Anda di halaman 1dari 13

1/13

• Salah satu bahasa daripada keluarga


bahasa Nusantara
• kegemilangannya dari abad ke-7
hingga ke-13 pada zaman kerajaan
Sriwijaya
• Penuturnya di Semenanjung, Riau
dan Sumatera
• Berfungsi sebagai lingua franca
(bahasa perantaraan) dan bahasa
pentadbiran 2/13
• BM Kuno mengatasi BJ Kuno kerana:
a. bersifat sederhana dan mudah
menerima pengaruh luar
b. tidak terikat kepada perbezaan
susun lapis masyarakat
c. mempunyai sistem yang lebih
mudah berbanding BJ

3/13
• BM Kuno banyak dipengaruhi bahasa
Sanskrit kerana:
a. pengaruh agama Hindu
b. bahasa Sanskrit bahasa
bangsawan dan mempunyai
tamadun yang tinggi
c. sifat BM yang mudah dilentur dan
dibentuk mengikut keadaan dan
keperluan
4/13
• BM Kuno ditulis pada batu2 bersurat
abad ke-7
a. Kedukan Bukit, Palembang (683M)
b. Talang Tuwo, Palembang (684 M)
c. Kota Kapur, Pulau Bangka (686 M)
d. Karang Berahi, Meringin, daerah
Hulu Jambi (686 M)
(semua ditulis dengan huruf Pallawa)
5/13
• Batu Bersurat di Gandasuli, Jawa
Tengah (832 M) ditulis dengan huruf
Nagiri
• Ciri2 BM Kuno:
• Penuh dengan kata-kata pinjaman
Sanskrit
• Susunan ayat bersifat Melayu
• Bunyi b ialah w
(Cth: bulan - wulan) 6/13
d. Bunyi e pepet tidak wujud
(Cth: dengan - dngan @ dangan
e. Awalan ber ialah mar
(Cth: berlepas - marlapas)
f. Awalan di- ialah ni-
(Cth: diperbuat - niparwuat)

7/13
g. Ada bunyi konsonan yang
diaspirasikan seperti bh, th, ph, dh,
kh, sh (Cth: sukhatshitta)
h. h hilang dalam bahasa moden
(Cth: semua-samuha, saya-sahaya)

8/13
Contoh inskripsi prasasti tulisan Pallawa
(Sejenis tulisan India Selatan Purba)

9/13
Swasta Syri
Syakawarsatita 605 ekadasyi
Syuklapaksa wulan Waisyakha dapunta
hiyang naik disambau mengalap
Siddhayatra

Selamat dan bahagia


Dalam Syaka 605, pada sebelas
haribulan terang dari bulan
Waisyakha Baginda naik kapal
mencari untungnya 10/13
Prasasti yang ditemui di Talang Tuwo
adalah seperti berikut:

11/13
di assanakala di antara marga
lai temu muwah ya ahara
dngan ayer diminumnya
sawanyaknya wuatnya huma
pariak mancak muwah ya

apabila mereka (orang2 itu) lapar,


di tempat perhentian atau di
tengah2 perjalanan, haruslah mereka
mendapatkan makanan dan
air minuman 12/13
Cth perkataan dalam BM Kuno

ayer bala dapunta datang


di dua dengan huma
jalan jangan kala laksa
matajap minum mudik marwuat
mamawa marlapas minanga marga
marhulun naik nikenai pariak
prakara ratus temu tamvan
tumi ya yang wulan

13/13