Anda di halaman 1dari 4

Bab 1: Moral Reasoning and Ethical Theory (Pertimbangan Moral

dan Teori Etika)

Latihan 1.1

1. Nyatakan pendapat Immanuel Kant mengenai hak individu

Immanuel Kant percaya bawah moral adalah sesuatu yang


universal dan setiap orang mempunyai dasar hak yang tertentu.
Antaranya:

• The right of free consent (Hak penyetujuan percuma)


Setiap orang berhak untuk dilayan sekiranya mereka
bersetuju dan bersedia untuk dilayan.

• The right of privacy (Hak untuk bersendirian)


Setiap orang mempunyai hak untuk membuat seperti apa
mereka mahu di dalam kehidupan peribadi mereka, dan
mereka ada hak untuk mengawal atau mendedahkan
tentang aktiviti peribadi mereka

• The right of freedom of conscience (Hak untuk kebebasan


menyuarakan suara hati)
Setiap orang mempunyai hak untuk tidak melakukan sesuatu
sekiranya ianya melanggar prinsip moral yang mereka
pegang selagi ianya tidak bertentangan kepercayaan
masyarakat umum.

• The right of freedom (Hak untuk kebebasan)


Setiap orang mempunyai hak untuk secara berhemat
mengkritik suatu etika organisasi, selagi kritik-kritik mereka
tidak mencabuli hak individu-individu di dalam organisasi

• The right of due process (Hak process berpatutan )


Jika seseorang percaya hak mereka dicabuli, mereka
mempunyai hak kepada suatu perbicaraan yang adil dan
saksama.

2. Adakah anda setuju dengan Golden Rule? Bandingkan dengan


ajaran ISLAM?

Golden Rule Islamic Teaching


Berasal dari ajaran Kristian Berasal dari ajaran Islam
Secara asas sama seperti Sebahagian sama, tetapi ada
Rozaimy Baharuddin (www.komputer.com.my)

ajaran Islam perubahan


Ajaran Nabi Isa Dari Nabi Muhammad dan Allah

3. Pada pandangan anda, faktor utama yang mempengaruhi


pembentukan etika individu?

• Pengaruh Keluarga – Ibubapa banyak mempengaruhi


kelakuan anak mereka

• Pengaruh Rakan – Semakin meningkat dewasa, rakan-


rakan kita sering kali mempengaruhi kelakuan kita.

• Pengalaman Hidup – Pengalaman hidup seseorang banyak


mempengaruhi corak hidup dan kelakuan etika.

• Nilai peribadi dan prinsip moral – Kedudukan etika juga


dipengaruhi oleh kedudukan dan kepentingan seseorang.

• Faktor keadaan – Faktor keadaan juga boleh


mempengaruhi tindakan seseorang. Walaupun sesuatu
tindakan diketahui tidak beretika tetapi faktor keadaan boleh
menyebabkan seseorang melanggar etika tersebut.

Latihan 1.2

1. Bandingkan dan perbezaan cirri-ciri teori etika Utilitarianism dan


Universalism

Utilitarianism Universalism
• Menekankan kepada • Menekankan kepada niat
kesan/keputusan/akibat dari individu yang melakukan
sesuatu tindakan dan tindakan atau membuat
bukannya niat individu keputusan.
tersebut
• Sesuatu tindakan/keputusan • Niat yang baik sering kali
dikira betul sekiranya membawa kepada
membawa manfaat kepada kebaikan.
orang. Dianggap salah
sekiranya membahayakan
atau mencederakan orang
lain

2
Rozaimy Baharuddin (www.komputer.com.my)

• Sekiranya • Mendahului kepentingan


tindakan/keputusan tersebut orang lain dari
akan memberikan manfaat kepentingan sendiri.
kepada majority masyarakt
maka dikira baik

2. Bincangkan kelemahan teori etika yang telah anda pelajari?

Antara kelemahan 5 teori etika yang dipelajari adalah:

a) Eternal Law (Undang-undang Abadi/kekal)


• Tiada syarat atau ketetapan yang tepat memperlihatkan
kebenaran.
• Setiap agama mempunyai standard moral yang berbeza
untuk penganutnya
• Standard berbeda antara kumpulan yang berlainan
walaupun menganut agama sama.
• Tidak dapat dilaksanakan secara universal.

b) Utilitarianism
• Sukar menentukan manfaat untuk masyarakat
kebanyakkan.
• Tidak ada satu kaedah yang dapat menentukan sama
ada tindakan/keputusan yang dilakukan adalah “betul”,
“baik” atau “wajar”.
• Sukar untuk mengimbangi manfaat yang diperolehi oleh
masyarakat majoriti dengan pengorbanan masyarakat
minoriti.

c) Universalism
• Terlalu bergantung kepada perkiraan niat seseorang.
• Sukar mengukur and kepentingan terhadap kewajiban
atau tanggungjawap seseorang individu.
• Adalah sukar untuk melayan kehendak orang lain kerana
sebahagian dari kita akan memikirkan kehendak diri
sendiri.

d) Distributive Justice Teory (Teori Adil Pembahagi)


• Keupayaan/usaha individu diabaikan/ tidak diendahkan.
• Sebarang cadangan amat bergantung kepada kerjasama
sosial keseluruhannya untuk membekalkan
faedah/keuntungan ekonomi dan social.

3
Rozaimy Baharuddin (www.komputer.com.my)

e) Personal Liberty Theory (Teori Kebebasan Peribadi)


• Ia berdasarkan satu definasi kebebasan yang sempit
yang menghadkan hak negatif untuk tidak mengalami
gangguan daripada orang lain

Latihan 1.3

1. Apa itu etika? Bagaimana etika individu dibentuk?

Etika biasanya telah didefinasikan sebagai prinsip kelakuan


individu-individu yang boleh diterima dari segi akhlak.
Mendefinasikan etika individu sama ada perbuatan tersebut betul
atau salah dan ianya tidak serupa untuk setiap individu. Etika
seringkali sering berhubungan dan tidak mempunyai nilai mutlak.

Etika individu sering kali dipengaruhi oleh:


• Pengaruh keluarga
• Pengaruh rakan
• Pengalaman hidup
• Nilai peribadi dan prinsip moral
• Faktor keadaan.