011 075924054006 076330051009 064435047003 063335050003 074533051021 073324054027 110271092049 110271848049 110271476052 120271941065 101339362020 110271004040 120271754067 084935047003 075735055027 073431048006 073630055015 075732053008 092390342002 074535049007 101638857048 102540372011 112201309006 110271383049 073930049015 074631051022 074028050024 063332050005 064227047001 075133050003 073427045011 08050402710084 08050406110150 07050402700456 07050402700383 07050402700422 07050402700330 07050402700858 06050402700047 07050402700288 07050402700345 06050402700096 07050402700343 07050402700415 07050402700433 07050402700432 07050402700236 07050402700396 07050402700269 06050402700077 06050402700081 07050402700326 07050402700327 11050402710103 11050402710173 11050402710736 12050402711073 10050402710367 11050402719037 12050402710301 08050402710120 07050402700472 07050402700252 07050402700408 07050402700388 09050402710299 07050402700266 10050402710458 10050402710414 11050422010089 11050402710268 07050402700448 07050402700857 07050402700226 06050402700021 06050402700043 07050402700286 07050402700258 0847738640200052 3560741643200033 5954737639200002 0853737639200012 4456741643200012 3755732633300012 5937738639300052 8433742643300192 2552731631200003 2357737639300033 4054736638200013 2248738639300023 2549736637300013 2543740642200053 9642740642300052 3949735637300022 9459740641200002 7063737639300023 2544733636300023 5533736639200023 0345737639200023 7433740642200172 0061738639300023 8048739641200023 1556746648300032 3051749652200013 9541737639300012 6563742644200623 3738746647300022 4549733634300003 4557741643200033 1134734639300003 8036741642200013 3257739641300023 3455733635300023 8545735638200013 3140736638300063 7458739640300023 6460739641300012 9656741642300032 0039735636300043 2146737640200023 1840736637300032 8233736637300013 3742733634300022 5351736639300013 1734731635200012 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

05/C5.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0194.05/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.6/TP/P/2013 0188.05/C5.0504/C5.2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 0226.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0194.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0226.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/P/2013 0194.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 074933050016 074931054015 075030055005 071289867004 075924052011 061285517597 076224053009 065033055002 075930050010 075227045014 075426054007 071590882007 083426055034 110271907055 110271660035 110271459046 101538837006 128001418001 128001357001 128001152001 092535387005 128001754002 091885927002 071337882001 072086882004 118001378002 084626058021 071285067041 091835882010 091890882006 118001547001 118001165002 118001709001 118001747003 118001503001 101540452009 118001636001 128001143001 082537407002 083434053023 083634052020 084832060009 085226054025 084228051028 083624057021 092088887009 101939937004 07050402700268 07050402700867 07050402700864 07050402700869 07050402700390 06050402700105 07050402700868 06050402700104 07050402700842 07050402700201 07050402700412 07050402700443 08050402710276 11050402710304 11050402710679 11050402710303 10050402710093 12050480011152 12050480010717 12050480010250 09050402710906 12050480010094 09050402710908 07050480000560 07050408000824 11050480011493 08050480010767 07050480000825 09050402710905 09050402710903 11050480011500 11050480011496 11050480011499 11050480011489 11050480011498 10050402710898 11050480011501 12050480010354 08300415620045 08050409710356 08050409410352 08300408710073 08050408410518 08050411410478 08050408730232 09050410010605 10050422410868 9349736639200013 4149740641200053 6050741642200013 8442738640200062 2459738640200022 5958736638300072 4462739639200002 8350741642300043 1059736638200053 5752731634200012 9654740642200002 1044741643200083 9634741642300042 5849739641300022 8739742643300042 1838739642200022 3940732634300022 1437738650300003 9749752653300062 6648745647200032 6458742644200012 6533743646300042 1545750652300062 5934741642200032 2749741642300072 4135741641300003 6646744646200032 0240749651300053 6544741644300022 0545741643300063 3137748650300063 6454763664300043 1349748650300013 1448751653300013 5837744644300012 9943755657300022 4260749652300013 8335761663200033 1861746648200002 0434739641200033 0436738641200013 2248746648300023 4453739641300043 5459742644300043 6436743646300032 7149742644300043 1346752654300063 .6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0226.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0188.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.

6/TP/P/2013 0069.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 092237862005 102387462004 091636407009 091839382005 121561626008 120621877001 122241294002 101290912028 092038867007 111801666007 121561821009 120971286011 111561874004 071935897004 111571878006 101490392036 092038907004 092436407003 091537357015 102489457001 110971553003 111561433004 101289927014 101438427010 121571317007 101738392017 101688397021 091935887006 102387462005 085131063011 101386867051 086228059024 101889952002 071585392004 072086362002 091990462002 091685947003 112241966001 102736887010 092290452002 111801545007 102685442008 091485377008 118101939001 072339402003 102438942003 101790912017 09050410010403 10050410010880 09050415610649 09050415410574 12050415610563 12050406210018 12050422410300 10050410010831 09050415610604 11050418011155 12050415610315 12050409710657 11050415611052 07050412000924 11050415711236 10050415410816 09050422710636 09050418010632 09050481010626 10050410010856 11050409711237 11050415611163 10050418010819 10050422410888 12050415710795 10050409710774 10050418010043 09050409710490 10050415610878 08050412010553 10050415410806 08050409410526 10050415710843 07050409400917 07050409400916 09050409710667 09050415710666 11050422411220 10050415410812 09050415710659 11050418011238 10050481010841 09050410010581 11050481010921 07050408700904 10050415710889 10050409710892 1952737638300022 4855757658200012 5135746648300053 1244741643200043 8541754656300032 7462738640200022 2734746649200062 7533747650300093 5148738639300053 0238749650200013 5546764666210073 2938756657300052 3840749653300002 5546744646200032 1233753654200023 2437743649200003 2148746650200013 6656746648200022 8937736639200042 4257756658200013 0742759661300062 4747752654300032 0442750653200032 5739750652200032 3033753654200013 1339743644200033 8041744646200013 3546742642200012 7855757659300032 1151749652200023 2735738642200012 7862745647300012 6345755657200023 6439743644300032 1649737639200022 6447757659200013 8541754655300022 0438756657300052 7762742644300032 5453755655300003 9659763665300032 4461753654300042 3437740641200052 4154738639300043 9254745648200033 4156753654300033 7444747650200053 .6/TP/P/2013 0188.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0157.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0157.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0257.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0163.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0188.2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 0069.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.

05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0098.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0288.05/C5.6/TP/P/2013 0288.6/TP/P/2013 0188.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0157.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0188.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/T/2013 0226.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0226.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0157.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.6/TP/T/2013 084124075001 111571804004 118101659002 111571849006 083431058019 121801788007 102238937005 101389957005 101340442009 092038892011 084426062018 102389442003 091638902010 091837462003 101636482001 101487447007 102440912007 091836402011 072387372001 111571178005 092085857002 121801987005 111571938002 128101327002 102088962008 091435422004 084927062011 083630062015 083524064006 072388907005 072286922001 101937967004 101636457003 101638942005 121561177007 121541218002 091737927003 111001735006 111801351004 111571647002 102137972003 102185902010 101439952008 101388382015 091840867013 111561915002 111571881001 08050412410544 11050415711241 11050481011233 11050415711227 08050408710530 12050418010514 10050409710833 10050410010876 10050422410853 09050415710630 08050408410538 10050415610871 09050418010631 09050410010660 10050415710837 10050415610836 10050418010823 09050418010652 07050408400895 11050415711134 09050410010622 12050418010552 11050415711247 12050481010710 10050415610881 09050415410675 08050409710546 08050415410527 08050409410540 07050408400766 07050408700767 10050418010830 10050422010875 10050415710870 12050415610776 12050415410400 09050418010656 11050410010918 11050418011016 11050415710990 10050418010884 10050415610822 10050415710873 10050415610793 09050418010453 11050415611219 11050415711156 4441761662300032 1152762663300123 1533758659300102 8044760663300003 6134744647300023 2134758660300103 2152752654200023 6642756657300052 4543753653300002 1148743644300073 4644748650300062 6255753656300003 4140745648200083 9844757657200002 8135761662200033 6837754656300042 1556747649300033 9644745648300012 4855739642300002 6751742646200002 7549736638200002 2550753654200003 8436760661300023 2544752654300032 4149757659200073 7436749650200012 4749748649300022 9036748651200023 4435750652300042 9155746650200013 3753749651300082 6946758659300062 9135756657200023 0140753656300033 4752753654300062 5534760662200033 8942750654300002 8437740640300022 7563745648200493 9543745647200012 4950759660300042 5551745648200012 3742755657300032 7639741643300082 4544738640200093 6650758660300052 2235743646300043 .6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0188.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/P/2013 0157.6/TP/P/2013 0188.0504/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0157.6/TP/T/2013 0188.05/C5.2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 0065.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.05/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 101740867030 111801315005 102636887023 085433055019 102286887028 118101707003 111001665005 111541924003 111561904004 091588887011 101486897015 084833055019 111561808003 122201558014 121801241002 122271473001 110971683005 121571958011 120971369009 102536897021 121801597007 110971600001 101685862027 121001463005 083728054045 085728058025 074630050008 085926056022 086128058017 085534056015 084128054029 091338922018 120971874009 121571274003 121561936004 120971666009 122171962003 120971272007 110971669001 092187367007 110971774004 101436387019 118101065004 121801881007 120971937008 101737882019 102486887022 10050415610577 11050418011108 10050481010782 08050410710362 10050406210734 11050481011204 11050410011048 11050415410974 11050415611209 09050415610530 10050415710765 08050412410497 11050415611162 12050422011158 12050418011060 12050422711186 11050409711004 12050415711195 12050409710473 10050415610624 12050418010737 11050409711003 10050422710570 12050410010756 08050411410519 08050409010405 07050112400430 08050408710330 08050408410449 08050409410366 08050412010437 09050415721415 12050409710775 12050415710865 12050415611112 12050409710896 12050421710963 12050409711005 11050409710957 09050481010482 11050409711100 10050422710606 11050481011027 12050418011143 12050409710645 10050409710622 10050481010759 9344738640300043 7958742643200022 8760742644200022 2354741643200013 6753742643300072 5841739640300022 6954746648300042 6560744647200022 5341747649200023 3139742643300083 8836744646300052 3348741641300003 5447749652200013 2937747650200062 8851749651300032 3160747650300043 1333748651300083 5262747649300043 9646757658200022 9758744646300022 5153752654200023 4447748650300042 7234737641200003 0446752654300043 2837740642300062 3857744646300052 3046736640300003 3659742643200022 6861744646300022 6455742644200013 6841740643200012 3134749651300053 1751753655300022 4457746648300033 5561749652300043 5755750651200002 3860751653300032 6042748651300063 0548746649300053 9851738640200032 9437747649200033 5735742644200082 0659742646200022 4834747649300112 6642756657300082 6338741643200043 1757742645300012 .6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 101437892019 120971593003 111001572001 111561126003 092286382013 121561824004 092586402002 101335897008 111001168004 102537887020 102787397007 092339357007 120621131002 102237907015 102088887020 101285402019 101389887017 092090377008 121571397008 121571566006 121571666003 120971349009 120621399003 128101793002 121801624009 121001244006 121571828011 121571593009 121001135007 121571626011 121801418009 122201361013 120971123011 121001677004 128101899003 083930059031 120971449003 128101753003 121001165008 121571962006 120971754009 121571984008 101535347030 101337857023 102640862032 091590887006 092588382007 10050410010617 12050409710279 11050410011006 11050415611129 09050415410595 12050415610543 09050415610400 10050415410627 11050410011216 10050418010599 10050422010777 09050415610421 12050406211042 10050415410700 10050410010723 10050415710637 10050418010693 09050415610489 12050415711101 12050415710231 12050415710767 12050409710111 12050406210452 12050481010757 12050418010911 12050410010071 12050415710706 12050415710268 12050410011044 12050415710740 12050418010824 12050422011233 12050409710801 12050410011220 12050481010849 08050410030234 12050409710503 12050481010922 12050410011240 12050415710937 12050409710639 12050415710677 10050422010807 10050418010636 10050481010696 09050421710557 09050415410492 1738743644300062 4442746647200022 9039743644300073 1760749651200022 9653741643200042 4542756658200043 4659745646200012 5534744646300062 1541746649200033 7958742644300062 7863744646200022 8254736640200003 9639749651300082 7952746647200012 4149742643300093 0433745646300122 7642742643200042 1449740641200023 1358749652200013 5757745647300052 4536753654200012 6857743646300052 1936759660300022 0452752653300023 1938750653200022 6447741643200053 9449752653300002 8442745648200083 8647749650300032 6155752653300013 5751752654300022 6741748649200012 2135753655300033 0639748651300062 8151746650200013 2039745648200083 3457757658300033 8136750652300083 9757748650300052 6344750654300003 2459756657300042 7837754655300032 7438734636200012 6538736638200032 8560737639300053 7044742643200033 4059741642300083 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.05/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 092185382008 091790377015 092790862159 091536862009 102285372025 092335877003 101290382022 102088872043 102336372012 092687887004 092388392002 111561882004 101788897020 091385872006 091838392003 111561537002 091740367008 101737372019 112201798005 091687892013 092236887011 091938377007 092289367008 121561133004 121571355002 092135377004 101338897010 092040877004 122171698001 074232050018 091640917008 101986882029 092737892013 122241185004 102436892031 120971147007 092035882008 101735387020 121801527006 085529050017 111001045003 084226052029 121801494004 120621963002 120971217006 101738857034 121561859007 09050406210491 09050418010540 09050415710495 09050415610413 10050415710574 09050418010426 10050422010650 10050409710602 10050406210603 09050418010449 09050410010533 11050415611063 10050418010548 09050410010410 09050415610485 11050415611113 09050422010590 10050422710576 11050422011069 09050415710486 09050418010576 09050418010499 09050481010444 12050415610089 12050415710669 09050415610414 10050421710623 09050481010554 12050421710698 07256081000144 09050481010654 10050415710648 09050421710606 12050422410696 10050422010718 12050409710676 09050415410493 10050410010694 12050418010714 08050408710417 11050410011208 08050408710485 12050418010255 12050406210636 12050409710768 10050481010596 12050415611082 2451741642300042 4443740643200033 8563737639300593 4738737639300042 5453739642200022 7554740640300012 1443741642200022 6149739642200033 0654739640300022 8961742643200022 2055743644300033 5462746649300043 9143744647200023 3535739641300042 9044743644300073 1333742644200043 2442738642200023 2337739641200043 3049747650200063 7238743644300043 9752742643300082 9046740643200033 1253738640300043 7533742644200053 0862754656200022 1450740640300012 0540744646200052 5548740642200033 5438751652300023 8242736638200013 6144748650300033 5747741643200052 2962743644200022 0333751652200013 3756743644300052 2840754655300042 7548741642200022 4333742643300033 0436752653300033 4955736637300012 1335747649300053 6642738639300032 6136745650200003 8441756657300012 1542753655300032 0340746647200013 3136749653300003 .6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/P/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 111801415006 121571896006 101637892026 110971926007 128101825004 120971569005 120971424011 091737377013 111801596003 110971996004 121561329006 091288912005 092487397009 101636387019 111571044004 121001744006 092189882005 092286882026 111561125006 112171500003 121801287005 091488377011 121801939002 091739852020 091738892018 091335352016 091485882013 091688382014 091385372007 092137887004 091589897003 121801651006 118101236003 092640847006 101537942009 110971840003 102035877031 111001593004 110971980004 083535054029 091587887016 102340882016 092240377012 118101064004 101638377032 091490887016 086033057019 11050418011222 12050415710902 10050422010690 11050409711192 12050481011208 12050409710256 12050409711265 09050415410572 11050418011228 11050409710953 12050415610188 09050410010672 09050422010517 10050481010635 11050415711106 12050410010017 09050481010478 09050415610528 11050415611076 11050421711046 12050418010734 09050409710472 12050418011234 09050410010440 09050418010561 09050481010439 09050415610477 09050410010458 09050410010424 09050418010501 09050422710565 12050418010221 11050481010959 09050410010462 10050422010826 11050409711200 10050415410667 11050410011099 11050409711178 08050411410320 09050410010505 10050481010589 09050421710584 11050481011201 10050409710651 09050418010529 08050411010446 6661744646200022 6842750651200002 1138743646200043 8438750651300022 3435748650300062 1139745648200043 1539747649200032 8337740642200043 3544746649200053 4535745648300022 5156744646300033 5133747649300083 3857744646300082 0135742644200053 2437746648200033 5446737639200023 9351741642300023 2753741643300092 1344748650300103 7041747649300083 0050752653300033 7037740642200053 1745748650200022 2342735637300093 0340743644300063 1533735637200052 3834741642300062 9239741643200053 5633739639300012 0950742643300072 1042744647300073 4654745646300012 8052746648300073 4560734635200013 1938753655200032 1560745649200012 2548740642200042 2335747649300053 2249748650200023 7535740642300033 4038742643300063 9554741642200013 4452740644200003 1534746649200032 6139740641200033 3844742644200072 0360743646200033 .6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0188.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 2818 2819 2820 2821 2822 2823 2824 2825 2826 2827 2828 2829 2830 2831 2832 2833 2834 2835 2836 2837 2838 2839 2840 2841 2842 2843 2844 2845 2846 2847 2848 2849 2850 2851 2852 2853 2854 2855 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0226.

0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 102640387018 083730053037 084534055019 085335055027 080005800302 111571657002 111801816006 101536382029 085026055027 111801088002 121561597004 102440887016 071940397002 081537867001 111001146003 120971547009 111801420004 086231056018 101938892020 083628056035 085128051012 082285882001 121571731004 110971930001 111801895006 086129051014 110971740001 121001786007 111801335002 101589392018 111561725005 110971255002 091589857004 091988377005 111561381005 092537872005 091736872009 120971177005 121561663007 121571632001 092640362012 128101691004 101436827026 111801915004 092537372006 121001747009 120971719006 10050406210680 08050408410433 08050411410439 08050408710328 08050408710406 11050415711169 11050418010988 10050422010737 08050409010363 11050418011111 12050415610215 10050415610692 07050408700906 08050408410371 11050410010966 12050409711249 11050418011174 08050409410502 10050415710775 08050412410501 08050410010377 08050411010470 12050415710553 11050409710944 11050418010971 08050410010350 11050409711042 12050410011247 11050418010942 10050418010767 11050415610951 11050409710986 09050410010441 09050410010473 11050415611011 09050418010425 09050481010548 12050409710548 12050415611036 12050415711237 09050415610408 12050481011066 10050415410564 11050418011139 09050409710411 12050410010894 12050409711180 5460742644200013 0037739641300063 6445741644200013 2553741643300043 9563744645200033 6741746648300042 1639745653300002 1235741642300033 9650741643300022 2749749651300052 3633745650300002 3556742644200023 9446744646300023 0938738641300042 2740748650300062 0855748650300042 9758748651300012 0162742644200023 9146743646200033 9836742644300042 3851737640200012 1553741644200012 2555753655300033 6147741642300053 5959741643300032 9961737638300012 3642749651300102 6850748650300082 6834746649300062 3239743646200063 3552747649300073 0656748650300062 5339736638300033 5047740643200043 6939745648300032 4958739640300062 2742739639300012 1536753654300013 9556749650200002 7749748650300082 8460737639300053 6945749651300072 0736740640200012 5242734636200033 9858739641300012 5744750652200072 4139747649300073 .0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.2856 2857 2858 2859 2860 2861 2862 2863 2864 2865 2866 2867 2868 2869 2870 2871 2872 2873 2874 2875 2876 2877 2878 2879 2880 2881 2882 2883 2884 2885 2886 2887 2888 2889 2890 2891 2892 2893 2894 2895 2896 2897 2898 2899 2900 2901 2902 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.2903 2904 2905 2906 2907 2908 2909 2910 2911 2912 2913 2914 2915 2916 2917 2918 2919 2920 2921 2922 2923 2924 2925 2926 2927 2928 2929 2930 2931 2932 2933 2934 2935 2936 2937 2938 2939 2940 2941 2942 2943 2944 2945 2946 2947 2948 2949 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 091437887010 112201150007 111571009003 111571156003 091488382008 120621372002 085031061024 102489887020 091285362024 110971220003 121801819010 121561181014 121801355009 120621672001 128101245005 122171357002 128101182001 121571994009 128101784002 092786382008 122171537004 092637382013 112201458008 074326058016 102038897021 085233052039 121571988007 120971847010 128101995004 101386892028 121561333006 110971841001 085432052019 111801533005 111001029004 122201791015 121001596002 102090352016 102737872022 101489377019 101685892015 120971495008 091588892008 120621364002 110971343003 091587357026 121001664009 09050418010597 11050422011146 11050415711068 11050415711032 09050421710461 12050406210523 08050710411033 10050422010720 09050481010464 11050409711185 12050418011191 12050415611182 12050418011175 12050406210660 12050481011086 12050421710650 12050481011116 12050415711007 12050481011199 09050415610503 12050421710739 09050410010504 11050422011014 07256018000251 10050422010706 08050411710743 12050415710979 12050409710211 12050481010171 10050409710644 12050415610680 11050409711148 08050410710464 11050418011002 11050410011214 12050422011053 12050410010955 10050410010591 10050415410652 10050422710755 10050418010688 12050409710793 09050415610602 12050406210021 11050409711057 09050415710620 12050410010281 1936742643300102 8649745648200032 0042747649300093 9038749651200063 6037741641300013 1754758659300062 1150747655200003 6357742643300053 1433737638200132 0441749651200033 6251747649200013 2147747649200023 2053747649300023 5950756657300002 8851749651300002 4662756656300002 7450750651200002 5341748650200043 2440747649200013 7663741643200012 7154752654200023 5860741643200042 6554745648200022 2643744644300012 4148744647200053 2352738642200013 1461750651200012 0538745647200052 5063744647200013 9636743644200042 3754754656300022 3640746648200042 7254738641200013 3159747649200043 2046747649200063 2749749651200062 5560751652200012 1449735640200003 3962739641200032 8841740642300042 1234743644300033 6955753654300052 5040743644300073 7351738642200003 6548745646300012 9037736637200063 7450746647300032 .6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.2950 2951 2952 2953 2954 2955 2956 2957 2958 2959 2960 2961 2962 2963 2964 2965 2966 2967 2968 2969 2970 2971 2972 2973 2974 2975 2976 2977 2978 2979 2980 2981 2982 2983 2984 2985 2986 2987 2988 2989 2990 2991 2992 2993 2994 2995 2996 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 121571322007 112171265005 128101127001 111801131002 121801566007 101540387016 121571491006 101937387023 111801565003 102688887004 112171738001 111561806004 120621187001 111571956003 102187407010 110971009002 111001004003 086229052019 110971904003 112201808005 111561288005 121801731015 120971772005 121801959006 072536907001 128101565001 122201476012 121001642007 111561125005 102338892010 121001457006 111801000003 121561221006 111561176006 091440397004 121571341008 111801435003 128101799002 092136897003 111001930002 083430055036 091435882013 111571705006 120971514009 084230053027 122171788002 084928058024 12050415711025 11050421711009 12050481010872 11050418011029 12050418010030 10050415410726 12050415711100 10050481010728 11050418011025 10050410010722 11050421711090 11050415611071 12050406210974 11050415711086 10050415610682 11050409711051 11050410011031 08050408710460 11050409711080 11050422011131 11050415611020 12050418010675 12050409710542 12050418011032 07050408700909 12050481011172 12050422011076 12050410010997 11050415610995 10050418010689 12050410011050 11050418010985 12050415610901 11050415611167 09050418010613 12050415710779 11050418010994 12050481010814 09050409710608 11050410010939 08050409410345 09050406310429 11050415711007 12050409710966 08050408410255 12050421711242 08050408410509 3437749650200032 2938746648300142 3559746649300053 1948745647200062 1933739641200072 7943742643300062 7357749651300073 1846742644200032 9056748650300083 7161742644200023 5653747649200042 8352747649300073 6544750652200032 4945747649200052 6851746648300032 8447746647200003 8436746650200013 3962738639200012 9842747649200082 7442748650200032 7039746648300053 7842754655300052 4446756658200013 8540749650200012 7758746648300022 4048747650200053 8056749652200003 0243748650200053 8462747650200012 0154743646200043 5744749650300052 1251747649300143 4240750652300103 5437745647200032 6743744646200022 0761753655300042 6754746647300022 5439753655300063 9750744646200032 8852743644200072 9034741643200023 1734741642300082 6944744648200042 0041751653200023 8042739641200033 8762748649300022 8849744646300052 .0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.2997 2998 2999 3000 3001 3002 3003 3004 3005 3006 3007 3008 3009 3010 3011 3012 3013 3014 3015 3016 3017 3018 3019 3020 3021 3022 3023 3024 3025 3026 3027 3028 3029 3030 3031 3032 3033 3034 3035 3036 3037 3038 3039 3040 3041 3042 3043 0126.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 071737422002 091287887006 111571356004 102088387027 102689392020 120621786001 101686902007 101590897016 121571582005 102635412006 111561390009 102488882017 121571496007 101489902025 120971973010 101740347032 110971509003 110971066003 122241581001 112201121009 111561264003 111561442004 091286932003 121571576008 128101947002 121561477005 111001996003 092487392009 112201710004 091435867004 092190837016 121801472006 121541557004 092439392004 110971102005 092737332005 120971196004 082490892001 121801694005 101489397012 121571185015 120621777002 101837867029 091986887006 091837397002 091790387013 091690872012 07050408700910 09050410010522 11050415711019 10050410010724 10050418010714 12050406210941 10050418010572 10050422710712 12050415711024 10050409710552 11050415610969 10050410010738 12050415711192 10050418010670 12050409710597 10050422010566 11050409711191 11050409711010 12050422410383 11050422010961 11050415611120 11050415610931 09052909710475 12050415710932 12050481011170 12050415610842 11050410011008 09050415610525 11050422011091 09050481010591 09050422710447 12050418011097 12050415410248 09050415410520 11050409711151 09050409710511 12050409710692 08050410790002 12050418010947 10050410010757 12050415711155 12050406211184 10050410010587 09050415710603 09050415610519 09050415710514 09050422710475 5842749652300022 6933742643300042 5034746649200023 1049742644200043 9261743647200013 3456750652300043 6236745647200023 5044744647200043 3433749651200222 9460747650300012 1640738641300012 2157741642300043 2251747649200043 6842745646300012 8563754656300083 6343734638200003 4338747650300053 8459746648200022 6146760660300003 4333740642200033 9345746649200013 4252744646300033 4436751653200022 2254750652300063 8046747650200053 4057746648300063 1857746648300122 3857743644300102 7844747651200002 5734738639300052 8551742643300043 8245749651300073 4037745647300093 9256743646200023 2843747650300052 6862741642200012 2857746648300122 3557743644200053 3557750653300043 5841744647300052 8859747650200012 8149747649300133 2538738640200043 0747742644300042 8844744646300102 1443742643300063 9244739642200023 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.3044 3045 3046 3047 3048 3049 3050 3051 3052 3053 3054 3055 3056 3057 3058 3059 3060 3061 3062 3063 3064 3065 3066 3067 3068 3069 3070 3071 3072 3073 3074 3075 3076 3077 3078 3079 3080 3081 3082 3083 3084 3085 3086 3087 3088 3089 3090 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 111561802005 121801369006 121801428005 121801987004 091885392004 091487377013 091638867008 111001414002 092586387011 112201621005 091287887012 091540387004 111561574004 091989877006 102089887020 061885902001 091787377012 092590382006 091336392003 092186387003 121001136004 111571371003 091436382008 121001436004 111801584004 091538347008 111541214005 092486387009 101540957003 112201269003 111801735006 112271763001 111801394006 102186872020 110971887002 084735053033 102486882020 120971516007 111571110003 101440892026 101740397029 110971338004 121561848006 128101739005 085735063009 122201459017 111571084002 11050415611145 12050418011134 12050418011075 12050418010638 09050421710420 09050481010592 09050418010466 11050410011075 09050409710419 11050422011104 09050410010596 09050406210459 11050415611013 09050415710436 10050415710698 06050409790002 09050409710509 09050481010480 09050481010559 09050415610483 12050410011236 11050415711194 09050415410555 12050410011128 11050418011198 09050415610541 11050415411196 09050410010556 10050415710890 11050422011197 11050418011235 11050422711094 11050418011177 10050410010756 11050409711023 08050409710357 10050410010739 12050409710862 11050415711181 10050415410719 10050481010772 11050409711210 12050415610868 12050481010671 08050710010695 12050422011261 11050415711193 5745744646300062 6653747650200012 7056749651300063 4444756657300062 1445743643300022 9837740643200042 6140738641200053 1438748650300053 5659742643300052 9536745648200033 7438742642300012 7438742643300053 8056743644300023 7347740642300073 7349742646200023 0545745647200013 2437740642300053 4459741643200033 4634743646300062 1651742644200032 8749748650300082 4159740641200023 6636741642300082 7943748649300022 6443743646200053 8038734638200013 0542747649200062 5657742643300052 4944756657300092 8251747649200063 6037749651300143 2436743647300023 2241748650200043 4748739641200052 0852747648200012 0547739641200033 7757741642300052 4452746650300013 7034749651300083 6744743644300072 0442744647200073 6462747650200023 8537746649300063 7858754656200002 0557749652200013 3546747649300032 2438745648300033 .6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.3091 3092 3093 3094 3095 3096 3097 3098 3099 3100 3101 3102 3103 3104 3105 3106 3107 3108 3109 3110 3111 3112 3113 3114 3115 3116 3117 3118 3119 3120 3121 3122 3123 3124 3125 3126 3127 3128 3129 3130 3131 3132 3133 3134 3135 3136 3137 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 091535387007 101287887021 092388892003 102036382028 121561872009 121561144005 120971539006 101438402017 121571474006 102637887009 110971371005 102037897031 083424052022 128101887003 122171849003 084534052015 101487392044 121001932006 121571617012 121801987006 121001445002 120621413002 122201595010 120971224005 121801253004 112201464009 101637012001 120621145002 122241453002 121801947004 083527053027 120971574007 102190392014 101540387026 128101581005 101537402021 085426053011 121571748011 121001892006 121571739009 128101914003 121561192006 121561185008 121561997003 121561165007 121561835008 092186877005 09050415410575 10050418010791 09050422710587 10050410010740 12050415610232 12050415610106 12050409711090 10050422710704 12050415710534 10050406210790 11050409710963 10050410010778 08050408710427 12050481010973 12050421711059 08050409010488 10050409710619 12050410011127 12050415711079 12050418010900 12050410010892 12050406210511 12050422010672 12050409711185 12050418011033 11050422011035 10050410010610 12050406210719 12050422410101 12050418010817 08050409410353 12050409710568 10050410010773 10050415610687 12050481011245 10050481010683 08050408410434 12050415710730 12050410011173 12050415710589 12050481010293 12050415610826 12050415611239 12050415610816 12050415611118 12050415610745 09050410010552 8933742643300042 7933742643300042 2155743644300033 0648741643300042 3759745648200032 4761743647300002 7160749651300063 1739745647300052 1558757658300002 8960742644200022 1444746648200052 4948744646300072 8434738642200002 3550750651200012 7841749652300012 9445738639200013 2837743644200072 5947748650300072 1061749651300063 0761750652200022 9659750651200002 9343758659300023 7857754655200012 9152747649200033 8545749651200002 0951745647200032 0136736640200013 0749752654300032 5648743644200022 5534753655300033 9735739640200022 3936754655300032 1451743646200013 4443742644300043 4843748650200062 4937745646300022 7654739640300002 6037752654300053 0655748650300082 8442754656300043 9643746648300092 1552752653300062 4756748651200022 3444753655210093 4060748650300043 0333752654200013 3751740641300062 .0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0163.

6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.3138 3139 3140 3141 3142 3143 3144 3145 3146 3147 3148 3149 3150 3151 3152 3153 3154 3155 3156 3157 3158 3159 3160 3161 3162 3163 3164 3165 3166 3167 3168 3169 3170 3171 3172 3173 3174 3175 3176 3177 3178 3179 3180 3181 3182 3183 3184 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 085126057020 101886867019 121801747006 092090887011 075832060002 091335897009 091988382013 121001437003 121561665006 091536382005 091937362006 092285392004 092790892146 091340887001 102137892015 091535867005 111801733004 101287912025 110971399002 091737877004 111001813007 092339857005 121801793007 122171877003 122271443002 122171123003 120971898009 121561651008 121571196008 121561364005 122241242001 121561284004 121561411008 121801714007 121561859006 122171461001 111561740004 101588402037 110971789004 111571233008 102590892016 111561668005 101537897062 121001419005 128101737001 101539877035 092238867005 08050408730231 10050409710608 12050418011023 09050422410433 07050410400919 09050409710563 09050415610417 12050410010825 12050415611048 09050410010431 09050415610415 09050421710558 09050422710460 09050418010512 10050406210786 09050481010523 11050418010926 10050418010761 11050409710981 09050415410553 11050410010977 09050481010442 12050418010919 12050421711202 12050422710931 12050421711091 12050409711183 12050415610856 12050415710940 12050415610083 12050422410601 12050415610107 12050415610065 12050418010904 12050415610673 12050421710873 11050415611229 10050415710802 11050409711095 11050415711158 10050409710631 11050415611207 10050418010766 12050410010290 12050481010257 10050415410743 09050410010450 0651743646200052 8745738641200022 1557748651200043 8549742643300043 3258746648300063 2534744646200062 8047741642300083 5743752653300052 0735749651300102 1935741642300082 1846737640200042 2453743646200042 8563743644300863 0544742644200072 6950743646200042 0934738642200012 6653745647200042 5933747649300062 0135746648300093 6942740643200042 9462745647300042 2354736638300043 2054750652300043 6462747649300033 0251750651200013 4160749651200023 6149747649300073 1348746647300013 2449750652300033 8937742644300062 4450755656200012 6833743644300072 0538741642300063 8855750651300022 9856754656300032 3563746648200603 0445745646300022 6039745648300083 8536743646200053 9047749650300023 5559743646200043 9851743646300042 8938744647200132 2555746647300042 1145745648300053 0342740642300143 4152738640200053 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.

6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 112201090005 122171465002 121801665010 121571156010 121561275007 101735897019 110971158004 111801701006 122271522004 111001994005 120971946001 121571951016 121571137009 120971165010 122271398003 121801947005 102437382019 111561826005 092635877006 121571953009 112201246007 102238882013 111561541006 101685382014 111001241001 102487367013 110971066002 083724053032 091839342008 101590887020 111801072005 102588882017 111571186006 091840832026 102238387013 102039392013 118101844002 102286897015 091937377016 102136897012 102588867019 102787397008 085733053020 111001205001 111561305002 085025056020 101435892020 11050422011070 12050421711015 12050418010522 12050415710512 12050415610761 10050409710685 11050409711122 11050418011205 12050422710564 11050410010946 12050409710038 12050415711065 12050415710898 12050409711246 12050422711056 12050418010682 10050418010674 11050415611175 09050481010468 12050415710579 11050422010940 10050421710642 11050415610997 10050410010736 11050410010980 10050415410653 11050409711176 08050409410380 09050481010617 10050415410725 11050418011018 10050422010647 11050415711188 09050406210448 10050409710787 10050415710641 11050481011140 10050410010710 09050410010476 10050418010640 10050421710753 10050418010779 08050409410432 11050410011212 11050415610975 08050408710399 10050415610643 6336747650300063 9449748650300043 2754758659200032 8449758659300032 7433753655300122 2334744646200043 4435747649200052 7533749652300012 2554754655210072 1449744646200042 5246739640200023 2943749651200012 3758750652200022 4844748650200012 0758749651300082 7841746650200012 1856741644200012 4951748650300042 8560740641300042 2142754655300033 0341745647200033 4152743646200043 3543748650200023 0233741643300083 6063746648300033 7857738640300052 5138748651200073 9437739643200002 0244733635200033 1044742646200043 6953746648300072 6159741643200003 8558748650200012 4544731634200033 4052742644200023 9248743644200013 4933741643300062 2753744646300062 1846740641300062 8750744646200022 2159738640200043 8863744646300012 0357739641200033 6748748650300032 8033744646300043 3550742642300012 8734743644300042 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.3185 3186 3187 3188 3189 3190 3191 3192 3193 3194 3195 3196 3197 3198 3199 3200 3201 3202 3203 3204 3205 3206 3207 3208 3209 3210 3211 3212 3213 3214 3215 3216 3217 3218 3219 3220 3221 3222 3223 3224 3225 3226 3227 3228 3229 3230 3231 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.3232 3233 3234 3235 3236 3237 3238 3239 3240 3241 3242 3243 3244 3245 3246 3247 3248 3249 3250 3251 3252 3253 3254 3255 3256 3257 3258 3259 3260 3261 3262 3263 3264 3265 3266 3267 3268 3269 3270 3271 3272 3273 3274 3275 3276 3277 3278 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102387887007 102236892013 102289402023 101537902026 111801114005 092037832015 111571748002 112171020001 110971302003 091789392004 110971900007 083524052027 083631047003 091835887007 102087897018 101790377038 101440907016 102737882010 102739392024 085630055021 091888857006 111571595002 111561495003 110971515002 102040397018 101685392020 085728054057 085329055025 083630057032 101290387017 110621444003 111571815005 083628055035 111541996001 084034055024 111801021003 111561107003 085233057028 111571095002 083628056034 085731057021 112201713006 083327054027 102437867021 091388382008 092036877007 084026054019 10050415410788 10050422010630 10050418010659 10050410010701 11050418011118 09050481010488 11050415711066 11050421711180 11050409710935 09050422010612 11050409711172 08050412010459 08050409410454 09050418010601 10050415610707 10050481010758 10050415710697 10050409710770 10050422710628 08050409410395 09050415410571 11050415710982 11050415610999 11050409710949 10050481010705 10050410010665 08050410410323 08050410710469 08050411010479 10050481010695 11050406211183 11050415711173 08050408710343 11050415411166 08050412010396 11050418011056 11050415610919 08050409410480 11050415711074 08050412010474 08050412410403 11050422011077 08050409710388 10050415410669 09050415410538 09050418010471 08050409010383 0955742643300032 6952743644200022 6253745647300033 1938745646300022 3242745649200033 8948731634300002 4840747649300052 8955749651200022 6854746648300022 8243743646200023 6545747650300033 0435738640300032 0136733634200013 7544742644300032 5949744644300002 8443740643300013 9744746647300032 9962741642300022 9962743644300022 3056741642300033 7145736639300023 3148746647200013 1535744646300052 3939745647300062 6448744646200013 3233743644300033 9857740640300012 1953741643200032 1036743644200033 1443742643200022 2439749651300005 7459748650300022 6836741643200042 2550744647200043 4440741641200003 8534745647300023 7833740642300042 0352743646200033 5856748650300042 3836742643300052 0157743644200023 6049749651200033 9733740642200042 1956738640200022 4035741643200063 9748740641200042 9640740641300042 .6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 092236377008 101537402020 101336367023 092037857009 110971431003 101937897016 092190882005 112171496001 091840877020 102335897018 083433054025 091487382015 111561315003 102289902012 092085867005 091339877005 102089387022 111801081005 112201516004 101588887025 111801275002 101987392048 091640897007 111541440003 110971649003 085329047005 111571830006 102340387014 092588872006 110621678001 110971341001 102187407011 092036367008 092738397002 091339372007 092135907001 091435382007 111561828004 092285892005 092635392005 111571599004 111571239006 091988862014 111001050007 111001306002 092436882008 110971475005 09050410010470 10050415610703 10050422410582 09050481010550 11050409710938 10050422010661 09050415610539 11050421711065 09050418010537 10050410010713 08050412510341 09050415610457 11050415611195 10050418010684 09050418010535 09050481010536 10050409710663 11050418010920 11050422011234 10050410010731 11050418011221 10050415610800 09050415610610 11050415411199 11050409711255 08050410010412 11050415711096 10050418010666 09050415610611 11050406211149 11050409711143 10050418010799 09050415410497 09050421710507 09050415410456 09050415710588 09050481010416 11050415611055 09050422010506 09050406210434 11050415711059 11050415711047 09050481010401 11050410011114 11050410011187 09050418010430 11050409711157 8652740641300052 2937745647200112 6535738638200002 5948736638200052 6445743644300042 9946744647200052 6551741643300053 9835747649300092 0544740642300043 2554744646300012 1334740641200013 6837741642300022 6434741643200012 4353745647300033 5549738640200002 3333740642200013 8249742646200003 3647741644200012 1456747666200003 9040742643300063 2337742645200003 7847743644300122 3144744646200013 3550744646200003 6836746648200012 4953733636200002 6538745647300012 9454742643200013 3159739640200003 4857746648300022 4351743644200023 7851746647200002 5648738639200032 4062744645200003 4541739640300042 6550746647200012 2436741642200062 0759744645300012 7553743644200012 1460743644300042 7547746648300082 2550745647300042 2147737638300053 4436743646300042 5034744646300053 1756741643300082 9446746648300043 .0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.3279 3280 3281 3282 3283 3284 3285 3286 3287 3288 3289 3290 3291 3292 3293 3294 3295 3296 3297 3298 3299 3300 3301 3302 3303 3304 3305 3306 3307 3308 3309 3310 3311 3312 3313 3314 3315 3316 3317 3318 3319 3320 3321 3322 3323 3324 3325 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.05/C5.6/TP/T/2013 092436877003 111801129005 085132057028 101589892024 091539857006 111561705004 102587907018 111001572002 111001593005 091938337016 084831055033 120621475002 102238912015 085129055023 111571729005 085631057010 083825058018 111801100005 084727054042 110971481004 085224054013 091440377004 092488367006 111571987001 092790902057 091489387002 084530051026 102235402011 085728055043 111801041003 110971453004 101886897017 084426050026 101535882024 091336372010 111801758003 085035053018 085033055016 092537837011 084933051011 101788892014 085128054024 085826058016 111801018001 101540397017 102786407010 120971751005 09050410010583 11050418011110 08050412510370 10050410010715 09050422010412 11050415611133 10050418010762 11050410010993 11050410011030 09050418010619 08050408710471 12050406210792 10050422010561 08050409410344 11050415711033 08050409710447 08050408710407 11050418011081 08050408410495 11050409711060 08050408710392 09050422710455 09050415710451 11050415711050 09050415610609 09050422010607 08050410710515 10050410010612 08050408410456 11050418011015 11050409710936 10050415710639 08050410010376 10050415410673 09050421710454 11050418011039 08050410010384 08050409710398 09050406210568 08050411010424 10050410010781 08050411010393 08050408710483 11050418011136 10050418010638 10050415610849 12050409710821 3756740642300092 9138748649300003 9251743645300003 7042743647200023 2338736640200013 1643745648300062 0959746647300022 7860744647200012 9036746647300013 2046732634300023 6148741643200043 7962753655300022 8152747650300053 6951741642200022 9934749651200032 7156743644200013 0538744646200032 1846746649200032 8747740643300012 7145746649200013 7452740641300012 7436740641300013 2057738639300013 3243748650300013 9563745645200023 1841742644200012 8045737639200003 5452745646300002 7857741643200012 3246745648200013 0051747648200013 6745744646300012 0644736638300012 6934741643200012 9634739640200002 7059747650300013 0550739641200013 4350741642200003 1958732637300002 5349737638300003 6440743644200003 9851740641200002 1658744646300012 4440746647200012 7943744646200012 2663746648300042 6642752654300052 .0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.3326 3327 3328 3329 3330 3331 3332 3333 3334 3335 3336 3337 3338 3339 3340 3341 3342 3343 3344 3345 3346 3347 3348 3349 3350 3351 3352 3353 3354 3355 3356 3357 3358 3359 3360 3361 3362 3363 3364 3365 3366 3367 3368 3369 3370 3371 3372 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.

0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.3373 3374 3375 3376 3377 3378 3379 3380 3381 3382 3383 3384 3385 3386 3387 3388 3389 3390 3391 3392 3393 3394 3395 3396 3397 3398 3399 3400 3401 3402 3403 3404 3405 3406 3407 3408 3409 3410 3411 3412 3413 3414 3415 3416 3417 3418 3419 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 102389367011 102737887015 112201757009 121571552008 111571489006 084830056030 128101929003 121801843005 118101917003 111801420005 121001413009 102539897011 120971464006 102635907011 101887387020 102640392022 120971162007 120971717009 083928070001 091437367006 102589397019 092036892008 101339867030 101738377026 101787867018 110971670004 102589382014 111561350009 102189847011 102488427011 101385367037 102536892008 111801526003 111801086005 102535877014 092136867007 081786892004 112271561001 084331055024 083631057029 102589862023 101288377026 111561194001 111561240007 101339892021 091790352011 091287857004 10050409710571 10050481010646 11050422011112 12050415710113 11050415710956 08050410010400 12050481011153 12050418011232 11050481010934 11050418010996 12050410010637 10050415610754 12050409710533 10050415710763 10050410010605 10050415610597 12050409710690 12050409710572 08050410710317 09050422710546 10050418010613 09050421710586 10050415410750 10050418010580 10050415610668 11050409711084 10050415610604 11050415611092 10050481010656 10050415710760 10050415410749 10050422010616 11050418011138 11050418011089 10050418010565 09050481010547 08050409410505 11050422710952 08050409710441 08050409410481 10050481010797 10050410010742 11050415611005 11050415611045 10050415610664 09050410010463 09050409710542 5255738640300033 1962742643200022 2337741643300103 3948743646200052 2140742646200043 2048742643200023 1850747650300042 3036748649300033 6356749651200023 2546744649200002 4233756658300073 7358744648200013 7633757658300082 8560746648300052 0845742643200042 7460743646300043 0156751653300033 5958754656300092 6756739641200042 0836738639200052 5259744646200023 6748743644200032 2533738641200052 5042740642200063 3943738639200022 4135744648300013 7259741642200023 5037742646200043 1351734639200003 3057750651200003 7633738642300002 0758743646200032 8539748650300032 8553745647300042 4558740640300012 4750738639300032 4436743646300043 4344740642200033 4143741643300043 0136743644200023 1359737639200043 9439740642200022 9348744647200023 9637747649200052 9542743643300012 9443735636200003 2933736637200022 .6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.

6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 084831055037 111571358004 111801335001 111001900003 101887887017 111561372005 111801838004 110971063002 128101148005 083327056034 084235058027 102486902013 084131056022 084435058034 083830053026 086129056022 083625054029 086333056012 086027055021 111571075004 084824056021 085927058019 102287387016 083834054021 110621551002 091535832014 084631055044 120971319006 083430057020 111801383002 085424056013 118101854004 110971030004 120971585009 121001784003 118101886002 120971477007 085131056025 083325058031 101739877039 085624047003 083630058037 101986872033 083827053023 085634051010 084435054104 128101274002 08050408410472 11050415710960 11050418011109 11050410010958 10050421710729 11050415611179 11050418010989 11050409711038 12050481011253 08050409710475 08050409410507 10050422010626 08050410410476 08050431810706 08050408710490 08050409010401 08050408410521 08050409010367 08050409410329 11050415711137 08050412510368 08050409010409 10050410010732 08050409410342 11050406211160 09050410010527 08050411710365 12050409711113 08050410710452 11050418011079 08050408410445 11050481011102 11050409711043 12050409710569 12050410011020 11050481011073 12050409710373 08050408710504 08050408710451 10050410010584 08050409410373 08050408710372 10050415410747 08050410710385 08050411010315 08050409010327 12050481010604 5148741643200043 4037747649300083 7259748650300043 5559745647300033 1945742643300042 2742749651200032 8434745647300042 4851746648200022 2641747648200012 3733742642300012 1542744646300053 2757745647200022 4141742643300023 7544744647300073 5038739641300043 7961742643200012 2536740641200022 9363742644300013 7760741641300002 7542748649300022 4448742642300012 3759744646300032 9853742643300032 4438740642200033 2858748651300012 9934731632200002 6146741642300033 4433750652200023 7034743643200003 6058750651300013 2454742643200012 4442747651300033 5544749651300052 4951754655300022 2538748651300033 3659748650200022 6440760661200013 3151742644200023 2533744646300072 6342740643200053 3456733636200002 0036744646300073 1747739638300002 8738739640200022 1456737639300033 2544740646200003 5535755656300022 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.3420 3421 3422 3423 3424 3425 3426 3427 3428 3429 3430 3431 3432 3433 3434 3435 3436 3437 3438 3439 3440 3441 3442 3443 3444 3445 3446 3447 3448 3449 3450 3451 3452 3453 3454 3455 3456 3457 3458 3459 3460 3461 3462 3463 3464 3465 3466 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.

6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.3467 3468 3469 3470 3471 3472 3473 3474 3475 3476 3477 3478 3479 3480 3481 3482 3483 3484 3485 3486 3487 3488 3489 3490 3491 3492 3493 3494 3495 3496 3497 3498 3499 3500 3501 3502 3503 3504 3505 3506 3507 3508 3509 3510 3511 3512 3513 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 118101468002 086126056017 085035051015 121001274004 111561366006 111001151004 112201971008 111561833004 111801397003 122171599001 110621611001 122241264002 111801848005 121801556008 111801743003 111571656005 111561870008 111001269005 121561987009 110971633005 118101878005 110971865005 101936862025 111541188002 092086337016 110621381001 112201638012 091539372007 121571294011 111001649006 121801775011 102590392021 083833054025 102140377026 091587402003 091689382003 085433054028 083529055030 085035051017 085224053021 084535057026 111571962003 091387377013 101390892022 084834060013 084331052021 092736362003 11050481010917 08050412010444 08050409410314 12050410011107 11050415610954 11050410011135 11050422011022 11050415610991 11050418011123 12050421710747 11050406211182 12050422410764 11050418010987 12050418010649 11050418011159 11050415710965 11050415611189 11050410011144 12050415611203 11050409711000 11050481011012 11050409711001 10050418010575 11050415410978 09050415610618 11050406211124 11050422011132 09050415610467 12050415710626 11050410011116 12050418010975 10050481010598 08050409010318 10050415610581 09050415610566 09050409710432 08050409710325 08050408410397 08050410410335 08050408410466 08050410410448 11050415711082 09050410010469 10050422010691 08050409710512 08050408710339 09050409710465 2137737639200053 2661742643300032 4550737639200023 0448749651300013 6534743646300012 7344745647300013 1538746649200033 6448743646300002 0059747650200063 2349752653300033 7042749651300073 3452753654200012 9635745647300012 3661756656300002 0142743646200033 3559743644200012 3736749652300012 1542744648300002 0544747650300063 5258747650200003 2543747649200022 8635747649200012 5746737639200052 5648746648200032 5649732636200002 4062747650300053 1344743647200043 8238739641200033 1063755657200013 0547745648200032 7442750652200032 2459743646200013 7338740642300023 8450740641300023 2839745646300022 1241741642300043 5354740642200013 1935741643300052 9550737640200013 3452739641300012 4545743645200003 8346747649200003 8640740642300042 3644743644200042 1448746647300013 8143738640300033 3662737641200002 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.3514 3515 3516 3517 3518 3519 3520 3521 3522 3523 3524 3525 3526 3527 3528 3529 3530 3531 3532 3533 3534 3535 3536 3537 3538 3539 3540 3541 3542 3543 3544 3545 3546 3547 3548 3549 3550 3551 3552 3553 3554 3555 3556 3557 3558 3559 3560 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 085025049003 092137902004 091386367004 085934049010 084327051016 085828054012 084424053023 102137887020 102340972005 102686972003 111001865004 112171880003 084431048024 101786387013 111801320004 118101952001 118101010001 101387897023 102037902017 111001726003 084527059025 111571184005 086028052015 102440392016 085725051009 111541551004 102536897020 111561534007 102640377020 101487892022 112271516001 111801528003 101435387019 085031055051 102488897013 102540377023 083630055032 092590862007 101388897033 083526056034 102687387007 111801683006 084232053020 102140887013 085634053021 101340387012 083833045005 08050412010348 09050415710567 09050418010502 08050412510316 08050408710421 08050410010326 08050410710340 10050409710681 10050422010860 10050415710859 11050410010927 11050421710979 08050409410413 10050410010620 11050418010941 11050481011215 11050481011164 10050418010594 10050418010593 11050410010973 08050410710453 11050415710955 08050409410428 10050410010780 08050412510336 11050415411098 10050410010709 11050415611147 10050410010795 10050415710629 11050422711088 11050418011171 10050415410600 08050409410429 10050409710776 10050481010796 08050412010442 09050481010573 10050422710801 08050410710490 10050422710727 11050418011127 08050409410517 10050409710678 08050408710382 10050422710634 08050408710513 0550735637300012 5950745647300032 4635738642200012 1459735637300033 7743737639300022 5858740640300002 5444739643200002 9950742642300002 8554759662300003 5761759660300052 2443738643300003 8654746647300002 2144734636200033 7435742644300053 1460746648300022 2947745647300062 4142741643300073 8638744646300042 3948745647300052 5160743645200003 5745745647200022 6933747649300062 5860738639200012 7456743646300023 7557737639300012 5558747648300012 5758744646300022 8958745646300002 4360740642300043 2838743643300012 1654741642200022 9748747650300022 2733742642300012 4150741643200043 5157744646200023 3458740642300033 2036741643300043 4559737640300033 8135744644200003 9635742644200032 3861742644300022 5343748650300043 0242739640300043 7550742644200013 1456739641200023 3543742643200022 1338731633200013 .

6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0101.6/TP/T/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0188.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.0504/C5.6/TP/P/2013 0288.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.3561 3562 3563 3564 3565 3566 3567 3568 3569 3570 3571 3572 3573 3574 3575 3576 3577 3578 3579 3580 3581 3582 3583 3584 3585 3586 3587 3588 3589 3590 3591 3592 3593 3594 3595 3596 3597 3598 3599 3600 3601 3602 3603 3604 3605 3606 3607 0101.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0188.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0126.0504/C5.05/C5.05/C5.6/TP/P/2013 0194.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0188.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 111571775006 102289887013 111571851004 111801380007 091535877012 091790882017 111561247002 092086367009 118101759001 085135052016 102136387011 111801739004 102040392020 102088887034 091837377005 111801181005 110971687003 101489867046 110971223007 102190892012 111541969003 118101810002 083933059023 085535063008 110971760002 112171647003 084026057018 083735052021 071686392002 091589827048 085430048002 092736832012 071988902002 072290897001 092536922005 118101603003 121801463009 091586352003 083627051034 091890397005 086032063006 071287897005 102590892012 092190357006 091590397007 102186417013 128101365004 11050415710962 10050406210769 11050415711078 11050418011093 09050481010593 09050415610479 11050415611154 09050410010545 11050481011107 08050410710516 10050409710792 11050418011067 10050406210686 10050415710632 09050410010446 11050418011153 11050409710945 10050410010748 11050409711150 10050422710595 11050415411141 11050481010998 08050409410333 08050409010547 11050409711062 11050421710933 08050408410443 08050409410465 07050408700907 09050410010625 08050411710347 09050410010487 07050408400898 07050408700905 09050415610673 11050481011223 12050418010340 09050415410570 08050408710681 09050409710624 08050409010532 07050408700902 10050406210804 09050410010474 09050418010668 10050410010817 12050481010052 6155747649300033 1353742644200023 2549749651300043 9441746648300032 4538740641300082 7543741642300053 7543748650200042 7649738638300002 7261747649300023 3551738641200013 2650742643300052 4854747649300062 2448743646300053 3149742646200053 0844740643200052 6138748650300093 9542741646200003 6842738640300072 9534747649300053 8551743644200013 2949741644300022 1545745646300032 2339745647200033 2555749651300023 7550745647300023 6141745649200013 5640743647200012 3537738639200023 2641743644300052 3042730631200013 0054734636200013 6762731633300002 1147745648200033 5553744647300043 8058749650300013 5961758660300052 8844762663300012 1639735638200012 1736737638200042 5445744646200033 5260749652300013 5933744647200042 6559743646200023 6451736638200023 2043744646300053 8651748650300052 5436740643200023 .0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0065.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.0504/C5.05/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0188.05/C5.6/TP/T/2013 0188.0504/C5.6/TP/P/2013 0188.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0226.05/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0065.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.

6/TP/P/2013 0126.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.05/C5.0504/C5.05/C5.05/C5.05/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 092540412003 091637932003 101688472005 122241138001 072788347001 091639937001 091288847015 092738932002 092290377014 083334066006 111001674001 061285517604 064731055002 064735051003 065833047001 063626056002 066034053005 064535056001 066133057001 064735053001 063330051003 064929047001 065026054002 063328056002 061285517594 064328055001 064233054003 061285517598 065732051002 065127053002 063628054005 065427054001 064827055002 065535058001 084730060019 074630052013 074128050012 075134053009 076328053013 071635392004 074528048004 074726049013 076127052007 075333060001 075035048007 071440407003 076232053008 09050415610651 09050410010647 10050415710862 12050422410546 07050409400912 09050415610670 09050409710678 09050418010662 09050410010526 08050480010769 11050410011495 06050412000004 06050409400004 06050408400001 06050412000003 06050412400003 06050412000001 06050409700003 06050409000003 06050411400002 06050408400003 06050408400004 06050408700003 06050411400001 06050412000002 06050412400004 06050409000002 06050408700004 06050411400003 06050409400002 06050409400003 06050408700001 06050409400001 06050411400004 08050410710543 07050408400113 07050412000075 07050409400084 07050412000107 07050408400779 07050409700009 07050408700055 07050408700030 07050409400891 07050412000103 07050409000775 07050410400080 6458747649300023 9138751653200023 6239759661300033 6350756658110043 0063734636200013 9440752654300053 7440734635300012 8162751653300043 3453740641200023 6433752654200003 3138754655200003 8640739641200032 1147741642300053 7547737640200033 1358733633200003 0636742644200072 4460739642200013 1545742643200033 5361743646200023 4547739641300053 2033737638300033 8949733635300012 5650740641300022 2833742644200042 3633740641300052 1843741639200002 1342740642200103 6248739642300013 7257737639300023 0751739640300032 4836740640300012 7754740642300042 3748741642300032 6555744646200013 5047746649200043 1046738641200013 7841736636200002 4451739640300023 2863739640300022 3133743646300053 9845734636200012 7647735638200002 7761738639200012 7353746649200013 0550734637300013 4743746648300072 4262739640300033 .05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0126.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/P/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0098.05/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/P/2013 0098.6/TP/P/2013 0226.05/C5.6/TP/P/2013 0065.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0188.05/C5.05/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/P/2013 0157.0504/C5.05/C5.3608 3609 3610 3611 3612 3613 3614 3615 3616 3617 3618 3619 3620 3621 3622 3623 3624 3625 3626 3627 3628 3629 3630 3631 3632 3633 3634 3635 3636 3637 3638 3639 3640 3641 3642 3643 3644 3645 3646 3647 3648 3649 3650 3651 3652 3653 3654 0126.6/TP/P/2013 0065.05/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.

0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0257.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 076130054003 075124065002 075327055010 074425052016 075828052008 074229048005 073729045007 074634052015 073630053020 075835051024 074432050014 121571993012 121801945005 121561834004 120971934011 073330046009 075428050010 073324055013 075430055003 072285902001 071290412001 075925046006 072235907001 072487872001 076132053015 072488907001 076031050011 074735047016 074531055022 073328049009 075232052021 075930054012 074424052008 073928052011 074428053031 074227052013 075232045006 073629054012 072089897003 075224051007 076028058002 074034059002 071886887002 075928057005 074328060006 073334051018 072485422001 07050409400081 07050408700786 07050409000111 07050411700065 07050409700097 07050410400043 07050408700004 07050410700066 07050408700041 07050410400046 07050409700067 12050415710949 12050418010212 12050415610098 12050409710893 07050411700024 07050408700108 07050412400078 07050408700089 07050408700764 07050408400790 07050412000034 07050409400765 07050411400757 07050409400059 07050408700782 07050408700035 07050409400015 07050412000088 07050412000014 07050409400091 07050408400090 07050411700037 07050408400063 07050410700104 07050408400064 07050409000010 07050409400114 07050418000941 07050409400051 07050481000760 07050408700763 07050409400918 07050409000771 07050408400781 07050410000074 07050409700785 6061740641300033 1451751653200022 4753741643300092 5544738640300042 2858738639200012 7942734635300012 9937731633300022 7446738640300033 5036739639300003 4558737639200023 0244736638200033 3559750652300043 3544745647200042 6541743643200002 3856751653200012 0033732634300023 1854736642300002 7433741641300072 1054741642300053 6553745646300022 2433747649300063 9559732635200002 8552746647300022 6957739639300002 7261739640300043 6157746648300083 1160736638200073 3547733635200033 6145741646300003 9833735636200022 5252738641300013 3059740641300053 1444738639300042 0839738640200062 4844739640200032 4742738640200052 8252731633200003 3936740641300042 6349744646200013 0452737639300022 8860744646300052 8440745648300053 1745742644200032 1859743644300052 8843746650200012 1433737640200023 3457749650300022 .0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.3655 3656 3657 3658 3659 3660 3661 3662 3663 3664 3665 3666 3667 3668 3669 3670 3671 3672 3673 3674 3675 3676 3677 3678 3679 3680 3681 3682 3683 3684 3685 3686 3687 3688 3689 3690 3691 3692 3693 3694 3695 3696 3697 3698 3699 3700 3701 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.

0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.3702 3703 3704 3705 3706 3707 3708 3709 3710 3711 3712 3713 3714 3715 3716 3717 3718 3719 3720 3721 3722 3723 3724 3725 3726 3727 3728 3729 3730 3731 3732 3733 3734 3735 3736 3737 3738 3739 3740 3741 3742 3743 3744 3745 3746 3747 3748 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 074131052009 074133052009 072688427001 072486382001 072336402004 075524061008 076326061008 074631050013 073433051012 073827052016 074334052041 074633051003 071836852001 081490392003 111001902003 112171107001 121561483004 120971966005 092389842005 072438397001 083733053032 111801980002 102290372026 071488907003 102587892011 112201635007 073728054017 071489892001 074430049015 073533048006 073432051016 071489902001 075430052011 071439867001 074732054030 073931054017 074532053003 075728053014 074425051016 073425055025 073724051010 092189897009 073526052013 101940897013 122171757001 102690397010 121801668006 07050410700875 07050408400101 07050409400911 07050408700776 07050408400763 07050409400789 07050410400788 07050411400002 07050410000056 07050409400077 07050409000031 07050410400026 07050410400020 08050409721008 11050410011254 11050421711072 12050415610765 12050409710880 09050481010427 07050409000773 08050411410381 11050418010947 10050415410746 07050408700780 10050418010785 11050422011165 07050408400079 07050412500770 07050408400036 07050412000044 07050411400061 07050408790001 07050408700105 07050412400092 07050481000040 07050410400082 07050408700062 07050409400093 07050408700039 07050409400094 07050408400877 09050415710599 07050412500033 10050415610614 12050421711117 10050418010615 12050418011149 3141738640200023 4341738642200003 6061750652300013 1657741649300002 6654745648300022 5455747648300032 4663747648300022 5146736637200033 0334737638300033 5738738640200052 4443738639300063 4346737640300013 2744735637200032 1843743645200012 5549745649200002 6435747649200003 3455753653200002 1738751653300012 6355733635200003 0056744647300013 8337739641200013 6860744646200002 3453739642200023 2137746649300023 4959743648200002 2753744646200012 2837740641200052 5337743644300063 1044735638200033 8335734636200003 3234737640200013 9337745648200023 1054738640200023 5336738640300023 6247740642200053 2139740641300053 5245739641300033 2857739640200052 7544737638200032 0534741641300022 1437737638300032 4351744646200023 8635738639300072 4546744646200023 9450750651200012 7461744646300033 6539748649300012 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0226.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0226.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0163.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.

6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.3749 3750 3751 3752 3753 3754 3755 3756 3757 3758 3759 3760 3761 3762 3763 3764 3765 3766 3767 3768 3769 3770 3771 3772 3773 3774 3775 3776 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0288.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 083324054152 102088862062 111801681005 102585887019 102737392011 111571578004 075633061009 102188402007 102038867037 091639387005 092188892004 075732051029 110971612005 101587892015 120971649006 110971256002 073634052014 071590857003 073628054021 073831051013 073628053014 071637362002 074529052019 074535047007 073925053011 091488422001 072587387003 072036387004 08050408410494 10050481010590 11050418010925 10050415710789 10050415610657 11050415710929 07050409400783 10050415410702 10050410010752 09050422010577 09050415610598 07050410400052 11050409710964 10050410010645 12050409710964 11050409711044 07050481000106 07050481000103 07050408400054 07050481000076 07050408400053 07050409700023 07050408400046 07050481000025 07050409700071 09031315710799 07050411000759 07050409000769 3433740641200152 6149737639200113 8859744646200032 4559742643200022 6835743648300002 1855744647300032 0356747650200023 0051745647300083 2148738641300023 2240742648200003 9151743644300033 1257737643200003 6147748650300023 5038743644300083 1952751653300052 3452750651200022 7436738639200003 5539736638200013 9836740642200052 1138737639200043 5836739640300032 8840737638200002 8945738639200022 5545733634200003 4539739640200042 6839749651200072 9859742643200012 7648742644300032 .6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.0504/C5.0504/C5.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0069.6/TP/T/2013 0194.0504/C5.

m.si Warsito. Drs. M. Mm FAJAR WALIDA Tahun Lulus 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Jenjang DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS Status PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS .si Sri Nurhaini Suhariyanto Chotib Subagyo. Sh. Rosidin Drs.mm Sudarmadji. Drs.Data Kelulusan Nama Satumi Esti Widayati Kiswahyuni Wahib Fatchul Jannah Sumiati Ali Ashari Sutarni Aprianto Lilik Mubirroh SUCIPTO SUTIKNO SINGGIH SANTOSO SUDARMANAN ABDUL GHOFUR ARDIYANTO BUDI SANTOSO SABBIHIS WULYANTO ARIFIN MARKUM ABU KOHIR SRI WAHYUNI EDDY SUPAAT WINO DIYONO MARSUN Suyono SURAWAN Hari Winarto. Drs. Drs.

M.TAUFIQUR ROHMAN SRI MIFTA ULFAH GATOT RUKMINTO INDRO USWATUN KHASANAH AHMAD DWI ULINNUHA ERNAWATI AKHMAD TONI SYAIFUDDIN VIVA NOVIA ALFIANA ANA MAHMUDAH SULISTYO RINI YULI PUJI RAHAYU SAYEKTI PUJI RAHAYU IMILDA ANIK KHUDAIFAH SOLIKIL ABADI THERESIA MARIA K ESTITUTI RETNO K E ELI SRIYATI SRIANAH YETTI NOVI PURWANI HARUMI PRIMA WIJAYANTI ERMANU SULISTYANTI NUGRAHANI ERNA KARTIKASARI MINTO UTOMO TJITJIK SURIJANI YHANI MERDIWININGDYAH HENDRO KRISTIANTO SUNING TIAS HARTI HERI MUJIONO DYAH PURWANTI DWI SRI SETYARSIH SUCI RAHAYU AGUS MARHANTO UMI KALSUM ARIF SUSANTO TOTOK WAGIANTO SITI MUKHAROROH PONIMAN Sulton GANDES PAMIATI DJOKO SUPRIJONO ENDAH PURWANINGSIH MUNANDAR Siti Amiroh TITIK ROFIDAH SUWARNO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

CHOLIL M. DIMYATI SUMARNI SURINI SRI WILUJENG Aslikah PAJAR SURYATI PUJI ROKHANI SUHARTI SUNGKONO SUPRIYATI SULASIYAH Sih Lestari Sayekti YUNI ARMIATUN TRI SUBEKTI ILUT ANDRIANTI MEI YUSLINDA Tjiptoadi SUPARMAN SRI PURWANINGSIH MOCH CHAMIM SRI MIYATI MALIKAN MAJID MINSRIATI ABDUL WAHAB Siami 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .KUSTI ERNANIK ABDUL WAHID YAYUK NURSIATI Susanah SRI WIDYANINGSIH JUNTI SUMARIANI WIWIK SRI WIDIADSIH SETYANA ISMIHARIATIN SUGENG SUBAGYA LILIK SRI WAHYUNINGSIH SUSTYANINGSIH LILIK RAHAYU SUPARWATI ASNAN ADI CAHYONO Gatot Suwondo Siswadi CHAMIATIN HENY KUSYANTO LULUK MASLIKAH SUHARTININGSIH MOCH.

ACHMAD SODIQ BASUNIN UMI KULSUM BUDI LEKSONO SUNOKO KRISANTUS BAMBANG SUGENG THOMAS SUDALMO MOHAMAD ASMAI WAHYU SASMITANING UTAMI SUPRAYITNO SUTRISMI KRISTANTINE EDI SUKMAWATI DWI WAHYUNINGSIH ENDANG SETYAWATI Rilo Pambudi PURWANING LESTARI SAADATUD DAROINI YAYUK SRI RAHAYU Suwito Utomo MURTIATI NURYATI JUPRIYANTO ISLAN ANIS WIDYANINGSIH SUPRIANI Sulastri SRI HARNANI SRI WAHYUNI PUTANI Dwi Prihatini Adi Prayitno ENDANG TRIDARMANINGSIH ENNY INDARTI Sudjono Kastin Sih Angrenani Mahmudah LILIK WURYANI NUR CHAYATI PURWATI WIWIK SRI INDARTI SRI LESTARI TITI ESTUNINGSIH KUSYANTO ASIYAH SUPARTINI HERI PURNOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUNAR RAHAYU ABDUL KOLIK SAMPURNO SUPARLIK M. KHOIRI MOKHAMAD MISBAKHUL HUDA TITA SURYAWATI Asih Kusnan SUTAMAT MUTORIAH HARI WILUJENG KASTANIK HERIYAH LESTARI WIDAYATI ENDANG HARTATIK SUDARTI WIWIK IDAYATI ERNI RAHAYU KASRI JATININGSIH YATEMI NUR FAUZIAH ISNAYATI SAMPUNIE KUSHARIMURTI HASTIN NADHIFAH SRI SUDJATMI SITI ASTUTI SUSANA ISMAWATI SRIMIATI PARTINAH ESTUNINGSIH SULIKIN SUSIYANTO TURYANTI UMAWATI SUNARLIN SARIMAH WIWIK AMINATI ANDIS TRI KUSUMANINGSIH MARIATI SUWITO SRI LESTARI SARJUKNINGSIH BUDI ENDANG PRATIWI SUNIPAH AGUS LUKMAN HAKIM SUMARDI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUTINO KUNTARNI SUNARYATI SUDIYONO EKO SASONO SUHERMAN PARKUN SUPINAH KUNAWI MASWIN YULI RAHMAWATI SUKIRMAN BACHRUL ULUM YUNANINGSIH RENI HASTUTI ARTINAH SUMINARSIH NUR SAID NUR HIDAYATI DONNY ERFANTORO SRI LEMBAHINGTYAS BAMBANG KISWANTO ENDANG SULILIK BOWO SUHARINI AINURROFIK ROHMATUN JANAH Edy Priyanto DEWI MURPYANINGSIH RUPIATI Kustiningdyah Sihpanglipur Malikah MUJIONO Siti Mundanah IRA DWI SULISTYORINI LINTANG JAUHARI MUSTAQIM KARIYANI SRI MULJANI ERNY SULISTYOWATI YULIS ANDARWATI Sumarti SUGITO SUPRAYITNO Moch Chomson Suharlik SRI MISTUTIK ISNADI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUPARNING SUKOCO MUATIN KUNDARIYATI ENDAH FIR BUDI P. SOLAHUDDIN Budi Subandrio MUKAROMAH Sriamah SLAMET RIYADI Supariyah ABDUL MALIK WASIS SULIADI MIATUN TUTUT KHOIRIYAH SITI SUSMIATI SUPARNO MULYONO JAMILUN MOH THOHIRI MUCHAMAD ALI IMRON Rifai SUGENG ELLY ASTUTI SAPA''AH KISMI HANDAYANI ENDAH ADMADJANINGRUM BAMBANG BUDIONO SUWANU MAHMUD SUGIHARTO NURALI SUPRIADI SUWARSO MOH. JAMALUDIN SUHARTONO KUSWADI SUANDRIYAH SULKAN WIJAYADI MARIYANI WIWIK EKO WATI MARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . MARIA SRI ENDAH RAHARTINI Munafiatin ADMININ Ninik Setyowati SULISTYONINGSIH M.

Humaidah Am Kusnowo Oktanan Irianto DUMIASRI SUNARMI SRI ROKHAYATI SRI ANAH Suyanto Wiwik Sudarmiati SUKISMIATI SULIATI SUMINI SUSIATI JUMARIANTO SRI UMIYANINGSIH Mardiyah SRI ESTUNINGSIH HARIJANI KUSNIAH SUMIATI SULIK INDARWATI BUDI KARTIKO MOH. MASHUDI SETYOADI UTOMO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .NGATMIJAN SUDAR MACHSUNAH ERNAWATI Koriyah Nurul Fitriyah LASMINAH SUGENG SUBAIRI MOHAMAD ARIFIN WULANDARI RETNANINGSIH SUNARMI SUWARNI MOHAMAD JALI WINARTIN SRI PRIHATIN WAKIDIN Semulyaningsih HARI PURWANTO AINUL FATROH MAHMUD SUNARYO SUPARMI Ramini DARMINI Hj.

SUTALIS SADIJAH Suat Budi Santoso NUR HALIMAH SITI ROMELAH HERI SUBIYANTO SAHUDI DJUWARTI ENDAH LAUCHIN ISWANDI SUSNANINGSIH DIDIK HARI PURWANTO SLAMET SUBAGYO SAMIATI Ekananta Kusbyantari NINUK KUMALASARI KUSMIATI PRIJO SUMARNO CHUSNUL MACHSUM NUNIK CATUR MUJI ASTUTI Mohamad Khozin SUMULYONO MINARNI SITI ZULFAH ISMUNARKO SUPRAPTI SAYUTI SIS AGUSMUNINGSIH RIRIN SUNARINGTYAS MUTMAINAH Sutrisno LESTARI DWI WAHYUNI SUMINEM Ninik Sumarni NISWATI ALIYAH YUNI ISBANDIYAH TITIN SUHARTILAH Sri Puji Kisworini Indriati TAMUNAH SURYANI DJODI SUSILO ABDUL MALIK BAHRUDIN ASMADI ROKIM Nurkholis Sugiono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Emiarsih Asmadi MOHAMAD SLAMET SUJONO SUMARTO SURADI Choiril Anwar Sy ENDAH SULISTYANINGSIH JAMADI PASIH WONGSO DIHARJO Soffin Miniarti SUSWATI ANI SUPRIYANTI WIYONO RETNA REFI SRI SARASWATI Sujarwati SAMI''UL SRI BUDI UTAMI KANTIN ASTINI HARTINI SULISTYANINGSIH AKHMAD KHUSEN SUWADI NURSOKIYAH SUPRAT BASIS UDIYONO SUPARTO Subadi Wahyu Indriati SRI SUDARTI VERONICA NGATIYEM Khosiyah CHABIBUR ROHISAH Suliatin Eka Elya Sri Ratnawati SUPARMI DIDIK PURWO ATMOJO MUSRIANAH PUDJI SANTOSO Rono Imanu MARFUAH SULASTRI AMINI ARIS MUKTIYANAH TITIK MARLINA SUMARIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

YULI AKHWANINGTYAS Wibawaningsih Idha Herlina HARI CAHYONO Tri Wahyuni KHAMDANI KASMI GALUH RATNA SULISTIYA MATRODI Kustari SIH WIDARTI LILIK BUDI SRI WAHYUNI ENDANG AGUSTININGSIH ZAINUL ARIFIN SAMUDJI SUMINAH HERAWATI SUTRIYO KASMIDI MARIATI MOCH. JASIN SUKARNO Kardiwiyono SRI HAYATI SITI URIFAH Rina Suryanti SUPARMI ROFUD ISNARTI ARIH HARTINI Niati Irwaningsih NURI NURHAYATI MASRUROH SAIFUL Wito Utomo TIYAS SRI RAHAYU MOHAMAD LAHUDIN SUPRAYITNO Sri Hartini NURHAIDA SUHANIK MOKHAMAD ROKHIM ROKIB BAMBANG HERU STIYO WIBOWO MOKHAMAD RIYADI KARTINI SRI HIDAYATI GHOIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUMITO PARYONO SAIDA SETYRINI TRIN TAQWANI EFENDY ISTIANAH USWATUN KHASANAH AMY ARIYANI UMI NADLIFAH MUTHOWIAH SUDARSONO SUKENI CHRISTINA SUPARMI YAIS MUDJIONO SUTAMAH SUTJIPTO DJUWADI Kasih Yati Yasih MULYATI JUWARIYAH RATNAWATI SRI SUGIYARTI KHOMSIATUN SUHARTINI SARPIN HANIAH KRISDAYATI SUWAJI KAMIM SRI IBAYATI SRI WILUJENG HERIYANI SUTRISNO ASLIKAH PARENI ABDUL KALIM HALIMAH ABDUL MADJID SUNARTI SUBANDINAH BASYUNI SRI ANJARYATI MUDHOHIR Suajar Iswantoro WELLY MULYO SUHARTO Agus Ely Suwasono RAHMAD PAMUJI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Kusdianto Moh. Abdul Kholik KARLIK JUWARIYAH DJAYADI TRI RUDI HARDIYATNO KADARNO ISMUHADI ASKAN HARNAWI Istiani ALI HASAN MOHAMAD OCHUD SULAMI Sulili'ami SUPRIYADI TITIK ERNAWATI CHOIRUL ANWAR UMU SALAMAH WIWIK KUSUSIATI KUSTIARIN WIJI MULYONO AGUSTIYAH DWI YULIASIH SUDARMIATI WURYANI SOEWANAN RETNO WURYANINGTYAS NINING WIDARWATI KUS NOOR AINI KAMSUL HADI JIATI DARWATI Tri Winarni MADJARI SUPRIHATIN KARTINAH DJUMINEM SUGIANTO SUWIJI AKHMAD JAUHARUDIN KAMSIWIYATI RUSMIATUN IMAM ILYAS KASIANI SETYONINGSIH SRI WAHYUNI RAHAYUNINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

TATIK TRI KAMULYANINGSIH SANTI ULFAYATIE ISTICHOMAH SRI MULYATI ANY YULIASTUTI NIKEN PUJI WILUJENG MASHUDI TEGO BAWONO MAISYAROH Dwi Mulyono TATIK SUWARTI SUTIKNO SUCAHYO SUHADI SUDARTO SUDARTIK PENNY RIHARTI Tamim Baderul Zaenuril SRI KADARMANI Retno Etty Lukitaningsih WIWIK SUMARMI Florentina Suprihatin RAHAJU KHUMAIYAH NINIK SUSILOWATI Suprawoto HENY PUJIANTO BAMBANG HADIANA SULISTIANI Sunari BUDIONO SRIANAH SUDARTO CHAIDAH Umi Churiyatin ANIK RODIYAH ANIS RUKIYATI SITI SUDARWATI PUJIONO JADIONO PURWOTO NURIYATI DIDIK EKO LUNDJONO LIES UTAMI SURYANINGSIH DWI RATNAWATI MOCHAMAD RALI TAAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ISMIATIN NAFSIAH WIWIK BAKTIARNINGNTYAS SRI RAHAYU SUPIYAH SUNGKONO Suhudini SUCIPTO Senadi SUSILA EKA NUGRAHANIK Eko Hidayati SUNTINI SADJI ENDANG SETYA SISWANI Agus Marwanto SRI MULATSIH SULASTUTIK SITI JAMILAH MEI HER UTAMI MUSTOFIYAH LESTARI EKO PURWITO ABDULLOH CHARIRI SULISTYANINGWATI GATUT RUSMINANTO AINUR ROFIQ Lilik Widayati PONITI SUPRIADI WINARKO EDI SETIYANTO ADI SUSILO Suwito ADENAN SUWANAN HIDAYAT MOCHAMAD RODLI Tumbuhono PURYANTO Mustinah USTADZ NATSIR WIJI SHODIK SAMUT SUSTIANAH SUHARTINI AMINUDIN Ana Kurnia Dewi Suparmono 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUSANA WAHYU SULISTYOWATI SITI SETIAWATI INDARI SETIYO MULYONO SITI MA'RIFAH SUSWATI SUWARNI SUGIARTI Sri Mulyaningsih Winengku Endah Sukaningtyas Suliasih SUTRISNO SUPARTINI SUTOPO AGUS SUBAGIYO A. ZAINUDDIN MASHUDA ERNAWATI ETIK HARYATI SITI FATIMAH AGUS BASUKI UMI CHABIBAH FAJAR DIANNING TOMA SUROSO ROCHMAT Supiyani Indriati AMALIA FATMA RAMIAH TATIK INDIANA NOOR FARICHAH SUPRAPTI KASIATI SUMAN ENDANG SRI UTAMI SASMINTO HERU NUGROHO Kuswartini NUR MAHMUDAH TUTIK MUFAROCHAH KRIDO BUDOYO Rachmat SURIYATI PARDI RUSTAM SUWONO AHMAD ZAINUDIN BUNARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

WIJIATMIATI KURNIADI SUGITO SITI MAIDAH SUKARSIH SUPRAMIWATI SUKARDI SRI HARIJATI SUNARTI TRISNIATI PURWANINGSIH TUTUK ENDANG K YUYUN MAHMUDAH RAHAYU BUDI WINARNI SUARMI Chilmiyah Ekaningsih Setyowati SULASTRI ENDANG HANGESTININGSIH SUHERMIN LILIK ISMIATI RUSMINI MASRUROH SULISTYOWATI MULYONO LILIEK AGUSTIN PRASETYOWATI SUSWATI ROICHAH SRININGSIH ISNAINI IDAYATI MULYADI Wiyono SUNARIYATI SUMININGSIH SRI NINGSIH SULAIMAN NYOTO PRIONO ANIK SUTARTATIK CHAMALIA PRIHASTUTIK SRI SURATMI Mardijani WIWID PRASETIANINGRUM WULAN SARI INDAYANI ANIS SAADAH Sri Subekti NURAYATI SUMIATI IMAM GOZALI SUKANING SRI RAHAYU LILIK SUBANDIANI SULIS SETIYA HARTINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SAIRUDDIN Arlinawati ISMOWATI AGUS BASUKI KASMINI HERDWIYANTI IRIANI TRI PUJIASTUTIK ARIA INDA WIRATNA ENI DWI ARIANI ACHMAD FATCHURROCHIM ABDUL GHOFUR SRI UTAMI Rubianto CATUR PRIHADI PUJI LESTARI ROISAH PARSUM SUPRIH HARYOKO RINI SUNARTI INE BUDIANAWATI ZAINUL ARIFIN ROKHATIN SUCATININGSIH SETYOWATI KOKO PRIYATMOJO JUMIATI SUTRISNO SRI WILUJENG ISTIHARI ASIH PAMBUDI KISWATI SRI NGASTI SUWARNO NIKEN EKO SULISTIYONINGSIH ENDANG SUNARSIH SULISTIYAH SUNTARMIYATI SRI UTAMI Pariono SOLIKHAH Hasan Ansori SRI WAHYUNINGSIH SUHARDI SITI MARDIANAH NURHAYATI SAMSUL HADI MUKHTAROM MANAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

PRATIK ANINGTYAS DWI RINTI MUDIATI TITIK RAKHMAWATIEN SUHERY PURWANTO YULAILA YULAEMI NASRIATUN NUR HAJATI FARIDA ARIANI Ismiati RITA ROCHANA TITIK ARIMURTI MIEN HARDINI SRIANIK SUYONO SRI SUKESI RIJADI SUHARTI NURUL FATIHAH BARBARA YULI SUCI RAHAYU TIEN MARDIANI SUTARSIH SOEKARDI SUTOYO SITI UMI HANIK SUWIDODO SUTAMAN SULIANI GATOT ADISISWANTO HARI PURNOMO YULIARTI Dwi Sigit Martono SUISTINAH SRIYANI SRI PUDJI ASTUTININGSIH MISTRI MULYONO SUTRISNO WAHYUDI SUWOTO SUMIRAN SONO SUTONO SRI TJAHYOWATI SUKARYATI SUPARTINI PURNAWATI WULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ERIATI SUKESI EMI DARWATI HELYU TSUROIYA SUWARNI ANIES MEY PITANTI SUKENI JOKO SETYONO NURUL HAMIDA SUPRIHATIN AMAD TRI MUKTINI SUTIKAH ENI SETYOWATI SUDARNO Bakhroini HARI SUBAGIO WIDJI ASTUTI HARMANTO SUNARKO SULIKAH TAJI SRI WIDYAWATI YUNAENI WIWIK SUTIARTI INDRIATI WURYANINGSIH Lilik Wahyu Sihutami NURCHAYATIN BAMBANG SUHARTO Suwardi ANGGOROWATI SUSLANTINI WIWIK SRI EKANINGSIH Sri Andayani SETIYANI Sumi Dwi Sancoko Prihati SULAIMININGSIH WINARSIH SUTININGSIH PURWANTININGSIH ENY AGUSTINA HADI PURWANTO MULIASIH SRI MULYANI NUNUK WINARSIH MULYANI BUDI SANTOSO IMANI HARIYATI ANANG FITRIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

NUNIK KUSHARTINI SUPARNO MUJI WISMIYATI SUHARNI PRAWOTO SUTATIK MUNDIANAH Sugiyono WIWIN CAHYANINGSIH DWI HARINI HANDAYANI M. SUPARMAN SRI UTAMININGSIH KASMARI Munawir NANIK SUHARTININGSIH SUNARTO PRASETYO SUWATI SUMINING Aminatun LESTARI TRI RAHAYU JAMINAH HARMININGSIH WASIS MULYADI WINARTI MARIROH FADIAH INDRA SUTIMAH SUNARTI ENY TYAS WILUPI SURIPTO MARIA RETNO SUSANTI ASMA'UL HUSNA KARLAN ANIS SUPRIHATI MULARSIH SUPARMI WULYADI SUWITO SUTINDJUN UMI SATUM MUDJI RAHAYU SUSWATI SUTISNO ENY WATI MURSANI UMI KULSUM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SRI SUDARMI MUJI ANANING RAHAYU SURYO WIHANDOKO MISNAN SUKAR SURIPTO RUMAYAH CHOTIM SUTRANI ENDANG WILUDJENG SUSETYOWADI SRI HARTATIK SUPIYATIN MARKUM SUDARSONO ANIS YOGIYARTI ANTIYANINGSIH SRI WAHYU HARTININGSIH BUDI SANTOSO ABDUL MUNIF KASMINAH KANTININGSIH SUYATNO DIARTI YUNISTIA SANTI ANDI RUDIANTO ARUM AINI SUSIANINGSIH WINARSO NENENG SULISTYOWATI BASCHORO SITI NURDIYAH SRI DEWI NASTUTI SUYONO TRI HANDAYANI TRISWANTO RO'UMINAYAH TRI SUSANTI Roeswati Setijasih Bahrul Wujud Solikatin SUBANDI PRASANTO YAYUK ENDANG NURLYANAH SUBAGYO MARIA ISMAWATI AMAROH POERWANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

KASMIN Yakup Yasholeh EKO ESTININGSIH SOEHARI Supartilah TRI HARTIYAH RAHAYU LULUK JULIATI M. Syamsuri SITI BARIROH GATOT SUGIONO DJUNIAH WARSITI IMAM BUKHARI SRI WAHYUTI MUJIATI SRI NINGSIH SUTRISMINANTI ISMIANIK Misnah Sudjiarti Karjono Yeti Riwayati Sunyoto DOTIK MADI PARTIWI Dwi Joeliati KOMSIATUN WINIH Supartyasnani PARNI AKHMAD SYAIFUL PARNO SUMANI HISAMUDDIN HARSIYATIN WILUJENG SRI RAHAYU Tatiek Sulyati Endang Pujiati Sri Rahayu HADI PURWANTO SRI MAHARANI RASMO SUMIATI TRI YULIASRI FAJAR S SITI KHALIMAH SUPRAPTI Magdalena Yekti SRI PANGESTU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

JIKAN PURSIWI YUNI WINEDAR SURATNI YUNI ASTUTI SRI JULIANI YOSINA NILAWATI TENMURY ULIFAH SAMUDIN SAKI KARNOTO ENDAH KUSWINARNI SUMARNO BUDI RESTININGSIH DAHLIA ARISZONA RUSIATI BAIAH SUTEJO SUPRANTOKO SRI PENI SUSIANAH WAHYUDI TEGUH SANTOSA BAHRUL ULM KUSNI SUYITNO HADI Sri Hartatik LIESTIYANY HERNAWATI SRI AGUSTIN Kasiyanto TUTIEK RIYOYONINGSIH Budiarti Fatimah SRI MARTINI PURWANTO Indrawati TIASTUTIK WIWIK ISTANTINAH ISTIQOMAH EVY TRI WITANTI PURWANIS SUNARDI SUKADI Trimo Suhardjo ATIM SUPRIYADI SUDARYATI ETTY SISWATI NINGSIH NYAMIATI SITI SUHARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

W. KOMALA YUNIARSIH SITI FADHILAH TRIMIYATI MUJAROAH SRI RAHAYU SETYOWATI INDIANINGSIH SITI MARDIYAH SULIYATI Dadi Pribadi Hari Subagya KHUDRATUL JANNAH Firmantiningsih SUBHAN LILIK SUNARSI NURWASILAH FATHULLOH HS SITI FADILAH SITI FATIMAH KHASIS SULISTIANI SUWINTO ANDREAS EKO SUSANTO MULYANI SOLEH SIH WINARNI JUWARI UMI HIDAYAH MINING PURWO SUJATMI Djoko Wahyu Mulyadi ARIFIN Sri Sudarsih SRIANAH Suharawati SUKARNINGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .ADDINI M.SUPARTI SUBANDI SUTIYAR AULIA TRI PUSPARINI DWI ASIH NUR CHASANAH SUMARJONO WIYONO Sri Wahyuni Sulistyaningsih Herawati I. Shodiq Sumiatun NAWAWI N.

NURUL ANAM ZAINUL SABIKIS MULYADI SLAMET ABADI SUGIYATI WARSINI SULASTRI SURYATI TARMINI HIDAYATI SUDARSO SUWONO SISNADI SUSI PUJI LESTARI SITI ROMLAH SUNARTO SUKRI SAIFUDIN MUZAKI ARIF RAHMAN MASHUDAH SIH KOMARIYATI SUSIJAM SRI BUDIANI UMI LAHARTATI ELLY NURDJANNAH MUDAUWAMAH SUGIHATI PUJI HASTUTIK SUPRAPTO AGUS PRISWIANTO ABDUL SYUKUR PUDJI HARTATIK ERYANTANU ISTICHOMAH KHUSNAN SRI HANYUNIATININGTIYAS SULINAH Sutrisno SITI KHOTIYAH Wintanu SUNYONO SUMAKNO SITI SOELAIKAH ENDANG TRIDIYAH KUSWIDIYANTO SOELISTYORINI DWI CAHYANTO SUTRISNO ISMAN DAWAM SHOLEH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

RULBINGATIN SITI ROMELAH JUMIATUN SOEDARI HARTINAH PURWOKANTI AGUS PURWANTO SRI SETYARINI SUPRIYONO MOHAMMAD SIDIQ Fadilah Komandani ERNA SETIYANINGSIH HARNAWATI DWI PRASETYO Krisdianto Edi Suweko SUHARTI Rokhimullah HENY MARHENDRANINGAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . SUHARTATIK MOHAMAD GUFRON MASLIKAH PARTINI ENDANG EKAWATI MIFTAKHULIYAH SUWITO BUTET NURWATI LUQMAN SULAMI MIWATIKAH ANDAYANI Dwi Muktiono SUPRIYANA SISWATI JULI DWIATI WIDAYATI WAHYUNINGTIAS AMINI WAHYU SISMININGSIH SUNARTI KHOIRUL SOLEH PRASETYATI MUALFAH RINI WINARNINGSIH AGUS SUYANTO SRI NURWAHYUNI SUCIATI ENDAH W.TOETOEK RIWAYATI SRI WIDAYATI HARIATI S.

SAGINO SUKRAMTI NANTOADI SUWIHARTI Sri Widayati PUJI WULANDARI KUSYANTO WIYONO SUSENO HARSONO BAITO ADI NARIMO KASMAN SULIHARTININGSIH ISMAILIYAH Susminatun SUPRAPTI RAHAYU ROIYAH Surani Ahmad Turmudzi Kartini SUGIATI DWI SUNDARI HAYATUL MUSTAFID SAMI'AN BINTI ZUAIMAH DEMIASIH KASNO SOPIYAH ANADIANINGSIH RETNO DYAH WINARTI ABDULLAH MATUS ELWIN PUJI ENDAWATI ABDUL KOLIQ Purwa Mulyaningyudo AHMAD SYAIFUDIN JOKO SUWARNO Abib Amintoro SRI ERNAWATI SIYANAH MAHMUDAH BADRIANI SUKEMI LAMBAR Ekhoirul Junaedi Masriyah SUWARSI SUDARDJO ANIK INDRANINGSIH SULISTYAWATI SUHARIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SITI CHOIRIYAH SRI RAHAYU SUGIYANTI KAMSIR Wiranti Andayani KHOIRUL ANAM SUMIATI WULANTRI PURWATI SUMINTO YULIS SUSILOWATI HENIK EKAWATI TRI ERNANINGSIH LULUK ZULIATIN FARIDA ELYIS JAIATUL HIDAYAH MIYARTO ELYS DYAH PRATIWI SUDJIJATI DEWI MURDIYAH WAHYUNI SITI BIDA''IYAH TIKNO HARTATININGSIH EKO PRIYANTO YAYUK WINARTI SAUDI JUMALI SUTIYAWATI HARIANTO WIDAYATI SRI AGUSTIYANINGSIH SUKARYATI SITI MASKANAH SAMPINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .DJOKO SUSENO DJONI MULJANTO SUTJININGSIH SYAMSULLAILI SETIA HARINI KOMSATUN Agung Widiarto MULYADI SARIYONO SITI KHOMARIYAH Makhmudi SUPAR A.

BASYORI SUGENG WIDODO MUNDIYAH SUNARIYATI HARTATI SITI MAISAROH MUHAMMAD NAAM NENIN MAINING TIYAS ISMIATIN MATAJI SUBYANTO UMI NASUKHAH KASADI Endang Istiyaning Budi IDA RUKHANI SRI RAHAYU ELIANAH MINAYU MAKMUR ENDAH WAHYUNINGSIH WAEMI Niek Pratiwi PARINI Eni Sukariani SUNARSIH ISMAK EDI KUSTIJONO SOEHERI MOH. SYAIFUL GHUFRON Abdullah SRI SUGIYANTI SRI SULISTIYO NURYATI HARNO WARDOYO WINARTO ENDAH RIS SUWARNI SETIYANI SRI KENYOWATI SIHANI SRI RETNO PRASETYATI SUPRI UTAMI RAHAYU ANTON DWI KURNIAWAN WINARTO ARIFATUL MUNAFIYAH SITI MUKHAYATIN ROCHMAN SUBHI KINIK KARTINI SUNARSIH HERU PUJIANTO KASIMININGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Imron SUSELO Tuminah SRI HARIATI Rustamali SUTIYONO KAREN WIWIK SETYOWATI MOCHAMAD ARIFIN TUTIK NURHAYATI SRI HAWINARSIH PAWANG SUWATINI KUSMIATUN JAKRI TUTIK SISWATI EDI SUTRISNO SUMARMI KRISDIANTI SRI PURWANINGSIH KARDI ENDANG WINARTI SITI CHOIRIYAH ENDANG SULISTYO WIDIHARSI P ANIS SETYAWATI SRI WULANDIATI RAHAYU KARYA IRIANI SEKAR LUKI SULISTYOWATI SITI CHOTIDJAH M.SRI WILUDJENG YEKTI RAHMAWATI AGUS HARI SUSANTO ISSUNARTI ENDANG SUGIARTI SISWOYO MOH YATIM SRI WICAMARI PURWANINGDYAH WAHYUNIWATI BAMBANG HARIANTO Sunartie AFIF LATIFAH M.ALI MURTADLO Tatiek Sulianingtyas Agus Syamhari RUSIATI Sudjoni DJUWARIYAH SUNARSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Junaidi SUHARTI WURYANINGSIH AJI SUNYOTO Masyhadi SUKENI NURUL KHOTIMAH SULISTYANINGSIH SITI ZAENAB SUHARJI SUHARDI MOCHAMMAD MISBACHUL SETYA DWI PRIANI ACHMAD SUDARTO BASUKI SUPARTONO SUKESI Sri Mardiastuti Lies Purnomo Utami DANIK SUSILOWATI SRI HASTUTIK SRI ANDAYANI SUHADIYANTO AMIK ASMIANI BAHARIONO UMI SALAMAH IMAM SODIKIN BAMBANG SUGIANTORO ANY DWI SETYARINI ISKAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .Bambang Kuswantoro ABDUL WACHID DIDIT MUJIONO INDAH RAHMAWATI Eko Ernawati Suparyono HENDRO SULAKSONO SULAMI Sumarmiati WATINI SULIATI Soehartatiek SRI WAHYUTI MACHBUBA ENDANG JULIANI KOPERASIWATI TRI RAHAYU HADI SURYANTO BUDI SUSANTO NASIKATIN Mokh.

SUPRABDI SANTOSO SUPRI SAMBANG SITI HOLIFAH SUDARMININGSIH Mardiin Taslim DIDIT DWI SANYOTO KARSIATI SRIWILUJENG SUYATNO Hadi Suwito SUISMANU SUGIONO EDY PURWANTO SUHARTATIK SUPARMININGSIH KARNADI BUDI PRAYITNO MUJI ASTUTIK NUR ALI MUNAWAROH SADAR ROMELAH KULSUMAH MOCHAMMAD KAMID NURSALIM ABDULLAH PURWANTO BASUKI KASRI LILIK SUPRIANI SUGENG WAHYONO SANTOSO ISNANAT RAHAYU SETYOWATI TATIK HARI CAHYANI SRI WIDAYATI SULISTIYANI DEWI SAHIDAH POEDJI SRIWILUDJENG SRI ANIK Riris Sulistyaningsih SLAMET UNTUNG SOCHIFATUROHMA RUSMIADI SLAMET MARUTO HARIYADI PRIHATININGSIH SITI MARFUAH YANI PUJO RUDIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

CHOIRUZ ZAMAN SUBUR KALIMAH SIMPEN SUBIYANTO EKA PURWANINGSIH ANSORI Sri Endah Mulyaningsih ROHANI VAN BONE EKO RINI WAHYUNINGRUM SRI RAHAYU WILUJENG NING KITRI NUR QOWI SIAH MASRUM SUTRISNIATI RINI DEWI SUSILOWATI DJUWARI RATIH HARI SUBEKTI HANANU SHOFA SUHARDJONO TONY ACHMAT HIDAYAT ABDUL AZIS SUTRI DJUMAIN SUPII KUAT ALI PRIANTO WIWIEK NARMIATI SUNDARI INDARTI HARTATIK TRI RAHAYUNINGSIH Widyastutik ENDANG SULISTYO PAMBUDI MUKHAMAD IRFAN SITI FATIMAH SUTARNO WINDARTI Nur Ida Umami ABDUL AJIS INDAWIYAH SUHARDI ENDANG SRI AMBARWATI ELFIA KRISNAWANGSIH YUDYA NUGRAHENI Kasman HARJITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SRI UTAMI SUSIANI UMAR KASAN WIJIATI SRI WAHYUNINGTYAS RAHAYU KINYANAH SUCIPTO ANIK SUMIYATI SUWARNI IMPRON RINI ANDANAWARIH WAHIB KUSWO AMRULLOH ENDANG MUKTININGSIH EKO SRI WIDYASTUTI SUPRAPTININGSIH LILIK WIJAYATI Sri Utami IKA TRI PROGIANTO SUMILAH SUKADIYONO JUMINO SUWAJI SRI PUJI ASTUTIK BAMBANG WIRANTO ZAINUL ABIDIN USMAN GUNAWAN NUR SALIM Evelyne Setyo Handayani SRI SUSTINI ENDANG SULANDARI NIRWANA YETY FERIYANI SUNARJO SOBIRIN MEI WAHATI USNIFAH Kholil Suwarno JUMAAT Jumari SRI JULIANI CHUSNUL CHOTIMAH LULUK ALIMAH SUPANGAT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

TRIAS UTARI REKSO WIKONO SUDARMIASIH HERMUNINGSIH DJOKO PRIHATIN SUMINAH SITI RUBIAH KARSITI TAHAPARY MUCHAIYAROH MOCHAMMAD FATHONY NURYATI TUTIK HARTINI MATADJIB ERIYANTO WITO SUWARLIK Wahyudi HARINI MARDI PARI UTAMI YULI PUDJI SUPRAPTI Triwandono Andri Kuntjahjo ELLY SURYAWATI RENY SUSIYANTI SUSILO BUDIATIE SITI ASFIYAH SUGENG DYAH SULISTYOWATI HIDAYAT BUDI SUHARTINI SUHARIYADI SUNDARI HARI TRI WIDYASTUTI IDA AGUSTINA SUKRISTINI SRI ENDAH M INTARTI ERNAWATI SRI INDAHWATI SUTIKNAR HARI ASMAI SULISTYOWATI RIYATIN SUYITNO TUNIK HARIYATI Janah MULYO WASIS WIWIN DANUWATI ANWAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

KUSWADI SITI AMINAH NIK ANAH SULIKAH Ratna Wulan Setyo Rahayu SUPRAPTO SUMARDIYANTO FITRI INDAH RAHAYU SULISTYANINGSIH SUNAWAN SRI MUTIARA KAMID SULASTRI SAUBARI SUHARYOTO SETIONO SUDARTIK WULANDARI Yunaidah SRIYATIN SUPARTI RELAWATI ADI NURFIN Sumarmi Widiyastuti Prapti Andayani SUMARMI CHRISTINA MARIA TITIK SUKESI TUTUK YULISTARININGTYAS SULINGSIH NISWATIN SUMA'INAH SUKEMI LILIK ZUROIDA MURDANI SIMON SUNARYO SUHARTO KHOLIFAH TITIK RAHAYUNINGSIH NURHAYATI SOLIKIN JOKO SUTARJI BUDIONO SURATIN SRI WAHYUNI HADI SISWANTO TAMAJI LIDYA MARIATI SITI KHOLIFAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

RETNO SUGIATI SUWAJI SUDJARWO MULYONO NURUL RUDIATIN MOH QODIM UNARWATI GAYA EDY SITI KHAMIBAH SANTOSO HANDONO MAHMUD ASIP ANIEK PATRISNANINGTYAS TRI WINARSIH WIWIK KAMAINDRAWATI MUSTAMIN HARI SUROSO SRI UMI HANDAYANI SUDIYANTO HERMIEN ENDAYATI CHOIRUL TUKAYAROH SUWANDI WAHYUDI Tri Wahyuni UMI CHASANAH SITI CHOLIFAH Mat Dawam ALI IMRON SUSIATIN Sudarsono BINTI FATIMAH WIWIK RINI PURWANTI MASHARI MASDIANA SUTRADJI MUNAWAROH EKO SUMARTONO KHOIRIYAH SUBIADI KUSMANINGLIS SUGENG HARIYADI DWI RETNO RAHAYU JASMADI SRI WINARTI NURBA''I EDY SUHARTONO YAYIN ATUN IMROH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SRIANAH PARTI IMAM KASTAJIB GALUH SRI ISWANDARI SUCIATI Sampi JANADI PIRMADI S. Setyowahyu SUTINAH ERTI PUJI PRAWASTI ESTUNINGSIH JUMAIYAH SUPENDI ROMLI BUDIHARJO SUTRISNO HADIKIN SETIO PUTRO UMI LATIFAH ASROTIN SIYATUN DWI SIWI RAHAYU ASTUTIK ENY WAHYU WIDYARTI MAIMUNAH SUSIATI JURIANTO YULIK ENDAH ANDAYANI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . SUWATI ADI KUSMIAJI MOH. BOEDI SANTOSA SUHARSONO SITI MUNAWAROH SUTOMO KHOIRUL FADEKA MARJUB NGUSMAN MARSITI YATI BASUKI YUNIK WANISIS ERNI SUBANDIANA SUNARMI TITIK NURYANI KASERI Sumiasih Titik Kurniawati Moh.

ZUMAROH IS'ADAH KASMAN RETNO IRIANA BUDI UTAMI Dyah Sulistyowati Sri Lestari NUR KHASANAH MARINAH HARTATIK MARIYAM NURHADI SOEMARNI NURUL AINI LIES SETYORINI NUR TUHAYATININGSIH SUNINGSIH HERMANTO SRI SARJONO ANIK SUPARMIN CHABIBAH ELIF ROSIDAH HARIYONO IMROATUL FATIKHAH SAROPAH ZULIANA YUDHA OLIVIA PONIYEM WIWIK INDAYANI Supiyah DEDI KASIONO WIJIATI IGN MC SUMITO SUBANDI ERNA SAMPINAH MARTO YUWONO SUPRIATI DWI ASTUTI SITI BUNAWARTUNINGSIH DJUMIRAH Sukartono Moch Hanik SUSTINAH SUTADI RAMANI KISMIATI SITI FATHIMAH PARMIATI SUMARTINI HARTININGSIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

EDY HARIANTO SUPATIN RAHAYU KISWANTO TRIWIDODO Sudarni HANDAYANI TRI DAMIASIH SUWARNI AKHMAD MUNDIR SUHARTINIK MOHAMAD KUSDIANTO SURAWAN YAYUK YANI SRIE REJEKI Akhmad Kumaedi KASMIRAH KASIMAH SOCHIFAH JUMBOROWATI SAINEM HADI MISWAN SRI SUMARNI SUMARSONO SAROFAH Sunaryo Sufarkan Humaidi Budi Nyoto SARTINI ISTIKOMAH SRI WAHYUNINGSIH SUDARMINTO SUSI DWI ASTUTI YADI HARTOYO PATIMAH LIKA DWI AGUSTIN SUTONO FARIDA LUKIATI M SYAMSUDDIN SR SUTOMO SAUDAH Djoko Sugihartoyo PAULA SUDJIATI SULAMI SUHARTATIK BARIS SULISDIANTO SLAMET WIJANARKO MASRIFAH SULIKAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

ANA SURYANINGTIYASTUTI DATIK HASTININGSIH SAMSINI HERMINTARTI SRIYANTO SRIYATIN SUPRIYO PONIASIH WIWIK SRI WILUDJENG YULI PUJI ASTUTI SUSILOWATI MUDLIKAH Kasnan PURWIYONO SISWONO SULASTRI INSYA'ADAH NUR CHOLIFAH SUNARSIH SUPIYANAH Susianah TUTIK HARIATI SAMIAT SRI HARTATIK YULIA ESTININGRUM SRI RAHAYU SIGUN GUFRON NURMANINGDYAH MURYADI SRINING MARIANA SUDIARNO Sajidatul Mardijah Abdul Hamid KASIYONO NUR PRIHATIN SULISTIATI MISWARI SUISNO ENY ISWATIN SUSILAH SUMINTEN EKWAN SRI BANOWATI MUJI ASTUTIK PURYANTO ROPI'I MOCHAMAD SUBEKI SUGITO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

MULYADI HADI SUSANTO SITI BADRIYAH A. FATHULLAH WIJI UTAMI ROBIL SUMARKO SUNARI AHMAD THOHARI EKO YULIATNO RAHAYU SRI HARTINI M IKHWAN SUBONO PURBOADI SUDJARWANTO SISMIANTO SETYOWATI SULASTRI MOHAMAD NOORYANTO BIYANTO Wati'ah MURYANI NYOTO UTOMO AMANATIN NAINDHI FARIDA SETYOADI PRAYITNO Nurhayati FAIQOTUN NIKMAH HERMIN IRAMAWATI HARI PURNOMO BUDI PRAKOSO MOCHAMMAD SAHLI WARINEM SUMARLIN FATKHURROZI SUHARTINI SOLIKAN SUKATNO NANIK KUSTIAH ENDANG WAHYUNINGSIH SITI ROFIAH HERAWATI RUJIASTUTI SUNARTI SYAMSURI Joko Tri Winarno HERI PURWANTO PRAPTININGSIH SUBAGIYA SUWONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

YUNUS SUTANTO Subedjo JUMIANI ISCHAK HARIANTO ARMIASIH Waris Susanto SITI KHAFSAH SRI ASTUTIK RUMPOKO HERU PRATIKNYO SOIM ROMLY Pandi KUSDIONO DJUMAIN SRIAH PUTUT SUDARMAJI PADUWI BAMBANG SISETYOBUDI MULIADI SENO ENDANG MUJIATI EDY SUHARIYANTO HARTONO SIROJUL MUNIR JUMIATI GAGAS EKOWIYONO WARNO MULYANI WARIS UMAR SYAHID HUDOYO MOHAMAD SUGIYONO MARSAM Denes Kuswartiningsih NAIN SUTAJI SUPENDI SUHARTO KAMINI SITI JUWARIAH ABDUL MANAN SUGENG SRI UTARI ROKANAH NGATEMI BUDIONO DEWI NURASIH SRI MURDIANTINI ASTUTIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

S. S. S.pd Drs.pd SURTIYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd Pri Hatiningrum MOHAMAD NURSALIM ERNA DEWI MARTINA QUMAIDAH DENY SETIAWATI Sri Sujatmi. Sutopo Tri Endah Prasetyawati .IFROHAH ABU ZAHLAN SUKO IRIANTA SUTIK TRIPUJIATI NUR HIDAYAT SRIATUN UMI ANIS ROBITOH SALAMAH TAMBAH SUTRININGSIH UFI JUROIDAH YUNITA SARI INDAH CAHYANI EMMA CHURYANINGTIAS UMMI ZAKKIYAH SCP. MARDHIANANDA TITIS JULIADI NUGROHO SETYOWATI PUJI RAHAYU CHAKIMAH FARIDA SETIOWATI DWIANA FARISKA UMI WAFIROH MURFAATUN VIVI RATNAWATI ERTHA ISMARIANA BUDI KHURROTUL HIKMAH SAMIASIH WIWIK ERNAWATI NURUL ARIATUS SAKDYAH ETI PURBANINGTIJAS SUSI INDRAYANI KHOIRIATI NIKMATU ROHMAH CHUSNUL CHOTIMAH HANAN MAHBUB ESTER SETIYANI SRI HANDAYANI Ririnurani Tulus Basuki Yeni Restianti Sri Astutik.

pd Osim Kusrini Emmy Widiastuti S. Hari Suprapti Ngalim Giarsih Tutik Hartinah. W.pd.pd.pd. S.pd.pd Agus Suwarno.MOKHAMAD SYAFII MUJIATI ABDULLOH TAMAMI SITI ZULAIKAH M.pd Suharti.pd Umi Tatik. Endang Susilowati Sri Rahayu KASETO Sugiyarto SODIKIN Tri Rahayu S.pd Sri Sayektiningsih S.pd Suharto Suwono Sesulih Purwikaningsih. S. S. Nur Betty SUTIYO SUPRANUDI WIWIK SETYOWARNI Muasik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Miharso.pd. S. Emy Eko Suryati S. Lembah Tyasingati Suharniati Siti Aisyah.s. Sudarwilah.u.pd. S. Suratin. S.pd. Dra Ilyas.pd Sri Sunarsih. S. S. S. S. Suhermintatik. S.pd. Jailani SUTOYO Sawidjiyah Pudji Lestari SUDIONO DARLIN SAMSUL HIDAYAT Ninik Em Wachyuni.pd Supriono Utoro Sudiharto Rr.

pd.pd Hangdi Isyanto S. S. S.pd.pd. S. Endang Koesmiyati S.pd Suwarno Khususin Kardjono. Sunarlik Zuriyah Sukrisni.pd Surachmad. Suwadi Basuki Munadji S.drs. M.. Ning Sukowati Endang Puji Rahayu Watini Legihadi. Marfuah Hidayati Suciwati Ibnu Mundir Sukro. S.pd.pd.pd Tutik Sariwati Suroyo Sunarti Hadi Sumali Lis Suharmi Drs.pd. S. S.pd. Sugiharto. S. Sukarti S. Dra. S. S. Sh Dwi Engganingsih.pd Annas Fatqurochman S.pd Sadiwati Tiyani. Resmiasih.pd.pd. Endah Rediani Purwanti. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S.pd Durasim S.pd. S. S.Sungkono Arini Susiana Saifudin.pd. Poniman Suharno Bagyo Martono Supeno. Siti Nur Elmiati. Sentot Subagyo Drs.pd.pd Suisni. Sugeng Prasetyo Siwi Rahayu. S.

S.s. S. S. PIK ANI SUTIN Muarifah S.pd Enggar Sukaningtyas. Rumyati Purwantoro Mohamad Yahya S.pd.pd. Hj.pd Marsiyan Mahaerani M.pd. Dwi Astutik Mulyaningsih. Sudianto.pd Heri Purwadi Drs. Suwadji Saidah Sunarningsih Ninik Rukmiati Widi Cahyarini. Winarmi.pd. Sunarno Hartati. Dibyo Sasono. S.pd SUDARYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S. Suprihadi Sriwati S.pd Suwantah S. Suprapti. Sugeng. S.pd. S.pd. S. Suhartin S. S. S. Dwi Winarti Tri Sumarni Sri Purwiati. Hartono.Siti Aminah S.pd. S. Winarti.pd. S.pd Sugeng Pribadi Yaka Setya Wasono Sujiono KHURIYAH SUTARI ZUROH AMBAYUN SRI HARTINI SUNARTO SUHARTOYO SUTARNI ARIFIN Siti Sunti Ah.pd.pd.pd.pd. Susilowati Drs.pd.pd Kasiatin S.

S. Ismiati Purtopo Kusdariyanto Sukarsono S. S.pd Sutarno Machfud.pd Widiyati. Hj.pd.pd. S. M.pd Sri Heruwati. Sri Sumarni.pd.pd. Sudarti.pd Sri Wiludjeng Widayati. S. Vera Sumarlik Sri Handayani. Agustin Sri Harnani.Reni Hundarti. Santoso Hendro Triwibowo S. . S.pd.dra. S. Martini. Dra.pd Ttitik Sri Utami.pd Sri Ningsih S. S. Massunah Karman S.pd Sugeng Prayitno. KASIYATI DIDIK MUJIONO KASLAN SURATI Mugiono S.pd.pd. Marhardianto.pd. S. S. Dyna Ruddiastuti. Erni Pudji Astuti. Suwaji. Mokhamad Yasin. Tri Irianti.pd Wiji Tri Mulyaningsih Hartini S. S. Sunarminingsih S.pd.pd Saifuddin Zuhri Suwartiningsih.pd.pd. S. Sunarno. S.pd. Ali Fatchul Mubin. S. S.pd.pd. S.spd Isdiarti Eny Nur Laela. S. Drs Kasiyati.s.pd. Mm Indarto.pd. S. S. S.pd Sariningsih. Se.pd Satimi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd. S.pd Wardoyo.

pd. Bambang Subakir Sudarsono.pd Sugijono.pd. Aribi Nuraini Jami Hj.pd Artining Wahyu. Yuswani Yanu. Heru Subagio Rina Eko Hendriani .pd Istiqomah Sutadji Drs. S. Drs.pd ERA FAIDATUL MASYFUAH SUWARTIN SOFYAN HADI WAWAN PRIYO SUMBODO NIAH KARJIMAN SUGIANTO ANDJILAH CHASANI Tumirah LIWON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Sucipto S.pd Sumariyah S.Puspoyudo Basuni Ch.pd Mudji'ah Wiwik Sriwiyani.pd Suprisman Muchtarom Sulihadi.pd. S.pd. S.pd. S.pd Kateni. S. S.nur Qosim Sujiono. Endang Larasati. S. Slamet. Endah Mulyaningsih L. Mintiasih Sundari S. Saiful Anam Hanizar Ninik Sri Suhartini.pd. S.pd Sudarmaji S.pd Hari Endah Mulyanti. S. S. S.pd.pd Dyah Karyawati. Kartini S. S. S. Drs.pd Isdartin. S.

S.pd Asih Setyo Hariadi. S. Mamik Mulyanah Gempur Irianto. Sugeng Purwono Sucipto. Nunuk Wirastutik. S.pd Wahib 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2008 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd. Wahyu Djaka Saijana Eny Susminingsih Halimtusa'diyah Midayati. S. Kardadi S.pd Endang Sri Rahayu.pd Yusuf S.pd.pd. Budi Setyo Minarno Kardi. S.pd PRAYITO NARDI Suyono. Drs Sriati Ismawanto Agustono Suprayitno Sofyan Marin.pd.pd Shodiqin Ismadi S.pd. S. Sunaryono Sri Herlina S. S. S.pd.pd Sunarmiati. Widjiati. SULISTYO WINARNI Sugeng Winarto.pd RR. S. S. S. Sudyan Ts. S. Nur Choridah.DJAIMIN Hj. S.pd. Endang Sri L. S.pd. S.pd Budi Prasetyo. S. S.pd Sukapti. Dyah Susilowati. S.pd Hj.pd. S.pd. Atim Suntoro Sudarmi. Harnanik. S.pd.pd Supatin. Mulyani Kusbandiyah.pd Suwarno.pd. S. Hadi Sujanto Drs.

S.ag. Supariyem Kasni Siti Mutholiah Sutjiati. S.pd Syamsul Huda. Chotijah Cholis Suyatno. S. S.Mohammad Syahrun. S. Nur Badriyah Didik Herisiswanto. Dra. S.pd.pd Sukamtin.pd.pd Nikmukti Jumiatin S.pd Ahmad Anas Muslimin.si Sukesi Ari Winarsih Kusno Sih Lumintu Suprihatin Titik Asmani JIONO SUCI HARI WULYANI YAHRUYUMIN BAINIS ENY PURWANINGSIH KASIATUN SIYANTI Sunarti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Suwarsono Bandut Setyabudi. Sumber. S. Suti'arsih.pd Madakun.pd Dwi Anah Sri Lestari Fanani.pd Tutik Suwartini. Nur Faizah. S. S. S.pd.pd Lilies Rien Y.pd Gatot Arifin. S. Hj. M. S. S.pd Amari. S. S.pd Sulkan Ridhoi Suwito..pd Didik Endang M. Tyas Panglipur.pd R. Sukirman. S. S. Dra. S.pd.pd. S.pd. M.pd Susana Sri Lestari.

S.pd Masluka Dewi Aminah S. S. Spd Bambang Dwi Suwarsun S. Jupri. Drs.pd.pd. S. Endrarinny Lestariningdyah. Samsiran. Bme Suprihatin Sofiyah.pd. M.pd Dra.pd. S.pd. Kartono S.s.s.pd. S.pd.pd.pd. S.pd. S. S.suhartatik Rakhman KOLIFAH Yulis Pariusanti ANDI SISWANTO Nurunidhomi Ridlo. Sukarsih Asnan. Karen. Sukarsih. S. S.s.pd Djulaikah S. S.pd.SUPARDI Musidi Sestin Widayati Suhartiasih ENDANG LISTYORINI SUGIYONO DARWASIH KASTANI Suparsih Suliyani Bambang Teguh.pd. S.pd Wahib. Hariyono S. S.pd SRI SULANDARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Shodiqin.pd Suharti. Suhermin.pd Ngasis Mulyati.pd Suntrami Ermawati Harti. Nur Sukardjo. Harnanik Ningsih. S.pd.pd Rumiatun. Sh Eko Hariyanto. Suyaqin.

