Anda di halaman 1dari 5

RIWAYAT HIDUP

• Nama : Ahmad bin Muhammad bin Hanbal


• Lahir : Kota Baghdad Iraq
• Tarikh : Rabiul Awwal 164 H / 780 M
• Keluarganya adalah miskin dan beliau terpaksa
mengambil upah menjual kain
• Bapa meninggal semasa beliau masih kecil
• Meninggal dunia ketika berusia 77 tahun pada
tahun 231 H / 855 M.
SIFAT PERIBADI
• Sangat menghormati guru
• Kuat beribadat dan taat perintah
Allah
• Mempunyai daya ingatan yang kuat
• Suka memaafkan kesalahan orang lain
• Khatam al-quran setiap minggu
• Seorang yang baik hati dan kurang
makan dan minum
PENDIDIKAN
• Berjaya menghafaz al-Quran ketika
usia 14 tahun
• Mempunyai minat yang mendalam
untuk menuntut ilmu
• Sanggup merantau untuk mencari ilmu
• Berguru dengan Imam Syafie
• Menghafaz lebih 1 juta hadis
SUMBANGAN
• Meninggalkan sumbangan yang besar
dalam bidang hadis dan perundangan
Islam
• Ketelitian beliau dalam menyelidiki
hadis adalah sumbangan terbesar
dalam usaha melindungi hadis dari
pemalsuan
• Mengasaskan mazhab Hanbali