Anda di halaman 1dari 5

PERKAHWINAN CAMPUR DI KALANGAN MASYARAKAT ISLAM DI

MALAYSIA
1 PENDAHULUAN
"Maka berkahwinlah dengan sesiapa yang kamu berkenan dari perempuan-
perempuan lain dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu bimbang tidak akan
berlaku adil( di antara isteri-isteri kamu) maka berkahwinlah dengan seorang
sahaja". ( Surah An - Nisaa’ - Ayat 3 )[1]
Sabda Rasulullah s.a.w yang bermaksud :
"Wahai pemuda-pemuda, sesiapa yang mampu di antara kamu (mempunyai belanja serta
keinginan) hendak berkahwin, hendaklah ia kahwin, kerana sesungguhnya perkahwinan itu
akan memejamkan matanya (terhadap orang yang tidak halal dilihatnya) dan terkawal
kehormatannya dan sesiapa yang tidak mampu berkahwin hendaklah ia berpuasa, bahawa
puasa itu menjadi benteng". ( Riwayat Muslim)[2]
Menerusi dalil- dalil tersebut dapat kita rumuskan bahawa Allah SWT telah mengsyariatkan
ibadat perkahwinan atau munakahat kepada umat Islam.
Kertas kerja ini ditulis bertujuan untuk mengupas isu perkahwinan campur di kalangan
masyarakat Islam di Malaysia serta mengkaji kesan-kesan, sama ada positif atau negatif, yang
wujud hasil dari perkahwinan campur di Malaysia terhadap individu secara khusus, unit keluarga
serta masyarakat secara umumnya.
Selain itu, kertas kerja ini juga akan mengupas isu- isu yang berkait rapat dengan perkahwinan
campur sama ada penyatuan perhubungan sesama rakyat
Malaysia
atau warga asing. Topik- topik yang akan dimasukkan di dalam perbincangan termasuklah isu
kewarganegaraan, penceraian, pandangan dan penerimaan masyarakat .
2 DEFINISI

2.1 NIKAH
Terdapat dua jenis definisi yang dapat dilihat dari perkataan nikah itu sendiri.
Menurut bahasa nikah bermaksud ikatan atau simpulan. Dari segi syarak pula nikah bermaksud
suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta
bertolong-tolong di antara seorang lelaki dengan seorang perempuan yang di antara keduanya
bukan mahram[3]
2.2 PERKAHWINAN CAMPUR
Terma perkahwinan campur sebenarnya telah diperkenalkan oleh pihak Gereja Katholik untuk
menggambarkan perkahwinan antara penganut Katholik dan bukan Katholik. Tapi kini terma
perkahwinan campur juga membawa maksud perkahwinan antara dua pihak yang berlainan
agama, bangsa dan warganegara. Perkahwinan yang melibatkan penyatuan antara dua insan dari
golongan berbeza sama ada berlainan agama atau bangsa juga dipanggil eksogami. [4]
Dapat disimpulkan bahawa perkahwinan campur dalam Islam adalah perkahwinan di
antara dua pihak yang berlainan latar belakang bangsa,agama atau kewarganegeraan. Sebagai
contoh, sekiranya seorang muslim melayu berkahwin dengan seseorang yang berbangsa Inggeris
yang pada asalnya merupakan penganut agama lain, perkahwinan itu bolehlah dikira sebagai
perkahwinan campur.
Perkahwinan campur boleh terjadi dalam 3 kategori yang berbeza seperti yang
dinyatakan berikut beserta dengan contohnya sekali.
1. Antara Kaum : Perkahwinan antara seorang muslim berbangsa Melayu dengan
seorang muslim berbangsa Cina.
2. Antara Negara : Perkahwinan antara seorang muslim berbangsa melayu dengan
seorang muslim berbangsa Arab yang berasal dari
Dubai
3. Antara Agama : Perkahwinan antara seorang muslim dengan seseorang yang
beragama Kristian.
3 PERKAHWINAN CAMPUR
3.1 Antara Kaum
Di Malaysia, perkahwinan antara kaum banyak didengari di kalangan masyarakat.
Malaysia
sendiri merupakan sebuah negara yang berbilang bangsa dan agama. Perkahwinan sebegini sama
ada antara Melayu dengan
Cina
,
India
atau bangsa lain senegara melahirkan generasi kacukan yang dibesarkan dalam pertembungan
dua budaya.
Secara lazimnya, golongan berbangsa lain yang kebiasaannya merupakan penganut agama lain
termasuk agama Kristian, Buddha atau Hindu akan memeluk agama Islam untuk membolehkan
beliau berkahwin dengan seorang muslim. Jabatan Kefahaman Islam
Malaysia
dan beberapa badan bukan kerajaan seperti PERKIM memberikan bantuan dalam soal
pemahaman Islam dan bimbingan untuk tujuan tersebut.
3.2 Antara Negara
Perkahwinan ini melibatkan perkahwinan antara seorang warganegara
Malaysia
beragama Islam dengan warganegera Asing di Malaysia atau di luar negara. Bagi proses
perkahwinan ini, pendaftar perkahwinan hendaklah memastikan boring permohonan berkahwin
disertakan dengan dokumen- dokumen berikut :
· Salinan passport yang sah
·
Surat
kebenaran dari kedutaan negara pemohon
·
Surat
keterangan dari Jabatan Imigresen
Malaysia
[5]
3.3 Antara Agama
Terdapat juga kes-kes istimewa di
Malaysia
melibatkan seorang warganegara
yang beragama selain Islam yang telahpun berkahwin dan akhirnya memeluk agama Islam
walaupun pasangan dan keluarga tidak turut serta. Ini merupakan salah satu contoh perkahwinan
campur yang terdapat di negara kita. Datuk Faiza Thamby Chik, seorang mantan Hakim
Mahkamah Tinggi dalam ucaptamanya dalam sebuah konferens perundangan kekeluargaan
antarabangsa mengatakan perkahwinan bukan Islam antara seorang mualaf dengan pasangannya
tetap wujud walaupun satu pihak telah memeluk Islam. Walaupun Seksyen 51 Akta
Mempebaharui Undang-undang (Perkahwinan dan Penceraian) 1976 membenarkan pasangan
bukan Islam untuk menuntut cerai, perkahwinan tersebut tetap sah selagi mana prosedur-
prosedur penceraian tidak dijalankan.[6]
4. IMPAK KEPADA PERKAHWINAN CAMPUR
Perkahwinan campur di kalangan masyarakat Muslim di Malaysia meninggalkan impak bukan
sahaja terhadap pihak-pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga terhadap masyarakat
sekililing dan keadaan sosiologi sesebuah negara. Impak tersebut dapat dilihat dari dua sudut,
iaitu sudut positif dan sudut negative
4.1 IMPAK POSITIF KEPADA PERKAHWINAN CAMPUR
Perkahwinan campur antara dua pihak berlainan agama secara tidak langsung
merupakan satu cara untuk menyebarkan ajaran Islam. Di Malaysia, perkahwinan antara seorang
Muslim dengan bukan Muslim mensyaratkan bukan Muslim tersebut perlulah memeluk agama
Islam. Dengan itu, dapatlah ajaran Islam yang murni diajarkan kepada bukan Muslim tersebut
dengan harapan beliau akan mendapat hidayah dari Allah untuk mengikut ajaran Islam dalam
kehidupan.
Menerusi perkahwinan campur antara masyarakat berbilang kaum, diharapkan dapat
memupuk semangat perpaduan antara bangsa berbeza dengan menyelami lebih mendalam
budaya dan adapt bangsa yang lain. Sesebuah perkahwinan dari dua bangsa berbeza pasti perlu
tolak ansur dan pemahaman serta penyesuaian diri dengan budaya asing.
Anak- anak hasil perkahwinan campur antara dua pihak yang mempunyai latar belakang
budaya yang berbeza dapat mendedahkan anak-anak dengan kepelbagaian adat dan budaya
antara ibu dan bapa sekali gus meningkatkan tahap komunikasi dan semangat kemasyarakatan
dalam diri anak- anak. Selain itu, anak-anak juga dilatih untuk tidak bersifat perkauman dan
berfikiran terbuka terhadap budaya orang lain. Dengan cara ini, diharapkan agar perpaduan
dalam negara yang mempunyai masyarakat majmuk dapat diperkukuhkan.
Dengan perkembangan globalisasi yang semakin pesat kini, perkahwinan campur adalah
satu fenomena yang pasti berlaku. Perkahwinan campur secara tidak langsung merupakan hasil
dari perkembangan pesat globalisasi dan diharapkan dapat menyatukan kepelbagaian budaya
masyarakat dalam mereliasasikan globalisasi untuk kemajuan negara.
4.2 IMPAK NEGATIF KEPADA PERKAHWINAN CAMPUR
Secara ideal, perkahwinan campur itu dikatakan dapat memupuk persefahaman
antara berbilang bangsa dan budaya. Namun begitu, realitinya perkahwinan campur juga kadang-
kala menemui jalan buntu apabila pihak yang terlibat tidak dapat menangani pertembungan
budaya dan adat resam antara dua kaum berbeza. Sikap tidak mahu bertolak- ansur antara dua
pihak mengakibatkan kegagalan dalam perkahwinan campur
yang akhirnya membawa kepada kemusnahan unit keluarga tersebut.
Agak sukar untuk mengubah persepsi dan kepercayaan yang telah dipupuk sejak sekian lama
yang telah sebati dalam diri. Tanpa pendedahan terhadap ilmu agama yang cukup, ramai saudara-
saudara baru Islam hasil dari perkahwinan campur ini akhirnya terjerumus kembali dalam
kefahaman dan kepercayaan lama. Perkahwinan tersebut mungkin melalui jalan- jalan sukar bagi
membetulkan persepsi yang telah lama terpahat dalam diri.
Akibatnya kedengaran banyak kes-kes perkahwinan campur yang berakhir dengan episod
penceraian. Penceraian mungkin terjadi akibat dari tidak benar- benar memahami konsep sebenar
perkahwinan dan keengganan untuk berubah serta bertolak ansur.
5 KONKLUSI
Perkahwinan campur kini merupakan suatu yang sering kita dengar di
kalangan masyarakat
Malaysia
. Namun begitu, masyarakat secara umumnya masih sangsi dengan keberkesanan penyatuan dua
budaya yang berbeza sama ada dari segi bangsa atau agama. Pandangan masyarakat yang
skeptikal dan masih berfikiran tertutup juga menyumbang kepada kesukaran pasangan dalam
perkahwinan campur dalam menjalani hidup seharian.
Masyarakat muslim di Malaysia sendiri sering beranggapan bahawa golongan
bukan Muslim yang memeluk Islam hanyalah semata- mata untuk perkahwinan sekaligus
melemahkan semangat saudara baru ini untuk lebih mendalami Islam. Tekanan dari pihak
sekeliling juga menjadi penyumbang mengapa kadang- kala saudara baru seagama ini kembali
kepada kepercayaan lama sekali gus membawa kepada keruntuhan perkahwinan dan
kemusnahan unit keluarga.
Pihak berkuasa juga memainkan peranan dalam memastikan perkahwinan campur
antara kaum atau agama untuk berjaya. Saluran- saluran bantuan untuk tujuan tersebut tidak
diwar-warkan secara luas mengakibatkan ramai pasangan yang menjadi tawar hati untuk
meneruskan perkahwinan campur. Sebagai contoh, kesukaran untuk mendapatkan taraf
kewarganegaraan untuk pasangan dan anak-anak hasil dari perkahwinan dengan warga asing
membawa masalah kepada golongan- golongan yang terlibat.
Namun begitu, dengan pendedahan ilmu yang meluas serta kajian terperinci dalam sistem
perundangan terbabit mungkin dapat mengubah persepsi bahawa perkahwinan campur ini sukar
untuk dipertahankan.
Sesungguhnya Allah telah berfirman dalam surah Al-Hujurat Ayat 13:
Wahai umat manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari
lelaki dan perempuan, dan Kami telah menjadikan kamu berbagai bangsa
dan bersuku puak, supaya kamu berkenal-kenalan (dan beramah mesra
antara satu dengan yang lain). Sesungguhnya semulia-mulia kamu di sisi
Allah ialah orang yang lebih taqwanya di antara kamu, (bukan yang lebih
keturunan atau bangsanya). Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi
Maha Mendalam PengetahuanNya (akan keadaan dan amalan kamu). [Surah
Al-Hujurat : 13[7]

http://rexzyn.blog.friendster.com/2007/07/105/