1

TAJUK : SUMBER 1. Antara berikut sumber manakah yang boleh diperbaharui ? I Air II Hutan III Kuprum IV Petroleum A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Soalan 55 berdasarkan peta di bawah. • • Fenomena Banjir Tanah runtuh

3. Fenomena di atas berlaku disebabkan oleh penerokaan sumber I air II mineral III hutan IV tanah A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

4. Industri kelengkapan pengangkutan dan automotif berkembang pesat di I Prai II Pekan III Shah Alam IV Pasir Gudang A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 5. Antara berikut kombinasi manakah benar ? Bentuk muka bumi I Tanah pamah II Kawasan beralun III Tanah tinggi IV Pinggir laut A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV Tanaman Padi Kelapa sawit Nanas Kelapa

Semenanjung Malaysia 2. Antara berikut mineral manakah yang terdapat di kawasan berlorek di atas ? A B C D Emas Kuprum Arang batu Bijih timah

2
6. Antara berikut kombinasi manakah benar ? Tanih Aluvium Gambut Laterit Pasir I dan II II dan III III dan IV I dan IV Dunia Soalan 55 berdasarkan peta di bawah. 8. Sumber tenaga yang dimajukan di kawasan X ialah A tenaga solar B tenaga angin C tenaga biomas D tenaga pasang surut 9. Antara berikut pernyataan manakah benar ? IV Malaysia Mineral X Kegunaan Tin minuman Rim kereta Tenaga I Suria II Biomas III Ombak IV Geoterma A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV 10. Perlombongan petroleum di Malaysia telah membantu perkembangan bandar-bandar I II III IV Lutong, Sarawak Kerteh, Terengganu Tangga Batu, Melaka Port Dickson, Negeri Sembilan Kegunaan Keretapi di Jepun Memasak di India Rumah api di Perancis Kilang di China Tanaman Padi Nanas Kelapa Getah Soalan 56 berdasarkan peta di bawah.

I II III IV A B C D

X

I III

II

7. Mineral X dilombong di A I B II C III D IV

A I ,II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV

3

Soalan 59 berdasarkan peta di bawah. • • Bahan binaan Mengimbangi ekosistem

13. Sumber apakah yang boleh dikaitkan dengan huraian di atas ? A Tanih B Hutan C Bijih besi D Arang batu 14. Antara berikut pasangan manakah benar. Malaysia 11. Antara berikut hasil manakah yang berkaitan dengan kawasan berlorek di atas ? I II III IV A B C D Cat Simen Seramik Bitumen I dan II II dan III III dan IV I dan IV Empangan Chenderoh Kenyir Batang Ai Tenom Pangi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Negeri Perak Terengganu Sabah Sarawak

I II III IV A B C D

15. Pernyataan manakah menerangkan kepentingan penerokaan sumber hutan. I Menambah peluang pekerjaan II Menyediakan bahan mentah industri III Memajukan kemudahan infrastruktur IV Menggalakkan pembukaan kawasan baru A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

12. Antara berikut yang manakah kesan penerokaan sumber hutan ? I Berlaku hakisan tanah II Flora dan fauna terjejas III Kelembapan udara semakin tinggi IV Kadar resapan air ke dalam tanah tinggi A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

16. Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan sungai daripada tercemar. A B Akta Perkapalan Saudagar 1993 Akta Pembangunan Mineral 1994

4
C Dasar Perhutanan Negara 1978 D Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979 17. Antara berikut yang manakah hasil daripada tumbuhan hutan pantai. A B C D Kelong Cerucuk Perabot Kraftangan

3. Antara berikut kombinasi manakah benar ? Sumber tenaga Suria Biomas Ombak Kegunaan Keretapi di Jepun Memasak di India Rumah api di Perancis Kilang di China

I II III

1. Antara berikut yang manakah sumber semula jadi yang tidak boleh diperbaharui ? A B C D Mineral Hutan Tanih Air A B C D

IV Geoterma I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 55 berdasarkan rajah di bawah.

4. Antara berikut kombinasi manakah benar ? Tanih I Pasir II Laterit III Gambut IV Aluvium A B C D I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Jenis tanaman Koko Kelapa sawit Nanas Padi sawah

Semarang

Bekok

Baram

2. Kawasan berlorek merujuk kepada pengeluaran sumber A B C D arang batu bijih timah petroleum kuprum

5. Pilih pasangan yang benar. I II III IV A B C D Mineral Kaolin Bauksit Arang batu Emas Kawasan Bidor Teluk Ramunia Mamut Dengkil

I dan II II dan III III dan IV I dan IV

5

Soalan 57 berdasarkan peta di bawah.

