P. 1
Doa Hari Guru 2012

Doa Hari Guru 2012

|Views: 61|Likes:
Dipublikasikan oleh hudamadani78
doa hari guru
doa hari guru

More info:

Published by: hudamadani78 on Sep 05, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/14/2015

pdf

text

original

Doa Hari Guru….

2012

1

P

ا ل ـ

ح

م

د ِ

ل ،

ن

ح

م

د

ه

و

ن

س

ت

ع

ـي

ن

و

و

ن

س

ـت

غ

ف

ر

ه

و

ـن

ع

و

ذ

ب

لا

م

ن

ش

ر

و

ر أ

ـن

ف

س

ن

و ا

م

ن

س

ي

ئ

تا
أ

ع

م

لا

ن

م ا

ن

ـي

ه

د

ه

لا

ف

ل

م

ض

ل ل

و

و

م

ن

ي

ض

ل ل

و

ف

ل

ى

دا

ي ل

و ،

و صلا

ل

ة

و

سلا

ل

م

ع

ىل

ر

س

و

ل

ن لا ا

م

ي ن

و

ع

ىل

لآ

و

و أ

ص

ح

با

و أ

ج ـ

م

ع

ي

ن .

Ya Allah , Tuhan Semesta Alam ,
Kami merafakkan rasa kesyukuran kepada-Mu kerana telah mengizinkan
kami untuk meraikan Majlis sambutan Hari Guru 2012 peringkat Sekolah
Kebangsaan Pusat Chabang Tiga pada hari yang berbahagia ini dengan
tema :
“Guru Inovatif Melonjakkan Transformasi Pendidikan Negara”

Ya Allah , Ya ‘Azizi Ya Sattar Ya Fa’alullima yurid ,
Sesungguhnya tugas sebagai guru adalah tugas yang mulia dan murni
sepanjang zaman , justeru itu kurniakanlah kepada guru-guru kami hati
yang ikhlas dalam menyempurnakan tanggungjawab yang berat ini
dengan sebaiknya . Lorongkanlah hati guru-guru kami agar menjadikan
seluruh aktriviti dunia pendidikan sebagai ibadah mengharapkan rahmat
dan keredhaan-Mu semata-mata .

Ya Allah , Tuhan Yang Mentadbir Langit dan Bumi ,
Pada saat dan detik ini, kami hulurkan tangan pengharapan , memohon
ihsan dan pimpinan-Mu agar Engkau anugerahkan rasa kasih sayang
kepada barisan pendidik yang budiman terhadap anak-anak didik
mereka , sebagaimana mereka mengasihi dan menyayangi anak- anak
mereka sendiri , kurniakanlah kepada guru-guru kami kesabaran ,
ketabahan , semangat kerjasama yang tinggi dalam sebuah pasukan ,
semangat permuafakatan dan semangat juang yang tidak mengenal erti
Doa Hari Guru….2012

2

putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan
berusaha menyumbang tenaga , idea dan kepakaran demi
meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah
ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya .

Ya Allah , Tuhan Yang Menjadikan Malam dan Siang ,
Pada kesempatan ini , kami mohon kepada kebesaran dan kehebatan-
Mu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat
yang mulia dan akhlak yang luhur , mudah-mudahan kami akan menjadi
anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami , mendengar
tunjuk ajar daripada guru-guru kami , kami sentiasa mengharapkan
teguran dan bimbingan guru-guru , semoga kami menjadi insan yang
sempurna dan berguna kepada agama , bangsa dan negara tercinta .

Ya Allah , Tuhan Yang Menurunkan Hujan ,
Pandanglah kami dengan pandangan rahman dan rahim-Mu ,
permudahkanlah segala urusan kehidupan kami sama ada di dunia
mahupun akhirat , kerana sesungguhnya kami meyakini dengan
keyakinan yang tiada mengandungi syak dan keraguan bahawa tiada
kesenangan melainkan Engkau permudahkan urusan tersebut , dan
Engkau menjadikan yang sukar itu mudah sekiranya Engkau
mengizinkannya .

ا

لل

ه

م

جا

ع

ج ل

م

ع

ن

ى ا

ذ

ج ا

م

ع

م ا

ر

ح

مو ا

و ،

ـت

ف

ر

ـق

ن

م ا

ن

ـب

ع

د

ه

ـت

ف

ر

ق

م ا

ع

ص

مو

و ، ا

ل

ت

ج

ع

للا ل

ه

م

ف

ني

و ا

ل

م

ع

ن

و ا

ل

م

ن

ـي

ت

ـب

ع

ن

ش ا

ق

ي

و ا

ل

م ط

ر

دو

و ا

ل

م

ح

ر

مو ا .

للا

ه

م

غا

ف

ر ل

ن

ذ ا

ن

ـبو

ن

و ا

ل

خ

و

نا

ن ا

لا

ذ

ني

س

ـب

ق

نو

ب ا

لا

ي

م

نا

و

ل

ت

ج

ع

ف ل

ي

ـق ل

بو

ن

غ ا

ل

ل

ل

ذ

ني

ء

ما

ن او

ر

ـب

ن

إ ا

ن

ك

ر

ء فو

ر

ح

مي .

ر

ـب

ن ا
آ

ت

ن

ف ا دلا ي

ـن

ي

ح ا

س

ن

ة

و

ف لا ي

خ

ر

ة

ح

س

ن

ة

و

ق

ن

ع ا

ذ

با نلا

را .

