JADUAL PENYEBARAN KSSR & PBS T

NEGERI SARAWAK

BULAN……………………………………

BIL

DAERAH

PPD KUCHING

PPD PADAWAN

PPD BAU

PPD LUNDU

PPD SRI AMAN

PPD LUBOK ANTU

PPD SIBU

PPD KANOWIT

PPD SELANGAU

PPD MIRI

PPD SUBIS

PPD BARAM

PPD LIMBANG

PPD LAWAS

Kolej Laila

PPD Kanowit

SJK ( C ) Tong Ah

SK Miri

PKG Subis

PKG Limbang

SK Pusat

( 12 - 15.06.13)

(22 - 24.08.13)

(01 - 03.08.13)

(13 - 16.08.13)

(18 - 21.09.13)

(18 - 21.09.13)

(01 - 04.05.13)

39

24

48

47

39

34

M/PELAJARAN

1

Bahasa Malaysia SK

2

Bahasa Malaysia SJK

3

Bahasa Inggeris SK

4

Bahasa Inggeris SJK

5

Bahasa Cina

6

Bahasa Cina SK

7

Bahasa Tamil

8

Bahasa Tamil SK

9

Bahasa Kadazandusun

10

Bahasa Iban

11

Bahasa Semai

12

Matematik

13

14

15

16

17

18

19

Sains

Teknologi Maklumat &
Komunikasi

Reka Bentuk & Teknologi

Pendidikan Jasmani

Pendidikan Kesihatan

Pendidikan Muzik

Pendidikan Seni Visual

SK Astana / Yayasan
Swak

PPD Padawan

SK Bau

SK Agama

SK Lubok Antu

(08 - 11.05.2013)

(08 - 11.05.13)

(15 - 17.08.13)

( 08 - 11.05.13)

( 08 - 11.05.13)

65

90

43

40

31

102

0

0

SMK Semerah Padi /
Biro Wanita

Dewan Swasta

PKG Bau

SK Agama

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Sg Buloh

SK Miri

SK Bekenu

PKG Limbang

PKG Lawas

(15 - 18.05.13)

(08 - 11.05.13)

(15 - 17.08.13)

( 08 - 11.05.13)

( 08 - 11.05.13)

( 19 - 22.06.13)

(22 - 24.08.13)

(01 - 03.08.13)

(13 - 16.08.13)

(18 - 21.09.13)

(18 - 21.09.13)

(01 - 04.05.13)

61

90

43

40

31

102

39

24

48

47

39

34

SK Sg Stutong

PPD Padawan

PPD Bau

SJK CH Simanggang

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Miri

PKG Limbang

SJK CH Lawas

( 10 - 13.07.13)

( 15 - 18.05.13)

( 19 - 21.09.13)

( 12 - 15.06.13)

( 19 - 22.06.13)

(29 - 31.08.13)

(20 - 23.08.13)

(23 - 26.10.13)

(03 - 06.07.13)

11

4

19

29

12

10

SK Sg Stutong

PPD Padawan

PKG Bau

SJK CH Simanggang

( 10 - 13.07.13)

(15 - 18.05.13)

( 19 - 21.09.13)

( 12 - 15.06.13)

18

PPD Padawan

11

5

0

0

0

PPD Kuching

PPD Padawan

(03 - 06.07.13)

(15 - 18.05.13)

5

3

0

0

Kolej Laila
( 10 - 13.07.13)
0

Kolej Laila

0

3

PPD Miri

(20 - 23.08.13)

59

9

7

6

PKG Limbang

SK Pusat

(23 - 26.10.13)

(03 - 06.07.13)

6

4

6

0

0

SK Miri

( 12 - 15.06.13)
0

13
SK Miri

(20 - 23.08.13)
0

0

4

PPD Kuching

Dewan Swasta

SK Bau

SK Sri Aman

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Sg Buloh

PKG Miri

SK Bekenu

PKG Limbang

SMA Perseketuan

(10 - 13.07.13)

( 12 - 15.06.13)

( 19 - 21.09.13)

( 22 - 25.05.13)

( 19 - 22.06.13)

( 10 - 13.07.13)

(03 - 05.10.13)

(19 - 21.09.13)

(03 - 06.09.13)

(16 - 19.10.13)

(18 - 21.09.13)

(03 - 06.07.13)

8

31

26

29

31

39

29

23

24

33

20

SK Tabuan / Pustaka
Negeri

PPD Padawan

SK Bau

SK Agama

PPD Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SJK ( C ) Tong Ah

SK Miri

SK Bekenu

PKG Limbang

PKG Lawas

( 03 - 06.07.13)

