Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

RAHIMAH YEOP Program Kepakaran Perundingan INTAN Bukit Kiara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN • DEFINISI • FUNGSI • ASAS-ASAS 2. KONSEP • KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN • KOMUNIKASI DAN ORGANISASI

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL • KONSEP • PROSES 4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI • KOMUNIKASI PERSEORANGAN • KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN • KOMUNIKASI KORPORAT

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN • Halangan kepada komunikasi • Mengatasi halangan kepada komunikasi 6. PENUTUP • Pesanan Luqman Al-Hakim

PENGENALAN BERAPA BANYAK KITA BERKOMUNIKASI? 75% daripada masa setiap hari adalah digunakan untuk bercakap/mendengar. .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

PENGENALAN APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

-Howard H.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN DEFINISI Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain. Dean .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. Lasswell . PENGENALAN DEFINISI SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D.

-Everett M. Rogers . PENGENALAN DEFINISI Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars . PENGENALAN DEFINISI Komunikasi adalah penghantaran.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN FUNGSI • Untuk memindahkan maklumat • Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) • Untuk pengaruh • Untuk hiburan • Untuk sosialisasi • Untuk perundingan .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. Syd. Zain . Rahman Syd. PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI SENYUM • • • • • • • • Simpul Meleret Menawan Sinis Seribu makna Kambing Perli Pahit Dr.

Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. .Sigmund Freud .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.Rasmi/tidak rasmi .Rancang/spontan .Lisan/tutur . PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI LISAN – Menggunakan Bahasa .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian .

PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI BERTULIS – Surat Memo E-mel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL Iklan .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. . Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Pengurusan Pentadbiran : : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran Pemimpin : .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN TEMBOK SIKAP DUNIA PENGURUS DUNIA PEKERJA .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP BAGAIMANA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DALAM PENGURUSAN? • penyampaian maklumat yang • Galakkan komunikasi jelas informal • perkongsian idea • kemahiran mendengar • penyertaan • perasaan signifikan • saling mempercayai • keyakinan • Galakan tiada sempadan • Gunakan rantaian elektronik .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN ORGANISASI PRINSIP ORGANISASI – Mempunyai tujuan yang jelas – Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi – Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi – Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif – Ada pembatasan kuasa pemimpin – Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas – Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab – Ada pembahagian / pengkhususan tugas .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Komunikasi individu / kumpulan • Melibatkan – interaksi semuka – penyampaian maklumat – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi – sempadan • Penting untuk mencapai matlamat organisasi .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN KOMUNIKASI KE ATAS GRAPEVINE KOMUNIKASI MENDATAR KOMUNIKASI KE BAWAH .

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Pasif • Agresif • Asertif .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF • Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda • Tidak menyuarakan pandangan • Berpunca daripada tiada keyakinan diri. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah .

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF • Pernyataan perasaan. hak dengan jelas dan tegas • Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat • Bersikap defensif.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. pandangan. terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat • Kerap melenting apabila ditegur • Adakala merendahkan keupayaan orang lain .

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF • Orang yang yakin pada diri sendiri • Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum • Menghormati hak dan pandangan orang lain • Percaya kepada persamaan hak asasi • Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri • Bersikap terbuka. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3. maklumat. MODEL KONSEP KOMUNIKASI • Ada Komunikator dan Komunikan • Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain • Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. berita atau fikiran komunikator • Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna.

MODEL PROSES KOMUNIKASI Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3. MODEL SALURAN KOMUNIKASI • Bersemuka • Mesyuarat • Surat / Memo • E-mel • Telefon • Laporan • Ucapan • Alat siar raya • Sidang video • Televisyen • Radio .

kemesraan dan keyakinan • Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita • Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan seterusnya • Kemahiran mendengar . BENTUK KOMUNIKASI PERSEORANGAN • Satu proses yang kompleks • Berlaku secara semuka / tidak semuka • Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain • Menambahkan kepercayaan.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4.

BENTUK KOMUNIKASI BERKUMPULAN • Rangkaian – dari seorang ke seorang dalam kumpulan • Terbuka • Dialog – dari seorang kepada ramai – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan ada interaksi .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4. produk atau perkhidmatan • Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka . BENTUK KOMUNIKASI KORPORAT • Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh • Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi.

BENTUK KOMUNIKASI KORPORAT • Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi • Membolehkan orang yang ingin berurusan. memahami matlamat dan objektif organisasi • Memberi kesan kepada persepsi. perjawatan. reputasi organisasi .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4. nilai perkhidmatan.

Bunyi bising Objek fizikal Jarak lokasi Kerosakan peralatan Persekitaran / suasana tidak selesa .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI • LUARAN .

budaya dan nilai yang berbeza (Psikologi) Kurang kemahiran komunikasi Maklumat tidak tepat (marah.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI •DALAMAN .Sikap. tertekan) Tiada minat (penyampai/penerima) Tahap kesihatan .

tahap intelek. sikap.Halangan terhadap penghantar (persekitaran. nilai.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. panjang komunikasi. persepsi terhadap mesej.Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) . HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI • 3 klasifikasi: . kesan terhadap status) . harapan) .Halangan terhadap pemahaman (bahasa.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. HALANGAN MASALAH DALAM KOMUNIKASI • Konflik • Mengendalikan rungutan dan aduan • Mengendalikan kemarahan orang • Mengendalikan orang yang bersikap autokratik • Mengendalikan orang yang ‘bermuka dua’ • Berkomunikasi dengan orang yang sukar menerima pendapat orang lain .

HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI • Faham • Jadi pendengar yang baik • Teliti maklumat • Galakkan orang lain memberi pendapat • Hargai pendapat dan maklumat orang lain • Bersemuka • Bahasa yang sesuai • Beri maklumbalas .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI KEMAHIRAN MENDENGAR • Gunakan ‘subconscious mind’ anda • Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap • Beri tumpuan kepada penyampai • Tunjukkan anda minat mendengar • Bersabar • Kawal perasaan • Bertanya dengan jelas dan tepat .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. PENUTUP “Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam.” . Seandainya tidak tertumbuh semuanya. akan tertumbuh sebahagiannya.Pesanan Luqman Al-Hakim .

sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . PENUTUP “Wahai anakku.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.Pesanan Luqman Al-Hakim . bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal.

layani orang besar sesuai dengan kedudukannya.Pesanan Luqman Al-Hakim .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. PENUTUP “Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya. orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” .

serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang. maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Surah Al-Jumu’ah: 10 . supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful