Anda di halaman 1dari 25

Minggu 22 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 7.30 am 8.

00 am

Hari : Isnin Tarikh : 10 Jun 2013 Kandungan PERHIMPUNAN 1. 2. 3. 4. NYANYIAN IKRAR UCAPAN GURU BERTUGAS UCAPAN GURU BESAR

Impak /Catatan

11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Pertandingan Perahu Layar Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyataka permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis penanda wacana yang terdapat dalam teks. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

10.20 am 11.20 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

Bidang : Menggambar Tajuk : Hiasan Objektif diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat. 1. Mengenal rupa bentuk garisan yang boleh digunakan untuk membentuk corak. 2. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. 3. Menghasilkan rupa dengan menggunakan teknik gurisan secara kraetif secara berdasarkan penerokaan. Aras : 1 dan 2 Aktiviti : 1. 2. 3. 4. 5. Tayang contoh gurisan. Tunjuk cara Murid membuat lukisan gurisan. Apreasiasi seni Rumusan

Minggu 22 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Selasa Tarikh : 11 Jun 2013 Kandungan Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Pertandingan Perahu Layar Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyataka permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis penanda wacana yang terdapat dalam teks. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

830 930am 6 USM Pendidikan Muzik

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:1. Suriram Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri. a) Murid berlari bebas melompat landasan b) Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. c) Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan 1220 0120pm Aspek 2 : PERSEPSI ASTETIK

07.30 08.30 am 4 UKM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Aktiviti :

6 UTM Pendidikan Muzik

Item : 1.1 IRAMA 1.1.2 Nilai not dan nilai tanda rehat Tajuk Lagu : Jiran Tetangga - inang Kemahiran : 1. Memainkan alat perkusi dengan betul secara konsisten untuk sepanjang empat bar. 2. Memainkan alat perkusi mengiringi lagu detik secara konsisten. Hasil Pembelajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid boleh: 1. Memainkan alat perkusi secara konsisten dengan tepat dan betul. Pengetahuan Sedia ada : Murid pernah bermain alat perkusi dengan pelbagai rentak muzik. Strategi 1. Belajar cara belajar 2. Konteksual

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 22 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.50 12.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Rabu Tarikh : 12 Jun 2013 Kandungan Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Pertandingan Perahu Layar Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1) Menyataka permintaan secara berterus terang. 2) Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3) Menulis penanda wacana yang terdapat dalam teks. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 2. Makna perkataan 3. Murid menyatakan isi penting . 4. Murid bersoal jawab 5. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri. d) Murid berlari bebas melompat landasan e) Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan

Impak /Catatan

07.30 08.30 am 5 USM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Aktiviti :

Minggu 22 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 07.30 08.30 am 4 UTM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Hari : Khamis Tarikh : 13 Jun 2013 Kandungan Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri. f) Murid berlari bebas melompat landasan g) Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. h) Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan.

Impak /Catatan

Aktiviti :

8.30- 9.30 am Pendidikan Muzik 6 UM

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:1. Suriram Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Bidang : Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Beg Kertas Objektif : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mempelajari teknik membuat beg kertas. 2. Menghasilkan beg kertas menggunakan kertas dan menghias dengan kreativiti sendiri. Aras : 1 dan 2 Aktiviti : 1. 2. 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu Murid berinteraksi bentuk beg kertas. Tunjuk cara

0930 1050 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

Tema : Rakyat cergas negara maju Tajuk : Fokus Utama : 1.3 Aras 1(i), 5.1 aras 2 (i) , 5.1 aras 3 (i) F.S 8.1 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mendengar serta memahami arahan. 2. Membaca perkataan , frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Alat Bantu Mengajar :

Minggu 22 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Jumaat Tarikh : 14 Jun 2013 Kandungan Tema : PENGALAMAN INDAH Tajuk : Pengalaman di Sandakan Fokus Utama : 1.2 Aras 1 (i), 5.1 Aras 1(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.6 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara.. 2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi 3. yang betul dan menarik. 4. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. . Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama Impak /Catatan

0830 0930 am Pendidikan Muzik 6 UKM

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:1. Suriram Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 23 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 7.30 am 8.00 am

Hari : Isnin Tarikh : 17 Jun 2013 Kandungan PERHIMPUNAN 1. 2. 3. 4. NYANYIAN IKRAR UCAPAN GURU BERTUGAS UCAPAN GURU BESAR

Impak /Catatan

11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Perjalanan dengan kereta api Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.6 aras 1 (i) F.S 10.2 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis penanda wacana yang terdapat dalam teks. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

10.20 am 11.20 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

Bidang : Menggambar Tajuk : Hiasan Objektif diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat. 1. Mengenal rupa bentuk garisan yang boleh digunakan untuk membentuk corak. 2. Menyusun motif untuk menghasilkan corak. 3. Menghasilkan rupa dengan menggunakan teknik gurisan secara kraetif secara berdasarkan penerokaan. Aras : 1 dan 2 Aktiviti : 1. 2. 3. 4. 5. Tayang contoh gurisan. Tunjuk cara Murid membuat lukisan gurisan. Apreasiasi seni Rumusan

Minggu 23 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Selasa Tarikh : 18 Jun 2013 Kandungan Tema : Yang Baik Jadikan Teladan Tajuk : Fokus Utama : 2.1 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan. 3. Mengulas karya bukan sastera yang mudah Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Murid membaca teks. 2. Bersoal jawab . 3. Aktiviti teater membaca 4. Murid membina ayat dengan kata nafi. 5. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

830 930am 6 USM Pendidikan Muzik

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Menyanyi Solfa Hasil Pembelajaran : 1. menyanyi keratan solfa dengan betul secara berpandu. 2. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan merasai corak irama rentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri.

07.30 08.30 am 4 UKM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Aktiviti :

i) j)

Murid berlari bebas melompat landasan Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. k) Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan

1220 0120pm 6 UTM Pendidikan Muzik

PENGALAMAN MUZIKAL 1.2 Pengalaman Muzik 2.2.1 Menyanyi Menyanyi Solfa Hasil Pembelajaran : 1. menyanyi keratan solfa dengan betul secara berpandu. 2. Memainkan alat perkusi mengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan merasai corak irama rentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 23 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.50 12.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Rabu Tarikh : 19 Jun 2013 Kandungan Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Pertandingan Perahu Layar Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyataka permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis penanda wacana yang terdapat dalam teks. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

07.30 08.30 am 5 USM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi

2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri. 1. 2. 3. Murid berlari bebas melompat landasan Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan.

Aktiviti :

Minggu 23 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 07.30 08.30 am 4 UTM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Hari : Khamis Tarikh : 20 Jun 2013 Kandungan Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Olahraga 1. Padang a) lompat jauh OBJEKTIF : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat : Kognitif : 1) Menyenaraikan 3 jenis lompatan. 2) Menyatakan cara-cara melakukan lompatan dengan selamat. Afektif : 1) Bekerjasama dan bantu-membantu antara satu sama lain, 2) Bertanggungjawab dan dapat membina keyakinan diri. 1. 2. 3. Murid berlari bebas melompat landasan Murid berlari laju dan rakannya menanda kedudukan paling laju untuk membuat lonjakan. Mengira langkah dari tempat lonjakan ke tempat permulaan.

Impak /Catatan

Aktiviti :

8.30- 9.30 am Pendidikan Muzik 6 UM

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:1. Suriram Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Bidang : Membentuk dan membuat binaan Tajuk : Beg Kertas Objektif : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mempelajari teknik membuat beg kertas. 2. Menghasilkan beg kertas menggunakan kertas dan menghias dengan kreativiti sendiri. Aras : 1 dan 2 Aktiviti : 1. Murid berinteraksi bentuk beg kertas. 2. Tunjuk cara 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu Tema : Rakyat cergas negara maju Tajuk : Fokus Utama : 1.3 Aras 1(i), 5.1 aras 2 (i) , 5.1 aras 3 (i) F.S 8.1 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:

0930 1050 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

1. Mendengar serta memahami arahan. 2. Membaca perkataan , frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Alat Bantu Mengajar :

