DASAR-DASAR NEGARA

Oleh Azmi Bin Hassan Ketua Unit Kaunseling Dan Kerjaya Bahagian Hal Ehwal & Pembangunan Pelajar Universiti Sains Malaysia

DASAR-DASAR NEGARA
PERJUANGAN FASA II

WAWASAN NEGARA

MENCIPTA MASYARAKAT GEMILANG

KONSEP NEGARA  Tanah  Rakyat  Sempadan  Pentadbiran Kerajaan DEFINISI DASAR NEGARA Garis panduan pentadbiran yang merangkumi segala arahan dan peraturan untuk mencapai matlamat kepimpinan negara ke arah sebuah negara yang gemilang.

. 2.TUJUAN DASAR MEMBANTU NEGARA MENCAPAI 1. Matlamat keselamatan negara. Perpaduan dan kestabilan negara. 3. Kesejahteraan sosial dan ekonomi rakyat dan masyarakat.

PERKARA. Abdullah Ab. Dye-Understanding Public Policy. “SESUATU DASAR KERAJAAN ADALAH PENGISTIHARAN HASRAT DAN NILAI (VALUES) KERAJAAN TERHADAP SESUATU FENOMENA. .DEFINISI DASAR AWAM  “Public Policy is Whatever Goverments choose to do or not to do”. KEADAAN ATAU MASALAH DI DALAM MASYARAKAT. (Thomas R. Masalah dan Isu Dalam penggubalan dan Pelaksanaan Dasar Awam. 1975)  Usaha Kerajaan menghadapi/ mengatasi masalah yang membebankan semua atau sebahagian masyarakat untuk kebajikan umum. Rahman.” Dr. ISU.

.ISU –ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Asas sektor pembuatan/perkilangan yang sempit.  Perbezaan pendapatan dan status sosio-ekonomi rakyat antara kaum. tekstil dan beberapa jenis industri gantian inport).  Kadar produktiviti yang secara relatifnya masih rendah. wilayah dan kawasan bandar dan luar bandar.(Tertumpu kepada industri elektronik. ISU EKONOMI  Arah dan kadar pertumbuhan ekonomi negara.  Masalah pengeluaran yang menurun dan kekurangan tenaga buruh.

ISU POLITIK DAN PENTADBIRAN  Polarisasi kaum.  Penyalahgunaan dasar dan pengedaran dadah antarabangsa.  Masalah kemiskinan mutlak yang berterusan walaupun menurun dari segi peratusnya.  Isu pencemaran alam yang lahir daripada aktiviti pembangunan yang tidak terkawal.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Keperluan pembentukan budaya kerja dan sikap yang positif untuk pembangunan. .  Saiz sektor awam yang masih besar beban perbelanjaan yang tinggi.

 Kecenderungan kuasa besar untuk menguasai dan menentukan arus politik dan sistem ekonomi antabangsa dan lain-lain.ISU-ISU YANG MELIBATKAN ASPEK DASAR YANG UTAMA DAN MEMERLUKAN PENGGUBALAN DASAR YANG KHUSUS.  Masalah politik di rantau Asia.  Pendatang tanpa izin. ISU ANTARABANGSA  Pergeseran politik kuasakuasa besar di rantau ini. .

       DASAR-DASAR EKONOMI Wawasan 2020 RRJP (RM 6)/ DPN Dasar Perindustrian Negara Dasar Persyarikatan Malaysia Dasar Penswastaan Dasar pertanian Negara Dasar Halacara Baru Dalam Pembangunaan Kampung Dan Luar Bandar .DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN I.

DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN II. bebas dan berkecuali (ZOPFAN) Antartika    Dasar Penerapan Nilai-Nilai Murni Dalam Pentadbiran Dasar Wanita Negara Dasar Sosial Negara .   DASARDASAR LUAR NEGERI Kawasan aman. Cekap Dan Amanah Kepimpinan Melalui Teladan Program-program Pembaharuan dan Peningkatan Produktiviti Dalam Perkhidmatan Awam III.    • • • • DASAR-DASAR SOSIAL/ETIKA KERJA Dasar Pendidikan Kebangsaan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Dasar/Program Pembaharuan Dan Peningkatan Produktiviti:Dasar Pandang Ke Timur Dasar Bersih.

mengadakan perkhidmatan sosial percuma atau dibantu tanpa mengira kaum. iii.PENERANGAN DASAR-DASAR UTAMA KERAJAAN 1. • DASAR EKONOMI BARU Dilancarkan ekoran peristiwa berdarah 13 Mei 1969. Pencapaian matlamat DEB haruslah dalam kontek perkembangan ekonomi negara yang berterusan. . • • ii. Menyusun semula masyarakat untuk akhirnya menghapuskan pengenalan kaum mengikut fungsi-fungsi ekonomi. Membasmi kemiskinan dengan menambah pendapatan dan memperbanyakkan peluang pekerjaan. Strategi perlaksanaan DEB ialah Serapang Dua Mata iaitu:i. (1979-1990) Objektif DEB ialah membasmi kemiskinan dan penyusunan semula masyarakat. Ia merupakan Rancangan Pembangunan Ekonomi secara berperingkat selama 20 tahun.

(86% berada di luar bandar) • Usaha menseimbangkan struktur gunatenaga supaya menjelang 1990 ianya mencerminkan susunan penduduk mengikut etnik.3%) • Usaha membentuk satu masyarakat perdagangan dan perindustrian di kalangan Bumiputra supaya pada 1990 mereka akan memiliki dan menguruskan sekurang-kurangnya 30% daripada kegiatan dagangan dan perindustrian. • Usaha menambahkan pemilikan modal rakyat Malaysia khususnya Bumiputra dalam Syarikat Berhad.2% India. bukan Bumiputra 34. • Usaha memajukan negeri dan kawasan yang mundur melalui Program Pembangunan Wilayah.2% Cina dan 38.3% dan pelabur asing 63.PROGRAM PENYUSUNAN SEMULA MASYARAKAT MELIPUTI:• Usaha meninggikan pengeluaran pendapatan dan mutu kehidupan golongan miskin di mana 64. . (Bumiputra 2.8% adalah Melayu.4%. 26.

MENGIKUT YAB PERDANA MENTERI USAHA MENCAPAI MATLAMATNYA AKAN DITERUSKAN DALAM RANCANGAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG MALAYSIA KEDUA 1991-2020”. .“SUNGGUHPUN TEMPOH DEB TAMAT PADA TAHUN 1990.

• Julai 1991. • 1984. 9 Tahun 1991 dikeluarkan bg memberi panduan Mengenai Pelaksanaan Dasar Persyarikatan Malaysia. LATAR BELAKANG (SEJARAH) • Diperkenalkan oleh YAB PM.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA 1. pada thn 1983 sbg pendekatan asas bagi pembangunan negara. Surat Pekeliling Am Bil 2 Tahun 1984 dikeluarkan oleh KSN mengarahkan semua Kementerian. Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam Bil. Jabatan dan Pejabat Kerajaan menubuhkan Panel Perunding bertujuan memperbaiki perkhidmatan yg diberi kpd sektor swasta. .

. cekap dan tangkas dlm menghadapi cabaran-cabaran saingan di pasaran luar negeri. • Barangan yg dihasilkan mampu mengekalkan persaingan & berbagai barangan utk pasaran yg berbagai. berdaya saing.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA TANGGUNGJAWAB SEKTOR SWASTA • Merupakan penggerak pertumbuhan ekonomi. • Perlu bersatu bagi menembusi pasaran baru spt di Asia. • Perlu lebih kuat. dinamik. Afrika & Amerika Latin.

selagi dibenarkan oleh undang-undang.DASAR PERSYARIKATAN MALAYSIA KAITAN DASAR DENGAN WAWASAN 2020 & RANGKA RANCANGAN JANGKA PANJANG II (RRJP 11) Sektor awam berperanan sbg perancang. . fasilitator & pelaksana program-program kerajaan: • Sbg fasilitator – perlu menyediakan suasana yg “conductive” bg merangsang pertumbuhan ekonomi yg pesat.

aktiviti galakan pasaran yg lebih baik melalui perwakilan seberang laut.perlu menyediakan kemudahan & perkhidmatan sosial yg penting kpd semua rakyat. bukan sahaja kemudahan & perkhidmatan yg meluas tetapi standardnya harus lebih baik. proaktif. menyediakan maklumat yg betul.• Sbg perancang - mesti peka & responsif kpd perubahan-perubahan dlm persekitan dunia semasa merancang arah tujuan & strategi pertumbuhan. . • Sbg pelaksana .

DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA OBJEKTIF 1. Meninggikan tahap penyelidikan & pembangunan (R&D) teknologi tempatan sbg asas bg Malaysia menjadi sebuah negara perindustrian. Menggalakkan penggunaan sepenuhnya sumber-sumber asli negara. 3. . Menjadikan sektor perkilangan sbg pertumbuhan perindustrian negara & ekonomi keseluruhannya. 2.

Pertumbuhan ekonomi seimbang 6. Kelemahan sektor perindustrian 3. Peluang pekerjaan & tenaga mahir 5. Penyumbang utama sektor ekonomi masa hadapan 9. Pertumbuhan bandar-bandar baru 12. Ke arah modenisasi 8. Ke arah negara maju . Menyahut cabaran DEB 4. Pertumbuhan industri kecil & sederhana 7.KENAPA PERLU DASAR PERINDUSTRIAN 1. Rantaian huluan & hiliran industri 11. Kemelesetan ekonomi era 80-an 2. Persaingan antarabangsa 10.

elektronik & tekstil sahaja Mutu keluaran tidak dapat bersaing dgn keluaran luar negeri Tidak ada rantaian antara sektor industri dgn lain-lain sektor Industri-industri yg ditubuhkan kurang mempunyai „nilai tambah‟ (Value Added) 3. 5. . 2. Pertumbuhan sektor eksport kurang memuaskan Eksport terlalu bergantung kpd industri elektrik. 4.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA KELEMAHAN SEKTOR INDUSTRI (70AN & 80AN) 1.

2. Dasar perindustrian yg berpandangkan keluar bg mengekalkan kadar pertumbuhan perindustrian yg tinggi. 4.DASAR PERINDUSTRIAN NEGARA STRATEGI 1. Memajukan industri berat terpilih utk menyokong industri eksport. . Memajukan secara intensif industri berasaskan sumber untuk eksport & mempelbagaikan industri. Memaju & menggunakan sistem perkhidmatan maklumat yg bersepadu Membangunkan teknologi & tenaga rakyat 3. 5.

5. . Mempelbagaikan industri tempatan. Rantaian antara sektor. keluaran & pasaran sektor 4. 2. 3.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 1. Mempelbagaikan pembuatan. Kurangkan pergantungan kpd tekstil. elektronik & elektrik. Sumber-sumber pertumbuhan baru.

7. 10. 9. Galakan IKS. 8.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 6. Kemudahan infrastruktur. Pembangunan teknologi. Value added. . Meningkatkan kemahiran tenaga kerja.

Pemasaran yang agresif. 14. Tembusi pasaran baru. Menyelerakkan tapak. . 12. 13. Menyusun semula sektor-sektor pembuatan.STRATEGI PERINDUSTRIAN DI BAWAH DPN RRJP 2 (1991-2000) 11.

DASAR PENSWASTAAN PEMINDAHAN PEMILIKAN & KUASA KAWALAN KERAJAAN KE ATAS PERKHIDMATAN & AKTIVITI EKONOMI KEPADA PIHAK-PIHAK SWASTA. .

DASAR PENSWASTAAN
OBJEKTIF DASAR PENSWASTAAN • Mengurangkan beban kewangan kerajaan.

• Meninggikan kecekapan & penghasilan kerja.
• Menggalakkan pertumbuhan ekonomi. • Pengagihan sumber secara cekap. • Mempercepatkan pencapaian hasrat DEB.

DASAR PENSWASTAAN
MEKANISME/BENTUK PENSWASTAAN i. ii. iii. Penjualan aset atau penswastaan. Pajakan. Kontrak Pengurusan.

iv.

„Bina – Kendali – Pindah‟ (BKP) atau „Build – Operate – Transfer‟ (Bot) & „Bina – Kendali‟ (BK) atau „Build – Operate‟ (BO).

DASAR PERTANIAN NEGARA
• Dilancarkan oleh Y.A.B. Timb. PM pada 12 Januari 1984. • Usaha Kerajaan utk membangunkan sektor pertanian (tanaman, ternakan, perikanan & perhutanan). • Dapat menyediakan peluang pekerjaan, membekal sumber bahan mentah sektor perindustrian, menyedia sumber makanan & meningkatkan eksport negara.

Memaju & meningkatkan hasil & mutu komoditi-komoditi yg mempunyai potensi besar utk eksport @ bahan gantian import serta komoditi-komoditi terpilih utk bhn makanan & perindustrian. Memaksimumkan pendapatan pengusaha/pekebun kecil melalui peningkatan daya pengeluaran spy kadar kemiskinan dpt dikurangkan & kualiti hidup keluarga diperbaiki.OBJEKTIF • Memaksimumkan pendapatan sektor pertanian melalui penggemblengan sumber-sumber negara secara cekap & berkesan spy sumbangan sektor pertanian kpd pertumbuhan ekonomi dpt dipergiatkan semula. • • .

membolehkan pemilikan tanah yg ekonomik bg mereka yg tiada bertanah @ mempunyai tanah yg bersaiz kecil. b) . RISDA & Perbadanan-perbadanan Pembangunan Wilayah. • Menekankan tanaman utk eksport. MADA. KADA. FELCRA. • Cth: Projek-projek Pembangunan Pertanian Bersepadu. pihak-pihak berkuasa pembangunan wilayah & Kerajaan Negeri.STRATEGI-STRATEGI a) Pembukaan Tanah Baru • Dijalankan oleh FELDA. Pembangunan “In-Situ” • Pembangunan di kawasan yg mempunyai daya pengeluaran yg rendah akibat drpd masalah struktur & institusi.

Pembangunan Sosial & Institusi Penswastaan & Penyertaan Pihak Swasta Pembangunan Komoditi • Eksport perindustrian – kelapa sawit.STRATEGI-STRATEGI c) Perkhidmatan Sokongan Pertanian • Cth: penyelidikan. pengembangan & pemasaran yg cekap disamping galakan @ intensif tertentu. • Beras(sara diri) akan ditingkatkan. MARDI. RRI. RISDA. • Pembangunan hutan dihadkan spy ekologi dipelihara. FAMA & LPP. d) e) f) . Jabatan Pertanian. getah koko. • PORIM. Jabatan Perikanan.

STRATEGI-STRATEGI g) Program Halacara Baru dlm Pembangunan Kampung & Luar Bandar • Mengurangkan kemiskinan luar bandar dgn cara meningkatkan pendapatan petani & pekebun kecil melalui:i. Pengelompokan Kampung-Kampung ii. Pembangunan Industri Kampung . Penyatuan Tanah & Pengurusan Pertanian Secara Komersil Aktiviti iii.

kerjasama di K‟tan. Karang. Parit Seraya & Kg. Estet mini/tanaman berkelompok oleh Lembaga Pertubuhan Peladang di Tjg. Selangor. Selangor & sykt. T‟ganu. Tanaman Kontan spt Projek Tembakau di Alor Ketitir. v. K‟tan serta projek sayursayuran di bwh Skim Penanaman Berkelompok. ii. K‟tan & Ulu Berang. Cara estet mini tanaman saka oleh RISDA di Kg. Projek diswastakan spt Projek Akuakultur. Tiada benih percuma. Puchong. Kok.PENCAPAIAN SEMASA • Boleh dilihat kpd beberapa langkah yg diperkenalkan termasuklah: i. Tradisional oleh FELCRA di Kg. Kedah. T‟ganu & Kandis. Projek Cth. Perak & Pulau Pinang. iii. vii. Parit Selangor. vi. Subsidi tanaman selain dr padi. Teratak Batu. Pertanian & MARDI iv. . Projek Pembangunan Kg. lada hitam & sagu serta ternakan & pertanian dikurangkan. Projek Blok Tanaman Koko oleh Jab.

FAKTOR-FAKTOR KEJAYAAN Bergantung kepada:a. Sekatan perdagangan oleh negara-negara pengimport komoditi c. Harga komoditi b. Penyertaan pelabur swasta dlm sektor pertanian d. Pekerja pertanian e. Sambutan petani .

DASAR HALA CARA BARU .

.DASAR PENDIDIKAN • Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 & dimaktubkan dlm Ordinan Pelajaran. 1961. • Disemak semula pada thn 1960 yg menghasilkan Laporan Rahman Talib & dimaktubkan dlm Akta Pelajaran. • Dilaksanakan utk mengganti sistem pendidikan penjajah. 1957.

ekonomi. 1957 ialah utk menubuhkan satu sistem pendidikan yg akan dapat memenuhi keperluan negara & menggalakkan perkembangan kebudayaan. & politiknya…” . sosial.OBJEKTIF “BAHAWASANYA dasar pelajaran seperti yg diisytiharkan dlm Ordinan Pelajaran.

Menjadikan bahasa kebangsaan sbg bahasa pengantar yg utama. . 4.STRATEGI PELAKSANAAN 1. Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan. 3. Mewujudkan sistem peperiksaan yg sama bagi semua. 2. Mengadakan kurikulum yg sama & berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah.

seimbang & bersepadu. Meningkatkan mutu pendidikan keseluruhannya dgn menyediakan pendidikan yg menyeluruh.STRATEGI PELAKSANAAN 5. 6. 7. . Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang & mutu dgn mengagihkan peruntukan secara adil & memberi perhatian khas kpd kumpulan yg kurang bernasib baik & kawasan luar bandar @ pedalaman. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun.

vokasional pada tahun 1978. Memperluaskan pendidikan vokasional dan teknik melalui penyusunan semula kurikulum sek. Menyediakan pendidikan rendah mengikut KBSR yg berasaskan 3M pada thn 1983 yg nenjurus kpd KBSM pada thn 1989. 10. Mempelbagai & memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dlm bidang sastera gunaan & sains gunaan .STRATEGI PELAKSANAAN 8. 9.

moral & disiplin. Menjadikan Bahasa Kebangsaan & Bahasa Inggeris sbg mata pelajaran yg wajib diajar di sekolah-sekolah & memberi peluang sempurna bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain spt Bahasa Cina & Bahasa Tamil. puteri islam dll. . Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yg memupuk disiplin. 13. pengakap. kadet polis. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian. spt pasukan-pasukan kadet tentera. 12.STRATEGI PELAKSANAAN 11.

PENCAPAIAN SEMASA • Hasil Pelaksanaan Dasar Pendidikan Kebangsaan. terutamanya kaum . tenaga rakyat yg dihasilkan pada keseluruhannya dapat memenuhi keperluan gunatenaga negara kecuali di beberapa bidang tertentu. • Mengurangkan kemiskinan bumiputra yg berpendidikan. • Dapat merapatkan jurang pengenalan bidang pekerjaan mengikut kaum sama ada di sektor awam @ swasta.

9 • Pendidikan Prasekolah dan Rendah meningkat kepada 702. • Enrolmen peringkat pengajian di Institusi pendidikan tertiari awam dan swasta meningkat 731. .897 pada 2005.PENDIDIKAN DAN LATIHAN DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE. mahir & terlatih. • Membantu kpd pencapaian Dasar pembangunan Nasional (DPN) – utk membasmi kemiskinan & penyusunan semula masyarakat.698 pada 2005. Pendidikan Menengah meningkat kepada 2. • Bagi peluang pendidikan & latihan kpd golongan berpendapatan rendah – tingkatkan pendapatan & mudah dapat kerja seterusnya menyumbangkan peningkatan agihan pendapatan.1 juta pada 2005. • Melahirkan tenaga kerja yg berpendidikan. • Melahirkan warganegara yg bertanggungjawab & mempunyai nilai-nilai moral & etika yg kukuh.

.DASAR KEBUDAYAAN • Merupakan keseluruhan cara hidup manusia. • Memerlukan perancangan yg teliti & rapi spy dapat melahirkan cara hidup yg bersifat keMalaysiaan.

Berteraskan kepada Kebudayaan Rakyat Asal Rantau ini Unsur-unsur Kebudayaan Lain Yang Sesuai dan Wajar boleh diterima Islam Menjadi Unsur Yang Penting Dalam Pembentukkan Kebudayaan Kebangsaan 2.PRINSIP-PRINSIP DASAR KEBUDAYAAN 1. . 3.

III. . II. Mengukuhkan perpaduan bangsa & negara melalui Kebudayaan. Memupuk & memelihara keperibadian kebangsaan yg tumbuh drpd Kebudayaan Kebangsaan. Memperkayakan & mempertingkatkan kualiti kehidupan kemanusiaan & kerohanian yg seimbang dgn pembangunan sosioekonomi.OBJEKTIF I.

pembangunan. pemeliharaan & pembangunan kebudayaan ke arah menguatkan asas-asas Kebudayaan Kebangsaan melalui usahasama penyelidikan. . mendokong & menggerak kebudayaan seluas-luasnya sbg jentera pembangunan yg berkesan. Meninggikan taraf & mutu kesenian ii. v. Mewujudkan komunikasi yg berkesan ke arah kesedaran kebangsaan. Pemulihan. pengembangan & perhubungan budaya. iv. iii. Meningkat & mengukuhkan kepimpinan budaya melalui usaha-usaha membimbing & melatih peminat. kenegaraan & nasionalisme Malaysia. Memenuhi keperluan sosiobudaya.STRATEGI & PELAKSANAAN i. pendidikan.

 Tujuan: Meninggikan prestasi pengurusan & pembangunan berdasarkan pendekatan/pengalaman/ciriciri positif yg diamalkan oleh Jepun dan Korsel. PM pada 8 Februari 1982 semasa “5th Joint Annual Conference Of Majeca/Jameca” di K. • Program Latihan:  Latihan perindustrian & Teknikal.DASAR PANDANG KE TIMUR • Diumumkan oleh Y.  Hubungan antara institusi.  Pengajian Akademik.B.L.  Mencontohi sesuatu yg baik drpd kedua-dua negara & mengurangkan pergantungan/hubungan dgn rakan-rakan tradisi. .  Kemajuan Eksekutif.A. • Fokus Jepun & Korsel.

• Kebangkitan semula Islam sejak awal 1970-an di Seantero Dunia.DASAR PENERAPAN NILAI-NILAI MURNI DALAM PENTADBIRAN 1. • Menerapkan nilai-nilai positif & murni yg terdapat dlm Islam itu utk diterapkan & dijadikan amalan masyarakat di M„sia. Penganut-penganut agama lain bebas mengamalkan agama masing-masing..Perlembagaan Negara. . LATAR BELAKANG/ RASIONAL • Islam adalah agama rasmi .

• Menghapuskan sikap yg negatif dlm menjalankan tugas yg dipertanggungjawabkan. • Menubuhkan sebuah negara yg bahagia. . • Menghasilkan perkhidmatan yg bermutu. OBJEKTIF • Membentuk sebuah masyarakat Malaysia yg BERAMANAH.2. BERIDENTITIi & DISEGANI oleh masyarakat lain.

BERBUDI MULIA & BERSYUKUR. BEKERJASAMA. BERTANGGUNGJAWAB. SEDERHANA. * Huraikan/bincangkan secara mendalam semua nilai ini satu persatu. NILAI-NILAI YANG DISEGANI • Ada 11 nilai yg disarankan iaitu AMANAH. .3. IKHLAS. DEDIKASI. TEKUN. BERSIH. BERDISIPLIN.

DASAR BERSIH. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA I. BERSIH • Bersih dari segi fizikal • Bersih dari segi moral CEKAP • Hasil kerja yg tinggi • Mutu kerja yg tinggi • Menepati objektif kerja II. .

• Mempunyai sifat luhur & murni.DASAR BERSIH. rakan & organisasi. . jujur kpd diri sendiri. CEKAP DAN AMANAH KONSEP BCA III. AMANAH • Rela & cuba menjalankan tugas & tanggungjawab yg diamanahkan dlm batas kuasa yg ditentukan dgn penuh gigih & ikhlas bagi mencapai objektif yg ditetapkan.

. BERSIH. CEKAP DAN AMANAH • Dilancarkan pada pertengahan April 1982 oleh Y.A. • Tiga sifat unsur yg perlu diamalkan.B. PM. • Tujuannya : mewujudkan satu etika kerja & sikap berkhidmat yg baru.B.

C.B. KEPIMPINAN MELALUI TELADAN • Dilancarkan oleh Y. • Tujuan: Memupuk/menanam ciri-ciri kepimpinan yg berkesan utk dicontohi.A. . PM pada 19 Mac 1983. dihayati & diamalkan oleh segenap lapisan anggota Kerajaan/orang awam.

6.4.83) .D. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • Etika Perkhidmatan Awam (1979: Buku Panduan Perkhidmatan Cemerlang) • Pemakaian tanda nama (Pekeliling 8/83: 14.10.83 • Penggunaan kad perakam waktu (Pekeliling Am 11/81) • Manual prosedur kerja/fail meja (Surat BTH.

