Anda di halaman 1dari 6

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

DEFINISI AGAMA
DARI SUDUT BAHASA

ISLAM SEBAGAI ADAD-DIN

Asal dari bahasa Sanskrit. Peraturan, kepercayaan, haluan dan jalan.. DARI SEGI ISTILAH (MENURUT KAMUS DEWAN) Agama ialah kepercayaan kepada Tuhan. Kepercayaan kepada sesuatu yang dipuja & dianggap berkuasa seperti dewa dll.

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

DEFINISI RELIGION
DARI SUDUT BAHASA ASAL DARI PERKATAAN LATIN

DEFINISI ALAL-DIN
DARI SUDUT BAHASA : Menguasai Menundukkan Patuh Hutang Balasan Adat kebiasaan.

RELEGERE = MENGUMPULKAN. Ini bermakna religion mengandungi pengertian mengumpulkan cara-cara mengabdikan diri kepada tuhan yang terkumpul dalam kitab suci yang harus dibaca. RELIGARE = MENGIKAT. Bertepatan dengan maksud tersebut ajaranajaran religion sememangnya mengikat sma/sas 3 antara penganut dengan tuhannya.

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

DEFINISI ALAL-DIN
ABU ALA AL-MAUDUDI : Ia sebagai cara hidup, sikap hati dan fikiran, tingkah laku dan tindakan yang diamal atau diikuti oleh seseorang atau suatu masyarakat. Ia merangkumi keseluruhan hidup umat manusia di semua zaman.

PERBEZAAN ANTARA AGAMA, RELIGION DAN AL AL--DIN


AGAMA : Hal ehwal yang melibatkan kepercayaan dan ibadat tertentu sahaja. RELIGION : Kepercayaan dan amalan yang merupakan sebahagian dari budaya. AL-DIN : Cara hidup yang ditentukan oleh Allah yang meliputi kepercayaan ibadat dan seluruh aspek kehidupan.

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

SAS/SMA

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

DARI SUDUT BAHASA


Tulen dan suci

S A L I M A
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 7

Taat , patuh, menyerah diri


Bahkan sesiapa yang menyerah diri kepada Allah, sedangkan ia berbuat kebajikan, maka baginya pahala pada sisi tuhannya (Al-Baqarah ; 112

Selamat, sejahtera, aman, damai

Doa mereka di dalamnya ialah subnakallahumma ubnakallahumma dan salam penghormatan mereka ilah Salam dan penutup doa mereka ialah Al Hamdulillahi Rabbil Alamin. (Surah Yunus 10) CTU085/Bab2/Islam sma/sas 8
Sebagai Ad-din

RUMUSAN
Islam dari segi bahasa bermaksud penyerahan diri, kepatuhan, ketaatan, keselamatan dan kesejahteraan
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 9

DARI SUDUT ISTILAH (1)


Islam ialah kamu bersaksi bahawa tidak ada Tuhan melainkan Allah dan kamu bersaksi bahawa Nabi Muhammad pesuruh Allah, mendirikan sembahyang, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan ramadhan dan mengerjakan haji ke Baitullah jika mampu. (Maksud sabda Nabi).
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 10

DARI SUDUT ISTILAH (2 (2)


Islam ialah kepatuhan, ketundukan, ketaatan dan penyerahan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan dan lahir dari kesedaran bukan kerana terpaksa. Dan sesiapa yang berserah diri kepada Allah (dgn ikhlas) dan dia berusaha mengerjakan kebaikan maka sesungguhnya dia telah berpegang kepada simpulan (agama)yang teguh. (Surah Luqman : 22)
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas

DARI SUDUT ISTILAH (3)


Islam ialah peraturan umum dan undangundang yang yang bersifat sempurna serta menyeluruh, mencakupi seluruh dimensi kehidupan manusia

11

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

12

SAS/SMA

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

DARI SUDUT ISTILAH (4)


Islam ialah ad-Din yang terkandung di dalamnya Aqidah, Syariat, Ibadah dan Akhlak sebagaimana yang terdapat dalam al-Quran dan alSunnah.
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 13

DARI SUDUT ISTILAH (5)


Islam ialah panduan hidup yang sebenar dan petunjuk dalam semua aspek hidup dan kehidupan manusia.Ia juga merupakan ubat yang mujarab (Syifa Wa Rahmah) untuk memperbaiki masyarakat dan sebagai jalan yang lurus bagi orang yang bersedia untuk mengikutinya.
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 14

ISLAM SEBAGAI ADAD-DIN


) Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam (Ali Imran 19

SKOP AJARAN ISLAM

Islam satu2nya din yang diredai Allah yg memandu manusia ke arah kesejahteraan dan keredaan hidup di dunia dan kenikmatan di akhirat
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 15 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 16

SKOP AJARAN ISLAM


DAKWAH & JIHAD
AQIDAH SYARIAH

IBADAH

SUMBER AJARAN ISLAM

AKHLAK POLITIK, EKONOMI, PERUNDANGAN, KEBUDAYAAN DLL

DAKWAH & JIHAD

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

17

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

18

SAS/SMA

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

SUMBER AJARAN ISLAM


DEFINISI BAHASA

AL-QURAN
asal Qa-ra-a, yaq-ra-u = bacaan. ISTILAH Kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad s.a.w dalam bahasa Arab yang disampaikan secara mutawatir dan membacanya suatu ibadah.

SUMBER AJARAN ISLAM


ASASI IJTIHADI

AL-QURAN

AL-SUNNAH

IJMA

QIYAS

NAMA LAIN Al-Furqan Al-Kitab Al-Zikr


CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 19 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 20

CIRI KHUSUS AL-QURAN


Diturunkan dalam Bahasa Arab. Wahyu dari Allah (lafaz & makna). Mukjizat Nabi Muhammad. Asli iaitu tidak berubah & tidak dipinda. Membacanya satu ibadat.
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 21

PERANAN AL-QURAN
Pedoman & petunjuk kepada manusia dalam semua perkara termasuk sam`iyat dan aspek ketamadunan.

PEDOMAN DALAM AQIDAH Memandu manusia kepada aqidah yang sebenar. Menjelaskan perkara samiyyat dan ghaibiyyat Menyeru penyembahan Yang Maha Esa Contoh: Katakanlah Allah Yang Maha Esa (surah al-Ikhlas) PEDOMAN DALAM SYARIAH Memandu hidup yang bersistem dan berperaturan Contoh dalam politik: Taatilah Allah, taatilah rasul dan ulil amri PEDOMAN DALAM AKHLAK Memandu manusia supaya berakhlak terhadap Pencipta, sesama manusia dan alam. Contoh: Demi masa sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang orang-orang yang beriman dan beramal soleh soleh

22

PERANAN AL-QURAN
Sumber perlembagaan hidup.

AL-SUNNAH
DEFINISI DARI SEGI BAHASA : Jalan @ cara

Sumber ilmu dan pendidikan. Contoh ilmu sains kulit sebagai deria rasa: Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar kepada ayat-ayat keterangan Kami, Kami akan membakar mereka dalam api neraka. Tiap-tiap kali kulit mereka masak hangus, Kami gantikan untuk mereka kulit yang lain supaya mereka merasa azab sengsara itu. Dan (ingatlah) sesungguhnya Allah adalah Maha kuasa lagi Maha Bijaksana (Surah alNisa : 56 )
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 23 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

ISTILAH : Segala yang disandar pada Rasulullah dari sudut percakapan, perbuatan dan pengakuan baginda saw. KEDUDUKAN/ STATUS : Sumber asasi kedua selepas al-Quran
sma/sas 24

SAS/SMA

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

PERANAN / FUNGSI ALAL -SUNNAH


1
Sebagai memperkuat dan memperkukuh hukum alQuran

1. Sebagai memperkuat dan memperkukuh hukum al al-Quran


Al-Quran telah menetapkan dan menentukan sesuatu hukum kemudian disokong dan diperkuat oleh Sunnah. Con : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
makan(gunakan) harta-harta kamu sesama kamu dengan jalan yang salah (tipu, judi dan sebagainya) kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan secara suka sama suka di antarakamu.(Surah an-Nisa 4:29)

Sebagai pentafsir kepada al-Quran, penghurai dan penerang maksud al-Quran

Sebagai sumber untuk mengetahui nasikh (pembatal) dan mansukh (yang dibatal) dalam al-Quran

Sebagai tambahan kepada hukum al-Quran

Tidak halal harta seseorang Muslim itu melainkan dengan keredhaan dan persetujuan daripadanya. (Hadis Riwayat Muslim)
25 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 26

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

2. Sebagai pentafsir kepada al-Quran, penghurai dan penerang maksud al-Quran


Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang memerlukan pentafsiran yang lebih lanjut, penerangan yang lebih jelas dan huraian terperinci. Con: Ayat al-Quran menjelaskan kefarduan solat tetapi tidak menjelaskan terperinci kaifiat solat

3) Sebagai sumber untuk mengetahui nasikh (pembatal) dan mansukh (yang dibatal) dalam alQuran
Terdapat hukum di dalam al-Quran telah dimansukhkan oleh Sunnah. Dengan itu hukum yang terpakai ialah yang dibawa oleh sunnah dan bukan lagi hukum di dalam al-Quran. Contoh;
Diwajibkan apabila seseorang daripada kamu hampir mati,jika ia ada meninggalkan harta (hendaklah ia) membuat wasiat untuk ibu bapa dan kaum kerabat dengan cara yang baik sebagai suatu kewajipan kepada orang-orang yang bertakwa.( Surah al-Baqarah 2: 180 ) Tiada wasiat bagi penerima pusaka.(Hadis Riwayat Muslim)

Sembahyanglah kamu sepertimana kamu melihat aku sembahyang. (Riwayat Bukhari)


CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 27

Ayat al-Quran yg mansukh / yg dibatal CTU085/Bab2/Islam sma/sas


Sebagai Ad-din

Sunnah Nabi yg Nasikh/ pembatal hukum al-Quran


28

4) Sebagai tambahan kepada hukum al-Quran


Dalam kes-kes tertentu sunnah bertindak untuk mengadakan dan membina hukum bagi kes-kes dan peristiwa yang tidak disebut dalam al-Quran. Contoh, sunnah mengharamkan memakai emas dan sutera bagi lelaki dan mengharamkan perkahwinan yang melibatkan perempuan dengan ibu saudaranya dalam satu masa. Hukum-hukum ini tidak terdapat dalam alQuran tetapi dijelaskan oleh Sunnah.
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 29

PEMBAHAGIAN AL-SUNNAH
QAULIYYAH
Kata-kata Rasulullah Sesungguhnya amalan itu bergantung kepada niat

FILIYYAH
Perbuatan Rasulullah Contoh : Perbuatan nabi Muhammad melakukan ibadat solat, haji dll.

TAQRIRIYYAH
Pengakuan nabi terhadap perbuatan sahabat Contoh : Nabi tak larang sahabat makan dhab

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

sma/sas

30

SAS/SMA

CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

28/07/2012

IJTIHAD
Maksud usaha yang dilakukan oleh para mujtahid terhadap masalah baru yang tiada dalam al-Quran dan al-Sunnah. Terutamanya dalam bidang-bidang yang berkaitan dengan: Kemajuan sains dan teknologi Daya reka cipta Daya kreativiti Ketetapan Ijtihad tidak boleh bercanggah dengan nas syarak Berlaku sejak zaman Rasulullah lagi Contoh di zaman Rasulullah - para sahabat mencantumkan pokok tamar untuk dapatkan hasil yang lebih baik. Contoh semasa dalam penetapan hukum persoalan anak tabung uji, derma organ dll.
31 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

AL-IJMA
DEFINISI DARI SEGI BAHASA :

Keazaman Persepakatan ISTILAH : Persepakatan para mujtahid dari kalangan umat Nabi Muhammad selepas kewafatan baginda dalam satu-satu zaman di atas satu-satu hukum syara
sma/sas 32

SYARAT-SYARAT IJMA
Berlaku di kalangan mujtahid. Berlaku persepakatan di kalangan semua mujtahid, tidak dikira ijma jika sebahagian sahaja. Selepas kewafatan Nabi Muhammad saw. Berkaitan hukum syara sahaja wajib, haram, harus dsb. Berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad saw
CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din sma/sas 33 CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

AL-QIYAS
DEFINISI BAHASA : DARI SEGI
Menyamakan.

ISTILAH : Menyamakan sesuatu masalah yang tidak ada nasnya dengan sesuatu masalah yang telah ada hukumnya kerana adanya persamaan illah antara keduanya.
sma/sas 34

RUKUN QIYAS
ASAL (AL-ASL)
Perkara yang hukumnya telah ditetapkan oleh nas syara seperti arak.

FURU (AL-FARU)
Perkara baru yang tidak ada nas mengenai hukumnya seperti dadah.

HUKUM ASAL (HUKUM AL-ASL)


Hukum perkara asal yang terdapat nasnya dalam al-Quran atau al-Sunah contohnya arak haram

SEBAB HUKUM ( ILLAH)


CTU085/Bab2/Islam Sebagai Ad-din

Bentuk persamaan yang mengikat di antaraperkara asal (al-asl) dengan yang baru (alsma/sas 35 Faru), contoh memabukkan & memudharatkan

SAS/SMA