Minggu 23 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Jumaat Tarikh : 21 Jun 2013 Kandungan Tema : PENGALAMAN INDAH Tajuk : Pengalaman di Sandakan Fokus Utama : 1.2 Aras 1 (i), 5.1 Aras 1(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.6 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Memberikan penjelasan tentang sesuatu perkara.. 2. Membaca petikan dengan sebutan dan intonasi 3. yang betul dan menarik. 4. Membuat pelbagai jenis perenggan pendahuluan dan perenggan penutup yang bersesuaian dengan tajuk. . Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama Impak /Catatan

0830 0930 am Pendidikan Muzik 6 UKM

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:1. Suriram Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 7.30 am 8.00 am

Hari : Isnin Tarikh : 24 Jun 2013 Kandungan PERHIMPUNAN 1. 2. 3. 4. NYANYIAN IKRAR UCAPAN GURU BERTUGAS UCAPAN GURU BESAR

Impak /Catatan

11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Pak Senik Insaf Fokus Utama : 3.3. 5.2 aras 1 (ii) , 8.6 aras 1 (i) F.S 10.2 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca lancar bahan sastera dengan intonasi yang betul. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menyusun peristiwa mengikut urutan. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Induksi set. 2. Membaca petikan 3. Bersoal jawab tentang petikan. 4. Menjawab soalan pemahaman. 5. Rumusan. Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

10.20 am 11.20 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

Bidang : Mengenal kraf tradisional Tajuk : Bekas bunga telur Objektif diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat. 1. Mengenal dan membina sebuah bekas bunga telur. 2. Menghargai hasil kreativiti seni. Aras : 1 dan 2 Alat : cawan kek, gunting, gam uhu dan kertas/ reben. Aktiviti : 1. Tayang contoh. 2. Tunjuk cara 3. Murid membuat bakul bunga telur. 4. Apreasiasi seni 5. Rumusan

Minggu yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Selasa Tarikh : 25 Jun 2013 Kandungan Tema : Yang Baik jadikan Teladan Tajuk : Monyet yang pintar Fokus Utama : 2.1 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan. 3. Mengulas karya bukan sastera yang mudah Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Murid membaca teks. 2. Bersoal jawab . 3. Aktiviti teater membaca 4. Murid membina ayat dengan kata nafi. 5. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

10.20-11.20am 6 USM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk 2 Waktu Kemahiran Bola Rounders

07.30 08.30 am

4 UKM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Isi

1. Kecergasan - koordinasi (hantar dan tangkap bola)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :I. Psikomotor : menghantar dan menangkap bola dengan satu kaki dominan di depan dan satu kaki di belakang serta ikut lajak. II. Kognitif : menyatakan fungsi ikut lajak supaya bola dapat dihantar tepat ke sasaran. III. Afektif : menimbulkan keseronokan dalam kalangan murid.
Aktiviti :

1. 2. 3. 4.

Kedudukan badan semasa menghantar bola. Kedudukan badan semasa menagkap bola. Permainan kecil Rumusan

1220 0120pm 6 UTM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 4. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 5. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 6. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.50 12.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Rabu Tarikh : 26 Jun 2013 Kandungan Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Burung yang cedera Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis ayat dengan imbuhan yang betul. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

07.30 08.30 am 5 USM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Minggu 24 Tunjang 2PJ Tajuk Isi

2 Waktu Kemahiran Bola Rounders 1. Kecergasan - koordinasi (hantar dan tangkap bola)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :IV. Psikomotor : menghantar dan menangkap bola dengan satu kaki dominan di depan dan satu kaki di belakang serta ikut lajak. V. Kognitif : menyatakan fungsi ikut lajak supaya bola dapat dihantar tepat ke sasaran. VI. Afektif : menimbulkan keseronokan dalam kalangan murid.
Aktiviti :

1. 2. 3. 4.

Kedudukan badan semasa menghantar bola. Kedudukan badan semasa menagkap bola. Permainan kecil Rumusan

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 07.30 08.30 am 4 UTM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Hari : Khamis Tarikh : 20 Jun 2013 Kandungan Minggu 24 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Bola Rounders 1. Kecergasan - koordinasi (hantar dan tangkap bola)

Impak /Catatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :VII. Psikomotor : menghantar dan menangkap bola dengan satu kaki dominan di depan dan satu kaki di belakang serta ikut lajak. VIII. Kognitif : menyatakan fungsi ikut lajak supaya bola dapat dihantar tepat ke sasaran. IX. Afektif : menimbulkan keseronokan dalam kalangan murid.
Aktiviti :

1. 2. 3. 4. 8.30- 9.30 am Pendidikan Muzik 6 UM

Kedudukan badan semasa menghantar bola. Kedudukan badan semasa menagkap bola. Permainan kecil Rumusan

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. 0930 1050 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual Bidang : Menggambar (gosokan) Tajuk : Buahan Tempatan Objektif : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat : 1. Mempelajari teknik gososkan. 2. Menghasilkan gosokan menggunakan duit syiling dan menghias dengan kreativiti sendiri. Aras : 1 dan 2 Aktiviti : 1. Murid berinteraksi bentuk buahan.

2. 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Tunjuk cara

Tema : Rakyat cergas negara maju Tajuk : Fokus Utama : 1.3 Aras 1(i), 5.1 aras 2 (i) , 5.1 aras 3 (i) F.S 8.1 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Mendengar serta memahami arahan. 2. Membaca perkataan , frasa, dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk. 3. Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan Alat Bantu Mengajar :

Minggu yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 10.50 11.50 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Jumaat Tarikh : 27 Jun 2013 Kandungan Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Burung yang cedera Fokus Utama : 1.4 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) , 8.5 aras 1 (i) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Menyatakan permintaan secara berterus terang. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis ayat dengan imbuhan yang betul. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Makna perkataan 2. Murid menyatakan isi penting . 3. Murid bersoal jawab 4. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang bekerjasama Impak /Catatan

0830 0930 am Pendidikan Muzik 6 UKM

Nyanyian/Permainan Alat Muzik Nama Lagu:anak itik tok wi Rentak * masri * Irama Objektif : 1. Menguasai rentak masri dalam lagu. 2. Memainkan alat perkusimengikut corak irama dengan tepat. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu masri. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak iramalagu 3. Membuat latihan merasai corak iramarentak masri.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 7.30 am 8.00 am

Hari : Isnin Tarikh : 01 Julai 2013 Kandungan PERHIMPUNAN 1. 2. 3. 4. NYANYIAN IKRAR UCAPAN GURU BERTUGAS UCAPAN GURU BESAR

Impak /Catatan

11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Tema : RAKYAT CERGAS NEGARA MAJU Tajuk : Tatabahasa Mantapkan pemahaman Fokus Utama : 3.3. 5.2 aras 1 (ii) , 8.6 aras 1 (i) F.S 10.2 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca lancar bahan sastera dengan intonasi yang betul. 2. Membaca dan memahami pelbagai jenis ayat dengan memberikan penekanan pada intonasi berdasarkan tanda baca. 3. Menulis ayat dengan apitan meN.. kan atau meN . I dengan betul pada ayat. Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Induksi set. 2. Membaca petikan 3. Bersoal jawab tentang petikan. 4. Menjawab soalan pemahaman. 5. Rumusan. Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

10.20 am 11.20 am 4 UKM Pendidikan Seni Visual

Bidang : Mengenal kraf tradisional Tajuk : Bekas bunga telur Objektif diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat. 3. Mengenal dan membina sebuah bekas bunga telur. 4. Menghargai hasil kreativiti seni. Aras : 1 dan 2 Alat : cawan kek, gunting, gam uhu dan kertas/ reben. Aktiviti : a) Tayang contoh. b) Tunjuk cara

c) d) e)

Murid membuat bakul bunga telur. Apreasiasi seni Rumusan

Minggu 25 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Selasa Tarikh : 2 Julai 2013 Kandungan Tema : Yang Baik jadikan Teladan Tajuk : Monyet yang pintar Fokus Utama : 2.1 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan. 3. Mengulas karya bukan sastera yang mudah Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Murid membaca teks. 2. Bersoal jawab . 3. Aktiviti teater membaca 4. Murid membina ayat dengan kata nafi. 5. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

10.20-11.20am 6 USM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Minggu 21 2 Waktu

07.30 08.30 am 4 UKM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Tunjang 2PJ Tajuk Isi

Kemahiran Bola Rounders 1. Kecergasan - koordinasi (hantar dan tangkap bola)

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1. Psikomotor : menghantar dan menangkap bola dengan satu kaki dominan di depan dan satu kaki di belakang serta ikut lajak. 2. Kognitif : menyatakan fungsi ikut lajak supaya bola dapat dihantar tepat ke sasaran. 3. Afektif : menimbulkan keseronokan dalam kalangan murid.
Aktiviti :

1. 2. 3. 4.

Kedudukan badan semasa menghantar bola. Kedudukan badan semasa menagkap bola. Permainan kecil Rumusan

1220 0120pm 6 UTM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran Latihan Sukan

Hari : Rabu Tarikh : 26 Jun 2013 Kandungan

Impak /Catatan

7.30 pagi - berkumpul di dataran mengikut rumah sukan 8.00 pagi - Acara akhir i. ii. i. - Latihan acara balapan Tahap 1 10.00 pagi Rehat 10.30 pagi latihan balapan tahap 2 12.00 tengah hari acara tamat lompat jauh lontar peluru Lompat tinggi

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran Latihan Sukan

Hari : Khamis Tarikh : 20 Jun 2013 Kandungan

Impak /Catatan

7.30 pagi - berkumpul di dataran mengikut rumah sukan 8.00 pagi - Acara akhir ii. iii. ii. lompat jauh lontar peluru Lompat tinggi

- Latihan acara balapan Tahap 1 10.00 pagi Rehat 10.30 pagi latihan balapan tahap 2 12.00 tengah hari latihan perbarisan 12.30 tgh - Latihan tamat

CUTI PERISTIWA SEMPENA TEMASYA SUKAN TAHUNAN 2013 08.07.2013

Minggu 24 yang ke Masa/kelas/mata pelajaran 11.20 12.20 am 4 UKM Bahasa Melayu

Hari : Selasa Tarikh : 25 Jun 2013 Kandungan Tema : Yang Baik jadikan Teladan Tajuk : Sang Kancil dan Sang Buaya Fokus Utama : 2.1 Aras 3 (i), 5.1 Aras 2(i), 5.2 aras 1 (ii) F.S 8.3 aras 1(i) Hasil Pembelajaran : Diakhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat: 1. Membaca kuat teks prosa dan puisi dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Bercerita tentang sesuatu perkara berdasarkan bahan rangsangan. 3. Mengulas karya bukan sastera yang mudah Alat Bantu Mengajar : Aktiviti: 1. Murid membaca teks. 2. Bersoal jawab . 3. Aktiviti teater membaca 4. Murid membina ayat dengan kata nafi. 5. Rumusan Kbtambah : KBKK menjana idea Sistem Bahasa : kata kerja - sinonim Kosa kata : arus deras , berwaspada, dokumen gelagat Nilai : kasih sayang - bekerjasama

Impak /Catatan

10.20-11.20am 6 USM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara

Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman. Minggu 21 Tunjang 2PJ Tajuk Isi 2 Waktu Kemahiran Gimnastik 1. Kecergasan guling hadapan

07.30 08.30 am 4 UKM Pendidikan Jasmani dan Kesihatan

Objektif : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :1. Psikomotor : murid dapat melakukan guling hadapan sebanyak 4 kali dari 6 gulingan. 2. Kognitif : mengenal pasti 4 daripada 5 anggoita badan yang terlibat semasa membuat gulingan. 3. Afektif : menimbulkan keseronokanyakin dan riang semasa melakukan aktiviti..
Aktiviti :

1. 2. 3. 4.

Kedudukan badan sebelum. Kedudukan badan semasa membuat gulingan. Permainan kecil Rumusan

1220 0120pm 6 UTM Pendidikan Muzik

PERSEPSI ASTETIK 1.2 MELODI 1.2.4 Harmoni Lapisan suara Melodi kaunter Hasil Pembelajaran : 1. Mengenal pasti jenis suara 2. Menyanyikan lagu secara kembar. Aktiviti: 1. Menyanyi dengan merasai rentak lagu.. 2. Menyanyi lagu untuk merasai corak irama lagu 3. Membuat latihan nyanyian kumpulan.

Nilai Murni : Kerjasama, keyakinan


Alat Bantu Mengajar : pita rakaman.