80) • Arahan pengisytiharan harta (Keputusan • Pusat-pusat pembayaran bil setempat 1.82 Tempat-tempat Lain 1.D.10.2. PROGRAM-PROGRAM PEMBAHARUAN YANG LAIN • KMK • Pelan Pejabat Terbuka (PA 4/83) • Konsep Pejabat Daerah Contoh. mesyuarat MB/KM 22/23.1.83) (KL/PJ .

DASAR WANITA NEGARA DIGUBAL DENGAN HARAPAN AGAR SEGALA HALANGAN DAN SEKATAN KEPADA PENGINTERGRASIAN WANITA SEPENUHNYA DALAM PROSES PEMBANGUNAN DAPAT DI ATASI .

masyarakat. Penggubalan dasar ini memperjelaskan kesungguhan kerajaan ke arah membantu penyertaan wanita dalam arus pembangunan negara dengan lebih bermakna. Usaha gigih perlu diambil untuk membantu wanita melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan sosial dan ekonomi yang utama. . ekonomi dan politik negara. Ini memerlukan satu dasar bagi memberi panduan serta arah haluan dalam segala usaha pembangunan supaya kepentingan dan penyertaan wanita tidak terabai dan diintegrasikan sumbangan mereka dalam proses pembangunan negara. kerajaan mengakui bahawa strategistrategi yang khusus perlu dibentuk bagi melibatkan wanita secara berkesan dalam proses pembangunan supaya potensi wanita dapat dioptimumkan.RASIONAL  Menyedari pelbagai peranan wanita dalam keluarga. Menyedari hakikat inilah kerajaan telah menggubal Dasar Wanita Negara (DWN) dalam tahun 1989. DWN menyediakan garis panduan bagi mengintegrasikan sumbangan wanita dalam proses pembangunan negara.

MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENJAMIN PERKONGSIAN SAKSAMA DALAM MEMPEROLEHI KEMUDAHAN SUMBER. MAKLUMAT. . PELUANG PENYERTAAN DAN MANFAAT PEMBANGUNAN KEPADA LELAKI DAN WANITA. MATLAMAT PERSAMAAN DAN KESAKSAMAAN DIJADIKAN TERAS DASAR PEMBANGUNAN YANG BERORIENTASIKAN RAKYAT. AGAR WANITA YANG MERUPAKAN 50% PENDUDUK NEGARA DAPAT MENYUMBANG.

MENGHAPUS KEJAHILAN DAN BUTA HURUF .MATLAMAT DASAR WANITA NEGARA  MENGINTERGRASIKAN WANITA DALAM SEMUA SEKTOR PEMBANGUNAN NEGARA SELARAS DENGAN KEMAMPUAN DAN KEHENDAK WANITA BAGI MEMPERTINGKATKAN MUTU KEHIDUPAN. MEMBASMI KEMISKINAN.

DASAR SOSIAL NEGARA  Dasar Sosial Negara (DSN) adalah satu dasar pembangunan sosial yang berteraskan nilai-nilai murni dan peningkatan keupayaan insan bagi mencapai kesepaduan dan kestabilan sosial. ketahanan nasional dan kesejahteraan hidup masyarakat Malaysia yang maju dan mantap. .

bertoleransi. Setiap anggota masyarakat berpeluang untuk memperkembangkan potensi diri secara optimum di dalam persekitaran sosial yang sihat berdasarkan ciri-ciri bersatu-padu. ekonomi dan teknologi. demokratik. berdaya tahan. bermoral. penyayang.MATLAMAT  Dasar ini yang diluluskan oleh kabinet pada 19 Februari 2003 bermatlamat mewujudkan masyarakat Malaysia yang maju dan mapan dari aspek sosial. progresif. . adil dan saksama selaras dengan matlamat Wawasan 2020.

gender dan fahaman politik serta wilayah dapat menyertai dan memberi sumbangan kepada arus pembangunan negara serta menikmati kesejahteraan hidup secara berterusan. dan d. Dasar Sosial Negara menggariskan empat objektif khusus yang saling melengkapi dengan menerapkan nilai-nilai murni di setiap peringkat pelaksanaannya: a. Selaras dengan penyataan matlamat dan objektif umum. keluarga dan masyarakat dipenuhi.budaya. Membangun dan memperkasakan insan sepanjang hayat. .OBJEKTIF  Objektif Umum 1. Menjana sinergi multisektor. keluarga dan komuniti tanpa mengira kumpulan etnik. b. Memastikan keperluan asas individu. c. Menjamin setiap individu. agama. Memperkukuh dan membangunkan sistem sokongan sosial dan perkhidmatan sosial. Objektif Khusus 1.

