Anda di halaman 1dari 1

JADUAL PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER

JABATAN TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI


SESI JANUARI 2009 DERAF 1
PROGRAM /
TARIKH ( HARI ) MASA KOD KURSUS KURSUS BIL. CALON
SEMESTER
DIP3A 36
DIP3B 41
F 3804 PENERBITAN DESKTOP
SIT2A 38
8.15-11.15 PAGI
SIT2B 38
DIP6A 35
F 5105 PENG. JAVA INTERAKTIF
DIP6B 28
DIP5A 23
F 4109 SISTEM PENGKALAN DATA DIP5B 22
10.45-12.45 TGHARI
18/05/2009 (ISNIN) DIP5C 32
F 1029 PROGRAMMING PRINCIPLES DNS1 19
SIT1A 29
SIT1B 31
SIT1C 30
2.15-4.15 PTG F 1001 ASAS PENGATURCARAAN DIP1 32
DIP2B (CARRY) 1
SIT2A (CARRY) 1
SIT2B (CARRY) 4
SIT1A 29
SIT1B 31
8.15-10.15 PAGI F 1020 PERKAKASAN KOMPUTER SIT1C 30
DIP1 32
DIP2A (CARRY) 1
19/05/2009 (SELASA) SIT4A 36
SIT4B 40
10.45-12.45 TGHARI F 3005 PENG. VISUAL BASIC
DIP3A 36
DIP3B 42
F 1031 COMPUTER HARWARE DNS1 23
2.15-4.15 PTG
F 2034 NETWORK FUNDAMENTALS DNS2 36
SIT1A 33
SIT2B (CARRY) 8
SIT1B 33
SIT2A (CARRY) 4
8.15-10.15 PAGI B 1008 MATEMATIK 1 SIT4A (CARRY) 1
SIT1C 30
DIP1 36
DIP2C (CARRY) 2
20/05/2009(RABU)
DNS1 21
DIP5A 23
10.45-12.45 TGHARI F 4106 ANALISA & REKABENTUK SISTEM DIP5B 22
DIP5C 33
SIT4A 36
SIT4B 40
2.15-4.15 PTG F 3026 PENGARANGAN WEB
DIP3A 36
DIP3B 41
SIT2A 34
SIT5 (CARRY) 2
SIT4A (CARRY) 8
DIP5B (CARRY) 1
SIT2B 27
SIT4B (CARRY) 7
8.15-10.15 PAGI B 2008 MATEMATIK 2
DIP2A 34
DIP5A (CARRY) 1
DIP2B 37
21/05/2009 (KHAMIS) DIP2C 33
DIP3A (CARRY) 3
DNS2 36
DIP6A 35
F 5107 PENGATURCARAAN WEB
10.45-12.45 TGHARI DIP6B 28
F 1030 DIGITAL LOGIC DNS1 19
SIT4A 36
SIT4B 40
2.15-4.15 PTG F 3017 RANGKAIAN KOMPUTER
DIP3A 36
DIP3B 40
SIT1A 29
SIT1B 31
SIT1C 30
22/05/2009 (JUMAAT) 8.15-10.15 PAGI F 1021 SISTEM DIGIT
DIP1 32
SIT4B (CARRY) 1
DIP3B (CARRY) 1
SIT4A 36
SIT4B 40
8.15-11.15 PAGI F 3027 PENGARANGAN MULTIMEDIA
DIP3A 36
DIP3B 41
DIP5A 23
10.45-12.45 TGHARI F 4105 PENGATURCARAAN JAVA DIP5B 22
DIP5C 32
25/05/2009 (ISNIN)
SIT2A 38
SIT2B 35
DIP2A 34
2.15-4.15 PTG F 2010 C++ PROGRAMMING DIP2B 37
DIP2C 35
SIT4B 1
DIP3A 1
DIP6A 35
F 5108 KESELAMATAN RANGKAIAN
8.15-10.15 PAGI DIP6B 28
F2037 PROGRAMMING FUND. WITH C++ DNS2 36
26/05/2009 (SELASA)
DIP5A 23
2.15-4.15 PTG F4104 ALGORITMA DAN STRUKTUR DATA DIP5B 22
DIP5C 33
SIT4A 36
SIT4B 40
8.15-10.15 PAGI F 3023 KEUSAHAWANAN SIBER
DIP3A 36
DIP3B 41
10.45-12.45 TGHARI F 2032 FUND. Of OPERATING SYSTEM DNS2 36
27/05/2009 (RABU)
SIT2A 38
SIT2B 35
2.15-4.15 PTG F 2028 SISTEM PENGOPERASIAN DIP2A 34
DIP2B 37
DIP2C 35

Kepada pelajar JTMK;

Sila semak setiap maklumat di atas dan pastikan semua kursus Peperiksaan Akhir Semester Sesi Januari 2009 yang diambil tidak bertindih.
Sebarang pembetulan dan pertanyaan boleh merujuk kepada Unit Peperiksaan, Penasihat Akademik atau En Md Irzali Bin Mojamad (Penyelaras Peperiksaan Jabatan)
sebelum atau pada 1 APRIL 2009