HURAIAN NILAI MURNI DAN PENGAJARAN

Hashim Abdullah_ SKTDH(2) 09

Supaya tidak menyusahkan orang lain. HURAIAN Supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kerana mereka mendidik kita menjadi orang yang berguna. Kerana mereka menjaga dan membesarkan kita. Terhadap orang lain kerana sikap ini adalah satu amalan yang mulia/ supaya kita dipandang mulia oleh orang lain. Supaya kita dapat hidup dengan selesa/supaya suasana menjadi bersih dan indah. Agar kita disukai dan dihormati oleh orang lain/SKTDH(2) 09 Hashim Abdullah_ terhadap tugas yang di amanahkan kepada kita. Dengan membantu orang yang berada dalam kesusahan. Sebagai tanda kita menghormati negara.santun Berbudi bahasa Berkasih sayang NLAI MURNI Bersikap peramah Merendah diri/tidak sombong Berdikari Berdisiplin Bertanggungjawab . Supaya kita tidak dijangkiti penyakit. Terhadap orang lain supaya diri kita disukai dan dihormati oleh mereka. Supaya kita akan disayangi oleh orang lain. 15 16 17 18 19 20 BIL 21 22 23 24 25 Mempunyai semangat bermasyarakat Bersatu padu Bersemangat patriotik/ cinta akan negara Bersopan. Supaya dapat menjadi orang yang berguna. Supaya kita berjaya dalam pelajaran dan kehidupan.BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NLAI MURNI Baik hati Bersimpati/ Prihatin Bermurah hati Menolong ibu bapa /orang lain Menghormati ibu bapa/ taat kepada ibu bapa Menghormati guru Menghormati orang lain Mengenang budi ibu bapa/ orang lain/ membalas jasa Rajin belajar Rajin bekerja Menjaga kesihatan diri Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan persekitaran Bekerjasama HURAIAN Kerana sikap ini adalah satu amalan yang mulia. Supaya kita dapat hidup dengan aman dan bahagia. Supaya dapat meringankan beban mereka/ supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Supaya kita dapat hidup dengan gembira dan bahagia/ supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Supaya badan kita bersih dan sihat. Supaya kita dapat hidup dengan senang dan selesa/ supaya kerja dapat diselesaikan dengan segera. Kerana mereka telah berjasa dan berbudi kepada kita. Agar rakyat dan negara kita akan terus maju dan aman. Antara satu sama lain agar sesuatu kerja dapat diselesaikan dengan cepat/ supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kepada orang yang menghadapi masalah dan cuba menolong mereka. Supaya diri kita juga akan dihormati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful