DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA  Tanah  Rakyat  Sempadan  Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

3.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. 2. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. .

Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. . PERKARA. Rahman. (Thomas R. “SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. Abdullah Ab. ISU. 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum.DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”.” Dr. Dye-Understanding Public Policy.

. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport).  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.(Tertumpu kepada industri elektronik.  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah.

.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya. ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.

 Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Pendatang tanpa izin.  Masalah politik di rantau Asia. ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini. .

       DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.

   • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih. Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II. bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman.

Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. • • ii. . iii. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. • DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun.

.8% adalah Melayu. • Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah. bukan Bumiputra 34. (Bumiputra 2. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad.2% India.2% Cina dan 38.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64.3% dan pelabur asing 63. (86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. 26.3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian.4%.

MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. .“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990.

• 1984.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. • Julai 1991. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. .

Afrika & Amerika Latin. berdaya saing.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. • Perlu lebih kuat. . dinamik.

.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang. selagi dibenarkan oleh undang-undang. fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.

bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. • Sbg pelaksana . . proaktif. menyediakan maklumat yg betul.perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut.• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan.

Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. 3. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. . Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1. 2.

Rantaian huluan & hiliran industri 11.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Kelemahan sektor perindustrian 3. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Ke arah negara maju . Ke arah modenisasi 8. Persaingan antarabangsa 10. Menyahut cabaran DEB 4.

5. . elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. 4. 2.

2. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. 4. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. .DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. 5. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi.

keluaran & pasaran sektor 4. Mempelbagaikan industri tempatan. 3. . Rantaian antara sektor. 2. elektronik & elektrik. Sumber-sumber pertumbuhan baru. Kurangkan pergantungan kpd tekstil. Mempelbagaikan pembuatan.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. 5.

7. 9. Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. 8. .STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Galakan IKS. Pembangunan teknologi. Value added. 10. Kemudahan infrastruktur.

14. Tembusi pasaran baru. Pemasaran yang agresif.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Menyelerakkan tapak. . 13. 12.

DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

• • . Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki.OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula. Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian.

MADA. KADA. membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. b) .STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. • Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. • Menekankan tanaman utk eksport. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. FELCRA.

getah koko. Jabatan Perikanan. • PORIM. MARDI. RRI.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan. FAMA & LPP. Jabatan Pertanian. d) e) f) . • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan. RISDA. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu.

Pengelompokan Kampung-Kampung ii. Pembangunan Industri Kampung .STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii.

K‟tan & Ulu Berang. Parit Selangor. Tradisional oleh FELCRA di Kg. kerjasama di K‟tan. Selangor. ii. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. T‟ganu & Kandis. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Kok.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. Parit Seraya & Kg. Projek Pembangunan Kg. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. vi. Puchong. Pertanian & MARDI iv. iii. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. . Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Perak & Pulau Pinang. T‟ganu. Selangor & sykt. Subsidi tanaman selain dr padi. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Karang. Teratak Batu. Projek Cth. vii. Kedah. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. Tiada benih percuma. v.

Harga komoditi b. Pekerja pertanian e. Sambutan petani . Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a.

DASAR HALA CARA BARU .

1957. 1961. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. .DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah.

OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran. ekonomi. sosial. 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan. & politiknya…” .

Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama. 3. 2. . Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. 4.STRATEGI PELAKSANAAN 1. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua. Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.

. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh. 7.STRATEGI PELAKSANAAN 5. 6. seimbang & bersepadu. Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman.

Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan . 10. 9. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. vokasional pada tahun 1978.STRATEGI PELAKSANAAN 8.

13. . kadet polis. puteri islam dll. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. 12. moral & disiplin. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. pengakap.STRATEGI PELAKSANAAN 11. spt pasukan-pasukan kadet tentera.

tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu.PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. • Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. terutamanya kaum . • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta.

• Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan.9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE. . Pendidikan Menengah meningkat kepada 2. • Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan.897 pada 2005.698 pada 2005. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731. • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat.1 juta pada 2005. mahir & terlatih.

DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia. • Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan. .

Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2.PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1. 3. .

II. Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan.OBJEKTIF I. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan. III. . Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi.

kenegaraan & nasionalisme Malaysia.STRATEGI & PELAKSANAAN i. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Pemulihan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii. pengembangan & perhubungan budaya. iii. . mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. Memenuhi keperluan sosiobudaya. pembangunan. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. iv. pendidikan. v.

PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K.A.DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y.L. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.B.  Kemajuan Eksekutif.  Pengajian Akademik.  Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.  Hubungan antara institusi. • Fokus Jepun & Korsel.  Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi. .

• Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia.Perlembagaan Negara. Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing. LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi . • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia. .DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1..

2. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain. . • Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH. • Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan.

BERTANGGUNGJAWAB. BERSIH. DEDIKASI. TEKUN. SEDERHANA. IKHLAS. NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH.3. . BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. BERDISIPLIN. BEKERJASAMA.

. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II.DASAR BERSIH.

rakan & organisasi. • Mempunyai sifat luhur & murni. jujur kpd diri sendiri.DASAR BERSIH. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan. . CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III.

PM.A. BERSIH. CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.B. . • Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan.B. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru.

B. . PM pada 19 Mac 1983. • Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi.C. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.A.

10. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.4. 6.D.83) .

PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh.80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1. mesyuarat MB/KM 22/23.2.82 Tempat-tempat Lain 1.10.D.83) (KL/PJ .1.

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989.RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. ekonomi dan politik negara. . kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan. masyarakat. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara.

MAKLUMAT. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA. . AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG.

MEMBASMI KEMISKINAN.MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN. MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .

ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. .DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial.

bermoral. berdaya tahan. . Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu. progresif. adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. penyayang. bertoleransi. ekonomi dan teknologi. demokratik.

keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. Objektif Khusus 1. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. keluarga dan masyarakat dipenuhi. c. agama. Menjamin setiap individu.budaya. . Memastikan keperluan asas individu. b. Menjana sinergi multisektor. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. dan d.OBJEKTIF  Objektif Umum 1.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum.

DASAR LUAR .

Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya. seperti kerjasama serantau ASEAN. . Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia. pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari.

Pembabitan yg dimaksudkan. En. . sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. Anwar Ibrahim. perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM.

penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB). pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan. Sejak 1981. sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali. .

jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya.  Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dlm dunia Islam.  Komitmen Malaysia adalah teguh. Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli. .

sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. bekas Presiden Tanzania. buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere. . “The South Commission”.

Kurang cekap B. Tidak ikhlas G. Cepat puas hati . SIKAP A. Kurang inovasi E. Tidak dedikasi C. Tidak jujur F. Tidak bersemangat D.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1.

2. sains & teknologi. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. .

3. TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. 4. . ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful