Aplikasi : Data Murid

PANGKALAN DATA MURID KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Maklumat Sekolah Nama Sekolah : ………………………………………………………………………………… Tingkatan / Tahun : …………………… Nama Kelas : ……………………………………

Profil Murid
No. Kad Pengenalan Tarikh Lahir (dd/MM/yyyy) Nama Kaum Yatim Warganegara Yatim / Piatu / Yatim Piatu * Agama OKU Ya / Tidak * Jika pengisian selain Warganegara, sila nyatakan negara asal : Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * Alamat Poskod Pernah menghadiri prasekolah tahun sebelum Agensi Nama & Alamat Negeri Maklumat tambahan untuk murid Tahun 1 sahaja Ya / Tidak *. Jika Ya, lengkapkan maklumat di bawah No. Sijil Lahir Jantina Lelaki / Perempuan *

KPM / KEMAS / Perpaduan / Swasta / Lain-lain *

Profil Bapa / Penjaga Utama
Nama No. Kad Pengenalan Kaum Status ** Agama

Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan. ** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa *** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja

Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) No. sila nyatakan negara asal : No. Kad Pengenalan Kaum Warganegara Status ** Agama Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * No. ** Hubungan dengan anak bagi pengisian selain ibu dan bapa *** Bilangan tanggungan isi rumah tidak termasuk anak yang bekerja . Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan) Catatan : * Potong mana yang tidak berkenaan. Telefon (Rumah) No Telefon (Majikan) Negeri Tanggungan *** Profil Ibu / Penjaga Kedua Nama No. Telefon (HP) Pekerjaan Nama Majikan Alamat Majikan Poskod Gaji Sebulan (RM) Negeri Jika pengisian selain Warganegara. sila nyatakan negara asal : No.Aplikasi : Data Murid Warganegara Warganegara / Bukan Warganegara / Penduduk Tetap / Status Belum Disahkan / Tiada Maklumat * Jika pengisian selain Warganegara.