KEMAHIRAN PROSES SAINS

MENGAWAL PEMBOLEH UBAH

LEMBARAN KERJA 1 Tajuk Arahan : Ukuran :1.Lengkapkan jadual berdasarkan penyiasatan yang telah dijalankan.

Alat Pengukuran Klip kertas Kapur tulis Anak mancis

Bilangan Kali Alat Pengukuran

2. Berpandukan aktiviti yang telah dijalankan, nyatakan : a. Pemboleh ubah yang dimanipulasikan: _____________________________________________________ b. Pemboleh ubah bergerakbalas : ______________________________________________________ c. Pemboleh ubah yang dimalarkan : ______________________________________________________ Berdasarkan penyiasatan, saya dapat menentukan Pemboleh ubah yang dimanipulasikan Pemboleh ubah bergerakbalas Pemboleh ubah yang dimalarkan

Berdasarkan penyiasatan yang telah saya jalankan, saya dapat menentukan pemboleh ubah–pemboleh ubah yang dimanipulasi, bergerakbalas dan yang dimalarkan.