DASAR LUAR .

. Asas yg dijadikan panduan dlm pelaksanaan dasar luar negara pada masa lampau semuanya masih dikekalkan. pembabitan Malaysia utk mengukuhkan lagi masyarakat Islam sedunia melalui OIC & sokongannya terhadap Komanwel.”  Pepatah yg mengatakan bhw „persahabatan baru perlu dicari.SENARIO DASAR LUAR NEGARA “Malaysia hari ini adalah pejuang utama kepentingan negara membangun dan pembela hak asasi manusia. Malaysia berusaha melanjutkan lagi kerjasama di bidang ekonomi serantau & utk mencari jln penyelesaian terhadap tragedi yg sedang menimpa Kemboja. kwn lama tidak wajar dilupakan‟ ternyata benar dlm dasar luar Malaysia. Asean menjadi satu forum yg penting di mana melaluinya. seperti kerjasama serantau ASEAN.

perlantikan Malaysia sbg ahli Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. En. termasuk Persidangan Antabangsa Mengenai Dadah (Jun 1987) telah dipengerusikan oleh PM. . sbg cthnya UNTAG (United Nations Transition Group In Namibia) & UNIMOG (United Nations Mission Observer Group). Pembabitannya yg cergas dlm diplomasi antarabangsa & serantau menaikkan imej Malaysia sbg salah sebuah negara yg dinamik dlm sistem politik anatrabangsa. Persidangan Agung Unesco yg dipengerusikan oleh Menteri Pendidikan. Pembabitan yg dimaksudkan. Mesyuarat Ketuaketua Kerajaan Komanwel (CHOGM) pada Oktober 1989 & seterusnya pembabitan Malaysia dlm kegiatan mengekalkan keamanan di bwh naungan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Anwar Ibrahim.

 Sejak 1981. Malaysia mengambil pendirian tegas mengenai beberapa isu yg secara langsung membuka mata dunia kpd Malaysia:• Penyertaan Malaysia dlm pergerakan berkecuali. sistem aparteid dan perdagangan „najis dadah‟ di peringkat antarabangsa serta cadangannya utk mewujudkan pemerintahan bercorak antarabangsa ke atas Benua Antartika. pendirian tegas mengenai isu Afrika Selatan. . penyertaan aktif dlm mencari keamanan (di bwh PBB).

. Malaysia menjalin persahabatan yg erat dgn ahli „Islamic Community‟ walaupun terdapat pertelingkahan antara beberapa ahli.  Dibuktikan sewaktu lawatan Yasser Arafat ke Malaysia di mana beliau menyampaikan penghargaannya yg amat mendalam terhadap sokongan kuat Malaysia yg berterusan terhadap perjuangan rakyat Palestin. Dlm dunia Islam. jelas & berterusan mengenai isu Palestin & perjuangan rakyatnya.  Komitmen Malaysia adalah teguh.

 “The South Commission”. sebuah pertubuhan di mana Malaysia memainkan fungsi utama dlm penubuhannya. bekas Presiden Tanzania. buat masa ini diketuai oleh Julius Nyerere. .

HALANGAN PERLAKSANAAN DASAR-DASAR NEGARA 1. Tidak bersemangat D. SIKAP A. Tidak dedikasi C. Tidak jujur F. Tidak ikhlas G. Kurang cekap B. Kurang inovasi E. Cepat puas hati .

2. . sains & teknologi. ILMU PENGETAHUAN Ilmu pengetahuan moden. penyelidikan & pembangunan yang tidak kemas kini.

TAFSIRAN AGAMA Kefahaman & tafsiran agama yg singkat & sempit yg menolak pembangunan menyebabkan dasar-dasar Kerajaan kurang mendapat sambutan rakyat. .3. 4. ANCAMAN DALAM DAN LUAR NEGARA Tomahan drpd kumpulan pendesak dlm negeri & luar negara yg menyebabkan rakyat ragu-ragu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful