Anda di halaman 1dari 2

BIL

FOKUS MURID GURU LINUS

STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM Memastikan semua murid melepasi wajaran Bimbingan berfokus

PELAN TINDAKAN 1. BACEPAT 2. Program Ibuku Guruku 3. Guru Tunas

AKTIVITI 1. Ibu murid dibekalk an modul Mari Membac a 1. Murid bijak dibekalk an Modul Bijak Baca

KUMPULAN SASARAN

OUTCOME/KPI

TINDAKAN

STATUS PELAKSANAAN

1. Ibu bapa dan Murid yg tidak menguas ai K1 K12 di Kelas Tahun 1 1. Murid bijak dan murid tidak menguas ai K1-K12 di Kelas Tahun 1, 2013

1. Modul Mari Membaca disiapkan pada April 2013 2. Penguasaan Literasi melepasi 75% selepas Saringan 2, 2013 1. Modul Bijak Baca disiapkan pada April 2013 2. Penguasai Literasi melepasi 75% selepas Saringan 2, 2013

1. Guru menyediakan modul Mari Membaca untuk dibekalkan kepada ibu bapa supaya mereka juga dapat membantu anak-anak mereka menguasai kemahiran membaca dan menulis. 1. Guru sediakan Modul Bijak Baca 2. Modul Bijak Baca dibekalkan kpd murid bijak 3. Murid bijak diberi panduan oleh guru bagi

1. Sedang dilaksanakan 1. Sedang dilaksanakan

membantu rakannya untuk menguasai kemahiran membaca.

Anda mungkin juga menyukai