Anda di halaman 1dari 1

PAKEJ PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN NAMA GURU MATA PELAJARAN KELAS TAHUN SUBJEK TEMA/UNIT HASIL PEMBELAJARAN PROSEDUR

PENGAJARAN CATATAN Sesi 1 * nyatakan bila, dimana dan bagaimana dilaksanakan pengajaran dan pembelajaran Sesi 2 * nyatakan bila, dimana dan bagaimana dilaksanakan pengajaran dan pembelajaran

BAHAN & RESOS YANG DIPERLUKAN Peralatan * perkakasan seperti kamera, internet, scanner, pencetak Bahan ICT * contoh : persembahan elektronik, video, perisian, CD courseware *contoh diorama, carta, kad imbas

Bahan Bukan ICT (2D/3D)

Bahan * Contoh buku rujukan, suratkhabar, laman web Sokongan/Tambahan (nyatakan url) Lain-lain