DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA  Tanah  Rakyat  Sempadan  Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. 3.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. . 2. Perpaduan dan kestabilan negara. Matlamat keselamatan negara.

Dye-Understanding Public Policy. Rahman. ISU.DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”. “SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. (Thomas R. Abdullah Ab.” Dr. . Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. PERKARA. 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT.

 Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah.(Tertumpu kepada industri elektronik.  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport). .ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya.

.  Masalah politik di rantau Asia. ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain.  Pendatang tanpa izin.

DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.        DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .

bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .    • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih.   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman. Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II.

• DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. • • ii. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. iii. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. .

(86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik.4%.3% dan pelabur asing 63.2% India. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. • Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian.2% Cina dan 38.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64. 26. . (Bumiputra 2. bukan Bumiputra 34.8% adalah Melayu.

MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”.“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. .

9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. • Julai 1991. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. • 1984. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. .

berdaya saing. . • Perlu lebih kuat. dinamik. Afrika & Amerika Latin. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai.

. selagi dibenarkan oleh undang-undang.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang. fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.

proaktif.perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. menyediakan maklumat yg betul. aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut.• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. • Sbg pelaksana . bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. .

Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. 2. . 3. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1.

Rantaian huluan & hiliran industri 11. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Persaingan antarabangsa 10.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Ke arah negara maju . Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Ke arah modenisasi 8. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Kelemahan sektor perindustrian 3. Menyahut cabaran DEB 4.

5.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. . 4. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik. elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3. 2.

Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. 5. 2. .DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. 4.

Kurangkan pergantungan kpd tekstil. keluaran & pasaran sektor 4. Mempelbagaikan pembuatan. 3. 2. elektronik & elektrik. 5. Sumber-sumber pertumbuhan baru.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. Rantaian antara sektor. . Mempelbagaikan industri tempatan.

Value added. . 9. Kemudahan infrastruktur. 8.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Pembangunan teknologi. 7. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. 10. Galakan IKS.

Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. 12. . Menyelerakkan tapak. Tembusi pasaran baru.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. 13. 14. Pemasaran yang agresif.

DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

• • . Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki.OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula.

KADA. b) . pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. • Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. • Menekankan tanaman utk eksport. MADA. membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil.STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. FELCRA. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi.

d) e) f) . RISDA. • PORIM. MARDI. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit. Jabatan Pertanian. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. FAMA & LPP. Jabatan Perikanan. getah koko. • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan. RRI. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan.

Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii. Pembangunan Industri Kampung .STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Pengelompokan Kampung-Kampung ii.

Selangor. Puchong. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. . Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. Parit Selangor. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Karang. Tradisional oleh FELCRA di Kg. T‟ganu & Kandis. Pertanian & MARDI iv. Kedah. Selangor & sykt. ii. Perak & Pulau Pinang. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. T‟ganu. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. vi. Subsidi tanaman selain dr padi. iii. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. kerjasama di K‟tan.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. K‟tan & Ulu Berang. vii. Projek Pembangunan Kg. Projek Cth. Parit Seraya & Kg. v. Teratak Batu. Kok. Tiada benih percuma.

Sambutan petani . Harga komoditi b. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Pekerja pertanian e.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a.

DASAR HALA CARA BARU .

DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. . 1957. 1961. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah.

OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran. 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan. sosial. ekonomi. & politiknya…” .

Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. . Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua. 2. Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama.STRATEGI PELAKSANAAN 1. 3. 4.

Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. . Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. seimbang & bersepadu. 7. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh.STRATEGI PELAKSANAAN 5. 6.

STRATEGI PELAKSANAAN 8. 10. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. vokasional pada tahun 1978. 9. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan .

puteri islam dll. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. spt pasukan-pasukan kadet tentera. kadet polis. 13. moral & disiplin. pengakap. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian.STRATEGI PELAKSANAAN 11. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. . 12.

terutamanya kaum . tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta. • Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan.PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan.

Pendidikan Menengah meningkat kepada 2. • Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat.9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702. • Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan. . • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. mahir & terlatih.897 pada 2005. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731.1 juta pada 2005.698 pada 2005.

. • Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan.DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia.

Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2. 3. .PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1.

OBJEKTIF I. II. . III. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan. Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi. Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan.

kenegaraan & nasionalisme Malaysia. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. pendidikan. pengembangan & perhubungan budaya. mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. Pemulihan. Memenuhi keperluan sosiobudaya. iii. .STRATEGI & PELAKSANAAN i. iv. v. pembangunan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii.

 Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi.A. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.  Pengajian Akademik.B.  Hubungan antara institusi. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.  Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.L. • Fokus Jepun & Korsel.  Kemajuan Eksekutif. .DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y.

DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1. LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi . • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia. Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing. .Perlembagaan Negara.. • Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia.

2. . OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH. • Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. • Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu.

BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. IKHLAS. BERSIH. BEKERJASAMA. . TEKUN. BERTANGGUNGJAWAB. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. BERDISIPLIN. DEDIKASI.3. SEDERHANA.

BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. .DASAR BERSIH.

CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. rakan & organisasi. jujur kpd diri sendiri. .DASAR BERSIH. • Mempunyai sifat luhur & murni. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y. .B.B. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. PM.A. • Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan. BERSIH.

.A.C.B. • Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y. PM pada 19 Mac 1983. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.

PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.D.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.10. 6.4.83) .

80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh. mesyuarat MB/KM 22/23.83) (KL/PJ .D.82 Tempat-tempat Lain 1.2.10.1.

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. .RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. masyarakat. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. ekonomi dan politik negara.

.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. MAKLUMAT. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT. AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG. PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA.

MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN. MEMBASMI KEMISKINAN.

ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. .

progresif. ekonomi dan teknologi. demokratik. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu.MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. penyayang. adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. bermoral. berdaya tahan. bertoleransi. .

budaya. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. dan d. c. . agama. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. b. Menjamin setiap individu. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Menjana sinergi multisektor. Memastikan keperluan asas individu. Objektif Khusus 1. keluarga dan masyarakat dipenuhi. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum.OBJEKTIF  Objektif Umum 1.

DASAR LUAR .

. seperti kerjasama serantau ASEAN.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari. kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel. Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.

. termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM. En. Pembabitan yg dimaksudkan. Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Anwar Ibrahim.

sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. . Sejak 1981. penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB). pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan. Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali.

Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli.  Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin.  Komitmen Malaysia adalah teguh. Dlm dunia Islam. jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya. .

 “The South Commission”. sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. bekas Presiden Tanzania. . buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere.

Tidak jujur F. Kurang inovasi E. Tidak bersemangat D. Cepat puas hati . Kurang cekap B. SIKAP A. Tidak dedikasi C. Tidak ikhlas G.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1.

sains & teknologi. . ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini.2.

TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat.3. 4. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu. .