S. H. Amininggdyah. M.pd. Titik Kusnirahayu.pd. Drs. S. Umini.pd. Musyalamah.fuad Anshory. S.pd.sd Ach.pd. SUMIARSIH CHOIRUL AMINI TUKIYAH ENY SULISTIAWATI Endang Sugiarti.pd. S.pd.Suparwadji Kurniadi Budianto Gito Sunardi Kusmianto Susiati Nanik Sriwaningsih.pd Wulyaniati. Hariono Slamet Paedjan ANIK DWI ASTUTIK PRIYO ADI SUCIPTO SUTIK PURWANDI SANADIANTO SUYADI WIWIK SURATMI Sri Suhartiningsih Suyitno S. Mukendar. S.pd. Sundari Harliyah S.pd Bambang S.pd Sumiyono S. Maripen Dyah Rokhayani Y S.pd.pd. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S.pd. S.pd Paidah. Sukarmi.pd. Sapto Yuwono Istianah.pd Siti Nurhanik S. S. Rr. S. Hj.pd SRI SUDARMI Mardiyono Drs. Siti Sa'adah S. S.pd Sukini.pd. Spd Sunarti Achmad Yais Efendi. S. Hisom. S. S.

RUSIK SITI CHOMSIYAH SRI ENDAHYATI TRI SUSANTI NISWATUL ARIFAH LIA NUR HANIFAH ZUMAROH NINOK HARTONO PUTRI THOIFAH YENNY PUSPITASARI LINCE YAYUK KUSDARINI IKA PRASETIA BAMBANG ASTADI Agus Sucahyo Armiyoko Widahyadi TRI HADI KURNIAWATI Suprihatin Jamilah SUNARTI KHUSNUL KHOTIMAH ROSNAINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS . Sudijono. Zaenal Aris Choirul Anwar.pd Lastriono. S.pd.Wardoyo S. Supriyadi. S. Djoni Mindarto.pd. S. S. S.pd Isyanto Kartini SITI MILADIYAH JULI HAMIMAH ACHMAD KHASAN PARTINI SURYANI TITIK KURNIAWATI MOHAMAD MUKHSON NUGROHO SUGENG WIDODO NUR HABIBAH NUR AZIZAH Edi Sungkono S.pd.pd. Jumiah.Pd YATIM DWI KAEKSI SUTIKAH M. Mulyono. Supandi. S. S.pd Dwi Santoso.pd.s. S. S.pd.pd Tunsianah.pd.

Tjahjono Adi Widodo TITIK SETYOWATI SUGIYONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS . S.PD SUDRAJAD ACHMAD BURHANUDIN ABDULAH NURKHOLIS JUMINO SINARWIDI ENDY FRANS YUSTANTO SRIYANI ALFAINI HANIFAH SUANDIK BUDI APRIYANTO SUTOPO SUYATI PARA PURWANTO FITRIYANTO IMROATIN SOLIKHAH SAIHUR ROHMAN AHMAD ISMAIL SITI ZAHROH MASHUDI NUR PRIHATINI. DRS NAUFAN FAHMI YETI SETYORINI FEBRIANINGSIH INAYATUL CHOIRIYAH NUR ISBIYAH MASLIHAH RETNO MAYAWATI SUKARDI HUSNA SUJONO AMINAH Drs. BAMBANG SUDIYONO.SUMIATI DWI RAHMAT SISWOYO ERNANI AGUSTININGSIH SUYUTI FUAD TAUFIQ KISMO SANTOSO BASUKI RAHMAD SITI MARIJATUL QIBTIJAH NUR HAYATI ACHMAD DJUNAIDI IIS ZUHROTI KHORIDA NURFIHIDAYAH AGUNG IMANUDIN. DRA.

SUCIPTO H PAISAN ARIF ABDUL ROHMAN NANIK SUDARWATI YATINEM YOYOK EDI PURNOMO DUDUNG HERY SUKRISNO JECQELINE ADRIANA MARKANI DYAH SESULIH ARININGRUM MOH. SPD Masrifatus Solichah. NASRULLOH. Spd ELVITA NUR AINI ZAINUL ABIDIN NIKMATUL IZZAH SRI HANDAYANI RJ UBAIDILLAH SHOFFATIEN JUNAIDAH DYAH MENUR AMINAH FACHRUDDIN MUHAMMAD IRHAM TITIK HARIYATI DJOKO WARKIBAN BUDI SANTOSO NUR CHOIRIYAH GHULIBATIRRUM KULDI SUYANTO LELLY DWI PUSPITORINI SOLIKHAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS PNS . DRA.TUTUT SRI HARIASIH NUNUNG PUSPITASARI PIPIT SRIWAHYUNI UMMI HANIK PAINI RIRIN NURHAYATI AGUS MULYONO TITIK HUSNUL HAMIDAH SRI HANDAYANI KHUSNUL KHOTIMAH SUDARMAJI ROBIAH RAHMAWATI MUJIONO AHMAD FAQIH AGUS SETIAWAN NURUL AINI YOHANA TITIEK HARYANTI ERMA SURYANI SULAMI.

S.SITI CHALIMAH SUGENG BUDIANTO ANANG DJOJO PUTIONO Janu Ismadi DIANA PRIHATINI INDRIANA PRIE ERNANI W SRI SUENDAH FARHAN NURUL ISLAM MARKOYO NUR SHOMAH LILIK INDRAWATI Sri Ismawati JUWARIYAH KASNAM ASIYAH LILIS PUSPORINI DENY KARTIKA SAKTI TUTI WIDIATI LULUK YUNAN BADARU SAMSI TUTIK NUGRAHENI MINTO ROGO CHUSNUL CHOTIMAH AKHMAD RODLI LILIK MASFIFAH Widiastuti Siti Romelah Sofiah. RUDI HIDAYAT WINARSIH KUSTIYAH TUTIK WAHYUNI CHOIRON MOCHAMAD NOER ARIEF EFFENDY SUPRANTOKO NUR KHOLIQ SUSILANINGTYAS ERNA SUSANTI MUJITO LOGMAWATI PRIHANTINDAH T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd Rudhi Atmoko Suryani Mokhamad Kusen Suwahyudi MARIA ULFAH LILA HATI EMMY SETYANINGRUM FATMAH ANNA LUSIANA MOCH.

ALI MUKTI ENDAH SUHERMININGSIH M.FATHUR ROHMAN DWI PURWATI DIAN YUNITASARI MAKHSHUSHOTIN M.LULUK INDAYANI MOCHAMAD MASTUR ANWAR NUR KHOSIYAH PASAN TRISNO BUDI UTOMO MUHAMMAD JAIS AFANDI WIDIYANTO MU'RIPAH HELMI PRAKOSA WIRJAWAN CATUR CAHYANINGTYAS TOTOK SUPARMANTO ABDUL WAHAB KHOLISOH SISWANTO NUR KUMAYATI RESTU INDANA SOLLAHUDIN JOKO SUTRISNO MOCH. NGALI PRASETYO SITI ALIMAH MUJI SUWANTO DYAH INDARWATI KHOIROH TATIT MUSTIKA RINI SISWANTO NURVINNAH WIDJI ASTUTI KUSTOYO SAIFUL AMIN NUR ANI SUSANTI NUR RIDA NADHIFAH SRI ISNURIFAH GARIN NILA KUSUMA DWI PRAPMININGRUM SULIANAH YUDHI BAMBANG HARIYADI SUKRI MURTI YULIANTI MOKHAMAD ARIF PURWO TRI SULISTYAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS .

LILIK SUTRIANI ANANG SUMARTINI ISMUPRAPTI ILMAN JEKTININGTYAS OETAMI HARTOYO AGUS SUHARSONO PUJIASTUTI IMAM SUPARDI FIRMANI YULIANDARI MIFTACHUL ZANNAH WAHYUDI TARWIYAH NANIK DARYATI SUGIUTOMO RUDI HARYADI ANANG RAHMAT BASUKI DWIDJO LUKITO RIRIS SRI RETNO LESTARI TATIK PUDJIRAHAYU TAMUJI NIKMATUL MUSAFFAH SUWANDI AHMAD ZAKQI YAMANI LATING PENIATI SUSEDIYONO MUHAMMAD KHOMSUM LUTFIYAH HIKMAWATI Banita. Drs ANIK HARIANI HADI SUPRAPTO AGUNG SUPRIYANTO HARIS SAKTI HANDONO ULIFAH YOESRI SRI BANDIYAH WAHYUDI WIWIN RAHAYU SRI UMA MULYANI Suhartin MIFTA DARWATI Winarti KARJONO WAHYUNINGSIH WIWIK ERNAWATI SAHRUR ANIK SRI GUNARTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

SUDIBYO PRAMUDYANTORO ANANG ANDIK HERWANTO SUROSO JHEN ESTER GUTAMIAH FAJAR ARI PUTRIANI SUDARSANA EDY WICAHYO EDY SUNYOTO SUPRIYO WIWIK HERI SETIOWATI EROWATI TITIK WAHYUTI MEIRAWATI YUSILADEWI MOH KOLIL SUPRIYATNO TJAHJONO EKO PRIJADI ENDAH INDRIHARTI EKO TIANIK SRI ROIDHA SARI JULI KAWANDARI ELLY MARIDA SUPRAYITNO EDY PURNOMO ASPIYAH SRI HARYANI ROCHMAN SITI ARFATI HADI SISWOYO TITIK WINARNI KUSMIATI SITI ANISAH ELLY RAHAYU PRIHATIN ENIS KHIFZHIYAH UMAR SANTOSO BUDI HERMONO SHOBIRIN SUNARWI NUR CHASANAH IRAWAN BUDI SANTOSO Siti Rochana RUHUS SHOLIHAH IMAM KHASANUL BASORI BUDIONO M. NAFI'' SUGITO MOH NOOR Alfan Bahagia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

MUSLAN SUPRIYANTO Sugianah Mochamad Nur Rokhim Endang Susilastuti Sarji IDA SURYANI HANIK MUYASSAROH ERINA REDYAWATI Iva Nurfaidah WIWIK ASTUTIK SUNARTI KURNIADI Ettik Wahyu S.pd UMI CHOIRIYAH SRI MUDAYANI DEWI ASTUTIK ERY KUSTINI BUDI UTAMI Supriyadi AGOES POERNOMO Eni Triwilujeng Sugito PONIMAN SUHARIYATI WIENDYATI AGUSTIEN SRI WAHYUNINGSIH Martik TASMILAH SANURIYAWATI HAYATI LESTALUHU ABDUL GHOFUR SRI PENI SUCIATI SITI INDAH SUYANTO SUMINI NURUL LAILA WAHYUNI SUDARWATI SRI LESTARI UTAMI SUTIKNO SIFAUL KHUSNAH NIKMAH HANDAYANI AMILUS SOLIKAH AINUR ROFIQ ALEKSANDER HERLY DAVITSON JULAIKAH SUPRIHADIONO NUR UMAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S..

DULWAHIB Umarul Faruq SUUD SUPARTO SAJIANTO SUDARMAJI GUNARSO IDA NUR ISTIYAH SUGENG HARIADI Fathul Alim AGUS SANTOSO DIDIK SOEHARJANTO ABDUL GOFUR AGUS SUROSO BAMBANG SETYAWAN EKO SUHARTOMO RIRIN DYAH IRIANTI DIESTI WILUJENG SUGIANTARI EKA RAHAYU K KASBI PANCA SETYANINGSIH SUBANDIYONO ENDANG SETIYORINI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . TAUFIQ HARI NUGROHO ISDHIARTO AINU ROFIQ Niami.PRAPTININGDYAH SUMIRAN ZUMROTUN NISAK ZAINURI KATIMAH HARYANTI Sugeng Hariyanto ANIK NADHIFAH MOH SYAHRI MOKHAMMAD FAUZI MUCHAMMAD SHOKHI SLAMET AGUS TRI PRASTYO ITA YULI SAPTARINI YUNI SATIARINI SUSI LISTIYORINI INNI AMAMI ELFIAN ROSYAD SUPRIJANTO DIDIK QOMARUDDIN EDDY SUYONO M. Dra.

Dra. AHMAD SUWANDI WAHYUDIANTO BIJANTORO RIPAN RATNO SUMARTI TOHAROH PRASTUTI SRI LESTARI BUDIANTO MADYA KUNTO WIBISONO YAYUK BUDHI RAHAYU SITI AISYAH INDAH ASTUTI MUROBATOH DIDIK SURYANTO BAI Sugeng MUJNAH PUJIANTO MASRUKAN Sutrisno SETIA PARININGTIAS Nanik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .WIDODO POERWANTO MARIATUN ANIS ZULAIKHATIN JOKO PRAJITNO RIDWAN SUYITNO MUKHLISOH USWATUN CHASANAH TRI BOWO SITI ZUMAROH MARSUDI AGUS PURWANTO NUR SHOLEH ULLIFAH BILAL MUHAMAD SAHID MUHAMAD MUSTAIN SUPRIHATIN RHOHMAN AHMAD TAUFIK Choirul Anwar MAFTUCHAN BAMBANG EDI SUHARNO ETY YULIANI RIYA IMROATUL AZIZ DWI SUSILO WASIS ADIANTO Ernani Dwi Suprapti.

NINIK FULKARINI. S.PD MUSTIPAH MUHAMAD IMADUDDIN JUWARIE MOHAMAD ROSYID DWI ARTI INTIANINGRUM SUGENG RAHAYU SLAMET SYAIFUDDIN IMAM SOFI I SUTARSIH SITI KHAPSAH RETNO TRI AGUSTINI HENI WAHYUDI NINIK SULASTRI SRI SARASWATI RIFAI SRIWIJAYANTI MOKHAMAD ALAMSYAH AGUS NITA DIODAWATI SUKIRNO BASUKI SUGIHARTO INDAH WAHYUNI HIDAYATI SUPRIYANA BASUKI ROESMA DARIYATI MIFTAHUDDIN NUR HIKMAH ENDANG RUDHATIN LIKANI HERMIATI RIYADIN RUBIAH RENANINGSIH LILIK INDYAWATI TATIK SUMADARI HARSIANTO CHURIATI KUSNA MUHAMMAD RUSDI WIWIK WIJAYANTI ARI WAHYUDI SULISTIYO RINI WIWIK MIHESTI SAMIAN SITI DJAMAL SAMURINE YUN NARIAH SUDOMO ENDANG SRIHAYATI DWIDJATI SISWARAMURNI EKO BUDI WIJONO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

UTAMI KOMARIYAH GATOT SUGIHARTO ARYONO NURKHOLIQ Tamamul Badri ESTI WINARIH LILIS SUMAIYAH SRI MURYANI JUWARNI ABDUL JAMIL BAMBANG PUGUH HERIYANTO Muflichal Laili SONHADI Mahmudin HARI SETYOHARTATI MARDI UTAMI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .RINI MARHENI FAISAL MUHARIFIN YULIATI ENDANG PERTIWI ETIK NUROIDAH SRI WALUYANINGSIH HASYIM ASYARI ABD WAHIB YAYUK TRISNANI TITIN ERNAWATI BAMBANG WIYATNO SITI ROWIYAH SRI ASTUTI IS YULIATI TRIANA INDAHWATI NURWAHIB M SIDIK SITI CHUZAIMAH MOHAMMAD SULTON DWI MINARNI BENEDICTUS DOEDIK TITIN DWI SULISTIYORINI EKO CAHYONO NUR HAYATI DEWI HARIROH SUTRISNO KUSNAJI BAMBANG SUHARTO NURCHASANAH NUR KHASANATIN NASDION LINDA WAHYUDI A.

ENNY YUNARWATI EKO WAHYUNINGSIH ENDANG ZULAIHAH SUJILAH MASHURI MOCHAMAT SOIM LILIK MUNIROH DWI SISWATI ISNA KURNIATI SUPRIYADI SUEB TUTIK PUDJIANI Muhaimin IWA KUSUMA KRISMAWANTO SUSNANIA WIDARJANTI W Andi Tjiptohartono RULI TRISNAWAN ENDANG SRI UTAMININGSIH DIANA JULIANDARI ATOK ANSORIT SASONGKO ARY DARU PUSPITA INDRIANI FAFAN HIDAYAT AMIN AGUS SOEHERMAN FATHUR ROHMAN BAMBANG KHURIYANTO SUNA'IM NURUL KHIKMAH MARIKENONO EMI LAILA FARIDA Rudy Yoso Adinugroho HAIRATUNISA SUPRAYITNO LAILI WAHYUNI ASTUTI DIDIK SUPRIADI LULUK FUTICHAH Sulaikah MUNAWAROH NANIK FAUZIAH LILIK FATICHAH YAHMAN SUPRAPTININGTYAS FAIQOTUR ROSIDAH MOCHAMAD SETYO NUGROHO SITI ZUMAROH MIFTAKHUL ROHANA ANIS NUR LAILI DHARMANINGSIH JAKTI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

s.ALIM SUJATMIKO IBNU MAHMUDI AZIKIYATIN MUBAROKAH Luluk Sri Handayani.pd ABDUL MUNIR SHIDIQ SRI WANTIYAH KISWATI TUTIK DWI HARINI IZZATIE ABDUL WAHID PURWADI TRI WINURJIATIN PANDI TONI BUDIMAN SUJONO SOKIP USWATUN CHASANAH ENDANG LUHWATI MUJIANTO NURKHAYATI MUKHLISOH NURUL HIDAYAH PANCA HENI SUPRASTIANINGSIH JOKO SUTONO SUGENG KARJADI SRI RAHAYU SUSILOWATI LILIS SULISTYARINI ROCHANI HAYATI DIDIK ARI ARIYANTO SRI HIDAYATI ROCHJATI FAUZIJAH ERNA LILIS SETYONINGSIH SUNU TRIWILUJENG SURJANTO YUDIQ ISWATI MAIZAHRO BAMBANG SUPONO BEKTI SULISTYORINI MARDI SUWIGNYO SUNARMIATIN NYONO TRI HANDAYANI WINARTI RAHAJENG BUDI SULISTYOWATI TOYIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

HAMID ASRO SUHARTATIKNINGSIH AGUS PURWANTO SUHARTONO SUTRISNO CAHYONO JUNAEDI WAHYUDI UTOMO DWI WAHYU UTAMI ENI ERNAWATI SUKARDI ANIK WAHYU TRIANI SETYA WAHYUDI ACHMAD HARIONO LILIK BUDIASIH Suyanto SRI MURNI PURWANINGRUM ARNI YULIWINDARTI Tatik Suharyati SRI ANIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .SITI Kunarti AHMAD ZUNAIDI LAILIYAH ZUNIARSIH TUTUT SRIJANARTI YUWIDININGSIH SUPARIYONO HARMI WULANDARI IDA AYU ENDANG SETYAWATI ACHMAD SUYOTO EDY SUPRIONO SUGENG WIBOWO ANWARI ZAINUL MUTTAQIN ENY SETYORINI HADI PURNOMO SISWANDI KADAM SUNARINI NUR MAIMUNAH YUNI ASTUTI YUNUS ZAMHARI SUMARYONO ZAINUL ARIFIN SETYO HARI IRIANINGSIH HENI SILVIANDARI ENDANG SRIE SETYAWATI AGUS RAKHMANTO Yoyok Dwi Satriyo SUYUDI A.

Susi Ellyati WIWIK INDRARINI BAMBANG SETIYAWAN RIMA RAHAYU UTAMI RATNA DEWANTI YUNUS WINARNO NANIK KUSMANIAH Sayuwati Mohammad Ali Effendi Bambang Rudy Tjahjo Surjono DIDIK HARYANTO TUTIK MULYANINGSIH SRI INDARTINI Suliyo SUPRAYITNO Sunarto RINI ASTUTI SUJINAH Moch Rohim Hosen SUTRIM Nanik Handayani Rudito Banucahyono SUNOTO Bhakti Hutomo MOCHAMAD AZHAR KARYOTO SOBIRIN Sistri Hariyatini 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .YUN INTHOBAH TOMY WAHYUDI MUCHLISINAH KHOLISOH SARMIN LIEK WINARNI SRI HARYATI NUR INDAYANAH EKO ANDIK BUDIARTO NURUL AINANIL LAMIK IMAM SUHARDI LILY LIMAROHMI Sri Ami Setia Budi Santoso NANIK SETYARINI LISDANARTI YUNIASTUTI SITI AMINAH ASFIWAROH TITIEN INDRIATI TUTUK AMINARTI Rr.

ENDANG MURTININGSIH SLAMET PUJI SUPANGKAT KASMADI H ABDUL FATAH AZIZ SUJIATINI ABD HAMID ROMZIYATI SRIYANTI SUHARNINGWIK TITIK SULISTYOWATI Miftah Gulzaroch AGUNG CAHYORINI AINUL YAKIN R FRANTI ASTUTI HARIYATNO AUNUR ROFIQ PUTERA ARIA SUPARNO ADIF MUDI TRIYANI SISWANTO NANIK MASRIYAH WAGIMIN SUGIHARTO SUGENG BUDIYANTO Priyo Susilo RUNI SOFIATI SUDIYANA SUPRIANTO SUYATI M. HABIB SETYO PRANYOTO DWI HERNIATI MUNAWIR DJAMIL INDIYATILLAH DIDIK AGUS PURWANTO DWI ERLINANINGSIH LILIK QOMARIYAH RATIH PUJI ASTUTI SUMIATI DIYAH WINARTI YAYUK YULI SISWATI WIWIN SULARTININGDYAH SRI RAHAYU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . SINAINI TURSANI RUDY PRIYO UTOMO MOH.

SRI MASANAH RAMI Asniwati ROFIUDIN BAMBANG SETYOBUDI BUDI SUKARLIN HENI WAHYUNI PARSUM SUKOWIBOWO ERNA SUSANTI SURYATI Agus Dwi Santoso SUSI YULIATI SUNARSIH Yasin YUNI HARTONO Agus Prasmono Bambang Wijanarko BAMBANG SANTOSO Rumianah EDI YUSWANTO Endang Farichah NANIK SIH WILUJENGTYAS KHAFIDHOH UMI THOHIROH ENDANG SULISTYOWATI G SIHANA SLAMET SARWIADI Koesbandrio ENDANG SUWARNI Suwoto DIDIK TRIONO EFRIN MADUSEKTI ALFINI Masfiah MUHAMMAD MUKLIS HERU BAMBANG LUKITO YULIANA Marsudi Moh Bintara SRI RAHAYU Yayuk Indiyahwati BUDIONO Tri Korijanto Elmiyatin Zulfah MOHAMMAD HIDAYAT ABDUL CHOLIQ SRI INDRAWATI LULUK AMINIATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS PNS .

HARMIATI YUNIARDI NURROHMAD LULUK RUNTIYAH SUYANTO SUGENG Wasisno SAADAH ENGGARINI RETNANINGTYAS SAMEKTO WISONO SUYITNO AMHILHUM RUWAIDA HARI PURNAWAN RATNA CAMILIYA YULIATI SOPONJONO POEDJIANTO MUNDIROH ANIS SAYYIDATUR ROSYIDAH INDRANINGSIH Sumarsono MATOYIB AHMAD ISKAK GANGSAR SUPRAJITNO SARIMIN SUKARYONO JOKO SANTOSO SUPRIHATIN JOHAN BUDI WIDYATMIKO AMIRIN AHMAD FARID SUBANDI MUSHOIMAH EDI KUSRIATIN MUSTINARTI KHUSNUL KHOTIMAH SRI WIDJININGSIH ARIATI SUPRIHATIN HABIBAH SUHARIYONO Sudarminingsih Sugeng Winarno YYS BUDHI WIYONO PAK M AMIN TEGUH SANTOSA RIDUWAN MARDI UTAMI ISWOYO KHUSNUL HAKIM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Nur Achwan MUSRIATI ANIK YUNININGSIH TRI YASMADHARI TUTIK ENDARWATI SLAMET HARIONO NURSIYATIN SETYO BUDI IMAM TAZI Antarini Sri Hendrawati Lilik Mujayanah MOKHAMAD MANFUD Rubiastuti Herlyanah Titik Sudirahayu Hartono Nurhasan Afandi Sri Retno Ponconingtyas Dwi Lestari LAILIN NADJAH Emi Hidayati Sri Subekti TRI ESTI BUDI UTAMI Sudirman WAHYUNINGRUM BAMBANG SUGENG Suhlimah UBAIDUL BAITS Sukedi SRI UTAMI Hadi Siswoyo SUWARDININGSIH SUPRIANI PENI MATANA ELLINDA HADI SISWATI SUPARWAN BUDI MUKTI Nur Kolis Muntini WAHYUDI Gatot Supriyono Arifah NUR LAILI Djoko Purnomo Tutdjiah Saifulloh CATUR WULAN ARYATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

BB.MUZAKKI YAMTINAH RUDIONO ANDRY TJATUR Farichah Herlin Syofia Eny SUDIB SUGIYANTO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .SUHARIYONO Lilik Tumiati Nurul Huda NANIK NURHAYATI PATIN NURHAYATI ERNA SUBANDIYAH SUPRIADI SITI ALZUMAROH SUSILO NAZULA WIDHIASTUTI YULI KARYANING UTAMI MOHAMAD WOKO WINARSIH NI'MATUZZUHROH MOHAMAT IMRON SRIYONO KALIMATUS SADIYAH SUMINI AIDA NUR FITRI SUHARIYANTO WAHYUNINGSIH RAKHMAT BASUKI SUGENG SISWANTO MOHAMMAD RAMLI FITRI NURAINI SUKISNO MOESFADJAR HADI ISWIDODO MUKHLIS SENO PRASETYO BUDI PRAJITNO WARNOTO BUDI SUNGKOWO Sri Utami SITI MASITA TUTIK NURWACHIDAH SOIMAH Hari Subagyo Siti Khoiriyah Riyanto Suhartin Ekosasi Wahyuni Eko Utomo HADI MUH.ABD.

Sri Widji Utami RIRIN JUNIARWATI SAMSOEHADDI Tri Rini Widjajati Ulfa Zuroidah Amaningati Asharunnahar ENI MUJIATI NUNUK INDRAWATI EMA INDAHYANTI ENDANG DWI PURWATI ANI ICHLASIYA Zulkarnain Ali MEGAWATI DWI RAHAYU SRI SISMIDAH HIDAYATI ENNIK UYUN SITI MASLUDAH ISTUTIYAH NUR CHOLIFAH SULAIKAH NADIYAH ATIN SUPRIYONO Sutrisno LUWIHANI Sumardi WIWIEK KARTININGTYAS Adi Purwanto HASTIN NUR FADIA MULYANI LESTARI WAHYUNI DIAH MAYAWATI ERNA SUTRISNIWATI TRIADI MASRUHIN SOEKISWATI Suharsono SUYANTO DEWI IRIANI Lis Um Syaroh PENI PUSPITANINGSIH SLAMET Reddy Waluyo SITI KHOTIJAH INDAH SETYATI Muminatin Izzah MOH IFA ARIFIN Edy Sutikno MAHMUD ASY'ARI Edy Suliharjo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .

Drs AGUS DWI WIDODO DRS RUDY SUPARNO BUDI UTAMANIGSIH ENDAH CATUR SULISTYARI NANANG BASUKI UW. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS PNS NON PNS NON PNS PNS PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS . Choliq ARIYONO SUNDARI IPTATUL MARIFAH Hery Purnomo.PD Nikmatul Azizah.pd DYAN MANDREANI WIRAWAN LOVEIDTA KISWIADI EMI ULIFATI SUNADJI M. GIAT SEPUTRO Marhadi ENDAH MULYANI AGUS SANTOSO. DRA. S. S.WIDJI INSANI SYAMSUL ARIF WIDYA AMBARWATI WINARTI TRI SULISTYOWATI YULIATI RATONO SRI SUHARTININGSIH MULIK FARIDA Roedihani Eko Wahjuedijono ENY RETNOWULAN SITI ROCHMATIN SRI KUSTYOWATI MULYONO GUNAWAN BUDI SARJONO MINARSIH RUS BUDIANTO SIYAMAH HARTUNIK SUSETYO PRATIWI DEDIK PRIHARIANTO DWI RATRI INDRASWARI ENDRI ASTUTI Muktar RUSDA DWI NUGRAHANI EKA RAHMADIANA CHOIRUN NADIP Masrukin Arifin Hidayat SRI MULYANI.

S.pd Suriyami.pd Emi Soenarwati.pd Siti Dumaroh Maria Goretty Lilik Sudarmawati. S. Sri Handini.pd Kukuh Irijanto.pd Agus Heri Subianto.pd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS NON PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S. S.pd Suwanti WIWIK SUNARINGATI. Drs Suyadi. S.pd Much Nurhaji. Spd Sus Mariyanti.pd Rachmawati Rahayu.pd Sumina.pd Sumini. S. S. S. S. S.pd Zaenal Arifin.PD HIDAYAT JATININGTYAS TIRTO USODO AGUSTININGSIH PUJI WIDODO MOCHAMAD SULIYONO ARIF FATONI Bejo. S. S. S.pd Bambang Suprayanto.DIAH PRIHASTINI ESDAR AHMAD DHUKHA CHALIMATUS SA'DIYAH AHMAD YANI KUKUH YULI WASONO ADI. S.pd Nyani Sri Rejeki. Spd Moedjiono Sunaryanto. S.pd Achmad Sisworo.pd Tri Rahayu. S.pd Imam Chayubi. S.pd Trianti Retnaningsih Sudaryanto SUNU ADI PURWANTO Budi Kuswendi Sudarmo Haroenik Awan Loekito Sri Hartatik Siani Rahardjo Suwarno. S. S. S.pd Sulih Hidayati. SPD Ellin Sri Sundati.

Bintang Wahyudi. Yulia Sri Wilujeng.pd Teguh Susanto.PD. Spd Setyaningati. S. Kholid. Sdp Sami Anah. S.spd Bambang Heriyanto Sripah. Spd Ani Wijayati. Spd Suhartoyo Dwi Sri Anggarwati. S. Spd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS .pd Iftato' Uddin A.Asmah. Spd Nadliroh. S. S. Sdp Nur Qururoh.s. Drs Susrioneng Dwi Puji Lestari Nuning Munzidah. Spd Abd. Dra SUWARNO. Hamid.pd Akrumanik. Spd WAHYU RETNO PALUPI HERRY LUDHIYONO ANANG YUDWIONO SUTYO PRAFTOMO Indrawati Siti Nurul Kustinah Ridaryanti. Spd Eddy Astoeti Laminatun. Spd Lilik Sulistyowati Wiwik Setyawati M. S. Spd Siti Fatimah. Spd Wijoko Triono. Haris Nur Syamsiyah.pd Abd. Spd Suyadi. S. Spd Kuswinarni Subagyo Sutrisno.pd Sri Tukinah. Nawawi.pd Suprijono Atmo Yuwono Satun Suharnik.pd Sujarwo. S. Dra Anjar Pangesthi.pd Wina Rahayu.

NYOTO Hendro Tanoyo. Sdp Lestari Pujiningsih.dra Sukirlan.pd. S. DRA Dyah Purwaningrum. Dra Sri Hartati. Sdp Guntur Hari Purnomo.pd. ABDULLOH SYIFA Sri Pudjiningsih.Pd Ali Mahfudz. Spd MIJAN MOH. S. Sh Eko Suryoadi H.pd SISWOKO Arif Triwahyono JUVI VARIDA BETTY PERWITOSARI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . Spd SUWARNO SLAMET RIYANTO EKO SISPRIHANTONO ROFIUDIN SULISTIANI SULISYONO IMAM JAYAHARJA Sri Wahyuningsih Sutikno HARIS PURWANTO ABD WAHAB Sri Suharti. Ismul Imam HAKAM BAIHAKI. Sulaikhan Rini Widyawati.pd Purwakaningsih NUNUK SUKARYAWATI. S. Spd Abdul Rochim Choiriyatul Badriyah. Spd Nurnya Hayati. Sh Suwarti.Hutomo. S. Drs Esti Hendartiningsih. S.spd Siti Zulaikah Suharto Kuncorowati Mudzayanah Karno.pd Dwi Ariningsih Imam Mursyid. Spd Supi'i. S.

pd WIN CHURRIYAH MINARSIH SRI LESTARI INDARYO Santoso.Budiono AGUS SAPARDI WIJAYANTO TEGUH MUSYAFAR DWI SANTOSO EMILIA PUJI ASTANTINI SRI ESTUWAHANI Rudi Susiawan. Sdp Teguh Prasetyo Imam Junaedi. S.pd SRI WILUJENG WAHYU WINARSIH MUKIRAN RETNO FAJARWATI Suhariyanto. Syaifullah Sukadi Sri Rahayu Said Hs. S. Indri Cahyono. Spd 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS DIKDAS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS PNS . S. Spd MOHAMMAD ALI Sunarko Kismonowati.drs Gatot Mustadjin H.

Nama Wahib Sumiati Ali Ashari Status Aktif - Tempat Tugas SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN JOMBANG PENGAWAS PENGAWAS SD PENGAWAS SMA PENGAWAS SMK PENGAWAS SMP PENGAWAS TK/SD PENGAWAS TK/SD SD ISLAM AL FATTAH .

Ana Mahmudah.Hj. S.Sos Poniman Siti Amiroh - SD ISLAM AL FATTAH SD ISLAM AL FATTAH SD ISLAM AL FATTAH SD ISLAM AL FATTAH SD IT ROUDLOTUL QURAN SD IT ROUDLOTUL QURAN SD IT ROUDLOTUL QURAN SD IT ROUDLOTUL QURAN SDIT ROUDLOTUL QUR'AN SD ISLAM AL MUNAWIR SD ISLAM ROUSHON FIKR SD ISLAM ROUSHON FIKR SD ISLAM ROUSHON FIKR SD ISLAM SABILUL MUTTAQIN SD IT TASWIRUL AFKAR SD KATOLIK WIJANA SD KATOLIK WIJANA SD KATOLIK WIJANA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN YBPK MOJOWARNO SD KRISTEN YBPK MOJOWARNO SD MUHAMMADIYAH 1 MENTORO SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI BANJARAGUNG II SD NEGERI BANJARAGUNG II SD NEGERI KEBONDALEM 1 SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI BENDUNGAN 02 SD NEGERI BENDUNGAN 02 SD NEGERI WATUDAKON 02 SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI BENDUNGAN 02 SD NEGERI BENDUNGAN 02 SD NEGERI BAKALANRAYUNG 2 SD NEGERI GENUKWATU III SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI PLOSO SD NEGERI JATINAJAR I .

CHOLIL ASLIKAH PAJAR SURYATI PUJI ROKHANI Sungkono Supriyati MAJID - SD NEGERI JATINAJAR I SD NEGERI PULO LOR 2 SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI JOMBOK 2 SD NEGERI JOMBOK 2 SD NEGERI PENGAMPON II SD NEGERI KARANGPAKIS II SD NEGERI KARANGPAKIS II SD NEGERI KERAS I SD NEGERI KERAS I SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI KERAS I SD NEGERI MENTORO SD NEGERI BADAS SD NEGERI BAKALAN SD NEGERI NGAMPUNGAN 02 SD NEGERI NGLELE SD NEGERI BADAS SD NEGERI MENTORO SD NEGERI NGLELE SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI NGLELE SD NEGERI PULOREJO 3 SD NEGERI PULOREJO 3 SD NEGERI PULOREJO 3 SD NEGERI BANYUARANG SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI REJOAGUNG I SD NEGERI NGORO 2 SD NEGERI REJOAGUNG I SD NEGERI SUGIHWARAS 2 SD NEGERI SUGIHWARAS 2 SD NEGERI GAJAH I SD NEGERI SUMBERGONDANG SD NEGERI SUMBERGONDANG SD NEGERI SUMBERGONDANG SD NEGERI SUMBERGONDANG SD NEGERI SUMBERGONDANG SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI SUMOBITO III SD NEGERI SUMOBITO III SD NEGERI TALUNKIDUL I .MOCH.

WAHYU SASMITANING UTAMI Sih Angrenani Sri Lestari - SD NEGERI PANGLUNGAN 2 SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN 2 SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN 2 SD NEGERI SAMBIREJO SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN 2 SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN 2 SD NEGERI BADANG 3 SD NEGERI BADANG 3 SD NEGERI PULOREJO 3 SD NEGERI BADANG 1 SD NEGERI BADANG 1 SD NEGERI BADANG 1 SD NEGERI BADANG 1 SD NEGERI BADANG 2 SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI PLEMAHAN II SD NEGERI BADAS SD NEGERI PLEMAHAN I SD NEGERI BAKALAN SD NEGERI BAKALAN SD NEGERI BAKALANRAYUNG 01 SD NEGERI BAKALANRAYUNG 01 SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI BAKALANRAYUNG 2 SD NEGERI KUDUBANJAR 02 SD NEGERI BAKALANRAYUNG 2 SD NEGERI BALONG BESUK II SD NEGERI BALONG BESUK II SD NEGERI BALONG BESUK II SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI BALONG BESUK II SD NEGERI BALONG BESUK II SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI PANDANWANGI II SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI BALONGGEMEK I SD NEGERI BALONGSARI I .

KHOIRI Kusnan MUTORI'AH ANDIS TRI KUSUMANINGSIH - SD NEGERI BALONGSARI I SD NEGERI BALONGSARI II SD NEGERI BALONGSARI I SD NEGERI BALONGSARI I SD NEGERI SUDIMORO I SD NEGERI BALONGSARI I SD NEGERI BALONGSARI I SD NEGERI BALONGSARI II SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI BALONGSARI II SD NEGERI SUKOPINGGIR SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI BARONGSAWAHAN 2 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI BANDUNG II SD NEGERI BANDUNG II SD NEGERI BANDUNG I SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI BANDUNG I SD NEGERI BANDUNG II SD NEGERI BANDUNG II SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI BANJARAGUNG 1 SD NEGERI BANJARAGUNG II SD NEGERI BANJARAGUNG II SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI JOMBANG 2 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI BANJARDOWO 2 .M.

Pd Suprayitno Moch Chomson Sri Mistutik - SD NEGERI SUKODADI II SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI BANJARDOWO 2 SD NEGERI TUNGGORONO 1 SD NEGERI KARANGDAGANGAN SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI BANYUARANG SD NEGERI BANYUARANG SD NEGERI BARENG 1 SD NEGERI MUNDUSEWU I SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI BARENG II SD NEGERI BARENG IV SD NEGERI BARONGSAWAHAN 2 SD NEGERI BARONGSAWAHAN 1 SD NEGERI BARONGSAWAHAN 1 SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOKAMBANG II SD NEGERI KAYEN 01 SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI BAWANGAN II SD NEGERI BAWANGAN II SD NEGERI BAWANGAN I SD NEGERI REJOAGUNG SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI BEDAHLAWAK II SD NEGERI BEDAHLAWAK II SD NEGERI BEDAHLAWAK II SD NEGERI BEDAHLAWAK I SD NEGERI BEDAHLAWAK II SD NEGERI BEDAHLAWAK II SD NEGERI BEDAHLAWAK I SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI BULUREJO I SD NEGERI BENDET SD NEGERI BENDET SD NEGERI PUTON II SD NEGERI BENDET SD NEGERI KEPUHREJO 01 .NUR SAID Ainur Rofik Kustiningdyah Sih Panglipur MUJIONO Ira Dwi Sulistyorini Lintang Jauhari Sri Muljani Erny Sulistyowati Yulis Andarwati.S.

H. ABDUL MALIK Miatun Tutut Khoiriyah Mariyani - SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI BETEK 1 SD NEGERI JOHOWINONG 2 SD NEGERI KARANGWINONGAN 1 SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI BETEK 2 SD NEGERI BETEK 2 SD NEGERI BETEK 2 SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI BLIMBING SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI BLIMBING 01 SD NEGERI KESAMBEN 01 SD NEGERI CARANGREJO 02 SD NEGERI BLIMBING 02 SD NEGERI BLIMBING 02 SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI BONGKOT SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI BRANGKAL 02 SD NEGERI BRANGKAL 02 SD NEGERI BRANGKAL 1 SD NEGERI BRANGKAL 1 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 1 SD NEGERI BRODOT 01 SD NEGERI MOJOKAMBANG 1 SD NEGERI BRODOT 01 SD NEGERI BRODOT 01 SD NEGERI BRODOT 2 SD NEGERI BRODOT 01 SD NEGERI BRODOT 2 SD NEGERI BRODOT 2 .

Winartin Hari Purwanto HUMAIDAH AM Kusnowo Oktanan Irianto. Mashudi - SD NEGERI BRODOT 2 SD NEGERI BRODOT 2 SD NEGERI BRUDU SD NEGERI BRUDU SD NEGERI SUMOBITO III SD NEGERI BRUDU SD NEGERI BUDUGSIDOREJO SD NEGERI BUDUGSIDOREJO SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI BUGASURKEDALEMAN 02 SD NEGERI BUGASURKEDALEMAN 02 SD NEGERI BUGASURKEDALEMAN 02 SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI BULUREJO I SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI BULUREJO I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI KWARON II SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI BULUREJO III SD NEGERI BULUREJO III SD NEGERI BULUREJO III SD NEGERI BULUREJO I SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2 SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI CANDIMULYO 3 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI JELAKOMBO 2 SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI SEMBUNG SD NEGERI CANGKRING I SD NEGERI CANGKRING I SD NEGERI CANGKRING I SD NEGERI KALANGSEMANDING I SD NEGERI SUKOREJO V .Pd Jumarianto Moh. S.

SUAT BUDI SANTOSO Heri Subiyanto Endah Lauchin iswandi Susnaningsih Ismunarko Suprapti Sayuti Sis Agusmuningsih Ririn Sunaringtyas Mutmainah Lestari Dwi Wahyuni - SD NEGERI CANGKRING II SD NEGERI CANGKRING I SD NEGERI SUKOREJO I SD NEGERI SUKOREJO V SD NEGERI TEMUWULAN I SD NEGERI POJOKREJO 01 SD NEGERI CARANGREJO 01 SD NEGERI CARANGREJO 02 SD NEGERI TANGGALREJO SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI WONOKERTO 3 SD NEGERI CARANGWULUNG 3 SD NEGERI CARANGWULUNG 3 SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI CATAK GAYAM I SD NEGERI CATAK GAYAM I SD NEGERI GROBOGAN I SD NEGERI CATAK GAYAM I SD NEGERI CATAK GAYAM I SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CATAK GAYAM II SD NEGERI CEWENG I SD NEGERI CEWENG I SD NEGERI CEWENG I SD NEGERI DUKUHPUNDONG I SD NEGERI CEWENG I SD NEGERI PANDANWANGI I SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI CUKIR II SD NEGERI CUKIR II SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI CUKIR II SD NEGERI CURAHMALANG II SD NEGERI CURAHMALANG 1 SD NEGERI CURAHMALANG 1 SD NEGERI CURAHMALANG 1 SD NEGERI CURAHMALANG II SD NEGERI CURAHMALANG II SD NEGERI CURAHMALANG II SD NEGERI KENDALSARI II SD NEGERI SEGODOREJO .

Choiril Anwar SY Sulistiyaningsih Akhmad Khusen Suwadi SUPRAT Basis Udiyono KHOSIYAH PUDJI SANTOSO MARFU'AH SULASTRI AMINI ARIS MUKTIYANAH SUMARIYONO - SD NEGERI SUMOBITO I SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI DADITUNGGAL SD NEGERI DADITUNGGAL SD NEGERI DADITUNGGAL SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1 SD NEGERI DARUREJO 01 SD NEGERI POJOKKLITIH 01 SD NEGERI DARUREJO 01 SD NEGERI DARUREJO 01 SD NEGERI DARUREJO II SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI DARUREJO II SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI SENGON 1 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI JABON 2 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI PULO LOR 1 SD NEGERI PUCANGRO 02 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI DENANYAR 3 SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI KERAS II .

Pd MOKHAMAD RIYADI - SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI KERAS II SD NEGERI DUKUH PUNDONG II SD NEGERI JATIPELEM II SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI DUKUH PUNDONG II SD NEGERI PULOREJO 3 SD NEGERI DUKUHARUM SD NEGERI DUKUHARUM SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI MOJOTRISNO 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 1 SD NEGERI DUKUHKLOPO 1 SD NEGERI KEBONTEMU 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 1 SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 3 SD NEGERI DUKUHKLOPO 3 SD NEGERI TENGARAN 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 3 SD NEGERI DUKUHKLOPO 1 SD NEGERI DUKUHKLOPO 3 SD NEGERI SEKETI SD NEGERI JAPANAN III SD NEGERI GAMBIRAN 1 SD NEGERI DUKUHMOJO 1 SD NEGERI DUKUHMOJO 2 SD NEGERI DUKUHMOJO 2 SD NEGERI DUKUHPUNDONG I SD NEGERI DUKUHPUNDONG I SD NEGERI DUKUHPUNDONG I SD NEGERI REJOSOPINGGIR II SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI GABUSBANARAN SD NEGERI GABUSBANARAN SD NEGERI GLAGAHAN II SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI PAGERWOJO . S.Tri Wahyuni GALUH RATNA SULISTIYA ZAINUL ARIFIN Moch. Jasin Mokhamad Rokhim.

Trin Taqwani Yais Mudjiono KASIH YATI YASIH SRI SUGIYARTI SUNARTI SUAJAR ISWANTORO - SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI TUNGGORONO 1 SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI PULOREJO 4 SD NEGERI GAJAH 2 SD NEGERI GAJAH I SD NEGERI GAJAH I SD NEGERI GAJAH 2 SD NEGERI GAJAH 2 SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI GALENGDOWO 2 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI GALENGDOWO 2 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI WATUDAKON 01 SD NEGERI GAMBIRAN 1 SD NEGERI GAMBIRAN 1 SD NEGERI GAMBIRAN 2 SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI GAMBIRAN 2 SD NEGERI GAMBIRAN 2 SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI GEDANGAN I SDN KENDALSARI I SD NEGERI GEDANGAN III SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI GEDANGAN I SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI GONDEK SD NEGERI GONDEK SD NEGERI CURAHMALANG III SD NEGERI GEDANGAN III SD NEGERI PLOSOKEREP SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI GEDONGOMBO I .

SULILI'AMI Titik Ernawati KAMSUL HADI TRI WINARNI Sugianto Akhmad Jauharudin Setyoningsih - SD NEGERI DADITUNGGAL SD NEGERI GEDONGOMBO I SD NEGERI GEDONGOMBO I SD NEGERI GEDONGOMBO I SD NEGERI GELARAN 01 SD NEGERI GELARAN 01 SD NEGERI BARENG IV SD NEGERI GELARAN 02 SD NEGERI GELARAN 02 SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI SD NEGERI BUGASURKEDALEMAN 02 SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI SD NEGERI PESANGGRAHAN SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02 SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI GENUKWATU II SD NEGERI GENUKWATU II SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI GENUKWATU II SD NEGERI GENUKWATU II SD NEGERI GENUKWATU 3 SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI KALANGSEMANDING I SD NEGERI PLOSOGENUK II SD NEGERI GLAGAHAN I SD NEGERI GLAGAHAN I SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI GLAGAHAN II SD NEGERI GODONG SD NEGERI GODONG SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI GODONG SD NEGERI GODONG SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI PUCANGRO 02 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI GONDEK SD NEGERI GONDEK SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI GONDEK .

S.Santi Ulfayatie Sucahyo SRIANAH SUDARTO Nuriyati.SD - SD NEGERI GONDEK SD NEGERI SIDOMULYO II SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI GONGSENG I SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI WRINGINPITU SD NEGERI GROBOGAN I SD NEGERI GROBOGAN I SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI CUKIR II SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI GROGOL II SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI GUDO SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI SD NEGERI SUKOIBER II SD NEGERI GUDO SD NEGERI PUCANGRO 02 SD NEGERI GUMULAN SD NEGERI PODOROTO 02 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI PULO LOR 2 SD NEGERI JABON 1 SD NEGERI JABON 2 SD NEGERI JABON 2 SD NEGERI JANTI SD NEGERI KARANGWINONGAN 1 SD NEGERI JANTIGANGGONG I SD NEGERI JANTIGANGGONG I SD NEGERI JANTIGANGGONG II SD NEGERI KEPUHKAJANG I SDN SUMBERAGUNG SD NEGERI SEMBUNG SD NEGERI TEMUWULAN I SD NEGERI JAPANAN 1 .Pd.

Sri Rahayu Supiyah Sungkono Agus Marwanto MOCHAMMAD RODLI Puryanto - SD NEGERI JAPANAN 1 SD NEGERI JAPANAN 1 SD NEGERI JAPANAN 1 SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI CATAK GAYAM I SD NEGERI JAPANAN I SD NEGERI JAPANAN I SD NEGERI JAPANAN I SD NEGERI LATSARI SD NEGERI JAPANAN II SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI LATSARI SD NEGERI JAPANAN II SD NEGERI JAPANAN III SD NEGERI JAPANAN III SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI JARAK I SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI JARAK I SMP SATU ATAP JARAK SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI JARAK 3 SD NEGERI JARAK I SD NEGERI JARAK I SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI JATI DUWUR SD NEGERI JATI DUWUR SD NEGERI JATI DUWUR SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI PANDANBLOLE SD NEGERI JATIBANJAR II SD NEGERI JATIBANJAR II SD NEGERI JATIBANJAR II SD NEGERI JATIGEDONG I SD NEGERI JATIGEDONG 2 SD NEGERI BAWANGAN II SD NEGERI JATIGEDONG 2 SD NEGERI JATIGEDONG I SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI JATIMLEREK II .

Sri Mulyaningsih WINENGKU ENDAH S SUPARTINI. AMa.Pd SUWONO BUNARI - SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI JATIPELEM II SD NEGERI JATIPELEM II SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI JATIPELEM I SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI JATIREJO SD NEGERI BENDET SD NEGERI GROGOL I SD NEGERI JATIREJO SD NEGERI JATIREJO SD NEGERI JATIREJO SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI GABUSBANARAN SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI JELAKOMBO I SD NEGERI JELAKOMBO 2 SD NEGERI JELAKOMBO 2 SD NEGERI JELAKOMBO 2 SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI PLANDI 1 SD NEGERI JELAKOMBO I SD NEGERI JELAKOMBO I SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KARANGMOJO 02 SD NEGERI JOGOLOYO SD NEGERI JOGOLOYO SD NEGERI JOGOROTO SD NEGERI JOGOROTO SD NEGERI JOGOROTO SD NEGERI JOGOROTO SD NEGERI JOGOROTO SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I SD NEGERI JOHOWINONG 2 SD NEGERI JOHOWINONG 1 SD NEGERI JOHOWINONG 1 SD NEGERI JOHOWINONG 1 .

Sukardi Sunarti ISNAINI IDAYATI Suminingsih Hartini - SD NEGERI JOHOWINONG 2 SD NEGERI JOHOWINONG 2 SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI JOHOWINONG 1 SD NEGERI JOHOWINONG 2 SD NEGERI JOHOWINONG 1 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI JOMBANG 2 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1 SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI PLOSOGENENG 2 SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI JOMBATAN 01 SD NEGERI JOMBATAN 01 SD NEGERI JOMBATAN 02 SD NEGERI JOMBATAN 02 SD NEGERI JOMBATAN 01 SD NEGERI JOMBATAN 02 SD NEGERI CARANGREJO 01 SD NEGERI JOMBATAN 02 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI JOMBATAN 01 SD NEGERI JOMBATAN 1 SD NEGERI GLAGAHAN II SD NEGERI DENANYAR 1 SD NEGERI JOMBATAN 1 SD NEGERI JOMBATAN 1 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI JOMBATAN 5 SD NEGERI 1 KALIWEDI LOR SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG .

SAIRUDDIN Catur Prihadi Parsum Ine Budianawati Hasan Ansori Nurhayati Samsul Hadi - SD NEGERI BANJARDOWO 2 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI JOMBOK 2 SD NEGERI CARANGREJO 02 SD NEGERI JOMBOK 01 SD NEGERI JOMBOK 01 SD NEGERI JOMBOK 02 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI JOMBOK 02 SD NEGERI JOMBOK 02 SD NEGERI JOMBOK 02 SD NEGERI JOMBOK 1 SD NEGERI JOMBOK 2 SD NEGERI PENGAMPON II SD NEGERI KABUH 1 SD NEGERI KABUH 1 SD NEGERI KABUH 1 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI MANCILAN 2 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI TEJO 3 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI KADEMANGAN 2 SD NEGERI KADEMANGAN 2 SD NEGERI KADEMANGAN 2 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KADEMANGAN 3 SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI KALANGSEMANDING I .

Suharti DWI SIGIT MARTONO Sriyani Sri Pudji Astutiningsih Mistri Mulyono Sutrisno - SD NEGERI KALANGSEMANDING I SD NEGERI GLAGAHAN I SD NEGERI KALANGSEMANDING II SD NEGERI SUKOREJO V SD NEGERI KALANGSEMANDING II SD NEGERI KALIKEJAMBON SD NEGERI KALIKEJAMBON SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI KALIWUNGU 1 SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI JATIMLEREK I SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI POJOKKLITIH 01 SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI KARANGAN 02 SD NEGERI KARANGAN 02 SD NEGERI PUCANGSIMO 2 SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02 SD NEGERI KARANGDAGANGAN SD NEGERI TINGGAR SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 01 SD NEGERI KARANGMOJO 02 SD NEGERI PLABUHAN III SD NEGERI KAMPUNGBARU SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI PLABUHAN 01 SD NEGERI KARANGMOJO 02 SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI KARANGPAKIS I .

SUDARNO LILIK WAHYU SIH UTAMI Sumi Dwi Sancoko Hadi purwanto Nunuk Winarsih Mulyani Budi Santoso Imani HARIYATI - SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI BETEK 1 SD NEGERI KADEMANGAN 3 SD NEGERI KADEMANGAN 3 SD NEGERI DUKUHMOJO 1 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KAROBELAH SD NEGERI BETEK 1 SD NEGERI KAROBELAH SD NEGERI KAROBELAH SD NEGERI KARANGWINONGAN 2 SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI TAPEN SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI KAUMAN 3 SD NEGERI KAUMAN 3 SD NEGERI SUGIHWARAS 2 SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI BANYUARANG SD NEGERI KAUMAN 3 SD NEGERI KAUMAN 3 SD NEGERI KAUMAN 1 SD NEGERI BENDET SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI PUTON I SD NEGERI KAYANGAN II SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI KAYANGAN II SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI KWARON I SD NEGERI DUKUH PUNDONG II SD NEGERI KAYANGAN II SD NEGERI KAYANGAN II SD NEGERI KAYEN 01 SD NEGERI KAYEN 01 SD NEGERI KAYEN 01 SD NEGERI CANDIMULYO IV SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI PUCANGSIMO 1 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI REJOAGUNG SD NEGERI KEBONAGUNG .

Pd.Aminatun Wasis Mulyadi Suripto. - SD NEGERI KEBONAGUNG SD NEGERI PANDANBLOLE SD NEGERI KEBONAGUNG SD NEGERI KEBONDALEM 1 SD NEGERI MUNDUSEWU 03 SD NEGERI KEBONDALEM 1 SD NEGERI KEBONDALEM 2 SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI KEBONTEMU 1 SD NEGERI KEBONTEMU 1 SD NEGERI KEBONTEMU 1 SD NEGERI KEBONTEMU 2 SD NEGERI KEBONTEMU 2 SD NEGERI PETERONGAN I SD NEGERI KEBONTEMU 2 SD NEGERI KEBONTEMU 2 SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI DUKUHPUNDONG I SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI KEDUNGBETIK SD NEGERI POJOKKULON SD NEGERI KEDUNGBETIK SD NEGERI KEDUNGBETIK SD NEGERI POJOKKULON SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI PACARPELUK I SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI TAMPINGMOJO I SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI KEDUNGLOSARI II .S.

Sukar KASMINAH KANTININGSIH ANDI RUDIANTO Baschoro BAHRUL WUJUD - SD NEGERI KEDUNGLUMPANG 1 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 SD NEGERI KEDUNGMLATI 02 SD NEGERI KEDUNGMLATI 02 SD NEGERI KEDUNGMLATI 02 SD NEGERI KEDUNGLOSARI I SD NEGERI KEDUNGOTOK I SD NEGERI KEDUNGOTOK I SD NEGERI KEDUNGLOSARI II SD NEGERI PULOREJO I SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI KEDUNGPAPAR SD NEGERI KEDUNGPAPAR SD NEGERI KEDUNGPAPAR SD NEGERI SEBANI SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI KEDUNGPARI III SD NEGERI KEDUNGPARI III SD NEGERI KEDUNGPARI I SD NEGERI KEDUNGPARI III SD NEGERI KEDUNGPARI III SD NEGERI KEDUNGPARI III SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI KENDALSARI II SDN KENDALSARI I SD NEGERI BUDUGSIDOREJO SDN KENDALSARI I SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI PLANDI 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI PULO LOR 1 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 .

Siti Bariroh Misnah Sudjiarti Karjono - SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI SENGON 1 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI KEPLAKSARI SD NEGERI PETERONGAN I SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI KEPUHDOKO SD NEGERI KEPUHDOKO SD NEGERI KEPUHKAJANG I SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI SEMBUNG SD NEGERI JANTIGANGGONG I SD NEGERI KEPUHKAJANG I SD NEGERI KEPUHKAJANG I SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI PETERONGAN I SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI MANCAR 2 SD NEGERI KEPUHREJO 01 SD NEGERI RANDUWATANG SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI KERAS I SD NEGERI KERAS II SD NEGERI KERAS II SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI SUGIHWARAS 1 SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KERTOREJO I SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KESAMBEN 2 SD NEGERI KERTOREJO I .

Pd - SD NEGERI BADANG 3 SD NEGERI NGORO I SD NEGERI KESAMBEN 1 SD NEGERI KESAMBEN 1 SD NEGERI NGORO I SD NEGERI BADANG 2 SD NEGERI KESAMBEN 01 SD NEGERI CARANGREJO 02 SD NEGERI JOMBATAN 02 SD NEGERI KESAMBEN 01 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 1 SD NEGERI KESAMBEN 2 SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI KREMBANGAN 02 SD NEGERI KREMBANGAN 02 SD NEGERI KREMBANGAN 02 SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI KREMBANGAN 01 SD NEGERI KREMBANGAN 02 SD NEGERI TAPEN SD NEGERI KUDUBANJAR 01 SD NEGERI KEDAWONG SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KAYANGAN I SD NEGERI KWARON I SD NEGERI KWARON II SD NEGERI CUKIR II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI KWARON II SD NEGERI LATSARI SD NEGERI LATSARI SD NEGERI LATSARI SD NEGERI LOSARI I SD NEGERI LOSARI I SD NEGERI LOSARI I SD NEGERI LOSARI I SD NEGERI PAGERTANJUNG II SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI LOSARI II SD NEGERI LOSARI II SD NEGERI LOSARI II SD NEGERI LOSARI II . S.Ulifah Samudin Karnoto ENDAH KUSWINARNI SUMARNO Sri Martini Purwanto Indrawati.

Dra. Sumiatun - SD NEGERI KUDUBANJAR 02 SD NEGERI KEPUHREJO 02 SD NEGERI MADE SD NEGERI MADIOPURO SD NEGERI MADIOPURO SD NEGERI SUMOBITO III SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI KEPLAKSARI SD NEGERI MANCAR 2 SD NEGERI DUKUHKLOPO 3 SD NEGERI NGRIMBI II SD NEGERI MANCAR 2 SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI MANCAR 3 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MANCILAN 2 SD NEGERI MANCILAN 2 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI MANCILAN 2 SD NEGERI MURUKAN SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI MANCILAN 1 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI MANCILAN 3 SD NEGERI KADEMANGAN 2 SD NEGERI MARMOYO SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI MANDURO II SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI MEJOYOLOSARI SD NEGERI MEJOYOLOSARI SD NEGERI MEJOYOLOSARI SD NEGERI SUKOIBER II SD NEGERI BUGASUR KEDALEMAN 1 SD NEGERI MEJOYOLOSARI .

S.Sudarso SISNADI.Pd Sih Komariyati Susijam Sri Budiani ABDUL SYUKUR Sri Hanyuniatiningtiyas Sulinah SUTRISNO Dawam Sholeh - SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI BADANG 3 SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI SIDOKERTO 2 SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI MENGANTO SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI MENTORO SD NEGERI MENTORO SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI MENTURUS SD NEGERI MENTURUS SD NEGERI BENDUNGAN 01 SD NEGERI MURUKAN SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI TEJO 2 SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI MLARAS SD NEGERI MLARAS SD NEGERI SEBANI SD NEGERI MOJODUWUR 2 SD NEGERI MOJODUWUR 2 SD NEGERI MOJODUWUR 2 SD NEGERI MOJODUWUR 2 SD NEGERI MOJODUWUR I SD NEGERI MOJODUWUR I SD NEGERI MOJOJEJER 2 SD NEGERI MOJOJEJER 2 SD KRISTEN YBPK MOJOWARNO SD NEGERI MOJODUWUR 2 SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI MOJOJEJER 2 SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI BARENG 6 SD NEGERI MOJOKAMBANG 1 SD NEGERI MOJOKAMBANG 1 SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOKAMBANG II .

S.Supriyana.Pd KHOIRUL SHOLEH PRASETYATI Mualfah RINI WINARNINGSIH Mohammad Sidiq Dwi Prasetyo Suharti Rokhimullah Heny Marhendraningayu - SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOKAMBANG II SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI PESANTREN SD NEGERI KALIKEJAMBON SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI JATI DUWUR SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI DAPURKEJAMBON 1 SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI KEDUNGOTOK II SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI BEDAHLAWAK I SD NEGERI PESANTREN SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI JOMBATAN 1 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 SD NEGERI SEBANI SD NEGERI SUMBERMULYO 1 SD NEGERI MOJONGAPIT 1 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 3 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI MOJOTENGAH 2 SD NEGERI MOJOTENGAH 2 SD NEGERI MOJOTENGAH I SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI MOJODUWUR I SD NEGERI GAMBIRAN 1 SD NEGERI MOJOTRISNO 2 SD NEGERI MOJOTRISNO 2 SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI MOJOWANGI I .

Sagino Sukramti Suseno Harsono Baito Adi Narimo Kasman ABIB AMINTORO Siyanah Masriyah - SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI LATSARI SD NEGERI MOJOWARNO SD NEGERI MOJOWARNO SD NEGERI MOJOWARNO SD NEGERI MOJOWARNO 4 SD NEGERI MOJOWARNO 4 SD NEGERI JAPANAN II SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI KEBONTEMU 1 SD NEGERI PETERONGAN 2 SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI MOROSUNGGINGAN SD NEGERI MUNDUSEWU 03 SD NEGERI MUNDUSEWU 03 SD NEGERI MUNDUSEWU I SD NEGERI MUNDUSEWU I SD NEGERI MUNDUSEWU I SD NEGERI MUNDUSEWU I SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI SUMBERAJI 2 SD NEGERI MANCILAN 2 SD NEGERI MURUKAN SD NEGERI DUKUHMOJO 2 SD NEGERI MURUKAN SD NEGERI NGAMPUNGAN 01 SD NEGERI BARENG IV SD NEGERI NGAMPUNGAN 01 SD NEGERI NGAMPUNGAN 1 SD NEGERI NGOGRI II SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI I SD NEGERI NGOGRI II SD NEGERI NGOGRI II SD NEGERI NGOGRI II SD NEGERI NGORO 2 SD NEGERI NGORO 2 .

AGUNG WIDIARTO, S.Pd.

Sri Rahayu
KAMSIR, S.Pd

HARIANTO

-

SD NEGERI NGORO 2
SD NEGERI NGORO 2
SD NEGERI NGORO 2
SD NEGERI KESAMBEN 1
SD NEGERI NGORO I
SD NEGERI NGORO 2
SD NEGERI MOJOKAMBANG 1
SD NEGERI KESAMBEN 1
SD NEGERI NGORO I
SD NEGERI NGORO I
SD NEGERI NGRANDULOR 1
SD NEGERI NGRANDULOR 1
SD NEGERI NGRANDULOR 1
SD NEGERI I PULOSARI
SD NEGERI PULOSARI I
SD NEGERI MUNDUSEWU I
SD NEGERI NGUDIREJO I
SD NEGERI NGUDIREJO I
SD NEGERI NGUDIREJO I
SD NEGERI NGUDIREJO I
SD NEGERI NGUDIREJO I
SD NEGERI NGUDIREJO II
SD NEGERI NGUDIREJO II
SD NEGERI NGUDIREJO II
SD NEGERI NGUMPUL
SD NEGERI NGUMPUL
SD NEGERI NGUMPUL
SD NEGERI NGUMPUL
SD NEGERI NGUMPUL
SD NEGERI PACARPELUK II
SD NEGERI PACARPELUK I
SD NEGERI PACARPELUK I
SD NEGERI PACARPELUK II
SD NEGERI PACARPELUK II
SD NEGERI PAGERTANJUNG II
SD NEGERI KEDUNGDOWO
SD NEGERI PAGERTANJUNG II
SD NEGERI PLOSO
SD NEGERI PAGERTANJUNG I
SD NEGERI PAGERTANJUNG I
SD NEGERI PAGERTANJUNG I
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI PAGERTANJUNG I
SD NEGERI PAGERTANJUNG I
SD NEGERI PAGERTANJUNG II
SD NEGERI PAGERWOJO
SD NEGERI PAGERWOJO

Basyori

SUNARIYATI
HARTATI

Ismiatin

Minayu
Makmur Endah Wahyuningsih
Waemi

Eni Sukariani
ISMAK

SRI SUGIYANTI

Anton Dwi Kurniawan
Winarto
Arifatul Munafiyah

Kinik Kartini
Sunarsih

-

SD NEGERI PAKEL 2
SD NEGERI PAKEL 2
SD NEGERI PAKEL 2
SD NEGERI KARANGAN I
SD NEGERI PAKEL I
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI MIAGAN
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PANDANBLOLE
SD NEGERI JATIGEDONG 2
SD NEGERI PANDANBLOLE
SD NEGERI DIWEK I
SD NEGERI PANDANWANGI I
SD NEGERI PANDANWANGI II
SD NEGERI PANDANWANGI II
SD NEGERI PANDANWANGI II
SD NEGERI BALONG BESUK II
SD NEGERI PANDANWANGI II
SD NEGERI PANGLUNGAN 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 2
SD NEGERI MANGUNAN 2
SD NEGERI PENGAMPON I
SD NEGERI PENGAMPON I
SD NEGERI SUKODADI II
SD NEGERI PENGAMPON II
SD NEGERI MOJOWANGI II
SD NEGERI PENGGARON
SD NEGERI PENGGARON
SD NEGERI PENGGARON
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI KALANGSEMANDING I
SD NEGERI PERAK II
SD NEGERI PERAK II
SD NEGERI PERAK II

Agus Hari Susanto

Moh. Yatim

SUTIYONO

Mochamad Arifin

Jakri
Edi Sutrisno

RAHAYU KARYA IRIANI
SITI CHOTIDJAH

AGUS SYAMHARI
RUSIATI
SUDJONI

-

SD NEGERI PESANGGRAHAN
SD NEGERI PESANGGRAHAN
SD NEGERI PESANGGRAHAN
SD NEGERI GUDO
SD NEGERI GEMPOLLEGUNDI
SD NEGERI PESANGGRAHAN
SD NEGERI KALIWUNGU 2
SD NEGERI PESANTREN
SD NEGERI PESANTREN
SD NEGERI PULOGEDANG II
SD NEGERI MOROSUNGGINGAN
SD NEGERI PETERONGAN 2
SD NEGERI PETERONGAN 2
SD NEGERI PETERONGAN 2
SD NEGERI PETERONGAN 2
SD NEGERI PETERONGAN I
SD NEGERI PETERONGAN I
SD NEGERI MANCAR 1
SD NEGERI PETERONGAN I
SD NEGERI PETERONGAN I
SD NEGERI TANJUNGWADUNG 2
SD NEGERI PLABUHAN 01
SD NEGERI PLABUHAN 01
SD NEGERI PLABUHAN 01
SD NEGERI PLABUHAN 01
SD NEGERI PLABUHAN III
SD NEGERI PLABUHAN III
SD NEGERI PLABUHAN III
SD NEGERI TANJUNGWADUNG 2
SD NEGERI PLANDAAN
SD NEGERI PLANDAAN
SD NEGERI PLANDAAN
SD NEGERI KARANGMOJO 02
SD NEGERI PLANDI 1
SD NEGERI JELAKOMBO I
SD NEGERI PLANDI 1
SD NEGERI PLANDI 2
SD NEGERI PLANDI 2
SD NEGERI KEPANJEN 2
SD NEGERI PLANDI 2
SD NEGERI GEDANGAN III
SD NEGERI PLEMAHAN I
SD NEGERI MLARAS
SD NEGERI PLEMAHAN II
SD NEGERI SAMBIREJO
SD NEGERI PAGERTANJUNG II
SD NEGERI PLOSO

BAMBANG KUSWANTORO

HENDRO SULAKSONO,S.Pd.SD

Budi Susanto
NASIKATIN

SULISTYANINGSIH

SUHARDI

BAHARIONO
IMAM SODIKIN
ANY DWI STYARINI

-

SD NEGERI JATIGEDONG 2
SD NEGERI PLOSO
SD NEGERI PLOSO
SD NEGERI PLOSO
SD NEGERI REJOSOPINGGIR II
SD NEGERI PLOSOGENENG 1
SD NEGERI PLOSOGENENG 1
SD NEGERI PLOSOGENENG 2
SD NEGERI BANJARDOWO 1
SD NEGERI BANJARDOWO 2
SD NEGERI PLOSOGENENG 3
SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1
SD NEGERI PLOSOGENENG 2
SD NEGERI SENGON 2
SD NEGERI PLOSOGENENG 3
SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3
SD NEGERI PLOSOGENUK I
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI SUKOREJO I
SD NEGERI CANGKRING II
SD NEGERI PLOSOGENUK I
SD NEGERI PLOSOGENUK II
SD NEGERI PAGERWOJO
SD NEGERI PLOSOGENUK II
SD NEGERI PLOSOGENUK I
SD NEGERI PLOSOKEREP
SD NEGERI PLOSOKEREP
SD NEGERI PLOSOKEREP
SD NEGERI PLOSOKEREP
SD NEGERI PALREJO I
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 01
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 01
SD NEGERI GUDO
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 01
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02
SD NEGERI TANGGUNGAN
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 01
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI PODOROTO 02
SD NEGERI PODOROTO 02
SD NEGERI PODOROTO 02
SD NEGERI JIPURAPAH 1

Sugiono

SLAMET UNTUNG

-

SD NEGERI POJOKKLITIH 01
SD NEGERI POJOKKLITIH 2
SD NEGERI POJOKKLITIH 2
SD NEGERI KEDUNGBETIK
SD NEGERI POJOKKULON
SD NEGERI POJOKLITIH 3
SD NEGERI CARANGREJO 01
SD NEGERI POJOKREJO 01
SD NEGERI POJOKREJO 01
SD NEGERI POJOKREJO 01
SD NEGERI PODOROTO 01
SD NEGERI POJOKREJO 02
SD NEGERI POJOKREJO 02
SD NEGERI SUKOPINGGIR
SD NEGERI BLIMBING
SD NEGERI PUCANGRO 02
SD NEGERI PUCANGRO 01
SD NEGERI PUCANGRO 01
SD NEGERI BLIMBING
SD NEGERI PUCANGRO 01
SD NEGERI PUCANGRO 01
SD NEGERI PUCANGRO 02
SD NEGERI PUCANGSIMO 1
SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2
SD NEGERI PUCANGSIMO 1
SD NEGERI PUCANGSIMO 1
SD NEGERI PUCANGSIMO 1
SD NEGERI PUCANGSIMO 1
SD NEGERI PUCANGSIMO 2
SD NEGERI PUCANGSIMO 2
SD NEGERI PUCANGSIMO 2
SD NEGERI PUCANGSIMO 2
SD NEGERI PLOSOGENENG 1
SD NEGERI PULO LOR 2
SD NEGERI PULO LOR 2
SD NEGERI PULO LOR 2
SD NEGERI JOMBANG 4
SD NEGERI TUNGGORONO 1
SD NEGERI MOJONGAPIT 1
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI KEDUNGOTOK I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI PULOGEDANG II
SD NEGERI PULOGEDANG II

Choiruz Zaman

Subiyanto
ANSORI

NING KITRI
Nur Qowi
Masrum

Tony Achmat Hidayat
Sutri
Djuma'in
SUPI'I
Kuat Ali Prianto
Sundari

Mukhamad Irfan
SITI FATIMAH
SUTARNO
WINDARTI
NUR IDA UMAMI
INDAWIYAH
SUHARDI
ENDANG SRI AMBARWATI

-

SD NEGERI PULOGEDANG II
SD NEGERI PULOGEDANG II
SD NEGERI PULO LOR 1
SD NEGERI PULO LOR 1
SD NEGERI DENANYAR 2
SD NEGERI PULOREJO 4
SD NEGERI PULOREJO 3
SD NEGERI KERTOREJO I
SD NEGERI PULOREJO 4
SD NEGERI PULOREJO 4
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI PULOREJO 3
SD NEGERI PULOREJO I
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI BEDAHLAWAK II
SD NEGERI PULOREJO I
SD NEGERI KEDUNGOTOK I
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI MOJOKRAPAK III
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI PULOREJO II
SD NEGERI PURISEMANDING II
SD NEGERI KARANGMOJO 02
SD NEGERI PURISEMANDING II
SD NEGERI PURISEMANDING II
SD NEGERI POJOKKLITIH 01
SD NEGERI JIPURAPAH 2
SD TONDOWULAN 02
SD NEGERI PURISEMANDING II
SD NEGERI PUTON II
SD NEGERI PUTON I
SD NEGERI PUTON II
SD NEGERI RANDUWATANG
SD NEGERI KAROBELAH
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI SUMBERMULYO 02
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG
SD NEGERI REJOAGUNG I
SD NEGERI REJOAGUNG III
SD NEGERI KAUMAN 2
SD NEGERI REJOAGUNG III

SUWARNI

ENDANG MUKTININGSIH

Ik Tri Progianto

Sri Sustini
NIRWANA

JUMA'AT
SRI JULIANI

-

SD NEGERI REJOAGUNG III
SD NEGERI REJOAGUNG III
SD NEGERI REJOSLAMET 1
SD NEGERI REJOSLAMET 1
SD NEGERI REJOSLAMET 1
SD NEGERI REJOSLAMET 1
SD NEGERI REJOSLAMET 2
SD NEGERI REJOSLAMET 2
SD NEGERI REJOSLAMET 2
SD NEGERI REJOSO PINGGIR I
SD NEGERI REJOSO PINGGIR I
SD NEGERI REJOSO PINGGIR I
SD NEGERI KALIKEJAMBON
SD NEGERI SENTUL I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI REJOSOPINGGIR II
SD NEGERI SAMBIREJO
SD NEGERI SAMBIREJO
SD NEGERI SAMBIREJO
SD NEGERI SUKOSARI
SD NEGERI SAMBIREJO
SD NEGERI WONOSALAM 1
SD NEGERI SAMBIREJO 1
SD NEGERI JARAK 3
SD NEGERI SAMBIREJO 1
SD NEGERI WONOSALAM 1
SD NEGERI WONOSALAM 02
SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3
SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3
SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1
SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1
SD NEGERI SUMBERJO
SD NEGERI JABON 1
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI SAWIJI
SD NEGERI SAWIJI
SD NEGERI SAWIJI
SD NEGERI SAWIJI
SD MUHAMMADIYAH 1 MENTORO
SDLB NEGERI BALONGSARI
SD NEGERI CURAHMALANG 1
SD NEGERI BADAS
SD NEGERI CURAHMALANG II
SD NEGERI SEGODOREJO
SD NEGERI SEGODOREJO
SD NEGERI SUMOBITO III
SD NEGERI SEGODOREJO

Hermuningsih
Suminah
Siti Rubi'ah
Karsiti Tahapary
MOCHAMMAD FATHONY

MATADJIB ERIYANTO
Suwarlik

Tri Wandono Andri Kuntjahjo
RENY SUSIYANTI

Sugeng

Suhariyadi
HARI TRI WIDYASTUTI

-

SD NEGERI SEKETI
SD NEGERI SEKETI
SD NEGERI SEKETI
SD NEGERI SELOREJO
SD NEGERI SELOREJO
SD NEGERI SELOREJO
SD NEGERI SELOREJO
SD NEGERI SELOREJO
SD NEGERI CANGKRING II
SD NEGERI SEMBUNG
SD NEGERI SEMBUNG
SD NEGERI KALANGSEMANDING I
SD NEGERI SEMBUNG
SD NEGERI SENDEN
SD NEGERI SENDEN
SD NEGERI SENDEN
SD NEGERI SENGON 1
SD NEGERI PLOSOGENUK I
SD NEGERI SENGON 1
SD NEGERI SENGON 1
SD NEGERI JOMBATAN 6 JOMBANG
SD NEGERI SENGON 2
SD NEGERI TAMBAKREJO 1
SD NEGERI SENGON 2
SD NEGERI PULOGEDANG II
SD NEGERI TEMBELANG
SD NEGERI SENTUL I
SD NEGERI SENTUL I
SD NEGERI PULOGEDANG I
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI TEMBELANG
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI SENTUL II
SD NEGERI KREMBANGAN 02
SD NEGERI SEPANYUL
SD NEGERI SEPANYUL
SD NEGERI MEJOYOLOSARI
SD NEGERI SIDOKATON
SD NEGERI BAKALANRAYUNG 01
SD NEGERI KEPUHREJO 01
SD NEGERI BENDUNGAN 02
SD NEGERI SIDOKATON
SD NEGERI SIDOKERTO 2
SD NEGERI SIDOKERTO 2

Ratna Wulan Setyo Rahayu

Sudartik Wulandari

Prapti Andayani

Siti Kholifah

-

SD NEGERI SIDOKERTO 2
SD NEGERI SIDOKERTO 2
SD NEGERI SIDOKERTO 2
SD NEGERI SIDOKERTO I
SD NEGERI MOJOWARNO
SD NEGERI SIDOKERTO I
SD NEGERI SIDOKERTO I
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOMULYO II
SD NEGERI SIDOWAREK 2
SD NEGERI SIDOWAREK 2
SD NEGERI SIDOWAREK 3
SD NEGERI PULOREJO 4
SD NEGERI SIDOWAREK 2
SD NEGERI SIDOWAREK 1
SD NEGERI SIDOWAREK 1
SD NEGERI SUGIHWARAS 2
SD NEGERI GAJAH I
SD NEGERI SIDOWAREK 3
SD NEGERI SUDIMORO I
SD NEGERI SUDIMORO I
SD NEGERI SUDIMORO I
SD NEGERI SUDIMORO II
SD NEGERI SUDIMORO II
SD NEGERI SUDIMORO II
SD NEGERI SUDIMORO II
SD NEGERI SUDIMORO II
SD NEGERI SUGIHWARAS 1
SD NEGERI REJOAGUNG I
SD NEGERI SUGIHWARAS 1
SD NEGERI SUGIHWARAS 1
SD NEGERI GAJAH I
SD NEGERI SUKODADI I
SD NEGERI SUKODADI I
SD NEGERI SUKODADI I
SD NEGERI KEDUNGJATI I
SD NEGERI SUKODADI II
SD NEGERI PENGAMPON II
SD NEGERI GUDO
SD NEGERI SUKOIBER 1
SD NEGERI SUKOIBER 1
SD NEGERI SIDOWAREK 3

SUDJARWO MULYONO

HANDONO

Aniek Patrisnaningtyas

Subiadi

-

SD NEGERI SUKOIBER II
SD NEGERI SEPANYUL
SD NEGERI SUKOPINGGIR
SD NEGERI SUKOIBER II
SD NEGERI SUKOPINGGIR
SD NEGERI SUKOIBER II
SD NEGERI SUKOMULYO
SD NEGERI SUKOMULYO
SD NEGERI GONDEK
SD NEGERI SUKOMULYO
SD NEGERI SUKOMULYO
SD NEGERI SUKOPINGGIR
SD NEGERI JAPANAN 2
SD NEGERI SUKOPINGGIR
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI PLOSOGENUK I
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI SUKOREJO V
SD NEGERI CANGKRING I
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI GADINGMANGU II
SD NEGERI SUKOREJO IV
SD NEGERI PERAK I
SD NEGERI KALANGSEMANDING II
SD NEGERI SUKOREJO V
SD NEGERI SUKOREJO V
SD NEGERI SUKOSARI
SD NEGERI SUKOSARI
SD NEGERI SUMBERAGUNG
SDN SUMBERAGUNG
SDN SUMBERAGUNG
SD NEGERI KARANGDAGANGAN
SD NEGERI SUMBERAGUNG
SD NEGERI SUMBERAGUNG
SD NEGERI SUMBERAGUNG
SD NEGERI SUMBERAGUNG I
SD NEGERI SUMBERAGUNG I
SD NEGERI SUMBERAGUNG I
SD NEGERI SUMBERAGUNG I
SD NEGERI SUMBERAGUNG II
SD NEGERI SUMBERAGUNG II
SD NEGERI SUMBERAGUNG II
SD NEGERI SUMBERAGUNG II
SD NEGERI SUMBERAJI I
SD NEGERI SUMBERAJI I
SD NEGERI SUMBERINGIN

Galuh Sri Iswandari

SIYATUN

YULIK ENDAH ANDAYANI

-

SD NEGERI SUMBERINGIN
SD NEGERI SUMBERINGIN
SD NEGERI SUMBERJO
SD NEGERI SUMBERJO
SD NEGERI SUMBERJO
SD NEGERI SUMBERJO 02
SD NEGERI SUMBERJO 02
SD NEGERI SUMBERJO 02
SD NEGERI SUMBERJO 02
SD TONDOWULAN 02
SD NEGERI SUMBERJO 1
SD NEGERI PANGLUNGAN 2
SD NEGERI SUMBERJO 2
SD NEGERI SUMBERJO 2
SD NEGERI SUMBERJO 3
SD NEGERI SUMBERJO 3
SD NEGERI SUMBERJO 3
SD NEGERI SUMBERJO I
SD NEGERI SUMBERJO I
SD NEGERI SUMBERJO I
SD NEGERI SUMBERJO I
SD NEGERI SUMBERJO I
SD NEGERI SUMBERMULYO 1
SD NEGERI SUMBERMULYO 1
SD NEGERI SUMBERMULYO 1
SD NEGERI SUMBERSARI I
SD NEGERI SUMBERSARI I
SD NEGERI SUMBERSARI I
SD NEGERI SUMBERSARI I
SD NEGERI SUMBERSARI I
SD NEGERI SUMBERSARI II
SD NEGERI SUMBERSARI II
SD NEGERI NGOGRI II
SD NEGERI SUMBERSARI II
SD NEGERI SUMBERTEGUH
SD NEGERI SUMBERTEGUH
SD NEGERI SUMOBITO I
SD NEGERI SUMOBITO III
SD NEGERI KEDUNGPAPAR
SD NEGERI TALUNKIDUL II
SD NEGERI SUMOBITO III
SD NEGERI TALUNKIDUL II
SD NEGERI TALUNKIDUL II
SD NEGERI TALUNKIDUL I
SD NEGERI TALUNKIDUL I
SD NEGERI TALUNKIDUL II
SD NEGERI TAMBAKREJO 1

ZUMAROH IS'ADAH

Elif Rosidah

Zuliana Yudha Olivia

SUPIYAH

Erna Sampinah

-

SD NEGERI TAMBAKREJO 1
SD NEGERI JOMBATAN 4
SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3
SD NEGERI TAMBAKREJO 2
SD NEGERI JOMBATAN 1
SD NEGERI JOMBANG 2
SD NEGERI TAMBAKREJO 2
SD NEGERI TAMBAKREJO 2
SD NEGERI TAMBAR
SD NEGERI TAMBAR
SD NEGERI TAMBAR
SD NEGERI TAMPINGMOJO I
SD NEGERI TAMPINGMOJO I
SD NEGERI TAMPINGMOJO I
SD NEGERI TAMPINGMOJO I
SD NEGERI MOJOKRAPAK III
SD NEGERI TAMPINGMOJO I
SD NEGERI TAMPINGMOJO II
SD NEGERI PESANTREN
SD NEGERI MOJOKRAPAK II
SD NEGERI TAMPINGMOJO II
SD NEGERI TAMPINGMOJO II
SD NEGERI TANGGALREJO
SD NEGERI TANGGALREJO
SD NEGERI TANGGALREJO
SD NEGERI TANGGALREJO
SD NEGERI TANGGUNGAN
SD NEGERI TANGGUNGAN
SD NEGERI TANGGUNGAN
SD NEGERI KEBONAGUNG
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI BAWANGAN II
SD NEGERI TANGGUNGKRAMAT
SD NEGERI TANJUNGGUNUNG
SD NEGERI TANJUNGGUNUNG
SD NEGERI TANJUNGGUNUNG
SD NEGERI TANJUNGGUNUNG
SD NEGERI MADE
SD NEGERI TAPEN
SD NEGERI TEBEL 01
SD NEGERI TEBEL 02
SD NEGERI TEBEL 02
SD NEGERI TEBEL 02

KISWANTO TRIWIDODO

TRI DAMIASIH
SUWARNI
Suhartinik
Mohamad Kusdianto

HADI MISWAN

Budi Nyoto

Suhartatik
BARIS SULISDIANTO
SLAMET WIJANARKO
MASRIFAH
Sulikah

-

SD NEGERI TEBEL 01 KECAMATAN BARENG
SD NEGERI TEBEL 01
SD NEGERI PAKEL I
SDN TEJO 1
SDN TEJO 1
SDN TEJO 1
SDN TEJO 1
SDN TEJO 1
SD NEGERI TEJO 2
SD NEGERI TEJO 2
SD NEGERI TEJO 3
SD NEGERI GAMBIRAN 1
SD NEGERI KAROBELAH
SD NEGERI TEJO 3
SD NEGERI TEMBELANG
SD NEGERI TEMBELANG
SD NEGERI TEMBELANG
SD NEGERI PLOSOGENUK II
SD NEGERI TEMUWULAN I
SD NEGERI TEMUWULAN I
SD NEGERI TEMUWULAN I
SD NEGERI TENGARAN 1
SD NEGERI DUKUHKLOPO 3
SD NEGERI TENGARAN 1
SD NEGERI DUKUHKLOPO 1
SD NEGERI TENGARAN 2
SD NEGERI TENGARAN 2
SD NEGERI TENGARAN 2
SD NEGERI SENDEN
SD NEGERI BANJARSARI
SD NEGERI TINGGAR
SD NEGERI BRANGKAL 02
SD NEGERI TONDOWULAN 01
SD NEGERI DARUREJO 01
SD NEGERI TONDOWULAN 01
SD NEGERI TONDOWULAN 01
SD NEGERI JIPURAPAH 2
SD NEGERI PURISEMANDING 01
SD NEGERI TRAWASAN
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI JOMBANG 2
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2

DATIK HASTININGSIH
Hermintarti

SISWONO

Sami'at

Kasiyono

-

SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI CANDIMULYO 1
SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2
SD NEGERI TUGUSUMBERJO
SD NEGERI TUGUSUMBERJO
SD NEGERI PETERONGAN 2
SD NEGERI TUGUSUMBERJO
SD NEGERI TUNGGORONO 1
SD NEGERI DENANYAR 2
SD NEGERI TUNGGORONO 1
SD NEGERI SENGON 2
SD NEGERI JOMBATAN 1
SD NEGERI TUNGGORONO 2
SD NEGERI KREMBANGAN 01
SD NEGERI TUNGGORONO 2
SD NEGERI KEPANJEN 2
SD NEGERI TUNGGORONO 2
SD NEGERI TUNGGORONO 2
SD NEGERI TUNGGORONO 2
SD NEGERI TURIPINGGIR II
SD NEGERI TURIPINGGIR II
SD NEGERI SUKOREJO V
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI TURIPINGGIR I
SD NEGERI WANGKALKEPUH
SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02
SD NEGERI WANGKALKEPUH
SD NEGERI MEJOYOLOSARI
SD NEGERI WATUDAKON 02
SD NEGERI WATUDAKON 01
SD NEGERI WATUDAKON 01
SD NEGERI WATUDAKON 01
SD NEGERI WATUDAKON 02
SD NEGERI WATUDAKON 02
SD NEGERI WATUGALUH
SD NEGERI WATUGALUH
SD NEGERI WATUGALUH
SD NEGERI WATUGALUH
SD NEGERI WONOKERTO 3
SD NEGERI WONOKERTO 2
SD NEGERI WONOKERTO 2
SD NEGERI WONOKERTO 2

Siti Badriyah EKO YULIATNO Rahayu Sri Hartini Sudjarwanto Setyowati Moh. Nooryanto WARINEM ENDANG WAHYUNINGSIH HERI PURWANTO PRAPTININGSIH - SD NEGERI WONOKERTO 2 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOKERTO 3 SD NEGERI WONOMERTO 1 SD NEGERI SAMBIREJO 3 SD NEGERI WONOMERTO 1 SD NEGERI WONOMERTO 1 SD NEGERI WONOSALAM 02 SD NEGERI WONOSALAM 02 SD NEGERI WONOSALAM 02 SD NEGERI WONOSALAM 04 SD NEGERI WONOSALAM 04 SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI SAMBIREJO 3 SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI WONOSALAM 1 SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI GROBOGAN I SD NEGERI WRINGINPITU SD NEGERI WRINGINPITU SD NEGERI WRINGINPITU SD NEGERI SUKOMULYO SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI WULUH 01 SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI TAMBAR SD NEGERI YANTI SD NEGERI YANTI SD NEGERI YANTI SD NEGERI SUMBERNONGKO I SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI PULOSARI II SD NEGERI BARENG II SD NEGERI CUPAK SD NEGERI CUPAK .

s.Yunus Sutanto Sriah.pd Seno WARIS SUPENDI - SD NEGERI CUPAK SD NEGERI KEPUHREJO 01 SD NEGERI GELARAN 02 SD NEGERI KEBOAN 1 SD NEGERI KEBOAN 1 SD NEGERI KEBOAN 1 SD NEGERI KEBOAN 1 SD NEGERI KEBOAN 1 SD NEGERI ASEMGEDE SD NEGERI SUMBERAGUNG SD NEGERI MENTURUS SD NEGERI KEDUNGBOGO SD NEGERI KEDUNGBOGO SD NEGERI KEDUNGBOGO SD NEGERI KEDUNGBOGO SD NEGERI SUMBERNONGKO I SD NEGERI KETAPANGKUNING SD NEGERI KETAPANGKUNING SD NEGERI SUMBERNONGKO 2 SD NEGERI KETAPANGKUNING SD NEGERI KROMONG SD NEGERI MOJODANU 2 SD NEGERI KROMONG SD NEGERI KUDUBANJAR 01 SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI SUMBERNONGKO II SD NEGERI MOJODANU I SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI MOJODANU 2 SD NEGERI SUMBERNONGKO II SD NEGERI ASEMGEDE SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI ASEMGEDE SD NEGERI CUPAK SD NEGERI NGUSIKAN II SD NEGERI NGUSIKAN II SD NEGERI NGUSIKAN II SD NEGERI SUMBERNONGKO I SD NEGERI SUMBERNONGKO I SD NEGERI SUMBERNONGKO II SD NEGERI SUMBERNONGKO II . S.Pd Paduwi.

.ABU ZAHLAN SRIATUN YUNITA SARI INDAH CAHYANI Murfa'atun Prihatiningrum - SD PLUS DARUL ULUM RSDBI SD PLUS DARUL ULUM SD NEGERI TONDOWULAN 02 SD TONDOWULAN 02 SD TONDOWULAN 02 SD NEGERI TONDOWULAN 02 SD TONDOWULAN 02 SD NEGERI PLABUHAN III SD TONDOWULAN 02 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDIT AL MISHBAH SDIT AL MISHBAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL UMMAH SDIT AL KAUTSAR NGORO SDIT AL KAUTSAR NGORO SDIT AL KAUTSAR NGORO SDIT AL KAUTSAR NGORO SDIT AL KAUTSAR NGORO SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDIT AR RUHUL JADID SDK BETHEL SD KRISTEN PETRA SD KRISTEN PETRA SD NEGERI GAMBIRAN 2 SDLB NEGERI BALONGSARI SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SLB KURNIA ASIH SDLB NEGERI BALONGSARI SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SDLB NEGERI JOMBATAN 7 SD NEGERI MAYANGAN .

Sawidjiyah Puji Lestari AGUS SUWARNO SUHARTO NUR BETTY - SD NEGERI MAYANGAN SD NEGERI MAYANGAN SD NEGERI MAYANGAN SD NEGERI MAYANGAN SD NEGERI YANTI SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I SD NEGERI ALANG-ALANG CARUBAN I SD NEGERI KEBOAN 2 SD NEGERI MANUNGGAL SD NEGERI NGUSIKAN I SD NEGERI GENUKWATU II SD NEGERI SUGIHWARAS 1 SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI KEPUHREJO 01 SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI PULOLOR 3 SD NEGERI SUMBERAGUNG I SD NEGERI SAMBONGDUKUH 1 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI BALONGBESUK I SD NEGERI BANDUNG I SD NEGERI BANDUNG I SD NEGERI BANDUNG II SD NEGERI DIWEK I SD NEGERI BANGSRI SD NEGERI BARENG V SD NEGERI GELARAN 02 SD NEGERI BANJARAGUNG 03 SD NEGERI BANJARAGUNG 03 SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI PLANDI 1 SD NEGERI SIDOWAREK 1 SD NEGERI BARENG II SD NEGERI PAKEL 2 SD NEGERI TEBEL 02 SD NEGERI PAKEL III SD NEGERI BARENG IV SD NEGERI BARENG 03 SD NEGERI MOJOTENGAH I SD NEGERI SIDOMUKTI II KEPOHBARU SD NEGERI BARENG IV SD NEGERI MOJONGAPIT 1 SD NEGERI BARENG 6 SD NEGERI BARENG 6 SD NEGERI BARENG V SD NEGERI BARONGSAWAHAN 1 .

Tutik Sariwati Hadi Sumali Siti Nur Elmiati Poniman Dwi Enggaringsih - SD NEGERI BARONGSAWAHAN 1 SD NEGERI BANJARSARI SD NEGERI MADE SD NEGERI KEDUNGREJO SD NEGERI KAYANGAN II SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI BARONGSAWAHAN 2 SD NEGERI BRANGKAL 02 SD NEGERI TALUNKIDUL I SD NEGERI SUMOBITO III SD NEGERI GODONG SD NEGERI WATUGALUH SD NEGERI BULUREJO II SD NEGERI BULUREJO III SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1 SD NEGERI SUKOREJO V SD NEGERI TEMUWULAN I SD NEGERI GADINGMANGU I SD NEGERI KESAMBEN 01 SD NEGERI CARANGREJO 01 SD NEGERI CARANGREJO 02 SD NEGERI CARANGWULUNG 3 SD NEGERI GALENGDOWO 1 SD NEGERI CUKIR I SD NEGERI DUKUH PUNDONG II SD NEGERI SUKOIBER II SD NEGERI SUMBERAGUNG II SD NEGERI MOJODANU I SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI DARUREJO 01 SD NEGERI DARUREJO II SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3 SD NEGERI BRAMBANG SD NEGERI DIWEK II SD NEGERI JANTI SD NEGERI DUKUHKLOPO 2 SD NEGERI KADEMANGAN 1 SD NEGERI SENTUL II SD NEGERI TAMPINGMOJO II SD NEGERI SUKOREJO IV SD NEGERI GLAGAHAN I SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI DUKUHMOJO 2 SD NEGERI GEBANGBUNDER SD NEGERI GEDANGAN SD NEGERI SUMBERAGUNG SD NEGERI PLOSO .

SRI WATI Suhartin Muarifah Sudianto Enggar Sukaningtyas Khuriyah SUHARTOYO Tri Sumarni - SD NEGERI JATIGEDONG I SD NEGERI GEDONGOMBO 2 SD NEGERI GELARAN 01 SD NEGERI MUNDUSEWU 03 SD NEGERI TANGGUNGAN SD NEGERI GENENGANJASEM I SD NEGERI GENENGANJASEM I SD NEGERI GENENGANJASEM I SD NEGERI GENENGANJASEM I SD NEGERI GENUKWATU 1 SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI GENUKWATU 4 SD NEGERI REJOAGUNG III SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI GONDANGMANIS 1 SD NEGERI JAPANAN II SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GONGSENG II SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 01 SD NEGERI POJOKKULON SD NEGERI SENGON 2 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI JAPANAN 1 SD NEGERI SIDOKERTO I SD NEGERI JAPANAN 2 SD NEGERI MOJODUWUR I SD NEGERI JARAK I SD NEGERI JARAK I SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI JATIGEDONG 2 SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI JATIMLEREK I SD NEGERI JATIMLEREK I SD NEGERI PACARPELUK I SD NEGERI JATIMLEREK I SD NEGERI DARUREJO 3 SD NEGERI JATIMLEREK II SD NEGERI POJOKKLITIH 2 SD NEGERI JATIPELEM II SD NEGERI JATIWATES I SD NEGERI JATIWATES II SD NEGERI JELAKOMBO I SD NEGERI JELAKOMBO I SD NEGERI JELAKOMBO 2 SD NEGERI KARANGMOJO 02 .

Pd - SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI JABON 1 SD NEGERI CANDIMULYO 1 SD NEGERI JOMBANG 2 SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI JOMBANG 4 SD NEGERI JOMBOK 02 SD NEGERI BLIMBING 02 SD NEGERI TAMBAKREJO 2 SD NEGERI JOMBATAN 01 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 2 SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI JOMBANG 2 SD NEGERI JOMBOK 01 SD NEGERI KEDUNGMLATI 01 SD NEGERI PULOREJO IV SD NEGERI JOMBOK 1 SD NEGERI KABUH 1 SD NEGERI DAPURKEJAMBON 3 SD NEGERI KEPUHKAJANG I SMP PGRI 3 PERAK SD NEGERI PULO LOR 2 SD NEGERI PULO LOR 1 SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI KARANGLO SD NEGERI KARANGPAKIS I SD NEGERI SUMBERNONGKO I SD NEGERI KAUMAN 2 SD NEGERI KAUMAN 2 SD NEGERI BANJARDOWO 1 SD NEGERI KABUH 2 SD NEGERI KAUMAN 3 SD NEGERI KAUMAN 2 SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI TINGGAR SD NEGERI BANDARKEDUNGMULYO 2 SD NEGERI KAYEN 2 SD NEGERI JATIBANJAR II SD NEGERI KEBOAN 2 . S.MOKHAMAD YASIN MARHADIANTO SRI NINGSIH.

Basuni SAFIUL ANAM HANIZAR NINIK SRI SUHARTINI Muchtarom SUDARSONO Mintyarsih Sundari SUMARIYAH DJAMI Rina Eko Hendriani KARJIMAN SUGIANTO ANDJILAH CHASANI - SD NEGERI MOJOTENGAH I SD NEGERI KEBONDALEM 3 SD NEGERI GUMULAN SD NEGERI REJOAGUNG SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI MOJOKRAPAK III SD NEGERI SENTUL I SD NEGERI DUKUHMOJO 1 SD NEGERI KEDUNGLUMPANG 1 SD NEGERI MOJOKRAPAK I SD NEGERI PESANTREN SD NEGERI REJOSO PINGGIR I SD NEGERI MOJOWARNO 4 SD NEGERI BALONGGEMEK II SD NEGERI BALONGSARI II SD NEGERI MENTAOS SD NEGERI BAKALAN SD NEGERI JOMBATAN 4 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI KEPUHKEMBENG 1 SD NEGERI JABON 1 SD NEGERI MADE SD NEGERI KATEMAS SD NEGERI KERAS II SD NEGERI KESAMBEN 01 SD NEGERI GAJAH I SD NEGERI KERTOREJO 2 SD NEGERI KESAMBEN 02 SD NEGERI KESAMBEN 2 SD NEGERI KETAPANGKUNING SD NEGERI MOJOWARNO SD NEGERI BAWANGAN II SD NEGERI MANCAR 1 SD NEGERI JARAK 02 SD NEGERI MURUKAN SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI TANJUNGWADUNG 2 SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI MANGUNAN 1 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MANGUNAN 2 SD NEGERI MOJODANU I SD NEGERI MARMOYO .

Wahyu Djaka Saijana MIDAYATI SUNARYONO SRI HERLINA Dyah Susilowati Hadi Soejanto Sofyan MARIN Wahib - SD NEGERI MARMOYO SD NEGERI KEDUNGPAPAR SD NEGERI DUKUHDIMORO SD NEGERI MIAGAN SD NEGERI BUDUGSIDOREJO SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI MOJODUWUR I SEKOLAH DASAR NEGERI MOJOKAMBANG II SD NEGERI MOJOKRAPAK II SD NEGERI MOJONGAPIT 1 SDN TEJO 1 SD NEGERI DUKUHMOJO 2 SD NEGERI KADEMANGAN 3 SD NEGERI MOJOJEJER I SD NEGERI MOJOWANGI II SD NEGERI MOJOWANGI I SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI GAMBIRAN 2 SD NEGERI MUNDUSEWU 03 SD NEGERI KARANGPAKIS II SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI MUNUNGKEREP II SD NEGERI SUKODADI II SD NEGERI JAPANAN I SD NEGERI NGLEBAK SD NEGERI BANJARAGUNG II SD NEGERI SAWIJI SD NEGERI KROMONG SD NEGERI JATIGEDONG I SD NEGERI BANJARAGUNG 03 SD NEGERI BADAS SD NEGERI TRAWASAN SD NEGERI PLEMAHAN II SD NEGERI JATINAJAR I SMP SATU ATAP PENGAMPON SD NEGERI KAUMAN II SD NEGERI PENGGARON SD NEGERI GROBOGAN 02 SD NEGERI PESANGGRAHAN SD NEGERI PESANGGRAHAN SD NEGERI SENDEN SD NEGERI PETERONGAN I SD NEGERI PETERONGAN 2 SD NEGERI KEPLAKSARI SD NEGERI PLABUHAN 01 SD NEGERI PLANDAAN SD NEGERI SUMBERJO 02 .

HJ. NUR BADRIYAH R. Suwarsono Ahmad Anas Sukirman Nik Mukti NUR FAIZAH DWI ANAH Jiono - SD NEGERI PLANDI 1 SD NEGERI PLANDI 2 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI PALREJO I SD NEGERI BRUDU SD NEGERI PLEMAHAN I SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI KEDUNGDOWO SD NEGERI LOSARI II SD NEGERI PLOSOGENUK I SD NEGERI GADINGMANGU II SD NEGERI PERAK II SD NEGERI NGLELE SD NEGERI BUGASURKEDALEMAN 02 SD NEGERI PLUMBONGAMBANG 02 SD NEGERI CEWENG I SD NEGERI WANGKALKEPUH SD NEGERI WANGKALKEPUH SD NEGERI POJOKKLITIH 01 SD NEGERI POJOKREJO 01 SD NEGERI JOMBATAN 03 SD NEGERI PUCANGRO 01 SD NEGERI PUCANGRO 01 SD NEGERI PUCANGSIMO 2 SD NEGERI JOMBATAN III JOMBANG SD NEGERI KEPANJEN 2 SD NEGERI BANJARDOWO 4 SD NEGERI MOJONGAPIT 3 SD NEGERI SENGON 2 SD NEGERI DENANYAR 2 SD NEGERI TAMBAKREJO 1 SD NEGERI KALIWUNGU 2 SD NEGERI BADANG 2 SD NEGERI TENGARAN 1 SD NEGERI PULOREJO II SD NEGERI KAUMAN 2 SD NEGERI SIDOWAREK 1 SD NEGERI PULOSARI I SD NEGERI PULOSARI I SD NEGERI PULOSARI II SD NEGERI NGRIMBI I SD NEGERI PURISEMANDING 01 SD NEGERI PURISEMANDING 01 SD NEGERI PURISEMANDING 01 SD NEGERI PURISEMANDING 01 SD NEGERI PURISEMANDING 01 SD NEGERI JATINAJAR I .

SUHARTIASIH Endang Listyorini Sugiyono Darwasih Kastani BAMBANG TEGUH SETYAWAN Harti M.SHODIQIN Suhartatik NURUNIDZOMI RIDLO - SD NEGERI JATIMLEREK I SD NEGERI PUTON I SD NEGERI PUTON I SD NEGERI REJOAGUNG SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI REJOAGUNG 2 SD NEGERI REJOAGUNG I SD NEGERI NGORO 3 SD NEGERI TAMBAR SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI KEPANJEN 1 SD NEGERI TUNGGORONO 1 SD NEGERI JOMBANG 1 SD NEGERI SAMBONGDUKUH 2 SD NEGERI SAMBONG DUKUH 3 SD NEGERI BADAS SD NEGERI JANTIGANGGONG II SD NEGERI PLANDI 2 SD NEGERI GABUSBANARAN SD NEGERI TEMBELANG SD NEGERI SIDOWAREK 2 SD NEGERI SIDOWAREK 3 SD NEGERI PULOREJO 4 SD NEGERI SUDIMORO I SD NEGERI SUKOIBER 1 SD NEGERI SUKODADI I SD NEGERI KEPUHKAJANG II SD NEGERI SUKOSARI SD NEGERI SUKOSARI SD NEGERI TANJUNGGUNUNG SDN SUMBERAGUNG SD NEGERI SUMBERAGUNG I SD NEGERI MEGALUH SD NEGERI JOMBANG 3 SD NEGERI SUMBERJO I SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI SUMBERJO I SD NEGERI SUMBERMULYO 1 SD NEGERI SUMBERMULYO 1 SD NEGERI SUMBERMULYO 02 SD NEGERI KEPLAKSARI SD NEGERI SUMBERMULYO 02 SD NEGERI SUMBERMULYO 02 SD NEGERI SUMBERMULYO 02 SD NEGERI SUMBERMULYO 02 .

KURNIADI WULYANIATI Suyitno ISTIANAH TUKIYAH - SD NEGERI NGUDIREJO II SD NEGERI PLOSOGENENG 3 SD NEGERI MOJODANU 2 SD NEGERI KEDUNGBOGO SD NEGERI SUMBERSARI I SD NEGERI SUMBERSARI I SD NEGERI DUKUHARUM SD NEGERI SIDOKATON SD NEGERI BAKALANRAYUNG 2 SD NEGERI TALUNKIDUL II SD NEGERI SEGODOREJO SD NEGERI BUDUGSIDOREJO SD NEGERI TAMBAKREJO 1 SD NEGERI TAMPINGMOJO I SD NEGERI TAMPINGMOJO II SD NEGERI TANGGALREJO SD NEGERI GEDONGOMBO I SD NEGERI LOSARI I SD NEGERI TANJUNGGUNUNG SD NEGERI TANJUNGGUNUNG SD NEGERI KABUH 1 SD NEGERI TANJUNGWADUNG 2 SD NEGERI KEDUNGJATI I SD NEGERI KEDUNGJATI 2 SD NEGERI TANJUNGWADUNG I SD NEGERI TANJUNGWADUNG I SD NEGERI TANJUNGWADUNG I SD NEGERI SUMBERINGIN SD NEGERI TANJUNGWADUNG I SD NEGERI TANJUNGWADUNG I SD NEGERI MOJOTENGAH I SD NEGERI TEBEL 01 SD NEGERI TEBEL 02 SD NEGERI PLOSOGENUK II SD NEGERI TONDOWULAN 01 SD NEGERI BRUDU SD NEGERI NGLELE SD NEGERI TRAWASAN SD NEGERI PLOSOKEREP SD NEGERI TRAWASAN SD NEGERI TUGUKEPATIHAN 1 SD NEGERI TURIPINGGIR II SD NEGERI KEDUNGTURI SD NEGERI WANGKALKEPUH SD NEGERI WATUDAKON 02 SD NEGERI WATUDAKON 02 SD NEGERI CARANGREJO 02 .

Wardoyo Mulyono Supandi jumiah KARTINI SITI MILADIYAH Sutikah M. Rusik Siti chomsiyah Sri Endahyati Tri Susanti Niswatul Arifah Agus Sucahyo Armiyoko Widahyadi Tri Hadi Kurniawati Suprihatin Jamilah Sunarti Khusnul Khotimah - SD NEGERI CARANGWULUNG 1 SD NEGERI SAMBIREJO 1 SD NEGERI GALENGDOWO 2 SD NEGERI WONOSALAM III SD NEGERI WONOSALAM 02 SD NEGERI WONOSALAM 05 SD NEGERI CARANGWULUNG 3 SD NEGERI WONOMERTO 2 SD NEGERI POJOKREJO 02 SD NEGERI WULUH 02 SD NEGERI YANTI SD NEGERI NGUMPUL SD NEGERI SEGODOREJO SD NEGERI SEGODOREJO SD NEGERI SEGODOREJO SD NEGERI SEGODOREJO SD NEGERI TALUNKIDUL I SLB CENDEKIA SLB CENDEKIA SMPLB CENDEKIA KABUH SLB CENDEKIA SLB CENDEKIA SMPLB CENDEKIA KABUH SLB CENDEKIA SLB CENDEKIA SLB KURNIA ASIH SLB KURNIA ASIH SLB KURNIA ASIH SDLB Muhammadiyah Jombang SDLB Muhammadiyah Jombang SDLB Muhammadiyah Jombang SDLB PELITA BANGSA SDLB PELITA BANGSA SDLB PELITA BANGSA SDLB TUNAS HARAPAN SLB TUNAS HARAPAN III SLB TUNAS HARAPAN III SLB TUNAS HARAPAN III SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP Patriot Peterongan SMP PGRI SUMOBITO .

WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP A.Abdullah Nur Kholis Endy Frans Yustanto Sriyani Alfaini Hanifah Suyati Fitriyanto naufan fahmi Yeti Setyorini Febrianingsih Aminah - SMP PGRI SUMOBITO SMP A. WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP AINUL ULUM MOJOAGUNG SMP AL FURQAN MQ SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP AL HIKMAH SMP AL AZHAR SMP AL AZHAR SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP DARUL ULUM 05 SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 1 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP DARUL ULUM 2 JOMBANG SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM KEPUHDOKO SMP DARUL ULUM TAPEN SMP NEGERI 2 KABUH SMP DHARMA BHAKTI KABUH SMP DHARMA BHAKTI KABUH .

Abdul Rohman Elvita Nur Aini Zainul Abidin Nikmatul Izzah Sri Handayani RJ Ubaidillah Shoffatien Junaidah Dyah Menur Aminah Fachruddin Muhammad Irham Titik Hariyati Nur Choiriyah GHULIBATIRRUM Kuldi Suyanto Lelly Dwi Puspitorini - SMP DWI DHARMA SMP DWI DHARMA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM NGORO SMP ISLAM TERPADU MISYKAT AL ANWAR SMP KATOLIK WIJANA SMP KATOLIK WIJANA SMP KATOLIK WIJANA SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP SEGODOREJO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP KOSGORO SD NEGERI SUMBERNONGKO II SMP NEGERI NGUSIKAN SMP KOSGORO SMP KRISTEN PETRA SMP KRISTEN YBPK NGORO SMP KRISTEN YBPK NGORO SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 1 SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI SMP BALA KESELAMATAN SMP MUHAMMADIYAH 2 JOMBANG DI SMP MUHAMMADIYAH 3 SUMOBITO SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP MUHAMMADIYAH 5 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG .

Indriana Prie Ernani Wati Farhan Nurul Islam Lilis Pusporini WiIDIASTUTI SUWAHYUDI Winarsih - SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO .

Endah Suherminingsih Dwi Purwati Dian Yunitasari Makhshushotin M Ngali Prasetyo Siti Alimah Muji Suwanto Khoiroh Tatit Mustikarini Nurvinnah SRI ISNURIFAH DWI PRAPMININGRUM - SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP TERBUKA KABUH SMP AL FURQAN MQ SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SDK BETHEL SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG .

Peniati Susediyono Lutfiyah Hikmawati Ulifah Yoesri Sri Bandiyah Wiwin Rahayu Wiwik Ernawati - SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO .AGUS SUHARSONO Firmani Yuliandari Miftachul Zannah Wahyudi Tarwiyah Nanik Daryati Sugi Utomo Rudi Haryadi Anang Rahmat Basuki Dwidjo Lukito Riris Sri Retno Lestari Tatik Pudjirahayu Tamuji Suwandi Ahmad Zakqi Yamani L.

Jhen Ester Gutamiah Sudarsana Edy Wicahyo Edy Sunyoto Wiwik Heri Setiowati Titik Wahyuti Meirawati Yusiladewi Moh.kolil Supriyatno Tjahjono Eko Prijadi Endah Indriharti Eko Tianik Sri Roidha Sari Juli Kawandari Elly Marida Suprayitno Edy Purnomo Aspiyah Sri Haryani Siti Arfati Hadi Siswoyo Titik Winarni Kusmiati Siti Anisah Elly Rahayu Prihatin Enis Khifzhiyah Umar Santoso Shobirin Irawan Budi Santoso Siti Rochana BUDIONO Sugito - SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP PGRI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP BUDI UTOMO PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP Patriot Peterongan SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN .

Mochamad Nur Rokhim Sunarti Ettik Wahyu S. Umi Choiriyah Srimudayani Dewi Astutik Ery Kustini Budi Utami Supriyadi Agoes Poernomo Eni Triwilujeng Sugito Poniman Suhariyati Wiendyati Agustien Sri Wahyuningsih Martik Sumini Sifaul Khusnah Ainur Rofiq - SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO .

Praptiningdyah Sumiran Katimah Sugeng Hariyanto Slamet Agus Tri Prastyo ABDUL GOFUR Sugiantari Panca Setyaningsih Subadiyono - SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 2 GUDO .

Uswatun Chasanah Muhamad Mustain Dwi Susilo SUGENG Mujnah Nanik - SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP PGRI JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH .

Sutarsih Sri Saraswati Sriwijayanti Riyadin WIWIK WIJAYANTI DJAMAL SAMURINE - SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PETERONGAN .

ETIK NUROIDAH ABDUL WAHIB Benedictus Doedik Prasetyanto TITIN DWI SULISTIYORINI DEWI HARIROH SUTRISNO Aryono - SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG .

im Marikenono Rudy Yoso Adinugroho Munawaroh Yahman Supraptiningyas MIFTAKHUL ROHANA anis nur laili Dharmaningsih Jakti - SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 4 JOMBANG .Endang Zulaehah Isna Kurniati Sueb Suna.

ALIM Sujatmiko Ibnu Mahmudi Azikiyatin Mubarokah Luluk Sri Handayani Adbul Munir Shidiq Sri Wantiyah Kiswati Tutik Dwi Harini Izzatie Abdul Wahid Purwadi Tri Winurjiatin Pandi Toni Budiman Sujono Sokip Uswatun Chasanah Endang Luhwati Mujianto Nurkhayati Mukhlisoh Nurul Hidayah Sri Rahayu Maizahroh Bambang Supono NYONO - SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 JOGOROTO SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP BUDI UTOMO PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP KOSGORO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI 1 KUDU .

AHMAD ZUNAIDI TUTUT SRIJANARTI YUWIDININGSIH ACHMAD SUYOTO EDY SUPRIONO ZAINUL MUTTAQIN SUNARINI Endang Srie Setyawati Asro Suhartono Cahyono Junaidi Arni Yuliwindarti - SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG .

yun inthobah Muchlisinah Lisdanarti Yuniastuti Bambang Setiawan Karyoto Sobirin - SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP TERBUKA KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 SUMOBITO .

Franti Astuti Mochamad Sinaini Tursani DWI HERNIATI Didik Agus Purwanto Diyah Winarti Sri Rahayu - SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 1 KUDU SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH .Endang Murtiningsih Slamet Puji Supangkat Kasmadi Abd. Fatah Aziz Sujiatini Abd. Hamid Romziyati Sriyanti Miftah Gulzaroch R.

Bambang Setyobudi Sunarsih Agus Prasmono Rumianah G Sihana - SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI NGUSIKAN SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP TERPADU AL-HIKMAH BARENG SMP TERPADU AL-HIKMAH BARENG .

WAHID HASYIM TEBUIRENG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN .Luluk Runtiyah Ratna Camiliya Indraningsih Joko Santoso Suprihatin Johan Budi Widyat Miko Subandi Mushoimah Ariati Suprihatin Sudarminingsih - SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP ISLAM NGORO SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 BARENG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP A.

Musriati Titik Sudirahayu Sri Retno Ponconingtyas SUHLIMAH SUPARWAN Nurkolis - SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 3 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG .

Siswanto Sri Utami - SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP KHOIRIYAH SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP SUNAN AMPEL JOMBANG SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 SUMOBITO SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 2 WONOSALAM SMP NEGERI 23 MALANG SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG .

ifa Arifin Mahmud Asyari - SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP BUDI UTOMO PERAK SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG .Sri Widji Utami Zulkarnain Ali Nadiyah Atin Supriyono Luwihani Sumardi Masruhin Suharsono Suyanto Slamet Siti Khotijah Indah Setyati Muminatin Izzah Moh.

Roedihani Eko Wahjoedijono Rusda Dwi Nugrahani Eka Rahmadiana Masrukin Arifin Hidayat Sri Mulyani Endah Mulyani Dyan Mandreani W Loveidta Kiswiadi Emi Ulifati Sunadji M. Choliq Hery Purnomo Agus Dwi Widodo Rudy Suparno - SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP PANCASILA SMP PANCASILA SMP NEGERI 2 PLANDAAN SMP PANCASILA SMP PANCASILA SMP PANCASILA SMP PGRI 1 MOJOAGUNG SMP PGRI 1 PETERONGAN SMP PGRI 1 PETERONGAN SMP PGRI 2 NGORO SMP NEGERI 2 GUDO SMP PGRI 1 PERAK SMP PGRI 1 PERAK SMP PGRI 1 PERAK SMP PGRI 1 PERAK SMP PGRI 1 PERAK SMP NEGERI SATU ATAP JIPURAPAH SMP PGRI PLOSO SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP SAWUNGGALING SMP SUNAN AMPEL JOMBANG SMP SUNAN AMPEL JOMBANG SMP TAMAN DEWASA .Winarti Drs.

MUCHAMAD SULIYONO ARIF FATONI BEJO Much. Nurhaji Suyadi Achmad Sisworo Zaenal Arifin Siti Dumaroh Sri Handini Suriyami Nyani Sri Rejeki SUWARNO MOEDJIONO - SMP TAMAN DEWASA SMP TAMAN DEWASA SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP UNGGULAN NU MOJOAGUNG SMP KRISTEN PETRA SMPK YBPK MOJOWARNO SMPK YBPK MOJOWARNO SMPK YBPK MOJOWARNO SMPK YBPK MOJOWARNO SMPLB MUHAMMADIYAH SMPLB MUHAMMADIYAH SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 MEGALUH SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 2 MOJOAGUNG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 1 BARENG SMP NEGERI 2 GUDO SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 DIWEK SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 GUDO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO .

Eddy Astoeti Siti Nurul Kustinah Ridaryanti ABD. KHOLID Bambang Heriyanto Nur Qururoh Subagyo Sutrisno Suprijono Sujarwo - SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KABUH SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 KESAMBEN SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 1 MOJOAGUNG JOMBANG SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PETERONGAN SMP NEGERI 1 PLANDAAN SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 PLOSO SMP NEGERI 1 SUMOBITO .

Hutomo H.SULAIKAN Siti Zulaikah Suharto Kuncorowati Karno SUPI'I - SMP NEGERI 1 SUMOBITO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 TEMBELANG SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 1 WONOSALAM SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 2 DIWEK SMP NEGERI 1 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 JOMBANG SMP NEGERI 1 PERAK SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KABUH SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 KESAMBEN SMP NEGERI 2 MOJOWARNO SMP NEGERI 1 JOGOROTO SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 5 JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 NGORO JOMBANG SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PERAK SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PETERONGAN SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO .

Imam Junaedi Kismonowati - SMP TERBUKA KABUH SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 2 PLOSO SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 2 TEMBELANG SMP NEGERI 1 NGORO SMP NEGERI 3 JOMBANG SMP NEGERI 3 PETERONGAN SMP NEGERI 4 JOMBANG SMP NEGERI 6 JOMBANG SMP ISLAM BRAWIJAYA SMP NEGERI 1 PLANDAAN .

Data Da NIP 196308151983032006 131332909 196209031983032007 196603101988031018 196112301986032008 196304051989032008 131784808 196303021984122002 196204091984121004 196308251985122002 196308051985041003 195511251975121003 195807021977021001 195712121979071001 195404161981031015 195310211975111001 195701171978031008 195308251978031006 195902011979071001 196004151980101003 196303161985041002 195412271975012003 195302251974031001 195505101977021001 195811011978031004 131900869 195505061975121006 195604171983031009 196005121981121005 195705291983031005 195912151986032010 196012041988031009 131036301 131189674 BUKAN PNS JJM sesuai Tugas Tambahan 24 24 24 0 24 12 Kepala Perpustakaan 24 20 26 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 JJM Tugas Tambahan 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197005041994031006 196410102003122002 195306191975012001 196611072000122002 196507142000121003 196212111982012004 196410012000121002 196111281982011001 196202221982012004 196406071985041002 130845319 196709291994032009 195802211981121001 195707251977022001 196405061987031009 196302011983032006 196903131994032011 195810131978031004 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 24 24 0 48 24 24 24 24 24 24 24 6 24 24 24 24 0 0 0 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 18 0 0 .

196312271983032004 196005131982011006 196309291985042003 196302051983032014 196107201983032013 196402231987032010 196003061980102005 195812211979071001 196005041982012013 196506241987031006 195901261981122002 196005231982012004 195807301979072002 195211021975012003 195705251977021003 196906121999121001 196009041985041001 196304171985041003 195603261978032002 196807132000121004 196105011982012013 195508071975122014 196104031985041003 196304081985041001 195501081975012002 196912052001122001 196310161983032005 196507121987031011 196205021982012015 195405271975122006 196001021979071001 196303061985042002 196212041990032008 196406261985042001 196206211982012004 198109201981122002 196405051990032012 196306291983031005 196505111986061003 196008071980102001 195707121978031009 196112121982012023 195506011977021004 196406171988031014 195604221978032005 196203141988031011 196001291983032003 0 0 24 24 24 0 24 0 0 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 25 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196310211983031004 195402211978071001 196509091990032008 195811081979071001 196003081982011004 196106141982011007 195510151978031005 195904111981121004 196509061987032009 196201241983031007 195309071975122006 195910261978032001 196408281991122001 196104202007012004 196202181982011003 197208151996052001 195303011974011002 196602221990032008 195912091982011006 195904301981122002 196701252008012005 196609021994031003 195910061981121002 196807021991042001 196906172006042007 131189627 196209261982012006 196112271981122001 196402052006042003 195910191980102001 195908101983031019 196101151981122004 195709011978032003 195910191981121003 196101151981122003 196202071982012011 196211211982012006 196203281986062001 196712042006042006 196605191990092001 196507201990032010 197504052005012008 197010191999122001 195905121983031022 196301011985042004 196310091985042002 196705052000121003 24 0 24 0 24 24 48 48 26 24 24 24 24 24 0 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 26 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196406121994032009 196502262001121001 196006021982011011 195612081977032004 196111241985041001 196807051988031003 196010301983032009 196301132006042002 196303071985041001 196109181986061001 197701092003122005 196605051991042003 195303061977022001 195306061977022001 196904221994032006 195901011980102005 195409061975122009 195502051977072001 195506241977022002 196703142000122002 197405101998072001 196410011987032012 195906201979072002 195309131977022002 BUKAN PNS 196109141982012015 195506081975122006 196711121990032006 196009121982012020 195708201977022004 196509042006042004 196612031990031003 196109161983031014 197205271998072001 196609212006042005 196312271985042002 196106141981122001 197512081999122001 196112061983032010 197104152000122002 196007171981121005 196204241982012010 196704081991112001 196702171988032004 196106031981122003 196706032003121001 195507061977021002 0 24 0 0 24 0 0 24 4 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 32 24 24 24 24 0 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196901311994031005 196210311990122002 195512121975122008 197002051996051001 196202021989041001 196303061982011003 195509061977022005 196403201983042002 196205081983032015 197205061996052001 195809291978031004 196708041994031008 196001211990032001 197208051998072001 195512091974032002 195211241974032005 196404122000121002 197104032007012012 197806212009011005 196202081991042001 195808081978031015 195705021980102001 196003201982011008 195505151978032007 196102011985041002 196111231982012005 196006241983031005 195505171977022002 196407171988032012 196006201979072001 195301141977022001 196203221983031011 196203311981122002 198002222005012020 196510102000122003 196308031991041001 197109031995062001 195304121974032011 196012231980122001 196209151982012007 130964576 195510251975121002 196406281985042001 196110071982011007 196208271982012005 195904051979072001 196112281985041002 24 24 24 24 24 24 24 38 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 0 0 24 0 0 0 24 24 0 24 0 24 24 24 0 24 24 26 24 24 24 24 24 24 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197006221994032003 196512121990031019 196212012007012006 195811031977022002 196703252006042010 196908022001122001 195809271977022001 196107301985042001 195706281977021001 131189734 196405092003122001 197012221999071001 195910271981121002 196910152001122001 196012251981122005 197207181996051001 196107031983032014 196001101985041002 196409102000121004 196008281982012017 196508201987032009 195212011978032003 196002141982011006 196909271997071001 196104081991041001 197106282003121007 197107112003121002 131332953 196807052003121004 196604161999122001 196206051987032004 197202241996052001 197205252005012014 196402131994031003 195804211987031007 197204242000121001 195306081975121003 196307031985111001 195903151981121007 196407211994031008 195612111978031005 196206041983031016 195303121977012005 196104121982011014 195405171975122003 198104052006042024 196406241990032006 24 0 24 24 0 24 0 24 24 24 24 28 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 0 0 0 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196603061990031011 196101231983031008 196610081991112001 131517138 196401221987032006 195411281975122003 196010091983031015 196902242000121002 196110201983031017 196807181999122001 196209121986062002 196107061982012013 196312271987032007 196708281991041001 197303071997072001 196012201981122005 195706241978031002 131196523 196307231985041001 197801032008012017 196512011986061001 195608271977022001 195909231979072001 BUKAN PNS 196305151985042001 196010081979071001 195612261978032004 196208141991112001 195605091977022001 196110071987032006 196111121983031017 196404111985042001 195908081980102004 196001121979072003 195606101977022007 196603151993042001 196607151987031009 195605261978032006 131189626 196202021983032023 195701181982012003 196112121981122008 196203161982012006 196007051982012016 196601131994031013 196202091986061001 195807071980101002 6 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24 24 28 24 0 24 26 6 24 0 0 0 0 24 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 24 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 .

197302211999122001 195210041974022004 196311011983031005 195502021976012002 195807031978032012 196104121979071001 196403241987031004 196107271982012014 196108181985041003 196601031991081001 196404082000122002 196307061983031010 195411101978031012 196606062000122003 196410081985042002 196805052003122003 195610191977022002 195307171977021003 197002241994031006 196207271983032021 196206241983031006 196301081982011001 196311091983032009 196602211990032005 196406201987031013 195311231975122005 196208061983032021 196208091985042001 195407071975122007 196311221983031002 195809011981122003 195303191980102001 130742699 197409091999112001 196806212006042009 196704041991042002 131189645 130742724 197003242001122002 196508021994032006 195505021975121004 196506122003121003 196006011981121001 195912021982011011 196505151990031016 131049682 196106131982011005 24 0 24 0 0 6 Kepala Sekolah 24 0 32 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 6 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 28 24 6 0 24 24 24 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196002051983032004 195901091981121003 195704141977021000 197002242000121002 195807031978031006 195812251981121001 195804031981011005 195801231982012004 196404081987031013 195705081977022002 196312111985042002 196202131982012007 195810021978032003 196608142005011004 197603292006042009 131036341 196407211985111002 196204071983032014 195504221975122004 196706152003122007 197107311997072001 195608181977022003 196105061982011021 196011111983031018 196703021994032008 196109291987031007 195902011978031004 196201091982011004 195909011982011007 131189692 196305151983032013 196212051987032004 196207141982012010 196601031988032008 195707101978032009 196209271983032005 195809201977022001 196103241982011003 196503241987032006 196508201987031011 130964446 195909301981122011 196003231981122002 196511022001122001 197209232000032004 196502042006042003 196705231987031002 24 24 24 0 0 0 0 Kepala Sekolah 24 6 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 0 24 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196107311982012007 130742593 196504120985042002 196002021979071002 196108181980102001 196412291987031008 196205071982012011 198108062003122003 196006081983031024 196103261982011005 195612181981122001 196203261988032006 195708051977032008 196001111982011010 195401181975121002 195509101975122006 196104041982011007 195407151975011002 195409181975122004 196211071985041001 195511091977021001 131329528 196501141990032006 195609271975122003 131189727 195602121975122006 196412102007011012 196402181985042001 196805302000122004 130964709 196309111987032008 197412261997072001 196505251986061002 196006181983031017 197504061999122001 199601252008011003 195712011977021002 195804121980102002 195812241978032011 196704051993082001 196211121985041002 197108201001121005 196204231982011004 195711011978031005 195811181981122003 196306281985042001 195606271981121001 24 24 0 0 0 Kepala Sekolah 0 24 27 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 6 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195404221975011001 195703151978031009 197405131999122001 197205282006042012 196008191982011006 196110301982012006 197606202007012015 197002141994032004 196212251987032010 195912291982012006 196012181982011008 195404191974012002 195212201974022004 195807221985041001 195808181979072001 195607171977021004 196311011985041002 195807311985042001 196205141983032017 195608011977022003 197202091996052001 196104141983032013 196305041983032010 196011291979072001 196801071994031011 196312051990032005 196305271990032004 196011101981121002 196006271982011008 196703152000122001 197003121994032005 196805172007012015 197101061993041002 196602082001122001 196501201991042001 197006182001121003 195605121978032006 195901251978031003 196002131979072001 195809041981122002 195409271979121002 195704041981122001 196502051987031019 196405021985041002 196703091987031004 131036227 195902161979071001 0 24 24 24 30 24 24 24 24 24 24 0 0 20 24 0 24 6 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 0 24 0 0 24 24 0 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 .

196102141982011005 196208081982011007 196604071987032006 196112221982012010 196105191982011006 196506281985111001 195210021974021001 198208302005011006 196906152001121003 195501011975121007 131332992 197509141999121001 197004242000121002 196808141991042001 196304221983032004 196402151987031012 196312282006042003 195910281985041001 196512261990032005 197002022007012015 197505091999112001 196602081993082002 197008172008012017 196607252007012009 196408121990032013 195901111979072001 195403081974031005 196806091992122002 197601041999122002 196110131981122004 196107041983031010 195709141981122001 196305021985042004 196310311983032002 196609301990031012 195803241979071001 196811252006042006 195408131977022003 197708282005011009 196309121985042003 197705231999121001 195502221977022003 196302151987032007 196011221981121001 197609032008012016 196704221987032005 196312211983032009 0 Kepala Sekolah 24 26 24 0 0 0 48 48 24 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 48 24 24 24 24 24 24 24 24 26 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196006211982012012 198202082003122006 197507311999122001 197203102007012012 196007131979072002 196304061987032010 195904071979071001 196006081982011022 196504062001122001 196207291983031004 195812101978032014 196004041981121004 196710101988031006 196608021993081003 195601161977021002 195301151975012001 197210111999122002 196506171990031010 195207171975012005 130964511 196008221981122003 195805081977022002 196811101999112002 196701102005012006 195901181978032005 131189737 196904151994031007 196010141980101003 196210211982012009 131332999 195812071980101001 196005121982012012 196107071982011011 195806041978032007 196311141983032006 196405201987032001 196606201991042001 195609221977022003 196707201992031006 195502271977021002 196410251990031004 196503021990032011 196203051982011006 195710171978032003 196203291981122001 196105121982011015 196012151981121002 24 24 24 0 48 24 2 48 0 0 0 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 Kepala Sekolah 0 Kepala Sekolah 0 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196012121979072003 196305071985042003 196206121981122002 195704301977022001 195504071975122004 196603041990031011 196011261982011010 196108271982011004 195805161979071001 196707012006042006 130742627 196510161991112001 195408281975011001 196510131990092001 196108121982011024 195808091977022001 196007081981122004 196506081990032010 196805232000122001 195801301977022002 195609111977021001 196807122000121006 195707021977022002 195912221981121001 196303231985041002 196505211990032005 195303071977022001 196707142000121004 196503171988031014 196005131981121002 196101311981121001 131882953 196105051982011012 196009081979071002 196204041982011003 195508071977021003 131036231 197202211996051001 196312081986062001 196608291991111002 196802151998071001 196306191990031006 196004121979072002 195405071976012002 195707111979071001 197312021997072001 197808191999121001 24 24 24 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 24 48 30 24 24 48 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196906152007012028 195707291981122001 198212242005012014 196110141982011004 196608161991112001 196604011990032006 195606281977032003 195810071986062001 195911221979072006 196207141985042001 131189590 195606101975121002 195504061977022002 196206092982011005 197508242003121005 197204241991041001 196303261990032003 197208091999122001 197202291996052001 195804161978032006 197407211999121001 196607021988032008 198112202005012012 196205041985041002 196910091996051001 196108211982012010 196210051981122001 196507181993082003 195307271975122005 195907161980102001 195810301978032007 196108091982012010 130456974 196508122000121001 196709271988032007 196703121990031013 196004241982012019 196511041987032008 196805272008012005 195610161977021003 196509101990031014 197505271975122005 196410261986061001 196605181991111001 196306221985041001 196806242003121002 195510051977021002 24 0 24 24 0 0 24 0 24 24 0 0 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 48 48 0 48 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 .

196609232001122001 196807251994031005 195808081978031013 196610031990032005 195511231975122004 195903051979072001 196405031983031002 195905031980102002 197005221994031004 195603261977022002 196503131987032008 196410191987032006 196011111982012007 195909031978032006 195608031975122003 196109041985042004 195610201977022006 195502071977022001 195706101978032008 195808241978032007 196312171983032002 196305271982011001 195708011978032007 196506021990032007 130495545 196208251985042001 196004221982011004 195611241981012006 130579306 196105271985042001 195601251977022002 196102281982011009 196802101994032009 197402041998072001 195907161979112002 195311141975122006 198005252005012025 196801292008012005 198007042006042027 196309021985042002 195910041979072001 196407221986062001 196504281994031003 195910161980102002 196108051982061002 195509171977021003 196011231983032009 0 24 24 24 0 24 0 24 28 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 6 Kepala Sekolah 24 24 24 0 24 24 0 0 Kepala Sekolah 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196404051993081001 196401141987032008 196411212001122001 196208061985041005 196006241985042001 196303271983032007 196210231983032010 195406261977022003 196311141985042003 196412241987031010 196001201982011003 195403221974022001 196305251985111001 196107241985041001 197003311994042002 196209061982012002 195808301985041001 196902222003121005 196312091983032007 195903281978032005 197612142007011004 196706141991122001 197006092007012006 196805041987031004 195411161975122006 196207141990091002 195704261977022001 196711012000122001 196601051990032005 195304281975122004 196704121991102001 195309081975121006 196503272008012002 195911271983032010 195712161978032004 196308221983032002 196412261991112001 196011151983031017 196512302000122001 196208091983031017 195703011977022002 196612061991041002 196804092000122001 196505141990092001 196410191990032005 195312111977021004 196309082000121001 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 0 24 24 0 24 26 24 0 26 0 0 24 0 24 24 24 48 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 10 24 24 0 0 0 24 24 24 24 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195611161977032006 196803241994032011 196210021982012008 196103081980101001 195807171982012006 196305091983032006 195608141977022001 195304167974032006 196506171987032005 195911281983032006 195810111978032005 196703232000122003 195606141977022005 197008181993042001 196001121981121003 196705251994032006 195211241975011002 196803281988032001 195310051977022002 196507131999122001 196802281993042001 197008252005012017 196006131979071001 196007141985041001 195509061978032002 195911291981121003 195406251978031004 196404152008012003 195902241979071001 196503181986061001 196907312007012014 196208221983031011 195510311977022002 196104151982022002 195911031982012008 196310121986062001 196006051980101002 196008181979071001 195302091975011003 195604241978031007 196204281985041001 195509051978031007 196201021982011005 195309021975012001 195704041977022005 196103131983032009 196606031990032004 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196610041988012003 195808071978032007 195905271978032003 197001021993042002 195410051977022001 198105142006042015 195504211975012002 197309061999121001 198110062006042023 196512151987032008 196311251985111002 196601122000082001 195302281975122005 BUKAN PNS 196003081982011005 195908171983031034 196109151982011008 195510121977022001 196108041982011009 196909082005011013 196603042001122001 196809122007011020 197706192005012005 196905072000122006 196301011983032021 196212111982012005 196207051982012016 195905101978031006 196008071982011016 195702191977022001 196005291983032006 196202131981122003 196005191980102001 196204071985041002 195808201980032005 195809091983032006 196112311981122010 196010051983032010 196402251985042001 196507311988032007 196908042005011008 195412311977022005 195602121975122007 196701311987032002 195809271981121002 197012042000122002 196203281981121001 24 0 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 6 0 6 Kepala Sekolah 24 24 24 24 26 24 48 24 24 24 26 24 24 0 24 0 24 24 26 0 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195502021977022003 196107141987031009 196304151985042OO4 195304061974012005 195405101975121005 196005021981122001 196606221988032013 196101071982011008 197304131997072001 196605181993082002 196606052000121003 196009111990032003 196711022005011003 130987840 195902061978032005 196507021990031007 196508122006041010 195301291974032004 196705282006042002 195408101981012001 196107021982012006 196410121990092001 195610111977022003 196407201985041001 196407031985042002 196611012003122004 197008052000122001 196906091994032008 196206101983032013 196303101983032008 195410141975121004 196408141987032016 198205202003122002 195806211979071001 196804172001122002 195608221975122002 196203081981122002 196103121985041001 196602131994031003 195609141975122002 196407011990032011 195905011979072002 196008101983032013 196710061991121001 196309081985042003 196401111985112001 195410051977022004 24 24 24 24 24 24 26 0 Kepala Sekolah 0 24 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0 Kepala Sekolah 0 0 24 24 24 24 0 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 6 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195507271977032006 198302162005012008 196004161979071001 196508172005011005 196402151985041001 195905021980101001 195606151977022002 195804071978032011 195411221975122003 196205311991042001 195307271978091001 196211281982012005 196609021990032006 196304071985041002 196812062001121002 196105201982012014 196104081981122004 196812162001122003 196003311982011003 195609091977021002 196706251991112001 195401171977022001 195707191977021003 198306022005012007 195711201978031005 196407131990032007 196111021982012011 196310201987031007 BUKAN PNS 196511021987031008 196204121983032022 196201031982012004 196112121977011022 196411091987032004 196105031983031014 196510041990092001 196704241991112001 196702261991042002 196302101985041001 196706051991042003 196012011982011011 195705311977021001 195412151980102001 195907151979071001 196010161982012011 196502281987032009 196710192005011003 24 24 24 24 26 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 0 0 24 0 0 24 24 0 0 6 Kepala Sekolah 0 0 0 24 24 48 24 24 24 24 24 24 0 26 0 24 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196403251990031008 196208161983031021 196408181986062003 196807292001121001 196202281982012010 196402281986062001 196607231994032005 131374141 196405101989042001 196310301987031015 195803121981122001 195709281978032006 196707051991041002 195501011977022003 196206021988032008 196010161981122003 196209141983032010 196206151991122001 196206241982012008 196110101982012024 195808171981121002 130950909 130742702 197203051996052001 131199071 195907251982012011 195406221975012001 196008061981122002 195906121978032006 195911011981121003 196506212000121001 195510151977022004 196301311983031006 195909201981122005 196704031987032005 196503031985042001 196306041985042002 196310081983032005 196103171979071002 196104161982012010 195307241974031003 195808101981122002 130964650 196206061987032007 195402121977032004 196208221982012005 196607151985112002 24 24 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 24 0 24 24 0 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196607112003121002 195806051980102001 196509262005012004 195805081978032007 196307221985042002 196009281981122002 196105111982012011 196108171986061001 196007191982011006 196605102000121003 196106081982012008 196305221985041001 196511112001122001 198406282007012002 195603151975122001 195706051978032009 196009261981121001 196006031980101002 196407101985042001 197106052003122003 196803171993031006 196503071993081001 196811011994032006 195909081979071001 196008191983032008 195603021977022001 195808311987032002 196108141983031015 197009292000122002 197411011999122002 131020714 195503241978032002 196204211982011008 195912151980102001 195905061981122002 195302211974032003 197006032000122004 197912112008012022 195408271975122005 130418464 195904111981121003 195806291978031002 196608071988031008 195510081975122009 197311091998072001 195412311975012004 195410201975122005 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 0 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196811302001122001 195908241981121004 196509151990101001 196711051991112002 196203311982012008 197411111998072001 195306141970031004 196208041987031008 196206011982012008 195904181979072002 195508201975122007 131731789 196102031985042001 196512151991111002 196706221994032008 195607171977022002 197003201996052001 197906182004122001 196602221986042002 195304071983032004 197308111996052001 195302011978012004 196006291981121001 196312241985041001 196203211983032008 196211131982012004 197601291999121001 196006041980102003 196411091987032003 195507151979121006 196509052006042008 197212082000122001 196509212000122001 195303201975011001 198209152005011005 195309181975012002 196304021985041001 195804291981032006 196606031987031004 196401261990032004 196012221981122003 195811271979071001 196703121993031013 196007171980102002 196307171985042002 196302121985042001 195312271974032004 24 24 24 0 0 0 24 24 24 48 24 2 6 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 0 24 24 0 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196506161985111001 196501241991111001 195812241985041002 196510041990031009 198005072005012019 196211251990032005 196307131990032002 196912262005012008 195405051975122009 195806081978031005 196503121990031015 196711052001121003 197611151999122000 197508051999122002 197504161998071001 196609261991111001 196701011991111001 196302141985031009 196612131988031008 195708021978032005 196401301987032003 196012121979072002 196210091991112001 196205101982012008 197009132000122006 196208301983031007 196208051982011006 195407071985041001 195402181977022001 196102261981121001 196308041987032008 196711192003121004 197606262007012018 196005041979072002 195905311980101002 196803231991112001 196206231982011004 195901171981121001 195505051978071001 196903152007012009 196603222006042002 196208101983031020 196911082007012009 196808081991041003 196010131987031005 195603131977021002 196411271985041001 24 0 36 0 24 24 37 24 24 24 24 24 0 24 0 0 24 48 24 2 Kepala Sekolah 24 24 24 24 24 24 48 25 24 24 24 48 24 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 24 24 6 Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 .

196110041981122003 195908301979072001 196812261991042003 196409111990032006 195306251975011004 196011221981122003 195605141977022003 195909051982012005 196211241983032013 196210091982011004 197410091999122001 196312211986061002 196801082003122002 195408111975122003 196309081983031006 196502241987031007 196503102006042009 195907091978032004 195911271980102002 195303071974022002 196305011982012002 196309201983032002 197103021999121001 196203061985042002 196010061985042001 195803051978032006 196811202007011016 195811151985042001 196311151987032010 197401091999122001 195710141990032002 196705182006042006 196405121988031013 196103251982012011 196110211985112003 195908131982011007 196011101978122001 196303111990031007 196707171987031006 131036307 197206061994032003 195704041979072001 197005202007011020 196309221985041002 195303281975012002 196304061985041003 196803282001122002 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah 0 24 24 24 6 24 26 24 24 0 24 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 24 24 30 24 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195403031975121008 196108091981122002 196303131987031015 195306211974012004 131332952 195905251978032003 196310051990031004 130579814 195911131979071001 195409271975121003 196009291981121002 196301301988032005 196206101982012007 196207111981122002 195302081978032001 196901192006042007 196210101983032035 196009131981121005 196002171981122001 196411301987032006 196202131982012008 197505291998071001 196303141987031012 195311181975122003 195705051978032016 195804131982011005 195701181977022002 196905051994032004 196212311986011028 196807022003122003 196466102001121002 131036294 197103041999111001 196410291991121002 196207041983031009 196202011983032014 195608191977032005 197103091999122001 195503081975122004 195603171981031006 196206291983031007 196208021982012010 195504301975122002 195402121977031005 195807131978032007 196006051981122003 195401051975122003 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 24 24 24 24 24 0 0 24 24 0 24 0 0 24 24 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 .

196208311982011004 196206011982011004 195302101974032003 195611271977021003 196704091993082001 196606161991042001 196307181983031001 195908081979071002 196306031985111001 196202021983032038 131329531 196606251987031006 197105241999122001 196905082000122002 195307181975122004 195507051975121009 196010081979072002 196107311982011007 195912121981122009 196702131991112001 196908171991112001 130495463 197607011999122001 196501051990032008 196312261983032003 197612211999122001 196008101982012017 197206161997072001 195911291982011002 196708141991112002 195806201981122001 196808081996052001 195310181978032001 196704082003122002 195912191979071001 195411221975012002 195709121978031005 196312311990032030 197004051998071001 196305151984041001 196106231981122003 196210201985041002 195511051978032002 195708171977022004 195806071978032012 196911192006042004 196505151987032012 24 24 0 0 24 24 0 Kepala Sekolah 0 24 24 0 24 24 28 24 0 Kepala Sekolah 24 0 0 24 24 0 0 0 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196607122000121004 197212311998071001 196504082003122001 196009071981122003 195508051977022005 197703092007012013 197101172000121002 197705071999122003 196505122008012005 196205281982011004 196101031982011009 195508221977022002 196705071991041001 196205141982012014 197110122000122003 195912251979072003 196103131982012013 196304041983032010 195512111982012003 130742741 195406081974032007 195906081979072002 197308091998072001 196005201985041002 196905061993081001 196704281994031005 195405171978071001 196307271987031016 196807081992102002 196211261985112002 197404151999121001 196602151987031005 195508181975122015 195309261975012001 195905301981122001 196507111987032010 196007211981122008 196010011981122003 198106152005011006 195707131977021002 197802102008012014 196502101990032007 197208051999121001 195908121979072004 196109061985042002 196701181991041003 195904131975122005 24 24 24 24 0 24 24 24 24 36 24 24 24 0 24 24 24 24 24 24 0 24 24 26 24 24 0 24 0 24 24 24 24 0 0 0 0 24 32 0 24 24 0 0 24 24 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 .

196009091979072001
196608062001122001
197606032006041024
195710051978032013
196708201991112001
196312231999121001
197111292006041005
196401061983032001
196012141079072001
196510261987031004
131036425
197406071999122001
195811071985041001
197603181999121001
196007121981122003
196302271990092001
131189722
196302082001121002
196411031988031009
196005261979072002
195701121980101002
196208101983012009
019630218198201004
197012212000122001
195409081977022001
196204141982012019
196612201988031005
196009301981032004
196106031985041001
196806021985041001
196101301981122002
196003251982011005
195811231979072001
196206161983032016
196216621983032015
196610161999122001
195806021977022001
196708152003122005
197011092000122003
195804041981122002
197411051999121001
196001011981122011
196301301983031006
195403181975012002
195808281985041002
195710101977022002
195708011977032008

24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
0
24
0 Kepala Sekolah
24
6 Kepala Sekolah
24
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
18
0
18
0
0

196308101985041002
196501121990031010
196506091994031010
198402212004122001
196204191982012010
195807071979071001
196510151990031017
195409111975122006
196104241982012019
195512191977022003
196008091981122005
196010091982012013
195407041977022001
196402221985042004
196907121988032008
195708151977022004
196205131982011008
195707051979071001
195902091978032003
196401071985041001
196301181982012001
197002152001121001
131332949
196701151991042001
196902062000122006
196708151994032006
197008301996052001
195807081987031005
196005031979071001
196312301983031008
196003141982012008
196312211987031003
196308271987031010
195401011977022003
195803111977072001
195808231978032004
197002231993042001
197206101996052001
196001281979072001
196401041983031002
196501132001122001
196709231987031004
130418479
197202051997071001
196304241985041001
198303122006042021
196011221980021001

24
0
0
24
0 Kepala Sekolah
0
24
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
0
0
24
24
0
28
24
0
24
24
24
48
24
24
0
0
0
24
0
27
24
24
0

0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

196804111991111001
197102222003121002
197201201997071001
197408211999122001
195905171982012006
195602151985041001
196205271985041001
195402121975122007
196301031983032010
196006201982011009
130964633
196301301982011001
196105071982011009
196004271979071001
195707021978032012
195305231974032001
195910201982011005
196208211985111002
197101282006042007
196511161991111001
196505021991042001
196512281991042001
196604141994032006
196212171990031010
196805162003121003
195702161977021001
196709161991112001
197303041999122001
195907261981121003
196111011982011008
197406261998072001
197511111999122001
196501201986062001
196807282007012016
196309101986062003
195905251985042001
196111121982012007
196403201983042002
196812051991041001
197503101998072001
1971030219991210002
196704151997071001
195808011978031006
196111021982011003
196102221982012007
196801152001122001
196809182000121004

24
24
0 Kepala Sekolah
24
0
18
24
24
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24
29
24
24
24
24
24
24
6
24
24
24
24
24
24
0
0
0
0
24
0
26
0
0
0
0
0 Kepala Sekolah
0
24
24

0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
18
0
0
0

196407261986061001
196406111990032005
196210211982012011
195712031977022003
195401201979071001
196206301985042001
195906291982011006
196102141983032011
196305151986122001
196102171982012007
196901021994032007
197003121996052001
196512121987031016
195608101977021002
196605091991111001
195601261977022001
196210221985042001
195410081977021003
198108012006042019
196202181985041002
196404121990031008
195811051978031005
197911122005011001
195911261974071001
196205121986062001
195912191979071001
195509051974031005
196805261988031003
196610102006042011
196310111986062002
195712121977032007
195911221983032008
196005310979072001
196309171983032011
195812241985041001
196702152008012101
196203271982011004
195612051977022002
196212281982012003
196404271988031011
196703122000122004
195806221978031005
197003191995062001
196804292000122002
196909061999122001
131227898
196209221982011004

24
24
24
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
0
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
24
0
26
24
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
30
24
24
24
24
24
0
0

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

Kepala Sekolah

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18

196505191991112001
196605151990032008
196412311991111002
197108021996052001
196004301979072001
196307231983032008
197007072001122004
196004171980101001
196106271979072001
196909121988032001
196805161994031006
196209081982012012
196401051988031012
196708201991121001
196706211988032008
196004251981122002
196309301983032005
196309191983032006
196209261981122001
196401011985041002
195707131977022001
195612161977021001
196109181981121005
197208251996051001
196301282000122001
196208081988031025
195907231979071001
196004171982011006
195812061978031005
196712062000081001
196311301985042002
195905061978032005
195612181980102002
196104241981122004
196502282003122005
196102271983031008
196309141986031012
195905011979072001
BUKAN PNS
196306101987031011
196104241985041003
196105121985041002
196408221985041001
197107012007012013
196905101997072001
197206242000122004
196912142001121001

0
24
24
24
24
24
0
0
0
24
24
24
6
24
24
24
0
0
0
24
0
0
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
28
24
0
26
0
24
24
0
38

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196010191979072002
195510061977021001
195711101977022003
195408261981122001
196705201985111001
196109201981122003
196210111982012005
195706161977022002
195510291977022001
195404251974031002
196001011981122010
195211191973092001
195703061978091002
196508031988031012
196902102006042011
196212111982011002
195712281978032006
196807151988031005
196010251980102001
196307251983032007
196204031982011006
195906251980102001
197505112003122008
197512162006042018
196005301982012005
196212121982011006
196411232008012004
196212011991042001
196303261990091001
196009101981122003
196406181985042003
196808202003122002
196003061979072001
195411261975122003
197506141999122001
196512081994032005
195911151979071001
195401171977021001
196606181991121002
196311051985042003
196902262005012004
196007121981121001
196208061982012006
196202261986062001
196411101986061001
197501171999122001
196201081983031008

0
0
0
24
24
24
24
6 Kepala Sekolah
24
0 Kepala Sekolah
0
24
24
24
28
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
0
0
0
0
0
24
24
24
24
24
0
26
0
0 Kepala Sekolah
24
24

0
0
0
0
0
0
0
18
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0

196701081988031010
195910101980102005
196408281990032006
196804102007012025
196703071985112001
195911051981121001
195904041991041001
197312301998072001
197008252000122004
196408191990031012
196011131982012006
196203221986061002
195611101977022003
196205111990031007
196101211982011020
196109191983031015
195509061974122010
196204011985042002
195512121977022004
196311031983032007
196006011982012020
196111201982011005
196109061980102002
196303221983032007
196111111982012017
196109101982012010
195907041981122002
195608311977022002
196007171982012014
195703251977022002
195905041978032008
197505301999122001
195703231979071003
195504061977021002
196206221982011001
196309171985042001
197111121999122002
196507101987032009
196511051994031008
195902051983031017
197107181999121001
196412301990032008
195812221978032009
195909121978031002
197103251997071001
195302211977022001
196409272000122001

24
24
24
0
48
0
0
24
24
24
26
24
0
24
24
24
24
24
24
0
0
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
48
24
0
24
24
0
24
0
0
24
0
0
0
24
24
24
24
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

197108231998072001
196404142001121002
195706121977021005
196202061982012010
196203081985041001
195508071977022002
196412061990031008
197008252007012013
196112111983031011
196707042006041007
197009211999121001
196009121982011010
196112241980102001
197101081999122002
197303252005012010
195703151979071003
196312251985111003
BUKAN PNS
196305181991041001
195211241975012001
197201151994032008
196408101990031010
196508121990031011
196307051985042001
197106301997072000
195207031974022004
196309111985041001
197104181996051002
197004302000121003
196103041982011008
196208071982012009
195909301978032002
196202121991121001
198206152005012008
195405221978011004
195706021986062001
195906181981121002
195906151981122005
196709261988031003
196009291982012015
196502271996051001
196206171983032008
196403101985111002
195909031980102003
196301091985111001
197506071999121001
196011151983032010

24
24
0 Kepala Sekolah
24
28
24
24
24
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
25
0
24
24
0
0
24
24
0
24
24
0
0
24
24
0
24
24
0
0
0
0
0
0
24
0
0
0
0
0
24
24
24

0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196510032005012003
196605172006042009
196010011982011007
196207041982012008
196206261983032018
196607042001122001
196601062001121001
196507101990031021
195907201987032003
196001041981121002
196902271994031005
195402151975121006
197211131997072001
195903201978031001
196404121988031014
195902121980101003
197007161999121001
195708141977022002
196506261990032008
196801051991041002
196306061983032012
197005251997071001
195404131977022001
195606301977022001
196801011991042007
195810301978031006
196609192006042005
196208101983032019
196112071985041001
196402291994032001
196407061985042004
196309271988032006
196106021985042001
196501271987031006
196204061983051008
196301081985041003
196803031991191001
197406141999122002
196202181983032009
196006091985042002
196203301981122001
195407241975012001
196606122000122002
196303131986062000
196405101994032007
197306291996051001
196207301982012005

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
24
0
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
26
0
0
24
0
24
0
25
0
0
0
0
0
0
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

197107232001122002
196710252000121002
196205071982012012
196007071980102001
195709231978032006
196112071982012004
196108141987031009
195912171979072008
196701061991042001
196507062003121004
196401152003122001
196805092000122001
197605291999122001
198204102004122001
195806101978032012
195907071978031002
196408272003121004
196408031987032013
195603231978032002
196206081985042001
195811011979031003
196908281989032004
196606102001122001
198304222006042017
196107141982012029
196108101981122004
195808271978032010
196705182000121002
196203271990092001
130495422
196712181991041001
196510041987032005
196005171979071001
196101161981032007
196206151983032019
195510151975122004
196408241987032016
196203131983031012
196302261985041001
196612182001122001
195909251979071001
196904302000122002
196308171986062001
196512071990032010
195502231977032006
195507081977022002
196211301998012005

24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
0
0
0
24
24
48
0
24
48
24
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0
24
0
0
24
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

196503182005011003
196608051991042001
196109291985041002
196209281983032006
196308231983032004
196210051985042002
195804301978032003
197505261999121001
195710021977022002
196112201983031007
196806202001121001
196111131983032014
196404081985041001
196907101989072001
195407021975022005
195304161975012001
196102171982012006
196805251994032006
197204122003121009
195806241978032003
195502171978031002
197303131998072001
131036291
131036382
196205091982011004
196205171982012009
196406161994032005
197411091999122002
196701101991111002
196311301985042001
195407171975121009
195708291982011001
196107281987032006
198308282009012008
195912191979071002
195506211975122002
196212031983031009
195708081978031010
197004152007012020
131332933
131517162
130495479
196010131981122011
196301251987031008
196602062008011002
196308041988032005
195712251980102001

26
0
24
24
24
24
24
0
24
24
48
24
0
48
24
24
24
24
24
0
0
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24
24
24
0
24
24
0
24
24
0 Kepala Sekolah
24
0
24
24
24
24
0 Kepala Sekolah
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0

195809101978032008
196205141983031983
195703051980102002
196109011980102001
195907301978031001
196302151987032006
196306011987031011
195411051975122008
196004011981122003
196207271985042001
196103281983032006
195404041975012003
196005081983031019
195906181979071004
196012301985041002
195907051979072002
195810051978032010
196511262001122001
195303171975012005
196506302006042002
196504111985042001
196601221988032008
196505241988031007
197008061999072001
198104192006042033
196603122007012020
195401261977021001
196404251987032007
195603051977021002
195312021975122003
195609111977021002
131189640
195510071981031012
196203221987031010
197008072001122004
196003261981122002
196202251982011004
197101122000122003
196301041985042001
195405041975122010
197202211994031002
195412161975012003
196512011987032006
196806191994031010
196709131994031007
196307151990091003
196703161993081001

24
24
0
27
24
24
48
0
24
61
24
0
24
24
24
0
24
24
24
24
24
24
24
27
24
24
0
24
24
24
24
24
0
24
24
0
24
24
24
0
0
0
0
27
24
0
24

0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0

197103251997071002
197307071998072001
196406251988031006
197004262007012007
195310101974032013
197010261997071001
197103041997071001
196507021985111001
195707201977022002
196108251982012008
195711111980101002
195602131975121003
195407031982011004
196504301988031008
195709151977022002
197006192000122004
197009112000121001
196903071994031010
196207131983032017
195808181980102006
196907171998071001
197202062000122002
197604281999122001
197307241997071001
130457058
196209051982012012
197104251999122001
196007131982011007
195902201982011007
195307141975011003
195604031977022002
130495535
196403081985041001
955121219811220003
195804141981121001
195511301978031002
196202011982012010
196307031985042003
195511251975122005
196404141984042002
196107091981122002
196008251982011003
196301281985041002
197506061997071001
195709141977022003
196606072005011006
197008022005011012

24
24
6
24
0
24
24
24
24
24
24
0
24
0
24
24
24
24
0
24
24
24
24
24
0
24
0
0
6
0
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
0
0 Kepala Sekolah
0 Kepala Sekolah
24
24
24

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
18
18
0
0
0

197010261993031001
130845329
196407101990032003
196709261999121001
196403301987032008
195606211977021001
196807162006042006
196808092005012004
196305301985041001
196305231985041001
196304061986061001
196311231990031001
196001231982011003
196410101999122001
196802272000121001
196508061986061001
195712301979071001
196907242000121001
196904201999071002
196305071987032009
196806101999121001
195406171975121004
196708152003121002
195905051978032008
196112261982011004
196705201986101001
195401091977022001
196012101985041001
196604101999121001
196006241979071001
196009061982011013
196012291983032011
195507031975121006
197209241999121001
196410121987031011
195806141979071001
196204261982012004
196912242000122005
196204211982011007
196415261985041001
196409042000122001
196510092001122001
196207101983032015
196712121994031009
196104121991042001
197108201996052001
196905221994032008

0 Kepala Sekolah
0
48
24
24
0
24
24
26
0
30
0
0
24
0
30
24
24
30
24
24
24
24
0
24
24
24
28
24
0
0
0
0
24
28
24
24
24
0
28
24
24
24
0
0
24
24

18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

BUKAN PNS BUKAN PNS 196405101987031009 196005041983032013 196101051991121001 196604271986062001 197309272000082001 197111101996051001 196012291983032010 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196105052007011007 196306141986012002 196211061983082003 196103311983081001 196311151985082004 131285265 196509142008011005 196803311993032006 196605151988032016 198010262006042020 196203011983082001 196108051977032010 0 0 0 24 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 48 0 48 48 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196308041983031006 196512301987032004 195905211987031008 196511131990032006 196007141983031012 196505182000121003 196403011983032002 197003152003121007 197203101996051002 198305292005011003 196503281986062002 196202051982011002 130742737 130579583 196103281982012006 196202281982011007 196010251982011013 196305251983032006 195603291977022001 195609041977022001 132054827 195604121983032003 195911041978032007 195706071977022005 196405221982012001 196305221987032010 196001011981121009 131189717 196302121987031026 195401031978031002 195703211977022002 195506061977022002 196205151982012016 196212211983031003 195602271977031003 131189654 198510201981121001 195811291981121001 195306241974032004 131332989 196405191987031008 196012311981122016 196409201983032001 195801271978031003 195608131980101003 195905281978032001 196106041982011011 24 24 24 24 24 24 0 24 0 24 0 0 24 24 24 0 0 24 24 48 0 24 24 0 24 24 6 24 0 0 24 0 0 24 0 0 0 0 24 24 6 0 0 24 24 0 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 .

196007011981121002 131036350 131189699 196106051979072001 195607201975121001 132032193 195309161977021001 196210051982012009 195911241979071000 195707151977022003 195511241977021002 195801071979071001 196006041981121003 195303231978031009 130655742 195808161980102001 195905141980102001 196005061979072002 130655891 130845292 196106101979072001 195801081979072001 196206091983031013 130586181 195607051977022003 196006261979072001 195907061981121006 195909091982011015 131445144 196010041981121001 195901141978031004 195907071979071001 130742671 132155206 195706111980102001 130742718 130479755 195703003200741978 130845293 195902111981121004 195810271977021001 196109141983032013 130742695 196208261982011003 196208221985041001 195512111978031004 195610181977021001 24 24 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 0 0 24 24 0 0 0 24 0 0 24 0 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 0 0 0 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 .

195702221977032004 196211021983031009 196411151987032009 130742582 195705101977022004 195807131977022001 196006071980101001 196605231991042001 196710301994032004 196108121983032013 195910221982022006 196112201983031106 131189602 196008281980101001 196104171979072002 195307151975122005 195906191978032004 195311011977031002 196212081982012014 131046339 195408311975122005 195305151975121006 196008101979072002 195509251977022003 195608261977021001 196204281983031008 195907181979071001 196105051981122004 195902241978032005 196002211979071001 131036243 196402191985041001 197009142000122002 196409081985041001 196204021994032003 195409301977022001 195808161982011010 196004051981121005 196303271983032006 196804131987031002 196105101983032018 195308161978071002 196205011980012010 196111201980102001 195312301977022003 195805141977022001 195808081980101001 24 0 6 0 48 0 Kepala Sekolah 0 24 24 24 24 24 0 24 0 24 24 0 0 0 24 0 24 0 0 0 24 24 24 6 24 24 24 0 0 24 0 24 24 25 24 0 Kepala Sekolah 24 24 0 Kepala Sekolah 0 9 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 .

196009261979072001 196004241979072001 195403191977032003 196210071982012004 130579787 130659888 130964529 196004031982011011 196102011981121003 196106051981121002 195910111979072001 196101211980102001 195903021978031002 195712081978032005 195809231978032008 195712011978031006 195503171977021002 195810171977072001 196005151982012012 131517137 130845280 130579701 196310231983031006 196010031981122004 130587763 195610201977072001 130495431 196011021982011006 196105251979072001 196208091985042002 130579756 131445121 131189606 130579566 195908271983032009 130579714 195406071981121003 196105301983031007 196706061994032011 198110282006041018 195503201978031007 196305261985042003 195607221983031009 130579709 196005031981121004 131335985 195408041975122009 24 24 0 24 0 24 0 0 2 0 24 24 6 24 24 0 0 0 48 24 24 0 0 0 0 24 0 0 24 24 0 0 24 24 0 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 8 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 .

131036336 196501171986061002 130579622 196011021982011007 196102161979072001 130579500 196005311979072002 195912231981121001 196211111991041001 131332973 196310201983032004 195809041977022001 195907241979072001 196009221981122002 131731793 195401081975121003 195708171979071001 196209171982011004 195512261975122004 195511051977022002 195802141978032008 130579589 196208091982011002 196308221983032003 130585954 195708201977022003 131036209 130742638 196117121982012011 130964580 196111251982012003 196101231981121003 195807301978032003 195508011985041001 130742746 195706151979071002 198105252003122003 195306091974032005 197505231999121001 196807241994031009 196510162000122001 196006251982011005 195503111977021001 195607081977022003 195712101980101001 195604131980102001 196601051987031008 0 0 0 24 0 0 0 6 0 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 24 0 0 0 2 24 24 0 0 48 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 24 24 0 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195303221975011001 196012131980102002 196106021981121003 196009131982012019 130742689 130964581 196005241980101003 195408091977022002 195312161982012002 195903101979072001 196103011982011011 195607281977022001 196105291982012004 195504111975122005 196207041983032004 196003191978042001 130579644 195802171978031003 196405211985041001 196206211982012005 196212091982011007 196803211994031008 196402201983031003 196112121983032022 131036530 130742571 196211121985041002 196205281982011003 195410281979121003 130655914 195810261978032005 196009011978032001 130579812 196106041982012017 195912271979071002 196401131983032004 195603141975122003 130579639 131036308 196202091982011006 195903151978031004 130742701 195911011979072001 196012081982011011 196302011983031010 196310061983031004 196506281986061001 0 0 0 24 24 0 6 24 24 24 0 0 0 0 24 6 0 0 24 6 24 24 0 0 0 6 0 0 0 0 48 24 0 24 0 0 0 0 24 0 6 24 24 24 0 0 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 0 0 0 0 18 18 .

195803021982011004 195810201977022003 196111101981121003 195906221980101005 196009061980101001 195508121977021003 196005181980101001 196009041982011011 196210051982011005 131036339 131036497 196004231981121002 130650562 196504011985101001 195612041977022003 195312081975122001 130579722 530011177 196002111981121002 195704111980101002 196207091983031009 195506061975122007 195502071975122002 195804021980102004 195901231978032002 195905061979072001 195906091979072001 196110311981122003 196008271982012010 196005191979072002 195807151978032011 195702071977032007 196209131983031007 130866112 196106051982012016 130964614 195401011974031011 195810131982012006 196009131983032010 196003221980102001 196112071986061001 196208191983032007 196003301983032005 196412241987032009 196110081987032006 195707071977022003 196202111982012007 24 24 0 0 24 24 0 24 0 0 24 0 0 0 24 0 0 24 24 0 0 24 0 24 24 24 6 0 24 24 24 0 0 0 24 24 0 24 24 0 24 24 24 24 24 24 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 18 0 0 0 18 0 18 0 0 18 0 18 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195609091977021001 195801291979071002 131987004 196209301983032009 196109101980102001 196511151990031009 196006261982012012 196404051984041002 195210081974022008 195903271979072002 196107121981121002 196203131982011006 196009221982012006 195810071978032005 196007171982012013 195608061977022003 131336823 196306021986062001 196104061981122001 130495436 195505141977021001 195803311981121001 195511151975122005 196203201982012004 195707131979071001 196111151983032008 195707141977022005 196307201983031006 195607041977021001 195611271977022003 196109021984041001 196006051979071002 195701311978041001 131227893 195904241982011005 130749197 195210231974012003 196105131982011002 196103171980101001 196306261983032008 196002031985041002 196609051990032012 195907251980102003 196411301990031004 196203231983031020 130660028 195411161974032002 0 0 24 24 24 24 24 24 0 0 0 24 24 24 0 24 0 0 3 0 0 24 0 24 0 24 0 0 0 24 0 0 0 0 0 24 0 0 24 0 24 24 24 24 0 24 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 0 0 .

130964555 196312281985041001 195906221985041002 130964675 196301241985041001 195404231975012001 196006051981122004 196401011985042003 195312201974031002 195910251980102001 130845290 130845419 195812171978032005 131188959 131189742 195706171977022001 131036319 130742617 195512121977022005 195812011981121002 130964685 131191106 196007291981122004 196107161982011009 196802242001122001 197107191998071001 195902091979071001 196412311994031064 196804061991112001 195512171975012002 196312251985041001 195608021978032001 131049559 196109251982012011 195511231975122005 130655830 198008081981122003 196111261980102001 196101281982012005 196303241983032011 130579486 195908141981121004 195805081977022003 130579797 195504101975122005 195810191979072001 195304021977021004 0 6 0 0 24 0 0 24 0 24 0 0 0 24 48 0 0 0 24 0 0 0 24 24 0 0 0 24 24 0 24 0 0 0 0 0 24 24 25 0 24 2 0 24 24 24 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195810171979071001 196208171982011007 196307181983031002 196001101982011009 196001271979071001 195806261980102001 131189644 196310181983032003 195807271978031009 195304201975121009 196203221983031010 196307121985041001 196303021987032008 196105171983032007 196404071987032088 196105061983031011 195406081977022002 BUKAN PNS 197404172008012008 196707162008011007 131682592 196502012007012010 BUKAN PNS 196306021985031006 196304172008012003 BUKAN PNS 196603141993031010 BUKAN PNS 196312021987032012 196312131986032011 197008052008012014 BUKAN PNS 197010172007012011 197311162007012008 196605052006042013 BUKAN PNS 197109282006042008 BUKAN PNS 196805292000031003 196111021984031004 196011041984121003 196809161999032003 196111211989032002 196411271987032007 196501041989112001 131911679 BUKAN PNS 0 0 0 24 24 0 0 0 24 0 24 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 12 24 24 20 26 20 8 14 0 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap 18 18 0 0 0 0 0 18 0 18 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 18 0 18 0 12 0 0 0 0 0 12 18 12 .

195906201985032005 BUKAN PNS BUKAN PNS 196309121989031017 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131615349 132141693 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197507012005011022 196510072000122003 196607092000031002 196402141985011001 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131698996 196008221986032007 196709222008011002 BUKAN PNS BUKAN PNS 13 28 24 6 8 0 0 16 24 20 12 6 32 0 26 28 28 32 0 28 27 32 28 0 28 28 16 6 0 0 10 28 24 24 26 4 12 0 12 20 24 0 8 0 16 12 0 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap 12 0 0 18 0 12 0 0 0 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 18 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 .

BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197512182003121009 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 197104212008012011 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196205011984032008 196712311995011002 196702111997031004 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 196303071990032002 131255452 BUKAN PNS 196509031996012001 24 20 10 32 32 20 24 0 0 24 24 28 24 8 24 16 24 20 12 24 32 16 12 4 16 20 16 36 24 8 0 16 24 12 24 26 4 24 16 12 16 18 16 24 16 8 24 Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 12 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 18 0 0 12 12 0 0 12 0 18 0 .

196010121983022004 196406261995121001 196404281990031005 196310221987031002 196404211989032012 196105092007012002 196806221997032003 196602281998021001 196910092006041008 196407081985122002 196605042008012012 196310161988032004 197111152008012009 196906052007011041 197105192005012007 196908281998022002 197010011993011003 196909301998022002 197903142003121004 196604261989012002 197408212008011007 197001151993012001 195909021983011001 197411142008012011 196205051989032012 131763275 131990710 131560658 131813062 131673673 196205091989031005 197108021997032003 197504192008012009 196811252008012006 197112292006042018 197204231998021003 197305282007012009 197007102008012017 196812161992012002 196005191988111002 196911051994121005 196404031987031009 196403272001121001 196905022008012015 197803102008012015 196310061989011001 196404251995122002 20 20 0 24 0 0 20 16 20 16 24 0 20 24 20 24 24 24 24 20 20 24 24 24 24 24 0 20 16 24 24 24 20 24 21 20 24 24 26 0 25 24 0 24 26 15 0 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap 0 0 0 0 0 0 12 12 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196504061989012004 196801102003121003 196507071993032004 197104282003121001 196303211989111001 197812102008011005 196703271989011002 196602022008012006 196812092001121002 196406261998022001 196605311990031004 195809221981121002 197103072008012004 196806201989031006 196408171989032012 196701011988032023 196403101990031015 196211171984032015 197110262008011007 196704251998022004 197502041999031006 196505252008012005 196010091984031008 197411202006042017 197206062006041021 196311151998021001 197401172007012016 196711102000031011 197103152006042033 197408232008012005 197404192005012006 197004091998021001 197508032008012016 197003072005012011 196808191998031003 196707072000031007 197911252003122006 197208042005012012 197004252006042009 197210122006042016 197801272003122006 197605052008012023 BUKAN PNS 195802061994031002 195912281995122001 196407121985121003 196307271984032017 20 25 16 20 12 20 32 24 16 24 24 16 0 24 20 24 24 24 12 Kepala Lab (Merangkap 20 20 20 0 0 16 27 32 24 28 26 16 24 20 12 Kepala Perpustakaan 0 12 24 0 24 26 18 Kepala Lab (Merangkap 28 24 4 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 .

196301191984032006 131785626 195912311988032016 195904061981032005 196101212000031007 196202221982032009 196301111988031013 196108171988031015 196103221990032002 196406291987031007 196507231989012003 196811301998022001 196608112008011006 196102031984032008 196507121987032010 196410012008011002 196011101987031008 196110051983031019 196907172004121001 196509061987032010 196404201990032007 196207141985011002 196009211986032002 196412012007011025 197605302008011005 196201181981112001 196602081988111001 196212161989031010 197311962005012008 195809101989011001 BUKAN PNS 196304151988031012 196506302001121001 197310012006041004 196504241989032015 197605082000122001 196302161998021001 196410012000122002 197404112005012009 195806231979032003 196910031999032005 196003101982022005 196708041998031009 197801092003122006 197502102000122005 196810081998021001 197108041998022005 0 16 24 20 28 16 24 18 Wakil Kepala Sekolah 0 16 20 16 28 20 16 16 26 28 24 24 24 24 0 16 24 16 28 0 26 0 0 24 24 0 24 24 16 Wakil Kepala Sekolah 24 20 26 24 20 16 Wakil Kepala Sekolah 0 28 0 24 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 .

196603292001121002 197205101998021001 196508061994021001 197201061997022001 197001032001122002 196708071998021003 196902072005011005 196210051989031017 196812122000121003 196702032006042007 196608242003122001 BUKAN PNS 196605251988032013 196408031998021001 196811051995011001 195911141987031011 196310191984032005 196304211985122006 197010122007012011 196907092005012006 197407181999032005 196207051984031015 197004131998031004 195710101986032015 196510081989032011 195702011986031013 196305021984032013 196309071987021005 196103011982022004 196406181984122006 196607101989032009 196703221997032002 196807201998022003 195612281987031006 BUKAN PNS 196702281998031005 196202161999031001 196910031994122003 197009171998031009 196212031984122003 196407061985012003 196312221998031001 196211201987021004 196802021998031008 196208071988031007 196405121985121003 196510281989011003 20 24 24 25 0 24 12 24 20 27 24 24 24 0 36 16 0 24 24 27 16 6 24 16 20 0 24 16 16 20 24 8 0 16 36 12 26 14 26 20 20 0 28 0 26 16 0 Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196411281990031006 131862820 196311131989011001 196312211985122002 196612311988031039 196804091997032002 196703072008012004 196309031989032009 131660714 197104172008012005 196703012008012006 196412241998021002 510206959 196006061984o32006 197004081999032004 197005231997022003 197004261999032002 131764162 196508141990031012 131763208 131779619 196302211987031005 197512232003122006 196308151995122002 196306271997032002 131611980 197103101994012002 197005182003122004 196805021991032012 196509071995121001 196912201994022002 197003241994122002 195810071986032003 196207151987031016 196706072008012006 196106261982022005 196104101986032013 197512041999032004 197102242007011009 197004171998022008 195911281981032010 197106131998022004 196504041981121003 195609101955121001 196105261984032004 197204121998031007 196908072008012018 0 24 22 24 18 26 16 24 26 16 20 8 20 18 24 24 20 16 12 24 24 0 24 24 16 24 20 20 16 16 24 20 20 20 12 16 0 20 24 24 24 0 24 16 10 16 20 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 .

196406041990032014 196703171995121004 196907102001122002 197107062008011012 196307051987022003 198004222005012015 196908182000031004 196410251989032005 195901011987031019 197111092001121004 196909191989031004 196908152007011028 196907211999032004 197806182003122005 197108192008012008 197803302009012004 197201181998021004 197010092003121005 196911081999031004 196303311984121001 197408222003121003 131426918 196702222007011008 196603111993032008 196608161989031016 131831789 197201292005011004 196702062005011002 196607319980210003 196503041988031012 197604222003122008 196803081995121005 196009221987111002 196909271993011001 196907141999031003 197104171999031005 197302282003121005 195711171986031007 196106301988031008 196205091989022001 196509022007012009 197506232000032001 196507082006042005 196010192006041009 196702161999032002 195807051979011003 196801181999032003 16 24 24 24 24 0 24 24 0 20 16 24 16 0 0 24 0 20 0 24 24 24 18 20 16 6 24 24 0 24 24 24 6 Kepala Sekolah 16 Wakil Kepala Sekolah 28 24 26 21 24 28 20 23 20 0 24 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

197101051999031006 196806061993032006 196812292008012012 196706162008011004 196106011998031003 196406111989032007 197110252008012011 196405141989031006 197007242007012013 196408291989021003 196903211998021006 196102020080120013 197202121998021007 196906131999031009 196805192008012003 196811151999031004 196811041999031004 196006301987031006 196910051999031007 197001102008041011 196807072008012013 197605102003122005 197812142005011009 197102081997031008 196804262008012006 196907161999031009 197107242008011004 197009112005011013 196901302000031004 196508221995121001 197104122006042021 196909192008012023 197205082003122004 196701052000031004 196604111990011001 197504292000122002 196804222000032003 197511072008012005 196604181990031009 196505201991031022 196307021985121002 196304021985122004 196606121993031014 197307091999031006 196107101984031007 197004302000032005 196601171988032006 28 24 0 20 20 24 24 0 20 16 24 22 0 24 16 20 16 4 24 24 20 22 16 20 12 8 24 20 20 8 20 16 20 20 16 24 16 0 24 20 4 0 24 24 24 26 12 Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 12 .

197105102008012012 196406011985012003 196807022007011015 196407171989031017 196509291989031008 197211242007012012 196709041993021001 196607121989031006 197101012008011021 196901281993012001 196003082006042002 196308251989032005 196909191998021003 196705101989112002 197612312005012022 195610111981111001 196910061997022001 196801271995121003 198208142008012004 196210011992031005 196810132006041003 196609202005012003 197301041999031006 197209221998022001 196907141998031004 196807252007012016 196805251993032007 196505251987022004 196905122006041005 196004021987032005 196412191986012003 197109132008012005 196707052007012031 196509241988031005 196905111995122003 196305301985011003 196805251997022003 196512252007011015 197212252007012016 196605092001122001 196905272006041007 196908172005012011 196012061985031009 196404152008012004 196605121988032019 196411111988032009 131680701 16 24 24 24 24 0 24 18 24 12 20 24 24 24 20 18 20 20 0 18 20 20 12 24 0 28 24 20 52 0 24 16 24 6 20 31 20 26 16 24 24 0 12 28 20 24 14 Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 .

196604131995122001 196903211998021007 197107242007012007 197801122003122006 196501131985122002 131918968 131698285 197011062005012013 131560659 196712041995011001 131915635 131660936 196307242008012003 196210151986012003 196410171991031008 196702131995121002 131762974 131667851 131844456 196403191987031007 197004171998022007 196208271998021002 131859303 197006111998022001 196511111998031002 131607181 196902101998021003 131861080 BUKAN PNS 196909191998021002 197107052003122007 196511041994122002 197009091998031004 196104191989021001 196905201995121001 196112151984031017 196304251989032004 196811202006042008 197107022007012013 196504121989032015 196611101995121008 196911302007011013 196812051997022003 197605262006041005 197112251998011003 196902141998022002 196711061996012001 24 16 16 16 26 0 16 16 28 24 20 0 24 24 24 12 24 0 0 24 24 24 14 8 16 28 22 16 24 24 20 24 20 24 12 6 24 22 24 24 0 21 12 0 20 24 24 Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 .

196406011989032008 196406011990032008 196508231987022004 196303161989032007 196704271998021003 196504292007011008 197108281998022011 196704071989032012 197902262005022003 196406281990031003 196801121991031014 196606161990032009 131426934 197202181998021003 197105092006042015 196011131990031005 196505051989011004 197006151997032009 197107292008012005 197204291999031006 197203271998021001 198001112005012015 197605252008011011 196908202000031005 197102131999031002 196706192000031004 195808041989021001 197404172000120004 196503161986031016 197512022003122005 196104031986031014 197606042000032004 196511191995121003 196406112000122001 197005112005011011 196706051995122006 131671265 197407052005012007 197003232007012014 197611102000122002 196803112008012007 197402201999032004 197004241999031006 197511122005012005 197007282005012005 197410012008012010 196204191989032004 12 24 24 24 24 24 24 24 24 0 24 24 24 0 24 24 24 24 24 18 26 0 24 0 16 24 12 0 0 16 4 0 16 0 0 0 0 16 24 16 0 20 12 20 20 20 16 Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196503191988031015 196004131987031006 197012251999031007 196412171985122002 196809262008012011 196602021989031016 196307151984122009 197404112008012010 197104032007012011 196306031985122003 195905141981111002 196501211989031017 196512311987022014 196402121988031006 196506181991031007 196006021990031008 196703211989011001 196906012007012018 196808031994122004 196206101989031015 196701302005012002 195810221986032004 197207221998022001 196911302006042004 197209191997031006 197108282008011006 196908171998022003 196810162007012015 197211171997032004 196406051989032008 197701182006041012 196505012007012017 196306121988102002 197205231998022002 197605242008012005 196812312003121038 196701132008012007 196707071991032011 196512041994121001 197107151996012001 196512271989031012 196505192008012004 196606062007011036 196802231997032002 196708132007012009 196206101989032009 196008201987031009 10 24 20 0 24 24 16 20 20 16 20 24 24 16 0 0 16 20 24 24 24 0 20 24 24 0 12 28 24 26 0 24 20 20 20 24 28 28 20 24 20 12 20 24 0 28 24 Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 .

196910042007012013 197011172008012010 198004222003121006 198001172006042014 197501012008012018 196610022001122002 196901031998021003 197102012008012013 197602222006042015 196601171994121001 196109142007011004 197106112003121003 197204262008011005 197005121997031009 197104261998022002 196805092007011017 196305241989111002 197006191998022005 196202281987032009 197608102000122005 196710091991031010 196508201988031006 197012111995121002 196309011989032005 196807311995122005 196005251988032005 197068062001121002 131465481 130674164 196407121989031014 196806212007012013 196308271988031014 197002261998021003 195312121983031020 196407201990031010 196509161988031013 196301011995122002 196604211989032012 196205141984032008 196604181988031010 196008271989031007 196605311990032002 196110251985031009 197004162006042007 196607011998022002 196402181984032006 196504021988032017 24 32 12 24 20 14 20 24 24 22 24 24 24 12 30 16 24 21 0 24 24 16 22 20 20 24 20 20 0 12 20 44 24 0 10 24 0 20 24 24 26 20 12 24 20 20 12 Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 .

196406231990032006 196504201991031008 196709211990012001 196706061989032014 196709101997031004 195306161991032001 196905082000032003 197106232003121004 196805221991012002 196509111989011003 196912131997032002 196001031986032012 195508041986031010 196402121989032008 196606171989032006 196211112007012003 196804121989032015 196306302000032001 196509301989032014 131427438 195808131986032002 196808181998021003 196602032008012007 196706071998032002 196611161989031003 196509011994032005 131427522 131858381 196507041989011002 196401111995121003 197107312003122005 197001272007012010 196305041985121004 196612182007011011 132118993 196712022007012018 196205011984122005 131812448 197005242005012006 196405041989032012 196508251988031011 197107172003121007 196204011987031012 196006241994121001 196307031986021008 196204161984031008 196203081984032006 24 24 20 20 12 0 20 22 16 12 8 24 20 20 20 0 24 20 26 24 22 20 20 20 0 16 24 24 0 0 0 28 12 28 16 20 24 24 28 16 18 22 24 12 24 16 8 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Lab (Merangkap Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 .

196203201984032004 196706051989031020 196002031984031008 195816061986031016 196501131991032003 196606141989011003 196312191986022003 196905032005012009 196212121984122006 196602221989032009 196210021984031010 196305051984032011 196301021998021001 196710212008012007 196002171986031014 196210021984121003 196409171990011002 196303151986021008 196911242003121002 196407081989032010 196410052001121002 196505152001122003 196608121988111002 196612181999031006 196805042005011012 195506211986031008 196702061994122001 196411221993021002 196108272006041005 196805251995122003 196510191995121001 196805191993031004 196003161984121004 196607301989031007 196102091987032001 131903128 131426862 196604272007012015 196502211989031004 196501281985122001 196802152006042010 196702181994032005 195908151986032012 196501042001122001 196607022008012004 196304241985122003 196811141996012001 24 12 0 0 20 18 20 18 16 24 0 20 16 20 16 0 24 16 24 24 16 12 16 24 24 24 24 12 16 0 24 4 12 24 26 24 0 24 24 0 24 24 0 20 24 16 18 Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Lab (Merangkap 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 .

196204241988032009 197008062008012017 132118995 196507101989031014 195810061981031008 196703112008012006 196806272008012009 196605281998021003 196807042005012005 195407141977112001 131782914 197506202008012004 196908201994032009 131392197 197106022005011004 131898937 196602061989011001 196805141998021003 131859310 196808132003121004 196201201984032006 196211041984122002 196007251983032010 197009111998022002 196712311998021006 196405091989031009 195907131988031002 196701201989012004 196305251987021002 196709141995121003 196907191991021001 196604131988032014 195803121985032003 196306021989111001 196103021984121004 196907271994012001 196112181984031007 196310181985011001 195406261986032003 195910171985122001 196511081990031009 196205191984121003 196603261989012003 196801081998031009 196606111988031008 BUKAN PNS 197410031999032005 20 16 0 16 24 24 20 8 16 16 24 0 24 16 24 24 4 20 24 24 24 27 24 20 20 24 24 24 28 16 22 20 20 26 28 16 20 28 0 0 20 0 24 12 16 24 28 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 .

196009231983012001 196406301988031008 196305102001122001 196506162008011005 196408082006041010 196407161989031014 196905182001122003 197004072007012015 197110241998031008 196601142008011005 197801092003122007 196610261988021002 197903012005012011 196802282006042008 196405131989031010 196511281989012002 197308242005012008 197606262003122009 196104241984031011 196005041986031022 196609271989011001 196504161987021004 196002011989031009 196207101984031010 196006111998021001 196608032008012009 196309271987031017 196407052007011040 195610191988031002 197207251998021002 196003011989032001 196504261989011001 197002072007012018 196702212008012004 196202261981122003 196004181986032006 196511041988032007 196210121995121002 196311081985122001 196508041995121003 195910271990031005 196201071989031007 196610161995121003 196903051997031005 196502101994122001 195711111984031006 195806011986031014 24 0 24 20 20 24 0 24 0 12 24 24 20 24 24 20 22 20 24 24 20 24 24 20 8 Wakil Kepala Sekolah 20 20 20 0 20 24 24 20 20 23 0 16 26 12 12 Wakil Kepala Sekolah 6 24 20 20 20 24 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 12 .

196308161987031011 196907052003122009 197009272008012008 196712271997032005 196406131989032007 197104101998041003 196701021999032002 196805192008011001 196903092005011005 131645625 131804719 196704251989031007 131660981 196612122005012008 131805049 196406291985121001 196202041989031015 196410311985122001 196304281985122003 197002102006042010 196401161984032008 196604271988032010 196405211989032003 196211061984031004 197005262005012008 195306021980031010 196308141984032006 197211012006041015 196507021988031009 197207261997032004 196401221989031005 196911102006042012 197102121994012001 197606192005012009 197012082008012012 197003272005011007 198211082006041015 196408191990101001 196602011989032013 196210101985121003 195501241987031001 131852858 196104151989032002 196104061988031010 195911241981012002 196212121985121003 197702032006042012 24 28 20 26 0 16 16 24 0 24 12 24 26 16 8 20 24 6 20 24 29 24 16 20 0 20 8 8 24 20 24 0 16 20 8 0 12 8 22 24 20 24 24 24 0 24 0 Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 12 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .

195908051982031026 196403291989032014 195912181981011005 197111162007012011 196502022008012005 196710122003122004 196812052004121001 196501161995122001 196907271997031003 197410172005012014 197107102008012013 197501202008011004 196703032008012014 197803292003122007 196508101996021001 196502271994121001 197104041998022005 196602101995122003 196912122008012014 196909262000121003 196902111997022002 196903031993031008 195901141994121001 196803162005011008 195403171983031006 196907302009012002 196510122006041004 196109061984031010 197707312003121004 196702152005011011 197202101998031006 196511271998021003 196210061984122004 196211181984032010 196705071989032010 196309091985122004 196210221984121001 196306031984122002 131258434 196101201989032006 131812029 196910142000121001 196203051987032007 196503121990031016 131883415 196008111982032009 195903301984031003 0 20 20 20 20 20 24 24 12 26 0 0 18 20 20 8 24 20 24 24 0 25 16 12 16 0 24 5 24 24 16 0 28 24 24 24 24 24 24 12 24 24 26 12 24 24 24 Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 .

195702181986032004 196706181989032011 196003031985011001 195711271983032005 195904111986032008 196205261981122001 196101121985121002 196406182006042003 BUKAN PNS BUKAN PNS 196011111989032004 196803221995122004 196508121989101002 196411031999032002 196801281991032009 196706152008012009 196308102008012005 196603062008012003 196706161996012001 196508281999031001 196704131989031016 196906011999032007 196005281987031006 196511241990032005 195907251983031014 196902261994122004 196604261989032006 196706261995122001 196211281990032004 196505061991032008 196203221996011001 196904161998021003 196404011989032009 196308181996011001 196608251990031005 196211261990032003 196307041985122007 195912271991032002 196608031995121004 196403031989011004 196405291989032008 197010111997032008 196109101989022001 196412181994121002 196111241988031005 196402111996011001 195310061986031007 12 24 20 24 24 26 12 23 24 16 20 26 16 20 16 0 0 8 16 25 24 16 11 24 0 24 12 24 0 24 24 10 24 16 20 0 0 0 24 24 24 20 20 20 4 24 24 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 .

196908231992032009 196410211991031011 197112172007012008 196801092007012011 196206021987032007 196311121984032010 197011021995121002 196003171986032006 196909291995012002 196012191999031004 196403181990032007 196905221995122003 196511161993032006 196408171996011003 196212051995121003 197006081995122001 196310121996011001 196010051989032005 196902121995122005 196512191989011001 196306171995122001 196702131992032010 196710071989011002 BUKAN PNS BUKAN PNS 196708091992031011 196503081986021003 196012051987031007 BUKAN PNS BUKAN PNS 195607221984031008 195304301984032001 BUKAN PNS 196612212008012003 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 195703071986031010 195904041987031006 BUKAN PNS BUKAN PNS 196606012008011007 196512271993031005 131615351 BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 0 0 0 20 0 20 12 24 0 24 24 20 0 24 24 20 26 28 26 12 24 0 4 20 27 24 24 20 16 4 0 12 8 20 20 0 20 12 8 12 20 20 0 6 26 32 0 Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 12 0 18 18 0 12 18 0 0 0 0 12 12 0 0 0 0 18 0 12 0 .

BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS BUKAN PNS 131914291 BUKAN PNS 197608062008011014 196103081984031006 131560144 195912151982031016 195510261981031006 196403041985011001 196111281986021004 196412131985121001 196510291988031009 196112151984032008 195907011981032010 195506171986032001 131397982 131660706 131292172 196305111988031010 196210101985011004 131397995 131094703 196104191983022001 196205041983022004 196204221985122001 196304161988032005 196612231989031009 196807152008011009 196007141984031005 195805091982021003 196111191983032005 196105311983032007 510179225 130683532 195703151983031017 196005291980121002 196810211997031003 195612181983032005 196804112007012022 196109301983012001 20 12 0 0 16 24 21 20 12 24 24 28 24 0 0 15 20 26 24 16 24 24 24 20 16 16 24 24 0 20 16 20 24 24 24 26 6 16 4 16 0 20 6 10 24 24 24 Kepala Sekolah Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah Kepala Sekolah Kepala Sekolah 0 0 0 0 18 0 0 0 18 18 12 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 18 0 0 0 .

196207291983032011 197301192007011011 196304211984122006 196002121982022004 196005261983031009 195606101981112001 195306051976032004 196011141983032009 196107041981012001 195912261983031007 195809121982021005 197212272007012011 196702121998031009 196502092007011009 197305242003121006 130888832 195805221984032005 131254075 196307221984032005 196702212008012003 196911012007012025 195402271980121001 196802202007012019 196106252007012003 196109291982022007 196808252007012018 195808281981111002 195512151979031012 196308131984032010 195705011979031008 196009201983012003 196207271983012005 196001121981032010 196005071982021002 196105121984031014 196004101982031016 195309201977111001 196206041984032012 196610172008011006 195901201981032005 510179235 196711082007012012 196404132008011003 196505272007012006 196805112007011023 131103281 510206810 24 20 24 24 20 0 16 24 20 22 20 24 20 24 32 16 24 0 20 20 28 0 16 0 16 20 16 16 0 6 20 16 24 28 24 26 24 16 20 8 0 24 16 24 26 17 8 Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Wakil Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 18 0 12 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 .

131397930 196010091984031008 197207292008012008 196903252007012016 196703222007012007 196901232007012007 196903312007012019 195808141979031011 195910021982022005 196004061986031016 196011111981012001 195910141980032004 195706121979031011 196511051997031002 196702172005011006 196911031998021004 197501232003121005 197304062006042013 195510231986031005 196607242007012008 196110051984121004 196605282000121002 196111211989031009 196808052007012023 196506271998031002 196604212004121001 196205051983011006 196510052007012018 195707121982111003 195610031984031002 195909021982021001 196710052008011011 196007221983031015 196010041983012009 196209151985011001 196208071984012002 131257864 196105251983031027 195902121981101003 196302021983012002 195901051987032006 196610191990031012 130897812 196612141989011002 197201182005011004 196611291989012002 197002072008012012 24 6 16 16 24 20 24 24 24 20 8 24 24 24 26 16 16 26 0 24 0 16 26 16 16 26 12 2 22 4 20 16 6 20 0 24 24 16 12 16 24 8 26 20 24 16 16 Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Sekolah Kepala Perpustakaan Kepala Lab (Merangkap Kepala Sekolah Wakil Kepala Sekolah 0 18 0 12 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 12 0 0 0 0 0 18 0 18 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 .

196201011988031022 195908171994121001 196605271989011001 196402271990031005 196505301991032007 196605231989032008 510198406 196707191989032006 196008161989032007 196409081987031012 196508191987032008 195909251981031008 197008152008012021 196507061988032022 197306201998022001 197201201994011001 196011041981031008 195812071987031007 196205041984121008 195908061985031015 196105041984032010 195905081979031002 196006131981011004 130866129 196102071982021002 197105071998021002 196405272007011007 510198472 6 0 8 Wakil Kepala Sekolah 24 20 24 16 24 24 24 20 30 25 24 20 25 0 0 12 0 12 0 12 0 24 24 0 24 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 0 0 0 0 0 .

800 4.600 3.833.Pembina 4B .100 3.065.833.800 3.367.Pembina Utama Muda 4B .800 3.614.400 3.100 3.065.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .614.509.Pembina 4B .993.300 3.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Gaji Pokok 3.Pembina 4A .400 2.614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .308.900 3.269.Pembina 4A .300 4.677.Pembina Tingkat I 4B .600 3.200 3.833.Pembina Tingkat I 3C .200 3.800 3.Pembina Tingkat I 4A .367.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 3.722.400 3.269.Pembina Tingkat I 4B .722.300 3.Pembina Tingkat I 4B .065.Data Dapodik Masa Kerja 20 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 4 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 4 Bulan 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 13 Tahun 3 Bulan Golongan 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .407.509.947.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .367.500 4.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.407.100 3.500 4.722.600 3.269.Pembina Tingkat I 4B .367.065.100 4.Pembina 4C .700 3.065.700 3.Pembina 4B .300 2.300 3.Pembina Tingkat I 4B .174.Pembina Tingkat I 4B .300 .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4B .947.700 3.947.114.600 4.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .675.600 3.Pembina Tingkat I 4B .

500.500.000 1.000 1.000 1.571.677.Penata 12 Tahun 5 Bulan 3C .300 1.677.Penata Muda Tingkat I 3B .600 3.000 1.500.000 1.000 1.900 2.675.906.Pembina 4A .500 3.500.Penata 2A .000 2.300 2.Pengatur Tingkat I 4A .000 1.000 1.Penata Muda Tingkat I 10 Tahun 1 Bulan 3C .500.500.500.100 1.200 3.420.614.475.287.Pembina 4A .500.973.500.500.000 1.100 3.597.Pengatur 4A .600 3.800 .000 1.500.677.000 1.500 2.737.Penata 4A .Pembina Tingkat I 4A .100 2.900 3.500.Pembina 4A .000 1.500.000 1.787.000 1.100 3.420.Pembina Tingkat I 4A .000 2.500.300 2.000 1.822.467.200 3.722.Pembina 3B .500.675.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.100 1.500.Pembina 4A .800 3.822.000 1.Pengatur Muda 2D .800 2.500.Penata Muda Tingkat I 8 Tahun 8 Tahun 5 Bulan 3B .500.500.571.Pembina 4B .308.000 1.Penata Muda Tingkat I 2C .571.500.000 1.Pembina 4B .Penata 13 Tahun 10 Tahun 07 Bulan 27 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 24 Tahun 12 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 03 Bulan 19 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 3C .8 Tahun 5 Bulan 3B .200 2.500.500.Pembina 3C .000 2.800 1.420.500.000 1.200 3.000 2.100 3.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4A .

600 3.300 4.367.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .822.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .509.Pembina 4A .174.677.300 2.308.269.100 2.614.Pembina Tingkat I 4B .100 3.571.Pembina 4A .700 .800 3.700 2.300 2.489.822.100 2.833.571.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 2A .200 3.833.100 3.571.600 3.300 3.852.467.100 3.200 3.300 2.800 3.833.Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .269.500 3.800 3.Pembina 4B .677.300 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.400 3.148.400 3.Pembina 4A .467.Pembina Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .467.065.Penata Muda 4B .677.509.Pembina 4A .800 2.367.887.Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.467.614.467.600 3.300 3.300 3.367.900 3.Pembina Tingkat I 4B .269.800 2.Pembina 4B .600 3.Pembina 4A .600 3.900 3.Pembina 4A .Pengatur Muda 4A .Pembina 4A .26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 11 Bulan 19 Tahun 18 Tahun 29 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 07 Bulan 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4A .833.597.Pembina Tingkat I 4A .300 3.800 3.833.700 3.Pembina 2A .300 3.800 3.Pembina 4A .947.Pembina 4B .Pembina 4A .100 3.407.100 3.722.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3A .Pembina 3C .467.833.400 3.Pembina 4A .Penata 4B .Pembina 4B .400 3.367.500 3.677.Pengatur Muda 2A .833.300 3.Penata Muda Tingkat I 4B .347.407.Pengatur Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .

082.Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.100 3.269.Pembina 4B .Pembina 2D .707.26 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 15 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 19 Tahun 03 Bulan 22 Tahun 25 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 4A .015.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .822.600 1.367.Pembina 4B .677.400 1.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 2D .100 3.800 3.Pembina 4A .300 3.407.Pembina 4A .Pengatur Muda Tingkat I 4B .467.800 3.722.174.Pembina Tingkat I 4B .700 2.Pembina 4A .Pembina 2C .Penata 4A .800 3.822.Pembina Tingkat I 4B .600 2.200 3.571.Pembina 4B .294.677.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.100 3.600 2.100.Pembina Tingkat I 4B .100 2.571.Pembina 3A .833.700 3.600 2.100 3.300 2.Pembina 4B .407.833.467.993.200 3.677.367.400 3.500 3.Pembina 4B .136.269.600 3.404.400 2.Pembina Tingkat I 4A .571.300 3.722.Pengatur 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4B .100 3.100 3.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.770.833.Pembina 4A .000 3.467.Pembina 4A .367.300 3.700 3.Pembina 2B .200 3.722.Pengatur 4A .200 3.614.509.467.700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .800 2.Pembina 3D .082.Pembina 4A .367.Pembina Tingkat I 4A .200 3.677.300 3.Pengatur Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .200 .100 2.Pembina 4A .933.367.Pengatur Tingkat I 3C .Pembina 2B .800 2.Pembina Tingkat I 4B .391.571.Pembina 2C .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .467.800 3.600 3.597.Penata Tingkat I 3D .833.

467.722.Pembina Tingkat I 4B .600 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .467.900 3.822.800 .391.467.Pembina 3A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 2C .947.600 3.Pembina Tingkat I 4B .571.300 4.492.174.Pengatur 4A .467.Pembina Tingkat I 2D .700 3.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .822.467.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3C .Penata Muda 3D .Pembina Tingkat I 3D .722.Pembina 4A .Penata 2C .722.200 2.571.400 3.Pembina 4B .Pengatur 4A .200 3.Pembina 4A .Pembina 3B .600 3.600 3.900 2.467.993.500.200 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .367.800 2.300 1.100 3.Pembina 3A .800 1.200 3.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .174.Pembina 4B .200 3.800 3.200 2.Pengatur 4B .722.Pembina 4A .200 2.321.833.707.941.700 2.614.677.18 Tahun 8 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 22 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 4A .467.Pembina 4A .600 2.Pembina Tingkat I 4A .900 3.833.Penata Tingkat I 4B .707.Penata Muda 4A .Pembina 4A .722.Pembina 4A .600 3.015.100 2.700 3.Pembina 2C .Pembina Tingkat I 28 Tahun 32 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 06 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 27 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 9 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4B .000 2.321.722.000 3.308.600 2.900.600 2.321.722.300 3.Pembina 4B .065.Penata Tingkat I 4A .600 2.549.900 3.Penata Muda 4A .100 3.700 3.597.900.200 3.900 3.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 3A .200 2.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina 3A .677.833.600 3.657.571.100 3.100 2.Penata Muda 4A .200 3.

400 3.Pembina Tingkat I 3A .200 1.833.300 2.707.822.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.600 2.Pembina 3A .722.509.833.Pembina 4B .833.Pembina 4B .707.600 3.Pembina 4A .677.Pembina 4A .Pembina 3D .700 3.933.800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 2B .200 3.722.Pembina Tingkat I 4B .467.082.500 3.600 2.600 3.500 2.571.Pembina Tingkat I 3D .800 2.Pembina Tingkat I 4A .583.Pembina Tingkat I 4A .100 3.492.Penata Muda 4A .600 3.082.100 3.677.367.Pembina 4B .Pembina 4A .100 3.Pembina 3D .722.Pembina 4A .462.Penata Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4A .800 3.269.Penata Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .700 3.700 3.509.500 3.100 3.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .571.467.Pembina 4B .900 3.707.900 2.Pembina 4A .12 Tahun 16 Tahun 30 Tahun 12 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 3A .400 3.500 3.800 3.Pembina 4A .200 3.Pembina Tingkat I 4A .065.509.Pembina Tingkat I 4A .600 3.677.871.800 3.833.300 2.Penata Muda 4A .Pembina 4A .722.400 3.800 4.906.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .300 3.700 3.100 3.Pembina 4A .571.Pembina Tingkat I 4A .200 2.200 2.Pengatur Muda Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .391.367.822.300 3.321.571.321.Pembina 4B .300 2.677.571.100 2.Penata Muda 3A .269.467.Pembina 3D .800 .600 3.174.Pembina 4B .947.200 3.

800 2.700 3.467.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .300 2.833.000 3.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .500 3.300 3.677.200 2.614.467.993.600 2.700 3.600 2.833.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.Pembina 4A .614.Pengatur Muda Tingkat I 3A .Pembina 2D .300 3.100.Pembina 4A .367.Pembina Tingkat I 2B .174.Pembina 2D .707.467.400 3.Penata Tingkat I 4A .800 2.Pembina Tingkat I 4B .082.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.400 2.Pembina Tingkat I 2D .300 2.300 3.600 3.539.367.200 3.Pembina 4B .Pembina 4B .269.Pengatur Tingkat I 2D .200 1.800 3.787.227.600 2.308.Penata Muda 4A .614.300 3.Pengatur Tingkat I 4A .700 3.906.174.700 3.100 2.800 3.400 3.571.400 2.300 3.938.722.12 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 30 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 26 Tahun 05 Bulan 25 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 30 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 18 Tahun 9 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 32 Tahun 13 Tahun 18 Tahun 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 3A .200 2.677.300 3.600 2.Penata Tingkat I 4A .700 2.300 2.614.707.Pembina Tingkat I 3D .100.566.Pembina 4A .Pembina 2D .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 2D .446.980.947.822.Pembina 3B .100 3.174.400 2.100.Pembina 4B .174.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4B .Pembina 2D .391.Penata Muda 4B .833.600 3.Pembina Tingkat I 4A .900 3.100.Penata Muda 4B .467.700 2.Penata Muda Tingkat I 4A .100 3.391.200 3.700 3.822.657.Pengatur Tingkat I 3D .833.Pembina Tingkat I 4A .700 .Pengatur Tingkat I 4A .400 2.Pembina 3A .Pembina 3B .

269.Pembina 22 Tahun 25 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4B .136.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.Penata Tingkat I 4B .000 3.269.Pembina 4A .600 3.500 3.279.082.973.Pembina Tingkat I 4A .467.18 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 12 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 07 Bulan 28 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4A .700 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .600 3.700 2.300 2.Pembina 4B .833.600 3.200 2.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .174.722.Pembina Tingkat I 2A .614.707.800 2.400 3.571.571.174.722.082.Pembina 4A .700 3.Pembina Tingkat I 4B .600 3.700 3.600 2.300 3.300 3.Pembina 4B .400 3.722.400 3.300 3.Pembina 4A .700 2.269.300 3.614.489.Penata Tingkat I 2A .Pembina Tingkat I 24 Tahun 29 Tahun 29 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 7 Bulan 24 Tahun 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .500.700 3.677.Pengatur Muda 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata 4B .467.Pembina 3B .400 2.100 3.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.407.833.200 3.Pembina 4A .200 3.467.200 3.492.Pengatur Muda 2A .407.600 2.Pengatur Muda 3D .833.Pembina 3D .200 3.200 3.100 3.000 3.100 3.213.300 1.822.571.600 2.300 .467.Pembina 4A .467.822.Pembina Tingkat I 4A .467.Pembina 4B .675.489.400 3.200 3.Pembina 3C .Pembina 4B .174.722.833.833.822.400 2.600 3.Pembina Tingkat I 4B .

300 .600 3.300 2.833.700 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4A .200 2.269.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .10 Tahun 27 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 11 Bulan 16 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 11 Bulan 27 Tahun 10 Bulan 25 Tahun 04 Bulan 20 Tahun 32 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 21 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 3C .800 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .571.Penata Muda 2A .Penata 1B .614.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .308.420.391.Pembina 4B .833.391.Pengatur 4A .600 3.Pembina 4B .100 3.Pembina 4A .467.200 2.800 2.200 3.Pembina 4B .200 3.407.Pembina Tingkat I 4B .677.614.300 2.822.Pembina 4A .200 2.722.Juru Muda Tingkat I 4A .400 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.100 3.Penata 3B .900 3.391.700 3.Pembina Tingkat I 4B .822.722.492.200 3.833.367.500 2.Pembina Tingkat I 3A .300 3.900 3.Pengatur Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4B .400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .407.953.Penata Tingkat I 4A .597.Pembina Tingkat I 4B .015.100 3.722.833.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4B .677.Pembina 4B .100.100 3.837.Pembina Tingkat I 3A .Pembina 4B .Pembina 4A .677.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina Tingkat I 4B .505.800 1.Pembina Tingkat I 4B .614.467.Pengatur Muda 4B .269.Pembina 3A .Penata Muda Tingkat I 2C .100 2.269.900 2.Pembina 4A .467.571.200 2.300 2.100 3.100 3.Penata Muda 4B .800 3.300 3.600 3.833.571.300 3.200 3.300 3.614.Pembina Tingkat I 2D .300 3.400 3.326.400 2.Pembina 4B .700 3.900 3.300 3.300 3.347.833.407.Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4A .

509.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina 3A .571.700 3.787.Pembina 4B .800 3.600 3.200 4.300 2.200 2.Pembina 4A .200 3.509.Pembina 4B .800 3.Penata 2C .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .800 3.Pengatur 3D .600 3.200 3.200 3.614.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .700 3.467.600 2.947.722.509.Pembina Tingkat I 2B .722.Pembina 4A .947.Pembina Tingkat I 4B .407.500 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.467.947.Pembina Tingkat I 4B .300 2.Pengatur Muda Tingkat I 3C .400 3.500 3.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.300 3.100 3.065.Pembina 4A .722.100 3.Pembina Tingkat I 4A .833.391.367.700 3.833.400 2.300 3.174.500 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .600 2.Pembina Tingkat I 2D .467.269.400 .269.571.Pembina 4B .200 3.Penata Muda 4B .100 3.Penata Muda 4A .467.100.015.400 3.877.Pengatur Tingkat I 2D .822.100 3.833.722.800 2.100 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .367.294.Pembina Tingkat I 4A .600 1.800 2.722.500 3.Pembina 4B .509.200 3.900 3.Pembina Tingkat I 4A .321.230.367.597.Pembina Tingkat I 4B .677.200 3.Pengatur Tingkat I 3A .20 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 8 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 02 Bulan 18 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 15 Tahun 13 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 32 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 10 Bulan 24 Tahun 05 Bulan 23 Tahun 10 Bulan 30 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 26 Tahun 2 Bulan 22 Tahun 25 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 9 Bulan 4B .227.467.367.100 3.Pembina Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .300 3.600 3.722.Pengatur Tingkat I 4B .

Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .700 3.367.300 3.100 3.100 3.Pembina 3A .614.Pembina Tingkat I 2C .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.29 Tahun 11 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 7 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 09 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 4A .300 3.833.367.200 3.614.Pembina 4A .367.100 2.677.614.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .269.391.500 3.300 4.800 2.509.100 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .833.947.Pembina Tingkat I 4A .200 3.Pembina Tingkat I 4A .600 2.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4A .100 3.467.174.Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4A .833.391.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .571.Pembina 4B .600 3.Penata 2B .100 3.833.Pembina 4A .300 3.269.571.800 3.467.Pembina 4A .Pembina 4A .467.700 3.833.933.800 1.100 2.Pembina 4A .Pengatur 4A .822.300 4.Pembina 4B .Pembina 3D .200 3.300 .947.677.174.100 3.600 3.956.300 3.700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.467.597.833.065.Pembina 4B .400 2.Pembina 4B .571.Penata Muda 4B .300 3.Pembina 4B .467.800 2.509.600 3.Pembina Tingkat I 4A .600 3.700 3.707.367.200 3.Pembina 4B .600 3.571.391.Pembina 4B .400 3.300 3.Pembina 3A .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .800 1.800 3.Pembina Tingkat I 4B .571.833.065.677.571.100 3.500 3.400 3.

Pembina Tingkat I 4B .947.677.677.947.Pembina 4A .300 3.400 2.100 3.571.300 2.100 3.200 3.100 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .308.Penata Muda Tingkat I 2A .800 3.269.Pengatur Muda 3D .722.367.300 2.677.Pembina Tingkat I 4B .200 3.571.700 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4A .722.833.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .467.426.Pembina Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .571.467.Pembina 4B .800 3.833.200 2.400 3.Pembina 4A .200 2.100 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.822.391.Penata Tingkat I 3A .614.Pembina Tingkat I 4B .947.400 2.833.300 3.Pembina Tingkat I 3B .800 3.800 3.391.500 3.100 3.Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.Pembina 4B .Pengatur 4A .492.400 1.100 3.509.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4B .800 3.707.Pembina 4A .800 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .571.269.600 2.707.Penata 4B .Pembina 2C .Pembina Tingkat I 4B .571.614.Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 3D .833.Pembina 4A .269.300 3.100 3.269.492.400 3.900 3.100 3.300 3.30 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 12 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 1 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 11 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 09 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 4B .200 .500 3.700 2.677.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Penata Muda 4A .287.400 3.Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.492.308.Pembina 3B .906.075.Pembina 4A .367.300 3.854.800 2.700 3.571.900 2.Penata Tingkat I 4B .707.900 3.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .

Pembina Tingkat I 3D .300 3.100 3.509.269.Pembina 4B .597.600 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.500 2.Penata Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 2B .492.400 3.Penata Tingkat I 3B .900 3.Pembina 4B .Penata 4A .677.400 3.597.Penata Tingkat I 4B .367.722.082.100 3.407.800 3.700 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .677.Penata Tingkat I 4A .391.Penata Muda 3D .200 3.391.Pembina Tingkat I 3A .Penata 4A .614.200 2.Pembina 4A .722.600 3.629.Pembina 3C .Pembina 4A .800 3.597.191.400 3.400 2.Pembina 4B .100 .900 2.Penata 4B .822.492.941.400 1.Pembina 4A .Pembina 4A .400 3.633.Pengatur Tingkat I 4B .200 2.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Muda 4A .269.Pembina Tingkat I 4B .528.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .200 3.Pembina 3B .200 2.200 3.677.Pembina Tingkat I 3A .391.900 2.800 3.367.500 3.420.492.200 3.993.800 3.Pembina 4A .800 2.Pembina Tingkat I 3D .800 2.677.Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina 2D .23 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 18 Tahun 8 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 6 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 8 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 4A .200 2.677.200 3.200 3.571.300 3.800 3.467.367.822.100 3.100.Penata 4B .800 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina 3C .722.Pembina 3B .200 2.Pembina 4A .300 2.367.Penata Muda 3A .326.571.800 3.308.800 3.933.677.Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 3C .100 2.660.833.600 2.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .900 2.

938.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .707.100 2.300 3.300 3.906.Pembina Tingkat I 4B .300 3.833.Pembina 4A .28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 24 Tahun 12 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 24 Tahun 4A .597.614.833.300 3.614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .300 3.941.400 3.500 3.367.367.Pembina 4A .100 3.947.500 3.391.677.600 3.Pembina Tingkat I 4B .600 2.722.614.Pembina 3A .Pembina 4B .700 3.300 3.467.Pembina Tingkat I 4A .200 3.100 3.Pembina 4A .367.600 3.Pembina 4A .269.200 2.833.Pembina Tingkat I 3C .467.100 3.800 2.000 3.Pembina 4A .833.509.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.029.Pembina Tingkat I 4B .677.571.Pembina Tingkat I 4B .800 3.Penata 2D .400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3B .571.300 3.200 2.677.Pengatur Tingkat I 4A .800 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3A .800 2.800 2.833.492.677.308.Pembina 4B .600 3.614.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .614.900 3.614.Penata Muda 4A .100 3.300 2.597.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .614.400 3.822.614.492.300 3.947.Penata Muda Tingkat I 4A .614.Pembina 4A .300 3.300 3.100 3.300 3.Pembina 4B .Pembina 3D .800 3.800 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .015.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4B .571.400 3.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina 4B .Pembina 4B .Penata Muda 3C .100 3.Pembina 4A .100 2.Penata 3B .467.Pembina Tingkat I 4B .100 3.300 3.800 2.300 .571.Pembina 4A .

800 3.400 2.677.800 3.800 .Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4B .300 3.900 3.Pembina Tingkat I 4B .300 2.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .Pembina 4B .400 3.833.400 3.400 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Penata 2D .Penata 4B .597.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .833.28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 32 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 31 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 29 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4A .467.500 2.500 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4B .822.467.300 3.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4A .300 3.722.200 3.Pengatur 4B .475.833.Pembina Tingkat I 4B .400 3.571.Pembina Tingkat I 4B .300 3.269.269.213.300 3.571.009.200 3.200 3.Pembina 4B .200 2.700 2.Pembina Tingkat I 2C .906.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4B .500 3.600 3.Pembina 3B .300 3.600 3.833.900 3.Penata Muda Tingkat I 4B .787.509.308.509.887.200 3.677.800 3.505.Penata Muda Tingkat I 3D .191.500 2.200 2.722.Pembina Tingkat I 4B .707.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4B .000 3.Pembina Tingkat I 4B .722.900 3.833.500 3.509.467.509.614.Pembina Tingkat I 4B .100 2.614.947.Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina 3D .600 3.300 3.300 3.230.Penata Muda Tingkat I 4A .614.722.600 3.492.492.500 3.300 3.722.614.643.900 2.Pembina Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .100 2.Penata Tingkat I 3C .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .

800 2.833.100 3.Pembina 4A .Pembina 3D .597.822.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .833.Pembina 4A .200 2.467.700 3.800 3.200 2.100 3.300 3.065.Pembina 4A .174.800 3.Pembina 4A .Pembina 4A .400 3.500 3.707.367.100.933.Pembina 4A .906.Pembina Tingkat I 3A .100 2.597.Pembina 4A .10 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 11 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 9 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 12 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 10 Bulan 12 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 11 Bulan 9 Tahun 30 Tahun 2C .Penata Tingkat I 4B .500 3.Pembina 4B .Pengatur 4B .300 2.Pembina 3C .Penata 4A .400 3.614.600 2.Pembina Tingkat I 4A .677.Pembina 4A .300 3.677.391.100.600 2.300 2.833.400 2.Pembina Tingkat I 4A .677.Pengatur Tingkat I 4B .600 3.Pembina 4A .800 2.Pembina 2D .300 3.015.Pembina 4B .Pembina 4A .822.Pembina Tingkat I 4A .993.100 1.509.Pembina Tingkat I 4A .467.614.Pengatur Muda 2D .417.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .400 3.467.100 2.367.200 .614.300 2.600 3.822.571.300 3.509.269.Pembina Tingkat I 4B .100 2.200 3.822.Penata Muda 4A .700 3.Pembina 4B .571.400 3.347.467.269.Pengatur Tingkat I 2A .100 3.Pengatur Muda Tingkat I 4A .269.400 2.600 3.Pembina 2A .Pembina 3A .833.833.Pembina Tingkat I 4A .200 3.571.Penata Muda 4A .Penata 4A .367.Pembina 2B .Pembina 4A .200 3.Pengatur Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pengatur Tingkat I 4A .200 3.100 2.100.Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4A .300 3.500 3.462.800 4.Pembina 4B .600 2.300 3.

Pembina 4A .300 2.300 3.426.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .367.300 3.833.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .391.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .933.200 3.153.Pengatur Tingkat I 4A .722.100 3.571.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 2B .Pembina 4B .100 3.407.100.300 2.677.571.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.300 3.Pembina 4B .822.100 3.Pembina 4A .677.800 3.800 .722.614.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina 4B .300 3.Pembina Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 3D .947.571.Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 3D .700 3.833.367.400 3.833.Pembina Tingkat I 4B .200 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina Tingkat I 3B .800 3.800 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .822.707.Pembina Tingkat I 4B .722.200 2.800 3.300 3.700 3.100 3.922.367.400 1.700 2.174.Pembina Tingkat I 4A .947.614.200 3.722.700 3.300 3.300 2.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4B .833.300 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.833.Pembina 4A .200 3.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .100.200 3.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 28 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 11 Bulan 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 9 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 18 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 18 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 29 Tahun 11 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 3A .833.677.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .200 2.677.200 3.800 3.707.Penata Muda Tingkat I 4A .722.833.200 2.571.300 3.Pembina 4B .800 3.Penata Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .833.677.800 3.833.677.Pengatur Muda Tingkat I 2D .700 3.

300 3.300 3.571.100 3.800 3.300 2.300 3.100 3.571.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .100 3.367.300 3.833.600 2.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .822.099.571.200 2.Penata 4B .400 3.Pembina 2D .Pembina 4B .100 3.100 2.571.500 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .420.Pengatur Muda Tingkat I 4A .933.200 3.722.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 2C .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .492.941.400 2.833.300 2.800 3.200 3.Pembina 3B .Pembina 3D .467.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.833.300 2.Pengatur 3C .Pembina Tingkat I 4A .045.571.462.833.833.100 3.200 2.Pembina Tingkat I 3C .Penata 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 3D .269.600 2.015.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .100 3.597.300 3.722.833.100 3.300 .Pembina 4B .Pembina 2B .100 3.700 3.404.571.100 3.200 2.Pengatur 4A .200 3.Pembina Tingkat I 4A .174.Pembina Tingkat I 2C .400 3.100 3.822.100.677.367.600 3.822.269.467.200 1.833.391.677.Penata Muda 4B .600 2.367.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .367.100 2.800 3.800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3B .467.300 3.14 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 25 Tahun 8 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 9 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 21 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 4A .509.887.426.Pembina 3B .Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .400 3.Pembina 4B .Pembina 4A .

600 3.675.467.200 3.300 4.300 3.947.Pembina 4B .200 3.Pembina 2B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .933.100 3.941.200 3.800 3.947.614.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Muda Tingkat I 4B .833.300 2.Pembina 4B .Pembina 4B .833.Pembina Tingkat I 4A .800 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Penata 4A .Pembina 4B .600 2.300 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .600 3.Pembina 4A .614.833.833.722.065.407.600 3.Pembina 4B .900 3.Pengatur Muda Tingkat I 4B .677.467.28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 6 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 23 Tahun 05 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 10 Bulan 30 Tahun 13 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 07 Bulan 9 Tahun 21 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 09 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 4A .947.833.Pembina Tingkat I 4B .822.467.Pembina 4B .600 3.200 3.722.300 3.Penata Muda Tingkat I 4B .800 2.Pembina 2B .300 2.Pembina Tingkat I 3B .800 3.722.700 3.367.600 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .367.100 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.833.300 3.065.Pembina Tingkat I 3C .571.300 3.200 4.Pembina 4B .200 3.722.707.349.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .822.100 3.467.407.700 3.300 3.367.833.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur 4A .833.100 3.677.300 2.722.700 .300 3.Pembina Tingkat I 4B .015.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .367.800 3.800 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .300 3.770.Pembina Tingkat I 4B .677.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.000 3.467.571.Pembina 2C .571.100 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .100 1.Pembina Tingkat I 4A .600 1.833.

933.400 3.600 3.Pembina 4B .000 3.100 3.391.571.597.400 3.367.Pembina Tingkat I 2C .22 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 4A .300 3.Pembina Tingkat I 3B .509.100 3.800 3.Pembina 3B .Pengatur 3A .Pembina Tingkat I 4B .571.800 3.Pengatur Tingkat I 4B .833.100 2.Penata Muda 4A .Pembina 4A .Pembina 2C .Pengatur Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .391.722.Pembina 4A .722.722.Pembina Tingkat I 2D .833.174.677.100 3.300 2.677.500 2.300 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .677.100 3.Pembina 4A .100 3.614.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 2.367.833.200 3.300 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .833.600 3.100 2.677.Pembina 4A .700 3.467.015.467.Pembina 4A .391.Pembina 4B .Pembina 4A .Pengatur 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 3C .571.600 3.100 3.Pembina 3A .367.600 3.Pengatur Muda Tingkat I 3A .600 2.467.Pembina 4A .Penata Muda 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.800 2.300 1.Penata Muda 2B .367.407.947.509.367.200 3.065.833.Pembina 4B .391.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 2.200 3.500.200 1.Pembina 4A .Pembina 4B .800 3.100.100 3.Pembina 4A .492.700 3.367.600 .Penata Muda Tingkat I 2D .200 3.200 2.Penata Muda 3A .015.467.300 4.100.062.400 2.Pembina 4A .467.Pembina Tingkat I 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 22 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 4B .100 3.Penata 4B .200 3.

800 3.677.Pembina 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina 2D .Pembina 4A .492.600 2.467.833.508.467.822.100 2.Pembina Tingkat I 4A .200 3.822.509.Pembina 4A .833.492.100 3.Pembina 4A .24 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 08 Bulan 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 14 Tahun 2 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 09 Bulan 25 Tahun 01 Bulan 29 Tahun 00 Bulan 4A .677.100 3.467.Pengatur Tingkat I 3B .467.571.467.900 3.200 3.Pembina 2C .Pembina Tingkat I 4A .367.200 2.367.Pembina Tingkat I 4B .571.Pembina 4B .Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.391.Pembina 4A .600 3.Pembina 2D .600 3.Pembina 4B .600 3.500 2.Pembina 4B .100 2.800 3.200 3.509.833.391.Pembina 3A .015.100 2.993.900 2.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Penata Muda 4A .Pembina 3A .300 3.Pembina 2C .400 2.Pengatur 4B .677.Pembina 4B .800 .300 2.100 3.722.833.200 2.677.600 3.400 3.100 2.Pembina 4A .833.600 2.200 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .015.100 2.Pembina 4B .571.367.Pembina 4A .600 3.200 3.571.722.436.800 3.822.Pembina 4A .467.900 3.Pembina 3B .Pembina 4B .200 3.722.391.Penata Muda 4B .Pembina 4A .191.Pembina 4A .467.Pengatur 4A .600 3.200 2.100.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4B .400 3.100 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.822.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.467.Penata Muda Tingkat I 4A .200 3.100 3.326.500 3.Penata Muda Tingkat I 3A .737.100 2.

174.Pembina 4B .Penata Muda 4B .833.Pembina 4A .600 2.300 3.300 3.Pembina 4A .906.Pembina Tingkat I 4A .100 1.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 2D .Pembina Tingkat I 4A .800 2.822.Pembina 4A .677.Pembina 3D .800 3.677.467.Pembina 4A .571.300 3.700 3.Pembina 4A .391.800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .200 3.800 2.Pembina Tingkat I 4B .800 3.300 2.Pembina 4A .822.467.833.833.571.677.900 2.956.Pembina 4A .Pembina 3C .677.000 2.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Tingkat I 4A .400 3.300 3.308.677.Pembina 3A .200 3.600 3.200 3.500.500 3.300 2.600 2.Pembina 4A .722.Pembina 2C .Pembina Tingkat I 3A .Pembina 2D .467.100 3.Pembina 4A .200 3.400 3.707.Pembina 3A .597.700 3.722.467.28 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 7 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 23 Tahun 8 Bulan 27 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 29 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 4A .100.200 3.500 3.822.100 3.833.200 1.Pengatur 4B .611.Pembina 4B .700 3.822.Pembina 4B .467.467.300 3.800 3.200 2.Pembina Tingkat I 4B .200 3.467.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .Pengatur Tingkat I 4B .Pembina 20 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 12 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 29 Tahun 02 Bulan 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 4A .571.367.Pembina 4B .600 3.677.900 .800 2.391.833.Pembina 4A .Pembina 4B .269.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4A .822.833.Pembina 4A .Pembina 4A .200 2.833.906.600 3.787.600 3.800 3.400 3.600 2.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina 4A .100.Penata 4A .677.600 2.

100 2.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.308.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 4A .467.300 3.009.800 3.Pembina 4A .800 3.Pembina 4A .500 3.300 3.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .500 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina 4A .200 3.Pembina 4B .722.Pembina 4A .200 3.600 3.822.400 3.822.Pembina 4B .900.Pembina Tingkat I 4A .900 3.600 3.787.571.Pembina Tingkat I 4A .800 2.852.571.900 3.614.Pembina 4A .Pembina 4A .941.600 .614.100 2.509.993.Pembina 4B .Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .269.300 3.300 3.400 3.Pembina 4B .833.200 3.174.467.269.600 3.Pengatur Muda 4B .426.269.822.500 3.571.947.509.677.Pembina Tingkat I 4A .200 3.722.Pembina Tingkat I 3B .500 3.200 3.Pembina 4B .571.300 2.Pembina 4B .100 2.367.600 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.700 3.Penata Tingkat I 4A .571.420.Pembina Tingkat I 3D .Pembina 3A .300 2.367.Pembina Tingkat I 4B .347.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.614.677.Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .500 3.100 3.Pembina 4B .26 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 25 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 4A .Pembina Tingkat I 2A .200 3.614.100 3.200 3.Penata Muda Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .100 3.300 2.100 3.833.833.100 3.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4A .367.300 3.509.300 3.509.100 3.833.

300 .391.391.571.677.300 3.Pembina 4A .614.677.600 3.200 3.Pengatur Muda 4A .600 3.800 3.500 3.801.600 2.600 2.200 3.700 2.391.Pembina 4B .Penata Muda 4B .391.Pembina Tingkat I 3A .Pembina 2A .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 2.Pembina 4B .407.200 2.200 2.Pembina 4A .Pembina 4A .391.200 3.509.065.467.269.833.Pengatur 4B .300 3.100 2.100 3.300 2.677.677.600 1.Penata Muda 3A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3A .100 3.200 2.800 3.993.993.500 3.Pembina 4A .467.722.833.367.300 3.Pembina 4A .467.200 3.391.100 3.Pembina 4A .492.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .571.800 3.015.Pembina 4B .Pembina 4A .571.Penata Muda 4A .200 3.100 3.200 3.Penata Muda 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .677.600 3.367.Pembina 4A .800 3.833.Penata Muda Tingkat I 3B .787.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 3B .614.082.467.Pembina 4A .833.Pembina Tingkat I 4A .800 3.300 3.10 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 7 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 09 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 7 Bulan 24 Tahun 24 Tahun 4 Bulan 29 Tahun 11 Bulan 22 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 9 Tahun 32 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 02 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 22 Tahun 27 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 23 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 09 Bulan 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 3A .509.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina Tingkat I 4A .100 4.391.100 3.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Penata Muda 2C .Pembina 4B .787.200 2.300 3.Pembina Tingkat I 4B .367.Pembina 3A .600 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .600 3.467.833.400 3.

Penata Muda 4A .391.200 3.Pengatur 3A .900 3.Pembina Tingkat I 4A .467.015.947.200 4.833.677.Pembina Tingkat I 4B .500 4.Pembina 4B .Pembina 4A .467.100 3.492.300 3.803.300 2.800 2.Pembina 3A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pengatur 4B .509.833.391.Pembina Tingkat I 4B .677.367.822.600 3.065.Pembina 4B .100 3.200 3.600 2.600 3.Penata Muda 3B .Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.833.707.600 2.100 2.Penata Muda Tingkat I 3D .100 3.700 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina 3A .Pembina 4A .200 2.000 2.822.800 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .200 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.100 2.100 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .822.400 3.200 2.722.Pembina Tingkat I 4A .677.200 3.993.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 2.100 1.000 3.500 3.Pembina 4A .Pembina 4A .213.308.467.500 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .065.367.300 3.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .200 3.571.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .509.Penata Tingkat I 2C .800 3.600 3.391.300 3.321.367.Penata Muda 3B .467.800 3.100 3.Pembina 4A .600 3.467.Pembina 4B .600 .367.Pembina 4A .614.833.900.509.600 3.722.367.367.900 3.10 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 16 Tahun 19 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 5 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 11 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 3A .528.566.700 3.174.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 2C .Pembina 4A .

Pembina 4A .300 3.100 .300 3.Pengatur 2C .Pembina 4B .Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3A .Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 3B .367.707.597.200 3.Pembina Tingkat I 2C .082.Penata Muda 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .900 3.Pembina 3A .597.Pembina 4B .Penata Muda 3C .Pembina 4B .900 2.400 2.Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .321.467.Penata Tingkat I 3A .852.100.614.326.269.800 2.367.300 2.Pembina 4A .800 2.722.600 3.200 2.614.100 3.571.677.082.100 3.100 2.200 3.677.391.Pembina 3D .Penata 3D .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 3.Pembina Tingkat I 3D .367.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina 2D .822.400 3.722.100 2.391.24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 14 Tahun 7 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 26 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 27 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 9 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 4A .015.833.722.Pembina Tingkat I 4B .100 2.Penata 3C .871.Pembina 2D .467.614.600 3.600 3.200 3.Pengatur 4A .677.492.677.Pembina Tingkat I 4A .900 4.367.Pembina 4A .600 3.300 3.500 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .100 2.Pembina Tingkat I 4A .800 3.367.800 3.800 2.400 3.722.600 3.833.Pembina 4B .269.100.200 3.Penata Tingkat I 4B .200 3.600 3.800 2.614.467.Pembina Tingkat I 4A .822.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .509.Pembina 4B .700 3.200 3.300 3.065.015.367.300 3.Pengatur Tingkat I 4A .100 3.100 3.800 2.400 3.200 2.

803.300 3.800 2.571.800 3.367.600 3.Pembina 4B .Pembina 3C .300 2.900 3.475.700 3.571.822.Pembina Tingkat I 4A .200 3.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.367.600 3.Pembina Tingkat I 3B .800 3.Pembina 4A .800 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .367.467.100 3.367.Pembina 4B .Penata 4A .467.100 2.100 2.400 3.Pembina Tingkat I 3B .597.900 3.722.677.Pengatur 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4A .822.800 3.Pembina Tingkat I 3C .833.500 3.Pembina 4B .191.Pembina 2C .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .600 3.Penata 4A .391.500 3.200 3.Pembina 4A .200 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .100 2.900 3.Penata 4A .700 2.677.100 3.Pembina Tingkat I 4A .015.Pembina 4A .174.Penata Tingkat I 4B .467.722.467.Penata Muda Tingkat I 3B .100 3.391.407.600 3.200 3.100 2.300 3.833.773.26 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 27 Tahun 09 Bulan 28 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 9 Tahun 6 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 30 Tahun 10 Tahun 25 Tahun 09 Bulan 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 24 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 6 Bulan 9 Tahun 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .492.300 3.400 3.Pembina Tingkat I 4A .614.300 3.200 2.492.Pembina 3A .947.Pengatur 4A .Pembina 4B .528.Pembina Tingkat I 4A .571.722.Pembina 4B .200 2.300 2.Pembina Tingkat I 4B .500 3.833.400 2.833.Penata 4A .Pembina 4A .326.Pembina 3C .269.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 3D .722.200 .597.597.509.300 2.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 3C .100 3.Pembina Tingkat I 4A .600 2.833.614.800 3.Pembina 2C .367.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .

367.677.Pembina 4B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.800 3.833.800 3.Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .300 3.Pembina 2D .Pembina Tingkat I 4A .32 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 31 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 4A .200 3.Pembina Tingkat I 4B .269.Pembina Tingkat I 3C .269.Penata Muda Tingkat I 4A .614.400 3.Penata 3D .Pembina 4A .Penata 3A .571.700 3.367.Pembina Tingkat I 2D .787.600 3.200 3.597.800 2.Pembina 4B .400 3.600 2.100 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4A .300 3.100 2.100 3.Pembina 4B .400 3.200 3.597.400 2.391.Pembina Tingkat I 4A .800 3.467.800 3.Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .900 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .600 3.Penata 4B .509.Pembina 4B .326.Pembina 4B .770.100 3.100 3.571.800 3.947.300 2.722.Penata Tingkat I 4A .467.Pengatur Tingkat I 3A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .407.722.600 3.597.100.900.677.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .367.500 3.947.833.Pembina Tingkat I 4A .833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .887.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4B .100 3.800 3.Pembina 4B .300 2.400 3.571.467.700 3.600 .300 3.Pembina 4B .467.722.300 3.800 2.Pembina 4B .Pembina 4A .174.677.800 3.Pembina 4A .509.Pembina 4A .833.677.500 2.Penata Muda 3B .833.722.Pembina 4B .100 3.Penata Muda 4B .300 2.800 3.269.677.Pembina Tingkat I 3C .700 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.707.100.174.

822.100 3.833.833.367.300 3.28 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 01 Bulan 27 Tahun 10 Bulan 18 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 11 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 8 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 10 Bulan 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.833.571.269.467.852.200 3.300 3.822.Pembina 3D .700 3.467.Pembina Tingkat I 4B .947.947.367.367.600 3.300 2.400 3.300 3.269.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 2D .100 3.Penata Muda 3D .614.200 3.600 3.677.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina 4A .467.Pembina 4B .614.400 3.467.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.700 2.Pembina 4B .Penata Muda 4B .677.677.822.800 2.900 3.707.269.Pembina 4A .800 3.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .571.614.Pembina 3B .Pembina 4A .800 2.489.100 3.Pembina 4A .492.Pembina 4A .800 3.400 2.900 3.833.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.400 3.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3A .200 3.300 3.300 2.Penata Tingkat I 4A .571.391.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 3A .Pembina 4B .Pembina 4B .833.100 3.707.300 2.Pembina Tingkat I 4A .800 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.426.015.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.509.300 3.100 2.571.Penata Muda 4A .600 3.100 3.Pembina 4A .Pembina 4A .800 3.Pembina Tingkat I 4A .308.100 3.500 .391.Pembina Tingkat I 4B .100 2.100 2.707.Pembina Tingkat I 4A .677.200 2.600 3.Pembina 4B .200 2.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .822.200 3.367.400 2.Pembina Tingkat I 4B .300 3.

