Anda di halaman 1dari 3

SEJARAH

Nota: Bab 6 (a)


Nama: Tingkatan:

FAKTOR KEMEROSOTAN DAN KEJATUHAN MELAKA

Beberapa peristiwa telah menyebabkan Melaka mengalami masalah


kelemahan kepimpinan, antaranya;
a- Pentadbiran Tun Mutahir.
1. Tun Mutahir dilantik sebagai bendahara Melaka mmenggantikan
______________________.
2. Tun Mutahir mengamalkan sikap ____________________ dalam
pentadbirannya meyebabkan timbul perasaan _________________ di
kalangan pemimpin lain.
3. Tun Mutahir akhirnya dihukum bunuh oleh Sultan
KELEMA ___________________________ akibat fiitnah pembesar lain.
HAN b- Pentadbiran Sultan Ahmad Shah.
KEPIMPI 1. Sultan______________________telah menyerahkan pentadbiran
Melaka kepada Sultan Ahmad Shah kerana kesilapannya
NAN menghukum ________________________ tanpa usul periksa.
2. Sultan Ahmad Shah telah melantik _____________________________
yang uzur dan tepok sebagai bendahara Melaka.
3. Kelemahan pemimpin ini meyebabkan amalan ____________ dan
______________ berleluasa .
4. Kelemahan kepimpinan juga menyebabkan kadar _____________ di
pelabuhan Melaka tinggi dan mendorong pedagang memilih
_______________________ untuk berniaga.

Perpecahan dikalangan rakyat Melaka didorong oleh DUA faktor, iaitu;


a- Pentadbiran Tun Mutahir.
1. Sikap __________________ Tun Mutahir dalam pentadbirannya telah
MASALA menimbullkan persaingan untuk merebut pengaruh antara orang
_________________ dengan __________________________.
H 2. Kesan persaingan ini menyebabkan ________________________
PERPADU bertindak memfitnah Tun Mutahir.
AN b- Hukuman bunuh Tun Mutahir.
1. Tun Mutahir dan keluarganya di hukum bunuh oleh Sultan
_______________________ akibat fitnah.
2. Peristiwa tersebut menyebabkan rakyat ______________ berpecah
dan tidak bersatu.

Kejatuhan Melaka disebabkan oleh kelemahan askar Melaka dan


kekuatan askar Portugis;
a- Kelemahan askar Melaka.
KELEMA 1. Menggunakan senjata ______________ seperti panah, ____________
dan _____________.
HAN 2. Pasukan Melaka tidak ___________________ dan
ASKAR _______________________.
MELAKA 3. Terlalu bergantung kepada askar _________________ yang tidak
_____________________.
b- Kekuatan askar Portugis.
1. Menggunakan senjata ______________ yang boleh digunakan dari
_____________.
2. Pasukan Portugis ____________________ dan ____________________.
3. Mendapat sokongan dari ___________________________ di
____________.

SEJARAH
Nota: Bab 6(b)
Nama: Tingkatan:

Sebab kedatangan Portugis ke Asia Tenggara dipengaruhi oleh TIGA


faktor;
a- Penemuan jalan laut.
1. Bartholomew Diaz telah berjaya sampai ke _____________________
pada 1488.
2. ________________________ telah menggalakkan rakyat Portugis
menjelajah ke Timur berdasarkan slogan
“__________________________________________________.
3. _______________________________ berjaya sampai ke India pada
tahun ____________.
4. Pada tahun ___________________, Lopez de Sequeira berjaya
sampai ke Melaka.
b- Penyebaran agama Kristian.
1. Orang Portugis berhasrat meneruskan ______________________
dengan menghancurkan kerajaan _______________________ di Timur.
2. Melaka turut menjadi sasaran Portugis kerana Melaka merupakan
pusat ___________________ dan ____________________ Islam di Timur.
3. Portugis juga berhasrat untuk ____________________ agama Kristian
setelah berjaya menghapuskan pengaruh ____________________ di
Timur.
c- Perdagangan.
KEDATANG 1. Rempah mendapat permintaan tinggi di ________________ kerana
AN diperlukan untuk _____________________ , menyedapkan makanan
PORTUGIS serta __________________ badan.
2. Perdagangan rempah di Eropah dimonopoli oleh pedagang
______________ di Timur. Mereka mendapat bekalan rempah dari
___________________.
3. Perdagangan rempah ________________ kerana dijual dengan harga
yang tinggi di Eropah.
4. Portugis berhasrat untuk memonopoli perdagangan
_______________ dengan menguasai ________________________ yang
menjadi ___________________________ perdagangan.

Kronologi Portugis menguasai Melaka;


1. __________________________ dan angkatan Portugis tiba di Melaka
tahun ____________.
2. Sultan ___________________ mengizinkan Portugis berniaga di
Melaka.
3. Pedagang Islam dari ___________ dan _______ memaklumkan
kepada ________________ tentang hasrat sebenar Portugis, iaitu
menguasai ___________ dan menentang _________.
4. Rombongan Portugis dan pegawai kanan rombongannya iaitu
______________________ ditangkap oleh Sultan atas nasihat
____________________________.
5. ________________________ berjaya melarikan diri ke Goa bersama
pengikutnya.
6. Raja Portugal menghantar ___________________________ mengetuai
askar Portugis untuk menyerang Melaka pada tahun
_______________.
7. __________________________ membuat TIGA tuntutan sebelum
menyerang Melaka, iaitu;
i- Melaka membebaskan _____________ Portugis.
ii- Melaka perlu membayar ________________ kepada
Portugis.
iii- Membenarkan Portugis membina______________ di
_______________.
8. Pada 25 Julai ____________, Portugis menyerang Melaka setelah
tuntutannya ditolak. Mereka berjaya menguasai ____________
Sungai Melaka hasil maklumat _____________.
9. Portugis melancarkan serangan kedua pada
_________________________ dan berjaya mengalahkan angkatan
Melaka.
10.Portugis melancarkan serangan ketiga pada
___________________________ dan berjaya menguasai Mellaka.
11. Sultan __________________ bersama keluarganya serta pembesar
Melaka terpaksa berundur ke ________, kemudian ke ___________ dan
akhirnya ke __________________.