و

ص

ل

لا ى

ع ل ولا ىلعو دمحم ى
نيملاعلا بر لدمحلاو ، ملسو وبحصو .

kami sentiasa mengharapkan teguran dan bimbingan guru-guru .َ ‫َيم‬ ‫رح‬ َََ ‫َوف‬ ‫رء‬ َََ ‫َك‬ ‫َن‬ ‫َاَإ‬ ‫َن‬ ‫ربـ‬ َ ‫َوا‬ ‫َن‬ ‫َام‬ ‫ََء‬ ‫َين‬ ‫َذ‬ ‫َل‬ ‫َ َل‬ ‫َل‬ ‫َاَغ‬ ‫َن‬ ‫َوب‬ ‫َل‬ ‫ََقـ‬ ‫َي‬ ‫َلَف‬ ‫َع‬ ‫َج‬ ‫َ َت‬ ‫ول‬ َ ََ ‫َان‬ ‫َم‬ ‫َي‬ ‫َال‬ ‫َاَب‬ ‫َون‬ ‫َق‬ ‫َب ـ‬ ‫ََس‬ ‫َين‬ ‫َذ‬ ‫ال‬ َ‫َىَمحمدَوعلىَالو‬ ‫َل‬ ‫ََع‬ ‫َىَالل‬ ‫َل‬ ‫وص‬ َ َ. idea dan kepakaran demi meningkatkan kualiti akademik dan ko-kurikulum pelajar-pelajar sekolah ini khasnya dan di arena pendidikan perdana amnya . mudah-mudahan kami akan menjadi anak didik yang sentiasa menghormati guru-guru kami . mendengar tunjuk ajar daripada guru-guru kami . Ya Allah . Tuhan Yang Menjadikan Malam dan Siang .2012 putus asa dalam memikul tanggungjawab sebagai seorang pendidik dan berusaha menyumbang tenaga .َ‫َوالحمدللَربَالعالمين‬،َ‫وصحبوَوسلم‬ 2 . ََ ‫َم‬ ‫َه‬ ‫َلَالل‬ ‫َع‬ ‫َج‬ ‫ََت‬ ‫َول‬،َ‫ا‬ َ َ ‫َوم‬ ‫َص‬ ‫َع‬ ‫َاَم‬ ‫رق‬ ََ ‫َف‬ ‫َ َت ـ‬ ‫َه‬ ‫َد‬ ‫َع‬ ‫ََبـ‬ ‫َن‬ ‫َاَم‬ ‫َن‬ ‫رقـ‬ ََ ‫َف‬ ‫َوتـ‬، َ ‫َا‬ ‫َوم‬ ‫رح‬ ََ ‫َاَم‬ ‫َع‬ ‫َم‬ ‫َاَج‬ ‫َذ‬ ‫َاَى‬ ‫َن‬ ‫َع‬ ‫َم‬ ‫َلَج‬ ‫َع‬ ‫ََاج‬ ‫َم‬ ‫َه‬ ‫الل‬ َ‫َا‬ ‫َن‬ ‫وان‬ ََ ‫َخ‬ ‫اَول‬ َ َ ‫َن‬ ‫َوبـ‬ ‫َن‬ ‫َاَذ‬ ‫َن‬ ‫رل‬ ََ ‫َف‬ ‫ََاغ‬ ‫َم‬ ‫َه‬ ‫َالل‬. semoga kami menjadi insan yang sempurna dan berguna kepada agama . Pada kesempatan ini .‫َا‬ ‫روم‬ ََ ‫َح‬ ‫ََم‬ ‫اَول‬ َ َ ‫رود‬ ََ ‫َط‬ ‫ََم‬ ‫اَول‬ َ َ ‫َي‬ ‫َق‬ ‫َاَش‬ ‫َن‬ ‫َع‬ ‫َب ـ‬ ‫َت‬ ‫َ َي ـ‬ ‫َن‬ ‫ََم‬ ‫اَول‬ َ َ ‫َن‬ ‫َع‬ ‫ََم‬ ‫اَول‬ َ َ ‫َين‬ ‫ف‬ َ‫َا‬ ‫َن‬ ‫ربـ‬ ََ. Tuhan Yang Menurunkan Hujan . Pandanglah kami dengan pandangan rahman dan rahim-Mu . dan Engkau menjadikan yang sukar itu mudah sekiranya Engkau mengizinkannya . bangsa dan negara tercinta . Ya Allah . kerana sesungguhnya kami meyakini dengan keyakinan yang tiada mengandungi syak dan keraguan bahawa tiada kesenangan melainkan Engkau permudahkan urusan tersebut .َ ‫َار‬ ‫ََالن‬ ‫َاب‬ ‫َذ‬ ‫َاَع‬ ‫َن‬ ‫وق‬ َ ََ ‫َة‬ ‫َن‬ ‫َس‬ ‫ََح‬ ‫رة‬ ََ ‫َيَاآلخ‬ ‫وف‬ َ ََ ‫َة‬ ‫َن‬ ‫َس‬ ‫َاَح‬ ‫َي‬ ‫َنـ‬ ‫َيَالد‬ ‫َاَف‬ ‫َن‬ ‫آت‬ . permudahkanlah segala urusan kehidupan kami sama ada di dunia mahupun akhirat . kami mohon kepada kebesaran dan kehebatanMu ya Allah sudilah kiranya Engkau mengurniakan kepada kami sifat yang mulia dan akhlak yang luhur .Doa Hari Guru….

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->