(12 - 15.06.13)

( 28 - 30.08.13)

( 22 - 25.05.13 )

( 08 - 11.05.13)

( 04 - 07.09.13)

(03 - 05.10.13)

(19 - 21.09.13)

(03 - 06.09.13)

(02 - 05.10.13)

(02 - 05.10.13)

(08 - 11.05.13)

63

90

43

40

32

99

39

24

47

47

39

34

SK Tabuan / Pustaka
Negeri

Dewan Swasta

PKG Bau

SK Sri Aman

PPD Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Nanga Selangau

SK Miri

PKG Subis

PKG Limbang

PKG Lawas

(19 - 22.05.13)

(08 - 11.05.13)

(12 - 15.06.13)

( 28 - 30.08.13)

( 15 - 18.05.13)

( 15 - 18.05.13)

( 21 - 24.08.13)

(26 - 28.09.13)

(05 - 07.09.13)

(03 - 06.09.13)

(25 - 28.09.13)

(23 - 26.10.13)

63

90

43

40

32

Kolej Laila

39

24

47

47

39

34

SK Astana / Yayasan
Swak

PPD Padawan

PPD Bau

PKG Sri Aman

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Nanga Selangau

PKG Miri

PKG Subis

PKG Limbang

PKG Lawas

(10 - 13.07.13)

( 19 - 22.06.13)

(05 - 07.09.13)

( 22 - 25.05.13)

( 19 - 22.06.13)

( 04 - 07.09.13)

(10 - 12.10.13)

(19 - 21.09.13)

(03 - 06.09.13)

(02 - 05.10.13)

(30.10.13 - 2.11.13)

(19 - 22.06.13)

63

90

PPD Bau

40

31

98

39

24

46

47

39

34

SK Merpati Jepang /
Yayasan Swak

Dewan Swasta

SK Bau

PKG Sri Aman

PPD Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SJK ( C ) Tong Ah

PKG Miri

PKG Subis

PKG Limbang

SK Pusat

(10 - 13.07.13)

( 19 - 22.06.13)

( 05 - 07.09.13)

( 12 - 15.06.13)

( 19 - 22.06.13)

( 18 - 21.09.13)

(10 - 12.10.13)

(26 - 28.09.13)

(27 - 30.08.13)

(16 - 19.10.13)

(30.10.13 - 2.11.13)

(26 - 29.06.13)

63

90

43

40

31

99

39

24

46

47

39

SK Merpati Jepang /
Yayasan Swak

Dewan Swasta

SK Bau

SK Sri Aman

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SJK ( C ) Tong Ah

PKG Miri

SK Selanyau

PKG Limbang

PKG Lawas

(19 - 22.05.13)

(05 - 08.06.13)

( 22 - 24.08.13)

( 15 - 18.05.13)

( 12 - 15.06.13)

( 12 - 15.06.13)

(19 - 21.09.13)

(05 - 07.09.13)

(13 - 16.08.13)

(02 - 05.10.13)

(25 - 28.09.13)

(26 - 29.06.13)

63

90

43

40

32

99

39

24

47

47

39

34

SK Tabuan Hilir

PPD Padawan

PKG Bau

SK Sri Aman

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Nanga Selangau

PKG Miri

SK Selanyau

PKG Limbang

SK Pusat

( 03 - 06.07.13)

( 22 - 25.05.13)

( 22 - 24.08.13)

( 15 - 18.05.13)

( 12 - 15.06.13)

( 03 - 06.07.13)

(19 - 21.09.13)

(22 - 24.08.13)

(13 - 16.08.13)

(25 - 08.09.13)

(09 - 12.10.13)

(15 - 18.05.13)

65

90

43

40

32

99

39

24

47

47

39

34

SK Merpati Jepang /
Yayasan Swak

PPD Padawan

PPD Bau

SK Agama

PPD Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Sg Buloh

PKG Miri

SK Bekenu

PKG Limbang

PKG Lawas

( 03 - 06.07.13)

(05 - 08.06.13)

( 28 - 30.08.13)

( 15 - 18.05.13)

( 12 - 15.06.13)

( 21 - 24 08.13)

(26 - 28.09.13)

(05 - 07.09.13)

(13 - 16.08.13)

(25 - 28.09.13)

(23 - 26.10.13)

(15 - 18.05.13)