Pembina Tingkat I 3B .269.Pembina 3C .Pembina 4B .906.Penata 4A .467.Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .467.Pembina Tingkat I 4B .600 3.600 3.500 2.614.082.583.Pembina Tingkat I 4A .467.492.833.600 2.Pembina 4A .269.Pembina Tingkat I 3D .200 3.800 1.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.600 3.300 3.Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 4B .200 2.100 3.833.200 3.492.400 3.Pembina Tingkat I 4A .833.707.200 3.614.300 .788.938.800 3.492.400 3.Penata Muda Tingkat I 4A .800 2.100 2.500 3.Pembina Tingkat I 4B .597.722.Pengatur Muda Tingkat I 4A .200 3.800 3.300 2.300 2.492.467.571.Pembina Tingkat I 3A .800 3.509.Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4B .300 3.367.500 2.833.Pembina 3B .677.Penata 2B .833.391.700 3.800 2.400 3.300 2.400 2.Penata Muda Tingkat I 3C .614.200 3.200 3.100 3.391.200 2.933.947.Penata 3A .Pembina 4A .367.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .822.597.400 2.467.Pembina 3A .300 3.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda 4B .Pembina 4B .Pembina 4B .000 3.Penata Tingkat I 4A .722.600 2.597.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 3D .722.400 2.600 2.Pembina Tingkat I 4B .822.Pembina 4B .9 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 7 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 27 Tahun 9 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 25 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 12 Tahun 4 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 6 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 27 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 28 Tahun 3A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.722.254.Penata Muda Tingkat I 3B .Penata Muda 3C .

367.722.Pengatur 4B .600 2.Penata Tingkat I 4A .600 2.Pembina 4B .700 3.326.833.300 2.Pembina 3C .900 3.Penata 4B .200 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 3.Pengatur 4B .300 3.Pembina Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3D .900 3.391.Pembina Tingkat I 4B .854.100 3.467.Pengatur Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .700 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 3B .833.Penata Muda 4A .300 2.300 3.722.800 3.614.367.722.Pembina Tingkat I 4B .700 2.522.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3D .833.800 3.900 3.200 3.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.300 .321.509.082.833.833.947.800 3.100 3.100 3.900 3.100 3.597.300 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .833.833.174.571.500 3.300 2.015.614.Pembina 3C .500 2.Penata Muda Tingkat I 2C .Penata Tingkat I 4A .300 3.100 3.200 3.Penata 4B .Pembina Tingkat I 4B .947.722.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .467.Pembina 4A .308.700 3.Penata 2C .900 3.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 1.099.833.119.Pembina Tingkat I 4B .28 Tahun 12 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 16 Tahun 8 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 9 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 9 Bulan 22 Tahun 03 Bulan 26 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 02 Bulan 28 Tahun 4B .614.367.400 2.367.400 2.707.Pembina 4A .300 3.566.Pembina Tingkat I 4B .200 3.600 2.015.707.500 3.Pembina Tingkat I 4A .800 2.677.Pembina 3C .100.Pembina Tingkat I 4B .800 3.509.492.100 3.Pembina Tingkat I 3A .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina 4B .300 3.269.407.

722.391.Pembina Tingkat I 4B .600 3.677.Pembina Tingkat I 4B .269.500 2.571.509.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .174.722.833.Pembina 4A .800 2.300 3.300 3.Pembina 4B .833.300 3.100 3.367.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 4A .Pembina Tingkat I 3D .947.822.200 3.800 2.467.Pembina Tingkat I 4A .174.Penata Muda 4B .391.400 3.Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.200 2.947.900 3.500 3.119.600 3.600 3.614.300 3.509.300 3.Pembina Tingkat I 4B .833.677.462.Pengatur Tingkat I 4B .308.045.Pembina 4B .300 3.833.367.800 3.100.300 3.367.200 3.722.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .957.900 2.18 Tahun 9 Bulan 20 Tahun 18 Tahun 9 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 18 Tahun 29 Tahun 04 Bulan 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 16 Tahun 12 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 12 Tahun 23 Tahun 9 Bulan 30 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 4A .700 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .700 3.571.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3A .Penata Tingkat I 2D .Pembina 3A .509.500 3.822.407.200 2.722.Penata 4B .Pembina 3A .787.500 3.400 3.Pembina 4A .100 2.400 .571.Pembina Tingkat I 4A .677.400 3.Pembina 3D .800 3.100 3.200 2.800 3.Pembina Tingkat I 4B .467.800 3.100.600 3.200 3.100 3.675.822.597.800 2.614.269.200 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .300 2.Pembina 4A .Pembina 4A .200 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.833.Penata Muda 4A .100 3.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3C .

200 2.722.367.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .065.707.707.015.500 2.600 3.Pembina 4A .269.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.833.906.677.600 3.407.Pembina 4A .200 2.200 3.400 3.100 2.677.391.492.947.600 3.822.822.407.400 2.100 2.Pembina 3C .Penata Tingkat I 3A .Pembina 2C .800 3.571.200 2.500 3.100.700 2.Pembina 2D .Pembina Tingkat I 4B .500 2.200 4.Pembina Tingkat I 4B .391.788.Pembina Tingkat I 4A .404.800 3.082.Pembina Tingkat I 4A .Penata Muda 3A .100 3.528.467.571.Pembina Tingkat I 4A .614.Pengatur 4B .467.Pembina Tingkat I 4A .300 3.700 3.800 3.Penata 4B .200 2.200 .082.Pembina 2C .600 3.700 2.Penata Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 3D .677.700 2.509.Pembina 3D .Pembina 4B .722.700 3.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4B .467.391.Penata Tingkat I 4A .Pembina 3B .Pengatur 4A .Pembina Tingkat I 4B .100 3.500 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina 4A .597.Pembina 3A .Pembina 4A .600 3.10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 09 Bulan 29 Tahun 04 Bulan 26 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 29 Tahun 11 Bulan 26 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 8 Tahun 12 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 11 Bulan 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 3D .100 2.800 3.800 2.597.Pembina 4A .Pembina 3D .200 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .822.800 3.Penata 4A .707.Penata 4A .Penata Tingkat I 4B .522.Penata 3C .200 2.367.800 3.707.300 3.Pembina 3D .571.300 3.Penata Tingkat I 4A .600 2.677.700 2.Pembina Tingkat I 4B .833.100 3.400 3.500 3.597.Penata Muda 3D .800 2.614.

467.Pembina Tingkat I 4B .269.600 2.571.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .600 3.200 3.Pengatur Muda 3C .Pembina 4B .677.Pembina Tingkat I 4B .833.677.833.800 2.Pembina 4A .822.367.300 3.600 3.Penata Muda 4B .Pembina 4A .100 2.993.947.400 3.800 3.800 3.Pembina 4A .600 3.20 Tahun 7 Bulan 20 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 20 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 09 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 9 Tahun 25 Tahun 09 Bulan 20 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 6 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 23 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 30 Tahun 14 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 4A .Pembina Tingkat I 4A .800 1.Pembina Tingkat I 4B .677.Pembina Tingkat I 4A .500 2.467.833.Penata 2A .800 2.Pembina 2C .100 3.871.600 3.100.833.800 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina 3C .100 3.Penata Muda 4B .906.Pembina 4A .400 3.Pengatur Muda 4B .833.Pembina 4B .Pembina 4A .787.Pembina 3A .600 3.300 3.321.947.Pembina 4A .467.100 2.800 2.100 3.854.Pembina Tingkat I 4B .367.571.900 3.597.467.200 3.Pembina 4A .467.Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 4A .174.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.Penata 4A .833.Pembina 2A .467.Pembina 2D .467.015.571.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4B .400 3.269.Pembina 3A .Pembina 4A .900 2.400 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata 4A .300 3.367.Pengatur 4A .100 3.279.200 3.300 3.300 2.614.300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .722.100 3.722.600 3.287.Pembina 4A .614.300 3.300 .Pembina 4A .400 3.700 3.300 3.492.269.100 2.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina 4B .614.

600 3.347.800 2.Pembina 4A .600 3.100 3.571.200 3.100 3.677.100 2.467.467.722.Penata Tingkat I 3B .822.614.571.200 2.467.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.100 3.Pembina Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 20 Tahun 18 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 18 Tahun 14 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 8 Tahun 4B .Pembina 3C .344.400 2.100 3.Pembina 3D .900 2.800 2.300 3.Penata 4A .Penata Muda 3A .100 2.Pengatur Muda 4A .614.200 3.191.200 3.900 .700 3.200 3.Pembina Tingkat I 2A .707.700 3.900 3.722.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .700 3.Pembina 4A .200 1.600 3.467.677.833.Pembina Tingkat I 4B .467.300 2.407.Pembina Tingkat I 4B .367.Pembina 4B .Pembina 4A .600 3.700 3.100 2.822.Penata Tingkat I 3A .900 3.Pembina 4B .Pembina 4A .200 2.24 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 32 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 01 Bulan 10 Tahun 12 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 29 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 4A .Pembina Tingkat I 4B .833.900.833.Penata Muda Tingkat I 3D .822.Penata Tingkat I 4A .200 3.722.707.571.Pembina 4A .Pembina 4B .500.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3A .308.600 3.Pembina Tingkat I 4A .600 3.367.Penata Muda 4A .700 2.571.Pembina 3D .Pembina 4A .321.788.367.Pembina 4B .100 3.367.300 3.566.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .800 3.100 3.300 3.833.308.Penata Tingkat I 4B .391.500 2.Pembina 4B .Pembina 4B .000 3.367.900.Pembina Tingkat I 4A .300 3.492.900 3.707.391.Pembina 3B .600 3.Pembina 4A .Pembina 3D .174.Pembina Tingkat I 4A .100 2.

Pembina 3A .722.571.Pembina Tingkat I 4B .269.Pembina 4B .367.597.722.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata 4A .800 3.300 3.833.800 3.Pembina Tingkat I 4A .489.722.800 3.100 3.Penata Tingkat I 4B .833.400 3.Pengatur Tingkat I 4B .367.614.100 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 2C .Pembina 4A .045.Pembina 4A .900 3.400 3.941.Penata 3D .993.600 3.300 3.Penata Muda 2D .600 3.Pembina 4A .400 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .367.300 2.Pembina 2D .082.467.Penata Muda 4B .Pembina 3D .100 3.Pengatur Muda 4A .833.407.100.Pembina Tingkat I 4B .597.200 3.100 3.614.300 2.Pembina Tingkat I 4B .200 3.400 2.100 3.Pembina Tingkat I 3A .136.Penata Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4A .200 3.300 4.600 2.200 3.600 3.787.200 3.400 2.Pembina Tingkat I 4A .600 3.614.614.600 2.Pembina Tingkat I 3C .065.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4B .300 3.100.833.Pembina 4A .Pembina 4B .700 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .367.787.467.467.400 3.367.200 3.200 .600 3.677.600 3.300 2.Pembina Tingkat I 2D .571.300 2.Pembina Tingkat I 3C .26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 27 Tahun 26 Tahun 31 Tahun 24 Tahun 32 Tahun 27 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 11 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 9 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 9 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 20 Tahun 24 Tahun 07 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 4B .611.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .100.Pengatur 4A .800 3.Pembina 4A .722.100 2.100 3.Pembina 4B .015.Pembina 2A .467.Pembina Tingkat I 4A .100 2.822.822.800 3.800 2.Pembina 4A .100.722.677.

833.947.800 3.600 1.833.Penata 3D .407.947.800 3.707.200 3.300 3.800 2.973.492.Penata Tingkat I 3B .467.300 3.Pembina 4A .Pembina 4A .800 3.269.Penata Muda Tingkat I 4A .100 2.417.800 3.800 2.174.200 3.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .677.Pembina Tingkat I 4B .367.22 Tahun 10 Bulan 32 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 18 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 27 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 12 Tahun 30 Tahun 23 Tahun 5 Bulan 4A .Pembina 2B .009.677.100 3.571.Pembina 4A .Pembina 4B .700 2.Pembina 4A .833.391.933.800 2.677.822.677.Penata Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4B .509.Pembina 4B .Pembina 4B .600 2.Pembina Tingkat I 4A .700 3.Pembina 3D .788.200 3.700 2.400 3.700 2.100 3.800 3.822.Pembina 4A .500 3.571.467.600 3.Pembina 4A .174.677.500 3.300 3.Pembina 4A .Pembina 4A .300 3.Penata Muda 4A .Pengatur Muda 4A .800 3.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.045.Pembina Tingkat I 4A .600 3.833.367.597.800 2.833.822.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina 3A .571.269.400 3.Penata Tingkat I 4A .993.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina 4A .822.100 3.Pembina 2A .700 3.677.800 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.900.300 3.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4B .Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .677.Pembina Tingkat I 3B .Penata 4A .677.300 3.200 3.833.300 2.100 3.Pembina 3D .200 2.Pembina 4B .500 2.Pembina 4A .467.Pembina 4A .707.200 2.500 .200 3.

600 3.467.822.Pembina 3D .367.100.800 2.029.400 2.12 Tahun 8 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 3D .500.Pembina Tingkat I 10 Tahun 29 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 30 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 9 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 12 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .833.Pembina 4B .300 2.833.467.707.100 2.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 2.Pengatur Tingkat I 4B .367.400 3.Pembina 4B .597.947.500 2.Pembina 2A .200 1.800 3.321.Pembina 3B .Pembina 4A .174.200 3.100 3.100 2.833.822.800 3.822.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .100 2.300 3.Pembina 4A .600 3.900 2.269.600 3.100 2.200 3.100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .800 3.200 3.400 3.Pengatur Tingkat I 4A .300 3.Pembina 4A .400 3.200 3.571.Pengatur 3B .174.Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 4B .489.200 2.571.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Muda Tingkat I 4A .833.367.822.015.400 3.700 2.200 2.Pembina 2D .200 3.Pembina 4A .887.492.300 .700 3.500 3.600 3.900 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .100 1.800 3.677.Penata 2D .Pembina 2B .822.000 2.Penata Tingkat I 3A .Pembina 4A .677.Pembina 4A .Pembina 4A .308.Pembina 4B .400 3.Pembina 4A .Pembina 2C .600 3.822.467.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.788.722.100.400 2.947.467.Pembina 4A .700 3.933.Pengatur Muda 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .822.Penata Muda 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .571.269.509.467.

100 3.800 2.614.467.Pembina Tingkat I 4A .300 2.900 2.Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .700 2.900 3.800 3.200 2.Penata Tingkat I 3D .Penata Muda Tingkat I 4B .100 3.Penata 3B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.707.Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.300 .677.100 3.800 2.677.Penata Muda 3D .475.677.300 3.700 3.300 3.600 3.200 2.Pembina 3C .404.Penata Tingkat I 4B .Pembina 4A .391.600 3.833.614.Pembina 4A .800 3.Pengatur Muda 4A .614.100 3.100 3.000 2.500 2.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 2A .492.Pembina 4B .367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 2C .Penata Muda 3A .Pembina Tingkat I 3A .700 2.Pembina Tingkat I 4B .200 2.700 3.367.614.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .677.191.367.800 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.391.822.300 2.722.065.677.910.833.400 4.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .707.822.300 3.707.833.822.Pengatur 4A .400 3.Penata Muda 4A .7 Tahun 21 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 11 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 23 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 09 Bulan 18 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 2C .614.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3A .833.Pembina 3D .Penata Tingkat I 4A .200 2.700 3.200 3.700 2.722.707.509.174.300 1.200 3.Pembina 4A .230.Pengatur Muda 4B .Pembina 2A .367.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.Pengatur 2C .Pengatur 4A .200 2.822.269.700 3.400 3.Pembina 3D .367.938.707.Pembina Tingkat I 3D .174.Pembina 4A .300 3.956.347.

833.800 3.Pembina 4B .700 3.200 3.571.200 3.200 3.Pembina Tingkat I 3A .300 .600 3.321.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .614.200 3.800 3.367.467.300 2.200 3.614.300 3.391.677.500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3A .200 2.700 2.Pembina Tingkat I 4A .509.Pengatur Tingkat I 2D .400 2.Penata 3A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .391.Penata Muda 4A .597.200 3.100.600 2.467.9 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 25 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 9 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 3A .174.509.407.400 3.Penata Muda 4B .100 3.677.722.Penata Muda 4B .600 3.300 3.400 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .822.800 3.269.Pembina Tingkat I 4B .300 3.467.Pembina 4B .722.100.Pembina 4B .938.Pembina 4B .Penata Muda 3C .722.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.391.391.025.677.200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .400 3.700 2.200 3.Penata Muda 4B .900 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 3A .Pembina 3A .391.Pembina 2D .677.800 3.269.100 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina Tingkat I 3A .200 3.082.Penata Muda 2D .600 3.Pengatur Tingkat I 3A .677.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .833.200 3.Pembina 4A .571.500 3.833.100 3.677.000 2.722.Pembina Tingkat I 4A .200 2.800 2.200 2.300 2.657.367.Pembina 4B .833.100 3.722.Penata Muda 4B .Penata Muda 3A .300 3.800 3.800 3.Pembina 4A .614.391.

100 3.300 3.700 3.300 3.597.Pembina 3A .Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 3C .300 2.833.Pengatur 4B .800 3.833.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4A .10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 9 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 32 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 9 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 2C .Pembina Tingkat I 4B .600 3.100 3.Pembina 4B .308.833.833.Pembina Tingkat I 4B .614.467.Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .174.722.300 3.213.Penata Muda Tingkat I 4B .200 4.833.065.614.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 2B .300 3.300 3.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 3B .200 3.367.Pembina 4B .300 2.800 3.Pengatur Muda Tingkat I 4B .200 2.367.100 3.300 3.941.407.600 2.707.300 .Pembina 4B .400 3.300 1.300 3.528.833.Pembina Tingkat I 4B .Penata 4B .933.200 2.933.700 3.833.722.833.722.500 2.Pembina Tingkat I 4B .597.100 2.100 1.Pembina 2B .100 3.391.700 2.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .Penata 4B .015.Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4A .200 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pengatur Muda Tingkat I 4A .300 1.367.900 3.833.015.800 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .707.Pembina 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.700 3.993.Pembina Tingkat I 2B .000 3.Penata Tingkat I 2C .722.Penata Muda 4B .597.230.300 3.300 3.Penata 4A .200 2.614.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4A .200 3.Pembina 4A .700 2.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3D .722.153.Pengatur 3D .367.Pengatur Muda Tingkat I 4A .367.Pembina Tingkat I 3D .707.933.

833.269.Pengatur Tingkat I 2C .400 3.065.Penata Tingkat I 3C .300 3.Pembina Tingkat I 3D .400 3.Pembina Tingkat I 4B .300 2.722.Pengatur Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.500 4.500 3.941.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 3D .300 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.600 3.722.614.Pembina 4B .Penata Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .600 3.614.Penata 4B .367.367.614.597.Pembina 4A .500 2.065.509.367.800 3.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Muda 4B .614.Pembina 4B .600 2.906.Pembina Tingkat I 4B .475.391.947.833.700 2.Pembina Tingkat I 4B .400 2.Pembina 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .174.Pembina Tingkat I 2C .700 .Penata Tingkat I 3D .947.947.707.065.600 3.230.700 3.467.947.Pengatur 4B .800 2.269.Pembina Tingkat I 4B .707.400 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.400 2.300 4.Penata Muda 4B .Pembina 4A .500 4.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3C .300 2.100 3.600 4.100.200 3.300 3.722.800 3.900 3.100 2.300 3.100 3.400 2.200 3.833.Penata 2D .009.300 3.Pembina 3D .269.Pembina Tingkat I 3A .700 2.407.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 30 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 23 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 24 Tahun 32 Tahun 12 Tahun 32 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 4B .614.100.707.600 3.614.800 3.300 3.300 3.770.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 2D .Pembina 4B .100 3.Pembina 3A .800 2.Pembina 4B .015.200 3.065.Pengatur 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .200 3.

467.367.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4B .600 3.Penata Muda 3B .Penata 4B .200 3.467.700 2.700 2.294.039.Pengatur Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.467.100 3.Pembina Tingkat I 4B .707.722.833.420.300 3.391.800 3.300 2.200 2.100 2.300 2.367.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 3B .833.800 2.707.269.833.Pembina Tingkat I 3C .800 3.300 3.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .200 2.722.571.200 2.597.100 2.Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina 4B .200 2.467.Penata Muda Tingkat I 4B .400 3.833.833.Penata 3C .600 3.600 3.Pembina 3D .300 3.Penata Tingkat I 4A .500 3.300 3.Penata 4A .800 3.Pembina 4B .Penata 3D .677.Pembina Tingkat I 4B .788.800 2.174.Penata 3A .Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.833.800 3.Pembina 3B .200 2.600 3.707.300 3.492.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda 3C .800 2.700 3.800 3.597.Pembina Tingkat I 4A .400 3.677.100 3.300 3.614.500 .Pembina 4A .099.597.Pembina 4A .571.300 2.391.Pembina 4A .597.597.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .677.700 3.833.100 3.Pembina Tingkat I 2D .500 3.Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 2D .600 3.Penata 3A .Pembina Tingkat I 4B .Penata Tingkat I 3D .300 3.10 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 29 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 29 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 9 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 12 Tahun 29 Tahun 2 Bulan 15 Tahun 7 Tahun 3D .467.800 3.528.Penata Muda Tingkat I 4B .833.566.

Pengatur 3D .100 2.Pembina Tingkat I 2D .571.100 3.Pembina 4A .467.099.600 3.Pembina 4A .947.700 3.400 2.Pembina 4A .269.400 3.Pembina 3B .597.800 2.082.Pembina Tingkat I 4A .467.571.677.Pembina 4A .600 3.300 3.600 2.400 3.597.Pembina 3B .Penata Tingkat I 4A .600 3.200 2.677.800 2.269.Pembina Tingkat I 4A .Pengatur Tingkat I 4B .400 2.Pembina 3B .Pembina 4B .200 3.467.800 3.Penata 4A .300 2.Pembina 3C .Pembina 4A .100 2.400 3.Pembina 4A .887.367.600 2.Pembina 4A .200 3.200 3.269.822.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 3.Pengatur Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .822.367.400 3.100 3.200 .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3C .Penata 4A .Pembina 3C .18 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 9 Tahun 9 Tahun 25 Tahun 08 Bulan 24 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 28 Tahun 25 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 8 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 10 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 11 Bulan 21 Tahun 05 Bulan 28 Tahun 25 Tahun 08 Bulan 20 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 4A .Penata 4A .800 2.597.600 3.100 3.391.015.597.571.100 3.Pembina 4B .Pembina 4A .404.822.400 2.300 3.800 3.600 3.722.Pengatur Tingkat I 2D .800 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .326.230.Penata Muda Tingkat I 3A .269.600 3.Pembina Tingkat I 3C .833.Penata 4A .467.800 2.492.800 3.800 3.420.100.800 3.Pembina 3C .800 2.400 3.677.900 3.Pembina 4A .467.Pembina 2C .Pembina 2D .677.Pembina 4A .Penata Muda 4B .677.Pembina 4A .100 3.947.Pembina 3D .657.200 2.467.677.800 3.Penata 4A .Pembina 4A .467.269.100.Pembina 4A .

900 1.100 3.600 2.571.500.722.509.500.500.800 2.500.500.000 1.000 1.Penata Tingkat I 3B .000 3.500 3.887.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.Pembina 4A .000 1.000 1.900 3.000 1.000 1.500.Pembina 3B .000 1.000 1.000 1.Pembina 20 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 19 Tahun 7 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 6 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 2C .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .000 1.467.500.500.Pembina 4A .200 3.571.500.269.Penata Muda Tingkat I 4A .500.956.600 3.500.500.500.308.Pengatur 4A .000 1.009.500.000 1.500.Penata 3D .597.000 1.000 1.000 1.000 1.822.900 3.500.Penata 4A .100 .500.844.000 1.000 1.571.500.500.700 3.000 1.Pembina Tingkat I 4A .23 Tahun 10 Bulan 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 7 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 4B .230.Pembina 4A .000 1.300 3.500 3.000 1.500.200 3.Pembina 4B .349.500.400 2.500.500.Pembina Tingkat I 2C .467.571.500.Pembina 3C .500.000 1.100 2.000 1.000 1.100 1.400 3.000 1.500.500.000 1.367.Pengatur 3C .100 3.500.Penata Muda Tingkat I 4B .000 1.

300 3.407.Pembina 4A .600 3.100.100 3.367.100 3.367.600 3.Pembina 4B .200 3.Pembina 4A .100 .100 3.100.100 3.Pembina 3A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 2D .Pembina Tingkat I 4A .400 3.269.Pembina 4A .407.600 3.509.700 3.400 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .174.400 2.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .600 2.Pembina 4B .Pengatur Tingkat I 4B .Pembina 4A .677.833.269.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .407.Pembina Tingkat I 2D .614.Penata Muda 4B .367.Pembina Tingkat I 4A .614.100 3.941.500 3.100 3.400 3.100 3.269.800 3.Pembina 3A .300 3.Pembina 4B .300 3.Pembina 4A .Pembina 4A .700 3.100 3.677.Pembina 4B .Pembina 4A .367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .367.614.Pembina 4A .700 3.700 3.Penata Muda 4B .722.722.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.614.700 3.174.571.509.400 3.467.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .571.Pembina 4A .300 3.269.116.571.367.700 3.700 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.800 3.500 3.367.787.100 3.Pembina 4A .407.Pembina Tingkat I 4B .722.300 3.100 3.400 3.462.200 3.300 3.407.614.100 3.Pembina Tingkat I 4A .400 2.26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 10 Tahun 9 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 4A .367.174.Pembina Tingkat I 4A .700 2.300 3.Pembina Tingkat I 4A .614.367.Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina 4A .

509.Pembina 4A .Pembina 4B .722.Pembina Tingkat I 4B .700 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.509.Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.509.677.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.367.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .100 3.995.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 3.722.614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 29 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 4A .500 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.700 3.509.467.500 3.Pembina 4A .614.Pembina Tingkat I 4B .722.500 3.100 3.700 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .500 3.833.509.200 3.677.Pembina 4B .614.100 3.367.308.Pembina Tingkat I 4B .300 3.614.800 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.614.Pembina Tingkat I 4B .367.571.900 3.509.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .500 3.722.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina 4B .100 3.300 3.509.300 3.722.200 .500 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.407.200 3.200 3.614.Pembina Tingkat I 4B .722.600 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.509.367.100 3.947.300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .174.614.407.300 3.Pembina Tingkat I 4B .500 3.407.614.722.509.Pembina Tingkat I 4A .500 3.722.200 3.833.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .800 3.367.

600 3.722.407.407.367.614.Pembina 4A .722.500 3.492.833.200 3.722.614.065.Pembina Tingkat I 4B .200 3.300 .500 4.509.600 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.677.Pembina Tingkat I 4B .200 3.200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .614.722.300 3.833.600 3.Pembina Tingkat I 4B .614.200 3.367.614.600 2.677.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .722.32 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 27 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 10 Tahun 27 Tahun 27 Tahun 10 Bulan 23 Tahun 10 Bulan 20 Tahun 26 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .614.200 3.800 3.509.822.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .367.492.065.Pembina 4A .082.614.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .722.400 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .269.500 3.Pembina Tingkat I 3B .947.700 3.100 3.400 2.300 3.269.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .308.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .400 3.200 3.300 3.Pembina 4B .822.571.100 3.200 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .300 2.700 3.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Pembina 4B .509.269.722.200 3.467.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .900 2.614.800 3.Penata Muda Tingkat I 4B .833.100 3.Pembina Tingkat I 4B .065.Pembina 4B .800 4.300 3.Pembina Tingkat I 3B .300 3.200 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .500 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 4.Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.Pembina 4A .

213.600 3.614.500 3.407.614.Pembina Tingkat I 4B .800 3.200 2.722.614.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 3.407.722.Pembina Tingkat I 4A .600 .600 3.Pembina Tingkat I 4B .065.614.Pembina 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .400 3.700 3.300 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .528.200 3.600 3.722.722.300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.200 3.900 3.614.Pembina Tingkat I 4B .407.300 3.Pembina 4B .467.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4A .833.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pengatur Tingkat I 3D .722.Pembina Tingkat I 4B .700 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.000 3.308.100.269.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .467.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .100 2.947.407.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .200 3.500 3.367.Pembina Tingkat I 4B .700 3.833.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .509.722.100 3.174.467.900 4.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .367.614.Pembina Tingkat I 4B .700 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .822.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 2D .24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 9 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 32 Tahun 4A .600 3.300 3.833.407.Pembina Tingkat I 4B .722.833.700 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .833.787.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.300 3.300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .308.100 3.300 3.700 3.407.722.509.

722.505.509.200 3.722.571.833.614.Pembina 4A .900 3.367.300 3.509.300 3.614.614.Pembina Tingkat I 4B .100 .833.500 3.100 3.Pembina Tingkat I 3B .833.Pembina Tingkat I 4B .269.Pembina Tingkat I 4A .300 3.308.800 2.600 4.677.500 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .947.509.200 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.822.Pembina Tingkat I 4B .200 3.614.200 2.833.Pembina Tingkat I 4B .300 3.367.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .900.Pembina Tingkat I 4B .467.300 3.906.407.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .947.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .722.200 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.800 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4B .Penata Muda 4B .400 3.300 3.900 3.Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina Tingkat I 4B .600 2.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .833.614.Pembina Tingkat I 4B .100 3.269.22 Tahun 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .400 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 2D .Pembina 4B .300 3.391.500 3.400 2.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .614.509.509.600 3.300 3.Pembina 4A .300 3.571.614.Pembina Tingkat I 4B .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.500 3.082.Pembina 26 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 16 Tahun 32 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 21 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 4A .509.500 3.Pembina Tingkat I 4A .614.Pembina 3A .300 3.500 3.Pembina Tingkat I 4B .065.722.492.

800 .509.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .500 2.Penata Tingkat I 4A .500 3.300 3.200 3.300 3.800 3.400 3.722.045.367.Pembina 4B .400 3.614.Pembina 4A .614.407.Pembina Tingkat I 4B .614.500 3.528.Pembina 4B .200 3.614.Pembina Tingkat I 4B .300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.269.677.500 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.600 3.700 2.800 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .300 3.467.Pembina 4A .614.269.Pembina Tingkat I 4B .614.509.509.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .833.230.Pembina 4A .045.Pembina 4A .539.509.200 3.722.509.Pembina Tingkat I 4B .467.269.707.Pembina Tingkat I 4B .833.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4B .722.300 3.509.Pembina Tingkat I 4B .571.300 3.614.509.500 3.500 3.833.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina 4B .509.614.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .200 3.722.Pembina Tingkat I 4B .300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.722.407.722.700 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .300 3.400 3.500 3.787.500 3.614.600 3.500 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .400 3.200 3.Pembina 4B .200 3.Pembina 4A .467.28 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 29 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 10 Bulan 4A .Pembina Tingkat I 4B .367.614.Pembina Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4B .100 3.

Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina Tingkat I 4B .600 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.571.Pembina 4A .722.100 3.300 3.100 3.800 3.571.100 3.600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .467.614.100 3.722.509.Pembina 4B .200 3.509.Pembina 4A .722.367.Pembina Tingkat I 4B .367.Pembina Tingkat I 4B .947.100 3.600 3.367.300 3.833.800 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .367.Pengatur Muda 4B .367.200 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.614.100 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .300 3.Pembina Tingkat I 4B .367.500 3.600 4.407.500 3.467.614.Pembina Tingkat I 4A .509.000 4.614.500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .407.800 4.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .722.700 3.Pembina Tingkat I 4A .800 3.065.300 3.722.200 3.Pembina Tingkat I 4B .500 3.722.Pembina Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4B .300 3.213.947.Pembina 4A .509.22 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 32 Tahun 30 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 32 Tahun 32 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 00 Bulan 30 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 30 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4A .065.Pembina 2A .614.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .571.100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina 4B .509.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 .Pembina 4B .065.300 3.614.100 3.Pembina Tingkat I 4B .100 3.Pembina Tingkat I 4A .100 2.509.Pembina Tingkat I 4B .614.509.300 3.200 3.467.367.947.600 3.Pembina Tingkat I 4B .200 3.500 3.367.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4B .947.

Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .400 3.269.200 3.Pembina 2A .367.500 3.407.614.Pengatur Muda 4B .26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 26 Tahun 25 Tahun 25 Tahun 5 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 9 Bulan 29 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 28 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 30 Tahun 4A .Pembina Tingkat I 4A .400 2.Pembina Tingkat I 4B .722.Pembina 2A .Pembina Utama Muda 4B .269.300 3.722.Pembina 4B .200 3.Pembina Tingkat I 4A .269.614.Pembina Tingkat I 4B .467.Pembina Tingkat I 4B .300 3.500 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .300 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .200 3.200 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .100 3.300 3.269.367.833.407.407.700 3.509.400 3.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .700 3.367.509.Pembina Tingkat I 4A .467.Pembina 4A .269.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .200 3.614.300 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .489.722.100 3.Pembina 4B .614.300 3.Pengatur Muda 4B .800 3.Pembina 4A .100 3.833.600 3.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .995.Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .367.407.722.Pembina Tingkat I 4B .400 3.822.300 3.300 3.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .571.400 3.722.Pembina Tingkat I 4B .148.947.600 3.200 3.833.614.300 3.407.722.700 3.100 2.400 3.300 3.200 3.200 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.800 .200 3.833.100 3.614.100 2.Pembina Tingkat I 4A .571.Pembina 4B .700 3.Pembina Tingkat I 4C .300 3.722.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .722.614.614.722.

300 3.Pembina Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .407.100 3.Pembina Tingkat I 4B .174.500 3.Pembina 3A .900 2.300 3.571.500 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.367.Penata Muda 3C .200 3.509.Pembina 4A .407.367.Pembina 4A .800 3.22 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 30 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 32 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 28 Tahun 28 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 30 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 28 Tahun 32 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 28 Tahun 26 Tahun 20 Tahun 30 Tahun 30 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 4B .722.787.Pembina 4B .Pembina 4B .500 3.614.Pembina Tingkat I 4A .367.800 3.Pembina 4A .065.Pembina Tingkat I 4B .677.800 3.Pembina Tingkat I 4B .800 2.722.Pembina Tingkat I 4B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .614.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .509.700 3.367.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .269.100 3.947.833.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4B .174.200 3.900 3.407.822.614.947.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .800 3.Pembina 4B .600 3.700 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata 4B .400 3.800 3.614.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .509.300 3.597.Pembina 4A .722.700 3.722.947.100 3.400 3.082.Pembina Tingkat I 4A .833.Pembina 4A .600 3.119.174.722.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .700 2.500 4.Pembina 4A .100 3.722.722.300 3.Pembina 4B .174.300 3.509.200 3.509.852.677.269.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .614.200 3.500 3.600 3.600 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .065.200 .200 3.700 4.200 3.100 3.300 3.

800 2.Pembina 2C .566.Pembina Tingkat I 4B .993.200 1.200 3.Pembina Tingkat I 3B .600 3.367.722.200 3.Pembina 4A .400 2.100 2.189.Pembina Tingkat I 4B .420.Pembina 4B .Pembina 4A .100 3.Pembina 24 Tahun 24 Tahun 13 Tahun 4B .Pembina Tingkat I 4A .566.100.100 3.100 2.800 3.015.Pengatur 2C .269.Pembina 4A .367.Pembina Tingkat I 4A .367.200 .571.200 3.Pembina Tingkat I 4B .614.614.822.Penata Muda Tingkat I 3B .722.367.800 2.300 3.407.300 3.Penata Muda Tingkat I 3C .722.Pembina 2C .015.000 3.100 3.200 2.500.Pembina 4A .500.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3A .000 2.400 2.833.200 2.822.407.Penata Muda Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.28 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 00 Bulan 27 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 20 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 28 Tahun 4B .833.614.075.000 2.Pengatur 4A .700 3.100 2.Pengatur Tingkat I 10 Tahun 04 Bulan 26 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 17 Tahun 5 Tahun 2 Bulan 4A .700 3.Pengatur Muda 13 Tahun 11 Tahun 24 Tahun 9 Tahun 2C .Penata 2D .700 3.Pembina 4B .100 1.Pembina 4B .367.571.500 2.Penata Muda 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4B .Pengatur 26 Tahun 8 Tahun 4 Tahun 15 Tahun 4B .100 3.082.000 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .407.100 1.700 3.500.800 2.Pembina 4A .269.137.300 3.000 2.189.174.082.300 3.148.200 2.500.837.993.200 3.Pembina Tingkat I 4A .400 1.300 3.300 1.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3A .Pembina 4A .Pengatur 12 Tahun 12 Tahun 17 Tahun 03 Bulan 10 Tahun 1 Bulan 10 Tahun 05 Bulan 3B .200 3.500.Penata 3C .600 2.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 2A .467.600 2.597.

000 3.000 2.500.500.597.000 1.500.500.500 1.000 1.Penata Muda Tingkat I 3B .420.000 1.000 1.Penata 3D .000 1.500.500.400 1.367.Pembina Tingkat I 4A .597.000 1.420.407.Pembina 22 Tahun 4A .367.500.000 1.500.800 3.600 2.000 3.500.900 1.000 .000 1.Penata Tingkat I 4A .000 1.Pembina Tingkat I 19 Tahun 5 Bulan 4A .000 1.700 3.643.800 2.009.125.000 1.871.000 2.000 1.000 1.500.500.Pembina 3B .100 3.Penata Tingkat I 3C .500.700 1.Penata Muda Tingkat I 3 Tahun 6 Bulan 8 Tahun 11 Bulan 20 Tahun 24 Tahun 6 Tahun 3A .700 2.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.000 2.Pembina 21 Tahun 3C .700 1.700 1.000 1.000 1.000 1.500.Penata 10 Tahun 12 Tahun 11 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 3C .500.500.100 2.500.707.500.000 3.Penata Muda 3B .Pembina 8 Tahun 3 Bulan 15 Tahun 3B .174.Pembina 4A .467.20 Tahun 4B .500.800 3.349.Pembina Tingkat I 15 Tahun 1 Bulan 18 Tahun 3D .000 2.Penata Muda Tingkat I 4B .700 2.000 1.100 1.000 1.000 1.Penata 4B .000 1.500.500.500.500.407.500.000 1.500.500.500.174.100 1.500.500.500.

800 .Penata Tingkat I 8 Tahun 3B .500.700 1.500.500.500.420.Penata Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 1.500.100 1.500 1.800 2.500.000 1.500.000 1.500.000 1.000 2.500.500.446.500.500.500.700 2.000 1.400 1.000 1.000 1.500.500.000 1.500.500.125.500.Pembina 7 Tahun 3B .000 1.000 1.000 1.000 1.462.500.871.000 1.000 2.500.500.600 1.Penata Muda Tingkat I 3 Tahun 5 Bulan 10 Tahun 5 Bulan 12 Tahun 5 Bulan 3A .000 2.000 1.000 1.597.500.000 1.000 2.Penata 4A .500.900 1.000 3.000 1.400 2.707.19 Tahun 6 Bulan 4A .000 1.000 1.000 1.500.000 2.500 3.957.Penata Muda 3C .000 2.500.000 1.000 1.837.500.500.500.000 1.000 1.700 1.Pembina 18 Tahun 21 Tahun 3 Bulan 3C .500.349.500.000 1.500.Pembina 14 Tahun 3D .500.Penata Muda 8 Tahun 3D .269.174.500.Pengatur Muda Tingkat I 4A .500.000 2.Penata 3A .Penata Muda Tingkat I 26 Tahun 10 Bulan 16 Tahun 16 Tahun 2B .000 1.000 1.

509.321.391.100 2.Penata Tingkat I 3D .597.Pembina 3D .Penata Tingkat I 3D .492.Pembina Tingkat I 4B .269.213.Pembina 3D .400 2.700 3.Pembina 3B .597.Penata Muda Tingkat I 4A .500 2.500 3.Penata Muda 4A .957.600 2.200 2.800 2.Pengatur Tingkat I 4A .300 2.700 2.600 3.100 3.Pembina Tingkat I 4A .871.200 2.Penata Muda 3B .492.Penata Muda 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .800 2.200 2.957.Penata Muda 4B .100 3.822.200 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 2D .082.300 2.Pembina Tingkat I 4A .400 2.254.Pengatur Tingkat I 3B .700 2.269.100 3.082.800 2.700 2.045.Pembina Tingkat I 4B .700 3.Pembina 4A .400 3.407.600 .136.400 3.822.Pembina Tingkat I 4B .400 3.Penata Muda 4A .Pembina 4A .200 2.308.Pembina 3D .700 3.Penata Tingkat I 3B .337.Penata Tingkat I 4A .900 3.174.269.509.Pembina 4A .Penata Muda 3A .400 3.367.900 3.400 2.800 3.367.536.200 3.500 2.Penata Muda Tingkat I 3A .367.Penata Muda Tingkat I 3A .922.Pembina Tingkat I 3B .492.Penata Tingkat I 3A .Pembina 4A .22 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 7 Tahun 16 Tahun 09 Bulan 18 Tahun 5 Bulan 14 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 6 Tahun 20 Tahun 10 Bulan 13 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 17 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 21 Tahun 2 Bulan 18 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 11 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 3D .900 2.500 2.082.391.722.600 3.700 3.400 2.Pembina 4B .407.230.Pembina Tingkat I 3A .Penata Muda 4A .400 2.Pembina 4A .Pembina 3D .707.391.100 2.000 3.Pembina 4B .227.308.200 2.492.Pembina 3A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.391.Pembina Tingkat I 2D .Penata Tingkat I 3A .Penata Tingkat I 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .269.707.800 3.174.015.

Penata Muda Tingkat I 4A .571.Penata Muda 4A .Penata Muda 3C .391.Penata Muda Tingkat I 4B .Penata 4A .Penata Muda Tingkat I 3D .800 3.500 3.Pembina 4A .800 2.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .500 3.871.100 2.629.492.100 2.000 3.822.Pembina Tingkat I 4A .700 3.213.Penata Tingkat I 3C .174.536.707.000 2.Penata 3B .Pembina 3B .100 3.082.993.Pembina 3D .Pembina 4A .400 2.367.400 2.Pembina Tingkat I 4A .400 2.Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina 4B .269.Pembina 3B .22 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 8 Tahun 20 Tahun 6 Tahun 18 Tahun 4 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 4A .200 3.Penata Tingkat I 3B .367.492.200 2.Pembina 4A .400 2.Penata Muda Tingkat I 3A .700 2.Pembina 3D .400 .822.707.800 2.269.740.400 3.600 2.281.600 3.100 2.509.492.Penata Tingkat I 4B .367.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3A .800 2.200 2.597.Pembina 4A .200 2.492.Pembina 3B .492.822.500.597.200 2.Pembina 3D .Penata 3B .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4A .993.700 2.492.174.Pembina 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3B .Pembina 3A .Penata Muda Tingkat I 3C .822.597.Penata Muda Tingkat I 3D .400 2.509.597.Penata Muda Tingkat I 3C .Penata Tingkat I 4A .200 2.700 2.700 2.400 2.100 3.200 2.492.Pembina 4A .400 2.100 3.254.707.400 2.700 2.Penata Muda 4A .800 1.407.Pembina 4A .492.822.800 2.Pembina 3B .400 2.367.Penata 3B .200 3.Pembina 4B .200 3.

Pembina 3B .597.500 2.082.400 3.269.Pembina 3B .993.Pembina 4A .Pembina 3C .200 2.Penata 4A .269.200 .707.629.082.Penata Muda Tingkat I 4A .100 3.600 2.Pembina Tingkat I 3D .833.Pembina Tingkat I 4A .822.269.Penata Muda Tingkat I 4B .174.269.700 1.700 3.500 3.629.Pembina 3D .600 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.509.Pembina 22 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 11 Tahun 11 Tahun 08 Bulan 14 Tahun 8 Tahun 28 Tahun 12 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 8 Tahun 12 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 4B .400 2.Pembina Tingkat I 4A .174.906.400 3.500 2.367.200 2.300 2.500.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.700 2.800 3.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4A .906.900 2.700 2.400 3.Pembina 3D .509.407.509.492.Pembina 4B .367.200 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 21 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 8 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 1 Bulan 16 Tahun 21 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 8 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 6 Tahun 18 Tahun 4B .407.Penata Muda Tingkat I 4B .700 3.Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3D .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .500 3.Pembina 4A .Penata 4A .308.900 3.509.400 2.400 3.400 3.Pembina 4B .100 3.Penata Tingkat I 4B .400 3.500 2.993.Penata Muda Tingkat I 4A .349.629.500 3.Pembina Tingkat I 4B .492.700 3.200 3.407.Pembina Tingkat I 4B .500 3.900 3.Pembina Tingkat I 4B .200 2.600 3.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .367.700 3.407.Pembina Tingkat I 4B .000 3.Penata Tingkat I 4B .119.367.Pembina 4A .100 2.492.100 3.822.269.Pembina Tingkat I 4A .367.200 2.Pembina 3C .407.643.174.700 3.Pembina 4A .Penata Tingkat I 3B .500 2.837.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .509.082.Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4B .700 3.

700 2.Pembina 14 Tahun 5 Bulan 13 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 01 Bulan 14 Tahun 6 Bulan 23 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 15 Tahun 05 Bulan 21 Tahun 24 Tahun 04 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 4A .900 2.700 3.700 2.407.Pembina 4A .000 2.400 3.993.755.Penata Muda 4B .200 3.300 2.500.Pembina 4B .308.Pembina 4B .Penata 4A .367.Pembina 4A .837.Pembina 4A .400 3.Pembina 4A .600 2.269.Pembina Tingkat I 4B .500.700 2.600 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .500 3.Penata 4A .391.Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina 4A .000 2.269.993.462.269.900 .871.707.174.200 2.822.200 3.500 2.837.200 3.Pembina Tingkat I 4A .15 Tahun 05 Bulan 10 Tahun 16 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 12 Tahun 19 Tahun 12 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 19 Tahun 13 Tahun 15 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 16 Tahun 11 Bulan 16 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 3D .200 3.906.082.Penata Tingkat I 3A .Penata Muda 4A .Pembina 4A .308.000 3.213.700 3.906.Pembina 4A .Pembina 4B .800 2.500 1.500 2.722.367.Pembina 4B .Pembina 4A .400 3.Pembina 4A .822.822.993.400 2.400 2.174.Pembina 3A .400 3.200 2.Pembina 4A .509.100 3.Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 4A .400 1.200 3.938.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina 3D .200 2.Pembina Tingkat I 3C .600 3.269.400 3.Pembina 4A .500 2.100 3.200 2.000 3.Pembina Tingkat I 4A .174.174.174.Pembina 4A .700 2.Pembina 4A .082.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.906.500 3.Pembina 4A .993.500 3.Penata 10 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 11 Bulan 21 Tahun 4A .Pembina 4B .822.269.822.Pembina 4A .269.269.Pembina 4A .700 2.906.200 3.Pembina 4A .700 3.Pembina 3C .407.200 3.

467.239.822.993.Pembina Tingkat I 4A .082.Pembina 4B .Pembina 4A .600 3.Pembina 4A .100 2.803.Pembina 4A .400 2.269.269.643.871.500 3.700 2.200 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 2.Pembina 4A .500 2.Penata Tingkat I 4A .993.800 3.400 3.Pembina 3B .433.200 2.Pembina 4A .Penata 4A .492.Pembina 3C .367.Pembina 3B .700 2.Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .597.906.174.700 3.200 3.800 2.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.400 3.269.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina Tingkat I 4A .400 2.Pembina 4A .400 3.492.174.174.269.700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .269.Pembina 4A .822.700 3.822.174.367.407.400 2.200 2.700 3.700 3.Pembina 4B .Penata 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .500 3.174.600 2.Pembina 3D .Pembina 4A .700 3.Penata Muda Tingkat I 3B .509.700 2.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I 4A .700 3.100 3.174.707.Pembina 3B .174.174.Pembina 2D .Pembina 4A .906.400 .500 2.700 3.Pembina 4A .200 3.509.Pembina 4A .822.722.822.Pembina Tingkat I 4A .174.700 3.800 3.509.100 2.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.597.700 3.174.174.Penata Muda Tingkat I 4A .400 3.Pembina 4A .367.Pembina 3B .700 3.500 2.300 3.700 2.21 Tahun 01 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 21 Tahun 04 Bulan 19 Tahun 01 Bulan 14 Tahun 06 Bulan 18 Tahun 05 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 12 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 6 Bulan 20 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 9 Bulan 8 Tahun 19 Tahun 6 Bulan 14 Tahun 24 Tahun 16 Tahun 11 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 10 Bulan 13 Tahun 04 Bulan 19 Tahun 05 Bulan 18 Tahun 06 Bulan 20 Tahun 07 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 22 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 26 Tahun 15 Tahun 01 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 4B .Pembina 4A .600 2.174.400 2.269.Pembina 4A .

Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.822.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .822.407.597.Pembina 3C .200 2.082.Pembina 4A .082.Pembina 3C .Pembina 3B .200 3.707.597.Pembina 4A .Penata 3D .Pembina 4A .500 3.269.Penata Muda Tingkat I 4B .407.822.Pembina 4A .082.200 2.174.700 3.597.600 3.400 2.349.200 3.Penata Tingkat I 4A .367.Pembina 4B .755.Pembina 4A .391.407.Pembina 3D .597.800 2.Penata Muda 3C .200 3.800 2.Penata 4A .200 3.600 3.957.Pembina 3C .100 3.Penata 3C .Penata 3A .Pembina 3D .200 2.20 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 05 Bulan 17 Tahun 05 Bulan 24 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 3 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 05 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 02 Bulan 18 Tahun 03 Bulan 16 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 07 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 01 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 4A .Penata Tingkat I 4B .993.400 2.269.Penata 4A .100 2.571.400 3.993.391.367.800 2.200 3.800 .300 3.597.500 2.800 2.Pembina Tingkat I 4A .407.300 2.700 2.Penata Muda 3A .Pembina 4B .Penata 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .600 2.269.Pembina 3C .099.100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .800 3.822.Penata 3D .367.Pembina 4A .993.100 2.082.Penata Tingkat I 3C .755.800 2.Penata 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3C .700 2.822.597.597.Pembina Tingkat I 3C .597.597.700 2.509.800 2.200 2.700 2.Penata Muda Tingkat I 4A .200 2.391.800 3.Penata Tingkat I 3B .Penata 3B .700 3.200 2.Pembina 3B .300 3.Penata 3C .Pembina 4A .800 2.200 2.722.600 2.597.200 3.900 2.722.

597.566.Pembina 4B .700 3.509.700 2.407.800 2.407.Pembina Tingkat I 4A .407.Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .700 2.Pembina 3B .308.082.800 2.600 2.707.900 2.993.906.993.Pembina 4A .Pembina 3B .800 3.Penata Muda Tingkat I 4A .700 2.500 3.Pembina Tingkat I 4A .200 2.700 2.822.100 2.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 3B .Pembina 3B .500 2.906.Penata Muda Tingkat I 3B .100 3.400 2.100 3.200 3.200 2.Penata 3B .Pembina 3C .800 3.Pengatur 3D .492.200 2.597.420.Pembina 4B .407.Penata Muda Tingkat I 3C .269.800 2.200 3.700 2.082.993.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .700 2.822.722.Pembina 4A .Pembina 3B .367.200 3.822.700 3.400 2.Pembina 4A .822.400 2.800 2.174.800 3.400 2.391.10 Tahun 17 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 05 Bulan 14 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 12 Tahun 20 Tahun 16 Tahun 05 Bulan 16 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 06 Bulan 12 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 05 Bulan 13 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 18 Tahun 06 Bulan 10 Tahun 14 Tahun 06 Bulan 17 Tahun 03 Bulan 18 Tahun 05 Bulan 10 Tahun 15 Tahun 07 Bulan 19 Tahun 10 Bulan 21 Tahun 1 Bulan 24 Tahun 17 Tahun 10 Bulan 10 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 3D .566.643.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .300 2.Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .492.200 3.993.Pembina 4A .906.500 2.707.Penata Muda Tingkat I 4A .420.Penata Tingkat I 4A .822.Penata Muda Tingkat I 4A .500 2.Penata Muda Tingkat I 4B .082.900 .200 2.174.200 3.Pembina 4B .266.174.Pembina 4B .837.700 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .600 3.611.200 3.600 2.Penata Muda Tingkat I 4A .597.600 2.Penata 3D .Pembina Tingkat I 3B .082.500 2.082.Pembina 3B .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Penata 2C .Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3C .597.600 2.

400 3.400 2.Pembina 3C .269.993.600 2.Pembina 4B .Penata 4A .200 2.800 2.Pembina 2B .Pengatur Muda 4A .993.922.200 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina Tingkat I 4A .822.082.600 2.400 2.200 3.993.082.Pembina 3B .722.420.21 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 06 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 17 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 06 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 8 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 17 Tahun 07 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 10 Bulan 15 Tahun 06 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 15 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 23 Tahun 03 Bulan 16 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 22 Tahun 9 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 3B .400 3.Pembina 3C .700 2.174.400 3.492.Penata Muda Tingkat I 4B .700 3.400 .Pembina 4A .837.Pengatur Muda Tingkat I 4A .151.174.597.400 2.174.308.492.854.600 2.755.367.400 3.Penata 4A .367.111.467.400 3.Pembina Tingkat I 3C .400 2.Pembina 4A .803.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3B .700 2.Pembina 3C .367.597.100 3.200 2.Pembina 4A .100 3.822.Pembina 3B .400 3.800 2.Penata Muda Tingkat I 3B .407.Pembina 3B .700 3.367.269.600 3.800 3.600 2.Penata Muda Tingkat I 4A .492.100 1.Pembina 4A .Pembina 4A .136.082.Pembina 4A .269.200 3.Pembina 4B .Penata 4A .900 3.Pembina 4A .100 3.700 2.Pembina 4A .082.Penata 4A .600 2.822.100 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .200 3.300 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata 3D .500 3.200 3.993.200 2.100 2.200 2.269.Penata Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .643.400 3.900 2.Pembina 3B .400 2.367.Penata Muda Tingkat I 4A .643.Penata 3C .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .367.Pembina 3B .269.100 3.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 2A .242.269.

174.200 3.509.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Penata 3B .822.400 2.Pembina 4B .200 2.400 2.Pembina 4A .269.500 3.Pembina 4A .375.400 2.Penata Muda Tingkat I 4A .871.174.Pembina 14 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 17 Tahun 06 Bulan 23 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 04 Bulan 4A .200 2.100 3.700 3.700 2.500 3.Pembina 4A .367.200 2.500.700 3.467.407.822.082.822.200 2.Penata Muda Tingkat I 4A .800 3.Pembina 4A .Pembina 3C .Pembina 4A .600 3.269.600 3.800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .500 2.Penata 4A .993.269.Pengatur Muda Tingkat I 4A .200 2.722.18 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 06 Bulan 22 Tahun 18 Tahun 17 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 01 Bulan 20 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 14 Tahun 5 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 4A .Pembina 3B .174.269.600 2.174.Penata Muda Tingkat I 3D .Pembina Tingkat I 4B .700 2.200 2.100 3.Pembina 4A .Pembina 2B .082.900 3.082.082.492.600 3.407.600 2.400 3.509.Pembina 3D .Pembina 4A .993.643.Pembina Tingkat I 3B .700 2.Pembina 4B .467.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .597.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .400 3.300 3.Penata Tingkat I 4A .822.000 2.Penata Muda Tingkat I 4A .597.082.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .400 2.Pembina 4A .800 3.Penata 4A .082.Pembina 4A .200 3.200 3.400 2.Pembina 3C .800 2.600 1.367.993.Pembina 4B .700 3.700 3.643.200 .Pembina Tingkat I 4B .500 3.993.600 3.308.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3C .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.367.600 3.597.174.837.822.100 3.822.174.Pembina 4A .700 3.

700 3.200 2.822.500 3.629.19 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 8 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 12 Tahun 12 Tahun 12 Tahun 18 Tahun 12 Tahun 18 Tahun 8 Tahun 28 Tahun 12 Tahun 15 Tahun 00 Bulan 12 Tahun 8 Tahun 17 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 8 Tahun 12 Tahun 19 Tahun 4A .492.269.614.492.822.200 2.Pembina 3B .Pembina Tingkat I 4A .822.200 2.822.492.400 2.629.500 3.Penata Muda Tingkat I 4B .Penata Muda 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Muda 4B .Pembina 4A .822.906.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .000 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.213.492.391.788.900 3.269.Pembina Tingkat I 4A .045.Pembina 4A .407.200 2.500 2.Penata Tingkat I 3D .Pembina 4B .174.Pembina 4A .407.597.400 3.Pembina Tingkat I 4A .254.Penata Muda Tingkat I 3C .509.600 2.600 3.822.597.Pembina 3A .Pembina 3B .Pembina 4A .Pembina 3D .308.Penata 3B .800 2.800 2.200 3.800 2.906.000 2.174.906.Penata Tingkat I 4B .200 3.174.082.Pembina 4A .308.822.800 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3A .500 2.Pembina Tingkat I 3C .367.400 2.200 3.Pembina Tingkat I 4B .200 2.Penata Tingkat I 4B .213.400 3.400 2.Pembina 4B .Pembina 4A .700 2.500 2.822.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .906.Penata Tingkat I 3D .707.200 2.500 2.700 3.Penata 3B .200 2.Penata Muda Tingkat I 4A .400 2.391.269.Pembina Tingkat I 4A .500 3.400 2.200 2.300 2.Penata 3B .Pembina 4B .700 3.Pembina 3D .492.Penata Tingkat I 3C .100 2.Pembina 3D .Pembina 4A .597.900 .539.200 3.906.Pembina 3B .400 2.700 3.200 2.700 2.

400 3.597.492.367.Pembina 3B .922.Penata Muda Tingkat I 4A .400 2.Pembina 4A .400 3.407.269.993.200 3.Pembina 4A .174.Pembina 3B .100 3.Penata 3B .Penata Muda Tingkat I 4A .200 2.200 2.400 2.Pembina 4A .200 2.400 2.400 3.230.Pembina 3B .700 2.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4B .800 2.700 3.Pembina 2C .Pembina 3B .334.993.597.400 2.800 2.Pembina 3B .100 3.Pembina 4A .Pembina 3C .822.700 3.Pembina Tingkat I 4A .492.Pengatur 4A .100 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 3B .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .400 3.174.200 2.900 3.200 2.643.700 3.367.700 3.22 Tahun 24 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 25 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 8 Tahun 14 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 09 Bulan 17 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 05 Bulan 8 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 4A .269.174.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.492.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4B .492.822.700 3.420.492.407.492.400 2.500 3.509.082.Penata Muda Tingkat I 3C .Penata Muda Tingkat I 3C .597.803.367.200 2.Pembina 4A .367.Penata Muda Tingkat I 3B .492.400 2.Pembina Tingkat I 4B .400 2.822.367.600 3.Pembina 3C .Pembina 3B .600 2.492.500 2.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .269.Penata 3B .200 3.822.500 .Penata 4A .822.597.174.Pembina 3D .Pembina 3C .400 2.Penata 4A .700 3.400 3.400 2.600 3.643.Penata 4A .Pembina 4A .Penata Tingkat I 3B .Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4A .174.Penata Muda Tingkat I 4A .906.800 2.700 3.Pembina 4A .308.100 2.082.174.100 2.100 2.800 2.

100 3.16 Tahun 06 Bulan 10 Tahun 00 Bulan 8 Tahun 10 Tahun 12 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 06 Bulan 14 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 11 Tahun 8 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 5 Bulan 20 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 26 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 14 Tahun 5 Bulan 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 07 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 01 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 06 Bulan 18 Tahun 6 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 3B .Pembina 4A .269.Pembina 4A .269.200 3.391.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3D .174.700 3.700 3.100 2.Pembina 4A .407.643.993.571.755.993.Pembina 4A .Pembina 3A .Pembina 4B .174.200 3.600 3.400 .700 3.Pembina Tingkat I 4A .100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .700 2.Pembina 4A .700 3.400 3.707.174.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .Pembina 3D .492.Penata Muda Tingkat I 3C .400 3.367.993.269.800 2.200 2.174.722.400 3.Pembina 4A .300 2.407.Pembina 4A .Penata 4A .174.700 2.269.367.200 3.Penata 4A .800 3.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4A .467.100 2.993.Pembina 3B .400 2.174.Pembina 4A .269.722.200 3.Pembina 4B .755.Penata Tingkat I 3C .800 2.174.Penata 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 3C .200 2.200 2.200 2.174.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .400 2.400 2.700 3.492.269.407.Penata Muda Tingkat I 3B .597.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.871.300 3.269.Penata 3B .400 2.522.269.492.Pembina Tingkat I 3D .993.400 3.700 2.367.174.Penata Tingkat I 4A .700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .500 2.400 2.400 3.Pembina 4A .Pembina 3B .Pembina 3C .200 3.Penata Tingkat I 3B .Penata Muda 3D .Pembina 4A .Pembina 4A .700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .492.700 3.700 3.200 2.597.629.993.400 3.400 2.700 2.

Pembina Tingkat I 3D .045.367.822.400 2.Pembina 4B .174.200 3.Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina 4B .700 2.294.993.Pembina 4A .269.755.407.803.600 3.269.367.Pembina 3C .174.Pembina 4A .Penata 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .407.308.700 2.643.Pembina Tingkat I 4A .200 3.Pembina 4A .Pembina 3D .174.Pengatur Tingkat I 4A .200 3.500 2.Pembina 4B .Penata 4A .082.269.200 3.993.700 3.400 3.700 2.Penata Muda Tingkat I 2B .Pembina Tingkat I 4A .922.269.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .509.700 2.Pengatur Muda Tingkat I 4A .500 3.Pembina 3B .400 3.Penata Tingkat I 4A .700 3.20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 06 Bulan 17 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 06 Bulan 14 Tahun 20 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 06 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 09 Bulan 23 Tahun 14 Tahun 06 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 11 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 20 Tahun 01 Bulan 18 Tahun 6 Bulan 18 Tahun 01 Bulan 19 Tahun 06 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 01 Bulan 14 Tahun 12 Tahun 15 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 15 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 2 Bulan 21 Tahun 22 Tahun 4B .200 3.200 3.500 2.Pembina 4A .400 2.643.Penata Muda Tingkat I 4A .643.993.100 3.509.Pembina 3C .500 3.Pembina 4A .200 2.174.700 3.Pembina Tingkat I 3B .837.082.269.269.400 3.Pembina Tingkat I 4B .957.600 2.200 3.200 2.269.174.082.600 3.Pembina 4A .Pembina 2D .Pembina 4B .239.100 3.993.269.100 3.800 3.Pembina 3C .407.700 2.500 .700 2.571.755.Pembina Tingkat I 3B .900 2.Penata 3B .400 3.Pembina Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .400 2.400 3.Penata Tingkat I 4A .700 3.Pembina 4A .993.906.700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .500 3.Pembina 4A .Penata 4B .Pembina 4B .Pembina 4A .400 3.509.Pembina Tingkat I 4A .400 2.200 2.600 2.174.400 3.174.

Penata 4A .500 2.993.Pembina Tingkat I 3B .Pembina 4A .500 2.Pembina 4A .Pembina 4A .082.500 3.906.993.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 4B .433.Pembina 3C .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.082.Pembina 4A .700 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .367.Pembina 3D .407.700 3.308.Penata 4A .269.367.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4A .700 3.500 2.722.Penata Muda Tingkat I 4A .700 3.Pembina 4A .Pembina 4A .500 2.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4B .100 3.Penata 4A .Penata Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .269.Pembina Tingkat I 4A .509.100 2.700 2.100 2.700 3.Pembina 4A .200 2.407.Pembina 4A .367.082.900 3.100 3.509.571.269.Pembina 4A .700 3.200 .Pembina 3B .Penata Tingkat I 4B .500 2.600 2.400 3.509.Pembina 4A .400 3.269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Penata Tingkat I 3D .700 3.300 3.509.200 2.082.837.23 Tahun 21 Tahun 23 Tahun 21 Tahun 19 Tahun 10 Bulan 21 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 6 Bulan 26 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 10 Bulan 22 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 6 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 12 Tahun 18 Tahun 05 Bulan 24 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 15 Tahun 1 Bulan 14 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 19 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 4A .174.191.837.800 3.Pembina 3C .269.100 2.900 3.467.Pembina 3C .400 3.174.993.400 3.Pembina 3D .571.800 2.900 3.Pembina 4A .Pembina 4B .100 3.600 3.367.269.400 3.Pengatur Tingkat I 4B .552.871.500 3.Pembina 4A .Pembina 4A .200 3.Penata Tingkat I 2D .174.Pembina 4A .174.300 3.269.200 3.993.871.400 3.707.100 3.Pembina Tingkat I 3D .174.600 2.722.707.Pembina 3D .700 3.600 3.Pembina 4B .Pembina 4A .367.400 2.

755.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4B .700 1.Pembina 4A .957.100 3.082.Penata Muda Tingkat I 4A .407.957.643.833.500.700 3.Pembina 4A .000 2.Penata Tingkat I 4B .700 2.Pembina 4A .900 2.20 Tahun 14 Tahun 12 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 1 Bulan 14 Tahun 6 Tahun 18 Tahun 05 Bulan 16 Tahun 28 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 02 Bulan 16 Tahun 22 Tahun 16 Tahun 06 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 04 Bulan 23 Tahun 07 Bulan 16 Tahun 06 Bulan 11 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 09 Bulan 21 Tahun 03 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 06 Bulan 19 Tahun 10 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 04 Bulan 16 Tahun 11 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 05 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 4B .400 3.Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .136.700 3.100 3.400 2.509.500 3.Pembina 4B .174.200 3.500 3.Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .213.500 3.Pembina 4A .230.Pembina Tingkat I 10 Tahun 4A .400 3.000 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .407.500 3.700 2.Pembina Tingkat I 3D .082.Pembina Tingkat I 4A .900 3.407.800 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3B .Penata Tingkat I 4B .367.400 2.200 3.174.614.308.600 3.200 .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .269.400 3.407.Pembina 4A .269.Pembina Tingkat I 4B .407.Pembina 4B .407.906.308.Pembina Tingkat I 4A .367.400 3.700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .300 2.400 3.600 2.Pembina Tingkat I 4B .700 2.Pembina 4B .174.Penata Tingkat I 4B .906.700 2.500 3.082.Pembina Tingkat I 3B .700 3.600 3.509.400 2.900 3.Pembina Tingkat I 3D .174.269.Pembina 4B .400 3.407.Pembina Tingkat I 4A .367.400 3.367.Pembina Tingkat I 3B .700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3D .349.822.100 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .082.957.500 3.643.500 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4A .700 2.492.100 3.230.269.269.822.

082.722.367.174.500 2.269.269.Pembina 4A .500 3.Pembina Tingkat I 3B .400 2.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4A .600 3.Pembina Tingkat I 4A .300 3.643.Pembina 3D .400 3.269.Pembina 4B .509.700 3.Pembina 3B .Penata Muda Tingkat I 4B .269.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4A .707.Pembina 3B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .Penata Muda 4A .Pembina 4A .597.269.100 3.400 3.407.906.600 2.500 3.174.500 3.400 3.269.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Muda Tingkat I 4B .509.Pembina Tingkat I 4A .800 3.Penata Tingkat I 3B .269.23 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 15 Tahun 6 Bulan 10 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 8 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 8 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 8 Tahun 24 Tahun 16 Tahun 05 Bulan 22 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 1 Bulan 19 Tahun 08 Bulan 19 Tahun 05 Bulan 21 Tahun 1 Bulan 24 Tahun 07 Bulan 20 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 4B .Pembina 3C .800 3.400 2.597.Penata Muda Tingkat I 3A .082.367.700 3.906.300 3.300 3.600 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata Muda Tingkat I 3C .689.Pembina 3B .492.Pembina 4B .174.269.Pembina 4A .700 3.269.600 3.Penata Muda Tingkat I 4A .871.174.400 3.367.467.700 2.700 3.400 3.269.600 2.269.400 2.174.722.800 2.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3B .492.400 2.800 2.100 3.100 3.Pembina 4B .722.Pembina 4A .400 2.Pembina Tingkat I 4A .269.Penata 4A .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 3C .500 2.522.400 2.467.597.400 2.269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .993.803.400 3.800 2.700 2.400 3.400 .300 3.200 3.722.Penata 3C .Pembina 4A .700 3.Penata 4A .Penata 3B .700 2.400 2.Pembina 4A .407.Pembina 4B .

700 3.Pembina 4A .500 3.Penata 4A .900 3.900 3.400 2.269.Penata 4B .509.Penata 4A .407.800 2.509.400 3.Pembina 3C .400 3.597.Pembina 3C .400 2.Penata 4A .400 3.900 3.269.308.407.Pembina 3D .Pembina Tingkat I 4A .722.Pembina Tingkat I 4B .400 3.800 3.Pembina Tingkat I 3D .269.492.269.308.500 2.400 2.174.675.614.Pembina Tingkat I 4B .082.597.Penata Tingkat I 3B .Pembina 4B .500 2.800 3.400 2.Pembina 4A .Penata 4B .174.200 3.Pembina 4B .269.Penata Muda Tingkat I 3D .900 2.500 3.100 3.957.722.Pembina 4A .500 3.Penata 4B .993.Pembina Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .700 3.269.300 2.Pembina Tingkat I 3C .597.Pembina Tingkat I 4A .509.Pembina Tingkat I 3C .Pembina 4B .174.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 3C .Pembina Tingkat I 4B .800 .269.367.Penata 4B .509.600 3.367.045.800 2.082.Pembina 4A .700 3.755.500 2.509.22 Tahun 18 Tahun 11 Bulan 14 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 20 Tahun 12 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 2 Bulan 22 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 14 Tahun 26 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 18 Tahun 16 Tahun 16 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 6 Bulan 10 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 4B .308.269.800 2.100 3.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4A .400 3.Pembina 4A .755.800 3.Pembina 3C .Pembina 4B .269.082.Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.597.Pembina 3C .300 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.407.400 3.300 3.597.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .400 2.Pembina 4A .600 3.500 3.600 2.700 3.643.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .045.200 3.837.200 3.Penata Tingkat I 3C .700 3.200 3.308.Penata 3B .Penata Tingkat I 3B .

755.300 2.174.700 3.Pembina Tingkat I 3B .174.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .500 3.Pembina 4A .803.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3D .269.269.Penata Muda 4A .Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 4A .367.200 3.400 2.367.174.700 .Penata Muda Tingkat I 3B .308.082.800 2.174.100 3.Penata 4A .Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Penata Tingkat I 4A .700 2.837.Pembina 4A .400 3.600 3.100 2.600 3.400 2.Penata Muda Tingkat I 3B .707.700 2.871.200 2.467.Pembina 4A .200 2.Pembina 3B .Pembina 4A .269.Penata Muda Tingkat I 3A .Penata Tingkat I 3C .700 3.400 3.400 3.Penata Muda Tingkat I 3D .993.600 3.200 2.100 2.614.Penata Muda Tingkat I 3D .100 3.Pembina 3B .Pembina 3D .922.Pembina 4A .643.400 3.000 2.492.367.Penata Tingkat I 4B .213.269.174.528.Pembina 4A .500 3.Pembina 4B .600 2.174.800 2.082.200 2.700 3.367.200 2.Penata 3B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .993.900 3.100 3.803.200 3.Pembina 4A .082.082.600 3.Penata Tingkat I 4A .100 3.Pembina 4A .400 3.400 3.28 Tahun 18 Tahun 24 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 18 Tahun 10 Tahun 14 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 14 Tahun 10 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 01 Bulan 16 Tahun 17 Tahun 11 Bulan 16 Tahun 14 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 06 Bulan 14 Tahun 22 Tahun 10 Tahun 15 Tahun 06 Bulan 10 Tahun 14 Tahun 11 Bulan 23 Tahun 24 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 07 Bulan 20 Tahun 16 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 3D .536.492.Pembina 4A .Pembina 4A .993.Pembina 4A .Penata Tingkat I 4A .Pembina 4A .269.Pembina 4A .Pembina 4B .597.Pembina 4A .700 3.400 2.993.174.Pembina 3C .200 3.993.492.400 2.643.707.367.600 2.Penata Tingkat I 3D .700 2.700 2.600 3.822.

174.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .400 .Pembina 4B .400 2.400 3.100 2.993.200 3.Pembina 4A .887.800 2.906.500 2.Pembina 4B .900 2.367.700 3.500 3.700 2.045.700 2.269.Pembina 4A .600 2.269.700 3.174.Pembina 4A .Pembina 3A .Pembina 4A .467.269.200 3.Pembina 4A .174.Pembina 4A .Pengatur Muda Tingkat I 4A .174.600 2.Pembina Tingkat I 4A .200 3.200 3.269.400 3.Pembina 4A .Pembina 4A .900 3.269.Pembina 4A .269.467.082.993.700 3.174.Pembina 4A .174.700 3.700 3.Penata Muda 4A .000 2.700 3.Pembina Tingkat I 4A .200 3.700 2.Pembina 4A .500.500 3.600 3.Pembina 4B .Penata Muda 3A .800 3.407.Pembina 4A .Pembina 3D .993.Pembina 4A .993.700 2.906.Pembina 4A .174.Pembina 4B .Pembina 4A .000 1.174.Pembina Tingkat I 4A .700 3.174.Pembina 4A .100 3.600 3.407.Pembina 4B .Pembina 4A .174.Pembina 4A .600 3.100 3.Penata Tingkat I 4A .700 3.308.367.367.269.Pembina 4A .467.Pembina 4A .Pembina 4A .500 2.100 3.600 2.20 Tahun 10 Bulan 18 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 01 Bulan 20 Tahun 4A .700 3.Pembina Tingkat I 3B .700 3.174.Pembina Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.300 1.Pembina 4A .400 3.Penata Muda 3A .400 3.306.906.Pembina 4A .611.993.Pembina 4A .400 2.174.536.500.407.Pembina 4A .Penata Muda Tingkat I 21 Tahun 18 Tahun 06 Bulan 20 Tahun 13 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 10 Bulan 16 Tahun 14 Tahun 6 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 6 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 19 Tahun 5 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 16 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 01 Bulan 18 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 12 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 20 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 14 Tahun 20 Tahun 18 Tahun 18 Tahun 14 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 2B .254.334.

700 3.Pembina 4A .900 3.500.700 1.Pembina 4A .300 2.000 .837.281.800 3.500.308.Pembina Tingkat I 22 Tahun 26 Tahun 4A .000 1.174.200 3.722.500.367.407.308.000 3.Penata Muda Tingkat I 4B .200 3.500 1.407.675.407.Pembina 4B .Penata Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.367.500.Pembina 4A .Pembina 4A .700 3.300 2.082.367.Pembina 4B .900 2.500.Penata 3B .400 2.993.000 3.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .509.675.Pembina 4B .722.000 2.700 2.700 3.500 3.900 3.100 3.Penata Muda Tingkat I 4B .500.Pembina 4B .269.407.900 3.Penata Muda Tingkat I 3B .Pembina 05 Tahun 00 Bulan 3A .500.Pembina Tingkat I 4B .174.Penata 4A .700 3.900 3.300 3.700 3.600 3.407.189.993.119.Pembina Tingkat I 4B .200 1.100 3.269.300 2.Pembina Tingkat I 4B .082.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3C .082.675.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 3C .Penata Muda 23 Tahun 21 Tahun 4A .400 3.000 1.100 1.509.174.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .Penata 3C .119.Pembina Tingkat I 4A .174.500.Pembina Tingkat I 13 Tahun 2 Bulan 8 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 12 Tahun 3 Bulan 12 Tahun 5 Bulan 3C .500.000 1.Pembina 20 Tahun 19 Tahun 23 Tahun 4A .700 2.000 1.269.000 2.119.300 1.16 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 16 Tahun 5 Bulan 22 Tahun 20 Tahun 15 Tahun 01 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 16 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 01 Bulan 16 Tahun 06 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 16 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 01 Bulan 18 Tahun 18 Tahun 4A .400 2.Pembina 4A .Pembina 4A .174.600 3.Pembina Tingkat I 3B .500.Pembina 4B .700 3.500 3.000 3.700 1.600 3.

922.100 3.Pengatur Tingkat I 4A .269.600 .500.407.308.Pembina Tingkat I 4B .200 3.420.000 1.500.Pembina Tingkat I 4A .281.Pembina 4B .Penata 3B .700 3.349.700 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4A .700 3.100 3.Pembina Tingkat I 4B .407.Pembina 4A .082.100 1.614.500.Penata Muda Tingkat I 4A .400 2.700 3.300 3.Pembina Tingkat I 4A .407.467.100 3.Pembina 4B .Pembina 4A .Pembina 2A .Pembina 4A .000 2.993.367.Pengatur Muda 4A .Pembina Tingkat I 3B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .509.467.600 1.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .407.500 2.367.367.Penata Muda Tingkat I 4B .700 3.900 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .100 3.509.500 3.000 2.269.Pembina 4A .400 3.308.600 3.Pembina Tingkat I 2D .300 3.400 3.367.300 2.407.Penata 4A .900 3.900 3.086.700 1.700 3.367.000 1.407.500 3.100 3.367.Pembina Tingkat I 4A .509.200 3.675.500.993.509.100 2.400 3.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 4B .675.000 1.308.000 1.367.900 3.407.467.269.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .Penata Muda Tingkat I 12 Tahun 11 Bulan 16 Tahun 3C .500 2.500.Pembina 22 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 4 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 11 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 24 Tahun Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 2.13 Tahun 5 Bulan 9 Tahun 10 Bulan 3C .269.100 3.407.Pembina Tingkat I 4A .600 3.700 3.Pembina 5 Tahun 19 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 25 Tahun 20 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 22 Tahun 24 Tahun 24 Tahun 20 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 00 Bulan 3B .Pembina 4A .900 3.500.500 3.269.400 3.Pembina 4B .800 3.

Pembina Tingkat I 3C .300 2.407.700 3.Pembina 4A .200 2.Penata 4B .800 3.Pembina Tingkat I 3B .643.Pembina Tingkat I 4B .614.Pembina 3B .643.600 2.643.230.449.433.Pembina Tingkat I 4B .Pembina 2D .367.300 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .800 2.Pembina Tingkat I 4B .800 3.400 3.509.400 3.722.Penata Muda Tingkat I 2B .100 2.Pembina 4B .492.269.675.400 3.400 3.Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.400 2.509.400 3.Penata Muda Tingkat I 3C .174.Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 3B .407.500 3.509.Pembina 4B .509.722.Penata Muda Tingkat I 4A .Pembina 4B .269.300 3.Pembina Tingkat I 4B .614.600 3.367.Pembina 3B .509.509.597.700 2.400 2.300 3.467.492.614.700 2.200 3.500 2.100 3.420.Penata 3B .100 3.571.300 2.407.Pengatur Tingkat I 4B .269.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata 4A .722.Pembina 4A .200 3.269.367.407.Penata 3C .675.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .300 2.500 3.300 3.467.Pembina Tingkat I 3B .700 2.Penata Muda Tingkat I 3C .722.Pembina 3B .800 2.597.Penata Muda Tingkat I 2D .500 2.100.100 2.Pengatur Muda Tingkat I 4A .Pembina Tingkat I 4B .200 3.Pembina Tingkat I 3B .500 3.Pembina Tingkat I 4B .700 3.Pembina Tingkat I 4B .822.24 Tahun 19 Tahun 26 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 27 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 26 Tahun 23 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 15 Tahun 00 Bulan 17 Tahun 26 Tahun 16 Tahun 9 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 28 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 22 Tahun 21 Tahun 25 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 8 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 07 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 00 Bulan 4 Tahun 11 Tahun 00 Bulan 13 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 4A .100 3.Pembina 4A .400 2.Penata Tingkat I 4B .Penata 3C .509.Pembina Tingkat I 4B .400 .281.400 3.400 3.500 3.174.Pembina Tingkat I 3D .400 3.200 3.500 3.Pengatur Tingkat I 4B .Pembina Tingkat I 4B .269.

Pembina Tingkat I 4B .400 3.100 3.600 3.200 2.Pembina 4A .Pembina 3D .Penata Muda Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.700 3.Penata Muda Tingkat I 4A .600 3.Pembina Tingkat I 3B .Penata 4B .Penata 4B .269.Pembina Tingkat I 4A .Penata Tingkat I 4A .614.597.Penata Muda Tingkat I 3B .755.900 3.700 2.600 3.Pembina Tingkat I 3B .281.Pembina 3B .Pembina 4B .509.Pembina 4B .400 .367.509.Pembina Tingkat I 3A .Pembina Tingkat I 4A .400 2.300 3.200 2.306.600 3.407.300 3.755.Pembina 3C .100 3.700 3.900 2.800 3.Pembina Tingkat I 4B .800 2.400 2.Pembina 4A .349.367.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .467.500 3.500 3.509.600 2.400 2.281.349.492.900 3.Pembina 3C .492.367.400 2.Pembina 3C .500 3.407.700 3.993.597.492.200 2.174.Penata Muda Tingkat I 4B .Pembina 2B .Penata Muda Tingkat I 4A .407.200 3.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .082.Penata Muda Tingkat I 3B .492.500 3.100 3.Penata Muda 3B .045.600 3.467.Pembina 4A .Pembina 4B .993.400 3.26 Tahun 19 Tahun 10 Tahun 05 Tahun 00 Bulan 2 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 23 Tahun 23 Tahun 00 Bulan 25 Tahun 16 Tahun 14 Tahun 06 Bulan 14 Tahun 10 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 6 Tahun 22 Tahun 19 Tahun 06 Bulan 20 Tahun 14 Tahun 00 Bulan 14 Tahun 14 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 05 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 00 Bulan 24 Tahun 20 Tahun 6 Tahun 19 Tahun 00 Bulan 20 Tahun 22 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 24 Tahun 26 Tahun 24 Tahun 21 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 4B .269.614.800 3.800 2.509.400 2.700 2.Pembina 3B .082.Pengatur Muda Tingkat I 4A .200 2.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 3C .308.269.269.600 3.407.Pembina Tingkat I 4B .Penata Muda Tingkat I 4A .269.400 3.Penata 3B .Pembina 4A .467.643.Pembina 4A .Pembina Tingkat I 4B .Penata 4A .467.Pembina Tingkat I 4B .700 3.215.391.700 2.467.800 3.407.Pembina Tingkat I 4B .400 2.Penata Muda Tingkat I 3B .600 2.

906.500 3.269.362.Pembina 4A .174.400 2.Penata Muda Tingkat I 4A .Penata 2D .700 3.Pengatur Tingkat I 4A .082.400 3.100 3.174.367.500 2.822.269.400 3.269.Pembina 4A .Pembina 4A .Pembina 4A .367.Pembina 4A .Pengatur Tingkat I Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp 3.Pembina 4A .900 1.400 3.Pembina Tingkat I 4A .700 3.20 Tahun 16 Tahun 21 Tahun 11 Bulan 19 Tahun 00 Bulan 18 Tahun 20 Tahun 17 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 20 Tahun 26 Tahun 18 Tahun 20 Tahun 10 Tahun 16 Tahun 22 Tahun 20 Tahun 21 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 00 Bulan 23 Tahun 00 Bulan 26 Tahun 22 Tahun 22 Tahun 26 Tahun 12 Tahun 07 Tahun 00 Bulan 21 Tahun 4B .407.Pembina 3B .700 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4B .400 2.407.700 3.Pembina 3C .082.Pembina 4A .200 3.Pembina 4A .722.Pembina 4A .269.600 3.Pembina 4A .349.Pembina 2D .400 3.Pembina 4A .803.400 3.600 3.Pembina Tingkat I 4A .Pembina 4A .400 2.Pembina 4A .200 3.009.269.Pembina 4A .Pembina 4B .269.269.100 2.367.100 3.100 3.600 3.367.571.269.Pembina 4A .269.Pembina 4A .900 .700 3.922.400 3.100 3.

KC SURABAYA 00411 -.si Warsito.KC SURABAYA Jombang 00411 -.KC SURABAYA Jombang 00411 -.UNIT 00411 -. Drs. Drs.m.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang 00411 -.No Rekening 041101002556531 002301011291533 002301010215534 002301011386532 364901013095534 364901013073532 364901013103531 364901013076530 364901013102535 364901013087531 002301010225539 041101002575535 041101002260538 002301010083539 002301009984530 002301010033534 041101002635539 002301010358536 041101002265538 041101002287530 002301010119534 041101002578533 002301010300533 041101002305532 002301010052538 002301010334532 002301010296530 002301012035532 002301010047533 002301006861539 700301001846537 041101002249532 002301010782531 002301010125535 002301009356533 Nama Bank BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes Cabang Bank 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG An Rek.KC SURABAYA Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG Jombang 00023 -. Bank SATUMI Esti Widayati Kiswahyuni Wahib Fatchul Jannah Sumiati Ali Ashari Sutarni Aprianto Lilik Mubirroh SUCIPTO SUTIKNO SINGGIH SANTOSO SUDARMANAN ABDUL GHOFUR ARDIYANTO BUDI SABBIHIS WULYANTO ARIFIN MARKUM ABU KOHIR SRI WAHYUNI EDDY SUPAAT WINO DIYONO MARSUN Suyono SURAWAN Hari Winarto. Rosidin Drs. Drs. M. Drs.si SRI NURHAINI SUHARIYANTO Chotib Subagyo.Jombang 07003 -.mm Sudarmadji. Mm FAJAR WALIDA .KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA Jombang 00411 -. Sh.KC SURABAYA KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG Jombang 00411 -.

TAUFIQUR ROHMAN SRI MIFTA ULFAH GATOT RUKMINTO USWATUN KHASANAH AHMAD DWI ULINNUHA ERNAWATI AKHMAD TONI VIVA NOVIA ALFIANA ANA MAHMUDAH SULISTYO RINI YULI PUJI RAHAYU SAYEKTI PUJI RAHAYU IMILDA ANIK KHUDAIFAH SOLIKIL ABADI THERESIA MARIA K ESTITUTI RETNO K E ELI SRIYATI SRIANAH .UNIT TAPEN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . HARUMI PRIMA ERMANU SULISTYANTI ERNA KARTIKASARI MINTO UTOMO TJITJIK SURIJANI YHANI HENDRO KRISTIANTO SUNING TIAS HARTI HERI MUJIONO DYAH PURWANTI DWI SRI SETYARSIH SUCI RAHAYU AGUS MARHANTO UMI KALSUM ARIF SUSANTO TOTOK WAGIANTO SITI MUKHAROROH PONIMAN SULTON GANDES PAMIATI DJOKO SUPRIJONO ENDAH PURWANINGSIH MUNANDAR Siti Amiroh TITIK ROFIDAH SUWARNO . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .UNIT TAPEN .002301009242530 002301014433532 002301009341538 002301009133537 002301014934538 002301014556534 002301014435534 002301014680537 002301014332532 002301014395530 247812933 247989229 120810190 002301008673534 002301014853538 244674937 244674915 247886008 120828313 1420012160122 244641276 120809718 119605538 119587164 119593745 119606586 002301009344536 002301008478536 002301009540530 624101008975534 002301008819538 624101008978532 002301008060537 002301008189535 002301008169535 002301008498536 002301008844533 002301008101537 002301009169538 625101005824533 002301014650532 002301009842534 625101005823537 002301008681537 002301011111539 002301014739530 365501014455530 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI MANDIRI BNI BNI BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG . SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG . . . . . UNIT PLOSO JOMBANG M. SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 06251 -. KANCA JOMBANG 06251 -.

002301008217532 119578568 119612921 041101002561536 319801010844537 119591283 319801010805533 002301011376537 002301014388533 002301008096538 002301010804537 002301008678534 002301010674534 002301010450532 002301009849536 002301014994538 365601011288530 365601011265532 002301010934536 002301008414532 002301008672538 365601011255537 002301008761531 002301008965533 365601011264536 002301009070535 002301010859532 002301008860539 002301008128539 364001017084539 002301011513537 002301008260535 002301008428531 002301011204536 002301008368537 364001017018538 002301008655536 002301011598537 002301008166537 002301011162530 365001008179536 002301008937530 365001008165537 002301008293538 365601011290537 002301014603535 365601011277539 BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA 03198 -.UNIT PABEAN SENAYAN 03198 -. DIMYATI SUMARNI SURINI SRI WILUJENG Aslikah PAJAR SURYATI PUJI ROKHANI SUHARTI SUNGKONO SUPRIYATI SULASIYAH Sih Lestari Sayekti YUNI ARMIATUN TRI SUBEKTI ILUT ANDRIANTI MEI Tjiptoadi SUPARMAN SRI PURWANINGSIH MOCH CHAMIM SRI MIYATI MALIKAN MAJID MINSRIATI ABDUL WAHAB Siami . UNIT SUMOBITO KUSTI ERNANIK ABDUL WAHID YAYUK NURSIATI SUSANAH SRI WIDYANINGSIH JUNTI SUMARIANI WIWIK SRI WIDIADSIH SETYANA ISMIHARIATIN SUGENG SUBAGYA LILIK SRI WAHYUNINGSIH SUSTYANINGSIH LILIK RAHAYU SUPARWATI ASNAN ADI CAHYONO Gatot Suwondo Siswadi CHAMIATIN HENY KUSYANTO LULUK MASLIKAH SUHARTININGSIH MOCH. UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO .UNIT PABEAN KANCA JOMBANG . CHOLIL M. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG .

ACHMAD SODIQ BASUNIN UMI KULSUM BUDI LEKSONO SUNOKO KRISANTUS BAMBANG THOMAS SUDALMO MOHAMAD ASMAI WAHYU SASMITANING SUPRAYITNO SUTRISMI KRISTANTINE EDI DWI WAHYUNINGSIH ENDANG SETYAWATI Rilo Pambudi PURWANING LESTARI SAADATUD DAROINI YAYUK SRI RAHAYU Suwito Utomo MURTIATI NURYATI JUPRIYANTO ISLAN ANIS WIDYANINGSIH SUPRIANI SULASTRI SRI HARNANI SRI WAHYUNI PUTANI Dwi Prihatini Adi Prayitno ENDANG ENNY INDARTI Sudjono Kastin Sih Angrenani Mahmudah LILIK WURYANI NUR CHAYATI PURWATI WIWIK SRI INDARTI SRI LESTARI TITI ESTUNINGSIH KUSYANTO ASIYAH SUPARTINI HERI PURNOMO .002301008665531 624401008017532 002301008603539 002301011010539 002301008311530 002301008214534 002301011195533 044301002515532 002301009158537 002301008829533 002301010723537 364001017017532 002301010568539 002301011402532 002301011302538 002301014782533 365601011268530 002301008068535 365601011276533 002301011033537 002301014741537 002301014911530 625101005821535 002301008244539 002301014390530 625101005822531 002301011349530 002301008188539 002301008658534 002301010203537 002301009923534 002301014451530 002301009841538 002301010692532 002301011485530 002301010492534 624701005677539 002301008632538 002301014528531 002301014965539 002301010526537 002301014961535 002301014868533 002301008194530 002301008089531 002301008791536 002301014475534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00443 -.UNIT TAPEN KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG .UNIT TAPEN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang . . KANCA JOMBANG . . . 06251 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . 06251 -.KC JAKARTA TB KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT NGORO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG .

. KANCA JOMBANG UNIT BANDAR KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KHOIRI MOKHAMAD TITA SURYAWATI Asih Kusnan SUTAMAT MUTORIAH HARI WILUJENG KASTANIK HERIYAH LESTARI WIDAYATI ENDANG HARTATIK SUDARTI WIWIK IDAYATI ERNI KASRI JATININGSIH YATEMI NUR FAUZIAH ISNAYATI SAMPUNIE KUSHARIMURTI HASTIN NADHIFAH SRI SUDJATMI SITI ASTUTI SUSANA ISMAWATI SRIMIATI PARTINAH ESTUNINGSIH SULIKIN Susiyanto TURYANTI UMAWATI SUNARLIN SARIMAH . . KANCA JOMBANG .002301010752536 002301011403538 002301010608533 002301010810538 002301008723533 002301008313532 002301008270530 002301011104532 002301011125538 002301008420533 002301014619536 002301014368533 002301010821539 002301010637532 002301014454538 002301011482532 624001005366538 002301008638534 002301011243530 002301014990534 002301014425539 002301008684535 002301011326532 002301010886539 002301009388530 002301008880539 002301010750534 002301014516534 002301010538534 002301011274531 002301010779538 002301014813538 002301008173534 002301014969533 002301014926535 002301009222530 248628148 1420012160049 244641232 1420012160197 248221803 002301008199530 002301014840535 002301009109538 248602209 002301008853532 002301010873536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BNI MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . SUWITO SRI LESTARI SARJUKNINGSIH BUDI ENDANG PRATIWI SUNIPAH AGUS LUKMAN HAKIM SUMARDI . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . ANDIS TRI . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN 14231 KCP Jombang SENAYAN KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SUNAR RAHAYU ABDUL KOLIK SAMPURNO SUPARLIK M.

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG BRI UNIT BANDAR KDML KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . UNIT BARENG JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG . KANCA JOMBANG SENAYAN SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG . . . . KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG .002301014318538 002301010738532 365001008172534 002301014749535 002301008418536 120822537 248347655 041101006487530 002301014973532 002301014562535 002301010682537 002301014857532 002301008262537 002301014316536 624101008983537 624101008980539 002301014883533 002301014447531 002301014980539 002301010574530 624001005319531 002301010501537 002301011114537 365501014535534 002301014827537 002301008355534 365501014518532 365501014537536 002301009100534 365501014527531 365501014531530 002301008062539 365501014514538 002301014616538 002301010894532 002301010977534 002301014649531 002301010732536 002301010259538 002301008147533 002301011226538 002301011423538 002301008491534 002301010005531 002301009943534 002301011632535 002301014860535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .KC SURABAYA . KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . SUTINO KUNTARNI SUNARYATI SUDIYONO EKO SASONO SUHERMAN PARKUN SUPINAH KUNAWI MASWIN YULI RAHMAWATI SUKIRMAN BACHRUL ULUM YUNANINGSIH RENI HASTUTI ARTINAH SUMINARSIH NUR SAID NUR HIDAYATI DONNY ERFANTORO SRI LEMBAHINGTYAS BAMBANG KISWANTO ENDANG SULILIK BOWO SUHARINI AINURROFIK ROHMATUN JANAH Edy Priyanto DEWI MURPYANINGSIH RUPIATI Kustiningdyah Malikah MUJIONO Siti Mundanah IRA DWI SULISTYORINI LINTANG JAUHARI MUSTAQIM KARIYANI SRI MULJANI ERNY SULISTYOWATI YULIS ANDARWATI Sumarti SUGITO SUPRAYITNO Moch Chomson Suharlik SRI MISTUTIK ISNADI . KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG .

UNIT BANDAR KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT BANDAR KDML KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BANDAR .002301014580533 002301008894538 002301010595536 002301009851533 244679356 282089827 002301010347535 002301009960536 002301010016532 002301010021537 002301011411531 002301014948537 002301011286538 002301014383533 364901013091530 002301014902531 002301010959536 002301009171535 002301008660531 002301010485537 002301008366535 002301011209536 002301010716530 002301014596534 002301011083532 002301014997536 002301014710536 002301010533534 002301014411530 002301009051531 002301008403531 002301014989533 002301014481535 002301010712536 002301014591534 002301014762533 624001005371533 002301008082539 002301010713532 002301011259531 624001005333535 002301008679530 002301011392533 002301009001536 624001005367534 002301014495534 002301008066533 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . MARIA SRI ENDAH RAHARTINI Munafiatin ADMININ Ninik Setyowati SULISTYONINGSIH M SOLAHUDDIN Budi Subandrio MUKAROMAH Sriamah SLAMET RIYADI Supariyah ABDUL MALIK WASIS SULIADI MIATUN TUTUT KHOIRIYAH SITI SUSMIATI SUPARNO MULYONO JAMILUN MOH THOHIRI MUCHAMAD ALI IMRON Rifai SUGENG ELLY ASTUTI SAPA''AH KISMI HANDAYANI ENDAH BAMBANG BUDIONO SUWANU MAHMUD SUGIHARTO NURALI SUPRIADI SUWARSO MOH. JAMALUDIN SUHARTONO KUSWADI SUANDRIYAH SULKAN WIJAYADI MARIYANI WIWIK EKO WATI MARTINI . KANCA JOMBANG . . . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN Senayan Jombang Jombang Jombang Jombang KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . UNIT GUDO JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG SUPARNING SUKOCO MUATIN KUNDARIYATI ENDAH FIR BUDI P.

Humaidah Am Kusnowo Oktanan Irianto DUMIASRI SUNARMI SRI ROKHAYATI SRI ANAH Suyanto WIWIK SUDARMIATI SUKISMIATI SULIATI SUMINI . SRI UMIYANINGSIH MARDIYAH SRI ESTUNINGSIH HARIJANI KUSNIAH SUMIATI SULIK INDARWATI BUDI KARTIKO MOH. . .KC SURABAYA UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . MASHUDI SETYOADI UTOMO .002301008296536 002301014313538 002301014918532 365601011279531 002301011626534 365601011262534 002301011295537 002301008396530 002301014869539 002301014854534 002301008193534 002301009141530 002301008160531 002301014602539 002301014976530 002301008601537 002301010609539 002301010633538 002301008793538 002301014791532 002301008454532 002301010545531 002301010102537 002301009491537 002301011441536 002301010785539 002301009832539 002301011076535 002301009919535 002301008223533 002301010105535 041101002489530 034101005199533 248209444 248243996 1420012159934 1420012161542 002301011144532 041101002560530 119601135 041101006494537 365401014105539 002301008499532 002301008668539 002301014927531 002301009157531 365401014114538 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .Jakarta Warung SENAYAN SENAYAN 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG Jombang 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 00341 -. KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG NGATMIJAN SUDAR MACHSUNAH ERNAWATI Koriyah Nurul Fitriyah LASMINAH SUGENG SUBAIRI MOHAMAD ARIFIN WULANDARI RETNANINGSIH SUNARMI SUWARNI MOHAMAD JALI WINARTIN SRI PRIHATIN WAKIDIN Semulyaningsih HARI PURWANTO AINUL FATROH MAHMUD SUNARYO SUPARMI Ramini DARMINI Hj. UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -. . .

KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO SUTALIS SADIJAH Suat Budi Santoso NUR HALIMAH SITI ROMELAH HERI SUBIYANTO SAHUDI DJUWARTI ENDAH LAUCHIN ISWANDI SUSNANINGSIH DIDIK HARI PURWANTO SLAMET SUBAGYO SAMIATI Ekananta Kusbyantari NINUK KUMALASARI KUSMIATI PRIJO SUMARNO CHUSNUL MACHSUM NUNIK CATUR MUJI Mohamad Khozin SUMULYONO MINARNI SITI ZULFAH ISMUNARKO SUPRAPTI SAYUTI SIS AGUSMUNINGSIH RIRIN SUNARINGTYAS MUTMAINAH Sutrisno LESTARI DWI WAHYUNI SUMINEM Ninik Sumarni NISWATI ALIYAH YUNI ISBANDIYAH TITIN SUHARTILAH Sri Puji Kisworini Indriati TAMUNAH SURYANI DJODI SUSILO ABDUL MALIK BAHRUDIN ASMADI ROKIM Nurkholis Sugiono . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang . 00023 -. KANCA JOMBANG . Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . .002301014567535 365401014147531 365401014137536 365401014152536 365401014101535 002301011132535 002301008516538 002301008489537 002301008233538 002301011278535 002301010837530 002301008376530 002301011481536 002301014474538 002301011100538 002301014897532 002301010790534 002301011468538 002301014941535 002301014333538 002301007249536 002301008721531 002301008142533 002301008317536 002301008961539 002301010406533 002301008809533 002301014784535 002301010417534 002301011258535 002301010563539 002301010396534 002301011221538 002301014514532 002301014909533 002301008905533 002301010622537 002301010058534 002301014320535 002301008645531 365601011259531 002301008145531 365601011280532 365601011251533 002301008702537 365601011286538 365601011289536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes .

KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG Emiarsih Asmadi MOHAMAD SLAMET SUJONO SUMARTO SURADI CHOIRIL ANWAR SY ENDAH JAMADI PASIH WONGSO SOFFIN MINIARTI SUSWATI ANI SUPRIYANTI .KC SURABAYA 00411 -.Jakarta 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang 00411 -. TITIK MARLINA SUMARIYONO . SUJARWATI SAMI''UL SRI BUDI UTAMI KANTIN ASTINI HARTINI SULISTYANINGSIH AKHMAD KHUSEN SUWADI NURSOKIYAH SUPRAT BASIS UDIYONO SUPARTO SUBADI WAHYU INDRIATI SRI SUDARTI VERONICA NGATIYEM KHOSIYAH CHABIBUR ROHISAH Suliatin Eka Elya Sri Ratnawati SUPARMI DIDIK PURWO ATMOJO MUSRIANAH PUDJI SANTOSO RONO IMANU MARFUAH SULASTRI AMINI . 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang . KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN 00411 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN 00411 -.365601011284536 002301010900537 002301010565531 002301014538536 002301011159537 365501014524533 041101002256539 248191264 120810225 041101002564534 041101002562532 120839028 019301033285533 1420012159959 1420012160064 041101002493539 002301008622533 002301008209539 002301011378539 002301014583531 002301014903537 624901005040536 002301008129535 002301009110539 002301008205535 002301008548535 624901005046532 002301014367537 041101002648532 041101002632531 119604114 119611994 041101002584534 119583545 002301009941532 002301010681531 041101004216535 041101006489532 120821055 119598971 041101002495531 248598927 248345284 002301011007536 1420012160163 002301014876536 002301008408531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SENAYAN 00193 -. . BRI UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG BRI UNIT PLANDAAN . .

KC SURABAYA Senayan Senayan KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG . JASIN SUKARNO Kardiwiyono SRI HAYATI SITI URIFAH Rina Suryanti SUPARMI ROFUD ISNARTI ARIH HARTINI Niati Irwaningsih NURI NURHAYATI MASRUROH SAIFUL WITO UTOMO TIYAS SRI RAHAYU MOHAMAD LAHUDIN SUPRAYITNO Sri Hartini NURHAIDA SUHANIK MOKHAMAD ROKHIM ROKIB BAMBANG HERU STIYO MOKHAMAD RIYADI KARTINI SRI HIDAYATI GHOIB . UNIT PETERONGAN SENAYAN Senayan SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH SENAYAN SENAYAN Jombang Jombang Jombang UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG UNITW PETERONGAN KANCA JOMBANG UNIT PETERONGAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .002301008956534 002301011370531 002301010839532 002301009844536 002301010172532 002301008156532 002301008362531 002301014952536 002301008846535 624701005661538 248315419 244679378 002301010199534 002301010272536 002301010355538 320301023686539 002301008820539 320301023690538 320301023703535 002301008504531 320301023727539 320301023687535 002301008154530 320301023588537 002301010578534 320301023720537 002301010710534 002301008346535 002301014660537 320301023693536 119598030 282089689 120824737 041101002581536 282089690 282089555 002301011019533 002301010315538 002301011452537 002301014450534 002301008198534 002301014373538 002301008436534 002301011192535 365401014108537 002301009074539 365401014141535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG YULI AKHWANINGTYAS Wibawaningsih Idha Herlina HARI CAHYONO Tri Wahyuni KHAMDANI KASMI GALUH RATNA SULISTIYA MATRODI Kustari SIH WIDARTI LILIK BUDI SRI WAHYUNI ENDANG AGUSTININGSIH ZAINUL ARIFIN SAMUDJI SUMINAH HERAWATI SUTRIYO KASMIDI MARIATI MOCH.

JBG KANCA JOMBANG Jombang SENAYAN Jombang Senayan SENAYAN SENAYAN Jombang . . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG 06251 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT WONOSALAM KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT WONOSALAM . KANCA JOMBANG . .365401014111530 365401014102531 002301014394534 002301014701537 002301009068538 002301008934532 002301014401535 002301014328533 002301008485533 002301010582533 002301008323537 737201001599539 002301011383534 002301008615536 002301011494539 737201001569534 002301008292532 002301010003539 120820448 002301010392530 282089792 119604782 120813667 002301010386539 002301014874534 002301009043538 002301009045530 624901005076537 002301008180531 002301014453532 002301014950534 002301014795536 002301014564537 002301014350530 002301011012531 002301014329539 365601011256533 365601011218535 002301010711530 365601011261538 365601011250537 002301010516532 002301009234537 365601011283530 002301008854538 625101005820539 365501014505539 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG .UNIT TAPEN UNIT PLOSO JOMBANG SUMITO PARYONO SAIDA SETYRINI TRIN TAQWANI EFENDY ISTIANAH USWATUN KHASANAH AMY ARIYANI UMI NADLIFAH MUTHOWIAH SUDARSONO SUKENI CHRISTINA SUPARMI YAIS MUDJIONO SUTAMAH SUTJIPTO DJUWADI Kasih Yati Yasih MULYATI JUWARIYAH RATNAWATI SRI SUGIYARTI KHOMSIATUN SUHARTINI SARPIN HANIAH KRISDAYATI SUWAJI KAMIM SRI IBAYATI SRI WILUJENG HERIYANI SUTRISNO ASLIKAH PARENI ABDUL KALIM HALIMAH ABDUL MADJID SUNARTI SUBANDINAH BASYUNI SRI ANJARYATI MUDHOHIR Suajar Iswantoro WELLY MULYO SUHARTO AGUS ELY SUWASONO RAHMAD PAMUJI . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG . . . .

KANCA JOMBANG . UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Kusdianto Moh. Abdul Kholik KARLIK JUWARIYAH DJAYADI TRI RUDI HARDIYATNO KADARNO ISMUHADI ASKAN HARNAWI Istiani ALI HASAN MOHAMAD OCHUD SULAMI Sulili'ami SUPRIYADI TITIK ERNAWATI CHOIRUL ANWAR UMU SALAMAH WIWIK KUSUSIATI KUSTIARIN WIJI MULYONO AGUSTIYAH DWI YULIASIH SUDARMIATI WURYANI SOEWANAN RETNO WURYANINGTYAS NINING WIDARWATI KUS NOOR AINI KAMSUL HADI JIATI DARWATI Tri Winarni MADJARI SUPRIHATIN KARTINAH DJUMINEM SUGIANTO SUWIJI AKHMAD JAUHARUDIN KAMSIWIYATI RUSMIATUN IMAM ILYAS KASIANI SETYONINGSIH SRI WAHYUNI . KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG . . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG . .365501014504533 365501014512536 002301008845539 002301008288533 002301008448531 002301008957530 624101008971530 002301014792538 002301014901535 364901013075534 002301011138531 002301014357532 002301014895530 002301008172538 364901013085539 002301008914532 002301011219531 002301014805535 002301009113537 002301014987531 002301014466535 002301014814534 002301014785531 002301014551534 002301008115536 365401014037532 365401014157536 002301014820535 002301014666533 002301008093530 002301008295530 002301010514530 002301008602533 002301011263530 002301008625531 002301010631536 002301014855530 002301010771530 002301014348533 002301008220535 002301014939538 002301011377533 002301008417530 002301009235533 002301014718534 002301009241534 002301009206534 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT BARENG JOMBANG . . KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . . .

KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MEGALUH KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . SITI SUDARWATI PUJIONO JADIONO PURWOTO NURIYATI DIDIK EKO LUNDJONO LIES UTAMI SURYANINGSIH DWI MOCHAMAD RALI TAAT . . .KC SURABAYA 00411 -. KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO . UNIT GUDO JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KESAMBEN U KESAMBEN -JOMBANG 00411 -. KANCA JOMBANG Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .KC SURABAYA SENAYAN 14231 KCP Jombang Jombang Senayan UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG TATIK TRI SANTI ULFAYATIE ISTICHOMAH SRI MULYATI ANY YULIASTUTI NIKEN PUJI WILUJENG MASHUDI TEGO BAWONO MAISYAROH Dwi Mulyono TATIK SUWARTI SUTIKNO SUCAHYO SUHADI SUDARTO SUDARTIK PENNY RIHARTI Tamim Baderul Zaenuril SRI KADARMANI Retno Etty Lukitaningsih WIWIK SUMARMI Florentina Suprihatin RAHAJU KHUMAIYAH NINIK SUSILOWATI Suprawoto HENY PUJIANTO BAMBANG HADIANA SULISTIANI Sunari BUDIONO SRIANAH SUDARTO CHAIDAH UMI CHURIYATIN ANIK RODIYAH .002301008817536 002301014799530 002301014506539 002301014544537 002301011088532 002301008750530 002301010836534 002301011422532 002301008813532 002301010698538 624701005663530 002301010898536 002301009147536 002301014407531 002301011011535 365201013844530 002301014614536 002301010756530 002301010135530 002301010505531 002301010588539 002301010497534 002301014867537 002301014810530 364901013088537 364901013090534 002301009044534 002301010787531 002301008259534 002301010816534 002301010648533 624601008099532 624601008068531 041101004884532 041101002574539 119581809 1420012159942 002301010438530 282089612 365401014132536 002301008696532 002301008636532 002301008902535 365401014034534 365401014150534 002301011140538 002301008211536 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI MANDIRI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG .

UNIT JOGOROTOKANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT JOGOROTO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG U KESAMBEN -JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . UNIT PLOSO JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . ISMIATIN NAFSIAH WIWIK SRI RAHAYU SUPIYAH SUNGKONO Suhudini SUCIPTO Senadi SUSILA EKA Eko Hidayati SUNTINI SADJI ENDANG SETYA SISWANI Agus Marwanto SRI MULATSIH SULASTUTIK SITI JAMILAH MEI HER UTAMI MUSTOFIYAH LESTARI EKO PURWITO ABDULLOH CHARIRI SULISTYANINGWATI GATUT RUSMINANTO AINUR ROFIQ Lilik Widayati PONITI SUPRIADI WINARKO EDI SETIYANTO ADI SUSILO Suwito ADENAN SUWANAN HIDAYAT MOCHAMAD RODLI Tumbuhono PURYANTO Mustinah USTADZ NATSIR WIJI SHODIK SAMUT SUSTIANAH SUHARTINI AMINUDIN Ana Kurnia Dewi Suparmono . .002301010812530 002301008328537 364901013031530 002301011406536 002301011155533 002301014956530 002301010702531 002301014429533 002301010555536 002301009166530 002301010490532 002301008734534 365201013841532 002301009052537 002301010981533 002301010498530 002301011398539 002301008438536 002301009196535 002301010911538 002301010547533 002301014651538 624401008026531 002301011553537 002301008707537 002301011353539 002301010720539 002301008528535 002301008941539 002301011412537 002301010573534 624401008075530 002301008135536 002301011480530 002301010937534 624601008066539 365501014506535 002301014653530 365501014507531 002301008110536 002301014629531 002301008990538 365501014503537 365501014513532 365501014445535 002301014352532 002301014643535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT GUDO JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG UNIT PLOSO JOMBANG . KANCA JOMBANG .

SUPIYANI INDRIATI AMALIA FATMA RAMIAH TATIK INDIANA NOOR FARICHAH SUPRAPTI KASIATI SUMAN ENDANG SRI UTAMI SASMINTO HERU Kuswartini NUR MAHMUDAH TUTIK MUFAROCHAH KRIDO BUDOYO Rachmat SURIYATI PARDI RUSTAM SUWONO AHMAD ZAINUDIN BUNARI .UNIT PABEAN 03198 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG 14231 KCP Jombang 00411 -. .KC SURABAYA KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .UNIT PABEAN SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -.002301014640537 002301010975532 002301014978532 002301009331533 002301014303533 002301014552530 002301011373539 002301008823537 002301010883531 002301010659534 002301011050539 002301010294538 002301010044535 002301008460533 002301014862537 002301008464537 002301008571538 002301014917536 002301014461535 002301010940537 002301014502535 002301008587539 002301014818538 002301008099536 1420012160239 041101002571531 041101002589534 119581220 041101002567532 319801010783537 319801010862535 120836731 041101002272535 002301010548539 002301009009534 002301014545533 365601011274531 002301008473536 002301014398538 002301010691536 002301010534530 002301011098537 002301008726531 282089577 120840045 282089747 002301010004535 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BRI Simpedes . KANCA JOMBANG . UNIT SUMOBITO KANCA JOMBANG . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Senayan SENAYAN Senayan Jombang SUSANA WAHYU SULISTYOWATI SITI SETIAWATI INDARI SETIYO MULYONO SITI MA RIFAH SUSWATI SUWARNI SUGIARTI Sri Mulyaningsih Winengku Endah Suliasih SUTRISNO SUPARTINI SUTOPO AGUS SUBAGIYO A. .KC SURABAYA 00411 -.KC SURABAYA 03198 -. KANCA JOMBANG . ZAINUDDIN MASHUDA ERNAWATI ETIK HARYATI SITI FATIMAH AGUS BASUKI UMI CHABIBAH FAJAR DIANNING TOMA SUROSO . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG Jombang Jombang KANCA JOMBANG .

SRI SURATMI MARDIJANI . 00411 -.UNIT PABEAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN 00411 -.UNIT PABEAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00023 -.KC SURABAYA SENAYAN WIJIATMIATI KURNIADI SUGITO SITI MAIDAH SUKARSIH SUPRAMIWATI SUKARDI SRI HARIJATI SUNARTI TRISNIATI TUTUK ENDANG K YUYUN MAHMUDAH RAHAYU BUDI WINARNI SUARMI Chilmiyah Ekaningsih SULASTRI ENDANG SUHERMIN LILIK ISMIATI RUSMINI MASRUROH SULISTYOWATI MULYONO LILIEK AGUSTIN SUSWATI ROICHAH SRININGSIH ISNAINI IDAYATI MULYADI Wiyono SUNARIYATI SUMININGSIH SRI NINGSIH SULAIMAN NYOTO PRIONO ANIK SUTARTATIK . ANIS SAADAH SRI SUBEKTI NURAYATI SUMIATI IMAM GOZALI SUKANING SRI RAHAYU LILIK SUBANDIANI SULIS SETIYA HARTINI .KC SURABAYA 03198 -.UNIT PABEAN SENAYAN Jombang 03198 -.KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG SENAYAN KANCA JOMBANG 00193 -.282089588 282089769 319801010837530 119600095 002301010404531 319801010785539 120830842 319801010854532 120835295 041101006485538 244674948 119613061 248296857 248257658 002301010976538 120831381 002301011096535 019301031710532 319801010872530 319801010867535 120831802 002301008121537 002301011075539 002301008648539 002301007242534 002301008359538 002301008501533 002301010878536 002301010523539 002301008250530 624601008049537 002301014946535 002301014534532 1420012160114 002301011160538 041101002587532 1420012160031 1420012160007 002301014839534 041101002646530 319801010865533 120833297 002301010739538 002301010494536 119591748 041101002591531 120809876 BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI MANDIRI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI Senayan Senayan 03198 -.KC SURABAYA 14231 KCP Jombang 14231 KCP Jombang .UNIT PABEAN SENAYAN 00411 -.UNIT PABEAN 03198 -.UNIT PABEAN SENAYAN 03198 -. 14231 KCP Jombang KANCA JOMBANG 00411 -.Jombang KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG U KESAMBEN -JOMBANG . . .Jakarta 03198 -.

002301011037531 041101002598533 248317608 248191809 248597718 120809901 244641312 041101002259537 319801010826539 119579651 119578364 002301011227534 002301011158531 002301008377536 002301014892532 002301014428537 002301009190539 002301014882537 002301008803537 002301010729533 002301014412536 002301014570538 002301014641533 002301008310534 365001008166533 002301010531532 002301011139537 002301008339538 002301010948535 365001008181533 002301014884539 002301011279531 002301011223530 119586160 002301010384537 120835557 119605049 002301010216530 002301010826539 002301010448535 002301010151536 282089599 282089623 002301010506537 119599102 365401014133532 002301008241531 BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BNI BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BNI BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes KANCA JOMBANG 00411 -. KANCA JOMBANG . . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .UNIT PABEAN SENAYAN SENAYAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG .KC SURABAYA 03198 -. KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT KABUH JOMBANG . . KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG SENAYAN Jombang SENAYAN SENAYAN Jombang KANCA JOMBANG Jombang Jombang Senayan Senayan KANCA JOMBANG SENAYAN UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG SAIRUDDIN ARLINAWATI ISMOWATI AGUS BASUKI KASMINI HERDWIYANTI IRIANI TRI PUJIASTUTIK ARIA INDA WIRATNA ENI DWI ARIANI ACHMAD ABDUL GHOFUR SRI UTAMI Rubianto CATUR PRIHADI PUJI LESTARI ROISAH PARSUM SUPRIH HARYOKO RINI SUNARTI INE BUDIANAWATI ZAINUL ARIFIN ROKHATIN SUCATININGSIH KOKO PRIYATMOJO JUMIATI SUTRISNO SRI WILUJENG ISTIHARI ASIH PAMBUDI KISWATI SRI NGASTI SUWARNO NIKEN EKO ENDANG SUNARSIH SULISTIYAH SUNTARMIYATI SRI UTAMI Pariono SOLIKHAH Hasan Ansori SRI WAHYUNINGSIH SUHARDI SITI MARDIANAH NURHAYATI SAMSUL HADI MUKHTAROM MANAN .KC SURABAYA SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN SENAYAN 00411 -.

KC SURABAYA 00411 -. KANCA JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG UNIT PERAK JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG .KC SURABAYA SENAYAN 00411 -. KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . UNIT MOJOWARNO KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG UNIT PLANDAAN KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG KANCA JOMBANG . .365401014031536 002301014988537 002301008596538 365401014144533 365401014146535 002301008970538 002301010982539 041101002601530 119587629 041101002636535 041101004215539 1420012159967 248562413 002301014372532 002301009179533 002301008219534 002301010802535 002301009209532 002301010569535 002301011283530 002301008575532 002301014590538 002301010828531 002301009038533 002301011177535 002301010557538 002301011118531 002301010650530 365201013842538 002301008989537 002301014936530 365201013849530 002301010601531 002301008988531 002301009078533 002301008139530 002301010540531 002301010667537 624901005072533 002301010823531 002301008515532 002301010780539 002301009050535 002301010671536 002301010832530 002301014546539 002301014487531 BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BNI BRI Simpedes BRI Simpedes MANDIRI BNI BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes BRI Simpedes UNIT PERAK JOMBANG .KC SURABAYA 14231 KCP Jombang SENAYAN . PRATIK ANINGTYAS DWI RINTI MUDIATI TITIK RAKHMAWATIEN SUHERY PURWANTO YULAILA YULAEMI NASRIATUN NUR HAJATI FARIDA ARIANI ISMIATI RITA ROCHANA . MIEN HARDINI SRIANIK SUYONO SRI SUKESI RIJADI SUHARTI NURUL FATIHAH BARBARA YULI SUCI TIEN MARDIANI SUTARSIH SOEKARDI SUTOYO SITI UMI HANIK SUWIDODO SUTAMAN SULIANI GATOT ADISISWANTO HARI PURNOMO YULIARTI Dwi Sigit Martono SUISTINAH SRIYANI SRI PUDJI MISTRI MULYONO SUTRISNO WAHYUDI SUWOTO SUMIRAN SONO SUTONO SRI TJAHYOWATI SUKARYATI SUPARTINI PURNAWATI .

. .002301008533530 248583591 002301010954536 282089838 002301010048539 282089645 002301010291530 282089725 282089656 120837394 120804992 119607954 002301010356534 002301009383530 625101005826535 625101005827531 002