Anda di halaman 1dari 6

KARANGAN CERITA TINDAKAN KARANGAN CERITA TINDAKAN

Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai
aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu
terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan
kamu lakukan. kamu lakukan.

Susun semula rangka jawapan mengikut urutan isi yang betul. Susun semula rangka jawapan mengikut urutan isi yang betul.

Pendahuluan Pendahuluan

- memberi bantuan kecemasan - memberi bantuan kecemasan

Isi 1 Isi 1
- bersyukur kerana dapat membantu kawan - bersyukur kerana dapat membantu kawan

Isi 2 Isi 2

- membawa kawan yang terjatuh balik ke rumah - membawa kawan yang terjatuh balik ke rumah

Isi 3 Isi 3
- suatu petang, dalam perjalanan ke sekolah. - suatu petang, dalam perjalanan ke sekolah.

Isi 4 Isi 4

Penutup Penutup

- terkejut kawan terjatuh, memberhentikan basikal - terkejut kawan terjatuh, memberhentikan basikal
KARANGAN CERITA TINDAKAN KARANGAN CERITA TINDAKAN

Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai
aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu
terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan
kamu lakukan. kamu lakukan.

Pada suatu petang, saya bersama dua orang kawan sekelas, Pada suatu petang, saya bersama dua orang kawan sekelas,
Zamarul dan Naim berbasikal ke sekolah untuk menyertai aktiviti Zamarul dan Naim berbasikal ke sekolah untuk menyertai aktiviti
kokurikulum. Oleh sebab sudah lewat, kami mengayuh basikal masing- kokurikulum. Oleh sebab sudah lewat, kami mengayuh basikal masing-
masing agak laju. Tiba-tiba, Zamarul terjatuh setelah terlanggar seketul masing agak laju. Tiba-tiba, Zamarul terjatuh setelah terlanggar seketul
batu di tepi jalan. batu di tepi jalan.

Saya dan Naim, yang ketika itu sudah berada jauh di depan Saya dan Naim, yang ketika itu sudah berada jauh di depan
segera memberhentikan basikal dan berlari mendapatkan Zamarul. segera memberhentikan basikal dan berlari mendapatkan Zamarul.
Zamarul terduduk sambil memegang kakinya dan mengaduh kesakitan. Zamarul terduduk sambil memegang kakinya dan mengaduh kesakitan.

Sambil memeriksa kaki Zamarul, kami memintanya sambil Sambil memeriksa kaki Zamarul, kami memintanya sambil
bertenang. Kami dapati buku lalinya berdarah. Zamarul juga tidak dapat bertenang. Kami dapati buku lalinya berdarah. Zamarul juga tidak dapat
bergerak kakinya. Berdasarkan keadaan itu, kami percaya kaki Zamarul bergerak kakinya. Berdasarkan keadaan itu, kami percaya kaki Zamarul
terseliuh. terseliuh.

Sementara Naim melipatkan kaki seluar Zamarul, saya segera Sementara Naim melipatkan kaki seluar Zamarul, saya segera
menyelongkar beg galas untuk mencari ubat luka dan kain pembalut. menyelongkar beg galas untuk mencari ubat luka dan kain pembalut.
Sejak menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah, saya sentiasa membawa Sejak menyertai Persatuan Bulan Sabit Merah, saya sentiasa membawa
ubat-ubatan. Setelah menyapu ubat, saya dengan bantuan Naim ubat-ubatan. Setelah menyapu ubat, saya dengan bantuan Naim
membalut kaki luka Zamarul. membalut kaki luka Zamarul.

Oleh sebab Zamarul tidak dapat berjalan, kami membantunya Oleh sebab Zamarul tidak dapat berjalan, kami membantunya
berdiri dan memapahnya ke arah basikal saya. Setelah itu, kami berdiri dan memapahnya ke arah basikal saya. Setelah itu, kami
berjalan balik sambil Zamarul membonceng di belakang basikal saya. berjalan balik sambil Zamarul membonceng di belakang basikal saya.
Naim pula menuntun basikalnya dan Zamarul. Naim pula menuntun basikalnya dan Zamarul.

Walaupun tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum pada Walaupun tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum pada
petang itu, saya dan Naim bersyukur kerana dapat membantu Zamarul. petang itu, saya dan Naim bersyukur kerana dapat membantu Zamarul.
KARANGAN CERITA TINDAKAN
KARANGAN CERITA TINDAKAN
Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai
aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu Kamu dan dua orang kawan menaiki basikal ke sekolah untuk menyertai
terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan aktiviti kokurikulum. Tiba-tiba seorang daripada kawan kamu
kamu lakukan. terlanggar batu lalu jatuh. Ceritakan apa yang kamu dan kawan
kamu lakukan.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Pada suatu petang, saya bersama dua orang kawan sekelas,
Zamarul dan Naim berbasikal ke sekolah untuk menyertai aktiviti Pada suatu petang, saya bersama dua orang kawan sekelas,
kokurikulum. Oleh sebab sudah lewat, Zamarul dan Naim berbasikal ke sekolah untuk menyertai aktiviti
__________________________________________________________ kokurikulum. Oleh sebab sudah lewat,
. Tiba-tiba, Zamarul terjatuh setelah terlanggar seketul batu di tepi jalan. __________________________________________________________
. Tiba-tiba, Zamarul terjatuh setelah terlanggar seketul batu di tepi jalan.
Saya dan Naim, yang ketika itu sudah berada jauh di depan
segera memberhentikan basikal dan berlari mendapatkan Zamarul. Saya dan Naim, yang ketika itu sudah berada jauh di depan
Zamarul terduduk sambil - segera memberhentikan basikal dan berlari mendapatkan Zamarul.
__________________________________________________________ Zamarul terduduk sambil -
. __________________________________________________________
.
Sambil memeriksa kaki Zamarul, kami memintanya sambil
bertenang. Kami dapati_________________________________. Sambil memeriksa kaki Zamarul, kami memintanya sambil
Zamarul juga tidak dapat bergerak kakinya. Berdasarkan keadaan itu, bertenang. Kami dapati_________________________________.
kami percaya kaki Zamarul terseliuh. Zamarul juga tidak dapat bergerak kakinya. Berdasarkan keadaan itu,
kami percaya kaki Zamarul terseliuh.
Sementara Naim melipatkan kaki seluar Zamarul, saya segera
menyelongkar beg galas untuk Sementara Naim melipatkan kaki seluar Zamarul, saya segera
___________________________________Sejak menyertai Persatuan menyelongkar beg galas untuk
Bulan Sabit Merah, saya sentiasa membawa ubat-ubatan. Setelah ___________________________________Sejak menyertai Persatuan
menyapu ubat, saya dengan bantuan Naim membalut kaki luka Bulan Sabit Merah, saya sentiasa membawa ubat-ubatan. Setelah
Zamarul. menyapu ubat, saya dengan bantuan Naim membalut kaki luka
Zamarul.
Oleh sebab Zamarul tidak dapat berjalan,
_______________________________________________________ ke Oleh sebab Zamarul tidak dapat berjalan,
arah basikal saya. Setelah itu, kami berjalan balik sambil Zamarul _______________________________________________________ ke
membonceng di belakang basikal saya. Naim pula menuntun arah basikal saya. Setelah itu, kami berjalan balik sambil Zamarul
basikalnya dan Zamarul. membonceng di belakang basikal saya. Naim pula menuntun
basikalnya dan Zamarul.
Walaupun tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum pada
petang itu, saya dan _________________________________________.
Walaupun tidak dapat menyertai aktiviti kokurikulum pada mudah-mudahan dia akan cepat sembuh dan dapat bersekolah seperti
petang itu, saya dan _________________________________________. biasa.

Membantu Rakan yang Terjatuh dari Pokok


Membantu Rakan yang Terjatuh dari Pokok
Seorang rakan kamu terjatuh dari pokok pada waktu rehat di
sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu ambil untuk membantu rakan Seorang rakan kamu terjatuh dari pokok pada waktu rehat di
kamu itu. sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu ambil untuk membantu rakan
kamu itu.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Ketika berehat di kantin sekolah pada minggu lepas, seorang
rakan saya mendapat kemalangan. Tangannya patah akibat terjatuh dari Ketika berehat di kantin sekolah pada minggu lepas, seorang
pokok. Tanpa berlengah-lengah lagi, saya segera bertindak untuk rakan saya mendapat kemalangan. Tangannya patah akibat terjatuh dari
membantunya. pokok. Tanpa berlengah-lengah lagi, saya segera bertindak untuk
membantunya.
Mula-mula, saya menghampirinya untuk memberi rawatan awal
kepadanya. Saya meminta pertolongan rakan untuk mengambil peti Mula-mula, saya menghampirinya untuk memberi rawatan awal
pertolongan cemas di bilik rawatan. Kemudian, saya mengambil kain kepadanya. Saya meminta pertolongan rakan untuk mengambil peti
anduh untuk menyangga tangannya yang patah itu. pertolongan cemas di bilik rawatan. Kemudian, saya mengambil kain
anduh untuk menyangga tangannya yang patah itu.
Setelah itu, saya memapahnya ke bilik rawatan. Seterusnya, saya
melaporkan kejadian tersebut kepada guru petugas harian. Pelaporan ini Setelah itu, saya memapahnya ke bilik rawatan. Seterusnya, saya
penting agar pihak sekolah dapat merekodkan kejadian sebenar serta melaporkan kejadian tersebut kepada guru petugas harian. Pelaporan ini
melakukan tindakan susulan. penting agar pihak sekolah dapat merekodkan kejadian sebenar serta
melakukan tindakan susulan.
Selepas itu, saya bergegas ke pejabat sekolah untuk menelefon
keluarganya. Saya maklumkan tentang kejadian tersebut dan meminta Selepas itu, saya bergegas ke pejabat sekolah untuk menelefon
keluarganya bertenang. Saya juga meminta mereka ke hospital daerah keluarganya. Saya maklumkan tentang kejadian tersebut dan meminta
untuk melihat anak mereka. keluarganya bertenang. Saya juga meminta mereka ke hospital daerah
untuk melihat anak mereka.
Berikutnya, saya mengirnginya ke hospital dengan menaiki
kereta guru untuk mendapatkan rawatan rapi. Saya juaga telah Berikutnya, saya mengirnginya ke hospital dengan menaiki
menunggu sehingga rawatan tersebut selesai. Langkah sebegini penting kereta guru untuk mendapatkan rawatan rapi. Saya juaga telah
untuk mengetahui sama ada rakan terbabit terpaksa tinggal di wad atau menunggu sehingga rawatan tersebut selesai. Langkah sebegini penting
dibenarkan pulang. untuk mengetahui sama ada rakan terbabit terpaksa tinggal di wad atau
dibenarkan pulang.
Saya bersyukur kerana telah dapat membantu rakan saya. Saya
percaya, peristiwa tersebut akan memberikan pengajaran kepadanya Saya bersyukur kerana telah dapat membantu rakan saya. Saya
serta rakan yang lain di sekolah. Sebagai rakan, saya tetap berdoa percaya, peristiwa tersebut akan memberikan pengajaran kepadanya
serta rakan yang lain di sekolah. Sebagai rakan, saya tetap berdoa
mudah-mudahan dia akan cepat sembuh dan dapat bersekolah seperti Saya bersyukur kerana telah dapat membantu rakan saya. Saya
biasa. percaya, peristiwa tersebut akan memberikan
______________________________ serta rakan yang lain di sekolah.
Sebagai rakan, saya tetap berdoa mudah-mudahan dia akan cepat
Membantu Rakan yang Terjatuh dari Pokok _________________ dan dapat bersekolah seperti biasa.
Membantu Rakan yang Terjatuh dari Pokok
Seorang rakan kamu terjatuh dari pokok pada waktu rehat di
sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu ambil untuk membantu rakan Seorang rakan kamu terjatuh dari pokok pada waktu rehat di
kamu itu. sekolah. Ceritakan tindakan yang kamu ambil untuk membantu rakan
kamu itu.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Lengkapkan tempat kosong dengan rangkai kata yang sesuai.
Ketika berehat di kantin sekolah pada minggu lepas, seorang
rakan saya mendapat kemalangan. Tangannya patah akibat Ketika berehat di kantin sekolah pada minggu lepas, seorang
_________________________________. Tanpa berlengah-lengah lagi, rakan saya mendapat kemalangan. Tangannya patah akibat
saya segera bertindak untuk membantunya. _________________________________. Tanpa berlengah-lengah lagi,
saya segera bertindak untuk membantunya.
Mula-mula, saya menghampirinya untuk memberi rawatan awal
kepadanya. Saya meminta pertolongan rakan untuk mengambil Mula-mula, saya menghampirinya untuk memberi rawatan awal
__________________________________________rawatan. Kemudian, kepadanya. Saya meminta pertolongan rakan untuk mengambil
saya mengambil kain anduh untuk menyangga tangannya yang patah __________________________________________rawatan. Kemudian,
itu. saya mengambil kain anduh untuk menyangga tangannya yang patah
itu.
Setelah itu, saya memapahnya ke bilik rawatan. Seterusnya, saya
melaporkan kejadian tersebut kepada Setelah itu, saya memapahnya ke bilik rawatan. Seterusnya, saya
____________________________. Pelaporan ini penting agar pihak melaporkan kejadian tersebut kepada
sekolah dapat merekodkan kejadian sebenar serta melakukan ____________________________. Pelaporan ini penting agar pihak
____________________________. sekolah dapat merekodkan kejadian sebenar serta melakukan
____________________________.
Selepas itu, saya bergegas ke pejabat sekolah untuk
__________________________. Saya maklumkan tentang kejadian Selepas itu, saya bergegas ke pejabat sekolah untuk
tersebut dan meminta keluarganya bertenang. Saya juga meminta __________________________. Saya maklumkan tentang kejadian
mereka ke hospital daerah untuk melihat anak mereka. tersebut dan meminta keluarganya bertenang. Saya juga meminta
mereka ke hospital daerah untuk melihat anak mereka.
Berikutnya, saya mengirnginya ke hospital dengan menaiki
______________________________ mendapatkan rawatan rapi. Saya Berikutnya, saya mengirnginya ke hospital dengan menaiki
juaga telah menunggu sehingga rawatan tersebut selesai. Langkah ______________________________ mendapatkan rawatan rapi. Saya
sebegini penting untuk mengetahui sama ada rakan terbabit terpaksa juaga telah menunggu sehingga rawatan tersebut selesai. Langkah
tinggal __________________________________________________. sebegini penting untuk mengetahui sama ada rakan terbabit terpaksa
tinggal __________________________________________________.
Saya bersyukur kerana telah dapat membantu rakan saya. Saya
percaya, peristiwa tersebut akan memberikan
______________________________ serta rakan yang lain di sekolah.
Sebagai rakan, saya tetap berdoa mudah-mudahan dia akan cepat
_________________ dan dapat bersekolah seperti biasa.

Anda mungkin juga menyukai