Anda di halaman 1dari 1

Difinisi oleh Macintyre 1991- kajian tindakan merupakan suatu penyiasatan, dimana sebagai hasilnya pengkaji tersebut (mengfokuskan

kepada suatu masalah topik atau isu yang diperjelaskan), dan pada asas maklumat tersebut, rancangan ,pelaksanaan, dan menilai suatu tindakan dan seterusnya menghasilkan untuk membuat kesimpulan berdasarkan dapatan. Pelaksanaan program satu guru satu kajian tindakan adalah merujuk kepada Perancangan Strategik . Sehubungan itu, semua guru diminta kerjasama untuk melaksanakan program tersebut dengan melibatkan semua guru di bawah pengurusan mereka. Masalahnya apa? Masalah problemnya ialah masih ramai guru yang kurang pengetahuan dan kefahaman tentang kajian tindakan malah ramai jugak yang selama menjadi guru sejak sekian lama tidak pernah pun menghasilkan sebarang kajian tindakan!!!