X

U

Dunia 6. Sumber tenaga yang dimajukan di kawasan X ialah A B C D Suria Angin Ombak Geoterma A B C D 45. IV 7. Antara berikut yang manakah benar ? Empangan hidro elektrik I Temenggor II Kenering III Bakun IV Tenom Pangi I dan II II dan III III dan IV I dan IV Antara berikut sumber manakah yang boleh diperbaharui ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Air Hutan Kuprum Petroleum I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 60 berdasarkan peta di bawah.

U
I II

III Malaysia

6

Soalan 46 berdasarkan peta di bawah.

Soalan 48 berdasarkan peta di bawah.

X

X Semenanjung Malaysia 46. Antara berikut mineral manakah yang terdapat di kawasan bertanda X ? A. B. C. D. 47. Emas Bauksit Bijih besi Bijih timah 49. 48. Dunia Sumber tenaga yang dimajukan di kawasan X ialah A. B. C. D. tenaga solar tenaga angin tenaga biomas tenaga pasang surut

Antara berikut kombinasi manakah benar ? Tanih I Aluvium II Gambut III Laterit IV Beris A. B. C. D. I ,II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Tanaman Padi Tebu Getah Kelapa

Perlombongan petroleum di Malaysia telah membantu perkembangan bandarbandar I. II. III. IV. A. B. C. D. Kerteh Lutong Bintulu Port Dickson I dan II II dan III III dan IV I dan IV

7

35. Soalan 50 berdasarkan peta di bawah.

Antara berikut yang manakah sumber mineral bukan logam ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Bauksit Kuprum Arang batu Batu kapur I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 46 berdasarkan peta di bawah. Semenanjung Malaysia 50. Antara berikut manakah yang berkaitan dengan kawasan berlorek ? A. B. C. D. 51. Cat Simen Bitumen Aluminium

Pernyataan manakah menerangkan kepentingan penerokaan sumber hutan ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Menambah peluang pekerjaan Menyediakan bahan mentah industri Memajukan kemudahan infrastruktur Menggalakkan pembukaan bandar baru I dan II II dan III III dan IV I dan IV 36.

Semenanjung Malaysia Sumber mineral manakah terdapat di kawasan berlorek ? A. B. C. D. 37. Emas Kuprum Arang batu Bijih timah

Kombinasi manakah benar ? I II III IV A. B. C. Jenis tanih Aluvium Laterit Gambut Tanih liat I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV Tanaman Padi Kelapa sawit Nanas Kelapa

52.

Antara berikut yang manakah hasil daripada tumbuhan hutan pantai ? A. B. C. D. Atap Kelong Perabot Kraftangan

8
D. II, III dan IV Pernyataan manakah benar ? I II III IV A. B. C. D. 49. Tenaga Suria Biomas Ombak Geoterma I dan II II dan III III dan IV I dan IV Kegunaan Kereta api di Jepun Memasak di India Rumah api di Perancis Kilang di China

48.

51.

Antara berikut yang manakah dapat dikaitkan dengan pemeliharaan sumber air daripada tercemar ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Akta Perkapalan Saudagar 1993 Akta Pembangunan Mineral 1994 Dasar Perhutanan Negara 1978 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979 I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Antara berikut yang manakah kepentingan pengurusan sumber ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Mengelakkan kepupusan. Keseimbangan ekosistem. Menjamin bekalan berterusan. Memajukan program kitar semula. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Soalan 52 berdasarkan peta di bawah. IV

U

I III II

50.

Antara berikut yang manakah kesan penerokaan sumber hutan ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Flora dan fauna musnah. Kawasan tadahan terjejas. Rantaian makanan terganggu. Kelembapan udara meningkat. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Malaysia 52. Padanan yang manakah benar antara lokasi dengan mineral yang dilombong. I. II. III. IV. A. B. C. D. 48. Besi Arang batu Emas Marmar I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Apakah sumber yang tidak boleh diperbaharui ? A B C D Air Tanih Hutan Mineral

9

49.

Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia ? I II III IV A B C D Suria Gas asli Geoterma Hidroelektrik I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

U

52.

Apakah tanaman utama yang diusahakan di kawasan berlorek ? A B C D Padi Koko Getah Tembakau

50.

Kombinasi manakah benar ? I II III IV A B C D Jenis tanih Laterit Aluvium Gambut Beris I dan II II dan III III dan IV I dan IV • Banjir • Tanah runtuh Tanaman Kelapa sawit Padi Getah Kopi

45. Pernyataan di atas merujuk kepada I II III IV A B C D air hutan kuprum petroleum I dan II II dan III III dan IV I dan IV

51.

Fenomena di atas berlaku disebabkan oleh penerokaan sumber I II III IV A B C D air tanih hutan mineral I dan II II dan III III dan IV I dan IV

46. Antara berikut yang manakah sumber mineral bukan logam ? I II III IV A B C D Bauksit Kuprum Arang batu Batu kapur I dan II II dan III III dan IV I dan IV

10
47. Antara berikut manakah sumber tenaga yang digunakan di Malaysia ? I II III IV A B C D Suria Hidro Gas asli Geoterma I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

‘Pantai terlindung daripada ombak yang kuat’ 50. Pernyataan di atas dikaitkan dengan sumber hutan A B C D pantai paya bakau paya air tawar hutan hujan tropika

48. Antara berikut kombinasi manakah benar ? Tanih Beris Gambut Laterit Aluvium Jenis tanaman Kopi Nanas Getah Padi

51. Apakah mineral yang digunakan untuk membuat piuter ? A B C D Kaolin Kuprum Bauksit Bijih timah

I II III IV A B C D

52. Padanan manakah benar ? Jenis mineral Kaolin Bauksit Arang batu Kuprum Kawasan perlombongan Raub, Pahang Lembah Langat, Selangor Kapit, Sarawak Teluk Ramunia, Johor

I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

A B

U
IV III

C D

I II Malaysia 49. Berdasarkan peta di atas yang manakah empangan Tenom Pangi ? A B C D I II III IV I IV II III

Dunia 53. Tenaga pasang surut dibangunkan di kawasan bertanda A I

11
B C D II III IV

54. Bahan yang digunakan sebagai sumber tenaga masa depan Malaysia I II III IV A B C D Sisa hutan Tenaga suria Sampah sarap Pasang surut I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV 51. • Mineral bukan logam • Sumber tenaga 48. Sumber yang dikaitkan dengan pernyataan di atas ialah I II III IV E F G H 49. kaolin batu kapur arang batu petroleum I dan II I dan III II dan IV III dan IV

I II III IV A B C D

Jenis tanih Beris Laterit Gambut Aluvium I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Tanaman Kelapa Kelapa sawit Koko Getah

• Bahan api • Baja urea Apakah sumber yang dikaitkan dengan hasil di atas ? A B C D 52. Fosfat Bauksit Gas asli Kuprum

Apakah kegunaan tenaga suria di Malaysia ? I II III IV A B C D Pemanas air Telefon ATUR Kegunaan pateri Alat pendingin hawa I dan II I dan III II dan IV III dan IV

Antara berikut yang manakah benar tentang taburan mineral di Malaysia ? Jenis mineral Kuprum Kaolin Arang batu Batu kapur Lokasi Kapit Ayer Hitam Mamut Teluk Ramunia

A B C D

U

I

II III

IV

50.

Pilih kombinasi yang benar.

12
53. Stesen penjanaan kuasa hidroelektrik terdapat di sungai bertanda A B C D I II III IV

I IV II III

Dunia 56. 54. Tenaga biomas digunakan dengan meluas di kawasan peta yang bertanda A B C D I II III IV Penerokaan sumber X Antara berikut yang manakah kepentingan pengurusan sumber ? I II III IV A B C D 60. Suhu setempat meningkat 55. Sumber X di atas ialah A B C D air tanih hutan mineral Mengimbangi ekosistem Mengelakkan kepupusan Menjamin bekalan berterusan Menguatkuasa undang-undang I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

Antara berikut yang manakah langkah pengurusan sumber air ? I II III IV Dasar Perhutanan Negara 1978 Akta Perkapalan Saudagar 1993 Akta Pembangunan Mineral 1994 Peraturan Kualiti Alam Sekeliling 1979

13
A B C D 57. I dan II I dan III II dan IV III dan IV 59. Sumber mineral logam dilombong di kawasan bertanda A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Stesen kuasa elektrik terma terdapat di I. II. III. IV. Paka Kapar Bersia Tenom Pangi A. B. C. D. I dan II I dan III II dan IV III dan IV 60.

• Luar pantai Terengganu • Luar pantai Sarawak Sumber yang diperolehi di kawasan di atas digunakan untuk menghasilkan I. II. III. IV. A B C D piuter tekstil bitumen tin minuman I dan II I dan IV II dan III III dan IV

U

Malaysia 61. 58. Apakah sumber mineral yang di lombong di kawasan berlorek ? A B C D Emas Kuprum Arang batu Batu marmar 62. Sumber tenaga angin digunakan di negara A. B. C. D. India Iceland Belanda Perancis

Apakah aktiviti yang menyebabkan keasidan tanih meningkat ? A. B. C. D. Pertanian Pembalakan Pelancongan Perlombongan

U

I II Malaysia III

IV 63. Apakah langkah menjamin bekalan sumber mineral berkekalan ? I. II. III. IV. Mengitar semula Meneroka kawasan baru Mengeksport sumber berlebihan Mengguna sumber alternatif

14
A. B. C. D. I dan II I dan IV II dan III III dan IV 19. Hubungan kerjasama perdagangan antara Malaysia dengan negara-negara ASEAN telah menguntungkan Malaysia dari aspek I pasaran II modal III teknologi IV tenaga buruh A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV

TAJUK : KEGIATAN EKONOMI

U

Soalan 51 berdasarkan peta di bawah. Sabah dan Sarawak 64. Kawasan berlorek merujuk kepada tanaman A B C D koko tebu tembakau lada hitam

R

S

T Semenanjung Malaysia

• •

Pembinaan lebuh raya Pembukaan kawasan pertanian

20. Apakah fungsi utama kawasan R, S dan T di atas ? A B C D • Perikanan Pelabuhan Pelancongan Perlombongan Kawasan semula jadi yang indah dan menarik seperti pantai, pulau, tasik dan gua

18. Antara berikut yang manakah merupakan kesan kegiatan di atas terhadap alam sekitar. I Hidupan liar terancam II Kesan rumah hijau III Kejadian hujan asid IV Perubahan pandang darat A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV

21. Pernyataan di atas merujuk kepada pelancongan jenis A ekopelancongan B agropelancongan C pelancongan sukan D pelancongan budaya dan warisan

15
22. Barangan industri manakah berasaskan bahan mentah dari luar negara. A Tayar B Simen C Pakaian D Minyak masak • • Balingian Merit Pila

• • •

Ikan tongkol Ikan merah Udang kara

25. Pernyataan di atas merujuk hasil daripada jenis aktiviti perikanan A B C D air tawar laut dalam akuakultur pinggir laut • • • Tanah rendah Tanih aluvium Chuping dan Padang Terap

23. Kawasan di atas merujuk kepada perlombongan A emas B kaolin C kuprum D arang batu Soalan 55 berdasarkan peta di bawah.

Tanaman X

26. Tanaman X ialah A kopi B tebu C sagu D kelapa 27. Kegiatan manakah sebagai penyebab utama kepada ‘penipisan lapisan ozon’. A Pembalakan B Perlombongan C Perindustrian D Pembinaan lebuh raya Soalan 59 berdasarkan jadual di bawah.

Semenanjung Malaysia 24. Kawasan berlorek merujuk kepada tanaman A B C D koko padi nanas tembakau

Negara Singapura Jepun Negara China Republik Korea Negara Thai Indonesia

Peratus Perdagangan 14.74 14.24 6.60 4.24 4.12 2.51

Peratusan Eksport Malaysia Tahun 2002

16
28. Peratusan eksport Malaysia ke negaranegara ASEAN ialah A 21.37 % B 25.08 % C 35.61 % D 39.85 % 29. Antara berikut manakah faktor yang menarik pelabur asing melabur di Malaysia. I Ramai tenaga kerja mahir II Modal tempatan yang banyak III Keadaan politik yang stabil IV Sistem pengangkutan dan perhubungan yang maju A B C D I dan II II dan III III dan IV I dan IV Malaysia 55. Kawasan berlorek ditanam dengan A. B. C. D. kopi sagu koko getah Soalan 55 berdasarkan peta di bawah.

U

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah.

Soalan 53 berdasarkan maklumat di bawah. • Pulau • Gua batu kapur • Tasik 53. Pernyataan di atas merujuk kepada A. B. C. D. ekopelancongan agropelancongan pelancongan budaya pelancongan rekreasi 56. Soalan 54 berdasarkan maklumat di bawah. • Kail • Pukat tarik • Pukat hanyut Kaedah di atas digunakan dalam perikanan A. B. C. D. air tawar akuakultur laut dalam pinggir pantai A. B. C. D. emas kuprum petroleum arang batu Merit-pila Bintulu

Balingian

Kawasan berlorek dikaitkan dengan perlombongan

` 54.

17
57. Kombinasi manakah yang benar ? I II III IV A. B. C. D. Tanaman Kopi Tebu Lada hitam Sagu I dan II II dan III III dan IV I dan IV Lokasi Chuping Bachok Sri Aman Mukah 53. 60. Barangan industri manakah berasaskan bahan mentah dari luar negara ? A. B. C. D. Tayar Simen Pakaian Minyak masak

Antara berikut yang manakah hasil daripada industri bukan berasaskan sumber ? I. II. III. IV. A. B. C. D. Tayar Pakaian Barangan elektronik Makanan dan minuman I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Soalan 58 berdasarkan maklumat di bawah. • Pasir Gudang • Pelabuhan Klang 58. Pernyataan di atas berkaitan dengan industri A. B. C. D. automobil petrokimia perkapalan besi dan keluli

54.

Pasangan manakah benar ? Kegiatan Ekonomi Perikanan pinggir laut Memproses gas asli Agropelancongan Penanaman koko I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV Kawasan Kuala Terengganu Bintulu Seremban Tawau

I II III IV A. B. C. D. 55.

Soalan 59 berdasarkan maklumat di bawah. Kaki bukit Banjaran Titiwangsa Tanah pamah beralun di Johor Lembah Sungai Rajang

Hasil Y 59. Apakah hasil Y ? A. B. C. D. Koko Getah Nanas Kelapa

Antara berikut agensi manakah yang mengeluarkan modal domestik untuk kegiatan ekonomi. I. II. III. IV. Lembaga Tabung Haji Lembaga Hasil Dalam Negeri Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

18
A. B. C. D. I dan II II dan III III dan IV I dan IV Soalan 59 berdasarkan maklumat di bawah. Kerjasama Segi Tiga Pertumbuhan Ekonomi 59. Pernyataan di atas merujuk kepada kerjasama negara-negara A. B. C. D. 60. Malaysia – Myanmar – Indonesia Malaysia – Singapura – Filipina Malaysia – Indonesia – Thailand Malaysia – Thailand – Myanmar

Soalan 56 berdasarkan rajah di bawah. Tanah rendah Tanaman X Aluvium berpasir 56. Tanaman X ialah A. B. C. D. 57. kopi tebu tembakau lada hitam

Kegiatan yang menyebabkan kejadian kesan rumah hijau ialah A. B. C. D. Pertanian Pembalakan Perindustrian Perlombongan

65. Lokasi manakah boleh dikaitkan dengan ekopelancongan ? I. II. III. IV. A. B. C. D. 58. Gua Niah Tasik Chini Litar Sepang Taman Herba Pagoh 66. I dan II II dan III III dan IV I dan IV

Apakah jenis perikanan yang dikaitkan dengan hasil di atas ? A B C D air tawar laut dalam akuakultur pinggir laut

Antara berikut yang manakah berkaitan dengan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar ? Kegiatan Pertanian Perkilangan Kesan Pulau haba Banjir kilat Kepupusan Pembalakan sumber Perubahan Perlombongan pandang darat I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Antara berikut yang manakah sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan negara. I. II. III. IV. A. B. C. D. Eksport bertambah. Taraf hidup meningkat. Peluang kerja meningkat. Kedatangan pekerja asing bertambah. I, II dan III I, II dan IV I, III dan IV II, III dan IV

I II III IV A B C D

19
58. Apakah langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar ? I II III IV A B C D 59. Pembangunan infrastruktur Penguatkuasaan undang-undang Penyelidikan dan pembangunan Pembukaan kawasan baru I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Apakah peranan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia (MATRADE) ? I II III IV A B C D Mempromosi produk Mengawal mutu barangan Mengeluar lesen perdagangan Menyalur maklumat perdagangan I dan II I dan IV II dan III III dan IV

Malaysia

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC)

60.

Apakah jenis hubungan perdagangan di atas ? A B C D Kerjasama sedunia Kerjasama serantau Kerjasama dua hala Kerjasama segi tiga pertumbuhan