PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 1 Tajuk Paparan : Home Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quran Explorer, clocktag.com : tiada : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer : png, gif : tiada : marquee teks, jam, gif salam. Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks gif Bismillah / Salam teks

imej

imej

teks

teks

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 2 Tajuk Paparan : Adab Berpakaian Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : Babylon Translation sofware widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat widget kamus imej imej marquee teks teks

teks / imej

teks

widget jam

teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 3 Tajuk Paparan : Aurat Lelaki Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat imej marquee teks teks

widget waktu solat imej

imej

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 4 Tajuk Paparan : Aurat Perempuan Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks teks

teks / imej

imej

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 5 Tajuk Paparan : Ciri-Ciri Pakaian Yang Menutup Aurat Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat teks marquee teks

teks

imej

table

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 6 Tajuk Paparan : Doa Ketika Memakai Pakaian Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : 4shared - embed : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks

imej

audio

teks

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 7 Tajuk Paparan : Doa Ketika Membuka Pakaian Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : 4shared - embed : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks teks

imej

audio

imej

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 8 Tajuk Paparan : Faedah Mengamalkan Adab Berpakaian Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat teks 1 marquee teks

teks 2

teks 3

imej

imej widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 9 Tajuk Paparan : Akibat Tidak Mengamalkan Adab Berpakaian Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : youtube - embed Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat teks 1 marquee teks

imej 1

imej 2

widget jam

video

teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 10 Tajuk Paparan : Hukum Menutup Aurat Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat teks / imej 1 marquee teks

teks imej 2

imej

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 11 Tajuk Paparan : Keburukan Mendedahkan Aurat Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat teks marquee teks

imej 1

imej 2

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 12 Tajuk Paparan : Video Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : youtube - embed Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks teks

video 1

video 2

video 3

video 4

imej

widget jam
teks penafian

PAPAN CERITA PAKEJ PEMBELAJARAN MULTIMEDIA INTERAKTIF BERASASKAN WEB

Paparan # : 13 Tajuk Paparan : Kuiz Minda Perekabentuk : Puan fazidah Hanum binti Mohd Noh Hak Cipta Info lain Interaktif Imej Bunyi Animasi : sumber blog, website rasmi Jabatan Agama Islam, Quranflash.com, clocktag.com : waktusolat.net widget, jQuiz-hotpotatoes6 : hyperlink menu, hyperlink icon social media, Quran explorer, audio : png, jpg : tiada : marquee teks, jam, Video : tiada Teks : style : arial, saiz : 9,10,12,16,24 Global : tidak berkenaan PAPARAN WEB Header menu 1 menu 2 menu 3 menu 4 menu 5 menu 6 menu 7 menu 8 menu 9 menu 10 menu 11 menu 12 menu 13 menu 14 menu 15 teks widget teks ico ico badge aurat marquee teks teks

imej

jquiz - hotpotatoes6

imej

widget jam
teks penafian