Anda di halaman 1dari 4

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia

Tarikh : 28.04.2009 [ selasa ]


Kelas : 6R/6D
Masa : 08.00-09.00/09.50-10.50
Tajuk : Cara Menyemai Minat Membaca di Kalangan Anak-anak.
Fokus Utama :2.1 aras 1(i)
Fokus sampingan : 4.3 Aras 2 (i)
Objektif : Di akhir pembelajaran , murid dapat;
: a) membaca syarahan dengan intonasi yang betul
: b) menjawab soalan pemahan dengan betul
Aktiviti : bacaan, soal jawab, menjawab lembaran kerja.
BBB : Petkan, gambar
Sistem bahasa : Ayat penyata
Gabungjalin : Nilai: Kasih sayang, kerajinan
Pencapaian : Murid dapat membaca syarahan dengan intonasi yang betul.

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia


Tarikh : 29.04.2009 [ Rabu ]
Kelas : 6R/6D
Masa : 08.00-09.00/11.20-12.20 tengahari
Tajuk : Cara Menyemai Minat Membaca di Kalangan Anak-anak.
Fokus Utama :4.1 aras 1(i)
Fokus sampingan : 6.3 Aras 2 (i)
Objektif : Di akhir pembelajaran , murid dapat;
: a) menerangkan cara menulis syarahan dengan betul
: b) membuat ayat berdasarkan perkataan diberi.
Aktiviti : bacaan, soal jawab, menjawab lembaran kerja.
BBB : Petkan, gambar
Sistem bahasa : tanda baca
Gabungjalin : Nilai: Kasih sayang, kerajinan
Pencapaian : Murid dapat menerangkan dengan jelas cara menulis starahan
dengan betul.

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia


Tarikh : 30.04.2009 [ Khamis ]
Kelas : 6D/6R
Masa : 08.00-09.00/11.20-12.20 tengahari
Tajuk : Cara Menyemai Minat Membaca di Kalangan Anak-anak.
Fokus Utama : 6.1 aras 1(i)
Fokus sampingan : 8.3 Aras 2 (i)
Objektif : Di akhir pembelajaran , murid dapat;
: a) mengarang syarahan dengan betul
: b) membaca syarahan dengan intonasi yang betul
Aktiviti : bacaan, soal jawab, menjawab lembaran kerja.
BBB : Petkan, gambar
Sistem bahasa : tanda baca
Gabungjalin : Nilai: Kasih sayang, kerajinan
Pencapaian : Murid dapat menerangkan dengan jelas cara menulis starahan
dengan betul.

Mata Pelajaran : Bahasa Malaysia


Tarikh : 04.05.09 [ Isnin ]
Kelas : 6R/6D
Masa : 07.30-08.30/10.20-11.20 pagi
Tajuk : Cara menjaga kebersihan sekolah
Fokus Utama : 2.1 aras 1(i)
Fokus sampingan : 8.3 Aras 2 (i)
Objektif : Di akhir pembelajaran , murid dapat;
: a) Membaca petikan dengan intonasi yang betul.
: b) membaca karangan dengan intonasi yang betul
Aktiviti : bacaan, soal jawab, menjawab lembaran kerja.
BBB : Petkan, gambar
Sistem bahasa : tanda baca
Gabungjalin : Nilai: Kasih sayang, kerajinan
Pencapaian : Murid dapat membaca dengan intonasi betul.