HURAIAN NILAI MURNI DAN PENGAJARAN

Hashim Abdullah_ SKTDH(2) 09

Terhadap orang lain kerana sikap ini adalah satu amalan yang mulia/ supaya kita dipandang mulia oleh orang lain. Supaya kita dapat hidup dengan gembira dan bahagia/ supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Antara satu sama lain agar sesuatu kerja dapat diselesaikan dengan cepat/ supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Kerana mereka telah berjasa dan berbudi kepada kita. Supaya kita dapat hidup dengan selesa/supaya suasana menjadi bersih dan indah. Supaya kita dapat hidup dengan senang dan selesa/ supaya kerja dapat diselesaikan dengan segera. 15 16 17 18 19 20 BIL 21 22 23 24 25 Mempunyai semangat bermasyarakat Bersatu padu Bersemangat patriotik/ cinta akan negara Bersopan.santun Berbudi bahasa Berkasih sayang NLAI MURNI Bersikap peramah Merendah diri/tidak sombong Berdikari Berdisiplin Bertanggungjawab . Supaya kita berjaya dalam pelajaran dan kehidupan. Supaya tidak menyusahkan orang lain. HURAIAN Supaya dapat mengeratkan hubungan antara satu sama lain. Supaya kita tidak dijangkiti penyakit. Agar kita disukai dan dihormati oleh orang lain/SKTDH(2) 09 Hashim Abdullah_ terhadap tugas yang di amanahkan kepada kita.BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 NLAI MURNI Baik hati Bersimpati/ Prihatin Bermurah hati Menolong ibu bapa /orang lain Menghormati ibu bapa/ taat kepada ibu bapa Menghormati guru Menghormati orang lain Mengenang budi ibu bapa/ orang lain/ membalas jasa Rajin belajar Rajin bekerja Menjaga kesihatan diri Menjaga kebersihan diri Menjaga kebersihan persekitaran Bekerjasama HURAIAN Kerana sikap ini adalah satu amalan yang mulia. Supaya kita dapat hidup dengan aman dan bahagia. Agar rakyat dan negara kita akan terus maju dan aman. Supaya dapat meringankan beban mereka/ supaya dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Supaya kita akan disayangi oleh orang lain. Supaya dapat menjadi orang yang berguna. Kerana mereka mendidik kita menjadi orang yang berguna. Sebagai tanda kita menghormati negara. Dengan membantu orang yang berada dalam kesusahan. Kepada orang yang menghadapi masalah dan cuba menolong mereka. Supaya diri kita juga akan dihormati. Terhadap orang lain supaya diri kita disukai dan dihormati oleh mereka. Supaya badan kita bersih dan sihat. Kerana mereka menjaga dan membesarkan kita.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful