Anda di halaman 1dari 7

Badak Sumbu A

Badak Sumbu B

Sela masa (t)


generasi
Saiz populasi (N)
0
1
2
3
4
5

30
58
123
236
484
955

Faktor pertumbuhan (R) Saiz populasi (N) Faktor pertumbuhan (R)


1.93
20
1.95
2.12
39
2.1
1.92
82
1.96
2.05
161
1.98
1.95
318
2.02
0
643
0

N
SAIZ POPULASI
TUGASAN 1-POPULASI BADAK SUMBU
1200

Saiz populasi (N)

1000
800
Badak Sumbu A

600

Badak Sumbu B
400
200
0
1

Sela masa (t)


generasi

Populasi Koala A

0 N0 = 20
1
2
3
4
5

36
63
118
212
375

Populasi Koala B

Faktor pertumbuhan (R)


1.8 N0 = 20
1.8
1.9
1.8
1.8
0

N
SAIZ POPULASI

TUGASAN 2-POPULASI KOALA


400
350

Saiz populasi (N)

300
250
Populasi Koala A

200

Populasi Koala B

150
100
50
0
1

Faktor pertumbuhan (R)


31
47
66
103
150

1.6
1.5
1.4
1.6
1.5
0

Sela masa (t)


generasi

Kuda Belang A

Kuda Belang B
Faktor pertumbuhan (R)

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Saiz populasi (N)


20
80
230
400
500
550
580
590
595
600
600

Faktor pertumbuhan (R)


Saiz populasi (N)
4
2.9
1.7
1.3
1.1
1.1
1
1
1
1
0

20
50
100
220
360
460
520
550
570
580
600

TUGASAN 3-POPULASI KUDA BELANG DI PERSEKITARAN


BERLAINAN
700

Saiz populasi (N)

600
500
400

Kuda Belang A

300

Kuda Belang B

200
100
0
1

10

11

2.5
2
2.2
1.6
1.3
1.1
1.1
1
1
1
0

Kuda Belang A

Sela masa (t)


generasi

Kuda Belang B

Saiz populasi (N) Faktor pertumbuhan (R)


0
20

Saiz populasi (N)


20

90

4.5

50

220

2.4

120

340

1.5

210

410

1.2

260

440

1.1

260

450

230

450

200

440

170

460

150

10

450

150

TUGASAN 4-POPULASI KUDA BELANG DI LOKASI SAMA


500
450
Saiz populasi (N)

400
350
300
250
200
150
100
50
0
1

10

Faktor pertumbuhan (R)


2.5
2.4
1.8
1.2
1
0.9
0.9
0.9
0.9
1

Kuda Belang A
Kuda Belang B

populasi badak sumbu A


N0=30

faktor pertumbuhan ( R )

58
123
236
484
955

populasi badak sumbu B


1.93 N0=20
2.12
39
1.92
82
2.05
161
1.95
318
0
643

1200
1000
800

populasi badak sumbu A

600
populasi badak sumbu B
N0=20 39 82 161 318
643

400
200
0
1

faktor pertumbuhan R
1.95
2.1
1.96
1.98
2.02
0

si badak sumbu A

si badak sumbu B
39 82 161 318