Anda di halaman 1dari 2

KAEDAH SUKU KATA

Pengenalan Kaedah ini bermula dengan mengeja suku kata perkataan bermakna. Contohnya, ka + yu = kayu. Proses mengeja dan membatang perkataan ini perlu dimulakan dengan mudah iaitu bermula dengan dua suku kata (KV+KV), kemudian dikembangkan menjadi tiga suku kata (KV+KVK) dan seterusnya menjadi empat suku kata (KV+KV+KV+KV), penggunaan diftong (V) dan konsonan berganding (K). Langkah-Langkah Pengajaran 1. Perkenal bentuk dan bunyi huruf vokal mudah a i u, dan satu konsonan, eg. b 2. Bina dan sebut suku kata terbuka ba bi bu; bu bi ba 3. Bina perkataan dan baca perkataan 4. Buat frasa dan ayat, dan bacanya. 5. Tulis atau salin apa yang dibaca 6. Buat latihan pengayaan: permainan, secara berpasangan atau kumpulan kecil Contoh Pengajaran Mulakan dengan membunyikan huruf vokal mudah a i u Pilih satu konsonant mudah seperti b, Bunyikan huruf b (bh) beberapa kali. Bina suku kata ba bi bu. Ulang Bina dan baca perkataan ba ba bi bi bu bu dan u bi i bu a bu Baca ayat ibu abu bubu baba ubi ibu Murid menulis huruf, suku kata dan huruf . Setelah mahir, murid boleh mula membaca cerita

1. 2 3 4 5 6 7 8

Contoh Membina dan membaca cerita itu buku itu buku abu abu buka buku abu baca buku abu suka baca buku Mengajar suku kata tertutup (kvk) b ba bi bu

k s

bat bit but ka ki ku kan kin kun sa si su sak sik suk

ubat sabut makan ikan masak masuk

Mengajar huruf vokal o dan e O ko po lo ro om lom otak, pokok koko, roda lori e e mak e nam em pat e e kor e lok be lon Emak Ella bela enam ekor kera. Bapa letak kereta di tepi rumah. Suku kata istimewa: nga ngi ngu; nya nyi nyu Bunga nyonya ungu. Singa nganga mulutnya Salim menyanyi lagu sunyi Suaranya nyaring. Penyu bertelur di pantai. Murid diajar mengikut kadar kebolehannya Murid boleh diajar secara individu atau dalam kumpulan kecil (2-4 orang) Buat latih tubi bagi murid yang lemah. Contohnya: ulang (guna kad imbasan) b ba ba bi bi bu bu; k ka ka ki ki ku ku; s sa sa si si su su;