Anda di halaman 1dari 2

Keputusan Ujian Pra dan Pasca Bahagian A

Nama

Ujian Pra Markah

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 Sampel 7 Sampel 8 Sampel 9 Sampel 10

3/10 5/10 3/10 3/10 6/10 6/10 4/10 3/10 7/10 6/10

Tahap 1. Cemerlaang 2. Baik 3. Memuaskan 4. Minimum Minimum Memuaskan Minimum Minimum Memuaskan Memuaskan Minimum Minimum Baik Memuaskan Pra ujian Markah Tahap 3/10 5/10 3/10 3/10 6/10 6/10 4/10 3/10 7/10 6/10

Ujian Pasca Markah

8/10 8/10 10/10 8/10 9/10 8/10 10/10 9/10 10/10 8/10

Tahap 1. Cemerlaang 2. Baik 3. Memuaskan 4. Minimum Cemerlang Baik Cemerlang Baik Cemerlang Baik Cemerlang Cemerlang Cemerlang Baik Jumlah Perubahan

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 Sampel 7 Sampel 8 Sampel 9 Sampel 10

Pasca Ujian Markah Tahap 8/10 8/10 10/10 8/10 9/10 8/10 10/10 9/10 10/10 8/10

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Nama Albertini Baptist Dunstan James Vallerie Bibiana Ivy Malissa Ryan Aina

Pra ujian Markah Tahap 3 5 3 3 6 6 4 3 7 6

Pasca Ujian 1 2 8 8 8 8 9 10 8 8 8 9 9 8 8 10 9 9 7 10 8 8

Jumlah Perubahan

Nama

Ujian Pra Markah

Sampel 1 Sampel 2 Sampel 3 Sampel 4 Sampel 5 Sampel 6 Sampel 7 Sampel 8 Sampel 9 Sampel 10

3/10 5/10 3/10 3/10 6/10 6/10 4/10 3/10 7/10 6/10

Tahap 5. Cemerlaang 6. Baik 7. Memuaskan 8. Minimum Minimum Memuaskan Minimum Minimum Memuaskan Memuaskan Minimum Minimum Baik Memuaskan

Ujian Pasca Markah

8/10 8/10 10/10 8/10 9/10 8/10 10/10 9/10 10/10 8/10

Tahap 5. Cemerlaang 6. Baik 7. Memuaskan 8. Minimum Cemerlang Baik Cemerlang Baik Cemerlang Baik Cemerlang Cemerlang Cemerlang Baik

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Responden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Ujian Pra
3 5 3 3 6 6 4 3 7 6

Ujian Pasca
8 8 10 8 9 8 10 9 10 8