DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA  Tanah  Rakyat  Sempadan  Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat. . Perpaduan dan kestabilan negara. 2. Matlamat keselamatan negara. 3.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1.

DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”. Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. . Abdullah Ab. “SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. (Thomas R. Dye-Understanding Public Policy. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. ISU. PERKARA. Rahman.” Dr.

wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport).  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum.  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh.(Tertumpu kepada industri elektronik. .  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.

ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa. . ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.

 Pendatang tanpa izin.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS. . ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini.  Masalah politik di rantau Asia.  Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain.

DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.        DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .

bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II.    • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih. Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman.

PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. • DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. iii. • • ii. . Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum.

3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian.2% Cina dan 38. . • Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah. bukan Bumiputra 34.4%.3% dan pelabur asing 63. (86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik. 26.2% India.8% adalah Melayu.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad. (Bumiputra 2.

MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”.“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990. .

Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. • Julai 1991.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM. . Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. • 1984.

dinamik.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. • Perlu lebih kuat. • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. . berdaya saing. Afrika & Amerika Latin.

. selagi dibenarkan oleh undang-undang. fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang.

aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut. proaktif.perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. • Sbg pelaksana .• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. menyediakan maklumat yg betul. bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. .

3. Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. . Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. 2. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1.

Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Menyahut cabaran DEB 4. Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7. Kelemahan sektor perindustrian 3. Ke arah modenisasi 8. Ke arah negara maju . Persaingan antarabangsa 10.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Rantaian huluan & hiliran industri 11.

. 5. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik. elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1. 2. 4.

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. 4. Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. 2. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. 5. .

Mempelbagaikan industri tempatan. Rantaian antara sektor. 2.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. elektronik & elektrik. 3. 5. Kurangkan pergantungan kpd tekstil. Mempelbagaikan pembuatan. . keluaran & pasaran sektor 4. Sumber-sumber pertumbuhan baru.

Meningkatkan kemahiran tenaga kerja. 8. Galakan IKS. 10. Value added. 9.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Kemudahan infrastruktur. 7. . Pembangunan teknologi.

STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11. 13. 12. . Tembusi pasaran baru. Menyelerakkan tapak. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan. Pemasaran yang agresif. 14.

.DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA.

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula. • • . Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki.

STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. • Menekankan tanaman utk eksport. RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. KADA. MADA. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi. • Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. FELCRA. membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri. b) .

getah koko. • PORIM. Jabatan Pertanian. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. RRI. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan. FAMA & LPP. MARDI. Jabatan Perikanan. • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit. RISDA. d) e) f) .STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan.

Pengelompokan Kampung-Kampung ii. Pembangunan Industri Kampung . Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii.STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i.

Projek Cth. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Parit Seraya & Kg. Pertanian & MARDI iv. Selangor. Projek Pembangunan Kg. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Tiada benih percuma. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. . Subsidi tanaman selain dr padi. vii. v. T‟ganu. Selangor & sykt.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. Puchong. Kedah. Perak & Pulau Pinang. ii. Karang. iii. T‟ganu & Kandis. Kok. kerjasama di K‟tan. Parit Selangor. Teratak Batu. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. K‟tan & Ulu Berang. vi.

Harga komoditi b. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c.FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Pekerja pertanian e. Sambutan petani .

DASAR HALA CARA BARU .

DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. 1961. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. . 1957.

1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan.OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran. sosial. & politiknya…” . ekonomi.

4. Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah. 3. 2. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua.STRATEGI PELAKSANAAN 1. Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama. .

Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. 7. seimbang & bersepadu. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh. 6. . Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun.STRATEGI PELAKSANAAN 5.

10. 9.STRATEGI PELAKSANAAN 8. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan . vokasional pada tahun 1978. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek.

13. moral & disiplin.STRATEGI PELAKSANAAN 11. 12. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. pengakap. . spt pasukan-pasukan kadet tentera. kadet polis. puteri islam dll. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil.

PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. • Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. terutamanya kaum . • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta.

.897 pada 2005.1 juta pada 2005. • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh.698 pada 2005.9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2. mahir & terlatih. • Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731. • Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan.

DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia. • Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan. .

Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2. 3. .PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1.

. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan. Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi.OBJEKTIF I. II. Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan. III.

Pemulihan. iv. kenegaraan & nasionalisme Malaysia. Memenuhi keperluan sosiobudaya.STRATEGI & PELAKSANAAN i. v. pendidikan. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii. pengembangan & perhubungan budaya. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. pembangunan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. iii. mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. .

DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y. .B.A.  Kemajuan Eksekutif. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.  Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel.  Hubungan antara institusi.L. • Fokus Jepun & Korsel.  Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi.  Pengajian Akademik.

Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing.DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1. . • Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia.Perlembagaan Negara. LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi . • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia..

2. OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. • Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. . • Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain.

NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. BERTANGGUNGJAWAB. BERSIH. BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. BEKERJASAMA. IKHLAS.3. TEKUN. BERDISIPLIN. DEDIKASI. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. . SEDERHANA.

CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II. .DASAR BERSIH.

CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. . • Mempunyai sifat luhur & murni. rakan & organisasi.DASAR BERSIH. jujur kpd diri sendiri. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

• Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan. CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y. BERSIH. PM.A. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru. .B.B.

A.B. • Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y.C. . PM pada 19 Mac 1983.

4.10.83) . 6.D. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.

2.83) (KL/PJ .1.80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1. mesyuarat MB/KM 22/23.82 Tempat-tempat Lain 1.10.D. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh.

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara. kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan.RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. masyarakat. ekonomi dan politik negara. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. . Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama.

MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT. . AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG. MAKLUMAT.

MEMBASMI KEMISKINAN. MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN.

DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. . ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap.

bermoral. ekonomi dan teknologi. bertoleransi. .MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu. progresif. penyayang. adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020. berdaya tahan. demokratik.

Memastikan keperluan asas individu.budaya.OBJEKTIF  Objektif Umum 1. c. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial.gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. dan d. Menjamin setiap individu. b. keluarga dan masyarakat dipenuhi. Menjana sinergi multisektor. . Objektif Khusus 1. agama.

DASAR LUAR .

kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya. . seperti kerjasama serantau ASEAN. Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel.

En. Pembabitan yg dimaksudkan. termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM. Anwar Ibrahim. perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. . Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group).

penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB). sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. Sejak 1981. . Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali. pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan.

 Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin.  Komitmen Malaysia adalah teguh. jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya. Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli. . Dlm dunia Islam.

sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere. “The South Commission”. bekas Presiden Tanzania. .

Tidak bersemangat D. Tidak ikhlas G. Cepat puas hati . Kurang inovasi E.HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1. Tidak dedikasi C. Kurang cekap B. SIKAP A. Tidak jujur F.

2. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. sains & teknologi. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini. .

TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu.3. 4. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful