Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN KESIHATAN TAHUN 4 Mata Pelajaran Tarikh Masa Tunjang Pembelajaran Tajuk Sub Tajuk

Tahun Bilangan Murid Hasil Pembelajaran : Pendidikan Kesihatan : 13 Mac 2013 : 11.00 am 11.30 am (30 minit) : Gaya Hidup Sihat : Pemakanan : Piramid Makanan : Tahun 4 Cemerlang

ANALYSE ANALYSE LEARNER LEARNER STATE STATE OBJECTIVE OBJECTIVE

: ____ / 19 orang ( 14 Lelaki, 5 Perempuan ) : Di akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat:1. Kognitif : Mengenalpasti 4 daripada 5 kumpulan makanan dan fungsinya. Menyayangi tubuh sendiri dan menjaga kesihatan.

2. Afektif : Pentingnya menjaga kesihatan diri dengan mengambil pemakanan yang sihat dan seimbang. Pengetahuan sedia ada Memupuk gaya hidup sihat di dalam diri melalui pemakanan.

: Setiap murid pernah mengambil makanan berkhasiat.

UTILISE UTILISE MEDIA/ MEDIA/ METERIAL METERIAL

Bahan Bantu Mengajar Nilai

: Lembaran Kerja, klip video. : Menyayangi diri, mematuhi arahan,

Unsur Kemahiran Berfikir : Murid-murid membezakan jenis-jenis makanan berkhasiat. Strategi Pengajaran dan pembelajaran: Kemahiran Berfikir (KB) dan Teori Kecerdasan Pelbagai (TKP)

Langkah / Masa Set Induksi (10 minit)

Strategi Pembelajaran / Aktiviti Pengenalan Guru memainkan klip video mengenai piramid makanan dan juga makanan yang berkhasiat. Guru menerangkan secara lisan tajuk yang diajar pada hari ini.

Fokus Pembelajaran

Catatan/Strategi/Sumber Strategi Kemahiran Berfikir Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai Kecerdasan Interpersonal Kecerdasan Intrapersonal Kecerdasan bahasa.

SELEC SELEC TT METHO METHO D D

REQUIRED REQUIRED LEARNER LEARNER PARTICIPATION PARTICIPATION

Mengemukakan soalan Murid-murid apakah yang kamu nampak di dalam klip video itu tadi? Murid-murid mengingat kembali video yang telah ditayangkan dan menceritakan apa yang mereka nampak. Guru bertanya kepada beberapa orang murid mengenai makanan yang mereka makan semasa sarapan, makan tengahari dan makan malam. Guru mencatatkan semua hidangan yang disebut oleh murid di papan tulis Guru menerangkan kepada murid mengapakah manusia perlu mengambil makanan berkhasiat.

Sumber Gambar-gambar piramid makanan dan makanan berkhasiat. Nilai Patuh kepada arahan Menyayangi diri Yakin diri

Langkah 1 (7 minit)

Penerangan Guru tentang topik pembelajaran Topik mengenai piramid makanan.

Guru menerangkan kepada murid tentang piramid makanan dan setiap bahagian tersebut. Guru memberitahu muridmurid tentang nutriennutrien yang terkandung di

SELEC SELEC TT Strategi METHO Kemahiran Berfikir METHO Membanding beza dan D D
menjana idea. Mengenal pasti

EVALUATE EVALUATE

Jenis-jenis nutrien di dalam makanan REQUIRED REQUIRED


LEARNER LEARNER PARTICIPATION PARTICIPATION

Sumber Gambar piramid makanan

SELEC SELEC SELEC SELEC T T T T

D D D D