Anda di halaman 1dari 4

TUGASAN TUTORIAL EDU3103

MINGGU M1 17-21 JUN

TUGASAN TAJUK : ALAM BELAJAR Cari jurnal berkaitan main (peranan, kepentingan dan kesan), baca dan analisis jurnal. Bentangkan. TAJUK: ALAM BELAJAR Cari maklumat tambahan dari internet: 1. Perkembangan terkini tentang konsep main dalam kalangan kanak-kanak. Relevankah aktiviti main digunakan semasa pengajaran dan pembelajaran? 2. Aktiviti main tradisional 3. Aktiviti main masa silam 4. Aktiviti main masa kini 5. Kenal pasti perbezaan aktiviti main masa silam dan masa kini KONSEP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN 1. Banding bezakan prinsip-prinsip pembelajaran Ewell yang dibincangkan dalam artikel Organizing for Learning : A Point of Entry dengan prinsip pembelajaran Gagne 2. Bincangkan kelebihan dan kekurangan prinsipprinsip pembelajaran Ewell (1997) dan jelaskan implikasinya terhadap perancangan mengajar guru 3. Huraikan bagaimana teori pembelajaran Gagne boleh digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran TEORI-TEORI PEMBELAJARAN 1. Banding beza pandangan ahli teori behaviouris (Watson, Pavlov, Thorndike) Satu aktivti menguji kefahaman tajuk berkenaan- kuiz 2. Cari jurnal berkaitan teori behaviouris, baca dan analisis 3. Pembentangan secara PMI (Plus, Minus, Interesting points) tentang aplikasi teori behaviouris terhadap pengajaran dan pembelajaran TEORI-TEORI PEMBELAJARAN Pelajar diberikan aktiviti menilai tahap daya ingatan kendiri. Contoh Analisis Kognitif Kendiri (Ingatan). Pelajar dikehendaki menulis maklumat yang dibaca secara menyeluruh dan senaraikan seberapa banyak perkataan dalam petikan. Pelajar diminta mengenalpasti sebab lupaan berlaku dan cadangkan

CATATAN

M2 24-28 JUN

M3 1-5 JULAI

Soalan 2 dan 3 dilaksanakan oleh 2 kumpulan

M4 8-12 JULAI

Tugasan 1 grup E Tugasan 2- grup A Tugasan 3- grup C

M5 15-19 JULAI -

Mulakan definisi kognitif Kemukakan teori,tokoh2 Guru yg mengamalkan kognitif Tumpuan kognitif

strategi meningkatkan daya ingatan

*tugasan kumpulan - grup B (Raihan) 26 Julai Nuzul Quran

M6 22-26 JULAI

TEORI-TEORI PEMBELAJARAN 1. Cari jurnal berkaitan teori kognitif atau konstruktif, baca dan analisis. Bentangkan dapatan. 2. Carian maklumat dengan melayari internet dan muat turun maklumat berkaitan Constructivist 5E Model Lesson. 3. Bincangkan bagaimana mengaplikasi prinsip 5E dalam pengajaran dan pembelajaran TEORI-TEORI PEMBELAJARAN 1. Cari jurnal berkaitan teori sosial dan humanis, baca dan analisis. Bentangkan dapatan. 2. Mencari maklumat tambahan tentang implikasi teori pembelajaran sosial dan humanis terhadap pengajaran dan pembelajaran 3. Mencari maklumat tambahan tentang implikasi teori pembelajaran sosial dan humanis terhadap pengajaran dan pembelajaran kanak-kanak berkeperluan khas MODEL, PENDEKATAN STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Menganalisis model pengajaran pemprosesan maklumat dan model behavioural dengan menggunakan teknik analisis SWOT Cuti Pertengahan Semester

*Tugasan Kumpulan D

M7 29 JULAI2 OGOS

*Tugasan 1 &2 : Kump E

* Tugasan 3 : Kump A

M8 5-9 OGOS

8-9 Ogos Hari Raya Puasa *Kumpulan B

M9 8-18 OGOS

M10 19-23 OGOS

PBS 2

M11 26-10 OGOS

MODEL, PENDEKATAN STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN 1. Mencari maklumat tambahan tentang model-model pengajaran

Model sosial : Kump. C Model Personal : Kump D Tugasan no 2: Kump E

2. Rancang satu aktiviti pengajaran menggunakan model pengajaran sosial. Simulasikan. M12 2-6 sept MODEL, PENDEKATAN STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Tugasan 1 dilaksanakan oleh 3 kumpulan

1. Menggunakan contoh-contoh mengikut major bagaimana mengajar menggunakan pendekatan

Induktif : Kump A Deduktif : Kump B Integratif : Kump C

Tugasan no 2 : Kump. D,E 2. Cari jurnal berkaitan model, pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran, baca dan analisis. Bentangkan dapatan. M13 9-13 sept MODEL, PENDEKATAN STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN 1. Membuat rujukan tentang teknik awan dalam Theory of Constraints untuk diaplikasikan dalam sesuatu masalah atau isu yang dikenal pasti 2. Rancang satu aktiviti (mengikut subjek major) menggunakan strategi, kaedah dan teknik Tugasan 1 : kump A & B

Tugasan 2 : Demonstrasi : C Bercerita : D Sumbangsaran : E

Simulasikan. M14 16-20 sept MODEL, PENDEKATAN STRATEGI DAN KAEDAH PENGAJARAN Sediakan Rancangan Pengajaran Slot yang mengandungi elemen-elemen pedagogi bestari mengikut subjek major. Simulasikan dalam bilik darjah PERBEZAAN INDIVIDU DAN PEMBELAJARAN 1. Dengan merujuk kepada kajian kes ms 174-175 dalam buku Noriati, Boon & Sharifah (2008). Murid dan Alam Belajar.Shah Alam : Oxford Fajar Bakti Sdn. Bhd. Buat refleksi dengan menjawab soalan-soalan dalam kajian kes tersebut. 2. Bagaimana mengaplikasi teori Pelbagai Kecerdasan dalam pengajaran dan pembelajaran berdasarkan subjek major. Bentangkan. 16 September Hari Malaysia *semua kumpulan buat

M15 23-27 sept

*semua kumpulan buat

M16 30 sept 4 Okt

M17 7-11 Okt

MOTIVASI PEMBELAJARAN 1. Berdasarkan pemahaman tentang motivasi, buat analisis nota kuliah dan bahan rujukan dengan menggunakan format analisis KWL yang disediakan. 2. Cari jurnal berkaitan model, pendekatan, strategi dan kaedah pengajaran, baca dan analisis. Bentangkan dapatan.

M18 14-18 Okt

Inovasi Dalam Pendidikan

15 Okt Hari Raya Haji

M19 21-25 Okt

ULANGKAJI

M20 28 Okt-1 Nov

PEPERIKSAAN

M21 4-8 Nov

ULANGKAJI

3 Nov Deepavali 5 Nov Awal Muharam

M22 11-15 Nov

PEPERIKSAAN

M23 18 Nov 31 Dis

CUTI AKHIR TAHUN

11 Dis Sultan Selangor 25 Dis Krismas

Kumpulan A : Dzul, Umar, Haziq, Fhathullah, Shahmir, Hamizan Kumpulan B : Luqman, Muzammil, Akhimullah, Raihan, Amin Kumpulan C : Hidayah (I), Aifa, Fatin, Sakinah, Shaheera Kumpulan D : Nini, Najihah, Harizah, Shaqirah Kumpulan E : Hidayah (Z), Afifah, Aisha, Ain, Rafqah