Anda di halaman 1dari 2

OBJEKTIF

PENGENALAN
MASALAH MORAL DAN ETIKA

MASALAH MORAL & ETIKA

PRINSIP ETIKA KOMPUTER


Hakcipta

Virus

RUKUN ETIKA

Penyalahgunaan Internet Masalah Moral & Etika

ETIKA PENGGUNAAN INTERNET

ISU ETIKA
Perisian Cetak Rompak Penggertak

CIRI PROFESIONALISMA

KOD ETIKA

KERANGKA KOD ETIKA

KOD ETIKA PROFESIONAL

Mengetahui masalah moral dan isu etika komputer.

Memahami prinsip etika komputer.


Memahami etika profesional Teknologi Maklumat. Mengetahui fungsi kod etika profesional. keperluan etika komputer.