Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

RAHIMAH YEOP Program Kepakaran Perundingan INTAN Bukit Kiara Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN • DEFINISI • FUNGSI • ASAS-ASAS 2. KONSEP • KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN • KOMUNIKASI DAN ORGANISASI

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL • KONSEP • PROSES 4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI • KOMUNIKASI PERSEORANGAN • KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN • KOMUNIKASI KORPORAT

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration

KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN • Halangan kepada komunikasi • Mengatasi halangan kepada komunikasi 6. PENUTUP • Pesanan Luqman Al-Hakim

. PENGENALAN BERAPA BANYAK KITA BERKOMUNIKASI? 75% daripada masa setiap hari adalah digunakan untuk bercakap/mendengar.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN APA ITU KOMUNIKASI? Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) .

-Howard H. Dean .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN DEFINISI Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN DEFINISI SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D. Lasswell .

Rogers . PENGENALAN DEFINISI Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. -Everett M.

percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan. PENGENALAN DEFINISI Komunikasi adalah penghantaran.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN FUNGSI • Untuk memindahkan maklumat • Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) • Untuk pengaruh • Untuk hiburan • Untuk sosialisasi • Untuk perundingan .

PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI SENYUM • • • • • • • • Simpul Meleret Menawan Sinis Seribu makna Kambing Perli Pahit Dr. Zain . Syd.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. Rahman Syd.

PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti. Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia.Sigmund Freud . Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam. .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI LISAN – Menggunakan Bahasa .Rancang/spontan .Lisan/tutur .Rasmi/tidak rasmi .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 1. PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI BERTULIS – Surat Memo E-mel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL Iklan .

. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin. Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya.Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim .

KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Pengurusan Pentadbiran : : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat. tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran Pemimpin : .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN TEMBOK SIKAP DUNIA PENGURUS DUNIA PEKERJA .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP BAGAIMANA MEMPERBAIKI KOMUNIKASI DALAM PENGURUSAN? • penyampaian maklumat yang • Galakkan komunikasi jelas informal • perkongsian idea • kemahiran mendengar • penyertaan • perasaan signifikan • saling mempercayai • keyakinan • Galakan tiada sempadan • Gunakan rantaian elektronik .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN ORGANISASI PRINSIP ORGANISASI – Mempunyai tujuan yang jelas – Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi – Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi – Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif – Ada pembatasan kuasa pemimpin – Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas – Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab – Ada pembahagian / pengkhususan tugas .

KONSEP KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Komunikasi individu / kumpulan • Melibatkan – interaksi semuka – penyampaian maklumat – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi – sempadan • Penting untuk mencapai matlamat organisasi .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN KOMUNIKASI KE ATAS GRAPEVINE KOMUNIKASI MENDATAR KOMUNIKASI KE BAWAH .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Pasif • Agresif • Asertif .

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF • Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda • Tidak menyuarakan pandangan • Berpunca daripada tiada keyakinan diri. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF • Pernyataan perasaan. terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat • Kerap melenting apabila ditegur • Adakala merendahkan keupayaan orang lain .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2. pandangan. hak dengan jelas dan tegas • Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat • Bersikap defensif.

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF • Orang yang yakin pada diri sendiri • Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum • Menghormati hak dan pandangan orang lain • Percaya kepada persamaan hak asasi • Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri • Bersikap terbuka. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 2.

berita atau fikiran komunikator • Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna. MODEL KONSEP KOMUNIKASI • Ada Komunikator dan Komunikan • Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain • Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media . maklumat.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3.

MODEL PROSES KOMUNIKASI Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 3. MODEL SALURAN KOMUNIKASI • Bersemuka • Mesyuarat • Surat / Memo • E-mel • Telefon • Laporan • Ucapan • Alat siar raya • Sidang video • Televisyen • Radio .

kemesraan dan keyakinan • Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita • Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan seterusnya • Kemahiran mendengar . BENTUK KOMUNIKASI PERSEORANGAN • Satu proses yang kompleks • Berlaku secara semuka / tidak semuka • Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain • Menambahkan kepercayaan.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4. BENTUK KOMUNIKASI BERKUMPULAN • Rangkaian – dari seorang ke seorang dalam kumpulan • Terbuka • Dialog – dari seorang kepada ramai – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan ada interaksi .

produk atau perkhidmatan • Membolehkan organisasi memberitahu kepada umum apakah 5W + 1H mereka . BENTUK KOMUNIKASI KORPORAT • Korporat – Gambaran imej yang menyeluruh • Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4.

memahami matlamat dan objektif organisasi • Memberi kesan kepada persepsi. perjawatan. BENTUK KOMUNIKASI KORPORAT • Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi • Membolehkan orang yang ingin berurusan.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 4. nilai perkhidmatan. reputasi organisasi .

HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI • LUARAN .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.Bunyi bising Objek fizikal Jarak lokasi Kerosakan peralatan Persekitaran / suasana tidak selesa .

tertekan) Tiada minat (penyampai/penerima) Tahap kesihatan . budaya dan nilai yang berbeza (Psikologi) Kurang kemahiran komunikasi Maklumat tidak tepat (marah.Sikap. HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI •DALAMAN .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

Halangan terhadap pemahaman (bahasa. persepsi terhadap mesej. kesan terhadap status) .Halangan terhadap penghantar (persekitaran. sikap. tahap intelek.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI • 3 klasifikasi: . harapan) .Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) . nilai. panjang komunikasi.

HALANGAN MASALAH DALAM KOMUNIKASI • Konflik • Mengendalikan rungutan dan aduan • Mengendalikan kemarahan orang • Mengendalikan orang yang bersikap autokratik • Mengendalikan orang yang ‘bermuka dua’ • Berkomunikasi dengan orang yang sukar menerima pendapat orang lain .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI • Faham • Jadi pendengar yang baik • Teliti maklumat • Galakkan orang lain memberi pendapat • Hargai pendapat dan maklumat orang lain • Bersemuka • Bahasa yang sesuai • Beri maklumbalas .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI KEMAHIRAN MENDENGAR • Gunakan ‘subconscious mind’ anda • Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap • Beri tumpuan kepada penyampai • Tunjukkan anda minat mendengar • Bersabar • Kawal perasaan • Bertanya dengan jelas dan tepat .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. akan tertumbuh sebahagiannya.Pesanan Luqman Al-Hakim .” . Seandainya tidak tertumbuh semuanya. PENUTUP “Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam.

PENUTUP “Wahai anakku. sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal.Pesanan Luqman Al-Hakim .Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

PENUTUP “Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya.Pesanan Luqman Al-Hakim . orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” . layani orang besar sesuai dengan kedudukannya.Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5.

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration 5. maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat). PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang. serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). Surah Al-Jumu’ah: 10 .

Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN) National Institute of Public Administration .

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.