Anda di halaman 1dari 1

Objektif Kajian

Melalui kajian ini, beberapa objektif kajian akan dapat dipenuhi, iaitu:

a) Mengkaji asal-usul nama bangunan Stadthuys.


b) Memahami sejarah bangunan Stadthuys dengan mendalam.
c) Menguasai kemahiran mencari, mengumpul, merekod dan menganalisa
maklumat tentang bangunan Stadthuys.