Anda di halaman 1dari 15

PERBANDINGAN ANTARA TEORI PENDIDIKAN BIMBINGAN 1 TEORI PSIKOANALISIS (S.

.Freud ) : Manusia telah dilahirkan dengan naluri dalaman yang bersifat kebinatangan dan aggresif manusia sebagai pesimistik, deterministik dan mekanistik. Tingkah laku manusia banyak dipengaruhi oleh perkembangan peringkat awal kanak-kanak dan merupakan hasil interaksi antara id, ego dan superego Kehidupan manusia telah ditentukan sejak awal lagi oleh naluri-naluri kebinatangan yang dilahirkan bersamasama manusia (Amir Awg) Andaian bahawa manusia itu melalui pemeringkatan evolusi (Othman M) TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) Manusia adalah penghasil dan hasil persekitarannya, iaitu ia tidak semata-mata ditentukan oleh persekitarannya, ataupun naluri-naluri tertentu, malah ia mempunyai keupayaan tertentu untuk mencorakkan persekitarannya. Mempunyai kebebasan untuk mengawal dan menambahkan ruang kebebasan manusia itu. Manusia bukanlah model-model yang berbentuk mekanistik dan deterministik semata-mata. Manusia berkeupayaan untuk membaiki kahidupan mereka dengan mengubah satu atau lebih faktor yang mempengaruhi tingkah laku mereka. Manusia boleh mencapai nilai-nilai hidupnya dengan mempunyai arahan kendiri. TEORI REALITI (Behavioris) TEORI REBT (Kognitif) Hackney dan Cormier (1995) Gangguan emosi manusia adalah disebab-kan oleh pemikiran yang tidak rasional. Hubungan di antara emosi dan pemikiran terlalu rapat sehingga tidak boleh dipisahkan Manusia dilahirkan dengan satu potensi untuk berfikiran secara lurus dan rasional serta tidak rasional. Manusia sendirilah yang menyebabkan dirinya berasa terganggu dan gangguan itu bukanlah disebabkan oleh sumber-sumber luaran tetapi berpunca dari diri individu itu sendiri. Ee Ah Meng (1991) Dikembangkan oleh Ellis dalam tahun 1950an berdasarkan kepada kepercayaan bahawa manusia perlu mengubah cara berfikir supaya boleh memperbetulkan pemikiran yang tidak rasional. Baginya, manusia dilahirkan dalam dunia yang tidak rasional dan manusia menjadi semakin tidak rasional apabila berada dalam sistem kepercayaan mereka. TEORI ADLERIAN (Kognitif) TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif) TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) Manusia adalah rasional, baik dan bertanggungjawab (C.Rogers) mempunyai sifat-sifat positif (Suradi Salim) individu bertindak balas terhadap pesekitarannya mengikut pengalaman dan persepsi individu tersebut individu boleh membimbing dan mengawal diri sendiri. sifat semulajadi manusia - diberi hak untuk mempunyai pendapat dan pemikiran dan juga dapat mengawal destinasi hidup - individu menggambarkan dirinya sama dengan situasi peserkitaranya - manusia juga cenderung ke arah kesempurnaan kendiri - manusia baik dan boleh dipercayai. manusia yang bersifat baik belaka sejak dilahirkan akan sentisa menuju ke arah kesempuranan dan bertindak balas terhadap pengalaman dan pesekitarannya. TEORI GESTALT (Humanistik) Manusia dilihat mempunyai satu komposisi yang terdiri dari bahagian-bahagian yang saling berhubung kait di antara satu sama lain seperti perasaan, fikiran dan tingkah laku yang saling berinteraksi dan bergerak balas secara aktif, bukan berasingan. Manusia dilihat bertanggungjawab, berkebolehan, bakat dan berkeupayaan untuk menguruskan diri, merasai dan berupaya menyatukan segala perasaan dan pengalaman dalam keadaan diri yang bersepadu. Manusia dilihat sebagai sebahagian dari persekitaran yang saling berinteraksi antara satu sama lain.

Menurut Glasser (1967), setiap manusia mempunyai dorongan yang sihat dalam diri sendiri. Dorongan dalam bentuk fizikal dan psikologi. Dalam bentuk psikologi: - kepunyaan, - kuasa, - kebebasan - keseronokan

Manusia adalah makhluk sosial yang didorongkan oleh keinginan-keinginan untuk bergaul dan ahli-ahli masyarakat yang lain tetapi bukan memenuhi keperluan Keperluan atau dorongan-dorongan seks seperti yang ditekankan oleh Freud.

Manusia mempunyai keupayaankeupayaan untuk membuat keputusan keputusan baru. Setiap manusia berkebolehan untuk memahami keputusankeputusan hidup sejak dari kecil dan berupaya untuk menukar keputusan hidup itu jika mereka mahu. Menjelaskan bahawa insan boleh membuat keputusan pada masa kini bergantung kepada kesan atas keputusankeputusan masa lampau dan mempunyai sesuatu keberanian dan motif untuk memilih tujuan dan tingkah laku baru daripada perlakuan normal

PANDANGAN TERHADAP MANUSIA

(Corey) : apabila keperluan asas psikologi seseorang tidak dipenuhi, seseorang individu akan berasa kecewa, tidak ada rasa dicintai atau dihargai sehingga individu tersebut menderita. 5 Keperluan psikologi Love and Belonging Power Freedom Fun Survival Manusia mempunyai kebebasan dan kuasa membuat pilihan dan mengawal diri Dalam diri setiap individu itu terdapat tenaga untuk berkembang

Setiap tindak tinduk atau tingkah laku individu mempunyai tujuan-tujuan yang tertentu.

# Tujuan : ke arah memperolehi rasa selamat dan mengatasi masalah rendah diri, mendorongkan individu untuk berusaha dengan sedaya upaya untuk memperoleh kuasa, superioriti dan kesempurnaan. Manusia mempunyai keupayaan untuk mengawal dan mengarah dirinya, menurut apa yang dihasratkannya.

# Objek atau orang yang dalam persekitaran yang memuaskan keperluannya akan memperolehi katarsis positif manakala yang menghalang kepuasan itu akan memperoleh katarsis negatif.

Suradi Salim (1996) Tenaga ini sentiasa mendorong indvidu untuk berfikir, merasa dan bertindak dengan cara-cara tertentu yang akhirnya akan membawa kepada identiti berjaya atau identiti gagal Identiti Berjaya Do It Person Positive Symptom Person Acts constructively Feels positive Thinks rationally rather than thinking irrationally Centers on healthy activities Fulfilled Person Identiti Gagal Give Up Person Negative Symptom Person Negatively Addicted Person - Manusia berupaya untuk berfikiran rasional dan tidak rasional. - Dalam pemikiran seseorang, terdapat sistem kepercayaan yang berkecenderungan untuk berfikirke arah tidak rasional. - Apabila satu peristiwa terjadi, maka individu itu selalu mengandaikan satu kepercayaan terhadap peristiwa tersebut sama ada ianya baik atau sebaliknya. - Oleh itu, kaunselor perlu bertanggungjawab untuk mewujudkan sistem kepercayaan individu tersebut supaya menjadi rasional bagi membantunya memperolehi kehidupan yang lebih harmonis.

Individu itu suatu kendiri yang kreatif, kendiri yang merupakan suatu sistem yang amat subjektif dan tersendiri, yang akan mentafsir semua pengalaman individu itu secara bermakna

# Sekiranya individu dapat atau berusaha mendampingi katarsis positif dan mengelak katarsis negatif, maka Gestalt itu akan menjadi sempurna. Manusia dipercayai mempunyai naluri seks dan naluri lapar bagi meneruskan zuriatnya. Naluri lapar akan berkembang mengikut tahaptahap yang tertentu dan setiap tahap mempunyai ciri-ciri personaliti dan perkembangan diri yang berbeza. Setiap individu mempunyai realiti mereka tersendiri yang dipetik dan dipilih daripada reality objektif yang wujud di dalam dunia nyata. Manusia sebenarnya lengkap dan berkemampuan untuk menyesuaikan diri dengan apa yang berlaku pada mereka. Apa yang mereka alami adalah akibat daripada matlamat dan tujuan diri sendiri. Manusia juga boleh mengendalikan diri sendiri dengan berkesan sekiranya mereka menyedari apa yang berlaku di sekitarnya.

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) 1. Pelaziman Klasik (Ivan Pavlov) Menfokuskan anteseden dlm satu tingkah laku CTH : Proses pencernaan terhadap anjing Pavlov mendapati anjing tersebut akhirnya boleh mengeluarkan air liur walaupun makanan tidak diberi

TEORI REALITI (Behavioris) Menumpukan perhatiannya kepada keadaan klien pada masa kini. memberi fokus tingkahlaku, dan bukannya sikap atau perasaan. Tingkahlaku = sikap + perasaan Tingkah laku yg dpt dipenuhi = tanggungjawab perubahan individu dilakukan melalui tindakan menyediakan individu dlm suasana yg boleh membantu mereka membina kekuatan psikologi utk menilai/ menghargai t/laku semasa. perubahan identiti bergantung kpd perubahan t/laku

TEORI REBT (Kognitif) Menekankan satu sistem pendidikan semula yg mengajar individu utk menggantikan sistem nilai & kepercayaan yg menganggu sistem kehidupan. highly kognitive, very emotive and particularly behavioral.

TEORI ADLERIAN (Kognitif) Tujuh konsep asas : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Fictional finalism Berusaha ke arah superioriti Perasaan rendah diri dan pampasan Minat untuk bermasyarakat Susunan kelahiran Gaya hidup Kendiri kreatif

TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif) Empat konsep asas : 1. 2. 3. 4. Analisis berstruktur Transaksi Posisi hidup Permainan hidup

TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) Tiga konsep asas teori pemusatan insan : 1. 2. 3. Fenomenologi Organisma Kendiri

TEORI GESTALT (Humanistik) 1. Di sini dan kini (Here and now) Memberikan penekanan kepada apa yang dirasai pada masa kini dan pada ketika ini. 2. Perkara yang belum atau tidak selesai Menggalakkan klien supaya melepaskan apaapa perasaan yang terpendam (unfinished business) di dalam hati supaya ia tidak lagi mengganggu cara seseorang berfungsi masa kini. 3. Konsep kesedaran yang luas Mengutamakan kesedaran yang luas tentang apa yang difikirkan dan dialami. 4. kebimbangan yang disebabkan oleh jurang antara masa sekarang dan masa lalu

1. Akal Fikiran Manusia (Teori Topografikal) Alam Sedar

Menyedari dan mengetahui apa-apa peristiwa yang berlaku dan telah berlaku di persekirannya. Alam Prasedar

1. Analisis berstruktur Ego stat (ibu bapa, dewasa dan kanakkanak) berfungsi untuk mengetahui mengenai perasaan, sikap dan tingkah laku individu tersebut. Hal ini kerana ego stat merupakan gabungan fikiran dan perasaan yang selaras dengan tingkah laku. Ego Stat Ibu Bapa

1. Fenomenologi Seseorang individu mempersepsikan dunia mengikut pandangan uniknya tersendiri(latar fenomenologi) dan seseorang individu bertindak balas kepada persekitaran sebagaimana dilihatnya. 2. Organisma Organisma adalah pusat segala pengalaman. Organisma boleh melambangkan pengalamanpengalamannya atau menyangkal pengalamanpengalaman yang tertentu. 3. Kendiri

Tidak sedar dan tidak mengetahui apa yang berlaku di sekelilingnya kecuali ianya diberi perhatian secara sedar kepada apa yang berlaku. KONSEP UTAMA Alam Tidak Sedar

1. Fictional Finalism Konsep A-B-C-D-E-F A : Activating Agent (Peristiwa) B : Belief System (sistem kepercayaan) C : Consequens (Akibat) D : Disputing (Mencabar) E : Effect (kesan) F : Further Action (Perasaan baru) Kehidupan individu selalunya ditentukan oleh idea yg diada-adakan atau berbentuk fiksyen yg sebenarnya tidak wujud dlm realiti atau alam nyata. 2. Berusaha ke arah Superioriti Menuju ke arah kesempurnaan dan berdaya tindak ke atas perasaan inferior dgn menguasai diri adalah sesuatu yg memang

-Proses pembelajaran boleh berlaku dlm persekitaran yg disediakan


Makanan = rangsangan (x terlazim) Air Liur = Tindak balas ( x terlazim)

Tidak sedar apa yang berlaku di sekelilingnya 2. Struktur Personaliti Id (Pendesak)

-fungsi proses mental (imaginasi), pemikiran memberi tindak balas terhadap rangsangan. Membuat kesimpulan (Generalization) Kebolehan sesuatu

Menyimpan pengalaman yang dialami sejak kecil daripada ibu bapa dan dijadikan teladan apabila dewasa. a) Ibu bapa kritikal b) Ibu bapa pengasih Ego Stat Dewasa

Dorongan naluri berkaitan dengan prinsip keseronokan tanpa mempeduli realiti

dan pertimbangan dari segi moral dan logikal Ego (Pengatur)

Menghasilkan pemikiran yg logik & rasional utk merancang / melaksanakan tindakan bagi mengurangkan ketegangan & kerisauan Superego (Pemerhati & mengurus gelagat Id & Ego)

rangsangan yang agakagak sama dengan rangsangan terlazim untuk menghasilkan gerak balas yang terlazim. Diskriminasi - kebolehan organisma mengesan serta membezakan rangsangan yang dikaitkan dengan sesuatu yang dipelajarinya. - keupayaan untuk bertindak balas terhadap situasi yang berbeza

WDEP

wujud dalam diri manusia. 3. Perasaan Rendah Diri dan Pampasan Rendah diri ini mendorong individu tersebut berusaha utk mengatasi agar mencapai rasa superioriti dan kesempurnaan. 4. Minat utk Bermasyarakat semua manusia mempunyai hasrat, keinginan, dan minat utk bergaul dgn orang lain utk bekerjasama, bantumembantu dan tolongmenolong serta berempati.

- Wants/ kehendak - Direction n Doing/ Arahan dan Lakuan - Evaluation/ penilaian - Planning n Commitment/ Perancangan dan penglibatan

Bahagian berfikir(rasional, waras, wajar) menyelesaikan masalah dan membuat keputusan yang objektif dan rasional. Ego Stat KanakKanak

Mewakili ciri-ciri aku dan persepsi terhadap hubungan diantara aku dan orang lain . pelbagai aspek kehidupan dan nilai-niali yang tersemat dengan persepsi ini. Kendiri muncul hasil interaksi organisma dan persekitaran. Memprojek nilainilai orang lain Berusaha mengekalkan ketekalan Organima bertindak menurut ketentuan yang ditetapkan kendiri

Masa lalu dianggap penting apabila ia berhubungkait dengan perkara-perkara yang berguna bagi seseorang itu berfungsi pada masa kini. 5. Scape goat Alasan bagi mengurangkan kebimbangan dan mengelakkan tanggungjawab sekarang. 6. Catastrophy Kebimbangan melampau tentang masa akan datang.

Mengandungi emosi, penafsiran, pengalaman, perasaan dan perlakuan seperti yang dialami sejak kecil lagi. a) Kanak-kanak bebas b) Kanak-kanak patuh dan kanak-kanak menentang c) Profesor kecil 2. Transaksi

Tanggungjawab terhadap sebarang tindakan yg baik & buruk, betul & salah

3. Mekanisme Bela Diri > Pengherotan realiti yang dapat mengurangkan kesan kesakitan & konflik melalui tindak balas lazim yang automatik. > satu proses psikologi > mengurangkan penderitaan ego yg tidak dpt mengawal Id > Membantu ego mempertahankan dirinya dari desakan & dorongan Id. Represi Sublimasi Regresi Introjeksi Pengangkalan Pembentukan Reaksi Projeksi Penyaluran Pampasan Undoing Rasionalisasi 2. Pelaziman Operan (B.F. Skinner) - Sebab&akibat drpd satu tingkah laku - satu proses pembelajaran yg melihat satu tingkah laku itu dpt mengubah konsekuens secara sistematik. CTH : Burung merpati diajar menekan selak utk mendpt makanan
Makanan Jagung= rangsangan terlazim Menekan selak = Peneguhan Tindakan positif peneguhan - rangsangan yang Keupayaan makan makanan = Tindak diberikan kepada balas terlazim organisma selepas

5. Susunan Kelahiran - Anak Pertama : perlu hormat & istimewa - Anak Kedua : sentiasa bersaing - Anak Tengah : pendengar yg baik, sentiasa tersepit - Anak bongsu : tidak perlu turun takhta - Anak tunggal : tidak perlu bersaing, tidak perlu berkongsi 6. Gaya Hidup Menentukan gaya hidup diri sendiri, bukan dipaksa ke atas diri. usaha menuju ke nirwarna kendiri 7. Kendiri Kreatif Satu yg terdapat di antara rangsangan yg bertindak ke atas individu dan gerak balas yg dilakukannya.

Transaksi merupakan unit asas komunikasi yang mengandungi rangsangan dan respons serta terdapat enam ego stat yang saling silih berganti sewaktu interaksi terjalin. Terdapat lima transaksi : Transaksi sejajar Transaksi bersilang Transaksi berlapis Transaksi angular Transaksi duplex Egogram sejenis graf analisis transaksional yang mewakili kadar penggunaan ketiga-tiga ego stat dalam pembentukan personaliti individu. 3. Posisi Hidup Pengalaman masa kecil akan membentuk dan mempengaruhi posisi hidup seseorang individu sama ada positif atau negatif. Empat jenis posisi hidup : Saya OK, anda OK Saya tidak OK, anda

Kendiri berubah melalui pematangan dan pembelajaran Pengalaman tidak tekal dengan struktur kendiri dianggap ancaman.

7. Sentiasa berkhayal dan berfantasi Klien/manusia akan cuba melindungi masalahnya sebenar dengan berkhayal atau berfantasi tentang perkara-perkara yang tidak wujud. 8. Pertumbuhan dan kematangan Proses dalam diri seseorang individu dan bukan satu matlamat yang ingin dituju.

berlakunya sesuatu tingkah laku yang dapat meningkatkan kebarangkalian berlakunya sesuatu tingkah laku yang dikehendaki. Peneguhan Negatif - menghapuskan sesuatu rangsangan yang aversif ia akan meningkatkan

4. Peringkat-peringkat perkembangan Personaliti

- Peringkat Mulut / Oral Stage (0-1 thn) - Peringkat Dubur / Anal Stage (2-3 thn) - Peringkat Zakar dan Faraj (4-5 thn) - Peringkat Latensi (6-12 thn) - Peringkat Syahwat (12 ke atas )

keberangkalian berlakunya sesuatu tingkah laku. Penghapusan - tidak wujudnya peneguh yang akan menyebabkan sesuatu t/ laku diberhentikan. Pembentukan - satu teknik membentuk tingkah laku dengan cara berturut-turut dan menggunakan jadual peneguhan yang sesuai. Pembelajaran melalui Pemerhatian - pemerhatian dan modeling orang lain. Hukuman - sebagai kesan yang aversif untuk mengurangkan berlakunya sesuatu tindak balas. TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) Tingkahlaku maladaptif - untuk mendapatkan peneguhan positif/meluangkan sakit atau perasaan yang kurang selesa. Jika rangsangan yang menyakitkan digandingkan dengan rangsangan yang neutral, lama kelamaan selepas pembelajaran telah berlaku, rangsangan yang sebelumnya neutral akan mengeluarkan respon yang maladaptive, walaupun sebelum terjadinya situasi sebenar. Tingkahlaku maladaptivedipelajari melalui

OK Saya OK anda tidak OK Saya tidak OK, anda tidak OK

4. Permainan hidup Dalam interaksi,manusia menggunakan permainan hidup untuk melindungi diri dari rasa takut dan risau. Raket Mengumpul setem Skrip hidup StrokStrok positif o Strok negatif o Strok bersyarat o Strok plastik o Strok kebiasaan Larangan

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI REALITI (Behavioris)

TEORI REBT (Kognitif)

TEORI ADLERIAN (Kognitif)

TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif)

TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) Bertindak dan berfikir secara tidak rasional

TEORI GESTALT (Humanistik)

Sekiranya ego berjaya memenuhi kehendak id, maka akan wujud ketenangan tetapi sekiranya gagal maka ego akan mengalami kerisauan.

Individu tidak dapat memenuhi keperluan asas( basic needs). Gagal memilih tingkahlaku yang berkesan. Tidak mahu bertanggungjawab ke atas pilihan.

Kepercayaan atau peganganbertentangan dengan kehendak persekitaran. Mempunyai ideaidea yang keterlaluan dan tidak rasional. Gagal memperolehi sesuatu yang diharapkan.

Kurang mendapat galakan tentang cara mencapai kesejahteraan hidup. Wujudnya matlamat yang salah. Perasaan rendah diri yang keterlaluan kerana dibandingkan dengan orang disekelilingnya

Pencemaran: Egostat dewasa dipengaruhi oleh ibu bapa dan kanak-kanak. Penepian: Egostat dewasa dicemari oleh ibu bapa dan mengenetepikan kanak-kanak. Penafian Dewasa: Egostat dewasa disekat oleh ibu bapa dan mengenetepikan kanak-kanak.

Diri sebenar (Real Self) bertentangan dengan diri idaman (Ideal Self)

Realiti masa sekarang dilindungi oleh urusan yang tidak selesai (unfinished business) dari masa lampau

3 Jenis Kerisauan Kerisauan realiti: Wujud kerana adanya 1 ancaman nyata (benar @ persekitaran). Kerisauan moral: Wujud dari hati nurani @ conscience. Merasa bersalah apabila melakukan sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai moral/

PUNCA MASALAH

Perspesi kendiri individu berbeza dengan apa yang kendiri unggul ingini, maka menyebabkan ketegangan.

Belum berjaya melengkapkan persepsinya

Pertikaian antara top dog dan under dog

masyarakat. Kerisauan neurotik: Rasa bimbang yang keterlaluan sehingga tidak dapat dikawal.

proses pelaziman operan. Tingkahlaku ini akan terbentuk, bertambah dan berterusan dengan adanya peneguhan berikutnya. Tingkahlaku ini akan menjadi bebanan pada dirinya pada masa-masa akan datang Mengubah tingkahlakunya yang maladaptive, tetapi oleh kerana ia telah mempelajari bahawa mengelak rangsangan yang tidak selesa membawa kesan baik, dia sukar untuk melupuskan tingkahlaku itu. Mengubah tingkah laku klien yang bermasalah berdasarkan budaya masyarakat Klien mendapat celik akal dalam perbezaan tingkah laku baik mahupun tidak

Menyeimbangkan antara id, ego dan superego Segala dapat dialami di alam sedar Pengalaman masa lampau diselesaikan (kelekatan 5 peringkat)

Memahami apa yang mahu dalam hidup Mencari cara efektif untuk memenuhi 5 keperluan Bertanggungjawab terhadap tingkah laku yang memenuhi 5 keperluan

Minimakan perasaan kalah diri yang ada pada klien Mengurangkan gangguan emosi Menurunkan tahap tingkahlaku mengalah Mendapatkan keyakinan diri Mengarah kepada kehidupan yang realistik dan selesa

Mengembangkan keperluan sosial klien dengan meningkatkan kesedaran kendiri dan mencabar Mengubahsuai asas pendirian, matlamat hidup & konsepkonsep asas Membantu klien dalam perkembangan minat social Mengajar klien agar dapat hidup seimbang dalam masyarakat Klien memberi sumbangan kepada orang lain serta menerima daripada orang lain Mengubah motivasi yang salah

Memberi keselesaan kepada klien menghadapi tekanan & masalah dalam menjalani kehidupannya Berusaha untuk membantu klien membebaskan diri daripada konkongan skrip hidup yang lampau Memberikan kemesraan kepada klien dalam interaksinya dengan masyarakat Menyedarkan klien akan hakikat bahawa mereka tidak perlu takut dengan bayangan lepas Membebaskan klien daripada belengu ego dewasa untuk klien

Klien memperolehi kebebasan dan integrasi sepenuhnya dalam menyelesaikan masalahnya Membantu perkembangan klien Membantu klien untuk menangani masalah sekarang dan masalah akan datang Membantu klien memerihalkan perasaan mereka Mengenalpasti dan membezakan antara perasaanperasaan yang timbul & mengubah atau menerima perasaan tersebut Membebaskan individu daripada kebimbangan dan keraguan yang menghalang individu memperkembangka

Menyedarkan klien kepada realitu dunia hari ini yang bersifat di sini & sekarang Menyedarkan klien bahawa dia ada tanggungjawab sendiri Membentuk klien agar berdikari dan dia mampu melakuakn sesuatu yang jauh lebih baik Membantu individu untuk lebih mengenali diri sendiri tanpa perlu menyesuaikan diri dengan persekitaran Membantu individu merasai nikmat hidup dengan sempurna Membantu individu

berfungsi dengan baik & tidak tertekan dengan permasalahan hidupnya.

n potensi mereka Menyediakan keadaan teraputik untuk membenarkan corak perkembangan normal individu bergerak dengan sendiri agar individu dapat bergerak ke arah kesempurnaan kendiri. TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik)

merasai & menyedari perasaan & pengalaman masing-masing

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) Kaunselor perlu mempamerkan satu hubungan mesra dan empati serta menganggap setiap individu adalah baik Peneguhan positif dapat memberikan perubahan yang baik dan efektif dalam menangani permasalahan dan perkara sebaliknya akan berlaku sekiranya peneguhan yang diterima adalah negatif. Klien diberi kebebasan untuk bersuara dan meluahkan segala kesukaran yang dirasai untuk bersama-sama kaunselor mengatasinya.

TEORI REALITI (Behavioris) Mempunyai 8 langkah 1) KETERLIBATAN Kaunselor mesti menjalinkan hubungan yang baik dengan klien (ada batasan).

TEORI REBT (Kognitif) Terdapat 5 peringkat 1)Mengkategorikan masalah 2)- Mengenalpasti kepercayaan tidak rasional - Mengenalpasti masalah yang utama - Membentuk matlamat 3) Celik akal 4) Mengajar perkara rasional 5)Mewujudkan pemikiran baru (aktiviti mencabar, aktiviti peneguhan)

TEORI ADLERIAN (Kognitif) Mempunyai empat fasa i) PEMBENTUKAN PERHUBUNGAN TERAPEUTIK Kaunselor dan klien duduk atas kerusi yang sama tinggi. Walaupun ahli terapi memainkan peranan sebagai guru, klien adalah bersif ataktif. Hubungan baik antara kaunselor dan klien dijalinkan.

TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif)

TEORI GESTALT (Humanistik)

TIADA

TIADA

A. Kongruen atau ketulenan (kejituan) Kaunselor menjadi dirinya yang sebenar tanpa berselindung atau memakai topeng profesional semasa sesi dijalankan. Kaunselor bersifat ikhlas, tidak berpura-pura dan ragu-ragu. Kaunselor perlu mempunyai kesedaran, penerimaan dan kepercayaan yang tinggi terhadap kien.

TIADA

PROSES KAUNSELIN G

2) FOKUS KEPADA TINGKAH LAKU SEMASA Tingkah laku klien ditumpukan oleh kaunselor kerana tingkah laku ialah perkara yang lebih mudah diperbetulkan oleh klien.

ii) PENILAIAN DAN ANALISIS GAYA HIDUP Kaunselor meneroka dan menyelami permasalahan klien dengan lebih terperinci. Kaunselor menemuduga klien dari segi gaya hidup, system kekeluargaan dan sebagainya.

3) FOKUS TERHADAP MASA SEKARANG Terapi ini tidak member fokus kepada pengalaman lampau. Terapi ini percaya bahawa tingkahlaku semasa dapat diubah.

B. Penerimaan Positif Tanpa Syarat Menghormati klien tanpa mengira perbezaan nilai antara kaunselor dan klien. Penerimaan tanpa syarat adalah penting kerana kaunselor menghargai klien tidak mengira apa keadaan pun. Kaunselor tidak menerima sebahagian dan

iii) INTERPRETASI DAN CELIK AKAL Celik akal dicapai melalui interpretasi. Tujuan interpretasi adalah menunjukkan terdapat kesinambungan gaya hidup yang tidak tepat dan tidak sesuai.

PROSES KAUNSELIN G

4) MENILAI KENDIRI Klien menilai tingkahlaku sendiri. Kaunselor hanya memberikan perangsang dan panduan.

5) MEMBUAT PELAN

Alternatif dipilih dan langkah 2 yang perlu untuk mencapai objektif itu disenaraikan.

iv) ORIENTASI SEMULA (TeknikTerapi Khusus) Fasa yang kritikal di mana pada tahap ini kaunselor akan membantu klien memilih alternatif dalam membuat perubahan sikap dan pemikiran dengan sokongan, galakan dan halatuju yang bersesuaian dengan kehidupan klien. Kaunselor mencabar klien.

menolak yang lain. Kesemuanya diterima. C. Empati Menggambarkan ahli terapi dapat memahami perasaan klien dan seolah-olah dia juga merasakan apa yang dirasakan oleh klien, namun kefahaman ini adalah tanpa terbawa-bawa dalam dunia klien. Empati juga merupakan satu proses yang berterusan di mana kaunselor sanggup mengenepikan pengalaman diri reality persepsi sendirinya.

6) KOMITMEN Ditekankan sewaktu pertemuan awal. Klien diminta menjalankan atau melaksanakan pelan perubahan tingkahlakunya, maka dia sudah bersedia.

7) TIDAK MENERIMA SEBARANG ALASAN Kaunselor tidak patut menerima sebarang alasan klien. Kaunselor meminta klien membuat komitmen yang baru.

D. Aktif Mendengar dan Berfikir Tumpuan perlulah diberikan sepenuhnya oleh kaunselor kepada apa klien cakap sama ada secara lisan atau bukan lisan. Tumpuan ini merupakan satu prasyarat untuk membantu. TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) Fasilitator. Mewujudkan suasana yang terapeutik. Membantu klien supaya tidak bersifat defensif terhadap tingkah lakunya. TEORI GESTALT (Humanistik) Memberi perhatian sepenuhnya kepada pengalaman lalu klien dan membawa klien kepada keadaan sekarang, bukan hanya menterjemahkan kepada tingkah laku orang lain.

8) HAPUSKAN DENDAAN Hukuman dan dendaan tidak termasuk dalam terapi ini. TEORI REALITI (Behavioris) Membuat penyesuaian terhadap tindakan. Mengubahsuai atau menyingkirkan satu Berperanan sebagai guru & model. Mewujudkan perhubungan yang terbuka, mesra, akrab & jujur dengan klien. Membimbing klien TEORI REBT (Kognitif) Kaunselor menunjukkan dan membuktikan kepada klien bahawa sistem kepercayaan klien itu tidak rasional. Membawa klien ke satu tahap kesedaran bahawa TEORI ADLERIAN (Kognitif) Membuat tugasan komprehensif terhadap fungsi klien. Mendapatkan perspektif terhadap aspek kejayaan & kegagalan klien terhadap pengaruhTEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif) Berperanan sebagai model, guru, jurulatih, ataupun sebagai pakar yang akan menganalisa perlakuan kliennya serta pengalaman yang pernah dilaluinya.

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) Membantu klien mempelajari sesuatuyang baru.

Menyedarkan klien dari alam tidak sedar kepada alam sedar. Membina semula asas personaliti klien. Membantu klien

mengurangkan tekanan akibat daripada pengalaman lampau.


PERANAN KAUNSELO R

Membantu klien menghadapi konflik akibat ingin melupakan atau menghindarkan pengalaman pahit masa lampau. Mengajar klien memahami apa yang berlaku dalam diri klien agar ia mencapai celik akal mengenai masalah yang dihadapinya.

tingkah laku yang melampau atau tidak wajar dan menggantikan tingkah laku yang adaptif dan maladaptif. Berperanan sebagai perundingcara, guru, penasihat, peransang dan fasilitator. Memahami diri klien dan mempunyai kepercayaan klien boleh mengubah perlakuannya. Menganalisa masalah dan kerumitan yang dialami oleh klien. Kaunselor mempunyai pemikiran yang mendalam.

untuk menilai sendiri tingkahlakunya & membuat keputusan mengenai tingkahlaku yang harus diubah. Memastikan klien bertanggungjawab dengan pilihan & akibat pilihan itu. Mengajar dan menggalakkan klien melaksanakan pelan tindakan untuk mengubah tingkahlakunya. Membantu klien mencari jalan untuk memenuhi kehendak mereka dan menggalakkan mereka agar tidak cepat putus asa. Menumpukan kepada tingkahlaku klien Melakukan konfrontasi sekiranya tingkahlaku klien berbeza dengan tingkahlakunya.

masalah klien yang sebenarnya adalah berpunca daripada diri klien itu sendiri yang sentiasa mengindotrinasikan kepercayaan yang tidak logik. Membantu klien agar dapat memodifikasikan pemikiranpemikirannya dan meninggalkan kepercayaan tidak rasional tersebut. Mengajar klien caracara untuk memahami diri dan mendapat perubahan.

pengaruh kritikal klien. Melakukan diagnostic terhadap ingatan klien masa kanak-kanak yang mempengaruhi klien masa kini.

Kaunselor perlu menunjukkan bahawa ia mempunyai kedudukan/taraf yang sama dengan klien, walaupun kaunselor merupakan pakar dan memiliki pengalaman yang lebih. Mengajar & menunjukkan kepada klien bagaimana dia boleh mengubah Skrip Hidupnya & menggantikannya dengan yang baru. Menunjukkan kepada klien bahawa dia mampu & berkuasa untuk membuat keputusankeputusan yang baru. Dalam kaunseling kelompok, kaunselor perlu menjelaskan bahawa kaunselor & klien hendaklah membuat satu ikatan perjanjian menentukan perkara2 tertentu. Kaunselor juga memerlukan satu rol/garis panduan mengikut kehendak dan matlamat terapi. 3 Prinsip pokok yang menjadi panduan kaunselor ialah: Campur tangan kaunselor hendaklah dibuat apabila perlu sahaja & hanya sekadar yg

Menganggap klien sama taraf dengan kaunselor dan berusaha mengatasu masalahnya. Berusaha membantu klien mengenali diri dan masalahnya dengan jelas. Kaunselor berada dalam keadaan kongruen. Menerima tanpa syarat. Berempati bagi merasai dan mengalami apa yang dialami oleh klien.

Menolong klien melihat dirinya secara keseluruhan Menolong klien memudahkan proses-proses menerima tanggungjawab dan mengintegrasikan dengan meningkatkan kesedaran kendiri. Pemangkin kepada pertumbuhan klien.

diperlukan sahaja. Kaunselor haruslah menyedari bahawa individu itu mempunyai kecenderungan semulajadi ke arah kesihatan jasmani & jiwa. Berusaha sebaik mungkin untuk member rawatan TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) 1. Klien memutuskan bahawa dia memerlukan kaunseling dan datang secara sukarela. 1. TEORI GESTALT (Humanistik)

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI BEHAVIORIS (Behavioris)

TEORI REALITI (Behavioris)

TEORI REBT (Kognitif)

TEORI ADLERIAN (Kognitif)

TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif)

1.

PERANAN KLIEN

Bersedia dan komited untuk melibatkan diri dalam proses kaunseling yang intensif.

1.

Klien berperanan secara aktif dalam terapi untuk menyiapkan tugasan yang diberi oleh kaunselor semasa sesi kaunseling.

1.

2.

2.

Bersedia menurut peraturanperaturan biasa dalam psikoanalisis seperti berbaring di atas kerusi panjang selama satu jam setiap kali proses psikoanalisis dilakukan. Bersetuju secara ikat kontrak untuk membayar yuranyuran tertentu, dan menghadiri sesi-sesi yang ditetapkan dan bercakap.

2.

Klien merasai pengalaman melakukan aktiviti semasa sesi kaunseling berlansung dan dibantu oleh kaunselor untuk mengaplikasikan teknik tersebut dalam kehidupan seharian.

3. 4.

3.

5.

PERANAN KLIEN

6.

7.

Klien digalakkan menumpukan perhatian kepada tingkah laku dan tidak pada perasaan dan sikapnya. Klien meneliti dan menilai tingkah laku sendiri bagi menentukan adakah tingkah lakunya itu membina atau menghalangnya mencapai matlamat hidup. Mengkaji tingkah laku. Klien digalakkan memikirkan dan merancang strategistrategi yang khusus untuk mengubah tingkah laku yang gagal dan menggantikannya dengan tingkah laku yang baik. Klien hendaklah melaksanakan strategi-strategi yang dirancang. Klien mestilah komited pada rancangan tindakannya. Klien tidak boleh menyalahkan sesiapa atau cuba beri alasan tertentu.

1. 2. 3.

Klien sebagai pelajar. Klien belajar berfikir logik. Klien menceritakan keadaan emosi, pemikiran, tingkah laku sekarang.

1.

Klien memfokus terhadap gaya hidup mereka yang telah membentuk tingkah laku.

1.

Klien tidak bersikap pasif dan hanya menunggu tunjuk ajar daripada kaunselor.

Klien datang dengan membawa bersamanya keengganan dan penentangan.

4.

Menghapuskan kepercayaan tidak rasional dan gantikan dengan kepercayaan rasional. Celik akal.

2.

Klien meneroka logik peribadi, iaitu konsep tentang diri dan orang lain dan kehidupan di mana klien berlandaskan gaya hidupnya. Klien akan mencari kesilapan asalnya dan belajar untuk membetulkan sangkaan dan kesimpulannya. Klien akan berbincang mengenai kepercayaan dan tentang apa yang mereka lakukan berdasarkan rangka konsep kehidupan yang mereka bina.

2.

Klien dan kaunselor sama-sama berusaha untuk mencapai matlamat dalam proses kaunseling. Klien memainkan peranan yang lebih. Klien menyatakan secara khusus tentang perubahan yang ingin dicapai.

2. 2. Pada awalnya, klien menghadapi kebimbangan, percanggahan perasaan dan fikiran. Klien bersedia untuk berbincang apabila merasa diterima dan dapat menghayati perhubungan kaunselor dengan klien. Klien berasa lebih terbuka dan bebas meluahkan perasaan dan menjelajah diri. Klien cuba untuk mencari penyelesaian dengan bantuan kaunselor. Klien menentukan 3.

5.

3. 3.

3.

4.

4.

4.

5.

4.

6.

Dalam pendekatan Gestalt, penentangan berperanan sebagai perluahan yang aktif terhadap daya hidup, dan kaunselor membenarkan klien menunjukkan sepenuhnya penentangan yang dimilikinya serta klien digalakkan untuk mempertahankan diri sendiri. Klien juga hendaklah terlebih dahulu menentukan matlamatnya apabila hendak mendapatkan perkhidmatan kaunseling. Sekiranya dia inginkan satu perubahan dalam perasaan dan tingkah lakunya,

8.

Kontrak dan komitmen seperti ini hendaklah dilaksanakan oleh klien. 9. Di dalam usaha klien menilai dan mengkritik tingkah lakunya, ia juga haruslah bersikap realistik serta tidak keterlaluan sehingga kecamankecaman itu menjadi terlalu hebat dan berat baginya. 10. Kecaman dan kritik dilakukan secara sederhana supaya tingkah laku yang tidak sesuai itu dapat diubah dan digantikan dengan tingkah laku yang lebih sesuai.

pilihan dan tindakannya sendiri (dibantu oleh kaunselor). 7. Klien berupaya dan bersedia untuk berubah. Klien bersedia untuk terus berkembang dalam usaha mencari matlamat baru.

5.

8.

maka dia hendaklah bertanggungjawab bagi menentukan sejauh mana perubahan yang hendak dilakukannya. Klien belajar untuk menerima tanpa rasa kecewa segala bentuk pertolongan yang didedahkan sebagai perkembangannya ketika rawatan.

6.

Pada permulaan, klien menyedari rasa tidak selesa di mana semua pergerakkan dan isyarat bahasa badan perlu dikawalnya dengan teliti.

- Dia mungkin menjadi rigid, cuba menyembunyikan satu daripada kaunselor atau orang lain dalam kumpulan tentang apa yang sedang dialaminya. - Tetapi sebagai permulaan klien melihat dirinya untuk mengintegrasikan bahagian yang berasingan dalam personalitinya kepada pertalian keseluruhan yang mewujudkan kesamaan di antara bahasa badan dengan kandungan kata-kata, dan kesannya terhadap

emosi. TEORI PSIKOANALISIS TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) 1. TEORI REALITI (Behavioris) Merupakan terapi 1. yang mudah untuk digunakan kerana sesuai untuk kaunseling kanak2. kanak, remaja, dewasa, ibu bapa, dalam perkahwinan, keluarga, kaunseling individu dan kelompok. Jangka masa 3. prosesnya pendek dan fokusnya kepada tingkah laku yang disedari. 4. TEORI REBT (Kognitif) TEORI ADLERIAN (Kognitif) TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif) TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik)
1. Menekankan kepentingan tahap hubungan antara kaunselor dengan klien. Mendorong kaunselor menanamkan pendapat bahawa penerimaan, penghargaan serta kejujuran adalah penting bagi mewujudkan perhubungan dengan klien. Kaunselor juga berpeluang memupuk persepsi murini bahawa klien ialah rakan kongsi dalam hubungan dan bukan hanya sebagai rakan yang merendah diri. Menyumbang dari segi keyakinannya yang kuat tentang keupayaan dan kecenderungan manusia untuk berkembang ke arah nirwana kendiri. Melibatkan nilai-nilai dan sikap-sikap positif ketika berinteraksi dengan orang lain dengan menegaskan betapa pentingnya kita menerima orang lain tanpa syarat, bersedia mendengar dan memahami orang lain dari kaca mata dan duniannya yang tersendiri. 1.

TEORI GESTALT (Humanistik)

1.

KELEBIHAN TEORI

2.

Menyediakan kerangka konseptual kepada kaunselor untuk melihat tingkah laku, memahami asal usul dan fungsi simptom. Menyediakan satu kerangka bagi pemahaman dinamik tentang peranan peristiwa awal kanak-kanak dan kesannya ke atas masalah masa kini.

1.

2.

Penekanannya kepada pengukuran, penilaian dan penyelidikan. Penekanan sebegini memberi kita kesempatan menilai kemajuan atau kemunduran di dalam usaha-usaha kita. Mempunyai teknik, tatacara dan strategi yang beraneka corak dan rupa.

2.

Terapi ini bersifat berterus-terang, jelas, efektif dan senang dipelajari. Teori ini mudah dilaksankan kerana wujudnya konsep abc yang memudahkan kaunselor semasa menjalani sesi kaunseling. Menjimatkan masa untuk membantu klien bagi menyelesaikan masalah dengan kadar yang segera. Menggunakan pendekatan teoriteori lain.

1.

2.

3.

Teori ini dapat digunakan dalam pelbagai masalah dan isu-isu yang melibatkan gangguan dari segi mental, seksual dan sebagainya. Menggalakkan klien untuk mengubah diri mereka sendiri dengan galakan oleh kaunselor. Juga tidak mengambil kira individu tersebut untuk terdedah kepada sesuatu perkara.

1.

2.

Membuka jendela pemikiran tentang pandangan terhadap fitrah individu dan menyumbangkan kepada pendekatan dalam seting sesebuah sesi kaunseling yang berlaku dengan bersesuaian. Kontrak terapeutik dijadikan sebagai satu penunjuk arah kepada proses kaunseling dan wajib wujud ketika sesi kaunseling dijalankan.

2.

2.

3.

3.

Pendekatannya yang seiring dengan idea unik tentang perubahan. Bertujuan meningkatkan kesedaran klien terhadap sesuatu. Ahli terapi akan membantu klien mengenalpasti sifatsifat yang telah dilupakan. Pendekatan kreatif yang memanfaatkan eksperimen yang mengubah klien daripada hanya bercakap kepada aksi dan pengalaman.

3. 3. Menjadikannya satu model yang lebih kukuh bagi memahami tingkah laku manusia pada masa-masa hadapan. Dapat mengetahui tentang perubahan yang sering berinteraksi dalam jiwa sehingga membawa kepada kerisauan. Dapat mengetahui peringkat-peringkat perkembangan personaliti dan permasalahanpermasalahan serta tingkah laku yang terhasil akibat kelekatan yang berlaku dalam satusatu peringkat tertentu. 3. Dengan wujudnya penggemblengan antara tingkah laku dan strutktur kognitif, menunjukkan bahawa terapi tingkah laku ini akan berjaya merawati aneka jenis masalah yang dihadapi oleh klien. Membantu klien dalam merangka pelan tindakan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi, bukan sekadar bercakap mengenainya. Menitikberatkan kajian dan ujian terhadap keputusan diagnosis yang dijalankan bersama klien.

4.

4.

4.

5.

5.

6.

5.

Digunakan secara 5. konkrit dan realisik iaitu klien mematuhi kontrak yang dibuat dan dipersetujui antara kaunselor 6. dan klien. Kaunselor memainkan peranan sebagai panduan dalam menyediakan dan mematuhi pelan yang dibuat. Usaha mematuhi pelan tersebut akan berlaku secara sistematik. Klien diberikan kebebasan untuk berfikir dan membuat keputusan sekaligus menggalakkan penjanaan proses mental yang aktif.

Merupakan satusatunya teori yang menggunakan pendekatan kerja rumah. Boleh digunakan dalam pelbagai jenis sesi kaunseling, seperti kaunseling individu, kaunseling kelompok marathon, perkahwinan ataupun keluarga.

4.

5.

6.

Teori Adlerian ini berkehendakan untuk membentuk sifat semula jadi klien kearah yang lebih normal dan tidak mengikut nafsu yang tidak baik. Bertindak dengan menggunakan teknik celik akal fikiran untuk membantu klien menyelesaikan masalah yang dihadapi. Lebih bersifat terbuka dengan menggunakan kaedah kaunseling yang mempunyai rasa hormatmenghormati, pemulihan dan motivasi kearah bersikap positif.

4.

3.

4.

Peranan aktif antara klien diutamakan dan bukan antara kaunselor dan klien merupakan salah satu sumbangan terhadap terapi at. Pengamalpengamal teori ini menyakinkan prinsip bahawa pengaruh-pengaruh awal yang mempengaruhi tingkah laku kini hendaklah dikenal pasti untuk meneroka tingkah laku yang baru.

4.

5.

5.

6.

7.

Memfokuskan kepada perkembangan dan kemantapan yang bersesuaian bagi individu yang waras. Penekanan juga diberikan kepada konsep terhadap keseluruhan tingkah laku. Pendekatan ini memperkenalkan gerak-geri dan bahasa tubuh badan sebagai salah satu sumber pengetahuan mengenai diri seseorang. Mengkaji masa lampau individu dengan cara yang menarik serta mengiktiraf kepentingannya.

TEORI PSIKOANALISIS

TEORI BEHAVIORIS (Behavioris) 1. Hanya boleh mengubah tingkahlaku, tetapi tidak boleh mengubah perasaan. Mengabaikan kepentingan faktor hubungan dalam terapi. Merawat simpton berbanding akibat Melibatkan kawalan dan manipulasi oleh ahli terapi. Tidak menekankan pengalaman @ peristiwa yg terjadi kpd klien 3.

TEORI REALITI (Behavioris)

TEORI REBT (Kognitif)

TEORI ADLERIAN (Kognitif)

TEORI TRANSAKSIONAL (Kognitif) 1. Kekurangan kajian yang empirikal & kesahannya. 2. Kaunselor lebih menekankan analisa dan kurang menekankan peerubahan tingkah laku, aspek keberkesanan dan hubungan 3. Kaunselor menganggap proses terapeutik telah selesai apabila klien memahami tingkah lakunya dan membuat keputusan semula 1.

TEORI PEMUSATAN INSAN (Humanistik) Tidak ada sebarang teknik yang khusus. Tidak semestinya setiap klien akan mencapai nirvana Sukar diamalkan dalam budaya yang tertentu (klien x aktif) 4. 4. Tiada sebarang kajian yang khusus 1.

TEORI GESTALT (Humanistik) Kanselor cenderung memanipulaasi. Menumpukan konfrantasi. Kaunselor perlu mempunyai pembentukan identiti yang tinggi. Meluahkan perasaan secara terbuka tidak sesuai dengan masyarakat timur (konflik antara ibu bapa)

1.

Teori ini Memakan masa yang terlalu panjang. Tidak sesuai denga jumlah klien yang ramai Menekankan naluri seks manusia Sokongan empirikal yang terhad Menekankan masalah dalaman dan mempunyai kesan yang sedikit

1.

Memfokuskan keapda tingkahlaku semata-mata. hanya cenderung keapda tingkahlaku dan mengabaikan emosi, persepsi, kognitif, deria dsb. amat bergantung kepada bahasa-klien pendiam tak sesuai.

1.

2.

2.

2.

Teori ini mengelirukan bila digunakan untuk melihat keberkesanan dalam jangka masa yang pendek. Teori ini tidak sesuai untuk membantu klien yang serius dan teruk emosinya. Teori ini tidak sesuai bagi orang yang terlalu muda atau terlalu tua. Teori ini lebih menekankan kepada pemikiran kognitif dan tidak kepada peranan emosi dan perasaan.

1. Terapi ini tidak bersifat analitik, dinamik, atau tingkahlaku saintifik. Ia bersifat kognitif dan mempunyai matlamat. 2. Terlalu memberikan fokus mengenai keperluan kesan gugusan keluarga dan susunan kelahiran dalam proses membantu. 3. Kurang berasaskan kajian kerana ianya lebih bersifat abstrak dan susah difahami.

2.

2.

3. 3.

KEKURANGA N TEORI

3.

2.

3.

4.

4.

3. 4. kurang menyediakan situasi pembelajaran-X kreatif dan bersifat mendesak dan mengongkong

5.

5.

4.

6.

Sukar dilaksanakan oleh ahli terapi yang baru dalam pendekatan ini

4. Terlalu umum dan bergantung kepada kaedah yang paling asas dalam kesedaran psikologi dan terlalu memudahkan konsep yang kompleks.

Mekanisme Bela Diri Represi menyingkirkan pengalaman & perasaan yg x menyenangkan, menyakitkan, menakutkan agar tidak menimbulkan kebimbangan. Sublimasi melepaskan tenaga agresif dlm diri dengan cara yg positif. Regresi mengelak drpd situasi yg krisis & dpt memperlihatkan t/laku yg tidak sesuai dgn umur Introjeksi mengambil ciri orang lain utk dijadikan nilai dirinya Pengangkalan

Pampasan mengimbangai satu kelemahan yg ada pd dirinya Undoing memperbaiki sesuatu kerosakan dahulu dgn mengurangkan rasa bersalah

Rasionalisasi cara memberi alasan / sebab gagal

Peringkat2 perkembangan Personaliti Peringkat Mulut / Oral Stage (0-1 thn)

- Bayi menumpukan perhatian kpd menyusu, bagi memenuhi keperluan makanan & kereronokan - tindakan menyusu membolehkan kanak mengalami kepuasan seks

penafian / penolakan realiti - bibir & mulut = zon erotik yang sensitif Pembentukan Reaksi - belum ada ego & superego, didorong oleh Id cara mempertahankan diri dari ancaman dgn memperlihatkan reaksi bertentangan - 2 jenis : oral incorporative & oral aggressive Peringkat Dubur / Anal Stage (2-3 thn)

Projeksi membalikan desakan dan keinginan yg x diterima oleh seseorang individu kpd orang lain

- dilatih membuang air besar - berhadapan dengan desakan & kehendak Ibu bapa serta alam persekitaran. (mengalami perasaan negatif apabila terlalu mendesak)

Penyaluran melepaskan desakan kepada sasaran lain yg lebih selamat

- belajar menguasai rasa bebas, kuasa & autonomi serta mengenali dan mengendalikan perasaan negatif - 2 jenis : personaliti anal aggressive& personaliti anal retentive Peringkat Zakar dan Faraj (4-5 thn)

- mendpt kepuasan asas seks - memusuhi ibu bapa yg sama jantina, iaitu oedipus - kesan lekatan personaliti: rigid, konflik yg serius, mengalami perasaan salah selalu, konsep nilai kendiri yg rendah. Peringkat Latensi (6-12 thn)

- biasa dgn peraturan & pendedahan kpd pen. Moral - boleh interaksi dgn dunia baru - tenang, x kerisauan / kegelisahan Peringkat Syahwat (12 ke atas )

- tahap pemikiran kompleks - peningkatan dorongan seks & kompleks oedipus wujud kembali (x menonjol - kerana terdpt batasan moral, nilai, agama & undang) - tunjuk minat terhadap individu yg lain jantina - sedar realiti kehidupan, menjadi matang

Anda mungkin juga menyukai