Anda di halaman 1dari 2

Upami urang nalungtik atanapi nitenan, geuningan di zaman ayeuna (nu duka ti iraha

awalna) terjadi suatu kaayaan nu disebat nyaeta “Tabrakan Peradaban”. Kamajuan


peradaban nu teu rata antara beulahan dunya nu hiji jeung nu sejenna,
ngabalukarkeun lolobana manusa nu aya di peradaban leuwih hade miboga kamakmuran
nu jauh leuwih gede ti lolobana manusa nu aya di peradaban leuwih handap. Asupna
sistem peradaban nu leuwih maju nu dibawa ku para investor, pebisnis, marketing
sareng nu sanesna, ka nagara urang bisa ngarugikeun masyarakat urang nu peradabana
leuwih handap. Naha bet ngarugikeun???? Sabab manusa – manusa di nagara
peradabana leuwih rendah can siap ngarubah atawa ngigelan sistem peradaban nagara2
nu leuwih maju. Can siapna urang jang ngigelan peradaban nagara maju, bisa
dimangpaatkeun jang kamakmuran pribadi nagara 2 maju.

Kadang abdi sapagodos sareg prinsipna Urang Baduy nu nutupan maneh tina pangaruh
luar. Ku tertutupna Baduy ti pangaruh luar, maka kabasajanan kahuripan sosial
masyarakat Baduy teu kaganggu. Hurip basajan, permasalahan sosial, ekonomi,
kesehatan oge basajan. Teu perlu sistem kerja nu rumit, kayaning etos kerja,
scheduling, Upah minimum, sareng rea2 deui. Dina soal baju ge, teu butuh nu alus2,
cukup komprang jeung kabaya nu warna hideung tea. Meureunan tujuan hidupna ge
atawa cita2 na ge teu luhur, ngan nikah, ngagedekeun budak, jeung indit ka huma /
sawah. Duka dugi ka iraha sistem kieu teh bisa bertahan, da lami lami mah penduduk
Baduy ge beuki nambahan. Aya hiji waktu di mana SDA teu nyukupan jang sakumna
masyarakat baduy jero. Tapi dugi ka ayeuna masyrakat Baduy jero teu pernah
kakurangan makan, duka pedah pendudukna dibates atau teu nambahan. Dina nambahna
ge, pada kaluar ti baduy jero jadi baduy Luar.

Balik deui ka benturan peradaban, urang nu masih can siap nampa sistem peradaban
industri maju ibaratna leumpang kasesered, memang urang ge ngilu maju tapi urang
teu ngadeg panceg, kurang2 na mah mun teu kuat muntang (eta ge mun aya
pigeusaneunana) urang bakal labuh, katindih tur katincakan ku nu sejen. Masalah
benturan peradaban muncul lantaran urang teu bisa nyonto, teu bisa niru peradaban
nagara2 maju, beda jeung Jepang nu bisa niron sacara hade sistem peradaban nagara2
Eropa nu mangrupakeun nagara maju.

Urang nu can bisa atawa ngarti pisan kana sistem peradaban nagara maju, ujug –
ujug kapaksa kudu nyanghareupan listrikisasi, elektronisasi, mesinisasi, atau hal
–hal canggih liana. Najan urang can siap, urang kudu narima jeung ngagunakeun hal
– hal canggih eta, da mun hanteu mah pasti urang bakal beuki katinggaleun. Kapaksa
urang nu ceunah ngagantungkeun hirupna ti hasil agraris, nu teu boga modal gede,
kudu mengkonsumsi barang – barang canggih eta nu hargana mahal. Ngahutang kaditu –
kadieu jang ngawangun sistem peradaban nu mirip jeung peradaban maju. Tapi hasil
ngahutang teh geuning jiga nu teu aya tapakna, pangwangunan nu lolobana ngan
terbatas ka infrastruktur sapertos jalan,listrik, sareng transportasi teu cukup
ampuh jang nandingan kamajuan nagara maju. Pangwangunan infrastrukutur teu bisa
ngaronjatkeun sacara signifikan pangwangunan industrisialisasi di nagara ieu.
Tetep jauh pisan katinggaleunana, utama na mah dina industri nu mroduksi barang –
barang hi-Tech, saperti barang – barang elektronik sareng permesinan.

Ieu masalah benturan peradaban ieu teh diperparah ku membludakna jumlah penduduk
jeung urbanisasi. Efek ti meledakna jumlah penduduk teu bisa kaungkulan ku sistem
peradaban urang nu can maju. Nu aya mah lahan pertanian beuki sempit, teu bisa
nyukupan pangabutuh jalma nu jumlahna beuki meledak. Tungtungna, urang kudu
ngimpor beas jeung bahan tatanen liana ti nagara sejen. Urang memang bisa meuli
alat – alat atau niron metode tatanen nu modern ti nagara maju, tapi tinimbang
kitu, pamarentah nu hayang instan jeung hoream mikir, leuwih milih ngimpor beas.
Leuwih alusna masyarakat nyieun sorangan alat – alat modern eta atau ngalakukeun
penelitian, tapi asa pamohalan mun ayeuna mah. Dina ayana ge jiga na moal dianggap
ku pamarentah, da pamarentah kurang berehan dina mere modal jang pengembangan
penelitian.
Mahasiswa, para pelajar, peneliti sareng cendekiawan nu mangrupakeun jembatan
peradaban urang jeung peradaban nagara maju duka kunaon, kurang bisa nerapkeun
teori nu geus didapatkanana. Naha pedah teu aya fasilitasna, modalna atau memang
males we???Nu aya memang urang lolobana, pada ahirna, ngan saukur jadi
konsumen/pengguna peradaban maju, lain jadi produsen peradaban maju.