Anda di halaman 1dari 12

KEPENTINGAN

AGAMA

DAN

MASYARAKAT

 

Kenapa Agama Itu Penting?

 

1- Agama menggariskan segala peraturan berkaitan dengan kehidupan manusia,

 

Agama menyediakan peraturan lengkap yang mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia dari segi individu, masyarakat, ekonomi, politik dll.

2- Agama juga menjelaskan panduan atau cara yang perlu untuk menghasilkan satu perhubungan yang harmoni sesama manusia, antara Pencipta dan dengan alam sekitar.

1

 

Akal

fikiran

yang

terbatas

tidak

mampu

menyingkap

sesuatu

kebenaran.

 

3- Agama juga menyediakan cara penyelesaian kepada segala masalah yang sudah, sedang dan akan berlaku dalam kehidupan manusia.

4-Semua agama yang ada secara umumnya bertujuan untuk mengabdikan diri kepada Tuhan dan memohon kebahagiaan, kejayaan dan kebebasan hidup di dunia.

2

• Manusia dijadikan pelbagai bangsa, suku dan puak. • Kenapa sedemikian? manusia dijadikan “Hai manusia,
• Manusia
dijadikan
pelbagai
bangsa, suku dan puak.
• Kenapa
sedemikian?
manusia
dijadikan
“Hai manusia, sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang
lelaki dan seorang perempuan
dan menjadikan kamu
berbangsa-bangsa dan bersuku-
suku supaya kamu saling kenal-
mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia di antara kami
di sisi Allah ialah orang yang
paling bertakwa di antara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha
Mengetahui lagi maha
Mengenal” (Al-Hujurat: 13)

3

5- Allah jadikan kamu berbangsa- bangsa agar kamu saling kenal mengenali antara satu sama lain.

6- Berlainan bahasa dan warna kulit adalah tanda-tanda kekuasaan Allah.

7- Seandainya pelbagai kaum ini adalah bertujuan utk bermusuh- musuhan, nescaya Allah jadikan satu kaum sahaja.

Rasulallah SAW menerangkan bahawa

seluruh

manusia

adalah

berasal

daripada satu bapa dan satu ibu. Sebagaimana sabdanya:

 

Wahai Manusia, sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal), dan kamu sekalian daripada Adam dan Adam berasal dari tanah)- Riwayat Bukhari dan Muslim.

 

4

THE GOLDEN RULE OF LIFE

Do Not Do To Others What You Do Not Want Others Do To You. In more positive language: Do to others what you want others do to you.

Buddhism “Treat all creatures as you would like to be treated”

 

Mempunyai Sepuluh Perintah yang perlu diamalkan Jangan membunuh Jangan mencuri Jangan melakukan perkara buruk atau yang tidak bermoral Jangan menipu atau berbohong Jangan minum benda yang memabukkan Tidak boleh makan selepas tengah hari

5

 

Tidak boleh berhibur Tidak boleh berhias Tidak boleh bermewah-mewah atau bersenang-senang

Hinduism

 

“This is the essence of morality: Do not do to others which if done to would cause you pain”

 

Agama

ini

berkonsepkan

kitaran

semula (cyclical religion), sama seperti roda yang tidak ada permulaan dan pengakhiran.

 

yang

baik

dipanggil

Perbuatan PUNYA dan

perbuatan

buruk

dikenali sebagai PAPA.

 

PAPA dan PUNYA menentukan nasib seseorang pada kelahiran yang akan datang.

6

 

Tujuan

kitaran

semula

ialah

untuk

mencapai

kebebasan

dan

keselamatan

yang

dipanggil

MOKHSA.

 

Sikhism

 

“Do as you desire goodness for yourself as you cannot expect tasty fruits if you sow thorny tress”

 

Lebih berbentuk peraturan kemasyarakatan Percaya kepada kelahiran semula Sekiranya seseorang pada kehidupan lalu jahat, dia tidak akan dilahirkan dalam kedudukan yang lebih tingga atau rendah, tetapi dikahirkan dalam keadaan yang sama. MUHKTI adalah keselamatan dan kebebasan rohani seperti hidup yang kekal abadi.

7

 

Salah satu cara untuk mencapai MUKHTI ialah melalui amalan menuntut ilmu, berdisiplin dan berkhidmat pada manusia.

Terdapat beberapa larangan, salah satunya tidak boleh berkelakuan buruk ataupun tidak bermoral.

Judaism

“What is hateful to you, do not do to your neighbour- that is the basic law, all the rest is commentary”

 

Terdapat Sepuluh Perintah

Jangan menyembah Tuhan lain selain Yahuwa

Jangan membuat patung atau mengukirnya

Jangan menyebut nama Yahuwa dengan sia-sia

Muliakan hari sabat (sabath)

Hormati ibu bapa

8

 

Jangan membunuh

Jangan melakukan zina

Jangan mencuri

Jangan melakukan kesaksian dusta

Jangan menginginkan hak milik orang lain tanpa hak

 

Islam

“Not one of you is a believer until you desire for your neighbour that which you desire for yourself”

 

Islam bersifat menyeluruh- ditujukan kepada semua makhluk termasuk manusia

Surah al-Sabak: 28 “Dan kami (Allah) tidak mengutuskanmu wahai Muhammad melainkan untuk manusia seluruhnya: Memberi berita baik (kepada yang taat) dan berita buruk (kepada yang ingkar)

9

Tidak kira dari mana asal, warna kulit, bahasa, jantina, peringkat umur, status atau keturunan Islam sentiasa menyuruh melakukan kebaikan dan melarang melakukan keburukan Islam menyuruh manusia menggunakan akal untuk mencari kebenaran Islam menganggp dunia sebagai jambatan ke akhirat. Untuk bahagia di akhirat, kebaikan perlu dilakukan di dunia Darjat manusia adalah sama. Tidak ada sistem pendeta atau hamba abdi Semuanya sama di sisi Tuhan Tidak ada perbezaan dari segi keturunan, bangsa, warna ataupun kedudukan Yang membezakan hanyalah amalan kebaikan (kepada Allah dan manusia)

10

• Setiap manusia mempunyai hak dan tanggungjawab yang tersendiri Dalam konteks Malaysia, Islam yang menjadi

Setiap manusia mempunyai hak dan tanggungjawab yang tersendiri

Dalam konteks Malaysia, Islam yang menjadi agama rasmi negara, sebagaimana yang diperakukan oleh Perlembagaan Malaysia.

Dalam konteks Malaysia, Islam yang menjadi agama rasmi negara, sebagaimana yang diperakukan oleh Perlembagaan Malaysia.

11

12

12