63

90

43

40

32

99

39

24

47

47

39

SK Astana / Yayasan
Swak

TBC

PPD Bau

SK Sri Aman

SK Lubok Antu

Kolej Laila

PPD Kanowit

SK Sg Buloh

SK Miri

SK Selanyau

PKG Limbang

PKG Lawas

11.29. KHAS (Masalah Penglihatan) (10 .17.21.18.06.19 Pendidikan Seni Visual 20 21 22 23 Sejarah Pendidikan Moral Pendidikan Islam Bahasa Arab 24 PEND.05.22.05.08.08.05.05.12.22.19.10.10.28.13) (22 .13) 65 90 43 40 32 99 39 24 47 47 39 (12 .13) ( 22 .13.05.13) ( 08 .29.05.05.28.30.10.28.06.24.24.13) (27 .13 ) ( 08 .13) ( 15 .13) (01 .13) ( 26 .09.13) (26 .13) (20 .06.08.13) 65 90 43 37 32 98 39 10 47 38 30 27 SK Tabuan Hilir PPD Padawan PKG Bau SK Agama Kolej Laila PPD Kanowit SK Nanga Selangau PKG Miri SK Selanyau PKG Limbang PKG Lawas ( 15 .09.13) (30.11.13) 0 0 0 0 4 .13) (19 .13) (19 .07.22.09.13) ( 26 .13) 0 0 0 0 0 SK Pend.13) ( 29 . KHAS (Masalah Pendengaran) ( 19 -22.08.13) 65 47 14 25 67 9 10 47 34 30 24 SMK Padungan PPD Padawan SK Bau SK Agama PKG Miri PKG Subis PKG Limbang SK Agama ( 08 .13) ( 08 .18.10.13) (21 .06.09.06.25.18.06.13) (16 .06.05.09.05.13) (19 . Khas 26 PEND.09.07.13) 0 28 0 Pusat Sumber PPD Bau SK Sri Aman Kolej Laila PKG Limbang ( 15 .11.13) 22 13 6 0 22 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Kolej Laila (26 .13) ( 12 .13) ( 26 .13 .13) 34 SMK Semerah Padi / Biro Wanita Dewan Swasta PKG Bau PKG Sri Aman SK Lubok Antu Kolej Laila PPD Kanowit SK Nanga Selangau SK Miri SK Selanyau PKG Limbang SK Pusat ( 08 .13) (26 .13) (27 .08.08.13) ( 26 .13) 63 90 43 40 32 99 39 24 47 47 39 34 SK Merpati Jepang / Yayasan Swak Dewan Swasta PPD Bau SK Sri Aman SK Lubok Antu Kolej Laila PPD Kanowit SJK ( C ) Tong Ah SK Miri SK Bekenu PKG Limbang SK Pusat ( 15 .08.09.15.13) 65 31 4 13 26 30 25 21 0 0 Kolej Laila ( 12 .13) (05 . KHAS (Masalah Pembelajaran) 25 PEND.05.06.05.10.09.15.08.06.24.09.08.05.13) 9 JUMLAH KESELURUHAN Catatan Belum Lengakap LUNDU BARAM SEBAUH DARO BETONG 8 Kolej Laila (26 .09.24.06.22.11.29.28.29.23.18.11.13) (12 .18.05.13) (18 .11.13) ( 15 .13) (05 .06.13) ( 18 .13) (02 .05.13) ( 12 .18.13) (21 .22.09.13) (15 .13) (20 .08.06.13) (21 .28.13) (25 .12.05.08.15.13) (22 .07.24.11.05.13) (19 .06.08.29.28.05.13) ( 22 .30.07.09.24.13) (09 .13) (27 .2.13) ( 26 .06.30.13) (25 .13) ( 08 .08.08.13) ( 15 .15.23.31.13) (08 .05.05.03.11.21.11.13) ( 26 .13) ( 19 .13) ( 05 .15.13) (09 .13) (08 .

13) (17 .09.13) (24 .08.26.13) (06.05.10.09.08.08.08.22.13) (03 .13) (22 .21.13) (26 .06.06.05.28.04.13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 19 28 SJK Kwang Chien SK Abang Amin PPD Julau Dewan Suarah PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Bt 35 SJK CH SIMUNJAN SJK SEBIEW SK KELAWIT PKG Dalat (05 .05.13) (15 .05.19.13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 19 28 UPP PPD Meradong PPD Julau Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Bt 35 PKG SIMUNJAN PPD BINTULU SK KELAWIT PPD Dalat (12 .27.20.13) (17 .21.2013 NEGERI SARAWAK BULAN…………………………………….12.13) (18 .13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 19 SJK Kwang Chien SJK KWANG CHIENG Sekolah TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN SJK CH NO.05.13) (03 .10.27.13) (03 .09.04.13.13) (01 .06.13) (15 .30.04.24.08.05.13) (01 .05.05.09.20.13) (22 .30.28.13) (17 .13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 19 28 UPP SJK Ming Tee PPD Julau Hotel Meligai PPD SONG PKG Belaga TBC SJK CH Bt 35 PKG SIMUNJAN SK ASYIKIRIN SK KELAWIT PPD Dalat (19 .09.13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 PPD BINTULU PPD SEBAUH PPD TATAU SK KELAWIT 0 19 SK Sarikei SJK MING TEE PPD Julau Hotel Meligai PPD SONG PKG Belaga TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN (27 .29.13) (10 .13) (06.04.09.30.DUAL PENYEBARAN KSSR & PBS TAHUN 4 .04.29.13) (27 .03.13) (21 .13) (24 .13) 11 9 27 17 SJK Kwang Chien SJK KWANG CHIENG (27 .19.13) (15 .13) (19 .13.03.09.28.04.13) (25 .13) (19 .08.08.25.22.06.05.13) (30.11.13) (24 .04.11.13) (06.04.13) (24 .13) (15 .13) (26 .13) 7 PKG Mukah PPD Dalat (02 .13) (22 .13) (17 .12.07.2 Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN SK AGAMA SK KELAWIT PPD Dalat (19 .05.13) (17 .09.13) (26 .03.08.04.11.30.2 PPD TATAU (27 .13) (10 .05.09.06.05.30.27.04.13) (08 .05.07.10.05.12.09.08.2 Hotel Meligai PPD SONG PKG Belaga TBC SJK CH BT 35 PKG SIMUNJAN (27 .13) (19 .05.13) (16 .06.24.04.13) PPD DARO PPD BETONG 0 0 .24.10.05.20.09.09.22.13) (17 .13) 32 28 PKG Dalat (01 .13) (05 .09.13) (21 .13) (08 .03.04.05.13) (03 .13) 7 1 5 SK KELAWIT PPD MUKAH PPD DALAT PPD MUKAH PPD DALAT (31.04.04.27.09.08.08.18.13) 6 PKG Dalat (05 .10.29.13) (17 .13) (21 .05.13 .09.13) (19 .10.09.13 .13) (01 .09.05.13) (27 .21.24.15.08.13) (06.13 48 34 37 49 21 14 56 83 54 25 19 27 SJK Kwang Chien SK Abang Amin PPD Julau Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Serian PKG SIMUNJAN SJK SEBIEW SK KELAWIT PPD Dalat (26 .13) (02 .06.03.10.10.18.10.13) (08 .10.06.09.08.05.13) 5 7 SJK CH SIMUNJAN SJK CH NO.13) 0 5 8 PPD BINTULU PKG SK Abang Amin PPD Julau Dewan Suarah PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Bt 35 SJK CH SIMUNJAN (26 .13) (09 .29.07.13) (01 .18.28.13) (26 .24.05.2 Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Bt 35 PKG SIMUNJAN SK KIDURONG SK KELAWIT PKG Dalat (26 .2 Dewan Suarah PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN SK AGAMA SK KELAWIT PPD Dalat (19 .22.06.13 .13) (30.13) (01 .04.13) (25 .28.08.04.13) (06.03.05.05.08.05.06.13) 48 34 37 49 21 14 56 83 54 25 19 27 SJK Kwang Chien SK Abang Amin SMK Julau No.05.20.27.13) (21 .07.10.13) (24 -27.2 3 (27 .28.13.13) (01 .09.13) (05 .05.30.08.13) 48 35 38 50 21 14 83 54 25 19 28 SK Sarikei PPD Meradong SMK Julau No.08.29.13) (26 .09.13) (19 .13) (24 .10.21.13) (01 .13) (22.28.13) 7 3 0 0 31 Sekolah SK ABUN MATU TBC (21 .13) (24 .21.13) (01 .13) (10 .11.13) (24 .30.24.29.04.07.27.05.13) (06.13) (06.03.04.07.13 .13) (23 .13) (08 .13) (03 .13) (21 .13) (03 .03.13) (26 .13) (27 .05.09.28.07.30.13) (10 .06.13) (09 .13) (17 .13) 48 35 38 50 21 14 56 83 54 25 19 28 SK Sarikei PPD Meradong SMK Julau No.04.24.11.13) (26 .05.06.05.21.27.20.13) (01 .06.05.13) (10 .13) (08 .09.13) (10 .17.13) (26 .05.09.24.08.2 Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN PPD BINTULU SK KELAWIT (19 .04.04.12.13) (01 .10.05.13) (22 .13) SK KELAWIT 18 21 38 50 20 14 12 65 42 11 17 PKG PPD Meradong SMK Julau No.11.24. PPD SARIKEI PPD MERADONG PPD JULAU PPD KAPIT PPD SONG PPD BELAGA PPD SAMARAHAN PPD SERIAN PPD SIMUNJAN PPD BINTULU SK KP BARU UPP PPD Meradong SMK Julau No.04.13) (22 .13) (10 .05.20.13) (06.13.05.13) (19 .07.05.09.04.13) 32 28 PPD Mukah PKG Dalat (31.07.13) 5 5 PPD Mukah (26 .05.12.20.21.24.09.04.

13) 48 35 38 PKG PKG Sarikei (27 .30.06.20.05.05.30.08.13) (03 .05.15.13) (05 .29.10.05.13) (21 .08.13) (15 .09.13) (15 .30.13) (01 .10.11.13.17.09.13) (26 .28.13) (01 .05.13) (27 .17.28.05.05.06.03.13) (22 .13) 20 15 0 (19 .13) 45 0 0 24 7 1 0 10 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 .13) (19 .06.13) (27 .09.2 Hotel Meligai (12 .29.04.06.05.13) (19 .30.07.(12 .07.13) 50 21 14 37 60 42 24 19 26 Bilik Mesy.13) (08 .04.21.21. Masjid (26 .10.11.15.03.09.09.05.10.29.10.27.13) (08 .13) (24 .08.13) 0 8 0 PKG SK Kapit PPD SONG (12 .13) (19 .30.05.09.06.21.08.08.22.05.07.04.13) (16 .06.13) (02 .09.13) (06.13) (24 .24.24.04.05.13) (27 .13) (24 .05.13) (22.08.09.19.13) 45 35 38 50 21 SK Sarikei PPD Meradong SMK Julau No.04.13) (15 .13) 48 35 38 50 21 14 UPP PPD Meradong PPD Julau Hotel Meligai PPD Song PKG Belaga (26 .04.04.22.10.13) (27 .06.08.27.13 Bilik Mesy.05.12.13) 20 15 PKG PKG Sarikei (27 .13) (30 .13) 16 PKG Dalat (05 .08.13) 14 56 83 54 25 19 28 PPD Song PKG Belaga TBC SJK CH Serian SJK CH SIMUNJAN PPD BINTULU SK KELAWIT PKG Dalat (26 .24.13) 19 6 6 49 30 44 21 6 21 SK Abun Matu TBC PKG SK ABANG MAN SK ASYIKIRIN PPD TATAU PKG Dalat (01 .04.05.13) (03.18.07.13) (03 .13) (26 .08.13) (06.13) 83 54 25 19 28 TBC SJK CH Serian PKG SIMUNJAN SK KP BARU SK KELAWIT PKG Dalat (26 .13) (10 .29.10. Masjid PPD SONG PKG Belaga TBC PKG SK ABANG MAN SK AGAMA PPD TATAU PKG Dalat (26 .13) (22 .13) (10 .13) (26 .05.13) (17 .15.09.29.08.28.05.13) (05 .29.13) (18 .27.13) 06.13) 1 45 15 39 21 4 SK Abun Matu PKG SK ABANG MAN PPD BINTULU (03 .

27.13) 56 1074 SMK BM Saratok (22 .13) 57 1158 0 PPD Saratok (05 .21.13) 5 233 PPD Saratok (05 .08.13) 57 1162 0 SMK Agama Saratok (18 .24.08.07.20.08.13) 57 1125 SMK Agama Saratok (19 .13) 56 1084 SMK Agama Saratok (22 .24.09.13) 3 167 0 15 0 PPD Saratok (25 .09.PPD SARATOK JUMLAH SMK Agama Saratok (15 .17.20.13) 57 1125 SMK BM Saratok (18 .13) 57 1071 SMK Agama Saratok (15 .13) 57 SMK Agama Saratok 1091 .24.08.08.07.09.21.13) 57 1026 SMK BM Saratok ( 19 .09.13) 43 650 0 SMK Agama Saratok (22 .17.08.09.09.

13) 5 0 0 15263 .08.07.13) 57 1122 PPD Saratok (22 .27.13) 20 629 PPD Saratok (08 .09.24.08.13) 47 1017 PPD Saratok (08 .10.13) 16 443 PPD Saratok (05 .09.08.08.(25 .13) 57 1071 SMK BM Saratok (05 .10.07.