Nota BMM 3108- Catatan Huruf-huruf serta Simbol-simbol Fonetik dalam Bahasa Melayu

1. Huruf dan Simbol Fonetik Huruf Vokal

Bil. Huruf 1. 2. 3. 4. 5. 6. a e pepet e taling i o u

Daerah/Cara Sebutan Vokal Depan Luas Vokal Depan Separuh Sempit Vokal Tengah Pendek Vokal Depan Sempit Vokal Belakang Separuh Sempit Vokal Belakang Sempit

Simbol Fonetik [a] [e] [ә] [i] [o] [u]

Contoh dalam Perkataan Depan Tengah Belakang [abaŋ] [kapal] [bola] [ekor] [әmas] [ikan] [oren] [uban] [beca] [pәta] [lipas] [bot] [bulan] [kari] [foto] [seru] [sate]

2.

Huruf dan Simbol Fonetik Huruf Konsonan Asli Bahasa Melayu

Bil. Huruf 1. 2. 3. p b t

Daerah/Cara Sebutan Letupan Dua Bibir Tidak Bersuara Letupan Dua Bibir Bersuara Letupan Gusi Tidak

Simbol Fonetik [p] [b] [t]

Contoh Dalam Perkataan Depan Tengah Belakang [payuŋ] [kepa‫[ [ב‬gelap] [bila] [tahu] [labu] [kata] [kelab] [sakit]

12. 19. 3. 8. 16. 4. 13. 5. 1. 9. 17. 6. 10. 15. 3. 11. d k g ‫ב‬ c j s h r l m n ny ng w y Bersuara Letupan Gusi Bersuara [d] Letupan Lelangit Lembut [k] Tidak Bersuara Letupan Lelangit Lembut [g] Bersuara Hentian Glotis Letusan Lelangit KerasGusi Tidak Bersuara Letusan Lelangit KerasGusi Bersuara Geseran Gusi Tidak Bersuara Geseran Glottis Bersuara Getaran Gusi Bersuara Sisian Gusi Bersuara Sengauan Dua Bibir Bersuara Sengauan Gusi Bersuara Sengauan Lelangit Keras-Gusi Bersuara Sengauan Lelangit Lembut Bersuara Separuh Vokal Dua Bibir Bersuara Separuh Vokal Lelangit Keras Bersuara [‫]ב‬ [č] [j] [s] [h] [r] [l] [m] [n] [Л] [ŋ] [w] [j] [daki] [kartun] [gari] [‫ב‬ibu] [čuti] [jaga] [sambal] [hampas] [rakit] [lampu] [maŋsa] [naŋka] [Лamuk] [ŋaŋa] [warna] [jojo] [padi] [leka] [pagar] [sa‫ב‬at] [kača] [kerja] [kasut] [tohor] [bersih] [kelas] [kami] [kena] [kuЛit] [maŋga] [tawar] [kaju] [wad] [buda‫]ב‬ [monolog] [gala‫]ב‬ [pič] [buruj] [putus] [patah] [getar] [pintal] [silam] [isnin] [pisaŋ] [takraw] - 7.4. 18. Huruf dan Simbol Fonetik Huruf Konsonan Pinjaman dalam Bahasa Melayu Bil. Huruf f v th dz Daerah/Cara Sebutan Geseran Bibir-Gigi Tidak Bersuara Geseran Bibir-Gigi Bersuara Geseran Gigi Tidak Bersuara Geseran Gigi Bersuara Simbol Fonetik [f] [v] [θ] [ð] Contoh dalam Perkataan Depan Tengah Belakang [feri] [safari] [skarf] [visi] [θelaθa] [ðikir] [larva] [miθal] [qaðaf] [molotov] [hadiθ] [hafað] . 2. 14.

6. [∫arat] [muzium] [ [quraiš] . x gh [x] [ ] [mašarakat] .html . [qurai∫] [buku tex] [bali ] 7. [∫] [zip] [šarat] .5. [ma∫arakat] [xelofon] [baju maxi] [ aib] [ma rib] http://atiqahaiza.blogspot.com/2013/05/nota-bmm-3108-catatan-huruf-huruf-serta. 8. z sh Geseran Gigi Bersuara Geseran Lelangit Keras Tidak Bersuara Geseran Lelangit Lembut Geseran Lelangit Lembut Bersuara [z] [š] .