Anda di halaman 1dari 5

TEMA 1 : UNIT 6 – BENTUK MUKA BUMI.

Soalan Aras Rendah. Soalan 5 berdasarkan Peta Semenanjung di


bawah.

• Gunung Chamah.
• Gunung Korbu.

1. Senarai gunung di atas terdapat di


banjaran
A. Banjaran Tahan.
B. Banjaran Benom.
C. Banjaran Titiwangsa.
D. Banjaran Tama Abu.

2. Antara berikut kombinasi manakah yang


benar.

Banjaran Ciri-ciri
I. Banjaran Bintang Kemuncak tertinggi
Gunung Korbu.
II. Banjaran Crocker Kemuncak tertinggi Lebar jaluran tanah pamah pantai
Gunung Kinabalu. timur antara 10 hingga 45 km. Salah
III. Banjaran Tahan. Gunung tertinggi di satunya ialah Dataran Terengganu dan
Semenanjung Dataran Pahang.
Malaysia.
IV Banjaran Banjaran terpanjang di
Titiwangsa. Malaysia. 5. Antara berikut, lokasi manakah benar
A. I, II dan III. C. I, III dan IV. berkaitan dengan pernyataan di atas ?
B. I, II dan IV. D. II, III dan IV.
A. I dan II. C. II dan III.
3. Antara berikut, kombinasi manakah benar ? B. I dan III. D. I dan IV.

Gunung Lipat Gunung lipat tua 6. Di antara berikut, yang mana terletak di
Muda Sarawak ?
A Rendah Tinggi I. Delta Rajang. III Delta Lubuk.
B Stabil Tidak stabil II. Dataran Baram. IV Delta Segama.
C Banjaran Dataran Tinggi
Himalaya Yunan A. I dan II. C. II dan III.
D Luar Lingkaran Dalam Lingkaran B. I dan III. D. I dan IV.
Api Pasifik Api Pasifik.

9
7. Antara berikut,manakah yang merupakan A. I dan II. C. II dan III.
kepentingan tanah pamah kepada Malaysia ? B. I dan III. D. I dan IV.
I kawasan tadahan.
II tapak pembinaan petempatan.
III kawasan tumpuan penduduk. • Gua.
IV pembinaan jaringan pengangkutan. • Gerbang Laut.
A. I, II dan III. C. I, III dan IV.
• Batu Tumggul
B. I, II dan IV. D. II, III dan IV.

Soalan 8 berdasarkan Peta di bawah. 10. Proses yang paling berkuasa mengubah
bentukmuka bumi di atas.
A. pengangkutan .B. seretan
C. pemendapan. D. hakisan.

Soalan 11 berdasarkan Rajah di bawah.

8. Berdasarkan Peta di atas yang manakah


merupakan tanah pamah. 11. Pola sungai di atas terbentuk di kawasan
I Delta Kelantan. A. berpasir. C. berlumpur.
II Lembah Klang. B. batu kapur. D. batuan keras dan
III Delta Rajang . lembut.
IV Delta Segama.
A. I, II dan III C. I,III dan IV. Soalan 12 berdasarkan Rajah di bawah.
B. I, II dan IV D. II, III dan IV.

9. Antara berikut, kombinasi manakah yang


benar.

Ciri Proses.
I Lagun. Hakisan.
II Pantai. Pemendapan.
III Tembolo Pemendapan.
IV Benting Pasir Hakisan.

10
12. Lurah berbentuk V seperti Rajah di atas Soalan Aras Sedarhana.
terdapat di peringkat.
A. Hulu C . Tengah Soalan 1 berdasarkan rajah di bawah.
B. Hilir D. Tua.

13. Antara berikut, kombinasi manakah yang X


benar.
Tinggi,kasap dan Terbentuk
Sungai Fungsi Sungai. tidak stabil daripada proses
I Sg. Bernam. Sempadan Negeri. lipatan
II Sg. Muda. Penanaman Padi.
III Sg. Rajang Mengangkut Barangan
pukal. 1. Dalam rajah di atas X ialah
IV Sg. Pahang. Membawa Penumpang. A. Banjaran Ural.
A. I, II dan III C. I,III dan IV. B. Banjaran Titiwangsa
B. I, II dan IV D. II, III dan IV. C. Banjaran Himalaya.
D. Banjaran Appalachian.

• Pulau Nias.
Soalan 2 berdasarkan rajah di bawah.
• Pulau Bentawi

14. Lokasi pulau-pulau di atas terletak dalam


lingkungan. Penanaman berteres
A. Selat Melaka.
B. Laut China Selatan.
C. Gunung Lipat Muda.
D. Gunung Lipat Tua. Tanah Tinggi Preanger X
Indonesia Malaysia.

• Terbentuk di kawasan struktur 2. Antara berikut manakah mungkin sekali


Batuan yang sama kekerasannya. kawasan X ?
• Contoh Sungai Rajang, Sungai Baram
dan Sungai Kelantan I Kundasang
II Dataran Kedah.
III Dataran Hilir Perak.
15.Pernyataan di atas merujuk kapada pola IV Tanah Tinggi Cameron.
saliran.
A. Pola Saliran sepunca. A. I dan II C. III dan IV
B. Pola Saliran bersirat. B. I dan III D. I dan IV.
C. Pola Saliran Reranting.
D. Pola Saliran bawah tanah.

11
5 Antara berikut bentuk muka bumi manakah
Likuan Likuan terdapat di peringkat X ?
Sungai Terpenggal X I likuan sungai. III air terjun
II tasik ladam. IV jeram.
A. I dan II C. III dan IV
3. Dalam proses di atas X ialah B. I dan III D. I dan IV.
A. tetambak. C. tasik ladam.
B. tebing tinggi. D. susuh bukit berpanca.

• Jalan air utama,


Soalan 4 berdasarkan rajah di bawah. mengangkut barangan
pukal dan penumpang.
• Berpotensi sebagai
kawasan pelancongan.

Sungai X

4. Antara berikut kombinasi manakah yang benar ? 6. Sungai X kemungkinan ialah

X Y A. Sungai Perak.
A Tebing tinggi Pantai B. Sungai Pahang.
B Anak tanjung Lagun C. Sungai Terengganu.
C Tanjung Teluk D. Sungai Kinabatangan.
D Gerbang laut Gua

Soalan 5 berdasarkan rajah di bawah. Soalan Aras Tinggi.

1. Antara berikut, manakah merupakan kesan


aktiviti yang berlaku di kawasan Lingkaran
Api Pasifik.
I tsunami.
II gempa bumi.
III kemusnahan harta benda.
IV pembentukan sungai bawah tanah.
A. I, II dan III C. I,III dan IV.
B. I, II dan IV D. II, III dan IV.

12
• Tasik Bera. • Dataran Mendap.
• Tasik Chini. • Detla.

2. Antara berikut, kegiatan manusia manakah 4. Bentuk muka bumi sungai di atas dapat
yang sesuai di dimajukan di kawasan tasik dimajukan sebagai
di atas. I kawasan pertanian.
I pelancongan. II kawasan petempatan.
II pembalakan. III tapak industri berat.
III petempatan. IV tapak pembinaan bandar .
IV ternakan ikan.
A. I dan II C. III dan IV A. I, II dan III C. I,III dan IV.
B. I dan III D. I dan IV. B. I, II dan IV D. II, III dan IV.

Peringkat Ciri Fizikal


Pembentukan
I Gua
II Gloup
III Geo
Jadual : Peringkat Pembentukan Bentuk Muka
Bumi Pinggir Pantai.

3. Apakah yang dapat dikaitkan dengan jadual


di atas ?
I bentuk muka bumi hakisan ombak.
II bentuk muka bumi pemendapan ombak.
III terbentuk di kawasan batu kapur.
IV boleh dimajukan sebagai pelabuhan.

13