Anda di halaman 1dari 8

4.

1 INDEKS KESUKARAN
Formula

Bilangan pelajar menjawab dengan betul


Jumlah pelajar menjawab soalan

Tafsiran dan Petunjuk Indeks Kesukaran (IK)


Nilai IK

Aras Kesukaran

0.61 0.80

Item mudah

0.36 0.60

Item sederhana

0.20 0.35

Item susah

Nombor

Bilangan

Jumlah

soalan

pelajar

Pelajar

menjawab

menjawab

dengan betul

soalan

28

29

0.97

23

29

0.79

20

29

0.69

21

29

0.72

29

29

1.00

29

29

1.00

23

29

0.79

29

29

1.00

25

29

0.86

10

27

29

0.93

11

16

29

0.55

12

28

29

0.97

13

26

29

0.90

Nilai IK

14

17

28

0.61

15

22

29

0.76

16

22

29

0.76

17

11

29

0.38

18

14

29

0.48

19

15

28

0.54

20

20

29

0.69

21

19

29

0.66

22

18

28

0.64

23

26

27

0.96

24

20

29

0.69

25

16

29

0.55

26

29

29

1.00

27

20

29

0.69

28

27

29

0.93

29

27

0.10

30

25

29

0.86

4.2 INDEKS DISKRIMINASI (ID)

Tb Rb
T
R
( N + N )

Petunjuk
Tb = Bilangan calon berpencapaian tinggi yang menjawab betul
Rb = Bilangan calon berpencapaian rendah yang menjawab betul
NT = Jumlah calon berpencapaian tinggi
NR = Jumlah calon berpencapaian rendah

Tafsiran Indeks Diskriminasi (ID)


Nilai ID

Tafsiran

0.4 ID 1.0

Item yang mempunyai kuasa diskriminasi yang tinggi

0.2 ID 0.4

Item yang mempunyai kuasa diskriminasi yang sederhana

0.0 ID 0.2

Item yang mempunyai kuasa diskriminasi yang rendah

Item tiada kuasa diskriminasi

Negatif

Diskripsi songsang di mana lebih ramai calon berpencapaian


rendah dari calon berpencapaian tinggi dapat menjawab dengan
betul. Item perlu di ubahsuai atau di gubal semula

Nombor soalan

Tb

Rb

NT

NR

Indeks
Diskriminasi (ID)

0.00

-0.14

0.57

0.42

0.00

0.00

0.14

0.00

0.14

10

0.14

11

0.71

12

0.14

13

0.00

14

0.57

15

0.29

16

0.57

17

0.29

18

0.14

19

-0.14

20

-0.14

21

0.14

22

0.57

23

0.00

24

0.57

25

0.57

26

0.00

27

0.14

28

0.29

29

0.00

30

0.14

4.3 INDEKS KESUKARAN PENGGANGGU (IKP)

Np
N

Np = Bilangan calon yang memilih pengganggu


N = Jumlah calon menjawab

Tafsiran dan Petunjuk Bagi Indek Kesukaran Pengganggu (IKP)


Nilai Indek Kesukaran Pengganggu (IKP)

Tafsiran

0.00 0.05

Pengganggu ini lemah dan perlu di


ubahsuai bagi menarik calon untuk
memilihnya

Lebih dari 0.05 tapi kurang dari IK Kunci

Pengganggu yang baik kerana dapat


menarik lebih 5 % calon untuk memilih

Lebih dari IK Kunci

Pengganggu yang tidak baik. Boleh jadi


pengganggu ini merupakan jawapan
sebenar.

No

Pilihan

Soalan

Jawapan

Bilangan calon

Indeks Kesukaran

yang memilih

Pengganggu

pengganggu

(IKP)

0.00

0.03

0.00

0.20

0.00

0.00

0.04

0.29

0.00

0.28

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.11

0.07

0.00

0.00

0.00

0.03

0.07

0.03

0.03
6

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

0.03

0.00

0.07

11

0.38

0.00

0.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.10

0.04

0.25

0.11

0.07

0.03

0.14

0.00

0.17

0.07

0.10

0.21

0.31

0.24

0.24

0.03

0.00

0.04

13

0.46

0.00

0.31

0.00
7

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

0.26

0.07

0.00

0.25

0.07

0.04

0.00

0.00

0.04

0.14

0.14

0.03

0.00

0.28

0.17

0.00

0.00

0.00

0.03

0.07

0.21

0.03

0.00

0.03

0.00

12

0.44

12

0.44

0.00

0.04

0.04