DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA  Tanah  Rakyat  Sempadan  Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

2. . Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. 3.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara.

“SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. PERKARA. Abdullah Ab. . 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. Dye-Understanding Public Policy. Rahman.DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”.” Dr. ISU. Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. (Thomas R.

 Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport).(Tertumpu kepada industri elektronik.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. .  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.

 Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. .ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.

ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Pendatang tanpa izin. . ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini.  Masalah politik di rantau Asia.  Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain.

DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.        DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .

Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.    • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih.   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman. bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II.

Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. iii. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. • • ii. • DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. . (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.

(86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. • Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.2% Cina dan 38. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. 26. .3% dan pelabur asing 63.8% adalah Melayu. bukan Bumiputra 34.4%. (Bumiputra 2.3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian.2% India.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.

“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. .

Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. . pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. • Julai 1991.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. • 1984. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian.

Afrika & Amerika Latin. • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. . • Perlu lebih kuat. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. berdaya saing. dinamik.

fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat. selagi dibenarkan oleh undang-undang.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang. .

proaktif.perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. menyediakan maklumat yg betul. • Sbg pelaksana . bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik.• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. . aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut.

2. Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. 3.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1. . Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.

Persaingan antarabangsa 10.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Ke arah modenisasi 8. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Menyahut cabaran DEB 4. Ke arah negara maju . Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Kelemahan sektor perindustrian 3. Rantaian huluan & hiliran industri 11.

2. elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3. 5. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. 4. .

Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. . Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. 4. 5. 2. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri.

Mempelbagaikan pembuatan. Mempelbagaikan industri tempatan.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. 5. . Rantaian antara sektor. 2. 3. Sumber-sumber pertumbuhan baru. keluaran & pasaran sektor 4. Kurangkan pergantungan kpd tekstil. elektronik & elektrik.

Pembangunan teknologi. 10. Kemudahan infrastruktur. . 8. 9. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. Value added. 7. Galakan IKS.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6.

12. . 13.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Tembusi pasaran baru. 14. Menyelerakkan tapak. Pemasaran yang agresif.

DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki. • • . Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian.OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula.

• Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. • Menekankan tanaman utk eksport.STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. b) . membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. FELCRA. MADA. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. KADA. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri.

• PORIM. Jabatan Perikanan. RISDA. MARDI. d) e) f) . FAMA & LPP. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan. Jabatan Pertanian. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. getah koko.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit. RRI.

Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii.STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Pembangunan Industri Kampung . Pengelompokan Kampung-Kampung ii.

lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. vi. Projek Cth. v. K‟tan & Ulu Berang. Selangor & sykt. Kok. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. ii. Selangor. Projek Pembangunan Kg. Tiada benih percuma. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Pertanian & MARDI iv. vii.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. T‟ganu. Perak & Pulau Pinang. kerjasama di K‟tan. Puchong. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. Kedah. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Parit Seraya & Kg. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Subsidi tanaman selain dr padi. Teratak Batu. iii. . Karang. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. T‟ganu & Kandis. Parit Selangor.

Harga komoditi b.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Pekerja pertanian e. Sambutan petani .

DASAR HALA CARA BARU .

. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. 1957.DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. 1961.

ekonomi. 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan.OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran. & politiknya…” . sosial.

2. Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama. Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua. . 3.STRATEGI PELAKSANAAN 1. 4. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan.

Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh. seimbang & bersepadu. 6. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun.STRATEGI PELAKSANAAN 5. 7. .

10. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan .STRATEGI PELAKSANAAN 8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. vokasional pada tahun 1978. 9. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek.

Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. spt pasukan-pasukan kadet tentera.STRATEGI PELAKSANAAN 11. 12. . pengakap. moral & disiplin. puteri islam dll. kadet polis. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. 13. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.

• Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. terutamanya kaum .PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

698 pada 2005.897 pada 2005.1 juta pada 2005. mahir & terlatih. • Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731. • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh.9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702. • Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat. .

. • Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan.DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia.

PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1. . 3. Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2.

III.OBJEKTIF I. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan. Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi. Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan. II. .

pengembangan & perhubungan budaya. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. . Memenuhi keperluan sosiobudaya. iv. Pemulihan. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii. kenegaraan & nasionalisme Malaysia. pendidikan. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. v.STRATEGI & PELAKSANAAN i. mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. iii. pembangunan.

DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y. • Fokus Jepun & Korsel.  Kemajuan Eksekutif. .B.  Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.  Hubungan antara institusi. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.L.A. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.  Pengajian Akademik.  Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi.

. Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing.. • Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia. LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi . • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia.DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1.Perlembagaan Negara.

• Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu.2. • Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH. . BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia.

NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. IKHLAS. SEDERHANA. BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. DEDIKASI. BERSIH. TEKUN. BERDISIPLIN. BEKERJASAMA.3. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. BERTANGGUNGJAWAB. .

BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II.DASAR BERSIH. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. .

CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. rakan & organisasi.DASAR BERSIH. . jujur kpd diri sendiri. • Mempunyai sifat luhur & murni. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

• Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan. BERSIH.B. .B.A. PM. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.

A. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y.B. . • Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam. PM pada 19 Mac 1983.C.

4.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH. 6.83) .D.10. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.

83) (KL/PJ .80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1. mesyuarat MB/KM 22/23.D.2.10.1. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh.82 Tempat-tempat Lain 1.

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. masyarakat.RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. ekonomi dan politik negara. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. . Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna.

AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT. . MAKLUMAT. PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA.

MEMBASMI KEMISKINAN.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN. MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .

ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. .DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.

MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. . adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. demokratik. ekonomi dan teknologi. bertoleransi. progresif. bermoral. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu. penyayang. berdaya tahan.

. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a.OBJEKTIF  Objektif Umum 1. keluarga dan masyarakat dipenuhi. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Menjamin setiap individu. c. agama. Menjana sinergi multisektor. Memastikan keperluan asas individu. dan d. b. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Objektif Khusus 1.budaya. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum.

DASAR LUAR .

Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya. seperti kerjasama serantau ASEAN. . pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari.

sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. En. . Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM. Anwar Ibrahim. Pembabitan yg dimaksudkan.

Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali. Sejak 1981. pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan. sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB). .

Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli.  Komitmen Malaysia adalah teguh.  Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya. Dlm dunia Islam. .

. bekas Presiden Tanzania. sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere. “The South Commission”.

SIKAP A. Tidak ikhlas G.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1. Kurang inovasi E. Tidak dedikasi C. Tidak bersemangat D. Cepat puas hati . Kurang cekap B. Tidak jujur F.

ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. . penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini.2. sains & teknologi.

4. .3. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu. TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat.