Anda di halaman 1dari 2

SADANA SIWA BUDHA NARAYANA

OM SWASTI ASTU I. OM PADMASANA YA NAMAH OM BADJRASANA YA NAMAH OM PRASADA STITI SARIRA SIWA SUCI NIRMALA YA NAMAH SWAHA II. III. OM ANG NAMAH, OM UNG NAMAH, OM MANG NAMAH. OM SUDAMAM SWAHA, OM ATI SUDAMAM SWAHA. OM LENG LENG SADYA JATO MURTA YA NARASINGA MURTI YA NAMA SWAHA IV. OM GAM GANA PATI YA NAMAH 9X. (Mulai dari utara sesuai arah angin,berakhir di tengah ) 1

4.

3 V. OM SRI HRIM KLIM GANESWARYA, BRAHMA RUPA YA CARAWAY, SRAWA SIDI PRADESAYA , WIGNA SAYA NAMO NAMAH. VI. OM TAT PURUSA YA WIDMAHI, WAKTRA TUNDA YA DIMAHI, TANO DANTIH PRACODAYAT.

VII. OM GURU BRAHMA, GURU WISNU, GURU DEWA MAHESWARA, GURUSAKSAT PARAM BRAHMA, TASMAI SRI GURAWE YA NAMAH. VIII. OM NAMO NARAYANA, OM NAMO NARAYANI..108X. IX. OM BHUR BWAH SWAH, TAT SAWITUR WARENYAM, BARGO DEWASYA DIMAHI, DYOYONAH PRACODAYAT. 108X OM ASATO MAA SAT GAMAYA, TAMASO MAA JYOTIR GAMAYA. MERTYOR MAA AMRITEM GAMAYA. LOKO SAMASTO SUKINO BAWANTU3X. OM SHANTI, SHANTI, SHANTI OM.

X.

Om-Marilah kita dipimpin dari yang tidak nyata ke Yang Nyata Dari kegelapan menuju Cahaya Dari kematian ke Keabadian