Anda di halaman 1dari 67

PERLAKSANAAN

SISTEM
MAKLUMAT
GEOGRAFI (GIS)
JPPH WPKL
GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEM
Oleh : M.N.Hafiza
Unit Pelan & Pemetaan
JPPH WPKL 1
Kandungan
 Unit 1 – Perlaksanaan GIS di JPPH
WPKL
 Sejarah Perlaksanaan GIS
 Punca Kegagalan Perlaksanaan GIS
Fasa 1 JPPH
 Mengapa Sekarang JPPH WPKL
memerlukan GIS?
 Apakah Kelebihan GIS Kepada JPPH
 Cabaran-cabaran Dalam Perlaksanaan
GIS
 Kerjasama & Teknologi penyumbang kpd
pembangunan GIS
 Strategi perlaksanaan GIS
 Pemilihan Perisian GIS
 Pembangunan & Perlaksanaan GIS di
jabatan
 Mengapa GIS Penting & Diperlukan
 Mengapa GIS begitu hangat diperkatakan
2
Kandungan
 Unit 2 – Pengenalan Kepada
GIS
 Apakah itu GIS
 Definisi GIS
 Apakah yg dimaksudkan dengan Data
 Apakah yg dimaksudkan dengan
Spatial
 Sumber Data GIS
 Data-data Satelite
 Data-data Fotoudara
 Jenis-jenis Data
 Kos Pengumpulan Data
 Output Maklumat GIS 3
Kandungan
 Unit 3 – Komponen,
Perkakasan dan Perisian GIS
Komponen Utama GIS
Perkakasan GIS
Perisian GIS
Evolusi Perisian GIS
Jaringan Komunikasi (network)
Pemilihan Perisian GIS
Pembangunan & Perlaksanaan GIS
Strategi Perlaksanaan GIS

4
Objektif Taklimat
 Definisi – dpt membezakan GIS dgn
sistem IT yang lain
 Menerangkan subsistem2/ komponen2
yg terkandung dalam GIS
 Halatuju Dan Cabaran Dalam
Pembangunan GIS
 Memberi gambaran awal &
pendedahan mengenai GIS
 Persediaan kepada jabatan dalam
perlaksanaan GIS

5
Perlaksanaan
GIS di JPPH
WPKL
(Unit 1)

6
Sejarah Perlaksanaan
GIS
 Mewarisi Sistem Maklumat Hartanah
Penjajah (British) 1957
 Awal 90an Mapinfo di INSPEN (digital)
 1996/97 di JPPH WPKL ArcView + VIS
(Pakej Pengkomputeran Jabatan)
 JV Nalis (MyGDI : Data GIS) & JPPH
(Data VIS) tahun 1999
 Tahun 2000 GIS JPPH WPKL terhenti
 Akhir 2004, Permohonan Penggunaan
GIS oleh JPPH WPKL
 Januari 2005 : Prototaip ArcGIS JPPH
WPKL Diterima pakai

7
Kegagalan Perlaksanaan
GIS Fasa 1 JPPH
 Kesukaran memperolehi Data Kadaster
(Digital = Digitize)
 Kekurangan kemahiran & pengetahuan
GIS
 Tempoh Latihan @ Kursus yang singkat
serta bukan ahli/ user GIS
 Masalah pengaturcaraan GIS (sistem &
Manusia) Pantau HQ BTM &
Perlaksanaan KL (Tumpuan kpd GIS)
 Tiada Peruntukan @ Budjet Khusus utk
GIS
 Tiada Garispanduan & Halatuju GIS
 Peralatan tidak up to date 8
Mengapa Sekarang
Memerlukan GIS?
 Sistem Cara kerja manual skrg tidak dpt
menepati kehendak pelanggan
 Era Sains & Teknologi ++ Saranan PM
untuk E-Gov & Sistem Penyampai
 Kos cara kerja manual tinggi dan masa
diambil agak lama.
 Kelebihan memperolehi data digital dari
lain-lain jabatan & agensi kerajaan
 Kos GIS sekarang agak murah
berbanding dahulu.

9
Apakah Kelebihan GIS
Kepada JPPH
 Menjimatkan masa SAL (Search &
Locate)
 On line Map ++ VIS
 Spatial Analysis : Integrasi VIS (Data) &
GIS (Spatial Analysis) = On screen
valuation & Valuation Map
 Portable ++ equip (Lawatperiksa)
 Virtual Map/ 3D map = Strata & Topo etc
 Output maklumat JPPH bernilai tinggi

10
Cabaran-2 Dalam
Perlaksanaan GIS
 Pengetahuan & Kemahiran
mendalam mengenai GIS
 Peruntukan @ Budjet Khusus
 Skop Aplikasi
 Wujudkan Jawatankuasa GIS
(Garis Panduan & Halatuju GIS
dalam jabatan)
 Kesinambungan

11
Kerjasama dan
Teknologi yang
menyumbang kepada
pembangunan GIS
 Pengkongsian/ Kerjasama badan-badan
kerajaan (data)
 Membangunkan pelbagai sumber
Maklumat IT Jabatan
 Data Hardcopy > Data digital (Kes Fail
lama = input dlm VIS)
 Pemahaman yg mendalam dalam subjek
geografi & sains komputer
 Kemahiran dalam Aplikasi GIS

12
Strategi Perlaksanaan
GIS
 Mengenalpasti masalah & kesedaran teknologi
 Keadaan semasa; masalah sistem sediada

 Fahami GIS; apa yg dpt dilaksanakan &


adakah boleh selesaikan masalah jabatan
 Sokongan 100%

 Skop Aplikasi (Acuan JPPH @ customization)


 Dpt menguasai teknologi/ ilmu GIS dari
pembekal (Perpindahan Teknologi)
 Kakitangan berkemahiran tinggi & terlatih
 Kesinambungan

13
Pemilihan Perisian GIS
 Perancangan, kewangan & kepakaran
 Menepati kehendak jabatan @
kakitangan
 Skop jangka panjang & pendek serta
pulangan/hasilnya pada jabatan
 Nasihat – MaGDI, IPTA
 Seminar/ demonstrasi dari pembekal
GIS
 Jenis keperluan GIS perlu ditentukan
(Sosial/ Ekonomi/ Pertahanan)
14
Pembangunan &
Perlaksanaan GIS di
jabatan
 Sistem maklumat + GIS – tugas &
tanggungjawab yg berat, besar
serta rumit
 Perlu koordinasi & sokongan Ketua
jabatan serta kakitangan
 Flexible, kurangkan kos, penuhi
kehendak pengguna, mampu
menaksir pelbagai bentuk
format/kod DBMS & terbuka kpd
perkembangan semasa/ masa
hadapan

15
Pembangunan &
Perlaksanaan GIS di
jabatan
 Khidmat nasihat dari pakar-pakar
GIS
 Melihat perkembangan GIS di
jabatan yang telah
melaksanakannya (lawatan
teknikal)

16
Mengapa GIS penting &
Diperlukan
 Membantu pihak Pengurusan Tertinggi
menyelesaikan masalah berkaitan
geografi
 GIS boleh integrasi dgn lain-lain
maklumat dlm satu kerangka/sistem &
membuat analisis & statistik
 Memaparkan maklumat geografi secara
digital, pantas, bermaklumat
 Berkongsi data & sistem maklumat dari
jabatan/agensi lain
 ‘On screen valuation’

17
Mengapa GIS Begitu
Hangat Diperkatakan
 GIS memberi hasil pulangan yang
lumayan serta tinggi nilai teknologi/
maklumat geografinya
 GIS merupakan satu
aset/perkakasan penting untuk kita
mentadbir, memahami, dan
mengenali bumi
 Permintaan yang tinggi bagi sistem
GIS, pendidikan GIS & Output GIS
18
Pengenalan
Kepada
GIS
(Unit 2)

19
Kandungan
 Unit 2 – Pengenalan Kepada
GIS
 Apakah itu GIS
 Definisi GIS
 Apakah yg dimaksudkan dengan Data
 Apakah yg dimaksudkan dengan
Spatial
 Sumber Data GIS
 Data-data Satelite
 Data-data Fotoudara
 Jenis-jenis Data
 Kos Pengumpulan Data
 Output Maklumat GIS 20
Apakah Itu GIS
 Singkatan kepada Geographical
Information System (sistem
maklumat geografi)
 Teknologi terkini berasaskan
komputer, membantu memproses
data-data geografi bagi
menghasilkan maklumat &
pemetaan secara digital serta
menganalisa sesuatu objek yang
terdapat dimuka bumi.
21
Bukan GIS

 GPRS (General Packet Radio Service)


 GPS (Global Positioning System)
 Peralatan kpd GIS
 Peta Statik
 Output/ penghasilan dari GIS
 Sbg. gambaran selepas di analisis
 Pakej Perisian
 E-map (JUPEM)
 (Input dan Output GIS)
22
Definisi GIS
Input

 Satu sistem yang mengandungi :


 Perkakasan
 Perisian
 Prosidur yg direkabentuk utk
Proses  Menyokong – pemerolehan, pengurusan,
(manipulasi & analisis)
manipulasi, analisis, permodelan dan
paparan data geografi
 Penyelesaian masalah – perancangan,
pengawalan, pemantauan serta
Output pengurusan yg kompleks
(Paparan Maklumat) (Universiti Teknologi Malaysia)

23
Definisi GIS
 GIS is a System of computer
software, hardware, data, and
personnel to help manipulate,
analyze and present information that
is tied to a spatial location
(www.esri.com/getting_started/about-gis.html)

 spatial location– usually a geographic


location
 information– visualization of analysis of
data
 system– linking software, hardware, data
 personnel– a thinking explorer who is key
to the power of GIS
24
Definisi GIS
 Walaupun sebanyak mana definisi
berkenaan GIS diutarakan, kita
bolehlah merumuskan bahawa GIS
terbahagi kpd 4 subsistem yg
utama :

Proses
Data Simpan Data (manipulasi & analisis)

Output
(Paparan Maklumat)

25
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Data
 Data merupakan fakta mentah
dimasukkan kedlm sistem utk
diproses & dipaparkan sebagai
maklumat
 Maklumat yg dihasilkan bantu –
keputusan, perancangan,
pengawalan, pemantauan &
pengurusan
 Data meliputi 70-80% kos
pembanguan GIS
26
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Data
 Terdapat 2 jenis data :
 Data Spatial : Data ruang/ data
kawasan
 Data Attribut : Ciri-ciri/ sifat-sifat
data spatial
 Sifat-sifat data memerlukan :
 Ketepatan
 Kekinian

 Keboleh percaya [GIGO]


27
Contoh Perwakilan Data GIS

ID_Tnh Luas J_Tnh Nilai_PH

1065 6.562e Gambut 5

217 86.31m2 Pasir 4

Data Mengenai Jenis Tanah

Lot Luas Nilai J_Tnh

1065 6.562e 100,000 Pertanian

217 86.31m2 60,000 Kediaman

Data Penilaian

28
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Data
Negeri Daerah Mukim Seksyen
Pecahan Data
Spatial 14 000 Bdr KL 063

14 000 Petaling 000

Attribute : Data Daerah

Lot Luas J_Lot J_HkMlk

1065 6.562e FT Geran


Data Spatial
217 86.31m2 QT HS(D)

Attribute : Data Parcel/ Lot29


Apakah yang
dimaksudkan dengan
Data
ID_Bgn Nama_bgn J_^Tkt Jenis ID_Lot
10012 Wisma A 44 Perdagangan 0011

1. Bangunan 10013 Kenari Apt 30 Kediaman 0012

Attribute : Bangunan
2. Garisan Lot
ID_Lot No. Lot Luas J_Lot
0011 3214 1000.00 FT
3. Lot-lot 0012 3215 1200.00 FT

Attribute : Lot-lot & Hakmilik


4. Parcel
ID_Lot Pemilik Alamat Mskd \nilai
0011 Ahmad G-101 Duti Setem
5. Imej 0011 Ah Chong 1-202 CKHT

Attribute : Pemilik
30
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Spatial
 Spatial adalah istilah yang
mewakili setiap objek/simbol didlm
peta = objek sebenar dibumi.
 Apabila spatial ini di
dokumentasikan dalam pelbagai
bentuk/kaedah, ianya dipanggil
data.

31
Apakah yang
dimaksudkan dengan
Spatial : 3 Bentuk spatial
JARINGAN : Jln
raya/ J_Keretapi/
Kabel Elektrik dsb)
Bergerak : Kereta/
Kapal/ Kapal
Tetap : Lot @ Terbang/ Ikan/
Polygon/ Bgn/ haiwan Dsb
Daerah/ dsb

Lot 1234

32
Sumber Data GIS
 Memerlukan data berbentuk
digital
 Sumber data ?
 Imej Satelit (remote sensing)
 Fotoudara

 Peta-peta (cadastral JUPEM)

 Rekod-rekod jabatan, agensi &


Laporan
 Pangkalan Data

33
Sumber Data Nasional GIS
MaGDI (Malaysian Centre for
Geospatial Data Infrasructure) -
Nalis
 Jabatan Ukur & Pemetaan (JUPEM)
 Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)
 Jabatan Pengairan & Saliran
 Jabatan Kerja Raya (Jalan raya)
 Jabatan Perangkaan (Density)
 Jabatan Pertanian
 Jabatan Perhutanan
 Jabatan Alam Sekitar
 Jabatan Kaji Bumi (geology)
 Pihak Berkuasa Tempatan
 Jabatan Penilaian & Perkhidmatan Harta
 Perkhidmatan Kajicuaca Malaysia
 dll
34
Jenis-jenis Data GIS - Satelit

35
Satelit Semasa

Nama Negara Kegunaan Tahun Ketepatan

NAVSTAR USA GPS 1993 1cm – 100m

SPOT France RS 1986 10m – 25m

EarlyBird 1997 &


USA RS 0.8m – 3m >
QuickBird 1998

Landsat
USA -
Thematic RS - 250m
NASA
Mapper
36
Jenis-jenis Data GIS - Fotoudara

37
Jenis-jenis Data GIS:
Pelan/Peta/Rekod
Jabatan/Dbase
• Data JUPEM (Cadastral)
• Lain-lain Jabatan
• VIS

Lot Luas Nilai J_Tnh

1065 6.562e 100,000 Pertanian

217 86.31m2 60,000 Kediaman


38
Data VIS
Anggaran Kos
Perolehan Data
Kurang
Mahal

 Satelit/ Remote
Sensing
RM1.00
 Peta & Data Satelit
digital sediada RM100.00
Peta & Data Digital
 Fotogrametri
Fotogrametri
 GPS
 Ukur di lapangan
Global Positioning System

+/- RM5,000
Lapangan
Kurang
1cm 1m 20m 30m Tepat39
(Universiti Teknologi Malaysia)
Output Maklumat GIS
 Panduan Jalanraya
 GPS utk Kenderaan
Perdagangan/ Awam
 Mencari jalan terdekat
 Mengira jarak perjalanan &
kos bahanapi
 Masa perjalanan

40
Output Maklumat GIS
 Peta Guna tanah ‘Landuse
Map’ DBKL
 Akan datang JPPH mampu
menyediakan Peta Guna
Tanah menggunakan
maklumat sediada (VIS).

41
Output Maklumat GIS
 Akan Datang… GIS + VIS
 Peta Penilaian Hartanah
(Valuation Map)

Petunjuk
RM350 – RM500 m2 < RM150 m2

RM250 – RM350 m2

RM150 – RM250 m2

42
Output Maklumat GIS
 Akan Datang…
 GIS + VIS

43
Contoh Output Data GIS
 Visual 3D/ pandangan
perspektif

44
Contoh Output Data GIS
 3D Virtual

45
Contoh Output Data GIS

 Projek Pembinaan Empangan di


Hutan Simpan Kenaboi (Gelemi
Lemi)
 Terletak di Utara Negeri
Sembilan, Daerah Jelebu
 Longitude 439000 – 450000mE
 Latitude 330000 – 340000mN
Journal : Geoinformation Science Vol1 No.2/2001
UTM
46
Contoh Output Data GIS
 Akan Datang…
 VIS & GIS boleh
dibawa kemana-
mana

47
Komponen,
Perkakasan &
Perisian GIS
(Unit 2)

48
Unit 2 :
Komponen,Perkakasan
& Perisian GIS
Pengenalan
 Dalam topik ini, akan diterangkan
hal-hal berkaitan perkakasan,
perisian dan Komponen GIS
 Jaringan Komunikasi diantara
perkakasan
 Perisian GIS – Jenama, sistem
pengendalian & harga
49
Komponen Utama GIS
Data

Prosidur
Personnel

Sumber Manusia

Maklumat
Perisian
Perkakasan

Window 98/ NT/ UNIX


dBase/ Oracles/ Ingres

50
Komponen Utama GIS
 Data – sebagai input utk GIS
 Maklumat – Output dari GIS
 Prosidur-prosidur – Peraturan/ garis
panduan dalam melaksanakan kerja-kerja
GIS
 Perkakasan – Peralatan yang diperlukan
 Perisian – OS (UNIX,98,NT,) DBMS
(Oracle, Ingres, dBase, Access) GIS
(MapInfo, ArcView, ReGIS, Integraph)
 Aplikasi (Sosial, Ekonomi & Pertahanan)
 Sumber Manusia – Kakitangan/ Perjawatan

51
Komponen Utama GIS :
Aplikasi
 Sosial (Pendidikan, Kesihatan,
Agama, Bomba dan Alam Sekitar)
 Ekonomi (Pertanian, Perhutanan,
Geologi, Perlancongan, Hartanah,
Pos, Pengangkutan & Perniagaan)
 Pertahanan (Angkatan Tentera &
Polis)

52
Komponen Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Land Parcel-Based
 Pembahagian Zon &
Perancangan Kawasan
 JPPH & PBT (Land
Acquisition)
 Kesan Alam Sekitar

 Bekalan Asas (elektrik &


Air)

53
Komponen Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Natural Resource-Based
 Pengairan, Kawasan rekreasi, kawasan
banjir, berpaya, pertanian, perhutanan
 Analisis Kesan Bencana Alam (EIA –
Environmental Impact Analysis)
 Penempatan kemudahan loji kimia & toksik

 Analisa hidupan liar & plan perpindahan

54
Komponen Utama GIS
 Aplikasi – Ekonomi
 Pengurusan Kemudahan Awam
 Alamat untuk sektor perumahan
 Perancangan jadual & perjalanan kenderaan

 Lokasi analisis & pemilihan tapak

 Pelan pembangunan & pelan tindakan


darurat

55
Perkakasan &
Perisian GIS
 Terdapat 3 komponen penting
 Data (telah dibincangkan)

 Teknologi (perkakasan &


perisian)
 Manusia

56
Perkakasan & Perisian
GIS
Pencetak

Komputer/ Server Output Data

Plotter
Scanner

Input Data
Disket
Storan

DVD CD-R/W 57
Perkakasan & Perisian
GIS
Perkakasan GIS
 Komputer/ Server
 RM4,000 hingga ratusan ribu

 Media Simpanan

 H/disk (gigabyte)

 Thumb Drive (RM50 – RM300)

 Floppy disk (1.44Mb)

 Rewritable DVD/ CD (650Mb) RM5


– RM15 + DVD/ CD writer RM300 –
RM1,000
 Pita Magnetik – puluhan Mb

 Perisian – PKZIP/PKUNZIP,
58
WINZIP
Perkakasan & Perisian
GIS
Perkakasan GIS
 Pengimbas (scanner)
 Plotter/ Pencetak

 Pendigit/ digitizer (salin peta/ syit

piawai)
 RM4,000 hingga puluhan ribu

 Meja pendigit (bersaiz A0/A1) &


tetikus khas (4/12/16 butang)

59
Perkakasan & Perisian
GIS
Perisian GIS Sistem Operasi
 Arcinfo,  Windows NT
Arcview/ ArcIMS  Unix

 MapInfo  Linux

 GenaMap  Windows 95/98/XP

 Smallworld

 Geo++

 MapObject dll

60
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian (Generasi 1-
hujung 70an)
 Idrisi, MAP GRASS
 Sistem tidak menyokong
kawalan semasa
 Tidak mampu mengendali data
spatial yg besar
 Data-data disimpan berasingan
(spatial & aspatial)
 Raster Imej 61
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian
(Generasi 2-Pertengahan 80an)
 ArcInfo, GenaMap, MapInfo

 Kelemahan dahulu diperbaiki


 Persembahan yang menarik

 Senantiasa diperbaharui
(upgrade version)
 Berkebolehan dlm analisis &
statistik
 Gabungan Raster & Vektor

62
Perkakasan & Perisian
GIS
Evolusi Perisian (Generasi 3)
ArcGIS, Smallworld, LaserScan, Geo++,
TIGRIS, GeoTropics
 Object Oriented GIS

 Teknologi baru/ terkini, canggih & terbaik

 Definisi – Sukar, memerlukan


pengetahuan yg tinggi dlm pengaturcaraan
komputer & DBMS
EVOLUSI PERISIAN (Generasi ke-4)
 ?????

63
Jaringan Komunikasi
 Jalinan kerja antara manusia dan
mesin serta mesin kpd mesin
 Memudahkan urusan penghantaran,

penerimaan data dari pelbagai nod


dalam jaringan
 Jaringan Kawasan Luas (WAN) – Wide

Area Network
 Jaringan Kawasan Tempatan (LAN) –
Local Area Network

64
Jaringan Komunikasi
 WAN – meliputi kawasan besar &
luas : satu bandaraya/ Dunia ; ISDN
(Integrated Services Digital Network =
telephone line + modem)
 LAN – meliputi kawasan kecil : satu/
beberapa bangunan. (HUB + Server)
 Wireless – gelombang radio (AM/FM),

cellular radio (mobile phone),


microwaves (parabola), satelit
komunikasi dan infrared

65
Rujukan
Sumber Rujukan
 Universiti Teknologi Malaysia – Fakulti
Kejuruteraan & Sains Geoinformasi/
CGIA (Centre for Geographical
Information & Analysis)
 MacGDI (Malaysian Centre for
Geospatial Data Infrasructure)
 www.esri.com

Sekian, terima kasih

66
Sistem Koordinat
 Datum – adalah 1 permukaan
matematik dimana sistem
koordinat & pemetaan
diasaskan
 RSO – Rectified Skew  Geocentric Datum – Origin
Orthomorphic pada pusat bumi
 Malaysia Barat  Sistem GDM begitu serasi
 Cassini Soldner system dengan GPS
untuk negeri-2  MASS (Malaysian Active GPS
 GDM – Geocentric System) tulang belakang kpd
Datum of Malaysia GDM

67